European Coatings Show s českou fregatou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Coatings Show s českou fregatou"

Transkript

1 Noviny zaměstnanců společnosti Precheza a.s., člena skupiny Agrofert precheza noviny duben 2013 číslo 2 European Coatings Show s českou fregatou Jedna z nejvýznamnějších prezentací našich pigmentů se uskutečnila v březnu v německém Norimberku na mezinárodním veletrhu nátěrových hmot European Coatings Show. Foto: archiv PRECHEZA Stěhujeme povětrnostní stanici Sledování povětrnostní odolnosti našich pigmentů v přirozených podmínkách neodmyslitelně patří k podpoře prodeje a současnému standardu zákaznického servisu. V rámci zkvalitňování tohoto servisu bylo přistoupeno k přestěhování povětrnostní stanice Vičanov v prostředí Hostýnských vrchů. S ohledem na její polohu a zázemí byla vytipována lokalita nová vrchol Maruška. str. 2 Foto: archiv PRECHEZA Česká fregata společností PRECHEZA a SYNTHESIA úspěšně proplula světové trhy nátěrových hmot. Náš jemný a stylově čistý modrobílý design, vyladěný do posledního detailu včetně kravat a šátků posádky, kontrastoval s oko přitahujícím ostře žlutočerveným stánkem Synthesie, kterému dominovala grafika atraktivního spojení zeber a jejich typických pruhů. I když jsme patřili výstavní plochou mezi menší stánky, významově tomu tak ani v nejmenším nebylo. Náš stánek byl neustále plně obsazen i přes blízkou přítomnost stánků velkých konkurenčních firem jako například DuPont, Huntsman, Kronos,Tronox a Cristal. Navzdory stagnaci HDP v Německu se na letošní výstavu vypravilo více návštěvníků, než se předpokládalo. Dvacet šest tisíc lidí a více než sto národností navštívilo sedm obrovských hal, které v sobě zahrnovaly 962 vystavovatelů ze 42 zemí. Nejvíce byli zastoupeni vystavovatelé z Německa (351) a Číny (155). Česká republika byla prezentována vedle samostatných expozic Prechezy, Synthesie a Spolchemie také oficiální účastí ČR na společném stánku osmi českých firem. Ve většině hal byly prezentovány suroviny pro výrobu laků, barev a lepidel a výchozí produkty pro stavební chemii. V centrálně umístěných halách 5 a 6 představily firmy celý segment laboratorního, výrobního, zkušebního a měřicího zařízení pro výrobu vysoce kvalitních laků a nátěrových hmot. Návštěvníci zde nalezli techniky od drcení po mísení, prosévání, filtrování, dávkování a plnění. Součástí veletrhu byla rovněž konference s více než 150 odbornými přednáškami. A jak vypadal typický den na našem stánku? Na určité hodiny byl předem připraven harmonogram jednotlivých jednání s našimi distributory či zákazníky, a to stávajícími i potencionálními. Stánek se stal také centrem setkávání našich distributorů (Agrofert Italy, Fertagra, Agrofert UK, Standard) s jejich zákazníky. V jejich režii proběhly desítky jednání. Celkově se na naší půdě během třech výstavních dní uskutečnilo přes 90 schůzek, z nichž 50 % tvořily nabídky distribuce po celém světě, 40 % jednání se stávajícími zákazníky a distributory, a 10 % kontakty s novými přímými výrobci a spotřebiteli. Z uskutečněných jednání si dovolíme zmínit předního německého výrobce papíru. Jeho spotřeba činí celkem 18 kilotun titanové běloby ročně. Má mj. velký zájem o RG-LP II. generace a čeká jen na otestování zkušebního vzorku. V případě spokojenosti se stane naším velmi významným odběratelem tohoto druhu, a to možná již od 4. kvartálu tohoto roku. Důležitý posun nastal u společnosti CSC Jaekle Chemie, která ovládla našeho německého distributora Monosalu společnost Hemu. Výsledkem tohoto spojení by měl být opětovný nárůst množství Monosalu, distribuovaného na německém trhu i posílení pozice prodeje AV-01FG. Naším distributorem v Německu je firma Fertagra. Ročně jejich prostřednictvím realizujeme prodeje 4000 tun titanové běloby a máme rozjednané další navýšení tohoto množství s ohledem na nárůst výrobních kapacit. Její ředitel Ing. Alexej Brenčič je nejen zdatným obchodníkem a skvělým hostitelem, ale i maratónským matadorem. Absolvoval řadu závodů a o svých zážitcích se s námi podělí v některých z dalších čísel našich novin. PRECHEZA je nyní v první čtvrtině svého letošního maratónu. Doufejme, že zdárně a úspěšně doběhne do cíle a výsledky usilovné a poctivé práce všech jejích zaměstnanců budeme moci zúročit třeba zase na příštím veletrhu ECS, který se uskuteční opět za dva roky v termínu od 21. do 23. dubna Eva Jehlářová Generální zarážka se blíží Pokyny správného chování během této zarážky najdete v tomto čísle novin. Základem úspěšné péče o BOZP, a to nejen v době generální zarážky, je zodpovědný vztah zaměstnavatelů a zaměstnanců k ochraně zdraví a oboustranná vůle dodržovat předpisy o BOZP. str. 5 Personalistika PRECHEZA podporuje budoucí chemiky Společnost PRECHEZA se zapojila do projektu Hledáme nejlepšího chemika regionu, tři nejlepší chemici z každého regionu se v květnu zúčastní celorepublikového kola, které proběhne na Univerzitě v Pardubicích. Jak už název napovídá, jedná se o soutěž žáků 9. tříd základních škol ve znalostech a dovednostech v oboru chemie. Cílem projektu je představit chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je zajímavým a lukrativním studijním oborem. PRECHEZA se stala garantem pro olomoucký region a pro přerovský region za spolupráce s pořadatelskými středními školami, které studium chemie nabízejí. První kolo soutěže probíhalo v prosinci na základních školách, kde žáci pod dozorem vyučujících vypracovali zaslané testy. Nejúspěšnější řešitelé byli pozváni do oblastních kol, která probíhala již na středních školách. V olomouckém regionu organizovala soutěž Střední škola logistiky a chemie a přerovský region měl zázemí na Střední průmyslové škole v Hranicích. V obou regionech se do soutěže přihlásilo celkem 27 základních škol. Finálová kola proběhla 30. ledna na olomoucké Střední škole logistiky a chemie a 15. února na SPŠ v Hranicích. Poté, co nadějní chemici vypracovali testy, ve kterých řešili úlohy z obecné a anorganické chemie, názvosloví a jednoduché výpočty, mohli ještě zhlédnout ukázky efektních pokusů a svou laboratorní zručnost si vlastnoručně ověřit na jednoduchých chemických zkouškách. Nejlepším chemikem přerovského regionu se stal David Minařík ze ZŠ a MŠ JAK Přerov-Předmostí, druhý byl Lukáš Karabina ze ZŠ Trávník Přerov a na třetím místě skončila Veronika Veselá, také ze ZŠ a MŠ JAK Přerov-Předmostí. Nejen vítězové, ale i všichni úspěšní chemici z obou finálových kol si odnesli hodnotné ceny, které si převzali z rukou personálního ředitele PRECHEZA a.s. Mgr. Tomáše Světnického, který dodal: Zájem žáků o chemii nás těší, a jako perspektivní zaměstnavatel jim můžeme v budoucnu nabídnout zajímavé pracovní uplatnění. Vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast. Poděkovat bychom chtěli zejména učitelům základních škol, kteří se žáky vypracovali a vyhodnotili první kolo soutěže a připravili je na finále a pořadatelským středním školám za skvělou organizaci soutěže. Alena Okáčová Nová adresa společnosti Precheza Z důvodu povinného sjednocování adres s novým elektronickým registrem územní identifikace byla změněna adresa naší společnosti: PRECHEZA a.s. nábř. Dr. E. Beneše 1170/ Přerov Změna bude promítnuta do všech oficiálních dokumentů společnosti.

