Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí"

Transkript

1 . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR.

2 Průvodce sociálních služeb v Uherském Brodě a okolí Vás seznámí s veškerými nabízenými sociálními službami ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Uherský Brod a některými službami poskytovanými v Uh. Hradišti a ve Zlíně. Při nahlédnutí do této publikace naleznete stručný popis poskytovaných služeb. Doufáme, že díky ní naleznete organizace, které Vám rády podají pomocnou ruku. Průvodce je zdarma k dispozici v tištěné podobě na Odboru sociálních věcí, Masarykovo nám. 136, budova kachlíkárny, tel a v elektronické podobě na webové adrese:

3 OBSAH 1. INFORMACE PRO SENIORY Centra 1 CENTRUM SENIORŮ Uherský Brod Terénní pečovatelská služba 2 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Oblastní charita Uherský Brod 2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA Bojkovice, p. o. Pečovatelská služba 4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uherský Brod, p.o. Pečovatelská služba Domy s pečovatelskou službou, chráněné domy, charitní domy 6 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Bojkovice, p.o. 6 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Bojkovice, p.o. 7 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, Za Humny 2292 Uh. Brod 8 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, Za Humny 2467 Uh. Brod 9 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, U Žlebu 1066, Uherský Brod 10 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Starý Hrozenkov 11 CHRÁNĚNÝ DŮM SV. ANEŽKY ČESKÉ Suchá Loz 12 CHARITNÍ DŮM SV. VÁCLAVA Horní Němčí Denní péče ve stacionáři 13 DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA v Uherském Brodě Pobytová zařízení celodenní péče 14 DOMOV PRO SENIORY Nezdenice (bývalý domov důchodců) 15 DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CHRÁNĚNÉ BYTY Strání 15 CHARTINÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH Nivnice 16 CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA Slavkov 16 CHARITNÍ DŮM Vlčnov 17 CHRÁNĚNÉ BYTY Dolní Němčí 18 CHRÁNĚNÉ BYTY Korytná INFORMACE PRO RODINY S DĚTMI Volnočasové aktivity 20 CENTRUM PRO RODINU BERUŠKA Uherský Brod 20 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, p. o. Uherský Brod 21 CENTRUM PRO RODINU Uherský Brod 22 LUISA Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví Uh. Brod Výchovná centra 24 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE HELP Uherské Hradiště 24

4 2.3. Intervenční centrum 25 INTERVENČNÍ CENTRUM Zlín Azylové domy pro ženy s dětmi 26 AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI Uherský Brod 26 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI Vésky Azylové domy pro muže 27 AZYLOVÝ DŮM SV. VINCENCE Staré Město INFORMACE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum pro osoby se zdravotním postižením 28 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE, detašované pracoviště v Uh. Hradišti Kluby pro osoby se sluchovým postižením 29 ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP Uherský Brod Kluby pro osoby s diabetem 30 ÚZEMNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ Uh. Brod Centra, servisy pro osoby se zrakovým postižením 30 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 30 Zlín 30 TYFLOCENTRUM Zlín, o. p. s., (centrum pro zrakově postižené) detašované pracoviště v Uh. Hradišti 32 TYFLOSERVIS, o. p. s., sociálně rehabilitace zrakově postižených, Zlín Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením 34 CHOPS Oblastní charita Uh. Brod 34 ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP Uherský Brod Doprava pro osoby se zdravotním postižením 36 PŘEPRAVA OSOB NA INVALIDNÍCH VOZÍCÍCH PONIV Uherské Hradiště Mateřské a základní školy pro osoby se zdravotním postižením 37 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ ZLÍN 37 MATEŘSKÁ ŠKOLA v Uherském Brodě 38 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Uherský Brod Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením 39 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY, Uh. Brod 39

5 3.9. Stacionáře pro osoby se zdravotním postižením 40 DENNÍ STACIONÁŘ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ, Uh. Brod 40 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ - STŘEDISKO CESTA, Uh. Hradiště Domovy pro osoby se zdravotním postižením 42 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, Uh. Brod 42 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Korytná INFORMACE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Poradny pro děti a mladistvé 44 INTERNETOVÁ PORADNA PRO NÁCTILETÉ Zařízení pro děti a mladistvé 45 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ TULiP, Uh. Hradiště DOBROVOLNICTVÍ 46 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, Uh. Hradiště INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ 47 AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ v Uh. Hradišti 47 ÚŘAD PRÁCE V UHERSKÉM HRADIŠTI dislokované pracoviště Uh. Brod PORADENSTVÍ 49 LUISA Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví, Uh. Brod 49 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Uherské Hradiště odloučené pracoviště Uh.Brod 50 PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY, Uh. Hradiště 52 INTERNETOVÁ PORADNA PRO NÁCTILETÉ 53 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ, detašované pracoviště V Uherském Hradišti PROTIDROGOVÁ A PROTIALKOHOLICKÁ POMOC Protidrogová prevence 55 KLUB SILOE Uherský Brod 55 KONTAKTNÍ CENTRUM CHARÁČ Uherské Hradiště 56 LUISA Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví, Uh. Brod POMOC PŘI PSYCHICKÝCH POTÍŽÍCH 58 LUISA Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví 58 PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ Uh. Brod 58 PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE Uh. Brod 59 PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE Uh. Brod 60

6 10. KRIZOVÁ POMOC 61 LINKA DŮVĚRY LINKA POMOCI AIDS KRIZOVÉ DENNÍ CENTRUM Uherský Brod DÁVKY Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením 63 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pomoc v hmotné nouzi 65 POMOC V HMOTNÉ NOUZI Městský úřad Uherský Brod Dávky státní sociální podpory 66 KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Uherský Brod 66

7 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí. Tento katalog vznikl v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Jde o katalog sociálních služeb nabízených zejména v Uherském Brodě a regionu Uherskobrodska. Publikace má sloužit k lepší orientaci v tom, jaké sociální služby jsou v našem regionu poskytovány a kým, a tím napomoci uživatelům ke snazšímu vyhledání toho, co potřebují. Děkuji všem, kteří se na zpracování této publikace podíleli, a těm, kterým má sloužit, přeji spokojenost při využívání vybraných sociálních služeb. V úctě Mgr. Antonín Juriga Místostarosta města Uherský Brod

