ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy a Školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení školy Charakteristika žáků Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhodobé sportovní aktivity Další akce školy Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika Školního vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění tematických okruhů průřezových témat Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Učební plán pro 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Povinně volitelné vyučovací předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary Učební osnovy Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova

3 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Seminář z jazyka českého Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Konverzace v německém jazyce Cvičení z matematiky Výpočetní technika Astronomie Ekologická výchova Chemická praktika Seminář z přírodopisu Seminář ze zeměpisu Výtvarná praktika Sportovní výchova Domácí práce Ruský jazyk Španělský jazyk Konverzace v ruském jazyce Konverzace ve španělském jazyce Nepovinné předměty Sborový zpěv Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Pravidla pro hodnocení žáků Kritéria pro hodnocení žáků Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Vlastní hodnocení školy Cíle autoevaluace Oblasti hodnocení Příloha č.1 Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Příloha č.2 ŠVP pro ŠD Příloha č.3 Použité zkratky

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Opava IČO: IZO: RED-IZO: tel.: Mařádkova Krnovská ředitel školy: Mgr. Michal Vitásek autoři ŠVP: kolektiv pedagogů ZŠ Opava, Mařádkova 15 koordinátor ŠVP: Mgr. Věra Malcherová Zřizovatel školy: Statutární město Opava Horní náměstí Opava tel.: Školní vzdělávací program byl schválen pedagogickou radou dne 3. září Platnost dokumentu od 3. září V Opavě 1. září 2011 Mgr. Michal Vitásek ředitel školy 4

5 2. Charakteristika školy a Školního vzdělávacího programu 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení školy Škola je plně organizována, má dvě oddělená samostatná pracoviště, původní ZŠ Mařádkova, jež se nachází v centrální části města, byla ke školnímu roku 2004/05 sloučena se ZŠ Krnovskou, která se nalézá v městské části Jaktař. Obě školy mají dlouholetou tradici, Mařádkova navazuje na činnost české chlapecké a dívčí školy otevřené v roce 1925, v prostorách Krnovské se učí již od roku 1909, byla otevřena jako první česká měšťanská škola v Opavě. Škola na ulici Mařádkova využívá tři budovy umístěné nad sebou. Dvě propojené slouží svými devíti školními třídami, menší tělocvičnou s vlastními šatnami a sociálním zařízením, jazykovou a počítačovou učebnou žákům prvního stupně, kterým je k dispozici rovněž pět kluboven školní družiny s vlastní jídelnou a výdejnou obědů. Třetí budovu s přístavbou sportovní haly navštěvují žáci druhého stupně. Nachází se v ní sedmnáct učeben, z toho deset je vyhrazeno jednotlivým kmenovým třídám, ostatní slouží jako kompletně vybavené učebny fyziky, chemie, cizích jazyků a výpočetní techniky. V jedné třídě je umístěna školní knihovna. V přístavbě haly jsou školní dílny s vybavením pro práci s kovem i dřevem a vlastní odbornou učebnou. Nad dílnami se nachází školní cvičná kuchyň s jídelničkou. Součástí školního pozemku je také školní hřiště pro míčové hry a areál zahrady se záhony a menším sadem. Velká sportovní hala je využívána nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také pro tréninky basketbalových tříd a sportovní utkání žáků naší stejně jako dalších škol v okrese. Žáci navštěvující budovu na Krnovské ulici mají k dispozici osm tříd, vybavenou učebnu fyziky a chemie, vlastní hudebnu, velkou počítačovou učebnu, keramickou dílnu a tělocvičnu. Družina ke svému provozu využívá třídy prvního stupně. Všechny učebny obou škol jsou vybaveny audio i videotechnikou, počítači i přístupem k internetu. Obě školy se nalézají blízko Městských sadů, jež mohou být díky svému vybavení (koupaliště, on-line rampa, úseky vhodné jako běžecké dráhy, cyklo i on-line stezky) využívány v hodinách tělesné i sportovní výchovy, stejně jako přilehlý areál Stříbrného jezera pro botanické a zoologické procházky a pozorování Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti bydlící v nejbližším okolí školy. Přibližně 5 % žáků dojíždí z odlehlejších částí Opavy nebo z blízkých vesnic. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Výchovně vzdělávací proces zajišťují pedagogičtí pracovníci: Jméno Kvalifikace Další činnost Mgr. Michal Vitásek všeob. vzděl. před. ředitel školy Mgr. Věra Malcherová všeob. vzděl. před. zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Očenášková všeob. vzděl. před. zástupkyně ředitele Mgr. Šárka Bociánová pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent, vychovatelka ŠD Mgr. Jana Brodská pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent Mgr. Radka Czudková všeob. vzděl. před. asistent pedagoga Mgr. Lenka Černohorská všeob. vzděl. před. asistent pedagoga Mgr. Petra Elblová všeob. vzděl. před. vychovatelka ŠD Mgr. Šárka Grigarová pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent Mgr. Martina Harazimová všeob. vzděl. před. Kateřina Havlíková asistent pedagoga Mgr. Nikola Henčlová všeob. vzděl. před. dyslektický asistent, metodik prevence Mgr. Michaela Hrubá všeob. vzděl. před. vychovatelka ŠD Mgr. Jan Hruška všeob. vzděl. před. Mgr. Lada Hůlková všeob. vzděl. před Mgr. Pavel Kleibl všeob. vzděl. před. správce sítě Mgr. Petra Kořistková pro 1. st. ZŠ Mgr. Robert Lidmila pro 1. st. ZŠ Mgr. Silvie Lidmilová všeob. vzděl. před. výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Matušková pro 1. st. ZŠ Mgr. František Pavlát všeob. vzděl. před. správce sítě Mgr. Jana Pavlátová pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent Mgr. Dana Pernikářová pro 1. st. ZŠ dyslektický asistent Mgr. Renata Podešvová všeob. vzděl. před. Mgr. Petra Růžičková pro 1. st. ZŠ Mgr. Jan Smija všeob. vzděl. před. Mgr. Jana Suchánková všeob. vzděl. před. Mgr. Jana Škrobánková všeob. vzděl. před. Mgr. Elen Štorková všeob. vzděl. před. Bc. Barbora Vilčová všeob. vzděl. před. Mgr. Marcela Vyhnánková všeob. vzděl. před. Mgr. Eva Zahelová všeob. vzděl. před. Mgr. Jiří Zdrálek speciální pedagog Drahoslava Hobžová vychovatelka ŠD vedoucí vychovatelka ŠD Bc. Daniela Beranová vychovatelka ŠD Pavla Hřivnová vychovatelka ŠD asistent pedagoga Mgr. Bc. Simona Němejcová vychovatelka ŠD Mgr. Sofie Polášková všeob. vzděl. před. vychovatelka ŠD Ludmila Tesárková vychovatelka ŠD V projektu SIPVZ absolvovala většina pedagogů školení stupně Z - S. 6

