PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ"

Transkript

1 AD 2 LKPR 1 1 MAR 15 LKPR AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD 2.2 LKPR AD 2.2 ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště a jeho umístění ARP coordinates and site at AD Směr a vzdálenost letiště od (města) Direction and distance from (city) Nadmořská výška/vztažná teplota Elevation/Reference temperature MAG deklinace/roční změna MAG VAR/Annual change N E RWY 12/ m od/from THR o GEO 10 km Pražský hrad/prague castle 1234 ft / 376 m / 23,6 o C (JUL) 3 o E (2013)/ + 7 MIN Provozovatel letiště Aerodrome operator Letiště Praha, a.s. Prague Airport adresa address K Letišti 6/ Praha 6, Ruzyně K Letisti 6/ Praha 6, Ruzyne telefon telephone , , telefax telefax e mail AFTN LKPRYDYX LKPRYDYX Povolený druh provozu (IFR/VFR) Type of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR AMDT 301/15

2 AD 2 LKPR 2 16 OCT 14 AIP LKPR AD 2.3 LKPR AD 2.3 PROVOZNÍ DOBY OPERATIONAL HOURS Správa letiště AD Administration H 24 Celní a pasová služba Customs and immigration H 24 Zdravotní a sanitární služba První pomoc H 24 Zdravotní středisko MON THU ( ) FRI ( ) Hyg. epid. stanice MON FRI ( ) Health and sanitation First Aid Treatment H 24 Health Center MON THU ( ) FRI ( ) Epidemiol. Center MON FRI ( ) Letištní letecká informační služba AIS Briefing Office H 24 Ohlašovna letových provozních služeb (ARO) Terminal 1 H 24 ATS Reporting Office (ARO) Terminal 3 H 24 Meteorologická služebna Terminal 1 H 24 MET Briefing Office Terminal 3 H 24 Letové provozní služby ATS H 24 Plnění Czech Airlines Handling H 24 Fuelling Prague Fuelling Services, s.r.o. (PFS) H 24 zajišťuje plnění pro ENI a TOTAL / provides refuelling for ENI and TOTAL LUKOIL H 24 Odbavení letů Handling H 24 Bezpečnostní složky Security H 24 Odstraňování námrazy De icing H 24 LKPR AD 2.4 LKPR AD 2.4 SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES Zařízení pro odbavení nákladu Cargo handling facilities Druhy paliv a olejů Fuel/oil types Zařízení pro plnění palivem/kapacita Fuelling facilities/ capacity Vysokozdvižné vozíky (1,2 t; 2 t; 2,5 t; 4,5 t;12 t), nůžkové nakladače (14 t), stavěcí plošiny (7 t), pásové nakladače (9 m/nosnost 200 kg), paletové nakladače (7 t; 14 t), kontejnerové nakladače (3,5 t; 7 t; 14 t), kontejnerové a paletové vozíky, vlečné vozíky, tahače (do 550 t). Fork lift trucks (1,2 t; 2 t; 2,5 t; 4,5 t;12 t), Scissor lifts (14 t), Build Up Stations (7 t), Conveyor Belt Loaders (9 m/lifting capacity 200 kg), Pallet Loaders (7 t; 14 t), Container Loaders (3,5 t; 7 t; 14 t), Container/Pallet Dollys, Baggage Cargo Carts,Towbar Aircraft Tractors (up to 550 t). Palivo / Fuel: Turbo Fuel JET A 1, AVGAS 100 LL Olej / Oil: Letecký benzín / Aviation Gasoline: PFS: autocisterna / tank truck 1x 2500 L, nádrž / tank L. Letecký petrolej / Aviation kerosene: PFS: autocisterny / tank trucks 1x L, 5x L, 2x L, 1x L. Czech Airlines Handling: autocisterny / tank trucks 4x L LUKOIL: autocisterny / tank trucks 7x L AMDT 296/14

3 AD 2 LKPR 3 16 OCT 14 LKPR AD 2.4 LKPR AD 2.4 SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES Zařízení pro plnění palivem/kapacita Fuelling facilities/ capacity Zařízení pro odstraňování námrazy De icing facilities Hangárovací prostor pro cizí letadla Hangar space for visiting aircraft Opravářské služby pro cizí letadla Repair facilities for visiting aircraft Bližší informace / Detailed information: Czech Airlines Handling, a.s., Aviatická 1017/2, Praha 6, Czech Republic, , Dispečink plnění / fuelling: Prague Fuelling Services, s.r.o.(pfs), Pobřežní 620/3, Praha 8, Czech Republic zajišťuje plnění pro ENI a TOTAL / provides refuelling for ENI and TOTAL , ; Dispečink plnění / fuelling: , , LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.,panská 895/6, Praha 1, Czech Republic, Plnění/fuelling: , aviation.cz Typ zařízení/type of facility: Kapacita (odmraz.kap./voda)/capacity (de icing fluid/water): 2x Vestergaard Elefant Beta 3500/4500 L, 1x Vestergaard Elefant Beta 4000/3000 L, 1x Vestergaard My 2800/3500 L, 2x Vestergaard Elefant Beta 3500/4000 L, 1x Safeaero SDI /3000 L, 1x Safeaero SDI /3000 L. Bell Helicopter Prague, a.s , , SITA: PRGEAXH, FREQ 131,625 MHz. ABS Jets Hangár C a N pro letadla do velikosti B737 a A320/ for aircraft up to size of B737 and A320, contact: ABS Jets, a.s , , , SITA: PRGAJXH, Czech Airlines Technics, a.s.: Hangar F ACFT typu/ type A320Family, A310, B737, B757, B767. Hangar B ACFT typu/type ATR 42/72 Kontakty/Contacts: ; ; ; České aerolinie: Větší i menší opravy pro všechny typy letadel provozovaných ČSA, včetně výměny motorů. U typů běžně v ČR nepoužívaných nutno dodat náhradní díly, technologii a technický dozor. Bližší informace: Technický dispečink ČSA, , , SITA: PRGMMOK. ABS Jets: Veškeré opravy (i záruční) letadel typu Embraer 135 RJ/Legacy 600 do úrovně 72 měsíční prohlídky (včetně prohlídky C check (48 měsíční)), Embraer Phenom P300 a P100 do úrovně I IV a C check, výměny motorů, prodej náhradních dílů; veškeré opravy letadel Cessna Citation Bravo do úrovně I IV; traťová údržba letadel Bombardier Learjet 60 XR. Komplexní mytí interiérů a exteriérů letadel do velikosti Gulfstream G550. Bližší informace: ABS Jets AOG desk: , , Czech Airlines Technics, a.s.: Servis letadel typu A320Family (do 12Y Check včetně, A Check), B737 Classic & NG (do D Check včetně), B757(daily), B767(weekly), ATR42/72 (K, C Checks, vše do 36,000FH včetně). Opravy komponentů, avionika, kola & brzdy, záchranné vybavení, kyslíkové a hasicí přístroje. Kontakty: ; ; ; Czech Airlines: Major and minor repair facilities for all types of aircraft operated by CSA, including the change of engines. For types not currently used in the C.R. it is necessary to supply the spare parts, technology and technical supervision. For more information contact: CSA Maintenance Control, , , SITA: PRGMMOK. ABS Jets: All kinds of repairs (incl. guaranty repair) of the aircraft Embraer 135 RJ/Legacy 600 up to the level of 72 months check (including C check (48M check)), Embraer Phenom P300 and P100 up to level I IV and C check, engine change performance, spare parts sale; all kind of repairs of the aircraft Cessna Citation Bravo up to the level I IV; line maintenance of the aircraft Bombardier Learjet 60 XR. Complex aircraft washing and clearing (interior and exterior)up to the size of Gulfstream G550. For more information contact: ABS Jets AOG desk: , , Czech Airlines Technics, a.s.: Service airplanes of type A320Family (upto 12Y Check included, A Check), B737 Classic & NG (upto D Check included), B757(daily), B767(weekly), ATR42/72 (K, C Checks, everything upto 36,000FH included). Repairs of components, avionics, wheels & brakes, rescue equipment, oxygen apparatuses and fire extinguishers. Kontakty: ; ; ; AMDT 296/14

