NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Bezpečnostní předpisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! Všechny práva vyhrazena. Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Pro rychlé zodpovězení vašich dotazů týkajících se technické stránky výrobku se obraťte na náš technický servis. Bezpečnostní předpisy...4 Nikdy neriskujte!...4 Buďte trpěliví!...4 Dříve, než poprvé odstartujete....4 Motor, palivo...4 Ovládání modelu...5 Dálkové ovládání...6 Obecné informace...6 Obecná doporučení pro začátečníky i profesionály v oboru dálkově řízených modelů aut....6 Technické pojmy jsou zapotřebí...7 Solidní technologie pro všechny styly řízení...7 Technické informace...8 Motor:...8 Pohon:...8 Rám podvozku:...8 Šasi:...8 Nastavení a doladění vozidla:...8 Dvoukanálové dálkové ovládání...9 Dvoukanálový vysílač dálkového ovládání...9 Anténa...9 Nabíjecí patice...9 Tlačítko pro výběr funkcí...9 LED indikátor...9 Kolečko pro nastavení citlivosti posilovače řízení (duální rozsah)...9 Ovládací prvek pro otočení směru otáčení serva...9 Volant...9 Škrtící klapka/páka brzdy...10 Krystal vysílače...10 Přepínač Rocker pro formátování řízení...10 Podvozek 4WD Stadium Buggy /4 WD...10 ABC příslušenství...10 Vzduchový filtr...10 Rameno nápravy...11 Nárazník...11 Podvozek...11 CVD ojnice...11 Deska tlumiče...11 Diferenciál...11 Palivová nádrž...11 Naklonění kol...11 Hlavní jehla vstřikovací trysky...11 Olejové tlumiče...12 RC model...12 Přijímač...12 Rezonanční tlumič výfuku...12 Rotorový spouštěč...12 Páčka (rameno) serva...12 Servo...12 Posuvný karburátor...13 Hřídel...13 Řídící kloubové rameno...13 Řídící kloubový čep...13 Řídící spoj...13 Páčka řídícího spoje Řídící servo...13 Servo škrtící klapky/brzdy...13 Šroub pro zavření škrtící klapky...13 Příčné rameno nápravy...13 Příčný stabilizátor...13 Formátování (trimming)...14 Příprava...14 Rozsah dodávky...14 Rozsah dodávky...14 Nutné příslušenství...14 Proč je vhodné příslušenství tak důležité?...14 Nástroje a podpůrná zařízení, seznam jednotlivých dílů nutných pro uvedení podvozku do provozu...15 Nástroje...15 Podpůrná zařízení a prostředky...16 Kontrolní seznam pro uvedení vozidla do chodu...16 Upevnění šasi a umístění dekorativních nálepek...16 Kontrola nastavení a vůle ozubení pohonu...17 Začátek instalace systému dálkového ovládání...17 Zkouška dosahu vysílače systému dálkového ovládání...19 Zkouška základního nastavení karburátoru...19 Nastartování motoru...20 Spalovací motor...20 Příprava...21 Nastartování motoru...21 Vypnutí motoru...21 Pravidla pro záběh tohoto spalovacího motoru...22 Palivo úvodní fáze záběhu motoru úvodní fáze záběhu motoru Úvodní fáze záběhu motoru...22 Doporučení pro provoz vozidla...23 Účinek způsobů ovládání na jednotlivé součástky podvozku vozidla...24 Nastavení...25 Jemné doladění motoru...25 Nastavení hlavní vstřikovací trysky (při plném zatížení motoru) Nastavení šroubu pro nastavení směsi při otáčkách volnoběhu...26 Nastavení šroubu pro nastavení směsi při otáčkách volnoběhu...26 Nastavení tlumení...26 Nastavení pružin...27 Nastavení tlumiče nárazů...28 Nastavení odklonu kola...29 Nastavení souososti vozidla...29 Nastavení systému dálkového ovládání (při výměně, nepovinné)...30 Uchycení řídícího serva...30 Instalace řídícího serva...31 Uchycení serva pro ovládání škrtící klapky/brzdy...32 Uchycení táhel a pák řízení...32 Zdokonalené nastavení...33 Nastavení diferenciálů...33 Nastavení sbíhavosti předních kol...33 Mechanické snížení...33 Příčné stabilizátory...34 Ackermannův efekt...34 Tlumení...34 Čištění a údržba...34 Čištění...35 Palivový systém, motor Vzduchový filtr...35 Systém brzd...35 Mazání...35 Výměna pneumatik...36 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...36 Technické údaje...37 Hmotnost a délka vozidla...38 Případné problémy a jejich řešení...38 Důležitá upozornění (ručení)...40 Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí! Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Předpovědi počasí této stanice považujte pouze za orientační. Výrobce nezodpovídá za případné nesprávné zobrazení předpovědi počasí na displeji této stanice a za následky, které by z toho vyplynuly. Nenamáčejte přístroje nikdy do vody. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvům teplot. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů. Model je určen pouze pro použití venku, nikoli ve vnitřních prostorách. Model není určen pro děti mladší 14 let. Děti mladší 14 let mohou tento model provozovat pouze pod dohledem dospělých. Nikdy neriskujte! Vaše vlastní bezpečnost jakož i bezpečnost vašeho okolí by měla být vaší povinností. Jste odpovědní za provozování modelu. Buďte trpěliví! Mějte na paměti, že provoz a ovládání dálkově řízeného modelu není jednoduchou záležitostí, a že tomuto ovládání je nutné se krok za krokem naučit. Nesprávné ovládání modelu může způsobit vážná zranění lidem, zvířatům a poškodit majetek. Dříve, než poprvé odstartujete. Dříve, než poprvé odstartujete, prověřte prosím všechny šroubové spoje a matky kol. Ujistěte se, že jak baterie (akumulátory) vysílače tak baterie (akumulátory) přijímače jsou kompletně nabité. Postupujte pak následovně: 1. Ujistěte se, že obě kontrolní páčky jsou v neutrální pozici 2. Poté zapněte vysílač dálkového ovládání 3. Poté zapněte přijímač dálkového ovládání Motor, palivo Při zabíhání motoru také dodržujte následující pokyny a regulace: Používejte pouze palivo pro rádiem řízené modely automobilů 4

2 Nepoužívejte nikdy benzín určený pro motokáry. Nepoužívejte nikdy benzín určený pro modely letadel. Procento oleje obsaženého v palivu pro letecké modely je příliš nízké. Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se motoru, výfuku a potrubí během provozu motoru! Před odejmutím karoserie modelu počkejte, až motor modelu vychladne. S podvozkem jezděte jenom tehdy, je-li připevněna karoserie. Vypnutí motoru: Zastavte setrvačník na spodní straně karosérie, když motor běží naprázdno. Za tímto účelem použijte kus látky, rukavice nebo vhodný předmět nebo látkou či něčím podobným zablokujte výfuk. Nebo: Přerušte přívod vzduchu do karburátoru. Přívod paliva by neměl být odpojován, protože může dojít k přehřátí motoru. Pouze tehdy, když je motor vypnutý, můžete vypnout přijímač a teprve pak vypněte vysílač! POZOR! Nebezpečí úrazu! Palivo k tomuto modelu uchovávejte na uzavřeném místě, kam nemají přístup děti! Vyvarujte se kontaktu paliva s očima, sliznicemi a s kůží. Jestliže se necítíte dobře, kontaktujte ihned lékaře! Jednotlivé složky paliva tohoto modelu, jako je methanol a nitrometan jsou jedovaté! Nevylívejte palivo na zem! Pro uchovávání paliva a pro tankování do modelu používejte speciální láhev. Zkoušky modelu provádějte pouze ve venkovním prostředí. Nevdechujte nikdy výpary z benzínu ani výfukové plyny z motoru! Pokud plníte nádrž motoru modelu ve vnitřním uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečnou ventilaci! Před každým použitím prověřte těsnost hadiček a těsnost víčka nádrže. POZOR! Riziko výbuchu! Nebezpečí požáru! Palivo, jímž se plní nádrž modelu je vysoce hořlavé. Když plníte model palivem, nekuřte a nepracujte s otevřeným ohněm! Palivo doplňuje pouze v dobře větraných místnostech nebo venku, stranou od zdrojů ohně. Tento model transportujte pouze s prázdnou nádrží. Jestliže se po několik dní nechystáte model používat, vyprázdněte nádrž. Pro transport paliva používejte vhodnou nádobu. Toto palivo může prožrat nádobu a poškodit nalakované a gumové části. Prázdné nádoby na palivo modelu jakož i zbytky paliva jsou nebezpečným odpadem a představují značné nebezpečí. Musí být proto náležitým a ekologickým způsobem zlikvidovány. Nádoby na palivo nespalujte! Ovládání modelu Nikdy neovládejte model, pokud je omezena vaše schopnost reagovat (například když jste unavení, pod vlivem léků nebo alkoholu). Chybné reakce mohou způsobit vážná zranění lidí a poškození předmětů. Nikdy nesměřujte model na místo, kde se vyskytuje více lidí, osob nebo zvířat! Udržujte stále vizuální kontakt s modelem. Nejezděte s ním v noci. Nikdy nejezděte po komunikacích, které mají přístup k veřejné silniční komunikaci. Berte v úvahu všechny možné podmínky a regulace platné pro dané místo provozování modelu. 5 Nikdy nejezděte bez vzduchového filtru. Pravidelně kontrolujte všechna propojení šrouby a jiným spojovacím materiálem, protože se mohou uvolnit popřípadě oddělit v důsledku vibrací motoru. Vyvarujte se dlouhého provozování modelu pouze v částečném provozním osazení. V opačném případě se může motor a spojka (postrádající vzdušné chlazení) přehřát! Vyvarujte se provozování modelu při velmi nízké teplotě vzduchu. Syntetický materiál karosérie modelu automobilu za těchto podmínek ztrácí elasticitu. V těchto podmínkách proto i malé srážky a kolize mohou způsobit poškození jako je například rozštípnutí a zlomy. Dálkové ovládání Dříve než začnete model automobilu provozovat, ověřte si rozsah vašeho systému dálkového ovládání. Pevně zašroubujte anténu vysílače a vytáhněte jí do její kompletní délky. Pokud není tato anténa úplně vytažena, snižujte to dosah dálkového ovládání a snižujte to účinnost tohoto ovládání. Na modelu v klidu stojícím nejprve ověřte, zda serva odpovídají na signály dálkového ovládání! Přezkoušejte indikátor nabití vašeho dálkového ovládání! Slabé nebo zcela vybité baterie mohou způsobit, že ztratíte kontrolu nad ovládáním vašeho rádiem řízeného modelu. Ujistěte se, že na daném místě zrovna v tuto chvíli nikdo neprovozuje blízkou frekvenci! Interference (rušivé křížení signálů) na téže frekvenci může způsobit, že ztratíte kontrolu nad vaším rádiově řízeným modelem. I když používáte různé typy modulací (FM, PPM, AM, PCM) identické frekvence není možné používat. Nejezděte s modelem pod vedením vysokého napětí nebo pod anténními stožáry. Neprovozujte model v bouřce. Atmosférické interference mohou ovlivnit signál vysílače vašeho dálkového ovládání. Neprovozujte model v dešti na vlhké trávě, ve vodě v blátě nebo ve sněhu. Jednotlivé komponenty dálkově řízeného modelu nejsou vodotěsné. Ujistěte se, že servo škrtící klapky/brzdy je v neutrální pozici. Pokud motor dosud běží, vždy nechávejte jak vysílač tak přijímač dálkového ovládání zapnutý. Postup vypínání systému dálkového ovládání: 1. Vypnutí motoru 2. Vypnutí přijímače a vypnutí vysílače Obecné informace Berte v úvahu všechny poznámky a bezpečnostní pokyny, které se týkají tohoto vozidla. Používejte pouze původní náhradní díly. Příliš dlouhé kabely a kabely, které přečnívají zajistěte kabelovými spojkami. Především se ujistěte, že toto vedení nezasahuje do pohybujících se částí. Jestliže model automobilu nepoužíváte po delší dobu, vyjměte z něj baterie. Nikdy nemíchejte akumulátorové baterie s běžnými bateriemi, které nelze dobíjet. Nikdy nemíchejte zpola nabité a zcela vybité akumulátory či baterie. Nikdy nepoužívejte současně baterie s rozdílnou kapacitou. Pokud by k tomu došlo, je možné, že slabší akumulátory či baterie, nebo baterie s nižší kapacitou mohou být zcela vybité a mohou následně vytéci. Nikdy se nesnažte nabíjet běžné baterie, které nejsou k nabíjení určeny. Dbejte na jednotlivé provozní manuály jednotlivých zařízení, která budete v souvislosti s provozováním modelu používat, jako jsou například akumulátory či nabíječky. Obecná doporučení pro začátečníky i profesionály v oboru dálkově řízených modelů aut. Samozřejmě, profesionálové zkušení a zdatní v sestavování modelů automobilů a v jejich ovládání budou samozřejmě schopni tento model sestavit a ovládat bez rozsáhlého obrázkového návodu. A samozřejmě asi není nutné vysvětlovat, co je podvozek vozidla a co znamená nastavení motoru. 