Co jste zač? Na jedné lodi PŘEROV aneb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co jste zač? Na jedné lodi PŘEROV 13.-20.5. 2012. aneb"

Transkript

1 Co jste zač? aneb Na jedné lodi PŘEROV Konviktní misie je už víceméně rodinným stříbrem a právem je jakýmsi vrcholem našeho ročního soužití a spolupráce. Před 10 lety byla tato akce jako experiment /v městě Most/ a nyní je už tradiční součástí našeho programu, i když formy se zpravidla každý rok mění. Pro přehled místa, kde misie probíhaly: Kojetín, 2004 Lipník n.bečvou, 2005 Šternberk, 2006 i 2007 Zábřeh na Moravě a okolí, 2008 Hradec Králové, opět Zábřeh a okolní vesnice /1.týden/ a působení na školách v Olomouci /2.týden/, 2010 Šumperk s vesnicí Nový Malín, 2011 Olomouc a letos - Přerov. Hlavním účelem akce je toto: chceme povzbudit ve víře místní věřící, oslovit ty, kdo se s Kristem nesetkali nebo se od něj vzdálili a také jde o to,abychom se my sami - jako adepti budoucího služebného kněžství nadchli pro evangelizaci v naší zemi - učíme se tak obhájit důvody vlastní víry před nevěřícími, hledat způsob, jak srozumitelně dnešního člověka oslovit evangeliem, díky náročnějším podmínkám se učíme i skutečně týmové práci, vzájemné lásce a trpělivosti, objevujeme svá osobní charismata ke službě a uvědomujeme si, že Bůh nás dnes neposílá jen k té jedné ovečce v kostele, ale i k těm 99 zatoulaným. Kéž se toto stane inspirací i pro další týmy, společenství, farnosti.

2 DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY MISIÍ 2012: 1. Příprava na misie /přiměřená-krátká-dlouhá, jaká propagace, jak lépe, na co se více zaměřit, co vynechat / 2. Zázemí misií /prostředí fary, SONUSU, v Předmostí, možnost odpočinku, společné sdílení, duch. zázemí - adorace konkr.zážitky, spolupráce s farností/ 3. Organizace strategie, materiály, pomůcky co dobré, co ne. Skupinky počet lidí ve sk., jejich organizace, spolupráce 4. Školy jak šly 2-hodinovky a hodinový prog., průběh besedy, vhodnost připraveného programu, konkr. zážitky, postřehy, výroky, dotazy, atmosféra /vedoucí skupinek bych moc prosil o aspoň stručnou osnovu vašeho programu včetně nějaké prezentace, popř.textů výkladu, pomůcek, a také otázky a poznámky studentů z papírků. Když něco bude elektronickou formou tím lépe/ 5. Návštěvy v rodinách a program v Čekyni zážitky, postřehy, zkušenosti 6. Adorace v Předmostí zážitky, reakce návštěvníků 7. Křeslo pro hosta P.Jiří Rous jak vnímáš vhodnost této přednášky, konkrétní postřehy. 8. Návštěva Domova důchodců v Přerově /společný kulturní program a promítání Indie/ celkový dojem ze společného programu co udělat jinak nebo lépe 9. Promítání Indie v SONUSU jak vidíš vhodnost této akce, popř. konkr. zážitky, reakce lidí 10. Dětský domov - reakce návštěvníků, jak se děti účastnily programu, osobní dojem 11. Film Most s následnou diskuzí byl film vhodný pro naši akci? Jak na tebe působila diskuze? Doporučuješ něco takového i nadále? 12. Koncert jaké zážitky, reakce návštěvníků. 13. Oslovování na lidí na ulici jak to šlo, co dělalo problém, podařilo se jen rozdávat pozvánky nebo někdy přejít k nějakému rozhovoru.? Konkr. výroky lidí a reakce, zážitky. 14. Návštěva u biřmovanců, hodin náboženství, Mateřské školy. kde konkrétně jsi byl, co se podařilo, co udělat jinak, jaký byl přínos 15. Sportovní odpoledne - jak hodnotíš, co případně udělat jinak. 16. Moderní křesťanská hudba vhodnost, reakce účastníků, tvůj dojem 17. Sobotní večer jak hodnotíš průběh, organizaci, obsah, účast 18. Na jedné lodi - jak jsi prožil závěrečný program v neděli odpoledne, jak vypadala spolupráce s farností, vlastní program zážitky, konkr.reakce lidí 19. Co tě překvapilo příjemně i nepříjemně, v jaké úloze jsi se našel, co bys změnil, zrušil, zavedl Máš nápad, jak navázat v budoucnu Myslíš, že misie nějak ovlivnily naše vzáj.vztahy? Dalo ti to něco osobně? Doporučuješ to v budoucnu? 20. Můžeš ještě cokoliv k tomu dodat DÍKY za vaši trpělivost, nápaditost i obětavost!!! Misie jste zvládli opravdu skvěle!!! Pozn.: Moc prosím, abyste uvedli konkrétní výroky lidí při evangelizaci a zážitky, prostě i takové špeky, aby to shrnutí mohlo být trochu pestré

3 - autor fotek./díky!/ VYHODNOCENÍ: Ad 1. Příprava na misie Realita bývá často jiná Příprava probíhala - jako obvykle - od začátku letního semestru a trvala v podstatě asi 3 měsíce. Patřilo k tomu pravidelné každotýdenní setkávání zástupců skupinek s představenými a úterní schůzky v rámci jednotlivých skupinek. Zde se řešil především program na školách a doprovodné akce. V druhé části přípravy proběhly v konviktu před kolegy prezentace do škol s následnou diskuzí a možností úprav. Paralelně s tím se domlouvaly vstupy do škol, kontaktovali jsme se s místní farností a v neposlední řadě jsme denně vše svěřovali v modlitbě Bohu Propagace se připravila s pomocí farnosti formou ohlášek pro věřící a ostatním byly adresovány letáčky, které byly k dispozici před naším pobytem v Přerově i v jeho průběhu. Vyhodnocení od účastníků /mírně upraveno/ : Délka příprava byla přiměřená. Asi nadbytečné bylo tak časté zkoumání terénu ježdění do Přerova. V rámci vlastního průběhu to nemělo de facto žádný praktický důsledek. Svým způsobem to byl snad trochu přínos pro ty, kdo tam jezdili (seznámení se s lidmi, tedy menší anonymita prostředí při začátku misií). Víc bych se chtěl věnovat scházení se vedoucích skupinek, protože toto scházení mi přišlo hodně neefektivní. Co by se tedy dalo změnit k lepšímu? - od začátku jasněji definoval, kdo je od hlavní šéf misií - tento vedoucí by měl dost dopodrobna připravené setkání - jasný cíl, čeho chtějí účastnici na konkrétní skupince dosáhnout. - mnohá řešená témata byla nadbytečná (například informovat o tom, jaký je průběh domluvy se školami, není vůbec důležité) takovou informaci lze samozřejmě chápat z hlediska lidského, z hlediska vedení porady je ale nadbytečná. - obecně je třeba nutně zvážit, která témata jsou pro danou skupinu lidí nutná k řešení a která je vhodnější vyřešit samostatně nebo s konkrétními jednotlivci. - během porady je nutné držet téma, přičemž každé téma má mít zcela hmatatelný závěr. - v rámci definice závěru má být řečeno, co je dohodnuto, kdo za to nese odpovědnost, dokdy má být případný úkol splněn. Délka přiměřená, propagace na naše možnosti slušná, asi bych příště zkusil dopředu už více rozvinout osobní kontakt s farností Ve skupinkách dostatečná příprava. Ostatní příprava krátká, např.: v pátek před odjezdem, když jsme ještě se chystali na Min.den jsme teprve dávali do kupy brožury Propagace dobrá, i když rozdávat v ulicích letáky už bylo trochu pozdě, zvláště ve středu a ve čtvrtek. Pořádné informace ohledně Misiích jsme dostali až ve čtvrtek před odjezdem do Přerova, což mi přišlo pozdě. Taky mi přišlo nešťastné, že do toho vlezl Ministrantský den, i když ten byl dobrý. Příprava mi přišla dlouhá tak akorát. Co jsem (určitě i díky vlastním chybám) pociťoval negativně, byla mírně váznoucí komunikace mezi radou a řadovými misionáři.

