PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007)"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007) SYNTAX (A2007) Myslíš-li poctiv své vyznání a chceš mne za ženu, vzkaž zítra po tom, koho k tob pošlu, kde v v který den se bude konat svatba. (Shakespeare, Romeo a Julie) S.I. Rozbor vtný I.1: Toto souvtí se skládá z 5 (PTI). vt. 1 BOD I.2: Toto souvtí má 1 (JEDNU).. vtu hlavní a 4 (TYI).. vty vedlejší. I.3: Urete druh první a poslední vty vedlejší v souvtí: VŠECHNO SPRÁVN..1 BOD První vta ve vedlejší je PÍSLOVENÁ PODMÍNKOVÁ. Poslední vta vedlejší je PEDMTNÁ. OBÉ SPRÁVN.. 1 BOD S.II. ÁRKA V SOUVTÍ ZA ROZBOR VTNÝ MAX. 3 BODY II. 1: V mottu k Hemingwayovu románu Komu zvoní hrana se íká velmi prostá, veliká pravda, kterou si bohužel uvdomujeme, až když jsme zralí, i spíše pezrálí, že všichni žijeme v pospolitosti, a tak odejde-li jeden z nás, je to, jako by se ztratil i kus každého jednotlivce. ZA KAŽDOU CHYBU V INTERPUNKCI SE ODEÍTAJÍ BODY Z ÚKOL S.I. MAXIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 3 MINIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 0. (MINUSOVÉ BODY SE NEUDLUJÍ.)

2 MORFOLOGIE (A2007) M. I. Na magnetofonovém pásku je zachyceno jedno jediné slovo ze souvislého projevu: ve fonetickém pepisu zní [daf]. M.I.1: Co všechno mže oznaovat? (Zde budou rzné pokusy o formulaci významu/význam slova/slov nehodnotí se.).. M.I.2: Uvete u každé možnosti slovní druh: 1. PODSTATNÉ JMÉNO dav.. 1 BOD 2. SLOVESO dát (PECHODNÍK MINULÝ). 1 BOD 3. SLOVESO dávit (rdousit nebo zvracet, IMPERATIV).. 1 BOD Budiž uznána i event. znaka kosmetiky s angl. názvem dove, by transkripce je [dav], nikoli [daf]. M.I.3: Uvete u každé možnosti všechny mluvnické kategorie daného slova: ad 1: podstatné jméno hromadné, rod mužský neživotný, 1. nebo 4. p..j. 1 BOD ad 2: pechodník min., íslo jedn., jmenný rod mužský, slovesný rod inný, vid dokonavý..1 BOD ad 3: 2. os., ís. jedn., zpsob rozkazovací, AS SE NEURUJE, rod inný, vid nedokonavý 1 BOD U ad 1, ad 2, ad 3 se udluje bod za všechny správn urené gramatické kategorie, které student(ka) uvedl(a): tzn. nemusí být uvedeny všechny gramatické kategorie, které se u podstatného jména a obou tvar sloves urují. Vzor a tída NEJSOU gramatické kategorie. M.I.4: Výraz tvoje dv zdailé práce napište ve 2., 3. a 7. pádu: - 2. pád: tvých dvou zdailých prací - 3. pád: tvým dvma zdailým pracím - 7. pád: tvými dvma zdailými pracemi POUZE BEZCHYBNÉ VŠECHNY TVARY. 1 BOD MAXIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 7

3 LEXIKOLOGIE (A2007) L.I: L.II: C.. 1 bod A 1 bod L.III: Damoklv me; Achillova pata (OBÉ). 1 bod (Pravopis Achilova budiž tolerován.) PRAVOPIS (A2007) P.I.: C (A: vra ji; B: ukazatelé byli vyhodnoceni)... 1 BOD P.II: B (Dti se shromáždily ) 1 BOD P.III: B (A: kratší, sladší; C: snazší).1 BOD ZÁJEM (A2007): Z.1: Z.2: Z.3: Z.4: A...1 BOD B 1 BOD B 1 BOD C.1 BOD MAXIMÁLNÍ POET BOD V JAZYKOVÉ ÁSTI TESTU: 20.