6 Co je ovšem pro vás všechny důležité, jsou bezpečnostní pokyny, důležité poznámky a poznámky. Extra tipy tyto extra tipy mohou být pro vás užitečné. Můžete je ale použít také při komunikaci s jinými sportovními modeláři a usnadní vám také četbu časopisů pro sportovní modeláře a zjednoduší vám porozumění článkům. V těchto médiích můžete najít mnoho cenných rad, které vám pomohou. Naším hlavním cílem je bezpečnost! Poznámka: Doporučujeme vám, abyste si soubor součástek pečlivě prohlédli a důkladně si pročetli tento návod k použití. V popisu tohoto modelu se dozvíte vše o charakteristikách tohoto modelu. V kapitole věnované přípravě naleznete seznam nářadí a příslušenství, které budete potřebovat pro finální zkompletování modelu a pro různé úkoly, které jsou pak důležité při přípravě na jízdu. Zatímco připravujete model k uvedení do provozu, můžete se naučit funkcím, které váš model má, a můžete se nejjednodušším způsobem seznámit rovněž se souvislostmi jeho technických parametrů a stavu. Tyto poznatky nejen zjednodušují ovládání a údržbu vašeho dálkově řízeného modelu, umožní vám také odhalit případné poruchy a provést také případné menší opravy a nastavení a doladění modelu. Se stále vzrůstajícími zkušenostmi s ovládáním tohoto modelu automobilu budete mít pravděpodobně také větší požadavky na výkon a jízdní vlastnosti vašeho modelu. Můžete proto optimalizovat nastavení a vyladění podvozku a přizpůsobit ho vlastnímu stylu jízdy a řízení a rovněž preferovanému terénu, ve kterém se s vaším modelem převážně pohybujete. Podvozek LEOPARD nabízí velké množství nastavení a vyladění, které bude pro vás nejvhodnější. V tomto návodu k použití nenajdete pouze způsoby, jimiž se tyto změny a nastavení provádí, ale rovněž důvody, proč tyto změny vedou k příslušným výsledkům. Technické pojmy jsou zapotřebí Technické pojmy jsou zapotřebí, ale ne každý uživatel je s nimi dobře obeznámen. Abyste dobře pochopili, o čem se v tomto návodu k použití mluví, a také proto, abyste byli schopni se domluvit s ostatními kolegy modeláři, spolu s popisem modelu poskytujeme i vysvětlení některých pojmů. Ba co víc: v případě, že by se některý z dílů rozbil, budete muset objednat náhradní díly. Zabraňte případnému nedorozumnění při objednávání vyplývajícímu z nepochopení, které bude mít za následek větší časové a finanční náklady a udejte správnou součástku a její správné jméno. Chcete všechno tady a teď? Pak jste výběrem modelu 4WD Stadium Buggy LEOPARD Rtr udělali správně. Motor se vzduchovým filtrem, rozdělovací a resonanční trubky jsou již namontovány, stejně jako kompletní systém dálkového ovládání rádiem se servy a přijímačem s vypínačem. Poskytujeme dva praktické boxy na podvozek určené pro přijímač a pro baterie přijímače. Dokončená karoserie auta a vhodné nálepky jsou součástí dodávky. Namontována je také podpora karosérie. Nyní ovšem ještě potřebujete dobít baterie a nabité baterie vložit, upevnit svíčku, naplnit nádrž a instalovat karosérii. A nyní jste už připraveni! Nejvyšší kvalita materiálů použitých na tomto modelu a prvotřídní řemeslné zpracování jsou zárukou bezproblémové zábavy při ovládání modelu a to dokonce i při těžkých provozních podmínkách. Tento model má rovněž velkou životnost. Nenáročná údržba modelu vám pak ponechává velké množství času, který můžete věnovat nerušené koncentraci na řízení a zdokonalování vašich řidičských schopností. Solidní technologie pro všechny styly řízení Hledáte výzvu. Chcete provozovat váš model v každém terénu. Možnosti nastavení a doladění tohoto typu vozidla a jeho přizpůsobení vašemu stylu řízení a oblasti použití jsou stejně variabilní jako možnosti terénů, do nichž je možno se s tímto modelem dostat. 3 milimetry tlustá montážní deska s vylepšenými stranami zajišťuje vysokou stabilitu mechanickou tuhost. Dvě samostatně nastavitelné diskové brzdy pro přední a zadní pohon nápravy umožňují, aby byl tento model ovladatelný za všech okolností. Model je vybaven rovněž elektronickým systémem, který v případě nouze zastaví model, 7 pokud dojde k podpětí nebo se v dosahu rádiového systému vyskytne jiný vysílač, který by mohl působit rušivé interference a znemožňovat tak bezpečné ovládání vozu. Zpola nafouklá kola s mnohočetnými hroty zaručují dostatečný pohon i v náročném terénu. Velkoryse pojaté nastavitelné olejově-tlakové tlumiče nárazu a příčný stabilizátor na zadní nápravě zajišťují dobrou přilnavost k jízdními povrchu a výborně umožňují vozidlu, aby se udrželo na cestě. Technické informace Motor: Vozidlo 4WD Stadium Buggy LEOPARD je poháněn vzduchem chlazeným 4,58 ccm dvoudobým motorem o výkonu 2,15 kw (2.9PS). Posuvný karburátor, rozvodné a rezonanční trubky jsou již namontované Tento karburátor je karburátorem nového typu. Je vyroben z hliníku a z plastu, což zaručuje jeho dostupnost. Přitom však umožňuje dokonalou kalibraci motoru. Je tak ušetřena hmotnost pro vestavěný elektro-startér nebo ruční startér. Motor funguje s ekologicky šetrným palivem pro modely, které je založeno na směsi oleje a methanolu. Nádrž díky zaklapovacímu uzávěru a integrované pumpě může pojmout 125 ccm paliva. Pohon: Jízdní výkon tohoto dvoutaktního motoru je pak převáděn k diferenciálu přední a zadní nápravy. Všechny diferenciály mají ocelová zkosená kola a planetová kola osy hnací hřídele jsou podporovány kuličkovými ložisky. Rám podvozku: Nezávislé zavěšení kol na dvojitém příčném ovládacím rameni stejně jako olejové tlumiče s modifikovatelným úhlem nastavení, které je možno provést pružinovým předpínačem optimalizují jízdní stabilit u a výkon a spňují tak beze zbytku všechna očekávání uživatele. Dvě nezávisle nastavitelné diskové brzdy se speciálními brzdovými destičkami nabízejí brzdnou sílu na přdní i na zadní nápravě, která může být přizpůsobena stylu jízdy i terénu. Nastavitelná ochrana serva chrání posilovač řízení v náročných podmínkách. Příčný stabilizátor (volitelná součást, není součástí dodávky) na zadní nápravě omezuje sklon modelu k nedotáčivosti, což z hlediska jízdních vlastností vozidla podporuje jeho hbitost. Šasi: Základová podpůrná deska je vyrobena z Duraluminu a zpevňující křížová upevnění přední nápravy směrem ke středu diferenciálu a zadní osy diferenciálu k šasi zaručují vysokou stabilitu při současně malé hmotnosti. Tato pevnost zaručuje vysokou jízdní stabilitu. Jízdní vlastnosti vozidla jsou podpořeny nízkou váhou, která je umožněna díky speciální slitině hliníku. Vysoká stabilita modelu má pak za následek, že model může menší kolize přestát bez jakéhokoli poškození. Nastavení a doladění vozidla: Svěrací šrouby v horním příčném ovládacím rameni se používají pro nastavení odklonu přední a zadní nápravy. Uspořádání je provedeno svěracími šrouby v táhlech. Dolaďovací díly jsou dostupné na požádání. Můžete si proto toto vybavení pořídit dodatečně, kdykoli si budete přát. 8

3 Dvoukanálové dálkové ovládání Škrtící klapka/páka brzdy Pokud je škrtící klapka/páka brzdy stlačena dopředu nebo dozadu, dochází buď k brždění nebo k akceleraci jízdy modelu. Krystal vysílače Tento krystal udává frekvenci vysílače. Krystal přijímače, který musí být přesně nastavený podle vysílače se vkládá do přijímače (na podvozku). Aby došlo k požadované změně frekvence, musí být vyměněny oba krystaly! Přepínač Rocker pro formátování řízení (vlevo) a přepínač Rocker pro formátování ovládání škrtící klapky/páky brzdy (vpravo) Pro jemné doladění neutrální pozice řídícího serva a serva škrtící klapky/páky brzdy je určen tento ovládací prvek. Funkce může být nastavena až na 100% účinnost. Podvozek 4WD Stadium Buggy Dvoukanálový vysílač dálkového ovládání Vysílač ve tvaru pistole s otáčecím kolem pro nastavení úrovně řízení a pohonu. Krystal vysílače a přijímače jsou dostupné zvlášť a mohou být vyměněny. Pokud chcete jezdit s vaším modelem současně s jiným modelem či modely (například závody), je nutné zajistit, aby nikdo jiný nevysílal na vaší vysílací frekvenci. V tomto případě byste ztratili kontrolu nad modelem. Anténa Anténa vysílače: Prostřednictvím antény je vysílán rádiový signál dálkového ovládání. Anténa přijímače: Jednoduchý vodič připojený k přijímači modelu, jehož délka je přesně přizpůsobena přenosové frekvenci systému dálkového ovládání. Signál, který je vysílán, je pak optimálním způsobem přijímán. Nabíjecí patice Vypínač ON/OFF musí být v poloze Off (vypnuto) předtím, než začnete nabíjet! POZNÁMKA: Nikdy nenabíjejte běžné baterie, které nejsou k nabíjení určeny. Tlačítko pro výběr funkcí Toto tlačítko je určeno pro výběr takových funkcí, jako je například funkce dual rate, ABS, lineární nebo exponenciální ovládání stejně tak jako zpětný chod serva pro související kanály. LED indikátor Indikuje polohu ON zapnutí vysílače. Kolečko pro nastavení citlivosti posilovače řízení (duální rozsah) Odchylka serva posilovače řízení může být nastavena právě tímto knoflíkem v rozsahu od 30% do 100%. Čím vyšší je vybraná percentuelní hodnota, tím citlivější je citlivost posilovače řízení k vysílanému signálu. Ovládací prvek pro otočení směru otáčení serva Tento ovládací prvek obrátí směr otáčení serva/směr jízdy příslušného serva. Volant Volantem se otáčí vozidlo požadovaným směrem doprava nebo doleva. 9 2/4 WD 2/4 Wheel Drive vozidlo je poháněno na 2 nebo na všechna 4 kola ABC příslušenství Zkratka ABC znamená Aluminium, Brass a Chrome tedy hliník, mosaz a chrom. Hliník se svojí malou teplotní roztažností a malou hmotností slouží ideálně pro písty, válec je vyroben z mosazi, přičemž jeho kontaktní plochy jsou pochromovány. Vzduchový filtr Tento vzduchový filtr je vyroben z pěny a zabraňuje vnikání prachu a nečistot do sacího otvoru karburátoru a motoru. 10 Geometrie Pozice kol ve směru jízdy: a) sbíhavost kol kola směřují dovnitř b) rozbíhavost kol kola směřují ven Rameno nápravy Místo, kde se náprava otáčí. Páky převodky řízení jsou umístěny na předním ramenu nápravy. Nárazník Tento nárazník je vyroben z vysoce odolného syntetického materiálu, který poskytuje excelentní tlumení v případě čelního nárazu. Podvozek Rám celého vozidla, respektive spodní podpůrná deska. CVD ojnice Ojnice, která je na jedné straně připevněna k diferenciálu kovovým spojem a která je na druhé straně připevněna k ose bez tolerance pomocí kardanového kloubu, vede to k malému opotřebení. Díky tomuto způsobu uchycení se osa může otáčet dokonce pod velkým ovládacím úhlem. Deska tlumiče Horní konec tlumiče osy je napravo a nalevo připevněn k desce tlumiče vepředu i vzadu. Tlumiče jsou tak pomocí desky tlumičů určitým způsobem propojeny. Diferenciál Toto technické zařízení vyrovnává různé rychlosti otáčení kol, například mezi vnitřními a vnějšími koly zatáčejícího vozidla, která v zatáčce opisují různě odlišnou dráhu. Palivová nádrž Palivová nádrž s víčkovým uzávěrem může obsáhnout až 580 ccm a je vybavena integrovaným palivovým filtrem. Tato palivová nádrž je propojena s karburátorem prostřednictvím dvou hadiček a je vybavena také ruční pumpou. Další hadička slouží pro odvětrávání palivové nádrže. Naklonění kol Při pohledu zepředu vidíte naklonění kol vozidla. Toto naklonění může být budˇpozitivní nebo negativní. Olejové tlumiče Tento tlumič nárazů se sestává ze šroubové pružiny s pístem v olejem naplněném válci, který se ve středu pohybuje. Šroubovitá pružina je podporována podložkou pružiny na konci tyče pístu a v závislosti na designu prstencovitou západkou nebo pružinovým předpínačem na vnější straně válce. Předpnutí pružiny