Co jste zač? Na jedné lodi PŘEROV aneb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co jste zač? Na jedné lodi PŘEROV 13.-20.5. 2012. aneb"

Transkript

1 Co jste zač? aneb Na jedné lodi PŘEROV Konviktní misie je už víceméně rodinným stříbrem a právem je jakýmsi vrcholem našeho ročního soužití a spolupráce. Před 10 lety byla tato akce jako experiment /v městě Most/ a nyní je už tradiční součástí našeho programu, i když formy se zpravidla každý rok mění. Pro přehled místa, kde misie probíhaly: Kojetín, 2004 Lipník n.bečvou, 2005 Šternberk, 2006 i 2007 Zábřeh na Moravě a okolí, 2008 Hradec Králové, opět Zábřeh a okolní vesnice /1.týden/ a působení na školách v Olomouci /2.týden/, 2010 Šumperk s vesnicí Nový Malín, 2011 Olomouc a letos - Přerov. Hlavním účelem akce je toto: chceme povzbudit ve víře místní věřící, oslovit ty, kdo se s Kristem nesetkali nebo se od něj vzdálili a také jde o to,abychom se my sami - jako adepti budoucího služebného kněžství nadchli pro evangelizaci v naší zemi - učíme se tak obhájit důvody vlastní víry před nevěřícími, hledat způsob, jak srozumitelně dnešního člověka oslovit evangeliem, díky náročnějším podmínkám se učíme i skutečně týmové práci, vzájemné lásce a trpělivosti, objevujeme svá osobní charismata ke službě a uvědomujeme si, že Bůh nás dnes neposílá jen k té jedné ovečce v kostele, ale i k těm 99 zatoulaným. Kéž se toto stane inspirací i pro další týmy, společenství, farnosti.

2 DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY MISIÍ 2012: 1. Příprava na misie /přiměřená-krátká-dlouhá, jaká propagace, jak lépe, na co se více zaměřit, co vynechat / 2. Zázemí misií /prostředí fary, SONUSU, v Předmostí, možnost odpočinku, společné sdílení, duch. zázemí - adorace konkr.zážitky, spolupráce s farností/ 3. Organizace strategie, materiály, pomůcky co dobré, co ne. Skupinky počet lidí ve sk., jejich organizace, spolupráce 4. Školy jak šly 2-hodinovky a hodinový prog., průběh besedy, vhodnost připraveného programu, konkr. zážitky, postřehy, výroky, dotazy, atmosféra /vedoucí skupinek bych moc prosil o aspoň stručnou osnovu vašeho programu včetně nějaké prezentace, popř.textů výkladu, pomůcek, a také otázky a poznámky studentů z papírků. Když něco bude elektronickou formou tím lépe/ 5. Návštěvy v rodinách a program v Čekyni zážitky, postřehy, zkušenosti 6. Adorace v Předmostí zážitky, reakce návštěvníků 7. Křeslo pro hosta P.Jiří Rous jak vnímáš vhodnost této přednášky, konkrétní postřehy. 8. Návštěva Domova důchodců v Přerově /společný kulturní program a promítání Indie/ celkový dojem ze společného programu co udělat jinak nebo lépe 9. Promítání Indie v SONUSU jak vidíš vhodnost této akce, popř. konkr. zážitky, reakce lidí 10. Dětský domov - reakce návštěvníků, jak se děti účastnily programu, osobní dojem 11. Film Most s následnou diskuzí byl film vhodný pro naši akci? Jak na tebe působila diskuze? Doporučuješ něco takového i nadále? 12. Koncert jaké zážitky, reakce návštěvníků. 13. Oslovování na lidí na ulici jak to šlo, co dělalo problém, podařilo se jen rozdávat pozvánky nebo někdy přejít k nějakému rozhovoru.? Konkr. výroky lidí a reakce, zážitky. 14. Návštěva u biřmovanců, hodin náboženství, Mateřské školy. kde konkrétně jsi byl, co se podařilo, co udělat jinak, jaký byl přínos 15. Sportovní odpoledne - jak hodnotíš, co případně udělat jinak. 16. Moderní křesťanská hudba vhodnost, reakce účastníků, tvůj dojem 17. Sobotní večer jak hodnotíš průběh, organizaci, obsah, účast 18. Na jedné lodi - jak jsi prožil závěrečný program v neděli odpoledne, jak vypadala spolupráce s farností, vlastní program zážitky, konkr.reakce lidí 19. Co tě překvapilo příjemně i nepříjemně, v jaké úloze jsi se našel, co bys změnil, zrušil, zavedl Máš nápad, jak navázat v budoucnu Myslíš, že misie nějak ovlivnily naše vzáj.vztahy? Dalo ti to něco osobně? Doporučuješ to v budoucnu? 20. Můžeš ještě cokoliv k tomu dodat DÍKY za vaši trpělivost, nápaditost i obětavost!!! Misie jste zvládli opravdu skvěle!!! Pozn.: Moc prosím, abyste uvedli konkrétní výroky lidí při evangelizaci a zážitky, prostě i takové špeky, aby to shrnutí mohlo být trochu pestré

