Postupy při letu balónem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy při letu balónem"

Transkript

1 Postupy při letu balónem vydáno zpracovala Sekce školení a vzdělávání Českého balónového svazu Petr Kubíček Michael Suchý Tomáš Stejskal za podpory Aleše Kubíčka

2 Obsah: Úvod... 3 Výklad pojmů:... 3 Zkratky: Předletová příprava briefing Dokumenty balónu Meteorologický rozbor Plánování letu Letecké prostory Nosnost balónu LP, výkony, omezení Příprava balónu před vzletem a vzlet Příprava balónu před vzletem Nastoupení pasažérů Vzlet Postupy za letu Let obecně Let v hladině Stoupání Klesání Intenzivní klesání (při rychlosti větší než 3 4 m/s) Kopírování terénu Palivový rozpočet Přepojování lahví za letu Práce s T-propojkou Navigace Komunikace s ATC Vyhnutí se překážkám Pád tavné pojistky Let v termice a turbulenci Let v blízkosti nebo nad el. vedení Kotvený let Vzlet za silného větru Let za silného větru Přistání balónu Pokyny pro pasažéry: Bezpečné přistání Přistání ze svahu Přistání do svahu Přistání za překážku Přistání s využitím manévrovacího lana (slabý vítr) Přistání za silného větru (4 7 m/s) Přistání do větrného stínu Přistání s balónem na hranici MLW Nouzové postupy Střet s elektrickým vedením Kolize s vysokou překážkou (koš zůstane na překážce) Kolize s vysokou překážkou (koš zůstane na zemi) Kolize s druhým balónem za letu Přistání při zesílení přízemního větru nad 14 uzlů Tvrdé přistání Přistání bez možnosti ZVV za silného větru Selhání letového ventilu nelze uzavřít Selhání letového ventilu po otevření nehoří plamen = zamrznutí paliva na jedné láhvi Žádný hořák není funkční = nejde plyn do žádného hlavního nebo tichého hořáku Selhání zapalovacího hořáku Postupy při letu balónem, vydáno strana 1

3 5.12. Požár ve vzduchu Požár na zemi Poškození obalu Přistání v mlze Přistání do suchého porostu (zralé obilí, suchá tráva) Přistání do porostu (les) Přistání do vody Přistání do městské zástavby... 1 Postupy při letu balónem, vydáno strana 2

4 Úvod Tento dokument podrobně popisuje postupy pro bezpečný provoz horkovzdušného balónu. Je doplňkem a rozpracováním Letové Příručky (LP). Pilot se vždy řídí letovou příručkou! Má sloužit jako podklad pro praktickou výuku žáků. Výcvik se provádí na sportovních nebo privátních balónech do velikosti 3400 m 3. Postupy jsou psány chronologicky a jednotlivé body jsou očíslovány. Činnosti, které probíhají současně jsou psány v odrážkách. Výklad pojmů: Posádka Jsou osoby, které se podílejí na přípravě balónu ke startu a balení po přistání. Doprovod Jsou osoby, které následují balón v doprovodném vozidle po zemi, odpovídají za udržení kontaktu s balónem za letu a zajišťují pohotovostní službu tam, kde není poskytována službou řízení letového provozu. Pasažér Je osoba, která letí balónem a na řízení balónu se nepodílí. Bezpečné přistání co nejdříve Přistání na nejbližším vhodném místě, kde nedojde ke zranění osob, poškození balónu a škodám na majetku třetích osob v místě přistání. Přistání co nejdříve Přistání na nejbližším vhodném místě, kde nedojde ke zranění osob. Nebere se ohled na škody na balónu nebo majetku na zemi. Zkratky: RV Rotační ventil SV Smart Vent ZVV Zařízení vypouštění vzduchu MTOW Maximální vzletová hmotnost (Maximum Take-off Weight) MLW Minimální přistávací hmotnost (Minimum Landing Weight) LP Letová příručka LN Letecká nehoda Postupy při letu balónem, vydáno strana 3

5 1. Předletová příprava briefing Předletová příprava se provádí před odjezdem na místo startu Dokumenty balónu Ověřit platnost dokumentů balónu: Letový deník a zapsaná provozní omezení Zápis do leteckého rejstříku Osvědčení o letové způsobilosti Osvědčení kontroly letové způsobilosti Osvědčení o údržbě a uvolnění do provozu F0RM 1 všech použitých součástí balónu Zákonné pojištění balónu Povolení radiostanice Letová příručka Provozní specifikace (pouze balóny pro letecké práce) Provozní příručka (pouze balóny pro letecké práce) Povolení k provozování leteckých prací (pouze balóny pro letecké práce) 1.2. Meteorologický rozbor 1. Zjistit obecnou synoptickou situaci (tlakové útvary, pohyb front ). 2. Zjistit předpověď alespoň 2 numerických modelů a následně ji porovnat se skutečným měřením. Model blíže skutečnosti využít k odhadu vývoje počasí během letu. 3. V blízkosti velkých letišť využít zpráv METAR a TAF. 4. Z vybraného numerického modelu zjistit profil výškového větru tolik potřebného pro plánování letu. 5. Zjistit možný výskyt nebezpečných přeháněk (radar, družice). Potřebuji počasí bez přeháněk, silného přízemního větru s dobrou viditelností a základnou oblačnosti dostatečně vysoko. Zjistit teplotu pro nosnost balónu a QNH pro nastavení výškoměru Plánování letu S využitím znalosti o počasí mohu naplánovat let. Nejčastěji se plánuje 60 minut letu. 1. Místo startu dostatečně velké, se souhlasem vlastníka pozemku. 2. Let znám nebezpečné překážky na trati (stožáry, antény, kopce). 3. Přistání v oblasti plánovaného přistání je dostatek vhodných míst bez překážek. Letět 60 minut na jedinou louku je nevhodné. 4. Náhradní přistání rozmyslet varianty co dělat, pokud balón letí jinam, než udává předpověď. Let balónu se dá naplánovat dost přesně. Postupy při letu balónem, vydáno strana 4

6 1.4. Letecké prostory Podle plánu letu zjistit, zda mám pro zamýšlený let dostatečné vybavení a povolení. 1. Na každý let výškoměr s možností nastavit QNH. 2. Do řízeného prostoru letecké rádio a povolení startu nebo vstupu. 3. Pro lety nad FL60 a v CTR/TMA Praha odpovídač SSR. Pro TMA Praha pracující v módu S. 4. Zjistit aktivaci omezených prostorů ve zprávě AUP nebo Pokud je daný prostor aktivní, zkoordinovat vstup s odpovědným stanovištěm za prostor. Zprávy NOTAM. 5. Do zakázaných prostorů je vstup zakázán vždy. 6. Pro vstup do ATZ není letecké rádio povinné, ale doporučuje se. Zvláště tehdy, je-li na letišti provoz Nosnost balónu Zjistit vzletovou hmotnost a porovnat ji s MTOW a vypočtenou nosností balónu pro plánovaný let. Ověřit také MLW pro přistání LP, výkony, omezení Podle LP zjistit, zda bude balón provozován po celou dobu letu v limitech daných LP. Omezení síly větru za startu a přistání. Maximální stoupání a klesání. Obsazenost koše (minimální plocha na pasažéra je 0.25 m 2!). Povolené kombinace koš / obal a hořák / obal. Postupy při letu balónem, vydáno strana 5

