ské recese do bankovního sektoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ské recese do bankovního sektoru"

Transkript

1 Dopad hospodářsk ské recese do bankovního sektoru Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka 3 dny pro banky 2009 Praha, 24. listopadu 2009

2 Obsah Světová hospodářská krize: příčiny, průběh, přizpůsobovací procesy Dopady krize na domácí finanční sektor Dopady krize na reálnou ekonomiku v ČR Prognóza ČNB Česká ekonomika: střednědobá rizika M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 2

3 Fáze krize ve vyspělých ekonomikách Náběh na krizi: dlouhod. kumulace faktorů Hypotéční krize: spouštěcí faktor krize Latentní fáze finanční krize Pád Lehman Brothers Akutní fáze finanční krize: riziko zhroucení systému Krize reálné ekonomiky Problémy veřejných financí: deficity, růst dluhů před a dále Různé fáze se prolínají a vzájemně ovlivňují M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 3

4 Příčiny hospodářsk ské krize Porušování obezřetnostních principů, podcenění možných rizik ( neuvědomělé i úmyslné) a zvyšování finanční páky Eroze ziskovosti tradičního bankovnictví a hodnoty licencí finanční inovace (neznámé a nevyzkoušené produkty) Nedostatečný (často rozptýlený) dohled nad finančními trhy Politický zájem na stimulování růstu a blahobytu (posun ve vnímání úvěru na byt atp. jako občanského práva) Uvolněná měnová politika (v USA i jinde) Psychologické příčiny krize zahrnují povahové rysy lidského rodu: zbožná přání, naivita, neznalost, lhostejnost, nedbalost, krátkozrakost, chamtivost, arogance Povaha příčin krize je stejná jako v minulosti: různé krize se liší jenom konkrétními historickými okolnostmi; Mark Twain: historie se neopakuje, historie se rýmuje M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 4

5 Projevy krize Dlouhodobé přehřívání ekonomik bubliny na trzích aktiv: nemovitosti, akcie, suroviny Makroekonomické nerovnováhy globální nerovnováhy (vysoká spotřeba v USA vs vysoké úspory v Číně); Asie financovala bublinu v USA Vytváření rizikových aktiv (později nazvaných jedovatých ) a jejich pronikání do bilancích bank K symptomům krize v minulosti patřila např. rostoucí inflace před touto krizí však byla inflace dlouhodobě nízká a dobře ukotvená (jeden z faktorů podcenění) M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 5

6 Krize reáln lné ekonomiky Hlavní problém: vytvoření nadbytečných výrobních kapacit (v reálné sféře) a nárůst dluhů (ve finanční sféře i sféře domácností), které tyto kapacity pomohly vytvořit Volný pád ekonomik na začátku roku 2009 aproximuje míru nerovnováh vzniklých předtím Způsob formování tržních očekávání vede obvykle k přemrštěným reakcím systému důvod pro zapojení stabilizačních politik Krize je a vždy byla ozdravným procesem, který vytlačuje nezdravé části systému, které vznikaly v období růstu a které byly systémem tolerovány M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 6

7 Potenciáln lní výstup v krizi: konstantní Až se obnoví poptávka, ekonomika se vrátí k původní úrovni potenciálního výstupu M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 7

8 Potenciáln lní výstup v krizi: pokles Ekonomika se nevrátí na původní trajektorii potenciálního výstupu, ale na nižší M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 8

9 HDP (bazický index 2000=100) CR EU-27 USA = q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q03 Pramen: Eurostat Krize vrací ekonomiky o několik let zpět; hloubka propadu bazického indexu indikuje rozsah přebytečných kapacit vytvořených před krizí M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 9

10 Kanál l deflační spirály (pasti) Vyschnutí likvidity na finančních trzích Pokles poptávky v reálné ekonomice Tlak na likviditu Konverze reálných aktiv do hotovosti Pokles mezd Pokles cen aktiv Pokles zisků Kanál deflační pasti je jedním z nejdůležitějších přizpůsobovacích mechanismů; v závislosti na ostatních faktorech vede buď k deflaci nebo dezinflaci M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 10

11 Inflace (HICP) ve vybraných zemích Eurozóna ČR Německo Velká Británie 2006m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m09 Inflace v posledním roce výrazně klesá M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 11 meziroční změna HICP v %

12 Faktory, které budou formovat přizpůsobení reáln lné ekonomiky Vysoká zadluženost spotřebitelů (v některých ekonomikách) v poměru k jejich očekávaným příjmům a dostupnosti úvěrů Špatný stav některých bankovních rozvah delevereaging Růst nezaměstnanosti: mikroekonomické přizpůsobení firem (boj o přežití cestou snižování nákladů a propouštění) bude oslabovat agregátní poptávku Růst zadlužení veřejných financí vyvolá potřebu fiskální restrikce v budoucnosti Přizpůsobovací procesy reálné ekonomiky budou zdlouhavé a budou se prolínat s přizpůsobovacími procesy ve finančním sektoru (spojené nádoby) M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 12