3 - autor fotek./díky!/ VYHODNOCENÍ: Ad 1. Příprava na misie Realita bývá často jiná Příprava probíhala - jako obvykle - od začátku letního semestru a trvala v podstatě asi 3 měsíce. Patřilo k tomu pravidelné každotýdenní setkávání zástupců skupinek s představenými a úterní schůzky v rámci jednotlivých skupinek. Zde se řešil především program na školách a doprovodné akce. V druhé části přípravy proběhly v konviktu před kolegy prezentace do škol s následnou diskuzí a možností úprav. Paralelně s tím se domlouvaly vstupy do škol, kontaktovali jsme se s místní farností a v neposlední řadě jsme denně vše svěřovali v modlitbě Bohu Propagace se připravila s pomocí farnosti formou ohlášek pro věřící a ostatním byly adresovány letáčky, které byly k dispozici před naším pobytem v Přerově i v jeho průběhu. Vyhodnocení od účastníků /mírně upraveno/ : Délka příprava byla přiměřená. Asi nadbytečné bylo tak časté zkoumání terénu ježdění do Přerova. V rámci vlastního průběhu to nemělo de facto žádný praktický důsledek. Svým způsobem to byl snad trochu přínos pro ty, kdo tam jezdili (seznámení se s lidmi, tedy menší anonymita prostředí při začátku misií). Víc bych se chtěl věnovat scházení se vedoucích skupinek, protože toto scházení mi přišlo hodně neefektivní. Co by se tedy dalo změnit k lepšímu? - od začátku jasněji definoval, kdo je od hlavní šéf misií - tento vedoucí by měl dost dopodrobna připravené setkání - jasný cíl, čeho chtějí účastnici na konkrétní skupince dosáhnout. - mnohá řešená témata byla nadbytečná (například informovat o tom, jaký je průběh domluvy se školami, není vůbec důležité) takovou informaci lze samozřejmě chápat z hlediska lidského, z hlediska vedení porady je ale nadbytečná. - obecně je třeba nutně zvážit, která témata jsou pro danou skupinu lidí nutná k řešení a která je vhodnější vyřešit samostatně nebo s konkrétními jednotlivci. - během porady je nutné držet téma, přičemž každé téma má mít zcela hmatatelný závěr. - v rámci definice závěru má být řečeno, co je dohodnuto, kdo za to nese odpovědnost, dokdy má být případný úkol splněn. Délka přiměřená, propagace na naše možnosti slušná, asi bych příště zkusil dopředu už více rozvinout osobní kontakt s farností Ve skupinkách dostatečná příprava. Ostatní příprava krátká, např.: v pátek před odjezdem, když jsme ještě se chystali na Min.den jsme teprve dávali do kupy brožury Propagace dobrá, i když rozdávat v ulicích letáky už bylo trochu pozdě, zvláště ve středu a ve čtvrtek. Pořádné informace ohledně Misiích jsme dostali až ve čtvrtek před odjezdem do Přerova, což mi přišlo pozdě. Taky mi přišlo nešťastné, že do toho vlezl Ministrantský den, i když ten byl dobrý. Příprava mi přišla dlouhá tak akorát. Co jsem (určitě i díky vlastním chybám) pociťoval negativně, byla mírně váznoucí komunikace mezi radou a řadovými misionáři.