4 AD 2 LKPR 4 21 AUG 14 AIP LKPR AD 2.4 LKPR AD 2.4 SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES 7 Asistence osobám se zdravotním postižením / Assistance to persons with reduced mobility Kontakty na dicpečink / Contacts to dispatching centre (H24) , , SITA: PRGWC7X, Letecký dopravce je povinen poskytovat informace o přepravě osob se zdravotním postižením nejpozději 36 hodin před zveřejněným časem odletu. / Air carrier is obliged to provide information about transport of person with reduced mobility 36 hours before scheduled time of departure at the latest. Handlingoví agenti na letišti Praha Ruzyně/Handling agents for Praha Ruzyně Airport: Czech Airlines Handling, a.s. (pro všechny lety/ for all flights) , , , , AFTN: LKPRCSAF, SITA: PRGKOOK, PRGKXOK, PRGKDOK FREQ: 131,950 MHz Menzies Aviation (Czech), s.r.o , , , AFTN: LKPRAHDP, SITA: PRGOPXH, PRGKKXH, Czech GH, s.r.o (pro všechny lety / for all flights) , , , AFTN: LKPRAHDP, SITA: PRGOPXH, PRGKKXH, Bell Helicopter Prague, a.s. Executive Aircraft Handling (pro lety všeobecného letectvi/for general aviation flights) , , SITA: PRGEAXH, FREQ 131,625 MHz. NAV Flight services, s.r.o. pouze doprava mezi letadlem a terminálem / transportation between aircraft and a terminal only (MAX 10 osob/people), (pro obchodní lety/for business aviation flights) ; ; ; AFTN: LKPRNAVX, SITA: PRGNAXH, FREQ: 131,575 NAV DISPATCH ABS Jets, a.s. Business Aviation Handling (pro lety všeobecného letectví / for general aviation flights) , , , SITA: PRGAJXH, FREQ 131,425 MHz LKPR AD 2.5 LKPR AD 2.5 ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ PASSENGER FACILITIES Hotely Holiday Inn Prague Airport, Ramada Airport Hotel Prague, Courtyard by Marriott Prague Airport. Ubytovací služby cestovních kanceláří v budovách terminálů 1, 2 a 3. Hotels Holiday Inn Prague Airport, Ramada Airport Hotel Prague, Courtyard by Marriott Prague Airport. Accomodation service of travel agencies in buildings of terminals 1, 2 and 3. Restaurace Restaurace v budovách terminálu 1, 2 a 3. Restaurants Restaurant in buildings of terminal 1, 2 and 3. Dopravní prostředky Půjčovny automobilů, autobusy městské hromadné dopravy, taxi včetně mikrobusů taxi, pravidelná přeprava autobusy a individuální přeprava automobily. Transportation Rent a car, public transport, taxi including taxi minibuses, regular transport by bus and individual transport by car. Zdravotní služba První pomoc a zdravotní středisko na letišti (viz. LKPR AD 2.3), nemocnice ve městě. Medical facilities First aid treatment and health centre at the airport (see LKPR AD 2.3), hospitals in the city. Banka a pošta Na letišti. Provozní doby: Pošta: MON FRI ( ),SAT SUN ( ). Bankomaty H 24. Směnárny: MON SUN ( ) Bank and Post Office At the airport. Operational hours: Post Office: MON FRI ( ),SAT SUN ( ). Cash dispensers: H 24. Exchange offices: MON SUN ( ) Cestovní kancelář Terminál 1 a Terminál 2. Ve městě. Tourist Office Terminal 1 and Terminal 2. In the town. AMDT 293/14

5 AD 2 LKPR 5 8 JAN 15 LKPR AD 2.6 LKPR AD 2.6 ZÁCHRANNÉ A POŽÁRNÍ SLUŽBY RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES Kategorie letiště pro účely záchranné a požární služby AD category for fire fighting CAT 10 Vyprošťovací zařízení Dle ICAO Annex 14 Rescue equipment According to ICAO Annex 14 Možnosti odstranění nezpůsobilých letadel Capabililty for removal of disabled aircraft Určeno letištním koordinátorem činností pro odstraňování letadel neschopných pohybu kontakt přes dispečink Hasičského záchranného sboru nebo mobil: Designated Aircraft Recovery Coordinator contact through the Fire Brigade dispatch centre or mobile: Přetahy všechny velikosti letadel / Towing all size Zdvihání všechny velikosti letadel / Lifting all size Přemístění v závislosti na typu letadla / Moving depend on type of AC Seznam prostředků pro odstraňování letadel neschopných pohybu na vyžádání. List of recovery equipment on request. LKPR AD 2.7 LKPR AD 2.7 SEZÓNNÍ POUŽITELNOST ČIŠTĚNÍ SEASONAL AVAILABILITY CLEARING Druhy úklidových prostředků Types of clearing equipment Pořadí očišťování Clearance priorities 17 zametačů odfukovačů, 7 sněhových fréz, 6 letištních postřikovačů, 3 tryskové odfukovače, 8 traktorových zametačů, 7 sypačů rozmetačů, 9 traktorů s Y radlicí. 17 sweepers blowers, 7 snow cutters, 6 airfield sprinklers, 3 snow jet blowers, 8 tractor sweepers, 7 sanders gritters, 9 tractors with Y snowplough blade. 1. Hlavní RWY v používání, hlavní TWYs spojující RWY v používání s odbavoací plochou SEVER, odbavovací plocha Sever minimální množství stání + TWYs, výjezdové prostory ze stanic Hasičské záchranné služby, přístupy k zařízením Letecké meteorologické služby a radionavigačním zařízením náležícím k RWY v používání, hlavní trasy pro přetah letadel. 2. Druhá RWY. 3. Odbavovací plochy v areálu JIH a VÝCHOD. 4. Ostatní plochy Odbavovací plochy SEVER. 5. Odbavovací plocha Bell Helicopter, zbylá odbavovací stání v areálu JIH a VÝCHOD, ostatní trasy pro přetah letadel. 6. Ostatní části pohybové plochy. 7. Odstavné a manipulační plochy. 8. Ostatní zařízení Letecké meteorologické služby a radionavigační zařízení. 1. Main RWY in use, main TWYs connecting RWY in use with apron NORTH, apron NORTH minimum number of stands + TWYs, exit areas from stations for Fire Fighting Rescue Service, entries to equipments of Aeronautical Meteorological Service and radionavigation aids related to RWY in use, main routes for aircraft towing. 2. Second RWY. 3. Aprons in areas SOUTH and EAST. 4. Other areas of apron NORTH. 5. Apron Bell Helicopter, remaining stands in areas SOUTH and EAST, other routes for aircraft towing. 6. Other parts of movement area. 7. Parking and manipulation areas. 8. Other equipments of Aeronautical Meteorological Service and radionavigation aids. AMDT 299/15

6 AD 2 LKPR 6 21 AUG 14 AIP LKPR AD 2.8 LKPR AD 2.8 ÚDAJE O ODBAVOVACÍCH PLOCHÁCH, POJEZDOVÝCH DRAHÁCH A UMÍSTĚNÍ KONTROLNÍCH BODŮ APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA Povrch a únosnost odbavovacích ploch Odbavovací plocha SEVER Povrch: beton/asfaltový beton Únosnost: PCN 68/R(F)/B/X/T Odbavovací plocha JIH Povrch: asfaltový beton Únosnost: PCN 30/F/B/X/T Odbavovací plocha Bell Helicopter Povrch: asfaltový beton Únosnost: PCN 20/R/B/X/T Odbavovací plocha VÝCHOD Povrch: beton Únosnost: PCN 65/R/C/X/T Apron width, surface and strength Apron NORTH Surface: concrete/asphaltic concrete Strength: PCN 68/R(F)/B/X/T Apron SOUTH Surface: asphaltic concrete Strength: PCN 30/F/B/X/T Apron Bell Helicopter Surface: asphaltic concrete Strength: PCN 20/R/B/X/T Apron EAST Surface: concrete Strength: PCN 65/R/C/X/T Šířka, povrch a únosnost pojezdových drah Šířka: 22,5 m (šířka TWY P mezi RWY 12/30 a RWY 04/22 je 40 m) Šířka: 21 m TWY R Povrch: beton a asfaltový beton Únosnost: TWY L, M PCN 50/R/A/X/T TWY P PCN 40/F/D/X/T ostatní PCN 60/R/B/X/T Taxiway width, surface and strength Width: 22,5 m (width TWY P between RWY 12/30 and RWY 04/22 is 40 m) Width: 21 m TWY R Surface: concrete and asfaltic concrete Strength: TWY L, M PCN 50/R/A/X/T TWY P PCN 40/F/D/X/T others PCN 60/R/B/X/T Umístění a nadmořská výška kontrolních bodů pro Odbavovací plocha SEVER ELEV 1174 ft/358 m nastavení výškoměru Odbavovací plocha JIH ELEV 1197 ft/365 m Odbavovací plocha VÝCHOD ELEV 1171 ft/357 m ACL and elevation Apron NORTH ELEV 1174 ft/358 m Apron SOUTH ELEV 1197 ft/365 m Apron EAST ELEV 1171 ft/357 m Umístění kontrolních bodů VOR/INS Kontrolní body VOR: Koordináty INS: viz mapa letiště. VOR/INS checkpoints VOR checkpoints: INS coordinates: see AD Chart AMDT 293/14

