Postupy při letu balónem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy při letu balónem"

Transkript

1 Postupy při letu balónem vydáno zpracovala Sekce školení a vzdělávání Českého balónového svazu Petr Kubíček Michael Suchý Tomáš Stejskal za podpory Aleše Kubíčka

2 Obsah: Úvod... 3 Výklad pojmů:... 3 Zkratky: Předletová příprava briefing Dokumenty balónu Meteorologický rozbor Plánování letu Letecké prostory Nosnost balónu LP, výkony, omezení Příprava balónu před vzletem a vzlet Příprava balónu před vzletem Nastoupení pasažérů Vzlet Postupy za letu Let obecně Let v hladině Stoupání Klesání Intenzivní klesání (při rychlosti větší než 3 4 m/s) Kopírování terénu Palivový rozpočet Přepojování lahví za letu Práce s T-propojkou Navigace Komunikace s ATC Vyhnutí se překážkám Pád tavné pojistky Let v termice a turbulenci Let v blízkosti nebo nad el. vedení Kotvený let Vzlet za silného větru Let za silného větru Přistání balónu Pokyny pro pasažéry: Bezpečné přistání Přistání ze svahu Přistání do svahu Přistání za překážku Přistání s využitím manévrovacího lana (slabý vítr) Přistání za silného větru (4 7 m/s) Přistání do větrného stínu Přistání s balónem na hranici MLW Nouzové postupy Střet s elektrickým vedením Kolize s vysokou překážkou (koš zůstane na překážce) Kolize s vysokou překážkou (koš zůstane na zemi) Kolize s druhým balónem za letu Přistání při zesílení přízemního větru nad 14 uzlů Tvrdé přistání Přistání bez možnosti ZVV za silného větru Selhání letového ventilu nelze uzavřít Selhání letového ventilu po otevření nehoří plamen = zamrznutí paliva na jedné láhvi Žádný hořák není funkční = nejde plyn do žádného hlavního nebo tichého hořáku Selhání zapalovacího hořáku Postupy při letu balónem, vydáno strana 1

3 5.12. Požár ve vzduchu Požár na zemi Poškození obalu Přistání v mlze Přistání do suchého porostu (zralé obilí, suchá tráva) Přistání do porostu (les) Přistání do vody Přistání do městské zástavby... 1 Postupy při letu balónem, vydáno strana 2

4 Úvod Tento dokument podrobně popisuje postupy pro bezpečný provoz horkovzdušného balónu. Je doplňkem a rozpracováním Letové Příručky (LP). Pilot se vždy řídí letovou příručkou! Má sloužit jako podklad pro praktickou výuku žáků. Výcvik se provádí na sportovních nebo privátních balónech do velikosti 3400 m 3. Postupy jsou psány chronologicky a jednotlivé body jsou očíslovány. Činnosti, které probíhají současně jsou psány v odrážkách. Výklad pojmů: Posádka Jsou osoby, které se podílejí na přípravě balónu ke startu a balení po přistání. Doprovod Jsou osoby, které následují balón v doprovodném vozidle po zemi, odpovídají za udržení kontaktu s balónem za letu a zajišťují pohotovostní službu tam, kde není poskytována službou řízení letového provozu. Pasažér Je osoba, která letí balónem a na řízení balónu se nepodílí. Bezpečné přistání co nejdříve Přistání na nejbližším vhodném místě, kde nedojde ke zranění osob, poškození balónu a škodám na majetku třetích osob v místě přistání. Přistání co nejdříve Přistání na nejbližším vhodném místě, kde nedojde ke zranění osob. Nebere se ohled na škody na balónu nebo majetku na zemi. Zkratky: RV Rotační ventil SV Smart Vent ZVV Zařízení vypouštění vzduchu MTOW Maximální vzletová hmotnost (Maximum Take-off Weight) MLW Minimální přistávací hmotnost (Minimum Landing Weight) LP Letová příručka LN Letecká nehoda Postupy při letu balónem, vydáno strana 3

5 1. Předletová příprava briefing Předletová příprava se provádí před odjezdem na místo startu Dokumenty balónu Ověřit platnost dokumentů balónu: Letový deník a zapsaná provozní omezení Zápis do leteckého rejstříku Osvědčení o letové způsobilosti Osvědčení kontroly letové způsobilosti Osvědčení o údržbě a uvolnění do provozu F0RM 1 všech použitých součástí balónu Zákonné pojištění balónu Povolení radiostanice Letová příručka Provozní specifikace (pouze balóny pro letecké práce) Provozní příručka (pouze balóny pro letecké práce) Povolení k provozování leteckých prací (pouze balóny pro letecké práce) 1.2. Meteorologický rozbor 1. Zjistit obecnou synoptickou situaci (tlakové útvary, pohyb front ). 2. Zjistit předpověď alespoň 2 numerických modelů a následně ji porovnat se skutečným měřením. Model blíže skutečnosti využít k odhadu vývoje počasí během letu. 3. V blízkosti velkých letišť využít zpráv METAR a TAF. 4. Z vybraného numerického modelu zjistit profil výškového větru tolik potřebného pro plánování letu. 5. Zjistit možný výskyt nebezpečných přeháněk (radar, družice). Potřebuji počasí bez přeháněk, silného přízemního větru s dobrou viditelností a základnou oblačnosti dostatečně vysoko. Zjistit teplotu pro nosnost balónu a QNH pro nastavení výškoměru Plánování letu S využitím znalosti o počasí mohu naplánovat let. Nejčastěji se plánuje 60 minut letu. 1. Místo startu dostatečně velké, se souhlasem vlastníka pozemku. 2. Let znám nebezpečné překážky na trati (stožáry, antény, kopce). 3. Přistání v oblasti plánovaného přistání je dostatek vhodných míst bez překážek. Letět 60 minut na jedinou louku je nevhodné. 4. Náhradní přistání rozmyslet varianty co dělat, pokud balón letí jinam, než udává předpověď. Let balónu se dá naplánovat dost přesně. Postupy při letu balónem, vydáno strana 4

