0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum"

Transkript

1 LETOVÁ PŘÍRUČKA ULTRALEHKÉHO KLUZÁKU TST-14M Bonus Výrobní číslo : Imatrikulace : VZOR VZOR Datum vydání : Výrobce : Podpis : VZOR Číslo evidované kopie : Tento kluzák musí být provozován podle informací a omezení, která jsou v této příručce uvedena. Strana 1

2 0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum Strana 2

3 0.2 PŘEHLED PLATNÝCH STRAN Sekce Strana Datum Kapitola Strana Datum Strana 3

4 OBSAH 0.1 SEZNAM ZMĚN PŘEHLED PLATNÝCH STRAN SEKCE - VŠEOBECNĚ ÚVOD CERTIFIKACE VÝSTRAHY, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY POPIS SEKCE - PROVOZNÍ OMEZENÍ A INFORMACE ÚVOD OMEZENÍ RYCHLOSTÍ ZNAČKY NA RYCHLOMĚRU OMEZENÍ HMOTNOSTÍ TĚŽIŠTĚ POVOLENÉ OBRATY DRUH PROVOZU RYCHLOST VĚTRU ZNAČENÍ A ŠTÍTKY ŘÍZENÍ A OVLADAČE V PŘEDNÍM PILOTNÍM PROSTORU PALUBNÍ DESKA SEKCE - NORMÁLNÍ POSTUPY ÚVOD MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KLUZÁKU MANIPULACE NA ZEMI PŘEDLETOVÁ PROHLÍDKA MEZILETOVÁ PROHLÍDKA: POLETOVÁ PROHLÍDKA: VYSOUVÁNÍ MOTORU ZASOUVÁNÍ MOTORU LET SEKCE ZÁCHRANNÉ POSTUPY ÚVOD VLASTNOSTI PŘI PŘETAŽENÍ VYBRÁNÍ VÝVRTKY VYSAZENÍ MOTORU POŽÁR MOTORU NOUZOVÉ OPUŠTĚNÍ KLUZÁKU POUŽITÍ VYSTŘELOVACÍHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU SEKCE - POKYNY PRO ÚDRŽBU Strana 4

5 1. SEKCE - VŠEOBECNĚ 1.1 Úvod 1.2 Certifikace 1.3 Výstrahy, upozornění a poznámky 1.4 Popis 1.5 Třípohledový výkres Strana 5

6 1.1 ÚVOD Tato příručka předepisuje minimální požadavky na provoz a údržbu UL kluzáku TST- 14 ATLAS, které musí být plněny, aby byla zajištěna bezpečnost provozu kluzáku po celou dobu životnosti. Kromě zásad zde uvedených je uživatel kluzáku povinen plnit i ostatní předpisy, které s provozem kluzáků této kategorie souvisí. 1.2 CERTIFIKACE Kluzák je konstruován a certifikován v souladu s předpisem AEROKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY POŽADAVKY NA LETOVOU ZPŮSOBILOST ULK - ULTRALEHKÉ KLUZÁKY A MOTOROVÉ ULTRALEHKÉ KLUZÁKY ÚCL č.j.ti-676/98 ze dne 18. února Kluzák smí být používán v klimatickém pásmu B dle ČSN Se zabudovaným motorem ROTAX 447 UL-I S.C.D.I splňuje podmínky předpisu UL 2 část I. pro UL motorové letouny. 1.3 VÝSTRAHY, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY Pokud jsou v textu této příručky použity výstrahy, upozornění a poznámky, platí pro ně následující definice. VÝSTRAHA: znamená, že nedodržení odpovídajícího postupu vede k bezprostřednímu nebo značnému snížení bezpečnosti letu. UPOZORNĚNÍ: znamená, že nedodržení odpovídajícího postupu vede k menšímu nebo více méně dlouhodobému zhoršení bezpečnosti letu. POZNÁMKA: soustřeďuje pozornost na speciální položku, která nesouvisí přímo s bezpečností, ale je důležitá nebo neobvyklá. 1.4 POPIS Kluzák TST-14M je dvoumístný samonosný středokřídlý jednoplošník s ocasními plochami do T celokompozitové konstrukce. Strana 6

7 1. Křídlo sendvičové konstrukce je vybaveno křidélky a vzdušnou brzdou na horní straně profilu. V křídle nejsou žádná žebra. Nosník křídla tvaru C-D je tvořený pásnicemi z CF kompozitu. Spojení křídel je řešeno propojením křídel pahýly nosníků spojených dvojicí čepů. Spojení křídlo trup a zachycení krutu je realizováno pomocí čepů zalaminovaných v kořenovém žebru. Křidélka celokompozitové konstrukce jsou na křídlo zavěšena na čtyřech závěsech s osou otáčení na horní ploše profilu. Vzdušné brzdy na horní straně křídla za hlavním nosníkem jsou vyrobeny z Al. plechu se zasouvají do samostatných šachet. 2. Trup sendvičové konstrukce je vyroben v negativní formě společně s kýlovkou. 3. VOP sendvičové konstrukce je uspořádána do T a je snímatelná. 4. ŘÍZENÍ kluzáku sestává z řízení výškového kormidla, křidélek, směrového kormidla a ovládání brzdících klapek a podélného vyvážení. Ruční řízení je pákové s přenosem výchylek táhly. Dorazy kormidel jsou umístěny na řídící páce. Výchylky nožního řízení se stavitelnými pedály a dorazy jsou přenášeny lany. Podélné vyvážení je realizováno torsním členem v soustavě řízení VOP a ovládáno pákou po levé straně pilotního prostoru. Vyklápěcí brzdící klapky na horní ploše křídla jsou ovládány pákou a přenos síly je realizován táhly a torsní tyčí. 5. PODVOZEK: hlavní podvozek je tandemový s odpruženým hlavním kolem pr. 350x100 mm je uloženým v kyvné vidlici, příďové kolo je pevné. Brzda kola je ovládána pákou uchycenou na páce ručního řízení s přenosem síly bowdenem. Záďový podvozek s ostruhovým kolem pr. 80x30 mm je otočný. MOTOROVÁ INSTALACE Použitý motor ROTAX 503UL-D.C.D.I s chlazením náporovým vzduchem je vybaven reduktorem typu B s převodem 1:2 a pevnou dřevěnou dvoulistou vrtulí průměr 1200, stoupání 850. Motor je uložen na motorovém loži svařeném z tenkostěnných ocelových profilů mat. L-CM 3 přes čtyři gumové pružiny pr. 60 mm. Lože je uloženo otočně přes čep pr. 15 mm a kloubová ložiska v konzolách na kořenovém kování nosníků křídel. Motorová jednotka je vysouvána servem s elektromotorem 12V přes planetovou převodovku a trapézový samosvorný šroub s maticí. Soustava je silově vyvážena Strana 7