4 Co se týká zkoušení programu před konvikťáky je to potřeba, člověk si udělá konkrétnější představu o tom, co to znamená vylézt před lidi a mluvit, ale jinak je konviktní prostředí opravdu jenom simulací a realita bývá často jiná. Myslím si, že začátek hlavní přípravy dva měsíce před misiemi je dostatečně dlouhá doba. Nicméně bych bylo dobré po celý rok v konviktu více zdůrazňovat prostudování si zkušeností z předchozích let. Také by bylo dobré případně prohodit společenský večer se setkáváním misijních skupinek, pokud by tato setkávání vycházela na květnové státní svátky. Při přípravě mi také chyběla větší informovanost o celokonviktních aktivitách na misiích, protože mnohé dobrovolné aktivity se rozhodovaly až na místě, což mě někdy dělalo problémy sledovat, co jsem měl dělat. V naší skupince jsem pozoroval, že jsme si dlouho nedokázali rozdělit úkoly a stanovit konkrétní formu vedení všech fází našeho vystoupení. Při informační schůzi konviktu na začátku přípravy by možná bylo lepší více poukázat na způsob přípravy než na konkrétní obsah vystoupení ve třídách. O propagaci si myslím, že by bylo přínosné, kdyby se letáčky s programem rozdávaly už o týden dřív, ale je nutné vždy zhodnotit časové dispozice studentů TK. Doteď mně není jasné, jak jsme vlastně vymýšleli doprovodné akce. Buď by to mělo být: V sobotu večer musí být akce, X to má na starosti, ať si vymyslí co chce - nebo: Přijďte s něčím, co máte a co by bylo použitelné, a pak se dohodneme, kam s tím. Nevěděli jsme, jestli představení čekají na naši iniciativu, anebo se nedokáží rozhoupat a někomu to prostě přišít. Myslím si, že času na přípravu jsme měli dost. Pokud se skupinka zabývala svým programem do škol, tak to za ty tři měsíce měla v pohodě zvládnout.určitě to bylo velice super i pro nás, protože jsme byli nuceni se nad některými věcmi více zamyslet, zpracovat určitá témata atd. V tomhle směru to bylo obohacení i pro nás. Co bylo velice dobré a užitečné pro každou skupinku (aspoň si myslím) byla vlastní prezentace programu před celým konviktem. Alespoň my jsme pak překopali program a hlavně ho zkrátili, abychom to vůbec stíhali časově. Co se týká propagace, tak nevím, jak probíhala v Přerově před naším příjezdem. Délka byla přiměřená; myslím, že spoustu organizačních věcí by mohli dělat i ostatní a ne jen pět lidí působilo to na mě, že ostatní byli tak trochu mimo - myslím, že toho měli občas až zbytečně moc, osobně bych se na některých z nich také rád podílel a přitom my jsme neměli možnost věci tak sledovat a vyjadřovat se k nim Na mě osobně příprava byla dosti krátká, nebo spíše jak byla pouze 2 hodiny do týdne, tak se něco vymyslelo, a další týden jsme se k tomu museli opět vracet, a zdržovalo to drahocenný čas. Tak akorát... co zlepšit tak modlitba- té je vždy málo. V únoru mi připadalo, že začínáme zbytečně brzo, ale nakonec se to taktak stihlo A taky bych umožnil (alespoň některým) skupinkám, pokud by měly zájem a potřebovaly to, aby si před ostatníma zkusily ještě druhé kolo programu, třeba někdy odpoledne protože třeba naše skupinka po svém vystoupení totálně předělala svůj program a před publikem jsme si to zkusili poprvé až ve škole. Možná mohly být týdně 2 generálky a projelo by se to celé dvakrát. Propagace byla dobrá, jen nebylo úplně nejlepší rozdávat nevěřícím letáky s tím, že nikoho nechceme násilně obracet na víru a na letáku byla první akcí adorace. Ale i tak to šlo =) Příprava byla přiměřená, akorát pohlídat aby se plno věcí nedělalo ještě na poslední chvíli. Příprava na misie mi přišla výborná. Nic bych na tom neměnil. Jste v něčem omezení, jestli ano, v čem? Jste věřící nebo ateisté? Hrají věřící počítačové hry? /z otázek na středních školách/ Ad 2. Zázemí misií

5 Byl jsem jak u vytržení, když po desáté večer přišla paní s teplou bábovkou a ráno zvonil zase někdo jiný z koblihami Vyhodnocení : Bydleli jsme na třech místech - na farách v Přerově a Předmostí a jedna skupinka byla na SONUSU /farním víceúčelovém centru/, který je hned vedle př.fary. Rozdělili jsme se podle určených skupinek, které měly prezentace ve školách. Obědy jsme vozili z jedné přerovské školy a ostatní jídlo jsme si připravovali sami. Pro to byly určeny určité služby. U obou far byl blízko kostel a přímo na přerovské faře byla k dispozici kaple, kde probíhaly pravidelné adorace v průběhu školních prezentací. Každá skupinka měla k dispozici auto na přesun do škol apod. Farnost nás podporovala modlitebně i účastí na našich akcích, jako i podporou skrze různá občerstvení. Místní kněží a jáhen přijali s velkou obětavostí a trpělivostí naši týdenní přítomnost. Zároveň umožnili kontakt s farností při mších svatých, v domácnostech i na Dětském dni, nabídli několik vstupů v náboženství a přípravě na biřmování apod. Spolupráce s farností výborná, až na tu sprchu /k dispozici byly dvě na faře v Přerově pozn.zpracovatele/, jinak super. Osobně vnímám, že pokud někdo přespával na Předmostí, znamená to do velké míry rozdělení týmu a vytváření dvou společenství. Misie mají díky svým specifikům potenciál dávat konvikt víc dohromady, což se tímto ruší. Navíc si myslím, že to působilo obtíže při organizaci i pro samotné konvikťáky z Předmostí díky přesunům. Do budoucna bych volil menší pohodlí, které bude ale znamenat, že konvikt drží pohromadě. Možnost odpočinku bylo jí dostatek. Předpokládal jsem větší náročnost. Společné sdílení a prožitky byly ztíženy rozdělením konviktu na dvě skupiny. Duchovní zázemí bylo výborné, adorace je dobrým prvkem. Možná ale vědomí o ní a vědomí její důležitosti ustupovala trošku do pozadí. Možná by nebylo od věci ji zdůraznit. Eventuelně vymyslet modlitbu za lidi ve školách, která by byla přístupná v kapli, kterou by se jednotliví strážci modlili. Prostě nějakým způsobem tu adoraci více zdůraznit. Spolupráce s farností. V podstatě v pohodě, nebyly kladeny překážky. Úplně výborná byla spolupráce s Jirkou Sýkorou, který měl na starosti akci v Čekyni. S pozitivním naladěním a obrovskou ochotou nám věnoval obrovskou spoustu času. Přiznám se, že jsem si o něm udělal výborný obrázek hned při prvním setkání a ten obrázek jsem musel postupem času stále vylepšovat. Díky za takové lidi. Celkově spolupráce s přerovskou mládeží byla výborná. Rychle jsme se spřátelili. Celkově mě taky mile překvapilo kolik lidí se programu účastnilo, ač byly avizován spíše opak. To bylo velké povzbuzení. Prostředí fary a Sonusu bylo dobré (člověk se jen musel vypořádat s nedostatkem sprch a se sníženým soukromím). Program nebyl až tolik náročný, takže zbyl ještě prostor pro odpočinek, případně zábavu a učení latiny Duchovní vyžití, pokud člověk chtěl, tak také bylo a spolupráce s farností bych řekl, že fungovala výborně, farníci dokázali ocenit naši snahu a byli přátelští, hovorní a ochotní. Byl jsem na SONUSU a jsem úplně spokojený, nic mi nechybělo. Možností k odpočinku bylo dost, a každý je využil podle svého. Společné sdílení se mi také líbilo, aspoň jsem si více uvědomili, že jsme v tom společně, jako jeden tým.