13 Co je za námi, n co je před p námi? n Vlády a centrální banky zabránily na podzim 2008 systémovému kolapsu finančního systému Patrně napomohly i utlumit volný pád ekonomik na začátku tohoto roku dočasnou stimulací poptávky Cena za to však byla zřejmě velmi vysoká bude zapotřebí ji v budoucnu zaplatit Ještě dost dlouho bude probíhat ozdravovací proces, během něhož musí dojít k selekci mezi zdravými a nezdravými částmi ekonomického systému Časy velkých státních zásahů jsou zřejmě za námi, před námi je doba spontánního mikroekonomického přizpůsobování v závislosti na odvětvích a zemích M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 13

14 Dopady krize na domácí finanční sektor M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 14

15 Čím m se vyznačoval tuzemský finanční (bankovní) ) sektor na začátku krize? Měl přebytek likvidity (ČNB stahuje peníze) Byl relativně izolovaný (má dostatek zdrojů pro poskytování úvěrů z primárních vkladů) Měl (a má) tradiční konzervativní model (v průběhu transformace existoval dostatek příležitostí k růstu) Měl nízký podíl nesplácených úvěrů Banky neposkytovaly ve větší míře úvěry v cizích měnách (nebyly závislé na funkčnosti trhů sloužících k zajišťování kurzového rizika) Podíl toxických aktiv byl zanedbatelný (méně než 1% aktiv) Byl (a je) dobře kapitalizovaný a vysoce ziskový Finanční sytém v ČR byl méně zranitelný než jinde; přímé dopady finanční krize proto nebyly závažné M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 15

16 Poměr r primárn rních vkladů k úvěrům ve vybraných zemích EU v roce 2008 (v %, rezidentské úvěry a vklady, nebankovní subjekty) CZ SK PL BGROHU SI LT EELV BEDEAT FR UK SEDK EA EU Pramen: ECB V ČR byl v 2008 poměr depozit k úvěrům nejvyšší domácí bankovní sektor má silnou bilanční likviditu M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 16

17 Úvěry v cizí měně ve vybraných zemích EU v roce 2008 (v % celkových úvěrů danému segmentu) LV EE HU RO LT PL BG SI SK CZ EA AT BE SE domácnosti podniky Pramen: BIS, ECB, centrální banky České domácnosti mají nulový podíl úvěrů v cizích měnách M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 17

18 Čistá externí pozice bankovních sektorů vybraných zemí EU v roce (v % HDP) CZ SI PL SK BGHU RO LT EE LV AT DE BE FR SEDK UK EA EU Pramen: IFS, IMF ČR spolu se Slovinskem je mezi novými členskými zeměmi EU na externích zdrojích nezávislá (jejich čistá externí pozice je kladná) M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 18

19 Externí hrubý dluh bankovních sektorů vybraných zemí EU Externí hrubý dluh bankovních sektorů vybraných zemí EU (v % HDP, 2008) PL CZ RO SK BG LT HU SI EE LV DE FR AT BE SE DK UK EA EU Krátkodobý externí dluh Dlouhodobý externí dluh Pramen: BIS, IMF Pozn.: Pro některé země EU nebylo k dispozici rozložení dle splatnosti; EU je váženým průměrem zemí EU, kde jako váhy byly použity podíly na HDP. Domácí bankovní sektor má nízký externí dluh M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 19

20 Zpráva o finanční stabilitě 2008/2009: hodnocení rizik Zpráva (červen 2009) identifikovala dvě hlavní rizika: Pokračování a prohlubování finanční krize a recese v západních ekonomikách Přetrvávání výjimečně vysoké míry nejistoty pro podnikatelské subjekty, finanční instituce i domácnosti Domácí bankovní sektor bude čelit především nárůstu kreditního rizika; jiným rizikům bude vystaven v menší míře Dosavadní vývoj v roce 2009 potvrzuje tato očekávání Vysoká míra nejistoty se postupně stává stále silnějším negativním faktorem M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 20

21 7 Úvěry v selhání (v % celkových úvěrů v segmentu) /06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 Pram en: ČNB Úvěry rezidentům celkem Nefinanční podniky Domácnosti - obyvatelstvo Podíl úvěrů v selhání roste výrazněji v sektoru podniků M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 21

22 Podíl úvěrů v selhání (% celkových úvěrů; konec 2008 nebo březen 2009) 24 Podíl úvěrů v selhání: mezinárodn rodní srovnání země eurozóny ostatní země EU země střední a východní Evropy mimo EU IT GR ES SK IE FR DE AT PT NL SI MT BE FI LU RO LV LT PL CZ HU BG EE UK SE DK UAMOMN SRMK AL RU TR BH HR BY Pramen: IMF, ČNB, národní centrální banky ČR v mezinárodním srovnání však nijak nevybočuje M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 22

23 Vývoj míry m defaultu bankovních úvěrů domácnostem a podílu úvěrů v selhání 6 (v %) /07 02/08 08/08 02/09 08/09 Zdroj: Czech Credit Bureau, ČNB 12M míra defaultu Trend 1M anualizované míry defaultu Podíl úvěrů v selhání (NPL) 12M míra defaultu bankovních úvěrů domácnostem roste pomaleji než v podnikovém sektoru M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 23

