Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí"

Transkript

1 Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne , kde jsou navrhované i některé realizované cyklostezky a cyklotrasy. Nově zpracovávaný ÚPnSÚ Přerov - cyklistická doprava bude vycházet ze studie - Návrh sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově, který byl zpracován v roce Strategickou vizí města v oblasti cyklistické dopravy je, vybudování komplexně propojené kvalitní sítě cyklostezek a cyklotras jak v intravilánu města, tak i v jeho extravilánu s napojením na cyklotrasy nadregionální a mezinárodní, které se budují v rámci programu EUROVELO. Cíl - přispívání ke snižování zátěží komunikací cyklistickou dopravou, zvyšování jejich automobilové propustnosti a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti cyklistů při jejich každodenní cestě do zaměstnání, k různým institucím, nebo při jízdě čistě rekreační. Terénní podmínky města samotného a poměrně příznivé klimatické podmínky jsou předpokladem pro masové používání jízdního kola, jako dopravního prostředku ve městě. V rámci širších vztahů pak město město Přerov uzavřelo s okolními městy a obcemi (Lipník n.b., Kojetín, Tovačov, Hranice, Prosenice, Týn n. B., Jezernice, Grymov a Osek n. B.) Společnou deklaraci o zájmu jejich účastníků společně připravit a zrealizovat projekt Cyklostezka Bečva. Přehled cyklistických stezek na území města: Všechny cyklistické stezky a cyklotrasy jsou zpracovány graficky a data lze získat na magistrátě města.

2 Seznam cyklistických stezek a cyklotras na území města Za inspirativní řešení pro ostatní města se dá považovat vybudování souvislé cyklistické stezky napříč městem ze západu na východ. Dále je třeba ocenit snahu města spojit město s okolními obcemi (Kozlovice, úsek 9 již zrealizováno) a na Hečlov (předpoklad 2007) Aktivně se podílí na realizaci projektu Cyklostezka Bečva (viz. upravená polní cesta Přerov Grymov) Město využilo dotaci z fondu určených na rekonstrukci sídlišť (viz. úseky 5.3. a 5.4.) Při rekonstrukci vlečkového mostu Prechezy a.s. tato firma zafincovala i most pro cyklisty (viz. úsek č.4) Druh Označení úseku na mapě Další rozdělení úseků CYKLOSTEZKY: úsek 01 - Želatovská - Velké Novosady Jednosměrné cyklostezky ul. Želatovská - Komenského Cyklostezka ul. Komenského - Kojetínská úsek 02 - Velké Novosady - Kojetínská Cyklostezka ul. Kojetínská - Tovačovská Cyklostezka ul. Kojetínská úsek 03 - Kojetínská - Tovačovská - Henčlov Cyklostezka Tovačovská Cyklostezka Henčlov (pozn. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA) úsek 04 - Tovačovská - nábř. E. Beneše Cyklostezka u vlečky PRECHEZA - ul. Tovačovská - nábř. E. Beneše úsek 05 - Velká Dlážka - Předmostí Jednosměrné cyklostezky Velká Dlážka Cyklistická stezka u SSZ křižovatky Hranická x Předmostí Cyklistická stezka ul. Hranická - dolní část Cyklistická stezka ul. Hranická - horní část (pozn. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA) úsek 06 - Bezručova - U Bečvy Cyklistická stezka ul. Bezručova - U Bečvy - ul. Dvořákova úsek 07 - U Rybníka Cyklistická stezka U Rybníka úsek 8A - Osmek - lávka U Tenisu 8A.0 - Cyklostezka Michalov úsek 8B - park Michalov 8B.0 - Cyklostezka v parku Michalov úsek 09 - Želatovská - Kozlovice Cyklostezka Přerov - Kozlovice úsek 10 - Kosmákova Cyklostezka Kosmákova úsek 11 - Pod Valy Stezka Pod Valy úsek 12 - Seifertova Stezka Seifertova úsek 13 - bří Hovůrků Cyklostezka bří Hovůrků (bratří Hovůrkových) CYKLOTRASY: Jantarová č. 5 Cyklotrasa č Cyklotrasa č Cyklotrasa č OSTATNÍ: Upravená polní cesta Přerov - Grymov Polní cesta okolo řeky Bečvy

