Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)"

Transkript

1 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k % čerpání * běžné , , ,26 34,13% 7 139, ,80 * investiční (kapitálové) příjmy , , ,21 28,25% 52, ,20 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,47 33,68% 7 191, ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , ,30-0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,17 26,94% 7 191, ,00 * provozní (běžné) , , ,74 32,08% 8 621, ,90 * rozsáhlejší opravy investičního majetku 2 045, ,00 228,33 11,17% 551, ,10 * investiční výdaje , , ,31 5,98% , ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,38 27,48% 7 131, ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM , , ,79 20,36% 60, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,17 26,94% 7 191, ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Upravený k % k UR Příjmy z daní Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,13 31,00% ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 556,92 34,81% 1 600,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu) 2 300, , ,08 53,09% 2 300,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 000, ,00 309,77 30,98% 1 000,00 Právnických osob , , ,58 25,79% ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,80 28,28% ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,28 29,25% ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 500, ,00 777,13 17,27% 4 500,00 Daň z nemovitostí 3 500, ,00 263,72 7,53% 3 500,00 Právnické osoby za obce 0,00 0,00 0, , ,00 Výlučné daně CELKEM 8 000, , ,85 13,01% 5 290, ,00 Daně CELKEM (mimo daň právnických osob z obec) , ,00 27,68% ,00 Daně CELKEM , ,00 27,68% 5 290, ,00 Poplatek za komunální odpad 4 900, , ,06 67,08% 4 900,00 Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření) 3 500, , ,14 32,06% 3 500,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 300, ,00 558,23 42,94% 1 300,00 Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 10,00 10,00 3,90 39,00% 10,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10,00 10,00 11,65 116,50% 10,00 Poplatek ze psů 180,00 180,00 166,24 92,36% 180,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 110,74 55,37% 200,00 Odvod výnosů z VHP 800,00 800,00 697,63 87,20% 800,00 Poplatek ze vstupného 70,00 70,00 22,47 32,10% 70,00 Správní a místní poplatky CELKEM , , ,06 54,51% ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,19 30,82% 5 290, ,00 Běžné (neinvestiční) dotace Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 37,50% ,50 Neinvestiční příjaté dotace ze všeobecné pokladní správy st. 0,00 0,00 377,00-804,00 804,00 * na realizaci projektu strategie prevence kriminality 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 * navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností 0,00 0,00 377,00-754,00 754,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního 320,00 320,00 108,50 33,91% 50,90 370,90 * na úroky z hypotečních úvěrů 320,00 320,00 108, ,00 190,00 * na aktivní politiku zaměstnanosti (I.MŠ, II.MŠ, ZŠ Palackého) 0,00 0,00 0,00-180,90 180,90 strana 2