24 Úvěry nefinančním m podnikům a domácnostem (stavy, mzr Úvěry podnikům a domácnostem Úvěry podnikům Úvěry domácnostem mzr.. v %) Srpen 2009: úvěry nefinančním podnikům poprvé od roku 2005 meziročně poklesly (-2,6%) M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 24

25 Nově poskytnuté úvěry (v %, banky celkem, 3měsíční klouzavý průměr) /07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 Pramen: ČNB Úvěry nefinančním podnikům Úvěry domácnostem celkem Úvěry domácnostem spotřebitelské Úvěry domácnostem na bydlení Pokles poptávky po úvěrech + zpřísnění úvěrových standardů záporná mzr dynamika ve všech segmentech M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 25

26 Repo a tržní sazby (v %) /07 04/07 07/07 10/07 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09 07/09 Repo sazba ČNB 3M 1Y 10y vládní dluhopis Snížení měnově politických sazeb se částečně promítlo do tržních sazeb M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 26

27 Úrokové sazby z nových úvěrů (v %) /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/2009 Pramen: ČNB Úvěry nefinančním podnikům Úvěry domácnostem na bydlení 2T repo sazba i do sazeb úvěrů nefinančním podnikům; sazby úvěrů domácnostem na bydlení nepatrně vzrostly M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 27

28 Vývoj čistého zisku v bankovním sektoru (mld. Kč) K Vývoj čistého zisku v bankovním sektoru (mld. Kč) IV-05 VII-05 X-05 I-06 IV-06 VII-06 X-06 I-07 IV-07 VII-07 X-07 I-08 IV-08 VII-08 X-08 Čistý zisk (anualizované hodnoty za poslední 3 měsíce) Čistý zisk (anualizovaná měsíční data) I-09 IV-09 VII-09 Pramen: ČNB Bankovní sektor zůstává ziskový M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 28

29 Vývoj opravných položek Vývoj opravných položek (mld. Kč; %) ek (mld. Kč; K ; %) OP ke klientským pohledávkám (stav v mld. Kč) OP / NPLs (v %, pravá osa) Pramen: ČNB Opravné položky rostou, v poměru k úvěrům v selhání jejich výše mírně klesá M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 29

30 Stažen ená a dodaná likvidita Objemy stažené a dodané likvidity (mld.kč) Objem dodané likvidity (pravá osa) Objem sterilizace (levá osa) I-08 II-08 III-08 V-08 VI-08 VIII-08 IX-08 X-08 XII-08 I-09 III-09 IV-09 VI-09 VII-09 VIII Nulový zájem o dodávací facilitu v posledních měsících svědčí o uklidnění situace na peněžním trhu M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 30

31 Zátěžové testy: dva scénáře Aktuální zátěžový test bank pracuje se dvěma scénáři: Scénář A: baseline odráží prognózu ČNB z Scénář B: vleklá recese předpokládá větší a delší pokles HDP v porovnání s baselinem Časový horizont testů: 2Q2009 2Q2011 (bankovní data k ) Vývoj makroekonomických proměnných Typ scénáře Baseline Vleklá recese Reálný růst HDP (%, y-o-y) -3,8 0,8-5,2-1,1 Míra inflace (%, y-o-y) 1,2 1,1 1,2 1,2 Úroková sazba 3M PRIBOR (%) 2,1 1,8 2,3 2,0 Měnový kurz CZK/EUR 26,6 25,7 27,0 27,0 Tyto scénáře jsou aktualizací scénářů zveřejněných ve Zprávě o finanční stabilitě z června 2009 M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 31

32 Výsledky testů: : závěryz Typ scénáře Baseline Vleklá recese 2Q2009-2Q2010 2Q2010-2Q2011 2Q2009-2Q2010 2Q2010-2Q2011 Kapitálová přiměřenost (CAR, v %) 13,5 13,1 13,5 12,9 Celkový účinek šoků (p.b. CAR) -2,8-2,1-4,3-2,6 Alokace výnosů (p.b. CAR) 2,4 1,9 3,7 2,5 CAR po testu (v %) 13,1 12,9 12,9 12,8 Kapitálová injekce (v mld. Kč) 0,0 0,0 0,0 0,0 Podíl nesplácených úvěrů na úvěrech (ke konci období) - celkem (v %) 7,9 8,0 9,9 9,3 - nefinanční podniky (v %) 11,9 12,9 14,6 13,4 - domácnosti (v %) 6,6 6,4 8,9 8,9 Aktuální zátěžové testy potvrzují nadále dobrou kondici bank v ČR M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 32

33 Situace v bankovním m sektoru: shrnutí Domácí bankovní sektor má dostatek zdrojů, likvidity a kapitálu; je odolný vůči šokům a má silnou externí pozici Přesto v blízké budoucnosti: Poroste podíl úvěrů v selhání Bude zpomalovat tempo růstu úvěrů Kreditní riziko bude vychýleno směrem vzhůru Rizika jsou spojena zejména s vývojem v zahraničí(vsčr): Výjimečně vysoká míra nejistoty ohledně vývoje ekonomické aktivity, cen produkce, dlouhodobých úrokových sazeb a cen aktiv Rostoucí ztráty z úvěrů i z cenných papírů (hrozba pro kapitálovou přiměřenost) Horší schopnost některých bank získat zdroje pro financování aktiv Možná ztížená dostupnost úvěrů pro firmy Domácí bankovní sektor sám o sobě není zdrojem rizik M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 33

