Co jste zač? Na jedné lodi PŘEROV aneb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co jste zač? Na jedné lodi PŘEROV 13.-20.5. 2012. aneb"

Transkript

1 Co jste zač? aneb Na jedné lodi PŘEROV Konviktní misie je už víceméně rodinným stříbrem a právem je jakýmsi vrcholem našeho ročního soužití a spolupráce. Před 10 lety byla tato akce jako experiment /v městě Most/ a nyní je už tradiční součástí našeho programu, i když formy se zpravidla každý rok mění. Pro přehled místa, kde misie probíhaly: Kojetín, 2004 Lipník n.bečvou, 2005 Šternberk, 2006 i 2007 Zábřeh na Moravě a okolí, 2008 Hradec Králové, opět Zábřeh a okolní vesnice /1.týden/ a působení na školách v Olomouci /2.týden/, 2010 Šumperk s vesnicí Nový Malín, 2011 Olomouc a letos - Přerov. Hlavním účelem akce je toto: chceme povzbudit ve víře místní věřící, oslovit ty, kdo se s Kristem nesetkali nebo se od něj vzdálili a také jde o to,abychom se my sami - jako adepti budoucího služebného kněžství nadchli pro evangelizaci v naší zemi - učíme se tak obhájit důvody vlastní víry před nevěřícími, hledat způsob, jak srozumitelně dnešního člověka oslovit evangeliem, díky náročnějším podmínkám se učíme i skutečně týmové práci, vzájemné lásce a trpělivosti, objevujeme svá osobní charismata ke službě a uvědomujeme si, že Bůh nás dnes neposílá jen k té jedné ovečce v kostele, ale i k těm 99 zatoulaným. Kéž se toto stane inspirací i pro další týmy, společenství, farnosti.

2 DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY MISIÍ 2012: 1. Příprava na misie /přiměřená-krátká-dlouhá, jaká propagace, jak lépe, na co se více zaměřit, co vynechat / 2. Zázemí misií /prostředí fary, SONUSU, v Předmostí, možnost odpočinku, společné sdílení, duch. zázemí - adorace konkr.zážitky, spolupráce s farností/ 3. Organizace strategie, materiály, pomůcky co dobré, co ne. Skupinky počet lidí ve sk., jejich organizace, spolupráce 4. Školy jak šly 2-hodinovky a hodinový prog., průběh besedy, vhodnost připraveného programu, konkr. zážitky, postřehy, výroky, dotazy, atmosféra /vedoucí skupinek bych moc prosil o aspoň stručnou osnovu vašeho programu včetně nějaké prezentace, popř.textů výkladu, pomůcek, a také otázky a poznámky studentů z papírků. Když něco bude elektronickou formou tím lépe/ 5. Návštěvy v rodinách a program v Čekyni zážitky, postřehy, zkušenosti 6. Adorace v Předmostí zážitky, reakce návštěvníků 7. Křeslo pro hosta P.Jiří Rous jak vnímáš vhodnost této přednášky, konkrétní postřehy. 8. Návštěva Domova důchodců v Přerově /společný kulturní program a promítání Indie/ celkový dojem ze společného programu co udělat jinak nebo lépe 9. Promítání Indie v SONUSU jak vidíš vhodnost této akce, popř. konkr. zážitky, reakce lidí 10. Dětský domov - reakce návštěvníků, jak se děti účastnily programu, osobní dojem 11. Film Most s následnou diskuzí byl film vhodný pro naši akci? Jak na tebe působila diskuze? Doporučuješ něco takového i nadále? 12. Koncert jaké zážitky, reakce návštěvníků. 13. Oslovování na lidí na ulici jak to šlo, co dělalo problém, podařilo se jen rozdávat pozvánky nebo někdy přejít k nějakému rozhovoru.? Konkr. výroky lidí a reakce, zážitky. 14. Návštěva u biřmovanců, hodin náboženství, Mateřské školy. kde konkrétně jsi byl, co se podařilo, co udělat jinak, jaký byl přínos 15. Sportovní odpoledne - jak hodnotíš, co případně udělat jinak. 16. Moderní křesťanská hudba vhodnost, reakce účastníků, tvůj dojem 17. Sobotní večer jak hodnotíš průběh, organizaci, obsah, účast 18. Na jedné lodi - jak jsi prožil závěrečný program v neděli odpoledne, jak vypadala spolupráce s farností, vlastní program zážitky, konkr.reakce lidí 19. Co tě překvapilo příjemně i nepříjemně, v jaké úloze jsi se našel, co bys změnil, zrušil, zavedl Máš nápad, jak navázat v budoucnu Myslíš, že misie nějak ovlivnily naše vzáj.vztahy? Dalo ti to něco osobně? Doporučuješ to v budoucnu? 20. Můžeš ještě cokoliv k tomu dodat DÍKY za vaši trpělivost, nápaditost i obětavost!!! Misie jste zvládli opravdu skvěle!!! Pozn.: Moc prosím, abyste uvedli konkrétní výroky lidí při evangelizaci a zážitky, prostě i takové špeky, aby to shrnutí mohlo být trochu pestré

3 - autor fotek./díky!/ VYHODNOCENÍ: Ad 1. Příprava na misie Realita bývá často jiná Příprava probíhala - jako obvykle - od začátku letního semestru a trvala v podstatě asi 3 měsíce. Patřilo k tomu pravidelné každotýdenní setkávání zástupců skupinek s představenými a úterní schůzky v rámci jednotlivých skupinek. Zde se řešil především program na školách a doprovodné akce. V druhé části přípravy proběhly v konviktu před kolegy prezentace do škol s následnou diskuzí a možností úprav. Paralelně s tím se domlouvaly vstupy do škol, kontaktovali jsme se s místní farností a v neposlední řadě jsme denně vše svěřovali v modlitbě Bohu Propagace se připravila s pomocí farnosti formou ohlášek pro věřící a ostatním byly adresovány letáčky, které byly k dispozici před naším pobytem v Přerově i v jeho průběhu. Vyhodnocení od účastníků /mírně upraveno/ : Délka příprava byla přiměřená. Asi nadbytečné bylo tak časté zkoumání terénu ježdění do Přerova. V rámci vlastního průběhu to nemělo de facto žádný praktický důsledek. Svým způsobem to byl snad trochu přínos pro ty, kdo tam jezdili (seznámení se s lidmi, tedy menší anonymita prostředí při začátku misií). Víc bych se chtěl věnovat scházení se vedoucích skupinek, protože toto scházení mi přišlo hodně neefektivní. Co by se tedy dalo změnit k lepšímu? - od začátku jasněji definoval, kdo je od hlavní šéf misií - tento vedoucí by měl dost dopodrobna připravené setkání - jasný cíl, čeho chtějí účastnici na konkrétní skupince dosáhnout. - mnohá řešená témata byla nadbytečná (například informovat o tom, jaký je průběh domluvy se školami, není vůbec důležité) takovou informaci lze samozřejmě chápat z hlediska lidského, z hlediska vedení porady je ale nadbytečná. - obecně je třeba nutně zvážit, která témata jsou pro danou skupinu lidí nutná k řešení a která je vhodnější vyřešit samostatně nebo s konkrétními jednotlivci. - během porady je nutné držet téma, přičemž každé téma má mít zcela hmatatelný závěr. - v rámci definice závěru má být řečeno, co je dohodnuto, kdo za to nese odpovědnost, dokdy má být případný úkol splněn. Délka přiměřená, propagace na naše možnosti slušná, asi bych příště zkusil dopředu už více rozvinout osobní kontakt s farností Ve skupinkách dostatečná příprava. Ostatní příprava krátká, např.: v pátek před odjezdem, když jsme ještě se chystali na Min.den jsme teprve dávali do kupy brožury Propagace dobrá, i když rozdávat v ulicích letáky už bylo trochu pozdě, zvláště ve středu a ve čtvrtek. Pořádné informace ohledně Misiích jsme dostali až ve čtvrtek před odjezdem do Přerova, což mi přišlo pozdě. Taky mi přišlo nešťastné, že do toho vlezl Ministrantský den, i když ten byl dobrý. Příprava mi přišla dlouhá tak akorát. Co jsem (určitě i díky vlastním chybám) pociťoval negativně, byla mírně váznoucí komunikace mezi radou a řadovými misionáři.