může být nastaveno najednou na prstencové západce nebo může být nastaveno krok za krokem pomocí předpínačů na různou úroveň. Pružina absorbuje otřesy osy, jestliže se vozidlo pohybuje po nerovném povrchu. Skoky a dopadání jsou tlumeny pístem, který se pohybuje olejem. Výběrem různých tlumících olejů pro tento píst můžete dosáhnout rozličných vlastností tlumení. Tlumič je upevněn na desku tlumiče na horním a dolním příčném spojení. Vzdálenost stlačení je omezená pomocí plastické objímky. V závislosti na modelu může být nastavena různá tenze pružiny buď najednou na prstencové západce nebo může být nastavena na různou úroveň krok za krokem pomocí předpínačů. RC model Radio Controlled či Remote Controlled, rádiem řízený či dálkově řízený model Přijímač Toto zařízení přijímá a překládá signál dálkového ovládání vysílače dálkového ovládání (směr a intenzita) pro servo a pro ovládání rychlosti. Krystal vysílače, který je nastaven na krystal přijímače, zajišťuje dokonalou komunikaci mezi vysílačem a přijímačem. Krystal přijímače a krystal vysílače jsou tak vzájemně vyladěny., takže signály paralelně používaných vysílačů nemohou tento přijímač (přijímač tohoto modelu) narušit. Rezonanční tlumič výfuku Rezonanční tlumič výfuku slouží jednak pro absorbování hluku vycházejícího z motoru a výfuku, a jednak se na něm projevuje optimální výkon motoru. Rotorový spouštěč Elektricky poháněné startovací zařízení pro modelové spalovací motory. Ojka rotorového spouštěče se nasadí do adaptéru. Tento spouštěč nastartuje motor. Páčka (rameno) serva Páčka ve formě ramena, kříže nebo kolečka se čtyřmi páčkami přenáší rotační pohyb motoru serva pomocí ovládacího kolečka. Hlavní jehla vstřikovací trysky Reguluje vstřikování paliva do karburátoru. Servo Servo motor jehož hřídel se otáčí v limitovaném úhlu oběma směry a mechanicky ovládá model

4 Posuvný karburátor Otáčením škrtícího ventilu se reguluje přísun vzduchu do motoru. Zároveň se kuželová jehla jehlového uzávěru pohybuje a objem paliva, které plyne do karburátoru, se mění. Formátování (trimming) Jedná se o jemné vyladění neutrální pozice serva. Neutrální poloha je tak superponována pomocí páčky dálkového ovládání. Neutrální poloha serva může být pak přepnuta buď jedním nebo druhým směrem. Příprava Rozsah dodávky Hřídel Osa do které jsou přišroubovaná kola a kolem níž se otáčejí. Řídící kloubové rameno Páka na ose (převodka řízení). Pohyb tohoto ovládacího propojení způsobuje, že kola se natáčení. Řídící kloubový čep Řídící osa kola. Propojuje část osy tak, že může s podporou ramena osy rotovat (mezi horním a dolním příčným ovládacím ramenem). Řídící spoj Přenáší pohyb páčky řídícího serva na páčku řídícího spoje. Páčka řídícího spoje Páčka na části nápravy. Pohybem řídícího spoje pomocí této páčky doprava nebo doleva je způsobeno natáčení kol. Řídící servo Servo motor, který provádí ovládání pomocí řídícího spoje. Ochrana serva integrovaného v ovládací páčce serva chrání servo před poškozením, které může způsobit silný šok pro kola prostřednictvím řídícího spoje na transmisi serva. Servo škrtící klapky/brzdy Toto servo ovládá jak karburátor, tak deskové brzdy. Šroub pro zavření škrtící klapky Reguluje minimum dodávky vzduchu do karburátor při volnoběhu motoru. Příčné rameno nápravy Poloosa (dělená náprava) příčná vzhledem ke směru jízdy spojuje závěs kol (hřídel, část osy a řídící rejdový čep) s kostrou (šasi). Příčný stabilizátor Kovový zahnutý svorník tvaru U, který je na obou koncích připevněn s nižším příčným ramenem respektive prostřednictvím kulovité hlavy. Ve středu je drátěný svorník uchycen směrem nahoru a dolů na plášť diferenciálu. Když je tak jedno kolo odchýlené, ostatní kola se rovněž odchylují pomocí vzpěry, klopení karoserie vozidla je omezeno. Příčný stabilizátor podporuje a zvětšuje účinek olejového tlumiče nárazů a to zvláště tehdy, když je kolo odchýleno. Je tak vždy a v každé situaci zajištěna řádná funkce kola. Rozsah dodávky Jedno šasi Dvoutaktní spalovací motor s objemem 4,58 ccm s výkonem 2.15 kw s rozvodnýmii a rezonančními trubkami a vzduchovým filtrem Řídící servo, servo škrtící klapky/brzdy a přijímač jsou již uchyceny Palivové hadičky jsou již položené Startovací rotor Čtyři kola s plastikovými ráfky a s již nainstalovanými pneumatikami s vložkami Karosérie STADIUM BUGGY, s potiskem Dlážky pro upevnění karosérie Plastiková roura jako podpora pro vedení antény Souprava pružinového předpínače Jedno dvoukanálové dálkové ovládání (s držadlem ve tvaru pistole) Tento návod k obsluze Nutné příslušenství Které není součástí dodávky Akumulátory, které lze nabíjet a které jsou určeny pro napájení přijímače serv a rotorového starteru. Rotorový starter (akumulátory Ni-Cd/NiMH, 6 článků, Racing Pack) Nabíječka (220Voltů) pro nabíjení akumulátorů nebo rychlonabíječka na 12 Voltovou autobaterii Žhavící svíčka (typu medium, extra cold, v závislosti na typu paliva) Klíč na zapalovací svíčky Spojení (konektor) se zástrčkou s akumulátory jako jednotka Palivo pro modely automobilů na bázi methanolu/oleje, minimální podíl nitromethanu 16%. Láhev pro tankování Filtr do nádrže Olej do vzduchového filtru Poznámka: Náhradní díly Seznam součástek náhradních dílů můžete najít na webové stránce v oblasto downloadu, která souvisí s tímto výrobkem. V jiném případě si můžete objednat tyto náhradní součástky telefonicky. Proč je vhodné příslušenství tak důležité? Který typ paliva je ten pravý? Výběr správného paliva má nepochybně vliv na jízdní vlastnosti modelu a na charakteristiku motoru. Je proto nutné mít na paměti následující zásady: Ve fázi záběhu by mělo být používáno speciální palivo pro rádiem řízené modely se zhruba 16% podílem nitrometanu. Poté, co proběhne tato fáze záběhu (zhruba po uplynutí 45 minut provozního času, můžete začít používat palivo se zhruba 20% obsahem nitrometanu Pro maximální výkon doporučujeme palivo, jehož maximální podíl nitrometanu je 25%. Poznámka: používejte pouze palivo pro rádiem řízené modely automobilů Percentuelní podíl oleje obsaženého v palivu pro motory určené pro letecké modely je příliš malý (není dostatečná lubrikace), což způsobuje, že motor se přehřívá. To pak může vést k vážnému poškození. Proč je zapotřebí nádoby pro tankování? Palivo pro rádiem řízené modely je k dispozici pouze ve velkých nádobách (kanistrech). Naplnění nádrže motoru za použití malé, speciální tankové láhve s malou a zahnutou trubičkou je nepoměrně snažší než plnit tuto nádrž přímo z výše jmenovaného kanistru. Díky této láhvi rovněž zabráníte úniku paliva (které je drahé a navíc obsahuje jedovaté látky). Je potřeba více žhavících svíček? Žhavící svíčky se zanášejí, zvlášť ve fázi zabíhání motoru. Proto vám doporučujeme, abyste měli v zásobě několik žhavících svíček navíc, protože někdy může dojít k situaci, že je budete potřebovat vyměnit. Existují svíčky s různou hodnotou tepelné výhřevnosti. Výběr žhavících svíček má pak následně velký vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Pro fázi zabíhání motoru je vhodné používat Horké žhavící svíčky, aby se dosáhlo vysokého výkonu motoru. Poté, co tato fáze záběhu proběhne, můžete použít žhavící svíčku se střední nebo chladnou hodnotou tepelné výhřevnosti. Poznámka: Používejte pouze žhavící svíčky, které jsou určené pro rádiem řízené modely automobilů. Špatné žhavící svíčky, jako například ty, které jsou určené pro čtyřtaktní letecké modely, mohou způsobit špatný chod motoru a komplikovat ladění motoru. Výměna žhavících svíček Pro tento účel budete potřebovat extra dlouhý klíč na žhavící svíčky (křížový klíč SW 8, 9 10 a 12), který může být použit rovněž pro vyšroubování vnějších šestihranných šroubů. Nažhavení žhavící svíčky Zasouvací konektor s akumulátory jako napájecí jednotkou je vložen na žhavící svíčku a spůsobuje ohřev, takže směs paliva se vzduchem je zažehnuta a motor nastartuje. Když motor začne hladce pracovat, konektor může být odpojen. Podpůrná zařízení a prostředky Upevňovač kabelů Olej do vzdušného filtru Strojní olej s nízkou viskozitou pro lubrikaci a ochraně spalovací komory před korozivními zbytky v motoru (po skončení provozu motoru) Kontrolní seznam pro uvedení vozidla do chodu Co musí být provedeno: Musí být zkontrolováno nastavení a vůle ozubení pohonu Musí být provedena kontrola serv Musí být provedena kontrola dosahu vysílače dálkového ovládání Musí být provedena kontrola základního nastavení karburátoru Musí být doplněno palivo Nyní můžete spustit motor Poznámka! Pokyny, které specifikují pozici zadní/přední/pravý/levý se vždycky vztahují k podélné ose vozidla a směru jízdy dopředu. Upevnění šasi a umístění dekorativních nálepek Upevňovací prvky pro karosérii vozidla jsou již přibaleny jako součást dodávky podvozku Stadium Buggy LEOPARD. Předtím, než začnete instalovat karosérii auta, musí být připraveny díry pro podporu karosérie a pro průchod antény. Použijte za tímto účelem speciální karosériový vrtáček. Podvozek Stadium Buggy Leopard je složen a je připraven ke spuštění. Dříve než poprvé odstartujete, je ale třeba provést určitá základní nastavení a musí být přezkoušeno základní příslušenství. Musí být připraveny také příslušné podpůrné agregáty. Projděte si celý seznam, všechny položky, jednu po druhé a váš model je pak připraven k použití.. Poznámka: Opatření ladění podvozku a/nebo instalace dalšího systému dálkového ovládání vyžadují různé nástroje. Potřebné příslušenství je uvedeno níže v seznamu. Nástroje a podpůrná zařízení, seznam jednotlivých dílů nutných pro uvedení podvozku do provozu. Nástroje Nástrčkový klíč 17 mm pro matky kol Plochý maticový klíč 5 mm pro různá nastavení a nastavení odklonu Plochý maticový klíč 5,5 mm pro změnu tlumiče nárazů Klíč (Allen) 2.5 mm pro změnu tlumičů nárazu Klíč (Allen) 1.5 mm pro šroub bez hlavy na nastavovacích prstencích škrtící klapky/brzdy a řídícího spojení a příčného stabilizéru Klíč (Allen) 2.5 mm pro závrtný šroub (bez hlavy) na nastavovacích prstencích škrtící klapky/brzdy a řídícího spojení a příčného stabilizéru (volitelně) Křížový šroubovák (fáze č.1) pro všechny ostatní šrouby na podvozku, pouzdrech diferenciálu a úchytné desce dálkového ovládáni Křížový šroubovák pro šroub škrtící klapky a hlavní jehly vstřikovací trysky Instalace karosérie: Použijte barevné křídy nebo si slabě udělejte značky na okraj podpory karosérie Umístěte přitom karosérii na podvozek tak přesně, jak to jen bude možné Odejměte znovu karosérii z podvozku a Vyvrtejte dírky do karosérie na místech předtím naznačených pro uchycení karosérie Umístěte karosérii na podvozek a upevněte jí k tomu určeným spojovacím materiálem Určete si polohu pro anténu na karosérii Vyvrtejte zde rovněž otvor pro průchod antény Vytvořte otvory pro šňůru startéru, pro závěrku nádrže a pro chladící hlavu. Karosérie LEOPARD je už předem vyřezána a nabarvena! Dekorativní vzory jsou přilepeny na vnější straně karosérie Otřete karosérii a dekorativní prvky jemně navlhčeným hadrem a poté tyto nálepky aplikujte. To vám poskytne čas k tomu, abyste mohli umístit tyto dekorativní prvky na správné místo a mohli vyhladit vzduchové bubliny. Jemné detaily jako jsou například rámy oken, části dveří nebo rámy mohou být zdůrazněny běžnými dekorativními nápisy nebo voděvzdornými fixami