6 Také adorační podpora na faře byla super a povzbudivá. Když jsem se jí zúčastnil, tak mě moc zaujala. Těžko se to popisuje... Prostě mě tam bylo moc dobře. Spolupráce s farností? Dobrá zkušenost byla vidět, jak trochu farnost funguje, zejména mě zaujalo společné setkání katechetek s kněžími. A také mě potěšila a nabudila spolupráce s mladými. Prostředí dostačující, volného času dostatek, společné sdílení OK. Kaple byla sice kdykoli k dispozici, což bylo skvělé, ale ne každý se přinutí k modlitbě sám, možná by bylo lépe více času věnovat společné modlitbě. Pan děkan nás toleroval velmi velkodušně, i když jsme mu tam pořád dělali nepořádek u kopírky, na počítači, neměl chvíli klidu Zázemí se mi líbilo. Myslím si, že jsme navázali dobré vztahy s místní farností (alespoň s mládeží) ať už na našem programu (grilovačka, promítání filmu Most nebo Vaší cesty do Indie ), nebo i mimo program (např. velice příjemné posezení a popovídání si v hospodě u piva). Co se týká ubytování, tak jelikož jsem (alespoň duší) skaut, tak nejsem nějak náročný a byl jsem spokojený. Bydlel jsem na faře, tak bylo super, že jsem nemusel nikam docházet. Co jsem viděl na Sonusu, tak si myslím, že ubytování tam bylo velice pěkné. Na faře v Předmostí jsem byl jen dvakrát a nepoznal jsem ji dostatečně, takže nemohu posoudit. Co se týká odpočinku si myslím, že času bylo dost a záleží jen jak jsme ho využili. Já jsem se snažil alespoň trochu učit, i když to moc nešlo. Co se týká spánku, mě stačí i 6 hod. a myslím si, že ho tam bylo někdy až moc. Společné sdílení si myslím bylo velice dobré, mohli jsme se připravit (aspoň trochu) na školu, kde byla předtím jiná skupinka. Myslím si, že nebylo špatné, když jsem ten den prožili více nebo méně ve skupinkách, že jsme se mohli navzájem večer obohatit o zážitky a poznatky ze škol, farnosti, školky... Duchovní zázemí: Bylo super, že na faře byla kaple. Chodil jsem tam i mimo společné modlitby, jen tak na chvilu, když jsem měl čas. Ještě jsem se nesetkal s farou, přímo ve které by byla kaple; to bylo super-také bych to tak jednou chtěl. Jediné co bylo nepříjemné, byli koule na klikách, že jsme museli pořád zvonit nebo nosit s sebou klíče. Ale uznávám, že technicky je to asi nezbytné. Konkrétní zážitky z adorace: super (jak ta, co jsem měl, když ji měla naše skupinka, tak i ta pondělní). Co se týká duchovních zážitků, o tom když tak až při osobním pohovoru. V Přerově jsem si připadal jak na vojně. Opravdu tam byly z mého pohledu bojové podmínky hlavně co se týče spaní. Na druhou stranu chápu, že ubytování jinde by se prodražilo Stejně tak by bylo nevhodné i ubytování po domácnostech zbožných babiček (vdov). Zázemí více než dobré: jak ubytování, tak prosto ry k programu, tak přijetí od farnosti tož sprcha byla velká askeze, ale myslím že by j sme se na faru a sonus všichni vlezli. jinak vše dobré Fara byla úžasná, moje matrace pohodlné a dokonce bylo i kafe. Ale stejně bych raději spal s klukama v Předmostí V Předmostí bylo moc fajn. Lidé nás tam přijali, nosili jídlo a bábovky Prostor na odpočinek byl dostatečný, byla i možnost se dívat na hokej, přečíst si něco, podívat se na latinu, projet se na kole.... Byl čas i na společné sdílení zážitků a zkušeností. Adorace byla dobrá věc. Byl jsem velmi rád, že jsem bydlel na Předmostí klid, samostatnost, vlastní zodpovědnost, Na odpočinek moc nezbývalo, protože člověk šel z jednoho programu do druhého školy, dětský domov, důchoďák, přípravy, Sdílení mi přišlo přínosné na začátku, ale pak už to byl stejně jen výčet čísel a svědectví nikde navíc večer člověk myslel už jen na cestu na Předmostí a řešit tradičně věci na týden dopředu, no, nevím Za zkušenost s místními lidmi jsem moc rád byl jsem jak u vytržení, když po desáté večer přišla paní s teplou bábovkou a ráno zvonil zase někdo jiný z koblihami. Zázemí se mi velmi líbilo, prostředí fary v Předmostí bylo pro odpočinek po školním zápřahu výborné. Příjemným bylo i soužití s farností, lidé se o nás velmi srdečně starali. Na faře v Předmostí bylo skvělé prostředí. Čas na odpočinek byl také dostatečný. Jen jsem někdy měl pocit, že některé aktuální informace jdou mimo mě, ale byla to také má chyba. Prostředí fary v předmostí, výborné zázemí nemohu si na ni stěžovat, možná jen sprcha by se tam vešla, že jsme si věci na mytí museli vozit na faru a tam vyčkat než se umyjí lidé co bydleli na předmostí. Adorace byla pěkná, ale v těch letáčcích jak byla napsaná hned na prvním místě v pondělí a potom si to četli lidé nevěřící, nevím jestli to nebylo odrazující farníci, velice ochotní, darovační, např. nosili sami od sebe snídaně, a to v dnešní době nejni obvyklé. Já jsem bydlel na Předmostí, kde byla atmosféra skvělá jednak mezi spolubratry (spolupráce, výměna zkušeností, modlitba), ale i při komunikaci s farníky, kteří byli velmi vstřícní co nás překvapilo bylo to, že mi jsme pro ně absolutně cizí a vždy někdo zazvonil donesl snídani atd. přišel se zeptat jestli něco nepotřebujeme.

