ZPRAVODAJ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PŘEROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PŘEROV"

Transkript

1 ZPRAVODAJ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PŘEROV 5/2015 OBSAH 1. Na úvod ke květnovým výročím 2. Pochod svobody se stává tradicí 3. Přerovské loutkové divadlo dostalo Cenu kraje 4. Hřiště za novou sokolovnou v Přerově 5. Revitalizace sokolské zahrady 6. Kalendárium na měsíc květen 7. Jubilanti

2 NA ÚVOD KE KVĚTNOVÝM VÝROČÍM Ve středu 8. dubna se v zasedací místnosti magistrátu města Přerova konala porada k zabezpečení programu pietních akcí a oslavy Dne vítězství. Tradičně na ni byli pozváni také zástupci T. J. Sokol Přerov a naší župy jako jedni z mála přerovských spolků a společenských organizací. Letos dokonce poprvé bude na plakátech a pozvánkách uvedena jako spolupořadatel také T. J. Sokol Přerov. Z toho je patrné, že představitelé města si účasti sokolů na akcích pořádaných magistrátem cení. Nejen však představitelé města. Zástupce armádních veteránů pozval na poradě jmenovitě krojované sokoly k účasti na pietním aktu u Památníku osvoboditelů, který se po pravidelné přestávce bude opět konat před bývalými Želátovskými kasárnami. Jak také řekl, důvod pozvání je ten, že podle jeho zkušeností právě krojovaní členové Sokola v minulosti pozvedávali celkový dojem z těchto oslav. Delegace Sokola Přerov, Lazce, ~ 2 ~

3 Podobně pochvalně se vyjádřila o účasti krojovaných sokolů na všech loňských oslavách a pietních akcích také předsedkyně Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Libuše Šnajdrová. Samozřejmě, že k účasti na všech pietních a slavnostních akcích města, jsou zváni i ostatní nekrojovaní členové Sokola a optimisticky doufám, že budoucí nástupci dnešních sedmdesáti a osmdesátiletých seniorů v sokolských krojích. Termíny konání a místa srazu najdete na plakátech nebo ve zpravodaji T. J. Sokol Přerov. Jen bych připomněl, že letošní pietní vzpomínka v Olomouci-Lazcích, pravidelně konaná 2. května, letos připadla na sobotu. Některým starším sokolům to možná zkomplikuje program. Na druhé straně se jí mohou zúčastnit i mladší ročníky, které chodí do školy nebo do zaměstnání. Využijte této ojedinělé příležitosti. Autobus, který každoročně odjíždí do Lazců od Městského domu, měl v posledních letech vždy dost volných míst. Miroslav Rozkošný POCHOD SVOBODY SE STÁVÁ TRADICÍ Před několika lety vyzvala Česká obec sokolská své župy a jednoty ke spolupráci s dalšími společenskými organizacemi a z nich zejména s Českým svazem bojovníků za svobodu. Na tuto výzvu reagovala T. J. Sokol Přerov a ve spolupráci s okresní organizací svazu, s Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou v Přerově začala pořádat Pochody svobody do Tršic a Zákřova po stopách, kde se za 2. světové války ukrývala židovská rodina Wolfových. Letos 15. dubna se konal již čtvrtý ročník tohoto pochodu. Měl však trochu netradiční program. Jako vždy jsme ho zahájili prohlídkou místního kostela. Obvykle následující návštěvu obecního muzea jsme však letos museli vynechat z důvodu jeho rekonstrukce. Místo ní jsme poprvé navštívili tršický hřbitov a u společného hrobu obětí zákřovské tragédie jsme uctili památku zavražděných. Cestou zpět jsme se zastavili u pomníčku na návsi, který věnovali američtí studenti obětem holokaustu a lidem, kteří za války ~ 3 ~