8 Informace pro seniory 1. Informace pro seniory 1.1. Centra Tato aktivita je určena pro seniory, kteří jsou soběstační a mají zájem o dění kolem sebe, chtějí podniknout výlet (pěšky, autobusem), vyslechnout přednášku, anebo jim zkrátka chybí společnost a neví koho oslovit. CENTRUM SENIORŮ Uherský Brod Mariánské nám. 13, Uherský Brod Zdenka Šuleková Telefon , Oblastní charita Uherský Brod zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - přednášky, besedy s hosty - posezení seniorů (kavárničky) - videoprojekce - vycházky do přírody - kontakt s knězem (společné i individuální modlitby, duchovní přednášky) - návštěvy poutních míst sociálně terapeutické činnosti - drobné rukodělné práce (šití, vyšívání) - příprava na velikonoční a vánoční svátky (zhotovování adventních věnců, barvení vajíček, pečení cukroví) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování na úřadech ) 1

9 Informace pro seniory 1.2. Terénní pečovatelská služba Forma péče je vhodná pro seniory nebo zdravotně postižené občany, kteří nezvládají některé úkony kolem své osoby nebo v domácnosti, a především chtějí zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Oblastní charita Uherský Brod Mariánské nám. 13, Uherský Brod Martina Marečková, Terezie Fojtíková Telefon , , Poskytované pečovatelské služby Oblastní charita Uherský Brod pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci) pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda) pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, běžný nákup a pochůzky, praní a žehlení prádla v domácnosti) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři) dovoz oběda pedikúra služba signál v tísni domácí reedukace (rozvoj hybnosti) domácí respitní péče (úlevová péče) služby jsou poskytovány v Uherském Brodě a okolních obcích 2

10 Informace pro seniory Poskytované ošetřovatelské služby je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami, zajištěna je registrovanými sestrami ošetřovací návštěvy v daném časovém rozsahu od 15 min. do 60 min. odběry biolog. materiálu krev, moč ošetřeni stomií lokální ošetření ran různého typu - bércové vředy - proleženiny - operační rány aplikace léčebné terapie - léky - injekce - masti příjem žádostí o poskytování pečovatelské a ošetřovatelské služby u M. Marečkové a T. Fojtíkové, tel , ,

11 Informace pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA Bojkovice, p. o. Pečovatelská služba Černíková 965, Bojkovice Ing. Gabriela Králíková, ředitelka Bc. Marie Slámečková, DiS. Telefon , Sociální služby Města Bojkovice, p.o. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci) pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda) pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, běžný nákup a pochůzky, praní a žehlení prádla v domácnosti) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři) služby jsou poskytovány v Bojkovicích a okolních obcích příjem žádostí o poskytování pečovat. služby přijímá soc. pracovnice Bc. Marie Slámečková, DiS., tel.: ,

12 Informace pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uherský Brod, p.o. Pečovatelská služba Za Humny 2292, Uherský Brod Bronislava Velecká Telefon , , Sociální služby Uherský Brod, p. o. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci) pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda) pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, běžný nákup a pochůzky, praní a žehlení prádla v domácnosti) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři) pedikúra přeprava uživatelů automobilem praní a žehlení prádla v prádelnách koupel v hygienickém středisku jednoduché ošetřovatelské úkony dohled nad dospělým nebo dítětem služby jsou poskytovány v Uherském Brodě a okolních obcích příjem žádostí o poskytování pečovat. služby u B. Velecké, tel. : , ,

13 Informace pro seniory 1.3. Domy s pečovatelskou službou, chráněné domy, charitní domy Dům s pečovatelskou službou a Dům s chráněnými byty jsou domy zvláštního určení, v nichž je plně zachován statut nájemního bydlení, přičemž soustředění těchto bytů na jednom místě usnadňuje poskytování sociálních služeb, zaručuje lidem větší pocit bezpečí při zachování plné svobody. Mezi základní poskytované pečovatelské služby patří: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci) pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda) pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, běžný nákup a pochůzky, praní a žehlení prádla v domácnosti) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři) DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Bojkovice, p.o. Černíková 965, Bojkovice Ing. Gabriela Králíková Bc. Marie Slámečková, DiS. Telefon , Sociální služby Města Bojkovice, p.o. viz uvedené základní pečovatelské služby příjem žádostí o umístění do DPS u soc. pracovnice Bc. Marie Slámečková, DiS., tel.: ,

14 Informace pro seniory DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Bojkovice, p.o. Tovární 1020, Bojkovice Ing. Gabriela Králíková Bc. Marie Slámečková, DiS. Telefon , Sociální služby Města Bojkovice, p.o. viz na str. 6 uvedené základní pečovatelské služby příjem žádostí o umístění do DPS u soc. pracovnice Bc. Marie Slámečková, DiS., tel.: ,

15 Informace pro seniory DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, Za Humny 2292 Uh. Brod Za Humny 2292, Uherský Brod Ing. Marie Vaškovicová Telefon , , Sociální služby Uherský Brod, p.o. viz na straně 6 uvedené základní pečovatelské služby pedikúra přeprava uživatelů automobilem praní a žehlení prádla v prádelnách koupel v hygienickém středisku jednoduché ošetřovatelské úkony dohled nad dospělým nebo dítětem zájemci o bydlení v DPS si mohou vyzvednout žádost na Městském úřadě v Uh. Brodě (odbor správy majetku města) nebo přímo na DPS u pečovatelky nebo stáhnout z webových stránek 8

16 Informace pro seniory DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, Za Humny 2467 Uh. Brod Za Humny 2467, Uherský Brod Zdeňka Hniličková Telefon , , Sociální služby Uherský Brod, p.o. viz na str. 6 uvedené základní pečovatelské služby pedikúra přeprava uživatelů automobilem praní a žehlení prádla v prádelnách koupel v hygienickém středisku jednoduché ošetřovatelské úkony dohled nad dospělým nebo dítětem zájemci o bydlení v DPS si mohou vyzvednout žádost na Městském úřadě v Uh. Brodě (odbor správy majetku města) nebo přímo na DPS u pečovatelky nebo stáhnout z webových stránek 9