6 1.4. Letecké prostory Podle plánu letu zjistit, zda mám pro zamýšlený let dostatečné vybavení a povolení. 1. Na každý let výškoměr s možností nastavit QNH. 2. Do řízeného prostoru letecké rádio a povolení startu nebo vstupu. 3. Pro lety nad FL60 a v CTR/TMA Praha odpovídač SSR. Pro TMA Praha pracující v módu S. 4. Zjistit aktivaci omezených prostorů ve zprávě AUP nebo Pokud je daný prostor aktivní, zkoordinovat vstup s odpovědným stanovištěm za prostor. Zprávy NOTAM. 5. Do zakázaných prostorů je vstup zakázán vždy. 6. Pro vstup do ATZ není letecké rádio povinné, ale doporučuje se. Zvláště tehdy, je-li na letišti provoz Nosnost balónu Zjistit vzletovou hmotnost a porovnat ji s MTOW a vypočtenou nosností balónu pro plánovaný let. Ověřit také MLW pro přistání LP, výkony, omezení Podle LP zjistit, zda bude balón provozován po celou dobu letu v limitech daných LP. Omezení síly větru za startu a přistání. Maximální stoupání a klesání. Obsazenost koše (minimální plocha na pasažéra je 0.25 m 2!). Povolené kombinace koš / obal a hořák / obal. Postupy při letu balónem, vydáno strana 5

7 2. Příprava balónu před vzletem a vzlet V počínání dobrého pilota musí být zřetelný systém, rutina, rozvaha a klid. Používá checklisty, dělá kontroly v logickém pořadí. Je koncentrovaný, nerozptyluje svou pozornost mimo úkol, který má před sebou (např. telefonováním). Chová se i před samotnou přípravou letu důstojně jako pan Pilot, vyvaruje se povalování po trávníku, pokuřování, pochlastávání, flirtování apod. Pokyny pro pomocníky na zemi, pro posádku a pasažéry vydává srozumitelně, bez řvaní a vztekání. Soustředí se na stroj, prostředí a posádku. STROJ Je letadlo, se kterým jdu létat OK? Rozumím všemu, s čím budu zacházet? Jsou všechny systémy stroje funkční, mám dost paliva, tlaku? Nemám vzletovou hmotnost přes maximum? PROSTŘEDÍ Je prostor, kde se budu pohybovat OK? Mám dokonalý přehled o počasí, znám vítr na zemi i ve výšce, je místo vzletu vhodné, prostor kudy poletím, umím předpokládat pravděpodobná místa přistání? POSÁDKA a PILOT Jsem já OK? Cítím se na úkol, který mám udělat? Znají všichni členové posádky svoje úkoly, už to dělali? Ví, kdo jim velí? 2.1. Příprava balónu před vzletem Pro přípravu balónu ke vzletu se použije následující postup: Příprava techniky a posádky Nakládání / kontrola kompletnosti (checklist). Kontrola množství paliva a tlaku, případné dotlakování dusíkem. Kontrola nabitých zdrojů. Jakým balónem se letí, co je to za typ? Jak dlouho bude trvat nafouknutí? Znalost všech systémů (smart vent). Nemůže mě nic zpozdit? Místo vzletu výběr Místo kam jedu, čas do vzletu, rezerva na případný přejezd. Povolení k vjezdu na startoviště Místo vzletu PŘÍJEZD NA STARTOVNÍ PLOCHU 1. Pilot vystoupí první, zjistí, jak fouká na startovišti, udělá rozhodnutí o přípravě balónu k letu. 2. Prohlédne okolí, ubezpečí se, že neroztrhá obal o překážky na startovišti, že přeletí překážky v předpokládané dráze letu s tímto strojem, v tomto větru a s touto hmotností. Má jasno, za co bezpečně kotvit, kam dát auto, aby k němu mohl kotvit. 3. Určí, kde bude stát koš, kam a kudy má najet auto Rozdělení posádky 1. Ví každý z posádky, co se od něho čeká, kdo mu bude dávat pokyny? Každý z nich má svoje úkoly při vybalení, při nafouknutí, při odletu i při odjezdu a doprovodu balónu a při balení. 2. Koruna. Nejzkušenější člověk z posádky bude na korunovém laně. Musí mít dostatečnou hmotnost na velikost balónu. Nebude mu nikdo pomáhat, pokud si to nepřeje pilot vzhledem k velikosti obalu. Jsou domluveni s pilotem, jak zabezpečit, že bude na svém místě, až pilot začne topit. 3. Ventilátor. Další člen je na straně ústí, kde hlídá a obsluhuje ventilátor. Postupy při letu balónem, vydáno strana 6