8 plynovou pružinou. Servo i vzpěra působí na lože na společném čepu a jejich reakce do trupu je rozvedena přes společný čep a podpěru do přepážky trupu. Poloha otočného bodu motorové jednotky, úhel vysunutí a malá vzdálenost hmoty motoru od těžiště zajišťuje pouze nevýznamný posun centráže letadla při vysunuté a zasunuté poloze motorové jednotky. Motorová jednotka je ve vysunuté a zasunuté poloze aretována najetím serva a plynové vzpěry na dorazy. Motorový prostor je zakryt dveřmi otevíranými samostatným servem. Pilot ovládá vysouvání a zasouvání motorové jednotky pomocí dvou tlačítek na palubní desce, každé pro jeden směr pohybu. Vlastní proces zajišťuje elektronická jednotka řízená mikroprocesorem, která zabezpečuje automatické ovládání dveří motorového prostoru, odpojení napájení v koncových polohách, signalizaci stavu a odpojení starteru motoru v zasunuté poloze a všech mezipolohách. Ovládání rovněž znemožní zasouvání motorové jednotky, pokud běží motor. Aretace vrtule do polohy pro zasunutí je zajištěna automatickým dorazem. Palivová nádrž svařená z AL.plechu je umístěna v utěsněném laminátovém krytu před přepážkou č. 5. Odvětrání a drenáž jsou řešeny přes šachtu podvozku. Palivo k motoru je vedeno pružnou hadicí přes výměnný palivový filtr, palivový kohout a membránové palivové čerpadlo do dvou bezplovákových membránových karburátorů. Nádrž je vybavena kapacitním palivoměrem. Plnění nádrže je možné přes hadici pr. 25 mm s palivovou zátkou na pravé straně trupu pomocí nálevky s jemným sítkem. Odkalení nádrže lze provést přes šachtu podvozku. Palivová instalace je doplněna ruční nastřikovací pumpou PRIMER pro usnadnění startu studeného motoru. ZÁKLADNÍ PARAMETRY KLUZÁKU Křídlo Rozpětí...[m] Mezirozpětí...[m] Kořenová tětiva...[m] Středová tětiva...[m] Koncová tětiva...[m] Globální charakteristiky křídla Plocha...[m 2 ] Štíhlost...[1] SGT...[m] SAT...[m] Xsat...[m] Ysat...[m] Xac...[m] NB...%SAT 45 NB od NH...(m) ZC od NH...(m) PC od NH...(m) Strana 8

9 Trup VOP SOP Délka... L tr =8,240 m Výška... v tr =1,1 m Šířka... s tr =0,64 m Čelní plocha... S tr = 0,48 m 2 Rozpětí... b VOP =2,4 m Plocha... S VOP =1,068 m 2 Plocha stabilizátoru... S stab =0,713 m 2 Plocha výšk. kormidla... S výšk =0,355 m 2 Kořenová hloubka VOP... c 0 křid = 0,55 m Koncová hloubka VOP... c k křid = 0,35 m Úhel nastavení k ose trupu... alfa VOP =0 0 Max. výchylka nahoru... delta VOP =-20 0 Max. výchylka dolů... delta vop =+16 0 Plocha... S SOP = 0,949 m 2 Plocha kýlu... S kyl =0,655 m 2 Plocha směrov. kormidla... S směr =0,294 m 2 Hloubka kořenového profilu... c 0 =0,990 m Hloubka kormidla kořenového profilu... c korm 0 =0,31 m Hloubka koncového profilu... c k =0,605 m Hloubka kormidla koncového profilu... c korm k = 0,185 m Výška SOP... h SOP = 1,19 Hmotnosti : Hmotnost prázdná max... m 0 = 284 kg Hmotnost posádky... m pil = kg Hmotnost vzletová max... m vzl = 472 kg Hmotnost křídel... m kř = 110kg Výkony Pádová rychlost V S km/h Návrhová max. rychlost V D km/h Max. přípustná rychl. V NE km/h Max rychl. aerovleku V T km/h Max rychlost v poryvech V B km/h Strana 9

10 Max klouzavost teor...37,1/105 km/h Základní vybavení Rychloměr do 250 km/h Výškoměr Variometr Kompas Čtyřbodové upínací pásy. Provozní násobky Při rychlosti V A = 150 km/hod...n 1 = +5,2...n 4 = -2,6 V D = 228 km/hod...n 2 = +4...n 3 = -2 Pevnostní obálka kluzáku TST-14 m=450kg rychlost (km/h) Strana 10

11 Strana 11

12 Strana 12

13 2. SEKCE - PROVOZNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 2.1 Úvod 2.2 Omezení rychlostí 2.3 Značky na rychloměru 2.4 Omezení hmotností 2.5 Těžiště 2.6 Povolené obraty 2.7 Druh provozu 2.8 Rychlost větru 2.9 Značení a štítky 2.10 Řízení a ovladače v pilotním prostoru Palubní deska Strana 13

14 2.1 ÚVOD V sekci 2 jsou uvedeny hodnoty rychlostí, hmotností, centráže a další údaje, nezbytné pro bezpečný provoz kluzáku. VÝSTRAHA: hodnoty rychlostí, hmotností a další omezení, stanovené v této sekci, nesmí být při provozu kluzáku překročeny. 2.2 OMEZENÍ RYCHLOSTÍ V SO Pádová rychlost 65 km/h VÝSTRAHA: při všech letech udržujte rychlost nejméně o 15 km/h vyšší než VSO V A Rychlost obratů 150 km/h VÝSTRAHA: Neprovádějte plné nebo náhlé řídící pohyby nad touto rychlostí, protože za určitých podmínek může být kluzák nadměrně namáhán plným řídícím pohybem V B Rychlost v poryvu 150 km/h Za poryv je možno považovat pohyby vzduchu na závětrné straně svahu, přízemní turbulence při silném větru, v blízkosti bouřkových mraků a pod. VÝSTRAHA: nepřekračujte tuto rychlost při letu, kdy je možno poryvy předpokládat V NE Maximální přípustná rychlost 205 km/h VÝSTRAHA: nepřekračujte tuto rychlost při žádném provozu. V blízkosti této rychlosti nepoužívejte více jak 30% výchylek řídících ploch. 2.3 ZNAČKY NA RYCHLOMĚRU Strana 14