7 AD 2 LKPR 7 16 OCT 14 LKPR AD 2.9 LKPR AD 2.9 SYSTÉM VEDENÍ A ŘÍZENÍ POHYBU NA PLOŠE A ZNAČENÍ SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS Použité značení stání letadel, pojezdové vodící značky a znaky, visuální naváděcí/parkovací systém pro jednotlivá stání letadel Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and marks, visual docking/parking guidance system of aircraft stands RWY a TWY značky a světelné značení RWY and TWY markings and LGT Stop příčky Stop bars Značení stání letadel na všech odbavovacích plochách. Prosvětlené příkazové a informační znaky. Visual Docking Guidance System APIS++ na stáních letadel č.1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24A, 24B, 26, 27,28, 29, 30, 31 další informace viz. LKPR AD Aircraft stand markings at all aprons. Illuminated mandatory instruction and information signs. The Visual Docking Guidance System APIS++ on aircraft stands Nr. 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24A, 24B, 26, 27,2 8, 29, 30, 31 for the next information see LKPR AD RWY Značení: Poznávací, osové, prahové, zaměřovacího bodu, dotykového pásma, postranní dráhové. Světelné značení: Postranní dráhová návěstidla, prahová návěstidla, koncová návěstidla RWY 24, RWY 06, RWY 12, RWY 30 vnější prahové polopříčky RWY 24 a RWY 30 osová návěstidla RWY 24, RWY 06 návěstidla dotykové zóny RWY 24 Ochranná návěstidla RWY 06 a RWY 24 před křižovatkou s RWY 12. RETILS (Rapid Exit Taxiway Indicator Lights) na RWY 24 pro TWY D a na RWY 06 pro TWY L. TWY Značení: Osové, postranní, vyčkávacího místa RWY na všech křížení TWY/RWY, mezilehlého vyčkávacího místa, příkazové, informační a výstražné. Světelné značení: Osová návěstidla na TWY A, A1, B, B1, B2, C, D, E, F, G (v úseku mezi TWY B a TWY F), H, H1, J, L (v úseku mezi RWY 06/24 a TWY F), Z. Postranní návěstidla na TWY L, M, N, P, R, RR, S, G (v úseku mezi RWY 12/30 a TWY F), na všech výjezdech RWY 06/24 v úseku mezi RWY 06/24 a vyčkávacím místem pro CAT II/III, na RWY 22 v úseku od TWY M po RWY 12/30. Ochranná návěstidla na vyčkávacích místech TWY A, B, C,D, E, F, G, L, P, R, Z po obou stranách. RWY Markings: Ddesignation, centre line, THR, aiming point, touchdown zone, side stripe. Lights: RWY edge, RWY THR, RWY end RWY 24, RWY 06, RWY 12, RWY 30 THR wing bars RWY 24 and RWY 30 RWY centre line RWY 24 and RWY 06 RWY touchdown zone RWY 24 RWY guard lights RWY 06 and RWY 24 in front of intersection with RWY 12. RETILS (Rapid Exit Taxiway Indicator Lights) on RWY 24 for TWY D and on RWY 06 for TWY L. TWY Markings: Centre line, side strip, RWY holding positions on all intersection of TWY/RWY, intermediate holding positions, command, information and warning. Lights: centre line lights on TWY A, A1, B, B1, B2, C, D, E, F, G (in the portion between TWY B and TWY F), H, H1, J, L (in the portion between RWY 06/24 and TWY F), Z. Edge lights on TWY L, M, N, P, R, RR, S, G (in the portion between RWY 12/30 and TWY F), on all exits of RWY 06/24 in the portion between of RWY 06/24 and holding point for CAT II/III, on RWY 22 in the portion from TWY M to RWY 12/30. RWY guard lights at holding points TWY A, B, C,D, E, F, G, L, P, R, Z along both sides. Na TWY A, A1, B, C, D, E, F, H, L, Z, RWY 30 viz. AD On TWYs A, A1, B, C, D, E, F, H, L, Z, RWY 30 see AD AMDT 296/14

8 AD 2 LKPR 8 10 FEB 11 AIP LKPR AD 2.10 LKPR AD 2.10 LETIŠTNÍ PŘEKÁŽKY AERODROME OBSTACLES RWY/Prostor ve kterém se překážka nachází RWY/Area affected V prostorech přiblížení/vzletu In approach/tkof areas V prostoru přiblížení okruhem a na letišti In circling area and at AD Druh překážky Nadmořská výška Značení denní/noční Obstacle type Elevation Markings/LGT Zeměpisné souřadnice Coordinates Druh překážky Nadmořská výška Značení denní/noční Obstacle type Elevation Markings/LGT Zeměpisné souřadnice Coordinates a b c a b radar na budově/ radar on a building 1352 ft/412 m LGTD telekomunikační věž/ telecomunication tower 1430 ft/436 m LGT ,33 N ,30 E ,4 N ,9 E LKPR AD 2.11 LKPR AD 2.11 POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMACE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED Příslušná meteorologická služebna Associated MET Office PRAHA Ruzyně Provozní doba MET služebna poskytující informace mimo provozní dobu Hours of service H 24 MET Office outside hours Služebna odpovědná za přípravu předpovědí TAF Období platnosti, interval vydávání Office responsible for TAF preparation Periods of validity, interval of issuance Druhy přistávacích předpovědí TREND Interval vydávání Každou půlhodinu Type of landing forecast TREND Interval of issuance Half hourly Způsob poskytování briefingu/konzultace D, P na požádání, T (viz GEN 3.5.4) Briefing/consultation provided D, P on request, T (see GEN 3.5.4) Letová dokumentace Používaný jazyk(y) Flight documentation Language(s) used Mapy a další informace k dispozici pro briefing nebo konzultaci Charts and other information available for briefing or consultation Pomocné vybavení k dispozici pro poskytování informací PRAHA 30 HR, vydáván každých 6 hodin (00 06, ) PRAHA 30 HR, issued at intervals of 6 hours (00 06, ) C, PL Anglický, český (viz GEN 3.5.4) C, PL English, Czech (see GEN 3.5.4) S, U 85, U 70, U 50, U 30 P 85 P 70 P 50 P 40 P 30 P 25 P 20, SWH, SWM, SWL, W/T 2000 ft Selfbriefing terminál, WXR, APT Supplementary equipment available for providing information Selfbriefing terminal, WXR, APT Stanoviště ATS kterým jsou informace poskytovány ATS units provided with information PRAHA ACC, APP, TWR, SAR, AIS Doplňující informace (omezení služby atd.) , 143 a/and 144 Additional information (limitation of service, etc.) / AMDT 243/11