8 4. Další posádka nebo pověření pomocníci. Pokud jsou další, jdou na stranu ústí, kde není ventilátor, případný další ještě pomůže na straně ventilátoru, případný další stojí mezi košem a autem a hlídá kotvící lano před publikem, případní další stojí u obruby koše a zatíží zvenčí koš až se postaví Vybalení balónu 1. Pilot s posádkou vytáhnou celý komplet, ventilátor a kotvení z vozíku nebo z auta. Auto zajede za koš proti větru, asi 3 5 metrů od stojícího koše. Řidič zabezpečí auto proti pohybu (obvykle zabrzdí ruční brzdu a zařadí zpátečku). Obal se přenese na místo dostatečně daleko od pozice koše. 2. Pilot v koši sestaví dohromady spodek, na koš tyče, na tyče hořák, karabiny ve všech očnicích, zámky zašroubované a povolené o půl otáčky, na rám rukávy. Láhve v koši jsou plné. Pozice láhví je nejdříve do rohů vpředu (budou ležet na zemi, ne viset v popruzích dolů), potom do dalších rohů, potom mezi už umístěné. Oba popruhy na každé z láhví utaženy. Hadice vedou podél tyčí. Hadice namontovat na armatury láhve, které půjdou do provozu nakonec. Hadice vedou podél krátké stěny koše, netrčí dovnitř, neblokují madla. Oblouk hadic nad rukávem je dostatečný, aby se hořák dostal výkyvem do maximálních poloh. Sledovat a poslouchat případný únik plynu ve spojích. Pilot provede zkoušku funkčnosti všech ventilů a hořáků. Nastaví regulátorem správnou výšku plamene. Kontroluje tlak plynu v láhvích. Vytopí plyn z hadic, zhasne pilotní plamínky. Nakonec přehodí hadice na láhve, které jdou první do provozu. Ventily na láhvích zůstávají otevřené. Ověří si funkčnost přístrojů, nastaví tlak QNH na výškoměru, zkusí spojení vysílačkou s doprovodem. 3. Pilot provede školení pasažérů včetně předvedení přistávací pozice. 4. Posádka povalí koš do startovací polohy, nosná lana s červenými očnicemi u karabiny jsou vpravo dole. 5. Posádka vytáhne ústí obalu z brašny, roztáhne ho do šířky štítkem nahoru, rozvinou a uspořádají lanka. 6. Pilot se zabývá připojením obalu ke koši. Připojí karabinu obalu ke karabině koše, pokud mu někdo pomáhá, pilot kontroluje každou z nich pohledem i dotykem. Lanka nejsou překřížená. Karabiny jsou připojené zámkem dovnitř ke středu hořáku, aby případné karabině odepínače připojené zvenku zámek nebránil v pohybu. Připnutý scoop. Karabina trhačky je připnutá ke spodní karabině koše, přední (scoopové). Volný konec ovládacího lana SV (smart vent). Ovládací šňůry RV (rotační ventil) jsou připnutá ke spodní karabině obalu. Připojí karabiny odepínače k horním karabinám obalu, odepínač k oku lana, jeden konec lana karabinou k autu, druhý bude volný pro případnou snadnou manipulaci balónu ze země. Upravit délku kotvícího lana tak, aby bylo mírně napnuté. Kotví se zásadně za předek vozu, ne za vozík, ne za tažné zařízení. 7. Posádka rozvine obal z brašny po celé délce směrem po větru Plnění studeným vzduchem 1. Poté pilot nastartuje, nebo dá pokyn k nastartování ventilátoru, který stojí vlevo od koše v úrovni horní obruby ležícího koše, v zabrzděné poloze na dosah z koše. Proud vzduchu bude mířit rovnoběžně s rámem, zleva do středu, aby proud vzduchu nestrhával plamen. Pilot ventilátor během nafukování reguluje, když posádka na paraventilu nestačí velcrovat ubere, když balón lehá, nebo se pomalu zvedá, přidá naplno. Před topením zase ubere, aby vzduch nestrhával plamen. Ventilátor běží po celou dobu zvedání obalu, plní také funkci ochlazování ústí. Vypne se, až na pokyn pilota. 2. Posádka. Jeden nebo dva z posádky zůstávají po vybalení z brašny na koruně. Rozmotá se korunové lano a roztáhne se od balónu po větru po celé délce. Sbalí se brašna do přepravní polohy do kapsy ve víku. Pak se velcruje paraventil (ZVV zařízení pro vypouštění vzduchu). Napřed horní panely (první a poslední nosný popruh), pak shora obloukem zleva a zprava postupně dolů. Lepí se podle barev a čísel štítků nebo ověřením paralelně běžící centrovací šňůry podél nosného popruhu. Velcra se lepí v celé ploše. 3. Pilot prohlídne obal. Kontroluje obal zevnitř, jde podél ovládacího lana ZVV, kontroluje lanka, poutka pod první kladkou ZVV a kladku, druhou kladku ZVV, kladky RV. Zkontroluje, že šňůry a ovládací lano paraventilu jsou volné, bez uzlů, paraventil sedí na svém místě, tavná pojistka je na místě, fangle nezamotaná, teplotní štítek neukazuje přetopení, čidlo teploměru na místě ve velcru, obal nemá neopravené díry nad prvním horizontálním popruhem, uzel ovládacího lana ZVV a poutko je OK. Roztáhne si obal do stran, natáhne obal od koše na délku napnutých lanek a nosných popruhů. Postupy při letu balónem, vydáno strana 7

9 4. Výstroj a výbava. Pilotní brašna, každý přístroj a vysílačka má v koši a na rámu svoje stálé místo, svůj způsob zástavby, upoutání a zajištění. Pilot si vše umístí a vyzkouší předtím, než začne topit. Poznámka: Při nafukování studeným vzduchem je vhodné omezit nafoukání nečistot (písek, hlína, sníh, listí, štěrk ) do obalu balónu podložením ventilátoru látkou, nebo vyfoukáním nečistot ventilátorem mimo místo vzletu před zahájením nafukování Vytopení obalu (plnění horkým vzduchem) 1. Pilot, který si je jistý, že celá posádka a jeho pomocníci jsou na místech, vstoupí mezi tyče položeného koše a zapálí oba pilotní hořáky. Odepínač posune na stranu. Jedna noha je v koši, nebo nachystaná do koše vstoupit, pokud pilot koši pomáhá se zvednutím. Až je obal dostatečně naplněný studeným vzduchem, tzn. alespoň tak, že se zvedne i dolní okraj paraventilu (vypouštěcího ústí) nad zem, může začít vytápět obal hořákem. Topí podle velikosti obalu, síly větru, výkonu hořáku. Topí přerušovaně, vždy počká, až se balón znovu nadechne. Může hořákem kroužit, aby teplo rozháněl ve všech směrech. Pokud je obal malý, je vhodné snížit výkon ventilátoru. Obvykle stačí topit jedním hořákem, výjimečně dvěma. Obal zvedá koš do vertikální polohy. Když se obal začne zvedat, pilot zacouvá do koše oběma nohama, drží se hořáku, topí doprostřed ústí a sleduje plamen, aby nepropálil do obalu díru. Závěrečné topení do zvedajícího se balónu je intenzivní, přerušené jen v momentě nastupování. V topení pokračuje, až když stojí bezpečně v koši. Pomocníci u koše pomohou koš zvednout. 2. Práce pomocníka na koruně. Stojí na konci lana, má rukavice, lano drží oběma rukama, lano nemá obtočené kolem těla. Když se obal začne zvedat, brzdí tah nohama, nechá se přitahovat lanem ke koši. Sílu přizpůsobí velikosti balónu. Někde na půl trasy ke koši je balón nafouklý nad košem. V tu chvíli je potřeba zabránit překmitu obalu a počkat na pokyn pilota, konec lana podá pilotovi do koše, který ho jednoduchým uzlem přiváže k rámu nebo připne koncovou karabinkou k rámu hořáku nebo k nosné karabině. 3. Pomocník u ventilátoru. Jeho úkolem je hlídat ventilátor před povalením, na pokyn pilota ho vypnout a odvézt mimo dosah balónu. Správný moment vypnutí je ve chvíli, kdy se plnící ústí zvedne ze země. Pomocník tedy pouští lanka, vypíná ventilátor, odváží ho mimo dosah ukotveného balónu a vrátí se pomáhat přidržet koš Prohlídka balónu před vzletem 1. Pilot dotápí obal, aby mu nespadl na hlavu. Prověří, že balón je připraven ke vzletu. Kontroluje paravetnil a jeho funkčnost, textilie bez děr, nezamotané šňůry a ovládací lana, nepřekřížené lanka obalu, karabiny ve svislé pozici, uzamčené zámky, výstroj v koši, ukotvené láhve. Při zkoušce ZVV se odtrhnou všechna velcra, popouští lano, panel si sedne do správné pozice. Zkouší se oba módy ZVV, pokud jsou použity (smart vent, ). Zkusí ovládání rotačního ventilu. 2. Pomocníci posunou koš po větru na délku kotvícího lana. Zatíží zvenku koš a drží ho na zemi Nastoupení pasažérů 1. Pilot vyzve pasažéry k nastoupení do koše. Nastupuje se z návětrné strany koše (nastupování ze závětrné strany pouze v případě úplného napnutí kotvícího lana). Pozice pilota v koši je poblíž výstroje, u většiny palivových láhví a u ovládacích lan obalu. Je otočený ve směru letu a sleduje nastupující pasažéry. 2. Pasažéři stojí čelem ven z koše Vzlet 1. Pilot vytápí obal do vyvážení balónu. Prostor okolo a nad balónem je volný. Nechá pomocníky a pozemní posádku postupně odstupovat od koše. Když se balón zvedne ze země, je stále na napnutém laně s odepínačem. Pilot zkontroluje, že nikdo nevisí na koši zvenčí a všichni ustoupili mimo dosah. V tu chvíli odjistí pojistku odepínače a odepne se. Vystoupá do bezpečné výšky. Upevní odepínač do polohy, aby nepřekážel a nepraštil nikoho do hlavy. Zaznamená čas startu, přivítá osoby na palubě a rozhovoří se o vzduchoplavbě. Postupy při letu balónem, vydáno strana 8