4 Co se týká zkoušení programu před konvikťáky je to potřeba, člověk si udělá konkrétnější představu o tom, co to znamená vylézt před lidi a mluvit, ale jinak je konviktní prostředí opravdu jenom simulací a realita bývá často jiná. Myslím si, že začátek hlavní přípravy dva měsíce před misiemi je dostatečně dlouhá doba. Nicméně bych bylo dobré po celý rok v konviktu více zdůrazňovat prostudování si zkušeností z předchozích let. Také by bylo dobré případně prohodit společenský večer se setkáváním misijních skupinek, pokud by tato setkávání vycházela na květnové státní svátky. Při přípravě mi také chyběla větší informovanost o celokonviktních aktivitách na misiích, protože mnohé dobrovolné aktivity se rozhodovaly až na místě, což mě někdy dělalo problémy sledovat, co jsem měl dělat. V naší skupince jsem pozoroval, že jsme si dlouho nedokázali rozdělit úkoly a stanovit konkrétní formu vedení všech fází našeho vystoupení. Při informační schůzi konviktu na začátku přípravy by možná bylo lepší více poukázat na způsob přípravy než na konkrétní obsah vystoupení ve třídách. O propagaci si myslím, že by bylo přínosné, kdyby se letáčky s programem rozdávaly už o týden dřív, ale je nutné vždy zhodnotit časové dispozice studentů TK. Doteď mně není jasné, jak jsme vlastně vymýšleli doprovodné akce. Buď by to mělo být: V sobotu večer musí být akce, X to má na starosti, ať si vymyslí co chce - nebo: Přijďte s něčím, co máte a co by bylo použitelné, a pak se dohodneme, kam s tím. Nevěděli jsme, jestli představení čekají na naši iniciativu, anebo se nedokáží rozhoupat a někomu to prostě přišít. Myslím si, že času na přípravu jsme měli dost. Pokud se skupinka zabývala svým programem do škol, tak to za ty tři měsíce měla v pohodě zvládnout.určitě to bylo velice super i pro nás, protože jsme byli nuceni se nad některými věcmi více zamyslet, zpracovat určitá témata atd. V tomhle směru to bylo obohacení i pro nás. Co bylo velice dobré a užitečné pro každou skupinku (aspoň si myslím) byla vlastní prezentace programu před celým konviktem. Alespoň my jsme pak překopali program a hlavně ho zkrátili, abychom to vůbec stíhali časově. Co se týká propagace, tak nevím, jak probíhala v Přerově před naším příjezdem. Délka byla přiměřená; myslím, že spoustu organizačních věcí by mohli dělat i ostatní a ne jen pět lidí působilo to na mě, že ostatní byli tak trochu mimo - myslím, že toho měli občas až zbytečně moc, osobně bych se na některých z nich také rád podílel a přitom my jsme neměli možnost věci tak sledovat a vyjadřovat se k nim Na mě osobně příprava byla dosti krátká, nebo spíše jak byla pouze 2 hodiny do týdne, tak se něco vymyslelo, a další týden jsme se k tomu museli opět vracet, a zdržovalo to drahocenný čas. Tak akorát... co zlepšit tak modlitba- té je vždy málo. V únoru mi připadalo, že začínáme zbytečně brzo, ale nakonec se to taktak stihlo A taky bych umožnil (alespoň některým) skupinkám, pokud by měly zájem a potřebovaly to, aby si před ostatníma zkusily ještě druhé kolo programu, třeba někdy odpoledne protože třeba naše skupinka po svém vystoupení totálně předělala svůj program a před publikem jsme si to zkusili poprvé až ve škole. Možná mohly být týdně 2 generálky a projelo by se to celé dvakrát. Propagace byla dobrá, jen nebylo úplně nejlepší rozdávat nevěřícím letáky s tím, že nikoho nechceme násilně obracet na víru a na letáku byla první akcí adorace. Ale i tak to šlo =) Příprava byla přiměřená, akorát pohlídat aby se plno věcí nedělalo ještě na poslední chvíli. Příprava na misie mi přišla výborná. Nic bych na tom neměnil. Jste v něčem omezení, jestli ano, v čem? Jste věřící nebo ateisté? Hrají věřící počítačové hry? /z otázek na středních školách/ Ad 2. Zázemí misií

5 Byl jsem jak u vytržení, když po desáté večer přišla paní s teplou bábovkou a ráno zvonil zase někdo jiný z koblihami Vyhodnocení : Bydleli jsme na třech místech - na farách v Přerově a Předmostí a jedna skupinka byla na SONUSU /farním víceúčelovém centru/, který je hned vedle př.fary. Rozdělili jsme se podle určených skupinek, které měly prezentace ve školách. Obědy jsme vozili z jedné přerovské školy a ostatní jídlo jsme si připravovali sami. Pro to byly určeny určité služby. U obou far byl blízko kostel a přímo na přerovské faře byla k dispozici kaple, kde probíhaly pravidelné adorace v průběhu školních prezentací. Každá skupinka měla k dispozici auto na přesun do škol apod. Farnost nás podporovala modlitebně i účastí na našich akcích, jako i podporou skrze různá občerstvení. Místní kněží a jáhen přijali s velkou obětavostí a trpělivostí naši týdenní přítomnost. Zároveň umožnili kontakt s farností při mších svatých, v domácnostech i na Dětském dni, nabídli několik vstupů v náboženství a přípravě na biřmování apod. Spolupráce s farností výborná, až na tu sprchu /k dispozici byly dvě na faře v Přerově pozn.zpracovatele/, jinak super. Osobně vnímám, že pokud někdo přespával na Předmostí, znamená to do velké míry rozdělení týmu a vytváření dvou společenství. Misie mají díky svým specifikům potenciál dávat konvikt víc dohromady, což se tímto ruší. Navíc si myslím, že to působilo obtíže při organizaci i pro samotné konvikťáky z Předmostí díky přesunům. Do budoucna bych volil menší pohodlí, které bude ale znamenat, že konvikt drží pohromadě. Možnost odpočinku bylo jí dostatek. Předpokládal jsem větší náročnost. Společné sdílení a prožitky byly ztíženy rozdělením konviktu na dvě skupiny. Duchovní zázemí bylo výborné, adorace je dobrým prvkem. Možná ale vědomí o ní a vědomí její důležitosti ustupovala trošku do pozadí. Možná by nebylo od věci ji zdůraznit. Eventuelně vymyslet modlitbu za lidi ve školách, která by byla přístupná v kapli, kterou by se jednotliví strážci modlili. Prostě nějakým způsobem tu adoraci více zdůraznit. Spolupráce s farností. V podstatě v pohodě, nebyly kladeny překážky. Úplně výborná byla spolupráce s Jirkou Sýkorou, který měl na starosti akci v Čekyni. S pozitivním naladěním a obrovskou ochotou nám věnoval obrovskou spoustu času. Přiznám se, že jsem si o něm udělal výborný obrázek hned při prvním setkání a ten obrázek jsem musel postupem času stále vylepšovat. Díky za takové lidi. Celkově spolupráce s přerovskou mládeží byla výborná. Rychle jsme se spřátelili. Celkově mě taky mile překvapilo kolik lidí se programu účastnilo, ač byly avizován spíše opak. To bylo velké povzbuzení. Prostředí fary a Sonusu bylo dobré (člověk se jen musel vypořádat s nedostatkem sprch a se sníženým soukromím). Program nebyl až tolik náročný, takže zbyl ještě prostor pro odpočinek, případně zábavu a učení latiny Duchovní vyžití, pokud člověk chtěl, tak také bylo a spolupráce s farností bych řekl, že fungovala výborně, farníci dokázali ocenit naši snahu a byli přátelští, hovorní a ochotní. Byl jsem na SONUSU a jsem úplně spokojený, nic mi nechybělo. Možností k odpočinku bylo dost, a každý je využil podle svého. Společné sdílení se mi také líbilo, aspoň jsem si více uvědomili, že jsme v tom společně, jako jeden tým.