4 Židům pomáhali. Odtud vedla naše cesta na Zákřov k památníku tragédie, kdy v této vesnici bylo 18. dubna zatčeno 23 mužů a 20. dubna z nich 19 bestiálně zavražděno. Z nich i tři chlapci patnácti a šestnáctiletí. Poslední naší zastávkou po stopách rodiny Wolfových byl pomník na místě jejich lesního úkrytu v lese Bělá, rovněž navštívený americkými studenty. Zde se Wolfovi za války ukrývali ve dnech, kdy úkryt v domech odvážných a obětavých obyvatel Tršic a Zákřova nebyl už bezpečný. O významu Tršic a Zákřova v dějinách holocaustu svědčí, že již několik let navštěvují tyto hanácké vesnice studenti ze Spojených států amerických. Letos shodou okolností přijeli do Tršic ve stejný den, kdy se uskutečnil náš Pochod svobody. Miroslav Rozkošný PŘEROVSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO DOSTALO CENU KRAJE Cenu Olomouckého kraje za přínos v kulturní oblasti za rok 2014 převzalo v Prostějově minulý týden Loutkové divadlo Sokola Přerov. Je to ocenění pro všechny, kteří se za sto let existence divadla zapojili do jeho činnosti. Každý z nich má na tomto ocenění podíl svou obětavou a dobrovolnou prací pro děti ze širokého okolí," řekla principálka divadla Marie Veřmiřovská, která soubor vede již 30 let. Divadlo vzniklo při Sokolu v roce 1915 a v počátcích sídlilo na půdě školy v Palackého ulici. Soubor má dnes domovskou scénu v přerovské sokolovně a čítá na 25 členů všech generací. Významné výročí připomeneme v letošním roce hned několikrát. Například výstavou v přerovském muzeu nebo slavnostní Sokolskou divadelní přehlídkou, která se uskuteční poslední květnový víkend v Přerově. V rámci této přehlídky přerovští loutkáři uspořádají slavnostní večer, kde se sejdou současní i bývalí členové divadla. Touto cestou chceme všechny bývalé členy vyzvat, ať se nám přihlásí třeba ~ 4 ~

5 na vrátnici budovy Sokola. Za ty roky divadlem prošlo mnoho lidí, a ne na všechny máme kontakt," vysvětlila. Součástí letošních oslav je i příprava nové výzdoby divadla, aby si jeho návštěvu děti ještě více užily a znovu se rády vracely za pohádkami Přerovského Kašpárka. Soubor loutkového divadla Sokol Přerov, autor: Milan Harvančík Krajské ocenění pro soubor tak neznamená pouze uznání za udržování dlouholeté tradice, ale také pobídnutí, aby soubor svou činnost dále rozvíjel. Trošku nás brzdí nedostatek zájemců, kteří by se k nám přidali. Pokud si chce loutkové divadlo někdo zkusit, je u nás kdykoliv vítán," dodala Marie Veřmiřovská. Iva Najďonovová , Přerovský deník HŘIŠTĚ ZA NOVOU SOKOLOVNOU V PŘEROVĚ Malé odbočení úvodem. Naši novou sokolovnu zabrali němečtí okupanti 4 roky po jejím dokončení. V dnešní době se projednává zvelebení její zahrady, kam zahrnujeme volejbalové hřiště a hřiště na házenou s lesním okolím. ~ 5 ~

6 Poprvé jsem do ní vstoupil s tatínkem v době války, když jsme s dalšími sokoly schovávali před okupanty do skladiště Kleinovy sodovkárny nářadí a nábytek ze sokolovny. V okamžiku skončení války okupanti zničili všechny přerovské mosty, tedy i Tyršův most, který sloužil od roku Sokolovna byla odřezána od centra města. Mosty byly zprvu flikovány a nahrazovány lávkami. Elektrárenský most byl nahrazen pontonovou lávkou s jedním polem vyvýšeným, aby mohly podjet čtyřveslice od staré loděnice k sokolovně. Ten se při benátské noci při přeplnění rozpustilým davem převrátil a znovu byl otevřen už bez vyvýšené části. V prosinci řeka zamrzla a most musel být rozebrán. Led na Bečvě pak sloužil místo mostu jsme poprvé přešli po obnoveném mostě u elektrárny. Připomeňme ještě publikace "Sokol Přerov leté výročí založení jednoty", "Znovuzrozená jednota Sokol Přerov 1990" a "Památník k 140. výročí " jsem byl převeden do dorostu. Po válce Sokol rychle využil i svou zahradu k bohaté činnosti. Na volejbalovém hřišti družstvo Sokola Přerov, hrálo své mistrovské zápasy. Každoročně se hrával turnaj za účasti předních celků z republiky jako ATK (Armádní klub) a Sokol Kolín. Sestava - bratři Zezulové, Matlocha, Lučan, Andrášek, Jeřábek a další budila respekt. Přerov byl rovnocenným soupeřem a přivábil množství nás mladých diváků. Samozřejmě hřiště využívali také cvičenci OSV (Odbor sokolské všestrannosti, později překřtěný na ZRTV - Základní a rekreační tělesná výchova) a volejbalová družstva nižší výkonnostní kategorie. V roce 1977 jsme založili volejbalovou odnož ZRTV, která účinkovala i v soutěžích a existuje tedy již 38 let, má vlastní kroniku. Využívala toto "ligové" hřiště a sál. Házenkářské hřiště bylo budováno pro házenou. V uvedeném období tam hráli naši vrstevníci, se kterými jsme se znali z OSV. V zimě se na tomto hřišti udržoval led a sloužil dětem jako kluziště. Pamatuji si zápas v ledním hokeji, kdy proti amatérskému mužstvu Sokola Přerov nastoupili na házenkářském hřišti s neumělými mantinely ~ 6 ~