3 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Upravený % Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Neinvestiční dotace přijaté od obcí 300,00 300,00 41,50 13,83% 300,00 * za dojíždějící žáky 250,00 250,00 28,00 11,20% 250,00 * za výkon pečovatelské služby 40,00 40,00 0,00 0,00% 40,00 * za výkon přenesené působnosti 10,00 10,00 13,50 135,00% 10,00 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 5 402, ,00 80,00 1,48% 98, ,00 * Dny slovenské kultury 0,00 0,00 80,00-80,00 80,00 * provoz domova důchodců 5 402, ,00 0,00 0,00% 5 402,00 * na realizaci projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník 0,00 0,00 0,00-18,00 18,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 300,00 300,00 172,30 57,43% 300,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,30 35,54% 952, ,40 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 100,00 100,00 34,66 34,66% 100,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 0,00 0,00 112,04-150,00 150,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí 105,00 105,00 15,02 14,30% 105,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby 750,00 750,00 0,00 0,00% 750,00 Příjmy z pronájmu majetku - VYTEP, s.r.o. 870,00 870,00 223,00 25,63% 870,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,71 35,72% 7 600,00 Příjmy z pronájmu CELKEM 9 425, , ,43 32,89% 150, ,00 Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru 10,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 150,00 150,00 57,43 38,29% 150,00 Školné v MŠ (dopatek z roku 2004) 0,00 0,00 1,64-2,00 2,00 Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova 60,00 60,00 55,59 92,65% 60,00 Propagační materiál 15,00 15,00 22,66 151,07% 15,00 Příjmy z provozu koupaliště 1 200, ,00 3,95 0,33% 1 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,00 2,00 1,35 67,50% 2,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 437, ,00 152,62 10,62% 2, ,00 Přijaté sankční platby 680,00 680,00 337,02 49,56% 680,00 * Stavební úřad 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 * Odbor finanční 2,00 2,00 0,00 0,00% 2,00 * Životní prostředí 50,00 50,00 8,20 16,40% 50,00 * Městská policie 50,00 50,00 15,50 31,00% 50,00 * Odbor dopravy 500,00 500,00 280,75 56,15% 500,00 * Lesní stráž 1,00 1,00 0,00-1,00 * Přestupky 72,00 72,00 32,57 45,24% 72,00 Příjmy z úroků 200,00 200,00 102,65 51,33% 200,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Upravený k % k UR Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 15,00-264,10 264,10 * na podporu aktivit v oblasti školství a kultury - akce komise pro výchovu a vzd. 0,00 0,00 5,00-5,00 5,00 * na podporu kulturní a společenské akce - prezentace zájmových organizací 0,00 0,00 10,00-10,00 10,00 * na rozvoj škoství 0,00 0,00 0,00-249,10 249,10 Splátky půjček 1 240, ,00 422,80 34,10% 1 240,00 * do fondu rozvoje bydlení (jistina) 1 000, ,00 340,00 34,00% 1 000,00 * do sociálního fondu města 240,00 240,00 82,80 34,50% 240,00 Přijaté náhrady - EKO KOM 0,00 0,00 299,99-300,00 300,00 Odvody příspěvkových organizací (Sociální služby +Technické služby) 1 540, , ,00 93,51% -100, ,00 Přijaté náhrady (vratky dotací škol. zařízení do PK) 41,00 41,00 40,52 98,83% 41,00 Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD) 720,00 720,00 719,25 99,90% 720,00 Přijaté náhrady škody 0,00 0,00 5,20-8,00 8,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 6,64-7,00 7,00 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 7,21-0,00 Ostatní příjmy z činnosti přísp. organizace Technické služby (pohřebnictví) 0,00 0,00 218,25-220,00 220,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 104,30 104,30 134,67 129,12% 45,00 149,30 Přechodně neidentifikované příjmy 0,00 0,00 216,52-0,00 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,77 46,91% 896, ,40 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,26 34,13% 7 139, ,80 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 3 100, , ,33 96,91% 3 100,00 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00-52,00 52,00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty 3 800, , ,88 36,31% 3 800,00 Odvod z nájemného VHČ na financování investic 1 610, ,00 0,00 0,00% 1 610,00 Investiční dotace na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ Palackého 6 750, ,00 0,00 0,00% 6 750,00 Investiční dotace ze SFŽP - tep. čerpadla koupaliště - doplatek z r ,20 261,20 0,00 0,00% 261,20 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,21 28,25% 52, ,20 Celkové rozpočtové příjmy , , ,47 33,68% 7 191, ,00 strana 4

5 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 265, ,73 756, , ,58 264,21-280,78 360, , , ,38 únor 710, , , , ,96 461, , , , , , ,41 březen 1 669, , , , , , , , , , , ,94 duben 3 422, , , , , , , , , , , ,82 květen 3 976, , , , , , , , , , , ,82 červen 4 438, , , , , , , , , , , ,82 červenec , , , , , , , , , , , ,82 srpen , , , , , , , , , , , ,82 září , , , , , , , , , , , ,82 říjen , , , , , , , , , , , ,82 listopad , , , , , , , , , , , ,82 prosinec , , , , , , , , , , , ,82 % plnění 24,45% 34,23% 31,77% 27,79% 28,29% 25,79% 24,78% 30,70% 23,67% 30,33% 33,71% 31,30% Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden - 111,15 656,94 438,05 264,23 279, ,32 243,13 únor 801,26 209,72 748,03 516,84 417,83 594,21 102,50 62,75 97,18 54,47 230,09 256,17 březen 1 396,78 301,91 848, ,88 999,60 994,46 166,46 97,56 166,71 82,81 230,09 258,96 duben 1 396, , , , , ,21 166,46 151,42 181,33 659,56 266,40 263,72 květen 2 652, , , , , ,21 237,79 156,49 187,35 660,61 270,63 263,72 červen 3 098, , , , , , , , , , ,34 263,72 červenec 6 976, , , , , , , , , , ,05 263,72 srpen 8 715, , , , , , , , , , ,90 263,72 září , , , , , , , , , , ,08 263,72 říjen , , , , , , , , , , ,70 263,72 listopad , , , , , , , , , , ,61 263,72 prosinec , , , , , , , , , , ,15 263,72 % plnění 13,97% 69,41% 37,24% 33,74% 44,65% 29,39% 4,40% 4,33% 5,04% 19,40% 7,61% 7,53% strana 5