2 2 události precheza duben 2013 Aktuality z odborů ZO OS ECHO PRECHEZA a.s. uspořádala ve dnech a lyžařské zájezdy na Dolní Moravu. Zájezd do termálních lázní v rakouském LAA se uskutečnil v sobotu Dne 15. března vylosovali personální ředitel a předseda ZO OS ECHO výherce ze zaměstnanců, kteří se zapojili do soutěže o wellness na prodloužený víkend do Priessnitzových lázní. Dne 28. března proběhla v salónku Sodexa konference ZO OS ECHO PRECHEZA. V březnu byly zakoupeny čipy na bazén v Přerově. V měsíci dubnu podniková rada naplánovala sportovní vyžití a dne proběhne turnaj v bowlingu, hledá se vhodný termín na turnaj ve stolním tenise. Pro zájemce o burzu v Českém Těšíně nabízí naše organizace tradiční zájezd za nákupy ve středu 17. dubna. Odjezd je v 6 hodin od hlavní vrátnice. Přihlášky a platba u předsedy p. Mlčocha. důchodce a odborář + rodinný příslušník 50 Kč zaměstnanec + rodinný příslušník 100 Kč Metaná v Jonsdorfu V polovině března 2013 se zúčastnili metanáři sport. klubu Prechezy turnaje mixů v německém Jonsdorfu ve složení Raška, Mlčák, Rašková, Křístková. Turnaje se zúčastnilo 13 družstev, z toho jsme byli jediní z ČR. Odehrálo se 12 zápasů, každý s každým. Družstvo Prechezy si vedlo velice dobře, po celou dobu turnaje bylo na prvním místě počtem bodů, i vysokým skóre, a až poslední zápas nás odsunul na druhé místo v tabulce, kde jsme měli s vítězem stejný počet získaných bodů, ale o pořadí rozhodl vzájemný zápas. Pořadí: 1/ USG Chemnitz 18 bodů 2/ Precheza Přerov 18 bodů 3/ BSV Berlín 16 bodů Stanislav Raška předseda SK Precheza Přerov Jubileum v zaměstnání Aplikační servis Po 50 letech stěhujeme horskou povětrnostní stanici Sledování povětrnostní odolnosti pigmentů FEPREN a PRETIOX v přirozených podmínkách neodmyslitelně patří nejen k výzkumným činnostem, ale především k podpoře prodeje a současnému standardu zákaznického servisu. V rámci zkvalitňování tohoto servisu bylo přistoupeno k přestěhování povětrnostní stanice Vičanov v prostředí Hostýnských vrchů. V lokalitě Vičanov se testování povětrnostní odolnosti datuje od roku 1963, kdy započalo testování prvně bez sledování úhrnů a tedy i vlivu povětrnostních složek. Teprve od roku 2006 bylo přistoupeno k dovybavení meteorologickými snímači s dálkovým přenosem naměřených dat do Přerova pomocí sítě GSM. Současně byla v té době vybudována i druhá stanice v areálu Prechezy. Postupem času byly shledány jisté nedostatky dislokovaného místa na Redakční rada Vičanově, především s ohledem na jeho polohu a zázemí. Z tohoto titulu byla letos vytipována lokalita nová, z Vičanova přesně m vzdálený vrchol Maruška. Ten se nalézá v přibližně stejné nadmořské výšce jako hřeben Vičanova a je předpoklad, že i složky povětrnosti zde budou působit ve stejné míře (viz srovnávací tabulka). V současnosti jsou na tomto místě instalována i meteorologická zařízení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) V pátek 1. března se v laboratořích a v učebnách Gymnázia Jakuba Škody v Přerově sešli mladí chemici, kteří si přišli změřit své teoretické znalosti a dovednosti v okresním kole chemické olympiády. Letos se konal již 49. ročník této soutěže. Tato soutěž se koná každý rok ve spolupráci tří subjektů Střediska volného času ATLAS a BIOS, který je organizátorem této soutěže, Gymnáziem Jakuba Škody, které poskytlo odborného garanta soutěže a přerovskou firmou PRECHEZA, a.s., která si stejně a v přilehlém temperovaném objektu je dostupné internetové připojení, prostor je sledován webovými kamerami a především je pozemek dostupný po státní a zpevněné komunikaci. Záměr dlouhodobého testování ČHMU v této lokalitě dává předpoklad pro součinnost našich záměrů, tedy testování minimálně po dobu dalších pěti desetiletí. Technická inovace způsobu přenosu dat zajistí stabilitu ve výpadcích datového toku, Srovnávací tabulka povětrnostních vlivů duben 2012 Precheza Vičanov Maruška (ČHMU) Maximální teplota [ C] 29,7 24,9 24,4 Minimální teplota [ C] -3,2-4,7-5,3 Množství srážek [mm] 22,6 16,2 22,4 Solární energie [W.m -2 ] snímače pod ,31 111,31 - Maximální rychlost větru [m.s -1 ] 14,8 17,9 21,9 Průměrná rychlost větru [m.s -1 ] 1,01 2,43 4,3 Průměrný tlak vzduchu [hpa] 1006,7 979,8 930,75 jako loni připravila pro soutěžící atraktivní ceny. Tato soutěž je určena pro žáky 9. tříd a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií. Garantem této soutěže je Mgr. Lada Machačová, profesorka chemie na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem šest škol přerovského okresu, tři gymnázia a tři základní školy, v celkovém počtu sedmnácti soutěžících. Vítězkou okresního kola se stala Pavla Mikulíková z Gymnázia Jakuba Škody, bude třeba méně servisních zásahů a celý přesun sníží celkové roční náklady na provoz této stanice. Z pohledu propagace se jedná o velmi prestižní lokalitu s velkým pohybem osob. Výsledky našeho testování na povětrnosti prokazují dlouhodobě vysokou úroveň našeho technického servisu a výzkumných záměrů, tento komplex pak tvoří silné zázemí pro zákazníky odebírající naše výrobky. Jan Přikryl Mladí chemici se sešli na olympiádě druhý skončil Ondřej Matějček z Gymnázia Kojetín, třetí byl Jakub Rybka z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov. Nejlepší chemici budou náš region reprezentovat v krajském kole, které se bude konat v dubnu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Všem vítězům blahopřejeme a věříme, že svůj zájem o chemii budou rozvíjet i v budoucnu. Jana Odložilíková, Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov Děkujeme společnosti PRECHEZA za výraznou finanční a organizační podporu při zabezpečení chemické olympiády. Středisko volného času Atlas a Bios, Přerov Vyhodnocení soutěže Wellness víkend v Priessnitzových lázních Foto: ČHMU Maruška Zaměstnanecká jubilea v březnu a dubnu 2013 ve společnosti Precheza 50 let Gonzales Carlos balič Kotůlek Vladimír chemik sušení Odchod do důchodu Mikula Vladimír provozní zámečník V minulém čísle NOVIN PRECHEZA byla vyhlášena soutěž pro zaměstnance společnosti, jejíž výherce měl možnost vyhrát prodloužený víkendový pobyt v Priessnitzových lázních pro dvě osoby. Podmínkou postupu přihlášeného soutěžícího bylo správné zodpovězení tří otázek. Správně odpověděli tedy ti účastníci, kteří vědí, že Priessnitzovy lázně se nacházejí 2 km od města Jeseníku (odpověď 1b), kteří odpověděli, že v těchto lázních se nachází unikát s názvem Balneopark (odpověď 2c) a kteří usoudili, že místní klima obohacuje vzduch proudící z Baltu (odpověď 3b). Z několika desítek přihlášených účastníků soutěže byl za přítomnosti personálního ředitele, personalisty společnosti a předsedy odborové organizace vylosován vítěz, kterým není nikdo jiný, než pan Michal Oharek. Gratuluji tedy panu Oharkovi k hodnotné ceně a věřím, že si pobyt s lázeňskými procedurami a relaxačními aktivitami plnými doušky užije. A s radostí můžeme na tomto místě oznámit, že vyhlašujeme další soutěž s neméně hodnotnou cenou. O tom ale v dalším příspěvku tohoto vydání novin. Tomáš Světnický Foto: archiv PRECHEZA