7 Vážený pane magistře, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za besedy Vašich studentů u nás ve škole. Naši žáci i učitelé hodnotili velice kladně společně strávené chvíle. Sama jsem se jedné besedy zúčastnila a zastavení se a zamyšlení nad hodnotami dnešního světa bylo velmi příjemné a přínosné. Vaši žáci se svého úkolu zhostili na výbornou. Pokud by byla možnost, rádi bychom Vaše studenty přivítali i na konci příštího školního roku. Jsem přesvědčena, že takové zastavení nad smyslem života a hodnot kolem nás je velmi užitečné a hlavně potřebné. S přáním všeho dobrého PhDr. Hana Vyhlídalová ředitelka školy SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 /reakce na naše prezentace na SPŠ/ Pozn.: p.ředitelka si pozvala všechny studenty ke krátkému setkání, osobně jim poděkovala a věnovala malý dárek. Ad 3. Organizace Skupinky byly fakt občas řehole aneb pracovalo se v pohodové atmosféře Studenti byli rozděleni do 5 skupinek /4-5 lidí/ a takto navštěvovali se svým programem přerovské školy. Pro doprovodný program byli určeni vedoucí, kteří měli akce konkrétně na starosti. Materiál se využíval ze zásob z minulých let /BTM, Fatym, atd./ Nově jsme objednali letáčky z BTM z Brna a mnohé byla samovýroba studentů /plakáty, brožurky do škol apod./. Letáčků bylo kolem 1000 a většinou se rozdaly během týdne. Studenti měli trička s logem misií a vizitky se jménem. Vyhodnocení : Myslím si, že počet lidí ve skupince tak akorát. Dodávali jsme si odvahu, jinak skvělý zážitek. Co mě bavilo, byly dotazy, i když byl z toho i strach, ale to asi dělá pokušitel,... ať se jde vycpat. Počet lidí ve skupinkách optimální 4 možná lepší, 5 max., do 6 určitě nejít, spolupráce lidí ve skupinkách? Pokud ve skupinkách, tak záleží na jednotlivých vedoucích, jakým způsobem dokážou s lidmi pracovat.