3 Přehled cyklostezek úsek 01 - Želatovská - Velké Novosady Jednosměrné cyklostezky ul. Želatovská - Komenského lokalizace - od křižovatky ul. Želatovská x Dvořákova x tř.17.listopadu x bří Hovůrkových po křižovatku ulic tř. 17.listopadu x Šířava x Komenského x Žerotínovo nám. realizace - cca 1994 řešení stavby - jednosměrné, vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav, délka 880 m v každém směru Cyklostezka ul. Komenského Kojetínská lokalizace - od ul. Komenského (u křižovatky ul. Komenského x 17.listopadu x Šířava x Žerotínovo nám.) po ul. Velké Novosady (u křižovatky ul. Kojetínská x Vel. Novosady x Komenského) realizace - podzim/ polovina/2002 řešení stavby - uvedený úsek cyklostezky navázal na stávající cyklostezku na tř. 17.listopadu (úsek 01.1 Želatovská-Komenského), pokračuje cyklostezkou na ul. Kojetínské (okolo Tesca, podjezdem). Cyklostezka je provedena v zámkové dlažbě, je obousměrná v celkové šíři 3 m. Chodník a cyklostezky jsou barevně odlišeny. Celková délka úseku je 700 m. náklady - 3,843 mil. Kč z rozpočtu města info o realizaci - Přerovské listy duben 2002 úsek 02 - Velké Novosady - Kojetínská Cyklostezka ul. Kojetínská - Tovačovská lokalizace - od křižovatky ul. Kojetínská x Velké Novosady x Komenského, okolo Tesca, železničním podjezdem, ukončení na křižovatce ul. Kojetínská x ul. Tovačovská realizace - 2.polovina poč řešení stavby: souběžné vedení chodníku a obousměrné cyklostezky o celkové šíři 3 m. V místě železničního podjezdu je prostor řešen jako sdružená trasa v celkové šíři 2,5 m. Délka trasy 0,5 km. Provedení v zámkové dlažbě, barevné odlišení chodníku a stezky pro cyklisty. náklady - 1,895 mil. Kč z rozpočtu města info o realizaci - Přerovské listy duben 2002

4 Cyklostezka ul. Kojetínská lokalizace - od křižovatky ul. Kojetínská x Tovačovská, na ulici Kojetínskou, končí u Přerovských strojíren realizace řešení - stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, částečně v zámkové dlažbě, částečně v asfaltobetonu, stezku realizovaly a financovaly tehdejší Přerovské strojírny, délka stezky 700 m úsek 03 - Kojetínská - Tovačovská - Henčlov Cyklostezka Tovačovská lokalizace - stezka vede po ulici Tovačovské, od křižovatky ul. Kojetínská x Tovačovská, po bránu Přerovských strojíren na ul. Tovačovské, realizace řešení - stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, částečně v zámkové dlažbě, částečně v asfaltobetonu, stezku realizovaly a financovaly tehdejší Přerovské strojírny, délka stezky 700 m

