Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí"

Transkript

1 Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne , kde jsou navrhované i některé realizované cyklostezky a cyklotrasy. Nově zpracovávaný ÚPnSÚ Přerov - cyklistická doprava bude vycházet ze studie - Návrh sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově, který byl zpracován v roce Strategickou vizí města v oblasti cyklistické dopravy je, vybudování komplexně propojené kvalitní sítě cyklostezek a cyklotras jak v intravilánu města, tak i v jeho extravilánu s napojením na cyklotrasy nadregionální a mezinárodní, které se budují v rámci programu EUROVELO. Cíl - přispívání ke snižování zátěží komunikací cyklistickou dopravou, zvyšování jejich automobilové propustnosti a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti cyklistů při jejich každodenní cestě do zaměstnání, k různým institucím, nebo při jízdě čistě rekreační. Terénní podmínky města samotného a poměrně příznivé klimatické podmínky jsou předpokladem pro masové používání jízdního kola, jako dopravního prostředku ve městě. V rámci širších vztahů pak město město Přerov uzavřelo s okolními městy a obcemi (Lipník n.b., Kojetín, Tovačov, Hranice, Prosenice, Týn n. B., Jezernice, Grymov a Osek n. B.) Společnou deklaraci o zájmu jejich účastníků společně připravit a zrealizovat projekt Cyklostezka Bečva. Přehled cyklistických stezek na území města: Všechny cyklistické stezky a cyklotrasy jsou zpracovány graficky a data lze získat na magistrátě města.

2 Seznam cyklistických stezek a cyklotras na území města Za inspirativní řešení pro ostatní města se dá považovat vybudování souvislé cyklistické stezky napříč městem ze západu na východ. Dále je třeba ocenit snahu města spojit město s okolními obcemi (Kozlovice, úsek 9 již zrealizováno) a na Hečlov (předpoklad 2007) Aktivně se podílí na realizaci projektu Cyklostezka Bečva (viz. upravená polní cesta Přerov Grymov) Město využilo dotaci z fondu určených na rekonstrukci sídlišť (viz. úseky 5.3. a 5.4.) Při rekonstrukci vlečkového mostu Prechezy a.s. tato firma zafincovala i most pro cyklisty (viz. úsek č.4) Druh Označení úseku na mapě Další rozdělení úseků CYKLOSTEZKY: úsek 01 - Želatovská - Velké Novosady Jednosměrné cyklostezky ul. Želatovská - Komenského Cyklostezka ul. Komenského - Kojetínská úsek 02 - Velké Novosady - Kojetínská Cyklostezka ul. Kojetínská - Tovačovská Cyklostezka ul. Kojetínská úsek 03 - Kojetínská - Tovačovská - Henčlov Cyklostezka Tovačovská Cyklostezka Henčlov (pozn. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA) úsek 04 - Tovačovská - nábř. E. Beneše Cyklostezka u vlečky PRECHEZA - ul. Tovačovská - nábř. E. Beneše úsek 05 - Velká Dlážka - Předmostí Jednosměrné cyklostezky Velká Dlážka Cyklistická stezka u SSZ křižovatky Hranická x Předmostí Cyklistická stezka ul. Hranická - dolní část Cyklistická stezka ul. Hranická - horní část (pozn. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA) úsek 06 - Bezručova - U Bečvy Cyklistická stezka ul. Bezručova - U Bečvy - ul. Dvořákova úsek 07 - U Rybníka Cyklistická stezka U Rybníka úsek 8A - Osmek - lávka U Tenisu 8A.0 - Cyklostezka Michalov úsek 8B - park Michalov 8B.0 - Cyklostezka v parku Michalov úsek 09 - Želatovská - Kozlovice Cyklostezka Přerov - Kozlovice úsek 10 - Kosmákova Cyklostezka Kosmákova úsek 11 - Pod Valy Stezka Pod Valy úsek 12 - Seifertova Stezka Seifertova úsek 13 - bří Hovůrků Cyklostezka bří Hovůrků (bratří Hovůrkových) CYKLOTRASY: Jantarová č. 5 Cyklotrasa č Cyklotrasa č Cyklotrasa č OSTATNÍ: Upravená polní cesta Přerov - Grymov Polní cesta okolo řeky Bečvy