10 3. Postupy za letu V této části jsou popsány jednotlivé prvky, které pilot aplikuje prakticky při každém letu Let obecně Balón řídím (jsem vždy krok před balónem; nereaguji zpětně na chování balónu). Vždy se dívám po směru letu, občas se podívám, jestli topím ještě do obalu a neupaluji lanka. Vítr v koši = kontrola obalu. Obejdu se bez varia. Sleduji vzdálený horizont, objekty za stromy, za kopci, zda se schovávají nebo objevují. Vše mohu porovnat s přístrojem. Ve vyšších hladinách je vario nezbytné, v nízkých zbytečné. Nezapomínám, že letím. Ať mluvím s pasažéry, ATC, doprovodem, ať přepojuji láhev, nebo sleduji mapu vždy musím být polovinou mysli s balónem. Navigace během celého letu rozhoduji o další strategii letu a bezpečném přistání Let v hladině Balón se udržuje v hladině topením jedním hořákem v pravidelných intervalech. Topí se těsně za vrcholem sinusovky, dříve než začne balón klesat aby tzv. nespadl. Pokud balón stoupá, netopím a čekám Stoupání 1. Před uvedením do stoupání kontrola prostoru nad balónem (okno, dotaz na posádku, stín). 2. Uvedení do stoupání delším topením jedním hořákem. 3. Udržuje se pravidelným topením. Nechtěné zrychlení, zpomalení nebo zastavení stoupání je chybou. 4. Zastavení stoupání je delší pauzou v topení. Na vrcholu stoupání je třeba balón stabilizovat krátkým zatopením. Pozor na max. výšku (předpis) a na přetopení balónu při stoupání (teplota v obalu může být větší až o 15 C oproti rovnovážnému letu) Klesání 1. Kontrola prostoru pod balónem. Při dlouhém klesání (několik stovek výškových metrů) se hůře orientuje. Mění se orientační body. 2. Uvedení do klesání delší pauzou v topení nebo paraventilem. 3. Po rozběhnutí jedno delší zatopení pro ustálení rychlosti klesání. 4. Potom pravidelné topení jedním hořákem. Je chybou nechtěné zrychlení, zpomalení nebo zastavení ( utopení ) klesání. 5. Zastavení klesání = razantní zatopení 1 nebo 2 hořáky, potom čekám co se stane. Čím déle topím, tím déle čekám. Při přetopení ventilovat tak dlouho, dokud balón stoupá, potom je třeba ho intenzivně dotopit. Při borcení ústí během klesání ho dopnu krátkým zatopením. Při rotaci obalu stále sleduji směr letu. Postupy při letu balónem, vydáno strana 9