5 Cyklostezka Henčlov (pozn. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA) lokalizace - stezka bude navazovat na předchozí úsek cyklostezky končící u brány Přerovských strojíren, povede do Henčlova, místní části Přerova realizace - plánovaná výstavba 1.část v délce 2,2 km v roce 2007, 2. část v dalších letech za podmínky vykoupení pozemků délka - 2,7 km (1.část 2,2 km; 2.část 0,5 km) řešení stavby - pouze obousměrná asfaltobetonová cyklostezka vedená podél komunikace II/434 předpokládané celkové náklady - 11,8 mil. Kč úsek 04 - Tovačovská - nábř. E. Beneše Cyklostezka u vlečky PRECHEZA - ul. Tovačovská - nábř. E. Beneše lokalizace - napojuje se na cyklosteku na ul. Tovačovská, která vede k Přerovským strojírnám, pokračuje směrem k řece Bečvě, přes vlečkový most Prechezy a.s. a dále po pravém břehu řeky Bečvy až po železniční podjezd na nábř. E. Beneše realizace - 10/2003-4/2004 řešení stavby m celková délka, z toho 110 m bylo zrealizováno jako součást nového vlečkového mostu. náklady - Celkové náklady 1,312 mil. Kč Z toho SFDI 314 tis. Kč Rozpočet Olom.kraje 167 tis. Kč Rozpočet města 831 tis. Kč zdroj informací - Přerovské listy březen 2004 úsek 05 - Velká Dlážka - Předmostí Jednosměrné cyklostezky Velká Dlážka lokalizace - od mostu Míru, resp. křižovatky ulic Velká Dlážka x nábř. E. Beneše x nábř. R.Lukaštíka, železničním podjezdem, po křižovatku silnic I/55 x II/436, tj. křižovatka silnice na Olomouc a ul. Hranická Předmostí realizace - cca 1994

6 řešení stavby - jednosměrné, vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav, délka 695 m stezka po pravé straně ve směru od mostu Míru po křižovatku ul. Vel.Dlážka x Polní x Lipnická, délka 972 m stezka po levé straně ve směru od mostu Míru po křižovatku silnic I/55 x II/436 do Předmostí Cyklistická stezka u SSZ křižovatky Hranická x Předmostí lokalizace - od křižovatky silnic I/55 x II/436, tj. křižovatka silnice na Olomouc a ul. Hranická Předmostí, po ul. Teličkovu, resp. křižovatku ul. Hranická x Teličkova realizace - 8/2005 řešení - cyklostezka tvořená obousměrným pásem š. 2,5 m se dvěma cyklistickými pruhy š. 1,25 m je od stezky pro chodce v šířce 3 m oddělena bezpečnostním odstupem š. 0,5 m. Cyklistická stezka je v červené dlažbě, chodník v šedé dlažbě. Stavba je bez veřejného osvětlení. délka - 92 m náklady tis. Kč (cyklo+chodník, bez v.o.) Cyklistická stezka ul. Hranická - dolní část lokalizace - od ul. Teličkovy, resp. křižovatky ul. Hranická x Teličkova, po křižovatku ul. Hranická x Prostějovská realizace /2006 délka m řešení - obousměrná, barevně odlišená od chodníku, navazuje na cyklostezku vedoucí přes ul. Velká Dlážka do místní části Předmostí náklady - 1,8 mil. Kč (vč. chodníku, cena dle PD) Cyklistická stezka ul. Hranická střední ahorní část (pozn. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA) lokalizace - od křižovatky ul. Hranická x Prostějovská, po pravé straně, po křižovatku ul. Hranická x Sportovní, dále po levé straně po bývalou cihelnu realizace /2008 délka m řešení - obousměrná, barevně odlišená od chodníku, navazuje na cyklostezku vedoucí přes ul. Velká Dlážka do místní části Předmostí"

7 úsek 06 - Bezručova - U Bečvy Cyklistická stezka ul. Bezručova - U Bečvy - ul. Dvořákova lokalizace - začíná na ul. Bezručově, od lávky Loděnice, vede okolo vodního toku řeky Bečvy, končí pod nemocnicí na ul. Dvořákově realizace - cca 1994 řešení stavby - vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav v délce 1495 m. úsek 07 - U Rybníka Cyklistická stezka U Rybníka lokalizace - stezka začíná u Bečvy na SZ straně rybníku vede okolo něj, končí v ulici U Rybníka realizace - cca 1994 řešení stavby - vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav v délce 283 m. úsek 8A - Osmek - lávka U Tenisu 8A.0 - Cyklostezka Michalov lokalizace - Přerov od Střední zemědělské školy na ul. Osmek přes ul. Bezručovu po lávku U Tenisu, realizace - 6-8/2006. Stavba byla rozdělena na 3 části I. od ul. Osmek, SZeŠ po východní bránu parku Michalov - obchvat Michalova, zcela nová část okolo oplocení parku Michalov. Jedná se o obousměrnou cyklistickou stezku, 2 jízdní pruhy šířky 1,5 m z asfaltobetonu o délce 406 m.