6 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) DPH Daně CELKEM Ro sch , Ro upr , leden - 580, , , , , , , , , ,16 únor 4 014, , , , , , , , , , ,01 březen 4 014, , , , , , , , , , ,77 duben 6 423, , , , , , , , , ,63 květen 8 789, , , , , , , , , ,28 červen , , , , , , , , , ,36 červenec , , , , , , , , , ,69 srpen , , , , , , , , , ,07 září , , , , , , , , , ,18 říjen , , , , , , , , , ,97 listopad , , , , , , , , , ,79 prosinec , , , , , , , , , ,13 % plnění 22,94% 23,09% 33,05% 37,35% 28,28% 31,72% 24,79% 26,70% 31,93% 33,27% 27,68% strana 6

7 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Vývoj příjmů z daní v průběhu roku 7 409, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana

8 Rozbor hospodaření města k (v tis. Kč) Rozbor příjmů z daní k Daňový příjem 20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi k Predikce k Dle SR Rozpočet k % plnění ,88% ,56% ,09% ,30% ,80% 20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,38% Sdílené daně CELKEM ,24% 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,71% Daň z nemovitostí ,54% Výlučné daně CELKEM ,26% Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,76% strana 8

9 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozpočet města na rok (tis. Kč) Upravený k TECHNICKÉ SLUŽBY Správa sportovišť 2 810, ,00 275,20 9,79% 35, ,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení 1 370, ,00 275,20 20,09% 1 370,00 * přísp.na správu aquaparku 1 320, ,00 0,00 0,00% 35, ,00 * přísp.na úpravu volejbal. a dětského hřiště v aquaparku 120,00 120,00 0,00 0,00% 120,00 Přísp. na fin. nájemného vůči městu 750,00 750,00 0,00 0,00% 750,00 Silnice a komunikace 3 430, ,00 997,51 29,08% 600, ,00 * zimní údržba komunikací 1 150, ,00 921,97 80,17% 1 150,00 * běžná údržba a opravy komunikací 2 280, ,00 75,54 3,31% 600, ,00 Veřejné osvětlení 3 060, ,00 876,05 28,63% 3 060,00 * elektrická energie 1 100, ,00 368,76 33,52% 1 100,00 * běžná údržba a opravy 1 960, ,00 507,29 25,88% 1 960,00 Pohřebnictví 772,00 772,00 349,65 45,29% 217,00 989,00 * příspěvek na provoz 760,00 760,00 156,88 20,64% 760,00 * přísp.na financování nájemného vůči městu 12,00 12,00 0,00 0,00% 12,00 *příspěvková organizace - převody v rámci likvidace 0,00 0,00 192,77-217,00 217,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 310, , ,31 32,74% 300, ,00 * vyvážení popelnic občanům 2 970, ,00 903,50 30,42% 2 970,00 * provoz sběr. dvorů a odvoz sběrných kontejnerů 2 340, ,00 834,81 35,68% 300, ,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5 630, , ,17 21,16% 5 630,00 * úklid města 2 430, ,00 754,88 31,07% 2 430,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3 200, ,00 436,29 13,63% 3 200,00 Provoz veřejného WC 80,00 80,00 0,00-80,00 ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM , , ,89 24,85% 1 152, ,00 Odvádění a čištění odpadních vod 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok ,00 0,00 0,00-20,00 20,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 20,00 20,00 10,00 50,00% 20,00 40,00 % plnění strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozpočet města na rok (tis. Kč) Upravený k % plnění ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 855, , ,00 38,53% 151, ,60 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) 1 462, ,00 550,00 37,62% 91, ,30 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) 1 393, ,00 550,00 39,48% 60, ,30 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 8 315, , ,00 33,07% 318, ,30 * ZŠ, ul.čsa 1 835, ,00 550,00 29,96% 190, ,00 * ZŠ, ul.