ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy a Školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení školy Charakteristika žáků Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhodobé sportovní aktivity Další akce školy Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika Školního vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění tematických okruhů průřezových témat Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Učební plán pro 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Povinně volitelné vyučovací předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary Učební osnovy Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova

3 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Seminář z jazyka českého Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Konverzace v německém jazyce Cvičení z matematiky Výpočetní technika Astronomie Ekologická výchova Chemická praktika Seminář z přírodopisu Seminář ze zeměpisu Výtvarná praktika Sportovní výchova Domácí práce Ruský jazyk Španělský jazyk Konverzace v ruském jazyce Konverzace ve španělském jazyce Nepovinné předměty Sborový zpěv Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Pravidla pro hodnocení žáků Kritéria pro hodnocení žáků Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Vlastní hodnocení školy Cíle autoevaluace Oblasti hodnocení Příloha č.1 Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Příloha č.2 ŠVP pro ŠD Příloha č.3 Použité zkratky

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Opava IČO: IZO: RED-IZO: tel.: Mařádkova Krnovská ředitel školy: Mgr. Michal Vitásek autoři ŠVP: kolektiv pedagogů ZŠ Opava, Mařádkova 15 koordinátor ŠVP: Mgr. Věra Malcherová Zřizovatel školy: Statutární město Opava Horní náměstí Opava tel.: Školní vzdělávací program byl schválen pedagogickou radou dne 3. září Platnost dokumentu od 3. září V Opavě 1. září 2011 Mgr. Michal Vitásek ředitel školy 4

5 2. Charakteristika školy a Školního vzdělávacího programu 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení školy Škola je plně organizována, má dvě oddělená samostatná pracoviště, původní ZŠ Mařádkova, jež se nachází v centrální části města, byla ke školnímu roku 2004/05 sloučena se ZŠ Krnovskou, která se nalézá v městské části Jaktař. Obě školy mají dlouholetou tradici, Mařádkova navazuje na činnost české chlapecké a dívčí školy otevřené v roce 1925, v prostorách Krnovské se učí již od roku 1909, byla otevřena jako první česká měšťanská škola v Opavě. Škola na ulici Mařádkova využívá tři budovy umístěné nad sebou. Dvě propojené slouží svými devíti školními třídami, menší tělocvičnou s vlastními šatnami a sociálním zařízením, jazykovou a počítačovou učebnou žákům prvního stupně, kterým je k dispozici rovněž pět kluboven školní družiny s vlastní jídelnou a výdejnou obědů. Třetí budovu s přístavbou sportovní haly navštěvují žáci druhého stupně. Nachází se v ní sedmnáct učeben, z toho deset je vyhrazeno jednotlivým kmenovým třídám, ostatní slouží jako kompletně vybavené učebny fyziky, chemie, cizích jazyků a výpočetní techniky. V jedné třídě je umístěna školní knihovna. V přístavbě haly jsou školní dílny s vybavením pro práci s kovem i dřevem a vlastní odbornou učebnou. Nad dílnami se nachází školní cvičná kuchyň s jídelničkou. Součástí školního pozemku je také školní hřiště pro míčové hry a areál zahrady se záhony a menším sadem. Velká sportovní hala je využívána nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také pro tréninky basketbalových tříd a sportovní utkání žáků naší stejně jako dalších škol v okrese. Žáci navštěvující budovu na Krnovské ulici mají k dispozici osm tříd, vybavenou učebnu fyziky a chemie, vlastní hudebnu, velkou počítačovou učebnu, keramickou dílnu a tělocvičnu. Družina ke svému provozu využívá třídy prvního stupně. Všechny učebny obou škol jsou vybaveny audio i videotechnikou, počítači i přístupem k internetu. Obě školy se nalézají blízko Městských sadů, jež mohou být díky svému vybavení (koupaliště, on-line rampa, úseky vhodné jako běžecké dráhy, cyklo i on-line stezky) využívány v hodinách tělesné i sportovní výchovy, stejně jako přilehlý areál Stříbrného jezera pro botanické a zoologické procházky a pozorování Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti bydlící v nejbližším okolí školy. Přibližně 5 % žáků dojíždí z odlehlejších částí Opavy nebo z blízkých vesnic. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Výchovně vzdělávací proces zajišťují pedagogičtí pracovníci: Jméno Kvalifikace Další činnost Mgr. Michal Vitásek všeob. vzděl. před. ředitel školy Mgr. Věra Malcherová všeob. vzděl. před. zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Očenášková všeob. vzděl. před. zástupkyně ředitele Mgr. Šárka Bociánová pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent, vychovatelka ŠD Mgr. Jana Brodská pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent Mgr. Radka Czudková všeob. vzděl. před. asistent pedagoga Mgr. Lenka Černohorská všeob. vzděl. před. asistent pedagoga Mgr. Petra Elblová všeob. vzděl. před. vychovatelka ŠD Mgr. Šárka Grigarová pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent Mgr. Martina Harazimová všeob. vzděl. před. Kateřina Havlíková asistent pedagoga Mgr. Nikola Henčlová všeob. vzděl. před. dyslektický asistent, metodik prevence Mgr. Michaela Hrubá všeob. vzděl. před. vychovatelka ŠD Mgr. Jan Hruška všeob. vzděl. před. Mgr. Lada Hůlková všeob. vzděl. před Mgr. Pavel Kleibl všeob. vzděl. před. správce sítě Mgr. Petra Kořistková pro 1. st. ZŠ Mgr. Robert Lidmila pro 1. st. ZŠ Mgr. Silvie Lidmilová všeob. vzděl. před. výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Matušková pro 1. st. ZŠ Mgr. František Pavlát všeob. vzděl. před. správce sítě Mgr. Jana Pavlátová pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent Mgr. Dana Pernikářová pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent Mgr. Renata Podešvová všeob. vzděl. před. Mgr. Petra Růžičková pro 1. st. ZŠ Mgr. Jan Smija všeob. vzděl. před. Mgr. Jana Suchánková všeob. vzděl. před. Mgr. Jana Škrobánková všeob. vzděl. před. Mgr. Elen Štorková všeob. vzděl. před. Bc. Barbora Vilčová všeob. vzděl. před. Mgr. Marcela Vyhnánková všeob. vzděl. před. Mgr. Eva Zahelová všeob. vzděl. před. Mgr. Jiří Zdrálek speciální pedagog Drahoslava Hobžová vychovatelka ŠD vedoucí vychovatelka ŠD Bc. Daniela Beranová vychovatelka ŠD Pavla Hřivnová vychovatelka ŠD asistent pedagoga Mgr. Bc. Simona Němejcová vychovatelka ŠD Mgr. Sofie Polášková všeob. vzděl. před. vychovatelka ŠD Ludmila Tesárková vychovatelka ŠD V projektu SIPVZ absolvovala většina pedagogů školení stupně Z - S. 6