4 PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARIANTA B2007) SYNTAX (B2007) Zaínalo-li se bhem let tu a tam pochybovat o pravopisu Rukopisu zelenohorského, o pravosti Rukopisu královédvorského pochybovat nebylo dovoleno, a zapochyboval-li pece nkdo z cizích nepejícník nebo šoural, zaval vždy eský lev tak siln, že bylo, alespo u nás doma, po pochybnostech. S.I. Rozbor vtný S.I.1: Toto souvtí se skládá z 5 (PTI).. vt BOD S. I.2: Toto souvtí má 2 (DV). vty hlavní a 3 (TI) vty vedlejší VŠECHNO SPRÁVN... 1 BOD S.I.3: Urete druh první a poslední vty vedlejší v souvtí: První vta ve vedlejší je PÍSLOVENÁ PODMÍNKOVÁ/ lze tolerovat i urení PÍPUSTKOVÁ. Poslední vta vedlejší je PÍSLOVENÁ ZPSOBOVÁ (MROVÁ). OB ODPOVDI SPRÁVNÉ (slovo mrová nemusí být uvedeno).1 BOD ZA ROZBOR VTNÝ MAX. 3 BODY. S.II. ÁRKA V SOUVTÍ Když vidím krásného kemenáe pod bízkami, okamžit se dívám jinam, jsem docela rozechvlý, tak vzrušující je ten první pohled, tak drahocenný, zrovna tak jako vlnící se pole pšenice. (Bohumil Hrabal) ZA KAŽDOU CHYBU V INTERPUNKCI SE ODEÍTAJÍ BODY Z ÚKOL S.I. MAXIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 3. MINIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 0. (MINUSOVÉ BODY SE NEUDLUJÍ.)

5 MORFOLOGIE (B2007) M.I.l: Napište, co všechno mže znamenat tvar jí. (Zde budou rzné pokusy o formulaci významu/význam slova/slov nehodnotí se.) M.I.2: Uvete slovní druhy a všechny mluvnické kategorie daných tvar slov: Sloveso (jíst) Osobní zájmeno (ona). 1 BOD 1 BOD Slovesný tvar jí: 3. os., ís. jedn., as. pítomný, zpsob oznamovací, rod. inný, vid ned...1 BOD Tvar osobního zájmena ona: 2., 3., 7. pád, ís. jedn. 1 BOD Bod se udluje za všechny správn urené gramatické kategorie, které student(ka) uvedl(a): tzn. nemusí být uvedeny všechny gramatické kategorie, které se u sloves a zájmen urují, resp. které jsou uvedeny v tomto klíi. M.I.3: Co mají spoleného po stránce gramatické (mluvnické) slova dvee, vrata, nžky, klešt, necky, san, trenýrky, kamna, housle Jsou to PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ. 1 BOD. (Tato substantiva nemají spolený gramatický rod, protože nžky, necky, trenýrky - fem., vzor žena; dvee, klešt, san, housle fem., vzor rže, pop. píse; vrata, kamna neutra,vzor msto.) M.I.4: Ve vašich slohových pracích je více hrz než ve smolných knihách stedovkých..1 BOD Pane soudce, pane státní zástupce, jsem nevinný 1 BOD MAXIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 7

6 LEXIKOLOGIE (B2007) L.I: A 1 BOD L.II: B 1 BOD L.III: A. 1 BOD PRAVOPIS (B2007) P.I: A.. 1 BOD. (B: Nakonec už jenom sípali ; peklep nezahnaly; C: zhlédli) P.II: B ( byli vyznamenáni ).1 BOD. P. III: B..1 BOD (A: tužší; C: babiin, sladší) ZÁJEM (B2007) Z.1: Z.II: C..1 BOD B..1 BOD Z.III: C 1 BOD Z.IV: B..1 BOD. MAXIMÁLNÍ POET BOD V JAZYKOVÉ ÁSTI TESTU: 20.