7 reprezentanti Rumunska, kteří projížděli Přerovem do Prahy na mistrovství Evropy. S Přerovem prohráli 9:5. Za házenkářským hřištěm byl svým způsobem konec světa, patřící snad ke klášteru. Z hřiště byl vstup na "Běžnou" neboli "Dlážku". Tam jsme hrávali volejbal přes provaz. Časem tam vznikly 3 tenisové kurty, o které se starali bratři Kleinové. V sousedství byl pak cítit vepřín. Později tam vznikl plavecký stadion a stadion Spartaku pro fotbal a pro masová vystoupení. Pohled na sokolský stadion, převzato z publikace 80 let přerovského volejbalu Házenkářské hřiště bylo v létě využíváno na venkovní cvičení OSV. Také zde proběhla četná veřejná cvičení. Vyvrcholením byl župní všesokolský slet Cvičil jsem mezi dorostenci. Nácvik stovky přerovských dorostenců vedl skvělý cvičitel bratr Jaroslav Lesák. Nevynechal jediné cvičení, na závěr roku pořádal pro pilné cvičence a cvičenky autobusový zájezd. Již v roce předešlém jsme mnozí cvičili na ~ 7 ~

8 Strahově v předškolních hrách, kde jsme poprvé prošli branou borců. V Přerově byl nad vstupem na házenkářské hřiště dřevěný altánek pro hudebníky. Pod ním se řadily skupiny ke sletovým vystoupením a toto místo jsme prohlásili za bránu borců. Všechny zúčastněné složky měly jednotné předepsané sokolské cvičební úbory. Měli jsme i vycházkový resp. tábornický sokolský kroj pro dorostence. V létě 1948 jsme pak cvičili na 11. všesokolském sletu v Praze. V roce 1949 jsem byl přeřazen do mužů. Sokol byl mohutnou organizací se složitým řízením. Dostali jsme seznam oddílů Sokola, abychom si vybrali, v čem chceme být užiteční. Vybral jsem si kanoistiku k plavení se po Bečvě na čtyřveslici (gigu) ze staré loděnice. Zkoušel jsem i tenis. Přihlásil jsem se do kurzu pro cvičitele v roce Ubytovali jsme se na týden nebo dva týdny v sokolovně na galerii a pak vykonali zkoušky. Probíraná ideologie tělesných cvičení byla již ovlivněna převratem z roku Byl jsem pak cvičitelem mladších žáků a vystoupil s nimi na veřejném cvičení na házenkářském stadionu s přeskoky kozy. Sokol Přerov pořádal o prázdninách pro děti tábory. V roce 1946 ve Velkých Losinách v dřevěných ubikacích, v bývalém lágru RAD vybudovaném Němci. Tábor vedl bratr K. Hrazdira, naše družstvo pak bratři Zich a Zedek. Žádal jsem o uvolnění na jeden den pro návštěvu prezidenta Edvarda Beneše v Přerově, ale nebylo to možné. V Praze na 11. sletu jsme ho už nezastihli. Vzpomínám na výlet na Mravenečník, v roce 1947 na stanový tábor v Lukově u rybníka Bezedník, v roce 1948 pak stanový tábor nad Mnichovem u Vrbna, kde jsme pracovali v lese pod vedením bratra Flasara. Ovšem vždy se musely předem připravit podsady ke stanům a to na sokolské zahradě. Tam teprve mnozí pochopili, k čemu jsou kladiva, hřebíky a kleště. Nezdůraznil jsem zde, že po celou dobu probíhala pravidelná cvičení, vycházky, výlety, i na kolech. Konaly se i schůzky teoretického obsahu, zejména když nebylo čím topit. Samozřejmě od té doby se mnoho věcí změnilo. Ale sokolská zahrada dále slouží původním účelům, i když mnoho objektů muselo být ~ 8 ~