4 Co se týká zkoušení programu před konvikťáky je to potřeba, člověk si udělá konkrétnější představu o tom, co to znamená vylézt před lidi a mluvit, ale jinak je konviktní prostředí opravdu jenom simulací a realita bývá často jiná. Myslím si, že začátek hlavní přípravy dva měsíce před misiemi je dostatečně dlouhá doba. Nicméně bych bylo dobré po celý rok v konviktu více zdůrazňovat prostudování si zkušeností z předchozích let. Také by bylo dobré případně prohodit společenský večer se setkáváním misijních skupinek, pokud by tato setkávání vycházela na květnové státní svátky. Při přípravě mi také chyběla větší informovanost o celokonviktních aktivitách na misiích, protože mnohé dobrovolné aktivity se rozhodovaly až na místě, což mě někdy dělalo problémy sledovat, co jsem měl dělat. V naší skupince jsem pozoroval, že jsme si dlouho nedokázali rozdělit úkoly a stanovit konkrétní formu vedení všech fází našeho vystoupení. Při informační schůzi konviktu na začátku přípravy by možná bylo lepší více poukázat na způsob přípravy než na konkrétní obsah vystoupení ve třídách. O propagaci si myslím, že by bylo přínosné, kdyby se letáčky s programem rozdávaly už o týden dřív, ale je nutné vždy zhodnotit časové dispozice studentů TK. Doteď mně není jasné, jak jsme vlastně vymýšleli doprovodné akce. Buď by to mělo být: V sobotu večer musí být akce, X to má na starosti, ať si vymyslí co chce - nebo: Přijďte s něčím, co máte a co by bylo použitelné, a pak se dohodneme, kam s tím. Nevěděli jsme, jestli představení čekají na naši iniciativu, anebo se nedokáží rozhoupat a někomu to prostě přišít. Myslím si, že času na přípravu jsme měli dost. Pokud se skupinka zabývala svým programem do škol, tak to za ty tři měsíce měla v pohodě zvládnout.určitě to bylo velice super i pro nás, protože jsme byli nuceni se nad některými věcmi více zamyslet, zpracovat určitá témata atd. V tomhle směru to bylo obohacení i pro nás. Co bylo velice dobré a užitečné pro každou skupinku (aspoň si myslím) byla vlastní prezentace programu před celým konviktem. Alespoň my jsme pak překopali program a hlavně ho zkrátili, abychom to vůbec stíhali časově. Co se týká propagace, tak nevím, jak probíhala v Přerově před naším příjezdem. Délka byla přiměřená; myslím, že spoustu organizačních věcí by mohli dělat i ostatní a ne jen pět lidí působilo to na mě, že ostatní byli tak trochu mimo - myslím, že toho měli občas až zbytečně moc, osobně bych se na některých z nich také rád podílel a přitom my jsme neměli možnost věci tak sledovat a vyjadřovat se k nim Na mě osobně příprava byla dosti krátká, nebo spíše jak byla pouze 2 hodiny do týdne, tak se něco vymyslelo, a další týden jsme se k tomu museli opět vracet, a zdržovalo to drahocenný čas. Tak akorát... co zlepšit tak modlitba- té je vždy málo. V únoru mi připadalo, že začínáme zbytečně brzo, ale nakonec se to taktak stihlo A taky bych umožnil (alespoň některým) skupinkám, pokud by měly zájem a potřebovaly to, aby si před ostatníma zkusily ještě druhé kolo programu, třeba někdy odpoledne protože třeba naše skupinka po svém vystoupení totálně předělala svůj program a před publikem jsme si to zkusili poprvé až ve škole. Možná mohly být týdně 2 generálky a projelo by se to celé dvakrát. Propagace byla dobrá, jen nebylo úplně nejlepší rozdávat nevěřícím letáky s tím, že nikoho nechceme násilně obracet na víru a na letáku byla první akcí adorace. Ale i tak to šlo =) Příprava byla přiměřená, akorát pohlídat aby se plno věcí nedělalo ještě na poslední chvíli. Příprava na misie mi přišla výborná. Nic bych na tom neměnil. Jste v něčem omezení, jestli ano, v čem? Jste věřící nebo ateisté? Hrají věřící počítačové hry? /z otázek na středních školách/ Ad 2. Zázemí misií

5 Byl jsem jak u vytržení, když po desáté večer přišla paní s teplou bábovkou a ráno zvonil zase někdo jiný z koblihami Vyhodnocení : Bydleli jsme na třech místech - na farách v Přerově a Předmostí a jedna skupinka byla na SONUSU /farním víceúčelovém centru/, který je hned vedle př.fary. Rozdělili jsme se podle určených skupinek, které měly prezentace ve školách. Obědy jsme vozili z jedné přerovské školy a ostatní jídlo jsme si připravovali sami. Pro to byly určeny určité služby. U obou far byl blízko kostel a přímo na přerovské faře byla k dispozici kaple, kde probíhaly pravidelné adorace v průběhu školních prezentací. Každá skupinka měla k dispozici auto na přesun do škol apod. Farnost nás podporovala modlitebně i účastí na našich akcích, jako i podporou skrze různá občerstvení. Místní kněží a jáhen přijali s velkou obětavostí a trpělivostí naši týdenní přítomnost. Zároveň umožnili kontakt s farností při mších svatých, v domácnostech i na Dětském dni, nabídli několik vstupů v náboženství a přípravě na biřmování apod. Spolupráce s farností výborná, až na tu sprchu /k dispozici byly dvě na faře v Přerově pozn.zpracovatele/, jinak super. Osobně vnímám, že pokud někdo přespával na Předmostí, znamená to do velké míry rozdělení týmu a vytváření dvou společenství. Misie mají díky svým specifikům potenciál dávat konvikt víc dohromady, což se tímto ruší. Navíc si myslím, že to působilo obtíže při organizaci i pro samotné konvikťáky z Předmostí díky přesunům. Do budoucna bych volil menší pohodlí, které bude ale znamenat, že konvikt drží pohromadě. Možnost odpočinku bylo jí dostatek. Předpokládal jsem větší náročnost. Společné sdílení a prožitky byly ztíženy rozdělením konviktu na dvě skupiny. Duchovní zázemí bylo výborné, adorace je dobrým prvkem. Možná ale vědomí o ní a vědomí její důležitosti ustupovala trošku do pozadí. Možná by nebylo od věci ji zdůraznit. Eventuelně vymyslet modlitbu za lidi ve školách, která by byla přístupná v kapli, kterou by se jednotliví strážci modlili. Prostě nějakým způsobem tu adoraci více zdůraznit. Spolupráce s farností. V podstatě v pohodě, nebyly kladeny překážky. Úplně výborná byla spolupráce s Jirkou Sýkorou, který měl na starosti akci v Čekyni. S pozitivním naladěním a obrovskou ochotou nám věnoval obrovskou spoustu času. Přiznám se, že jsem si o něm udělal výborný obrázek hned při prvním setkání a ten obrázek jsem musel postupem času stále vylepšovat. Díky za takové lidi. Celkově spolupráce s přerovskou mládeží byla výborná. Rychle jsme se spřátelili. Celkově mě taky mile překvapilo kolik lidí se programu účastnilo, ač byly avizován spíše opak. To bylo velké povzbuzení. Prostředí fary a Sonusu bylo dobré (člověk se jen musel vypořádat s nedostatkem sprch a se sníženým soukromím). Program nebyl až tolik náročný, takže zbyl ještě prostor pro odpočinek, případně zábavu a učení latiny Duchovní vyžití, pokud člověk chtěl, tak také bylo a spolupráce s farností bych řekl, že fungovala výborně, farníci dokázali ocenit naši snahu a byli přátelští, hovorní a ochotní. Byl jsem na SONUSU a jsem úplně spokojený, nic mi nechybělo. Možností k odpočinku bylo dost, a každý je využil podle svého. Společné sdílení se mi také líbilo, aspoň jsem si více uvědomili, že jsme v tom společně, jako jeden tým.