7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce V rámci mezinárodní spolupráce uskutečňujeme každoročně výměnnou návštěvu družební školy Gymnázia v Ratiboři. Společné aktivity dětí zahrnují oblast sportovní, výtvarnou, jazykovou a ekologickou. Pedagogové vzájemně spolupracují na organizaci celé řady školních projektů, které v přehledu uvádí následující tabulka. NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN Mikulášská nadílka Nadílka pro žáky nižšího stupně, kterou připravují žáci 9. tříd. Akce probíhá za finanční podpory unie rodičů. prosinec Vánoční dílny Žáci 1. st. společně s rodiči navštěvují postupně dílny připravené jednotlivými učiteli a mohou si vyzkoušet různé vánočně zaměřené aktivity např. zdobení perníků, výrobu ozdob atd. Akce je doprovázena kulturním programem a vánoční výzdobou školy. prosinec Vánoční turnaj Vánoční koncerty Lyžařský výcvikový zájezd Zpíváme pro miminka Velikonoční zpívání Turnaj v kopané a jiných sportovních disciplínách mezi jednotlivými třídami. Členové sborů Studánka a Studánečka vystupují s tematicky laděným programem k Vánocům na vánočních trzích, při koledování v Raduni a v kapli u Domu umění v Opavě. Týdenní pobyt žáků 7. tříd na horách zaměřený na výuku základů sjezdového a běžeckého lyžování. Koncert pro širokou opavskou veřejnost, jehož výtěžek je věnován na podporu činnosti opavského kojeneckého ústavu. Projektu se účastní členové sborů Studánka a Studánečka. Členové sborů Studánka a Studánečka vystupují s tematicky laděným programem k Velikonocům na velikonočních trzích v Opavě. prosinec prosinec leden - březen březen březen - duben Vítání jara jarní dílny Jednotlivé dílny jsou metodicky zaměřeny na výrobky z papíru a jiných výtvarných materiálů, žáci nacvičují písně s jarní a velikonoční tematikou. Akce je určena pro žáky 1. st. březen - duben 7

8 Den Země NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN V průběhu měsíce dubna se žáci účastní akcí pořádaných Magistrátem města Opavy a ekologickými organizacemi. Organizujeme sběr starého papíru, pomerančové kůry, úklid okolí školy. Projekt je určen pro všechny žáky školy. duben Den matek Opavská dětská píseň Návštěva Osvětimi Oslava Dne matek probíhá v tělocvičně budovy na Krnovské ul. Žáci s učiteli zhotovují drobné dárky, připravují kulturní vystoupení, vystupuje pěvecký sbor, ve výuce informatiky žáci vyrábějí pozvánky. Také maminky se zapojují do akce přípravou občerstvení. Akce mívá velmi vysokou návštěvnost, je určena pro rodiče a děti. Koncert pro děti základních škol a širokou opavskou veřejnost, jehož přínos spočívá v uchování tradice slezské lidové písně. Projektu se účastní členové sborů Studánka a Studánečka. Projekt je určen pro žáky 9. tříd a je zaměřen na seznámení žáků s problematikou holocaustu jako důsledku nacistické represe za 2. sv. války. květen květen - červen květen - červen My a naše město Návštěva vyhlídky kostela sv. Hedviky, okruh Opavou s průvodcem a odborným výkladem, návštěvy aktuálních výstav. Projekt je určen pro žáky ročníku. květen - červen Toulky Opavou Den dětí Projekt je zaměřen na seznámení se s historií, kulturou a florou Opavy. Žáci 7. tříd navštíví známé architektonické památky města, opavské parky a prohlédnou si Opavu z ptačí perspektivy. Soutěžní dopoledne mezi třídami, např. závod zručnosti na kolečkových bruslích. červen červen Pěvecké sbory Kromě pravidelných schůzek sborů Studánka se uskutečňují i výjezdní soustředění sborů. Sbory pravidelně vystupují na školních i mimoškolních akcích, nahrávají svá CD. celoročně Třídění odpadů V rámci ekologické výchovy vedeme žáky k třídění odpadů ve třídách. Žáci se účastní exkurze do třídírny odpadů Technických služeb v Opavě. celoročně 8

9 NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN Ekologie - exkurze V hodinách volitelného předmětu ekologie žáci absolvují exkurze do pracovních skleníků Arboreta v Novém Dvoře, do zemědělské laboratoře, do zahradnictví, na čističku odpadních vod, na MSZeŠ. celoročně Ekologie v našem životě V rámci volitelného předmětu ekologie žáci vyrábějí užitkové předměty z odpadního materiálu, navrhují rekultivaci vytěžené plochy, sestavují dotazník pro rodiče,,chováme se ekologicky?, připravují ekologické hodiny pro žáky 1.st. celoročně Ekologické práce v terénu Plavecký výcvik Žáci volitelného předmětu ekologie mikroskopují vodní živočichy v přírodě, provádějí rozbor půdy v okolí, měří ph srážek, sledují čistotu a kyselost povrchových vod, pořádají výstavku jarních bylin a výstavku listů exotických dřevin, přikrmují lesní zvěř. Projekt je realizován v Městských lázních pod vedením instruktorů Plavecké školy, je určen pro všechny děti od 2. do 4. ročníku. Děti se učí základním plaveckým dovednostem, otužování, osobní hygieně. celoročně celoročně Školní noviny a rozhlasová vysílání My, knihy a knihovna Ochrana člověka za mimořádných situací Kondor Žáci 2. st. seznamují v rámci volitelných předmětů prostřednictvím školních novin a rozhlasového vysílání ostatní žáky se životem školy, s úspěchy spolužáků v soutěžích, olympiádách, se zajímavostmi ze světa hudby, sportu, filmu atd. V rámci literární výchovy žáci absolvují návštěvu knihovnických lekcí městské knihovny s odborným výkladem. Využívají také nabídky žákovské knihovny ve škole. Projekt je určen pro všechny žáky. V hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu a dalších předmětů se žáci seznámí s teorií ochrany člověka za mimořádných situací. Své znalosti a dovednosti si prakticky ověří v soutěžním klání. Členové turistického kroužku podnikají výlety do blízkého i vzdáleného okolí během víkendů i prázdnin, plní úkoly v rámci vlastních stanov. Poznávají ČR během týdenního putovního letního tábora o prázdninách. celoročně celoročně celoročně celoročně 9