15 V této kapitole jsou uvedeny značky a označení stupnice rychloměru a význam jejich barevného kódu. ZNAČKA HODNOTA NEBO ROZSAH VÝZNAM Bílý oblouk km/h Rozsah rychlostí od V SO do minimální cest. rychlosti Zelený oblouk km/h Normální cest. rychlost až do rychlosti V B Žlutý oblouk km/h Let smí být prováděn jen v klidném ovzduší do V NE Červená čára 205 km/h Maximální rychlost V NE Žlutý trojúhelník 100 km/h Přibližovací rychlost při maximální váze VÝSTRAHA: dbejte, aby značky na rychloměru byly vždy čitelné Dodržujte předepsané rychlosti. 2.4 OMEZENÍ HMOTNOSTÍ Maximální vzletová hmotnos kg Největší hmotnost, při které kluzák vyhovuje směrnicím pro letovou způsobilost Hmotnost prázdného kluzáku 284 kg Hmotnost kluzáku se stanoveným vybavením, bez hmotnosti posádky a pomocné motorové jednotky Maximální hmotnost posádky 188 kg Minimální hmotnost pilota 65 kg Maximální hmotnost pilota na předním sedadle 100 kg VÝSTRAHA: Kluzák při letech s jedním pilotem musí být pilotován vždy z předního sedadla. Dbejte, aby minimální hmotnost pilota včetně padáku na předním sedadle nebyla nižší než 75 kg. Strana 15

16 UPOZORNĚNÍ: nepřekračujte výše uvedené váhové limity 2.5 TĚŽIŠTĚ Přední krajní poloha Zadní krajní poloha 2775 mm od vztažné roviny 2858 mm od vztažné roviny Vztažnou rovinu tvoří vertikální rovina kolmá na podélnou osu kluzáku dotýkající se přídě kluzáku v letové poloze. 2.6 POVOLENÉ OBRATY Povolují se ostré zatáčky s náklonem max 45o VÝSTRAHA: Akrobacie, úmyslné vývrtky a pády jsou zakázány! 2.7 DRUH PROVOZU Kluzák je způsobilý k letům podle pravidel VFR ve dne. Lety v mracích jsou zakázány. 2.8 RYCHLOST VĚTRU Přípustná složka rychlosti větru ve směru vzletu Přípustná složka rychlosti větru kolmo na směr vzletu 8 m/s 4 m/s UPOZORNĚNÍ: Nelétejte, přesahuje-li rychlost větru výše uvedené hodnoty. Strana 16

17 2.9 ZNAČENÍ A ŠTÍTKY Vnější označení 1. Na levé polovině trupu v blízkosti podvozku nápis: Pneu 250 kpa 2. Odtokové hrany výškového kormidla, levého a pravého křídla, levého a pravého křidélka v polovině horní strany nápis: ZDE NETLAČIT 3. Odtoková hrana směrového kormidla z obou stran nápis: ZDE NETLAČIT 4. Trubička snímače celkového tlaku: červená barva Vnitřní označení Použité symboly Vyvážení: těžký na ocas těžký na hlavu Vzdušné brzdy: vysunuty zasunuty Palivový kohout: zavřen otevřen Vzdušná ventilace: otevřena zavřena Kabina: otevřena 2.10 ŘÍZENÍ A OVLADAČE V PŘEDNÍM PILOTNÍM PROSTORU 1. Páka ručního řízení Strana 17

18 2. Pedály směrového řízení lze nastavit do vhodné polohy podle velikosti pilota přesunutím šlapek pedálů. 3. Ovladač brzdících klapek s rukojetí modré barvy na levém boku pilotního prostoru. Otevřená a zavřená poloha je označena štítky. 4. Páka podélného vyvážení s rukojetí zelené barvy je na levé straně pilotního prostoru. Polohy "TĚŽKÝ NA HLAVU" a "TĚŽKÝ NA OCAS" jsou označeny štítky. 5. Zámky otevírání a odhozu kabiny umístěné na levé a pravé straně kabiny. 6. Táhlo ovládání klapky větrání kabiny po pravé straně pod rámem kabiny. Polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO jsou označeny štítky PALUBNÍ DESKA Palivoměr Variometr Teploměr hlav Rychloměr Otáčkoměr Výškoměr Vysouvání motoru Starter PRIME Magneta Sklonoměr Radiostanice Interkom Pojistky Výstraha: Před zahájením letů prostudujte příručku sdruženého palubního přístroje BRAUNIGGER. Seznamte se s jeho funkcemi a procvičte jeho používání. Létat začněte teprve poté, až jste si jisti, že přístroj umíte používat. Zadní pilotní prostor je vybaven nožním řízením, ručním řízením, standardní sadou přístrojů, ovládáním vysouvání motoru a vypínači zapalování. Strana 18

19 3. SEKCE - NORMÁLNÍ POSTUPY 3.1 Úvod 3.2 Montáž a demontáž 3.3 Manipulace na zemi 3.4 Předletová prohlídka 3.5 Meziletová prohlídka 3.6 Poletová prohlídka 3.7 Vysouvání motoru 3.8 Zasouvání motoru 3.9 Let Strana 19

20 3.1 ÚVOD UPOZORNĚNÍ: V této sekci jsou uvedeny doporučené postupy pro pilotáž kluzáku. Dbejte, aby rychlosti zde doporučené byly dodržovány. Provádějte důsledně povinné úkony popsané v jednotlivých kapitolách. 3.2 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KLUZÁKU Montáž a demontáž kluzáku mohou provádět nejméně tři osoby. Po montáži zkontrolujte, zda se všechna kormidla pohybují ve správném smyslu a jsou plně pohyblivá až k dorazům. a. Montáž křídel 1. V manipulačním režimu (viz 3.13) otevřete dveře motoru a vysuňte motor. 2. Levé křídlo nasuňte na trup tak, aby čepy trupu zapadly do ložisek v křídle 3. Pravé křídlo nasuňte na trup tak, aby čepy trupu zapadly do ložisek v křídle. 4. Zasuňte hlavní čepy křídla. Nasaďte stahovací víčka čepů a přitáhněte je šrouby tak, aby se vymezila vůle mezi nosníky. Stahovací šrouby zajistěte drátem. Znovu kontrolujte, že čepy jsou správně osazeny a zajištěny. 5. Spojte táhla křidélek a brzdících klapek čepy s pákami a zajistěte je maticí a závlačkou. 6. Zkontrolujte volnost pohybu a výchylky křidélek a brzdících klapek. 7. Přejděte do automatického režimu a podle potřeby motor vysuňte nebo zasuňte. b. Montáž vodorovné ocasní plochy Strana 20