7 PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARIANTA C2007) SYNTAX (C2007) Král se podíval na syna, aby se pesvdil, jak to snáší jeho vznešenost, a druhým okem postehl dceino zlomyslné potšení nad tím, jak se nemilovanému bratrovi protáhla tvá. Rozbor vtný S.I.1: Toto souvtí se skládá z 5 (PTI) vt..1 BOD. S.I.2: Toto souvtí má 2 (DV) vty hlavní a 3 (TI) vty vedlejší. VŠECHNO SPRÁVN 1 BOD S.I.3: Urete druh první a poslední vty vedlejší v souvtí: První vta ve vedlejší je PÍSLOVENÁ ÚELOVÁ Poslední vta vedlejší je PÍVLASTKOVÁ (protože rozvíjí subst. potšení ) OB ODPOVDI SPRÁVNÉ (mže chybt slovo úelová ) 1 BOD S.II. ÁRKA V SOUVTÍ Studentovi, který pestože mu byl povolen mimoádný termín, nevyhovl u zkoušky, již v tomto termínu konal, a nesplnil podmínky pro postup do vyššího roníku, mže dkan fakulty, jestliže student o to požádá a dkan jeho dvody uzná, povolit opakování roníku. ZA KAŽDOU CHYBU V INTERPUNKCI SE ODEÍTAJÍ BODY Z ÚKOL S.I. MAXIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 3. MINIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 0. (MINUSOVÉ BODY SE NEUDLUJÍ.)

8 MORFOLOGIE (C2007) M.I: Napište, co všechno mže znamenat tvar jí. Sloveso (jíst) Osobní zájmeno (ona). 1 BOD 1 BOD M.II: Urete slovní druhy a všechny mluvnické kategorie daných tvar slov: Slovesný tvar jí: 3. os., ís. jedn., as. pítomný, zpsob oznamovací, rod. inný, vid ned.. 1 BOD Tvar osobního zájmena ona: 2., 3., 7. pád, ís. jedn. 1 BOD Bod se udluje za všechny správn urené gramatické kategorie, které student(ka) uvedl(a): tzn. nemusí být uvedeny všechny gramatické kategorie, které se u sloves a zájmen urují, resp. které jsou uvedeny v tomto klíi. M.III: C.1 BOD (A: tvar nebude znám je opisné pasivum nedokonavého vidu; B: u rozkazovacího zpsobu se neuruje slovesný as.) M.IV: Uvete podstatná jména v závorce ve správném tvaru: Staí ekové umístili své bohy, Dia, Herma, Apollona a další, na vrcholek Olympu. Všechny tvary správn 2 BODY Dva správné tvary. 1 BOD. MAXIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 7

9 LEXIKOLOGIE (C2007) L.I: B..1 BOD L.II: B 1 BOD L.III: B.1 BOD PRAVOPIS (C2007) P.I: A... 1 BOD (B: mastné skvrny ; C: žádné výjimky ) P.II: C 1 BOD P.III: C.1 BOD. (A: s plazi, s Francouzi; B: s penzi) ZÁJEM (C2007) Z.1.: A 1 BOD Z.II.: B 1 BOD Z.III.: A.1 BOD Z.IV: B.1 BOD. MAXIMÁLNÍ POET BOD Z JAZYKOVÉ ÁSTI TESTU: 20.

10 PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARIANTA D2007) SYNTAX (D2007) Užíval množství úedních hodin, v nichž jeho únava nabývala vrchu, aby myslel na slunený den, kdy dlá jen to, že se prochází pro paížských ulicích, jež jej okouzlují a jež mu vnukají myšlenku, že Isolde je exotické jméno. S. I. Rozbor vtný I.1: Toto souvtí se skládá z 8 (OSMI) vt..1 BOD I.2: Toto souvtí má 1 (JEDNU) vtu hlavní a 7 (SEDM) vt vedlejších. JSOU-LI OB ÍSLA UVEDENA 1 BOD I.3: První vta ve vedlejší je PÍVLASTKOVÁ. tvrtá vta vedlejší je PEDMTNÁ. OB VTY URENY SPRÁVN 1 BOD. S. II. - ÁRKA V SOUVTÍ Ješt zaslechnu Šaldv šastný smích, ironický hlas Tomanv i tiché vyprávní Horovo a zdá se mi v tch okamžicích, že by snad pece jen bylo škoda, kdybych nezaznamenal aspo nco z tch chvil, by to byla jen letmá vta nebo krátký píbh, ne delší, než teba bývá anekdota. (Jaroslav Seifert) ZA KAŽDOU CHYBU V INTERPUNKCI SE ODEÍTAJÍ BODY Z ÚKOL S.I. MAXIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 3. MINIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 0. (MINUSOVÉ BODY SE NEUDLUJÍ.)