10 Zdravé zuby NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN Projektu se účastní žáci 1. st. bud. na Mařádkově ul. Je realizován v rámci výuky prvouky nebo přírodovědy a vede žáky k péči o své zdraví a hygienu. Součástí projektu je spolupráce se zubním lékařem. celoročně Astropraktika Vzdělávací zájezdy na astronomická pracoviště ve Valašském Meziříčí a ve Vysokých Tatrách. Program několikadenních soustředění je zaměřen na pozorování a měření v astronomii a meteorologii, na pokusy v mechanice a optice, je doplněn přednáškami odborných pracovníků observatoří a činnostmi zaměřenými na ochranu životního prostředí. Astropraktika jsou zpestřením výuky pro děti se zájmem o astronomii a přírodní vědy. celoročně Integrace Tematická výzdoba školy Spolupráce dětí naší školy s dětmi ze ZŠ Slezského odboje. Děti naší školy získávají zkušenosti ze života handicapovaných dětí, učí se ohleduplnosti a zodpovědnosti. V průběhu celého roku žáci ve výtvarné a pracovní výchově vyrábějí tematicky zaměřená díla, jimiž zdobí budovu školy. celoročně celoročně Dopravní výchova Beseda o trestním právu Žáci 2., 4., a 8. tříd absolvují kurz dopravní výchovy pod vedením odborného učitele autoškoly OSA. Žáci získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v této oblasti. Beseda žáků 9. ročníku o všech aspektech nabytí trestní odpovědnosti mladistvých. dle dohody dle dohody Návštěva Úřadu práce Pobyt v přírodě Škola v přírodě Žáci 9. tříd navštíví v rámci výuky občanské výchovy Úřad práce v Opavě a seznámí se s jeho činností. Sportovně zaměřené dopoledne strávené v přírodě. Týdenní pobyt dětí v prostředí spjatém s přírodou, při němž si děti upevňují kolektiv třídy, jsou vedeny k samostatnosti a vzájemné spolupráci. Projekt je určen pro děti 1. st. v závislosti na zájmu rodičů. dle dohody 10

11 NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN Zdravotní kurz Kurz uceleně informuje žáky o lidském těle a základní hygieně, žáci získávají znalosti v poskytování první pomoci. Kurz absolvují žáci 4. ročníku, probíhá v rozsahu 8 hodin. Spolupráce s MŠ Dvakrát ročně se konají výměnné návštěvy mezi dětmi 1. tříd a předškoláky z MŠ Neumannova, MŠ Slavkovská, MŠ Vlaštovičky, MŠ Krnovská. Naše houby V rámci hodin ekologie a informatiky žáci absolvují sběr a určování hub, které zdokumentují digitálním fotoaparátem a vytvoří malý elektronický herbář ve formě prezentace Dlouhodobé sportovní aktivity Naše škola se pravidelně zúčastňuje celé řady sportovních soutěží a klání: Vybíjená / dívky i hoši / Florbal / dívky i hoši / Basketbal / hoši / Volejbal / dívky i hoši / Malá kopaná / hoši / Kopaná McDonald s Cup Vánoční laťka Volejbalová liga škol / smíšená družstva / Běžecká štafeta O pohár Emila Zátopka Sportovní gymnastika / hoši / Atletický čtyřboj tříd / dívky i hoši / Pohár rozhlasu / dívky i hoši / Závod všestrannosti / dívky i hoši / Memoriál M. Fišera / dívky i hoši / Kopaná Coca Cola Cup Florbalová liga škol Další akce školy V průběhu školního roku navštěvujeme se žáky filmová a divadelní představení, výchovné koncerty, přírodovědné a zeměpisné vzdělávací programy např. Planeta Země 3000, přednášky o dospívání a partnerských vztazích atd Na konci školního roku organizujeme školní výlety zaměřené na sportovní aktivity, na poznávání naší vlasti a stmelení kolektivu dětí. 11

12 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce školy s rodiči se neomezuje jen na třídní schůzky nebo konzultační dny. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, mohou se účastnit akcí určených pro děti a rodiče. Vedení školy úzce spolupracuje se školskou radou a s unií rodičů, která finančně dotuje řadu akcí pro děti ( např. výlety 9. tříd, ŠvP, zájezd do Osvětimi atd ). Spolupracujeme také se ZŠ Slezského odboje, s MŠ Krnovská, s MŠ Neumannova, s MŠ Slavkovská a s MŠ Vlaštovičky. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s PPP v Opavě. Na žádost rodičů, zákonných zástupců a doporučení třídních učitelů provádějí odborní pracovníci PPP psychologická a speciální pedagogická vyšetření, na jejichž základě diagnostikují vývojové poruchy učení např. dyslexii či dysortografii, určují, zda se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, hledají příčiny školní neúspěšnosti a navrhují opatření pro školu i rodiče a zákonné zástupce. Škola úzce spolupracuje s psychologem zaměřeným na pomoc při řešení problémů typu žák žák, žák učitel. V případě potřeby se ve třídách provádějí sociometrická šetření. Spolu s metodikem prevence psycholog zajišťuje na škole prevenci sociálně patologických jevů. Od školního roku 2007/2008 pracuje na naší škole psycholog. Poradenské služby školního psychologa jsou zaměřeny na prevenci školní neúspěšnosti, na integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na primární prevenci sociálně patologických jevů. Školní psycholog rovněž poskytuje konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí. Prostory sportovní haly využívá AŠSK k pořádání řady sportovních akcí a Basketbalový klub Opava k tréninkům a utkáním žáků sportovních tříd naší školy. Další subjekty, s nimiž naše škola spolupracuje : Policie ČR / beseda žáků 9. tříd na téma Trestní právo / Městská knihovna Petra Bezruče / knihovnické lekce / Plavecká škola / plavecký výcvik žáků tříd / Autoškola OSA / dopravní výchova žáků 2., 4., a 8. tříd / Úřad práce / volba povolání žáků 9. tříd / Model Obaly, a.s. / soutěže pro děti / Poradna pro ženy a dívky / přednášky / Speciální poradenské centrum Středisko integrace menšin Středisko výchovné péče občanské sdružení Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem / besedy o drogách / občanské sdružení PREEDUK / přednášky k trestní odpovědnosti mládeže / opavské střední školy / projekt HELP P3, soutěže / 12