3 Přehled cyklostezek úsek 01 - Želatovská - Velké Novosady Jednosměrné cyklostezky ul. Želatovská - Komenského lokalizace - od křižovatky ul. Želatovská x Dvořákova x tř.17.listopadu x bří Hovůrkových po křižovatku ulic tř. 17.listopadu x Šířava x Komenského x Žerotínovo nám. realizace - cca 1994 řešení stavby - jednosměrné, vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav, délka 880 m v každém směru Cyklostezka ul. Komenského Kojetínská lokalizace - od ul. Komenského (u křižovatky ul. Komenského x 17.listopadu x Šířava x Žerotínovo nám.) po ul. Velké Novosady (u křižovatky ul. Kojetínská x Vel. Novosady x Komenského) realizace - podzim/ polovina/2002 řešení stavby - uvedený úsek cyklostezky navázal na stávající cyklostezku na tř. 17.listopadu (úsek 01.1 Želatovská-Komenského), pokračuje cyklostezkou na ul. Kojetínské (okolo Tesca, podjezdem). Cyklostezka je provedena v zámkové dlažbě, je obousměrná v celkové šíři 3 m. Chodník a cyklostezky jsou barevně odlišeny. Celková délka úseku je 700 m. náklady - 3,843 mil. Kč z rozpočtu města info o realizaci - Přerovské listy duben 2002 úsek 02 - Velké Novosady - Kojetínská Cyklostezka ul. Kojetínská - Tovačovská lokalizace - od křižovatky ul. Kojetínská x Velké Novosady x Komenského, okolo Tesca, železničním podjezdem, ukončení na křižovatce ul. Kojetínská x ul. Tovačovská realizace - 2.polovina poč řešení stavby: souběžné vedení chodníku a obousměrné cyklostezky o celkové šíři 3 m. V místě železničního podjezdu je prostor řešen jako sdružená trasa v celkové šíři 2,5 m. Délka trasy 0,5 km. Provedení v zámkové dlažbě, barevné odlišení chodníku a stezky pro cyklisty. náklady - 1,895 mil. Kč z rozpočtu města info o realizaci - Přerovské listy duben 2002

4 Cyklostezka ul. Kojetínská lokalizace - od křižovatky ul. Kojetínská x Tovačovská, na ulici Kojetínskou, končí u Přerovských strojíren realizace řešení - stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, částečně v zámkové dlažbě, částečně v asfaltobetonu, stezku realizovaly a financovaly tehdejší Přerovské strojírny, délka stezky 700 m úsek 03 - Kojetínská - Tovačovská - Henčlov Cyklostezka Tovačovská lokalizace - stezka vede po ulici Tovačovské, od křižovatky ul. Kojetínská x Tovačovská, po bránu Přerovských strojíren na ul. Tovačovské, realizace řešení - stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, částečně v zámkové dlažbě, částečně v asfaltobetonu, stezku realizovaly a financovaly tehdejší Přerovské strojírny, délka stezky 700 m