34 Dopady krize na reálnou ekonomiku M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 34

35 Růst HDP: H mezičtvrtletn tvrtletně 3 2,5 q-o-q change in % ,6 1,2 0,9 0,7 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,81,7 1,21,81,7 1,9 1,6 1,4 0,7 0,5 0,3 0,1 0,00,50,5 0,1 0,2 1,5 1,0 0,1 1,2 0,5-1,3 0, /I III 01/I III 02/I III 03/I III 04/I III 05/I III 06/I III 07/I III 08/I III 09/I III -4,8 Z technického hlediska recese skončila ve druhém čtvrtletí 2009 M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 35

36 Růst HDP: H meziročně 10 y-o-y change in % ,0 6,9 7,1 7,6 7,2 6,7 6,0 6,3 6,3 5,9 5,7 5,4 5,1 4,9 4,3 4,4 4,2 3,4 3,6 3,9 4,1 3,6 3,8 4,0 2,7 2,9 2,9 2,9 2,4 2,2 2,2 1,8 2,0 2,1 1,1 0, /I III 01/I III 02/I III 03/I III 04/I III 05/I III 06/I III 07/I III 08/I III 09/I III -4,5-5,5 HDP v 1. pololetí poklesl meziročně o 5% M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 36

37 10 Kumulovaný růst r HDP mezičtvrtletn tvrtletně 7,4 (3Q2008-2Q2009) 2Q2009) 5 0 2,7 1,4 0,4-0,9-5 -2,7-3,1-3,6-3,6-3,8-3,9-4,9-5,2-5,3-5,3-5,4-5,9-5,9-6 -6, ,1-7,3-7,5-8, ,2-15,7-20 R PL BG GR CYP MAL F B SK PT E AT NL CZ L EU- 27 Pramen: Eurostat, vlastní výpočet Kumulativní mezičtvrtletní pokles HDP v ČR byl srovnatelný s průměrem za EU-27 M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 37-18,6 H UK S I D DK IRL SLO SF LAT EST LIT

38 Zpracovatelský průmysl I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 Pokles produkce zpracovatelského průmyslu zřejmě v polovině roku 2009 dosáhl svého dna M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 38 y-o-y in %

39 Obchodní bilance (kumulativně v mld. Kč) Pramen: ČSÚ V důsledku rychlejšího zpomalování dovozu oproti vývozu je kumulativní přebytek obchodní bilance letos vyšší než v minulých letech M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 39

40 Růst nomináln lních mezd 12 meziroční změna v % ,3 8,8 8,9 8,1 7,9 8,4 8,2 7,7 6,4 6,0 5,4 5,6 8,3 4,2 6,8 6,0 5,2 5,2 5,9 7,8 7,5 7,3 7,0 6,6 6,1 6,5 4,1 6,5 10,0 7,9 8,1 7,5 2,7 2, Q01 3 1Q02 3 1Q03 3 1Q04 3 1Q05 3 1Q06 3 1Q07 3 1Q08 3 1Q09 Pramen: ČSÚ V prvním a druhém čtvrtletí 2009 vzrostly nominální mzdy nejméně od roku 1990 M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 40

41 Registrovaná míra nezaměstnanosti celkem (v %, sezónn nně očištěno) 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 I/05 III I/06 III I/07 III I/08 III I/09 Po poklesu v minulých dvou letech začala letos nezaměstnanost rychle růst M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 41

42 Maloobchodní obrat (čtvrtletně) meziroční změna čtvrtletních průměrů v % 14 12,2 12, ,2 10,6 10,4 9,5 10 9,2 8, ,4 4,8 4, ,6-6 -4,0-4,6 I.Q/2006 III.Q/2006 I.Q/2007 III.Q/2007 I.Q/2008 III.Q/2008 I.Q/2009 Maloobchodní obrat (meziroční změny čtvrtletních průměrů) začal klesat již ve 4. čtvrtletí 2008 M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 42

43 Vývoj cen CPI PPI Dovozní ceny meziroční změna v % / / / Pramen: ČSÚ Různécenovéokruhy svědčí o převaze dezinflačních tlaků; v říjnu klesla meziroční inflace na -0,2% M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 43

44 Saldo státn tního rozpočtu bn CZK , ,0-26,0-28,1-38,3-55,7 1,3-5,7 19,7 22,2 9,3 5,3 36,3 27,2 10,5 10,9 12,8-6,5-20, ,4-68,3-76,2-66, ,6-87, Pramen: MF Hospodářská krize se promítá do zhoršování salda státního rozpočtu (vs přebytky v roce 07 a 08) -138, M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 44