13 2.2. Charakteristika Školního vzdělávacího programu Tento Školní vzdělávací program byl rozpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přihlédnutím k podmínkám školy. Školní vzdělávací program vznikl spoluprací týmů vytvořených pro jednotlivé předměty a průřezová témata, na tvorbě ŠVP se podílela většina pedagogických pracovníků školy. Vznikl dokument, který není definitivní, v průběhu zavádění ŠVP ve školním roce 2007/2008 a následujících letech se bude na základě získaných zkušeností průběžně upravovat a doplňovat s tím, že základní osnova by se již výrazněji měnit neměla. Společné výchovné a vzdělávací strategie dohodnuté pedagogy směřují k utváření klíčových kompetencí žáků. Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů. Řada projektů je zaměřena k vytváření aktivního přístupu žáků k poznávání, k řešení problémů i k rozvoji samostatného myšlení. Specifickým cílem naší školy bude, tak jako dosud, orientace na sport a ekologii, což se průběžně odráží v řadě aktivit školy. Cizím jazykem je pro žáky naší školy od prvního ročníku anglický jazyk, jako druhý cizí jazyk je nabízen od 7. ročníku německý, španělský nebo ruský jazyk. Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně rozvíjejí svou osobnost, budují základy, které jim umožní pokračovat dle svých možností ve studiu a zdokonalovat se během celého života. V základním vzdělání proto usilujeme o naplňování těchto cílů: 1) umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní studium 2) podněcovat žáky ke tvořivému a logickému myšlení a k řešení problémů 3) vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 4) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 5) připravovat žáky tak, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 6) vytvářet u žáka potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé k lidem, životnímu prostředí, i přírodě 7) učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 8) vést žáky k toleranci, ohleduplnosti k jiným lidem, kulturním, duchovním hodnotám, učit žáky žít společně s ostatními lidmi 9) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastním životě a profesní orientaci 10) zabezpečit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 11) pečovat o talentované žáky 12) pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 13

14 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie naší školy 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problému 3. Kompetence komunikativní Seznamujeme žáky s různými způsoby efektivního učení. Vedeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání. Podporujeme účast žáků v soutěžích a olympiádách. Učíme žáky vyhledávat, třídit a využívat informace získané z knih, časopisů, PC a sdělovacích prostředků. Vedeme žáky k práci s obecně užívanými termíny, znaky, symboly v přírodních a společenských vědách. Umožňujeme žákům pozorovat, zjišťovat, učit se a experimentovat prostřednictvím laboratorních prací, skupinových prací a zajímavých domácích úkolů. Vzbuzujeme v žácích radost z učení, vytváříme povědomí o smyslu učení. Pochvalou oceňujeme vynikající výsledky žáků, snahu, píli a práci nad rámec školních povinností. Učíme žáky kritickému myšlení, umění sebehodnocení, toleranci k názoru druhého. Výuku vedeme tak, aby žáci hledali různé způsoby řešení problému, využívali vlastního úsudku a zkušeností, aby své řešení dokázali obhájit, a to samostatně i při skupinové práci. Žáky dle jejich schopností a dovedností připravujeme a zapojujeme do soutěží (např. Klokan, Pythagoriáda, olympiády, Soutěž mladých zoologů apod.). Žáky učíme pracovat s informacemi z různých zdrojů, ústních, mediálních,počítačových, včetně internetu, vedeme je k ověřování věrohodnosti informací a informačních zdrojů, k posuzování jejich závažnosti a vzájemné návaznosti. Žáky motivujeme k řešení problémových úloh z praktického života logickými, matematickými a empirickými postupy. Žáky vedeme ke kritickému myšlení, k uvážlivým rozhodnutím, k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a ke zhodnocení výsledků své práce. Žáky zapojujeme do všech fází činnosti (plánování, příprava, realizace, hodnocení). Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Začleňujeme do výuky metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při vyučování. Učíme žáky využívat informační a technické prostředky pro kvalitní komunikaci s okolním světem, vedeme žáky k porozumění získaným informacím. Ke komunikaci a informovanosti o škole využíváme školní časopis. Příležitostně připravují žáci relace do školního rozhlasu. Podporujeme přátelské ve třídách i mezi třídami. Organizujeme pracovní a výtvarné dílny, v nichž spolupracují žáci ročníků. Pomáháme nově přicházejícím žákům při začleňování do nových kolektivů. Podporujeme komunikaci s jinými školami ( ZŠ Slezského odboje, Gymnázium v Ratiboři v Polsku). Uskutečňujeme setkání žáků 1. ročníků s dětmi ze spádových MŠ. 14