9 zbouráno. Vzpomínám na mnohé cvičitele (Bednařík, Tichý, Kramář, Simon, O. Široký, Tabery starší ) a další funkcionáře Sokola, i na sokolníka, který nestrpěl na zahradě projíždění na bicyklech. Milan Geryk KNIHA: REVITALIZACE SOKOLSKÉ ZAHRADY VYDAVATEL: T. J. SOKOL Přerov EDICE: REVITALIZACE SOKOLSKÉ ZAHRADY KNIHA PRVNÍ: PETANQUOVÉ HŘIŠTĚ PROLOG Nazdar všem, společně se dostaneme do dalšího časoprostoru při uskutečňovaní plánovaných změn na naší zahradě. Budu rád, když po přečtení těchto řádku, spolu zahájíme dialog, který bude inspirativní a nápomocný pro naši činnost a rozvoj jednoty. V první knize jsme si popsali a pojmenovali věci z úplných začátků výstavby Petanquového hřiště. O čem je druhá kniha? Uvařte si kávu, udělejte si pohodlí a čtěte dál KAPITOLA VI MÍSTO PRO KURTY NA PETANQUE Při zpracovávání studie o vhodném rozmístění jednotlivých herněrelaxačních společenských prvků, které jsme zadali paní architektce, se povedlo zadefinovat plochu pro centrální kurt na Pétanque, který bude mít dvě dráhy. Ale jak všichni dobře víme a máme to v praxi vyzkoušené i tady fungují Murphyho zákony. Jeden si dovolím odcitovat: Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba. Na místě, kde je na výkrese Pétanque, jsou staré, nemocné stromy a nedbale pohozená kupa všeho, co kdy sokolovna a zahrada za posledních cca 18 let vygenerovala. Co s tím? stromy pokácet, hromadu odvézt jak jednoduché Ale, nesmíme zapomínat, že jsme v Sokole a tady, je jen málo věci jednoduchých. ~ 9 ~

10 KAPITOLA VII STROMY Kácení problémových stromů nebyla žádná hračka. Vše začíná v kanceláři úředníka Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče. Ne tady nebyl žádný problém. Precizně spravovaná žádost z naší kanceláře s přílohou od paní architektky celého projektu, milé jednání úředníků, jejich odborné rady a doporučení super, za 14 dnů máme na stole Rozhodnutí pro nás pozitivní. A jéje - kdo z členů si troufne skácet tento les? Chválím a děkuji, ukázala se síla společného dialogu, dostal jsem doporučení na Střední školu řezbářskou Tovačov. Ne tady nebyl žádný problém. Telefonicky vše domluvené. Jak řekli tak přišli. Ale až když se dostal dřevorubec z očí do očí, těm dvěma velkým stromům pochopil, že jsou nad jeho sílu. No, ale jsou to muži činu a hned našli náhradní řešení. Předali kontakt na specializovanou firmu, která provádí řez všech druhů stromů a rizikové kácení pomocí lanových technik. Termín domluvený. Pokračování článku v červnovém čísle zpravodaje Peter SUJA KALENDÁRIUM NA MĚSÍC KVĚTEN CO KDY VEDOUCÍ AKCE Nedělní cvičení - 18:00 hod. SOKOLSKÉ BRNO Nácvik ženy Nácvik muži 18:30 20:30 hod. Nácvik Věrná Garda Neděle Pátek Sudé úterý pondělí STEININGEROVÁ Jitka HORÁKOVÁ Zora TABERY Vladimír KOLUCHOVÁ ~ 10 ~

11 9:30 10:30 hod. Zdena KVĚTNOVÉ OSLAVY Pietní akt - Olomouc - Lazce Pietní vzpomínka u Památníku osvoboditelů (park Želatovská kasárna) ROZKOŠNÝ Miroslav ROZKOŠNÝ Miroslav Oslavy Dne Vítězství tř. Gen. Janouška - u pomníku letců na městském hřbitově u ZŠ Želatovská - u pomníku rudoarmějce Schůze Vzdělavatelského odboru 15:00 hod. / Zasedací místnost č. 61 Zasedání výboru T. J. SOKOL Přerov 17:30 hod. / zasedací místnost č. 61 Ukázková hodina pro veřejnost 17:00 Setkání členů Věrné gardy 15:00 hod. / Zasedací místnost č ROZKOŠNÝ Miroslav ROZKOŠNÝ Miroslav TABERY Vladimír SEDLÁČKOVÁ Helena ZBOŘIL David ROZKOŠNÝ Miroslav NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME: ZAHRADNÍ SLAVNOSTI Míčový víceboj Ukončení sokolského cvičebního roku ~ 11 ~