45 CZK/EUR ( ) ) Pramen: Eurostat Po zhodnocení v červenci 2008 a znehodnocení v únoru 2009 se koruna vrátila k předchozímu trendu M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru m01d m01d m02d m03d m03d m04d m05d m06d m06d m07d m08d m08d m09d m10d m10d m11d m12d m12d m01d m02d m03d m03d m04d m05d m05d m06d m07d m07d m08d m09d m09d m10d m11d m12d m12d m01d m02d m02d m03d m04d m04d m05d m06d m07d m07d m08d m09d m09d m10d m11d05

46 Prognóza ČNB M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 46

47 (meziroční zm HDP změny v procentech; sezónn nně očištěno) IV/07 I/08 II III IV I/09 II III IV I/10 II III IV I/11 II 90% 70% 50% 30% interval spolehlivosti Pramen: ČNB Po poklesu ekonomické aktivity v letošním roce dojde na přelomu let 2009 a 2010 k mírnému oživení M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 47

48 Prognóza celkové inflace (meziroční změny v procentech) 8 6 Horizont měnové politiky 4 Inflační cíl IV/07 I/08 II III IV I/09 II III IV I/10 II III IV I/11 II 90% 70% 50% 30% interval spolehlivosti Pramen: ČNB Prognóza celkové inflace se na horizontu měnové politiky nachází mírně nad inflačním cílem M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 48

49 6 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR v %) IV/07 I/08 II III IV I/09 II III IV I/10 II III IV I/11 II 90% 70% 50% 30% interval spolehlivosti Pramen: ČNB S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný nárůst v průběhu roku 2010 M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 49

50 Prognóza měnovm nového kurzu (CZK/EUR) IV/07 I/08 II III IV I/09 II III IV I/10 II III IV I/11 II 90% 70% 50% 30% interval spolehlivosti Pramen: ČNB Nominální měnový kurz koruny je na prognóze zhruba stabilní M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 50

51 Hlavní nejistoty v krátk tkém m období Jaký bude průběh a intenzita oživení u nejdůležitějších obchodních partnerůčr? Oživení ve tvaru W? Jak silné budou dezinflační tlaky (zahraniční inflace, nominální mzdy, domácí poptávka)? Jak se budou vyvíjet veřejné finance v ČR v roce 2010 a 2011? Jak se bude vyvíjet kurz koruny? Jak efektivní bude transmisní mechanismus měnové politiky? Budoucí vývoj je nadále zatížen mimořádnými nejistotami M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 51

52 Středn ednědobá rizika vývoje české ekonomiky M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 52

53 Dlouhodobě neřešen ené problémy veřejných ejných financí Vysoký podíl mandatorních a quasi-mandatorních výdajů na celkových výdajích (více než 70%) Absence penzijní reformy a reformy zdravotnictví Nedostatečně transparentní rozpočtový proces Atomizace veřejných rozpočtů Nedostatečné monitorování efektivnosti veřejných fondů I přes krátkodobá opatření na představuje fiskální politika největší střednědobé riziko makroekonomického vývoje (očekávaný rychlý růst dluhu) M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 53

54 Deficity veřejných ejných financí 0% % -0,7% -2% -2,0% As % of GDP -3% -4% -2,9% -3,6% -2,6% -5% -4,9% -6% -7% -6,0% -5,6% -5,5% Poznámka: ESA 95 Pramen: výpočet ČNB, předpověď: listopad 2009 Deficity veřejných financí budou v příštích letech kolísat mezi 5 a 6 % HDP M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 54

55 50 Veřejný ejný dluh 45 43,2 jako % HDP ,9 28,2 29,8 30,1 29,7 29, ,7 39, Pramen: výpočty ČNB Počínaje rokem 2009 začne veřejný dluh rychle růst M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 55

56 Aktuáln lní problémy dohledu nad finančním m trhem Plánované zřízení Rady pro systémová rizika při ECB a Evropského systému finančního dohledu může rozostřit dělbu práce mezi stávajícími dohledovými orgány Místo přesného definování a pojmenování příčin krize se vytváří zdání, že více nadnárodní forma dohledu a regulace je zárukou proti opakování krize v budoucnu Riziko: jestliže se dohled vzdálí od národní úrovně, ještě se zhorší stávající neuspokojivý stav Oddálí se řešení jiných aktuálních otázek (sdílení nákladů) Nadměrná regulace by mohla snížit růstový potenciál EU Zatímco někdejší problémy českých bank dopadly na české daňové poplatníky spravedlivě, v budoucnu na ně mohou dopadnout problémy cizí, avšak nezaviněně! M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 56

57 Shrnutí Finanční a hospodářská krize byla do ČR dovezena Česká ekonomika byla před krizí sice mírně přehřátá, ale celkově makroekonomicky rovnovážná (nízká inflace, ukotvená očekávání) Měnově-politický a makroekonomický rámec (cílování inflace a managed float) poskytl ekonomice potřebné přizpůsobovací mechanismy vlastní měna se v krizi ukazuje jako přínos Hlavní příčina zranitelnosti ekonomiky: vysoká exportní závislost M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 57

