0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum"

Transkript

1 LETOVÁ PŘÍRUČKA ULTRALEHKÉHO KLUZÁKU TST-14M Bonus Výrobní číslo : Imatrikulace : VZOR VZOR Datum vydání : Výrobce : Podpis : VZOR Číslo evidované kopie : Tento kluzák musí být provozován podle informací a omezení, která jsou v této příručce uvedena. Strana 1

2 0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum Strana 2

3 0.2 PŘEHLED PLATNÝCH STRAN Sekce Strana Datum Kapitola Strana Datum Strana 3

4 OBSAH 0.1 SEZNAM ZMĚN PŘEHLED PLATNÝCH STRAN SEKCE - VŠEOBECNĚ ÚVOD CERTIFIKACE VÝSTRAHY, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY POPIS SEKCE - PROVOZNÍ OMEZENÍ A INFORMACE ÚVOD OMEZENÍ RYCHLOSTÍ ZNAČKY NA RYCHLOMĚRU OMEZENÍ HMOTNOSTÍ TĚŽIŠTĚ POVOLENÉ OBRATY DRUH PROVOZU RYCHLOST VĚTRU ZNAČENÍ A ŠTÍTKY ŘÍZENÍ A OVLADAČE V PŘEDNÍM PILOTNÍM PROSTORU PALUBNÍ DESKA SEKCE - NORMÁLNÍ POSTUPY ÚVOD MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KLUZÁKU MANIPULACE NA ZEMI PŘEDLETOVÁ PROHLÍDKA MEZILETOVÁ PROHLÍDKA: POLETOVÁ PROHLÍDKA: VYSOUVÁNÍ MOTORU ZASOUVÁNÍ MOTORU LET SEKCE ZÁCHRANNÉ POSTUPY ÚVOD VLASTNOSTI PŘI PŘETAŽENÍ VYBRÁNÍ VÝVRTKY VYSAZENÍ MOTORU POŽÁR MOTORU NOUZOVÉ OPUŠTĚNÍ KLUZÁKU POUŽITÍ VYSTŘELOVACÍHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU SEKCE - POKYNY PRO ÚDRŽBU Strana 4

5 1. SEKCE - VŠEOBECNĚ 1.1 Úvod 1.2 Certifikace 1.3 Výstrahy, upozornění a poznámky 1.4 Popis 1.5 Třípohledový výkres Strana 5

6 1.1 ÚVOD Tato příručka předepisuje minimální požadavky na provoz a údržbu UL kluzáku TST- 14 ATLAS, které musí být plněny, aby byla zajištěna bezpečnost provozu kluzáku po celou dobu životnosti. Kromě zásad zde uvedených je uživatel kluzáku povinen plnit i ostatní předpisy, které s provozem kluzáků této kategorie souvisí. 1.2 CERTIFIKACE Kluzák je konstruován a certifikován v souladu s předpisem AEROKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY POŽADAVKY NA LETOVOU ZPŮSOBILOST ULK - ULTRALEHKÉ KLUZÁKY A MOTOROVÉ ULTRALEHKÉ KLUZÁKY ÚCL č.j.ti-676/98 ze dne 18. února Kluzák smí být používán v klimatickém pásmu B dle ČSN Se zabudovaným motorem ROTAX 447 UL-I S.C.D.I splňuje podmínky předpisu UL 2 část I. pro UL motorové letouny. 1.3 VÝSTRAHY, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY Pokud jsou v textu této příručky použity výstrahy, upozornění a poznámky, platí pro ně následující definice. VÝSTRAHA: znamená, že nedodržení odpovídajícího postupu vede k bezprostřednímu nebo značnému snížení bezpečnosti letu. UPOZORNĚNÍ: znamená, že nedodržení odpovídajícího postupu vede k menšímu nebo více méně dlouhodobému zhoršení bezpečnosti letu. POZNÁMKA: soustřeďuje pozornost na speciální položku, která nesouvisí přímo s bezpečností, ale je důležitá nebo neobvyklá. 1.4 POPIS Kluzák TST-14M je dvoumístný samonosný středokřídlý jednoplošník s ocasními plochami do T celokompozitové konstrukce. Strana 6

