SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM)"

Transkript

1 SMĚRNICE pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) Tato směrnice řeší zásady pro činnost uživatele letiště Příbram Dlouhá Lhota (LKPM). LKPM je veřejné vnitrostátní letiště, určené pro motorové a bezmotorové létání, parašutismus, zkušební a ověřovací lety Zásady pro letový provoz 1. Provoz na letišti a jeho provozuschopnost zajišťuje provozovatel, Letiště Příbram s.r.o. Stanoviště poskytování informací je zabezpečeno v publikované době (od 1.4. do od 08,00 do 16,00 hod UTC ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích, dále na vyžádání, v době provádění výsadků, při činnosti kluzáků, při organizovaných akcích. 2. Poskytování uvedených informací není zařazeno do kategorie letových navigačních služeb, informace se poskytují všem známým letadlům, která tvoří provoz na letišti a v ATZ 3. Při leteckém provozu na letišti LKPM dodržují velitelé letadel všech provozovatelů letištní řád, letecké a související předpisy a dále se řídí touto směrnicí 4. Jakoukoli-li komerční činnost provádí uživatel výhradně se souhlasem provozovatele letiště 5. Provoz na letišti se řídí obecně platnými předpisy pro jednotlivé vykonávané činnosti (výsadky para, plachtařský motorový provoz a provoz SLZ). Kromě obecně platných předpisů platí specifické předpisy a nařízení pro jednotlivé odbornosti provozovatele. 6. Provoz v publikované době letiště nevyžaduje koordinaci. Souhlas provozovatele letiště se požaduje, pokud provoz vyžaduje odchylky od letištního řádu nebo od obvyklých postupů, dále při pořádání soustředění, sletů a jiných akcí, které znamenají neobvyklé zvýšení intenzity provozu nebo koncentraci osob či letadel na letišti 7. Mimo publikovanou (provozní) dobu letiště je uživatel povinen zajistit provoz stanoviště poskytování informací ve smyslu článku dodatku S, leteckého předpisu L 11, v následujících případech a to na vlastní náklady : a) když organizuje a provádí na letišti letecký výcvik pro získání průkazu způsobilosti b) když organizuje a provádí na letišti vzlety pomocí navijáku c) když organizuje a provádí na letišti současně místní činnost více než dvou letadel, přičemž aerovlek je považován v této souvislosti za jedno letadlo O službu poskytování informací požádat 24 hodin předem a zaplatit příslušný poplatek dle ceníku provozovatele letiště. Uživatel může požádat o službu poskytování informací i těsně před plánovanou činností, provozovatel letiště pak rozhodne, zda bude schopen službu zajistit nebo ne