5 Cyklostezka Henčlov (pozn. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA) lokalizace - stezka bude navazovat na předchozí úsek cyklostezky končící u brány Přerovských strojíren, povede do Henčlova, místní části Přerova realizace - plánovaná výstavba 1.část v délce 2,2 km v roce 2007, 2. část v dalších letech za podmínky vykoupení pozemků délka - 2,7 km (1.část 2,2 km; 2.část 0,5 km) řešení stavby - pouze obousměrná asfaltobetonová cyklostezka vedená podél komunikace II/434 předpokládané celkové náklady - 11,8 mil. Kč úsek 04 - Tovačovská - nábř. E. Beneše Cyklostezka u vlečky PRECHEZA - ul. Tovačovská - nábř. E. Beneše lokalizace - napojuje se na cyklosteku na ul. Tovačovská, která vede k Přerovským strojírnám, pokračuje směrem k řece Bečvě, přes vlečkový most Prechezy a.s. a dále po pravém břehu řeky Bečvy až po železniční podjezd na nábř. E. Beneše realizace - 10/2003-4/2004 řešení stavby m celková délka, z toho 110 m bylo zrealizováno jako součást nového vlečkového mostu. náklady - Celkové náklady 1,312 mil. Kč Z toho SFDI 314 tis. Kč Rozpočet Olom.kraje 167 tis. Kč Rozpočet města 831 tis. Kč zdroj informací - Přerovské listy březen 2004 úsek 05 - Velká Dlážka - Předmostí Jednosměrné cyklostezky Velká Dlážka lokalizace - od mostu Míru, resp. křižovatky ulic Velká Dlážka x nábř. E. Beneše x nábř. R.Lukaštíka, železničním podjezdem, po křižovatku silnic I/55 x II/436, tj. křižovatka silnice na Olomouc a ul. Hranická Předmostí realizace - cca 1994

6 řešení stavby - jednosměrné, vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav, délka 695 m stezka po pravé straně ve směru od mostu Míru po křižovatku ul. Vel.Dlážka x Polní x Lipnická, délka 972 m stezka po levé straně ve směru od mostu Míru po křižovatku silnic I/55 x II/436 do Předmostí Cyklistická stezka u SSZ křižovatky Hranická x Předmostí lokalizace - od křižovatky silnic I/55 x II/436, tj. křižovatka silnice na Olomouc a ul. Hranická Předmostí, po ul. Teličkovu, resp. křižovatku ul. Hranická x Teličkova realizace - 8/2005 řešení - cyklostezka tvořená obousměrným pásem š. 2,5 m se dvěma cyklistickými pruhy š. 1,25 m je od stezky pro chodce v šířce 3 m oddělena bezpečnostním odstupem š. 0,5 m. Cyklistická stezka je v červené dlažbě, chodník v šedé dlažbě. Stavba je bez veřejného osvětlení. délka - 92 m náklady tis. Kč (cyklo+chodník, bez v.o.) Cyklistická stezka ul. Hranická - dolní část lokalizace - od ul. Teličkovy, resp. křižovatky ul. Hranická x Teličkova, po křižovatku ul. Hranická x Prostějovská realizace /2006 délka m řešení - obousměrná, barevně odlišená od chodníku, navazuje na cyklostezku vedoucí přes ul. Velká Dlážka do místní části Předmostí náklady - 1,8 mil. Kč (vč. chodníku, cena dle PD) Cyklistická stezka ul. Hranická střední ahorní část (pozn. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA) lokalizace - od křižovatky ul. Hranická x Prostějovská, po pravé straně, po křižovatku ul. Hranická x Sportovní, dále po levé straně po bývalou cihelnu realizace /2008 délka m řešení - obousměrná, barevně odlišená od chodníku, navazuje na cyklostezku vedoucí přes ul. Velká Dlážka do místní části Předmostí"

7 úsek 06 - Bezručova - U Bečvy Cyklistická stezka ul. Bezručova - U Bečvy - ul. Dvořákova lokalizace - začíná na ul. Bezručově, od lávky Loděnice, vede okolo vodního toku řeky Bečvy, končí pod nemocnicí na ul. Dvořákově realizace - cca 1994 řešení stavby - vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav v délce 1495 m. úsek 07 - U Rybníka Cyklistická stezka U Rybníka lokalizace - stezka začíná u Bečvy na SZ straně rybníku vede okolo něj, končí v ulici U Rybníka realizace - cca 1994 řešení stavby - vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav v délce 283 m. úsek 8A - Osmek - lávka U Tenisu 8A.0 - Cyklostezka Michalov lokalizace - Přerov od Střední zemědělské školy na ul. Osmek přes ul. Bezručovu po lávku U Tenisu, realizace - 6-8/2006. Stavba byla rozdělena na 3 části I. od ul. Osmek, SZeŠ po východní bránu parku Michalov - obchvat Michalova, zcela nová část okolo oplocení parku Michalov. Jedná se o obousměrnou cyklistickou stezku, 2 jízdní pruhy šířky 1,5 m z asfaltobetonu o délce 406 m.