7 2. Příprava balónu před vzletem a vzlet V počínání dobrého pilota musí být zřetelný systém, rutina, rozvaha a klid. Používá checklisty, dělá kontroly v logickém pořadí. Je koncentrovaný, nerozptyluje svou pozornost mimo úkol, který má před sebou (např. telefonováním). Chová se i před samotnou přípravou letu důstojně jako pan Pilot, vyvaruje se povalování po trávníku, pokuřování, pochlastávání, flirtování apod. Pokyny pro pomocníky na zemi, pro posádku a pasažéry vydává srozumitelně, bez řvaní a vztekání. Soustředí se na stroj, prostředí a posádku. STROJ Je letadlo, se kterým jdu létat OK? Rozumím všemu, s čím budu zacházet? Jsou všechny systémy stroje funkční, mám dost paliva, tlaku? Nemám vzletovou hmotnost přes maximum? PROSTŘEDÍ Je prostor, kde se budu pohybovat OK? Mám dokonalý přehled o počasí, znám vítr na zemi i ve výšce, je místo vzletu vhodné, prostor kudy poletím, umím předpokládat pravděpodobná místa přistání? POSÁDKA a PILOT Jsem já OK? Cítím se na úkol, který mám udělat? Znají všichni členové posádky svoje úkoly, už to dělali? Ví, kdo jim velí? 2.1. Příprava balónu před vzletem Pro přípravu balónu ke vzletu se použije následující postup: Příprava techniky a posádky Nakládání / kontrola kompletnosti (checklist). Kontrola množství paliva a tlaku, případné dotlakování dusíkem. Kontrola nabitých zdrojů. Jakým balónem se letí, co je to za typ? Jak dlouho bude trvat nafouknutí? Znalost všech systémů (smart vent). Nemůže mě nic zpozdit? Místo vzletu výběr Místo kam jedu, čas do vzletu, rezerva na případný přejezd. Povolení k vjezdu na startoviště Místo vzletu PŘÍJEZD NA STARTOVNÍ PLOCHU 1. Pilot vystoupí první, zjistí, jak fouká na startovišti, udělá rozhodnutí o přípravě balónu k letu. 2. Prohlédne okolí, ubezpečí se, že neroztrhá obal o překážky na startovišti, že přeletí překážky v předpokládané dráze letu s tímto strojem, v tomto větru a s touto hmotností. Má jasno, za co bezpečně kotvit, kam dát auto, aby k němu mohl kotvit. 3. Určí, kde bude stát koš, kam a kudy má najet auto Rozdělení posádky 1. Ví každý z posádky, co se od něho čeká, kdo mu bude dávat pokyny? Každý z nich má svoje úkoly při vybalení, při nafouknutí, při odletu i při odjezdu a doprovodu balónu a při balení. 2. Koruna. Nejzkušenější člověk z posádky bude na korunovém laně. Musí mít dostatečnou hmotnost na velikost balónu. Nebude mu nikdo pomáhat, pokud si to nepřeje pilot vzhledem k velikosti obalu. Jsou domluveni s pilotem, jak zabezpečit, že bude na svém místě, až pilot začne topit. 3. Ventilátor. Další člen je na straně ústí, kde hlídá a obsluhuje ventilátor. Postupy při letu balónem, vydáno strana 6

8 4. Další posádka nebo pověření pomocníci. Pokud jsou další, jdou na stranu ústí, kde není ventilátor, případný další ještě pomůže na straně ventilátoru, případný další stojí mezi košem a autem a hlídá kotvící lano před publikem, případní další stojí u obruby koše a zatíží zvenčí koš až se postaví Vybalení balónu 1. Pilot s posádkou vytáhnou celý komplet, ventilátor a kotvení z vozíku nebo z auta. Auto zajede za koš proti větru, asi 3 5 metrů od stojícího koše. Řidič zabezpečí auto proti pohybu (obvykle zabrzdí ruční brzdu a zařadí zpátečku). Obal se přenese na místo dostatečně daleko od pozice koše. 2. Pilot v koši sestaví dohromady spodek, na koš tyče, na tyče hořák, karabiny ve všech očnicích, zámky zašroubované a povolené o půl otáčky, na rám rukávy. Láhve v koši jsou plné. Pozice láhví je nejdříve do rohů vpředu (budou ležet na zemi, ne viset v popruzích dolů), potom do dalších rohů, potom mezi už umístěné. Oba popruhy na každé z láhví utaženy. Hadice vedou podél tyčí. Hadice namontovat na armatury láhve, které půjdou do provozu nakonec. Hadice vedou podél krátké stěny koše, netrčí dovnitř, neblokují madla. Oblouk hadic nad rukávem je dostatečný, aby se hořák dostal výkyvem do maximálních poloh. Sledovat a poslouchat případný únik plynu ve spojích. Pilot provede zkoušku funkčnosti všech ventilů a hořáků. Nastaví regulátorem správnou výšku plamene. Kontroluje tlak plynu v láhvích. Vytopí plyn z hadic, zhasne pilotní plamínky. Nakonec přehodí hadice na láhve, které jdou první do provozu. Ventily na láhvích zůstávají otevřené. Ověří si funkčnost přístrojů, nastaví tlak QNH na výškoměru, zkusí spojení vysílačkou s doprovodem. 3. Pilot provede školení pasažérů včetně předvedení přistávací pozice. 4. Posádka povalí koš do startovací polohy, nosná lana s červenými očnicemi u karabiny jsou vpravo dole. 5. Posádka vytáhne ústí obalu z brašny, roztáhne ho do šířky štítkem nahoru, rozvinou a uspořádají lanka. 6. Pilot se zabývá připojením obalu ke koši. Připojí karabinu obalu ke karabině koše, pokud mu někdo pomáhá, pilot kontroluje každou z nich pohledem i dotykem. Lanka nejsou překřížená. Karabiny jsou připojené zámkem dovnitř ke středu hořáku, aby případné karabině odepínače připojené zvenku zámek nebránil v pohybu. Připnutý scoop. Karabina trhačky je připnutá ke spodní karabině koše, přední (scoopové). Volný konec ovládacího lana SV (smart vent). Ovládací šňůry RV (rotační ventil) jsou připnutá ke spodní karabině obalu. Připojí karabiny odepínače k horním karabinám obalu, odepínač k oku lana, jeden konec lana karabinou k autu, druhý bude volný pro případnou snadnou manipulaci balónu ze země. Upravit délku kotvícího lana tak, aby bylo mírně napnuté. Kotví se zásadně za předek vozu, ne za vozík, ne za tažné zařízení. 7. Posádka rozvine obal z brašny po celé délce směrem po větru Plnění studeným vzduchem 1. Poté pilot nastartuje, nebo dá pokyn k nastartování ventilátoru, který stojí vlevo od koše v úrovni horní obruby ležícího koše, v zabrzděné poloze na dosah z koše. Proud vzduchu bude mířit rovnoběžně s rámem, zleva do středu, aby proud vzduchu nestrhával plamen. Pilot ventilátor během nafukování reguluje, když posádka na paraventilu nestačí velcrovat ubere, když balón lehá, nebo se pomalu zvedá, přidá naplno. Před topením zase ubere, aby vzduch nestrhával plamen. Ventilátor běží po celou dobu zvedání obalu, plní také funkci ochlazování ústí. Vypne se, až na pokyn pilota. 2. Posádka. Jeden nebo dva z posádky zůstávají po vybalení z brašny na koruně. Rozmotá se korunové lano a roztáhne se od balónu po větru po celé délce. Sbalí se brašna do přepravní polohy do kapsy ve víku. Pak se velcruje paraventil (ZVV zařízení pro vypouštění vzduchu). Napřed horní panely (první a poslední nosný popruh), pak shora obloukem zleva a zprava postupně dolů. Lepí se podle barev a čísel štítků nebo ověřením paralelně běžící centrovací šňůry podél nosného popruhu. Velcra se lepí v celé ploše. 3. Pilot prohlídne obal. Kontroluje obal zevnitř, jde podél ovládacího lana ZVV, kontroluje lanka, poutka pod první kladkou ZVV a kladku, druhou kladku ZVV, kladky RV. Zkontroluje, že šňůry a ovládací lano paraventilu jsou volné, bez uzlů, paraventil sedí na svém místě, tavná pojistka je na místě, fangle nezamotaná, teplotní štítek neukazuje přetopení, čidlo teploměru na místě ve velcru, obal nemá neopravené díry nad prvním horizontálním popruhem, uzel ovládacího lana ZVV a poutko je OK. Roztáhne si obal do stran, natáhne obal od koše na délku napnutých lanek a nosných popruhů. Postupy při letu balónem, vydáno strana 7