17 Informace pro seniory DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, U Žlebu 1066, Uherský Brod U Žlebu 1066, Uherský Brod Zdeňka Hniličková Telefon , Sociální služby Uherský Brod, p.o. viz na str. 6 uvedené základní pečovatelské služby pedikúra přeprava uživatelů automobilem praní a žehlení prádla v prádelnách koupel v hygienickém středisku jednoduché ošetřovatelské úkony dohled nad dospělým nebo dítětem zájemci o bydlení v DPS si mohou vyzvednout žádost na Městském úřadě v Uh. Brodě (odbor správy majetku města) nebo přímo na DPS u pečovatelky, nebo stáhnout z webových stránek 10

18 Informace pro seniory DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Starý Hrozenkov Starý Hrozenkov 317, Bronislava Velecká Telefon , , , Sociální služby Uherský Brod, p.o. viz na str. 6 uvedené základní pečovatelské služby pedikúra přeprava uživatelů automobilem praní a žehlení prádla v prádelnách koupel v hygienickém středisku jednoduché ošetřovatelské úkony dohled nad dospělým nebo dítětem zájemci o bydlení v DPS si mohou vyzvednout žádost na Obecním úřadě Starý Hrozenkov 11

19 Informace pro seniory CHRÁNĚNÝ DŮM SV. ANEŽKY ČESKÉ Suchá Loz Suchá Loz 340, Marie Horňáková Telefon , Sociální služby Uherský Brod, p.o. viz na str. 6 uvedené základní pečovatelské služby pedikúra přeprava uživatelů automobilem praní a žehlení prádla v prádelnách koupel v hygienickém středisku jednoduché ošetřovatelské úkony dohled nad dospělým nebo dítětem zájemci o bydlení v DSB si mohou vyzvednout žádost na Obecním úřadě Suchá Loz CHARITNÍ DŮM SV. VÁCLAVA Horní Němčí Horní Němčí 158, Zdeňka Slabá Telefon Oblastní charita Uherský Brod viz na str. 6 uvedené základní pečovatelské služby žádosti o umístění lze vyzvednout na Oblastní charitě Uh. Brod, Mariánské nám. 13, u p. Hrdinové nebo přímo v zařízení 12

20 Informace pro seniory 1.4. Denní péče ve stacionáři Denní stacionáře jsou vhodné pro starší osoby (zdravotně postižené), kteří si nejsou schopni zajistit sebeobsluhu. Zpravidla se jedná o řešení v rodinách, kde už je nemožné, aby dotyčná osoba zůstávala doma sama a zároveň děti (příbuzní) nemají možnost odejít ze zaměstnání a převzít tak péči. V takové situaci je vhodný stacionář, kde klient stráví den ve společnosti, je zajištěn jeho dovoz i odvoz a návrat domů je v odpoledních hodinách. DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA v Uherském Brodě Pod Valy 664, Uherský Brod Zdeňka Bartková Telefon Oblastní charita Uherský Brod služby pro seniory a ZP, pracoviště je specializováno na osoby s demencí Alzheimerova typu a dalšími typy demencí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy asistence při dovozu a odvozu do zařízení zprostředkování ošetřovatelské péče zprostředkování kontaktu se společenským prostředím vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 13

21 Informace pro seniory 1.5. Pobytová zařízení celodenní péče Forma zařízení s celodenní péčí je aktuální pro seniory jejichž zdravotní stav vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou odbornou péči. Příklad: Vaší matce, které doposud stačila pomoc jen pečovatelské služby, se náhle zhoršil zdravotní stav, který jí už nedovoluje nadále setrvat v domácím prostředí. Aby o ni bylo náležitě postaráno, potřebuje celodenní 24 hodinovou péči pod dohledem odborníků, na něž se může v jakýkoliv čas obrátit. Pokud řešíte takovou nebo podobnou situaci, můžete si vybrat z níže uvedených zařízení. Ošetřovatelská péče: odběry biolog. materiálu krev, moč ošetřeni stomií lokální ošetření ran různého typu: - bércové vředy - proleženiny - operační rány aplikace léčebné terapie - léky - injekce - masti 14

22 Informace pro seniory DOMOV PRO SENIORY Nezdenice (bývalý domov důchodců) Nezdenice 233, Nezdenice Ing. Jaroslav Kopper Telefon , Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. ubytování stravování ošetřovatelská péče (viz str. 14) aktivizační programy žádost o umístění do Domova lze vyzvednout na ředitelství Sociálních služeb v Uh. Hradišti, ulice Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, nebo v samotném DS Nezdenice DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CHRÁNĚNÉ BYTY Strání Cyrila a Metoděje 271, Strání Miroslava Havlíková Telefon Oblastní charita Uherský Brod ubytování stravování ošetřovatelská péče (viz str. 14) aktivizační programy žádosti o umístění lze vyzvednout na Oblastní charitě Uh. Brod, Mariánské nám. 13, u p. Hrdinové nebo na Obecním úřadě ve Strání, či přímo v zařízení 15

23 Informace pro seniory CHARTINÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH Nivnice Komenského 119, Nivnice Marie Gregovská Telefon Oblastní charita Uherský Brod ubytování stravování ošetřovatelská péče (viz str. 14) aktivizační programy žádosti o umístění lze vyzvednout na Oblastní charitě Uh. Brod, Mariánské nám. 13, u p. Hrdinové nebo přímo v zařízení CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA Slavkov Slavkov 214, Slavkov Marie Straková Telefon Oblastní charita Uherský Brod ubytování stravování ošetřovatelská péče (viz str. 14) aktivizační programy žádosti o umístění lze vyzvednout na Oblastní charitě Uh. Brod, Mariánské nám. 13, u p. Hrdinové nebo přímo v zařízení 16

24 Informace pro seniory CHARITNÍ DŮM Vlčnov Eduarda Beneše 1251, Vlčnov Ludmila Vozárová Telefon Oblastní charita Uherský Brod ubytování stravování ošetřovatelská péče (viz str. 14) aktivizační programy žádosti o umístění lze vyzvednout na Oblastní charitě Uh. Brod, Mariánské nám. 13, u p. Hrdinové nebo přímo v zařízení 17