5 Kontrola nastavení a vůle ozubení pohonu Motor přenáší svoji kapacitu prostřednictvím ozubených kol skříně spojky na hlavní ozubené kolo ve středu diferenciálu. Obě otáčivé osy musí být přesně nastaveny a to tak, aby byly přesně paralelní. To zabraňuje napětí v jízdní části, předčasnému opotřebení ozubených kol a ložiskového čepu a nedojde pak ani ke ztrátě výkonu. Poznámka: Paralelní nastavení klikového hřídele jízdní části musí být prověřeno před každou jízdou a pokud to je nutné, musí být přenastaveno! Pokud je nastavení paralelní, ozubené kolo na skříni spojky a hlavní ozubené kolo se budou plynule otáčet. Pokud je zde spojení příliš volné, ozubená kola to při dlouhém chodu zničí. Příliš malá vůle zase zničí ložiska ve spojce a v motoru. Kontrola ozubených kol Vložte mezi ozubená kola skříně spojky a hlavního kol v jízdní sekci proužek papíru. Pohybujte ručně těmito ozubenými koly. Proužky papíru se nesmí odtrhnout, když s kolem pohybujete. Vložte 4 tužkové baterie, resp. akumulátory (typu AA), dodržujte přitom jejich správnou polaritu a pevnost jejich uchycení. Opakované nastavení Odšroubujte čtyři šroubky uchycení motoru na spodní straně úchytné desky (šasi) Nastavte příčně motor a šrouby opět pevně utáhněte. Vyšroubujte čtyři šroubky na vrcholu, tj. na podpěře motoru a nastavte vertikální polohu motoru a šrouby opět pevně utáhněte. Pečlivě připojte obě červené zástrčky Držák spolu s kabely a zástrčkami opět zasuňte do boxu. Zavřete box na baterie a nepřiskřípněte přitom kabely. Začátek instalace systému dálkového ovládání Poznámka: Všimněte si zvláštních kapitol věnovaných dálkovému ovládání. Odejměte víčko přihrádky pro baterie na spodní straně vysílače. Vložte 8 tužkových baterií, resp. akumulátorů (typu AA), dodržujte přitom jejich správnou polaritu. Víčko opět zavřete Otevřete box přijímače a opatrně vyjměte přijímač. Odviňte vedení antény a veďte jej ven skrz otvor v krytu boxu přijímače. Veďte anténu přijímače vodící trubičkou antény a provlékněte ji na druhou stranu. Vložte spodní část vodící trubičky antény do otvoru v boxu přijímače Upevněte vedení antény v horní části vodící trubičky a to buď pomocí příchytné lepící pásky nebo aplikací gumového kloboučku. Otevřete přihrádku pro baterie v podvozku a odejměte z boxu pro baterie držák baterií. 17 Pozor! Anténu nezkracujte! 18 Pečlivě uzavřete box přijímače Ujistěte se, že západka je pečlivě uzavřena a na svém místě. Zapněte vysílač. Rozsvítí se zelené světlo. Pokud se zelená LED kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte akumulátory a pokud to je nutné, vyměňte je za nové. Zapněte přijímač za pomoci vypínače na podvozku. Serva musí být natočena do neutrální polohy. Poznámka: Zapínání jednotlivých komponent systému dálkového ovládání by mělo probíhat následovně: 1) Zapnutí vysílače 2) zapnutí přijímače Zapínání jednotlivých komponent systému dálkového ovládání by mělo probíhat následovně: 1) Vypnutí přijímače 2) vypnutí vysílače Zkouška dosahu vysílače systému dálkového ovládání Abyste neztratili kontrolu nad vaším modelem byste měli před každým startem nebo po nárazu překontrolovat funkci a dosah systému dálkového ovládání. Pro provedení tohoto testu postačí otestovat funkci řídícího serva. Podepřete model pod přední nápravou tak, aby kola mohla volně viset. Vysuňte úplně anténu vysílače. Zapněte vysílač a následně přijímač modelu Odstupte od modelu zhruba na vzdálenost 50 metrů (motor je vypnutý). Stiskněte pravou páčku dálkového ovládání a příslušnou levou páčku do neutrální polohy. Otočte volantem (kanál 1) doprava. Kola nyní musí směřovat směrem doprava. Otočte volantem (kanál 1) doleva. Kola nyní musí směřovat směrem doleva Uvolněte volant vysílače dálkového ovládání Kola se musí vrátit zpět do polohy přímé jízdy. Upozornění: Nikdy neprovozujte model, pokud dálkové ovládání dokonale nefunguje. Zkontrolujte nejprve stav nabití baterií ve vysílači a poté stav nabití baterií v přijímači. Poté je nutno se ujistit, že žádná další osoba neprovozuje jiné vozidlo na stejné frekvenci, jako je ta vaše. Pokud problém s dálkovým ovládáním přetrvává, řešení hledejte v tabulce vysvětlující problémy a závady. Zkouška základního nastavení karburátoru Jemné doladění otáček při chodu naprázdno a při plně otevřené škrtící klapce (plně zatíženém motoru) může být provedeno pouze u dobře fungujícího motoru. Karburátor Monster Truck LEOPARD je charakterizován kombinací materiálů nového typu, jimiž jsou plasty a kov. Nízká teplotní absorbce syntetických materiálů ve srovnání s karburátory, které jsou vyrobeny pouze z kovu, redukuje odpařování směsi paliva již z karburátoru. Přísun paliva tak může být mnohem přesnější, dokonce i s horkým motorem a může být jednodušším způsobem regulován. 19 Šroub dorazu škrtící klapky (šroub pro nastavení otáček při chodu naprázdno) Šroub dorazu škrtící klapky je malý šroubek hned vedle šroubu pro nastavení seřízení otáček chodu naprázdno. Tento šroub je již předem nastaven: Další nastavení není nutné provést. Šroub pro nastavení seřízení otáček chodu naprázdno reguluje pozici karburátoru a tím i výstup z karburátoru při volnoběžných otáčkách. Doporučujeme výstup karburátoru o velikosti zhruba 1mm. Otočením šroubku ve směru hodinových ručiček se výstup zvětšuje, otočením šroubku proti směru hodinových ručiček se výstup zmenšuje. Hlavní jehla vstřikovací trysky (šroub pro nastavení směsi) Jehla vstřikovací trysky je umístěna nad vstupem paliva do karburátoru. Je nastavena při prvním startu motoru a její nastavení již nemusí být nadále měněno. Jehla vstřikovací trysky reguluje směs vzduchu a paliva při plně otevřené škrtící klapce. Pokud otočíte tímto šroubem ve směru hodinových ručiček, bude výsledná směs vzduchu a paliva více zředěná. Pokud otočíte tímto šroubem proti směru hodinových ručiček, bude výsledná směs vzduchu a paliva bohatší. Při základním nastavování při prvním startu musí být Jehla vstřikovací trysky kompletně zašroubována a následně vyšroubována dvěma nebo třemi otočeními. Šroub pro nastavení směsi při volnoběžných otáčkách Šroub pro nastavení směsi při volnoběžných otáčkách je malý šroubek po straně spojení karburátoru. Je nastavován při prvním startu motoru a toto nastavení již nemusí být nadále měněno. Šroub pro nastavení směsi při volnoběžných otáčkách reguluje směs vzduchu a paliva při volnoběžných otáčkách a při přechodném intervalu k plnému otevření škrtící klapky. Pokud otočíte tímto šroubem ve směru hodinových ručiček, bude výsledná směs vzduchu a paliva více zředěná. Pokud otočíte tímto šroubem proti směru hodinových ručiček, bude výsledná směs vzduchu a paliva bohatší. Podle paliva, žhavící svíčky a podle okolních podmínek může být nutné provést později drobné modifikace v nastavení tohoto šroubu. Pokud se chcete vrátit k původními továrnímu nastavení, postupujte následujícím způsobem: Otevřete zcela karburátor Ponechte šoupátko otevřené a otočte šroub pro nastavení směsi při volnoběžných otáčkách ve směru hodinových ručiček, a to tak dlouho, dokud to jen půjde. Nyní šroub vyšroubujte jeho otočením 7,5 krát proti směru hodinových ručiček. Nastartování motoru Spalovací motor Spalovací motor Stadium Buggy LEOPARD je vybaven ABC příslušenstvím. Zkratka ABC znamená Alluminium, Brass a Chrome tedy Hliník, Mosaz a Chrom. Hliník se svojí malou teplotní roztažností a malou hmotností slouží ideálně pro písty, válec je vyroben z mosazi, přičemž jeho kontaktní plochy jsou pochromovány. Má mírné kuželovitý tvar, který se směrem vzhůru sužuje (toto zúžení je zhruba v řádu jednoho až dvou mikrometrů). Během provozu tohoto spalovacího motoru se horní část válce zahřeje prostřednictvím zažehovací svíčky a začne proces spalování. Dochází k expanzi a objímka válce získává svůj přesný válcovitý tvar, který se optimálně hodí pro doladění pístu. Tímto způsobem jsou prstence pístu zachovány, čímž nedochází ke ztrátám způsobeným třením. Tyto ztráty jsou naopak omezeny na 20

6 minimum a nedochází také k žádnému úniku spalovací směsi a podobně. Tyto motory jsou vyrobeny podle nejnáročnějších technických požadavků a jsou vyrobeny s vysokou technickou přesností. Drobné odchylky v určité toleranci nicméně nemohou být zcela vyloučeny. Malá nebo drobná nerovnost nebo hrubost materiálu je možná. Může zde navíc docházet k deformacím v důsledku tepelné zátěže a mechanických tlaků. Poznámka: Během zabíhání nového motoru proto musí být motoru poskytnut určitý čas pro vyrovnání a harmonizaci jednotlivých součástek. Během této doby se na sebe musí jednotlivé komponenty vyladit. Cílem tohoto vyladění je dosažení maximální kapacity motoru a zabránění předčasnému opotřebení součástek. Tato procedura zabíhání motoru musí být absolvována s největší přesností. Příprava Karburátor je již nahrubo nastaven. Jemné nastavení otáček při volnoběhu a škrtící klapky může být provedeno i s dobře zaběhnutým motorem Předtím, než začnete motor používat, profoukněte ho stlačeným vzduchem. Tak zajistíte, že spalovací komora bude zcela čistá a bez nečistot, které mohou do motoru proniknout. Vložte zažehovací svíčku s určitou tepelnou hodnotou v tomto případě se střední (medium) hodnotou extra cold (v závislosti na palivu) Jemně naolejujte vzduchový filter, abyste odfiltrovali částečky prachu. Nastartování motoru Podepřete podvozek při prvním startu tak, aby kola mohla volně viset a tak, aby hlavní pastorek na spodní straně nebyl blokován! Otevřete víčko palivové nádrže modelu a doplňte jej palivem. Používejte přitom speciální doplňovací láhev. Zabráníte tak nežádoucímu úniku paliva. Upozornění: Používejte pouze palivo pro rádiem řízené modely! Nikdy nepoužívejte automobilový benzín ani palivo do leteckých modelů! Vložte osu rotorového startéru do přípojky v klikové skříni (a) Stiskněte tlačítko start a nechte motor několikrát otočit dokud se palivo nedostatne do karburátoru (b) Přiložte konektor s plně nabitou startovací baterií na žhavící svíčku. Ujistěte se, že spojení je pevné a že konektor je pevně připojen!! Uveďte do chodu rotorový startér dokud motor nenastartuje. Držte přitom podvozek pevně v jedné ruce. Když se motor rozeběhne odejměte rotorový startér a znovu odejměte konektor. Poznámka: Tento připojovací konektor smí být k motoru připojen pouze krátce. Jinak by žhavící svíčka mohla předčasně vyhořet. Vypnutí motoru Odpojte přívod vzduchu do karburátoru. Zablokujte výfukovou rouru kusem látky nebo Nebo zastavte kolo motoru na spodní straně karosérie kusem látky nebo rukavicemi.. Pozor: Přívod paliva by neměl být odpojován, jinak se motor přehřeje. POZOR: Pokud se rotorový startér v motoru neotáčí nebo se otáčí jenom velmi obtížně po několika neúspěšných pokusech, potom je pravděpodobné, že do spalovací komory proniklo příliš mnoho paliva a do klikové skříně. Motor je přecucaný. V tuto chvíli se již nepokoušejte motor nastartovat a odejměte všechno přebytečné palivo. Tímto postupem tak zabráníte poškození vašeho motoru! Za tímto účelem postupujte následujícím způsobem: Pečlivě zašroubujte hlavní trysku ve směru hodinových ručiček tak druhou, dokud to půjde. Vyšroubujte žhavící svíčku a prověřte si její zažehovací schopnost. Dejte na motor kus látky a nechte rotorový startér pětkrát až šestkrát otočit motorem. Palivo bude vypumpováno a vypaří se 21 Vložte znovu žhavící svíčku a otočte hlavní tryskou třikrát proti směru hodinových ručiček. Opakujte startovací aktivitu. Pokud motor nenastartuje po desátém až dvanáctém pokusu, postupujte tak, jak je popsáno výše nebo se snažte tento problém vyřešit za pomocí tabulky rychlého řešení problémů. Pravidla pro záběh tohoto spalovacího motoru POZOR: Při úvodním zabíhání motoru a vzájemném dolaďování jeho jednotlivých částí musí být dodržovány následující podmínky: Musí být dodržena nízká rychlost motoru Směs paliva musí být bohatá Krátké periody provozu musí střídat přestávky a fáze chlazení (každá fáze musí trvat zhruba 3 minuty) Celková doba běhu motoru (čistá doba běhu motoru) by měla být zhruba 45 minut. Palivo Příměs nitrometanu v palivu tohoto automobilového modelu zvyšuje zápalnost tohoto paliva a tím i výkonnost motoru. Při fázi záběhu motoru modelu používejte palivo s menším percentuelním podílem nitrometanu. Zabráníte tak přehřátí motoru. Toto palivo pro záběh motoru by pak mělo mít také vyšší percentuelní obsah oleje ( Bohatší nastavení karburátoru). Lubrikace (mazání) motoru je pak vylepšena. Cílem je, aby se píst ve válci pohyboval co nejlépe, a aby se a sebe tyto součástky vyladily. Poté, co naplníte tankovací nádrž modelu a nastartujete motor tak, jak je popsáno výše, můžete zahájit fázi záběhu motoru. 