15 Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie naší školy 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanské 6. Kompetence pracovní Do výuky zařazujeme skupinovou práci žáků a tím u nich rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i svých spolužáků. Žáci se učí uplatňovat a obhajovat své názory, řídit práci v kolektivu a současně respektovat názory druhých. Vedeme žáky k odmítání rušivých vztahů mezi sebou, k ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými. Usilujeme o to, aby schopnější žáci pomáhali slabším, protože chápou nutnost spolupráce. Učíme žáky sebedůvěře, sebeúctě a samostatnosti. Sociální kompetence prosazujeme zvláště při praktických činnostech ( při TV, VV, PV, LVZ, ŠvP, při školních výletech apod.) Žáky vedeme k dodržování školního řádu a obecných pravidel občanského soužití, k zodpovědnému chování a jednání ve škole i mimo školu s uvědomováním si možných důsledků tohoto chování. Žáci se učí kolektivnímu myšlení a respektování pravidel stanovených třídním kolektivem. Žáky zapojujeme do kulturních a sportovních aktivit, rozvíjíme u žáků pozitivní postoj ke kulturním a historickým tradicím. Žáky vedeme k toleranci a chápání odlišností sociokulturních skupin, k odmítání fyzického a psychického násilí. Podporujeme u žáků schopnost samostatného rozhodování a jednání v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Klademe důraz na ochranu životního prostředí, na pochopení ekologických souvislostí a problémů. Žáky motivujeme k bezpečnému a účelnému používání materiálů, nástrojů a vybavení ve výuce. Klademe důraz na ochranu zdraví žáků, na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochranu životního prostředí. Nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme žákům při volbě povolání. Žáky motivujeme k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech při profesní orientaci. Pro žáky 9. tříd organizujeme návštěvu Úřadu práce, Informy, umožňujeme prezentaci zástupců SŠ a SOU a tím přispíváme ke správné volbě povolání. 15

16 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Cílem je v co největší míře odstranit obtíže žáka a vytvořit vhodné postupy pro zvládání učiva. Na naší škole máme vytvořen komplexní plán péče o žáky se SPU. V průběhu školního roku provádíme depistáž žáků a se souhlasem zákonných zástupců podáváme žádost o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru Srdce Opava, speciálně pedagogickém centru pro žáky s vadami řeči, popř. speciálně pedagogickém centru pro žáky s vadami zraku. Tyto instituce na základě závěrů vyšetření vystaví zákonnému zástupci podklad pro další práci s žákem. Se souhlasem zákonných zástupců se škola s tímto podkladem seznámí a vypracuje individuální vzdělávací plán (IVP), který je schválen jak odborným pracovníkem školského poradenského zařízení, tak zákonným zástupcem. IVP je přizpůsoben potřebám a možnostem žáka. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra Srdce Opava, speciálně pedagogického centra pro žáky s vadami řeči, popř. speciálně pedagogického centra pro žáky s vadami zraku na co je třeba se při nápravě zaměřit, které pomůcky používat, jaký zvolit nejvhodnější způsob klasifikace a individuální náplň učiva ve vybraných předmětech. Samotná nápravná péče probíhá každý týden individuálně, popř. v malých skupinách, pod vedením dyslektického asistenta. Těžiště reedukační práce je zaměřeno na nápravu konkrétního žáka. Používáme vhodné metody a postupy, které jsou cílené konkrétním žákům, vybíráme pomůcky a klademe důraz na individuální přístup. Při hodnocení asistent úzce spolupracuje s ostatními vyučujícími a třídním učitelem. Klademe důraz na tolerantní hodnocení výkonů žáka. Pravidelná péče, tolerantní a individuální přístup jsou efektivními metodami, díky kterým zaznamenáváme nemalé výsledky a zlepšení u žáků se SPU Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadané děti patří do kategorie žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Jsou schopné vysokého výkonu v jedné nebo více oblastech, mají vyspělý verbální projev, vynikající paměť, učí se rychle, bez pomoci druhých. Zvládají složitější myšlenkové operace než jejich vrstevníci. U takovýchto dětí je možné urychlovat školní proces, pokud žák zvládá učivo mnohem rychleji než spolužáci (předčasný nástup do školy, přeskakování ročníků). Zjišťování mimořádného nadání žáků provádí PPP. Dle individuálních potřeb žáka je možné zvolit: - individuální vzdělávací plán - rozšíření vzdělávacího obsahu - zadávání specifických úkolů - zapojení do rozsáhlejších prací a projektů - vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech - účast na výuce některých předmětů se staršími žáky - přeřazení žáka do vyššího ročníku na základě komisionálního přezkoušení Mimořádně nadaní žáci vyžadují od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, které reprezentují nadání žáka. Vynikají-li žáci v určitém předmětu, jsou jim zadávány složitější úkoly, samostatné práce, referáty k probíranému učivu, je umožněno žákům individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, problémové úlohy).tito žáci jsou rovněž zapojováni do olympiád a soutěží. V rámci vyučování matematiky se žáci mohou účastnit soutěží jako např. Pythagoriáda, Matematický maraton nebo mezinárodní soutěže Matematický klokan. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení různých sportovních disciplín, jsou zapojováni do sportovních soutěží v rámci školy, ale také úspěšně reprezentují školu v okresních nebo krajských kolech. 16

