Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola,přerov, U tenisu 4,75002 Přerov právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel:mgr. Petr Vojáček zástupce ředitele:mgr. Jitka Chlapečková kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Statutární město Přerov Přerov,Přerov I Město, 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 690 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy tříd/ oddělení dětí/ dětí/ na třídu na pedagoga 1. ZŠ ZŠ Školní družina 5 Komentář: 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Učebny 24, herny 5 Odborné pracovny, knihovna, multimediální OU 9, ano, ano Základní škola Přerov, U tenisu 4 1

2 učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Ano,ano,ano Dvě tělocvičny Ano, ano Stavitelný ve všech učebnách Standardní V plném rozsahu Standardní Nadstandard Dle možností zřizovatele - nedostatečný Komentář: 1.6 Údaje o školské radě členů školské rady 6 Kontakt Pavel Řehák, 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole - KRPŠ Registrace 2004 Zaměření Podpora práce s dětmi Kontakt 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ŠVP b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle Zařazené třídy dřívějších předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen IV.ABC,V.AB,IX.A B 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / a 5., 9. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, 1.,2.,3. a 6.,7.,8. Základní škola Přerov, U tenisu 4 Základní škola Přerov, U tenisu 4 2

3 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy pracovníků celkem 49 učitelů ZŠ 34 vychovatelů ŠD 5 (úvazek 4,5) Asistenti pedagoga 1 ( úvazek 0,5 ) správních zaměstnanců ZŠ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci vzdělání Aprobace Bartoňová učitelka 1,0 VŠ F CH Coufalíková učitelka 1,0 VŠ M Zpv Čespivová učitelka 1,0 VŠ 1. Dostálková učitelka 0,41 VŠ ČJ - D Foldynová učitelka 1,0 VŠ 1. Habčáková učitelka 1,0 VŠ 1. Hlochová učitelka 1,0 VŠ 1. Hrouzková učitelka 1,0 VŠ 1. Chybová učitelka 1,0 VŠ AJ - ČJ Janota učitel 1,0 VŠ M - Zpv Kanisová učitelka 1,0 VŠ 1. Kotůlková učitelka 1,0 VŠ D -OV Krejčí učitel 1,0 VŠ ČJ, CH, Inf Krutilová učitelka 1,0 VŠ 1. Křístek učitel 1,0 VŠ Př Langrová učitelka 1,0 VŠ 1. Polamová učitelka 1,0 VŠ 1. Pospíšil učitel 1,0 VŠ M - AJ Pospíšilová učitelka 1,0 VŠ M-Inf Samohýlová učitelka 1,0 VŠ 1. Skopalíková učitelka 1,0 VŠ ČJ -HV Slouková učitelka 1,0 VŠ N -TV Stejskalová učitelka 1,0 VŠ 1. Stoklásková učitelka 1,0 VŠ AJ - Svobodová učitelka 1,0 VŠ 1. Tauwinklová učitelka 1,0 VŠ ČJ - Vybíral učitel 1,0 VŠ 1. Zapletalová V. učitelka 1,0 VŠ 1. Zapletalová K. učitelka 1,0 VŠ M - Př Zlámalová P. učitelka 1,0 VŠ AJ Zbořil učitel 1,0 VŠ TV - Z Žemlová učitel 1,0 VŠ TV - Z Chlapečková zást. ředitele 1,0 VŠ M - F Vojáček ředitel 1,0 VŠ F - Zpv Základní škola Přerov, U tenisu 4 3

4 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace 100% Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně ,17 Učitelé 2. stupně ,58 Vychovatelky ŠD 5 ŠD 100 Komentář 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Pajorová Danuše sekretářka 1,0 SŠ Malinová Iveta ekonomka 1,0 SŠ Andreevová Zdenka uklízečka 1,0 ZŠ Rychterová Květoslava uklízečka 1,0 ZŠ Hudečková Jiřina uklízečka 1,0 ZŠ Jerglová Hana uklízečka 1,0 USO Pešáková Eva uklízečka 1,0 SŠ Holíková Alena uklízečka 1,0 ZŠ Adámková Anna uklízečka 0,5 ZŠ Paul Rostislav školník 1,0 USO Základní škola Přerov, U tenisu 4 4