6 Také adorační podpora na faře byla super a povzbudivá. Když jsem se jí zúčastnil, tak mě moc zaujala. Těžko se to popisuje... Prostě mě tam bylo moc dobře. Spolupráce s farností? Dobrá zkušenost byla vidět, jak trochu farnost funguje, zejména mě zaujalo společné setkání katechetek s kněžími. A také mě potěšila a nabudila spolupráce s mladými. Prostředí dostačující, volného času dostatek, společné sdílení OK. Kaple byla sice kdykoli k dispozici, což bylo skvělé, ale ne každý se přinutí k modlitbě sám, možná by bylo lépe více času věnovat společné modlitbě. Pan děkan nás toleroval velmi velkodušně, i když jsme mu tam pořád dělali nepořádek u kopírky, na počítači, neměl chvíli klidu Zázemí se mi líbilo. Myslím si, že jsme navázali dobré vztahy s místní farností (alespoň s mládeží) ať už na našem programu (grilovačka, promítání filmu Most nebo Vaší cesty do Indie ), nebo i mimo program (např. velice příjemné posezení a popovídání si v hospodě u piva). Co se týká ubytování, tak jelikož jsem (alespoň duší) skaut, tak nejsem nějak náročný a byl jsem spokojený. Bydlel jsem na faře, tak bylo super, že jsem nemusel nikam docházet. Co jsem viděl na Sonusu, tak si myslím, že ubytování tam bylo velice pěkné. Na faře v Předmostí jsem byl jen dvakrát a nepoznal jsem ji dostatečně, takže nemohu posoudit. Co se týká odpočinku si myslím, že času bylo dost a záleží jen jak jsme ho využili. Já jsem se snažil alespoň trochu učit, i když to moc nešlo. Co se týká spánku, mě stačí i 6 hod. a myslím si, že ho tam bylo někdy až moc. Společné sdílení si myslím bylo velice dobré, mohli jsme se připravit (aspoň trochu) na školu, kde byla předtím jiná skupinka. Myslím si, že nebylo špatné, když jsem ten den prožili více nebo méně ve skupinkách, že jsme se mohli navzájem večer obohatit o zážitky a poznatky ze škol, farnosti, školky... Duchovní zázemí: Bylo super, že na faře byla kaple. Chodil jsem tam i mimo společné modlitby, jen tak na chvilu, když jsem měl čas. Ještě jsem se nesetkal s farou, přímo ve které by byla kaple; to bylo super-také bych to tak jednou chtěl. Jediné co bylo nepříjemné, byli koule na klikách, že jsme museli pořád zvonit nebo nosit s sebou klíče. Ale uznávám, že technicky je to asi nezbytné. Konkrétní zážitky z adorace: super (jak ta, co jsem měl, když ji měla naše skupinka, tak i ta pondělní). Co se týká duchovních zážitků, o tom když tak až při osobním pohovoru. V Přerově jsem si připadal jak na vojně. Opravdu tam byly z mého pohledu bojové podmínky hlavně co se týče spaní. Na druhou stranu chápu, že ubytování jinde by se prodražilo Stejně tak by bylo nevhodné i ubytování po domácnostech zbožných babiček (vdov). Zázemí více než dobré: jak ubytování, tak prosto ry k programu, tak přijetí od farnosti tož sprcha byla velká askeze, ale myslím že by j sme se na faru a sonus všichni vlezli. jinak vše dobré Fara byla úžasná, moje matrace pohodlné a dokonce bylo i kafe. Ale stejně bych raději spal s klukama v Předmostí V Předmostí bylo moc fajn. Lidé nás tam přijali, nosili jídlo a bábovky Prostor na odpočinek byl dostatečný, byla i možnost se dívat na hokej, přečíst si něco, podívat se na latinu, projet se na kole.... Byl čas i na společné sdílení zážitků a zkušeností. Adorace byla dobrá věc. Byl jsem velmi rád, že jsem bydlel na Předmostí klid, samostatnost, vlastní zodpovědnost, Na odpočinek moc nezbývalo, protože člověk šel z jednoho programu do druhého školy, dětský domov, důchoďák, přípravy, Sdílení mi přišlo přínosné na začátku, ale pak už to byl stejně jen výčet čísel a svědectví nikde navíc večer člověk myslel už jen na cestu na Předmostí a řešit tradičně věci na týden dopředu, no, nevím Za zkušenost s místními lidmi jsem moc rád byl jsem jak u vytržení, když po desáté večer přišla paní s teplou bábovkou a ráno zvonil zase někdo jiný z koblihami. Zázemí se mi velmi líbilo, prostředí fary v Předmostí bylo pro odpočinek po školním zápřahu výborné. Příjemným bylo i soužití s farností, lidé se o nás velmi srdečně starali. Na faře v Předmostí bylo skvělé prostředí. Čas na odpočinek byl také dostatečný. Jen jsem někdy měl pocit, že některé aktuální informace jdou mimo mě, ale byla to také má chyba. Prostředí fary v předmostí, výborné zázemí nemohu si na ni stěžovat, možná jen sprcha by se tam vešla, že jsme si věci na mytí museli vozit na faru a tam vyčkat než se umyjí lidé co bydleli na předmostí. Adorace byla pěkná, ale v těch letáčcích jak byla napsaná hned na prvním místě v pondělí a potom si to četli lidé nevěřící, nevím jestli to nebylo odrazující farníci, velice ochotní, darovační, např. nosili sami od sebe snídaně, a to v dnešní době nejni obvyklé. Já jsem bydlel na Předmostí, kde byla atmosféra skvělá jednak mezi spolubratry (spolupráce, výměna zkušeností, modlitba), ale i při komunikaci s farníky, kteří byli velmi vstřícní co nás překvapilo bylo to, že mi jsme pro ně absolutně cizí a vždy někdo zazvonil donesl snídani atd. přišel se zeptat jestli něco nepotřebujeme.

7 Vážený pane magistře, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za besedy Vašich studentů u nás ve škole. Naši žáci i učitelé hodnotili velice kladně společně strávené chvíle. Sama jsem se jedné besedy zúčastnila a zastavení se a zamyšlení nad hodnotami dnešního světa bylo velmi příjemné a přínosné. Vaši žáci se svého úkolu zhostili na výbornou. Pokud by byla možnost, rádi bychom Vaše studenty přivítali i na konci příštího školního roku. Jsem přesvědčena, že takové zastavení nad smyslem života a hodnot kolem nás je velmi užitečné a hlavně potřebné. S přáním všeho dobrého PhDr. Hana Vyhlídalová ředitelka školy SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 /reakce na naše prezentace na SPŠ/ Pozn.: p.ředitelka si pozvala všechny studenty ke krátkému setkání, osobně jim poděkovala a věnovala malý dárek. Ad 3. Organizace Skupinky byly fakt občas řehole aneb pracovalo se v pohodové atmosféře Studenti byli rozděleni do 5 skupinek /4-5 lidí/ a takto navštěvovali se svým programem přerovské školy. Pro doprovodný program byli určeni vedoucí, kteří měli akce konkrétně na starosti. Materiál se využíval ze zásob z minulých let /BTM, Fatym, atd./ Nově jsme objednali letáčky z BTM z Brna a mnohé byla samovýroba studentů /plakáty, brožurky do škol apod./. Letáčků bylo kolem 1000 a většinou se rozdaly během týdne. Studenti měli trička s logem misií a vizitky se jménem. Vyhodnocení : Myslím si, že počet lidí ve skupince tak akorát. Dodávali jsme si odvahu, jinak skvělý zážitek. Co mě bavilo, byly dotazy, i když byl z toho i strach, ale to asi dělá pokušitel,... ať se jde vycpat. Počet lidí ve skupinkách optimální 4 možná lepší, 5 max., do 6 určitě nejít, spolupráce lidí ve skupinkách? Pokud ve skupinkách, tak záleží na jednotlivých vedoucích, jakým způsobem dokážou s lidmi pracovat.

8 Přiznám se, že sám musím zkritizovat sebe za přílišnou měkkost (tedy nedodržení toho, co jsem psal výš) při zadávání úkolů. Vedoucí skupinky by měl být tedy dosti přísný s jasným definováním úkolů proto, aby dosáhl plnění toho, co je třeba. Trochu mi přišlo nakonec zbytečné obrovské úsilí s letákama. Nikdo z lidí nepřišel a kdo ví, kde všechny skončily - to mě docela mrzelo. Opravdu jako dobré jsem viděl společná trika, vizitky, - že jsme byli čitelní jen kdybychom to ale aspoň o trochu víc nosili. U skupinek mi přišlo, že je škoda, aby všichni dělali všechno právě s ohledem na schopnosti a charisma každého bych dělal funkční skupinky Takhle se někdo buď realizoval na úkor druhých nebo se jiný trápil v roli, která mu nesedla Když už jde o počet lidí ve skupině, myslím, že výhra je spíš mít míň lidí bylo by to reálné i ve třech. Ale spolupráce zrovna u nás výborná nápady, realizace, rozdělení úloh,. Se skupinkou, kterou jsem si vybral, jsem byl sp okojen a i přes komplikace s odchodem Michala si myslím, že jsme si vcelku sedli. Počet byl vzhledem k možnostem dělení tak akorát. K materiálům a strategii nemám výhrad. Za naši skupinku Honzy Jurečky bych chtěl sdělit, že spolupráce fungovala. Každý se nějakým způsobem zapojil do misií a jejich přípravy. Avšak vytkl bych monotónně laděné výstupy v třídách, které probíhaly tak trochu v duchu my a vy. Během výstupů mluvil hlavně Honza a Lukáš méně už JIrka, já jsem byl puštěn ke slovu dosti málo. Většinou jsme používali námi připravené brožurky, o letáky zájem moc nebyl, ale zachoval bych je i do budoucna pro případné zájemce ve školách. Počet lidí ve skupince vyhovující, ale určitě bych nešel do většího počtu, jak 5. Organizace přehledná, nedošlo k žádným nedorozuměním. Spolupráce uvnitř skupinky v pohodě, snad jen jednou byl provozní konflikt o programu ve škole, ale to se dá předpokládat a není to nic podstatného. Co se týká naši skupinky (byl jsem ve skupince s Pepou S.) si myslím, že jsme byli celkem sehraní a byl jsem s ní velice spokojen. Bylo nás v ní pět a myslím si, že to bylo úplně pohodové. Zvládli bychom to i ve čtyřech (třídu jsme si rozdělily na čtyři skupinky a ke každé šel jeden z nás a jeden, který byl volný, zapisoval to, co skupinky vymysleli). Co by se dalo zlepšit je příprava programu před misiemi; myslím si, že jsme se často motali kolem nějakého problému zbytečně dlouho, než jsme ho vyřešili. Používali jsme jen dataprojektor a notebook, takže jsme moc pomůcek s sebou netahali, což byla určitě výhoda. Materiály (brožurky a letáky na rozdávání) se mi velice líbily. Myslím si, že byli zvoleny pro střední školy velice vhodně. Byli zajímavé, myslím se, že i poutavé a to základní v nich bylo. O některé byl velmi veliký zájem. Myslím si, že kdyby si to přečetli alespoň jen jednou, tak jim to určitě něco dá. Počet lidí ve skupince bych omezil tak na 3, organizace o rozvržení hodin velmi dobré; odpolední program byl celkem dobře organizovaný každý nebo aspoň ten, kdo chtěl, věděl, co má dělat; samozřejmě občas nějaké ty mušky byly, ale myslím, že byly celkem přijatelné Na skupinku si nemohu stěžovat, jen se musí dávat pozor při hodinách aby se to nesvezlo na one man show. počet lidí ve skupince ideál ty 4 lidi, více už moc ne, ti se potom jenom rozhlíží po třídě, A myslím že to nepůsobí úplně dokonale. Já osobně si myslím, že takové ty letáčky o lásce, že působí tak moc sladce a zrovna při prvním kontaktu s církví dostat do ruky něco takového nevím.jinak brožurky se mi líbily. Protože jsem byl vedoucí skupinky, mohl jsem si svoji skupinku vybrat, takže jsem si vybral lidi se kterými se mi dobře spolupracuje a po celou dobu nebyl problém, na věci jsme měli podobné názory a pracovalo se v pohodové atmosféře. Skupinky byly fakt občas řehole, protože tam chodily i ty kyselé ksichty, které celou dobu dávaly najevo, že je to obtěžuje. Počet no 4 by úplně stačili Počet lidí ve skupince byl tak akorát, více lidí už by si asi překáželo, spolupráce byla super, byli jsme docela vyvážená skupinka, každý měl co nabídnout, každý se zapojil, lidsky mi byli blízcí. Myslím si, že pomůcek, materiálů a ukázek strategie bylo dost a pokud by bylo třeba, tak se dali sehnat i další. Jsem spokojený. Byli jsme čtyři, Honza Jurečka to měl dobře vymyšlené a zorganizované. Šel si pevně za svým cílem, ale proběhly i potřebné diskuse. Snažili jsme se rozdělit práci mezi každého člena týmu, ale jak to bývá, tak někdo toho měl víc někdo méně Nikam jsme nespěchali. Více presu by asi nevadilo, alespoň mně ne. Viděli jste někdy Boha? Existuje Bůh? Kdo vyrobil vesmír? Co je to nebe a co peklo? Je Bůh žena nebo muž? /otázky na SŠ/