58 Shrnutí pokrač. Tuzemský bankovní sektor byl před krizí v dobré kondici Finanční sektor nezesiloval dopady krize na ekonomiku a ani v budoucnu nebude zdrojem závažnějších rizik Zátěžové testy ČNB dokládají nadále dobrý stav tuzemských bank: vysoká odolnost, ziskovost, dostatečná kapitálová přiměřenost Hlavními riziky budoucího vývoje jsou nekonsolidované veřejné finance (domácí faktor) a možný ukvapený přesun dohledových pravomocí na pan-evropskou úroveň (vnější faktor) Česká ekonomika zatím čelí krizi lépe než mnohé jiné vyspělé evropské země M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 58

59 Děkuji za pozornost Miroslav Singer Česká národní banka Na příkopě Praha 1 Tel: M. Singer Dopad hospodářské recese do bankovního sektoru 59

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

makroekonomický pohled

makroekonomický pohled Cestovní ruch v ČR: makroekonomický pohled Vít t BártaB poradce viceguvernéra ra ČNB Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. září 2009 Makroekonomické ukazatele Podíl l cestovního ruchu na HDP 4,0 3,5 3,0 3,4

Více

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Hospodářsk ská krize a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Příčiny hospodářsk ské krize Makroekonomické (dlouhodobá kumulace

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v globálním kontextu Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Ještě než začneme Misery index 30 25 inflace míra nezaměstnanosti misery index 20 15 10 5 0 1993 1995 1997

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO:

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: Kvalitativní a kvantitativní analýza s akcentem na oblast Zlínského

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2011 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2011 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2011 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny v prosinci vykázaly nárůst o 0,4 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více

Vývoj počtu obcí na území ČR

Vývoj počtu obcí na území ČR Vývoj státn tní ekonomiky 2006 - dopady na obce a kraje Ing. Luděk k Tesař ekonom externí poradce ministra financí Osobní motto: Kdo pokládá něco za nemožné ani se nepokusí aby to učinil u možným. Vývoj

Více

Neúroda a dražší benzín za překvapivou inflací v regionu. Česká republika a Polsko Zatímco v ČR inflace stagnuje, v Polsku zamířila vzhůru 2

Neúroda a dražší benzín za překvapivou inflací v regionu. Česká republika a Polsko Zatímco v ČR inflace stagnuje, v Polsku zamířila vzhůru 2 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 16. července 2010 Česká republika a Polsko Zatímco v ČR inflace stagnuje, v Polsku zamířila vzhůru 2 Výhled na týden MNB tentokrát nemá důvod jakkoliv zasahovat 4 Neúroda

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 013 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 013 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 13 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 1. Rozhodnutí ČNB bylo překvapivé a šokující pro trhy i podniky. Na několika

Více

Česká republika Nová data z ekonomiky nahrávají nižším sazbám 2

Česká republika Nová data z ekonomiky nahrávají nižším sazbám 2 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 16. října 2009 Česká republika Nová data z ekonomiky nahrávají nižším sazbám 2 Česká republika a Maďarsko Výnosy dluhopisů klesají v ČR i v Maďarsku 3 Výhled na týden MMB

Více

Silné měny pobídnou MNB a ČNB k další redukci úroků

Silné měny pobídnou MNB a ČNB k další redukci úroků www.csob.cz 24. července 2009 Česká republika Ministerstvo financí zhoršilo výhled české ekonomiky 2 Polsko Blýská se na lepší časy 3 Výhled na týden MNB sáhne k dalšímu snížení základní sazby o 50 bazických

Více

Inflace klepe na dveře středoevropských centrálních bank

Inflace klepe na dveře středoevropských centrálních bank www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 4. února 2011 Česká republika ČNB: 4:3 pro ponechání sazeb na stávající úrovni 2 Výhled na týden Nadílka českých makročísel by měla pozitivně překvapit 4 Inflace klepe na

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

3. Vnější a vnitřní rovnováha

3. Vnější a vnitřní rovnováha 3. Vnější a vnitřní rovnováha 3.1. Zahraniční obchod V roce 25 převýšila poprvé hodnota vyváženého zboží hodnotu zboží dováženého a zahraniční obchod tak dosáhl nejlepšího výsledku v historii české ekonomiky.

Více

Centrální banky se opět dostávají ve střední Evropě do centra pozornosti, když situace začíná být zajímavá zejména v České republice a Maďarsku.

Centrální banky se opět dostávají ve střední Evropě do centra pozornosti, když situace začíná být zajímavá zejména v České republice a Maďarsku. www.csob.cz 25. září 2009 Česká republika ČNB podle očekávání své sazby tentokrát nezměnila 2 Naděje na nižší deficit českého rozpočtu narůstá 3 Výhled na týden Sníží MNB základní sazbu 50 bazických bodů.

Více

Empirická literatura

Empirická literatura Empirická literatura Můžeme rozlišit 3 druhy literatury: Odhadující fiskální multiplikátory prostřednictvím makroekonomických modelů. Zkoumající expanzivní charakter některých fiskálních kontrakcí v historii.