5 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok počet prvních tříd Komentář Zapsáno do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 6 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 10 0 e) počet, kteří ukončili povinnou školní docházku, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku 49 v nižším ročníku 0 Základní škola Přerov, U tenisu 4 5

6 5 Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání Přehled o prospěchu 1. pololetí 1. Třída Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno udělených dostatečných I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem Třída Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Z toho nehodnoceno udělených dostatečných VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Základní škola Přerov, U tenisu 4 6

7 Celkový přehled Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno udělených dostatečných Celkem Přehled o chování 1.pololetí 1. Třída Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ VI.A VI.B VI.S VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Základní škola Přerov, U tenisu 4 7

8 Celkový přehled: Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem Komentář není třeba, situace odpovídá obvyklým trendům Přehled o prospěchu 2. pololetí 1. Třída Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno udělených dostatečných I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem Třída Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno udělených dostatečných VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B Základní škola Přerov, U tenisu 4 8

9 VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno udělených dostatečných Celkem Přehled o chování 2.pololetí 1. Třída Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ VI.A VI.B VI.S VII.A VII.B VIII.A VIII.B Základní škola Přerov, U tenisu 4 9

10 IX.A IX.B Celkem Celkový přehled: Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem Údaje o zameškaných hodinách omluvených hodin omluvených hodin na žáka neomluvených hodin neomluvených hodin na žáka ,1 Celkem ,1 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 1 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení S vývojovými poruchami chování 7 6 celkem Základní škola Přerov, U tenisu 4 10

11 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) Bez nedostatků vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami 3 specializované třídy na I. stupni, 1 žák postižený s péčí asistenta pedagoga vzdělávání mimořádně nadaných Rozšířená výuka Tv na II. stupni, požadavek ze strany rodičů ne. školní řád, klasifikační řád Doplněn a prolongován. informační systém vůči m a rodičům Úřední vývěska, školní rozhlas, písemná oznámení ŽK, školní web činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, PPP, SPC Mohelnice, spec. spolupráce s PPP a SPC pedagogové ve spec. třídách prevence sociálně-patologických jevů Viz min. preventivní program klima školy Viz autoevaluace 2009 přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu úrovni učitel-žák,žák- Prohlubování komunikace na spolužák Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity Vyučovací formy a metody podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace Bez vážnějších nedostatků kromě učebny chemie, výborná úroveň inter. učebna, dílny, hudebna Odpovídá stavu vybavení Projekt Pojďme se domluvit, pravidelná podpora úrovně mezilidských vztahů a rozvoje osobnosti PUBLICOM Formy zapojení v hodině, 50 kroužků v mimo vyuč. oblasti, prožitková sféra - ŠVP Částečně Ano, nestejná míra Vyšší než průměr Ano,občasné výjimky Základní škola Přerov, U tenisu 4 11

12 forma kladení otázek Převažuje přiměřenost Motivace aktivita a zájem o výuku Nestejná, výrazné potíže v 9. třídách vyvolaná přístupem středních škol a učilišť propojení teorie s praxí (v činnostech ) Prokazatelně pouze v informatice a ICT oblasti vliv hodnocení na motivaci Až na výjimky vysoká účinnost kromě 9. tříd využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Ano Stanoven úrovní, silou a neotřelostí osobnosti učitele. V tomto směru lze označit kvalitu sboru za nadstandardní Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností Hodnocení věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení učitelem využití klasifikačního řádu Evaluační šetření pozit. Ano, ošetřeno ŠVP, pravidelně aktivováno řízenými akcemi přes týdenní plány školy, veřejně deklarovaná záležitost Jako komunikační požadavek Cílená činnost pod kontrolou všech zaměstnanců školy, včetně správního úseku Jako komunikační požadavek Ano Ano Ano Ano Ano Základní předpoklad 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Ošetřeno plánem DVPP a jeho výročním přehodnocením. - viz plán DVPP, uložen k nahlédnutí u ředitele školy Základní škola Přerov, U tenisu 4 12