7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce V rámci mezinárodní spolupráce uskutečňujeme každoročně výměnnou návštěvu družební školy Gymnázia v Ratiboři. Společné aktivity dětí zahrnují oblast sportovní, výtvarnou, jazykovou a ekologickou. Pedagogové vzájemně spolupracují na organizaci celé řady školních projektů, které v přehledu uvádí následující tabulka. NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN Mikulášská nadílka Nadílka pro žáky nižšího stupně, kterou připravují žáci 9. tříd. Akce probíhá za finanční podpory unie rodičů. prosinec Vánoční dílny Žáci 1. st. společně s rodiči navštěvují postupně dílny připravené jednotlivými učiteli a mohou si vyzkoušet různé vánočně zaměřené aktivity např. zdobení perníků, výrobu ozdob atd. Akce je doprovázena kulturním programem a vánoční výzdobou školy. prosinec Vánoční turnaj Vánoční koncerty Lyžařský výcvikový zájezd Zpíváme pro miminka Velikonoční zpívání Turnaj v kopané a jiných sportovních disciplínách mezi jednotlivými třídami. Členové sborů Studánka a Studánečka vystupují s tematicky laděným programem k Vánocům na vánočních trzích, při koledování v Raduni a v kapli u Domu umění v Opavě. Týdenní pobyt žáků 7. tříd na horách zaměřený na výuku základů sjezdového a běžeckého lyžování. Koncert pro širokou opavskou veřejnost, jehož výtěžek je věnován na podporu činnosti opavského kojeneckého ústavu. Projektu se účastní členové sborů Studánka a Studánečka. Členové sborů Studánka a Studánečka vystupují s tematicky laděným programem k Velikonocům na velikonočních trzích v Opavě. prosinec prosinec leden - březen březen březen - duben Vítání jara jarní dílny Jednotlivé dílny jsou metodicky zaměřeny na výrobky z papíru a jiných výtvarných materiálů, žáci nacvičují písně s jarní a velikonoční tematikou. Akce je určena pro žáky 1. st. březen - duben 7

8 Den Země NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN V průběhu měsíce dubna se žáci účastní akcí pořádaných Magistrátem města Opavy a ekologickými organizacemi. Organizujeme sběr starého papíru, pomerančové kůry, úklid okolí školy. Projekt je určen pro všechny žáky školy. duben Den matek Opavská dětská píseň Návštěva Osvětimi Oslava Dne matek probíhá v tělocvičně budovy na Krnovské ul. Žáci s učiteli zhotovují drobné dárky, připravují kulturní vystoupení, vystupuje pěvecký sbor, ve výuce informatiky žáci vyrábějí pozvánky. Také maminky se zapojují do akce přípravou občerstvení. Akce mívá velmi vysokou návštěvnost, je určena pro rodiče a děti. Koncert pro děti základních škol a širokou opavskou veřejnost, jehož přínos spočívá v uchování tradice slezské lidové písně. Projektu se účastní členové sborů Studánka a Studánečka. Projekt je určen pro žáky 9. tříd a je zaměřen na seznámení žáků s problematikou holocaustu jako důsledku nacistické represe za 2. sv. války. květen květen - červen květen - červen My a naše město Návštěva vyhlídky kostela sv. Hedviky, okruh Opavou s průvodcem a odborným výkladem, návštěvy aktuálních výstav. Projekt je určen pro žáky ročníku. květen - červen Toulky Opavou Den dětí Projekt je zaměřen na seznámení se s historií, kulturou a florou Opavy. Žáci 7. tříd navštíví známé architektonické památky města, opavské parky a prohlédnou si Opavu z ptačí perspektivy. Soutěžní dopoledne mezi třídami, např. závod zručnosti na kolečkových bruslích. červen červen Pěvecké sbory Kromě pravidelných schůzek sborů Studánka se uskutečňují i výjezdní soustředění sborů. Sbory pravidelně vystupují na školních i mimoškolních akcích, nahrávají svá CD. celoročně Třídění odpadů V rámci ekologické výchovy vedeme žáky k třídění odpadů ve třídách. Žáci se účastní exkurze do třídírny odpadů Technických služeb v Opavě. celoročně 8

9 NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN Ekologie - exkurze V hodinách volitelného předmětu ekologie žáci absolvují exkurze do pracovních skleníků Arboreta v Novém Dvoře, do zemědělské laboratoře, do zahradnictví, na čističku odpadních vod, na MSZeŠ. celoročně Ekologie v našem životě V rámci volitelného předmětu ekologie žáci vyrábějí užitkové předměty z odpadního materiálu, navrhují rekultivaci vytěžené plochy, sestavují dotazník pro rodiče,,chováme se ekologicky?, připravují ekologické hodiny pro žáky 1.st. celoročně Ekologické práce v terénu Plavecký výcvik Žáci volitelného předmětu ekologie mikroskopují vodní živočichy v přírodě, provádějí rozbor půdy v okolí, měří ph srážek, sledují čistotu a kyselost povrchových vod, pořádají výstavku jarních bylin a výstavku listů exotických dřevin, přikrmují lesní zvěř. Projekt je realizován v Městských lázních pod vedením instruktorů Plavecké školy, je určen pro všechny děti od 2. do 4. ročníku. Děti se učí základním plaveckým dovednostem, otužování, osobní hygieně. celoročně celoročně Školní noviny a rozhlasová vysílání My, knihy a knihovna Ochrana člověka za mimořádných situací Kondor Žáci 2. st. seznamují v rámci volitelných předmětů prostřednictvím školních novin a rozhlasového vysílání ostatní žáky se životem školy, s úspěchy spolužáků v soutěžích, olympiádách, se zajímavostmi ze světa hudby, sportu, filmu atd. V rámci literární výchovy žáci absolvují návštěvu knihovnických lekcí městské knihovny s odborným výkladem. Využívají také nabídky žákovské knihovny ve škole. Projekt je určen pro všechny žáky. V hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu a dalších předmětů se žáci seznámí s teorií ochrany člověka za mimořádných situací. Své znalosti a dovednosti si prakticky ověří v soutěžním klání. Členové turistického kroužku podnikají výlety do blízkého i vzdáleného okolí během víkendů i prázdnin, plní úkoly v rámci vlastních stanov. Poznávají ČR během týdenního putovního letního tábora o prázdninách. celoročně celoročně celoročně celoročně 9