9 4. Výstroj a výbava. Pilotní brašna, každý přístroj a vysílačka má v koši a na rámu svoje stálé místo, svůj způsob zástavby, upoutání a zajištění. Pilot si vše umístí a vyzkouší předtím, než začne topit. Poznámka: Při nafukování studeným vzduchem je vhodné omezit nafoukání nečistot (písek, hlína, sníh, listí, štěrk ) do obalu balónu podložením ventilátoru látkou, nebo vyfoukáním nečistot ventilátorem mimo místo vzletu před zahájením nafukování Vytopení obalu (plnění horkým vzduchem) 1. Pilot, který si je jistý, že celá posádka a jeho pomocníci jsou na místech, vstoupí mezi tyče položeného koše a zapálí oba pilotní hořáky. Odepínač posune na stranu. Jedna noha je v koši, nebo nachystaná do koše vstoupit, pokud pilot koši pomáhá se zvednutím. Až je obal dostatečně naplněný studeným vzduchem, tzn. alespoň tak, že se zvedne i dolní okraj paraventilu (vypouštěcího ústí) nad zem, může začít vytápět obal hořákem. Topí podle velikosti obalu, síly větru, výkonu hořáku. Topí přerušovaně, vždy počká, až se balón znovu nadechne. Může hořákem kroužit, aby teplo rozháněl ve všech směrech. Pokud je obal malý, je vhodné snížit výkon ventilátoru. Obvykle stačí topit jedním hořákem, výjimečně dvěma. Obal zvedá koš do vertikální polohy. Když se obal začne zvedat, pilot zacouvá do koše oběma nohama, drží se hořáku, topí doprostřed ústí a sleduje plamen, aby nepropálil do obalu díru. Závěrečné topení do zvedajícího se balónu je intenzivní, přerušené jen v momentě nastupování. V topení pokračuje, až když stojí bezpečně v koši. Pomocníci u koše pomohou koš zvednout. 2. Práce pomocníka na koruně. Stojí na konci lana, má rukavice, lano drží oběma rukama, lano nemá obtočené kolem těla. Když se obal začne zvedat, brzdí tah nohama, nechá se přitahovat lanem ke koši. Sílu přizpůsobí velikosti balónu. Někde na půl trasy ke koši je balón nafouklý nad košem. V tu chvíli je potřeba zabránit překmitu obalu a počkat na pokyn pilota, konec lana podá pilotovi do koše, který ho jednoduchým uzlem přiváže k rámu nebo připne koncovou karabinkou k rámu hořáku nebo k nosné karabině. 3. Pomocník u ventilátoru. Jeho úkolem je hlídat ventilátor před povalením, na pokyn pilota ho vypnout a odvézt mimo dosah balónu. Správný moment vypnutí je ve chvíli, kdy se plnící ústí zvedne ze země. Pomocník tedy pouští lanka, vypíná ventilátor, odváží ho mimo dosah ukotveného balónu a vrátí se pomáhat přidržet koš Prohlídka balónu před vzletem 1. Pilot dotápí obal, aby mu nespadl na hlavu. Prověří, že balón je připraven ke vzletu. Kontroluje paravetnil a jeho funkčnost, textilie bez děr, nezamotané šňůry a ovládací lana, nepřekřížené lanka obalu, karabiny ve svislé pozici, uzamčené zámky, výstroj v koši, ukotvené láhve. Při zkoušce ZVV se odtrhnou všechna velcra, popouští lano, panel si sedne do správné pozice. Zkouší se oba módy ZVV, pokud jsou použity (smart vent, ). Zkusí ovládání rotačního ventilu. 2. Pomocníci posunou koš po větru na délku kotvícího lana. Zatíží zvenku koš a drží ho na zemi Nastoupení pasažérů 1. Pilot vyzve pasažéry k nastoupení do koše. Nastupuje se z návětrné strany koše (nastupování ze závětrné strany pouze v případě úplného napnutí kotvícího lana). Pozice pilota v koši je poblíž výstroje, u většiny palivových láhví a u ovládacích lan obalu. Je otočený ve směru letu a sleduje nastupující pasažéry. 2. Pasažéři stojí čelem ven z koše Vzlet 1. Pilot vytápí obal do vyvážení balónu. Prostor okolo a nad balónem je volný. Nechá pomocníky a pozemní posádku postupně odstupovat od koše. Když se balón zvedne ze země, je stále na napnutém laně s odepínačem. Pilot zkontroluje, že nikdo nevisí na koši zvenčí a všichni ustoupili mimo dosah. V tu chvíli odjistí pojistku odepínače a odepne se. Vystoupá do bezpečné výšky. Upevní odepínač do polohy, aby nepřekážel a nepraštil nikoho do hlavy. Zaznamená čas startu, přivítá osoby na palubě a rozhovoří se o vzduchoplavbě. Postupy při letu balónem, vydáno strana 8

10 3. Postupy za letu V této části jsou popsány jednotlivé prvky, které pilot aplikuje prakticky při každém letu Let obecně Balón řídím (jsem vždy krok před balónem; nereaguji zpětně na chování balónu). Vždy se dívám po směru letu, občas se podívám, jestli topím ještě do obalu a neupaluji lanka. Vítr v koši = kontrola obalu. Obejdu se bez varia. Sleduji vzdálený horizont, objekty za stromy, za kopci, zda se schovávají nebo objevují. Vše mohu porovnat s přístrojem. Ve vyšších hladinách je vario nezbytné, v nízkých zbytečné. Nezapomínám, že letím. Ať mluvím s pasažéry, ATC, doprovodem, ať přepojuji láhev, nebo sleduji mapu vždy musím být polovinou mysli s balónem. Navigace během celého letu rozhoduji o další strategii letu a bezpečném přistání Let v hladině Balón se udržuje v hladině topením jedním hořákem v pravidelných intervalech. Topí se těsně za vrcholem sinusovky, dříve než začne balón klesat aby tzv. nespadl. Pokud balón stoupá, netopím a čekám Stoupání 1. Před uvedením do stoupání kontrola prostoru nad balónem (okno, dotaz na posádku, stín). 2. Uvedení do stoupání delším topením jedním hořákem. 3. Udržuje se pravidelným topením. Nechtěné zrychlení, zpomalení nebo zastavení stoupání je chybou. 4. Zastavení stoupání je delší pauzou v topení. Na vrcholu stoupání je třeba balón stabilizovat krátkým zatopením. Pozor na max. výšku (předpis) a na přetopení balónu při stoupání (teplota v obalu může být větší až o 15 C oproti rovnovážnému letu) Klesání 1. Kontrola prostoru pod balónem. Při dlouhém klesání (několik stovek výškových metrů) se hůře orientuje. Mění se orientační body. 2. Uvedení do klesání delší pauzou v topení nebo paraventilem. 3. Po rozběhnutí jedno delší zatopení pro ustálení rychlosti klesání. 4. Potom pravidelné topení jedním hořákem. Je chybou nechtěné zrychlení, zpomalení nebo zastavení ( utopení ) klesání. 5. Zastavení klesání = razantní zatopení 1 nebo 2 hořáky, potom čekám co se stane. Čím déle topím, tím déle čekám. Při přetopení ventilovat tak dlouho, dokud balón stoupá, potom je třeba ho intenzivně dotopit. Při borcení ústí během klesání ho dopnu krátkým zatopením. Při rotaci obalu stále sleduji směr letu. Postupy při letu balónem, vydáno strana 9