7 1. Křídlo sendvičové konstrukce je vybaveno křidélky a vzdušnou brzdou na horní straně profilu. V křídle nejsou žádná žebra. Nosník křídla tvaru C-D je tvořený pásnicemi z CF kompozitu. Spojení křídel je řešeno propojením křídel pahýly nosníků spojených dvojicí čepů. Spojení křídlo trup a zachycení krutu je realizováno pomocí čepů zalaminovaných v kořenovém žebru. Křidélka celokompozitové konstrukce jsou na křídlo zavěšena na čtyřech závěsech s osou otáčení na horní ploše profilu. Vzdušné brzdy na horní straně křídla za hlavním nosníkem jsou vyrobeny z Al. plechu se zasouvají do samostatných šachet. 2. Trup sendvičové konstrukce je vyroben v negativní formě společně s kýlovkou. 3. VOP sendvičové konstrukce je uspořádána do T a je snímatelná. 4. ŘÍZENÍ kluzáku sestává z řízení výškového kormidla, křidélek, směrového kormidla a ovládání brzdících klapek a podélného vyvážení. Ruční řízení je pákové s přenosem výchylek táhly. Dorazy kormidel jsou umístěny na řídící páce. Výchylky nožního řízení se stavitelnými pedály a dorazy jsou přenášeny lany. Podélné vyvážení je realizováno torsním členem v soustavě řízení VOP a ovládáno pákou po levé straně pilotního prostoru. Vyklápěcí brzdící klapky na horní ploše křídla jsou ovládány pákou a přenos síly je realizován táhly a torsní tyčí. 5. PODVOZEK: hlavní podvozek je tandemový s odpruženým hlavním kolem pr. 350x100 mm je uloženým v kyvné vidlici, příďové kolo je pevné. Brzda kola je ovládána pákou uchycenou na páce ručního řízení s přenosem síly bowdenem. Záďový podvozek s ostruhovým kolem pr. 80x30 mm je otočný. MOTOROVÁ INSTALACE Použitý motor ROTAX 503UL-D.C.D.I s chlazením náporovým vzduchem je vybaven reduktorem typu B s převodem 1:2 a pevnou dřevěnou dvoulistou vrtulí průměr 1200, stoupání 850. Motor je uložen na motorovém loži svařeném z tenkostěnných ocelových profilů mat. L-CM 3 přes čtyři gumové pružiny pr. 60 mm. Lože je uloženo otočně přes čep pr. 15 mm a kloubová ložiska v konzolách na kořenovém kování nosníků křídel. Motorová jednotka je vysouvána servem s elektromotorem 12V přes planetovou převodovku a trapézový samosvorný šroub s maticí. Soustava je silově vyvážena Strana 7

8 plynovou pružinou. Servo i vzpěra působí na lože na společném čepu a jejich reakce do trupu je rozvedena přes společný čep a podpěru do přepážky trupu. Poloha otočného bodu motorové jednotky, úhel vysunutí a malá vzdálenost hmoty motoru od těžiště zajišťuje pouze nevýznamný posun centráže letadla při vysunuté a zasunuté poloze motorové jednotky. Motorová jednotka je ve vysunuté a zasunuté poloze aretována najetím serva a plynové vzpěry na dorazy. Motorový prostor je zakryt dveřmi otevíranými samostatným servem. Pilot ovládá vysouvání a zasouvání motorové jednotky pomocí dvou tlačítek na palubní desce, každé pro jeden směr pohybu. Vlastní proces zajišťuje elektronická jednotka řízená mikroprocesorem, která zabezpečuje automatické ovládání dveří motorového prostoru, odpojení napájení v koncových polohách, signalizaci stavu a odpojení starteru motoru v zasunuté poloze a všech mezipolohách. Ovládání rovněž znemožní zasouvání motorové jednotky, pokud běží motor. Aretace vrtule do polohy pro zasunutí je zajištěna automatickým dorazem. Palivová nádrž svařená z AL.plechu je umístěna v utěsněném laminátovém krytu před přepážkou č. 5. Odvětrání a drenáž jsou řešeny přes šachtu podvozku. Palivo k motoru je vedeno pružnou hadicí přes výměnný palivový filtr, palivový kohout a membránové palivové čerpadlo do dvou bezplovákových membránových karburátorů. Nádrž je vybavena kapacitním palivoměrem. Plnění nádrže je možné přes hadici pr. 25 mm s palivovou zátkou na pravé straně trupu pomocí nálevky s jemným sítkem. Odkalení nádrže lze provést přes šachtu podvozku. Palivová instalace je doplněna ruční nastřikovací pumpou PRIMER pro usnadnění startu studeného motoru. ZÁKLADNÍ PARAMETRY KLUZÁKU Křídlo Rozpětí...[m] Mezirozpětí...[m] Kořenová tětiva...[m] Středová tětiva...[m] Koncová tětiva...[m] Globální charakteristiky křídla Plocha...[m 2 ] Štíhlost...[1] SGT...[m] SAT...[m] Xsat...[m] Ysat...[m] Xac...[m] NB...%SAT 45 NB od NH...(m) ZC od NH...(m) PC od NH...(m) Strana 8