8 Přiznám se, že sám musím zkritizovat sebe za přílišnou měkkost (tedy nedodržení toho, co jsem psal výš) při zadávání úkolů. Vedoucí skupinky by měl být tedy dosti přísný s jasným definováním úkolů proto, aby dosáhl plnění toho, co je třeba. Trochu mi přišlo nakonec zbytečné obrovské úsilí s letákama. Nikdo z lidí nepřišel a kdo ví, kde všechny skončily - to mě docela mrzelo. Opravdu jako dobré jsem viděl společná trika, vizitky, - že jsme byli čitelní jen kdybychom to ale aspoň o trochu víc nosili. U skupinek mi přišlo, že je škoda, aby všichni dělali všechno právě s ohledem na schopnosti a charisma každého bych dělal funkční skupinky Takhle se někdo buď realizoval na úkor druhých nebo se jiný trápil v roli, která mu nesedla Když už jde o počet lidí ve skupině, myslím, že výhra je spíš mít míň lidí bylo by to reálné i ve třech. Ale spolupráce zrovna u nás výborná nápady, realizace, rozdělení úloh,. Se skupinkou, kterou jsem si vybral, jsem byl sp okojen a i přes komplikace s odchodem Michala si myslím, že jsme si vcelku sedli. Počet byl vzhledem k možnostem dělení tak akorát. K materiálům a strategii nemám výhrad. Za naši skupinku Honzy Jurečky bych chtěl sdělit, že spolupráce fungovala. Každý se nějakým způsobem zapojil do misií a jejich přípravy. Avšak vytkl bych monotónně laděné výstupy v třídách, které probíhaly tak trochu v duchu my a vy. Během výstupů mluvil hlavně Honza a Lukáš méně už JIrka, já jsem byl puštěn ke slovu dosti málo. Většinou jsme používali námi připravené brožurky, o letáky zájem moc nebyl, ale zachoval bych je i do budoucna pro případné zájemce ve školách. Počet lidí ve skupince vyhovující, ale určitě bych nešel do většího počtu, jak 5. Organizace přehledná, nedošlo k žádným nedorozuměním. Spolupráce uvnitř skupinky v pohodě, snad jen jednou byl provozní konflikt o programu ve škole, ale to se dá předpokládat a není to nic podstatného. Co se týká naši skupinky (byl jsem ve skupince s Pepou S.) si myslím, že jsme byli celkem sehraní a byl jsem s ní velice spokojen. Bylo nás v ní pět a myslím si, že to bylo úplně pohodové. Zvládli bychom to i ve čtyřech (třídu jsme si rozdělily na čtyři skupinky a ke každé šel jeden z nás a jeden, který byl volný, zapisoval to, co skupinky vymysleli). Co by se dalo zlepšit je příprava programu před misiemi; myslím si, že jsme se často motali kolem nějakého problému zbytečně dlouho, než jsme ho vyřešili. Používali jsme jen dataprojektor a notebook, takže jsme moc pomůcek s sebou netahali, což byla určitě výhoda. Materiály (brožurky a letáky na rozdávání) se mi velice líbily. Myslím si, že byli zvoleny pro střední školy velice vhodně. Byli zajímavé, myslím se, že i poutavé a to základní v nich bylo. O některé byl velmi veliký zájem. Myslím si, že kdyby si to přečetli alespoň jen jednou, tak jim to určitě něco dá. Počet lidí ve skupince bych omezil tak na 3, organizace o rozvržení hodin velmi dobré; odpolední program byl celkem dobře organizovaný každý nebo aspoň ten, kdo chtěl, věděl, co má dělat; samozřejmě občas nějaké ty mušky byly, ale myslím, že byly celkem přijatelné Na skupinku si nemohu stěžovat, jen se musí dávat pozor při hodinách aby se to nesvezlo na one man show. počet lidí ve skupince ideál ty 4 lidi, více už moc ne, ti se potom jenom rozhlíží po třídě, A myslím že to nepůsobí úplně dokonale. Já osobně si myslím, že takové ty letáčky o lásce, že působí tak moc sladce a zrovna při prvním kontaktu s církví dostat do ruky něco takového nevím.jinak brožurky se mi líbily. Protože jsem byl vedoucí skupinky, mohl jsem si svoji skupinku vybrat, takže jsem si vybral lidi se kterými se mi dobře spolupracuje a po celou dobu nebyl problém, na věci jsme měli podobné názory a pracovalo se v pohodové atmosféře. Skupinky byly fakt občas řehole, protože tam chodily i ty kyselé ksichty, které celou dobu dávaly najevo, že je to obtěžuje. Počet no 4 by úplně stačili Počet lidí ve skupince byl tak akorát, více lidí už by si asi překáželo, spolupráce byla super, byli jsme docela vyvážená skupinka, každý měl co nabídnout, každý se zapojil, lidsky mi byli blízcí. Myslím si, že pomůcek, materiálů a ukázek strategie bylo dost a pokud by bylo třeba, tak se dali sehnat i další. Jsem spokojený. Byli jsme čtyři, Honza Jurečka to měl dobře vymyšlené a zorganizované. Šel si pevně za svým cílem, ale proběhly i potřebné diskuse. Snažili jsme se rozdělit práci mezi každého člena týmu, ale jak to bývá, tak někdo toho měl víc někdo méně Nikam jsme nespěchali. Více presu by asi nevadilo, alespoň mně ne. Viděli jste někdy Boha? Existuje Bůh? Kdo vyrobil vesmír? Co je to nebe a co peklo? Je Bůh žena nebo muž? /otázky na SŠ/