3 precheza duben 2013 události 3 Precheza je jedna z našich nejlepších fabrik i tato slova zazněla 15. února 2013 z úst majitele společnosti Agrofert Holding a lídra hnutí ANO 2011 v jedné osobě pana Andreje Babiše. Foto: archiv PRECHEZA, ANO 2011 Tato slova uznání hodnoty společnosti Precheza pro celý holding zněla pro všechny přítomné zaměstnance a spolupracovníky velmi libozvučně a je jistě hodnotnou motivací pro další práci a rozvoj společnosti do budoucna. Nicméně toto hodnocení nebylo hlavním důvodem návštěvy pana Babiše v Precheze. Plně obsazený sál pracovníky všech profesí a provozů si přišel s opravdovým zájmem vyslechnout názory, postoje a vize majitele naší společnosti v kontextu aktuálního politické situace, situace v českém podnikatelském prostředí a situace po prvním roce existence hnutí ANO Pan Babiš se podělil s přítomnými o své představy, jak chce dále rozvíjet své podnikatelské a společensko-politické aktivity. Po úvodní prezentaci svých názorů a myšlenek se potom celé setkání překlopilo do diskuze, kdy pan Babiš trpělivě odpovídal na dotazy přítomných. Pravděpodobně všichni účastníci ocenili ojedinělou možnost autenticky slyšet a konfrontovat informace, které jsou jinak mnohdy médii předkládány bez souvislostí a vytrženy z přirozeného kontextu. Tomáš Světnický Interlakokraska s našimi pigmenty V největším výstavním centru východní Evropy a Ruska - v Expocentru, rozkládajícím se nedaleko od řeky Moskvy na území m 2, se v průběhu čtyř březnových dnů konala každoroční specializovaná exhibice zaměřená na oblast barev a laků. V pavilonu Forum, který je symbolem Expocentra a je vystavěn v podobě moderní skleněné pyramidy, se na ploše 4300 m 2 prezentovalo 223 společností z 23 zemí světa. Výstavu shlédlo přes návštěvníků z 60 zemí. Neodradilo je ani typické ruské březnové počasí ( 22 C v noci, 10 C přes den, sněhové srážky a studený vítr) ani obrovské dopravní zácpy na moskevském okruhu. Společnost PRECHEZA a.s. vystavovala na společném stánku s naším výhradním distributorem pro titanovou bělobu společností Chimton. Během expozice zavítaly do našeho stánku desítky návštěvníků, 75 % přitom tvořili stávající nebo potencionální zákazníci. Situace na ruském trhu pro nás není v současnosti jednoduchá. Rostoucí konkurence čínských výrobců, nízké ceny kvalitních chloridových druhů nabízených firmami zastoupenými v Rusku zejména DuPont, Cristal Global a Huntsman a tlak na snižování cen u ukrajinského výrobce Crimea Titan není pro nás příznivá. I když v ruském prostředí platí trochu jiná pravidla hry (než například v západní Evropě), postavená více na osobním kontaktu distributor zákazník, cena zboží stále hraje prim. Dá se předpokládat, že během 2. a 3. kvartálu se pro nás jako výrobce situace nijak nezlepší i z důvodu očekávaného dalšího poklesu cen titanové běloby v Asii. Přes nelichotivou situaci náš distributor v Rusku usiluje o rozšíření uplatnění našich, zatím převážně barvářských druhů na trhu. Podle odezvy jak z výstavy, tak z návštěv v jednotlivých firmách jsou si výrobci vědomi lepší kvality zejména RGZW oproti druhům Crimea Titan. Snažíme se více proniknout i s plastikářskými druhy RGX, R-200P a RG-18P a s našimi specialitami R-200M a AV-01FG. V posledně jmenovaném případě máme velkou příležitost, protože v ruském prostředí ještě nejsou schválená přísná pravidla pro použití pigmentů do potravin, ale tlak na kvalitní nezávadné přísady do potravin roste. Rusko je a bude pro nás důležitým trhem. Proto mj. již od konce minulého roku směřujeme v rámci Programu rozvoje a výzkumu ke zlepšení kvality pigmentů pro barvy, tak abychom byli i nadále silně konkurenceschopní. Eva Jehlářová Letem světem - Monosalem MONOSAL-30: monohydrát síranu železnatého s min. 30 % Fe je jedním z hlavních výrobků Prechezy. Jeho výroba se datuje v podniku od roku Monosal se již od počátku velmi dobře uplatnil na trhu a jeho produkce se každoročně zvyšuje. V letošním roce očekáváme výrobu okolo 15 tisíc tun, což je téměř dvojnásobek produkce v počátečních letech výroby. Monosal nachází uplatnění při výrobě cementu jako činidlo snižující obsah nežádoucího chromu, ale zejména jako doplňková látka při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata. V tomto oboru patří PRECHEZA v rámci Evropy mezi velké dodavatele. Pro Monosal je podstatné, že jsou na něj kladeny zvláštní požadavky. Je totiž součástí potravinového řetězce, proto jsme při jeho výrobě, skladování a uvádění na trh povinni řídit se příslušnou evropskou i národní legislativou. V této souvislosti je při výrobě a následujících činnostech zaveden a certifikován kodex FAMI-QS (Feed Additives, Mixtures and Ingredients Quality System), což je mezinárodní systém managementu kvality, speciálně zaměřený na krmiva, krmné směsi a jejich doplňky. Výrobní postup Monosalu je ve srovnání s jinými výrobami v Precheze vcelku jednoduchý zelená skalice se nejprve dehydratuje usuší na monohydrát, který se mele a třídí na definovanou velikost částic. Výsledkem je Monosal, který se po zabalení uvádí na trh ve dvou typech podle granulometrie, hrubý a střední. A jak výroba Monosalu probíhá? Vytříděný monohydrát je z výroby železitých pigmentů přepravován potrubím pomocí stlačeného vzduchu do zásobníků na výrobní linku Monosalu, též zvanou mlýnici. Název je odvozen od skutečnosti, že hlavní zařízení linky tvoří dopravníky, rovinné vysévače a válcová mlýnská stolice, které jsou běžně k vidění v obilných mlýnech. Pomletý a vytříděný Monosal je balen do pytlů nebo obřích vaků. Monosal je možno skladovat pouze v suchých, čistých a zajištěných skladech. Během let se z výroby, která byla zpočátku technologickou nutností, stal žádaný produkt, který velmi přispívá k smysluplnému využití zelené skalice a jehož význam v budoucnosti ještě poroste. Tomáš Příkopa Anketa 1. Jak se vám líbí nová tvář firemních novin? 2. Co říkáte změněnému názvu? 3. Máte nějaké návrhy na (drobná) vylepšení? Ing. Michal Lojda / vedoucí MAR 1. Nová tvář firemních novin se mi líbí. 2. Nový název je jasný a výstižný Je velmi těžké vymyslet něco nového, originálního. Autorům děkuji za jejich čas a energii, kterou článkům věnují. Zavedl bych třeba rubriku ve stylu objev dnes, ale aby té legrace nebylo až moc, možná články Pavla Mollina stačí... Iveta Výkrutová / ekonomka útvaru EN 1. Firemní noviny v novém kabátě se mi líbí, dozvím se v nich z každé oblasti něco nového. 2. Změna je život 3. Nevím, jestli je to podstatné, ale v minulých číslech novin byly životní a zaměstnanecká jubilea uváděna na druhé straně (tak jako aktuality z odborů) a nyní jsou až na straně poslední. Skoro jsem to přehlédla. Je to i o zvyku. Petr Ostrčil / technolog útvaru EN 1. Nový vzhled novin mě mile překvapil. Nejenom že jsou v moderním kabátě, ale změna vzhledu přinesla i lepší přehlednost jednotlivých témat. 2. Se změnou názvu souhlasím. Nový název jasně specifikuje příslušnost novin k podniku. 3. Bez návrhu Pavel Kadera / vrchní mistr elektro 1. Lepší styl, příjemné do ruky. 2. Chemik byl zažitý, ovšem název Precheza každému jasně napovídá o čem bude hlavně řeč. 3. Zatím mě nic nenapadá. Foto: archiv PRECHEZA