25 Informace pro seniory CHRÁNĚNÉ BYTY Dolní Němčí Školní 888, Dolní Němčí Zdena Bartošová Telefon Oblastní charita Uherský Brod ubytování stravování ošetřovatelská péče (viz str. 14) aktivizační programy respitní péče - tuto službu mohou využít nesoběstačné osoby, o které pečují rodinní pečovatelé doma a potřebují krátkodobě svou péči přerušit (např. pobyt v nemocničním zařízení, odpočinek ) - tato služba Vám zajistí péči o dané osoby žádosti o umístění lze vyzvednout na Oblastní charitě Uh. Brod, Mariánské nám. 13, u p. Hrdinové nebo na Obecním úřadě v Dolním Němčí, či přímo v zařízení 18

26 Informace pro seniory CHRÁNĚNÉ BYTY Korytná Korytná 107, Korytná Bohumila Jančová Telefon Oblastní charita Uherský Brod ubytování stravování ošetřovatelská péče (viz str. 14) aktivizační programy žádosti o umístění lze vyzvednout na Oblastní charitě Uh. Brod, Mariánské nám. 13, u p. Hrdinové nebo na Obecním úřadě v Korytné, či přímo v zařízení 19

27 Informace pro rodiny s dětmi 2. Informace pro rodiny s dětmi 2.1. Volnočasové aktivity Cílem následujících služeb je nabídka různých aktivit, které mohou využít maminky s dětmi na mateřské dovolené, manželské páry a rodiny. Hlavní náplň činnosti Centra pro rodinu Beruška je zaměřena na rodiče a jejich děti. Programová nabídka odráží potřeby rodičů s dětmi od narození až do nástupu do školky nebo školy, tedy do šesti let věku dítěte. Při setkáních se cvičí s dětmi, pracuje se s různými materiály, organizují se společné výlety, pořádají besídky, hry a další činnosti. Děti předškolního věku mají možnost zkusit zapojení do skupiny svých vrstevníků a setkat se s jinou než rodičovskou autoritou za blízkosti pečující osoby. Kontakt: CENTRUM PRO RODINU BERUŠKA Uherský Brod Telefon Nerudova 193, Uh. Brod (Budova MÚ, vstup do BERUŠKY zahradou z ulice U Sboru) MŠ Olšava, U Školky 2148, Uh. Brod Ing. Vlasta Hermanová Centrum pro rodinu Beruška zájmové a výchovné činnosti pro děti ve věku 4 měsíců až 6 let vzdělávání rodičů na mateřské dovolené jednorázové akce pro rodiny a prázdninové aktivity 20

28 Informace pro rodiny s dětmi Dům dětí a mládeže je střediskem pro volný čas. Nabízí dětem, mládeži, rodičům i ostatním pravidelné kroužky: počítačové, umělecké, dramatické, výtvarné, jazykové a celou řadu zájmových sportovních aktivit včetně turistiky. Široké spektrum činností je vedeno odborníky. Kontakt: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, p. o. Uherský Brod Telefon Přemysla Otakara II. 38, Uherský Brod Náměstí I. Máje 2056, Uherský Brod (detašované pracoviště) Soňa Kunčarová (detašované pracoviště) (detašované pracoviště) ddmub.cz Dům dětí a mládeže, p. o. volnočasové aktivity pobytová činnost (tábory, pobytové kurzy) 21

29 Informace pro rodiny s dětmi Centrum pro rodinu se snaží vytvářet podnětné prostředí (zázemí) pro vzájemné setkávání dětí s jejich vrstevníky, předchází a snižuje izolaci rodičů, kteří dlouhodobě pečují o dítě (rodičovská dovolená) a pomáhá navazovat nové kontakty mezi rodiči. Pokud hledáte tuto službu, můžete si vybrat z několika typů: CENTRUM PRO RODINU Uherský Brod Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod Mgr. Jarmila Škrdlíková Telefon Centrum pro rodinu pastorační aktivity - programy pro osamělé matky - společenství manželů ve farnosti - spolupráce se společenstvími mladých (besedy, přednášky) - předávání víry v rodině (seminář pro rodiče) kluby, programy - klubíčko (tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi) - klub pro rodiče s postiženými dětmi - motivační programy pro ženy (nejen) na rodičovské dovolené: základy práce na PC, angličtina) - farní výlety aj. akce nabídka přednášek pro školy v rámci sociální prevence na téma - rodina - vztahy - sexualita 22

30 Informace pro rodiny s dětmi LUISA Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví Uh. Brod Bří Lužů 116, Uherský Brod Mgr. Milan Hon Telefon LUISA, o. s. DVOREK otevřená herna pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů hlídání dětí hudební škola YAMAHA odborné besedy, výtvarné dílny, kroužky, kurzy víkendové pobytové aktivity 23

31 Informace pro rodiny s dětmi 2.2. Výchovná centra Středisko výchovné péče help je ambulantním zařízením určeným především pro děti a mládež, učitele a rodiče. Středisko řeší: výchovné problémy, potíže dětí se spolužáky, rodiči, učiteli apod. Středisko se také zabývá prevencí sociálně patologických jevů na školách. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE HELP Uherské Hradiště Zelené náměstí 1292, Uherské Hradiště Mgr. Karel Opravil Telefon Středisko výchovné péče HELP výchovné poradenství pro děti a mládež do 26 let, jejich rodinné příslušníky krizová intervence individuální, rodinné a skupinové terapie služby jsou poskytovány bezplatně 24

32 Informace pro rodiny s dětmi 2.3. Intervenční centrum Od je v pravomoci Policie ČR rozhodnout o vykázání osoby, která je podezřelá z páchání domácího násilí, na dobu deseti dnů ze společného obydlí. Opis rozhodnutí o vykázání doručí Policie ČR intervenčnímu centru, které nejpozději do 48 hodin od doručení nabídne osobě ohrožené domácím násilím odbornou pomoc. INTERVENČNÍ CENTRUM Zlín U Náhonu 5208, Zlín Bc. Jarmila Hasoňová Telefon , Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín nabízí pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany blízkých osob, nebo těch, které s nimi bydlí ve společném obydlí nabízí pomoc ohrožené osobě, pokud je doručeno rozhodnutí policie o vykázání osoby nabízí pomoc, pokud se na IC obrátí ohrožená osoba sama nabízí pomoc, pokud se na IC obrátí ti, kteří chtějí znát informace o možnostech pomoci osobám ohroženým domácím násilím zprostředkuje odborné služby (právní, sociální, psychologické) služby jsou bezplatné 25