9 AD 2 LKPR 9 5 FEB 15 LKPR AD 2.12 LKPR AD 2.12 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DRAH RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Označení Designations RWY NR Zeměpisný a magnetický směr TRUE & MAG BRG Rozměry RWY Dimensions of RWY (m) Únosnost (PCN) a povrch RWY a SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Zeměpisné souřadnice THR Výška elipsoidu THR coordinates Geoid undulation THR ELEV a nejvyšší ELEV TDZ RWY pro přesné přiblížení THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY o GEO 062 o MAG 245 o GEO 242 o MAG 127 o GEO 124 o MAG 307 o GEO 304 o MAG 037 o GEO 034 o MAG 217 o GEO 214 o MAG 3715 x x x x x x 60 75/R/B/W/T * beton 75/R/B/W/T * concrete 62/R/B/X/T * beton, mezi THR 12 a TWY F antiskid; concrete, BTN THR 12 and TWY F antiskid 62/R/B/X/T * beton, mezi THR 12 a TWY F antiskid; concrete, BTN THR 12 and TWY F antiskid 45/F/B/X/T asfaltový beton/ asphaltic concrete 45/F/B/X/T asfaltový beton/ asphaltic concrete * Překročení PCN povoluje provozovatel letiště na žádost provozovatele letadla. PCN exceeding can be allowed by airport operator based on aircraft operator request ,61 N ,68 E 151 ft/46 m ,42 N ,12 E 151 ft/46 m ,84 N ,32 E 151 ft/46 m ,68 N ,02 E 151 ft/46 m ,77 N ,06 E 151 ft/46 m ,50 N ,00 E 148 ft/45 m THR 1202 ft/366,5 m TDZ 1202 ft/366,5 m THR 1158 ft/353 m TDZ 1158 ft/353 m THR 1160 ft/353,5 m TDZ 1181 ft/360 m THR 1232 ft/375,5 m TDZ 1232 ft/375,5 m THR 1247,0 ft/380,08 m THR 1173,9 ft/357,80 m TDZ 1200 ft/365,8 m Rozměry pásu RWY Označení Rozměry SWY Rozměry CWY Prostor bez Designations Sklon RWY SWY RWY Strip SWY dimensions CWY dimensions překážek Slope of RWY SWY dimensions RWY NR (m) (m) OFZ (m) / ,8% 0 m 1700 m 0,0% 1700 m 3715 m 300 x x 300 RESA 240 x 300 m 24 0,0% 0 m 2000 m +0,8% 2000 m 3715 m 300 x x 300 RESA 240 x 300 m 12 +0,7% 0 m 3250 m 150 x x 300 RESA 240 x 120 m 30 0,7% 0 m 3250 m 300 x x 300 RESA 240 x 300 m ,00% +1,00% 180x60 60 x x x x 300 RWY 04/22 uzavřena pro vzlety a přistání. Pojíždění, parkování a odbavení letadel povoleno. RWY 04/22 is closed for take offs and landings. Taxiing, parking and handling of aircraft is approved. AIRAC AMDT 1/15

10 AD 2 LKPR OCT 13 AIP LKPR AD 2.13 LKPR AD 2.13 VYHLÁŠENÉ DÉLKY DECLARED DISTANCES Označení RWY RWY Designator TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) VZLET Z KŘIŽOVATKY INTERSECTION TAKE OFF Označení RWY RWY Designator Od From TORA (m) TODA (m) ASDA (m) TWY B TWY L TWY E TWY D TWY R TWY P TWY D TWY F TWY G LKPR AD 2.14 LKPR AD 2.14 PŘIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY Designator APCH LGT typ/type LEN INTST THR LGT barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ LGT LEN RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST RENL barva/colour WBAR SWY LGT LEN (m) barva/ colour CAT I 480 m LIH zelená/ green PAPI vlevo/left 2,98 o 17,9 m/59 ft červená/red 24 CATII/III 900 m LIH zelená/ green zelená/ green PAPI vlevo/left/ 2,99 o 19,7 m/65 ft 3715 m/15 m bílá/white FM 2815 m 3415 m červená bílá/red white FM 3415 m červená/red LIH 900 m 3715 m/15 m bílá/white FM 2815 m 3415 m červená bílá/red white FM 3415 m červená/red LIH 3715 m/60 m bílá/white FM 3315 m žlutá/yellow 3715 m/60 m bílá/white FM 3315 m žlutá/yellow červená/red světelná záblesková soustava/flashing light system AVBL AMDT 281/13

11 AD 2 LKPR JUN 14 LKPR AD 2.14 LKPR AD 2.14 PŘIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY Designator APCH LGT typ/type LEN INTST THR LGT barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ LGT LEN RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST RENL barva/colour WBAR SWY LGT LEN (m) barva/ colour SALS 420 m LIH/LIM 30 CAT I 900 m LIH zelená/ green zelená/ green zelená/ green PAPI vlevo/left 3 o 16,53 m/ 54,23 ft PAPI vlevo/left/ 2,98 o 19,9 m/65 ft 3250 m/60 m bílá/white FM 2650 m/3250 m žlutá/yellow 3250 m/60 m bílá/white FM 2650 m/3250 m žlutá/yellow LIH červená/red červená/red světelná záblesková soustava/flashing light system AVBL 04 Po účely pojíždění osazena modrá pojezdová nadzemní návěstidla s roztečí 60 m v úseku od 1005 m do 2300 m včetně END. For purpose of taxiing the blue elevated taxiway lights with spacing 60 m are installed in segment from 1005 m up to 2300 m including END. 22 Po účely pojíždění osazena modrá pojezdová nadzemní návěstidla s roztečí 60 m v úseku od 0 m do 1295 m včetně THR. For purpose of taxiing the blue elevated taxivay lights with spacing 60 m are installed in segment from 0 m up to 1295 m including THR. LKPR AD 2.15 LKPR AD 2.15 OSTATNÍ OSVĚTLENÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY Umístění a charakteristika ABN/IBN Provozní doba ABN/IBN location, characteristics Hours of operation Umístění a osvětlení LDI Umístění a osvětlení anemometru LDI location and LGT Anemometer location and LGT Pojezdová postranní návěstidla a pojezdové osové řady TWY edge and centre line lighting Náhradní zdroj elektrické energie/ doba potřebná na přepnutí Secondary power supply/ switch over time Postranní a osová návěstidla pojezdových drah instalována, viz LKPR AD TWY edge and centre line lights installed, see LKPR AD Nezávislé přívody 22 kv s automatickým přepínáním, přepínací čas 15 SEC pro RWY 12/30. UPS pro RWY 06/24. UPS pro stanoviště ATS. Independent public supplies 22 kv with the automatic swich over 15 SEC average for RWY 12/30. UPS for RWY 06/24. UPS for ATS units. AMDT 291/14

12 AD 2 LKPR JUL 14 AIP LKPR AD 2.16 LKPR AD 2.16 PŘISTÁVACÍ PLOCHA PRO VRTULNÍKY HELICOPTER LANDING AREA Zeměpisné souřadnice TLOF nebo THR FATO Coordinates TLOF or THR of FATO Nadmořská výška TLOF a/nebo FATO (m/ft) TLOF and/or FATO elevation (m/ft) Rozměry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking Zeměpisný a magnetický směr FATO True and MAG BRG of FATO Použitelné vyhlášené délky Declared distance available Světelný systém pro APCH a FATO APP and FATO lighting / HELIPORT FATO TLOF H ,78 N ,87 E TLOF H ,43 N ,36 E TLOF H ,54 N ,53 E TLOF H ,46 N ,06 E TLOF H ft / 361 m H ft / 362 m H ft / 371 m H ft / 367 m TLOF H 1 Na / On TWY N; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter 12,5 m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H 2 Na / On TWY P; asfalt / asphalt; PCN 40/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter 11,25 m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H 3 Na / On TWY S; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter 11,25 m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H 4 Na / On TWY RR; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter 10 m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H 1 pouze pro vrtulníky s rotorem do 15 m/ only for helicopters with rotor up to 15 m TLOF H 3 pouze pro vrtulníky Policie ČR a HEMS / only for helicopters of Police CR and HEMS LKPR AD 2.17 LKPR AD 2.17 VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS AIRSPACE Označení a vodorovné hranice Designation and lateral limits Vertikální hranice Vertical limits Klasifikace vzdušného prostoru Airspace classification Volací znak stanoviště ATS ATS unit call sign Jazyk(y)/Language(s) Převodní výška Transition altitude CTR RUZYNĚ ,98 N ,84 E ,33 N ,39 E ,03 N ,42 E ,15 N ,1O E ,26 N ,39 E ,41 N ,81 E ,23 N ,47 E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 8,5 NM kolem / around DME OKL ,19 N ,90 E ,17 N ,49 E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 6,5 NM kolem / around DME OKL ,19 N ,96 E ,81 N ,41 E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 9 NM kolem / around DME OKL ,80 N ,66 E ,69 N ,37 E ,91 N ,25 E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 9,0 NM kolem / around DME OKL ,98 N ,84 E 3500 ft AMSL GND D RUZYNĚ VĚŽ/RUZYNĚ TOWER RUZYNĚ GROUND, RUZYNĚ DELIVERY CZ, EN ft AMSL AMDT 292/14