čsa - realizace projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník 0,00 0,00 0,00-18,00 18,00 * ZŠ, ul.palackého 4 940, , ,00 33,40% 60, ,30 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 540, ,00 550,00 35,71% 50, ,00 Stipendia 80,00 80,00 18,00 22,50% 80,00 Dům dětí a mládeže 610,00 621,50 230,00 37,01% 621,50 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů 550,00 561,50 230,00 40,96% 561,50 * mimořádný příspěvek na opravu havar. stavu schodiště 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 Základní umělecká škola 780,00 780,00 400,00 51,28% 30,00 810,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,00 35,55% 499, ,40 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační centrum města 725,00 725,00 291,10 40,15% 725,00 * příspěvek na činnost informačního centra 350,00 350,00 175,00 50,00% 350,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 375,00 375,00 116,10 30,96% 375,00 Městská knihovna 2 490, ,00 850,00 34,14% 2 490,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 695,00 695,00 450,00 64,75% 695,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů) 1 675, ,00 400,00 23,88% 1 675,00 * mimořádný příspěvek na dovybavení nových prostor 120,00 120,00 0,00 0,00% 120,00 Kulturní služby města 8 060, , ,00 31,02% -249, ,00 * Kulturní centrum 4 000, , ,00 25,00% -278, ,00 * Muzeum 1 645, ,00 900,00 54,71% -51, ,00 * Zámek 2 415, ,00 600,00 24,84% 2 415,00 * dotace od PK na Dny slovenské kultury 0,00 0,00 0,00-80,00 80,00 Správa zámku (Správa nemovitostí) 155,00 155,00 0,00 0,00% 155,00 Dny slovenské kultury 0,00 0,00 50,00-177,00 177,00 Sbor pro občanské záležitosti 100,00 100,00 33,34 33,34% 100,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 290,00 290,00 0,00 0,00% 290,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 200,00 200,00 0,00-200,00 Propagace města 600,00 600,00 101,72 16,95% 600,00 strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozpočet města na rok (tis. Kč) Upravený k % plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,16 30,32% -72, ,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN (vč. KČT) 4 060, , ,81 35,54% 4 060,00 Náklady na energii a vodu u sportovišť města 1 500, ,00 486,30 32,42% 1 500,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 200, ,00 486,30 40,53% 1 200,00 * vodné a stočné (aquapark) 300,00 300,00 0,00 0,00% 300,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 5 560, , ,11 34,70% 0, ,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ Územní plánování (projekty a studie) 640,00 640,00 34,31 5,36% 640,00 Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 60,00 60,00 51,75 86,25% 10,00 70,00 Centrum volného času 680,00 681,00 92,67 13,61% 50,00 731,00 * mzdové náklady (leden - březen) 335,00 335,00 53,04 15,83% 335,00 * OOV 35,00 35,00 5,78 16,51% 35,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění 130,00 130,00 20,59 15,84% 130,00 * na realizaci projektu Strategie prevence kriminality 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 * ostatní prov. náklady 180,00 181,00 13,26 7,33% 181,00 Plán odpadového hospodářství 160,00 160,00 0,00 0,00% 160,00 Lesní hospodářství 110,00 110,00 27,79 25,26% 110,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 50,00 50,00 20,09 40,18% 50,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 210,00 210,00 0,51 0,24% 20,00 230,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 0,00% 150,00 * označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 30,00 30,00 0,00% 30,00 * vodní hospodářství a rybářství 15,00 15,00 0,51 3,40% 15,00 * odborné posudky a studie 10,00 10,00 0,00% 20,00 30,00 ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM 1 910, ,00 227,12 11,88% 80, ,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci , , ,00 30,65% ,00 * státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců) , , ,00 47,33% ,00 * domov důchodců (Pardubický kraj) 5 402, ,00 0,00% 5 402,00 * příspěvek na peč. službu a společenské centrum 1 340, ,00 0,00% 1 343,00 * příspěvek na dovybavení nově zrekontruovaného objektu 500,00 500,00 0,00% 500,00 strana 11