8 II. od východní brány parku Michalov po ul. Bezručovu - nahradila a rozšířila původní stezku a chodník. Cyklistický pás je tvořen 2 jízdními pruhy o š. 1,5 m a s 1 m odstupem jde souběžně nový chodník šířky 2,5 m. Povrch cyklistické stezky tvoří asfaltový beton, povrch chodníku je z obalovaného kameniva. Délka úseku 143 m. III. od ul. Bezručovy po lávku U Tenisu - nahradila původní panelovou komunikaci sloužící jako stezka pro chodce i cyklisty. Cyklistická obousměrná stezka pás o celkové š. 2,5 m s povrchem z asfaltobetonu. Chodník v zámkové dlažbě o š. 1,5 a 2 m dle šířkových poměrů lokality. (Pozn. prvních 46 m je chodník s cyklostezkou oddělen pouze slepeckou dlažbou; dalších 200 m rozděluje chodce od cyklistů zelený pás o š. 1 m). stezka je opatřena novým veřejným osvětlením. Shrnutí: I. Ul. Osmek, podél oplocení Michalova, 406 m Asfaltový beton po východní bránu parku Michalov II. Od brána Michalov po ul. Bezručovu 143 m Asfaltový beton III. Od ul. Bezručovy po lávku U Tenisu přes řeku Bečvu 251 m Asfaltový beton - cyklostezka Zámková dlažba - chodník Celková délka 800 m

9 náklady stavby: - celkové náklady dle Smlouvy o dílo Kč vč. DPH (vč.v.o.,chodníku, sadov.úprav), - z toho: SFDI (dotace na cyklostezku) Kč, rozpočet Olomouckého kraje (dotace na cyklostezku) Kč úsek 8B - park Michalov 8B.0 - Cyklostezka v parku Michalov lokalizace - stezka vede parkem Michalov realizace - cca 1994 řešení stavby - vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav v délce 658 m. úsek 09 - Želatovská Kozlovice (viz. samostatný vzorový list) Cyklostezka Přerov - Kozlovice lokalizace - od okružní křižovatky na ul. Dvořákova a 17.listopadu do místní části Přerov - Kozlovice realizace řešení stavby: Úsek charakter povrch délka šířka 1. intravilán Cyklo - červená zámková stezka s odděleným dlažba provozem Chodník - betonové dlaždice 760 m 4,5-5 m 2. intravilán stezka se smíšeným provozem Zámková dlažba šedá 450 m 3,25 m 3. extravilán stezka s odděleným provozem asfaltobeton 750 m 5 m celkem 1,96 km Náklady projektu: cyklostezka chodník celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pozn. Výše nákladů jsou převzaty ze závěrečného vyhodnocení akce financované z rozpočtu SFDI Zdroje financování: SFDI rozpočet Olomouc.kraje rozpočet města celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pozn. Výše nákladů jsou převzaty ze závěrečného vyhodnocení akce financované z rozpočtu SFDI úsek 10 - Kosmákova Cyklostezka Kosmákova lokalizace - stezka propojuje ulici Kosmákovu a Kozlovskou řešení - v zámkové dlažbě, obousměrná, v délce 74 m