6 Také adorační podpora na faře byla super a povzbudivá. Když jsem se jí zúčastnil, tak mě moc zaujala. Těžko se to popisuje... Prostě mě tam bylo moc dobře. Spolupráce s farností? Dobrá zkušenost byla vidět, jak trochu farnost funguje, zejména mě zaujalo společné setkání katechetek s kněžími. A také mě potěšila a nabudila spolupráce s mladými. Prostředí dostačující, volného času dostatek, společné sdílení OK. Kaple byla sice kdykoli k dispozici, což bylo skvělé, ale ne každý se přinutí k modlitbě sám, možná by bylo lépe více času věnovat společné modlitbě. Pan děkan nás toleroval velmi velkodušně, i když jsme mu tam pořád dělali nepořádek u kopírky, na počítači, neměl chvíli klidu Zázemí se mi líbilo. Myslím si, že jsme navázali dobré vztahy s místní farností (alespoň s mládeží) ať už na našem programu (grilovačka, promítání filmu Most nebo Vaší cesty do Indie ), nebo i mimo program (např. velice příjemné posezení a popovídání si v hospodě u piva). Co se týká ubytování, tak jelikož jsem (alespoň duší) skaut, tak nejsem nějak náročný a byl jsem spokojený. Bydlel jsem na faře, tak bylo super, že jsem nemusel nikam docházet. Co jsem viděl na Sonusu, tak si myslím, že ubytování tam bylo velice pěkné. Na faře v Předmostí jsem byl jen dvakrát a nepoznal jsem ji dostatečně, takže nemohu posoudit. Co se týká odpočinku si myslím, že času bylo dost a záleží jen jak jsme ho využili. Já jsem se snažil alespoň trochu učit, i když to moc nešlo. Co se týká spánku, mě stačí i 6 hod. a myslím si, že ho tam bylo někdy až moc. Společné sdílení si myslím bylo velice dobré, mohli jsme se připravit (aspoň trochu) na školu, kde byla předtím jiná skupinka. Myslím si, že nebylo špatné, když jsem ten den prožili více nebo méně ve skupinkách, že jsme se mohli navzájem večer obohatit o zážitky a poznatky ze škol, farnosti, školky... Duchovní zázemí: Bylo super, že na faře byla kaple. Chodil jsem tam i mimo společné modlitby, jen tak na chvilu, když jsem měl čas. Ještě jsem se nesetkal s farou, přímo ve které by byla kaple; to bylo super-také bych to tak jednou chtěl. Jediné co bylo nepříjemné, byli koule na klikách, že jsme museli pořád zvonit nebo nosit s sebou klíče. Ale uznávám, že technicky je to asi nezbytné. Konkrétní zážitky z adorace: super (jak ta, co jsem měl, když ji měla naše skupinka, tak i ta pondělní). Co se týká duchovních zážitků, o tom když tak až při osobním pohovoru. V Přerově jsem si připadal jak na vojně. Opravdu tam byly z mého pohledu bojové podmínky hlavně co se týče spaní. Na druhou stranu chápu, že ubytování jinde by se prodražilo Stejně tak by bylo nevhodné i ubytování po domácnostech zbožných babiček (vdov). Zázemí více než dobré: jak ubytování, tak prosto ry k programu, tak přijetí od farnosti tož sprcha byla velká askeze, ale myslím že by j sme se na faru a sonus všichni vlezli. jinak vše dobré Fara byla úžasná, moje matrace pohodlné a dokonce bylo i kafe. Ale stejně bych raději spal s klukama v Předmostí V Předmostí bylo moc fajn. Lidé nás tam přijali, nosili jídlo a bábovky Prostor na odpočinek byl dostatečný, byla i možnost se dívat na hokej, přečíst si něco, podívat se na latinu, projet se na kole.... Byl čas i na společné sdílení zážitků a zkušeností. Adorace byla dobrá věc. Byl jsem velmi rád, že jsem bydlel na Předmostí klid, samostatnost, vlastní zodpovědnost, Na odpočinek moc nezbývalo, protože člověk šel z jednoho programu do druhého školy, dětský domov, důchoďák, přípravy, Sdílení mi přišlo přínosné na začátku, ale pak už to byl stejně jen výčet čísel a svědectví nikde navíc večer člověk myslel už jen na cestu na Předmostí a řešit tradičně věci na týden dopředu, no, nevím Za zkušenost s místními lidmi jsem moc rád byl jsem jak u vytržení, když po desáté večer přišla paní s teplou bábovkou a ráno zvonil zase někdo jiný z koblihami. Zázemí se mi velmi líbilo, prostředí fary v Předmostí bylo pro odpočinek po školním zápřahu výborné. Příjemným bylo i soužití s farností, lidé se o nás velmi srdečně starali. Na faře v Předmostí bylo skvělé prostředí. Čas na odpočinek byl také dostatečný. Jen jsem někdy měl pocit, že některé aktuální informace jdou mimo mě, ale byla to také má chyba. Prostředí fary v předmostí, výborné zázemí nemohu si na ni stěžovat, možná jen sprcha by se tam vešla, že jsme si věci na mytí museli vozit na faru a tam vyčkat než se umyjí lidé co bydleli na předmostí. Adorace byla pěkná, ale v těch letáčcích jak byla napsaná hned na prvním místě v pondělí a potom si to četli lidé nevěřící, nevím jestli to nebylo odrazující farníci, velice ochotní, darovační, např. nosili sami od sebe snídaně, a to v dnešní době nejni obvyklé. Já jsem bydlel na Předmostí, kde byla atmosféra skvělá jednak mezi spolubratry (spolupráce, výměna zkušeností, modlitba), ale i při komunikaci s farníky, kteří byli velmi vstřícní co nás překvapilo bylo to, že mi jsme pro ně absolutně cizí a vždy někdo zazvonil donesl snídani atd. přišel se zeptat jestli něco nepotřebujeme.

7 Vážený pane magistře, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za besedy Vašich studentů u nás ve škole. Naši žáci i učitelé hodnotili velice kladně společně strávené chvíle. Sama jsem se jedné besedy zúčastnila a zastavení se a zamyšlení nad hodnotami dnešního světa bylo velmi příjemné a přínosné. Vaši žáci se svého úkolu zhostili na výbornou. Pokud by byla možnost, rádi bychom Vaše studenty přivítali i na konci příštího školního roku. Jsem přesvědčena, že takové zastavení nad smyslem života a hodnot kolem nás je velmi užitečné a hlavně potřebné. S přáním všeho dobrého PhDr. Hana Vyhlídalová ředitelka školy SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 /reakce na naše prezentace na SPŠ/ Pozn.: p.ředitelka si pozvala všechny studenty ke krátkému setkání, osobně jim poděkovala a věnovala malý dárek. Ad 3. Organizace Skupinky byly fakt občas řehole aneb pracovalo se v pohodové atmosféře Studenti byli rozděleni do 5 skupinek /4-5 lidí/ a takto navštěvovali se svým programem přerovské školy. Pro doprovodný program byli určeni vedoucí, kteří měli akce konkrétně na starosti. Materiál se využíval ze zásob z minulých let /BTM, Fatym, atd./ Nově jsme objednali letáčky z BTM z Brna a mnohé byla samovýroba studentů /plakáty, brožurky do škol apod./. Letáčků bylo kolem 1000 a většinou se rozdaly během týdne. Studenti měli trička s logem misií a vizitky se jménem. Vyhodnocení : Myslím si, že počet lidí ve skupince tak akorát. Dodávali jsme si odvahu, jinak skvělý zážitek. Co mě bavilo, byly dotazy, i když byl z toho i strach, ale to asi dělá pokušitel,... ať se jde vycpat. Počet lidí ve skupinkách optimální 4 možná lepší, 5 max., do 6 určitě nejít, spolupráce lidí ve skupinkách? Pokud ve skupinkách, tak záleží na jednotlivých vedoucích, jakým způsobem dokážou s lidmi pracovat.

8 Přiznám se, že sám musím zkritizovat sebe za přílišnou měkkost (tedy nedodržení toho, co jsem psal výš) při zadávání úkolů. Vedoucí skupinky by měl být tedy dosti přísný s jasným definováním úkolů proto, aby dosáhl plnění toho, co je třeba. Trochu mi přišlo nakonec zbytečné obrovské úsilí s letákama. Nikdo z lidí nepřišel a kdo ví, kde všechny skončily - to mě docela mrzelo. Opravdu jako dobré jsem viděl společná trika, vizitky, - že jsme byli čitelní jen kdybychom to ale aspoň o trochu víc nosili. U skupinek mi přišlo, že je škoda, aby všichni dělali všechno právě s ohledem na schopnosti a charisma každého bych dělal funkční skupinky Takhle se někdo buď realizoval na úkor druhých nebo se jiný trápil v roli, která mu nesedla Když už jde o počet lidí ve skupině, myslím, že výhra je spíš mít míň lidí bylo by to reálné i ve třech. Ale spolupráce zrovna u nás výborná nápady, realizace, rozdělení úloh,. Se skupinkou, kterou jsem si vybral, jsem byl sp okojen a i přes komplikace s odchodem Michala si myslím, že jsme si vcelku sedli. Počet byl vzhledem k možnostem dělení tak akorát. K materiálům a strategii nemám výhrad. Za naši skupinku Honzy Jurečky bych chtěl sdělit, že spolupráce fungovala. Každý se nějakým způsobem zapojil do misií a jejich přípravy. Avšak vytkl bych monotónně laděné výstupy v třídách, které probíhaly tak trochu v duchu my a vy. Během výstupů mluvil hlavně Honza a Lukáš méně už JIrka, já jsem byl puštěn ke slovu dosti málo. Většinou jsme používali námi připravené brožurky, o letáky zájem moc nebyl, ale zachoval bych je i do budoucna pro případné zájemce ve školách. Počet lidí ve skupince vyhovující, ale určitě bych nešel do většího počtu, jak 5. Organizace přehledná, nedošlo k žádným nedorozuměním. Spolupráce uvnitř skupinky v pohodě, snad jen jednou byl provozní konflikt o programu ve škole, ale to se dá předpokládat a není to nic podstatného. Co se týká naši skupinky (byl jsem ve skupince s Pepou S.) si myslím, že jsme byli celkem sehraní a byl jsem s ní velice spokojen. Bylo nás v ní pět a myslím si, že to bylo úplně pohodové. Zvládli bychom to i ve čtyřech (třídu jsme si rozdělily na čtyři skupinky a ke každé šel jeden z nás a jeden, který byl volný, zapisoval to, co skupinky vymysleli). Co by se dalo zlepšit je příprava programu před misiemi; myslím si, že jsme se často motali kolem nějakého problému zbytečně dlouho, než jsme ho vyřešili. Používali jsme jen dataprojektor a notebook, takže jsme moc pomůcek s sebou netahali, což byla určitě výhoda. Materiály (brožurky a letáky na rozdávání) se mi velice líbily. Myslím si, že byli zvoleny pro střední školy velice vhodně. Byli zajímavé, myslím se, že i poutavé a to základní v nich bylo. O některé byl velmi veliký zájem. Myslím si, že kdyby si to přečetli alespoň jen jednou, tak jim to určitě něco dá. Počet lidí ve skupince bych omezil tak na 3, organizace o rozvržení hodin velmi dobré; odpolední program byl celkem dobře organizovaný každý nebo aspoň ten, kdo chtěl, věděl, co má dělat; samozřejmě občas nějaké ty mušky byly, ale myslím, že byly celkem přijatelné Na skupinku si nemohu stěžovat, jen se musí dávat pozor při hodinách aby se to nesvezlo na one man show. počet lidí ve skupince ideál ty 4 lidi, více už moc ne, ti se potom jenom rozhlíží po třídě, A myslím že to nepůsobí úplně dokonale. Já osobně si myslím, že takové ty letáčky o lásce, že působí tak moc sladce a zrovna při prvním kontaktu s církví dostat do ruky něco takového nevím.jinak brožurky se mi líbily. Protože jsem byl vedoucí skupinky, mohl jsem si svoji skupinku vybrat, takže jsem si vybral lidi se kterými se mi dobře spolupracuje a po celou dobu nebyl problém, na věci jsme měli podobné názory a pracovalo se v pohodové atmosféře. Skupinky byly fakt občas řehole, protože tam chodily i ty kyselé ksichty, které celou dobu dávaly najevo, že je to obtěžuje. Počet no 4 by úplně stačili Počet lidí ve skupince byl tak akorát, více lidí už by si asi překáželo, spolupráce byla super, byli jsme docela vyvážená skupinka, každý měl co nabídnout, každý se zapojil, lidsky mi byli blízcí. Myslím si, že pomůcek, materiálů a ukázek strategie bylo dost a pokud by bylo třeba, tak se dali sehnat i další. Jsem spokojený. Byli jsme čtyři, Honza Jurečka to měl dobře vymyšlené a zorganizované. Šel si pevně za svým cílem, ale proběhly i potřebné diskuse. Snažili jsme se rozdělit práci mezi každého člena týmu, ale jak to bývá, tak někdo toho měl víc někdo méně Nikam jsme nespěchali. Více presu by asi nevadilo, alespoň mně ne. Viděli jste někdy Boha? Existuje Bůh? Kdo vyrobil vesmír? Co je to nebe a co peklo? Je Bůh žena nebo muž? /otázky na SŠ/