9 Ad 4. Školy Co se týče církve, pořád bylo jedno téma Ježíš chodil bosky a papež si žije ve zlatě! Prezentace ve školách tvořila základ našich misií. Byli jsme celkem na 6 středních školách v Přerově: Gymnázium J.Blahoslava 3 hod. /61 studentů/, S.průmyslová škola 24 h./243 s./, S.š.gastronomie a služeb 6 h. /104 s./, S.zemědělská škola 14 h. /121 s./, S.zdravotnická škola 6 h. /81 s./ + další týden byl program v Škodově gymnáziu 10 h. /132 s./. Dohromady 63 hodin z toho 22 dvouhodinovek, které se jednoznačně osvědčily. Studentů bylo 742. Počet hodin se dost měnil podle situace na školách. Bylo třeba operativně reagovat. Příprava se zaměřovala na 1-hodinový vstup, který se pak upravil na delší čas. Každá z 5 skupinek měla k dispozici auto, dataprojektor, popř. další pomůcky /včetně letáčků a speciálně vytvořených brožurek pro všechny účastníky/. Vše bylo dáno tak, aby každá sk. mohla navštívit všechny školy vždy asi hodin. Obsah programu byl pestrý různé formy prezentace, scének, kvízů, filmu, diskuze apod. Základní osnova byla: představit se, vlastní téma /životní hodnoty, křesťanská víra/, osobní svědectví, diskuze, pozvání na doprovodné akce Účelem bylo odbourávání předsudků vůči víře v Boha, vůči křesťanům, církvi a spíš než dávat hotové odpovědi snahou bylo vzbudit v posluchačích nové otázky a přemýšlet o těchto tématech. Vyhodnocení : Naší strategií bylo rozpoutat diskuzi a zapojit do ní co nejvíce studentů (dávat si pozor aby to nebyla přednáška). Stanovili jsme si cíl co jim chceme říct (nemělo smysl si přesně něco připravovat diskuze šla pokaždé trochu jiným směrem) Nejlépe hodnotím zdravotní školu, povolání blízk é našemu. Dobré je mít vždy k dispozici vlastní techniku a flash disk s prezentací. Výborně se nám to osvědčilo. Skupinky jsou důležité pro navázání rozhovoru. Obecně téma klinické smrti nezaujalo. /osnova programu viz příloha č.1/. Byl na něj jeden dotaz za celý týden. Nepodařilo se dobře udělat mosty mezi jednotlivými částmi. Velice dobrý pocit vždy z diskuze. Podařilo se vytvořit dobrou atmosféru, celá řada dotazů... Z toho usuzuju, že obecně by se vlastní prezentaci neměl dávat zásadní prostor, zásadní prostor by měl být pro dotazy. Mít ale připravený náhradní program v případě, že by dotazy přece jen nebyly. Naší skupince hodně vyhovovaly dvouhodinovky. Mohli jsme flexibilně a v pohodě reagovat na třídu, pracovat s ní. Vždy zbylo dostatek času na dotazy, kterých bylo tolik, že program na druhou hodinu jsme použili za celý týden jen jednou a navíc jen zčásti. Když jsme měli v závěru týdne jednohodinovku, tak po týdnu dvouhodinovek byla dost propadákem. Sešlo se víc faktorů (zdržení na začátku, specificky pasivní třída, vtíravý dotaz jednotlivce.), ale celkově to ukázalo na to, že náš program pro jednu hodinu pravděpodobně nebyl dost zajímavý. Dvouhodinovky byly lepší než hodinovky, v hodino vkách bylo málo času, zvláště na dotazy a celkově to působilo hekticky. Studenti víceméně spolupracovali, byla i legrace. Bylo to fajn, natož že jsme z toho měli obavy. Program, podle mě, taky nebyl špatný. Atmoška byla dobrá, vůbec nebyla napjatá.

10 Určitě byly dvouhodinovky lepší. Byl čas, klid, prostor, Nakonec bylo vidět, že nezáleželo tolik na připraveném programu a našem výkonu ten byl všude velmi srovnatelný, ale výsledek se neskutečně moc lišil v závislosti na třídě a jejích dominantách. Někde jsme museli program natáhnout, protože bychom se utrápili na trapném tichu místo diskuze, někde naopak se program uspíšil aby zbylo co nejvíce času pro volnou diskusi. Celkem jsme s naší skupinkou absolvovali 7 vstupů (6x90 min 1x45 min) + já jsem ještě zaskakoval ve skupince Tomáše Marady. Zopakuji zkušenosti z minulých let: jedna hodina je doopravdy málo, i když alespoň něco. Dvouhodinovka se může zdát dlouhá, ale pro případ nouze (neaktivní třída, když program skřípe) se dá využít přestávky pro nový start a alespoň u nás to pomohlo /osnova programu viz příloha č. 2/. Špatná připravenost na dvouhodinovky. V konviktu jsme celou dobu nacvičovali jednohodinovku a pak jsem najednou zjistil, že máme vystupovat po dobu dvou vyučovacích hodin. Co se týče atmosféry ve třídách bylo to různé, myslím si, že záleželo hodně na inteligenci studentů a jejich schopnosti diskutovat. Na nás pak záleželo, jestli jsme dokázali probořit ledy neochoty ke konverzaci, diskuzi. Atmosféra byla na všech školách dobrá, blokování ze strany studentů nebo nějaké slovní útoky vůbec nebyly. Na gymplu a myslím ještě na zdravce by sami chtěli pokračovat. Bylo vidět, že o náboženství se v tom smyslu, co si ve skutečnosti každý z nás myslí o životě, vůbec nemluví, a že když jsme toto tabu prolomili, studenti se v něm fakt našli. Jen jednou jsem měl v diskusní skupince holku, která nejevila vůbec žádný zájem, ale bylo na ní vidět, že i jinak je v jakési apatické depresi. To, že někteří říkali, že o otázkách po smyslu života ještě nepřemýšleli, byla mnohdy pravda, ale často jsem pozoroval stydlivost a viděl jsem, že se tak zbavili nepříjemného přiznání, kterým by se třeba pro své naivní nebo nedořešené názory zesměšnili. Platilo taky, že ten, kdo měl proti církvi výhrady a dost tvrdé kritiky, se nikdy nebál mluvit, dlouho a sebejistě. Naopak věřící byli značně stydlivý a dost neprůrazní. Evoluce a kreacionismus jsou úplně passé, taky geneze s Adamem se neobjevila ani jednou. Co se týče církve, pořád bylo jedno téma Ježíš chodil bosky a papež si žije ve zlatě! Historicitu Ježíše Krista nikdo neřešil, když jsem se ptal, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že vůbec neexistoval, tak To je jedno, důležité jsou jeho krásné myšlenky U nás se opakovala zase jen otázka ohledně celibátu a sexu. Vhodnost našeho programu jsme myslím odhadli dobře, zvlášť test byl dobrý, byl odlehčený, což je uklidnilo, ale byl o věcech duchovních na které se dalo krásně navázat. Myslím si, že dvouhodinovka je ideální (i když v pátek na gymnázium bychom byli schopni prodiskutovat i třetí hodinu). Beseda většinou ze začátku vázla, ale když jsme je ve skupinkách nahlodali otázkami, tak se rozvinula velice dobře. Většinou (alespoň mě to tak přišlo) se snažili zapojovat, byli ochotni vyslechnout názory druhých skupinek i naše shrnutí. Když potom následovaly dotazy (hlavně na gymplu), byly velice promyšlené-bylo na nich vidět, že o tom přemýšlí a že je to zajímá. Myslím si, že program se nám podařil připravit dobře. Atmosféra se většinou navázala skvělá: při tématech ve skupinkách i v prostoru pro dotazy. Nejčastějšími dotazy byli proč jsme se rozhodli studovat na kněze, proč věříme, jak jsme se k víře dostali (jestli jsme v ní vyrůstali či ne) atd. Na gymnáziu byli dotazy trochu kontroverznější dostali jsme se na restituce, čarodějnice, křížové výpravy atd. Doufám, že jsme jim odpověděli vždy dostatečně a že jsme trochu pomohli spravit jejich obrázek o církvi. Co mě trochu mrzelo, že se někteří na gymplu během prezentace učili, ale na druhou stranu to chápu (dělal jsem to na gymplu taky-zvláště před písemkami). Co bylo také zajímavé, když jsme jim dali temata na zamyšlení, na středních psali většinou slova, zatímco na gymplu se vyjadřovali celými větami. Atmosféra ve třídách byla proti mému očekávání velmi dobrá a vstřícná Hodinový program je příliš málo za tu dobu se nic nestihne, překvapilo mě že u nás nejvíce diskutovali elektrikáři především z nižších ročníků, možná je to tím ze to je obor logicky smýšlející, a prvaci ještě sotva rozkoukaní ve školách. Na začátku jsem měl obavy z 2-hodinovek, ale ukázalo se,že jsou téměř nutností. Rozhodně bych doporučoval i pro další roky více časů na všechno a hlavně na diskuze, zvláště na gymnáziích, kde bych řekl, že právě diskuze byla nosným bodem celého programu a díky níž se podařilo odbourat spousty předsudků, které mezi mladými a nejen jimi stále přetrvávají. Rozhodně se nenaplnily obavy o nepřátelském prostředí ve třídách ve většině tříd převažoval spíše zájem. Jelikož jsem ve skupince Tomáše Marady, tak si m yslím že vám to popíše /osnova viz příloha č.3/ Hodně jsme kladli důraz na improvizaci, což bylo pro mě velmi dobré(osobně) a můžu říct že obavy z rozdělení posluchačů do skupin se nenaplnily a bylo také dobré kontroverzní téma když tak nechat vyšumět, nebo přejít na jiné téma, aby se program někde nezasekl... Ty skupinky byli pro mě to nejlepší co jsem z té hodiny mohl ocenit, protože se tam přelomila ta bariéra která je mezi katedrou a školními lavicemi...:-)