4 4 Precheza a my precheza duben 2013 Jak se co dělá PREST PŘEROV a. s. strojírenská výroba Původně se jednalo o Ústřední dílny Moravských chemických závodů Přerov, středisko generálních oprav, zařízení výrobních provozů a konstrukcí pro investiční dodávky. Dnes je tato firma úspěšnou strojírenskou společností zabývající se výrobou a montáží technologických zařízení a dílčích podskupin. Do roku 1999 plnila společnost úlohu centrálních dílen a údržby v rámci Precheza a.s. Samostatná firma PREST PŘEROV a.s. vznikla počátkem roku 1999 účetním oddělením od centrální údržby Precheza a.s. vytvořením 100% dceřiné akciové společnosti. V prosinci 2000 došlo k jednorázovému odkoupení všech akcií vlastněných Prechezou společností ZOMAplast s.r.o. Sídlo i výrobní prostory společnosti jsou v původní dvoulodní výrobní hale s 2 200m² výrobních ploch, osazené mostovými jeřáby (nosnost 5 t a 12,5 t) a železniční vlečkou, s bočními přístavky sloužícími také jako administrativní prostory. Zde je výroba členěna na obrobnu, zámečnickou a montážní plochu, na servis čerpadel a ventilů. V další samostatné hale, také v našem areálu, na ploše 340 m² se nachází středisko dělení materiálu plynovým autogenním a plazmovým řezáním na stole 2 x 6 m. Vlastní proces výroby začíná přípravou projektu, pokračuje konstrukčním zpracováním, nákupem surového materiálu a jeho dělením, dalším strojním nebo mechanickým opracováním, sestavení svařováním, po kterém následuje zkoušení dle legislativních požadavků až po finální povrchovou úpravu a expedici. Společnost zaměstnává okolo 30 zaměstnanců. Jedná se o tradiční českou strojírenskou firmu, která vyrábí dle dodané i vlastní technické dokumentace. Vlastní oprávnění pro výrobu, montáž, opravy a rekonstrukci tlakových nádob a konstrukčních dílů namáhaných statickým a dynamickým zatížením a pro svařování kolejových vozidel, jejich celků a komponentů. Velký rozsah činnosti společnosti je patrný z výčtu průmyslových oblastí, ve kterých společnost PREST PŘEROV a. s. působí a dodává vyrobené zařízení: chemický průmysl, petrochemický průmysl, energetický průmysl, potravinářský průmysl, vodohospodářský průmysl a železniční aplikace. V posledních letech se výrobně orientuje především na návrh a dodávky vyhrazených zařízení, hlavně pak tlakových nádob stabilních. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří Precheza a. s., ZVU Engineering a. s., PSP Engineering a. s., Bekaert Slovakia s. r. o., Dalkia, ProjectSoft HK a. s., VA TECH WABAK a další. Průměrný objem tržeb pro Prechezu je okolo 13 % z celkového ročního obratu. Jiří Valenta Okénko společnosti SODEXO Foto: archiv Sodexo Foto: Jiří Valenta Úvodem velký dík všem pracovníkům Prechezy, kteří každodenně využívají nabídky našich služeb. Důkazem spokojenosti je vysoké procento (70 %) stravujících se, včetně odpoledních a nočních směn, kterým zajišťujeme mraženou stravu. Velmi populární Menu Pizza nabídneme v letních měsících častěji, obohatíme nabídku o nové druhy (tvarůžková, špenátová...). Každý měsíc po dobu čtyř dnů si strávníci pochutnají na zahraniční kuchyni - nová prezentace, podbarvena typickou hudbou - v únoru proběhla Italská kuchyně, v březnu nabízíme Asijskou kuchyni a v dubnu se můžete těšit na vybraná jídla Mexické kuchyně. S nástupem jarního teplého období připravujeme venkovní grilování. Těší nás váš mimořádný zájem. Celý tým Sodexo vám přeje hodně gurmánských zážitků. Personalistika Jak nepřijít o nemocenskou? Prvních 21 dnů nemoci vyplácí nemocnému náhradu mzdy zaměstnavatel. Má proto také pravomoc kontrolovat, zda jeho nemocný zaměstnanec dodržuje léčebný režim. PRECHEZA tyto kontroly průběžně provádí. Po celou dobu nemoci, tedy i po 21 dnech pracovní neschopnosti kontrolu provádí také ČSSZ. Při zjištěném porušení léčebného režimu je zaměstnavatel oprávněn nevyplatit část nebo celou výši náhrady mzdy. Podle zákoníku práce může být nedodržení stanoveného režimu pracovní neschopnosti považováno za porušení povinností zaměstnance s možností výpovědi. V loňském roce Prechezou pověřený pracovník kontroloval dodržování režimu práce neschopného u 35 zaměstnanců. Porušení bylo zjištěno v jednom případě. Povinnosti nemocného: adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti vycházek povolených ošetřujícím lékařem Alena Okáčová Komise pro stravování: Neváhejte nás kontaktovat Stravovací komise v nezměněném složení zasedla k první schůzce v řádném termínu 24. ledna. Na programu bylo jako vždy hodnocení připomínek z minulého zápisu, kontrola zápisů v komunikačních knihách z obou jídelen a projednání dalších aktualit. Vše bylo závěrem projednáno s vedoucí provozovny Sodexa v Precheze, p. Evou Menšíkovou. Jako obvykle byly v hledáčku polévky teplota, hustota, chuťová mdlost, dále obecně teplota všech chodů jídel, řešena byla i problematika doby výdeje minutek minutky by měly k dispozici ihned po zahájení výdejní doby obědů! Evergreenem je také kvalita brambor, zvláště teď s blížícím se jarem budeme bedlivě sledovat. Připomínky ke konkrétním jídlům byly zachyceny a komentovány v zápisu. Pokud dojde k nějaké technické závadě při výdeji (studené jídlo, málo masa, jakákoli jiná porucha ), doporučuje paní vedoucí dořešit případ na místě s vydávajícím personálem! Na lednové schůzce byla diskutována také možnost zavedení automatu Delikomat na chlazená hotová jídla varianta k mraženkám. K danému tématu je poměrně dlouhá řada připomínek, problematika bude dále řešena na úrovni PŘ. Z technických novinek je příprava instalace digitálních zobrazovačů pro vyvolání jedlíka minutky nebo pizzy, aby kuchař nemusel z plna hrdla šeptat přes celou jídelnu. Toto opatření bylo navrženo po zprovoznění nové kantýny, kdy již z prostoru jídelny není vidět do výdeje a naopak, a tak kuchaři nic jiného než halekání nezbývá. Věříme, že po zavedení systém přispěje ke zvýšení kultury stolování. Pokud budete mít kdykoli ke stravování v Precheze připomínky, neváhejte kontaktovat některého ze členů komise pro stravování. Vše bude projednáno vždy na nejbližší schůzce. Letos jsou naplánovány schůzky ještě čtyři dvě před prázdninami a dvě po nich. Zajímavosti, aktuality, recepty a jídelníček jsou k dispozici na portálu: Ludvík Prášil

5 precheza duben 2013 Precheza a my 5 Bezpečnost práce Pokyny správného chování během generální zarážky Základem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to nejen v době generální zarážky, je zodpovědný vztah zaměstnavatelů a zaměstnanců k ochraně zdraví a oboustranná vůle dodržovat předpisy o BOZP. Na druhé straně je nesporné, že legislativa je nezbytným nástrojem v péči o BOZP, že zaměstnavatelé i zaměstnanci musí mít jasná pravidla hry jako základ, ze kterého budou moci ve své každodenní praxi vycházet. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je neoddělitelnou součástí pracovního práva, neboť jejím základním cílem je ochrana zaměstnanců v pracovním procesu, ochrana jejich životů a zdraví, vytváření takových podmínek, aby nejen nedocházelo k přímému poškozování zdraví zaměstnanců, ale aby pracovali v příznivých a důstojných pracovních podmínkách, aby měli zaměstnavatelem vytvořeny všechny předpoklady pro skutečně produktivní, kvalitní práci. Kdo je tedy zodpovědný za Provoz kyseliny sírové S1 T1 pod drobnohledem 2. díl Termín zahájení rekonstrukce výrobny kyseliny sírové se blíží, proto je na čase připomenout, jak pokračují přípravné i doprovodné práce. Nejprve tedy k projekční části. Na přelomu ledna a února proběhl HAZOP (anglicky Hazard and Operability Study, česky Studie nebezpečí a provozuschopnosti). Byl to náročný sedmidenní maraton diskusí za přítomnosti pracovníků PRECHEZY, projektantů firem Tractebel Engineering, ČKD DIZ, Přerovské kotlárny Vlček a Siemens. Cílem tohoto jednání bylo projít detailně celý proces výroby kyseliny sírové, páry a elektrické energie na turbíně a posoudit veškeré potenciální zdroje rizik a provozních problémů celé výroby. Výstupem HA- ZOPu bylo několik úprav projektu, doplnění měření a zapracování bezpečnostních předcházení úrazům a nežádoucích událostí? Odpovědnost začíná u vrcholového managementu, ale ten však nemůže být podrobně informován o činnosti každého zaměstnance, a proto zodpovědnost je delegována na střední a nižší management. Stejným způsobem je tato zodpovědnost předávána dále, až na úroveň řadových zaměstnanců. Kdo je tedy zodpovědný za předcházení úrazům a nežádoucích událostí? Odpověď zní: my všichni. Vedoucí na všech úrovních opatření. Finální projekt jsme obdrželi 28. února. Co se týče doprovodných akcí rekonstrukce S1-T1, začali jsme od 13. března plnit kyselinou nový zásobník o kapacitě t. Naplněn bude kyselinou jak z vlastní produkce, tak i nakoupenou. Přispěje k zajištění dostatečného množství kyseliny pro provoz výrobny titanové běloby v době odstávky výrobny S1. Na Úpravně vody 2 finišuje stavba Desilikační stanice. Jedná se tzv. směsné filtry, které zajistí úpravu napájecí vody pro parní kotel v takové kvalitě, aby z ní vyprodukovaná pára splnila požadavky pro využití na turbíně. PRECHEZA postupně předává firmě ČKD DIZ montážní prostory a staveniště tak, aby v průběhu dubna mohly být zahájeny další přípravné montážní a stavební práce. Tímto bych chtěl požádat všechny pracovníky PRECHEZY, procházející kolem výrobny kyseliny sírové, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali vyznačené zákazy vstupu do těchto prostor. V dubnu bude rovněž dovezena většina nového výrobního zařízení. V následujícím čísle NOVIN PRECHEZA již budu informovat o tom, jak probíhá vlastní odstávka a práce na rekonstrukci výrobny. Marek Konečný řízení, stejně jako řadový zaměstnanec, každý je zodpovědný za své zdraví i za to, že svou činností neohrozí zdraví svých kolegů na pracovišti. Zvláště tímto bych chtěl upozornit všechny zúčastněné zaměstnance na dodržování všech bezpečnostních pokynů, požadavků, dodržování pracovních i technologických postupů v době generální zarážky v PRECHEZE a.s. Nebezpečí vzniku nežádoucí události může být mnohem větší než při běžném pracovním procesu. Na našich pracovištích se budou pohybovat zároveň jak externí dodavatelé, tak i naši vlastní pracovníci. Cílem je zajistit vhodnou spolupráci a zvládnout všechny požadované opravy v souladu s požadavky BOZP. Na základě Zákoníku práce 101 odst. 3 jsme povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování BOZP. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů (externí dodavatel a PRECHEZA a.s.) pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně BOZP zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Při vzájemném obchodním vztahu mezi zaměstnavateli nejde nikdy o přenášení odpovědnosti ze zaměstnavatele na zaměstnavatele toho druhého. Mají oboustrannou povinnost pečovat o BOZP u všech osob, které se zdržují s jejich vědomím na jejich pracovištích (ZP 101 odst. 5), a rovněž tak oboustranně spolupracovat a vzájemně se písemně informovat o rizicích. Jaroslav Pazdera Foto: archiv PRECHEZA Výroba tun Pregipsu Čtvrtý týden roku 2013 dosáhla výroba Pregipsu hodnoty tun od zahájení výroby. Vyrobený materiál má uplatnění ve stavebnictví, kde se také stále rozšiřují možnosti jeho použití. Bílý průmyslový sádrovec Pregips, chemicky dihydrát síranu vápenatého, se vyrábí v Precheze od roku Jedná se o bílou, krystalickou a poměrně čistou látku. Získává se neutralizací technologické kyseliny sírové z výroby titanové běloby vodnou suspenzí jemně mletého vápence a následnou separací na odstředivkách. Technologie, která byla vyvinuta v Precheze, se postupně podstatným způsobem rozšířila. Výroba se zvýšila z jednotek tun za den až na dnešní denní výrobu několika stovek tun. Z hlediska aplikace je sádrovec používán při výrobě cementu jako tzv. regulátor tuhnutí. Regulátor tuhnutí je přidáván v dávce 5% hm. z množství vyrobeného slinku (základní pojivová složka cementu) pro šedý cement, u bílého cementu je tato dávka až 8% hm. ze slinku. Pro představu, z celkové produkce našeho chemo-sádrovce mohlo být za dobu jeho výroby v cementárnách připraveno až tun cementu. Další uplatnění nalézá nově Pregips jako surovina ve výrobě pojiv na bázi sádry. V současnosti se vyrábí celá řada variant vzdušných síranových pojiv, od běžných zednických sáder až po vysoce sofistikované výroby sádry pro dentální účely či pro podlahové anhydritové směsi. Síranová pojiva byla používána již ve starověkém Egyptě a v současnosti pojiva na bázi sádry prochází renesancí a z důvodů svých specifických vlastností jim zřejmě bude patřit značný díl budoucnosti, zejména v sektoru protipožární ochrany staveb. Pro konstrukční použití jsou ze síranových pojiv vyráběny zdící sádrové tvarovky a všem známé výroba Pregipsu (t) sádrokartonové desky. V rámci výrobního programu Prechezy výroba Pregipsu významným způsobem snižuje nákladovost procesu neutralizace. Přispívá ke snižování průmyslového vlivu na životní prostředí, šetří ložiska přírodního sádrovce a snižuje tak dopad těžby na okolní prostředí. Pavel Šnejdrla, Jan Přikryl