9 Ad 4. Školy Co se týče církve, pořád bylo jedno téma Ježíš chodil bosky a papež si žije ve zlatě! Prezentace ve školách tvořila základ našich misií. Byli jsme celkem na 6 středních školách v Přerově: Gymnázium J.Blahoslava 3 hod. /61 studentů/, S.průmyslová škola 24 h./243 s./, S.š.gastronomie a služeb 6 h. /104 s./, S.zemědělská škola 14 h. /121 s./, S.zdravotnická škola 6 h. /81 s./ + další týden byl program v Škodově gymnáziu 10 h. /132 s./. Dohromady 63 hodin z toho 22 dvouhodinovek, které se jednoznačně osvědčily. Studentů bylo 742. Počet hodin se dost měnil podle situace na školách. Bylo třeba operativně reagovat. Příprava se zaměřovala na 1-hodinový vstup, který se pak upravil na delší čas. Každá z 5 skupinek měla k dispozici auto, dataprojektor, popř. další pomůcky /včetně letáčků a speciálně vytvořených brožurek pro všechny účastníky/. Vše bylo dáno tak, aby každá sk. mohla navštívit všechny školy vždy asi hodin. Obsah programu byl pestrý různé formy prezentace, scének, kvízů, filmu, diskuze apod. Základní osnova byla: představit se, vlastní téma /životní hodnoty, křesťanská víra/, osobní svědectví, diskuze, pozvání na doprovodné akce Účelem bylo odbourávání předsudků vůči víře v Boha, vůči křesťanům, církvi a spíš než dávat hotové odpovědi snahou bylo vzbudit v posluchačích nové otázky a přemýšlet o těchto tématech. Vyhodnocení : Naší strategií bylo rozpoutat diskuzi a zapojit do ní co nejvíce studentů (dávat si pozor aby to nebyla přednáška). Stanovili jsme si cíl co jim chceme říct (nemělo smysl si přesně něco připravovat diskuze šla pokaždé trochu jiným směrem) Nejlépe hodnotím zdravotní školu, povolání blízk é našemu. Dobré je mít vždy k dispozici vlastní techniku a flash disk s prezentací. Výborně se nám to osvědčilo. Skupinky jsou důležité pro navázání rozhovoru. Obecně téma klinické smrti nezaujalo. /osnova programu viz příloha č.1/. Byl na něj jeden dotaz za celý týden. Nepodařilo se dobře udělat mosty mezi jednotlivými částmi. Velice dobrý pocit vždy z diskuze. Podařilo se vytvořit dobrou atmosféru, celá řada dotazů... Z toho usuzuju, že obecně by se vlastní prezentaci neměl dávat zásadní prostor, zásadní prostor by měl být pro dotazy. Mít ale připravený náhradní program v případě, že by dotazy přece jen nebyly. Naší skupince hodně vyhovovaly dvouhodinovky. Mohli jsme flexibilně a v pohodě reagovat na třídu, pracovat s ní. Vždy zbylo dostatek času na dotazy, kterých bylo tolik, že program na druhou hodinu jsme použili za celý týden jen jednou a navíc jen zčásti. Když jsme měli v závěru týdne jednohodinovku, tak po týdnu dvouhodinovek byla dost propadákem. Sešlo se víc faktorů (zdržení na začátku, specificky pasivní třída, vtíravý dotaz jednotlivce.), ale celkově to ukázalo na to, že náš program pro jednu hodinu pravděpodobně nebyl dost zajímavý. Dvouhodinovky byly lepší než hodinovky, v hodino vkách bylo málo času, zvláště na dotazy a celkově to působilo hekticky. Studenti víceméně spolupracovali, byla i legrace. Bylo to fajn, natož že jsme z toho měli obavy. Program, podle mě, taky nebyl špatný. Atmoška byla dobrá, vůbec nebyla napjatá.

10 Určitě byly dvouhodinovky lepší. Byl čas, klid, prostor, Nakonec bylo vidět, že nezáleželo tolik na připraveném programu a našem výkonu ten byl všude velmi srovnatelný, ale výsledek se neskutečně moc lišil v závislosti na třídě a jejích dominantách. Někde jsme museli program natáhnout, protože bychom se utrápili na trapném tichu místo diskuze, někde naopak se program uspíšil aby zbylo co nejvíce času pro volnou diskusi. Celkem jsme s naší skupinkou absolvovali 7 vstupů (6x90 min 1x45 min) + já jsem ještě zaskakoval ve skupince Tomáše Marady. Zopakuji zkušenosti z minulých let: jedna hodina je doopravdy málo, i když alespoň něco. Dvouhodinovka se může zdát dlouhá, ale pro případ nouze (neaktivní třída, když program skřípe) se dá využít přestávky pro nový start a alespoň u nás to pomohlo /osnova programu viz příloha č. 2/. Špatná připravenost na dvouhodinovky. V konviktu jsme celou dobu nacvičovali jednohodinovku a pak jsem najednou zjistil, že máme vystupovat po dobu dvou vyučovacích hodin. Co se týče atmosféry ve třídách bylo to různé, myslím si, že záleželo hodně na inteligenci studentů a jejich schopnosti diskutovat. Na nás pak záleželo, jestli jsme dokázali probořit ledy neochoty ke konverzaci, diskuzi. Atmosféra byla na všech školách dobrá, blokování ze strany studentů nebo nějaké slovní útoky vůbec nebyly. Na gymplu a myslím ještě na zdravce by sami chtěli pokračovat. Bylo vidět, že o náboženství se v tom smyslu, co si ve skutečnosti každý z nás myslí o životě, vůbec nemluví, a že když jsme toto tabu prolomili, studenti se v něm fakt našli. Jen jednou jsem měl v diskusní skupince holku, která nejevila vůbec žádný zájem, ale bylo na ní vidět, že i jinak je v jakési apatické depresi. To, že někteří říkali, že o otázkách po smyslu života ještě nepřemýšleli, byla mnohdy pravda, ale často jsem pozoroval stydlivost a viděl jsem, že se tak zbavili nepříjemného přiznání, kterým by se třeba pro své naivní nebo nedořešené názory zesměšnili. Platilo taky, že ten, kdo měl proti církvi výhrady a dost tvrdé kritiky, se nikdy nebál mluvit, dlouho a sebejistě. Naopak věřící byli značně stydlivý a dost neprůrazní. Evoluce a kreacionismus jsou úplně passé, taky geneze s Adamem se neobjevila ani jednou. Co se týče církve, pořád bylo jedno téma Ježíš chodil bosky a papež si žije ve zlatě! Historicitu Ježíše Krista nikdo neřešil, když jsem se ptal, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že vůbec neexistoval, tak To je jedno, důležité jsou jeho krásné myšlenky U nás se opakovala zase jen otázka ohledně celibátu a sexu. Vhodnost našeho programu jsme myslím odhadli dobře, zvlášť test byl dobrý, byl odlehčený, což je uklidnilo, ale byl o věcech duchovních na které se dalo krásně navázat. Myslím si, že dvouhodinovka je ideální (i když v pátek na gymnázium bychom byli schopni prodiskutovat i třetí hodinu). Beseda většinou ze začátku vázla, ale když jsme je ve skupinkách nahlodali otázkami, tak se rozvinula velice dobře. Většinou (alespoň mě to tak přišlo) se snažili zapojovat, byli ochotni vyslechnout názory druhých skupinek i naše shrnutí. Když potom následovaly dotazy (hlavně na gymplu), byly velice promyšlené-bylo na nich vidět, že o tom přemýšlí a že je to zajímá. Myslím si, že program se nám podařil připravit dobře. Atmosféra se většinou navázala skvělá: při tématech ve skupinkách i v prostoru pro dotazy. Nejčastějšími dotazy byli proč jsme se rozhodli studovat na kněze, proč věříme, jak jsme se k víře dostali (jestli jsme v ní vyrůstali či ne) atd. Na gymnáziu byli dotazy trochu kontroverznější dostali jsme se na restituce, čarodějnice, křížové výpravy atd. Doufám, že jsme jim odpověděli vždy dostatečně a že jsme trochu pomohli spravit jejich obrázek o církvi. Co mě trochu mrzelo, že se někteří na gymplu během prezentace učili, ale na druhou stranu to chápu (dělal jsem to na gymplu taky-zvláště před písemkami). Co bylo také zajímavé, když jsme jim dali temata na zamyšlení, na středních psali většinou slova, zatímco na gymplu se vyjadřovali celými větami. Atmosféra ve třídách byla proti mému očekávání velmi dobrá a vstřícná Hodinový program je příliš málo za tu dobu se nic nestihne, překvapilo mě že u nás nejvíce diskutovali elektrikáři především z nižších ročníků, možná je to tím ze to je obor logicky smýšlející, a prvaci ještě sotva rozkoukaní ve školách. Na začátku jsem měl obavy z 2-hodinovek, ale ukázalo se,že jsou téměř nutností. Rozhodně bych doporučoval i pro další roky více časů na všechno a hlavně na diskuze, zvláště na gymnáziích, kde bych řekl, že právě diskuze byla nosným bodem celého programu a díky níž se podařilo odbourat spousty předsudků, které mezi mladými a nejen jimi stále přetrvávají. Rozhodně se nenaplnily obavy o nepřátelském prostředí ve třídách ve většině tříd převažoval spíše zájem. Jelikož jsem ve skupince Tomáše Marady, tak si m yslím že vám to popíše /osnova viz příloha č.3/ Hodně jsme kladli důraz na improvizaci, což bylo pro mě velmi dobré(osobně) a můžu říct že obavy z rozdělení posluchačů do skupin se nenaplnily a bylo také dobré kontroverzní téma když tak nechat vyšumět, nebo přejít na jiné téma, aby se program někde nezasekl... Ty skupinky byli pro mě to nejlepší co jsem z té hodiny mohl ocenit, protože se tam přelomila ta bariéra která je mezi katedrou a školními lavicemi...:-)

