PipeLine. Chráničky h pro plynovody Příklady řešení s pokládkou do výkopu i bezvýkopově v České republice a Polsku. h Chráničky potrubí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PipeLine. Chráničky h pro plynovody Příklady řešení s pokládkou do výkopu i bezvýkopově v České republice a Polsku. h Chráničky potrubí"

Transkript

1 Květen Červen 2012 PipeLine h Chráničky potrubí 1 Příklady řešení s pokládkou do výkopu i bezvýkopově v České republice a Polsku 3 Chráničky pro teplovodní sítě v Polsku s troubami h 4 Bezpečné dodávky vody a odkanalizování díky chráničkám z trub h 6 h - IFAT ENTSORGA 2012 Mnichov Chráničky h pro plynovody Příklady řešení s pokládkou do výkopu i bezvýkopově v České republice a Polsku Plynovody vyžadují zvlášť významnou ochranu potrubí, zejména v opatření proti korozi. S chráničkami HOBAS žádný problém. Potrubí těchto chrániček je nekovové, nevodivé, plynotěsné a staticky funkční po celou dobu použití. Projekty realizací v celé řadě zemí umožňují instalace klasicky do otevřeného výkopu s následným obsypem a zásypem, nebo instalaci protlakem. Pro řadu stávajících chrániček lze využít renovaci metodou relining. Brno, Česká republika. V rámci rozšíření Avion Shopping Parku v Brně - Dolních Heršpicích bylo nutné přeložit vysokotlaký plynovod z ocelového potrubí DN 500. Při jeho kontrole provozovatel RWE - Jihomoravská plynárenská a.s. objevila známky koroze. Tato skutečnost nebyla žádným překvapením, protože trasa plynovodu se nachází v blízkosti řeky Svratky. Vlhkost zeminy a kolísání hladiny podzemní vody způsobilo vznik pomalé, ale velmi nebezpečné koroze tohoto ocelového potrubí. Na základě těchto skutečností se provozovatel rozhodl ochránit toto ocelové potrubí plynovodu vodotěsnou vysoce odolnou chráničkou, která v místě nebude podléhat této korozi. Obchodní centrum postavené a otevřené v roce 1998 stále roste a pro přeložku je nutné vybrat takový způsob ochrany, který umožní rozšíření areálu o další obchodní, skladové a parkovací plochy. Chránička tedy vedle prvotních požadavků na vodotěsnost a odolnost proti korozi musí splňovat nároky statické nosnosti pro budoucí dopravní zatížení nad přeloženou trasou plynovodu. Pro chráničku byl vybrán materiál HOBAS, a to i z důvodu, že tyto nekovové chráničky byly již použity na jiných stavbách plynovodů a vyřešily problémy s fungováním katodové ochrany plynovodů. Celá trasa chráničky byla rozdělena na cca 25 metrové části. Nové ocelové potrubí přeložky plynovodu bylo svařeno kus po kuse a následně vtaženo do již položeného potrubí HOBAS a to s pomocí RACI objímek. Nejprve bylo sestaveno potrubí plynovodu s chráničkou na povrchu. Po spuštění této sestavy do výkopu byly konce plynovodu svařeny a chránička z HOBAS potrubí byla díky jednoduchému spojování pomocí FWC spojek