33 Informace pro rodiny s dětmi 2.4. Azylové domy pro ženy s dětmi Azylové domy jsou určeny pro matky s dětmi a těhotné ženy. Ve většině případů se jedná o ženy prožívající domácí násilí nebo ženy, které řeší naléhavou krizovou situaci. Azylové domy poskytují především azylová ubytování, prostor a čas ke zklidnění, ve kterém si matky vytvářejí další životní perspektivy. AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI Uherský Brod Pod Valy 664, Uherský Brod Jana Jurásková Telefon , Oblastní charita Uherský Brod azylové ubytování, krizový pobyt krizová intervence resocializační program (sociálně terapeutická činnost) výchovně vzdělávací programy pro matky i děti poskytnutí stravy nebo její zajištění AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI Vésky Na Krajině 44, Uherské Hradiště Vésky Jana Skuciusová Telefon Obecně prospěšná společnost Petrklíč 26

34 Informace pro rodiny s dětmi azylové ubytování krizové poradenství individuální dlouhodobé poradenství psycho sociální terapie 2.5. Azylové domy pro muže Azylové domy slouží pro muže, kteří se ocitli v krizové situaci, přišli o střechu nad hlavou, ať už z důvodu ztráty zaměstnání, rozvodu, živelných katastrof AZYLOVÝ DŮM SV. VINCENCE Staré Město Na Hradbách 700, Staré Město Mgr. Oto Holeček Telefon Azylový dům sv. Vincence Staré Město pro muže ve věku let v krizové situaci, bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu odnětí svobody ubytování a pomoc při zajištění základních životních potřeb pomoc v sociálně-právních problémech, pomoc při řešení otázek zaměstnání, vzdělávací činnost, sociální práce, resocializační program (součástí programu je zapojení uživatelů do služeb poskytovaných veřejnosti) atd. všechny služby kromě ubytování jsou bezplatné 27

35 Informace pro osoby se zdravotním postižením 3. Informace pro osoby se zdravotním postižením 3.1. Centrum pro osoby se zdravotním postižením Centrum pro zdravotně postižené podporuje nezávislost a samostatnost osob se zdravotním postižením formou poradenství a následného kontaktu pro specifickou pomoc. Služba je určena: osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se zdravotním postižením a dalším skupinám uživatelů sociálních služeb. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE, detašované pracoviště v Uh. Hradišti Palackého nám. 293, Uherské Hradiště Hana Stieberová Telefon , Zlínský kraj pomoc je poskytována - osobám s tělesným postižením - seniorům - osobám s mentálním postižením - osobám se zrakovým či sluchovým postižením - osobám s kombinovaným či jiným zdravotním postižením - rodinám s postiženými dětmi základní poradenství odborné sociální poradenství 28

36 Informace pro osoby se zdravotním postižením poradna pro uživatele sociálních služeb - výběr vhodné sociální služby - pomoc při uzavírání Smluv o poskytování sociální služby - upozorní na úskalí vyplývající u uzavírané smlouvy o poskytování služby - poradí, jak řešit případné neshody a konflikty vzniklé mezi uživatelem a poskytovatelem služby - zodpoví další otázky týkající se sociálních služeb služby jsou poskytovány bezplatně 3.2. Kluby pro osoby se sluchovým postižením Klub sluchově postižených a nedoslýchavých poskytuje svým členům odborné informace a komplexní služby (odborné sociální poradenství včetně navazujících služeb). Kontakt: ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP Uherský Brod Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod Ing. Jaroslav Borýsek Telefon , Český klub nedoslýchavých Help sociální poradenství sociálně aktivizační služby reedukační pobytové kurzy přednášky se zdravotní tématikou půjčovna kompenzačních pomůcek servis techniky, prodej kompenzačních pomůcek a spotřebního materiálu 29

37 Informace pro osoby se zdravotním postižením 3.3. Kluby pro osoby s diabetem ÚZEMNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ Uh. Brod Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod Ludmila Zemková Telefon Územní organizace svazu diabetiků poradenství zdravotní přednášky rekondiční pobyty 3.4. Centra, servisy pro osoby se zrakovým postižením Speciálně pedagogické centrum je určeno zrakově postiženým dětem ve věku od tří let do ukončení školní docházky, integrovaným v různých typech škol, školských i neškolských zařízeních, rodičům zrakově postižených dětí, pedagogům a institucím. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Zlín Telefon Obeciny 3583, Zlín Mgr. Miroslava Urbánková Sociálně pedagogické centrum pro zrakově postižené 30

38 Informace pro osoby se zdravotním postižením zrakově postiženým dětem: - komplexní rozvíjení schopností a dovedností - provádění smyslových cvičení a zrakové stimulace - nácvik práce na televizní lupě u slabozrakých - příprava na výuku Braillova písma u nevidomých - zapůjčování vhodných hraček a učebních pomůcek - zajištění nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu rodičům zrakově postižených dětí: - metodická pomoc při správném vedení těžce zrakově postižených dětí - zapůjčování odborné literatury a pomůcek - zprostředkování konzultací s dalšími odborníky sociálně právní poradenství školám a ostatním institucím: - metodická pomoc učitelům integrovaných zrakově postižených žáků - vytváření individuálních plánů zaměřených na překonávání obtíží - pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů - odborné semináře - služby jsou poskytovány bezplatně 31

39 Informace pro osoby se zdravotním postižením Tyflocentrum poskytuje sociální služby pro zrakově postižené občany, jejichž cílem je dosažení integrace nevidomých a slabozrakých do běžného života společnosti na základě získání co nejvyšší míry samostatného řešení problémů. TYFLOCENTRUM Zlín, o. p. s., (centrum pro zrakově postižené) detašované pracoviště v Uh. Hradišti Palackého nám. 293, Uherské Hradiště Radka Miklíková Telefon , www. tyflocentrum.zlin.cz Tyflocentrum Zlín, o. p. s. základní a odborné poradenství služby sociální péče (průvodcovská, asistenční, předčitatelská) poskytování komplexních informací a konzultací v oblasti kompenzačních pomůcek výuka programu pro zrakově postižené na PC volnočasové aktivity služby základního a odborného poradenství jsou poskytovány bezplatně, ostatní služby dle platného sazebníku 32

