Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 57. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1860/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/20

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1860/RMOb-MH/1418/57 OF/RMOb/0029/17 Rozpočtová opatření 1861/RMOb-MH/1418/57 OHC/RMOb/0031/17 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly 1862/RMOb-MH/1418/57 OHC/RMOb/0032/17 Výpověď Smlouvy o zajišťování pracovně lékařských služeb S/0010/2014/OHC 1863/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0066/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 1864/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0067/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova 1865/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0068/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená 1866/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0069/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Gen. Janka 1867/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0071/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ulice Korunní 1868/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0065/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ulice Emila Filly 1869/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0073/17 Návrh na vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita křižovatky ul. Bendlova x Martinská DPO a.s. 1870/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0062/17 Souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Novoveská SMO 1871/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0072/17 Souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ČEZ Distribuce, a.s. 1872/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0064/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, sídl. Fifejdy PODA a.s. 1873/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0063/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Zelená ČEZ Distribuce, a. s. Strana 2/20

3 1874/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0070/17 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Fr. Šrámka Ostravská univerzita 1875/RMOb-MH/1418/57 OM/RMOb/0074/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Mojmírovců - I. K. a P. P. 1876/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0073/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Fráni Šrámka 1877/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0074/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou 1878/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0076/17 Návrh na uzavření nájemní smlouvy po adaptaci půdního prostoru 1879/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0075/17 Návrh na ukončení nájmu bytu 1880/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0069/17 Podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu a Ukončení nájmu/užívání bytu 1881/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0070/17 Podepsaná Prohlášení pronajímatele a nájemce 1882/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0071/17 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor výpovědí a vyhlášení záměru obvodu pronajmout tento prostor 1883/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0072/17 Žádost o prominutí úroků z prodlení po zaplacení dluhu 1884/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0077/17 Žádost o sdělení stanoviska k návrhu dotačního programu 1885/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0078/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Gen. Hrušky 1886/RMOb-MH/1418/57 OB/RMOb/0079/17 Svěření podpisu Notářského zápisu 1887/RMOb-MH/1418/57 OHC/RMOb/0029/17 Personální záležitosti Strana 3/20

4 OF/RMOb/0029/17 Rozpočtová opatření číslo: 1860/RMOb-MH/1418/57 1) schvaluje tato rozpočtová opatření 1. zvýší se pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ pol ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ mateřské školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG 300, ÚZ mateřské školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG 300, ÚZ zvýší se činnost místní správy, pol dopravní prostředky, ORJ 5 sníží se činnost místní správy, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ zvýší se 6171 činnost místní správy, pol budovy, haly a stavby, ORJ, ORG 150 sníží se 6171 činnost místní správy, pol konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 5 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 4/20

5 OHC/RMOb/0031/17 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly číslo: 1861/RMOb-MH/1418/57 1) bere na vědomí Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne v Mateřské škole U Dvoru, příspěvkové organizaci, se sídlem U Dvoru 1249/22a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ OHC/RMOb/0032/17 Výpověď Smlouvy o zajišťování pracovně lékařských služeb S/0010/2014/OHC číslo: 1862/RMOb-MH/1418/57 návrh odboru hospodářských činností na vypovězení Smlouvy o zajišťování pracovně lékařských služeb, ev. č. S/0010/2014/OHC vypovědět Smlouvu o zajišťování pracovně lékařských služeb, ev. č. S/0010/2014/OHC, uzavřenou se společností MUDr. PUSTKOVÁ praktický lékař s.r.o., se sídlem Korunní 595/76, Mariánské Hory, Ostrava, IČ odboru hospodářských činností zaslat výpověď ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OM/RMOb/0066/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 1863/RMOb-MH/1418/57 žádost XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č. 798 (XIII/1,2) Strana 5/20

6 2) projednala uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa č. 798 (XIII/1,2) o výměře 7,84 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 549 Kč majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0067/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 1864/RMOb-MH/1418/57 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s manžely XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX a XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1182) uzavřít s nájemci XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 720 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 6/20

7 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0068/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 1865/RMOb-MH/1418/57 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3114) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 17 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 680 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: ) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 7/20

8 OM/RMOb/0069/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Gen. Janka číslo: 1866/RMOb-MH/1418/57 žádost společnosti AZETIK s.r.o., se sídlem Jílová 394/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o pronájem části pozemku p. p. č. 861/347 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 861/347 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m 2 z celkové výměry 186 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0071/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ulice Korunní číslo: 1867/RMOb-MH/1418/57 žádost XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku p. p. č. 140/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 140/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 8/20