10 Zdravé zuby NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN Projektu se účastní žáci 1. st. bud. na Mařádkově ul. Je realizován v rámci výuky prvouky nebo přírodovědy a vede žáky k péči o své zdraví a hygienu. Součástí projektu je spolupráce se zubním lékařem. celoročně Astropraktika Vzdělávací zájezdy na astronomická pracoviště ve Valašském Meziříčí a ve Vysokých Tatrách. Program několikadenních soustředění je zaměřen na pozorování a měření v astronomii a meteorologii, na pokusy v mechanice a optice, je doplněn přednáškami odborných pracovníků observatoří a činnostmi zaměřenými na ochranu životního prostředí. Astropraktika jsou zpestřením výuky pro děti se zájmem o astronomii a přírodní vědy. celoročně Integrace Tematická výzdoba školy Spolupráce dětí naší školy s dětmi ze ZŠ Slezského odboje. Děti naší školy získávají zkušenosti ze života handicapovaných dětí, učí se ohleduplnosti a zodpovědnosti. V průběhu celého roku žáci ve výtvarné a pracovní výchově vyrábějí tematicky zaměřená díla, jimiž zdobí budovu školy. celoročně celoročně Dopravní výchova Beseda o trestním právu Žáci 2., 4., a 8. tříd absolvují kurz dopravní výchovy pod vedením odborného učitele autoškoly OSA. Žáci získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v této oblasti. Beseda žáků 9. ročníku o všech aspektech nabytí trestní odpovědnosti mladistvých. dle dohody dle dohody Návštěva Úřadu práce Pobyt v přírodě Škola v přírodě Žáci 9. tříd navštíví v rámci výuky občanské výchovy Úřad práce v Opavě a seznámí se s jeho činností. Sportovně zaměřené dopoledne strávené v přírodě. Týdenní pobyt dětí v prostředí spjatém s přírodou, při němž si děti upevňují kolektiv třídy, jsou vedeny k samostatnosti a vzájemné spolupráci. Projekt je určen pro děti 1. st. v závislosti na zájmu rodičů. dle dohody 10

11 NÁZEV POPIS PROJEKTU TERMÍN Zdravotní kurz Kurz uceleně informuje žáky o lidském těle a základní hygieně, žáci získávají znalosti v poskytování první pomoci. Kurz absolvují žáci 4. ročníku, probíhá v rozsahu 8 hodin. Spolupráce s MŠ Dvakrát ročně se konají výměnné návštěvy mezi dětmi 1. tříd a předškoláky z MŠ Neumannova, MŠ Slavkovská, MŠ Vlaštovičky, MŠ Krnovská. Naše houby V rámci hodin ekologie a informatiky žáci absolvují sběr a určování hub, které zdokumentují digitálním fotoaparátem a vytvoří malý elektronický herbář ve formě prezentace Dlouhodobé sportovní aktivity Naše škola se pravidelně zúčastňuje celé řady sportovních soutěží a klání: Vybíjená / dívky i hoši / Florbal / dívky i hoši / Basketbal / hoši / Volejbal / dívky i hoši / Malá kopaná / hoši / Kopaná McDonald s Cup Vánoční laťka Volejbalová liga škol / smíšená družstva / Běžecká štafeta O pohár Emila Zátopka Sportovní gymnastika / hoši / Atletický čtyřboj tříd / dívky i hoši / Pohár rozhlasu / dívky i hoši / Závod všestrannosti / dívky i hoši / Memoriál M. Fišera / dívky i hoši / Kopaná Coca Cola Cup Florbalová liga škol Další akce školy V průběhu školního roku navštěvujeme se žáky filmová a divadelní představení, výchovné koncerty, přírodovědné a zeměpisné vzdělávací programy např. Planeta Země 3000, přednášky o dospívání a partnerských vztazích atd Na konci školního roku organizujeme školní výlety zaměřené na sportovní aktivity, na poznávání naší vlasti a stmelení kolektivu dětí. 11

12 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce školy s rodiči se neomezuje jen na třídní schůzky nebo konzultační dny. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, mohou se účastnit akcí určených pro děti a rodiče. Vedení školy úzce spolupracuje se školskou radou a s unií rodičů, která finančně dotuje řadu akcí pro děti ( např. výlety 9. tříd, ŠvP, zájezd do Osvětimi atd ). Spolupracujeme také se ZŠ Slezského odboje, s MŠ Krnovská, s MŠ Neumannova, s MŠ Slavkovská a s MŠ Vlaštovičky. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s PPP v Opavě. Na žádost rodičů, zákonných zástupců a doporučení třídních učitelů provádějí odborní pracovníci PPP psychologická a speciální pedagogická vyšetření, na jejichž základě diagnostikují vývojové poruchy učení např. dyslexii či dysortografii, určují, zda se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, hledají příčiny školní neúspěšnosti a navrhují opatření pro školu i rodiče a zákonné zástupce. Škola úzce spolupracuje s psychologem zaměřeným na pomoc při řešení problémů typu žák žák, žák učitel. V případě potřeby se ve třídách provádějí sociometrická šetření. Spolu s metodikem prevence psycholog zajišťuje na škole prevenci sociálně patologických jevů. Od školního roku 2007/2008 pracuje na naší škole psycholog. Poradenské služby školního psychologa jsou zaměřeny na prevenci školní neúspěšnosti, na integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na primární prevenci sociálně patologických jevů. Školní psycholog rovněž poskytuje konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí. Prostory sportovní haly využívá AŠSK k pořádání řady sportovních akcí a Basketbalový klub Opava k tréninkům a utkáním žáků sportovních tříd naší školy. Další subjekty, s nimiž naše škola spolupracuje : Policie ČR / beseda žáků 9. tříd na téma Trestní právo / Městská knihovna Petra Bezruče / knihovnické lekce / Plavecká škola / plavecký výcvik žáků tříd / Autoškola OSA / dopravní výchova žáků 2., 4., a 8. tříd / Úřad práce / volba povolání žáků 9. tříd / Model Obaly, a.s. / soutěže pro děti / Poradna pro ženy a dívky / přednášky / Speciální poradenské centrum Středisko integrace menšin Středisko výchovné péče občanské sdružení Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem / besedy o drogách / občanské sdružení PREEDUK / přednášky k trestní odpovědnosti mládeže / opavské střední školy / projekt HELP P3, soutěže / 12