11 Nejhorší byl začátek, kdy jsme nevěděli co nás bude čekat, ale postupem času jsme se uklidňovali a sehrávali. Dost záleželo i na studentech, jak reagovali. Někdy to bylo těžší, ale někdy byli plní zájmu a dotazů, tak to bylo příjemnější a jednodušší. Po celých misiích a všech výstupech ve školách u mě jednoznačně převládá pozitivní nálada. Již při celokonviktní informační schůzce k misiím velmi zdůraznit, aby ve třídách probíhala diskuze nad životními hodnotami a aby si do nebližšího setkání misijní skupinky důkladně prostudovali materiály z předchozích let. Na první schůzce každá misijní skupinka by si měla pořadí hlavních fází vystoupení ve třídách a rozdělit mezi členy zpracování základů každé fáze. Video a moderovanou diskuzi (v ní se především ptát a další otázky přizpůsobovat odpovědím studentů). Velmi doporučuji vybrat si krátké video o hodnotách nebo křesťanství a také se velmi zamyslet na tématem moderované diskuze. Pokud je svědectví pevně zabudované ve schématu vystoupení doporučuji, aby si ho zpracovali maximálně dva. Dobré je ale mít připraveno svědectví jako odpověď na dotazy studentů nebo v rámci moderované diskuze. Připravit se velmi dobře na to, aby moderovaná diskuze byla pružná na množství psaných dotazů studentů. Když je dotazů hodně, je možné diskuzi zkrátit a odpovídat na dotazy. (nevím jestli by to bylo vhodné, ale možná by šlo uvažovat o zvukovém záznamu vystoupení ve třídách). Doporučil bych skupinky v programu ve školách, i když naše skupinka rozdělení třídy na skupiny neměla. Myslím si, že studenti by měli víc odvahy se otevřít a zeptat, kdyby jich sedělo víc proti jednomu konvikťákovi. Po přípravných hodinách v TK jsem byl proti skupinkám, ale osobní zkušeností ve třídách mi rozdělení třídy na skupinky přišlo jako výborný nápad. Když se studenti ve třídě ptali, neměli strach, tak to šlo, ale když jim to bylo jedno, nechtěli se ptát, nevěděli proč a na co, tak si myslím, že skupinky by tuto situaci ve třídě vyřešily. Drtivá většina těch děcek (i učitelé) fakt něčemu věří, i když to mají různě popletené, tak mají svoje hodnoty (víc jak pětina z nich chce vstoupit do manželství a víc jak polovina chce stabilní rodinu) a většinou nejsou tak bezpáteřní, jak o nich obvykle uvažujeme. A u takovýchto lidí pak je na čem stavět při opravdové evangelizaci. Vážený pane magistře, děkuji za ocenění naší spolupráce a věřím, že v budoucnu bude pokračovat ku prospěchu obou stran. S pozdravem PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura Střední škola gastronomie a služeb Přerov /písemná reakce na naši návštěvu ve škole/ Ad 5. Návštěvy v rodinách a program v Čekyni

12 V příštích letech bych se toho určitě držel!... V neděli si nás po dopoledních bohoslužbách rozebraly rodiny z farnosti na oběd. Díky panu děkanovi, který toto zařídil, jsme měli skvělou příležitost poznat situaci ve farnosti i u místních lidí. Odpoledne jsme se zúčastnili Dětského dne v Čekyni u Přerova, kde v místním areálu probíhal program na mnoha stanovištích /leckde pomohli i naši studenti/ a zároveň /kromě občerstvení a táboráku/ byla možnost si zahrát fotbal nebo volejbal. Vyhodnocení : Přijetí v rodině super. Malá rodina, kde jsou tři děti. Žije skromně, ale vnitřně velice bohatě a v lásce. Maminka se nás ptala na volbu povolání, bavili jsme se o náhradě ženy, úplným odevzdáním se Bohu. Tu mezeru po ženě, prostě musí zaplnit Bůh. Návštěvy byly naprosto perfektní dostal jsem se do rodiny, kde syn i matka prožili klinickou smrt, což jsme pak pravidelně používali a celkovému svědectví klinické smrti to prospělo Povzbuzení i zážitek pro konvikťáky i rodiny. V příštích letech bych se toho určitě držel! V rodině Malantových bylo fajn, je to správná rodinka. Měli 3 děcka, dvě dospělé holky a skoro dospělého kluka. Dostali jsme tak veliké porce, že až mě to padalo na stůl. V Čekyni jsem hrál celých 3h. volejbal pak mě pán Malanta dal párek na opékání. Bylo to povedené odpoledne. Návštěva v rodině pro mě byla obrovským povzbuzením a tím nejlepším začátkem. Vůbec bych se býval nebránil, aby to samé bylo i na konci aspoň kafe nebo tak. Byla to úžasná zkušenost a krásný pocit. Byla to krásná rodina, chovali se k nám velmi hezky, cítli jsme se tam dobře a spoustu se toho dověděli a pro další věci se nadchli. Taky pro mě bylo asi důležité, že jsme si mohli vybrat, s kým tam půjdeme takže jsem vděčný a nadšený, že to byl zrovna Ondra Poštulka. Čekyňský program jsem strávil na volejbalovém kurtu, kde jsem se svou snahou věnoval spíše dospělým. Nevím, nakolik to bylo podle plánu, ale alespoň jsem se seznámil se spoluhráči a navázal kontakty takto. Myslím si, že velký krok ke sblížení udělali kluci od hudby se svými schopnostmi. Než jsme se rozešli do rodin, byl chvíli zmate k, protože jsme se včas nedohodli na dvojicích. Asi to bylo způsobeno časovým vypětím před odjezdem na misie, kvůli odpadlým úterkům (statní svátky) a ministrantskému dni. V rodinách to bylo skvělé. Podle mě většina si z nás přišla na své. Já jsem byl v rodině chemika, který pracuje v Precheze. Byli jsme u jedné paní, která byla sama doma (děti už odrostlé, a manžel asi s ní nežil), téměř jsme se nedostali ke slovu, pořád nám něco vykládala. Ale velmi srdečná a příjemná atmosféra, přispěla nám na misie 600kč, odevzdali jsme je o.alfrédovi. V Čekyně příjemné odpoledne jen pokračovalo. Program v Čekyni byl velice super. Aspoň trochu jsme mohli poznat mládež z místní farnosti. Já jsem byl na stanovišti s Pavlou a myslím si, že jsme si rozuměli a i pobavili:). Ukazovali jsme dětem obrázky (např.: zvířat, rostlin...) a ony měli poznávat co na nich je. Velice se mi i líbilo okolí a trasa, kterou měli jít (pěkná procházka v přírodě- v lese). Byla to i dobrá inspirace pro nedělní odpoledne (pro jsem čerpal i z mnoholetých zkušeností za skatu). Myslím že jsou dobře tyto akce pro sjednocení farnosti, je dobré že drží tradice. A oběd bezvadný i když tedy byla rýže Opět velký údiv - jsem z děkanátu, který dnes už leží v Čechách a proto nejsem moc zvyklý na takovou srdečnost. Opravdu skvělé přijetí v rodině člověk se cítil v pohodě paráda Já byl s Láďou u jedněch mladých manželů, kteří byli úplně normální veřící, měli tři děti a čekali další, a když jsme překonali počáteční ostych a trapné mlčení, dalo se s nima skvěle popovídat. Víc se ptali oni, ale ne zase moc a konverzace byla na ty dvě hodiny tak akorát. kdybychom pak nikam nespěchali, asi by to skončilo nějak rozpačitě Na oběd byla nudlová polévka, kuřecí přírodní s bramborem a oblohou, kofola, potom kafe a výborná buchta s jablky a šlehanými bílky My jsme se s Lukášem dostali do velmi sympatické rodiny, kde byly velmi vstřícní a milí lidé, chutný oběd, proto jsme byli velmi spokojení. Na programu v Čekyni se mi líbilo, že jsme se do něho mohli také zapojit, já konkrétně jsem byl u lanové dráhy, kde jsem vydatně pomáhal seznámil se s dalšími lidmi. Počasí vcelku dobře vyšlo no a na konec byl buřt a fotbálek na hřišti, takže z mého pohledu super akce. Moc pěkné a příjemné prostředí v Čekyni. Setkání s mnoha novými lidmi, navázání kontaktů, další zkušenosti s dětmi. Hodně příjemná atmosféra. Výborný nápad a ještě lepší začátek celých misií =)