11 3.5. Intenzivní klesání (při rychlosti větší než 3 4 m/s) 1. Před zahájením klesání: Kontrola paliva v lahvích a funkčnosti hořáků. V případě 2 hadicového hořáku zesílení pilotního plamene. Kontrola náhradních zapalovacích prostředků. 2. Kontrola prostoru pod balónem. Při dlouhém klesání (několik stovek výškových metrů) se hůře orientuje, mění se orientační body. 3. Uvedení do klesání delší pauzou v topení nebo paraventilem. 4. Po rozběhnutí jedno delší zatopení pro ustálení rychlosti klesání. 5. Potom pravidelné topení jedním hořákem bez zrychlení, zpomalení nebo zastavení utopení klesání. 6. Zastavení klesání = razantní zatopení 1 nebo 2 hořáky, potom čekám co se stane. Čím déle topím, tím déle čekám. Při přetopení ventilovat tak dlouho, dokud balón stoupá, potom je třeba ho intenzivně dotopit. Při borcení ústí během klesání ho dopnu krátkým zatopením. Při rotaci obalu stále sleduji směr letu Kopírování terénu Krátké zášlehy v krátkých intervalech 1 nebo 2 hořáky. Krátké zášlehy umožní ty nejpřesnější manévry. Vždy čekat, než začne balón klesat. Topením zabráním klesnutí. Pokud balón stoupá, netopím a čekám. Tímto způsobem najdeme správný rytmus topení. Přiblížení k překážce v minimální výšce 60 % výšky překážky. Je třeba topit před překážkou, nad překážkou čekám a tím si uvedu balón do klesání za překážkou. Vario se zcela ignoruje Palivový rozpočet 2 láhve: Láhev vzdálená od pilota vyletím do 15 %, potom přejdu na druhou láhev do přistání. 3 láhve: Láhev u pilota do 15 %, potom vzdálená láhev do %, potom druhá láhev u pilota do přistání. 4 láhve: První vzdálená láhev od pilota do 15 %, potom postup jako u 3 lahví. Vždy první vyletím láhve s připojenou plynnou fází. Při dodržení postupu vždy přistávám na jednotku u ovládacích lan. Nad teplotou v obalu 110 C prudce stoupá spotřeba. Stoupat do velké výšky raději jednou za let. Stoupání = spotřeba; prudké manévry = spotřeba; použití RV = spotřeba. Nejpozději po přepojení poslední láhve zahájit rozpočty na přistání Přepojování lahví za letu 1. Ověřit funkce druhého hořáku. 2. Uvést balón do stoupání. 3. Zavřít láhev, kterou odpojuji. 4. Vypustit plyn z hadice vytopením plynu v hořácích. 5. Přešroubovat láhev a vizuálně zkontrolovat těsnosti. 6. Otevřít novou láhev, zapálit pilotní plamen, zkontrolovat funkčnost hořáku po přepojení. 7. Zaznamenat čas výměny láhve, uvážit spotřebu paliva a dobu letu. Postupy při letu balónem, vydáno strana 10

12 3.9. Práce s T-propojkou Vždy jen jedna láhev otevřena. 1. Prázdnou láhev zavřít, potom teprve plnou otevřít. 2. Kontrola funkce. 3. Zaznamenat čas výměny láhve, úvaha o spotřebě paliva a době letu Navigace Mapa terénu max. 1: , ideálně 1 mapa celého prostoru 1: mapa se zaznačenými aktuálními leteckými prostory (nejlépe ICAO mapa). Elektronické mapy pouze jako doplněk. Orientace podle: 1. dálnice a významné orientační body (stožáry, sila, hrady ); 2. města; 3. větší vodní plochy; 4. vodní toky; 5. silnice; 6. lesy; 7. vesnice Po vzletu zkontrolovat trajektorii s plánovanou trasou. Vždy mít strategii na let ukončený bezpečným přistáním. V případě potřeby plán upravit, ale vždy ho mít. Rychlost v dané hladině odhadnout dle uletěné vzdálenosti v čase. (Např. 3 minuty vynásobíš vzdálenost v km 20 a máš km/hod.) Volit si postupné cíle na trase, po jejich dosažení porovnat plán letu. Plánovat trajektorii s ohledem na vývoj počasí, čas, palivo, prostor (rozhodnutí přistát nebo pokračovat v letu). Nevhodné počasí, nedostatek času nebo paliva nebo let do nevhodného prostoru vždy znamená ukončení letu Komunikace s ATC 1. Uvědomím si, co vlastně chci říct. Důraz na schválenou frazeologii. 2. Uvedu balón do stoupání, vysílání nesmím rušit hořákem. 3. Navázání spojení. Volací znak volané stanice volací znak volající stanice. 4. Když je spojení navázáno, kdo jsem, kde jsem, co chci. 5. Opakuji předané instrukce. 6. Zůstávám na spojení, sleduji frekvenci, v případě zavolání reaguji Vyhnutí se překážkám Bezpečný kurz = minimálně +/- 20 od překážky ve vzdálenosti, kdy již nelze překážku bezpečně přeletět nebo před překážkou přistát. Rozhodnout se o letu v bezpečném kurzu, přeletění nebo přistání a toto rozhodnutí neměnit. Pokud si nejsem jistý vyhnutím, přistávám. Nesprávné chování představuje syndrom top a doufej, že to dobře dopadne. Rozhodnutí přeletět znamená: 1. intenzivní topení 2. stoupání do bezpečné výšky k překonání překážky. Rozhodnutí o přistání znamená: 1. bezpečné přistání. Postupy při letu balónem, vydáno strana 11

13 3.13. Pád tavné pojistky Je potřeba si uvědomit, že balón není ohrožen, pokud dále nestoupáme. Nejdůležitější je nezvyšovat intenzivně teplotu v obalu a vyvarovat se prudkých manévrů. Nepřestoupat výšku pádu tavné pojistky po celý zbytek letu Let v termice a turbulenci 2. Udržet vyhřátý a nezdeformovaný obal. 3. Přistávat do volného prostoru (prostředek louky) Let v blízkosti nebo nad el. vedení Trajektorie letu nesmí směřovat přímo do blízkosti el. vedení (před nebo nad dráty obvykle let v hladině nebo mírné stoupání) Kotvený let Kotvíme vždy na 3 lana (2 pevné body proti větru, 1 posuvný kotevní bod po větru posádka). Provedení podle postupu LP Vzlet za silného větru Jsou vždy dvě možnosti: 1. Schovat se před větrem vzlet z větrného stínu (pozor na střih větru a turbulence v závětrném rotoru). Pozor vítr na startovní ploše může mít při zemi opačný směr. Vzít v úvahu rychlost pohybu balónu po vlétnutí do rychlého větru nad překážkou. 2. Start na volné ploše bez překážek a bez mechanických turbulencí. Pozor na sílu v kotevním laně, zvětšuje se s druhou mocninou síly větru. Ve výsledku je síla při 5,5 m/s téměř dvojnásobná síly za 4 m/s. Zvláště u větších balónů nemusí stačit jedno auto. Důležité je rychlé provedení nafukování a vzletu. Je-li to možné, vždy použít 2 ventilátory a dvojnásobný počet členů posádky. Intenzivní topení až do úplného nafouknutí obalu (málo vytopený obal způsobuje kymácení) Let za silného větru Je složitější navigace, krajina ubíhá rychleji. V nízké hladině jsou mechanické turbulence. Je složitější výběr místa na přistání (více záložních variant). Postupy při letu balónem, vydáno strana 12