40 Informace pro osoby se zdravotním postižením Tyfloservis, o. p. s., poskytuje služby lidem s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením (od 15 let věku výše) a lidem v jejich okolí, jejichž cílem je dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti a integrace nevidomých a slabozrakých do běžného života ve společnosti. TYFLOSERVIS, o. p. s., sociálně rehabilitace zrakově postižených, Zlín Burešov 4886, Zlín Petr Mach Telefon www. tyfloservis.cz Tyfloservis, o. p. s. poradenství výběr vhodných pomůcek sociálně - rehabilitační kurzy - čtecí pomůcky (optické a TV lupy) - výuka chůze s bílou holí, trasy - sebeobsluha - výuka Braillova bodového písma - výuka psaní na klávesnici PC - poradenství ohledně úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér aj. - služby jsou poskytovány bezplatně 33

41 Informace pro osoby se zdravotním postižením 3.5. Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením Kompenzační pomůcky umožňují zvládnout potřeby spojené s osobní hygienou, přemísťováním a přepravou. Poznámka: Některé kompenzační pomůcky hradí zdravotní pojišťovny (informace získáte u Vaší pojišťovny). U jiných kompenzačních pomůcek můžete žádat o úhradu na odboru sociálních služeb. (Podrobné informace Vám sdělí na odboru sociálních služeb, oddělení pro seniory a zdravotně postižené. : Masarykovo náměstí 136, Uherský Brod budova kachlíkárny.) Zapůjčení kompenzačních pomůcek nabízí: CHOPS Oblastní charita Uh. Brod Mariánské nám 13, Uherský Brod Martina Marečková, Terezie Fojtíková Telefon , Oblastní charita Uherský Brod zapůjčení kompenzačních pomůcek : - chodítka - toaletní křesla - invalidní vozíky - sprchové židle - antidekubitní matrace - polohovací lůžka 34

42 Informace pro osoby se zdravotním postižením ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP Uherský Brod Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod Ing. Jaroslav Borýsek Telefon , Český klub nedoslýchavých Help zapůjčení kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé 35

43 Informace pro osoby se zdravotním postižením 3.6. Doprava pro osoby se zdravotním postižením Tato služba slouží k přepravě osob na invalidních vozících. Je určena pro seniory a osoby s tělesným nebo duševním postižením. PŘEPRAVA OSOB NA INVALIDNÍCH VOZÍCÍCH PONIV Uherské Hradiště Velehradská tř. 247, Uherské Hradiště Jaroslav Maňák Telefon , Oblastní charita Uherské Hradiště přeprava osob na invalidních vozících v malém tranzitním vozidle - osoby s tělesným a duševním postižením, senioři na požadované místo i pro klienty z Uherského Brodu a okolí, přednost mají osoby na vozíku, držitelé ZTP nebo ZTP/P, osoby se sníženou schopností pohybu a handicapované osoby lze požádat o doprovodné služby dle dohody kapacita zařízení: 4 osoby na invalidních vozících a 2 osoby sedící objednávky telefonicky, příp. osobně na výše uvedených kontaktech 36

44 Informace pro osoby se zdravotním postižením 3.7. Mateřské a základní školy pro osoby se zdravotním postižením MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ ZLÍN Telefon Obeciny 3583, Zlín Mgr. Miroslava Urbánková Mateřská škola pro zrakově postižené zrakově postiženým dětem - komplexní rozvíjení schopností a dovedností - provádění zrakových cvičení a zrakové stimulace - nácvik práce na televizní lupě u slabozrakých - příprava na výuku Braillova písma u nevidomých - nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu rodičům zrakově postižených dětí - metodická pomoc při správném vedení těžce zrakově postižených dětí - zapůjčování odborné literatury a pomůcek služby jsou poskytovány bezplatně 37

45 Informace pro osoby se zdravotním postižením MATEŘSKÁ ŠKOLA v Uherském Brodě Obchodní 1639, Uherský Brod Renata Nesázalová Telefon Mateřská škola rozvoj komunikačních dovedností perličkové koupele masáže rehabilitace ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Uherský Brod Na Výsluní 2047, Uherský Brod Mgr. Vladimír Slavíček Telefon , Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod vzdělání výchova 38

46 Informace pro osoby se zdravotním postižením 3.8. Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením V Sociálně terapeutické dílně sv. Justiny jsou osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v produktivním věku. Tyto osoby díky svému handicapu nemohou být zařazeny do pravidelného pracovního procesu, potřebují dlouhodobou podporu při získávání pracovních návyků. Příklad: Máte rodinného příslušníka, který má ukončené minimálně ZVŠ, je v produktivním věku a je nezařaditelný na trhu práce. Hledáte pro něj nějakou činnost, která by vyplnila jeho volný čas, rozvíjela či udržovala schopnosti a současně byl ve spojení se společností, obraťte se tedy na: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY, Uh. Brod Pod Valy 664, Uherský Brod Radmila Šupová Telefon , Oblastní charita Uherský Brod stravování podpora a vedení klientů k samostatnosti a zvyšování jejich sebevědomí podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků motivace a nabídka možnosti trávení volného času individuální péči s ohledem na schopnosti a přání klienta služby denní péče služby jsou poskytovány bezplatně 39

47 Informace pro osoby se zdravotním postižením 3.9. Stacionáře pro osoby se zdravotním postižením Stacionáře jsou určeny pro osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje různé druhy aktivizací, terapií a podporu vytváření a zdokonalování základních návyků. Kontakt: DENNÍ STACIONÁŘ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ, Uh. Brod Okružní 1519, Uherský Brod Ing. Pavel Vodárek Telefon Sociální služby Uherské Hradiště stravování ošetřovatelská péče pomoc při sebeobsluze sociální práce aktivizační služby služby denní péče 40