6 6 Precheza po práci precheza duben 2013 Automobilové orientační soutěže 2013 Cestou necestou Po více než deseti letech ježdění po soutěžích jsem přislíbil, že z mistrovských soutěží, které jsou pořádány skutečně po celé republice, napíšu vždy takový medailonek jako že co mě kde zaujalo. V rámci soutěží jsem byl na místech, kam bych se nejspíše jinak nepodíval. Tentokráte bych to shrnul cimrmanovským: kachny, kachny, kachny. Vlastně sníh, sníh, sníh mlha a led. V měsíci únoru začíná seriál automobilových orientačních soutěží (AOS) pravidelně v Českém ráji akcí zvanou Zimní Hrubá skála. Letos tato soutěž je součástí seriálu Mistrovství republiky, takže se dala očekávat vysoká kvalita i hojná účast. A zatímco se v uplynulých letech vždy hodně diskutovalo o názvu akce, připomínky byly zejména k přívlastku zimní, letos nám to paní Zima vynahradila plnými doušky. Za horších povětrnostních podmínek jsem soutěž ještě nejel někteří soupeři, kteří se v soutěžích pohybují i několik desítek let, prý také ne. Na článek z míst soutěže jsem myslel v průběhu víkendu několikráte, hlavně v místech, kde na náhorních planinách byla sněhová peřina, cesta zaváta také bílou a dující vichr z toho všeho dělal jednolitou plochu. Jízda zručnosti, která je součástí každého z kol soutěže, vypadala také jednoduše (v areálu lázní Sedmihorky): slalom vpřed-otočka- -slalom vpřed-konec. Až na ten led! Za normálních (povětrnostních) okolností bývá při soutěži čas se i pokochat scenériemi a panoramaty, tentokráte však nebylo kdy Mistrovské dvojkolo Zimní Hrubá skála bylo krásně připraveno, plné vtipných fintiček v zadání. Počasí ale nepřálo natolik, že jedna z etap v denní části soutěže byla pořadatelem zrušena. Snad se při dalších soutěžích najde více času na prohlídku zastrčených míst nebo lovení kešek. Tentokráte bylo velkým úspěchem, že se všichni ve zdraví vrátili domů, i když nehod jsem cestou zpět viděl nepočítaně Legendární Cimrmanova výprava k severnímu pólu byla proti tomuto našemu soutěžnímu víkendu výletem na Kokořín. I proto bych rád krátce přiblížil vybavení pracoviště navigátora v našem soutěžním voze. Nadupaná elektronika umožnila za hraničních vnějších podmínek udržet většinu soutěžních vozidel na neviditelných Karolína Šodková - navigátorka Seznamte se prosím: Navigátorka soutěžního vozu a její výbavička cestách, kdy má navigátorka na klíně laptop s navigačním software GPS modul visí zpravidla na středním zpětném zrcátku. Co je na obrazovce? Aktuální poloha, směr vozidla, kružnice s ekvidistantní vzdálenosti od současné polohy, vše se dá pěkně zvětšovat a všelijak nastavovat. Foto: Ludvík Prášil Dále se v prostoru odkládací skříňky na palubní desce nachází Tripmaster zařízení určené k měření ujeté vzdálenosti na desítky metrů. Měřidla jsou vlastně hned dvě a obě nulovací. Jedno se používá zpravidla na měření délky celé etapy, druhé podle aktuální potřeby. Dá se jednoduše anulovat stiskem tlačítka, například právě teď. Protože při vynulování tripáč pípne, pokyn k nulování zní vždy: píp! Tlačítko mačká ten, kdo má aktuálně míň práce, resp. volnou ruku. Na čelním skle je pak klasická GPSka, ta je ale spíše pro řidiče. Pomáhá mu v celkové orientaci v prostoru. Neocenitelným pomocníkem je vyznačování projeté trasy snadněji se vrací tam jak jsme odbočovali vlevo při případné chybě. A při této soutěži jsme často jen díky ní věděli, že jedeme fakt po silnici No, a při soutěžení v noci bývá pracoviště navigátorky osvětleno přídavnou LED lampičkou mechanicky upevněnou a napájenou v USB portu laptopu. Vše je samozřejmě připojeno do přístrojové zásuvky na středním panelu, takže nutným vybavením je i roztrojka až rozčtyřka na prodlužovací šňůře A nesmí to blimbat! Ludvík Prášil PVK Precheza Přerovský volejbalový klub prožívá vydařenou sezónu Starší žačky se stříbrnými medailemi. Extraligové soutěže dospěly do finálních částí. Ženy Přerovského volejbalového klubu Precheza postupují do play off ze Moravský ornitologický spolek Foto: Jan Pořízek třetího místa. Stejné umístění dosáhly juniorky a budou na konci dubna a začátku května bojovat o medaile. Cenný kov v krajském přeboru si připsaly starší žačky v barvě stříbra. A sadu úspěchů doplnilo ocenění v anketě Sportovec roku, v níž mladší žačky, neoficiální mistryně Čech a Moravy obsadily druhé místo v kategorii kolektivů mládeže. Ženy bojovaly v extralize do posledního kola o udržení třetí příčky a neměly to jednoduché. Nečekané ztráty bodů doma s Olomoucí a Frýdkem-Místkem stačily nahradit senzační výhrou nad favorizovaným Prostějovem a vše završily třísetovým vítězstvím nad Olympem Praha. Tím se znovu vrátily na třetí stupínek extraligy a už jim nezbývalo nic jiného než čekat na zbývající výsledky. V případě postupu do druhého kola se přerovské družstvo vyhne v semifinále obhájci titulu z Prostějova. Už teď je však nad slunce jasné, že s téměř totožným kádrem dokázal nový kouč dosáhnout mnohem lepšího výsledku, než jeho předchůdce Vladimír Sirvoň. Po medaili nyní šilhají také juniorky. Od počátku se svěřenkyně Miroslava Lakomého netajily touhou bojovat o cenný kov. Suverénně prošly základní částí a ve skupině o první až šesté místo okupovaly až do posledního kola druhou příčku. Škoda, že v závěrečném utkání nadstavbové části neuhrály alespoň jedno vítězství na hřišti Olympu Praha, mohli jsme výkvět této kategorie vidět na vlastní oči. Starostem o udržení v extralize kadetek se naše mladé volejbalistky vyhnuly velkým obloukem. Navzdory velmi úzkému kádru se stále držely nad sestupem ohroženými místy a s bilancí 9 vítězství a 11 porážek obsadily sice čtvrté místo ve skupině o místo, ale daleko od sestupových vod. Ukazuje se, že tah angažovat na post trenérky Evu Ryšavou byl velmi správný. Právě přilétá břehule říční - Pták roku 2013 Starší žačky měly v krajském přeboru jen jediného přemožitele. Za šest kol si připsaly šest porážek a všechny s Prostějovem. Díky tomu vybojovaly v této soutěži stříbrné medaile s právem startu v prvním kole mistrovství České republiky. Mladší žákyně ještě soutěž neuzavřely, ale jeden velký úspěch už si připsaly. Bylo to druhé místo v anketě Sportovec roku v kategorii kolektivů mládeže za zisk titulu mistryň Čech a Moravy v minulé sezóně. Na úplný závěr se představí přerovskému publiku při Memoriálu Jiřího Lakomého, který se bude konat května. Stanislav Šmidák Jako každoročně, i letos vyhlásila Česká společnost ornitologická ptačí druh, který se stává Ptákem roku. Smyslem této akce je seznámit veřejnost s druhy, které jsou něčím zajímavé a které potřebují ochranu a pomoc každého z nás. Není náhodou, že letos byla vybrána břehule říční, druh, který obývá celou severní polokouli, tedy Evropu, Asii i Severní Ameriku. Na zimu odlétá daleko na jih. V létě se s ní pravidelně potkáváme také přímo v Precheze. Jak žije a čím je zajímavá? Břehule říční patří k vlaštovkovitým ptákům, z nichž se u nás pravidelně vyskytují tři druhy. Vlaštovka obecná je z nich největší. Druhý druh, jiřička obecná, je menší. Břehule říční se svou letovou siluetou velmi podobá jiřičce, je jen o něco menší a ocas je o něco méně vykrojený. Je však celá na horní části těla a křídel hnědavá. Rovněž chybí bílý kostřec typický pro jiřičku. Spodní část těla je opět bílá, ale na hrudi má hnědý ostře ohraničený pruh, podle kterého se nejsnáze v letu poznává. Všichni vlaštovkovití se živí výhradně létajícím hmyzem, z čehož logicky vyplývá, že musí zimu trávit v teplých krajích, v našem případě v Africe. Břehule jako jediná z vlaštovkovitých si nestaví klasické hnízdo, ale vyhrabává si hnízdní noru. Nory si břehule vyhrabávají nejprve zobáčky a pak i nohama. Vyhloubení základní části půl až metr hluboké nory jim trvá pouhé tři až čtyři dny, celkové úpravy zabírají asi 8 dní. Na konci nory v rozšířené kotlince je hnízdo z travin a posbíraného peří vodních ptáků. Obvyklá snůška představuje pět vajec. Mláďata se líhnou po 12 až 18 dnech. Rodiče je krmí zhruba 23 dní. Na podzim naše břehule táhnou přes Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Černou Horu a Středozemní moře do Afriky. Jediný údaj o české břehuli v Africe je znám od Čadského jezera, které je spíše jen zastávkou na trase. Přesné zimoviště tak dosud neznáme. Zajímavé je, že se břehule vracejí domů úplně jinou trasou. Předpokládá se, že za to může vysilující přelet Sahary, kdy se břehule neodvažují následně letět přes rozsáhlejší plochy moře. Vracejí se přes oázy do Tuniska, na Maltu a Sicílii a pak přes Itálii a Rakousko až k nám. Jak jsou břehule spjaty s Prechezou? Za příznivých podmínek vzniká nedaleko od ní, v úložišti teplárenských popílků, různě velká kolonie. Nejbližší zdroj potravy pak mají ptáci nad vodními plochami odkališť Prechezy a často zalétají nad Bečvu i přímo do areálu. Snad se hnízdění povede i letos, kdy jsou Ptákem roku. To se rozhodne až někdy v dubnu. Na břehule se můžete podívat již teď, alespoň zprostředkovaně. Záběry z kolonie břehulí v jedné z pískoven naleznete na: Adolf Goebel SETKÁNÍ S PTÁKEM ROKU 2013 Nenechte si ujít cyklovýlet s Moravským ornitologickým spolkem: 8. června, více info na: cz/exkurze. Foto: Dušan Boucný