2 8. Při provozu v publikované době nebo v jiné provozní době stanoviště poskytování informací, navazují letouny uživatele radiové spojení se stanovištěm poskytování informací, kde domluví další zamýšlenou činnost. Tuto fázi lze nahradit osobním dohovorem. 9. Při provozu mimo provozní dobu stanoviště poskytování informací postupuje uživatel podle předpisů a nařízení platných pro činnost na neobsazeném letišti 10. Výsadkový provoz se řídí pravidly dle předpisu L2 doplňku N, těmito koordinačními směrnicemi, příslušnými ustanoveními Letištního řádu a rozhodnutím orgánů provozovatele letiště. 11. Uživatel tímto bere na vědomí silný a častý výsadkový provoz jakož i skutečnost, že při výsadkovém provozu musí velitelé letadel dbát zvýšené opatrnosti zejména na pohyb padáků, dát přednost výsadkovému letadlu pokud si situace nevyžádá jinak. Uživatel je povinen seznámit velitele svých letadel s postupy pro odlety a přílety letadel za výsadkového provozu, zejména je seznámit s tím, že : a) Doskokovou plochu pro padáky tvoří travnatý prostor ohraničený TWY D, asfaltovou RWY, koncem letištní plochy a pomezím letiště. Nutno však vzít v úvahu, že vzhledem k povětrnostním podmínkám a zkušenostem parašutistů je nutno podle aktuální situace předpokládat přistání kdekoli na letišti. b) Výsadkové letadlo oznamuje 1 minutu do výsadky z malé výšky (1500mnt) a 3 minuty do výsadky z velké výšky (4000 mnt) a dále vždy zahájení výsadku c) Od vysazení z velké výšky do otevření padáku uběhne 1 minuta. Po otevření přistávají nejprve cca do 30 sec zkušení parašutisté na rychlých padácích, zpravidla do určeného prostoru. Jako poslední přistávají méně zkušení parašutisté, v podstatě kamkoli. Výjimku tvoří tandemové padáky, které přistávají do prostoru před Cavok, což znamená že v té době je možný start RWY24 nebo přistání RWY06 d) Souběžně s přistávajícím výsadkem lze se zvýšenou opatrností provádět plné přistání RWY24 a následné pojíždění, přistání RWY06 se nedoporučuje. Rovněž použití TWY D se v době výsadku nedoporučuje a to ani zaujímání vyčkávacího místa na TWY D a to z důvodu přelétávání TWY padáky v malé výšce e) Při výsadcích se doporučuje, pokud to povětrnostní podmínky a zkušenost pilotů umožňují startovat RWY06 z úrovně TWYD a přistávání RWY24 f) Při přistání výsadku na travnatou RWY zhodnotit zda je možné na RWY přistát či z RWY vzlétnout, vždy však počítat s tím, že parašutista po sbalení padáku se může pohybovat nepředvídatelným směrem 12. Před a po tankování neponechávat letadlo v prostoru čerpací stanice. Pro stání využívat výhradně místa k tomu určená a to tak, aby nebyl omezen provoz před hangáry, při pojíždění a pro vstup na dráhu. 13. Pilotům se zakazuje na vyčkávacím místě ohřívání motoru jakož i provádění dalších úkonů vyžadujících delší čas 14. V případě že uživatel má v úmyslu na letišti pořádat letecké veřejné vystoupení nebo leteckou soutěž, musí mít vždy písemný souhlas provozovatele letiště, ve kterém budou uvedeny podmínky pořádání akce s ohledem na ostatní letištní provoz a z toho vyplývající omezení.

3 Odlety a přílety, stání letadel 15. Velitelé letadel se řídí příslušným zněním letištního řádu, leteckých předpisů a pokyny osoby poskytující informace. V době kdy není ustavena služba poskytující informace, provádějí velitelé letadel hlášení poloh naslepo na frekvenci PŘÍBRAM RÁDIO. V době, kdy není poskytována služba poskytující informace, nezodpovídá provozovatel letiště za provozuschopnost letiště. 16. Velitel letadla, který odlétává v provozní době letiště na jiné letiště musí oznámit stanovišti poskytujícímu informace, osobně nebo radiotelefonicky, imatrikulaci letadla, jméno velitele letadla, letiště přistání a počet osob na palubě 17. Při místní letové činnosti oznamuje velitel letadla při odletu pouze imatrikulaci letadla a dobu návratu 18. Uživatel je povinen uhradit přistávací poplatky za uskutečněná přistání: a) ULL 50 Kč, ostatní letadla 100 Kč za každou započatou tunu MTOW. Ceny jsou uvedeny s DPH b) V publikované době se přistávací poplatek hradí na stanovišti poskytování informací (věž v areálu aeroklubu), mimo tuto dobu v kanceláři Sky Centra (zelený hangár s věží proti pojížděčce D, bílé dveře s nápisem Informace, vedle vstupu do restaurace) a to v pracovní dny od 7 do 17 h, o sobotách a nedělích 9 16 h c) Tato povinnost se netýká letadel, která mají uzavřenu smlouvu na paušální poplatek. d) Pokud nedojde k uhrazení přistávacího poplatku po přistání, vystavuje uživatel provozovateli letadla fakturu vždy zpětně za uplynulý měsíc za uskutečněná přistání 19. Stání letadel je povoleno pouze na vyhrazených místech (schéma najdete na. Letadlům je zakázán vjezd na doskokovou plochu parašutistů jakož i pojíždění či stání vpravo od TWY D (z pohledu opuštění RWY) s výjimkou letadel s dlouhodobým hangárováním v hangárech Cavok. Stání těchto letadel je možné před hangárem, kde má letadlo pronajaté stání a to tak, aby byl umožněn průjezd jiných letadel k nebo z hangáru. 20. Stání letadel v prostoru postranních travnatých pasů RWYs je možné pouze se souhlasem stanoviště poskytování informací a to jen v případech, kdy je to nezbytné z provozních důvodů a letiště je bez jiného provozu. Parkování letadel na postranních pásech RWYs není jinak povoleno 21. RWY se v zimě neudržuje, respektive odklízení se zajišťuje podle potřeb provozu. Odklízení je zpoplatněno, zpravidla se dohodne více provozovatelů a o náklady na úklid RWY se podělí. Úklid sněhu se zajišťuje cestou provozovatele.