10 úsek 11 - Pod Valy Stezka Pod Valy lokalizace - stezka propojuje ulici Pod Valy a Žerotínovo nám. řešení - v zámkové dlažbě, stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem, v délce 110 m úsek 12 - Seifertova Stezka Seifertova lokalizace - stezka propojuje ulici Seifertovu a po prodejnu zahradnických potřeb Konvička na ul. Kopaniny. realizace - v roce 2000, v roce 2006 částečná změna trasy řešení - v zámkové dlažbě, smíšený provoz chodců a cyklistů, délka 66 m investor stavby - firma Pavel Konvička s dotací města Přerova úsek 13 - bří Hovůrků Cyklostezka bří Hovůrků (bratří Hovůrkových) lokalizace - stezka vede od okružní křižovatky ul. Dvořákova x Želatovská x bratří Hovůrkových x tř. 17 listopadu po křižovatku ul. bratří Hovůrkových x Svisle x U Hřbitova realizace - cca 1994 řešení stavby - vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav, jednosměrné, v délce 525 m v každém směru. Celkem se tak jedná o m, z toho 750 m v extravilánu OSTATNÍ - Upravená polní cesta Přerov Grymov okolo řeky Bečva lokalizace: po levém břehu řeky Bečvy, od Přerova po grymovský most, vede katastrálním územím Přerov, Kozlovice, Grymov realizace: I.část a 9-10/2005 (od Přerova pod nemocnicí realizovaná po polní cestu v k.ú. Kozlovice, která spojuje silnici III/43413 z Kozlovic do Grymova s uvedenou upravovanou polní cestou okolo řeky Bečvy) II. část /2006 (navázání na předchozí úsek po grymovský most) řešení stavby: I. část - délka úseku 3,426 km, v asfaltobetonu, v šířce 2-3 m dle prostorových možností. V roce 2004 se polní cesta zpevňovala ekologickým recyklátem a byl upraven jízdní profil, v roce 2005 byl povrch cesty doplněn o asfaltobeton. II.část - v asfaltobetonu, v šířce 3 m s oboustrannou 0,5 m krajnicí. Úsek je navržen v min. tloušce 290 mm, z důvodu využití komunikace správcem povodí řeky Bečvy. Délka úseku 1,686 km. celková délka - 5,112 km náklady - investor stavby město Přerov I. část rok ,832 mil. Kč rok ,999 mil. Kč Skuteč.náklady v ,832 mil. Kč II. část rok ,881 mil. Kč Bližší informace jsou k dispozici ve speciálním vzorovém listě, zaměřeného na cyklostezku Bečva

11 CYKLOTRASY: Cyklotrasa Jantarová č. 5 lokalizace - vede z k.ú. Sušic do k.ú. Penčic (ze Sušic, přes Grymov, Prosenice, Přerov, Čekyně, do Penčic) délka - cca 18 km Cyklotrasa č lokalizace - vede z k.ú. Přerova do k.ú. Citova (z Přerova, přes: Dluhonice, Rokytnici, Císařov) délka - cca 10km Cyklotrasa č lokalizace - vede z k.ú. Šišmy do k.ú. Radslavic (je součástí cyklostezky č přes: Pavlovice u Př. do: Radslavic) délka - cca 5 km Cyklotrasa č lokalizace - vede z k.ú. Bezuchova do k.ú. Radkovy Lhoty (je součástí cyklostezky č. 5035, přes: Bezuchov, okolo Radkovy Lhoty) délka - cca 3 km Centrum dopravního výzkumu 2006 Podklady poskytl Magistrát města Přerova: Kontakt: tel

1.14. Přerov a okolí 1/6

1.14. Přerov a okolí 1/6 1.14. Přerov a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované cyklostezky a cyklotrasy.

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

TRASA Č. 1 MULTIKÁRA

TRASA Č. 1 MULTIKÁRA TRASA Č. 1 MULTIKÁRA Velká Dlážka po obou stranách Velká Dlážka prostranství u ZŠ Kopaniny Kopaniny ZŠ Bajákova 18 MŠ Za Mlýnem nábř. Rudolfa Lukaštíka Brabansko (kolem sokolovny) most Míru oboustranně

Více

TRASA Č. 1 MULTIKÁRA

TRASA Č. 1 MULTIKÁRA TRASA Č. 1 MULTIKÁRA Velká Dlážka po obou stranách Velká Dlážka prostranství u ZŠ Kopaniny Kopaniny ZŠ Bajákova 18 MŠ Za Mlýnem nábř. Rudolfa Lukaštíka Brabansko (kolem sokolovny) most Míru oboustranně