7 precheza duben 2013 Precheza po práci 7 Soutěž Soutěž pro zaměstnance společnosti Precheza: Wellness v Nivě Víte, jak můžete jako zaměstnanec PRECHEZY strávit příjemný týden s výhledem na hladinu luhačovické přehrady? Jednoduše tak, že využijete nabídky benefitního systému společnosti a přihlásíte se jako zaměstnanec rizikového provozu na týdenní rekondiční pobyt v lázních NIVA Luhačovice plně hrazený zaměstnavatelem, nebo jako zaměstnanec provozů a útvarů jiných využijete možnost relaxačního pobytu v těchto lázních s možností dotace až 50 % již tak výhodné ceny. A pokud budete velkorysí, vezmete s sebou za zvýhodněnou cenu i svého rodinného příslušníka nebo partnera. Lázeňské zařízení NIVA je dalším partnerem společnosti Precheza, který nabízí kvalitní služby v oblasti lázeňské péče a ozdravných pobytů pod lékařským dohledem. Zde je krátké představení tohoto lázeňského zařízení. Lázně Niva Luhačovice se 3 dny wellness péče pro dva Vyhrajte prodloužený víkend v lázních! Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázky a můžete vyhrát dárkový poukaz pro dvě osoby. Užijte si wellness víkend v lázeňském zařízení NIVA. nacházejí v klidné části nad luhačovickou přehradou a jsou vzdáleny dvacet minut pěší chůze od lázeňské kolonády a centra Luhačovic. Nabízí lázeňské pobyty, rehabilitační pobyty a wellness pobyty pro samoplátce, léčebné pobyty prostřednictvím zdravotní pojišťovny (komplexní lázně, příspěvkové lázně) a také firemní akce. Tomáš Světnický Soutěžní otázky: 1. Jak se nazývá zařízení nového wellness centra pro speciální kombinovanou masáž nohou s parní lázní? a) Liščí nora b) Chodidlový bazének c) Mini whirpool 2. Jak dlouho poskytuje lázeňský hotel Niva rehabilitační a lázeňskou péči? a) 50 let b) 18 let c) 120 let 3. Kde se nachází speciální saunové topidlo Pec Herba a) v lesní sauně b) v bylinkové sauně c) v římské páře Speciální pozvánka: Wellness centrum, které jinde nenajdete! Připravili jsme pro Vás malou ochutnávku relaxace a pohody, kterou můžete zažít v našem rozsáhlém komplexu saun, vířivek, teras s nádherným výhledem do okolní krajiny a dalšími službami. Připraveny jsou relaxační masáže uvolňující tělo i duši, speciální vinné koupele a pro milovníky plavání vnitřní bazén se slanou vodou a v sezónním období dva venkovní bazény. vedení hotelu Správné odpovědi na uvedené otázky zašlete na mailovou adresu (uvádějte prosím předmět u Wellness v Nivě ). Soutěž bude uzavřena 30. dubna 2013 a následně bude za přítomnosti personálního ředitele Tomáše Světnického a předsedy ZO OS ECHO Michala Mlčocha ze správných odpovědí vylosován výherce. Foto: hotel Niva Foto: hotel Niva Foto: hotel Niva Koníček FILOKARTIE - pohlednice BUDOUCNOST Foto: Břetislav Passinger Jeden z atributů pro sběratele je vlastnit nejstarší, nejdražší a nejvzácnější místopisné pohlednice. U místopisných pohlednic by mělo všeobecně platit, že čím je pohlednice vzácnější, tím je dražší. Skutečnost je trochu jiná. Nejdražší místopisné pohlednice Přerova jsou pohlednice typu Budoucnost. Cena těchto pohlednic je dána nabídkou a poptávkou na sběratelském trhu a pohybuje se od tisícikoruny za kus až k pěti tisícům za kus. Snahou většiny sběratelů bylo mít všechny kusy, které navíc existují v německé a české mutaci. To představuje celkem 28 ks pohlednic. U většiny těchto typů pohlednic Přerova je vydavatelem firma Letfusová. Všechny byly s tak zvanou dlouhou adresou (název byl odvozen od dlouhé adresní linky, která byla natažena na celou šířku pohlednice). U této základní série v počtu 28 ks bylo město vyobrazeno v představách, jak bude vypadat v budoucnosti. Bylo to období na přelomu století, kdy rozvoj města, techniky a průmyslu prudce expandoval. Něco podobného zažívala většina měst a tak série pohlednic Budoucnost byla celoplošnou sběratelskou záležitostí. To také byl i důvod pro sběratelský zájem, který tržně vytáhl tento typ pohlednic mezi sběratelsky nejdražší. Druhý znak, proč byly tyto místopisné pohlednice nejdražší, byla litografická výroba těchto pohlednic. Třetím důvodem, proč zrovna pohlednice Budoucnost patří k nejdražším, byl předmět vyobrazení. Na všech bylo vyobrazeno město v budoucnosti ve fantasii tvůrců, například železniční a automobilové dopravní nadjezdy, podjezdy, tunely, říční přístavy, vzducholodě, visuté dráhy, lanovky, létací stroje, automobily a podobné vymoženosti civilizace v budoucnosti. Při pohledu na pohlednice typu Budoucnost si uvědomujeme, že autoři ztvárnili něco, co lze demonstrovat na dnešním příkladu, jak bychom si my představili ruch ulic města Přerova za sto let. Obě ilustrační pohlednice Budoucnost Přerova spojuje představa chaosu, ulice přeplněné lidmi, pochodujícím vojskem, policií a dopravními prostředky. Neodmyslitelně k těmto typům pohlednic patří i vizuální ztvárnění automobilových bouraček s cyklisty a lidmi. Přeplněnost ulic ve fantasii tvůrců pohlednic byla řešena dopravou v prostředí nad městem létajícími dopravními prostředky. První pohlednice nám přibližuje prostředí kolem vlakového nádraží. Na druhé pohlednici je ztvárněna ulice Komenského. V něčem měli tehdejší tvůrci pohlednic pravdu, že dopravní provoz v Přerově bude špatný. Tak trochu nám tyto pohlednice připomenou vize spisovatele J. Verna. Přesto pohlednice Budoucnost nepatří mezi nejvzácnější. O nejvzácnějších místopisných pohlednicích se dozvíte v dalším vydání NOVIN PRECHEZA. Břetislav Passinger