21 1. VOP přiložte na SOP a pohybem vzad na doraz zasuňte čepy VOP do pouzder v kýlovce. 2. Čepem se závitem přišroubujte VOP k SOP a zajistěte ho. 3. Pomocí čepu spojte táhlo řízení s pákou výškovky a spojení zajistěte. 4. Zkontrolujte výchylku výškovky. Zpětnou montáž proveďte v obráceném pořadí. Výstraha: po každé montáži kluzáku znovu kontrolujte správnou montáž a zajištění všech čepů a spojení. Doporučujeme, aby kontrolu po montáži prováděla další nezávislá a poučená osoba. 3.3 MANIPULACE NA ZEMI Kluzák je vybaven otočnou ostruhou s mechanickou aretací. Otočná ostruha umožňuje snadný pohyb kluzáku při manipulaci na zemi. Kluzák je možno tlačit pozpátku i otáčet na místě bez zvedání. Vlečení za automobilem je možné za vypínač vlečného lana na laně cca 5m dlouhém rychlostí rychlejší chůze. Pomocník drží křídlo. Kabina musí být zavřena. Je-li montován motor, je možné pojíždění vlastní silou. Pilot v kabině ovládá motor, pomocník vede kluzák za křídlo Manipulace s motorem UPOZORNĚNÍ: Je li montováno ovládání motoru i na zadní palubní desce, musí být všechny vypínače na této desce v poloze ZAPNUTO. Vypnutí těchto vypínačů znemožní ovládání motoru z předního sedadla. Pro manipulaci s motorem a kryty motoru při kontrolách nebo opravách použijte kontrolní režim ovládání. Postupujte takto: Strana 21

22 1. Stlačte současně tlačítko vysouvání a tlačítko zasouvání motoru a potom zapněte klíčkem hlavní vypínač do polohy Uvolněte obě stlačená tlačítka. V tomto režimu můžete stlačením a držením tlačítek ovládat otevírání krytu nad motorem a vysouvání motoru podle vaší potřeby. Do základního automatického režimu se vrátíte vypnutím hlavního vypínače ( klíček poloha 0 ). Výstraha: Před zahájením letů proveďte palubní nácvik manipulace s motorem. Létat začněte po zvládnutí všech úkonů. Počítejte s tím, že doba potřebná pro vysunutí motoru a jeho nahození je asi jedna minuta PLNĚNÍ PALIVEM A MOTOROVÁ ZKOUŠKA: Výstraha: plnění palivem provádějte venku na volném prostranství. Seznamte se zásadami pro manipulaci s hořlavinami a dodržujte je. Dbejte, aby při plnění palivem byl nablízku k dispozici funkční hasicí přístroj. Mějte na paměti možnost výboje statické elektřiny na oděvu ze syntetických tkanin. Při plnění kluzáku palivem je třeba dodržovat tento postup: 1. Motor musí být vypnut. 2. Kluzák postavte tak, aby se levé křídlo opíralo o zem, 3. Vypínač zapalování musí být v poloze VYPNUTO 4. Plnění palivem se provádí pomocí nálevky s jemným sítkem pro zachycení nečistot. 5. Otevřete nalévací otvor nádrže a nálevkou nalijte odpovídající množství paliva. Nalévací otvor zavřete. Poznámka: V poslední fázi nalévání paliva postupujte pomalu, aby nedošlo k přelití nádrže. Při motorové zkoušce musí být zachován tento postup: Výstraha: Při provádění motorové zkoušky seďte v kabině. Kabina musí být zavřena. Kolo musí být založeno klínem. Zajistěte, aby žádné osoby nebyly v rovině točící se vrtule a aby nemohly do točící se vrtule vstoupit. 1. Zapněte vypínač zapalování a otevřete palivový kohout 2. Nastřikovací pumpou 3x nastříkněte palivo do motoru. 3. Při zapnutém zapalování a přípusti na 1/4 motor startérem nahoďte 4. Při zvýšených otáčkách nechte motor prohřát. Strana 22

23 5. Proveďte zkoušku stálosti výkonu při plně otevřené přípusti motoru po dobu 30 sec. 6. Proveďte zkoušku vypnutí motoru krátkým vypnutím vypínače. Výstraha: při zjištění jakéhokoli nedostatku v chodu nebo ovládání motoru nestartujte. Seznamte se s návodem k obsluze a údržbě od výrobce motoru a dodržujte zásady a postupy zde uvedené. 3.4 PŘEDLETOVÁ PROHLÍDKA Před zahájením létání proveďte kontrolu podle dále stanoveného postupu. Zaměřte se na zjištění poškození, odjištění, trhlin, prasklin, znečistění, nadměrných vůlí, nadměrného tření a nesprávné funkce kontrolovaných prvků. VÝSTRAHA: při zjištění jakéhokoli nedostatku při předletové prohlídce nestartujte. VÝSTRAHA: Provádějte prohlídky a údržbu motoru podle údržbového plánu a pokynů uvedených v příručce pro motor ROTAX 503. Postup předletové prohlídky: otevřete kabinu a vysuňte brzdící klapky. Kontrolujte: 1. Pravou stranu kabiny. 2. Trup pod kabinou. 3. Kola podvozku z pravé strany 4. Náběžnou hranu a spodní plochu pravého křídla 5. Kontrolní otvor pravého křídla - náhon řízení křidélka 6. Koncový oblouk pravého křídla 7. Pravé křidélko 8. Horní plochu pravého křídla a pravou brzdící klapku 9. Pravou stranu trupu 10. SOP 11. Uložení VOP 12. Pravou polovinu VOP 13. Kryty VOP 14. Ostruhu 15. Levou polovinu VOP 16. Levou polovinu trupu 17. Horní plochu levého křídla a levou brzdící klapku 18. Levé křidélko 19. Koncový oblouk levého křídla 20. Náběžnou hranu a spodní plochu levého křídla 21. Kontrolní otvor levého křídla - náhon řízení křidélka Strana 23

24 22. Kolo podvozku z levé strany 23. Trup pod kabinou na levé straně 24. Pilotní prostor 25. Vypínač vlečného lana 26. Přístroje 27. Kabinu 28. Samostatně kontrolujte funkci a stav všech dílů motorové jednotky. 3.5 MEZILETOVÁ PROHLÍDKA: Při meziletových prohlídkách musí být sledováno neporušení těchto skupin: 1. Kabina pilota a její vybavení 2. Přístroje pro kontrolu letu 3. Povrchu kluzáku 4. Podvozek 5. Motorovou jednotku VÝSTRAHA: při zjištění jakéhokoli nedostatku při meziletové prohlídce nestartujte. 3.6 POLETOVÁ PROHLÍDKA: Při poletové prohlídce se zjišťuje poškození nebo opotřebení dílů a skupin stejným postupem jako při předletové prohlídce. 3.7 VYSOUVÁNÍ MOTORU Postupujte následovně: 1. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte vpravo do polohy 1. Zelená kontrolka musí svítit. 2. Zatlačte cca 1. sec. Tlačítko vysouvání motoru. Kontrolka musí blikat. Motor se vysouvá. 3. Plné vysunutí motoru signalizuje zhasnutí blikající kontrolky v tlačítku. 4. Otevřete palivový kohout. Zapněte vypínač zapalování. Dalším pohybem klíčku na spínací skříňce vpravo startujte motor. Pokud motor delší dobu stál a nebo je chladno, použijte nastřikovač paliva. 5. Otočením klíčku na spínací skříňce vlevo vypněte napájení elektronické jednotky. Let provádějte s klíčkem v poloze 0. Strana 24