17 Začlenění tematických okruhů průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat integrujeme do vyučovacích předmětů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů je vždy součástí učebních osnov vyučovacích předmětů. Přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů uvádí následující tabulky. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Tematické okruhy : Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita 1. ročník Čj, Prv, Hv, Vv Čj, Prv Prv Vv, Hv, Pv 2. ročník Čj, Prv, Hv, Vv Prv, Vv Vv, Hv, Pv 3. ročník Čj, Hv, Vv Prv Vv, Aj, Hv, Pv 4. ročník Čj, Hv, Vv Čj Vv, Aj, Hv, Pv 5. ročník Čj, Hv, Vv Čj In Vv, Aj, Hv, Pv 6. ročník Čj, Př, F, In, Pv Vv, Vz, Hv Pv, Tv, Vz Vz Čj, Aj, Hv, In 7. ročník Vz, Pv, Čj, Vz, Hv Tv Př Vv, Aj, Nj, HV 8. ročník Ch, F, Pv Př, Vv, Hv Tv, Ov Př Nj, Aj, Hv 9. ročník Ch, F F, Hv Tv Čj, Aj, Vv, Nj, Hv Sociální rozvoj Tematické okruhy : Poznávání lidí Mezilidské Komunikace Kooperace a kompetice 1. ročník Čj, Prv, Tv Prv, Tv Čj, Prv, Hv 2. ročník Prv, Tv Prv, Tv Čj, Hv 3. ročník Aj, Prv, Tv Prv, Tv Čj, Aj, Hv, Tv 4. ročník Aj, Tv Pří, Tv Čj, Aj, Hv, Pv, Tv 5. ročník Aj, Čj, Tv Čj, Pří, Tv Čj, Aj, Hv, Pv, Tv, In 6. ročník Aj, Čj, Vv, In D, Vv, Ov Aj, Čj F, In 7. ročník Aj, Čj, Vz, Vv Hv Aj, Čj, Nj, Ov 8. ročník Aj, Vv Ov Aj, Čj, Vv, Nj, Ov 9. ročník Aj, Vv Vz Aj, Čj, D, Vz, Vv, Nj Morální rozvoj Tematické okruhy : Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník Tv 4. ročník Tv 5. ročník Tv 6. ročník 7. ročník 8. ročník Ch 9. ročník Vz, Ch Hodnoty, postoje, praktická etika D, Ov D, Vz, Ch, Ov 17

18 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy : Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. ročník Prv 2. ročník Prv 3. ročník 4. ročník Čj Vl 5. ročník Čj Vl 6. ročník D, Vv D, In Ov 7. ročník Př, Vv, Ov D Ov 8. ročník Čj, Z, Vv, Ov D, Z 9. ročník Čj,Z Ov D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy : Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. ročník Prv 2. ročník 3. ročník Čj, Tv, Hv 4. ročník Čj, Tv, Hv Čj 5. ročník Čj, Vl, Tv, Hv, In Vl, Vv, Aj, In 6. ročník Vv Aj, In Vv, Hv 7. ročník Čj, Aj, Z, Vv, Nj Z, Nj Z, Vv, Hv 8. ročník Aj, Z, Vv, Nj D, Př, Vv, F, Nj Z, Hv 9. ročník Aj, F, Hv Z, Vv, F, Pv, Nj Vv, Ov MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy : Kulturní diference Lidské Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. ročník Prv 2. ročník Prv 3. ročník Prv Prv, Čj 4. ročník Čj, Aj Aj, Pří AJ 5. ročník Čj, Aj, Vl Aj Čj, Aj, Vl AJ, In 6. ročník Hv Vv Z Aj Z 7. ročník Z, Vv, Hv Z, Vv, Nj D, Z D, Z, Nj Z 8. ročník Př, Z, Hv Vv, Nj D, Z, Vv Čj, Nj Z 9. ročník Čj, Vv D, Vz, Vv, Nj, Ov Z Z, Nj, Hv Z, D 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy : Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí 1. ročník Prv Prv, Tv 2. ročník Prv Tv 3. ročník Prv Prv Prv, Tv Prv 4. ročník Pří Pří Tv 5. ročník Pří Pří 6. ročník Př, Z, Pv Př, Z, Pv, F Z, F, In, Vv, Pv Čj, D, Př, Z, Vz, Vv 7. ročník Př, Pv D, Př, Pv Př, Z, Vv, Pv, Tv Př, Vv, Pv, Tv, Ov 8. ročník Př, Z D, Př, Ch Př, Ch, Z, Vv, F Př, Ch, Z, F 9. ročník Z, Vv Př, Ch, Z, F, Ov Př, Ch, Z, Vv, F D, Čj, Př, Vv MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy receptivních činností: Tematické okruhy : ročník ročník ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Hv Čj 4. ročník Hv Hv Hv Hv Čj 5. ročník Hv, In Hv Hv, In Hv Čj, In 6. ročník Vv, In In In Čj In 7. ročník Vv Vv Tv 8. ročník Ch, Pv Ch Vv D, Vv 9. ročník D, Př, Aj, Ch, Pv Ch, Vv, Ov Čj Čj, Př, Z, Vv Tematické okruhy produktivních činností: Tematické okruhy : ročník ročník ročník Tvorba mediálního sdělení 4. ročník Čj 5. ročník Čj 6. ročník In 7. ročník Nj 8. ročník Vv, Nj 9. ročník Nj Práce v realizačním týmu Čj Čj In 19

20 3. Učební plán 3.1. Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk anglický jazyk Matematika a její aplikace matematika Informační a komunikační technologie informatika prvouka Člověk a jeho svět vlastivěda přírodověda Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova Člověk a zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce pracovní výchova počet hodin v ročníku Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina. V průběhu školního roku je zařazováno projektové vyučování. Z disponibilní časové dotace jsou posíleny předměty český jazyk o 6 hodin, matematika o 4 hodiny, anglický jazyk o 2 hodiny a vzdělávací oblast Člověk a jeho svět o 2 hodiny. Český jazyk V 1. a v 2. ročníku má předmět komplexní charakter, ve ročníku je členěn do složek mluvnice, čtení a literární výchova a sloh. Psaní se vyučuje v menších časových celcích než je vyučovací hodina, zpravidla v kombinaci se čtením. O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující. Anglický jazyk Je vyučován od 1. ročníku s dotací 1 hodiny týdně, od 3. ročníku s dotací 3 hodin týdně, třída může být dělena na skupiny podle aktuálního stavu žáků. Pracovní výchova Předmět má komplexní charakter, vzdělávací obsah zahrnuje všechny tematické okruhy: Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů Tělesná výchova Součástí tělesné výchovy je základní plavecká výuka realizovaná ve třech blocích v 2., 3. a 4. ročníku. 20