9 Ad 4. Školy Co se týče církve, pořád bylo jedno téma Ježíš chodil bosky a papež si žije ve zlatě! Prezentace ve školách tvořila základ našich misií. Byli jsme celkem na 6 středních školách v Přerově: Gymnázium J.Blahoslava 3 hod. /61 studentů/, S.průmyslová škola 24 h./243 s./, S.š.gastronomie a služeb 6 h. /104 s./, S.zemědělská škola 14 h. /121 s./, S.zdravotnická škola 6 h. /81 s./ + další týden byl program v Škodově gymnáziu 10 h. /132 s./. Dohromady 63 hodin z toho 22 dvouhodinovek, které se jednoznačně osvědčily. Studentů bylo 742. Počet hodin se dost měnil podle situace na školách. Bylo třeba operativně reagovat. Příprava se zaměřovala na 1-hodinový vstup, který se pak upravil na delší čas. Každá z 5 skupinek měla k dispozici auto, dataprojektor, popř. další pomůcky /včetně letáčků a speciálně vytvořených brožurek pro všechny účastníky/. Vše bylo dáno tak, aby každá sk. mohla navštívit všechny školy vždy asi hodin. Obsah programu byl pestrý různé formy prezentace, scének, kvízů, filmu, diskuze apod. Základní osnova byla: představit se, vlastní téma /životní hodnoty, křesťanská víra/, osobní svědectví, diskuze, pozvání na doprovodné akce Účelem bylo odbourávání předsudků vůči víře v Boha, vůči křesťanům, církvi a spíš než dávat hotové odpovědi snahou bylo vzbudit v posluchačích nové otázky a přemýšlet o těchto tématech. Vyhodnocení : Naší strategií bylo rozpoutat diskuzi a zapojit do ní co nejvíce studentů (dávat si pozor aby to nebyla přednáška). Stanovili jsme si cíl co jim chceme říct (nemělo smysl si přesně něco připravovat diskuze šla pokaždé trochu jiným směrem) Nejlépe hodnotím zdravotní školu, povolání blízk é našemu. Dobré je mít vždy k dispozici vlastní techniku a flash disk s prezentací. Výborně se nám to osvědčilo. Skupinky jsou důležité pro navázání rozhovoru. Obecně téma klinické smrti nezaujalo. /osnova programu viz příloha č.1/. Byl na něj jeden dotaz za celý týden. Nepodařilo se dobře udělat mosty mezi jednotlivými částmi. Velice dobrý pocit vždy z diskuze. Podařilo se vytvořit dobrou atmosféru, celá řada dotazů... Z toho usuzuju, že obecně by se vlastní prezentaci neměl dávat zásadní prostor, zásadní prostor by měl být pro dotazy. Mít ale připravený náhradní program v případě, že by dotazy přece jen nebyly. Naší skupince hodně vyhovovaly dvouhodinovky. Mohli jsme flexibilně a v pohodě reagovat na třídu, pracovat s ní. Vždy zbylo dostatek času na dotazy, kterých bylo tolik, že program na druhou hodinu jsme použili za celý týden jen jednou a navíc jen zčásti. Když jsme měli v závěru týdne jednohodinovku, tak po týdnu dvouhodinovek byla dost propadákem. Sešlo se víc faktorů (zdržení na začátku, specificky pasivní třída, vtíravý dotaz jednotlivce.), ale celkově to ukázalo na to, že náš program pro jednu hodinu pravděpodobně nebyl dost zajímavý. Dvouhodinovky byly lepší než hodinovky, v hodino vkách bylo málo času, zvláště na dotazy a celkově to působilo hekticky. Studenti víceméně spolupracovali, byla i legrace. Bylo to fajn, natož že jsme z toho měli obavy. Program, podle mě, taky nebyl špatný. Atmoška byla dobrá, vůbec nebyla napjatá.