13 2.2. Charakteristika Školního vzdělávacího programu Tento Školní vzdělávací program byl rozpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přihlédnutím k podmínkám školy. Školní vzdělávací program vznikl spoluprací týmů vytvořených pro jednotlivé předměty a průřezová témata, na tvorbě ŠVP se podílela většina pedagogických pracovníků školy. Vznikl dokument, který není definitivní, v průběhu zavádění ŠVP ve školním roce 2007/2008 a následujících letech se bude na základě získaných zkušeností průběžně upravovat a doplňovat s tím, že základní osnova by se již výrazněji měnit neměla. Společné výchovné a vzdělávací strategie dohodnuté pedagogy směřují k utváření klíčových kompetencí žáků. Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů. Řada projektů je zaměřena k vytváření aktivního přístupu žáků k poznávání, k řešení problémů i k rozvoji samostatného myšlení. Specifickým cílem naší školy bude, tak jako dosud, orientace na sport a ekologii, což se průběžně odráží v řadě aktivit školy. Cizím jazykem je pro žáky naší školy od prvního ročníku anglický jazyk, jako druhý cizí jazyk je nabízen od 7. ročníku německý, španělský nebo ruský jazyk. Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně rozvíjejí svou osobnost, budují základy, které jim umožní pokračovat dle svých možností ve studiu a zdokonalovat se během celého života. V základním vzdělání proto usilujeme o naplňování těchto cílů: 1) umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní studium 2) podněcovat žáky ke tvořivému a logickému myšlení a k řešení problémů 3) vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 4) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 5) připravovat žáky tak, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 6) vytvářet u žáka potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé k lidem, životnímu prostředí, i přírodě 7) učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 8) vést žáky k toleranci, ohleduplnosti k jiným lidem, kulturním, duchovním hodnotám, učit žáky žít společně s ostatními lidmi 9) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastním životě a profesní orientaci 10) zabezpečit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 11) pečovat o talentované žáky 12) pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 13

14 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie naší školy 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problému 3. Kompetence komunikativní Seznamujeme žáky s různými způsoby efektivního učení. Vedeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání. Podporujeme účast žáků v soutěžích a olympiádách. Učíme žáky vyhledávat, třídit a využívat informace získané z knih, časopisů, PC a sdělovacích prostředků. Vedeme žáky k práci s obecně užívanými termíny, znaky, symboly v přírodních a společenských vědách. Umožňujeme žákům pozorovat, zjišťovat, učit se a experimentovat prostřednictvím laboratorních prací, skupinových prací a zajímavých domácích úkolů. Vzbuzujeme v žácích radost z učení, vytváříme povědomí o smyslu učení. Pochvalou oceňujeme vynikající výsledky žáků, snahu, píli a práci nad rámec školních povinností. Učíme žáky kritickému myšlení, umění sebehodnocení, toleranci k názoru druhého. Výuku vedeme tak, aby žáci hledali různé způsoby řešení problému, využívali vlastního úsudku a zkušeností, aby své řešení dokázali obhájit, a to samostatně i při skupinové práci. Žáky dle jejich schopností a dovedností připravujeme a zapojujeme do soutěží (např. Klokan, Pythagoriáda, olympiády, Soutěž mladých zoologů apod.). Žáky učíme pracovat s informacemi z různých zdrojů, ústních, mediálních,počítačových, včetně internetu, vedeme je k ověřování věrohodnosti informací a informačních zdrojů, k posuzování jejich závažnosti a vzájemné návaznosti. Žáky motivujeme k řešení problémových úloh z praktického života logickými, matematickými a empirickými postupy. Žáky vedeme ke kritickému myšlení, k uvážlivým rozhodnutím, k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a ke zhodnocení výsledků své práce. Žáky zapojujeme do všech fází činnosti (plánování, příprava, realizace, hodnocení). Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Začleňujeme do výuky metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při vyučování. Učíme žáky využívat informační a technické prostředky pro kvalitní komunikaci s okolním světem, vedeme žáky k porozumění získaným informacím. Ke komunikaci a informovanosti o škole využíváme školní časopis. Příležitostně připravují žáci relace do školního rozhlasu. Podporujeme přátelské ve třídách i mezi třídami. Organizujeme pracovní a výtvarné dílny, v nichž spolupracují žáci ročníků. Pomáháme nově přicházejícím žákům při začleňování do nových kolektivů. Podporujeme komunikaci s jinými školami ( ZŠ Slezského odboje, Gymnázium v Ratiboři v Polsku). Uskutečňujeme setkání žáků 1. ročníků s dětmi ze spádových MŠ. 14