1. úvodní fáze záběhu motoru POZOR! Podepřete podvozek při prvním startu tak, aby kola mohla volně viset a tak, aby hlavní pastorek na spodní straně nebyl blokován! POZOR! Aby mohl model později schopen dosáhnout plného spektra svého výkonu, tento motor by měl být nejprve natankován dvěmi nádržemi palivo pro bohatší nastavení karburátoru a běžet s měnícím se nastavení škrtící klapky. Toto nastavení se propojení silným býlím kouřem z výfukové roury. Po každém spuštění motoru (naplnění nádrže) dovolte motoru řádně vychladnout v dostatečně dlouhé fázi chlazení. Poté nemusí být směs paliva již tak hustá. Toho dosáhnete otočením hlavní trysky krok za krokem. Nechte připojovací konektor připojený a nechte motor zahřát zhruba po dobu 1 minuty bez akcelerace Pokud to bude nutné, vyšroubujte trochu hlavní trysku, průtokové množství bude tak o něco větší.. Po jedné minutě zahřívací fáze odejměte zmíněný konektor. Nechte motor běžet dvě až tři minuty s mezifázemi chlazení motoru. Jemně zvyšujte rychlost pomocí škrtící klapky. Motor běží nyní velmi hrubě a klade velký odpor. Po dvou až třech minutách motor vypněte. Nechte posléze motor vychladnout. Doba chladnutí motoru by měla trvat zhruba 10 minut. 2. úvodní fáze záběhu motoru Trochu motoru uberte a to otočením hlavní trysky osmkrát a poté motor znovu nastartujte. Nechte motor běžet dvě až tři minuty s mezifázemi chlazení motoru. Nyní bude motor reagovat na ovládání škrtící klapky již o něco lépe, ale bude zde stále kouř. Jestliže motor udržuje otáčky a poté začne vynechávat, vyšroubujte ještě jednou jemně hlavní trysku. Zastavte motor a nechte ho 10 minut vychladnout. Tuto proceduru opakujte a pokaždé nastavte směs o něco málo chudší. 3. Úvodní fáze záběhu motoru Po třetím naplnění nádrže může motor vozidla fungovat při malé rychlosti (max. 1/2 škrtící klapky) Směs paliva, která je příliš chudá může způsobovat přehřátí motoru a jeho zavaření. 22 Pro dlouhou životní dobu motoru byste měli dávat předost mírně bohatému nastavení karburátoru a používat palivo s dostatečným percentuelním podílem oleje (minimálně 20%). Tyto faktory přispívají k dlouhé životnosti motoru. Celková jízdní doba motoru by obecně měla být kolem 45 minut. Poté by měl být motor zaběhnutý. Zaběhnutý motor poznáte tak, že může být bez problémů natočen v chladném stavu a bez zažehovací svíčky a bez většího postřehnutelného odporu. Nyní můžete začít provozovat motor na jeho plný výkon. Obohaťte směs paliva dalším nastavením hlavní trysky, ale udržujte toto nastavení směsi na chudých hodnotách, aby se model mohl dokonale pohybovat. Poznámka! Pozor! Je vždy extrémně důležité, aby směs paliva nebyla nikdy příliš chudá!!! Mějte na paměti, že mazání motoru je umožněno díky oleji, který je přítomen v palivové kapalině. Příliš málo oleje ve směsi paliva a vzduchu může způsobit přehřátí motoru a zavaření pístu v důsledku nedostatečného mazání. Při provozu motoru by měl být vždy vidět bílá stopa kouře vycházejícího z výfukového potrubní. Pokud se tak neděje, zastavte okamžitě motor a obohaťte směs paliva. Ujistěte se také, že kolem hlavy válce může proudit dostatečné množství vzduchu. To je jeden z dalších faktorů, které zabrání přehřátí motoru. Pokud to bude nutné a tato cirkulace vzduchu za účelem chlazení nebude zajištěna, pomůže zajisté vytvoření vhodného otvoru v karosérii vozidla. Poznámka: Optimální provozní teplota motoru je zhruba C. Vyzkoušejte tuto provozní teplotu motoru kapkou vody, kterou ukápnete na chladící hlavu. Jestliže se voda rázem vypaří, znamená to, že motor je příliš horký. Při provozní teplotě se tato voda má vypařovat 3 4 sekundy. Poznámka: Ujistěte se, že akumulátory vysílače a přijímače jsou zcela nabité. Prověřte a otestujte dosah vysílače systému dálkového ovládání a celkovou funkci vašeho dálkového ovládání. Vždycky vyzkoušejte ježdění s modelem na vysoké otáčky! Vyvarujte se krátkých a silných výkyvů v otevírání škrtící klapky, pokud chcete s modelem jet pomalu! Vyvarujte se časté pomalé jízdy s prokluzující spojkou! Model provozujte pouze s připevněnou karosérií. Tímto způsobem se budete chránit proti popálení, které vznikne, když se dotknete motoru a rozvodných trubek při případné nehodě. Umístění karosérie chrání rovněž jednotlivé komponenty modelu a motoru před létajícím štěrkem a padajícími kameny. Poznámka: Mějte na paměti, že ovládání rádiem řízených modelů je nutné se naučit krok za krokem. Nikdo se mistrem v ovládání modelu nerodí sám od sebe. Začněte proto s jednoduchým cvičením v ovládání modelu, například při jízdě v kruhu. Použijte jednoduché plastikové kelímky jako dopravní kužely a naučte se kličkovat mezi nimi. Naučte se jezdit v zatáčkách. Naučte se ovládat model, který jede směrem k vám (pravá a levá strana je otočena)! Kolečko pro nastavení posilovače řízení (duální rozsah) by mělo být nastaveno na 100%. Doporučení pro provoz vozidla Palivo Výběr vhodného paliva má zásadní a podstatný vliv na funkční charakteristiku motoru. Přidaná složka nitrometanu v palivu modelu zvyšuje schopnost zážehu a tím i výkon motoru. Složka oleje, kterou palivo rovněž obsahuje, zajišťuje mazání motoru: motor je samomazací. 23 V úvodní fázi zabíhání motoru by mělo být používáno speciální palivo pro rádiem řízené modely automobilů s maximálně 16% podílem nitrometanu. Po úvodní fázi zabíhání, kdy již k zaběhnutí motoru došlo (minimální čas záběhu je zhruba 45 minut), můžete používat palivo s maximálním percentuelním podílem nitrometanu 25%. Nikdy nepoužívejte palivo, které je určené výhradně pro motory leteckých modelů! Percentuelní podíl oleje v tomto typu paliva je příliš nízký (mazání motoru je příliš nízké a v případě motoru modelu automobilu není dostatečné). Nedostatečné mazání motoru může vést k přehřátí a následně k jeho závažnému poškození. Žhavící svíčka Výběr vhodné žhavící svíčky má rovněž značný vliv na výkon motoru. Pro zabíhací fázi byste měli používat Horkou žhavící svíčku (a rovněž pro motory s vysokým výkonem). Po zabíhací fázi můžete tento typ žhavící svíčky zaměnit za žhavící svíčku se střední nebo chladnou hodnotou. Poznámka: Nikdy nepoužívejte žhavící svíčky, které jsou určeny pro čtyřtaktní motory modelů letadel! Špatná nebo nekompatibilní žhavící svíčka může způsobit, že motor nebude správně pracovat a bude citelně komplikovat možnost správného doladění motoru. Rázy a přehřátí mohou také zničit svíčku. Mějte na paměti příslušné technické údaje o výkonu a předehřívejte s příslušným napětím. Jakmile motor nastartuje, odpojte ihned napětí. Vzduchový filtr Poznámka: Nikdy nejezděte bez vzduchového filtru! Tento vzduchový filtr je prevencí před vniknutím nasátých nečistot ze vzduchu a z okolního prostředí do motoru. Dokonce již velmi malé prachové částečky mohou vniknout do motoru a zde způsobit, že se píst zadře nebo se zavaří, což může zničit celý motor a vést k následným poškozením i v jízdní části podvozku. Navlhčete dodatečně vzduchový filtr slabou vrstvou tekutého strojního oleje. Zabráníte tak vniknutí i těch nejmenších prachových částeček do motoru. Účinek způsobů ovládání na jednotlivé součástky podvozku vozidla Motor Motor podvozku Stadium Buggy LEOPARD má objem 3,5 ccm a je vzduchem chlazený. To znamená, že proud vzduchu se stará o chlazení motoru a o odvod teplého vzduchu od válce a od motoru obecně To je jeden z důvodů, proč byste se měli vyvarovat častého a silného měnění zatěžování motoru (rychlá, prudká změna přidávání plynu z nízkých otáček na vysoké). Rychlá změna otáček totiž silně zahřívá motor bez toho, aby bylo k dispozici patřičné chlazení pomocí vzduchu, jako je tomu při jízdě s konstantně vysokými otáčkami (vysoké rychlosti). Jako důsledek přehřátí motoru se může zablokovat píst ve válci (dojde k zadření pístu), což zablokuje jízdu modelu. To může vést k poškození celé jízdní části podvozku. Ovládejte vozidlo v částečném provozním zatížení, které odpovídá požadované rychlosti vozidla. Přesto platí následující pravidlo: Pokud jedete pomalu plynule, je sice zaručeno dostatečné chlazení motoru vzduchem, ale mohou se vyskytnout poškození spojky (opotřebení, přehřátí klouzající spojkou). Spojka Pohonná síla motoru je přenášena pomocí centrálního diferenciálu do jízdní části podvozku. Při volnoběžných otáčkách spojka ještě není zachycena, model zůstává stát, zatímco motor běží. Jestliže jsou tyto otáčky přidávány pozvolna, vozidlo se pohybuje kupředu nebo startuje pomalu. Stejně jako u skutečného vozidla, konstantní prokluzování spojkou může způsobit vybouchnutí nebo překouření. Pouze při správných otáčkách motoru se začne spojka angažovat, rychlost motoru je přenášena bez jakéhokoli prokluzování do jízdní části podvozku. Opotřebení obložení spojky je potom minimální. Časté a opakované změny zátěže prováděné rychlými, krátkými pohyby přidávání a ubírání plynu, uzavírání a otevírání škrtící klapky rovněž snižují životnost spojky a jejích komponentů. 24

7 Ložiska Přehřátí motoru a/nebo spojky může mít rovněž vliv na ložiska skříně spojky. Vytečení či ztuhnutí olejového mazadla v ložiskách (vyschnutí) stejně jako různá roztažnost kuliček a pouzdra ložiska v případě vysokých teplot mohou rovněž vést k zadření ložisek. Pokud se kuličky nemohou nadále pohybovat volně, dochází v důsledku zvýšené třecí síly ke ztrátám a také k dalšímu zahřívání osy motoru. Nastavení Po absolvování fáze zabíhání motoru je model připraven pro použití a je schopen jízdy. Jízdní vlastnosti modelu jsou vhodné jak pro zkušební jízdu, tak pro již zkušené řidiče. Se zvyšující se schopností ovládat model ovšem rostou také požadavky na samotný model. Tyto požadavky závisí na stylu řízení příslušného uživatele a jeho ambicí dosáhnout například velké rychlosti, maximálního točivého momentu pro potřeby rychlostních či jiných závodů. Ladění Podvozek Stadium Buggy LEOPARD uspokojí i ty nejnáročnější piloty modelů a to především díky tomu, že umožňuje nejrůznější možnosti nastavení podvozku. Odklon předních a zadních kol může být průběžně nastavován v širokém rozsahu pomocí svěracích šroubů v horním příčném ovládacím rameni. Svěrací šrouby v levém a pravém řídícím spojení umožňují plynulé jemné doladění tohoto nastavení. Přednastavený tlak čtyř olejem tlumených tlumičů nárazu stejně jako progrese tlumení mohou být nastaveny pomocí pružinových komponent a pomocí modifikace úderového komponentu olejového tlumiče nárazů. Toto příslušenství obsahuje silikonové oleje různé viskozity pro olejové tlumiče nárazů stejně jako různé oleje různé viskozity s nimiž můžete měnit vliv na blokovací funkci předního a zadního nápravového diferenciálu. Poznámka: Předtím, než začnete pracovat na modelu, zásobte se nezbytným příslušenstvím a připravte si všechny nástroje, které budete pro nastavování potřebovat. Váš pracovní prostor musí být dostatečně velký a musí být také dobře osvětlený. Tento