9 Trup VOP SOP Délka... L tr =8,240 m Výška... v tr =1,1 m Šířka... s tr =0,64 m Čelní plocha... S tr = 0,48 m 2 Rozpětí... b VOP =2,4 m Plocha... S VOP =1,068 m 2 Plocha stabilizátoru... S stab =0,713 m 2 Plocha výšk. kormidla... S výšk =0,355 m 2 Kořenová hloubka VOP... c 0 křid = 0,55 m Koncová hloubka VOP... c k křid = 0,35 m Úhel nastavení k ose trupu... alfa VOP =0 0 Max. výchylka nahoru... delta VOP =-20 0 Max. výchylka dolů... delta vop =+16 0 Plocha... S SOP = 0,949 m 2 Plocha kýlu... S kyl =0,655 m 2 Plocha směrov. kormidla... S směr =0,294 m 2 Hloubka kořenového profilu... c 0 =0,990 m Hloubka kormidla kořenového profilu... c korm 0 =0,31 m Hloubka koncového profilu... c k =0,605 m Hloubka kormidla koncového profilu... c korm k = 0,185 m Výška SOP... h SOP = 1,19 Hmotnosti : Hmotnost prázdná max... m 0 = 284 kg Hmotnost posádky... m pil = kg Hmotnost vzletová max... m vzl = 472 kg Hmotnost křídel... m kř = 110kg Výkony Pádová rychlost V S km/h Návrhová max. rychlost V D km/h Max. přípustná rychl. V NE km/h Max rychl. aerovleku V T km/h Max rychlost v poryvech V B km/h Strana 9

10 Max klouzavost teor...37,1/105 km/h Základní vybavení Rychloměr do 250 km/h Výškoměr Variometr Kompas Čtyřbodové upínací pásy. Provozní násobky Při rychlosti V A = 150 km/hod...n 1 = +5,2...n 4 = -2,6 V D = 228 km/hod...n 2 = +4...n 3 = -2 Pevnostní obálka kluzáku TST-14 m=450kg rychlost (km/h) Strana 10

11 Strana 11

12 Strana 12

13 2. SEKCE - PROVOZNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 2.1 Úvod 2.2 Omezení rychlostí 2.3 Značky na rychloměru 2.4 Omezení hmotností 2.5 Těžiště 2.6 Povolené obraty 2.7 Druh provozu 2.8 Rychlost větru 2.9 Značení a štítky 2.10 Řízení a ovladače v pilotním prostoru Palubní deska Strana 13

14 2.1 ÚVOD V sekci 2 jsou uvedeny hodnoty rychlostí, hmotností, centráže a další údaje, nezbytné pro bezpečný provoz kluzáku. VÝSTRAHA: hodnoty rychlostí, hmotností a další omezení, stanovené v této sekci, nesmí být při provozu kluzáku překročeny. 2.2 OMEZENÍ RYCHLOSTÍ V SO Pádová rychlost 65 km/h VÝSTRAHA: při všech letech udržujte rychlost nejméně o 15 km/h vyšší než VSO V A Rychlost obratů 150 km/h VÝSTRAHA: Neprovádějte plné nebo náhlé řídící pohyby nad touto rychlostí, protože za určitých podmínek může být kluzák nadměrně namáhán plným řídícím pohybem V B Rychlost v poryvu 150 km/h Za poryv je možno považovat pohyby vzduchu na závětrné straně svahu, přízemní turbulence při silném větru, v blízkosti bouřkových mraků a pod. VÝSTRAHA: nepřekračujte tuto rychlost při letu, kdy je možno poryvy předpokládat V NE Maximální přípustná rychlost 205 km/h VÝSTRAHA: nepřekračujte tuto rychlost při žádném provozu. V blízkosti této rychlosti nepoužívejte více jak 30% výchylek řídících ploch. 2.3 ZNAČKY NA RYCHLOMĚRU Strana 14

15 V této kapitole jsou uvedeny značky a označení stupnice rychloměru a význam jejich barevného kódu. ZNAČKA HODNOTA NEBO ROZSAH VÝZNAM Bílý oblouk km/h Rozsah rychlostí od V SO do minimální cest. rychlosti Zelený oblouk km/h Normální cest. rychlost až do rychlosti V B Žlutý oblouk km/h Let smí být prováděn jen v klidném ovzduší do V NE Červená čára 205 km/h Maximální rychlost V NE Žlutý trojúhelník 100 km/h Přibližovací rychlost při maximální váze VÝSTRAHA: dbejte, aby značky na rychloměru byly vždy čitelné Dodržujte předepsané rychlosti. 2.4 OMEZENÍ HMOTNOSTÍ Maximální vzletová hmotnos kg Největší hmotnost, při které kluzák vyhovuje směrnicím pro letovou způsobilost Hmotnost prázdného kluzáku 284 kg Hmotnost kluzáku se stanoveným vybavením, bez hmotnosti posádky a pomocné motorové jednotky Maximální hmotnost posádky 188 kg Minimální hmotnost pilota 65 kg Maximální hmotnost pilota na předním sedadle 100 kg VÝSTRAHA: Kluzák při letech s jedním pilotem musí být pilotován vždy z předního sedadla. Dbejte, aby minimální hmotnost pilota včetně padáku na předním sedadle nebyla nižší než 75 kg. Strana 15