21 3.3. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník ročník ročník ročník celkem Jazyk a jazyková český jazyk komunikace anglický jazyk Matematika a její aplikace matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví informatika dějepis občanská výchova fyzika chemie přírodopis zeměpis hudební výchova výtvarná výchova výchova ke zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce pracovní výchova volitelné předměty počet hodin v ročníku Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Vyučovací jednotkou na 2. stupni je vyučovací hodina. Z disponibilní hodinové dotace jsou posíleny předměty český jazyk o 1 hodinu, matematika o 5 hodin a vzdělávací oblasti Člověk a společnost o 1 hodinu, Člověk a příroda o 6 hodin, Člověk a zdraví o 1 hodinu, Člověk a svět práce o 1 hodinu a 9 hodin je využito k dotaci volitelných předmětů. Český jazyk Předmět český jazyk v sobě zahrnuje jazykovou výchovu, literární výchovu a sloh. O časové dotaci rozhodne vyučující. Anglický jazyk Výuka anglického jazyka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností s možností přestupu mezi skupinami. Informatika Žáci třídy se dělí na skupiny dle aktuálního počtu žáků. Tělesná výchova Od 6. ročníku jsou žáci děleni na skupinu chlapců a skupinu dívek. Součástí vzdělávacího obsahu předmětu je tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, jehož prvky jsou preventivně využívány v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávány žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 21

22 Pracovní výchova Součástí vzdělávacího obsahu předmětu jsou tematické okruhy: Pěstitelské práce, chovatelství (6. ročník, 7. ročník) Práce s technickými materiály (6. ročník, 7. ročník) Využití digitálních technologií (8. ročník, 9. ročník) Svět práce (8. ročník, 9. ročník) Žáci se dělí na skupiny dle aktuálního počtu žáků v daném školním roce. Volitelné předměty Jsou zařazeny od 7. do 9.ročníku. V 7. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty z volby I. s dotací 2 hodin týdně, v 8. ročníku si k tomuto zvolenému předmětu volí další volitelný předmět z volby II. s dotací 1 hodiny týdně, v 9. ročníku s dotací 2 hodin týdně. Od 7. ročníku si žáci mohou v rámci volitelného předmětu zvolit druhý cizí jazyk (německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk) s dotaci 2 hodin týdně. Pokud si žáci zvolí druhý cizí jazyk od 8. ročníku, musí si jako II. volitelný předmět vybrat konverzaci v tomto jazyce. Volba konverzace v cizím jazyce jako II. volitelného předmětu je podmíněna výběrem tohoto cizího jazyka jako I. volitelného předmětu Povinně volitelné vyučovací předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary VOLITELNÉ PŘEDMĚTY I. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Výpočetní technika Člověk a příroda Astronomie Ekologická výchova Umění a kultura Výtvarná praktika Člověk a zdraví Sportovní výchova Člověk a svět práce Domácí práce VOLITELNĚ PŘEDMĚTY II. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Seminář z jazyka českého Konverzace v ruském jazyce Konverzace ve španělském jazyce Konverzace v německém jazyce 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

23 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Cvičení z matematiky Výpočetní technika Chemická praktika Seminář ze zeměpisu Seminář z přírodopisu NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Název předmětu Sborový zpěv Hodinové dotace 1 h ZÁJMOVÉ ÚTVARY Aerobik Astronomie Basketbalová přípravka Cvičení z českého jazyka Elektrotechnika Flétna Fotografický kroužek Gymnastika Keramika Kondor Matematické cvičení Mediální kroužek Náboženství Pěvecký sbor Pohybové hry Ruský jazyk Sportovní hry Šikovné ruce Školní miniházená Taneční kroužek Vaření Volejbal Výtvarné čarování Zábavná čeština Základy práce na PC Poznámka: Nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů se mění dle zájmu žáků. 23

24 4. Učební osnovy 4.1. Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk otevírá žákům svět vyjádřený verbálními prostředky, je nástrojem dorozumívání i nástrojem integrace do lidské společnosti. Cíle výuky českého jazyka jsou na 1. stupni ZŠ uplatňovány prostřednictvím komunikační a slohové výchovy, čtením a literární výchovou, psaním a jazykovou výchovou. V 1. ročníku je mu věnováno 8 hodin týdně, ve 2. ročníku 9 hodin, ve 3. ročníku l0 hodin a ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně. V jazykové výchově se v 1. období žák učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem s využitím slovní zásoby odpovídající jeho věku. Zároveň poznává elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojuje si základní pravopisné jevy. Dbá na rozvoj slovní zásoby a na návyk správné a spisovné výslovnosti. Výuka směřuje k osvojování formulace a sdělování myšlenek, při výuce čtení se žák učí číst texty zřetelně a s porozuměním. V literární výchově se seznámí s tvorbou pro mladší školní věk, včetně ilustrací. Při výuce psaní získá správné psací dovednosti, základy čitelného a úhledného pravopisu. Na 1. stupni umožňujeme výuku čtení pomocí genetické metody. Tato metoda čtení označovaná též jako hlásková spočívá v hláskování slov. Vychází se z intuitivního čtení po hláskách. Žák spojuje hlásky bez slabikování. Velký důraz se klade na rozvoj sluchového vnímání. Snaží se, aby si žák každé písmeno (obraz) zároveň propojil s odpovídající hláskou (zvukem) a tím urychluje proces čtení. Žák zapisuje a čte pomocí kresby, symbolů a písmen. Kresby a symboly postupně vymizí a zůstává hláskové písmo, tj. velká tiskací abeceda. Díky tomuto postupu se doba, kdy žáci začnou číst plynule a s porozuměním, podstatně zkracuje. Celou tiskací abecedu se dítě naučí během prvního půl roku. Předmět český jazyk navazuje na 2. stupni svým vzdělávacím obsahem na základy položené na l. stupni ZŠ. Ve všech čtyřech ročnících, tj. od 6. do 9. třídy, je mu věnováno po čtyřech hodinách týdně. Znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu umožňují žákům získávat nové poznatky i v jiných oblastech vzdělávání. vede žáka k tomu, aby se vyjadřoval kultivovaně a výstižně, užíval spisovné jazykové prostředky v ústním i písemném projevu. Výuka směřuje k osvojování uvědomělého čtení, k formulaci hlavních myšlenek textu, stejně jako k samostatné přípravě a přednesu referátu. Žák získá základní orientaci v literatuře, rozliší literární druhy a žánry, seznámí se s významnými autory a je schopný vyjádřit dojmy ze své četby nebo návštěvy divadelních a filmových představení. Dokáže také pracovat s jazykovými slovníky a příručkami. Metody práce jsou zaměřeny na samostatnou i skupinovou práci, příhodně doplněnou o dramatické prvky, na získávání informací četbou i prostřednictvím sdělovacích prostředků a internetu. Důraz je kladen na komunikaci žáků a nácvik ústního projevu na veřejnosti. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - dbáme o to, aby si žák dokázal vyhledávat a třídit informace získané četbou i ve sdělovacích prostředcích, propojoval své poznatky získané v dalších předmětech - vedeme žáky ke kladnému vztahu k učení, ke snaze se zdokonalovat, dokázat zhodnotit své výsledky Kompetence k řešení problémů Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - směřujeme žáky k řešení problémů, aby si dokázali vyhledat potřebné informace a na jejich základě uměli zvážit své možnosti - vedeme žáky k zodpovědnosti při svém rozhodování 24