25 Poznámka: Při vysouvání nebo zasouvání motoru musí být vypínač zapalování (magneta) v poloze Vypnuto. Řídící jednotka nedovolí vysouvání a zasouvání motoru, pokud je tento vypínač zapnut. Poznámka: Řídící jednotka nedovolí funkci startéru, pokud je motor v jiné poloze než Vysunuto 3.8 ZASOUVÁNÍ MOTORU Postupujte následovně: 1. Udržujte rychlost letu km/h. Motor běží na volnoběh. Vypínač zapalování a vypínač paliva přepněte dolů do polohy VYPNUTO. 2. Po zastavení motoru vyčkejte cca 90 sekund, než se motor ochladí. 3. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte vpravo do polohy 1. Zelená kontrolka musí svítit 4. Otevřete dveře motorového prostoru stlačením tlačítka zasouvání motoru. Kontrolujte pohledem do zrcátka polohu vrtule. Ta musí být svislá. V případě potřeby mírným zvýšením rychlosti letu dotočte vrtuli do svislé polohy (vrtule se opírá o zarážku). 5. Znovu stlačte tlačítko zasouvání motoru. Kontrolka musí blikat. Motor se zasouvá. 6. Plné zasunutí motoru signalizuje zhasnutí blikající kontrolky v tlačítku. 7. Otočením klíčku na spínací skříňce vlevo vypněte napájení elektronické jednotky. Let provádějte s klíčkem v poloze 0. Poznámka: Směr pohybu vysouvání (zasouvání) motoru lze změnit stlačením opačného tlačítka. 3.9 LET UPOZORNĚNÍ: Při letech ve výšce nad 300 m a termických letech doporučujeme používat záchranný padák ( pokud kluzák není vybaven integrovaným záchranným systémem) Před každým letem proveďte tyto povinné úkony: 1. Ustavte zádovou opěru sedačky pilota. Strana 25

26 2. Nastupte. 3. Nastavte nožní řízení. 4. Kontrolujte nulové hodnoty přístrojů, seřiďte výškoměr. 5. Upínací pasy seřiďte, zapněte a dotáhněte. 6. Zavřete kryt pilotního prostoru. 7. Kontrolujte funkci nožního řízení do krajních poloh. 8. Kontrolujte funkci ručního řízení do krajních poloh. 9. Vyzkoušejte funkci podélného vyvážení do krajních poloh. 10. Nastavte podélné vyvážení do polohy pro vzlet. 11. Zkontrolujte funkci brzdících klapek a zavřete je. 12. Vysuňte a nahoďte motor Vzlet Dodržujte tento postup pro vzlet: 1. Vyvážení ve střední poloze, řídící páka výškovky plně přitažena. Pomocník drží křídlo ve vodorovné poloze. 2. Plynulým pomalým zvyšováním otáček motoru uveďte kluzák do pohybu. Pozvolným povolováním výškovky při zrychlujícím se pohybu uveďte kluzák do polohy "na kolo". Udržujte tuto polohu a plynule zvyšujte otáčky motoru na plný startovní výkon V případě střední až přední polohy těžiště ( těžší pilot ), nebo při startu na měkčím terénu má kluzák snahu v okamžiku uvedení do pohybu překlápět se na příď. To však není důvodem k přerušení startu. S plně přitaženou výškovkou vyčkejte zvýšení rychlosti a převeďte kluzák do polohy "na kolo". 4. Vyčkejte, až se rychlost kluzáku zvýší na km/h. Potom plynulým jemným přitažením odpoutejte kluzák do výšky 1 m nad zemí. Ve výdrži v této výšce vyčkejte zvýšení rychlosti na km/h a dalším plynulým přitažením výškovky převeďte kluzák do stoupání. 5. Ve výšce asi 50 m snižte otáčky motoru tak, aby kluzák stoupal 1. až 1,5 m/s při rychlosti km/h. Vyvažte kluzák pro tento režim letu. VÝSTRAHA: Při rozjezdu kluzáku po zemi udržujte důsledně vodorovnou polohu křídel. Případný vliv bočního větru eliminujte pouze směrovkou. V případě, že dojde přesto k zachycení křídla o zem a kluzák je stržen ze směru, přerušte start. Stáhněte otáčky motoru na volnoběh a současně plynulým pohybem naplno potlačte výškovku. Vyčkejte zastavení kluzáku a potom vypněte motor. Před opakovaným vzletem proveďte prohlídku kluzáku v rozsahu předletové prohlídky. Strana 26

27 3.9.3 Let s pomocným motorem 1. Po ukončení stoupání převeďte kluzák do horizontálního letu. Upravte otáčky motoru tak, aby kluzák letěl vámi požadovanou rychlostí. Vyvažte kluzák podélným vyvážením pro tuto rychlost. 2. Kluzák je plně vyvážitelný v celém rozsahu povolených rychlostí. Účinnost všech kormidel je dostatečná, tíživost při vysunutých brzdících klapkách je malá. Výhled z kabiny do přední a horní polosféry je dobrý. Výhled vlevo dolů a vzad a vpravo dolů a vzad je částečně zakryt křídly, dbejte proto za letu při manévrování do těchto směrů zvýšené opatrnosti. 3. Doporučená ekonomická rychlost letu je km/h. 4. Doporučená rychlost v kroužení je km/h, podle letové hmotnosti kluzáku. Kluzák udržuje v kroužení zvolený náklon a rychlost, s minimálními zásahy do řízení. Příčná obratnost je cca 3 sec. Při letu s vysunutým motorem létejte v zatáčkách s náklonem max. 45o 5. Při letu v opatrnostním rozsahu rychlostí ( žlutý oblouk na rychloměru ), t. j. v rozsahu km/h nepoužívejte max. plné výchylky u všech kormidel. Výchylky řízení zavádějte s citem a plynule, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání draku a okruhů řízení. Brzdící klapky vysouvejte zvolna a plynule, před jejich zasunutím snižte rychlost na 130 km/h Zasouvání motoru: Vyrovnejte kluzák do přímého letu proti větru. Postupujte následovně: 1. Udržujte rychlost letu km/h. Motor běží na volnoběh. 2. Zavřete palivový kohout 3. Vypínač zapalování přepněte dolů do polohy VYPNUTO. 4. Po zastavení motoru vyčkejte cca 30 sekund, než se motor a výfukový systém ochladí. 5. Otevřete dveře motorového prostoru stlačením tlačítka zasouvání motoru. Kontrolujte pohledem do zrcátka polohu vrtule. Ta musí být svislá. V případě potřeby mírným zvýšením rychlosti letu dotočte vrtuli do svislé polohy (vrtule se opírá o zatážku). 6. Znovu stlačte tlačítko zasouvání motoru. Kontrolka musí blikat. Motor se zasouvá. 7. Plné zasunutí motoru signalizuje zhasnutí blikající kontrolky v tlačítku. Strana 27