pracovní prostor musí být hladký, čistý a odolný proti opotřebení (proti olejovým skvrnám, skvrnám z paliva a tak dále.) Poznámka: Používejte vhodný šroubovák! Buďte zvláště opatrní při šroubování šroubů zhotovených z plastu, které jsou náchylné ke stržení závitu. Poznámka: Na svojí pracovní plochu umístěte kus látky tak, aby drobné součástky, které spadnou (jako například šroubky) mohly být snadno nalezeny a nepadaly ze stolu. Jemné doladění motoru Po absolvování zabíhací fáze motoru můžete začít s jeho jemným dolaďováním s cílem zvýšit jeho výkon. Za tímto účelem optimalizujte přípravu směsi pro volnoběžné otáčky a přepínání směsi šroubem pro nastavení směsi při volnoběžných otáčkách a se zcela sešlápnutým pedálem akcelerace na hlavní vstřikovací trysce. Toto jemné nastavení je podstatně zjednodušeno díky karburátoru nového typu, který je vyroben z kombinace materiálů hliníku a plastických hmot. Karburátory, které jsou vyrobeny pouze z kovu mají tendenci se během provozu příliš přehřívat, což má za následek, že část paliva se odpaří již v karburátoru. Nastavení karburátoru provedené ve stavu, kdy je motor vychladlý, nezůstává stejné během provozu. Malá tepelná absorbce tohoto syntetického, plastického materiálu brání tomuto účinku. Poznámka: Jestliže chcete používat palivo s vyšším percentuelním podílem nitrometanu dlouhodobě, nicméně vám doporučujeme, abyste nahradili současnou podložku hlavy válce silnější o tloušťce 0,1 mm, která vám umožní snížit kompresi. Pokud tuto kompresi nesnížíte, může to mít za následek přehřátí motoru a jeho poškození. Nastavení šroubu pro nastavení směsi při otáčkách volnoběhu Nastartujte motor a nastavte hlavní vstřikovací trysku tak, jak je popsáno výše. Omezte rychlost dokud odstředivá spojka nepřestane spojovat a kola se již neotáčí, když zdvihnete model ze země. Nechte motor vychladnout při volnoběhu zhruba po dobu sekund. Zatímco držíte model rukou ve vzduchu, krátce a silně ho nechte běžet na plný plyn. Zajistěte, abyste se nedotýkali pohyblivých součástí modelu! Pokud se model zastaví, jakmile ho spustíte na plný plyn, pak je směs pro volnoběh příliš řídká. Obohaťte pak směs 1/16 otočením šroubu, zatímco motor je vypnutý. Nastartujte znovu motor a opakujte celou proceduru, dokud přechod rychlosti při plném plynu není prováděn jemně a spontánně. Malá prodleva v odpovědi je normální. Pokud motor během přechodu od volnoběhu po plný výkon kouří a zvuk, který vydává, je velmi hrubý, potom směs je příliš bohatá. Obohaťte pak směs 1/16 otočením šroubu, zatímco motor je vypnutý. Nastartujte znovu motor a opakujte celou proceduru, dokud přechod rychlosti při plném plynu není prováděn jemně a spontánně. Malá prodleva v odpovědi je normální. Používejte motor tak, jako obvykle, abyste získali pocit, jak motor reaguje na změnu zátěže. Modifikujte nastavení, dokud charakteristika jízdních vlastností zcela nevyhovuje vašim očekáváním. Pokud jste provedli tato nastavení, je nicméně zapotřebí další nastavení dorazu škrtící klapky. Nastavení šroubu pro nastavení směsi při otáčkách volnoběhu Tento šroub reguluje rychlost při volnoběhu a to prostřednictvím polohy karburátoru (ucpáním mezního vypínače). Čím větší je výstup z karburátoru, tím vyšší je rychlost. Otočte šroubem ve směru hodinových ručiček. Směs pak bude řidší (omezení poměru paliva). Proti směru hodinových ručiček pak tímto šroubem otočte, pokud směs má být bohatší. V závislosti na palivu, žhavící svíčce a také pod vlivem okolních podmínek se může stát, že bude nutné provést ještě další dodatečná, drobná nastavení. Nastavení tlumení Nastavení hlavní vstřikovací trysky (při plném zatížení motoru). Nastartuje motor a odejměte připojovací konektor. Nechte motor zahřát zhruba po dobu 1 minuty. Jezděte s modelem tak, jako obvykle. Pokud to vypadá, že motor běží s příliš bohatou směsí, utvořte méně hustou směs paliva zašroubováním hlavní vstřikovací jehly rotací 1/16, respektive tak, aby bylo dosaženo požadovaného nastavení. Ujistěte se, že směs není příliš řídká. Z výfukového potrubí by měl vždy vycházet bílý kouř. Poznámka: Pro rovnoměrně zvýšený výkon motoru můžete změnit palivo na palivo až s 30% podílem nitrometanu. Je zde nicméně určité nebezpečí, že motor už pak nebude mít dostatečně dobré jízdní vlastnosti, pokud se vrátíte k palivu s nižším percentuelním podílem nitrometanu. 25 Čtyři pružinové prvky závěsu všech čtyř kol na podvozku se všechny sestávají ze šroubovitých pružin, v nichž jsou umístěny středy a olejem tlumené závěsy. Čtyři olejem tlumené závěsy jsou upevněny ke spodním příčným spojům a k deskám tlumení na diferenciálním plášti. Šroubovité pružiny spočívají na vrcholu proti pružinovým předepínačům na vnější trubici tlumiče nárazů a desky na spodní straně pístní tyče. Pomocí pružinových předepínačů různé tloušťky může být vybráno vyšší nebo nižší předpětí. Kombinací různých pružinových předpínačů je možno docílit jemného vyladění pružin a zvolit příslušnou charakteristiku, která je vhodná pro daný typ terénu a pro určitý způsob jízdy a ovládání. Nastavení zavěšení neovlivní pouze schopnost modelu vybrat nerovnosti terénu, ale rovněž chování vozidla v zatáčkách. 26 Toto jízdní chování se nazývá přetáčivost a nedotáčivost. Jízdní vlastnosti způsobené nedotáčivostí: Tento model je obtížné zvládnout v zatáčkách, tlačí přední kola směrem ven (je zde příliš tažné síly zadní nápravy nebo příliš málo tažné síly řiditelné přední nápravy). Zavěšení by mělo být na zadní nápravě nastaveno tvrdší (nebo jemnější na přední nápravě). Jízdní vlastnosti způsobené přetáčivostí: Tento model je obtížné zvládnout v zatáčkách, táhne zadní kola se odchylují a uhýbají (je zde příliš málo tažné síly zadní nápravy nebo příliš mnoho tažné síly řiditelné přední nápravy). Zavěšení by mělo být na zadní nápravě nastaveno jemnější (nebo tvrdší na přední nápravě). Nastavení tlumiče nárazů Ve srovnání se standardní verzí má jak přední, tak zadní tlumič nárazů každý sedm fixačních bodů na desce tlumiče nad sebou. Nastavením tlumičů nárazu můžete docílit různých změn v chování a reakci vozidla na ovládací pokyny. Tyto modifikace spočívají ve změně úhlu náběhu, vedle nastavení vyšší a nižší konfigurace podvozku. Poznámka: Jako základní nastavení by měla být přední náprava nastavena zhruba o 5 milimetrů níže než zadní osa vozidla! Jízdní vlastnosti způsobené přetáčivostí nebo jízdní vlastnosti způsobené nedotáčivostí mohou mít za následek nerovné schopnosti projíždět zatáčkou díky nekorektnímu nastavení odklonu kola. Přezkoušejte vliv tlumiče nárazů a to následujícím způsobem: Zvedněte model za zadní nápravu a nechte ho dopadnout. Model by se neměl odchylovat a nemělo by dojít k odrazu. Podobně otestujte i přední nápravu. Obrázek 1: Směr odchylky Síla je přímo indukována paralelně ke směru odchylky (je to nejstrmější úhel náběhu, tedy 90 ) kola. Tlumič nárazů zde poskytuje maximální účinek. Nastavení pružin Obrázek 2: Směr odchylky Síla je přímo indukována vertikálně ke směru odchylky (je to nejplošší úhel náběhu, tedy 0 ) kola. Tlumič nárazů zde neposkytuje žádný účinek. Nastavení předních tlumičů nárazu Nastavení předpětí pružin Zvýšení předpětí pružin Nahraďte předpínač (A) vyšším předpínačem, který je součástí příslušenství. Tím dojde ke zvýšení nastaveného předpětí. Snížení předpětí pružin Nahraďte předpínač (A) plošším předpínačem, který je součástí příslušenství. Tím dojde ke snížení nastaveného předpětí a odlehčení. Doladění Pro další optimalizaci charakteristik tlumení nabízíme jako součást příslušenství také silikonový olej pro tlumiče nárazů v různých stupních viskozity. Nastavení horního příčného kontrolního ramene na nejstrmější úhel náběhu snižuje progresivitu. Tento vertikálně relativní pohyb podvozku je přímo veden do závěsu, účinek tlumiče je okamžitý, závěs je již tvrdší. Poloha vozidla je pozdvihnutá. Nastavení horního příčného kontrolního ramene na nejplošší úhel náběhu zvyšuje progresivitu. V případě ploššího úhlu náběhu musí mít podvozek hlubší odklon pružiny, aby mohl závěs reagovat. To znamená, že závěs reaguje nejprve jemně a poté je čím dál tím tvrdší. Poloha vozidla je pozdvihnutá

8 Poznámka (upozornění): Předpětí a body pro připojení tlumičů nárazu na příslušné ose musí být nastaveny stejně na levé i na pravé straně vozidla! Nastavení odklonu kola Odklon kol je veličina odklonu kol tak, jak jsou viděna z přední strany vozidla. Negativní odklon kol (když horní hrany kol směřují dovnitř) zvyšuje součinitel boční vodící síly kol při jízdě v zatáčkách. Řízení reaguje více napřímo, řídící síly jsou sníženy. Zároveň jsou kola tlačena do ramena osy ve směru osy. To zastavuje vůli axiálního ložiska a jízdní vlastnosti jsou klidnější. Negativní odklon zadních kol snižuje tendenci zadní části vozidla odchylovat se v zatáčkách. Nastavením negativního odklonu se zvyšuje opotřebování vnějších hran pneumatik. Tento účinek může být nicméně kompenzován nastavením sbíhavosti kol. Nastavení inklinace v pozitivním směru (horní hrany kol směřují směrem ven), snižují součinitel boční vodící síly kol. Upevňovací ploché šrouby (5 mm) pro zvláštní nastavení odklonu kol jsou umístěny v pravém a levém táhlu řízení. Poznámka: Sbíhavost předního kola nesmí překročit 4. Nastavení odchylky na předních a zadních kolech. Na příčném rameni nápravy jsou lokalizována táhla pro jemné doladění této odchylky. Jemné nastavení odklonu předních a zadních kol. Otočte svěrací šroub na příčném rameni nápravy ve směru hodinových ručiček: Horní hrana kol bude směřovat směrem dovnitř ve směru negativní odchylky. Otočte svěrací šroub na příčném rameni nápravy proti směru hodinových ručiček: Horní hrana kol bude směřovat směrem ven ve směru pozitivní odchylky. Zajistěte vyvážené vyladění součinitele boční síly přední a zadní nápravy, protože rozdíly mohou vést k přetáčivosti nebo nedotáčivosti jízdních vlastností. Sbíhavost (Toe-in): Nastavení sbíhavosti způsobuje rychlejší opotřebování vnitřní části pneumatik. Rozbíhavost(Toe-out): Nastavení rozbíhavosti způsobuje rychlejší opotřebování vnější části pneumatik. Nastavení systému dálkového ovládání (při výměně, nepovinné) Poznámka: Standardní LEOPARD je vybaven zabudovaným systémem dálkového ovládání, přijímačem, řídícím servem a servem pro ovládání škrtící klapky/brzdy. Tento vysoce kvalitní systém dovoluje provozovat váš model bez jakéhokoli problému. Následující pokyny pro vás mohou být zajímavé, pokud již máte systém dálkového ovládání a chcete-li ho zabudovávat pozděni nebo pokud musíte vyměnit nějaký poškozený komponent. Uchycení řídícího serva Nastavení souososti vozidla Souosost znamená polohu úrovně kol vzhledem ke směru jízdy vozidla. Během jízdy jsou díky valivému tření pneumatiky tlačeny od sebe. To má za následek, že pak již nejsou přesně rovnoběžné ke směru jízdy. Pro dosažení rovnováhy mohou být kola vozidla stojícího v klidu nastaveny tak, aby směřovaly mírně dovnitř. Tento efekt sbíhavosti kol způsobuje lepší postranní pohyb pneumatik v zatáčkách a tím také mnohem přímější odezvu řízení. Když je zapotřebí jemnější reakce řízení, může být dosažena podobně nastavením rozbíhavosti kol. Což znamená, že kola v klidu stojícího vozidla směřují směrem ven. Pro hrubé nastavení souososti mohou být táhla řízení zašroubovány do střední části řídícího spojení na dva další upevňovací body. 29 Řízení podvozku LEOPARD je koncipováno jako řízení ramenem osy. Současně jsou řídící kloubová ramena propojena s dvoudílným řídícím propojením. Otáčivý pohyb ovládacího ramene serva má vliv na řídící propojení a na jedno