11 MORFOLOGIE (D2007) M.1: již 1. píslovce asu (=už).1 BOD 2. tvar zájmena jenž 1 BOD. Bod se udluje za správné urení slovního druhu. Zájmenný tvar již mže být: - 4.p.,. jedn., žen. rod. 1 BOD - 1.p.,.mn., rod. muž. život..1 BOD Bod se udluje za všechny správn urené gramatické kategorie, které student(ka) uvedl(a): tzn. nemusí být uvedeny všechny gramatické kategorie, které se u zájmen urují, resp. které jsou uvedeny v tomto klíi. M.II: khaki- PÍDAVNÉ JMÉNO; alibi PODSTATNÉ JMÉNO; nóbl PÍSLOVCE. VŠECHNO SPRÁVN.. 1 BOD. Z hlediska pvodu: slova pejatá. Z hlediska tvaru: slova neohebná. OBOJÍ UVEDENO SPRÁVN..1 BOD. M.III: - K bratrovu úspchu vedla tvrdá práce. - Nyní pjdeme ke spisovatelovu domu; v nm strávil poslední léta života. OBA TVARY SPRÁVNÉ.1 BOD. (Tvar bratrov, spisovatelov vlivem koncovky v lok. sg. - není spisovný.) MAXIMÁLNÍ POET BOD Z TÉTO STRANY: 7

12 LEXIKOLOGIE (D2007) L.1: Seate výrazy podle intenzity vlastnosti (od nejmenší k nejvtší): navlhlý vlhký mokrý - promáený ZA TOTO POADÍ..1 BOD. L.II: B (žactvo odvozeno od žák; žáci neodvozeno).1 BOD L.III: (i) stávat se njakým/nabývat njaké vlastnosti/získávat njakou vlastnost/zaítzaínat se vyznaovat njakou vlastností atd. (ii) zlátnout bohatnout. Je-li v (i) obsahov stejná/podobná odpov a jsou-li v (ii) ob dv slovesa uvedena.. 1 BOD. PRAVOPIS (D2007) P.1: C (líit) 1 BOD. P.II: A (Pesvdte se..) 1 BOD P.III: A (To jste, dti, dlaly samy?) 1 BOD. ZÁJEM (D2007) Z.I: A.1 BOD. Z.II: A.1 BOD. Z.III: A 1 BOD Z.IV: A..1 BOD. MAXIMÁLNÍ POET BOD Z JAZYKOVÉ ÁSTI TESTU: 20. KLÍ K JAZYKOVÉMU TESTU K PIJÍMAKÁM (VARIANTA E2007)

13 KLÍ K TESTU VARIANTA E2007 SYNTAX (E) 1. Tento úkol se nehodnotí. 2. Toto souvtí se skládá z 6 vt 1 bod 3. DV vty hlavní a TYI vty vedlejší 1 bod 4. První vta vedlejší (které bylo blízko lékárny) je pívlastková. Poslední vta vedlejší (že..prolomí výkladní okno) je píslovená zpsobová (prostedku). Ob správné odpovdi (u poslední vedl. vty staí píslovená zpsobová ). 1 bod Za rozbor vtný max. 3 body Od tchto tí bod se odeítají body za chybnou interpunkci: Vdl, že se sluší, aby lovku záleželo na jiných lidech, a že se to nejen sluší, ale že je to dokonce nezbytné, má-li se svt hýbat kupedu a s citem, tedy osvícen. Byl rád v dobré nálad, skoro jsem ho nevidla zarmouceného, a když, dovedl hned ním utšit sebe i druhé. MAXIMÁLNÍ POET BOD Z 1. STRANY (SYNTAX) 3 BODY MINIMÁLNÍ POET BOD Z 1. STRANY (SYNTAX).0 BOD (MINUSOVÉ BODY SE NEUDLUJÍ.)