16 UPOZORNĚNÍ: nepřekračujte výše uvedené váhové limity 2.5 TĚŽIŠTĚ Přední krajní poloha Zadní krajní poloha 2775 mm od vztažné roviny 2858 mm od vztažné roviny Vztažnou rovinu tvoří vertikální rovina kolmá na podélnou osu kluzáku dotýkající se přídě kluzáku v letové poloze. 2.6 POVOLENÉ OBRATY Povolují se ostré zatáčky s náklonem max 45o VÝSTRAHA: Akrobacie, úmyslné vývrtky a pády jsou zakázány! 2.7 DRUH PROVOZU Kluzák je způsobilý k letům podle pravidel VFR ve dne. Lety v mracích jsou zakázány. 2.8 RYCHLOST VĚTRU Přípustná složka rychlosti větru ve směru vzletu Přípustná složka rychlosti větru kolmo na směr vzletu 8 m/s 4 m/s UPOZORNĚNÍ: Nelétejte, přesahuje-li rychlost větru výše uvedené hodnoty. Strana 16

17 2.9 ZNAČENÍ A ŠTÍTKY Vnější označení 1. Na levé polovině trupu v blízkosti podvozku nápis: Pneu 250 kpa 2. Odtokové hrany výškového kormidla, levého a pravého křídla, levého a pravého křidélka v polovině horní strany nápis: ZDE NETLAČIT 3. Odtoková hrana směrového kormidla z obou stran nápis: ZDE NETLAČIT 4. Trubička snímače celkového tlaku: červená barva Vnitřní označení Použité symboly Vyvážení: těžký na ocas těžký na hlavu Vzdušné brzdy: vysunuty zasunuty Palivový kohout: zavřen otevřen Vzdušná ventilace: otevřena zavřena Kabina: otevřena 2.10 ŘÍZENÍ A OVLADAČE V PŘEDNÍM PILOTNÍM PROSTORU 1. Páka ručního řízení Strana 17

18 2. Pedály směrového řízení lze nastavit do vhodné polohy podle velikosti pilota přesunutím šlapek pedálů. 3. Ovladač brzdících klapek s rukojetí modré barvy na levém boku pilotního prostoru. Otevřená a zavřená poloha je označena štítky. 4. Páka podélného vyvážení s rukojetí zelené barvy je na levé straně pilotního prostoru. Polohy "TĚŽKÝ NA HLAVU" a "TĚŽKÝ NA OCAS" jsou označeny štítky. 5. Zámky otevírání a odhozu kabiny umístěné na levé a pravé straně kabiny. 6. Táhlo ovládání klapky větrání kabiny po pravé straně pod rámem kabiny. Polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO jsou označeny štítky PALUBNÍ DESKA Palivoměr Variometr Teploměr hlav Rychloměr Otáčkoměr Výškoměr Vysouvání motoru Starter PRIME Magneta Sklonoměr Radiostanice Interkom Pojistky Výstraha: Před zahájením letů prostudujte příručku sdruženého palubního přístroje BRAUNIGGER. Seznamte se s jeho funkcemi a procvičte jeho používání. Létat začněte teprve poté, až jste si jisti, že přístroj umíte používat. Zadní pilotní prostor je vybaven nožním řízením, ručním řízením, standardní sadou přístrojů, ovládáním vysouvání motoru a vypínači zapalování. Strana 18

19 3. SEKCE - NORMÁLNÍ POSTUPY 3.1 Úvod 3.2 Montáž a demontáž 3.3 Manipulace na zemi 3.4 Předletová prohlídka 3.5 Meziletová prohlídka 3.6 Poletová prohlídka 3.7 Vysouvání motoru 3.8 Zasouvání motoru 3.9 Let Strana 19

20 3.1 ÚVOD UPOZORNĚNÍ: V této sekci jsou uvedeny doporučené postupy pro pilotáž kluzáku. Dbejte, aby rychlosti zde doporučené byly dodržovány. Provádějte důsledně povinné úkony popsané v jednotlivých kapitolách. 3.2 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KLUZÁKU Montáž a demontáž kluzáku mohou provádět nejméně tři osoby. Po montáži zkontrolujte, zda se všechna kormidla pohybují ve správném smyslu a jsou plně pohyblivá až k dorazům. a. Montáž křídel 1. V manipulačním režimu (viz 3.13) otevřete dveře motoru a vysuňte motor. 2. Levé křídlo nasuňte na trup tak, aby čepy trupu zapadly do ložisek v křídle 3. Pravé křídlo nasuňte na trup tak, aby čepy trupu zapadly do ložisek v křídle. 4. Zasuňte hlavní čepy křídla. Nasaďte stahovací víčka čepů a přitáhněte je šrouby tak, aby se vymezila vůle mezi nosníky. Stahovací šrouby zajistěte drátem. Znovu kontrolujte, že čepy jsou správně osazeny a zajištěny. 5. Spojte táhla křidélek a brzdících klapek čepy s pákami a zajistěte je maticí a závlačkou. 6. Zkontrolujte volnost pohybu a výchylky křidélek a brzdících klapek. 7. Přejděte do automatického režimu a podle potřeby motor vysuňte nebo zasuňte. b. Montáž vodorovné ocasní plochy Strana 20