13 Byli jsme dva u rodiny u rybníčku v Přerově (babička, rodiče kolem let a syn před státnicemi, 23 let). Přišel pro nás pán, po cestě debata vázla, ale u nich doma už to bylo v pohodě. Moc příjemné prostředí. Člověk zjistil, jak se rodiče dostali do Přerova a také, že život není úplně jednoduchý. Návštěva přinesla další a další nové zkušenosti. V rodině bylo vidět, že jsou rádi, že tam jsme. Oběd byl výborný akorát byla škoda, že bylo málo času posedět a povykládat. Program v Čekyni byl dobrý. Bylo to super není co dodat. Může mít kněz tělesné požitky? Kam se chodíte bavit a pijete a kouříte? Kouříte Red Whitky? Zkoušeli jste někdy marihuanu? Myslíte, že když budu kouřit marihuanu, uvidím boha? /z otázek na SŠ/ Ad 6. Adorace v Předmostí Pro mne to byl nádherně strávený čas V pondělí /po večerní mši svaté/ jsme měli v Předmostí adoraci byla to příležitost společně s místními farníky začít naše misie intenzivní modlitbou. Vyhodnocení: Vhodně zařazené, vysoká účast, dobře připravené, na začátku týdne to má svoji logiku, v rámci pestrosti programu taky. Je třeba nepodcenit i přípravu po hudební stránce, což se stalo nám a negativně to ovlivnilo dojem z adorace. Návštěvníci reagovali negativně v tom smyslu, že všechny písničky neznali, takže se nemohli zapojit, takže nepodcenit i to, aby všichni měli možnost zpívat, nepočítat s tím, že obecně známé písničky v určité části republiky budou známe i v jiné. Adorace byla zdařilá, klukům se povedlo vytáhnout dobré téma. Negativem bylo opomenutí zpěvníků pro lid, který se tak nemohl aktivně zapojit do zpěvu, což si myslím bylo škoda. Podle toho co jsem zaslechl, se farníkům adorace líbila. Mě osobně se velice líbila. Byl jsem do toho na poslední chvilu Lubošem zatažen, takže jsem měl trochu obavy, že si ji tolik neužiji, ale nakonec byla super. Nevím, jak moc vhodné byli texty, které Luboš vybral, protože jsem rozjímal jen nad malou částí z nich a spíše jsem se modlil vlastními slovy a udělal si to tak trochu podle své potřeby. Ale pro mě to byl nádherně strávený čas v rozhovoru

14 s Pánem a já jsem si to naplno užil. Co se týká reakce ostatních lidí, nevím, protože když jsem se s nimi po adoraci bavil, rozebírali jsme jiná témata (zážitky z prvního dne ve škole, život v TK, ptali se i na povolání, program na další dny...). Mě osobně se adorace líbilo, myslím, že i většině účastníků, až na pantátu a panímámu, co seděli za námi, kterým se to zdálo moc dlouhé. Z toho jsem byl víc rozpačitý než abych si z toho něco vyloženě odnesl. Moc jsem se tam necítil a navíc mi to nepřišlo zrovna dobře připravené. Adorace dobře, ale význam jsem dohledával jen v principu, že je to adorace. Abych cítil konkrétní význam pro misie v Přerově, to moc ne. Přišlo mi to stejné jak v Olomouci prostě, že jsme se nepřizpůsobili tomu, proč to taky děláme Čekal jsem více mladých, ale dobrá Co jsem tak nenápadně šel za pár lidma a naslouchal, zdáli se být spokojení. Co jsem měl možnost bavit se s farníky, tak si z adorace odnášeli jenom dobré dojmy, takže si myslím že to byl velmi přínosný bod programu. Ozvučení bylo docela zajímavé. Délka adorace byla tak akorát (i když prý přede mší byla ještě májová na té jsem nebyl). Měl jsem tu čest, že jsem ji mohl vést na střídačku s Vojtou, jinak mi přišla dost podobná jaké míváme u nás v semináři, včetně výborného zvukového doprovodu. Ohlasy na ní jsem žádné neslyšel. Kostel s krásnými malbami (tajemství radostného růžence) v presbytáři na stropě. Přišlo dost lidí. Kluci pěkně zpívali a délka adorace byla tak akorát. Vážený pane Mgr. Linharte, děkujeme za přednášky studentů, které se Vašim prostřednictvím uskutečnily na naší škole. Přednášky měly velký ohlas, studenti se o nich vyjadřovali velmi pozitivně. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na případnou další spolupráci v příštích letech. Přeji hezký den. E. Brázdová. /reakce ze SZdr.Š na náš vstup do škol/ Ad 7. Křeslo pro hosta P.Jiří Rous s romskou tematikou Co by mě zajímalo je, co si o tom myslel ten Rom, co tam také přišel... P.Jiří Rous z Brna se dlouhodobě věnuje romské otázce. Protože v Přerově je toto téma velmi aktuální, byl na úterý v hod. pozván k přednášce a následné diskuzi. V sále SONUSU /farního centra/ bylo asi 40 návštěvníků. Vyhodnocení: Lidi to určitě zaujalo, mezi sebou mají hodně těchto lidí. Jedna paní v knihovně se mi svěřila, jak byla okradena Romy.

15 Přednáška byla vhodná vzhledem k tomu, že v Přerově je hodně Romů. Měl ji opravdu odborník. Přišlo relativně dost lidí. Pokud by čas dovolil, tak bych ale v příštích letech volil spíš pozdější hodinu přednášky. Obecně si myslím, že je to přijatelnější pro víc lidí. Myslím, že by mohla mít i větší úspěch, kdyby se posunula na pozdější den, aby se o tom dovědělo více lidí. Téma mi přišlo na výsost vhodné a potřebné ještě k tomu v podání o. Rouse. Velmi vhodná přednáška, ale aby byla přitažlivá pro nevěřící, si myslím, že by musela být buď vydělená z našeho programu, nebo propagace by musela být mnohem dřív a mnohem intenzivnější. Přednáška byla pro lidi z Přerova na místě. Také mají jisté problémy s komunitou Romů a P. Rous dokáže brilantně mluvit o romském etniku v souvislostech. Oceňují také to, že mluví o Romech bez předsudků, bez nějakého nevhodného zabarvení. A co se týče mě, tak ačkoliv jsem už slyšel P. Rouse podruhé, nelituji toho, že jsem ho slyšel ještě jednou. Opravdu tu přednášku dobře zvládl. Já ji hodnotím velice pozitivně. I když jsem ho slyšel už po druhé, tak toho nelituji, protože jsem si všímal i detailů, které mě tady unikaly. Co je možná dobré zmínit, jsou reakce lidí, které jsem zval, když jsem byl ve městě rozdávat letáky. Reagovali velice různě, ale většinou, když slyšeli, že jde o Romy, říkali, že tam nepřijdou, i když jsem jim říkal osobní zážitky tady z Olomouce. Také jsem zjistil, že velice záleží na tom, jak jim to nabídnu. Zpočátku (asi prvních 5 pokusů) jsem říkal, že bude přednášet otec Jiří Rous. A jak slyšeli, že jde o nějakého otce, tak už odcházeli, což byla škoda. Tak jsem změnil strategii a říkal jsem jen, že bude přednášet odborník na problematiku s Romy, který s nimi pracuje přes deset let. Ale mohl jsem pozorovat, že předsudky proti Romům jsou v Přerově veliké. Na druhou stranu se jim nedivím, protože u nás v Třebíči ji je také dost a osobně se jim snažím radši vyhýbat, protože mám s nimi i pár negativních zkušeností, ale na druhou stranu některé znám osobně a jsou celkem v pohodě. Co jsem se bavil po programu s lidmi, tak ti to hodnotili pozitivně. Co by mě zajímalo je, co si o tom myslel ten Rom, co tam také přišel. P. Rous mluví s velkými životními zkušenosti a zajímavě nejde, o suchou přednášku ale o zajímavé postřehy. v sále seděl jeden Róm tak mě ho bylo trošku líto I když otec Rous mluvil s velkým citem tak I tak si myslím, že to pro onoho účastníka asi nebylo moc příjemné. Ty co to zajímalo, tak přišli, možná by bylo víc to propagovat, nevím proč přišlo tak málo když je to tak aktuální Byl jsem na vrátnici, ale jeden pán říkal, že toho bylo moc a byly zdálo se mu to hodně útržkovité, P. Rous nešel moc do hloubky. Ale hned potom dodával, že to bylo zajímavé, člověk zjistil hodně nových věcí a uvědomil si, co jsou Romové za národ. Myslel jsem, že poneseme dříví do lesa, ale prý to mělo docela úspěch. Osobně k tomu nic nemám díval jsem se na hokej. Myslím si, že v Přerově je romská tématika ožehavé téma, mnoho lidí neví jak s nimi vycházet, či jak je pochopit a tato přednáška na vysoké úrovni od člověka který této tématice vhodně rozumí jim snad trochu pomohla. Zhřešili jste? Proč Bůh připouští zlo? Vymítal jste někdy ďábla? Proč by nás měl ďábel trestat? Měl by nás mít rád, když bysme dělali špatnosti /dotazy ze škol/ Ad 8. Návštěva Domova důchodců v Přerově