11 3.5. Intenzivní klesání (při rychlosti větší než 3 4 m/s) 1. Před zahájením klesání: Kontrola paliva v lahvích a funkčnosti hořáků. V případě 2 hadicového hořáku zesílení pilotního plamene. Kontrola náhradních zapalovacích prostředků. 2. Kontrola prostoru pod balónem. Při dlouhém klesání (několik stovek výškových metrů) se hůře orientuje, mění se orientační body. 3. Uvedení do klesání delší pauzou v topení nebo paraventilem. 4. Po rozběhnutí jedno delší zatopení pro ustálení rychlosti klesání. 5. Potom pravidelné topení jedním hořákem bez zrychlení, zpomalení nebo zastavení utopení klesání. 6. Zastavení klesání = razantní zatopení 1 nebo 2 hořáky, potom čekám co se stane. Čím déle topím, tím déle čekám. Při přetopení ventilovat tak dlouho, dokud balón stoupá, potom je třeba ho intenzivně dotopit. Při borcení ústí během klesání ho dopnu krátkým zatopením. Při rotaci obalu stále sleduji směr letu Kopírování terénu Krátké zášlehy v krátkých intervalech 1 nebo 2 hořáky. Krátké zášlehy umožní ty nejpřesnější manévry. Vždy čekat, než začne balón klesat. Topením zabráním klesnutí. Pokud balón stoupá, netopím a čekám. Tímto způsobem najdeme správný rytmus topení. Přiblížení k překážce v minimální výšce 60 % výšky překážky. Je třeba topit před překážkou, nad překážkou čekám a tím si uvedu balón do klesání za překážkou. Vario se zcela ignoruje Palivový rozpočet 2 láhve: Láhev vzdálená od pilota vyletím do 15 %, potom přejdu na druhou láhev do přistání. 3 láhve: Láhev u pilota do 15 %, potom vzdálená láhev do %, potom druhá láhev u pilota do přistání. 4 láhve: První vzdálená láhev od pilota do 15 %, potom postup jako u 3 lahví. Vždy první vyletím láhve s připojenou plynnou fází. Při dodržení postupu vždy přistávám na jednotku u ovládacích lan. Nad teplotou v obalu 110 C prudce stoupá spotřeba. Stoupat do velké výšky raději jednou za let. Stoupání = spotřeba; prudké manévry = spotřeba; použití RV = spotřeba. Nejpozději po přepojení poslední láhve zahájit rozpočty na přistání Přepojování lahví za letu 1. Ověřit funkce druhého hořáku. 2. Uvést balón do stoupání. 3. Zavřít láhev, kterou odpojuji. 4. Vypustit plyn z hadice vytopením plynu v hořácích. 5. Přešroubovat láhev a vizuálně zkontrolovat těsnosti. 6. Otevřít novou láhev, zapálit pilotní plamen, zkontrolovat funkčnost hořáku po přepojení. 7. Zaznamenat čas výměny láhve, uvážit spotřebu paliva a dobu letu. Postupy při letu balónem, vydáno strana 10

12 3.9. Práce s T-propojkou Vždy jen jedna láhev otevřena. 1. Prázdnou láhev zavřít, potom teprve plnou otevřít. 2. Kontrola funkce. 3. Zaznamenat čas výměny láhve, úvaha o spotřebě paliva a době letu Navigace Mapa terénu max. 1: , ideálně 1 mapa celého prostoru 1: mapa se zaznačenými aktuálními leteckými prostory (nejlépe ICAO mapa). Elektronické mapy pouze jako doplněk. Orientace podle: 1. dálnice a významné orientační body (stožáry, sila, hrady ); 2. města; 3. větší vodní plochy; 4. vodní toky; 5. silnice; 6. lesy; 7. vesnice Po vzletu zkontrolovat trajektorii s plánovanou trasou. Vždy mít strategii na let ukončený bezpečným přistáním. V případě potřeby plán upravit, ale vždy ho mít. Rychlost v dané hladině odhadnout dle uletěné vzdálenosti v čase. (Např. 3 minuty vynásobíš vzdálenost v km 20 a máš km/hod.) Volit si postupné cíle na trase, po jejich dosažení porovnat plán letu. Plánovat trajektorii s ohledem na vývoj počasí, čas, palivo, prostor (rozhodnutí přistát nebo pokračovat v letu). Nevhodné počasí, nedostatek času nebo paliva nebo let do nevhodného prostoru vždy znamená ukončení letu Komunikace s ATC 1. Uvědomím si, co vlastně chci říct. Důraz na schválenou frazeologii. 2. Uvedu balón do stoupání, vysílání nesmím rušit hořákem. 3. Navázání spojení. Volací znak volané stanice volací znak volající stanice. 4. Když je spojení navázáno, kdo jsem, kde jsem, co chci. 5. Opakuji předané instrukce. 6. Zůstávám na spojení, sleduji frekvenci, v případě zavolání reaguji Vyhnutí se překážkám Bezpečný kurz = minimálně +/- 20 od překážky ve vzdálenosti, kdy již nelze překážku bezpečně přeletět nebo před překážkou přistát. Rozhodnout se o letu v bezpečném kurzu, přeletění nebo přistání a toto rozhodnutí neměnit. Pokud si nejsem jistý vyhnutím, přistávám. Nesprávné chování představuje syndrom top a doufej, že to dobře dopadne. Rozhodnutí přeletět znamená: 1. intenzivní topení 2. stoupání do bezpečné výšky k překonání překážky. Rozhodnutí o přistání znamená: 1. bezpečné přistání. Postupy při letu balónem, vydáno strana 11

13 3.13. Pád tavné pojistky Je potřeba si uvědomit, že balón není ohrožen, pokud dále nestoupáme. Nejdůležitější je nezvyšovat intenzivně teplotu v obalu a vyvarovat se prudkých manévrů. Nepřestoupat výšku pádu tavné pojistky po celý zbytek letu Let v termice a turbulenci 2. Udržet vyhřátý a nezdeformovaný obal. 3. Přistávat do volného prostoru (prostředek louky) Let v blízkosti nebo nad el. vedení Trajektorie letu nesmí směřovat přímo do blízkosti el. vedení (před nebo nad dráty obvykle let v hladině nebo mírné stoupání) Kotvený let Kotvíme vždy na 3 lana (2 pevné body proti větru, 1 posuvný kotevní bod po větru posádka). Provedení podle postupu LP Vzlet za silného větru Jsou vždy dvě možnosti: 1. Schovat se před větrem vzlet z větrného stínu (pozor na střih větru a turbulence v závětrném rotoru). Pozor vítr na startovní ploše může mít při zemi opačný směr. Vzít v úvahu rychlost pohybu balónu po vlétnutí do rychlého větru nad překážkou. 2. Start na volné ploše bez překážek a bez mechanických turbulencí. Pozor na sílu v kotevním laně, zvětšuje se s druhou mocninou síly větru. Ve výsledku je síla při 5,5 m/s téměř dvojnásobná síly za 4 m/s. Zvláště u větších balónů nemusí stačit jedno auto. Důležité je rychlé provedení nafukování a vzletu. Je-li to možné, vždy použít 2 ventilátory a dvojnásobný počet členů posádky. Intenzivní topení až do úplného nafouknutí obalu (málo vytopený obal způsobuje kymácení) Let za silného větru Je složitější navigace, krajina ubíhá rychleji. V nízké hladině jsou mechanické turbulence. Je složitější výběr místa na přistání (více záložních variant). Postupy při letu balónem, vydáno strana 12