21 1. VOP přiložte na SOP a pohybem vzad na doraz zasuňte čepy VOP do pouzder v kýlovce. 2. Čepem se závitem přišroubujte VOP k SOP a zajistěte ho. 3. Pomocí čepu spojte táhlo řízení s pákou výškovky a spojení zajistěte. 4. Zkontrolujte výchylku výškovky. Zpětnou montáž proveďte v obráceném pořadí. Výstraha: po každé montáži kluzáku znovu kontrolujte správnou montáž a zajištění všech čepů a spojení. Doporučujeme, aby kontrolu po montáži prováděla další nezávislá a poučená osoba. 3.3 MANIPULACE NA ZEMI Kluzák je vybaven otočnou ostruhou s mechanickou aretací. Otočná ostruha umožňuje snadný pohyb kluzáku při manipulaci na zemi. Kluzák je možno tlačit pozpátku i otáčet na místě bez zvedání. Vlečení za automobilem je možné za vypínač vlečného lana na laně cca 5m dlouhém rychlostí rychlejší chůze. Pomocník drží křídlo. Kabina musí být zavřena. Je-li montován motor, je možné pojíždění vlastní silou. Pilot v kabině ovládá motor, pomocník vede kluzák za křídlo Manipulace s motorem UPOZORNĚNÍ: Je li montováno ovládání motoru i na zadní palubní desce, musí být všechny vypínače na této desce v poloze ZAPNUTO. Vypnutí těchto vypínačů znemožní ovládání motoru z předního sedadla. Pro manipulaci s motorem a kryty motoru při kontrolách nebo opravách použijte kontrolní režim ovládání. Postupujte takto: Strana 21

22 1. Stlačte současně tlačítko vysouvání a tlačítko zasouvání motoru a potom zapněte klíčkem hlavní vypínač do polohy Uvolněte obě stlačená tlačítka. V tomto režimu můžete stlačením a držením tlačítek ovládat otevírání krytu nad motorem a vysouvání motoru podle vaší potřeby. Do základního automatického režimu se vrátíte vypnutím hlavního vypínače ( klíček poloha 0 ). Výstraha: Před zahájením letů proveďte palubní nácvik manipulace s motorem. Létat začněte po zvládnutí všech úkonů. Počítejte s tím, že doba potřebná pro vysunutí motoru a jeho nahození je asi jedna minuta PLNĚNÍ PALIVEM A MOTOROVÁ ZKOUŠKA: Výstraha: plnění palivem provádějte venku na volném prostranství. Seznamte se zásadami pro manipulaci s hořlavinami a dodržujte je. Dbejte, aby při plnění palivem byl nablízku k dispozici funkční hasicí přístroj. Mějte na paměti možnost výboje statické elektřiny na oděvu ze syntetických tkanin. Při plnění kluzáku palivem je třeba dodržovat tento postup: 1. Motor musí být vypnut. 2. Kluzák postavte tak, aby se levé křídlo opíralo o zem, 3. Vypínač zapalování musí být v poloze VYPNUTO 4. Plnění palivem se provádí pomocí nálevky s jemným sítkem pro zachycení nečistot. 5. Otevřete nalévací otvor nádrže a nálevkou nalijte odpovídající množství paliva. Nalévací otvor zavřete. Poznámka: V poslední fázi nalévání paliva postupujte pomalu, aby nedošlo k přelití nádrže. Při motorové zkoušce musí být zachován tento postup: Výstraha: Při provádění motorové zkoušky seďte v kabině. Kabina musí být zavřena. Kolo musí být založeno klínem. Zajistěte, aby žádné osoby nebyly v rovině točící se vrtule a aby nemohly do točící se vrtule vstoupit. 1. Zapněte vypínač zapalování a otevřete palivový kohout 2. Nastřikovací pumpou 3x nastříkněte palivo do motoru. 3. Při zapnutém zapalování a přípusti na 1/4 motor startérem nahoďte 4. Při zvýšených otáčkách nechte motor prohřát. Strana 22

23 5. Proveďte zkoušku stálosti výkonu při plně otevřené přípusti motoru po dobu 30 sec. 6. Proveďte zkoušku vypnutí motoru krátkým vypnutím vypínače. Výstraha: při zjištění jakéhokoli nedostatku v chodu nebo ovládání motoru nestartujte. Seznamte se s návodem k obsluze a údržbě od výrobce motoru a dodržujte zásady a postupy zde uvedené. 3.4 PŘEDLETOVÁ PROHLÍDKA Před zahájením létání proveďte kontrolu podle dále stanoveného postupu. Zaměřte se na zjištění poškození, odjištění, trhlin, prasklin, znečistění, nadměrných vůlí, nadměrného tření a nesprávné funkce kontrolovaných prvků. VÝSTRAHA: při zjištění jakéhokoli nedostatku při předletové prohlídce nestartujte. VÝSTRAHA: Provádějte prohlídky a údržbu motoru podle údržbového plánu a pokynů uvedených v příručce pro motor ROTAX 503. Postup předletové prohlídky: otevřete kabinu a vysuňte brzdící klapky. Kontrolujte: 1. Pravou stranu kabiny. 2. Trup pod kabinou. 3. Kola podvozku z pravé strany 4. Náběžnou hranu a spodní plochu pravého křídla 5. Kontrolní otvor pravého křídla - náhon řízení křidélka 6. Koncový oblouk pravého křídla 7. Pravé křidélko 8. Horní plochu pravého křídla a pravou brzdící klapku 9. Pravou stranu trupu 10. SOP 11. Uložení VOP 12. Pravou polovinu VOP 13. Kryty VOP 14. Ostruhu 15. Levou polovinu VOP 16. Levou polovinu trupu 17. Horní plochu levého křídla a levou brzdící klapku 18. Levé křidélko 19. Koncový oblouk levého křídla 20. Náběžnou hranu a spodní plochu levého křídla 21. Kontrolní otvor levého křídla - náhon řízení křidélka Strana 23