16 Jestli jsem si někde nemusel násilně a uměle domýšlet smysl a svaté důvody proč, tak to bylo tam Po předešlé domluvě jsme ve středu odpoledně navštívili místní Dům s pečovatelskou službou a měli zde program pro několik desítek seniorů. V programu, který moderoval o.ředitel, se střídalo vyprávění, písničky /většinou lidové/, hra i svědectví. Místní obyvatelé dostali i malé dárečky a vstřícná paní vedoucí nás zase obdarovala ovocem a pozváním na další podobné setkání Zároveň jsme domluvili páteční promítání Indie, kam se pak dostavilo asi 12 lidí. Vyhodnocení: Bůh nás stvořil do společenství, takže je třeba být neustále mezi lidmi a sdílet se. Měl jsem z toho dobrý pocit, udělat něco pro druhé (hlavně osamocené) lidi. Dojem výborný. Dojem velmi dobrý. Akce tohoto typu mají velkou výhodu, že cokoliv se předvede, má velkou šanci na úspěch protože vždycky bude konvikt zpestřením a přinese mladého ducha. Je to obohacení pro obě strany, určitě bych byl pro zařadit i do příštího programu, pokud to bude jen trochu možné. Třeba i dvakrát (začátek, konec týdne) Návštěva Domova důchodců se mi líbila, lidé byli spokojení, nevím, co ještě vylepšit. I dvě pracovnice Domova, mi říkali, že dojetím slzeli. Důchoďák mi přišel jeden z nejlepších momentů celých misií. Jestli jsem si někde nemusel násilně a uměle domýšlet smysl a svaté důvody proč, tak to bylo tam. Byl jsem sám opravdově šťastný, když jsem viděl, že ty lidi mají prostě radost a stačilo k tomu tak málo. Dělal bych to častěji, víckrát. Tohle pro mě byl hlavní přínos misií. Návštěva byla zajímavá, i když jsem byl středeční odpoledne dost unavený a zpočátku jsem s návštěvou moc nepočítal. Přesto mě návštěva mile překvapila a čas tam strávený byl velmi příjemný. Jako i jinde byli velkým přínosem kluci hudebníci, kteří dokázali navodit příjemnou atmosféru a samozřejmě i otec ředitel byl výborný. O.Alfréd potvrdil roli dobrého baviče a moderátora, důchodci byli spokojení, příjemná atmosféra a není důvod do příště něco měnit. Dojatá p.vedoucí na závěr programu v Domě s pečovatelskou službou: Po dlouhé době jsem viděla naše seniory se zasmát a některé snad poprvé Ad 9. Promítání Indie v SONUSU Člověk si alespoň uvědomí, že existuje úplně jiný svět s jinými problémy, zboří /to/ řadu předsudků.. Ve čtvrtek večer po mši sv. proběhlo promítání o Indii /název - Indická mozaika/ s občerstvením - v podobě pravého indického másalového čaje a sušenkami. Přišlo 43 lidí /mimo studentů TK/.

17 Vyhodnocení: Měl jsem z toho výborný dojem, nejvíce jsem se bavil u vtipných poznámek. K dispozici mám videozáznam s trvalým pohledem na promítaný obraz včetně zvuku. /L.B./ Byla velmi vhodná, velice dobré svědectví o radostech a strastech života v jiné zemi. Celkově velmi pozitivní dojem (hodně návštěvníků), standardně velmi vysoká kvalita obsahu přednášky. Pro příští roky bych určitě zařadil. Možná s tou připomínkou, že by se měla využít nová technika. Působilo maličko rušivě to hlučné posouvání jednotlivých snímků. Tím pádem to znamená i jiná země, že? Osobně si myslím, že kterákoliv země bude mít úspěch. Indie se mi moc líbila, bylo to moc zajímavé. I těm, s kterými jsem se bavil, se to líbilo. Toto promítání se hodilo do programu. Líbilo se mi, že se vybrala zem, kterou jsme ještě neviděli, a tak jsme poznali další zem očima otce Jana. Úplně bezkonkurenční. Každý se na to těšil, každého to bavilo, Zážitkovou formou a nenásilně podané krásné věci Myslím si, že bylo vhodné a lidi zauja lo, líbilo se jim to. Bylo to nádherný. I když by možná bylo vhodnější Pásmo ze Svaté země, případně najít na večer nějaký jiný program. Momentálně mě nenapadá jaký. Děkuji za indický čaj. Troufám si tvrdit, že chutnal všem.. Zajímavý cestopis je vhodný vždycky. Ač se to O.Janovi mohlo jako přednášejícímu zdát dlouhé, měl jsem pocit, že lidi by klidně zůstali i déle, bavilo je to. Mně se to líbilo. Co jsem slyšel od lidí, tak se jim to také spíše líbilo. Velice dobrá byla i ochutnávka indického čaje (mě chutnal), aspoň jsem měl lidi v ulici na co lákat :). Lidi to myslím zaujalo, alespoň se tak při promítání fotek tvářili. Když jsme to pak probírali s mládežníky v hospůdce u piva, tak říkali, že je to zaujalo. Obdivují (stejně jako já), že si vybíráte a cestujete do takových zapadlých zemí na konci světa. (Ale mě by to také lákalo.) Co se mi líbilo, že jste to pojal i tak trochu preevangelizačně a že lidi mohli poznat, že kněží jsou úplně normální lidé. Také byl super náhled do jiného náboženství a jiné kultury, myslím si, že toto mohlo lidi velice obohatit. Myslím, že si lidé tento bod programu velmi užív ali, velmi vhodná byla i ochutnávka čaje odcházeli spokojení.. Jsem rád, že se promítalo něco nového, co ani nikdo z konviktu neviděl, takže to bylo hodně zajímavé i pro nás. Myslím že si lidé uvědomili že /jen/ materiální život není šťastný život. Určitě bych dal promítání i v následujících letech. Je to jediný fakt civilní program za celý týden, kde ani úplný ateista nemohl cítit nějaký přesvědčovací podtext. A tam taky, myslím, bylo nejvíc cizích lidí. Tím pádem bych ho možná zařadil dřív, lidi by se pak třeba nebáli jít v dalších dnech na jiný program. A udělal bych na promítání zvláštní plakáty, kde by nebylo nic o našich misiích a vylepil bych je po městě, čímž by se dali zatáhnout do misií i úplně obyčejní občané Klasická přednáška na vysoké úrovni, plná zajímavých informací, muziky, vtipu a čaje, proto myslím i velice zajímavá a poutavá pro druhé lidi. Přišlo hodně lidí (plný sál), promítání všechny zaujalo. Lidi zaujalo už jen to, jak se tam člověk dostane. Člověk si alespoň uvědomí, že existuje úplně jiný svět s jinými problémy. Promítání zboří řadu předsudků. A navíc potěšil "typický" indický čaj s oplatkem. Máte rádi děti? Poslední dobou se moc katolíků zajímá o děti. Máte je taky rádi?... Proč chcete být knězové? Nemáte strach, že někdy budete litovat, že jste vše dali Bohu? Nebude vám chybět rodina? /otázky ze škol/

18 Ad 10. Dětský domov Nakonec se přidávali ke zpěvu a tanci všichni Skupinka studentů /především hudebníků/ vytvořila zábavný / hudebně-taneční/ program pro děti v přerovském Dětském domově. Programu se zúčastnilo asi 15 dětí různého věku. Vyhodnocení: Opět velice dobrá zkušenost, hodnotím velice pozitivně. V případě možnosti bych určitě zařadil i pro příští roky. Je to velká škola pro samotné konvikťáky, kteří mají šanci si při této návštěvě uvědomit spoustu věcí hodnota fungující rodiny, obětavost a hodnotu práce vychovatelek atd. Při návštěvě je třeba si uvědomit, že bude třeba prolomit ledy. To nám dalo dost práce, ale povedlo se. Je třeba umění improvizovat podle nálady. My jsme měli velmi pestré složení dětí (5-20 let), takže nebylo jednoduché zaujmout všechny. Je třeba jít do domova s tím, že jdeme spíše než na návštěvu a ne k nějakým chudáčkům. Samy vychovatelky nás toto upozornily a je to i celkem logické a neplatí to jen u dětí v DD, ale i postižení atd. atp. Velmi podobné pocity jako s domovem důchodců. Jen tam chyběl někdo z představených bylo to místy velmi rozpačité a stydlivé. Ale děcka fakt měly radost a snad je to většinou i bavilo. Měli jsem to těžké, protože tam byli děti od 5-20 let. Vychovatelky z domova nás pozvali, abychom tam vedli výuku folklorních tanců, ale jak mám učit folklorní tanec namalovanou puberťačku, která se stydí být aktivní a je to pro ni tak trochu trapas? Zvolili jsme pro ně přijatelnější program, myslím, že je to moc bavilo, nakonec se přidávali ke zpěvu a tanci (jinému než folklornímu) všichni, byli jsme tam nakonec dvě hodiny. Velmi dobré děti aktivně poslouchaly a hl. to bylo i pro spolubratry přínosem (já osobně jsem strávil ve školce jako učitel půl roku) docela mě překvapilo proč existují církevní školky, protože je to dost omezující z jedné strany s tím souhlasím, protože je brutalita i ve školkách, ale pak se bojím že ty děti nepůjdou do základní církevní, a že je tam velký skok ve společnosti. Ze začátku napjatá atmosféra, ale poté se nám ji podařilo uvolnit, dobrý pocit z možnosti udělat lidi alespoň na chvilku šťastnými Školní dotazy: Proč věřit? Je správné být ateista? Máte přátele, kteří jsou nevěřící? Ad 11. Film Most s následnou diskuzí