8 II. od východní brány parku Michalov po ul. Bezručovu - nahradila a rozšířila původní stezku a chodník. Cyklistický pás je tvořen 2 jízdními pruhy o š. 1,5 m a s 1 m odstupem jde souběžně nový chodník šířky 2,5 m. Povrch cyklistické stezky tvoří asfaltový beton, povrch chodníku je z obalovaného kameniva. Délka úseku 143 m. III. od ul. Bezručovy po lávku U Tenisu - nahradila původní panelovou komunikaci sloužící jako stezka pro chodce i cyklisty. Cyklistická obousměrná stezka pás o celkové š. 2,5 m s povrchem z asfaltobetonu. Chodník v zámkové dlažbě o š. 1,5 a 2 m dle šířkových poměrů lokality. (Pozn. prvních 46 m je chodník s cyklostezkou oddělen pouze slepeckou dlažbou; dalších 200 m rozděluje chodce od cyklistů zelený pás o š. 1 m). stezka je opatřena novým veřejným osvětlením. Shrnutí: I. Ul. Osmek, podél oplocení Michalova, 406 m Asfaltový beton po východní bránu parku Michalov II. Od brána Michalov po ul. Bezručovu 143 m Asfaltový beton III. Od ul. Bezručovy po lávku U Tenisu přes řeku Bečvu 251 m Asfaltový beton - cyklostezka Zámková dlažba - chodník Celková délka 800 m

9 náklady stavby: - celkové náklady dle Smlouvy o dílo Kč vč. DPH (vč.v.o.,chodníku, sadov.úprav), - z toho: SFDI (dotace na cyklostezku) Kč, rozpočet Olomouckého kraje (dotace na cyklostezku) Kč úsek 8B - park Michalov 8B.0 - Cyklostezka v parku Michalov lokalizace - stezka vede parkem Michalov realizace - cca 1994 řešení stavby - vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav v délce 658 m. úsek 09 - Želatovská Kozlovice (viz. samostatný vzorový list) Cyklostezka Přerov - Kozlovice lokalizace - od okružní křižovatky na ul. Dvořákova a 17.listopadu do místní části Přerov - Kozlovice realizace řešení stavby: Úsek charakter povrch délka šířka 1. intravilán Cyklo - červená zámková stezka s odděleným dlažba provozem Chodník - betonové dlaždice 760 m 4,5-5 m 2. intravilán stezka se smíšeným provozem Zámková dlažba šedá 450 m 3,25 m 3. extravilán stezka s odděleným provozem asfaltobeton 750 m 5 m celkem 1,96 km Náklady projektu: cyklostezka chodník celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pozn. Výše nákladů jsou převzaty ze závěrečného vyhodnocení akce financované z rozpočtu SFDI Zdroje financování: SFDI rozpočet Olomouc.kraje rozpočet města celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pozn. Výše nákladů jsou převzaty ze závěrečného vyhodnocení akce financované z rozpočtu SFDI úsek 10 - Kosmákova Cyklostezka Kosmákova lokalizace - stezka propojuje ulici Kosmákovu a Kozlovskou řešení - v zámkové dlažbě, obousměrná, v délce 74 m