24 22. Kolo podvozku z levé strany 23. Trup pod kabinou na levé straně 24. Pilotní prostor 25. Vypínač vlečného lana 26. Přístroje 27. Kabinu 28. Samostatně kontrolujte funkci a stav všech dílů motorové jednotky. 3.5 MEZILETOVÁ PROHLÍDKA: Při meziletových prohlídkách musí být sledováno neporušení těchto skupin: 1. Kabina pilota a její vybavení 2. Přístroje pro kontrolu letu 3. Povrchu kluzáku 4. Podvozek 5. Motorovou jednotku VÝSTRAHA: při zjištění jakéhokoli nedostatku při meziletové prohlídce nestartujte. 3.6 POLETOVÁ PROHLÍDKA: Při poletové prohlídce se zjišťuje poškození nebo opotřebení dílů a skupin stejným postupem jako při předletové prohlídce. 3.7 VYSOUVÁNÍ MOTORU Postupujte následovně: 1. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte vpravo do polohy 1. Zelená kontrolka musí svítit. 2. Zatlačte cca 1. sec. Tlačítko vysouvání motoru. Kontrolka musí blikat. Motor se vysouvá. 3. Plné vysunutí motoru signalizuje zhasnutí blikající kontrolky v tlačítku. 4. Otevřete palivový kohout. Zapněte vypínač zapalování. Dalším pohybem klíčku na spínací skříňce vpravo startujte motor. Pokud motor delší dobu stál a nebo je chladno, použijte nastřikovač paliva. 5. Otočením klíčku na spínací skříňce vlevo vypněte napájení elektronické jednotky. Let provádějte s klíčkem v poloze 0. Strana 24

25 Poznámka: Při vysouvání nebo zasouvání motoru musí být vypínač zapalování (magneta) v poloze Vypnuto. Řídící jednotka nedovolí vysouvání a zasouvání motoru, pokud je tento vypínač zapnut. Poznámka: Řídící jednotka nedovolí funkci startéru, pokud je motor v jiné poloze než Vysunuto 3.8 ZASOUVÁNÍ MOTORU Postupujte následovně: 1. Udržujte rychlost letu km/h. Motor běží na volnoběh. Vypínač zapalování a vypínač paliva přepněte dolů do polohy VYPNUTO. 2. Po zastavení motoru vyčkejte cca 90 sekund, než se motor ochladí. 3. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte vpravo do polohy 1. Zelená kontrolka musí svítit 4. Otevřete dveře motorového prostoru stlačením tlačítka zasouvání motoru. Kontrolujte pohledem do zrcátka polohu vrtule. Ta musí být svislá. V případě potřeby mírným zvýšením rychlosti letu dotočte vrtuli do svislé polohy (vrtule se opírá o zarážku). 5. Znovu stlačte tlačítko zasouvání motoru. Kontrolka musí blikat. Motor se zasouvá. 6. Plné zasunutí motoru signalizuje zhasnutí blikající kontrolky v tlačítku. 7. Otočením klíčku na spínací skříňce vlevo vypněte napájení elektronické jednotky. Let provádějte s klíčkem v poloze 0. Poznámka: Směr pohybu vysouvání (zasouvání) motoru lze změnit stlačením opačného tlačítka. 3.9 LET UPOZORNĚNÍ: Při letech ve výšce nad 300 m a termických letech doporučujeme používat záchranný padák ( pokud kluzák není vybaven integrovaným záchranným systémem) Před každým letem proveďte tyto povinné úkony: 1. Ustavte zádovou opěru sedačky pilota. Strana 25