Více

9196/16 mp/mb 1 DG B 3A - DG G 1A

9196/16 mp/mb 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 13. června 2016 (OR. en) 9196/16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada ECOFIN 448 UEM 195 SOC 312 EMPL 208 COMPET 282 ENV 327

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 012 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 012 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0 III. STAVEBNICTVÍ III.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita Stavebnictví patřilo svou dynamikou k odvětvím s nejvyšším růstem, který se téměř zdvojnásobil z 5,3 % v roce 2000 na 9,6 % v roce 2001. Stavební

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O SLOVINSKU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O SLOVINSKU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2006 KOM(2006) 224 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O SLOVINSKU (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Slovinska)

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v červnu:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v červnu: - 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v červnu: 1 Průmyslová produkce za duben vzrostla o 2,2 % y/y Maloobchodní tržby za duben propadly o 4,1 % y/y a o 2,1 % m/m Nezaměstnanost za květen klesla na 8,2 % Inflace

Více

Otázka: Národní hospodářství. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Christines

Otázka: Národní hospodářství. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Christines Otázka: Národní hospodářství Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines 1) Charakteristika národního hospodářství - souhrn ekonomických činností uskutečněných na úžemí určitého státu F i P osobami - představuje

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod. PODKLADY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Mezinárodní obchod I.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod. PODKLADY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Mezinárodní obchod I. SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod 1. Základní vztahy v otevřené ekonomice Ze základních identit o struktuře výdajů na HDP je možno odvodit tyto dva vztahy: ( ) ( ) X M = Y C + I + G ( ) ( )

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI.

VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/25 VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI. Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 Obrat zahraničního obchodu byl ve 4. čtvrtletí 2005 proti 4. čtvrtletí 2004 vyšší o 7,4 %, tj. o 68,6 mld. Kč a dosáhl 1 001,0 mld. Kč. Na jeho navýšení

Více

Krize v eurozóně: nekonečný příběh?

Krize v eurozóně: nekonečný příběh? Krize v eurozóně: nekonečný příběh? PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních věd Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií EUROPEAN ECONOMIC POLICIES Esej na téma : Udržování cenové stability v ČR a eurozóně 16.5.2006 (j.hanak@email.cz) počet slov: 2017 Obsah: 1 Úvod... 3

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010. Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010. Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010 Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 5D OPF Korporátn.dluh. 5,63% OPF Nemovitostních

Více

Řecká stávka prověří imunitu regionu vůči nákaze

Řecká stávka prověří imunitu regionu vůči nákaze www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 24. června 2011 Česká republika ČNB se sazbami nikam nepospíchá 2 Výhled na týden Revize polské platební bilance v centru pozornosti 4 Řecká stávka prověří imunitu regionu

Více

Trh s elektřinou z pohledu nezávislého

Trh s elektřinou z pohledu nezávislého Trh s elektřinou z pohledu nezávislého obchodníka Rynek energii elektrycznej z perspektywy niezaleŝnego handlowcy 1 21.-22.09.2010 Konference AEM Historie české společnosti První verze podnikatelského

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

MĚNOVÉ POLITIKY V ČR. VP č. 29 Praha 2001

MĚNOVÉ POLITIKY V ČR. VP č. 29 Praha 2001 Jiří Jonáš VYBRANÉ OTÁZKY MĚNOVÉ POLITIKY V ČR VP č. 29 Praha 2001 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah Úvod... 7 1 Hospodářský vývoj a

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. březen 2015 Zhodnocení hospodaření obcí a DSO Jihomoravského kraje za rok 2014 01 Hospodaření

Více

Ztratí ČR R ekonomickou a fiskáln. lní suverenitu? Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodn. ležitosti EU

Ztratí ČR R ekonomickou a fiskáln. lní suverenitu? Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodn. ležitosti EU Ztratí ČR R ekonomickou a fiskáln lní suverenitu? Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodn rodně právn vní a zález ležitosti EU Oddělen lení Hospodářsk ská a finanční politika EU Seminář Zastoupení

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka EY Executive Party 26. května 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před listopadem

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 29.8.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4 449,- Kč

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč Praha, 1. srpna 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný

Více

Měnový kurs, jeho determinanty, teorie měnových kursů a systémy měnových kursů

Měnový kurs, jeho determinanty, teorie měnových kursů a systémy měnových kursů 1 Měnový kurs, jeho determinanty, teorie měnových kursů a systémy měnových kursů Nominální měnový (směnný) kurs (E) představuje cenu určité národní peněžní jednotky (domácí měny) vyjádřenou v jiných národních

Více

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE. Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE. Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra ekonomických teorií TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Burianová Autor diplomové

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v srpnu 2007 meziměsíčně nižší o 0,8 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Vysoká inflace je dočasn. asná: ČNB. Miroslav Singer. Vysoká škola ekonomická Praha, 16. dubna 2008

Vysoká inflace je dočasn. asná: ČNB. Miroslav Singer. Vysoká škola ekonomická Praha, 16. dubna 2008 Vysoká inflace je dočasn asná: cenový šok očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér ČNB Vysoká škola ekonomická Praha, 16. dubna 2008 Osnova Cenový vývoj v posledních měsících Příčiny cenového šoku Šok

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011. 29. března 2012

AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011. 29. března 2012 AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011 29. března 2012 Agenda 1. Skupina AAA AUTO v roce 2011 2. Situace na trhu & strategie společnosti 3. Předběžné hospodářské výsledky za rok

Více

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly.