15 Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie naší školy 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanské 6. Kompetence pracovní Do výuky zařazujeme skupinovou práci žáků a tím u nich rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i svých spolužáků. Žáci se učí uplatňovat a obhajovat své názory, řídit práci v kolektivu a současně respektovat názory druhých. Vedeme žáky k odmítání rušivých vztahů mezi sebou, k ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými. Usilujeme o to, aby schopnější žáci pomáhali slabším, protože chápou nutnost spolupráce. Učíme žáky sebedůvěře, sebeúctě a samostatnosti. Sociální kompetence prosazujeme zvláště při praktických činnostech ( při TV, VV, PV, LVZ, ŠvP, při školních výletech apod.) Žáky vedeme k dodržování školního řádu a obecných pravidel občanského soužití, k zodpovědnému chování a jednání ve škole i mimo školu s uvědomováním si možných důsledků tohoto chování. Žáci se učí kolektivnímu myšlení a respektování pravidel stanovených třídním kolektivem. Žáky zapojujeme do kulturních a sportovních aktivit, rozvíjíme u žáků pozitivní postoj ke kulturním a historickým tradicím. Žáky vedeme k toleranci a chápání odlišností sociokulturních skupin, k odmítání fyzického a psychického násilí. Podporujeme u žáků schopnost samostatného rozhodování a jednání v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Klademe důraz na ochranu životního prostředí, na pochopení ekologických souvislostí a problémů. Žáky motivujeme k bezpečnému a účelnému používání materiálů, nástrojů a vybavení ve výuce. Klademe důraz na ochranu zdraví žáků, na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochranu životního prostředí. Nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme žákům při volbě povolání. Žáky motivujeme k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech při profesní orientaci. Pro žáky 9. tříd organizujeme návštěvu Úřadu práce, Informy, umožňujeme prezentaci zástupců SŠ a SOU a tím přispíváme ke správné volbě povolání. 15

16 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Cílem je v co největší míře odstranit obtíže žáka a vytvořit vhodné postupy pro zvládání učiva. Na naší škole máme vytvořen komplexní plán péče o žáky se SPU. V průběhu školního roku provádíme depistáž žáků a se souhlasem zákonných zástupců podáváme žádost o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru Srdce Opava, speciálně pedagogickém centru pro žáky s vadami řeči, popř. speciálně pedagogickém centru pro žáky s vadami zraku. Tyto instituce na základě závěrů vyšetření vystaví zákonnému zástupci podklad pro další práci s žákem. Se souhlasem zákonných zástupců se škola s tímto podkladem seznámí a vypracuje individuální vzdělávací plán (IVP), který je schválen jak odborným pracovníkem školského poradenského zařízení, tak zákonným zástupcem. IVP je přizpůsoben potřebám a možnostem žáka. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra Srdce Opava, speciálně pedagogického centra pro žáky s vadami řeči, popř. speciálně pedagogického centra pro žáky s vadami zraku na co je třeba se při nápravě zaměřit, které pomůcky používat, jaký zvolit nejvhodnější způsob klasifikace a individuální náplň učiva ve vybraných předmětech. Samotná nápravná péče probíhá každý týden individuálně, popř. v malých skupinách, pod vedením dyslektického asistenta. Těžiště reedukační práce je zaměřeno na nápravu konkrétního žáka. Používáme vhodné metody a postupy, které jsou cílené konkrétním žákům, vybíráme pomůcky a klademe důraz na individuální přístup. Při hodnocení asistent úzce spolupracuje s ostatními vyučujícími a třídním učitelem. Klademe důraz na tolerantní hodnocení výkonů žáka. Pravidelná péče, tolerantní a individuální přístup jsou efektivními metodami, díky kterým zaznamenáváme nemalé výsledky a zlepšení u žáků se SPU Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadané děti patří do kategorie žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Jsou schopné vysokého výkonu v jedné nebo více oblastech, mají vyspělý verbální projev, vynikající paměť, učí se rychle, bez pomoci druhých. Zvládají složitější myšlenkové operace než jejich vrstevníci. U takovýchto dětí je možné urychlovat školní proces, pokud žák zvládá učivo mnohem rychleji než spolužáci (předčasný nástup do školy, přeskakování ročníků). Zjišťování mimořádného nadání žáků provádí PPP. Dle individuálních potřeb žáka je možné zvolit: - individuální vzdělávací plán - rozšíření vzdělávacího obsahu - zadávání specifických úkolů - zapojení do rozsáhlejších prací a projektů - vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech - účast na výuce některých předmětů se staršími žáky - přeřazení žáka do vyššího ročníku na základě komisionálního přezkoušení Mimořádně nadaní žáci vyžadují od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, které reprezentují nadání žáka. Vynikají-li žáci v určitém předmětu, jsou jim zadávány složitější úkoly, samostatné práce, referáty k probíranému učivu, je umožněno žákům individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, problémové úlohy).tito žáci jsou rovněž zapojováni do olympiád a soutěží. V rámci vyučování matematiky se žáci mohou účastnit soutěží jako např. Pythagoriáda, Matematický maraton nebo mezinárodní soutěže Matematický klokan. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení různých sportovních disciplín, jsou zapojováni do sportovních soutěží v rámci školy, ale také úspěšně reprezentují školu v okresních nebo krajských kolech. 16

17 Začlenění tematických okruhů průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat integrujeme do vyučovacích předmětů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů je vždy součástí učebních osnov vyučovacích předmětů. Přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů uvádí následující tabulky. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Tematické okruhy : Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita 1. ročník Čj, Prv, Hv, Vv Čj, Prv Prv Vv, Hv, Pv 2. ročník Čj, Prv, Hv, Vv Prv, Vv Vv, Hv, Pv 3. ročník Čj, Hv, Vv Prv Vv, Aj, Hv, Pv 4. ročník Čj, Hv, Vv Čj Vv, Aj, Hv, Pv 5. ročník Čj, Hv, Vv Čj In Vv, Aj, Hv, Pv 6. ročník Čj, Př, F, In, Pv Vv, Vz, Hv Pv, Tv, Vz Vz Čj, Aj, Hv, In 7. ročník Vz, Pv, Čj, Vz, Hv Tv Př Vv, Aj, Nj, HV 8. ročník Ch, F, Pv Př, Vv, Hv Tv, Ov Př Nj, Aj, Hv 9. ročník Ch, F F, Hv Tv Čj, Aj, Vv, Nj, Hv Sociální rozvoj Tematické okruhy : Poznávání lidí Mezilidské Komunikace Kooperace a kompetice 1. ročník Čj, Prv, Tv Prv, Tv Čj, Prv, Hv 2. ročník Prv, Tv Prv, Tv Čj, Hv 3. ročník Aj, Prv, Tv Prv, Tv Čj, Aj, Hv, Tv 4. ročník Aj, Tv Pří, Tv Čj, Aj, Hv, Pv, Tv 5. ročník Aj, Čj, Tv Čj, Pří, Tv Čj, Aj, Hv, Pv, Tv, In 6. ročník Aj, Čj, Vv, In D, Vv, Ov Aj, Čj F, In 7. ročník Aj, Čj, Vz, Vv Hv Aj, Čj, Nj, Ov 8. ročník Aj, Vv Ov Aj, Čj, Vv, Nj, Ov 9. ročník Aj, Vv Vz Aj, Čj, D, Vz, Vv, Nj Morální rozvoj Tematické okruhy : Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník Tv 4. ročník Tv 5. ročník Tv 6. ročník 7. ročník 8. ročník Ch 9. ročník Vz, Ch Hodnoty, postoje, praktická etika D, Ov D, Vz, Ch, Ov 17