10 úsek 11 - Pod Valy Stezka Pod Valy lokalizace - stezka propojuje ulici Pod Valy a Žerotínovo nám. řešení - v zámkové dlažbě, stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem, v délce 110 m úsek 12 - Seifertova Stezka Seifertova lokalizace - stezka propojuje ulici Seifertovu a po prodejnu zahradnických potřeb Konvička na ul. Kopaniny. realizace - v roce 2000, v roce 2006 částečná změna trasy řešení - v zámkové dlažbě, smíšený provoz chodců a cyklistů, délka 66 m investor stavby - firma Pavel Konvička s dotací města Přerova úsek 13 - bří Hovůrků Cyklostezka bří Hovůrků (bratří Hovůrkových) lokalizace - stezka vede od okružní křižovatky ul. Dvořákova x Želatovská x bratří Hovůrkových x tř. 17 listopadu po křižovatku ul. bratří Hovůrkových x Svisle x U Hřbitova realizace - cca 1994 řešení stavby - vodorovným značením na stávajících chodnících, bez stavebních úprav, jednosměrné, v délce 525 m v každém směru. Celkem se tak jedná o m, z toho 750 m v extravilánu OSTATNÍ - Upravená polní cesta Přerov Grymov okolo řeky Bečva lokalizace: po levém břehu řeky Bečvy, od Přerova po grymovský most, vede katastrálním územím Přerov, Kozlovice, Grymov realizace: I.část a 9-10/2005 (od Přerova pod nemocnicí realizovaná po polní cestu v k.ú. Kozlovice, která spojuje silnici III/43413 z Kozlovic do Grymova s uvedenou upravovanou polní cestou okolo řeky Bečvy) II. část /2006 (navázání na předchozí úsek po grymovský most) řešení stavby: I. část - délka úseku 3,426 km, v asfaltobetonu, v šířce 2-3 m dle prostorových možností. V roce 2004 se polní cesta zpevňovala ekologickým recyklátem a byl upraven jízdní profil, v roce 2005 byl povrch cesty doplněn o asfaltobeton. II.část - v asfaltobetonu, v šířce 3 m s oboustrannou 0,5 m krajnicí. Úsek je navržen v min. tloušce 290 mm, z důvodu využití komunikace správcem povodí řeky Bečvy. Délka úseku 1,686 km. celková délka - 5,112 km náklady - investor stavby město Přerov I. část rok ,832 mil. Kč rok ,999 mil. Kč Skuteč.náklady v ,832 mil. Kč II. část rok ,881 mil. Kč Bližší informace jsou k dispozici ve speciálním vzorovém listě, zaměřeného na cyklostezku Bečva

11 CYKLOTRASY: Cyklotrasa Jantarová č. 5 lokalizace - vede z k.ú. Sušic do k.ú. Penčic (ze Sušic, přes Grymov, Prosenice, Přerov, Čekyně, do Penčic) délka - cca 18 km Cyklotrasa č lokalizace - vede z k.ú. Přerova do k.ú. Citova (z Přerova, přes: Dluhonice, Rokytnici, Císařov) délka - cca 10km Cyklotrasa č lokalizace - vede z k.ú. Šišmy do k.ú. Radslavic (je součástí cyklostezky č přes: Pavlovice u Př. do: Radslavic) délka - cca 5 km Cyklotrasa č lokalizace - vede z k.ú. Bezuchova do k.ú. Radkovy Lhoty (je součástí cyklostezky č. 5035, přes: Bezuchov, okolo Radkovy Lhoty) délka - cca 3 km Centrum dopravního výzkumu 2006 Podklady poskytl Magistrát města Přerova: Kontakt: tel

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín září 2003 Tento program naplňuje cíle schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled TK Praha cyklistická 2.3. 2011 1. V Praze se jezdí na kole stále více V Praze je dnes jízdní kolo používáno nejen k rekreačním

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Czech Technical University in Prague Faculty of Transportation Sciences Department of Transportation

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Akční plán a projektové fiše

Akční plán a projektové fiše AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE pořizované ve vazbě na vydané Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více