10 Určitě byly dvouhodinovky lepší. Byl čas, klid, prostor, Nakonec bylo vidět, že nezáleželo tolik na připraveném programu a našem výkonu ten byl všude velmi srovnatelný, ale výsledek se neskutečně moc lišil v závislosti na třídě a jejích dominantách. Někde jsme museli program natáhnout, protože bychom se utrápili na trapném tichu místo diskuze, někde naopak se program uspíšil aby zbylo co nejvíce času pro volnou diskusi. Celkem jsme s naší skupinkou absolvovali 7 vstupů (6x90 min 1x45 min) + já jsem ještě zaskakoval ve skupince Tomáše Marady. Zopakuji zkušenosti z minulých let: jedna hodina je doopravdy málo, i když alespoň něco. Dvouhodinovka se může zdát dlouhá, ale pro případ nouze (neaktivní třída, když program skřípe) se dá využít přestávky pro nový start a alespoň u nás to pomohlo /osnova programu viz příloha č. 2/. Špatná připravenost na dvouhodinovky. V konviktu jsme celou dobu nacvičovali jednohodinovku a pak jsem najednou zjistil, že máme vystupovat po dobu dvou vyučovacích hodin. Co se týče atmosféry ve třídách bylo to různé, myslím si, že záleželo hodně na inteligenci studentů a jejich schopnosti diskutovat. Na nás pak záleželo, jestli jsme dokázali probořit ledy neochoty ke konverzaci, diskuzi. Atmosféra byla na všech školách dobrá, blokování ze strany studentů nebo nějaké slovní útoky vůbec nebyly. Na gymplu a myslím ještě na zdravce by sami chtěli pokračovat. Bylo vidět, že o náboženství se v tom smyslu, co si ve skutečnosti každý z nás myslí o životě, vůbec nemluví, a že když jsme toto tabu prolomili, studenti se v něm fakt našli. Jen jednou jsem měl v diskusní skupince holku, která nejevila vůbec žádný zájem, ale bylo na ní vidět, že i jinak je v jakési apatické depresi. To, že někteří říkali, že o otázkách po smyslu života ještě nepřemýšleli, byla mnohdy pravda, ale často jsem pozoroval stydlivost a viděl jsem, že se tak zbavili nepříjemného přiznání, kterým by se třeba pro své naivní nebo nedořešené názory zesměšnili. Platilo taky, že ten, kdo měl proti církvi výhrady a dost tvrdé kritiky, se nikdy nebál mluvit, dlouho a sebejistě. Naopak věřící byli značně stydlivý a dost neprůrazní. Evoluce a kreacionismus jsou úplně passé, taky geneze s Adamem se neobjevila ani jednou. Co se týče církve, pořád bylo jedno téma Ježíš chodil bosky a papež si žije ve zlatě! Historicitu Ježíše Krista nikdo neřešil, když jsem se ptal, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že vůbec neexistoval, tak To je jedno, důležité jsou jeho krásné myšlenky U nás se opakovala zase jen otázka ohledně celibátu a sexu. Vhodnost našeho programu jsme myslím odhadli dobře, zvlášť test byl dobrý, byl odlehčený, což je uklidnilo, ale byl o věcech duchovních na které se dalo krásně navázat. Myslím si, že dvouhodinovka je ideální (i když v pátek na gymnázium bychom byli schopni prodiskutovat i třetí hodinu). Beseda většinou ze začátku vázla, ale když jsme je ve skupinkách nahlodali otázkami, tak se rozvinula velice dobře. Většinou (alespoň mě to tak přišlo) se snažili zapojovat, byli ochotni vyslechnout názory druhých skupinek i naše shrnutí. Když potom následovaly dotazy (hlavně na gymplu), byly velice promyšlené-bylo na nich vidět, že o tom přemýšlí a že je to zajímá. Myslím si, že program se nám podařil připravit dobře. Atmosféra se většinou navázala skvělá: při tématech ve skupinkách i v prostoru pro dotazy. Nejčastějšími dotazy byli proč jsme se rozhodli studovat na kněze, proč věříme, jak jsme se k víře dostali (jestli jsme v ní vyrůstali či ne) atd. Na gymnáziu byli dotazy trochu kontroverznější dostali jsme se na restituce, čarodějnice, křížové výpravy atd. Doufám, že jsme jim odpověděli vždy dostatečně a že jsme trochu pomohli spravit jejich obrázek o církvi. Co mě trochu mrzelo, že se někteří na gymplu během prezentace učili, ale na druhou stranu to chápu (dělal jsem to na gymplu taky-zvláště před písemkami). Co bylo také zajímavé, když jsme jim dali temata na zamyšlení, na středních psali většinou slova, zatímco na gymplu se vyjadřovali celými větami. Atmosféra ve třídách byla proti mému očekávání velmi dobrá a vstřícná Hodinový program je příliš málo za tu dobu se nic nestihne, překvapilo mě že u nás nejvíce diskutovali elektrikáři především z nižších ročníků, možná je to tím ze to je obor logicky smýšlející, a prvaci ještě sotva rozkoukaní ve školách. Na začátku jsem měl obavy z 2-hodinovek, ale ukázalo se,že jsou téměř nutností. Rozhodně bych doporučoval i pro další roky více časů na všechno a hlavně na diskuze, zvláště na gymnáziích, kde bych řekl, že právě diskuze byla nosným bodem celého programu a díky níž se podařilo odbourat spousty předsudků, které mezi mladými a nejen jimi stále přetrvávají. Rozhodně se nenaplnily obavy o nepřátelském prostředí ve třídách ve většině tříd převažoval spíše zájem. Jelikož jsem ve skupince Tomáše Marady, tak si m yslím že vám to popíše /osnova viz příloha č.3/ Hodně jsme kladli důraz na improvizaci, což bylo pro mě velmi dobré(osobně) a můžu říct že obavy z rozdělení posluchačů do skupin se nenaplnily a bylo také dobré kontroverzní téma když tak nechat vyšumět, nebo přejít na jiné téma, aby se program někde nezasekl... Ty skupinky byli pro mě to nejlepší co jsem z té hodiny mohl ocenit, protože se tam přelomila ta bariéra která je mezi katedrou a školními lavicemi...:-)

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 CESTA K ROMŮM Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 Autoři: David Kubec, Dominika Adamcová, Amos Didunyk, Marek Adamec, Lucie Kolínová, Ester Jančaříková Odborný konzultant: Magdalena Bartáková,

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Chceš žít naplno svůj život?... 5 Církev je živá, protože Kristus je živý a my budeme také živí, když budeme žít s Kristem. A když my budeme žít se zmrtvýchvstalým

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK 09/ 2013 1 2 ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMAG 09/2013 ŠÉFREDAKTOR: MGR. JAN J. POKORNÝ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: JAKUB BACHORÍK, ANNA CHRTKOVÁ ML. REDAKCE: LUCIE PODSEDNÍKOVÁ,

Více

D E N Í K D Ě T S K É S C É N Y

D E N Í K D Ě T S K É S C É N Y http://www.drama.cz/ds D E N Í K D Ě T S K É S C É N Y Ú T E R Y 1 7. Č E R V N A 2 0 0 8 4. ČÍSLO 4. - ÚTERÝ - 17. ČERVNA 2008 strana - 65 DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY - TRUTNOV - 13. - 19. ČERVNA 2008 strana -

Více

ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLA JE VLASTNĚ UMRTVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ Rozhovor s JAKUBEM BRDÍČKEM, učitelem na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí Nejprve se nám trochu představ. Pocházím z nevěřící rodiny, kde nikdy nebyl živý vztah k náboženství,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více