Více

CHODNÍKY I. TRASA Přerov

CHODNÍKY I. TRASA Přerov CHODNÍKY I. TRASA Přerov Velká Dlážka po obou stranách Velká Dlážka prostranství u ZŠ Kopaniny Kopaniny ZŠ Seifertova Bajákova 18 MŠ spojka Seifertova Kopaniny U výstaviště Za mlýnem Nábř. Rudolfa Lukaštíka

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

Seznam schodů pro zimní údržbu Přerov

Seznam schodů pro zimní údržbu Přerov Seznam schodů pro zimní údržbu Přerov Schody jsou rozdělěny podle frekvence chodců na: I.pořadí IIpořadí III.pořadí Čištění schodů bude prováděno dle určeného pořadí. Schody Přerov,zimní údržba- I pořadí

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

TRASY JÍZD AUTOMOBILŮ na území města Přerova

TRASY JÍZD AUTOMOBILŮ na území města Přerova TRASY JÍZD AUTOMOBILŮ na území města Přerova 1. PŘI SOUČASNÉM VYUŽITÍ HLASOVÝCH (MLUVÍCÍCH) SIRÉN TRASA č. 1 /centrum východ-levý břeh/ - neobsazeno pro účel povodně T. G. M. - Jateční, Pivovarská, Pod

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 2. Místem

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 21/9 Přerov 25. 11. 2013 Předloha pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 09. 12. 2013 Předkladatel: Zpracovatel: Mgr. Dušan Hluzín,

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Zápis z 14. zasedání. Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)

Zápis z 14. zasedání. Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) Zápis z 14. zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) konané dne 10. 11. 2015 v 15:00 h v zasedací místnosti ul. Smetanova Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru) příchod

Více

Kód základní sídelní jednotky (včetně dílů)

Kód základní sídelní jednotky (včetně dílů) OKRES PŘEROV *počet obyvatel podle obvyklého pobytu Poř. Název dílu základní sídelní sídelní Název územně 1. Bělotín 512231 1. Bělotín 002003 Bělotín 0020030 Bělotín 602001 1 889 1 253 2. Kunčice 077071

Více

Příloha PS5 Průzkum křižovatek Chodci

Příloha PS5 Průzkum křižovatek Chodci Příloha PS5 Průzkum křižovatek Chodci ZADAVATEL: Statutární město Přerov Zastoupen: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora Bratrská 709/34, 750 11 Přerov ZPRACOVATEL: UDIMO spol. s r.o. Zastoupen: Ing.

Více

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů Konference ČESKO JEDE Financování (nejen) cyklistické infrastruktury Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů 2. 11. 2016 Žďár nad Sázavou Příspěvky SFDI I. Příspěvky na zvyšování

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12027/2011-Ha DATUM: 3.4.2012 Č.J.: MUZN 24924/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Stanislava Hájková 515 216 263

Více

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM DOTACE akce byla zrealizována za podpory Projektu na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Akce realizované v roce 2008

Akce realizované v roce 2008 4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA Město Plzeň začalo budovat cyklistickou infrastrukturu v roce 1993. V posledních letech každoročně přibývá několik kilometrů nových, stavebně upravených tras a další kilometry jsou

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory Prezentace průmyslových ploch pro investory 1 Obsah Město Přerov Mapa podnikatelských ploch Informace o jednotlivých plochách Brownfieldy ve městě Kontakty 2 Město Přerov: Základní přehled Počet obyvatel

Více

Příloha 1 Odbor správy majetku a komunálních služeb Oddělení bytové správy

Příloha 1 Odbor správy majetku a komunálních služeb Oddělení bytové správy Příloha 1 Odbor správy majetku a komunálních služeb Oddělení bytové správy Název a rok pořízení Sokolská 2,4,6,8 studie střešní nástavby rok 1998 Jižní čtvrť I-III (plynofikace bytů v návaznosti na PV)