14 MORFOLOGIE (E) 1. C.. 1 BOD 2. C 1 BOD. 3. C.1 BOD 4. C.1 BOD 5. jich 1 BOD jejich. 1 BOD jich.. 1 BOD. ZA MORFOLOGII (2. strana testu) MAX. 7 BOD LEXIKOLOGIE (E) 1. B.. 1 BOD 2. A.1 BOD 3. C 1 BOD ZA LEXIKOLOGIE (3. strana testu) MAX. 3 BODY PRAVOPIS (E ) 1. A. 1 BOD (B:jenž X správn: jejž; C: eci X správn ekové) 2. B.1 BOD (dni i dny: obé možné). 3. A ZA PRAVOPIS (4. strana testu) MAX. 3 BODY

15 ZÁJEM ( E ) 1. A 1 BOD 2. B.1 BOD 3. C. 1 BOD 4. C..1 BOD. ZA ZÁJEM (5. strana testu) MAX. 4 BODY. CELKOV ZA JAZYKOVOU ÁST TESTU MAX. 20 BOD.

16 KLÍ K TESTU (VARIANTA F2007) SYNTAX (F) 1. Tento úkol se nehodnotí. 2. Toto souvtí se skládá z PTI VT..1 BOD 3. JEDNA VTA HLAVNÍ + TYI VTY VEDLEJŠÍ.1 BOD 4. První vta vedlejší (které byly nalezeny) je pívlastková. Poslední vta vedlejší (pestože B. mluvíval tak neopatrn) je píslovená pípustková. Ob správné odpovdi..1 BOD Za rozbor vtný max. 3 body Od tchto tí bod se odeítají body za chybnou interpunkci: Je jasné, že má-li se individuální a diferencovaný pístup k žákm realizovat, je nutno postarat se o to, aby ve školách byly vytvoeny takové podmínky, které by zaruovaly, aby se tento nároný pístup k práci mohl uskutenit a pinesl oekávaný užitek. MAX. POET BOD Z 1. STRANY (SYNTAX) 3 BODY MINIMÁLNÍ POET BOD Z 1. STRANY (SYNTAX). O BOD (MINUSOVÉ BODY SE NEUDLUJÍ.)

17 MORFOLOGIE (F) 1. C.1 BOD 2. B..1 BOD 3. A. 1 BOD 4. A..1 BOD 5. Lva Tolstého..1 BOD Aischyla, Sofokla, Euripida (vše správn) 1 BOD génie, Bohuslava Martin.. 1 BOD. ZA MORFOLOGII (2. strana testu) MAX. 7 BOD LEXIKOLOGIE (F) 1. A 1 BOD 2. A.1 BOD 3. Pyrrhovo vítzství, Augiášv chlév, Achillova pata.všechno správn 1 BOD ZA LEXIKOLOGII (3. strana testu) MAX. 3 BODY PRAVOPIS (F) 1. A..1 BOD 2. A 1 BOD 3. A.1 BOD ZA PRAVOPIS (4. strana testu) MAX. 3 BODY.

18 ZÁJEM (F) 1. C 1 BOD 2. A..1 BOD 3. C..1 BOD 4. B 1 BOD ZA ZÁJEM (5. strana testu) MAX. 4 BODY CELKOV ZA JAZYKOVOU ÁST TESTU MAX. 20 BOD.

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

I pes veškerou moji snahu strom nepežil...

I pes veškerou moji snahu strom nepežil... ! " # $ % &' ( " ) * +% ", -,.). /) ( 0) 1, % 2 % % % 3! '% %4 "% +, % % " ) 5 " +, 6 % 7% 8 % 9 5 % "+ '. '% 0)! % % : % 5 " % &' I pes veškerou moji snahu strom nepežil... - 2 - ;% % + % % + + < 0=&

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš ANALOGIE JAZYKA A DNA Martin Beneš Faltýnek, Dan (2011 1 ): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Testování gramatických popisů jazyka a DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 169 s. Recenzovaná

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein Jsem rád, že jsme se sešli spolen tento veer a že mžeme sdílet úvahy o událostech z 11. záí 2001. Více než kdy pedtím je píhodné a nezbytné vidt hloubji souvislosti

Více

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven rozhovor s j. bažantem nejen o narcismu str. 4 a 5 st. komárek, j. šiklová a vl. merta o ješitnosti str. 6 a 7 básník a jeho čtenář str. 8 a 9 z. zemanová: proměny ega v pop music 60. let str. 10 kratochvilný

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více