rameno ochranného prvku serva. Ochranný prvek serva se skládá ze dvou do pravého úhlu zahnutých ramen, které se mohou pohybovat proti sobě a proti pružině pomocí řídícího ramene serva. Druhé rameno páky ochranného prvku serva řídí střední část řídícího propojení, a způsobuje, že se kola natáčení (na kola to má opačný účinek pomocí řídícího 30 kloubového ramene na řídícím propojení a druhého ramene ochranného prvku serva, to brání pružnému spojení s prvním ramenem páky ochranného prvku serva, tj. aby byla tato síla vedena přímo do serva a aby byly jednotlivé prvky poškozeny). Otáčení doprava a doleva je omezeno mechanickou zarážkou kloubového řídícího ramene proti podpoře proti rameni osy. Poznámka: Účinek ochranného prvku serva může být nastaven pomocí vroubkovanou maticí (6) modifikací kontaktního tlaku na dvě ramena páky. Otáčení doprava a doleva je omezeno mechanickou zarážkou kloubového řídícího ramene proti podpoře proti rameni osy. Instalace řídícího serva Uchycení serva pro ovládání škrtící klapky/brzdy S pomocí vysílače dálkového ovládání posuňte hřídel serva pro ovládání škrtící klapky/brzdy do neutrální polohy. Umístěte toto servo pro ovládání škrtící klapky/brzdy směrem shora do zadní části, kde se nachází deska pro uchycení tohoto serva a přidělejte je za pomocí plastikových úchytných dílů. Hřídel serva směrem vzhůru a do středu! Poznámka: Prověřte neutrální polohu karburátoru a pokud to bude nutné, přenastavte ho. Vizuální kontrola tohoto karburátoru je možné provést pomocí otvoru vzduchového přívodu před připevněním vzduchového filtru. Pokud to bude nutné, uveďte neutrální pozici do původního nastavení (zhruba 1 mm otevřeného otvoru karburátoru), pomocí opětovného nastavení šroubu, jímž se nastavují otáčky při volnoběhu (šroub pro zastavení limitu škrtící klapky) Šroub pro nastavení otáček při volnoběhu je malý šroubek, který se nachází blízko vzduchového nasávacího otvoru. Nastavte kola do polohy přímý směr Nastavte servo prostřednictvím vysílače systému dálkového ovládání do neutrální polohy. Stlačte řídící servo (násadu serva proti přední straně) do připojení v podvozku na úchytné desce a Připevněte řídící servo plastickými spojovacími díly sady pro uchycení serva (poblíž uchytné desky dálkového ovládání). Umístěte ovládací páku serva vertikálně na hřídel serva a to tak, abyste zajistili pokud možno co nejpřímější spojení s ramenem ochranného prvku serva bez toho, abyste jakkoliv modifikovali pozici kol. Přitáhněte (zašroubujte) řídící páky a tyče na ovládací páku serva a na rameno ochranného prvku serva. Kontrola funkčnosti Podepřete model vepředu i vzadu tak, aby se kola mohla volně točit. V důsledku přilnavosti pneumatik k povrchu, následkem hmotnosti pneumatik ani ve stojanu ani při přirozeném stání vozidla na zemi kola nesledují svůj normální směr přímo. To se nicméně při provozu vozidla mění. Zapněte nejprve vysílač a poté přijímač. Otočte ovládacím volantem doprava a doleva. Nyní se musí také kola vozidla otáčet směrem doprava a doleva! Pokud se kola vozidla otáčejí opačným směrem než volant, změňte ovládací funkci zpětného chodu serva (Servo reverse) na hodnotu REV (opačný směr) Uvolněte řídící volant dálkového ovládání. Nyní je bezpodmínečně nutné, aby se kola vrátila zpět do přímého směru. Pokud se kola nevyrovnají a nevrátí se do přímého nasměrování ve chvíli, kdy je řídící volant dálkového ovládání uveden do neutrální polohy, vyrovnejte tuto pozici nastavením rovnováhy na kanálu 1. Zábrany volantu musí omezovat pravou a levou zábranu řízení! Uchycení táhel a pák řízení Přišroubujte kulovitou hlavu závitu táhel a pák řízení Zašroubujte jemně bezhlavé šroubky (1,5 mm) do nastavovacích prstenců Posuňte nastavovací prstence, závěs a míru škrtící klapky na táhla a páky řízení. Umístěte táhlo škrtícího ventilu na kouli na posuvném karburátoru. Zašroubujte lehce táhlo škrtící klapky na zadní páčku serva a Vložte zadní nastavovací prstenec lehce na matku míry škrtící klapky a upevněte ji. Spojte táhlo brzdy osazeným koncem na levou páčku serva, posuňte nastavovací prstenec (vzdálenost je zhruba 36,7 mm) a veďte skrz druhé propojení brzdy, poté připevněte třetí nastavovací prstence. Umístěte páčku serva na osu serva a přišroubujte ji tak, aby brzdící propojení probíhalo zhruba rovnoběžně k podélné ose tohoto vozidla. Umístěte oba nastavovací prstence volně na táhla brzdy a připevněte je. Poznámka: Ujistěte se, že v poloze plně otevřené škrtící klapky vedení propojení brzdy nebrání ovládání klapky karburátoru. Propojení škrtící klapka/brzda by mělo mít následující vliv: Plně otevřená škrtící klapka: šoupátko karburátoru je plně otevřeno, brzda nemá žádný vliv na ovládání vozidla Otáčky motoru na volnoběh: Karburátor je plně otevřený, nastavovací prstence jsou uvolněné na páčkách brzdy

9 Brzda: Karburátor je naplno otevřený táhla škrtící klapky tlačí proti odporu pružin, páčka brzdy je plně vychýlená Zdokonalené nastavení Nastavení diferenciálů Diferenciály podvozku LEOPARD jsou naplněny mazadlem. Viskozita tohoto mazadla vede k uzavření diferenciálu, které je vhodné pro všechny terény a podmínky. Výměnou tohoto mazadla za silikonový diferenciálový oleje s vysokou viskozitou může být tento účinek uzavření ještě větší. Jestliže se model při zatížení odchyluje v zatáčkách, můžete uvolnit zadní diferenciál nebo uzavřít přední diferenciál. Poznámka: Můžete si vybrat mezi silikonovým olejem s viskozitou XR 1,000 (malý uzavírací efekt) až do hodnoty viskozity XR 50,000 (velký uzavírací efekt). Upozornění: Výměnu tohoto přenosového mazadla doporučujeme pouze zkušeným uživatelům, kteří dobře znají svůj model a mají příslušné technické dovednosti pro rozebrání diferenciálů. Nastavení sbíhavosti předních kol Pro nastavení sbíhavosti předních kol musí být vyměněn přední blok pro sbíhavost kol. Sejměte E-prstence z os spodních příčných spojení. Jestliže vyměňujete blok pro sbíhavost kol za jiný s větší vzdáleností otvoru, příčné spojníky pak už nejsou rovnoběžné k podélné ose vozidla, ale svírají úhel. Podle toho se mění také nastavení úhlu zadních kol. Mechanické snížení Pro mechanické snížení podvozku je možné mechanicky omezit propružení. Toho docílíte tak, že každý ze šroubů může být zašroubován z horního do dolního příčného ramene nápravy, aby vytvářel opru proti podvozku. Příčné stabilizátory Pokud chcete omezit klopení karosérie vozidla, ke kterému dochází při jízdě v zatáčkách, je model vybaven příčným stabilizátorem umístěným v zadní části. Tento model pak může být dodatečně vybaven také příčným stabilizátorem v přední části vozidla. Tento příčný stabilizátor je vyroben ze zahnutého ocelového drátu tvaru U, který je na obou koncích připojen s jedním příčným ramenem a to pomocí kulovité hlavy. Z tohoto důvodu jsou k dispozici dva řídící body určené pro kulovité hlavy. Ve středu je pak umístěna vzpěra určená k tomu, aby mohla rotovat na plášti diferenciálu. K dispozici jsou rovněž vyvrtané otvory pro uchycení (b). Pokud se jedno kolo odchýlí, druhé kolo se rovněž odchýlí pomocí této vzpěry. Příčný stabilizátor také podporuje účinek olejem plněných tlumičů nárazu, pokud se kolo znovu odráží, protože síla vzpěry uvádějící systém do původního stavu podporuje odraz tlumiče nárazů (proti tření pístu). Tímto způsobem toto kolo zůstává za všech okolností v kontaktu se zemí. Ackermannův efekt Pro nastavení progresivity natočení kola Ackermannova efektu mohou být řídící propojení nastavena na původní hodnotu ostatních bodů jak v řídící páce, tak na řídící desce. Tlumení Pro další optimalizaci charakteristiky tlumení nabízíme jako součást našeho příslušenství silikonový olej určený pro tlumiče nárazů v různé viskozitě! Součástí našeho sortimentu výrobků jsou také pružiny s různou tvrdostí. Čištění a údržba V určitých časových intervalech je dobré provádět kontrolu údržby a funkčnosti modelu. Zaručí to bezproblémový provoz a dlouhodobou jízdní schopnost. Vibrace motoru a nárazy, kterým je vozidlo při jízdním provozu vystaveno, mohou způsobit uvolnění a následné odpadnutí některých volných částí a šroubových propojení. Před každým použitím vozidla proto zkontrolujte: Jestli jsou matky kol dotažené na všech spojeních. Když vyměňujete šrouby, zajistěte je lakem pro uchycení šroubů. Zkontrolujte, jestli je pozice kontrolní páčky serva na hřídeli serva v bezpečné poloze Zkontrolujte také stav hadiček palivového potrubí a stav vzduchového filtru Zkontrolujte vedení kabelů Přesvědčete se také o řádném nabití akumulátorů vysílače a přijímače Čištění Po skončení jízdy vyčistěte celé vozidlo od prachu a špíny, použijte k tomuto účelu stlačený vzduch nebo speciální sprejový čistící prostředek. Věnujte při čištění zvláštní péči ložiskům. Příležitostně sundejte kola a vyčistěte kuličková ložiska od prachu a usazenin. Po skončení čištění by měly být pohyblivé části znovu namazány. Po namazání ložisek následně odstraňte kapající olej a mazivo, protože na těchto látkách se usazuje prach. Pravidelně čistěte chladící žebra chladícího válce motoru. Tuto činnost provádějte pomocí štětce. Zaručíte tím optimální rozptylování tepla a chlazení motoru. Palivový systém, motor Do palivové nádrže a do karburátoru se nesmí nikdy dostat žádné nečistoty. To samé a ještě ve větší míře platí pro motor samotný. Tyto nečistoty by mohly způsobit selhání při přidávání plynu nebo špatné nastavení otáček volnoběhu. V nejhorším případě pak může v důsledku vniknutí cizorodého tělesa do motoru dojít i k zadření pístu a jeho následnému zavaření. Z bezpečnostních důvodů proto umístěte palivový filtr mezi palivovou nádrž a karburátor. Zajistíte tím filtraci drobných částeček, které se vyskytují v palivu tak, že nevniknou do motoru. Používejte pouze palivo pro dálkově řízené automobilové modely. Vždy používejte čerstvé palivo. Víčko nádrže udržujte vždy pevně uzavřené. Časem totiž palivo pro tyto modely absorbuje ze vzduchu vzdušnou vlhkost. Tato vlhkost snižuje výkon paliva a způsobuje, že motor nesprávně pracuje. Dalším následkem je pak koroze motoru Jestliže po několik dní model nepoužíváte, vyprázdněte palivovou nádrž. Těkavé prvky nitrometanu a metanolu v palivu se vypařují a nechávají po sobě olej. Tento olej se pak usazuje, obohacuje palivo a může také ucpat palivové hadičky. Když skončíte v příslušný den provoz modelu, vyšroubujte žhavící svíčku a nakapejte několik kapek motorového oleje After run ( Po jízdě ) do válce (jedná se o strojní olej s nízkou viskozitou). Vložte pak znovu žhavící svíčku, párkrát model otočte a zahoupejte s ním tak, aby se olej mohl rovnoměrně rozptýlit ve spalovací komoře. To je preventivní opatření proti korozi. V případě delších přestávek v provozu vozidla, například při zazimování, nakapejte 2 3 kapky antikorozivního oleje (v příslušenství) do válce Zafixujte palivové hadičky na konektory nátrubků a upevněte je utahováky kabelů nebo speciálními utahováky hadiček (v příslušenství). Toto opatření zabraňuje unikání paliva. Výměna pneumatik Chraňte svoje pneumatiky před vyvlékáním z ráfků a přilepte je k ráfkům. Naneste proto lepidlo do otvoru mezi kola a ráfky. Abyste pak s ojetými pneumatikami nemuseli měnit také ráfky, nalepte na vnější stranu ráfků textilní izolační pásku. Ojeté pneumatiky pak bude možné z ráfků sejmout spolu s touto textilní izolační páskou. Vytvořte v každém lůžku ráfku dvě až tři malé otvory, které umožní únik vzduchu. Bude tak zaručen tlumící efekt pneumatik. Manipulace s bateriemi (akumulátory) Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Poznámka: Výrobek, který dosloužil, byste pak měli zlikvidovat v souladu s platnými předpisy. Vzduchový filtr Tento vzduchový filtr zabraňuje vnikání nečistot do motoru prostřednictvím nasávaného vzduchu. Cizorodá tělíska, která vnikají skrz průduch vzduchu mezi vložkou válce a pístem, mohou způsobit, že se píst zadře, což následně poškodí motor a způsobí následné poškození v ovládací části podvozku. Tento vzduchový filtr vyčistěte pomocí parafínu (petroleje???) nebo pomocí strojního oleje s nízkou viskozitou (olej do vzduchových filtrů součást příslušenství). Pokud chcete tento vzduchový filtr vyčistit pomocí saponátu a vody, dobře ho posléze propláchněte. Zbytky mydlin by se mohly dostat do motoru a poškodit mazací film. Posléze tento filtr naolejujte pomocí oleje pro vzduchové filtry. Nikdy nejezděte bez vzduchového filtru! Upevněte vzduchový filtr tenkým spojovacím prvkem kabelů. Systém brzd Brzdové obložení i disky brzd se časem opotřebí. Brzdící efekt je pak zmenšen, protože maximální brzdící efekt je nastaven podle tloušťky nových brzdových obložení nebo brzdových disků. Jakmile zjistíte, že brzdící efekt je stále menší: Překontrolujte tloušťku brzdového obložení a pokud to bude nutné Upravte polohu nastavovacích prstenců na brzdovém obložení. Mazání Po každém použití jakož i po každém vyčištění musí být všechny pohyblivé a usazené součástky namazány strojním olejem s nízkou viskozitou nebo mazadlem ve spreji