28 8. Otočením klíčku na spínací skříňce vlevo vypněte napájení elektronické jednotky. Let provádějte s klíčkem v poloze 0. VÝSTRAHA: Vypnutí motoru a jeho zasouvání provádějte výhradně v přímém ustáleném letu v dostatečné výšce. Pamatujte, že vysunutý motor se stojící vrtulí způsobí značné zvýšení odporu letadla a zhoršení letových výkonů a vlastností Vysouvání motoru: Postupujte následovně: 1. Ve výšce nejméně 400 m nad terénem vyberte vhodnou plochu pro přistání. 2. Vyrovnejte kluzák do přímého klouzání rychlostí km/hod proti větru. 3. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte vpravo do polohy 1. Zelená kontrolka musí svítit. 4. Zatlačte cca 1. sec. tlačítko vysouvání motoru. Kontrolka musí blikat. Motor se vysouvá. 5. Plné vysunutí motoru signalizuje zhasnutí blikající kontrolky v tlačítku. 6. Otevřete palivový kohout. Nastřikovací pumpou 3x nastříkejte benzín do karburátoru. 7. Zapněte vypínač zapalování. Dalším pohybem klíčku na spínací skříňce vpravo startujte motor. Pokud motor delší dobu stál a nebo je chladno, použijte nastřikovač paliva pro udržení motoru v chodu. 8. Otočením klíčku na spínací skříňce vlevo vypněte napájení elektronické jednotky. Let provádějte s klíčkem v poloze 0. Poznámka: Při vysouvání nebo zasouvání motoru musí být vypínač zapalování (magneta) v poloze Vypnuto. Řídící jednotka nedovolí vysouvání a zasouvání motoru, pokud je tento vypínač zapnut. Poznámka: Řídící jednotka nedovolí funkci startéru, pokud je motor v jiné poloze než Vysunuto Výstraha Nepodaří li se motor tímto postupem nahodit nad výškou 150 metrů nad terénem, přistaňte na vyhlédnutou plochu. VÝSTRAHA: Vysouvání motoru a jeho startování provádějte výhradně v přímém ustáleném letu nebo v mírné ustálené zatáčce. Pamatujte, že vysunutý motor se stojící vrtulí způsobí značné zvýšení odporu letadla a zhoršení letových výkonů a vlastností. Strana 28

29 3.9.6 Přiblížení a přistání s pomocným motorem 1. Při letu po okruhu letiště přistání zkontrolujeme před třetí zatáčkou funkci brzdících klapek. Snižte otáčky motoru tak, aby kluzák při zvolené rychlosti klesal. 2. Upravte rychlost letu po okruhu na km/h. V případě turbulentního ovzduší nebo při dešti zvyšte rychlost na 100 km/h. Dodržujte tyto rychlosti v průběhu celého přistávacího manévru. 3. Po čtvrté zatáčce upravte rozpočet na přistání dostatečně účinnými brzdícími klapkami (klouzavost méně jak 1 : 7 ). S klapkami je nutno manipulovat jemně, prudké vysunutí může způsobit prosednutí kluzáku a naopak prudké zavření může způsobit vyplavání kluzáku. 4. Z výšky 5 m přejděte plynulým obloukem do výdrže ve výšce m nad zemí. Snižujte dále rychlost a udržujte takový úhel vůči zemi, aby kluzák dosedl při rychlosti km/h na hlavní podvozek (t.zv. přistání "na kolo"). Udržujte tuto polohu i ve výběhu Délku výběhu můžete zkrátit plným vysunutím brzdících klapek po dosednutí ( pokud již nejsou vysunuty) a brzděním ruční brzdou podvozku těsně po dosednutí. Před zastavením kluzáku v malé rychlosti již nebrzděte, aby nedošlo k překlopení kluzáku na příď Délku přistávacího manévru můžete zkrátit tak, že motor vypnete po čtvrté okruhové zatáčce. Celý přistávací manévr probíhá stejně, jak bylo výše popsáno. VÝSTRAHA: rozpočet na přistání můžete upravit vysunutím brzdících klapek při letu po okruhu. Před zatáčkou však brzdící klapky zavřete. Je zakázáno s vysunutými brzdicími klapkami létat zatáčky nebo je v průběhu zatáčky vysouvat Poznámka: pamatujte, že motor na kluzáku je definován jako pomocný. Samostatný vzlet kluzáku s tímto motorem je možný pouze z kvalitní a dostatečně dlouhé plochy. Z měkké plochy, z vysoké trávy nebo proti svahu se vzlet nemusí podařit Přiblížení a přistání klouzavým letem 1. Při letu po okruhu letiště přistání zkontrolujte před třetí zatáčkou funkci brzdících klapek. 2. Upravte rychlost letu po okruhu na km/h. V případě turbulentního ovzduší nebo při dešti zvyšte rychlost na km/h. Dodržujte tyto rychlosti v průběhu celého přistávacího manévru. Strana 29

LETOVÁ PŘÍRUČKA. TST-10M Atlas

LETOVÁ PŘÍRUČKA. TST-10M Atlas LETOVÁ PŘÍRUČKA ULTRALEHKÉHO KLUZÁKU TST-10M Atlas Výrobní číslo : Imatrikulace : VZOR VZOR Datum vydání : Výrobce : Podpis : VZOR Číslo evidované kopie : Tento kluzák musí být provozován podle informací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV

Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ FW 190 MINI OK-NUI31 Předkládá: Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV Datum: 29.05.2009 Podpis: Označení typu: FW 190 MINI Předpis: Stavba byla zahájena 01.10.2006. Letoun je polomaketa

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 6 LETECKÉ ZÁVODY a.s. L 23 SUPER-BLANÍK 15.03.2002 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 89-02

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 7 Aircraft Industries, a.s.. L 23 SUPER-BLANÍK 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5.