25 Kompetence komunikativní Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - podporujeme u žáků schopnost porozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané - klademe důraz na výstižný, přesný a kultivovaný žákův projev ústní i písemný - zapojujeme žáky do nácviku diskuse i vystupování na veřejnosti - vedeme žáky k četbě jako prostředku rozšiřování slovní zásoby a informací Kompetence sociální a personální Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - snažíme se, aby žák díky svým dobrým výsledkům posiloval své zdravé sebevědomí - orientujeme žáky k respektování názorů druhých, k vedení konstruktivní kritiky - vedeme žáky k zodpovědnosti za výsledky své práce Kompetence občanské Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - vyžadujeme u žáků respektování druhých, odmítání všech forem fyzického i psychického násilí - podporujeme u žáků pocity hrdosti na naše kulturní a historické tradice Kompetence pracovní Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - požadujeme od žáků zodpovědný přístup k plnění všech zadaných úkolů - pomáháme jim využít získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 25

26 Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 1. ročník Očekávané výstupy - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, porovnává a třídí slova podle významu - určuje počet a pořadí slov v textu, význam slov - píše správné tvary písmen číslic, správně spojuje písmena a slabiky - kontroluje vlastní písemný projev - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje - ovládá základní hygienické návyky spojené s psaním - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh - čte nahlas a s porozuměním textu přiměřeného rozsahu a náročnosti - čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřeně věku ve vhodném frázování a tempu - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Jazyková výchova Aktivizace předškolních poznatků formou hry. Slova se slabikou otevřenou Skládání slabik slov vět Slova se slabikou zavřenou Slova se dvěma souhláskami na začátku Slova se dvěma souhláskami uprostřed Slova se slabikami: di, ti, ni, dě, tě, ně Slova se slabikami: bě, pě, vě, mě Slova s písmeny: ď, ť, ň a slabikotvornými souhláskami Slova se shluky souhlásek Komunikační a slohová výchova Mluvený projev Tvoření krátkých vět s významem Literární výchova Praktické čtení Orientace v krátkém textu Vyhledávání klíčových slov Rozpočítadlo, hádanka, báseň, přednes, pohádka dramatizace Poslech literárních textů Zážitkové naslouchání OSV osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopností Poznávání OSV sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské OSV sociální rozvoj komunikace Vv ilustrace Hv lidová píseň 26

27 Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 2. ročník Očekávané výstupy - odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty, rozděluje správně slova na konci řádku - rozlišuje věty podle jejich obsahu Jazyková výchova Abeceda, písmo, slovo, slabika, hláska Věta jednoduchá, druhy vět, pořadí vět v daném textu OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - odůvodňuje a píše správně ú/ů, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - odlišuje a píše správně velká písmena v typických příkladech vlastních jmen, osob, zvířat a místních pojmenován - píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev) - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Samohlásky krátké a dlouhé Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, znělé, neznělé Souvětí Slovní druhy Vlastní jména Slabiky s ě Slova s párovými souhláskami Komunikační a slohová výchova Pozdrav, tykání a vykání, poděkování Adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin Popis zvířete, věci Vyprávění podle obrázkové osnovy Literární výchova Hádanka, říkanka, báseň, pohádka Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Zážitkové čtení OSV sociální rozvoj mezilidské, komunikace Vv ilustrace Hv zhudebněná pohádka 27

28 Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 3. ročník Očekávané výstupy - odůvodňuje a píše správně párové souhlásky, neřídí se výslovností Jazyková výchova Pravopis, dělení hlásek, párové souhlásky uvnitř slova OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání - porovnává význam slov, vyhledává v textu slova příbuzná - odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - píše věcně i formálně jednoduchá sdělení, respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje nesprávnou výslovnost, tvoří krátký mluvený projev - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - vhodně frázuje text, zvyšuje tempo čteného textu Stavba slova kořen, část předponová a příponová Slova souznačná, protikladná Vyjmenovaná slova Podstatná jména rod, číslo, pád Vlastní jména Slovesa osoba, číslo, čas Slovní druhy význam slov Slovní druhy třídění Souvětí Věta jednoduchá Komunikační a slohová výchova Osnova Vypravování Popis pohádkové postavy, děje, věcí Rozhovor Dopis, adresa, vzkaz Blahopřání, pozdrav Oslovení, omluva, prosba Literární výchova Hádanka, lidová poezie Pohádka, pověst spisovatel Poezie, báseň verš, rým, básník, kniha, čtenář Vyhledávání klíčových slov a pointy OSV sociální rozvoj mezilidské, komunikace 28

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

se představuje 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

se představuje 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Základní škola Morkovice se představuje Všestranná škola 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Milé děti, vážení rodiče, chtěli bychom vám představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č. 2 ÚVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ÚVOZ 55 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Skupinová výuka nadaných Cílem je vytvoření méně početné skupiny, v níž by kooperovali

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Obsah: 1. Předmět 2. Vzdělávací a výchovné cíle 3. Rozvojové cíle školy 4. Klíčové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE Havlíčkova 812, 542 32 Úpice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel název

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my jsme sebou

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Speciální základní škola, Úpice Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 1 Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU Školní vzdělávací program Gymnázium se sportovní přípravou RVP pro gymnázia se sportovní přípravou GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Název ŠVP Gymnázium

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více