18 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy : Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. ročník Prv 2. ročník Prv 3. ročník 4. ročník Čj Vl 5. ročník Čj Vl 6. ročník D, Vv D, In Ov 7. ročník Př, Vv, Ov D Ov 8. ročník Čj, Z, Vv, Ov D, Z 9. ročník Čj,Z Ov D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy : Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. ročník Prv 2. ročník 3. ročník Čj, Tv, Hv 4. ročník Čj, Tv, Hv Čj 5. ročník Čj, Vl, Tv, Hv, In Vl, Vv, Aj, In 6. ročník Vv Aj, In Vv, Hv 7. ročník Čj, Aj, Z, Vv, Nj Z, Nj Z, Vv, Hv 8. ročník Aj, Z, Vv, Nj D, Př, Vv, F, Nj Z, Hv 9. ročník Aj, F, Hv Z, Vv, F, Pv, Nj Vv, Ov MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy : Kulturní diference Lidské Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. ročník Prv 2. ročník Prv 3. ročník Prv Prv, Čj 4. ročník Čj, Aj Aj, Pří AJ 5. ročník Čj, Aj, Vl Aj Čj, Aj, Vl AJ, In 6. ročník Hv Vv Z Aj Z 7. ročník Z, Vv, Hv Z, Vv, Nj D, Z D, Z, Nj Z 8. ročník Př, Z, Hv Vv, Nj D, Z, Vv Čj, Nj Z 9. ročník Čj, Vv D, Vz, Vv, Nj, Ov Z Z, Nj, Hv Z, D 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy : Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí 1. ročník Prv Prv, Tv 2. ročník Prv Tv 3. ročník Prv Prv Prv, Tv Prv 4. ročník Pří Pří Tv 5. ročník Pří Pří 6. ročník Př, Z, Pv Př, Z, Pv, F Z, F, In, Vv, Pv Čj, D, Př, Z, Vz, Vv 7. ročník Př, Pv D, Př, Pv Př, Z, Vv, Pv, Tv Př, Vv, Pv, Tv, Ov 8. ročník Př, Z D, Př, Ch Př, Ch, Z, Vv, F Př, Ch, Z, F 9. ročník Z, Vv Př, Ch, Z, F, Ov Př, Ch, Z, Vv, F D, Čj, Př, Vv MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy receptivních činností: Tematické okruhy : ročník ročník ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Hv Čj 4. ročník Hv Hv Hv Hv Čj 5. ročník Hv, In Hv Hv, In Hv Čj, In 6. ročník Vv, In In In Čj In 7. ročník Vv Vv Tv 8. ročník Ch, Pv Ch Vv D, Vv 9. ročník D, Př, Aj, Ch, Pv Ch, Vv, Ov Čj Čj, Př, Z, Vv Tematické okruhy produktivních činností: Tematické okruhy : ročník ročník ročník Tvorba mediálního sdělení 4. ročník Čj 5. ročník Čj 6. ročník In 7. ročník Nj 8. ročník Vv, Nj 9. ročník Nj Práce v realizačním týmu Čj Čj In 19

20 3. Učební plán 3.1. Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk anglický jazyk Matematika a její aplikace matematika Informační a komunikační technologie informatika prvouka Člověk a jeho svět vlastivěda přírodověda Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova Člověk a zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce pracovní výchova počet hodin v ročníku Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina. V průběhu školního roku je zařazováno projektové vyučování. Z disponibilní časové dotace jsou posíleny předměty český jazyk o 6 hodin, matematika o 4 hodiny, anglický jazyk o 2 hodiny a vzdělávací oblast Člověk a jeho svět o 2 hodiny. Český jazyk V 1. a v 2. ročníku má předmět komplexní charakter, ve ročníku je členěn do složek mluvnice, čtení a literární výchova a sloh. Psaní se vyučuje v menších časových celcích než je vyučovací hodina, zpravidla v kombinaci se čtením. O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující. Anglický jazyk Je vyučován od 1. ročníku s dotací 1 hodiny týdně, od 3. ročníku s dotací 3 hodin týdně, třída může být dělena na skupiny podle aktuálního stavu žáků. Pracovní výchova Předmět má komplexní charakter, vzdělávací obsah zahrnuje všechny tematické okruhy: Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů Tělesná výchova Součástí tělesné výchovy je základní plavecká výuka realizovaná ve třech blocích v 2., 3. a 4. ročníku. 20

21 3.3. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník ročník ročník ročník celkem Jazyk a jazyková český jazyk komunikace anglický jazyk Matematika a její aplikace matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví informatika dějepis občanská výchova fyzika chemie přírodopis zeměpis hudební výchova výtvarná výchova výchova ke zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce pracovní výchova volitelné předměty počet hodin v ročníku Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Vyučovací jednotkou na 2. stupni je vyučovací hodina. Z disponibilní hodinové dotace jsou posíleny předměty český jazyk o 1 hodinu, matematika o 5 hodin a vzdělávací oblasti Člověk a společnost o 1 hodinu, Člověk a příroda o 6 hodin, Člověk a zdraví o 1 hodinu, Člověk a svět práce o 1 hodinu a 9 hodin je využito k dotaci volitelných předmětů. Český jazyk Předmět český jazyk v sobě zahrnuje jazykovou výchovu, literární výchovu a sloh. O časové dotaci rozhodne vyučující. Anglický jazyk Výuka anglického jazyka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností s možností přestupu mezi skupinami. Informatika Žáci třídy se dělí na skupiny dle aktuálního počtu žáků. Tělesná výchova Od 6. ročníku jsou žáci děleni na skupinu chlapců a skupinu dívek. Součástí vzdělávacího obsahu předmětu je tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, jehož prvky jsou preventivně využívány v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávány žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 21