13 AD 2 LKPR MAY 12 LKPR AD 2.18 LKPR AD 2.18 SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS COMMUNICATION FACILITIES Označení služby Service designation Volací značka Call sign Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation APP PRAHA RADAR 120,525 MHz H ,575 MHz H 24 VDF k dispozici/avbl. RUZYNĚ RADAR 119,000 MHz ( ) TAR k dispozici/ AVBL,SSR k dispozici/ AVBL. V případě výpadku radaru jsou volací znaky/in case of radar failure the call signs are PRAHA APPROACH a/and RUZYNĚ APPROACH. RUZYNĚ RADAR 118,300 MHz APR OCT NOV MAR Pouze pro lety VFR do 1000 ft AGL. Mimo pracovní dobu na kmitočtu 119,000 MHz. Only for VFR flights up to 1000 ft AGL. Outside hours of operation on FREQ 119,000 MHz. 121,500 MHz H 24 Tísňový kmitočet/emergency FREQ. 136,075 MHz HX Náhradní kmitočet/supplementary FREQ. RUZYNĚ VĚŽ/ SMR k dispozici/ AVBL. 118,100 MHz H 24 RUZYNĚ TOWER TAR k dispozici/ AVBL. RUZYNĚ DELIVERY 120,050 MHz ( ) Mimo provozní dobu na kmitočtu 118,100 MHz. Outside hours of operation on FREQ 118,100 MHz. TWR SMR k dispozici/ AVBL. RUZYNĚ GROUND 121,900 MHz ( ) Mimo provozní dobu na kmitočtu 118,100 MHz. Outside hours of operation on FREQ 118,100 MHz. 121,500 MHz H 24 Tísňový kmitočet/emergency FREQ. 134,550 MHz HX Náhradní kmitočet/supplementary FREQ. ATIS RUZYNĚ ATIS 122,150 MHz H 24 Vysílání v anglickém jazyce. Broadcast in English language. Informace ATIS lze získat na telefonním čísle/ ATIS information can be obtained on telephone number Hasičská záchranná služba Fire Fighting Rescue Service RUZYNĚ FIRE 121,600 MHz Dostupná při asistenci hasičského vozidla u letadla na zemi v případě stavu nouze Available if fire fighting vehicle assists an aircraft on the groung in case of emergency Komunikace pouze v českém jazyce. Nejedná se o ATS frekvenci. Communication in Czech language only. It is not an ATS frequency. LKPR AD 2.19 LKPR AD 2.19 RADIONAVIGAČNÍ A PŘISTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Druh zařízení, CAT ILS (VOR/ILS VAR) Type of aid, CAT of ILS (VOR/ILS VAR) ID Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation Zeměpisné souřadnice místa vysílací antény Site of transmitting antenna coordinates ELEV vysílací antény DME Elevation of DME transmitting antenna VOR/DME (3 o E / 2010) L LOC 06 ILS CAT I (3 o E / 2010) OKL L (LIBOC) 112,600 MHz (CH 73X) H khz H 24 PH 111,150 MHz HO ,80 N ,81 E DVOR: ,12 N ,19 E ,74 N ,75 E ,68 N ,69 E 1230 ft 064 o MAG/1,05 km k/to THR RWY 24 Dosah/Range 25 NM 4,10 km k/to THR RWY 06 AIRAC AMDT 7/12

14 AD 2 LKPR JUL 13 AIP LKPR AD 2.19 LKPR AD 2.19 RADIONAVIGAČNÍ A PŘISTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Druh zařízení, CAT ILS (VOR/ILS VAR) Type of aid, CAT of ILS (VOR/ILS VAR) GP ,550 MHz HO DME 06 LOC 24 ILS CAT III (3 o E / 2010) PH 111,150 MHz (CH 48Y) H 24 PR 109,100 MHz HO GP ,400 MHz HO DME 24 LOC 30 ILS CAT I (3 o E / 2010) PR 109,100 MHz (CH 28X ) H 24 PG 109,500 MHz HO GP ,600 MHz HO DME 30 LOC 12 ILS CAT I (3 o E / 2010) PG 109,500 MHz (CH 32 X) H 24 PA 109,950 MHz HO GP ,650 MHz HO DME 12 DME (Řevničov) VDF ID PA RVC Kmitočet Frequency 109,950 MHz (CH 36Y) 114,650 MHz (CH 93Y) 126,100 MHz 119,000 MHz 118,300 MHz 121,500 MHz Provozní doba Hours of operation H24 H 24 H 24 Zeměpisné souřadnice místa vysílací antény Site of transmitting antenna coordinates ,26 N ,23 E ,26 N ,23 E ,06 N ,17 E ,02 N ,15 E ,03 N ,13 E ,48 N ,54 E ,50 N ,88 E ,51 N ,93 E ,03 N ,68 E ,03 N ,56 E ,03 N ,56 E ,18 N ,04 E ,44 N ,28 E ELEV vysílací antény DME Elevation of DME transmitting antenna 1237 ft 1198 ft 1284 ft 1211 ft 1696 ft ,375 km k/to THR RWY 06 Sestupový úhel je 3 o Referenční výška ILS je 54 ft Glide path angle is 3 o ILS reference datum height is 54 ft Zařízení sdružené s ILS 06 Equipment associated with ILS 06 Dosah/Range 25 NM 244 o MAG/4,119 km k/to THR RWY o MAG/0,36 km k/to THR RWY 24 Sestupový úhel je 3 o Referenční výška ILS je 56,4 ft Glide path angle is 3 o ILS reference datum height is 56,4 ft Zařízení sdružené s ILS 24 Equipment associated with ILS 24 Dosah/Range 25 NM 306 o MAG/3,64 km k/to THR RWY o MAG/0,4 km k/to THR RWY 30 Sestupový úhel je 3 o Referenční výška ILS je 59,1 ft Glide path angle is 3 o ILS reference datum height is 59,1 ft Zařízení sdružené s ILS 30 Equipment associated with ILS 30 Dosah/Range 25 NM 126 o MAG/3,54 km k/to THR RWY o MAG/0,295 km k/to THR RWY 12 Sestupový úhel je 3 o Referenční výška ILS je 54,1 ft Glide path angle is 3 o ILS reference datum height is 54,1 ft Zařízení sdružené s ILS 12 Equipment associated with ILS 12 Dosah/Range 25 NM Chráněný dosah/nadmořská výška Protection range/altitude 90 NM/ ft Třída zaměření A Class of bearing A AMDT 278/13

15 LKPR PRAHA RUZYNĚ AD 2-LKPR AUG 14 LKPR AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ LKPR AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS KOORDINOVANÉ LETIŠTĚ Letiště Praha/Ruzyně je koordinované letiště. Proto pro všechny lety a jejich jakékoliv změny (vyjma letů při nouzovém přistání, letů souvisejících se záchranou lidského života, letů za účelem pátrání a záchrany) je nezbytné před uskutečněním letu žádat letištní slot pro přílet a odlet u koordinátora letiště na adrese: Slotová koordinace Česká republika letiště Praha/Ruzyně P.O.Box Praha 6 Česká republika (zasílání žádosti o sloty - formát SCR, GCR) (ostatní komunikace) Provozní doba: H24 Poznámka: viz. GEN 1.2, bod Znění článku se nevztahuje na VFR lety vrtulníků s MTOM do 3000 kg včetně ŘÍZENÍ LETADEL POHYBUJÍCÍCH SE NA POHYBOVÉ PLOŠE Na stáních 1 až 7, 9 až 24 a 26 až 31 se neposkytuje služba řízení. Letadlům je poskytována služba řízení v místě stání pouze v případě poruchy Visual Docking Guidance System nebo na vyžádání Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem FOLLOW ME nezavádí a bude jim poskytována služba řízení v místě stání Vjezd letadla do stání na vlastní pohon je povolen: - pokud je v provozu Visual Docking Guidance System - pokud je v místě stání přítomna služba řízení V případě Provozu za nízké dohlednosti musí letadla po přistání zastavit před vjezdem na odbavovací plochu na příslušné TWY a vyčkat na vozidlo FOLLOW ME, kterým budou zavedena na příslušné stání a bude jim poskytována služba řízení v místě stání Služba řízení letadel na odbavovací ploše při výjezdu ze stání bude poskytována pouze na vyžádání Služba řízení letadel při výjezdu/ vjezdu ze/ na stání jiná, než jsou stání na odbavovacích plochách, bude poskytována pouze na vyžádání provozovatele nebo velitele letadla Během pojíždění po odbavovací ploše zodpovídá velitel letadla sám za zabránění střetnutí s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty Denně od ( ) je letiště nepoužitelné pro letadla do hmotnosti kg bez předchozího souhlasu získaného od pracoviště Letiště Praha - General Aviation, , , AFTN: LKPRYDYT, SITA: PRGCZ7X CO-ORDINATED AIRPORT Praha/Ruzyně Airport is a co-ordinated airport. Therefore for all flights and whatever their changes (except emergency landing, flights connected with human life saving, search and rescue flights) the slots for arrival and departure shall be requested before realization of flight from the airport co-ordinator at the address: Slot Coordination of the Czech Republic Praha/Ruzyne Airport P.O.Box Praha 6 Czech Republic (sending slots requests - format SCR, GCR) (other comunication) Operational hours: H24 Note: see GEN 1.2, paragraph Wording of paragraph is not applied to VFR flights of helicopters with MTOW upto 3000 kg including CONTROL OF AIRCRAFT MOVING ON MOVEMENT AREA The control service on stands from 1 to 7, 9 to 24 and 26 to 31 is not provided. The control service in the position of stand will be provided only in case of Visual Docking Guidance System failure or on request The aircraft will not be led to stands 25, 50 to 75 and E1 to E7 by FOLLOW ME car and the control service will be provided in the position of stand Entry of aircraft to the stand using its own propulsion is allowed: - if Visual Docking Guidance System is in operation - if the control service is present in the position of stand In case of Low Visibility Operation before entering the apron arrived aircraft shall stop and hold on a relevant TWY until a FOLLOW ME car leads it to the stand and the control service will be provided in position of the stand The control service for aircraft leaving the stand on apron will be provided on request only The control service for aircraft leaving or intending to stand on stands other than stands on aprons will be given only on aircraft operator s or pilot-in-command s request While taxiing on the apron, the pilot shall assume full responsibility for avoiding collision with other aircraft, vehicles, persons or objects Daily from ( ) the aerodrome is not available for aircraft up to weight of kg unless prior permission is obtained from Prague Airport - General Aviation, , AFTN: LKPRYDYT, SITA: PRGCZ7X. AMDT 293/14