9 OM/RMOb/0065/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ulice Emila Filly číslo: 1868/RMOb-MH/1418/57 žádost XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem části pozemku p. p. č. 150/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 390 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny a letního posezení vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 150/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 390 m 2 z celkové výměry 568 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0073/17 Návrh na vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita křižovatky ul. Bendlova x Martinská DPO a.s. číslo: 1869/RMOb-MH/1418/57 1) rozhodla vyhlásit záměr obvodu vypůjčit části pozemků p. p. č. 168/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,62 m 2 z celkové výměry m 2, p. p. č. 168/5 zahrada o výměře 10,38 m 2 z celkové výměry 162 m 2 a p. p. č. 753/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) ukládá majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 9/20

10 OM/RMOb/0062/17 Souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Novoveská SMO číslo: 1870/RMOb-MH/1418/57 žádost statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ , o souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 2) souhlasí se vstupem na pozemek p. p. č. 248/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem vybudování cyklostezky v rámci stavby Cyklotrasa S,M Mečníkovova, Žákovská a s realizací této stavby pro investora statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ majetkovému odboru informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0072/17 Souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ČEZ Distribuce, a.s. číslo: 1871/RMOb-MH/1418/57 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti MSEM, a.s. 2) souhlasí se vstupem na pozemky st. p. č. 815 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem výměny (obnovy) stávajícího nadzemního a zemního vedení NN v rámci stavby Ostrava, Martinská, NNv, NNk a s realizací této stavby pro investora ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , za dodržení podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu Strana 10/20

11 majetkovému odboru informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0064/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, sídl. Fifejdy PODA a.s. číslo: 1872/RMOb-MH/1418/57 žádost společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 1. uzavřít se společností PODA a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ , IČ , dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy zakládající právo provést stavbu ev. č. S/0094/2011/M dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 2. vydat souhlas se vstupem na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v těchto pozemcích, zřídit věcné břemeno služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a vedení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v těchto pozemcích v rámci stavby OMS PODA Sídliště Fifejdy část A, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 6 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohodu a smlouvu k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 11/20

12 OM/RMOb/0063/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Zelená ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 1873/RMOb-MH/1418/57 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti NOVPRO FM, s.r.o. vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem přeložky podzemního kabelového vedení NN a VN, zřídit věcné břemeno služebnost k části tohoto pozemku za účelem zřízení a vedení podzemního kabelového vedení NN a VN v tomto pozemku v rámci stavby Ostrava, Zelená, SMO-MO, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatíženého pozemku, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: Strana 12/20

13 OM/RMOb/0070/17 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Fr. Šrámka Ostravská univerzita číslo: 1874/RMOb-MH/1418/57 1) rozhodla zřídit ve prospěch každého vlastníka nemovitostí st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1121, občanská vybavenost, a p. p. č ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání sjezdu/nájezdu na tomto pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č /2017, na dobu neurčitou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s organizací Ostravská univerzita, se sídlem Dvořákova 138/7, , Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/RMOb/0074/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Mojmírovců - I. K. a P. P. číslo: 1875/RMOb-MH/1418/57 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava uzavřít s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši Kč dle přílohy č. 2 předkládaného materiálu Strana 13/20

14 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OB/RMOb/0073/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Fráni Šrámka číslo: 1876/RMOb-MH/1418/57 žádosti XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 4, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2438/14, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 4, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2438/14, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.368,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0074/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou číslo: 1877/RMOb-MH/1418/57 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu Strana 14/20

15 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0076/17 Návrh na uzavření nájemní smlouvy po adaptaci půdního prostoru číslo: 1878/RMOb-MH/1418/57 návrh bytového odboru na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2436/9, Ostrava-Mariánské Hory, po adaptaci půdního prostoru o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 8, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2436/9, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat nájemkyni o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0075/17 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 1879/RMOb-MH/1418/57 návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemců: a) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 10, velikosti 3+1 v domě na ulici Korunní 822/63, Ostrava-Mariánské Hory b) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 35, velikosti 1+1 v domě na ulici Rtm. Gucmana 1190/3, Ostrava-Mariánské Hory Strana 15/20