26 2. Nastupte. 3. Nastavte nožní řízení. 4. Kontrolujte nulové hodnoty přístrojů, seřiďte výškoměr. 5. Upínací pasy seřiďte, zapněte a dotáhněte. 6. Zavřete kryt pilotního prostoru. 7. Kontrolujte funkci nožního řízení do krajních poloh. 8. Kontrolujte funkci ručního řízení do krajních poloh. 9. Vyzkoušejte funkci podélného vyvážení do krajních poloh. 10. Nastavte podélné vyvážení do polohy pro vzlet. 11. Zkontrolujte funkci brzdících klapek a zavřete je. 12. Vysuňte a nahoďte motor Vzlet Dodržujte tento postup pro vzlet: 1. Vyvážení ve střední poloze, řídící páka výškovky plně přitažena. Pomocník drží křídlo ve vodorovné poloze. 2. Plynulým pomalým zvyšováním otáček motoru uveďte kluzák do pohybu. Pozvolným povolováním výškovky při zrychlujícím se pohybu uveďte kluzák do polohy "na kolo". Udržujte tuto polohu a plynule zvyšujte otáčky motoru na plný startovní výkon V případě střední až přední polohy těžiště ( těžší pilot ), nebo při startu na měkčím terénu má kluzák snahu v okamžiku uvedení do pohybu překlápět se na příď. To však není důvodem k přerušení startu. S plně přitaženou výškovkou vyčkejte zvýšení rychlosti a převeďte kluzák do polohy "na kolo". 4. Vyčkejte, až se rychlost kluzáku zvýší na km/h. Potom plynulým jemným přitažením odpoutejte kluzák do výšky 1 m nad zemí. Ve výdrži v této výšce vyčkejte zvýšení rychlosti na km/h a dalším plynulým přitažením výškovky převeďte kluzák do stoupání. 5. Ve výšce asi 50 m snižte otáčky motoru tak, aby kluzák stoupal 1. až 1,5 m/s při rychlosti km/h. Vyvažte kluzák pro tento režim letu. VÝSTRAHA: Při rozjezdu kluzáku po zemi udržujte důsledně vodorovnou polohu křídel. Případný vliv bočního větru eliminujte pouze směrovkou. V případě, že dojde přesto k zachycení křídla o zem a kluzák je stržen ze směru, přerušte start. Stáhněte otáčky motoru na volnoběh a současně plynulým pohybem naplno potlačte výškovku. Vyčkejte zastavení kluzáku a potom vypněte motor. Před opakovaným vzletem proveďte prohlídku kluzáku v rozsahu předletové prohlídky. Strana 26

27 3.9.3 Let s pomocným motorem 1. Po ukončení stoupání převeďte kluzák do horizontálního letu. Upravte otáčky motoru tak, aby kluzák letěl vámi požadovanou rychlostí. Vyvažte kluzák podélným vyvážením pro tuto rychlost. 2. Kluzák je plně vyvážitelný v celém rozsahu povolených rychlostí. Účinnost všech kormidel je dostatečná, tíživost při vysunutých brzdících klapkách je malá. Výhled z kabiny do přední a horní polosféry je dobrý. Výhled vlevo dolů a vzad a vpravo dolů a vzad je částečně zakryt křídly, dbejte proto za letu při manévrování do těchto směrů zvýšené opatrnosti. 3. Doporučená ekonomická rychlost letu je km/h. 4. Doporučená rychlost v kroužení je km/h, podle letové hmotnosti kluzáku. Kluzák udržuje v kroužení zvolený náklon a rychlost, s minimálními zásahy do řízení. Příčná obratnost je cca 3 sec. Při letu s vysunutým motorem létejte v zatáčkách s náklonem max. 45o 5. Při letu v opatrnostním rozsahu rychlostí ( žlutý oblouk na rychloměru ), t. j. v rozsahu km/h nepoužívejte max. plné výchylky u všech kormidel. Výchylky řízení zavádějte s citem a plynule, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání draku a okruhů řízení. Brzdící klapky vysouvejte zvolna a plynule, před jejich zasunutím snižte rychlost na 130 km/h Zasouvání motoru: Vyrovnejte kluzák do přímého letu proti větru. Postupujte následovně: 1. Udržujte rychlost letu km/h. Motor běží na volnoběh. 2. Zavřete palivový kohout 3. Vypínač zapalování přepněte dolů do polohy VYPNUTO. 4. Po zastavení motoru vyčkejte cca 30 sekund, než se motor a výfukový systém ochladí. 5. Otevřete dveře motorového prostoru stlačením tlačítka zasouvání motoru. Kontrolujte pohledem do zrcátka polohu vrtule. Ta musí být svislá. V případě potřeby mírným zvýšením rychlosti letu dotočte vrtuli do svislé polohy (vrtule se opírá o zatážku). 6. Znovu stlačte tlačítko zasouvání motoru. Kontrolka musí blikat. Motor se zasouvá. 7. Plné zasunutí motoru signalizuje zhasnutí blikající kontrolky v tlačítku. Strana 27