13 7. Údaje o významných aktivitách školy na veřejnosti 7.1 Soutěžně vzdělávací, poznávací a zotavné akce Matematický klokan celá škola, 2. až 9. ročník Olympiády okresní kola AJ,ČJ, M, Malá Chemická a D Pythagoriáda 6. a 7. ročník Naší přírodou 6. a 7. ročník Recitační soutěže 1. Mladý zdravotník ZŠ Za mlýnem Dopravní soutěž okres, kraj, republika Školy v přírodě: Třetí třídy, Dolní Bečva květen, 56 První a druhé třídy, Hutisko Solanec, červen, 69 Lyžařské kurzy: 1. Troják, únor, Ludvíkov, únor, 29 Cykloturistický kurz, sportovní třída, Čekyně, červen, 14 Bruslení: říjen až prosinec, každá třída 5 lekcí odděleně 1. a 2. Plavecký výcvik: 2. ročníky, září až prosinec třetí ročníky, duben až červen Uskutečněné zájezdy: Divadlo Brno, Osvětim Krakow, Praha parlament Nabídnuté zájezdy: Anglie, Vídeň, Český Krumlov neuskutečněny pro malý počet účastníků (krize?) Další významné aktivity: Besídka školy květen Kurzy dopravní výchovy v třídách Taneční kurz klasických tanců 8. třídy Vánoční show družinových dětí Výuka fyziky v planetáriu v Brně Výuka ČJ v Městské knihovně Projekt 9. tříd Holocaust Vánoční vystoupení školního pěveckého sboru Přátelské utkání učitelů a absolventů školy ve volejbal Cyklisté proti drogám účast na akci města 7.2 Účast ve sportovních soutěžích příloha č. 1 Přehled sportovních soutěží ve školním roce Zprávy o jednotlivých soutěžích jsou uloženy v ředitelně školy. Současná úroveň školy v tomto směru umožňuje pro léta příští uvažovat o organizátorské činnosti. Pomoc bude škola určitě schopna nabídnout ve stolním tenise příp. florbale. Školní rok by měl být rokem vybudování gymnastického pracoviště v bývalé tepelné výměničce tepla. To bude jistě další možnost pořádání soutěží a závodů. Základní škola Přerov, U tenisu 4 13

14 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční orgány ve školním roce školu nenavštívily. 9 Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok Příloha č. 2: Rozpočet školy v roce 2009 Zprávu zpracoval v měsících září a říjnu ředitel školy za přispění ostatních členů vedení školy. Dne 13. října byla zpráva předložena k nahlédnutí vedení Rady školy. Dne 15. října 2010 byla zpráva odevzdána na odboru školství Magistrátu Města Přerova. Prostor pro vyjádření členů Rady školy: Seznam příloh: 1. Přehled sportovních aktivit školy 2009/10 2. Rozpočet školy v roce 2009 V Přerově 14. října 2010 Mgr. Petr Vojáček ředitel školy Základní škola Přerov, U tenisu 4 14