48 Informace pro osoby se zdravotním postižením DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ - STŘEDISKO CESTA, Uh. Hradiště Telefon Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště Bc. Zuzana Hoffmannová Středisko Cesta denní stacionář (pro klienty ve věku 7 26 let se středním až hlubokým mentálním a kombinovaným postižením) prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy fyzioterapie, canisterapie relaxační místnost se snoezelen terapií vytváření společenských kontaktů třída odloučeného pracoviště Základní školy a Mateřské školy speciální Uh. Hradiště 41

49 Informace pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením mají pobytový charakter, cílová skupina se týká osob s mentálním postižením lehkého a středního stupně kombinované s tělesným postižením. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, Uh. Brod Okružní 1519, Uherský Brod Ing. Pavel Vodárek Telefon Sociální služby Uherské Hradiště pobyty - týdenní - celoroční stravování ošetřovatelská péče, viz str. 14 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity) sociálně terapeutická činnost, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí pomoc při sebeobsluze aktivizační služby v areálu speciální škola 42

50 Informace pro osoby se zdravotním postižením CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Korytná Korytná 107, Korytná Bohumila Jančová Telefon Oblastní charita Uherský Brod ubytování stravování ošetřovatelská péče, viz str. 14 aktivizační programy pomoc při sebeobsluze pro osoby starší 18 let 43

51 Informace pro děti a mládež 4. Informace pro děti a mládež 4.1. Poradny pro děti a mladistvé Poradna pro náctileté je určena dětem a mládeži od 10 let do 18 let věku. Je určena dětem a mládeži ve stresových záležitostech (v rozvodové a po rozvodové situaci rodičů), šikanovaných, týraných, zneužívaných, zanedbávaných. Dále pro děti nedůvěřivé, těžko navazující kamarádství s vrstevníky. Pokud řešíš podobný problém neváhej a zkontaktuj poradnu. INTERNETOVÁ PORADNA PRO NÁCTILETÉ Telefon Mgr. Monika Fojtáchová Internetová poradna pro náctileté prevence poradenství: - problémy ve škole - problémy s rodiči - problémy s drogami - problémy s alkoholem 44

52 Informace pro děti a mládež 4.2. Zařízení pro děti a mladistvé Nízkoprahové zařízení nabízí dětem a mladým lidem bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas a seberealizovat se v různých volnočasových aktivitách. Poskytuje pomoc a podporu v obtížných životních situacích prostřednictvím odpovídajících služeb. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ TULiP, Uh. Hradiště Janáčkova 180, Uherské Hradiště Mgr. Jitka Janošková Telefon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež základní poradenství aktivační, motivační a volnočasové aktivity krizová pomoc terénní sociální pomoc služby jsou poskytovány bezplatně 45

53 Dobrovolnictví 5. Dobrovolnictví Dobrovolnictví jako činnost ve prospěch druhých směřuje především na pomoc zdravotně, sociálně, kulturně či jinak znevýhodněným skupinám bez nároku na odměnu. Dobrovolnické centrum má dva programy: - program pět P - spočívá v pravidelném setkávání a pomoci dobrovolníka s dítětem - dobrovolnictví nezaměstnaných DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, Uh. Hradiště Velehradská třída 247, Uherské Hradiště Petra Palátová, DiS. Telefon , dobrovolníkům uživatelům Dobrovolnické centrum koordinace dobrovolníků odborné vedení dobrovolníků průběžné školení dobrovolníků se zaměřením na osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti supervize odborné semináře víkendová soustředění dobrovolníků osobám s postižením (tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, kombinovaným) osobám pečujícím o blízkého člověka sociálně vyloučeným osobám seniorům, rodinám s dětmi dětem a mládeži ohroženým delikvencí nezaměstnaným služby jsou poskytovány bezplatně 46

54 Informace pro nezaměstnané 6. Informace pro nezaměstnané Agentura podporovaného zaměstnávání poskytuje pomoc při vyhledávání vhodného placeného zaměstnání lidem s výraznějším zdravotním (fyzickým, mentálním nebo kombinovaným) postižením nebo sociálně vyloučeným, kteří se chtějí zapojit do běžného pracovního života, ale jejich schopnosti jsou v důsledku tohoto znevýhodnění omezeny do té míry, že potřebují při získávání a zachování vhodného pracovního místa odbornou individuální podporu. Kontakt: AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ v Uh. Hradišti Na Splávku 1182, Uherské Hradiště Olga Hubáčková, DiS. Telefon , Oblastní charita Uherské Hradiště pomoc při hledání vhodného pracovního místa pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem nácvik dovedností, které vedou k nalezení práce nebo usnadňují její hledání (sestavení životopisu, vyřizování telefonátu ) služby jsou poskytovány bezplatně 47

55 Informace pro nezaměstnané ÚŘAD PRÁCE V UHERSKÉM HRADIŠTI dislokované pracoviště Uh. Brod Svatopluka Čecha 1365, Uherský Brod Telefon PhDr. Jiří Kohout, Anna Mikulčíková MPSV poskytuje poradenství o jednotlivých druzích aktivní politiky zaměstnanosti, individuální a skupinové poradenství služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání vyplácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci zabezpečení rekvalifikace, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce 48

56 Poradenství 7. Poradenství Luisa - poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízí odbornou psychologickou i terapeutickou pomoc v závažných životních situacích. LUISA Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví, Uh. Brod Bří. Lužů 116, Uherský Brod Mgr. Milan Hon Telefon Luisa, o. s. poradenství v oblasti rodiny, manželství a mezilidských vztahů individuální, párovou a rodinnou terapii zprostředkování kontaktů na další odborníky poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, není nutné doporučení lékaře, ani jiného specialisty 49

57 Poradenství Pedagogicko psychologická poradna zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby, primárně preventivní péči, pomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů i při přípravě na budoucí povolání. Podílí se rovněž na výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a mimořádně nadaných. PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Uherské Hradiště odloučené pracoviště Uh.Brod Předbranská 415, Uherský Brod Mgr. Hana Hnátková Telefon Pedagogicko psychologická poradna pomoc a rady dětem od 3 do 19 let, rodičům, vychovatelům, pedagogům, mateřským školám, základním školám, středním školám, středním odborným učilištím a odborným učilištím posouzení školní zralosti, posouzení laterity diagnostika dětí s kombinovaným postižením /zařazování do speciálních škol a školských zařízení/ diagnostika výukových obtíží, náprava v rámci specifických poruch učení /dyslexie, dysortografie, dysgrafie/ diagnostika výchovných obtíží pomoc při rozhodování o dalším studiu a profesionální orientaci 50