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace 2. Provozní omezení 3. Nouzové postupy 4. Normální postupy 5. Obraty 6. Výkony letadla 7. Přílohy 1. VŠEOBENÉ INFORMACE Třípohledový nákres Rozměry: Základní

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

Příručka kluzáku K7. Příručka kluzáku OK-5706 1 16.11.1961

Příručka kluzáku K7. Příručka kluzáku OK-5706 1 16.11.1961 Příručka kluzáku K7 OK-5706 1 Alexander Schleicher Segelflugzeugbau Poppenhausen/Rhön P rovo zn í a le to vá p říručka pro kluzák typu K 7 - Rhönadler vydáno Tato příručka musí být vždy na palubě Patří

Více

Obsah OBSAH 3. Třípohledový náčrtek 5

Obsah OBSAH 3. Třípohledový náčrtek 5 NEPOUŽITO ZÁMĚRNĚ. Podle původní letové příručky, s neocenitelnou pomocí sázecího systému TEX, zpracovali Karel Beneš a Tomáš Obšívač, leden 2002. Většina vět stylisticky se vymykajících běžně používanému

Více

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 Pozn.: Dřívější označení typu PROVOZNÍ se mění na ZÁVAZNÝ. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 Číslo Typ Obsah Platnost L13/001a UH-L13-NZ2 Vůle mezi lemem koncového žebra křidélka a táhlem řízení

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz.

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz. Určení a stručný technický popis 1. Určení Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz. Excellent konstrukčně vychází

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU Typ: L 23 SUPER-BLANÍK Výrobní číslo: Poznávací značka: OK-0240 Schváleno Státní leteckou inspekcí ČSSR v Praze dne 28.8.1989 Kluzák L 23 Super Blaník se musí provozovat podle informací

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

Úřad pro civilní letectví České republiky

Úřad pro civilní letectví České republiky TCDS 27323-1958 L 60 Strana 1 z 17 Úřad pro civilní letectví České republiky ÚCL Příloha k Typovému osvědčení L 60 Držitel Typového osvědčení: EVEKTOR, spol. s r.o. Letecká 1008 686 04 Kunovice Výrobce:

Více

Úřad pro civilní letectví České republiky

Úřad pro civilní letectví České republiky TCDS 27323-1958 L 60 Strana 1 z 17 Úřad pro civilní letectví České republiky ÚCL Příloha k Typovému osvědčení L 60 Držitel Typového osvědčení: EVEKTOR, spol. s r.o. Letecká 1008 686 04 Kunovice Výrobce:

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 74-01 Změna č. 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 726 Z 726 K 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 74-01 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č.

Více

Jednotky HY 7005 HY 7100

Jednotky HY 7005 HY 7100 Návod HYPPO 7005 Typy pohonů a jejich charakteristika HY 7005 HY 7100 S kloubovým ramenem, ireversibilní s odjištěním. Se zabudovanými koncovými spínači. S teleskopickým ramenem, ireversibilní s odjištěním.

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

Příručka kluzáku OK-4069

Příručka kluzáku OK-4069 Příručka kluzáku K7 OK-4069 Alexander Schleicher Segelflugzeugbau Poppenhausen/Rhön Provozní a letová příručka pro kluzák typu K7 - Rhönadler vydáno Tato příručka musí být vždy na palubě Náleží ke kluzáku

Více

Harmony LSA - 004a. 1. Postup práce K provedení činnosti dle bodů 1.1 a 1.2 je třeba 1 mechanik po dobu asi 30 minut.

Harmony LSA - 004a. 1. Postup práce K provedení činnosti dle bodů 1.1 a 1.2 je třeba 1 mechanik po dobu asi 30 minut. 1. Postup práce K provedení činnosti dle bodů 1.1 a 1.2 je třeba 1 mechanik po dobu asi 30 minut. 1.1 Demontáže Sejměte čalounění sedaček a demontujte kryty řízení v kabině. Na obr. 1 je pohled na nový

Více

OVLÁDÁNÍ. Určení strany a typu ovládání: - strana ovládání žaluzie se určuje vždy při pohledu z interiéru a to jak motorického tak manuálního.

OVLÁDÁNÍ. Určení strany a typu ovládání: - strana ovládání žaluzie se určuje vždy při pohledu z interiéru a to jak motorického tak manuálního. OVLÁDÁNÍ Určení strany a typu ovládání: - strana ovládání žaluzie se určuje vždy při pohledu z interiéru a to jak motorického tak manuálního. Ovládání mechanické - převodovka s klikou - mechanismus převodovky

Více

W1600 PRIME POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W /2007. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o.

W1600 PRIME POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W /2007. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. NÁVOD K MONTÁŽI 08/2007 POČÍTADLA MOTOHODIN PRO SAMOJÍZDNÉ ROTAČNÍ SEKAČKY W1613, W1618 W1600 PRIME Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití! Vždy se řiďte bezpečnostními předpisy

Více

CTSW EUROPE. Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10. Provozovatel Mavisys, s.r.o.

CTSW EUROPE. Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10. Provozovatel Mavisys, s.r.o. CTSW EUROPE Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10 Provozovatel Mavisys, s.r.o. Tato příručka slouží pro rychlou orientaci pilota a v žádném případě nenahrazuje originální letovou a technickou příručku.

Více

Checklist Guimbal Cabri G2

Checklist Guimbal Cabri G2 Checklist Guimbal Cabri G2 Před startem Upínací pásy Oboje zapnuté Kokpit Všechny objekty zabezpečeny Pedály Volný chod Kolektiv Odaretovat, volný chod Cyklika Volný chod Pojistky Zatlačeny Motohodiny

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 72-04 Změna 4 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 526 AFS Z 526 AFS-V 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 72-04 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

pro ultralehké letouny a vírníky s příďovým podvozkem

pro ultralehké letouny a vírníky s příďovým podvozkem Návod na instalaci lyží Nirvana eskimo pro ultralehké letouny a vírníky s příďovým podvozkem (ČESKY) ÚVOD Blahopřejme Vám k zakoupení lyží, které Vám umožní vychutnat si létání i v zimním období, kdy jsou

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm P92 Echo Classic 80 Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

PMO. PMO pákový ovladač

PMO. PMO pákový ovladač PMO Pákový ovladač PMO najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PL) jejich silových částí (motorů).

Více

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Hlava 3, str. 3-1 HLAVA 3. SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo letů hod/min letů hod/min 1 Seznamovací let.