11 Nejhorší byl začátek, kdy jsme nevěděli co nás bude čekat, ale postupem času jsme se uklidňovali a sehrávali. Dost záleželo i na studentech, jak reagovali. Někdy to bylo těžší, ale někdy byli plní zájmu a dotazů, tak to bylo příjemnější a jednodušší. Po celých misiích a všech výstupech ve školách u mě jednoznačně převládá pozitivní nálada. Již při celokonviktní informační schůzce k misiím velmi zdůraznit, aby ve třídách probíhala diskuze nad životními hodnotami a aby si do nebližšího setkání misijní skupinky důkladně prostudovali materiály z předchozích let. Na první schůzce každá misijní skupinka by si měla pořadí hlavních fází vystoupení ve třídách a rozdělit mezi členy zpracování základů každé fáze. Video a moderovanou diskuzi (v ní se především ptát a další otázky přizpůsobovat odpovědím studentů). Velmi doporučuji vybrat si krátké video o hodnotách nebo křesťanství a také se velmi zamyslet na tématem moderované diskuze. Pokud je svědectví pevně zabudované ve schématu vystoupení doporučuji, aby si ho zpracovali maximálně dva. Dobré je ale mít připraveno svědectví jako odpověď na dotazy studentů nebo v rámci moderované diskuze. Připravit se velmi dobře na to, aby moderovaná diskuze byla pružná na množství psaných dotazů studentů. Když je dotazů hodně, je možné diskuzi zkrátit a odpovídat na dotazy. (nevím jestli by to bylo vhodné, ale možná by šlo uvažovat o zvukovém záznamu vystoupení ve třídách). Doporučil bych skupinky v programu ve školách, i když naše skupinka rozdělení třídy na skupiny neměla. Myslím si, že studenti by měli víc odvahy se otevřít a zeptat, kdyby jich sedělo víc proti jednomu konvikťákovi. Po přípravných hodinách v TK jsem byl proti skupinkám, ale osobní zkušeností ve třídách mi rozdělení třídy na skupinky přišlo jako výborný nápad. Když se studenti ve třídě ptali, neměli strach, tak to šlo, ale když jim to bylo jedno, nechtěli se ptát, nevěděli proč a na co, tak si myslím, že skupinky by tuto situaci ve třídě vyřešily. Drtivá většina těch děcek (i učitelé) fakt něčemu věří, i když to mají různě popletené, tak mají svoje hodnoty (víc jak pětina z nich chce vstoupit do manželství a víc jak polovina chce stabilní rodinu) a většinou nejsou tak bezpáteřní, jak o nich obvykle uvažujeme. A u takovýchto lidí pak je na čem stavět při opravdové evangelizaci. Vážený pane magistře, děkuji za ocenění naší spolupráce a věřím, že v budoucnu bude pokračovat ku prospěchu obou stran. S pozdravem PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura Střední škola gastronomie a služeb Přerov /písemná reakce na naši návštěvu ve škole/ Ad 5. Návštěvy v rodinách a program v Čekyni

12 V příštích letech bych se toho určitě držel!... V neděli si nás po dopoledních bohoslužbách rozebraly rodiny z farnosti na oběd. Díky panu děkanovi, který toto zařídil, jsme měli skvělou příležitost poznat situaci ve farnosti i u místních lidí. Odpoledne jsme se zúčastnili Dětského dne v Čekyni u Přerova, kde v místním areálu probíhal program na mnoha stanovištích /leckde pomohli i naši studenti/ a zároveň /kromě občerstvení a táboráku/ byla možnost si zahrát fotbal nebo volejbal. Vyhodnocení : Přijetí v rodině super. Malá rodina, kde jsou tři děti. Žije skromně, ale vnitřně velice bohatě a v lásce. Maminka se nás ptala na volbu povolání, bavili jsme se o náhradě ženy, úplným odevzdáním se Bohu. Tu mezeru po ženě, prostě musí zaplnit Bůh. Návštěvy byly naprosto perfektní dostal jsem se do rodiny, kde syn i matka prožili klinickou smrt, což jsme pak pravidelně používali a celkovému svědectví klinické smrti to prospělo Povzbuzení i zážitek pro konvikťáky i rodiny. V příštích letech bych se toho určitě držel! V rodině Malantových bylo fajn, je to správná rodinka. Měli 3 děcka, dvě dospělé holky a skoro dospělého kluka. Dostali jsme tak veliké porce, že až mě to padalo na stůl. V Čekyni jsem hrál celých 3h. volejbal pak mě pán Malanta dal párek na opékání. Bylo to povedené odpoledne. Návštěva v rodině pro mě byla obrovským povzbuzením a tím nejlepším začátkem. Vůbec bych se býval nebránil, aby to samé bylo i na konci aspoň kafe nebo tak. Byla to úžasná zkušenost a krásný pocit. Byla to krásná rodina, chovali se k nám velmi hezky, cítli jsme se tam dobře a spoustu se toho dověděli a pro další věci se nadchli. Taky pro mě bylo asi důležité, že jsme si mohli vybrat, s kým tam půjdeme takže jsem vděčný a nadšený, že to byl zrovna Ondra Poštulka. Čekyňský program jsem strávil na volejbalovém kurtu, kde jsem se svou snahou věnoval spíše dospělým. Nevím, nakolik to bylo podle plánu, ale alespoň jsem se seznámil se spoluhráči a navázal kontakty takto. Myslím si, že velký krok ke sblížení udělali kluci od hudby se svými schopnostmi. Než jsme se rozešli do rodin, byl chvíli zmate k, protože jsme se včas nedohodli na dvojicích. Asi to bylo způsobeno časovým vypětím před odjezdem na misie, kvůli odpadlým úterkům (statní svátky) a ministrantskému dni. V rodinách to bylo skvělé. Podle mě většina si z nás přišla na své. Já jsem byl v rodině chemika, který pracuje v Precheze. Byli jsme u jedné paní, která byla sama doma (děti už odrostlé, a manžel asi s ní nežil), téměř jsme se nedostali ke slovu, pořád nám něco vykládala. Ale velmi srdečná a příjemná atmosféra, přispěla nám na misie 600kč, odevzdali jsme je o.alfrédovi. V Čekyně příjemné odpoledne jen pokračovalo. Program v Čekyni byl velice super. Aspoň trochu jsme mohli poznat mládež z místní farnosti. Já jsem byl na stanovišti s Pavlou a myslím si, že jsme si rozuměli a i pobavili:). Ukazovali jsme dětem obrázky (např.: zvířat, rostlin...) a ony měli poznávat co na nich je. Velice se mi i líbilo okolí a trasa, kterou měli jít (pěkná procházka v přírodě- v lese). Byla to i dobrá inspirace pro nedělní odpoledne (pro jsem čerpal i z mnoholetých zkušeností za skatu). Myslím že jsou dobře tyto akce pro sjednocení farnosti, je dobré že drží tradice. A oběd bezvadný i když tedy byla rýže Opět velký údiv - jsem z děkanátu, který dnes už leží v Čechách a proto nejsem moc zvyklý na takovou srdečnost. Opravdu skvělé přijetí v rodině člověk se cítil v pohodě paráda Já byl s Láďou u jedněch mladých manželů, kteří byli úplně normální veřící, měli tři děti a čekali další, a když jsme překonali počáteční ostych a trapné mlčení, dalo se s nima skvěle popovídat. Víc se ptali oni, ale ne zase moc a konverzace byla na ty dvě hodiny tak akorát. kdybychom pak nikam nespěchali, asi by to skončilo nějak rozpačitě Na oběd byla nudlová polévka, kuřecí přírodní s bramborem a oblohou, kofola, potom kafe a výborná buchta s jablky a šlehanými bílky My jsme se s Lukášem dostali do velmi sympatické rodiny, kde byly velmi vstřícní a milí lidé, chutný oběd, proto jsme byli velmi spokojení. Na programu v Čekyni se mi líbilo, že jsme se do něho mohli také zapojit, já konkrétně jsem byl u lanové dráhy, kde jsem vydatně pomáhal seznámil se s dalšími lidmi. Počasí vcelku dobře vyšlo no a na konec byl buřt a fotbálek na hřišti, takže z mého pohledu super akce. Moc pěkné a příjemné prostředí v Čekyni. Setkání s mnoha novými lidmi, navázání kontaktů, další zkušenosti s dětmi. Hodně příjemná atmosféra. Výborný nápad a ještě lepší začátek celých misií =)