4 Tankování letadel 22. Na letišti poskytujeme službu tankování letadel a to u plnící stanice, která se nachází mezi TWY C a TWY D. Jsme pobočkou AFS Mělník. O vydání paliva žádejte v kanceláři zelený hangár s věží, bílé dveře (Informace). Platby jsou možné v hotovosti (Kč nebo EUR) nebo platební kartou. 23. Platby bez spotřební daně jsou možné po předložení Povolení k provozování leteckých prací a Provozní specifikace. Ti, kteří jsou registrováni u firmy Air Fuel Service Mělník lze vydat palivo na Dodací list (bez přímé platby). 24. Ti, kteří chtějí plnit častěji, si mohou požádat v kanceláři nebo na tel o vydání čipové karty, která umožňuje samoobslužné doplnění letadla. 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc následuje fakturace. 25. K dispozici jsou všechny druhy paliva, tzn. JETA1, AVGAS i BA95 Natural. Ceny pohonných hmot můžete zjistit na Restaurace, ubytování 26. Na letišti pro piloty, parašutisty a návštěvníky je k dispozici restaurace Fly restaurant. Bližší informace o otevírací době najdete na 27. Na letišti je ubytování hotelového typu, ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, internetem. Pro rezervaci volejte zákaznickou linku Doprava jak na a z letiště bez letadla 28. Pokud se potřebujete dostat po příletu z letiště, ať už do Příbrami nebo do Prahy, doporučujeme využít taxi služeb organizací se kterými spolupracujeme a u kterých můžete jako piloti obdržet slevu. Volejte Taxi Motl nebo bezplatne Profi taxi Příležitostně lze využít služeb Skycentra přímo na letišti a jejich mikrobus 1+8. Bezpečnost 29. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel letiště dle 85f zákona o civilním letectví je povinen přijímat opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob a nedovolenému vjezdu vozidel do jím určených prostorů letiště. Za tímto účelem provozovatel letiště nebo jím pověřená osoba vydává a odebírá letištní identifikační průkazy (LIP) a povolení k vjezdu vozidel 30. Uživatel bere na vědomí, že letiště LKPM zahrnuje veřejné a neveřejné prostory, kde se vstup a pohyb řídí pravidly stanovenými Letištním řádem a Bezpečnostním programem

5 provozovatele letiště. V neveřejných prostorech se smí pohybovat pouze osoby oprávněné, držitelé letištního identifikačního průkazu nebo osoby v doprovodu osoby známé a vyškolené držitele LIP 31. Všechny žádosti o vydání trvalého a dočasného letištního identifikačního průkazu opravňujícího ke vstupu do neveřejných prostorů letiště Příbram, jsou pro personál letiště a další osoby podávány písemnou formou odpovědným zástupcem fyzické nebo právnické osoby (uživatele) působící v prostorách letiště. 32. Dočasný letištní identifikační průkaz vydává provozovatel pouze osobám, u nichž se předpokládá doba činnosti na letišti delší jak 1 měsíc a kratší jak 1 rok. 33. Vozidlům je umožněn vjezd do neveřejného prostoru, musí však být vybavena povolením k vjezdu vozidel nebo se souhlasem provozovatele letiště 34. Uživatel rovněž bere na vědomí, že provozovatel či jím pověřená osoba v souladu s odstavcem (4) 85f zákona o civilním letectví jsou oprávněni odepřít vstup do prostorů určených provozovatelem letiště nebo z něj vykázat osoby, které se nemohou prokázat platným povolením, nebo byly u nich zjištěny zakázané předměty nebo které jsou pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek Mimořádné události 35. Postup při letecké nehodě (obecně) : a. Opatření k záchraně lidských životů, zdraví posádky letadla a zdraví všech ostatních osob b. Opatření k zábraně ekologických škod c. Opatření k záchraně materiálu a majetku d. Opatření k zajištění svědků a dokumentace vztahující se k události e. Opatření k zabezpečení ochrany trosek letadla před dalším poškozením neodbornou manipulací, zcizením apod. 36. Jakmile je známo, že došlo k letecké nehodě, musí se vždy, bez ohledu na to, že zprávu již mohl podat někdo jiný, neprodleně uvědomit následující instituce a orgány (v provozní publikované době nebo je-li obsazeno stanoviště poskytování informací tuto povinnost vykonává služba osoba poskytující informace) : a. záchrannou službu, pokud není jistota, že nedošlo ke zranění osob tel. 155 b. veřejný hasičský útvar vždy, pokud tak charakter nehody vyžaduje tel. 150 c. dostupné organizace a osoby na letišti, které jsou schopny poskytnout pomoc před příjezdem záchranného hasičského sboru, pokud tak charakter nehody vyžaduje : o VLP tel (AK Příbram tel , Evžen Sosna tel ). Zavoláním VLP či E.Sosny je splněna povinnost informovat provozovatele o Policii ČR tel.158, pokud došlo ke zranění osob a/nebo k hmotné škodě