12 Rozpočet města na rok (tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k % plnění Sociální dávky celkem , , ,52 42,11% ,00 * sociální pomoc - město 20,00 20,00 0,00% 20,00 * sociální dávky , , ,52 42,13% ,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM , , ,52 38,06% 0, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - Mě Policie 3 040, ,00 674,64 22,19% 3 040,00 * platy strážníků (leden - březen) 1 990, ,00 438,42 22,03% 1 990,00 * sociální a zdravotní pojištění 700,00 700,00 153,55 21,94% 700,00 * ostatní provozní výdaje 350,00 350,00 82,67 23,62% 350,00 Požární ochrana 200,00 200,00 15,02 7,51% 200,00 Místní zastupitelské orgány 2 800, ,00 562,55 20,09% 5, ,00 * odměny členům zastupitelstva 1 750, ,00 388,55 22,20% 1 750,00 * sociální a zdravotní pojištění 550,00 550,00 114,10 20,75% 550,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * ostatní výdaje (včetně reprefondu) 400,00 400,00 59,90 14,98% 5,00 405,00 Činnost místní správy , , ,18 25,73% 397, ,00 * platy zaměstnanců (leden - březen) , , ,60 22,40% -494, ,00 * část platů zaměstnanců vykonávajících státní správu 0,00 0,00 0,00-559,00 559,00 * OOV 165,00 165,00 34,38 20,84% 165,00 * soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu) 6 650, , ,29 22,86% -170, ,00 * část soc. a zdr. poj. zam. vykonávajících státní správu 0,00 0,00 0,00-195,00 195,00 * daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.) 300,00 300,00 30,87 10,29% 300,00 * konzultační, poradenské a právní služby 750,00 750,00 288,17 38,42% 750,00 * ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu) 8 290, , ,86 32,37% 207, ,00 * provozní informatiky 2 450, ,00 863,01 35,22% 100, ,00 * krizové řízení 45,00 45,00 0,00 0,00% 45,00 Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova) 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 strana 12

13 Rozpočet města na rok (tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený k % plnění Splátky úroků z úvěru 2 590, ,00 878,96 33,94% -170, ,00 * rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. ( ,- Kč) 110,00 110,00 39,46 35,87% 110,00 * rek. atletického stadionu na II.ZŠ ( ,- Kč) 125,00 125,00 44,22 35,38% 125,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 520,00 520,00 151,58 29,15% -170,00 350,00 * rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr ( ,- Kč) 100,00 100,00 43,23 43,23% 100,00 * rekonstrukce náměstí - úvěr ( ,- Kč) 75,00 75,00 25,00 33,33% 75,00 * rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr ( ,- Kč) 330,00 330,00 127,73 38,71% 330,00 * rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 730,00 730,00 245,79 33,67% 730,00 * rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 ( ,- Kč) 560,00 560,00 191,95 34,28% 560,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 40,00 40,00 10,00 25,00% 40,00 Poskytnuté půjčky z FRB 3 600, ,00 367,97 10,22% 3 600,00 * poskytnuté půjčky 3 550, ,00 360,00 10,14% 3 550,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 50,00 50,00 7,97 15,94% 50,00 Ostatní činnost 7 609, , ,62 57,39% 6 710, ,50 * daň z příjmů za obec 0,00 0,00 0, , ,00 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků) 641,00 883,50 817,76 92,56% 883,50 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků 359,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 618,00 618,00 0,00 0,00% -185,00 433,00 * rozp. rezerva krizové řízení 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 * rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města 1 740, ,00 0,00 0,00% 1 605, ,00 * vratky nevyč. dotací minulých let 3 451, , ,60 99,76% 3 451,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 300,00 300,00 0,00 0,00% 300,00 * finanční úřad - odvod DPH 0,00 0,00 156,85-0,00 * ost. neinv. výdaje j.n. 0,00 0,00-59,59-0,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,94 28,78% 6 942, ,50 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,74 32,08% 8 621, ,90 strana 13