10 Technické údaje MOTOR: Spalovací motor 4,58 ccm s ABC příslušenstvím, dvojkomorovým rezonančním tlumičem výfuku a posuvným karburátorem Zdvihový objem: Výkon: Rychlost motoru: Vrtání: Zdvih: Palivo: Kapacita nádrže: Mazání: Vzduchový filtr: Přenos výkonu (pohon): Pohon na všechny kola: Přenosový převod odstředivé spojky: Podvozek: Rám povozku: Závěs předních kol: Závěs zadních kol: Brzda: Závěs: 4,58 ccm 2,15 kw/ 2.9 HP otáček za minutu 18,6 mm 16,6 mm Palivo pro dálkově řízené modely automobilů na bázi methanolu/oleje s minimálním podílem 5% - 25% nitrometanu a 16% syntetického oleje 125 ccm Samomazací Pěnový suchý filtr Pomocí kardanového hřídele na přední a zadní nápravu Zakrytý diferenciál v přední a zadní nápravě Střední diferenciál Hlavní pastorek vyrobený z oceli Všechny jízdní nápravy jsou podporovány kuličkovými ložisky Hlavní ozubené kolo (46Z/ skříň spojky (14Z) Podpůrná deska vyrobená z duraluminu, desky tlumiče jsou extrémně lehké, pevné a odolné vůči zborcení, vyrobeny z hliníku, CNC obrábění Zpevňovací příčné výztuhy z pláště diferenciálu přední nápravy k podpůrné desce a od krytu středního diferenciálu k ložisku řídících táhel a pák. Závěs dvojitého ovládacího ramene. Svěrací šroub v horním příčném ovládacím rameni. Závěs dvojitého ovládacího ramene. Svěrací šroub v horním příčném ovládacím rameni. (Možnost nastavení odchylky v předu a odchylky vzadu) Diskové brzdy s hliníkovými disky, speciální brzdové destičky na předním pohonu nápravy a na zadním pohonu nápravy Pružinová výztuha s hliníkovými olejem tlumenými tlumiči nárazů, možnost předpětí tenze pomocí pružinových předpínačů, které je nastavitelné, možnost nastavení řídícího bodu Hmotnost a délka vozidla Velikost Stadium Buggy LEOPARD (rozměry bez karosérie) Celková délka Rozvor náprav Šířka Rozchod kol Výška Hmotnost s motorem Případné problémy a jejich řešení Systém dálkového ovládání Systém dálkového Baterie či akumulátory vysílače nebo Vyměňte baterie či akumulátory vysílače nebo přijímače dálkového ovládání nefunguje přijímače dálkového ovládání jsou prázdné ovládání Dosah vysílače je příliš malý Serva správně nereagují Baterie či akumulátory jsou vloženy nesprávně. Konektor baterií či akumulátorů je volný Baterie či akumulátory vysílače nebo přijímače dálkového ovládání jsou slabé Přezkoušejte polaritu baterií či akumulátorů Vložte znovu pevně tento konektor Vyměňte baterie či akumulátory vysílače nebo přijímače dálkového ovládání Přijímací síla antény je příliš malá Vysuňte úplně anténu vysílače. Kompletně odviňte anténu přijímače a veďte ji směrem vzhůru. Anténa vysílače není vysunutá. Vysuňte úplně anténu vysílače. Kompletně odviňte anténu přijímače a veďte ji směrem vzhůru. Anténa přijímače není vytažena na svojí plnou délku. Anténa přijímače je useknutá. Baterie či akumulátory vysílače nebo přijímače dálkového ovládání jsou slabé Ozubené kolo v propojení serva neúčinkuje nebo je poškozené Nastavovací prstence na motoru serva jsou uvolněné Přepínač zpětného chodu serva byl náhodně přepnut na REV Systém dálkového Krystal přijímače je uvolněný ovládání nefunguje správně, zatímco motor běží Motor nebo palivový systém Motor nestartuje Je poškozený přijímač, například v důsledku nárazu. Defektní žhavící svíčka nebo prázdná startovní baterie Startovací baterie je poškozená Palivová nádrž je prázdná nebo karburátor není naplněný Karburátor není správně nastavený Palivo je staré nebo znečištěné Kompletně odviňte anténu přijímače a veďte ji směrem vzhůru. Opravte přijímač. Vyměňte baterie či akumulátory vysílače nebo přijímače dálkového ovládání Opravte toto servo Přenastavte je nastavovacími prstenci, použijte tovární nastavení Přepněte Přepínač zpětného chodu serva do polohy NORM Vložte znovu krystal přijímače Opravte přijímač Vyměňte žhavící svíčku. Vyměňte startovací baterii. Vyměňte startovací baterii. Naplňte nádrž a napumpujte palivo pomocí rotorového startéru do karburátoru. Proveďte návrat na původní nastavení otáček při volnoběhu a to pomocí hlavní vstřikovací jehly Vyměňte palivo a přezkoušejte palivový filter Motor palivo nedostává Motor startuje, ale vzápětí zase zhasne Spalovací komora je plná paliva ( přecucaný motor) Palivovým potrubím nebo motorem je nasáván přebytečný vzduch Spojení serva nejsou správně nastavena Palivové vedení, vzduchový filtr nebo výfukový systém jsou ucpány Hlavní vstřikovací tryska je naplno zašroubována Směs paliva pro volnoběžné otáčky je příliš řídká Palivové trubičky jsou ohnuté Palivová nádrž je poškozená Palivová nádrž je prázdná Palivové vedení, vzduchový filtr nebo výfukový systém jsou ucpány Karburátor není správně nastavený Motor se přehřívá Motor nefunguje Je používána nesprávná nebo poškozená hladce, je zde žhavící svíčka špatná odezva Je používáno staré nebo špatné palivo Zanesený vzduchový filtr Směs paliva je příliš hustá (bohatá) Směs paliva pro volnoběžné otáčky je příliš řídká. Směs paliva pro volnoběžné otáčky je příliš hustá (bohatá). Palivovým potrubím nebo motorem je nasáván přebytečný vzduch Z výfuku vychází příliš málo plynu. Vyšroubujte žhavící svíčku a postupujte tak, jak je popsáno v příslušné kapitole. Vyměňte či přezkoušejte palivové potrubí nebo utáhněte šrouby motoru 39 Přesuňte servo do neutrální a znovu ho nastavte Vyčistěte tyto blokované části a pokud to je nutné, vyměňte je Proveďte přenastavení vstřikovací trysky tak, jak bylo nastaveno továrním nastavením Proveďte přenastavení vstřikovací trysky tak, jak bylo nastaveno továrním nastavením Přezkoušejte a narovnejte palivové hadičky Vyměňte palivovou nádrž Naplňte palivovou nádrž Vyčistěte tyto blokované části a pokud to je nutné, vyměňte je Proveďte návrat na původní nastavení otáček při volnoběhu a to pomocí hlavní vstřikovací jehly Prověřte teplotu motoru. Pokud tato teplota motoru překročí 150 C, směs paliva musí být obohacena. Přezkoušejte, jestli se kola mohou volně otáčet. Vložte správnou žhavící svíčku Naplňte palivovou nádrž vhodným a správným palivem Vyčistěte vzduchový filtr a potom použijte olej do vzduchových filtrů Nastavte hlavní vstřikovací trysku na řidší směs paliva. Proveďte návrat na původní nastavení otáček při volnoběhu a to pomocí hlavní vstřikovací jehly Proveďte návrat na původní nastavení otáček při volnoběhu a to pomocí hlavní vstřikovací jehly Vyměňte či přezkoušejte palivové potrubí nebo utáhněte šrouby motoru Prověřte výfukový systém a pokud to bude nutné, proveďte výměnu příslušných částí. Motor se přehřívá Směs je příliš řídká Nastavte hlavní vstřikovací trysku na hustší směs paliva. Rychlost motoru se nesnižuje PODVOZEK Model to táhne na jednu stranu Karosérie auta je příliš kompaktní bez potřebných otvorů Špatné palivo Zarážka škrtící klapky je vychýlena z přímého směru Motor nasává vzduch navíc Jeden nebo více těsnících kroužků na karburátoru jsou poškozené Řídící páčka je vychýlena z přímého směru Nastavení směrem doprava a doleva je různé Kolo je na jedné straně poškozené nebo je poškozené ložisko. Zajistěte dostatečný přísun vzduchu a rozptyl vzduchu kolem motoru patřičným vytvořením děr v karosérii. Používejte pouze palivo pro modely aut Nastavte zarážku škrtící klapky na původní tovární nastavení. Přezkoušejte a utáhněte všechny šrouby motoru Vyměňte defektní těsnící kroužky Napravte neutrální polohu na dálkovém ovládání Proveďte nastavení na původní konfiguraci na obou stranách na 0. Odejměte kolo, vyčistěte ložiska a pokud to bude nutné, vyměňte je. Model lze ovládat, Spojení serva nejsou správně nastavena ale jen velmi obtížně. Brždění nemá žádný vliv Vysílací síla antény je příliš malá 40 Nastavte servo do neutrální polohy a znovu ho nastavte. Vysuňte anténu vysílače do její plné délky. Kompletně oviňte a vytáhněte anténu přijímače a veďte ji směrem vzhůru. Baterie či akumulátory vysílače nebo Vyměňte baterie či akumulátory vysílače nebo přijímače dálkového přijímače dálkového ovládání jsou prázdné ovládání Brzdové obložení je vychýleno z přímého směru Spojka nefunguje Čelist spojky je opotřebovaná nebo poškozená Spojka nerozpojuje se Skříň spojky je opotřebovaná nebo poškozená Kolo setrvačníku je uvolněné Pružina pro čelist spojky je opotřebovaná nebo poškozená Opravte nastavení řídícího ramene brzdy. Pokud je brzdový kotouč opotřebený, vyměňte ho. Vyměňte čelist spojky Vyměňte skříň spojky Utáhněte kolo setrvačníku Vyměňte pružinu Model nefunguje Hlavní ozubené kolo je poškozené Vyměňte hlavní ozubené kolo Tlumení není měkké a přístupné Poškozená ozubená kola v diferenciálu Odstředivá spojka je nastavena příliš na volno Jeden z tlumičů je vzpříčený Pístní tyč je ohnutá Tlumiče nárazů Nějaký komponent tlumení je poškozený ztrácejí olej Těsnění je opotřebované Model se při Odstředivá spojka je příliš napnutá akceleraci převrací na zadní část Důležitá upozornění (ručení) Vyměňte tato ozubená kola Proveďte nastavení odstředivé spojky na původní tovární konfiguraci Vyčistěte a/nebo rozeberte tlumiče Opravte tuto pístní tyč Přezkoušejte tlumení a jeho příslušnou součástku nahraďte Vyměňte těsnění Uvolněte nastavovací šroub, dokud model nezačne jezdit volně Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. Pokud není uvedeno v zákoně jinak, záruka výrobku je omezena na opravy do výše nákupní ceny, výměnou modelu za jeho ekvivalent nebo vrácení částky kupní ceny výrobku. Normální opotřebení a poškození výrobku provozem nespadá do záruky. Záruka se nevztahuje rovněž na poškození, která vznikají srážkou s pevnou překážkou nebo s jiným modelem obdobného typu. Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí. Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Bezpečnostní upozornění. Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!

Bezpečnostní upozornění. Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí! Bezpečnostní upozornění Ovladač rychlosti série Carbon, 15 otáček/75a Obj. č.: 20 90 74 Upozornění! Nárok na záruku se ruší v případě, že dojde k poškození vlivem používání výrobku v rozporu s návodem

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání.

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím Manuál El-5627 Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více