14 4. Přistání balónu 4.1. Pokyny pro pasažéry: Poučení probíhá vždy před nafukováním balónu. Foťáky, kamery, telefony jsou schovány a každé zavazadlo je upevněno v koši na příslušných poutkách. Drží se oběma rukama za jedno madlo uvnitř koše. Přistávací pozice pasažérů viz obrázek. Chodidla i kolena k sobě. Pasažér stojí asi cm od hrany koše, aby měl místo na pokrčení kolen. Lehce se přikrčí tak, aby měl paži či rameno ve výši obruby koše. Dívá se ven z koše, aby viděl okamžik kontaktu se zemí. Během přistání nic nevystrkuje z koše ven (ruce, hlavu, nohy). V případě, že si koš při přistání lehne, pasažér se pouze více přikrčí v koši. Pasažér neopouští koš, pokud tak neřekne pilot. Obecně nedávejte zákazy, říkejte jasné pokyny co dělat. směr letu při přistání Přistávací pozice pasažérů v koši bez přepážek a s přepážkami Bezpečné přistání Pro normální přistání balónem se použije následující postup: Výběr místa přistání Dostatečně velká plocha (během přistání nedojde ke kontaktu žádné části balónu s překážkou). Plocha bez rizika silného proudění a mechanických turbulencí (pozor na změnu směru letu a rychlosti v nízké hladině, nebo kolem překážky). Postupy při letu balónem, vydáno strana 13

15 Plocha je dostupná pro doprovod a vhodná pro balení balónu. V místě přistání nehrozí způsobení škody na majetku třetích osob. Vždy alespoň jedna náhradní varianta místa přistání ve směru letu. Pilot zvolí strategii pro přiblížení na vybrané místo přistání strategie přistání Průběh přistání 1. Letět ve vybrané trajektorii letu na vhodné místo přistání. 2. Poučit pasažéry o přistání dle letové příručky (pasažéři jsou poprvé poučeni o letu a přistání ještě před nafouknutím balónu). 3. Při řízeném letu oznámit plánované přistání stanovišti ŘLP (může být provedeno až po přistání, když existuje jistota, že v místě přistání je signál GSM). 4. Informovat doprovod o plánovaném místě a času přistání. 5. Balón pomocí RV během klesání natočit scoopem napřed. 6. Zahájit klesání na přistání. 7. Podrovnat na výšce nejméně 10 m nad terénem (les, domy, pole). 8. Upozornit pasažéry na přistání a zkontrolovat přistávací pozice pasažérů a upevnění předmětů. 9. Finální klesání. Korekce natočení balónu scoopem dopředu. Výhoda použití účinku RV místo paraventilu. 10. Podrovnání ve výšce cca 1 m. 11. Upozornit pasažéry na okamžik dotyku: 3,2,1 teď. 12. Otevřít ZVV červeným lanem. 13. ZVV je otevřen až do jistoty bezpečného zastavení balónu. Normální přistání (do rychlosti cca 4 m/s) je s balónem nad hlavou (koš zůstane stát). Je potřeba uzavřít ZVV ještě před úplným vyfouknutím, aby nedošlo k překlopení koše nebo ke spadnutí obalu na koš a hořáky. Pozor na prolomení obalu při intenzivním otevření paraventilu Procedury po přistání: 1. Osoby v koši jsou v pořádku a nevystupují. 2. Ověření, zda místo přistání je dostupné pro doprovodný vůz a vhodné pro balení balónu (zvážit přenesení balónu na cestu auto na plochu nepatří). Pokyn k příjezdu doprovodného vozu ke koši uděluje řidiči pilot. 3. Zajištění obsluhy na korunové lano. 4. Zhasnout hořáky a uzavřít láhve. Obvykle není potřeba hořáky ochlazovat propanem. 5. Pilot udělí pasažérům pokyn k opuštění koše. 6. ZVV otevřít a obal položit ve vhodném směru. Obsluha korunového lana má za úkol stáhnout obal mimo hořáky a případné překážky. Dává pozor, aby nedošlo k překlopení koše. 7. Ukončit řízený let (oznámení o úspěšném přistání na stanoviště ŘLP) Balení obalu 1. V okamžiku, kdy obal leží bezpečně na zemi, převěsit zadní karabiny obalu k předním karabinám obalu. 2. Potom se všechny karabiny postupně převěsit dolů na koš (D nebo vnější madla). 3. Uvolnit lana a uložit do obalu. 4. Vytáhnout paraventil ke koruně. 5. Balením obalu do nudle vytlačit horký vzduch z obalu. Jeden člen doprovodu je u koruny, vytahuje spodek obalu a zajišťuje otevřený vypouštěcí otvor. 6. Smotat korunové lano. 7. Položit korunové lano a volné vertikální popruhy na obal. 8. Srolovat obal až k položenému korunovému lanu. Postupy při letu balónem, vydáno strana 14

16 9. Brašnu přiložit zezadu k obalu, deklem nahoru. 10. Nakulit smotaný konec obalu do brašny. 11. Postupné balení obalu do brašny. Pozor na volné stahovací popruhy brašny. 12. Zabalení lanek do scoopu a karabiny do pytlíčku. Položení sbalených lanek a karabin na obal v brašně tak, aby žádná karabina nebo část nosného lanka nebyla v kontaktu s tkaninou obalu. 13. Překrytí obalu deklem a stažení horním popruhem. 14. Sesednutí obalu. 15. Stažení dolním popruhem. Stažení vždy za popruh v úzké mezeře, nikoli za madla Balení koše 1. Vypuštění plynu z hadic. 2. Sundání rukávů. 3. Odšroubování a balení hadic. Hadice se nebalí na zemi. 4. Odšroubování karabin koše, lanka uvnitř koše zavěšena za madla. Karabiny na obou lankách. 5. Sundání hořáku, uložení do brašny a zavěšení do koše. Pokud brašna není, pozor na hadice (prodření, skřípnutí koncovky pod lahví) Nakládání 1. Příjezd doprovodného vozu ke sbalenému balónu. Auto má stát z kopce, pokud lze. 2. Naložení balónu. 3. Kontrola, zda se něco nezapomnělo na ploše. 4. Ověřit a zaznamenat případné škody na místě přistání i místě balení a pohybu doprovodného vozidla Záznam letu 1. Záznam letu do palubního deníku. 2. Záznam letu do pilotního deníku. Zvláštní případy přistání. Mimo standardních postupů se provádí: 4.3. Přistání ze svahu Pozor na překlopení koše směrem z kopce dolů a vysypání pasažérů Přistání do svahu Přistávat ve stoupání po svahu, aby nedošlo k nárazu do překážky (svahu) Přistání za překážku 1. První podrovnání v dostatečné vzdálenosti před zadní hranou překážky. 2. Před osamělou překážkou letím v úrovni překážky. NEPODKLESAT. 3. Nízký let nad překážkou. 4. Uvedení balónu do klesání s využitím paraventilu před nebo nad hranou překážky. Pozor na nebezpečí napíchnutí obalu na překážku. Pozor na el. vedení za překážkou. Postupy při letu balónem, vydáno strana 15