14 4. Přistání balónu 4.1. Pokyny pro pasažéry: Poučení probíhá vždy před nafukováním balónu. Foťáky, kamery, telefony jsou schovány a každé zavazadlo je upevněno v koši na příslušných poutkách. Drží se oběma rukama za jedno madlo uvnitř koše. Přistávací pozice pasažérů viz obrázek. Chodidla i kolena k sobě. Pasažér stojí asi cm od hrany koše, aby měl místo na pokrčení kolen. Lehce se přikrčí tak, aby měl paži či rameno ve výši obruby koše. Dívá se ven z koše, aby viděl okamžik kontaktu se zemí. Během přistání nic nevystrkuje z koše ven (ruce, hlavu, nohy). V případě, že si koš při přistání lehne, pasažér se pouze více přikrčí v koši. Pasažér neopouští koš, pokud tak neřekne pilot. Obecně nedávejte zákazy, říkejte jasné pokyny co dělat. směr letu při přistání Přistávací pozice pasažérů v koši bez přepážek a s přepážkami Bezpečné přistání Pro normální přistání balónem se použije následující postup: Výběr místa přistání Dostatečně velká plocha (během přistání nedojde ke kontaktu žádné části balónu s překážkou). Plocha bez rizika silného proudění a mechanických turbulencí (pozor na změnu směru letu a rychlosti v nízké hladině, nebo kolem překážky). Postupy při letu balónem, vydáno strana 13

15 Plocha je dostupná pro doprovod a vhodná pro balení balónu. V místě přistání nehrozí způsobení škody na majetku třetích osob. Vždy alespoň jedna náhradní varianta místa přistání ve směru letu. Pilot zvolí strategii pro přiblížení na vybrané místo přistání strategie přistání Průběh přistání 1. Letět ve vybrané trajektorii letu na vhodné místo přistání. 2. Poučit pasažéry o přistání dle letové příručky (pasažéři jsou poprvé poučeni o letu a přistání ještě před nafouknutím balónu). 3. Při řízeném letu oznámit plánované přistání stanovišti ŘLP (může být provedeno až po přistání, když existuje jistota, že v místě přistání je signál GSM). 4. Informovat doprovod o plánovaném místě a času přistání. 5. Balón pomocí RV během klesání natočit scoopem napřed. 6. Zahájit klesání na přistání. 7. Podrovnat na výšce nejméně 10 m nad terénem (les, domy, pole). 8. Upozornit pasažéry na přistání a zkontrolovat přistávací pozice pasažérů a upevnění předmětů. 9. Finální klesání. Korekce natočení balónu scoopem dopředu. Výhoda použití účinku RV místo paraventilu. 10. Podrovnání ve výšce cca 1 m. 11. Upozornit pasažéry na okamžik dotyku: 3,2,1 teď. 12. Otevřít ZVV červeným lanem. 13. ZVV je otevřen až do jistoty bezpečného zastavení balónu. Normální přistání (do rychlosti cca 4 m/s) je s balónem nad hlavou (koš zůstane stát). Je potřeba uzavřít ZVV ještě před úplným vyfouknutím, aby nedošlo k překlopení koše nebo ke spadnutí obalu na koš a hořáky. Pozor na prolomení obalu při intenzivním otevření paraventilu Procedury po přistání: 1. Osoby v koši jsou v pořádku a nevystupují. 2. Ověření, zda místo přistání je dostupné pro doprovodný vůz a vhodné pro balení balónu (zvážit přenesení balónu na cestu auto na plochu nepatří). Pokyn k příjezdu doprovodného vozu ke koši uděluje řidiči pilot. 3. Zajištění obsluhy na korunové lano. 4. Zhasnout hořáky a uzavřít láhve. Obvykle není potřeba hořáky ochlazovat propanem. 5. Pilot udělí pasažérům pokyn k opuštění koše. 6. ZVV otevřít a obal položit ve vhodném směru. Obsluha korunového lana má za úkol stáhnout obal mimo hořáky a případné překážky. Dává pozor, aby nedošlo k překlopení koše. 7. Ukončit řízený let (oznámení o úspěšném přistání na stanoviště ŘLP) Balení obalu 1. V okamžiku, kdy obal leží bezpečně na zemi, převěsit zadní karabiny obalu k předním karabinám obalu. 2. Potom se všechny karabiny postupně převěsit dolů na koš (D nebo vnější madla). 3. Uvolnit lana a uložit do obalu. 4. Vytáhnout paraventil ke koruně. 5. Balením obalu do nudle vytlačit horký vzduch z obalu. Jeden člen doprovodu je u koruny, vytahuje spodek obalu a zajišťuje otevřený vypouštěcí otvor. 6. Smotat korunové lano. 7. Položit korunové lano a volné vertikální popruhy na obal. 8. Srolovat obal až k položenému korunovému lanu. Postupy při letu balónem, vydáno strana 14

16 9. Brašnu přiložit zezadu k obalu, deklem nahoru. 10. Nakulit smotaný konec obalu do brašny. 11. Postupné balení obalu do brašny. Pozor na volné stahovací popruhy brašny. 12. Zabalení lanek do scoopu a karabiny do pytlíčku. Položení sbalených lanek a karabin na obal v brašně tak, aby žádná karabina nebo část nosného lanka nebyla v kontaktu s tkaninou obalu. 13. Překrytí obalu deklem a stažení horním popruhem. 14. Sesednutí obalu. 15. Stažení dolním popruhem. Stažení vždy za popruh v úzké mezeře, nikoli za madla Balení koše 1. Vypuštění plynu z hadic. 2. Sundání rukávů. 3. Odšroubování a balení hadic. Hadice se nebalí na zemi. 4. Odšroubování karabin koše, lanka uvnitř koše zavěšena za madla. Karabiny na obou lankách. 5. Sundání hořáku, uložení do brašny a zavěšení do koše. Pokud brašna není, pozor na hadice (prodření, skřípnutí koncovky pod lahví) Nakládání 1. Příjezd doprovodného vozu ke sbalenému balónu. Auto má stát z kopce, pokud lze. 2. Naložení balónu. 3. Kontrola, zda se něco nezapomnělo na ploše. 4. Ověřit a zaznamenat případné škody na místě přistání i místě balení a pohybu doprovodného vozidla Záznam letu 1. Záznam letu do palubního deníku. 2. Záznam letu do pilotního deníku. Zvláštní případy přistání. Mimo standardních postupů se provádí: 4.3. Přistání ze svahu Pozor na překlopení koše směrem z kopce dolů a vysypání pasažérů Přistání do svahu Přistávat ve stoupání po svahu, aby nedošlo k nárazu do překážky (svahu) Přistání za překážku 1. První podrovnání v dostatečné vzdálenosti před zadní hranou překážky. 2. Před osamělou překážkou letím v úrovni překážky. NEPODKLESAT. 3. Nízký let nad překážkou. 4. Uvedení balónu do klesání s využitím paraventilu před nebo nad hranou překážky. Pozor na nebezpečí napíchnutí obalu na překážku. Pozor na el. vedení za překážkou. Postupy při letu balónem, vydáno strana 15