16 AD 2-LKPR-16 1 MAR 15 AIP Z důvodu zvýšení propustnosti odbavovací plochy SEVER je provozovatel letiště (Letiště Praha, a.s.) oprávněn nařídit uvolnění stání a přetah letadla na jím určené náhradní odstavné/odbavovací stání v případech, kdy doba stání letadla na odbavovacím stání překročí 180 minut Na odbavovacích plochách LKPR je zakázáno provádění motorových zkoušek, vyjma stání E3 až E7 na odbavovací ploše VÝCHOD v režimu volnoběhu pro vrtulové letouny s rozpětím křídel max. 29 m v době od 0600 do 2200 ( ) Stání jsou použitelná SR - SS Stání S11 - S17 jsou použitelná SR - SS. Výjezd letadel z těchto stání SS - SR je povolen. Příjezd na tato stání SS - SR je zakázán SYSTÉM PRO NAVÁDĚNÍ LETADEL NA STÁNÍ - APIS ++ Vizuální naváděcí systém pro stání 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24A, 24B, 26, 27, 28, 29, 30, 31. V případě provozu za nízké dohlednosti je systém pro navádění letadel vypnut. Služba řízení na jednotlivá stání je zajištěna vozidlem FOLLOW ME Zobrazení Because of increasing of apron NORTH capacity the airport operator (Prague Airport) is authorized to order releasing of a stand and towing of an aircraft to an alternative lay-by/apron stand if the aircraft occupies the apron stand for more than 180 minutes Performance of engine test runs at the Aprons of LKPR is prohibited, with exception of stands from E3 to E7 on the apron EAST in engine idling speed for propeller aircraft with wingspan maximally 29 m in time from 0600 to 2200 ( ) Stands are usable SR - SS Stands S11 - S17 are usable SR - SS. Departure of aircraft from these stands SS - SR is cleared. Arrival to these stands SS - SR is prohibited DOCKING GUIDANCE SYSTEM FOR AIRCRAFT PARKING STANDS - APIS ++ Visual nose-in docking guidance system for stands 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24A, 24B, 26, 27, 28, 29, 30, 31. During Low visibility operations the Docking guidance system is not available. Service of guidance is secured by FOLLOW ME car Display a) Displej zobrazující: Číslo stání, typ letadla, sérii letadla (v některých případech i počet dveří), číslo linky, STOP/BRIN, SLOW/DOWN, STOP, OK, TOO/FAR, plánovaný čas odletu, destinaci, TOBT a TSAT. Časy jsou uváděny v UTC. b) Indikátor směrového vedení. c) Indikace vzdálenosti: indikátor je celý žlutý je-li letadlo vzdáleno alespoň 15 m od místa zastavení Pokyny 1) Zobrazuje-li display STOP/BRIN, je vjezd letadla do stání zakázán. 2) Sledujte vjezdové značení a indikátor směrového vedení. 3) Zkontrolujte, zda bliká správný typ letadla 4) Maximální rychlost pojíždění na stání je 15 km/h (8 KT). V případě vyšší rychlosti pojíždění není zaručena správná funkce systému pro navádění letadel na stání. Překročí-li rychlost pojíždějícího letadla 15 km/h (8 KT), displej zobrazí SLOW/DOWN. a) Display indicating: Stand number, aircraft type, aircraft series (in some cases also number of doors), line number, STOP/BRIN, SLOW/DOWN, STOP, OK, TOO/FAR, estimated time of departure, destination, TOBT and TSAT. Times are in UTC. b) Centre line beacon: side in guidance. c) Closing rate indication. Fully yellow coloured closing rate indicator indicates that aircraft position is at least 15 m to stop position Instructions 1) If STOP/BRIN is displayed, entry of aircraft to the stand is prohibited. 2) Follow lead-in line and the centre line beacon guidance. 3) Check correct aircraft type is flashing. 4) Maximum speed of taxiing to stand is 15 km/h (8 KT). If taxi speed is higher correct function of docking guidance system for aircraft parking is not guaranteed. If speed of taxiing aircraft exceeds 15 km/h (8 KT) the display shows SLOW/DOWN. AMDT 301/15