2 h PipeLine Květen/Červen 2012 strana 02 natlačena do předchozího smontovaného úseku ve výkopu. Nízká hmotnost této sestavy, pružnost chráničky z potrubí HOBAS ve spojích a snadnost spojování umožnila veškeré tyto práce s bagrem, který byl na místě stavby k provedení výkopů a dalších zemních prací. Mírné oblouky na trase plynovodu byly se vytvořily i na potrubí chráničky a to díky konstrukci spojek potrubí HOBAS. Oba konce chráničky byly nakonec uzavřeny pryžovými manžetami, které zabraňují vnikání vody do vnitřního prostoru takto vybudované chráničky. Celkových 156 metrů chráničky z HOBAS potrubí DN 700,, SN bylo tímto způsobem úspěšně nainstalováno v září Řeka Warth, Polsko. V roce 1998 Warszawska Przedsiębiorstwo BETA v Polsku zahájila značně náročný projekt chrániček. Dvojité potrubí mělo být instalováno protlakem pod řekou Warth. Dva potrubní úseky o délkách 105 resp. 108 metrů, byly instalovány paralelně ve vzdálenosti 50 metrů od sebe. Protlačovací trouby HOBAS se dodávaly ve 3 metrových délkách, o vnějším průměru mm a tloušťce stěny 70 mm. Co bylo důvodem pro zahájení tohoto projektu? Pro dokončení Jamal Evropského plynovodu bylo potřeba doplnit úseky transportní trasy ze sibiřského poloostrova Jamal do Německa. Při tom se použila vysoce moderní protlačovací technologie a odstředivě lité sklolaminátové protlačovací trouby HOBAS. Tyto chráničky HOBAS pro dvě ocelová potrubí o průměru DN 1450 měly navíc plnit i funkci chrániček pro optické kabely. Projekt - Polsko Rok výroby 1998/99 Celková délka trubek 213 m De 2047 Tuhostní třída SN Zvedání Klient Europol Gaz Dodavatel Warszawskie Przedsiębiorstwo BETA Trubní systém s těsněním vhodný pro bezvýkopovou instalaci, nízká síla při protlačování Projekt - Česká republika Rok výroby 2011 Celková délka 156 m DN 700 Tuhostní třída SN Otevřený výkop s následným hutněným obsypem a zásypem Zákazník RWE - Jihomoravská plynárenská a. s. Dodavatel P.V.K. s.r.o. Trubní systém s těsněním i při účinku vysoké hladiny spodní vody, vysoká odolnost proti korozi, nevodivý materiál, statická funkce i pro dlouhou dobu použití Potrubí bylo instalováno v hloubce 13 metrů, sedm metrů pod korytem řeky. Ačkoliv vzdálenost mezi troubami a řekou byla velká, byl protlak z důvodu spodní vody prováděn až do tlaku 1,5 bar. Nepravidelná kvalita a složení zemin představovaly další dodatečné požadavky: zatím co šachty na jedné straně řeky byly obklopené jílem, tak na protilehlém břehu řeky v cílových šachtách se vyskytovaly propustné zeminy: písek a štěrk. Dodavatel musel zeminu kolem cílových šachet utěsnit, aby zamezil průsaku vod. A aby toho ještě nebylo málo, teploty klesaly až na hodnoty - 25 C, to sice nepředstavuje žádný problém pro HOBAS trouby, nicméně to klade značné nároky na pracovní síly. Kromě standardních protlačovacích trub dodával HOBAS také trouby z odstředivě litého sklolaminátu se speciálními vstřikovacími otvory, přes které byl během protlaku čerpán kluzný prostředek mezi vnější povrch trouby a zeminu. Nízký koeficient tření potrubí HOBAS snížil potřebnou tlačnou sílu a prostřednictvím přídavného kluzného prostředku byla vynaložená tlačná síla snížena dokonce až na cca 250 tun. Začátkem roku 1999 byly splněny všechny požadavky projektu a stavba byla úspěšně uzavřena. Investor se dnes zpětně spokojeně dívá na více jak 10-ti letý bezporuchový provoz. Více informací:

3 h PipeLine Květen/Červen 2012 strana 03 Chráničky pro teplovodní sítě v Polsku s troubami h Špetka z historie HOBAS-u v Polsku Chráničky se používají pro předizolované rozvody teplovodního vedení v místech pod vozovkami anebo v blízkosti budov tam, kde by bylo obtížné se k těmto troubám dostat a tam, kde je potřeba potrubí teplovodních rozvodů mimořádně chránit. Hlavním cílem tohoto použití je rychlý a snadný přístup v případě poruch, kdy v místě poruchy není možno místo jednoduše vykopat. Jako chráničky se dlouhou dobu používaly trouby z oceli, ale ty v řadě případů rychle korodují a takto vybudovaná chránička ztrácí smysl. V roce 1998 hledala varšavská teplárenská společnost SPEC S.A. alternativu k ocelovým chráničkám pro položení teplovodního potrubí v ulici Wołowska. Chránička měla být schopna odolávat statickému a dopravnímu zatížení, měla být instalována protlakem a měla odolávat případném úniku z vnitřního chráněného teplovodního potrubí. Volba padla na potrubí HOBAS. Toto sklolaminátové (GRP) potrubí je nevodivé. Splňuje nejen požadavky společnosti SPEC S.A., ale také mnoho dalších požadavků a ukazatelů. Odstředivě lité trouby HOBAS k protlačování s vnějším průměrem 324 mm byly instalovány na ochranu teplovodního potrubí DN 150. Pro usnadnění výkopů pro startovací jámy byly místo standardních 6-ti metrových délek použity trouby o délce 1 metr. K provedení protlaku byly stanoveny tlačné síly o velikosti 30 tun, pro tuto tlačnou sílu byly trouby určené k protlaku nadimenzovány a vyrobeny. Díky hladkému vnějšímu povrchu trub HOBAS při provádění protlaku však tlačná síla, která se standardně zaznamenává, nepřekročila v tomto případě 20 tun. Použitím bezvýkopové technologie nebylo nutné omezit provoz na vozovce a stavba probíhala za běžného provozu v okolí. Od roku 1998 je v Polsku realizováno více než 90 projektů s provedením chrániček z HOBAS potrubí pro rozvody teplovodních vedení. Nasčítáním těchto dílčích realizací se dostáváme k celkové délce 11 kilometrů chrániček. Většina projektů byla realizována ve Varšavě a okolí. Trubky HOBAS převážně v rozměrech od DN 300 do DN 1800 byly položeny i klasickou pokládkou do výkopů. V těchto případech je nejčastější použití potrubí s tuhostí SN N/m 2 třídy. V jiných projektech, kde byly trouby protlačovány, je tuhost SN vyšší. V současné době je HOBAS potrubí použito v projektech SPEC S.A. Varšava na ulici Kasprowicza. Součástí stavby je obnova stávajícího rozvodu teplovodního vedení. Pro chráničky bylo hned vybráno potrubí HOBAS z důvodu snadné manipulace v hustém městském provozu a statické způsobilosti i při relativně malém krytí. Jelikož na této stavbě je poměrně náročný harmonogram všech prací, tak dalším důležitým kritériem pro potrubí HOBAS byla jeho jednoduchá a rychlá montáž. Stavba začala 10. dubna 2012 a bude dokončena v červnu Více informací: Projekt - ulice Wołowska Rok výstavby 1998 Celková délka 110 m Specifikace trub DN 300 (De 324),, SN Protlak Zákazník SPEC Warszawa Přednosti Možnost instalace protlakem, odolnost proti korozi Projekt - ulice Kasprowicza Rok výstavby 2012 Celková délka 642 m Specifikace trub DN 150 až DN 1200 (De 168 až De 1229),, SN Uložení do výkopu Zákazník SPEC DALKIA Warszawa Přednosti Vynikající statické parametry a vlastnosti i při relativně malém krytí, odolnost proti korozi

4 h PipeLine Květen/Červen 2012 strana 04 Bezpečné dodávky vody a odkanalizování díky chráničkám z trub h Chráničky z trub CC-GRP jsou často používány na ochranu vodovodního potrubí a kanalizace, instalovanými pod frekventovanými silnicemi, nejčastěji při křížení tramvajových anebo železničních tratí. Zde plní dvojí funkci: na jedné straně chrání nosné trubky před statickým a dynamickým zatížením a na druhé straně usnadňují obnovu nebo nahrazení starého potrubí pomocí bezvýkopové instalace. Projekt - Miškolc, Maďarsko Rok instalace 2008 DN Třída tuhosti SN Otevřený příkop Klient Metrószer Kft. Odolnost vůči korozi, vynikající únosnost, dlouhá životnost Projekt - Ostrava, CZ Rok instalace 2011 DN 1000 Třída tuhosti SN Relining Klient SmVaK Ostrava a.s. Odolnost proti korozi, kompletní těsný systém, vynikající únosnost, dlouhá životnost Maďarsko Projekt pro rozvoj městské infrastruktury v Miškolci byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Jednalo se mimo jiné o otázku obnovy a zřízení tramvajových tratí. Vzhledem k modernizaci a rozšíření veřejné dopravy, překročil stávající rozvod užitkové vody z tvárné litiny pod povrchem své strukturální limity. Klient se proto rozhodl chránit staré potrubí chráničkou z HOBAS trub. Důvodem pro jeho výběr byly především vynikající vlastnosti těchto výrobků: odolnost proti korozi, dlouhodobá těsnost, dlouhá životnost a - obzvláště důležité pro tento projekt - vysoká zátěžová kapacita. Výpočty ukázaly, že potrubí HOBAS SN poskytuje dostatek tuhosti, a proto bude spolehlivě dlouhodobě chránit potrubí pro pitnou vodu pod novými tramvajovými tratěmi a silnicemi. Česká republika Také Česká republika se rozhodla použít trouby HOBAS pro ochranu vodovodního potrubí. Stávající potrubí pitné vody v regionu Ostrava je například vedeno pod velmi frekventovanými železničními tratěmi a už nemohlo vydržet stávající dynamické zatížení. Klient se pustil do hledání vhodného materiálu potrubí s vysokým statickým a dynamickým zatížením, který je odolný vůči agresivním půdám a dalším negativním vlivům z bývalé těžební oblasti Ostravsko- Karvinská. HOBAS CC-GRP trouby jsou instalovány na Ostravsku více než 20 let. Díky své odolnosti proti korozi, relativně tenké tloušťce stěn a vysoké tuhosti, představovaly ideální řešení i v tomto projektu. Spojené státy americké Někdy opláštění troubami HOBAS udělá víc, než že chrání nosnou trubku uvnitř. V Charlotte, Severní Karolína, byly například chráničky instalovány pro ochranu surové odpadní vody a hlavního ropného potrubí. Krytí bylo nutné při HOBAS potrubí SN chrání v Maďarsku potrubí pro pitnou vodu