17 5. Zabrzdění o strom košem je považováno za nebezpečné. 6. Zpomalení klesání intenzivním topením a plné otevření ZVV. Ústí balónu se bude mít tendenci prolomit vlivem zpomalení za překážkou. Pokud se tak stane, topení musí být o to intenzivnější. 7. Při silném větru je za překážkou rotor. Cílem je přistát do oblasti klidu za překážkou Přistání s využitím manévrovacího lana (slabý vítr) 1. Karabina lana je připevněna na karabinu obalu ve směru odhodu s dostatečným předstihem. Lano je vytaženo z brašny a leží na láhvi. 2. Zajištěna dostatečná posádka na zemi pro zachycení lana a tažení balónu (posádka má rukavice). 3. Ověření prostoru pro hod lana (maximální vzdálenost hodu je cca 10 m!!!). Například délka lana u balónů Kubíček je 44 m. V prostoru odhozu lana nesmí být dráty! 4. Hod manévrovacího lana z koše. 5. Manipulace vhodná pod úhlem lana od země max Pozvolné tažení lana a během tažení udržovat balón v horizontálním letu. 7. Po překonání překážky zahájit klesání na přistání (netahat balón lanem k zemi) Přistání za silného větru (4 7 m/s) 1. Upozornit pasažéry na rychlé přistání a možnost překlopení koše. 2. Pasažéři se do koše přikrčí až po hlavu a připraví se na překlopení koše a vlečení po poli. 3. Místo na přistání je dostatečně dlouhé bez překážek (stromy, velké kameny, sloupy, ). 4. Na začátku přistávací plochy klesat do výšky cca 1 m nad zemí. 5. Při ustáleném horizontálním letu uzavřít pilotní plamínky a plné otevření ZVV červeným lanem. 6. Paraventil nezavírat a nechat obal úplně vypustit. Dbát na tečný dotyk se zemí! (znamená, že ZVV se otevírá v letu rovnoběžně s povrchem v malé výšce) 4.8. Přistání do větrného stínu Za silného větru za překážkou rotor. Do prostoru neklesat se studeným balónem. Pro klesání a přistání využít prostor těsně za překážkou ještě před klesavým proudem rotoru. Pozor na protivítr Přistání s balónem na hranici MLW Lehký balón má měkký obal a proto je náchylný k deformacím. Možnost samovolného otevření ZVV při stoupání. Snadné přetopení obalu. Nesnadné uvedení balónu do klesání. Delší přistávací dráha. Postupy při letu balónem, vydáno strana 16

18 5. Nouzové postupy Nouzový postup je postup pilota po vzniku neočekávané události během letu. Jakákoliv nečekaná událost způsobuje další psychickou zátěž (stres) a současně vyžaduje rozdělení pozornosti na činnosti spojené s kontrolou letu a současně vyžaduje pozornost pro vyřešení nouzového stavu. Každá náhlá a nečekaná situace vyžaduje tyto reakce: 1. udržení nadhledu a zábrana stresu (udržení výkonnosti) 2. rozhodnutí o prioritách 3. rozhodnutí co musí být prováděno současně (automatizace postupu) 4. vysvětlení postupu. Výrobce letadla stanovuje závazné postupy pro řešení základních nouzových situací. Tuto postupy jsou napsány ve 3. kapitole letové příručky Nouzové postupy. Pilot nemá improvizovat, nebo vymýšlet vlastní postupy. V případě šetření LN nebo incidentu se správnost chování pilota posuzuje podle postupů v LP. Zásadní u nouzových postupů je přístup pilota: Zapomeň na majetek ve vzduchu i na zemi a věnuj se ochraně osob. Postupy při letu balónem, vydáno strana 17

19 5.1. Střet s elektrickým vedením Elektrické vedení je dost vysoko nad zemí a u země budu chráněn. Dotyk obalu do vedení není až tak nebezpečný. Rozhodnutí o prioritách Nejdůležitější je dostat se s košem a lanky obalu dostatečně pod vedení a zabránit odletu. Nejhorší je dotyk koše přímo s dráty. Stejně nebezpečný je dotyk lanky obalu ve stoupání balónu. Postup pro řešení situace Před dotykem s vedením: 1. Uvedení balónu do klesání ventilováním, přesun osob na zadní stranu koše, zavření lahví. Pokud lze, upozornit doprovod nebo ATC. 2. Osoby držet se madel uvnitř koše, nedotýkat se palivových lahví a jiných kovových předmětů, schovat hlavu pod okraj koše. 3. Vyprázdnit palivové hadice. Po dotyku s vedením: 4. Zabránit odletu. 5. Opustit koš (pokud možno). 6. Událost nahlásit na 112. Vysvětlení: Uvedení balónu do klesání ventilováním Po dotyku lanek a elektrického vedení dochází k jejich zničení. Pokud by se zničenými lanky balón odletěl, mohl by se oddělit koš od obalu v nebezpečné výšce, nebo se naklonit a vysypat posádku, nebo uzavřít ústí a znemožnit další topení do obalu. Při stoupání balónu do vedení může dojít k požáru na palubě, který nelze zvládnout. Osoby Dotýkající se vodiče mezi sebou způsobí zkrat a silný elektrický výboj. Tento výboj může roztavit kovová lanka obalu nebo rám hořáku. Roztavený kov a světlo výboje by mohly poškodit zrak, a proto je nutno být obličejem k zemi a otočen zády. Nechytat se lahví láhve jsou kovové a můžou být pod vysokým napětím. Opuštění koše Pokud koš zůstane viset, osoby neopouštějí koš. Pokud je koš na zemi, lze jej opustit skokem snožmo tak, abyste se zároveň nedrželi koše a země. Potom odejít od koše malými krůčky (krokové napětí). Náhlé odlehčení koše by mohlo způsobit odlet balónu do vedení. Pohyb zmatených osob ve směru ke spadeným vodičům by mohl způsobit zasažení osob, které o vodiče zavadí. V případě zkratu dojde k automatickému odpojení sítě a následnému opětovnému nahození. Postupy při letu balónem, vydáno strana 18

20 5.2. Kolize s vysokou překážkou (koš zůstane na překážce) Je potřeba si uvědomit, že balón neletí velkou rychlostí a je možné narazit obalem, který bezpečně balón zbrzdí (airbag). Roztrhaný obal se pravděpodobně na překážce pevně uchytne. Rozhodnutí o prioritách Nejdůležitější je udržet balón v horizontálním letu, nestoupat ani neklesat. Postup pro řešení situace 1. Horizontální let. 2. Přesun osob na zadní stranu koše. 3. Zabránit vypadnutí osob z koše při kolizi. 4. Rozhodnout o možnosti odletu s mírně poškozeným balónem a přistáním za překážkou, nebo stabilizovat polohu koše. 5. Pokud lze, upozornit doprovod nebo ATC. Z koše nevystupovat, počkat na záchranu. Vysvětlení: Horizontální let Při kolizi v horizontálním letu dojde k nejmenšímu poškození obalu a vzniká naděje překulení obalu kolem překážky a jeho následný odlet. V případě stoupání nebo klesání dojde k zachycení balónu horizontálními popruhy a značnému poškození obalu. Osoby Po nárazu mohou proniknout do koše ostré předměty (větve, tyče, trubky,...). Po nárazu koše do překážky se koš nakloní natolik, že hrozí vymrštění osob z koše. Při nárazu se schovat pod horní obrubu koše, nad touto rovinou jste zcela nechráněni. Rozhodnout o možnosti odletu Balón je jako airbag, je naděje, že se obal kolem překážky překulí bez většího poškození. Největší riziko je vypadnutí osob z koše a pád z výšky při nárazu balónu. Pokud koš zůstane na překážce viset, je poměrně dost času na jeho přivázání k překážce, než se obal vyprázdní. Zejména při zranění osob může dojít k panice a dalším zbytečným zraněním vlivem pádu z výšky, poskočením koše, nebo zavalení košem osob blízko koše. Stabilizaci koše lze provést pomocí odpínače, manévrovacího lana nebo dalších karabin. Z koše nevystupovat, počkat na záchranu Vždy je bezpečnější počkat na profesionální pomoc (bude u vás za několik málo minut). Je nemožné rozpoznat schopnosti jednotlivých osob na palubě. Postupy při letu balónem, vydáno strana 19