22 Pracovní výchova Součástí vzdělávacího obsahu předmětu jsou tematické okruhy: Pěstitelské práce, chovatelství (6. ročník, 7. ročník) Práce s technickými materiály (6. ročník, 7. ročník) Využití digitálních technologií (8. ročník, 9. ročník) Svět práce (8. ročník, 9. ročník) Žáci se dělí na skupiny dle aktuálního počtu žáků v daném školním roce. Volitelné předměty Jsou zařazeny od 7. do 9.ročníku. V 7. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty z volby I. s dotací 2 hodin týdně, v 8. ročníku si k tomuto zvolenému předmětu volí další volitelný předmět z volby II. s dotací 1 hodiny týdně, v 9. ročníku s dotací 2 hodin týdně. Od 7. ročníku si žáci mohou v rámci volitelného předmětu zvolit druhý cizí jazyk (německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk) s dotaci 2 hodin týdně. Pokud si žáci zvolí druhý cizí jazyk od 8. ročníku, musí si jako II. volitelný předmět vybrat konverzaci v tomto jazyce. Volba konverzace v cizím jazyce jako II. volitelného předmětu je podmíněna výběrem tohoto cizího jazyka jako I. volitelného předmětu Povinně volitelné vyučovací předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary VOLITELNÉ PŘEDMĚTY I. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Výpočetní technika Člověk a příroda Astronomie Ekologická výchova Umění a kultura Výtvarná praktika Člověk a zdraví Sportovní výchova Člověk a svět práce Domácí práce VOLITELNĚ PŘEDMĚTY II. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Seminář z jazyka českého Konverzace v ruském jazyce Konverzace ve španělském jazyce Konverzace v německém jazyce 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

23 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Cvičení z matematiky Výpočetní technika Chemická praktika Seminář ze zeměpisu Seminář z přírodopisu NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Název předmětu Sborový zpěv Hodinové dotace 1 h ZÁJMOVÉ ÚTVARY Aerobik Astronomie Basketbalová přípravka Cvičení z českého jazyka Elektrotechnika Flétna Fotografický kroužek Gymnastika Keramika Kondor Matematické cvičení Mediální kroužek Náboženství Pěvecký sbor Pohybové hry Ruský jazyk Sportovní hry Šikovné ruce Školní miniházená Taneční kroužek Vaření Volejbal Výtvarné čarování Zábavná čeština Základy práce na PC Poznámka: Nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů se mění dle zájmu žáků. 23

24 4. Učební osnovy 4.1. Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk otevírá žákům svět vyjádřený verbálními prostředky, je nástrojem dorozumívání i nástrojem integrace do lidské společnosti. Cíle výuky českého jazyka jsou na 1. stupni ZŠ uplatňovány prostřednictvím komunikační a slohové výchovy, čtením a literární výchovou, psaním a jazykovou výchovou. V 1. ročníku je mu věnováno 8 hodin týdně, ve 2. ročníku 9 hodin, ve 3. ročníku l0 hodin a ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně. V jazykové výchově se v 1. období žák učí prostě a jasně vyjadřovat spisovným jazykem s využitím slovní zásoby odpovídající jeho věku. Zároveň poznává elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojuje si základní pravopisné jevy. Dbá na rozvoj slovní zásoby a na návyk správné a spisovné výslovnosti. Výuka směřuje k osvojování formulace a sdělování myšlenek, při výuce čtení se žák učí číst texty zřetelně a s porozuměním. V literární výchově se seznámí s tvorbou pro mladší školní věk, včetně ilustrací. Při výuce psaní získá správné psací dovednosti, základy čitelného a úhledného pravopisu. Na 1. stupni umožňujeme výuku čtení pomocí genetické metody. Tato metoda čtení označovaná též jako hlásková spočívá v hláskování slov. Vychází se z intuitivního čtení po hláskách. Žák spojuje hlásky bez slabikování. Velký důraz se klade na rozvoj sluchového vnímání. Snaží se, aby si žák každé písmeno (obraz) zároveň propojil s odpovídající hláskou (zvukem) a tím urychluje proces čtení. Žák zapisuje a čte pomocí kresby, symbolů a písmen. Kresby a symboly postupně vymizí a zůstává hláskové písmo, tj. velká tiskací abeceda. Díky tomuto postupu se doba, kdy žáci začnou číst plynule a s porozuměním, podstatně zkracuje. Celou tiskací abecedu se dítě naučí během prvního půl roku. Předmět český jazyk navazuje na 2. stupni svým vzdělávacím obsahem na základy položené na l. stupni ZŠ. Ve všech čtyřech ročnících, tj. od 6. do 9. třídy, je mu věnováno po čtyřech hodinách týdně. Znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu umožňují žákům získávat nové poznatky i v jiných oblastech vzdělávání. vede žáka k tomu, aby se vyjadřoval kultivovaně a výstižně, užíval spisovné jazykové prostředky v ústním i písemném projevu. Výuka směřuje k osvojování uvědomělého čtení, k formulaci hlavních myšlenek textu, stejně jako k samostatné přípravě a přednesu referátu. Žák získá základní orientaci v literatuře, rozliší literární druhy a žánry, seznámí se s významnými autory a je schopný vyjádřit dojmy ze své četby nebo návštěvy divadelních a filmových představení. Dokáže také pracovat s jazykovými slovníky a příručkami. Metody práce jsou zaměřeny na samostatnou i skupinovou práci, příhodně doplněnou o dramatické prvky, na získávání informací četbou i prostřednictvím sdělovacích prostředků a internetu. Důraz je kladen na komunikaci žáků a nácvik ústního projevu na veřejnosti. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - dbáme o to, aby si žák dokázal vyhledávat a třídit informace získané četbou i ve sdělovacích prostředcích, propojoval své poznatky získané v dalších předmětech - vedeme žáky ke kladnému vztahu k učení, ke snaze se zdokonalovat, dokázat zhodnotit své výsledky Kompetence k řešení problémů Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - směřujeme žáky k řešení problémů, aby si dokázali vyhledat potřebné informace a na jejich základě uměli zvážit své možnosti - vedeme žáky k zodpovědnosti při svém rozhodování 24