17 5. Zabrzdění o strom košem je považováno za nebezpečné. 6. Zpomalení klesání intenzivním topením a plné otevření ZVV. Ústí balónu se bude mít tendenci prolomit vlivem zpomalení za překážkou. Pokud se tak stane, topení musí být o to intenzivnější. 7. Při silném větru je za překážkou rotor. Cílem je přistát do oblasti klidu za překážkou Přistání s využitím manévrovacího lana (slabý vítr) 1. Karabina lana je připevněna na karabinu obalu ve směru odhodu s dostatečným předstihem. Lano je vytaženo z brašny a leží na láhvi. 2. Zajištěna dostatečná posádka na zemi pro zachycení lana a tažení balónu (posádka má rukavice). 3. Ověření prostoru pro hod lana (maximální vzdálenost hodu je cca 10 m!!!). Například délka lana u balónů Kubíček je 44 m. V prostoru odhozu lana nesmí být dráty! 4. Hod manévrovacího lana z koše. 5. Manipulace vhodná pod úhlem lana od země max Pozvolné tažení lana a během tažení udržovat balón v horizontálním letu. 7. Po překonání překážky zahájit klesání na přistání (netahat balón lanem k zemi) Přistání za silného větru (4 7 m/s) 1. Upozornit pasažéry na rychlé přistání a možnost překlopení koše. 2. Pasažéři se do koše přikrčí až po hlavu a připraví se na překlopení koše a vlečení po poli. 3. Místo na přistání je dostatečně dlouhé bez překážek (stromy, velké kameny, sloupy, ). 4. Na začátku přistávací plochy klesat do výšky cca 1 m nad zemí. 5. Při ustáleném horizontálním letu uzavřít pilotní plamínky a plné otevření ZVV červeným lanem. 6. Paraventil nezavírat a nechat obal úplně vypustit. Dbát na tečný dotyk se zemí! (znamená, že ZVV se otevírá v letu rovnoběžně s povrchem v malé výšce) 4.8. Přistání do větrného stínu Za silného větru za překážkou rotor. Do prostoru neklesat se studeným balónem. Pro klesání a přistání využít prostor těsně za překážkou ještě před klesavým proudem rotoru. Pozor na protivítr Přistání s balónem na hranici MLW Lehký balón má měkký obal a proto je náchylný k deformacím. Možnost samovolného otevření ZVV při stoupání. Snadné přetopení obalu. Nesnadné uvedení balónu do klesání. Delší přistávací dráha. Postupy při letu balónem, vydáno strana 16

18 5. Nouzové postupy Nouzový postup je postup pilota po vzniku neočekávané události během letu. Jakákoliv nečekaná událost způsobuje další psychickou zátěž (stres) a současně vyžaduje rozdělení pozornosti na činnosti spojené s kontrolou letu a současně vyžaduje pozornost pro vyřešení nouzového stavu. Každá náhlá a nečekaná situace vyžaduje tyto reakce: 1. udržení nadhledu a zábrana stresu (udržení výkonnosti) 2. rozhodnutí o prioritách 3. rozhodnutí co musí být prováděno současně (automatizace postupu) 4. vysvětlení postupu. Výrobce letadla stanovuje závazné postupy pro řešení základních nouzových situací. Tuto postupy jsou napsány ve 3. kapitole letové příručky Nouzové postupy. Pilot nemá improvizovat, nebo vymýšlet vlastní postupy. V případě šetření LN nebo incidentu se správnost chování pilota posuzuje podle postupů v LP. Zásadní u nouzových postupů je přístup pilota: Zapomeň na majetek ve vzduchu i na zemi a věnuj se ochraně osob. Postupy při letu balónem, vydáno strana 17

19 5.1. Střet s elektrickým vedením Elektrické vedení je dost vysoko nad zemí a u země budu chráněn. Dotyk obalu do vedení není až tak nebezpečný. Rozhodnutí o prioritách Nejdůležitější je dostat se s košem a lanky obalu dostatečně pod vedení a zabránit odletu. Nejhorší je dotyk koše přímo s dráty. Stejně nebezpečný je dotyk lanky obalu ve stoupání balónu. Postup pro řešení situace Před dotykem s vedením: 1. Uvedení balónu do klesání ventilováním, přesun osob na zadní stranu koše, zavření lahví. Pokud lze, upozornit doprovod nebo ATC. 2. Osoby držet se madel uvnitř koše, nedotýkat se palivových lahví a jiných kovových předmětů, schovat hlavu pod okraj koše. 3. Vyprázdnit palivové hadice. Po dotyku s vedením: 4. Zabránit odletu. 5. Opustit koš (pokud možno). 6. Událost nahlásit na 112. Vysvětlení: Uvedení balónu do klesání ventilováním Po dotyku lanek a elektrického vedení dochází k jejich zničení. Pokud by se zničenými lanky balón odletěl, mohl by se oddělit koš od obalu v nebezpečné výšce, nebo se naklonit a vysypat posádku, nebo uzavřít ústí a znemožnit další topení do obalu. Při stoupání balónu do vedení může dojít k požáru na palubě, který nelze zvládnout. Osoby Dotýkající se vodiče mezi sebou způsobí zkrat a silný elektrický výboj. Tento výboj může roztavit kovová lanka obalu nebo rám hořáku. Roztavený kov a světlo výboje by mohly poškodit zrak, a proto je nutno být obličejem k zemi a otočen zády. Nechytat se lahví láhve jsou kovové a můžou být pod vysokým napětím. Opuštění koše Pokud koš zůstane viset, osoby neopouštějí koš. Pokud je koš na zemi, lze jej opustit skokem snožmo tak, abyste se zároveň nedrželi koše a země. Potom odejít od koše malými krůčky (krokové napětí). Náhlé odlehčení koše by mohlo způsobit odlet balónu do vedení. Pohyb zmatených osob ve směru ke spadeným vodičům by mohl způsobit zasažení osob, které o vodiče zavadí. V případě zkratu dojde k automatickému odpojení sítě a následnému opětovnému nahození. Postupy při letu balónem, vydáno strana 18