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly. Obsah Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Vnější ekonomické vztahy V současné době zde máme globalizovanou ekonomiku, kde jednotlivé státy jsou vzájemně

Více

Mikroekonomie. Příklad - zadání. Příklad - řešení. Příklad. k opakování firma. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU.

Mikroekonomie. Příklad - zadání. Příklad - řešení. Příklad. k opakování firma. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Tržní struktury Téma: 4 Trh výrobních faktorů y k opakování firma - zadání Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X X X 2 X 9

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled HDP 3 Struktura HDP 4 Průmyslová výroba 5 Nezaměstnanost 6 Inflace 7 Vnější

Více

Obsah. Monetární (měnová)politika. BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava)

Obsah. Monetární (měnová)politika. BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava) Obsah Bankovní soustava Monetární politika BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava) Bankovní soustava je rozhodující složkou finančního systému a představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor finanční V Písku dne: 09.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Možnosti zhodnocení finančních prostředků NÁVRH USNESENÍ 1. Zastupitelstvo města

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Role centráln. lní banky. plynulosti peněž. rové dvacetikoruny. Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Role centráln. lní banky. plynulosti peněž. rové dvacetikoruny. Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Role centráln lní banky při řízení hospodárnosti a plynulosti peněž ěžního oběhu Zrušen ení padesátihal tihaléře e a papírov rové dvacetikoruny Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 2 216 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro druhé čtvrtletí 216 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008 Ústeckého kraje v roce 8 Úvod Regionální statistika Českého statistického úřadu je zaměřena spíše na zachycení strukturálních změn v čase než na konjunkturální ukazatele, i přesto však existuje poměrně

Více

IPEX a.s. základní údaje

IPEX a.s. základní údaje základní údaje registrovaný název IPEX a.s. IČ 45021295 DIČ CZ45021295 datum vzniku 30.03.1992 základní kapitál 6 000 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1993 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015 9. 4. 2015 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2015 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v 1. čtvrtletí 2015 proti 4. čtvrtletí 2014 o 0,1 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 18 vydání 18 / ročník 2008 / 30.9.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Vývoj poptávky a

Více

Studijní opora. 12. Kapitola. Důchodová politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 12. Kapitola. Důchodová politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 12. Kapitola Důchodová politika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Ekonomie 06. Otázka číslo: 1. Dohoda o dlouhodobé hospodářské, průmyslové, vědecké a technické spolupráci mezi Irákem a ČSSR byla podepsána v roce:

Ekonomie 06. Otázka číslo: 1. Dohoda o dlouhodobé hospodářské, průmyslové, vědecké a technické spolupráci mezi Irákem a ČSSR byla podepsána v roce: Ekonomie 06 Otázka číslo: 1 Dohoda o dlouhodobé hospodářské, průmyslové, vědecké a technické spolupráci mezi Irákem a ČSSR byla podepsána v roce: 1969 1972 1976 1979 Otázka číslo: 2 Příjmy z cel, vybraných

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

peer-to-peer PRŮVODCE ŽADATELE

peer-to-peer PRŮVODCE ŽADATELE peer-to-peer PRŮVODCE ŽADATELE SPOJUJEME FIRMY S INVESTORY PLATFORMA PUJCMEFIRME.CZ SPOJUJE FIRMY A PODNIKATELE, KTEŘÍ MAJÍ POTŘEBU SI PŮJČIT PENÍZE, S INVESTORY. Investoři jsou převážně jednotlivci, malé

Více

(DE)REGULACE EVROPSKÝCH ŽELEZNIC A AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

(DE)REGULACE EVROPSKÝCH ŽELEZNIC A AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVĚ (DE)REGULACE EVROPSKÝCH ŽELEZNIC A AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVĚ Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Filip Chvátal Mgr. Kateřina Nedvědová Geografický ústav Přírodovědecká fakulta

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Vladimír Štěpán Březen 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Aktuální vývoj na trhu s plynem (pozitiva) Ekonomická krize ovlivnila a urychlila vývoj

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2015

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2015 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2015 červen 2016 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2015... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Fiskální situace...

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

M MĚNOVÝ KURZ MĚNOVÝ KURZ A MĚNOVÝ TRH 1. Měnový kurz a jeho určení 2. Typy měnových kurzů 3. Pružné kurzy / pevné kurzy MEZINÁRODNÍ TRH KAPITÁLU Mezinárodní trh kapitálu se soustřeďuje na devizové burzy,

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Vývoj insolvencí v České republice v září a za třetí čtvrtletí 2014

TISKOVÁ INFORMACE. Vývoj insolvencí v České republice v září a za třetí čtvrtletí 2014 TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v září a za třetí čtvrtletí 2014 Praha, říjen 2014 i ve třetím čtvrtletí 2014 pokračuje pozitivní trend ve vývoji počtu insolvenčních návrhů. Za období

Více

Aktuální ekonomická situace

Aktuální ekonomická situace Aktuální ekonomická situace Pavel Krpálek Institut vzdělávání a poradenstvíčzu v Praze Obsah přednášky: Ekonomie jako věda Ekonomická krize Konjunkturní cyklus tržní ekonomiky Indikátory makroekonomie

Více