58 Poradenství pomoc při neurotických obtížích relaxační technika logopedická péče péče o děti v náhradní rodině terapeutická péče individuální i skupinová aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů poskytujeme základní informace o dané problematice, metodické materiály, metodické vedení, přednášky, semináře a kurzy pro pedagogy, osvětovou činnost /dle potřeby a zájmu klientů/ zprostředkujeme kontakty s jinými odbornými pracovišti služby jsou poskytovány bezplatně 51

59 Poradenství Jde o psychologické poradenství zaměřené na rodinné, manželské, párové i individuální problémy. Ambulantní služby určené rodině a manželům v krizi či rozvodové zátěži. Pomoc v případě neshod rodičů kolem kontaktů s dětmi po rozvodu. Psychosociální pomoc osobám vystaveným domácímu násilí a osamění. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY, Uh. Hradiště Hradební 1250, Uherské Hradiště PhDr. Jaroslav Valenta Telefon Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. poradenství u : - manželských, párových a rodinných krizí - narušených vztahů v rodině včetně výchovných problémů - krizí po úmrtí blízké osoby - nejistot při volbě partnera - neshod rodičů kolem kontaktů s dětmi po rozvodu - nejistot v sexuální orientaci pomoc je poskytována : - rodinám s dětmi - páru - osobám v krizi služby jsou bezplatné, není nutné doporučení 52

60 Poradenství Poradna pro náctileté je určena dětem a mládeži od 10 let do 18 let věku. Je určena dětem a mládeži ve stresových záležitostech (v rozvodové a po rozvodové situaci rodičů), šikanovaných, týraných, zneužívaných, zanedbávaných. Dále pro děti nedůvěřivé, těžko navazující kamarádství s vrstevníky. Pokud řešíš podobný problém neváhej a zkontaktuj poradnu. INTERNETOVÁ PORADNA PRO NÁCTILETÉ Telefon Mgr. Monika Fojtáchová Internetová poradna pro náctileté prevence poradenství: - problémy ve škole - problémy s rodiči - problémy s drogami - problémy s alkoholem 53

61 Poradenství ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ, detašované pracoviště V Uherském Hradišti Telefon Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště MUDr. Eva Marečková, Mgr. Alice Sikorová Zdravotní ústav Zlín poradenství - poradna AIDS - snižování nadváhy - odvykání kouření - mentální anorexie chemické a mikrobiologické analýzy všech složek pracovního a životního prostředí včetně parazitologických vyšetření 54

62 Protidrogová a protialkoholická pomoc 8. Protidrogová a protialkoholická pomoc 8.1. Protidrogová prevence Klub Siloe je zaměřený na pomoc lidem, kteří jsou závislí na alkoholu, drogách, sázkách, automatech aj. Jedná se o následnou péči po odborné terapii, která probíhá při pravidelných setkáních formou pohovorů mezi členy. Kontakt: KLUB SILOE Uherský Brod Mariánské nám. 13, Uherský Brod Zdenka Šuleková Telefon , Oblastní charita Uherský Brod poradenství pro osoby závislé na : - alkoholu - drogách - automatech aj. poradenství pro rodinné příslušníky služby jsou poskytovány bezplatně 55

63 Protidrogová a protialkoholická pomoc Centrum Charáč je službou kontaktní a poradenské práce a další pomoci uživatelům drog v kontaktní místnosti i v jejich přirozeném prostředí formou terénní práce. Služba je určena uživatelům drog: mladistvým, rekreačním uživatelům drog těm, kteří užívají injekčně, rizikově těm, kteří užívají opiáty, stimulancia, těkavé látky těm, kteří potřebují následnou podporu ve svém přirozeném prostředí po léčbě nebo zahájení abstinence rodičům, příbuzným a blízkým uživatelů drog KONTAKTNÍ CENTRUM CHARÁČ Uherské Hradiště Průmyslová 819, Uherské Hradiště Mgr. Vladimír Kaška Telefon , Sdružení Podané ruce terénní program v Uh. Brodě každý čtvrtek od hod., tel.: ( poradenství, výměnný program) v kontaktním centru v Uherském Hradišti (po pá hod) poradenství individuální a rodinné včetně krátkodobého vedení případu na základě tf. objednání sociální poradenství, pomoc v krizových situacích výměnný program injekčních setů pomoc v zajištění zdravotnického ošetření, testování na HIV potravinová a hygienická pomoc kontakt s klienty ve výkonu trestu služby jsou poskytovány bezplatně (mimo služeb primární prevence) motivace, příprava a doporučení k léčbě 56

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ZPRACOVALA: ING. MARIE VAŠKOVICOVÁ Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Tel.: +420

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.04.3/4240 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

KATALOG KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pečovatelská služba města Vratimova

KATALOG KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pečovatelská služba města Vratimova KATALOG KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pečovatelská služba města Vratimova Odpovědná osoba: Iveta Kaňáková, DiS. sociální pracovnice koordinátor pečovatelské služby Kontaktní údaje: Mobil: 607 225 927 Pevná linka:

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního vzdělávacího programu.

Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního vzdělávacího programu. Ukázka z pracovní verze ŠVP Jedličkova ústavu a škol pro tělesně postižené hlavního města Prahy. Podrobné a důkladné zpracování ŠVP do jednotlivých bodů tvořících strukturu Charakteristiky školy školního

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Poskytovatel : Sociální služby města Havlíčkova Brodu Poradna pro seniory Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108 /2006 Sb. Stručná charakteristika služby Poskytovatel sociálních služeb Sociální

Více

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Oblast: OBL - oblékání, svlékání osobní prádlo - výměna 2,00 5 9,00 5 22,00 10 oblékání / svlékání části

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte A.1 Příprava na porod -příprava na porod v rámci poradenství nabízí J. Strieglerová 4 Dúm dětí a mládeže (dále jen DDM) dříve nabízel cvičení

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více