13 Byli jsme dva u rodiny u rybníčku v Přerově (babička, rodiče kolem let a syn před státnicemi, 23 let). Přišel pro nás pán, po cestě debata vázla, ale u nich doma už to bylo v pohodě. Moc příjemné prostředí. Člověk zjistil, jak se rodiče dostali do Přerova a také, že život není úplně jednoduchý. Návštěva přinesla další a další nové zkušenosti. V rodině bylo vidět, že jsou rádi, že tam jsme. Oběd byl výborný akorát byla škoda, že bylo málo času posedět a povykládat. Program v Čekyni byl dobrý. Bylo to super není co dodat. Může mít kněz tělesné požitky? Kam se chodíte bavit a pijete a kouříte? Kouříte Red Whitky? Zkoušeli jste někdy marihuanu? Myslíte, že když budu kouřit marihuanu, uvidím boha? /z otázek na SŠ/ Ad 6. Adorace v Předmostí Pro mne to byl nádherně strávený čas V pondělí /po večerní mši svaté/ jsme měli v Předmostí adoraci byla to příležitost společně s místními farníky začít naše misie intenzivní modlitbou. Vyhodnocení: Vhodně zařazené, vysoká účast, dobře připravené, na začátku týdne to má svoji logiku, v rámci pestrosti programu taky. Je třeba nepodcenit i přípravu po hudební stránce, což se stalo nám a negativně to ovlivnilo dojem z adorace. Návštěvníci reagovali negativně v tom smyslu, že všechny písničky neznali, takže se nemohli zapojit, takže nepodcenit i to, aby všichni měli možnost zpívat, nepočítat s tím, že obecně známé písničky v určité části republiky budou známe i v jiné. Adorace byla zdařilá, klukům se povedlo vytáhnout dobré téma. Negativem bylo opomenutí zpěvníků pro lid, který se tak nemohl aktivně zapojit do zpěvu, což si myslím bylo škoda. Podle toho co jsem zaslechl, se farníkům adorace líbila. Mě osobně se velice líbila. Byl jsem do toho na poslední chvilu Lubošem zatažen, takže jsem měl trochu obavy, že si ji tolik neužiji, ale nakonec byla super. Nevím, jak moc vhodné byli texty, které Luboš vybral, protože jsem rozjímal jen nad malou částí z nich a spíše jsem se modlil vlastními slovy a udělal si to tak trochu podle své potřeby. Ale pro mě to byl nádherně strávený čas v rozhovoru

14 s Pánem a já jsem si to naplno užil. Co se týká reakce ostatních lidí, nevím, protože když jsem se s nimi po adoraci bavil, rozebírali jsme jiná témata (zážitky z prvního dne ve škole, život v TK, ptali se i na povolání, program na další dny...). Mě osobně se adorace líbilo, myslím, že i většině účastníků, až na pantátu a panímámu, co seděli za námi, kterým se to zdálo moc dlouhé. Z toho jsem byl víc rozpačitý než abych si z toho něco vyloženě odnesl. Moc jsem se tam necítil a navíc mi to nepřišlo zrovna dobře připravené. Adorace dobře, ale význam jsem dohledával jen v principu, že je to adorace. Abych cítil konkrétní význam pro misie v Přerově, to moc ne. Přišlo mi to stejné jak v Olomouci prostě, že jsme se nepřizpůsobili tomu, proč to taky děláme Čekal jsem více mladých, ale dobrá Co jsem tak nenápadně šel za pár lidma a naslouchal, zdáli se být spokojení. Co jsem měl možnost bavit se s farníky, tak si z adorace odnášeli jenom dobré dojmy, takže si myslím že to byl velmi přínosný bod programu. Ozvučení bylo docela zajímavé. Délka adorace byla tak akorát (i když prý přede mší byla ještě májová na té jsem nebyl). Měl jsem tu čest, že jsem ji mohl vést na střídačku s Vojtou, jinak mi přišla dost podobná jaké míváme u nás v semináři, včetně výborného zvukového doprovodu. Ohlasy na ní jsem žádné neslyšel. Kostel s krásnými malbami (tajemství radostného růžence) v presbytáři na stropě. Přišlo dost lidí. Kluci pěkně zpívali a délka adorace byla tak akorát. Vážený pane Mgr. Linharte, děkujeme za přednášky studentů, které se Vašim prostřednictvím uskutečnily na naší škole. Přednášky měly velký ohlas, studenti se o nich vyjadřovali velmi pozitivně. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na případnou další spolupráci v příštích letech. Přeji hezký den. E. Brázdová. /reakce ze SZdr.Š na náš vstup do škol/ Ad 7. Křeslo pro hosta P.Jiří Rous s romskou tematikou Co by mě zajímalo je, co si o tom myslel ten Rom, co tam také přišel... P.Jiří Rous z Brna se dlouhodobě věnuje romské otázce. Protože v Přerově je toto téma velmi aktuální, byl na úterý v hod. pozván k přednášce a následné diskuzi. V sále SONUSU /farního centra/ bylo asi 40 návštěvníků. Vyhodnocení: Lidi to určitě zaujalo, mezi sebou mají hodně těchto lidí. Jedna paní v knihovně se mi svěřila, jak byla okradena Romy.

15 Přednáška byla vhodná vzhledem k tomu, že v Přerově je hodně Romů. Měl ji opravdu odborník. Přišlo relativně dost lidí. Pokud by čas dovolil, tak bych ale v příštích letech volil spíš pozdější hodinu přednášky. Obecně si myslím, že je to přijatelnější pro víc lidí. Myslím, že by mohla mít i větší úspěch, kdyby se posunula na pozdější den, aby se o tom dovědělo více lidí. Téma mi přišlo na výsost vhodné a potřebné ještě k tomu v podání o. Rouse. Velmi vhodná přednáška, ale aby byla přitažlivá pro nevěřící, si myslím, že by musela být buď vydělená z našeho programu, nebo propagace by musela být mnohem dřív a mnohem intenzivnější. Přednáška byla pro lidi z Přerova na místě. Také mají jisté problémy s komunitou Romů a P. Rous dokáže brilantně mluvit o romském etniku v souvislostech. Oceňují také to, že mluví o Romech bez předsudků, bez nějakého nevhodného zabarvení. A co se týče mě, tak ačkoliv jsem už slyšel P. Rouse podruhé, nelituji toho, že jsem ho slyšel ještě jednou. Opravdu tu přednášku dobře zvládl. Já ji hodnotím velice pozitivně. I když jsem ho slyšel už po druhé, tak toho nelituji, protože jsem si všímal i detailů, které mě tady unikaly. Co je možná dobré zmínit, jsou reakce lidí, které jsem zval, když jsem byl ve městě rozdávat letáky. Reagovali velice různě, ale většinou, když slyšeli, že jde o Romy, říkali, že tam nepřijdou, i když jsem jim říkal osobní zážitky tady z Olomouce. Také jsem zjistil, že velice záleží na tom, jak jim to nabídnu. Zpočátku (asi prvních 5 pokusů) jsem říkal, že bude přednášet otec Jiří Rous. A jak slyšeli, že jde o nějakého otce, tak už odcházeli, což byla škoda. Tak jsem změnil strategii a říkal jsem jen, že bude přednášet odborník na problematiku s Romy, který s nimi pracuje přes deset let. Ale mohl jsem pozorovat, že předsudky proti Romům jsou v Přerově veliké. Na druhou stranu se jim nedivím, protože u nás v Třebíči ji je také dost a osobně se jim snažím radši vyhýbat, protože mám s nimi i pár negativních zkušeností, ale na druhou stranu některé znám osobně a jsou celkem v pohodě. Co jsem se bavil po programu s lidmi, tak ti to hodnotili pozitivně. Co by mě zajímalo je, co si o tom myslel ten Rom, co tam také přišel. P. Rous mluví s velkými životními zkušenosti a zajímavě nejde, o suchou přednášku ale o zajímavé postřehy. v sále seděl jeden Róm tak mě ho bylo trošku líto I když otec Rous mluvil s velkým citem tak I tak si myslím, že to pro onoho účastníka asi nebylo moc příjemné. Ty co to zajímalo, tak přišli, možná by bylo víc to propagovat, nevím proč přišlo tak málo když je to tak aktuální Byl jsem na vrátnici, ale jeden pán říkal, že toho bylo moc a byly zdálo se mu to hodně útržkovité, P. Rous nešel moc do hloubky. Ale hned potom dodával, že to bylo zajímavé, člověk zjistil hodně nových věcí a uvědomil si, co jsou Romové za národ. Myslel jsem, že poneseme dříví do lesa, ale prý to mělo docela úspěch. Osobně k tomu nic nemám díval jsem se na hokej. Myslím si, že v Přerově je romská tématika ožehavé téma, mnoho lidí neví jak s nimi vycházet, či jak je pochopit a tato přednáška na vysoké úrovni od člověka který této tématice vhodně rozumí jim snad trochu pomohla. Zhřešili jste? Proč Bůh připouští zlo? Vymítal jste někdy ďábla? Proč by nás měl ďábel trestat? Měl by nás mít rád, když bysme dělali špatnosti /dotazy ze škol/ Ad 8. Návštěva Domova důchodců v Přerově