20 5.2. Kolize s vysokou překážkou (koš zůstane na překážce) Je potřeba si uvědomit, že balón neletí velkou rychlostí a je možné narazit obalem, který bezpečně balón zbrzdí (airbag). Roztrhaný obal se pravděpodobně na překážce pevně uchytne. Rozhodnutí o prioritách Nejdůležitější je udržet balón v horizontálním letu, nestoupat ani neklesat. Postup pro řešení situace 1. Horizontální let. 2. Přesun osob na zadní stranu koše. 3. Zabránit vypadnutí osob z koše při kolizi. 4. Rozhodnout o možnosti odletu s mírně poškozeným balónem a přistáním za překážkou, nebo stabilizovat polohu koše. 5. Pokud lze, upozornit doprovod nebo ATC. Z koše nevystupovat, počkat na záchranu. Vysvětlení: Horizontální let Při kolizi v horizontálním letu dojde k nejmenšímu poškození obalu a vzniká naděje překulení obalu kolem překážky a jeho následný odlet. V případě stoupání nebo klesání dojde k zachycení balónu horizontálními popruhy a značnému poškození obalu. Osoby Po nárazu mohou proniknout do koše ostré předměty (větve, tyče, trubky,...). Po nárazu koše do překážky se koš nakloní natolik, že hrozí vymrštění osob z koše. Při nárazu se schovat pod horní obrubu koše, nad touto rovinou jste zcela nechráněni. Rozhodnout o možnosti odletu Balón je jako airbag, je naděje, že se obal kolem překážky překulí bez většího poškození. Největší riziko je vypadnutí osob z koše a pád z výšky při nárazu balónu. Pokud koš zůstane na překážce viset, je poměrně dost času na jeho přivázání k překážce, než se obal vyprázdní. Zejména při zranění osob může dojít k panice a dalším zbytečným zraněním vlivem pádu z výšky, poskočením koše, nebo zavalení košem osob blízko koše. Stabilizaci koše lze provést pomocí odpínače, manévrovacího lana nebo dalších karabin. Z koše nevystupovat, počkat na záchranu Vždy je bezpečnější počkat na profesionální pomoc (bude u vás za několik málo minut). Je nemožné rozpoznat schopnosti jednotlivých osob na palubě. Postupy při letu balónem, vydáno strana 19

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI únor 2004 1. Základní předpisy pro práci s dětmi Pro jakoukoliv lidskou činnost stanoví platné právo určitý rámec. Platí to i pro osoby, které na základě svých pracovních

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2014 V Praze dne 25. února 2014 Částka: 11 O B S A H : Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ

BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ vosti nepálské visuté mosty, lanová přemostění s kladkami, lezecké sítě, přeskoky, žebříky apod. Alpské sportovní ferraty Velmi náročné zajištěné cesty vysoké

Více

Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají.

Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají. Silniční zákon se změnil. Souhrn změn, které se nás týkají. Konec osoby blízké Od 19. 1. 2013 končí možnost využití tradiční české výmluvy řídila osoba mě blízká, po vykonání určitého přestupku, který

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí V této příručce jsou předvedeny základní principy bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je důležité,

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

C - Bezpečnost občana

C - Bezpečnost občana C - Bezpečnost občana 1. Jak se zachovat, stanete-li se svědky trestného činu? 2. Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? 3. Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou? 4. Jak vybavit

Více

Bezpečnostní manuál pro rally

Bezpečnostní manuál pro rally Bezpečnostní manuál pro rally Vydal Svaz rally FAS AČR v roce 2013 Úvodní ustanovení Pro automobilový sport v České republice platí Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2013) vč. změn a doplňků

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

sluzba horská Dobrovolníci v HS Plánování túry opatrně! Pozor na bouřky! pojištění Lékárnička Příběhy, které se staly Kompletní kontakty na HS

sluzba horská Dobrovolníci v HS Plánování túry opatrně! Pozor na bouřky! pojištění Lékárnička Příběhy, které se staly Kompletní kontakty na HS horská Doporučení ˇ sluzba informace číslo 2 léto 2009 Příběhy, které se staly Kompletní kontakty na HS Statistika zásahů HS Dobrovolníci v HS Plánování túry Na kole opatrně! Pozor na bouřky! Cestovní

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

Soubor testových otázek pro předmět

Soubor testových otázek pro předmět Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 odd. Výcvik a vzdělávání Tramvaje Soubor testových otázek pro předmět PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU Pro služební potřebu str. 1 1. Křižovatka

Více

Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra

Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra Úvodem k předloženému pracovnímu studijnímu materiálu Text byl sestaven za pomoci seminárních prací studentů 2.ročníku (2008)

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

Inline je in Hurá ven. Praktická příručka výcviku jízdy na inlinech

Inline je in Hurá ven. Praktická příručka výcviku jízdy na inlinech Inline je in Hurá ven Praktická příručka výcviku jízdy na inlinech Výstup řešení projektu: ALARM Identifikační kód CEZ: 04499457501 Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) Odpovědný řešitel:

Více

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor Úvodem Soubor testových otázek k přezkušování obsluhovatelů motorových vozíků vychází z dlouholeté praxe a různých testů používaných v dřívější době,upravených s ohledem na vývoj legislativy v dané oblasti.

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více