Zimní školení pilotů 2012 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2012 Petr Kubíček Bezpečnostní seminář Zimní školení pilotů 2012 Petr Kubíček Obsah 1. Fuel management + požár na zemi 2. Střed s el. vedením 3. Představení bulletinů BB41, BB42, BB43 4. Představení dokumentu Postupy při

Více

Postupy při letu balónem

Postupy při letu balónem Postupy při letu balónem vydáno 7.6.2012 zpracovala Sekce školení a vzdělávání Českého balónového svazu Petr Kubíček Michael Suchý Tomáš Stejskal za podpory Aleše Kubíčka Obsah: Úvod... 3 Výklad pojmů:...

Více

Seznam výtek při přezkušovacím letu

Seznam výtek při přezkušovacím letu Seznam výtek při přezkušovacím letu Žák: Datum zkoušky: Examinátor: Hodnocení: Prospěl / Neprospěl Průběh zkoušky Předmětem zkoušky je předvedení letu balónem za normálních podmínek doplněný o řešení nouzových

Více

Metodika výcviku pilotů horkovzdušných balónů. vydáno 7.6.2012

Metodika výcviku pilotů horkovzdušných balónů. vydáno 7.6.2012 Metodika výcviku pilotů horkovzdušných balónů vydáno.6.202 Cílem zpracování metodiky je sjednotit názor na to, jak cvičit jednotlivé prvky výcviku a sjednotit výkon instruktorů. Předpisová báze: CAA ZLP

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

Petr Kubíček Radešín, Březen 2010

Petr Kubíček Radešín, Březen 2010 BEZPEČNOSTNÍ SEMINÁŘ 1. Rozebrání příčin balónové nehody v Kanadě, 2007-11 zraněných, 2 mrtví 2. Incidenty při startu a pár slov o kotvení balónu při startu Petr Kubíček Radešín, Březen 2010 KANADA, Surrey,

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA pro horkovzdušný balón

LETOVÁ PŘÍRUČKA pro horkovzdušný balón B.0101 BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. Francouzská 81, 602 00 Brno tel.: 05/4521 1917, 4521 4755 fax: 05/4521 3074 sales@kubicekballoons.cz www.kubicekballoons.cz LETOVÁ PŘÍRUČKA pro horkovzdušný balón Typ:......

Více

NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ

NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ V operačním řízení každý hasič může řešit situaci,

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

Z hlediska ONLINE létání tento postup platí, pokud je na letišti přítomen lokální AFIS, například LKSZ_I_TWR.

Z hlediska ONLINE létání tento postup platí, pokud je na letišti přítomen lokální AFIS, například LKSZ_I_TWR. Letištní okruh je typicky podlouhlý obdélník, ve středu jehož delší strany je umístěna vzletová a přistávácí dráha. Přesný tvar okruhu stanovuje mapa letiště, směr okruhu je dán dráhou v používání, což

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 85-01 Změna 3 BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. AB 2 AB 2a 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 85-01 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 85-01

Více

PRAVIDLA RC POLOMAKET VĚTROŇŮ S AEROVLEKEM

PRAVIDLA RC POLOMAKET VĚTROŇŮ S AEROVLEKEM PRAVIDLA RC POLOMAKET VĚTROŇŮ S AEROVLEKEM Definice soutěže Při soutěži polomaket větroňů s aerovlekem se létá jediná disciplína, kterou je úloha na čas, zakončená přistáním do vyhrazeného prostoru. Větroň

Více

Letová př íručka pro horkovzdušný balón

Letová př íručka pro horkovzdušný balón b.0101 BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. Francouzská 81, 60200 Brno pracoviště: Jarní 2a, 614 00 Brno tel.: 545 422 620 fax: 545 422 621 info@kubicekballoons.cz www.kubicekballoons.cz Letová př íručka pro horkovzdušný

Více

Postup záchrany z. Tomáš Obtulovič ml. 2006

Postup záchrany z. Tomáš Obtulovič ml. 2006 2.část: Postup záchrany z při p i nehodě Tomáš Obtulovič ml. 2006 Postup záchrany z při p i nehodě 1. Postup při nehodě Vyhodnocení situace Přivolání první pomoci Oznámení nehody Signalizace v nouzi 2.

Více

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Bell 427 OK-

Více

Letová př íručka pro horkovzdušný balón

Letová př íručka pro horkovzdušný balón b.0101 BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. Francouzská 81, 602 00 Brno pracoviště: Jarní 2a, 614 00 Brno tel.: 545 422 620 fax: 545 422 621 info@kubicekballoons.cz www.kubicekballoons.cz Letová př íručka pro horkovzdušný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 275/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA pro horkovzdušný balón

LETOVÁ PŘÍRUČKA pro horkovzdušný balón B.0101 BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. Francouzská 81, 602 00 Brno tel.: 05/4521 1917, 4521 4755 fax: 05/4521 3074 sales@kubicekballoons.cz www.kubicekballoons.cz LETOVÁ PŘÍRUČKA pro horkovzdušný balón Typ:......

Více

Letová př íručka horkovzdušného balónu

Letová př íručka horkovzdušného balónu b.2101 BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. Sídlo: Francouzská 81, 602 00 Brno Pracoviště: Jarní 2a, 614 00 Brno tel.: +420 545 422 620 fax: +420 545 422 621 info@kubicekballoons.cz www.kubicekballoons.cz Letová

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Specifika práce záchranáře na posádce LZZS. Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka.

Specifika práce záchranáře na posádce LZZS. Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka. Specifika práce záchranáře na posádce LZZS Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka.eu VII. Pelhřimovský podvečer 21. -22. 10. 2011 Podmínky výkonu

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 270/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Zlin Z 226

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Výstup volným lezením provádějí hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad

Více

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ 2/5 1. Vlakvedoucím, který je nadřízen ostatním pracovníkům

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-282 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus poznávací značky OK-2999

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-117 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017

BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017 BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017 a) místo, datum, čas a průběh leteckého dne Místo: Letiště Hradec Králové Termín: 13.5.2017 Čas: 13:00 16:30 LT. b) datum a čas konání generální zkoušky Generální zkouška nebude

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin incidentu vrtulníku AS-355 F2, pozn.