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy- Zašová Název stavebního díla: Katastrální území: Obec: Kraj: Vlastník díla: Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová Zašová, Veselá u Valašského Meziříčí

Více

M Ě S T O P Ř E R O V. N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008

M Ě S T O P Ř E R O V. N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008 M Ě S T O P Ř E R O V N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

- kanalizaci a napojení na ČOV - trasa regionálního biokoridoru RK plochy bydlení

- kanalizaci a napojení na ČOV - trasa regionálního biokoridoru RK plochy bydlení 16. ORP Přerov - Problematika k řešení v územních plánech Č. obec problematika 1. Beňov - protipovodňová ochrana - trasa regionálního biokoridoru 2. Bezuchov - splašková kanalizace a napojení na ČOV 3.

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

Dne , podalo město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ: , žádost o stavební povolení pro stavbu: Cyklostezka Kuřim Lipůvka.

Dne , podalo město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ: , žádost o stavební povolení pro stavbu: Cyklostezka Kuřim Lipůvka. Městský úřad tel. +420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: 25.11.2015 naše zn.: MK/15069/16/OD vyřizuje: tel.: +420 541 422 335

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

Příloha PS1 Inventarizace podkladových materiálů

Příloha PS1 Inventarizace podkladových materiálů Příloha PS1 Inventarizace podkladových materiálů ZADAVATEL: Statutární město Zastoupen: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora Bratrská 709/34, 750 11 ZPRACOVATEL: UDIMO spol. s r.o. Zastoupen: Ing. Pavel

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE Nové prvky cyklistické infrastruktury 2013 Cyklotrasy 27,75 km Cyklointegrace dopravní opatření v HDP 6,79 km Cyklointegrace 108 ks 2 Investiční prostředky 2013 Akce zahájeny

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Statutární město Přerov

Statutární město Přerov Statutární město Přerov SPORTOVIŠTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA Zpracoval Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova Přerov, 2012 OBSAH: 1. ÚVOD str. č. 04 2. DRUHY SPORTOVIŠŤ A TĚLOVÝCHOVNÝCH

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

ROZHODNUTÍ. s e p o v o l u j e

ROZHODNUTÍ. s e p o v o l u j e Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 40503/2016 SpZn: KÚOK/24417/2016/ODSH-SH/7013 V Olomouci dne 26. dubna 2016 Vyřizuje:

Více

Bere na vědomí předložený návrh materiálu Rozpočet SFDI na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018

Bere na vědomí předložený návrh materiálu Rozpočet SFDI na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 Usnesení ze 112. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 30. července 2015 Usnesení č. 758 Bere na vědomí předložený návrh materiálu Rozpočet SFDI na rok 2016 a střednědobý výhled

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

Fotografický pasport cyklistické trasy A23. Příloha A.2

Fotografický pasport cyklistické trasy A23. Příloha A.2 Fotografický pasport cyklistické trasy A23 Příloha A.2 Fotografický pasport úseku Napojení na A2 - vjezd na ul. Křesomilova včetně Cyklotrasa se nejprve odpojuje na nábřeží od cyklotrasy A2 a pokračuje

Více

I~- Příloha č ~

I~- Příloha č ~ Počty narozených dětí s trvalým pobytem v Přerově dle ročníků narození Příloha č. 1 500 1432 1 1424 1416 1 1439 1 1454 1 1 471 1 400 300 200 100 Příloha č. 2a Přehled využití kapacit mateřských škol zřizovaných

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Pasport místních komunikací a dopravních značek Lužice, 2015

Pasport místních komunikací a dopravních značek Lužice, 2015 MDP GEO, s.r.o TECHNICKÁ ZPRÁVA Pasport místních komunikací a dopravních značek Lužice, 2015 Zakázka č. : OB 0625/2015 Vypracoval: Kolařík Jan, Bc. Datum: 2.12.2015 MDP GEO, s.r.o 2. Souhrnné údaje Název

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Cyklistická infrastruktura Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Úvod Mění se životní podmínky, posunují se potřeby a požadavky Jízdní kolo se stále více stává součástí každodenního

Více

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Pořadové číslo projektu: 25 Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Popis projektu: Jedná se o úpravy na zastávkách MHD Radošovická a Kubánské

Více

Město Náchod. Ve své cyklistické strategii se město Náchod ztotožňuje s koncepcí Královéhradeckého kraje a ve své investiční politice z ní vychází.