28 8. Otočením klíčku na spínací skříňce vlevo vypněte napájení elektronické jednotky. Let provádějte s klíčkem v poloze 0. VÝSTRAHA: Vypnutí motoru a jeho zasouvání provádějte výhradně v přímém ustáleném letu v dostatečné výšce. Pamatujte, že vysunutý motor se stojící vrtulí způsobí značné zvýšení odporu letadla a zhoršení letových výkonů a vlastností Vysouvání motoru: Postupujte následovně: 1. Ve výšce nejméně 400 m nad terénem vyberte vhodnou plochu pro přistání. 2. Vyrovnejte kluzák do přímého klouzání rychlostí km/hod proti větru. 3. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte vpravo do polohy 1. Zelená kontrolka musí svítit. 4. Zatlačte cca 1. sec. tlačítko vysouvání motoru. Kontrolka musí blikat. Motor se vysouvá. 5. Plné vysunutí motoru signalizuje zhasnutí blikající kontrolky v tlačítku. 6. Otevřete palivový kohout. Nastřikovací pumpou 3x nastříkejte benzín do karburátoru. 7. Zapněte vypínač zapalování. Dalším pohybem klíčku na spínací skříňce vpravo startujte motor. Pokud motor delší dobu stál a nebo je chladno, použijte nastřikovač paliva pro udržení motoru v chodu. 8. Otočením klíčku na spínací skříňce vlevo vypněte napájení elektronické jednotky. Let provádějte s klíčkem v poloze 0. Poznámka: Při vysouvání nebo zasouvání motoru musí být vypínač zapalování (magneta) v poloze Vypnuto. Řídící jednotka nedovolí vysouvání a zasouvání motoru, pokud je tento vypínač zapnut. Poznámka: Řídící jednotka nedovolí funkci startéru, pokud je motor v jiné poloze než Vysunuto Výstraha Nepodaří li se motor tímto postupem nahodit nad výškou 150 metrů nad terénem, přistaňte na vyhlédnutou plochu. VÝSTRAHA: Vysouvání motoru a jeho startování provádějte výhradně v přímém ustáleném letu nebo v mírné ustálené zatáčce. Pamatujte, že vysunutý motor se stojící vrtulí způsobí značné zvýšení odporu letadla a zhoršení letových výkonů a vlastností. Strana 28

29 3.9.6 Přiblížení a přistání s pomocným motorem 1. Při letu po okruhu letiště přistání zkontrolujeme před třetí zatáčkou funkci brzdících klapek. Snižte otáčky motoru tak, aby kluzák při zvolené rychlosti klesal. 2. Upravte rychlost letu po okruhu na km/h. V případě turbulentního ovzduší nebo při dešti zvyšte rychlost na 100 km/h. Dodržujte tyto rychlosti v průběhu celého přistávacího manévru. 3. Po čtvrté zatáčce upravte rozpočet na přistání dostatečně účinnými brzdícími klapkami (klouzavost méně jak 1 : 7 ). S klapkami je nutno manipulovat jemně, prudké vysunutí může způsobit prosednutí kluzáku a naopak prudké zavření může způsobit vyplavání kluzáku. 4. Z výšky 5 m přejděte plynulým obloukem do výdrže ve výšce m nad zemí. Snižujte dále rychlost a udržujte takový úhel vůči zemi, aby kluzák dosedl při rychlosti km/h na hlavní podvozek (t.zv. přistání "na kolo"). Udržujte tuto polohu i ve výběhu Délku výběhu můžete zkrátit plným vysunutím brzdících klapek po dosednutí ( pokud již nejsou vysunuty) a brzděním ruční brzdou podvozku těsně po dosednutí. Před zastavením kluzáku v malé rychlosti již nebrzděte, aby nedošlo k překlopení kluzáku na příď Délku přistávacího manévru můžete zkrátit tak, že motor vypnete po čtvrté okruhové zatáčce. Celý přistávací manévr probíhá stejně, jak bylo výše popsáno. VÝSTRAHA: rozpočet na přistání můžete upravit vysunutím brzdících klapek při letu po okruhu. Před zatáčkou však brzdící klapky zavřete. Je zakázáno s vysunutými brzdicími klapkami létat zatáčky nebo je v průběhu zatáčky vysouvat Poznámka: pamatujte, že motor na kluzáku je definován jako pomocný. Samostatný vzlet kluzáku s tímto motorem je možný pouze z kvalitní a dostatečně dlouhé plochy. Z měkké plochy, z vysoké trávy nebo proti svahu se vzlet nemusí podařit Přiblížení a přistání klouzavým letem 1. Při letu po okruhu letiště přistání zkontrolujte před třetí zatáčkou funkci brzdících klapek. 2. Upravte rychlost letu po okruhu na km/h. V případě turbulentního ovzduší nebo při dešti zvyšte rychlost na km/h. Dodržujte tyto rychlosti v průběhu celého přistávacího manévru. Strana 29

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU Typ: L 23 SUPER-BLANÍK Výrobní číslo: Poznávací značka: OK-0240 Schváleno Státní leteckou inspekcí ČSSR v Praze dne 28.8.1989 Kluzák L 23 Super Blaník se musí provozovat podle informací

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A DoL13A10111 Zapracovány připomínky SLI. LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L13A Náleží ke kluzáku: Výrobní číslo: 817401 Imatrikulační značka: OK1700 Tato příručka musí být stále na palubě kluzáku. VYDÁNO: 30.10.1981

Více

Směrnice pro pilota větroně L13

Směrnice pro pilota větroně L13 3.vydání Směrnice pro pilota větroně L13 Náleží ke větroni: Výrobní číslo: Imatrikulační značka: OK-9825 Tato příručka musí být stále na palubě větroně. LET n.p. UH.HRADIŠTĚ KUNOVICE, ČSSR vytištěno 1986

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí V této příručce jsou předvedeny základní principy bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je důležité,

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více