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového

Více

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I Stabilizační plocha pomocná vztlaková plocha, která stabilizuje letový režim ("vhodné letové vlastnosti při odchylkách z ustáleného letového režimu) Stabilita: vznik

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI OK-UAI34

LETOVÁ PŘÍRUČKA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI OK-UAI34 LETOVÁ PŘÍRUČKA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI OK-UAI34 Datum: 16.06.2016 Podpis: VÝSTRAHY, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY Pokud jsou v textu této příručky použity výstrahy, upozornění a poznámky, platí pro ně následující

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-117 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm 1. Použití Ruční vysokozdvižný vozík na sudy je určen pro snadné zvedání nákladu, transport sudů na krátké vzdálenosti

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 94-08 Změna 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 143 L Z 143 LSi 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 94-08 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm P96 Golf 100 Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního motorového

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 92-03 Změna 4 Moravan Aeroplanes a.s. Z 242 L 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 92-03 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 92-03 uvádí

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

D 5b. 1. Park a. 6b. Park Park a. Park Park Park -1993

D 5b. 1. Park a. 6b. Park Park a. Park Park Park -1993 STIGA PARK 121 M 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar därav, omfattas

Více

BREEZE ES 3D. Instrukce

BREEZE ES 3D. Instrukce Charakteristika modelu BREEZE ES 3D Instrukce Breeze ES je model pro létání venku. Je zhotovený z Depronu, což je pevný a tuhý materiál. Výborně se hodí pro létání náročné akrobacie. Model Breeze ES byl

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota

BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota NÁVOD K OBSLUZE BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ŽT-100Z Kubota OBSAH: 1. Popis stroje 2. Pravidla dopravní bezpečnosti 3. Bezpečnost práce 4. Požární bezpečnost 5. Příprava stroje k práci 6. Mazání stroje 7. Přeprava

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:.

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:. UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Elektricky stavitelné letecké vrtule PowerMax Výrobní číslo vrtule:. TL-ULTRALIGHTs.r.o. Letiště 515, Pouchov 503 41 Hradec Králové Česká Republika Tel.: +420 495 218

Více

Letová příručka pro ultralehký letoun Samba XXL

Letová příručka pro ultralehký letoun Samba XXL 0. Obsah 0. Obsah... 0-0 1. Všeobecně 1-0 2. Provozní omezení... 2-0 3. Nouzové postupy. 3-1 4. Normální postupy 4-0 5. Výkony 5-0 6. Vážení a stanovení polohy těžiště... 6-0 7. Popis letounu a jeho systémů..

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

45-02103 - AF 2101 TLAČENÉ ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02103. Montáž Provoz Údržba Náhradní díly

45-02103 - AF 2101 TLAČENÉ ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02103. Montáž Provoz Údržba Náhradní díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02103 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-02103 - AF 2101 TLAČENÉ ROZMETADLO Montáž Provoz Údržba Náhradní díly nejrychlejší způsob jak nakoupit

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

"AEROPRAKT-22" Letová příručka. Návod k údržbě letounu

AEROPRAKT-22 Letová příručka. Návod k údržbě letounu SCHVÁLIL Vrchní konstruktér Aeroprakt Ltd. Yuri V. Yakovlev " " 20. "AEROPRAKT-22" Letová příručka Návod k údržbě letounu 1 Model: Seriál No: Registrace: Datum registrace: AEROPRAKT-22 Toto letadlo má

Více

ZÁVAZNÝ BULLETIN. Kontrola mechanických charakteristik materiálu horní a dolní pásnice křídla.

ZÁVAZNÝ BULLETIN. Kontrola mechanických charakteristik materiálu horní a dolní pásnice křídla. ZB číslo: L13/116a ZÁVAZNÝ BULLETIN Týká se: Předmět: Důvod: Všech kluzáků L13 Blaník. Poznámka: Závazný bulletin L13/116a se netýká kluzáků v provedení L-13A a L-13 Zesílený ve smyslu bulletinu L13/112a.

Více

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se záv ěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA, ZETTA, SETTA

VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA, ZETTA, SETTA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA, ZETTA, SETTA 1. OVLÁDÁNÍ Šňůra Klika Motor 1.1 POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŠŇŮRY: Šňůru vyjměte z držáku. Vytažení lamel, spouštění lamel a naklápění lamel provádějte táhnutím jedné části

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY AIRCRAFT ENGINES SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA:

Více

Návod k obsluze RST 800. Rotační škrabka (d mm)

Návod k obsluze RST 800. Rotační škrabka (d mm) Návod k obsluze RST 800 Rotační škrabka (d 250-800 mm) Všechna práva vyhrazena, zejména práva na duplikaci, distribuci nebo překlad. Duplikace a reprodukce v jakékoliv formě (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

VOZÍK TRANSPORTNÍ 238-23

VOZÍK TRANSPORTNÍ 238-23 VOZÍK TRANSPORTNÍ 238-23 POUŽITÍ Transportní vozík je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo

Více

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7 Návod k použití MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 317, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic, www.sunset-group.cz

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 317, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic, www.sunset-group.cz Návod na obsluhu a údržbu venkovních žaluzií SUNSET GROUP Heinrich Innovation s.r.o. Skalice 317 CZ 73801 Frýdek-Místek Czech Republic +420 571 995 545 +420 571 991 999 info@sunset-group.cz www.sunset-group.cz

Více

Návod na údržbu. A300 pro dřevo, plasty a hliník. Strana 1

Návod na údržbu. A300 pro dřevo, plasty a hliník. Strana 1 Návod na údržbu A300 pro dřevo, plasty a hliník Všechny zde zobrazené díly kování mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa = oblasti

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě Gö-3 Minimoa 1:4 Návod ke stavbě Děkujeme vám za zakoupení stavebnice modelu větroně Gö-3 Minimoa. Stavebnice polomakety jednoho z nejslavnějších větroňů celého letectví v měřítku 1:4. Minimoa byla vyráběna

Více

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031 ZÁVAZNÉ KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX ŘADY 912/914 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Návod k obsluze. Paletové vidle MB, MBA, MBR(A), MBCR, MBACR. OBSAH:

Návod k obsluze. Paletové vidle MB, MBA, MBR(A), MBCR, MBACR. OBSAH: Návod k obsluze Paletové vidle MB, MBA, MBR(A), MBCR, MBACR. OBSAH: 1. Použití a návod k údržbě 1.1 Případy ve kterých prodejce neručí 2. Popis paletových vidlí 2.1 Technický popis 2.2 Rozměry 3. Podmínky

Více

VOZÍK MECHANICKÝ POLOHOVACÍ 418-24

VOZÍK MECHANICKÝ POLOHOVACÍ 418-24 VOZÍK MECHANICKÝ POLOHOVACÍ 418-24 POUŽITÍ Mechanický vozík je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více