Město Náchod. Ve své cyklistické strategii se město Náchod ztotožňuje s koncepcí Královéhradeckého kraje a ve své investiční politice z ní vychází. Město Náchod Náchod leží v sevřeném údolí řeky Metuje na hranici s Polskem v turistickém regionu Kladské pomezí. Je vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a národního parku Stolové hory

Více

LEGISLATIVA. Ing. Květoslav Syrový. Pardubice,

LEGISLATIVA. Ing. Květoslav Syrový. Pardubice, LEGISLATIVA www.cyklodoprava.cz/legislativa Ing. Květoslav Syrový Pardubice, 16-17. 9. 2013 přehled oblasti DOPRAVNÍ ZÁKONY zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 215 Sledovaná část průtahu II/215 Mariánské Lázně Chebská křižovatka II/230, směr Bečov nad Teplou Úšovická křižovatka 230 1. Celková

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023 Schválena ZJMK na 25. zasedání 18.2.2016 STRUKTURA STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ Priorita

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Přerov I-Město Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Přerov I-Město Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Přerov I-Město Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_036_01_41425 Název obce: Přerov Kód obce (IČOB): 511382 (511382) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

Smlouvy uzavřené Statutárním městem Přerovem v rozsahu plnění až ,- Kč za III. čtvrtletí 2010

Smlouvy uzavřené Statutárním městem Přerovem v rozsahu plnění až ,- Kč za III. čtvrtletí 2010 Smlouvy uzavřené Statutárním městem Přerovem v rozsahu plnění 100.000.- až 500.000,- Kč za III. čtvrtletí 2010 Smlouvy uzavřené vedoucím odboru majetku města v rozsahu hodnoty plnění 100.000,- až 500.000,-

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

C. EKONOMICKÁ ČÁST. a) SEZNAM NAVRHOVANÝCH ÚPRAV

C. EKONOMICKÁ ČÁST. a) SEZNAM NAVRHOVANÝCH ÚPRAV C. EKONOMICKÁ ČÁST a) SEZNAM NAVRHOVANÝCH ÚPRAV ODHAD NÁKLADŮ NA KOMPLEXNÍ REGENERACI SÍDLIŠTĚ PŘEDMOSTÍ uvádíme dále samostatně pro každou skupinu staveb a úprav podle předpokládaných převažujících finančních

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Centrum dopravního výzkumu Veřejno-výzkumná

Více

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn Informační list o města Horšovský Týn Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn (nositel ) Hlavním cílem je zajistit protipovodňové

Více

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~ Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

Popis a náplň činnosti OSPOD Přerov

Popis a náplň činnosti OSPOD Přerov Popis a náplň činnosti OSPOD Přerov Orgán sociálně - právní ochrany dětí Vedoucí oddělení SVaZ: Mgr. et Mgr. Andrea Kafková Telefon: +420 581 268 773 E-mail: andrea.kafkova@prerov.eu Koordinátor orgánu

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části. Zadání rozsahu stavby. k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov

Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části. Zadání rozsahu stavby. k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části Zadání rozsahu stavby k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov VYPRACOVALI: Lukáš Martinec, Tomáš Valenta DATUM: 29.1.2016 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje:

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

SUMÁŘ VÝSLEDKŮ. Absolutní četnost

SUMÁŘ VÝSLEDKŮ. Absolutní četnost SUMÁŘ VÝSLEDKŮ Absolutní četnost Relativní četnost 1. Jak dlouho bydlíte v Přerově? méně než 5 let 19 2,4% 6 15 let 61 7,8% více než 16 let 694 89,0% nebydlím v Přerově ani jeho místní části 3 0,4% nevyplněno

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více