8 8 Precheza a my precheza duben 2013 Řízení jakosti Pohled z výšky šesti stop a šesti tisíc stop Téměř každý, kdo měl v našem podniku co do činění s projekty Six Sigma, si ještě pamatuje, jak jsme hledali vhodné kandidáty, kam Six Sigma nasadit a jak to téměř pokaždé skončilo hledáním procesního parametru s největší variabilitou a po jejím odstranění nebo alespoň snížení jsme se poplácali po ramenou a říkali si, jak jsme dobří. V tom budovatelském nadšení jsme však trochu pozapomněli na to, jestli celý projekt Six Sigma míří tam, kam má a (možná proto) teď už po sixsigma v podmínkách PRECHEZA a.s. neštěkne pes. Říkáte si, proč by to měl být problém, vždyť se to neosvědčilo, jak mělo, tak proč na to ještě vzpomínat. A protože každé proč má své proto, podle staré oblíbené zásady prevence před detekcí bychom si měli dát pozor, abychom takto nepochovali i další projekty. A co s tím mají společného ty stopy v nadpise? Není nad názorný příklad. Dopravní podnik DéPé má za úkol převážet předměty Áá z bodu Bé do bodu Cé. Jeho řidič eř Agrofert magazín Andrej Babiš v Penamu a Deze tedy v bodě Bé naloží předmět Áá a vyrazí do bodu Cé. Cestou sem tam zastaví, sem tam zpomalí, sem tam zrychlí, vyhýbá se děrám v silnici, nezodpovědným hazardérům a hlídkám dopravní policie. Naloží, jede, složí a tak pořád dokola. To, co ho při jízdě zajímá, je stav silnice a aby někoho neporazil, případně aby do něj někdo nenaboural. Hledí na svět z nějakých dvou a něco metrů (dobře, ne šesti, ale osmi stop). Vidí díry v silnici, červenou na semaforu, nezodpovědného chodce. Jeho dispečer se na to dívá trochu jinak, dnes už většinou na obrazovce počítače, kam dostává signál z družice (šest a více tisíc stop nad zemí). Ten nevidí díry v silnici a červenou na semaforech, ale zato vidí, jestli řidič jede jak má a kam a kudy má. A pokud přísná madam Legislativa dovolí (ty povinné přestávky a nepřetržitá doba řízení ), může řidiče popohnat nebo přibrzdit, přesměrovat jinam, přeložit náklad atd. Co z toho plyne pro nás, chemiky Prechezou povinné? Když něco děláme, jsme Během svých návštěv zaměstnance informoval, že holding Agrofert měl v loňském roce celkově 200 miliard tržeb a je tak třetí největší firmou v Česku. Jelikož bude Agrofert slavit 20leté výročí svého založení, zavzpomínal s nimi také na začátky těchto firem a pozval všechny zaměstnance na oslavu tohoto významného výročí do Prahy. Z potravinářských firem navštívil například Penam, ve kterém si prohlédl výrobu jednotlivých provozů a zajímal se o záměry i vývoj pekárenského oboru. Během besed se zaměstnanci se diskutovalo nejen o problematice českého potravinářství, ale i o problematice společného a osobního života zaměstnanců. Zájem o podporu českých potravin a zlepšování jejich kvality prostřednictvím nejmodernějších technologií projevil i při návštěvě olomoucké Olmy, která nedávno zakoupila novou linku a od září bude produkovat nové výrobky. Deza je druhou nejlepší firmou po německé chemičce Návštěvu Moravy spojil také s pracovním setkáním v napajedelské Fatře, přerovské Precheze či valašskomeziříčské Deze, přičemž část svého času vždy věnoval diskusi se zaměstnanci. Na začátku na tom většinou jako ten řidič trambusu nastartujeme, jedeme, umíme se vyhnout havárii, na konci umíme odevzdat, co jsme odevzdat měli a dokonce se chceme i zlepšovat. Bohužel většinou ale nemáme ani páru o tom, jestli to naše malé soukromé zlepšování je zlepšením i z celopodnikového hlediska. Kdo z nás (operátorů, referentů) totiž ví, jaké zlepšení jeho aktivita podniku skutečně přinesla (a kdo z nás se to má jak dovědět )? Proto je v reálné praxi naprosto nezbytné, aby pohled z šesti stop, tedy jak to v praxi skutečně je, jak jsme to či ono udělali, byl doplněn pohledem shora, z šesti tisíc stop, tedy, jestli je to opravdu to, co bylo cílem a smyslem (přezkoumání vedením, verifikace, validace, fuj, izovština). Pokud tomu tak nebude, dopadneme stejně jako ten havíř, který se diví, proč mu zavřeli důl, když v něm přece rubali samé rekordy, anebo ministr průmyslu, který se diví, proč průmyslová výroba neroste tak, jak to krásně naplánoval. Každý nechť si řídí a zlepšuje své, ale ať je jasné, že to v celopodnikovém globálu směřuje kam má, jinak to nedopadne nejlépe. Tedy, dopadne to stejně, jako když projekt Six Sigma měl sedm šampionů (odpovědných vedoucích) namísto jednoho a tak místo aby Six Sigma projekt jeden manažer řídil žádoucím směrem, dohadovalo se o tom sedm lidí tak dlouho, až celá slavná sixsigma zašla na úbytě. diskuse zaměstnancům poděkoval za jejich práci a například v Deze uvedl, že je po německé chemičce SKW Piesteritz druhou nejlepší firmou skupiny Agrofert. Chemiky zajímaly potraviny V den návštěvy Dezy se měl Andrej Babiš v televizním programu ČT1 zúčastnit diskusního pořadu Michaely Jílkové Máte slovo na téma Nebezpečné potraviny z Polska. Zaměstnance chemické společnosti proto zajímala jeho účast a problematika kvality potravin, do které je Andrej Babiš na konkrétních příkladech ochotně zasvětil. A proč si z toho máme vzít ponaučení? Pohled totiž není jen záležitost six- -sigmová, ale také balancskórkardová (ten jsme mimochodem také pochovali, a to ze stejných příčin), zatímco jiné metody na zlepšování (například kvéefdé a géosmdé, tedy QFD a G8D) nás teprve čekají. Tak ať je nepochováme ze stejných příčin také. Pavel Mollin Při plánovaném pracovním jednání navštívil Andrej Babiš, generální ředitel společnosti Agrofert, necelou desítku firem působících v potravinářství, chemii a zemědělství v různých moravských krajích. Agrotecu se daří dobře Chválou pan Babiš nešetřil ani při setkání se zaměstnanci firmy Agrotec, kde zároveň projevil svůj smysl pro humor. Jsem rád, že jsem tu poprvé po pěti letech. V Agrofertu mám totiž na starost problémové firmy. To, že se vidíme zřídka, je pro vás výborná zpráva, vyvedl z rozpaků své zaměstnance. Dobrou zprávou je i to, že je zemědělství stále výnosným oborem, špatnou to, že to zjišťuje čím dál více firem. Zemědělci, kteří mají výrobu, jsou na tom nicméně dobře, takže si mohou dovolit od vás kupovat moderní stroje, vyjádřil Babiš své potěšení z výsledků Agrotecu. Redakce Spolupráce se školami Partnerství pro chemii a další projekty s Prechezou Foto: Alena Okáčová TIRÁŽ Začátkem každého roku se mnoho žáků a studentů ocitne na životní křižovatce a řeší otázku: Kam dál? Deváťáci si vybírají střední školu, maturanti vysokou a vysokoškoláci se rozhlížejí po pracovních příležitostech. Proto právě v tomto období řada škol organizuje různé akce, aby mladým lidem pomohla v rozhodování, kterým směrem udělat další důležitý krok. PRECHEZA a. s. se těchto akcí pravidelně účastní jako budoucí potenciální zaměstnavatel a snaží se tak podpořit zájem mladých o chemii a ostatní technické obory. Děti základních a středních škol jsme se letos snažili motivovat podporou chemických soutěží Hledáme nejlepšího chemika regionu a Chemická olympiáda. Možnosti odborných stáží a praxí v naší společnosti a nabídky zaměstnání pro absolventy zejména chemických vysokých škol, jsme prezentovali na akcích Okna do praxe na Univerzitě Palackého v Olomouci a Dnech chemie na chemické fakultě VUT v Brně. V rámci projektu Partnerství pro chemii, v kterém je PRECHEZA a. s. partnerem, se konal 13. března na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice Veletrh pracovních příležitostí. Kromě odborných stáží v rámci studia se mladí lidé zajímali o možnosti budoucího uplatnění svých znalostí v naší společnosti. Jejich zájem je důkazem toho, že PRECHEZA je považována za zaměstnavatele s dobrou pověstí. Alena Okáčová NOVINY PRECHEZA Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov Evidenční číslo: MK ČR E NEPRODEJNÉ Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta Šéfredaktorka: Jitka Koppová Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24, Přerov Telefon: Grafický design: RABBIT DESIGN