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Navrhovaný předpis PART-OPS týkající se komerčního provozu

Navrhovaný předpis PART-OPS týkající se komerčního provozu Navrhovaný předpis PART-OPS týkající se komerčního provozu Výtah pro provozovatele horkovzdušných balónů Jak jistě víte, EASA se pilně snaží o standardizaci leteckých předpisů napříč EU (nařízení (ES)

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1 Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 ZL 1 Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Ostrý bezpilotní prostředek (dále jen BLP nebo dron ) (nosič): 7 ks Minimálně 8 samostatných motorů nejlépe v koaxiálním provedení. Schopnost dokončit bezpečně let i v případě vysazení

Více

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK R PODMÍNKY PRO PROVOZ BALÓNŮ BEZ PILOTA NA PALUBĚ (Viz Hlava 3, ust. 3.1.12 a doplňující ustanovení Dodatku 5) 1. Základní pojmy a kategorizace 1.1 Zkratky použité v tomto

Více

ZÁSADY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

ZÁSADY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁSADY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele SLANĚNÍ Slaňování je činnost, která umožňuje bezpečný sestup po laně při použití vhodných

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD.

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD. SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1.1. Všeobecná ustanovení. 1. ÚVOD. 1.1.1 Směrnice pro potápění dětí platí pro potápěčský výcvik dětí od 8 do 14 let prováděný ve Svazu potápěčů České

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček Bezpečnostní seminář Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček Obsah 1. Incidenty v ČR publikované UZPLN 2. Katastrofální nehody na Novém Zélandu a Slovinsku 3. Starty z omezeného prostoru Incidenty v ČR

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 EMPORO, s.r.o. Brandýská 84/10, CZ - 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze, oddíl C, vložka 136881 IČO: 28372158 / DIČ: CZ28372158 web: www.emporo.cz

Více

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Revize prezentace 2015/001 OZO v BOZP a PO Ing. Vladimír JINDRA NV 378/2001 Sb. - 3 Pro zajištění bezpečnosti při práci na strojích a zařízení je nutné zejména:

Více

Metodický list číslo 18 DR5 Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5

Metodický list číslo 18 DR5 Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Název: Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem Výcvik

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:153/06/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-96 Výtisk č.4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu AN-2 poznávací značky OK JID

Více

Stupeň 1. - Umí si správně nasadit záchrannou vestu - Je schopen nosit záchranné prostředky na vodě bez problémů

Stupeň 1. - Umí si správně nasadit záchrannou vestu - Je schopen nosit záchranné prostředky na vodě bez problémů Stupeň 1 Příprava lodě: - Dokáže pomoct s přípravou lodě před vyplutím Vyplutí/Přistávání: - Dokáže dostat loď na vodu s pomocí instruktora - Dokáže zabezpečit loď na manipulačním vozíku - Umí pomoct s

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

Balistické záchranné padákové systémy USH

Balistické záchranné padákové systémy USH Příručka pro používání záchranných padákových systémů aktivovaných raketovým motorem. Balistické záchranné padákové systémy USH Technický popis s instrukcemi pro používání záchranných padákových systémů

Více

MANUÁL MONTÁŽE PLACHTOVÁ HALA P

MANUÁL MONTÁŽE PLACHTOVÁ HALA P Základní technické informace Šířka: 9,76 m Délka: 26 m Výška: 4,58 m Šířka vrat: 3,5 m Výška vrat: 3,8 m Rozteč oblouků: 2 m Příprava k montáži Pro montáž je nutné vybrat takový terén, jehož sklon v délce

Více

Výcviková dokumentace IR(A)/SE

Výcviková dokumentace IR(A)/SE Výcviková dokumentace IR(A)/SE Jméno a příjmení: Výcvik zahájen: Výcvik ukončen: Osobní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Číslo průkazu totožnosti: Telefon: E-mail: Průkaz způsobilosti: číslo:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 7 pravidel pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Nelézt na sloupy a stožáry elektrického vedení a ani na transformátorové budky, nelézt na stromy v

Více

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 Vítězslav Čermák Atana Při naší skautské činnosti se dostáváme velmi často do situace, kdy musíme použít otevřený oheň,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5.

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace 2. Provozní omezení 3. Nouzové postupy 4. Normální postupy 5. Obraty 6. Výkony letadla 7. Přílohy 1. VŠEOBENÉ INFORMACE Třípohledový nákres Rozměry: Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 326/07/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody padákového kluzáku v místě Žlebská Lhotka

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody padákového kluzáku v místě Žlebská Lhotka ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-451 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody padákového kluzáku v místě Žlebská Lhotka 24.

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

MANUÁL MONTÁŽE PŘÍSTŘEŠEK PRO ZVÍŘATA LT

MANUÁL MONTÁŽE PŘÍSTŘEŠEK PRO ZVÍŘATA LT Základní technické informace Šířka: 8 m Délka: 8 m Výška: 4 m Šířka vrat: 1,88 m Rozteč oblouků: 2 m Příprava k montáži Pro montáž je nutné vybrat takový terén, jehož sklon v délce i šířce haly nepřevyšuje

Více

Kam letět? Plánování letu. Při plánování kam letět, musíme respektovat: Svoje pilotní zkušenosti a kvalifikace

Kam letět? Plánování letu. Při plánování kam letět, musíme respektovat: Svoje pilotní zkušenosti a kvalifikace Kam letět? Při plánování kam letět, musíme respektovat: Svoje pilotní zkušenosti a kvalifikace Mám zkušenost s přistáváním na jiných letištích? Vím jak komunikovat při nutnosti proletět řízeným prostorem?

Více

PŘÍRUČKA KADETA. Autoři: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký

PŘÍRUČKA KADETA. Autoři: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký PŘÍRUČKA KADETA Autoři: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ RÁHEN, KOŠŮ A PLACHET STĚŽNĚ Hlavní stěžeň: 1. Hlavní peň 2. Hlavní košová čnělka 3. Hlavní brámová čnělka Přední stěžeň:

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

PŘÍLOHY REGISTR RIZIK

PŘÍLOHY REGISTR RIZIK PŘÍLOHY REGISTR RIZIK 1. jednotlivých částí soutěžního dne b. transport kluzáků na startovní rošt 63 Generické transport kluzáků na startovní rošt Specifické Následky Rizika Opatření pro zmírnění rizik

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Obecná činnost členů družstva +5 Metodický list číslo Vydáno dne..996

Více

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK CZ Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-218 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti

Více

Automatizace řízení letového provozu

Automatizace řízení letového provozu CENA DĚKANA Automatizace řízení letového provozu Autor: Jakub Kolář 30.12.2014 Strana 1 ze 5 Úvod Minimální horizontální rozstup je 5NM (9,2 km) v celém sektoru LKAA FIR, výjimku tvoří okruh 50NM (92 km)

Více

Doporučujeme montáž dospělými osobami. Doporučujeme, aby dospělí zkontrolovali, zda děti používají ochrannou síť při skákání.

Doporučujeme montáž dospělými osobami. Doporučujeme, aby dospělí zkontrolovali, zda děti používají ochrannou síť při skákání. Návod na sestavení Dohled dospělých Doporučujeme montáž dospělými osobami. Doporučujeme, aby dospělí zkontrolovali, zda děti používají ochrannou síť při skákání. Ochrana dětí: Předejděte nekontrolovatelným

Více

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Čj.: SŠNM/825/2011 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm 1. Použití Ruční vysokozdvižný vozík na sudy je určen pro snadné zvedání nákladu, transport sudů na krátké vzdálenosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:430/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze dne 15.9.2004 o odborném zjišťování příčin incidentu letadla

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 377/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Checklist Guimbal Cabri G2

Checklist Guimbal Cabri G2 Checklist Guimbal Cabri G2 Před startem Upínací pásy Oboje zapnuté Kokpit Všechny objekty zabezpečeny Pedály Volný chod Kolektiv Odaretovat, volný chod Cyklika Volný chod Pojistky Zatlačeny Motohodiny

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 25 MAY 17 (1) Vzdušný prostor VFR-ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více