16 Jestli jsem si někde nemusel násilně a uměle domýšlet smysl a svaté důvody proč, tak to bylo tam Po předešlé domluvě jsme ve středu odpoledně navštívili místní Dům s pečovatelskou službou a měli zde program pro několik desítek seniorů. V programu, který moderoval o.ředitel, se střídalo vyprávění, písničky /většinou lidové/, hra i svědectví. Místní obyvatelé dostali i malé dárečky a vstřícná paní vedoucí nás zase obdarovala ovocem a pozváním na další podobné setkání Zároveň jsme domluvili páteční promítání Indie, kam se pak dostavilo asi 12 lidí. Vyhodnocení: Bůh nás stvořil do společenství, takže je třeba být neustále mezi lidmi a sdílet se. Měl jsem z toho dobrý pocit, udělat něco pro druhé (hlavně osamocené) lidi. Dojem výborný. Dojem velmi dobrý. Akce tohoto typu mají velkou výhodu, že cokoliv se předvede, má velkou šanci na úspěch protože vždycky bude konvikt zpestřením a přinese mladého ducha. Je to obohacení pro obě strany, určitě bych byl pro zařadit i do příštího programu, pokud to bude jen trochu možné. Třeba i dvakrát (začátek, konec týdne) Návštěva Domova důchodců se mi líbila, lidé byli spokojení, nevím, co ještě vylepšit. I dvě pracovnice Domova, mi říkali, že dojetím slzeli. Důchoďák mi přišel jeden z nejlepších momentů celých misií. Jestli jsem si někde nemusel násilně a uměle domýšlet smysl a svaté důvody proč, tak to bylo tam. Byl jsem sám opravdově šťastný, když jsem viděl, že ty lidi mají prostě radost a stačilo k tomu tak málo. Dělal bych to častěji, víckrát. Tohle pro mě byl hlavní přínos misií. Návštěva byla zajímavá, i když jsem byl středeční odpoledne dost unavený a zpočátku jsem s návštěvou moc nepočítal. Přesto mě návštěva mile překvapila a čas tam strávený byl velmi příjemný. Jako i jinde byli velkým přínosem kluci hudebníci, kteří dokázali navodit příjemnou atmosféru a samozřejmě i otec ředitel byl výborný. O.Alfréd potvrdil roli dobrého baviče a moderátora, důchodci byli spokojení, příjemná atmosféra a není důvod do příště něco měnit. Dojatá p.vedoucí na závěr programu v Domě s pečovatelskou službou: Po dlouhé době jsem viděla naše seniory se zasmát a některé snad poprvé Ad 9. Promítání Indie v SONUSU Člověk si alespoň uvědomí, že existuje úplně jiný svět s jinými problémy, zboří /to/ řadu předsudků.. Ve čtvrtek večer po mši sv. proběhlo promítání o Indii /název - Indická mozaika/ s občerstvením - v podobě pravého indického másalového čaje a sušenkami. Přišlo 43 lidí /mimo studentů TK/.

17 Vyhodnocení: Měl jsem z toho výborný dojem, nejvíce jsem se bavil u vtipných poznámek. K dispozici mám videozáznam s trvalým pohledem na promítaný obraz včetně zvuku. /L.B./ Byla velmi vhodná, velice dobré svědectví o radostech a strastech života v jiné zemi. Celkově velmi pozitivní dojem (hodně návštěvníků), standardně velmi vysoká kvalita obsahu přednášky. Pro příští roky bych určitě zařadil. Možná s tou připomínkou, že by se měla využít nová technika. Působilo maličko rušivě to hlučné posouvání jednotlivých snímků. Tím pádem to znamená i jiná země, že? Osobně si myslím, že kterákoliv země bude mít úspěch. Indie se mi moc líbila, bylo to moc zajímavé. I těm, s kterými jsem se bavil, se to líbilo. Toto promítání se hodilo do programu. Líbilo se mi, že se vybrala zem, kterou jsme ještě neviděli, a tak jsme poznali další zem očima otce Jana. Úplně bezkonkurenční. Každý se na to těšil, každého to bavilo, Zážitkovou formou a nenásilně podané krásné věci Myslím si, že bylo vhodné a lidi zauja lo, líbilo se jim to. Bylo to nádherný. I když by možná bylo vhodnější Pásmo ze Svaté země, případně najít na večer nějaký jiný program. Momentálně mě nenapadá jaký. Děkuji za indický čaj. Troufám si tvrdit, že chutnal všem.. Zajímavý cestopis je vhodný vždycky. Ač se to O.Janovi mohlo jako přednášejícímu zdát dlouhé, měl jsem pocit, že lidi by klidně zůstali i déle, bavilo je to. Mně se to líbilo. Co jsem slyšel od lidí, tak se jim to také spíše líbilo. Velice dobrá byla i ochutnávka indického čaje (mě chutnal), aspoň jsem měl lidi v ulici na co lákat :). Lidi to myslím zaujalo, alespoň se tak při promítání fotek tvářili. Když jsme to pak probírali s mládežníky v hospůdce u piva, tak říkali, že je to zaujalo. Obdivují (stejně jako já), že si vybíráte a cestujete do takových zapadlých zemí na konci světa. (Ale mě by to také lákalo.) Co se mi líbilo, že jste to pojal i tak trochu preevangelizačně a že lidi mohli poznat, že kněží jsou úplně normální lidé. Také byl super náhled do jiného náboženství a jiné kultury, myslím si, že toto mohlo lidi velice obohatit. Myslím, že si lidé tento bod programu velmi užív ali, velmi vhodná byla i ochutnávka čaje odcházeli spokojení.. Jsem rád, že se promítalo něco nového, co ani nikdo z konviktu neviděl, takže to bylo hodně zajímavé i pro nás. Myslím že si lidé uvědomili že /jen/ materiální život není šťastný život. Určitě bych dal promítání i v následujících letech. Je to jediný fakt civilní program za celý týden, kde ani úplný ateista nemohl cítit nějaký přesvědčovací podtext. A tam taky, myslím, bylo nejvíc cizích lidí. Tím pádem bych ho možná zařadil dřív, lidi by se pak třeba nebáli jít v dalších dnech na jiný program. A udělal bych na promítání zvláštní plakáty, kde by nebylo nic o našich misiích a vylepil bych je po městě, čímž by se dali zatáhnout do misií i úplně obyčejní občané Klasická přednáška na vysoké úrovni, plná zajímavých informací, muziky, vtipu a čaje, proto myslím i velice zajímavá a poutavá pro druhé lidi. Přišlo hodně lidí (plný sál), promítání všechny zaujalo. Lidi zaujalo už jen to, jak se tam člověk dostane. Člověk si alespoň uvědomí, že existuje úplně jiný svět s jinými problémy. Promítání zboří řadu předsudků. A navíc potěšil "typický" indický čaj s oplatkem. Máte rádi děti? Poslední dobou se moc katolíků zajímá o děti. Máte je taky rádi?... Proč chcete být knězové? Nemáte strach, že někdy budete litovat, že jste vše dali Bohu? Nebude vám chybět rodina? /otázky ze škol/

18 Ad 10. Dětský domov Nakonec se přidávali ke zpěvu a tanci všichni Skupinka studentů /především hudebníků/ vytvořila zábavný / hudebně-taneční/ program pro děti v přerovském Dětském domově. Programu se zúčastnilo asi 15 dětí různého věku. Vyhodnocení: Opět velice dobrá zkušenost, hodnotím velice pozitivně. V případě možnosti bych určitě zařadil i pro příští roky. Je to velká škola pro samotné konvikťáky, kteří mají šanci si při této návštěvě uvědomit spoustu věcí hodnota fungující rodiny, obětavost a hodnotu práce vychovatelek atd. Při návštěvě je třeba si uvědomit, že bude třeba prolomit ledy. To nám dalo dost práce, ale povedlo se. Je třeba umění improvizovat podle nálady. My jsme měli velmi pestré složení dětí (5-20 let), takže nebylo jednoduché zaujmout všechny. Je třeba jít do domova s tím, že jdeme spíše než na návštěvu a ne k nějakým chudáčkům. Samy vychovatelky nás toto upozornily a je to i celkem logické a neplatí to jen u dětí v DD, ale i postižení atd. atp. Velmi podobné pocity jako s domovem důchodců. Jen tam chyběl někdo z představených bylo to místy velmi rozpačité a stydlivé. Ale děcka fakt měly radost a snad je to většinou i bavilo. Měli jsem to těžké, protože tam byli děti od 5-20 let. Vychovatelky z domova nás pozvali, abychom tam vedli výuku folklorních tanců, ale jak mám učit folklorní tanec namalovanou puberťačku, která se stydí být aktivní a je to pro ni tak trochu trapas? Zvolili jsme pro ně přijatelnější program, myslím, že je to moc bavilo, nakonec se přidávali ke zpěvu a tanci (jinému než folklornímu) všichni, byli jsme tam nakonec dvě hodiny. Velmi dobré děti aktivně poslouchaly a hl. to bylo i pro spolubratry přínosem (já osobně jsem strávil ve školce jako učitel půl roku) docela mě překvapilo proč existují církevní školky, protože je to dost omezující z jedné strany s tím souhlasím, protože je brutalita i ve školkách, ale pak se bojím že ty děti nepůjdou do základní církevní, a že je tam velký skok ve společnosti. Ze začátku napjatá atmosféra, ale poté se nám ji podařilo uvolnit, dobrý pocit z možnosti udělat lidi alespoň na chvilku šťastnými Školní dotazy: Proč věřit? Je správné být ateista? Máte přátele, kteří jsou nevěřící? Ad 11. Film Most s následnou diskuzí