5 h PipeLine Květen/Červen 2012 strana 05 křížení stávajícího potrubí, které dopravuje tryskové letecké palivo přímo na mezinárodní letiště Douglas v Charlotte. HOBAS GRP trubky byly vybrány jako ochrana ropného potrubí před interakcí s existujícím kovovým potrubím. Protlak pomocí ručního dolování pod ropným potrubím proběhl hladce. Město Charlotte bylo vybaveno chráničkami potrubí z nevodivého materiálu, který nepoškodí ropné potrubí působením bludných proudů. Chránička CC-GRP je konstrukční řešení, které bude poskytovat po celou dobu životnosti bezplatnou ochranu proti korozi. Více informací: HOBAS potrubí v USA s dvojím účinkem, ochrana kanalizalizačního potrubí a zároveň ochrana proti korozi HOBAS chráničky pro potrubí na pitnou vodu zabudované metodou Relining

6 h PipeLine Květen/Červen 2012 strana 06 h - IFAT ENTSORGA 2012 Mnichov Od května 2012 vystavovala firma HOBAS v Mnichově na IFAT Entsorga - předním mezinárodním odborném veletrhu pro vodu, kanalizaci a nakládání s odpady. Více než zájemců z obchodního a podnikatelského prostředí z 30 zemí světa navštívilo stánek HOBAS o velikosti 156 metrů čtverečních s cílem zjistit vše o nejnovějších produktech a službách v zásobování vodou a čištění odpadních vod. Hlavní vystavovanou atrakcí na veletrhu byla ukázka zvládnuté technologie výroby trouby HOBAS o profilu DN Mezinárodní odborný veletrh IFAT Entsorga je největším světovým veletrhem ve svém oboru a v tomto roce vytvořil nový rekord se návštěvníky. Veletrhu se účastnilo celkem vystavovatelů z 54 zemí, kteří se prezentovali na ploše o velikosti metrů čtverečních. Další IFAT Entsorga se plánuje v termínu od 5. do 9. května 2014 na výstavišti v Mnichově. Více informací:

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz 12 důvodů proč používat BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz ASOCIACE VÝROBCŮ PRO BETONOVÉ KANALIZACE CÍLE ASOCIACE Uplatňování betonových a železobetonových dílců při výstavbě kanalizačních sítí.

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou KOMPLEXNÍ SYSTÉM EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU infra OBSAH 1 Všeobecně 6 2 Systém STORMBOX 7 3 Certifikace, značení

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP MASTER SYSTÉM PP MASTER SN 10 a SN 12 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda je naším velkým bohatstvím

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 Platnost od dubna 2008 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavby Automotive Průmysl V BEZPROSTŘEDNÍ

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ

BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ Pavel Šourek, Matouš Hilar 1 Úvod Obor podzemního stavitelství zažívá v posledních letech nebývalý rozvoj, který je způsobený rostoucí poptávkou po

Více

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12 BAUERNFEINDGmbH Česká republika Rakouský výrobce potrubí PP-MEGA-Potrubí Certifikováno dle ČSN EN 13476-3 PP-MEGA-potrubí SN12 NOVÉ Jaro 2011 PP-MEGA-potrubí SN16 Version: AR05_110410 www.bauernfeind.cz

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3 OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1 Slovo předsedy ČKAIT Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT Str. 2 Odborné akce konané v roce 2008 Str. 3 Příspěvky z profesní činnosti členů ČSVH Zvýšení retence na

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více