16 2) bere na vědomí ukončení nájmu bytu s výše uvedenými nájemci a v případě nepředání bytu řešení vyklizení bytu soudní cestou bytovému odboru informovat nájemce o ukončení nájmu, v případě pokračování užívání bytu vyzvat nájemce, aby opustili byt; v případě neuposlechnutí výzvy předat tyto bytové záležitosti právnímu zástupci MOb MHaH k řešení soudní cestou Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0069/17 Podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu a Ukončení nájmu/užívání bytu číslo: 1880/RMOb-MH/1418/57 1) bere na vědomí podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu a Ukončení nájmu/užívání bytu za období od do v přenesené rozhodovací pravomoci RMOb na starostku a 1. místostarostu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OB/RMOb/0070/17 Podepsaná Prohlášení pronajímatele a nájemce číslo: 1881/RMOb-MH/1418/57 1) bere na vědomí podepsaná Prohlášení pronajímatele a nájemce dle 745, 745 odst. 1 a 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za období od do , které RMOb svěřila podepisovat odboru bytovému, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 16/20

17 OB/RMOb/0071/17 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor výpovědí a vyhlášení záměru obvodu pronajmout tento prostor číslo: 1882/RMOb-MH/1418/57 1) bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor ev. č. CE/80/2008/B v domě č. p na ulici Gen. Hrušky č. or. 6, stojící na pozemcích st. p. č. 1728, st. p. č a st. p. č v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou Zdenkou Besedičovou, se sídlem Mariánské náměstí 600/11, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , ke dni vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání nacházející se v přízemí o celkové ploše 24 m 2 v domě č. p na ulici Gen. Hrušky č. or. 6, stojící na pozemcích st. p. č. 1728, st. p. č a st. p. č v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0072/17 Žádost o prominutí úroků z prodlení po zaplacení dluhu číslo: 1883/RMOb-MH/1418/57 žádost společnosti Primula Pharma s.r.o., se sídlem 28. října 1142/168, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o prominutí úroků z prodlení za dlužný nájem za nebytový prostor v celkové výši ,01 Kč žádosti vyhovět bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb a pohledávku odepsat Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 17/20

18 OB/RMOb/0077/17 Žádost o sdělení stanoviska k návrhu dotačního programu číslo: 1884/RMOb-MH/1418/57 žádost statutárního města Ostravy o sdělení stanoviska k návrhu dotačního programu statutárního města Ostravy ke zvýšení bezpečnosti občanů užívajících byty v jeho vlastnictví, spravovaných úřady městských obvodů, před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požáru nepodat žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu statutárního města Ostravy ke zvýšení bezpečnosti občanů užívajících byty v jeho vlastnictví, spravovaných úřady městských obvodů, před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požáru starostce městského obvodu informovat statutární město Ostrava o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0078/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Gen. Hrušky číslo: 1885/RMOb-MH/1418/57 žádosti XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 51, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 51, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.082,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 18/20

19 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0079/17 Svěření podpisu Notářského zápisu číslo: 1886/RMOb-MH/1418/57 1) svěřuje podle 102 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vedoucímu odboru bytovému podepsat Notářský zápis dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) ukládá vedoucímu odboru bytovému podepsat Notářský zápis Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OHC/RMOb/0029/17 Personální záležitosti číslo: 1887/RMOb-MH/1418/57 1) ruší k funkční místo na odboru hospodářských činností, tj. snížení z počtu 17 na 16 funkčních míst 2) zřídila s účinností od funkční místo investičního referenta na odboru místního hospodářství, tj. zvýšení z 27 na 28 funkčních míst 3) stanovuje počet funkčních míst ke dni a) na odboru majetkovém 5 funkčních míst b) na odboru bytovém 13 funkčních míst c) na odboru místního hospodářství 28 funkčních míst, z toho v úseku VPP 21 funkčních míst Strana 19/20

20 d) na odboru sociální péče 17 funkčních míst e) na odboru výstavby 8 funkčních míst f) na odboru sociálně právní ochrany dětí 8 funkčních míst g) na odboru hospodářských činností 16 funkčních míst, z toho v úseku školství 6 funkčních míst h) na odboru vnitřních věcí 6 funkčních míst i) na odboru finančním 12 funkčních míst, z toho v úseku ekonomickém 4 funkční místa j) 3 funkční místa nezařazená do útvarů, tj. tajemník úřadu, právník úřadu, asistentka vedení městského obvodu 4) stanovuje počet funkčních míst na ÚMOb MHaH ke dni na 116 Strana 20/20

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. listopadu 2011 čís. usn. 757/24 780/24 Ing. arch.

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 5. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 10. ledna 2011 čís. usn. 128/5 154/5 Ing. arch. Liana

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2018 čís. 3195/RMOb-MH/1418/91-3252/RMOb-MH/1418/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2018 čís. 3159/RMOb-MH/1418/90-3192/RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více