12 JUBILANTI Květen Veřmiřovská Marie Jílková Dobroslava Navrátilová Marie Komínková Ivana Blahopřejeme Zpravodaj Tělocvičné jednoty Sokol Přerov Vydáno: březen 2015 Vydává: Vzdělavatelský odbor T.J. Sokol Přerov Redaktor: Petra Holcová Editor: Blanka Zelingerová Fotografie na titulní straně: Delegace Sokola Přerov, Lazce, ~ 12 ~

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské Časopis České obce sokolské SOKOL březen 2013 Sokolové vzdali poctu T. G. Masarykovi Sokolské prapory vlály v Lánech i na Hradčanském náměstí Tajemství úspěchu vršovických judistů Dva členové oddílu reprezentovali

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL. Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají možnost seznámit se s tímto novým sportem

Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL. Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají možnost seznámit se s tímto novým sportem Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL leden 2014 Přebor ČOS v TeamGymu Junior Bojovalo se i o nominaci na mistrovství České republiky Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ SOKOL e 4 ZPRAVODAJSTVÍ Na sokolské odbojáře 2 nezapomínají Sletové přípravy 3 nabírají tempo Reprezentovali jsme 4 5 Českou republiku na Gymnaestrádě v Lausanne

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

esokol leden E LEktronICkÝ z pravodaj Č EskÉ o BCE s okolské

esokol leden E LEktronICkÝ z pravodaj Č EskÉ o BCE s okolské E LEktronICkÝ z pravodaj Č EskÉ o BCE s okolské esokol leden e 2013 ZPRAVODAJSTVÍ Jednání výboru ČOS 2 Slavnostní předání 3 sokolských vyznamenání Konkurz na skladbu 4 pro světovou gymnaestrádu Sraz župních

Více

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské sokol e 1 ZPRAVODAJSTVÍ Metodika v Sokolských 2 souzvucích Jak objednat na 2 e-shopu ČOS Vzpomínka na Václava Havla 3 POZVÁNKY Pozvánky žup a jednot 4 Kalendář

Více

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 24.3.2010 ve Fügnerově sále sokolovny Valná

Více

SOKOL. Osudové desetiletí Sokola. Èasopis Èeské obce sokolské

SOKOL. Osudové desetiletí Sokola. Èasopis Èeské obce sokolské Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL listopad 2014 Tradiční výstup na Blaník Sokolové se připomenuli výročí vzniku samostatného československého státu na českém památném vrchu Memoriál Jana Gajdoše 2014 Na

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

SOKOL. Rok 1968 v historii Sokola. Èasopis Èeské obce sokolské

SOKOL. Rok 1968 v historii Sokola. Èasopis Èeské obce sokolské Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL 78 2014 V Tyršově domě k návrhu zákona o podpoře sportu V sídle ČOS se konala veřejná rozprava k návrhu zákona o podpoře sportu Sokolští táborníci jako Vikingové i detektivové

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XIX. Volnočasové aktivity v Milevsku

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XIX. Volnočasové aktivity v Milevsku Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 9. 1. září 2011 Vden vydání tohoto čísla zpravodaje už budou letní prázdniny téměř minulostí. Pro většinu z nás to znovu znamená určitou změnu rytmu, končí doba dovolených,

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Prázdniny a čas dovolených

Prázdniny a čas dovolených čtvrtletník číslo 2/2009 Prázdniny a čas dovolených Nejdelší den v roce máme za sebou, začíná léto a s ním přichází jedno z nejoblíbenějších období našich dětí a studentů, tedy prázdniny, a pro mnohé z

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA PROSINEC 2008 Opraví silnice za více než šest milionů Na nově opravené silnice se mohou těšit všichni obyvatelé Čkyně. Obecní úřad je může postavit díky

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více

SOKOL. Reprezentovali jsme na Eurogymu 2014 Padesátičlenná sokolská výprava šířila dobré jméno Sokola i České republiky ve švédském Helsingborgu

SOKOL. Reprezentovali jsme na Eurogymu 2014 Padesátičlenná sokolská výprava šířila dobré jméno Sokola i České republiky ve švédském Helsingborgu Časopis České obce sokolské SOKOL Odkaz 8. října a projekt Legie 100 V Památný den sokolstva si připomeneme památku všech sokolů, kteří položili své životy za svobodu a národní samostatnost Česká obec

Více

SOKOL. Parkour Workshop umění pohybu. Èasopis Èeské obce sokolské

SOKOL. Parkour Workshop umění pohybu. Èasopis Èeské obce sokolské Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL duben 2014 Senioři ze sokolské všestrannosti se již podruhé setkali v Praze Víkendové setkání navázalo i tentokrát na tradici sokolských tajných výletů Česká hymna v Doha

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více