17 AD 2-LKPR-17 1 MAR 15 5) Indikátor vzdálenosti je celý žlutý, je-li letadlo vzdáleno alespoň 15 m od místa zastavení. Když je vzdálenost 13 m od místa zastavení, žlutá indikace vzdálenosti se začne od spodu zkracovat. Na displeji problikává pouze typ letadla. 6) POZOR: Jestliže předek letadla je na úrovni kabiny nástupního mostu a indikátor vzdálenosti neindikuje vzdálenost a současně problikává na displeji číslo linky, musí být letadlo okamžitě zastaveno. 7) Když je dosaženo místo zastavení, displej zobrazí STOP. Správná pozice je indikována jako OK. 8) Překročí-li letadlo limit pro správné parkování, displej zobrazí TOO/FAR. 9) Displej se automaticky vypne po zaparkování. 10) Směrové vedení je určeno pouze pro levou sedačku POJÍŽDĚNÍ Pojíždění letadel s využitím vlastních motorů je povoleno pouze na pohybové ploše letiště. Pojíždění mimo pohybovou plochu letiště je zakázáno Pojíždění z TWY L na TWY R nebo z TWY R na TWY L povoleno pouze pro letadla do rozpětí 36 m Pojíždění z TWY L na TWY M nebo z TWY M na TWY L ve směru od/k TWY P povoleno pouze pro letadla s rozpětím do 36 m. Letadlům o rozpětí větším než 36 m je povoleno pojíždění z TWY L na TWY M nebo z TWY M na TWY L pouze ve směru od/k TWY F a zároveň musí být použita technika nadjíždění (viz LKPR AD a ). Rychlost pojíždění při nadjíždění je omezena na 10 kts Pojíždění z TWY L na TWY P ve směru od TWY M k RWY 12/30 nebo z TWY P na TWY L ve směru od RWY 12/30 k TWY M povoleno pouze pro letadla s rozpětím do 36 m. Letadlům o rozpětí větším než 36 m je povoleno pojíždění z TWY L na TWY P nebo z TWY P na TWY L v ostatních směrech pouze za použití techniky nadjíždění (viz LKPR AD a ). Rychlost pojíždění při nadjíždění je omezena na 10 kts Pojíždění z TWY A na TWY H nebo z TWY H na TWY A povoleno pouze pro letadla do rozpětí 36 m Pojíždění z TWY D na TWY G nebo z TWY G na TWY D povoleno pouze pro letadla do rozpětí 36 m Pojíždění z TWY B na TWY A nebo z TWY A na TWY B ve směru od/k TWY H povoleno pouze pro letadla do rozpětí 36 m Pojíždění z TWY H1 na TWY F nebo z TWY F na TWY H ve směru od/k TWY H povoleno pouze pro letadla do rozpětí 36 m Na RWY 04/22 v úseku mezi TWY L a TWY P je povoleno pojíždění letadlel s rozpětím křídel MAX 29 m RWY 04/22 je v úseku mezi TWY L a RWY 12/30 uzavřena pro veškerý provoz letadel TWY FF je uzavřena pro veškerý provoz letadel Pojíždění vrtulníků za letu z/na TWY N na/z APN Bell Helicopter je povoleno pouze pro vrtulníky s průměrem rotoru do 15 m. 5) Fully yellow coloured closing rate indicator indicates that aircraft position is at least 15 m to stop position. When distance is 13 m to stop position the yellow coloured closing rate indication starts to shorten from the bottom. Only aircraft type is flashing on the display. 6) ATTENTION: If the nose of aircraft is at level of bridge cab and distance indicator does not indicate distance and at the same time line number flashing on the display, the aircraft shall be stopped immediately. 7) When stop position is reached, display indicates STOP. Correct parking is indicated as OK. 8) If aircraft overshoots the limit for correct parking, display indicates TOO/FAR. 9) Display automatically shuts down after parking. 10) Azimuth Guidance only for left seat AVBL TAXIING Taxiing of aircraft with usage of its own engines is allowed only on manouvering area. Taxiing outside manouvering area is prohibited Taxiing from TWY L to TWY R or from TWY R to TWY L is allowed only for aircraft with wingspan up to 36 m Taxiing from TWY L to TWY M or from TWY M to TWY L in direction from/to TWY P is cleared only for aircraft with wingspan up to 36 m. Taxiing of aircraft with wingspan more than 36 m is cleared from TWY L to TWY M or from TWY M to TWY L only in direction from/to TWY F. Oversteering technique shall be used (see LKPR AD and ). Speed of taxiing during oversteering is limited to 10 kts Taxiing from TWY L to TWY P in direction from TWY M to RWY 12/30 or from TWY P to TWY L in direction from RWY 12/30 to RWY M is cleared only for aircraft with wingspan up to 36 m. Taxiing of aircraft with wingspan more than 36 m from TWY L to TWY P or from TWY P to TWY L in other directions is cleared only if oversteering technique is used (see LKPR AD and ). Speed of taxiing during oversteering is limited to 10 kts Taxiing from TWY A to TWY H or from TWY H to TWY A is cleared only for aircraft with wingspan up to 36 m Taxiing from TWY D to TWY G or from TWY G to TWY D is cleared only for aircraft with wingspan up to 36 m Taxiing from TWY B to TWY A or from TWY A to TWY B in direction from/to TWY H is cleared only for aircraft with wingspan up to 36 m Taxiing from TWY H1 to TWY F or from TWY F to TWY H1 in direction from/to TWY H is cleared only for aircraft with wingspan up to 36 m On RWY 04/22 in segment between TWY L and TWY P taxiing is allowed for aircraft with wingspan MAX 29 m RWY 04/22 in segment between TWY L and RWY 12/30 is closed for all operation of aircraft TWY FF is closed for all operation of aircraft Air-taxiing of helicopters from/to TWY N to/from APN Bell Helicopter is allowed only for helicopters with rotor diameter up to 15 m. AMDT 301/15

18 AD 2-LKPR NOV 14 AIP Pro následující TWY platí omezení na maximální rozpětí letadla: There are restrictions of maximum aircraft wingspan for following TWYs: TWY kódové písmeno/code letter MAX rozpětí/wingspan of ACFT AA D 52 m A1 mezi stáními / between stands 1 a / and 3*** D 52 m B1* C 36 m B2* C 36 m H mezi / between TWY L a / and TWY B2** D 52 m H1 mezi stáními / between stands 22 a / and 24 D 52 m H1 mezi stáními / between stands 25 a / and 31 C 36 m J BLUE C 36 m J ORANGE C 36 m K D 52 m N mezi / between TWY P a stáním / and stand S9 C 29 m N mezi stáním / between stand S9 B 19,5 m a odbavovací plochou / and apron Bell Helicopter RR C 36 m S D 52 m Poznámka *: Pojíždění po TWY B1 na stání 4A povoleno pro letadla maximálního rozpětí 48 m. Pojíždění po TWY B2 na stání 13 povoleno pro letadla maximálního rozpětí 51 m. Poznámka **: Pojíždění ze stání 58 po TWY H směrem k TWY L a TWY F povoleno pro letadla maximálního rozpětí 65 m. Poznámka ***: Pojíždění po TWY A1 na stání 3 povoleno pro letadla maximálního rozpětí 80 m Po přistání na RWY 06/24 je zakázán výjezd po RWY 12, pokud ATC nestanoví jinak. Je zakázáno pojíždění letadel na RWY 12 po RWY 06/24, s výjimkou úseku mezi TWY L a TWY D Pro zahájení pojíždění na odbavovací ploše letiště se z bezpečnostních důvodů musí používat pouze minimální výkon motorů Použití J BLUE a J ORANGE je povoleno za podmínek VIS 400 m Pro vrtulová letadla s MTOW MAX 30 t a za podmínek VIS 400 m je povolen výjezd ze stání NOSE-IN režimem POWER BACK. Procedura POWER BACK musí být provedena za asistence dvou pracovníků handlingové společnosti. Povolení platí pouze pro: 1) stání 50 až 58 na odbavovací ploše SEVER, 2) stání 60 až 65 a stání T6 na odbavovací ploše SEVER, 3) stání 70 až 75 na odbavovací ploše SEVER, 4) všechna stání na odbavovací ploše VÝCHOD. Remark *: Taxiing via TWY B1 to stand 4A is allowed for ACFT with wingspan up to 48 m. Taxiing via TWY B2 to stand 13 is allowed for ACFT with wingspan up to 51 m. Remark **: Taxiing from stand 58 via TWY H in the direction of TWY L and TWY F is allowed for ACFT with wingspan up to 65 m. Remark ***: Taxiing via TWY A1 to stand 3 is allowed for aircraft with maximum wingspan 80 m After landing on RWY 06/24 vacation via RWY 12 is prohibited unless otherwise stated by ATC. There is prohibited taxiing of aircraft to RWY 12 along RWY 06/24 with exemption of the segment between TWY L and TWY D Due to safety reasons for taxi-out on the apron use minimum power only Usage of TWY J BLUE and TWY J ORANGE is allowed under the conditions VIS 400 m POWER BACK from NOSE-IN stands is cleared for propeller aircraft with MTOW MAX 30 t when VIS 400 m. POWER BACK shall be provided with assistance of two workers of handling agent. The clearance is valid only for: 1) stands from 50 to 58 on apron NORTH, 2) stands from 60 to 65 and stand T6 on apron NORTH, 3) stands from 70 to 75 on apron NORTH, 4) all stands on apron EAST. AMDT 297/14