25 Kompetence komunikativní Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - podporujeme u žáků schopnost porozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané - klademe důraz na výstižný, přesný a kultivovaný žákův projev ústní i písemný - zapojujeme žáky do nácviku diskuse i vystupování na veřejnosti - vedeme žáky k četbě jako prostředku rozšiřování slovní zásoby a informací Kompetence sociální a personální Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - snažíme se, aby žák díky svým dobrým výsledkům posiloval své zdravé sebevědomí - orientujeme žáky k respektování názorů druhých, k vedení konstruktivní kritiky - vedeme žáky k zodpovědnosti za výsledky své práce Kompetence občanské Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - vyžadujeme u žáků respektování druhých, odmítání všech forem fyzického i psychického násilí - podporujeme u žáků pocity hrdosti na naše kulturní a historické tradice Kompetence pracovní Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: - požadujeme od žáků zodpovědný přístup k plnění všech zadaných úkolů - pomáháme jim využít získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 25

26 Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 1. ročník Očekávané výstupy - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, porovnává a třídí slova podle významu - určuje počet a pořadí slov v textu, význam slov - píše správné tvary písmen číslic, správně spojuje písmena a slabiky - kontroluje vlastní písemný projev - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje - ovládá základní hygienické návyky spojené s psaním - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh - čte nahlas a s porozuměním textu přiměřeného rozsahu a náročnosti - čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřeně věku ve vhodném frázování a tempu - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Jazyková výchova Aktivizace předškolních poznatků formou hry. Slova se slabikou otevřenou Skládání slabik slov vět Slova se slabikou zavřenou Slova se dvěma souhláskami na začátku Slova se dvěma souhláskami uprostřed Slova se slabikami: di, ti, ni, dě, tě, ně Slova se slabikami: bě, pě, vě, mě Slova s písmeny: ď, ť, ň a slabikotvornými souhláskami Slova se shluky souhlásek Komunikační a slohová výchova Mluvený projev Tvoření krátkých vět s významem Literární výchova Praktické čtení Orientace v krátkém textu Vyhledávání klíčových slov Rozpočítadlo, hádanka, báseň, přednes, pohádka dramatizace Poslech literárních textů Zážitkové naslouchání OSV osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopností Poznávání OSV sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské OSV sociální rozvoj komunikace Vv ilustrace Hv lidová píseň 26

27 Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 2. ročník Očekávané výstupy - odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty, rozděluje správně slova na konci řádku - rozlišuje věty podle jejich obsahu Jazyková výchova Abeceda, písmo, slovo, slabika, hláska Věta jednoduchá, druhy vět, pořadí vět v daném textu OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - odůvodňuje a píše správně ú/ů, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - odlišuje a píše správně velká písmena v typických příkladech vlastních jmen, osob, zvířat a místních pojmenován - píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev) - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Samohlásky krátké a dlouhé Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, znělé, neznělé Souvětí Slovní druhy Vlastní jména Slabiky s ě Slova s párovými souhláskami Komunikační a slohová výchova Pozdrav, tykání a vykání, poděkování Adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin Popis zvířete, věci Vyprávění podle obrázkové osnovy Literární výchova Hádanka, říkanka, báseň, pohádka Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Zážitkové čtení OSV sociální rozvoj mezilidské, komunikace Vv ilustrace Hv zhudebněná pohádka 27

28 Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 3. ročník Očekávané výstupy - odůvodňuje a píše správně párové souhlásky, neřídí se výslovností Jazyková výchova Pravopis, dělení hlásek, párové souhlásky uvnitř slova OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání - porovnává význam slov, vyhledává v textu slova příbuzná - odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - píše věcně i formálně jednoduchá sdělení, respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje nesprávnou výslovnost, tvoří krátký mluvený projev - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - vhodně frázuje text, zvyšuje tempo čteného textu Stavba slova kořen, část předponová a příponová Slova souznačná, protikladná Vyjmenovaná slova Podstatná jména rod, číslo, pád Vlastní jména Slovesa osoba, číslo, čas Slovní druhy význam slov Slovní druhy třídění Souvětí Věta jednoduchá Komunikační a slohová výchova Osnova Vypravování Popis pohádkové postavy, děje, věcí Rozhovor Dopis, adresa, vzkaz Blahopřání, pozdrav Oslovení, omluva, prosba Literární výchova Hádanka, lidová poezie Pohádka, pověst spisovatel Poezie, báseň verš, rým, básník, kniha, čtenář Vyhledávání klíčových slov a pointy OSV sociální rozvoj mezilidské, komunikace 28

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv Třída: 1.A Čt/Ps Ma Čt Čt Ma Čt/Ps Prv Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps Český jazyk 9 Prvouka 2 Tělesná výchova 2 Prv Čt Čt/Ps Hv Ma Čt/Ps Vv Celkem 20 Mgr. Vlasta Šolcová Třída: 2.A Ma Čt/Ps Ma Prv Čt/Ps Ma Pč Čt/Ps

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ

VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ Školní vzdělávací program Základní školy, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkové organizace VŠICHNI NEMOHOU BÝT NEJLEPŠÍ, ALE ÚSPĚŠNÝ MŮŽE BÝT KAŽDÝ zpracovaný podle RVP ZV 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola při Dětském domově Vizovice Masarykovo náměstí 420 Učíme

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Datum platnosti od: 1.9.2013 razítko školy podpis ředitele:

Datum platnosti od: 1.9.2013 razítko školy podpis ředitele: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Motivační název: Učení pro život Předkladatel: Zřizovatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE, ALŠOVA 1123,

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 2 ZŠ Želatovská, Přerov 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV 2 ZŠ Želatovská, Přerov ZŠ Želatovská, Přerov 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

ROZVRH HODIN ČJ M ČJ VV. M ČJ TV ČJ Přírodověda ČJ PRV ČJ HV M ČJ TV ČJ ČJ M PR PČ. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Chrášťany I. třída, 1.

ROZVRH HODIN ČJ M ČJ VV. M ČJ TV ČJ Přírodověda ČJ PRV ČJ HV M ČJ TV ČJ ČJ M PR PČ. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Chrášťany I. třída, 1. I. třída, 1. ročník Školní rok 014/01 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Kabelová Kabelová Kabelová

Více