15 Příloha č.1: Přehled sportovních aktivit školy 2009/10 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce datum soutěž - aktivita zabezpeč.,organiz. poznámka Seznamovací kurz sportovní třídy Žemlová žáci 6.S Na kole přerovskem Vojáček, ČST zájemci o cyklistiku O pohár primátora Zbořil lehká atletika září McD třída Zbořil školní kolo McD třída Zbořil školní kolo McD třída Zbořil školní kolo McD Třída Zbořil školní kolo Výlet na Kopeček Čespivová turist.kroužek Dívčí mistrovství školy ve fotbale Slouková Docela hezká sobota Vojáček cyklistika na Helfšýn NOVEŠKO Žemlová sportovní aktivity v noč.škole Mistrovství školy ve stolním tenise Dostálková Výlet do Teplic nad Bečvou Langrová turist.kroužek Mikulášský turnaj - fotbal benjamínků Vojáček spolupráce s FK Kozlovice Tesák, Troják Langrová, Čespivová turist. Kroužky Ramzová, Ostružná Čespivová turist.oddíl Fotbalový turnaj starších Bouchalík spolupráce s FK Viktoria Ringo 6. tříd - školní turnaj Žemlová Florbal Orion Cup - okresní kolo Zbořil starší žáci Turnaj starších benjamínků Vojáček spolupráce s FK Kozlovice Jeseníky - Pekařov Langrová turist.kroužek Vánoční exkurze do Olomouce Žemlová akce 6.S Jeseníky - Pekařov: Hrátky na sněhu Čespivová, Langrová turist.kroužek Bobování na Tesáku Čespivová, Langrová turist.kroužek Turnaj mladších benjamínků Vojáček spolupráce s FK Kozlovice Základní škola Přerov, U tenisu 4 15

16 Lyžařský zájezd na Karlov Langrová, Čespivová přihlášení lyžaři Krajské finále stolního tenisu Dostálková ml.žáci a žačky,st.žáci a žač Příprava na Coca Cola Cup Vojáček fotbal starších Sportovní hry na kuželně Vojáček přerovská kuželna Lyžařský kurz pro I. Stupeň Čespivová+tým svah na Trojáku Zimní vycházka kolem Bečvy Langrová koníčky v Oseku Lyžařský kurz Ludvíkov Zbořil Výlet do Aquaparku Hranice Langrová, Čespivová turist.kroužky Florbalový turnaj Tříd Zbořil školní kolo Nestlé basket Cup Zbořil Třída Sedmý ročník minigolfového turnaje Coufalíková Centrum Mlýn Florbalový turnaj Třídy školní kolo Samohýlová Na kole za kondicí a poznáním Vojáček Koniklece, lužní les Příprava na Coca Cola Cup Vojáček Přípravné utkání st Jeseníky - Rudná pod Pradědem Langrová, Čespivová turist.kroužky Frozen Bubble Krejčí počítačový turnaj II.st Ukončení halové sezony Vojáček série turnajů spol.s FK Kozl Novinářský kalamář Zbořil házená ml Přerovský vandr Svobodová žáci a učitelé školy Výlet údolím Bystřice Čespivová, Langrová Hrubá Voda, Jívová PreventanCup Samohýlová žácí 4.a 5. tříd Mc.D - okrskové kolo Vojáček Volejbal chlapců - okresní kolo Pospíšil Mc.D - okresní kolo Vojáček Volejbal dívek Mausová okresní kolo Mc.D - starší Zbořil okresní kolo 9.5. Dětský author Šela maraton Vojáček+KRPŠ Volejbal chlapců - krajské finále Pospíšil Mc.D - krajské finále ml i st. Zbořil,Vojáček Základní škola Přerov, U tenisu 4 16

17 Škola v přírodě - l. a 2. Třídy Kanis.,Langr.,Čespiv Minikopaná starších - okr.kolo Vojáček Dopravní soutěž mladých cyklistů Habčáková krajské kolo Škola v přírodě 3. třídy Stejskalová Rozpité Cyklo-běh za Českou rep. BEZ DROG Zbořil cyklisté II. stupně Cyklo soustředění 6.S Žemlová tábor Čekyně ročník turnaje benjamínků Vojáček spol. s FK Kozlovice Tenisový turnaj ve čtyřhrách Zbořil, Pospíšil sport pracovníků školství Základní škola Přerov, U tenisu 4 17

18 Příloha č. 2: Rozpočet školy v roce 2009 Základní škola Přerov, U tenisu 4 18

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více