6 37. Ve spolupráci s provozovatelem letiště : d. informovat ÚZPLN tel (H24) a následně písemné předběžné hlášení (formulář na internetu) e. informovat ACC Praha, středisko FIC tel (při vážné nehodě se zraněním osob) f. pořídit fotodokumentaci nehody Poznámka: ACC Praha, středisko FIC po přijetí oznámení o vzniku LN uvědomí pátrací a záchranné koordinační středisko (RCC), které oznámení dále postupuje podle potřeby na OKŘ - MD ČR, MV ČR, státní zastupitelství a provozovatele letadla, pokud oznámení nevzešlo od něho. 38. Postup při požáru, pozemní nehodě (obecná opatření) : a. Opatření k záchraně lidských životů a zdraví všech ostatních osob b. Opatření k zábraně ekologických škod c. Opatření k záchraně materiálu a majetku d. Opatření k zajištění svědků a dokumentace vztahující se k události 39. Uvědomit : e. záchrannou službu, pokud není jistota, že nedošlo ke zranění osob tel. 155 f. veřejný hasičský útvar vždy, pokud tak charakter nehody vyžaduje tel. 150 g. neprodleně informovat provozovatele letiště p.sosna a VLP h. informovat Policii ČR tel.158 pokud došlo ke zranění osob a/nebo hmotné škodě Ostatní ujednání 40. Koordinační směrnice se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že ji provozovatel letiště může uživateli bez udání důvodů jednostranně vypovědět, doručením písemné výpovědi na udanou adresu uživatele, a to s výpovědní lhůtou k daného roku. V případě porušení některého z ustanovení koordinační směrnice může provozovatel letiště ihned jednostranně odstoupit od směrnice. Za doručení se ve všech případech považuje třetí den odeslání provozovatelem letiště. Letecký provozovatel si je vědom, že letištní prostor a provoz je monitorován. Důležitá telefonní čísla Provozovatel letiště : Evžen Sosna Vedoucí let.provozu: Rudolf Crhák TWR (stanov.poskyt.informací) Správce objektu Aeroklubu Jarmil Kolmar

7 Tankování LPH Hangárování letadel ACC FIC Praha ÚZPLN ÚCL Správce hangáru u TWY A Petr Mára Správce hangáru u TWY C Lubomir Čorňák Správce hangáru u TWY D Evžen Sosna V Příbrami dne :. Ing.Rudolf Crhák vedoucí letového provozu

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno 541 562 001 E-mail: rektor@vfu.cz Fax: 549 250 478 V Brně dne 29. července 2009 č. j. 19 383/2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 64. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. LÉTO 2013 Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR 1.Smluvní vztah 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31,756 15, IČO 25911741, DIČ CZ 25911741 dále jen RIVIERA TOUR ),dále jen cestovní kancelář nebo RIVIERA

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka Provozní příručka ICT 26.3.2011 Obsah 1. Letový provoz 1.1. Zahájení letového provozu 1.2. Nasazení letadel do provozu 1.3. Letová informační služba 1.4. Nasazení pozemní techniky do provozu 1.5. Události

Více