19 Most ještě není tak provařený, jak si mnozí myslí Půlhodinový film Most má minimálně preevangelizační potenciál, proto jsme ho vybrali pro prezentaci o Misiích s tím, že může oslovit kohokoliv. Po promítnutí filmu jeden ze studentů vedl diskuzi, při níž také vysvětlil některé symboly a význam filmu. Kromě TK přišlo 47 lidí. Vyhodnocení: Neměl jsem s ním žádný problém. Byla vysoká účast, což hodně pozvedlo dojem z akce (obecně z jakékoliv akce). Možná více dbát důraz na diskuzi, víc se snažit film probrat dopodrobna. Ale to záleží na atmosféře konkrétní sešlosti. Myslím si, že film je pro užší zájmovou skupinu, takže by bylo nutné také delší a intenzivnější propagace, na druhou stranu pro věřící může být také velmi přínosný. Film Most včetně diskuze byl vynikající. Co se týče promítání filmu z křesťanskou tématikou určitě bych to doporučil i na příští misie TK. Případně by se dal použít i film Misie, Papež Jan Pavel II.,. Ptali jsme se farníků, a Most ještě není tak provařený, jak si mnozí myslí, hodně lidí ho vůbec nezná. Vhodný byl křesťanská tematika. Diskuze byla dobrá, jen škoda, že to Lukáš hned utnul. V podstatě jen vysvětlil symboly, ale na samotnou kritiku z řad obecenstva se nedostalo. Diskuze měla být daleko delší. Já osobně jsem ho viděl s komentářem minimálně po třetí. Myslím si, že to není špatný (pre)evangelizační film. Nebál bych se ho zapojovat i nadále. Jediné, co se mně moc nelíbilo, byla následná diskuze. Podle mě se nedá diskutovat v tak velkém množství lidí a na mě to spíše působilo jako komentář nebo vysvětlení k filmu. Já osobně bych vyškolil více z nás (třeba všechny) (myslím tím, že bychom si aspoň trochu nastudovali to, co tam Lukáš říkal) a diskuzi bych vedl v několika menších skupinkách (cca po 10-20). Ale je to jen můj osobní názor a nevím jak by k tomu přistoupili ostatní a jak bych to fungovalo v reálu. Jen si myslím, že by se zapojilo více lidí (i ti, kteří se v tak velkém množství neodvážili) Myslím si, že by nebylo špatné po diskuzi pustit film ještě jednou, aby se každý mohl více všímat detailů. Říkal jsem to už v Přerově a protiargument byl, že by to trvalo moc dlouho. Tak nevím, jak by se to prakticky udělalo (jestli by to pro lidi nebyla škoda času). Skvělá moderace, následná diskuze také samozřejmě skvělá, celkově naprosto fenomenální taky jsem to moderoval =) Trošku jsem měl obavy, že se diskuze nerozběhne, byly tam problémy s prostory, protože byly pod zámkem, ale nakonec, přes určité problémy vše v pořádku Ano, ale myslím si že byl špatně propagovaný, v tom smyslu, že je to psycho a že bych ten film třeba své matce (60)nikdy nepustil a bylo to i vidět na těch starších že je to dost zdravotně vzalo; neříkám že by se neměl pouštět, ale jen těm kdo to dokážou strávit. Lepší by bylo jim prozradit celou tu základní symboliku a lidi by mohli víc diskutovat o poselství filmu. Možná bych jim to (alespoň něco) řekl už před filmem a třeba by z toho měli větší užitek. Nemusela by se prozrazovat zápletka, jenom vedlejší motivy. Asi bych to dal i příští rok, třeba až koncem týdne. promítaní je dost pasivní činnost a my se flákali a koncem týdne, když byli všichni úplně vyšťavení, se dělalo sportovní odpoledne, koncert a dvě velké akce pro farnost

20 O nesporných kvalitách filmu nelze pochybovat, a každý si z něho mohl něco odnést. Myslím si ale, že toto bylo spíše pro mladší účastníky a debata, která se ne úplně povedla tomu i nasvědčovala. Určitě doporučuji i nadále. Nevím kolik přišlo nevěřících a hledajících lidí, ale film zaujal a podnítil k přemýšlení i všechny věřící. I když jsem tento film viděl už asi po 4. nebo 5., tak jsem zase viděl nové souvislosti. Neúčastnil jsem se. Jeden starší manželský pár se nás v Předmostí ptal, o čem to je, měli zájem se zúčastnit, ale už se jim nechtělo jít večer tak daleko. Prý doufali, že bude promítání i v Předmostí (hlásilo se v ohláškách, že by mohlo být) Otče, prožil jsem díky Vám a vůbec všem, kteří jste u nás v Přerově pobývali, moc pěkný týden. Přeji hodně Božího požehnání v další činnosti a plánech. Chvála Kristu Jiří Vondra, Přerov II Předmostí / pozdrav jednoho z diváků filmu Most/ Ad 12. Koncert Aneb: Kolik si myslíte, že může hrát hráčů na jedny housle? /odpověď najdete ve vyhodnocení / V pátek se v SONUSU konal jeden z vrcholů našeho programu - koncert v režii T.Marady - jeho hře na housle patřila první část a pak se přidali další kolegové se zpěvem i hrou. Přišlo 67 lidí. Vyhodnocení: Koncert super, nejlepší byl závěr a potlesk. Nejlepší jsou přidané písně s potleskem. Určitě další příležitost být v kolektivu lidí. Koncert byl velkým zážitkem. Opět velmi vysoká účast. Hodně kvality (skoro veškerou) dala koncertu hra Tomáše. Právě díky tomu, že je v konviktu Tomáš, bylo velice vhodné takový koncert zařadit. Pokud by tam nebyl on, bylo by na zvážení, zda takový koncert dělat. Nastavil velmi vysokou laťku a vymyslel koncert tak, že každý si mohl přijít na své. Po koncertě přišla za Tomášem jedna paní, která snad na konzervatoři učila (ale určitě se v téhle oblasti dobře orientovala) a nechtěla Tomášovi věřit, že má absolvovanou jen konzervatoř. U Tomáše se ukazuje, jak to vypadá, když se spojí velký talent s ještě větší pílí. Myslím si, že ten koncert měl velký ohlas. Není divu. Tomáš Marada předvedl na houslích pořádné kusy. Ale i celkově to dobře připravil. Závěrečný potlesk mluvil za všecko. Nečekal jsem vůbec, že to bude mít takový úspěch. A opravdu třeba přiznat, že nebýt Tomáše, tak to nemá cenu. Troufám si říct, že koncert byl nejlepší částí našeho programu, i díky Tomášovu profesionálnímu vkladu. Společné vystoupení pak navodilo pohodovou atmosféru a tak bylo na koncertu obojí profesionalita i hudební zábava.

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Zpětná vazba ke kurzu KM - ZŠ Kunratice, sobota 17. ledna 2015

Zpětná vazba ke kurzu KM - ZŠ Kunratice, sobota 17. ledna 2015 Zpětná vazba ke kurzu KM - ZŠ Kunratice, sobota 17. ledna 2015 1. Jak jsi spokojen/a s prací lektorek? 1. Ano, líbilo se mi, že čas byl vyplněný více metodami (lekcemi v rámci E U - R) které byly zkrácené

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

ZPĚTNÁ VAZBA: 1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo?

ZPĚTNÁ VAZBA: 1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? Už od první chvíle na mě škola udělala velmi dobrý dojem. Prostory jsou krásné, lidé příjemní a nadšení do své práce a je to na první pohled vidět. To koresponduje i s množstvím rozvíjejících a vzdělávacích

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi vytváření Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi metodický průvodce Colin Newton a Derek Wilson Inclusive Solutions Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením Rytmus.

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

Přílohy. Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče. Dotazníky pro rodiče a děti. Fotografie ze společných akcí

Přílohy. Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče. Dotazníky pro rodiče a děti. Fotografie ze společných akcí Přílohy Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče Dotazníky pro rodiče a děti Fotografie ze společných akcí Dotazníkové šetření -rodiče O Začít spolu jsem si hodně přečetla, ještě než můj syn začal chodit

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Příloha 2b. Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti. Žďár nad Sázavou,

Příloha 2b. Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti. Žďár nad Sázavou, Příloha b Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti Žďár nad Sázavou, 1. 13.. 13 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 15 účastníků kurzu KA.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

SETKÁNÍ SENIORŮ. Bc. Marta Koňaříková pastorační asistentka

SETKÁNÍ SENIORŮ. Bc. Marta Koňaříková pastorační asistentka SETKÁNÍ SENIORŮ Začátkem léta uspořádala Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba již tradiční setkání seniorů z našeho regionu. Setkání začalo mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA výstupů z evaluačních dotazníků lektorů z kurzů DVPP za UP Problematika zdravotního postižení či znevýhodnění Období listopad 2013 květen 2015 Od listopadu 2013 do května bylo realizováno

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více