19 Most ještě není tak provařený, jak si mnozí myslí Půlhodinový film Most má minimálně preevangelizační potenciál, proto jsme ho vybrali pro prezentaci o Misiích s tím, že může oslovit kohokoliv. Po promítnutí filmu jeden ze studentů vedl diskuzi, při níž také vysvětlil některé symboly a význam filmu. Kromě TK přišlo 47 lidí. Vyhodnocení: Neměl jsem s ním žádný problém. Byla vysoká účast, což hodně pozvedlo dojem z akce (obecně z jakékoliv akce). Možná více dbát důraz na diskuzi, víc se snažit film probrat dopodrobna. Ale to záleží na atmosféře konkrétní sešlosti. Myslím si, že film je pro užší zájmovou skupinu, takže by bylo nutné také delší a intenzivnější propagace, na druhou stranu pro věřící může být také velmi přínosný. Film Most včetně diskuze byl vynikající. Co se týče promítání filmu z křesťanskou tématikou určitě bych to doporučil i na příští misie TK. Případně by se dal použít i film Misie, Papež Jan Pavel II.,. Ptali jsme se farníků, a Most ještě není tak provařený, jak si mnozí myslí, hodně lidí ho vůbec nezná. Vhodný byl křesťanská tematika. Diskuze byla dobrá, jen škoda, že to Lukáš hned utnul. V podstatě jen vysvětlil symboly, ale na samotnou kritiku z řad obecenstva se nedostalo. Diskuze měla být daleko delší. Já osobně jsem ho viděl s komentářem minimálně po třetí. Myslím si, že to není špatný (pre)evangelizační film. Nebál bych se ho zapojovat i nadále. Jediné, co se mně moc nelíbilo, byla následná diskuze. Podle mě se nedá diskutovat v tak velkém množství lidí a na mě to spíše působilo jako komentář nebo vysvětlení k filmu. Já osobně bych vyškolil více z nás (třeba všechny) (myslím tím, že bychom si aspoň trochu nastudovali to, co tam Lukáš říkal) a diskuzi bych vedl v několika menších skupinkách (cca po 10-20). Ale je to jen můj osobní názor a nevím jak by k tomu přistoupili ostatní a jak bych to fungovalo v reálu. Jen si myslím, že by se zapojilo více lidí (i ti, kteří se v tak velkém množství neodvážili) Myslím si, že by nebylo špatné po diskuzi pustit film ještě jednou, aby se každý mohl více všímat detailů. Říkal jsem to už v Přerově a protiargument byl, že by to trvalo moc dlouho. Tak nevím, jak by se to prakticky udělalo (jestli by to pro lidi nebyla škoda času). Skvělá moderace, následná diskuze také samozřejmě skvělá, celkově naprosto fenomenální taky jsem to moderoval =) Trošku jsem měl obavy, že se diskuze nerozběhne, byly tam problémy s prostory, protože byly pod zámkem, ale nakonec, přes určité problémy vše v pořádku Ano, ale myslím si že byl špatně propagovaný, v tom smyslu, že je to psycho a že bych ten film třeba své matce (60)nikdy nepustil a bylo to i vidět na těch starších že je to dost zdravotně vzalo; neříkám že by se neměl pouštět, ale jen těm kdo to dokážou strávit. Lepší by bylo jim prozradit celou tu základní symboliku a lidi by mohli víc diskutovat o poselství filmu. Možná bych jim to (alespoň něco) řekl už před filmem a třeba by z toho měli větší užitek. Nemusela by se prozrazovat zápletka, jenom vedlejší motivy. Asi bych to dal i příští rok, třeba až koncem týdne. promítaní je dost pasivní činnost a my se flákali a koncem týdne, když byli všichni úplně vyšťavení, se dělalo sportovní odpoledne, koncert a dvě velké akce pro farnost

20 O nesporných kvalitách filmu nelze pochybovat, a každý si z něho mohl něco odnést. Myslím si ale, že toto bylo spíše pro mladší účastníky a debata, která se ne úplně povedla tomu i nasvědčovala. Určitě doporučuji i nadále. Nevím kolik přišlo nevěřících a hledajících lidí, ale film zaujal a podnítil k přemýšlení i všechny věřící. I když jsem tento film viděl už asi po 4. nebo 5., tak jsem zase viděl nové souvislosti. Neúčastnil jsem se. Jeden starší manželský pár se nás v Předmostí ptal, o čem to je, měli zájem se zúčastnit, ale už se jim nechtělo jít večer tak daleko. Prý doufali, že bude promítání i v Předmostí (hlásilo se v ohláškách, že by mohlo být) Otče, prožil jsem díky Vám a vůbec všem, kteří jste u nás v Přerově pobývali, moc pěkný týden. Přeji hodně Božího požehnání v další činnosti a plánech. Chvála Kristu Jiří Vondra, Přerov II Předmostí / pozdrav jednoho z diváků filmu Most/ Ad 12. Koncert Aneb: Kolik si myslíte, že může hrát hráčů na jedny housle? /odpověď najdete ve vyhodnocení / V pátek se v SONUSU konal jeden z vrcholů našeho programu - koncert v režii T.Marady - jeho hře na housle patřila první část a pak se přidali další kolegové se zpěvem i hrou. Přišlo 67 lidí. Vyhodnocení: Koncert super, nejlepší byl závěr a potlesk. Nejlepší jsou přidané písně s potleskem. Určitě další příležitost být v kolektivu lidí. Koncert byl velkým zážitkem. Opět velmi vysoká účast. Hodně kvality (skoro veškerou) dala koncertu hra Tomáše. Právě díky tomu, že je v konviktu Tomáš, bylo velice vhodné takový koncert zařadit. Pokud by tam nebyl on, bylo by na zvážení, zda takový koncert dělat. Nastavil velmi vysokou laťku a vymyslel koncert tak, že každý si mohl přijít na své. Po koncertě přišla za Tomášem jedna paní, která snad na konzervatoři učila (ale určitě se v téhle oblasti dobře orientovala) a nechtěla Tomášovi věřit, že má absolvovanou jen konzervatoř. U Tomáše se ukazuje, jak to vypadá, když se spojí velký talent s ještě větší pílí. Myslím si, že ten koncert měl velký ohlas. Není divu. Tomáš Marada předvedl na houslích pořádné kusy. Ale i celkově to dobře připravil. Závěrečný potlesk mluvil za všecko. Nečekal jsem vůbec, že to bude mít takový úspěch. A opravdu třeba přiznat, že nebýt Tomáše, tak to nemá cenu. Troufám si říct, že koncert byl nejlepší částí našeho programu, i díky Tomášovu profesionálnímu vkladu. Společné vystoupení pak navodilo pohodovou atmosféru a tak bylo na koncertu obojí profesionalita i hudební zábava.

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015)

Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015) Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015) 1) Co mi dnes vyhovovalo? 1, Že to bylo velice krátké. 2, Práce v příjemných skupinách 3, kolektiv; Evička 4, pracovní skupinka 5, Byla to

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ Číslo akce: 1015931500 Název: Minikonference aktivní metody učení Termín a místo: 12. 3. 2015, ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích OZNAČTE PROSÍM V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNU

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Plánování = ½ úspěchu webového projektu

Plánování = ½ úspěchu webového projektu Plánování = ½ úspěchu webového projektu Petr Bechyně BARTON STUDIO s.r.o. Čím snadněji se něco udělá, tím obtížněji se to pak mění. Engův princip Proč plánovat Aby se vám vynaložený čas i peníze zúročily.

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Roveňský poločas se zeptal za Vás Tomáše Madáka (nar.1987)

Roveňský poločas se zeptal za Vás Tomáše Madáka (nar.1987) Roveňský poločas se zeptal za Vás Tomáše Madáka (nar.1987) Při zvažování,s kým by mohl Roveňský poločas zahájit letošní povídání, padla volba na Tomáše Madáka. Důvod? Tomáš je ve svém věku již jedním z

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení

Více

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava.

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava. Zpráva z praxe Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný Datum narození: 21.12.1986 Adresa: U pivovaru 9, Jihlava Studovaný obor: Aplikovaná informatika Termin praxe: Začátek: 01.07.2010

Více

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda)

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Země: Velká Británie Město: Londýn Zařízení: Montessori Dulwich Oaks Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) Termín: 1. - 6. 3. 2015 Jmenuji se Lenka

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více