Okno do praxe 2009, Olomouc. Mgr.Tomáš. SVĚTNICKÝ personáln

Okno do praxe 2009, Olomouc. Mgr.Tomáš. SVĚTNICKÝ personáln Jasná a barevná perspektiva Okno do praxe 2009, Olomouc Mgr.Tomáš SVĚTNICKÝ personáln lní ředitel Historický vývoj 1894 Vznik podniku - PRVNÍ MORAVSKÁ ROLNICKÁ AKCIOVÁ TOVÁRNA NA SOUSTŘED EDĚNÁ HNOJIVA

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Ázerbájdžán završil sérii výstav na Kavkaze

Ázerbájdžán završil sérii výstav na Kavkaze Ázerbájdžán završil sérii výstav na Kavkaze více než 235 subjektů z oblasti chemie, potravinářství, zemědělství, farmářství, lesnictví, dřevařství, obnovitelných zdrojů, pozemní techniky, technologií a

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENVIRONMENT AND ENERGY 2015 10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený Import řidičů 4 Novinka vylepšená Dispečerská plachta 6 Novinka modul Autoklub 8 Novinka průjezd vlastním místem ve volbě Statistika

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. I. Školní stravování. - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. I. Školní stravování. - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění 1) Předpisy pro školní stravování: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY I. Školní stravování - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů.

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ISPO BEIJING 2015 Společná účast českých firem na mezinárodním veletrhu ISPO Beijing 2015 Datum konání: 28. 31. ledna 2015 Obor: sportovní vybavení a oblečení Prodej sportovního

Více

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ?

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ? 22. - 25. 5. 2018 Mezinárodní veletrh PIVO je v Rusku vnímán jako významná mezinárodní událost v oblasti potravinářského průmyslu vším co je spojeného s pivovarnickým odvětvím, výrobou nealko nápojů, tj.

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZASLÁNA INFORMACE O MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁVAT UKRAJINSKÉ PRACOVNÍKY

ZASLÁNA INFORMACE O MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁVAT UKRAJINSKÉ PRACOVNÍKY /8/ ZÁŘÍ 2016 NA PROJEKT ŠKOLENÍ AČN PRACUJE Výzva č.60. vyšla 31.8.2016. Zpracování žádosti o dotaci je náročná práce. Navíc velmi spěcháme, abychom dokázali podat žádost mezi prvními. Jedná se o výzvu,

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL Historického úspěchu dosáhli reprezentanti našich škol na republikovém přeboru škol, když ve dvou kategoriích jsme dosáhli na medaile: v kategorii

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura Poznaňské veletrhy zaznamenávají každý rok hojnou mezinárodní účast a představují tak vynikající příležitost k prezentaci a navázání zahraniční spolupráce.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE Soutěž bude probíhat na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v prostředí ateliérů vybavených celkem 32 žákovskými pracovišti. K d

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE Soutěž bude probíhat na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v prostředí ateliérů vybavených celkem 32 žákovskými pracovišti. K d Soutěž dětí a mládeže v programování 2016/2017 p r o p o z i c e 31. ročník - okresní kolo 7. 3. 2017 Žďár nad Sázavou Termín pro odevzdání přihlášek do okresního kola: nejpozději do 28. 2. 2017 na adresu:

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

HEVOS INTERIER s.r.o. ZÍSKALI ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK

HEVOS INTERIER s.r.o. ZÍSKALI ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK /1/ leden 2014 SLEVA NA VÝROBU REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ PRO ČLENY AČN Před koncem loňského roku byla podepsána smlouva mezi AČN a společností Q studio s.r.o. z Uherského Brodu. Q studio je komunikační agentura

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

03/2009 - KVĚTEN VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 Novinky z Webdispečinku 3 Náhradní vozidlo Benefity řidičů Upozornění na novou SMS zprávu Webdispečink v polštině Nové statistiky Využití vozidla/řidiče NOVÁ SLUŽBA

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU ROLE ATLETICKÝCH KLUBŮ A ODDÍLŮ PŘI POŘÁDÁNÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Pořádání mistrovských soutěží Českého atletického svazu přináší řadu vnějších a vnitřních efektů, které pomáhají

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 42. SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU ZAMĚSTNANCEM V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 23. 1.

Více

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika 11. 15. 9. 2017 Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika Mezinárodní odborný veletrh nápojové techniky a technologií pro Liquid Food. Celosvětově největší akce pro prezentaci novinek z oblasti

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně Autodesk Academia Fórum 2013 Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně http://www.vutbr.cz Agenda Univerzity/Vysoké školy - partneři pro VVI/VOŠ/SŠ/ZŠ/MŠ

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

CESTOVNÍ ZPRÁVA. Úterý :30 Přílet do Bangkoku. Příprava stánku SST na výstavišti

CESTOVNÍ ZPRÁVA. Úterý :30 Přílet do Bangkoku. Příprava stánku SST na výstavišti CESTOVNÍ ZPRÁVA Cestovatel: Ing. Bedřich Musil Výstava: METALEX 2017, Bangkok, Thajsko Termín cesty: 20. - 26. 11. 2017 Časový harmonogram cesty Pondělí 20. 11. 14:30 Odlet z ČR Úterý 21. 11 12:30 Přílet

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ECOFAIR a ENERGETIKA 2016 Mezinárodní veletrhy ekologie a energetiky Datum konání: 12. 14.října 2016 Obor: ochrana životního prostředí, energetika Mezinárodní veletrh

Více

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600 Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 70 Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú. 1716905504/0600 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky sezóny 2015/2016

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Mezinárodní veletrh Místo konání: Mumbai, Indie Datum konání: září 2016

Mezinárodní veletrh Místo konání: Mumbai, Indie Datum konání: září 2016 Pozvánka na IFAT INDIA 2016 Mezinárodní veletrh Obory: čerpání a úprava vody, čištění a úprava odpadních vod, rozvody vody a kanalizace, nakládání s odpady a recyklace, přeměna odpadů na energii, technologie

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Podnik podporující zdraví siemens.cz Lokace závodu Mohelnice Praha Olomouc Strana 2 Historie závodu 1904 Založena společnost Ludwig Doczekal &

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013 Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHO- TĚBOŘ,

Více

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze.

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Ahoj Pepo, tak znělo familiární oslovení mistra české republiky Petra Fuksy našemu předsedovi Pepovi. Samozřejmě, že se jednalo o pétanque, ale s třešničkou

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE

GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE GOLFOVÉ HŘIŠTĚ V kouzelném údolí mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice se rozkládá 27 jamkové mistrovské hřiště s 6 jamkovou akademií, osvětleným driving

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Úvodní slovo 2/2013. Pozvánka na Valné shromáždění členů ČSVE 2013

Úvodní slovo 2/2013. Pozvánka na Valné shromáždění členů ČSVE 2013 2/2013 Úvodní slovo Pozvánka na Valné shromáždění členů ČSVE 2013 na začátek měsíce března chystáme řádné valné shromáždění členů ČSVE, které se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2013 od 10 hod. na tradičním

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín)

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín) HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 PROPOZICE Házená A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Zlínský krajský svaz házené Termín konání: 24. - 27. června 2013 Místo konání: sportoviště

Více