19 AD 2-LKPR-19 1 MAY PROVOZ KRITICKÝCH TYPŮ LETADEL Kritické typy letadel LKPR je běžně použitelné pro letadla do velikosti typu Boeing (rozpětí 65 m, délka trupu 71 m). Za podmínek níže stanovených je povolen provoz typů Airbus 380, Airbus , Boeing / ER, Boeing 747-8, Antonov 124, Lockheed C5 A/B RWY a postranní pásy RWY Šířka RWY činí 45 m a včetně zpevněných postranních pásů 60 m. Navazující plochy jsou nezpevněné s travnatým povrchem TWY a postranní pásy TWY Šířka TWY včetně zpevněných postranních pásů činí 44 m. Navazující plochy jsou nezpevněné s travnatým povrchem. Posádky čtyřmotorových letadel jsou povinny používat minimální tah vnějších pohonných jednotek a je-li to možné, provádět pojíždění s vypnutými vnějšími pohonnými jednotkami Trasy pojíždění pro kritické typy letadel Pro uvedené typy letadel s výjimkou typu Airbus 380 jsou použitelné pouze trasy pojíždění pro kritické typy letadel, viz mapa LKPR AD TAXI ROUTES FOR A , B747-8, B , AN-124, C5. Pro typ Airbus 380 jou použitelné pouze trasy pojíždění dle mapy AIP ČR AD TAXI ROUTES FOR A Vedení vozidlem FOLLOW ME Vedení vozidlem FOLLOW ME je povinné pro typy Airbus 380, Boeing 747-8, Antonov 124, Lockheed C5 A/B Limit rychlosti pojíždění V obloucích TWY a na TWY v hranicích odbavovací plochy je rychlost pojíždění omezena na 10 kt Vzdálenost konce křídla od překážek Na základě výsledků studie provozní bezpečnosti se při pojíždění na TWY aplikuje bezpečná vzdálenost konce křídla od pevné překážky 7,5 m Nadjíždění v obloucích Posádky letadel jsou žádány, aby v obloucích používaly techniku nadjíždění. Bezpečná vzdálenost od okraje TWY a překážek je zaručena v případě, kdy geometrický střed hlavního podvozku letadla pojíždí po osovém značení. Z důvodu zvýšení bezpečnosti je nadjíždění doporučeno i pro všechna letadla kódového písmene E Z důvodu dodržení OCA/OCH může ATC vydat posádce typu A380 instrukci k vyčkávání na vzdálenějších místech před RWY: vyčkávací místa CAT II/III pro RWY 06/24 a definovaná místa na TWY pro RWY 12/30, viz AIP ČR LKPR AD OPERATIONS OF CRITICAL AIRCRAFT TYPES Critical aircraft types LKPR is available for aircraft up to size of Boeing (wingspan 65 m, fuselage length 71 m). Under conditions described below operations of Airbus 380, Airbus , Boeing / ER, Boeing 747-8, Antonov 124, Lockheed C5 A/B are allowed RWY and RWY shoulders RWY width is 45 m, 60 m including paved RWY shoulders. The adjacent areas are unpaved with grass surface TWY and TWY shoulders TWY width is 44 m including paved shoulders. The adjacent areas are unpaved with grass surface. The crews of the four-engine aircraft are obliged to use minimal thrust of outer engines and if possible to taxi with outer engines off Taxi routes for critical aircraft types For defined aircraft types exept type Airbus 380 only taxi routes for critical aircraft types are useable, see chart LKPR AD 2-20 TAXI ROUTES FOR A , B747-8, B , AN-124, C5. For type Airbus 380 only taxi routes according to chart AIP ČR AD A380 TAXI ROUTES are useable Marshalling Marshalling is obligatory for Airbus 380, Boeing 747-8, Antonov 124, Lockheed C5 A/B Taxi speed limit In TWY curves and on TWY at apron taxi speed is limited to 10 kt Wingtip clearance On the basis of operational safety study results safe wingtip clearance 7,5 m from an obstacle is applied for taxiing on TWY Oversteering Crews are requested to use oversteering technique in curves. The safe clearance from the TWY edge and obstacles is guaranteed if geometrical centre of the main undercarriage of aircraft is moving along centre line marking. For safety reasons an oversteering is recommended also for all aircraft code letter E To maintain OCA/OCH the crew of type A380 should be instructed by ATC to hold at positions with longer distance in front of RWY: holding positions CAT II/III for RWY 06/24 and defined positions at TWY for RWY 12/30, see AIP CR LKPR AD AMDT 289/14

20 AD 2-LKPR-20 1 MAY 14 AIP Odmrazování Odmrazování a protinámrazové ošetření letadla se provádí na DE-ICING AREA PLNĚNÍ PALIVA DO LETADLA S CESTUJÍCÍMI NA PALUBĚ Plnění paliva do letadel s cestujícími na palubě letadla (sedící, vystupující nebo nastupující) musí probíhat s požární asistencí. Velitel letadla je povinen informaci o přítomnosti cestujících na palubě letadla, v souvislosti s požární asistencí, sdělit svému handlingovému agentovi. Handlingový agent je pak povinen informaci předat společnosti zajišťující plnění palivem MULTIPLE PUSH-BACK Pro letadla o rozpětí MAX 36 m včetně je pro účely zvýšení plynulosti, za striktní podmínky zachování povozní bezpečnosti, povoleno na pojezdových pruzích s výjimkou TWY J aplikovat postupy MULTIPLE PUSH-BACK Pro účely MULTIPLE PUSH-BACK jsou na pojezdových pruzích zřízeny příčky zastavení ( PUSH/PULL STOP LINE ), viz LKPR AD Pro MULTIPLE PUSH-BACK se standardně používá systém příček zastavení PUSH. V případě že ATC určí koncovou pozici odlišnou od standardních postupů, oznámí ji posádce. Posádka předá informaci pozemnímu personálu Pro zahájení pojíždění se musí z bezpečnostních důvodů používat pouze minimální výkon motorů ODMRAZOVÁNÍ LETADEL Organizace provádějícími odmrazování letadel jsou: - Czech GH, s.r.o. - Czech Airlines Handling, a.s. - Menzies Aviation (Czech), s.r.o Odmrazování letadel a postřik proti námraze je možné provádět pouze na vyhrazených místech: - DE-ICING AREA 1 na TWY Z před THR RWY 24 - DE-ICING AREA 2 na TWY Z na úrovni TWY AA - DE-ICING AREA 3 na TWY AA - DE-ICING AREA 4 v prostoru stání 50 a 51 na odbavovací ploše SEVER - DE-ICING AREA 5 v prostoru stání 58 na odbavovací ploše SEVER - DE-ICING AREA 6 v prostoru stání T6 na odbavovací ploše SEVER (v mimořádných případech) - TWY J na úrovni stání 53 a 54 (pouze v mimořádných případech) - Odbavovací plocha VÝCHOD - Prostor stání S1-S9 na odbavovací ploše JIH (pouze ACFT o MTOW do kg) De-icing De-icing and anti-icing treatment of aircraft is carried out on DE-ICING AREA FUELLING OF AIRCRAFT WITH PASSENGER ON BOARD Fire assistance is required for fuelling of aircraft with passengers on board (sitting, alighting or boarding). The pilot-in-command is obliged to report information about the presence of passenger on board of the aircraft, in connection with the fire assistance, to his handling agent. The handling agent is then obliged to pass the information to company providing fuelling MULTIPLE PUSH-BACK In order to increase of operation fluency on the strict condition of operational safety preservation MULTIPLE PUSH-BACK conditions can be applied for aircraft with wingspan MAX 36 m on taxiway strips except of TWY J For the purpose of multiple push-back, PUSH/PULL STOP LINEs have been established on taxiway strips, see LKPR AD The system of PUSH stop bars is used by default for MULTIPLE PUSH-BACK. If ATC establishes the final position different from standard procedures ATC advises it to the crew. The crew passes this information to a ground personnel For safety reasons only minimal engine power shall be used for commencement of taxiing DE-ICING OF AIRCRAFT Companies carrying out aircraft de-icing: - Czech GH - Czech Airlines Handling - Menzies Aviation (Czech) De-icing and anti-icing of aircraft can be carried out only on the designated places: - DE-ICING AREA 1 on TWY Z in front of THR RWY 24 - DE-ICING AREA 2 on TWY Z on level of TWY AA - DE-ICING AREA 3 on TWY AA - DE-ICING AREA 4 in area of stands 50 and 51 on apron NORTH - DE-ICING AREA 5 in area of stand 58 on apron NORTH - DE-ICING AREA 6 in area of stand T6 on apron NORTH (in exceptional cases) - TWY J on level of stands 53 and 54 (only in exceptional cases) - Apron EAST - Area of stands S1-S9 on apron SOUTH (only ACFT with MTOW up to kg) AMDT 289/14

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln.

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

English for pilots 1

English for pilots 1 1 ENGLISH FOR PILOTS student workbook TOTO JE POUZE UKÁZKA Originál obsahuje cvičení na 130 stranách frazeologie spojovací postupy zkratky a kódy slovíčka na přípravě textu spolupracovali Renata Kronowetterová

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK

OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053. Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK OdbornáterminologievcizíchjazycíchprožákySŠ CZ.1.07/1.1.34/02.0053 Podpůrnývýukovýmateriál: ANGLICKÝJAZYK 1. DOPRAVA... 3 1.1 Slovník odborných pojmů... 3 1.2 Definice nejdůležitějších pojmů z dopravy

Více

Letištní. průvodce. Airport GUIDE 2014/2015

Letištní. průvodce. Airport GUIDE 2014/2015 Letištní průvodce Airport GUIDE 2014/2015 vážení cestující, v tomto průvodci naleznete informace, které vám pomohou lépe se orientovat na Letišti Leoše Janáčka ostrava a usnadní vaše cestování. vzhledem

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Mapa města / City map 1:2 500 ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Obsah/ Table of contents

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T Pořadatel děkuje za významnou podporu turnaje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA The organizer would like to thank THE CITY OF PRAGUE for it s major support of this

Více

American Express Gold Corporate

American Express Gold Corporate CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá Firemní Karta Card Business pojištění Cesvní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American Zlatých Express firemních

Více

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 610992-CZ ISSUED FERUARY 2009 / VYDÁNO V ÚNORU 2009 SAFETY For any questions on material contained in this manual,

Více