14 Rozbor hospodaření města k (tis. Kč) p.č. Investiční akce Upravaný Čerpání k % čerpání 1. Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová 1 170, ,00 548,24 46,86% 1 170,00 2. Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého , ,00 267,46 1,69% , ,00 3. Úprava teplovodu ZŠ Palackého 0,00 0,00 0,00-650,00 650,00 4. Rekonstrukce přístupové cesty k zámku 4 900, ,00 7,39 0,15% 4 900,00 5. Rekonstrukce kotelny - muzeum 940,00 940,00 0,00 0,00% 940,00 6. Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření 1 990, ,00 89,25 4,48% 1 990,00 7. Prevence kriminality - spolupodíl města na programu 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 8. Výkupy pozemků 1 900, ,00 548,87 28,89% 1 900,00 9. ČOV - odvětrání dmýchárny, propoj. šachta, řídící systém a počítač 105,00 105,00 0,00 0,00% 105, Energetický audit - doplatek z roku ,00 250,00 70,00 28,00% 250, Přepojení kanalizace STŠMO 250,00 250,00 162,60 65,04% 250, Úpravy ul.jevíčská (chodník a rozšíření komunikace) 450,00 450,00 63,45 14,10% 450, Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu 20,00 20,00 19,00 95,00% 105,00 125, Investice provoz 240,00 240,00 0,00 0,00% 240, Investice informatika 590,00 590,00 35,70 6,05% 590, Varovný a informační systém obce - III.etapa 300,00 300,00 0,00 0,00% 300, Odvodnění hřbitova - II.etapa 220,00 220,00 14,18 6,45% 220, Změny územního plánu č.iv města Mor. Třebová 135,00 135,00 17,85 13,22% 135, Propojení SOU Brněnská na kanalizaci 150,00 150,00 0,00 0,00% 150, Propojení počítačové sítě mikroregion 80,00 80,00 72,82 91,03% 80, Tělocvična Olomoucká - III.etapa 330,00 330,00 0,00 0,00% 330, TJ Slovan Moravská Třebová (stol. tenis, volejbal a tenis, sekačka) 1 500, ,00 0,00 0,00% 1 500, Dětský park Moravská Třebová 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 400, TJ Sokol Boršov 150,00 150,00 150,00 100,00% 150, Doplnění orientačního systému města 40,00 40,00 0,00 0,00% 40, Obnova střechy zámku Moravská Třebová 705,00 705,00 0,00 0,00% 705, Hřebečská - střešní okna 150,00 150,00 0,00 0,00% -150,00 0, Úpravy vstupu na zámek a do muzea 200,00 200,00 0,00 0,00% 200, Kulturní dům Boršov - rekon. objektu 200,00 200,00 0,00 0,00% 200, Dokončení klubovny hasičů Sušice II.etapa 55,00 55,00 0,00 0,00% 55, VO Udánky - dokončení z roku ,00 0,00 12,50-13,00 13, Nemocnice - příspěvek na přístrojové vybavení 0,00 0,00 0,00-100,00 100, ZŠ Kostelní nám. - přivedení vody do učebny 0,00 0,00 0,00-230,00 230, Hřebečská - b.j. - dokončení infrastruktury (VO, kanalizace) 0,00 0,00 0,00-90,00 90,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,31 6,27% , ,00 strana 14

15 Rozbor hospodaření města k (tis. Kč) p.č. Investiční akce Upravaný Čerpání k % čerpání 1. Zateplení střechy Jiráskova 97/ , ,00 0,00 0,00% 1 300,00 2. Instalace kotelny Brněnská ,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 3. Rekonstrukce bytu Brněnská 34 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem 1 610, ,00 0,00 425,16% 0, ,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,31 5,98% , ,00 p.č. Rozsáhlejší opravy investičního majetku Upravaný Čerpání k % čerpání 1. Klášter ulice Svitavská 7 - fasáda 1 250, ,00 0,00 0,00% -255,00 995,00 2. Příspěvek církvi - klášter Svitavská 7 0,00 0,00 0,00-175,00 175,00 3. Obnova jižní brány zámku 180,00 180,00 0,00 0,00% 180,00 4. Obnova domu Poštovní 1 - statické zajištění 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 5. Malba dvorany muzea 150,00 150,00 0,00 0,00% 152,00 302,00 6. Obnova prostor konírny zámku 160,00 160,00 228,33 142,71% 70,00 230,00 7. Restaurování gotických omítek konírny zámku 0,00 0,00 0,00-0,00 8. Radnice TGM 210,00 210,00 0,00 0,00% 210,00 9. Oprava kapličky Sušice 45,00 45,00 0,00 0,00% 45, Statické zabezpečení hradební zdi - ul. Ztracená 0,00 0,00 0,00-10,00 10, Hřebečská - střešní okna 0,00 0,00 0,00-150,00 150, Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR 0,00 0,00 0,00-249,10 249,10 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 2 045, ,00 228,33 11,17% 551, ,10 strana 15

16 Příjemce příspěvku Rozbor hospodaření města k (v Kč) Upravený k Školní sportovní klub Dvojka 0, , ,00 Novinářský kroužek při ZŠ Palackého 0, , ,00 Speciální škola - asistence, rec. soutěž, akademie, granty ZM 0, , ,00 Gymnázium - výměnný pobyt, Zátopkova štafeta (ZM) 0, , ,00 SOŠ, SOU a OU Mor. Třebová - vým. pobyt, zdravá výživa , , ,00 Agentura Arnika , , ,00 Sdružení historických sídel 0, , ,00 Společnost přátel Galerie umělecké fotografie , , ,00 Vladimír Moravec - DUKU DUKU , , ,00 Sdružení výtvarníků Welen (vč. grantu ZM) 0, , ,00 Sdružení Fermáta , , ,00 Sdružení přátel KD v Boršově , , ,00 Farní sbor Českobratrské církve evangelické 0, , ,00 Římskokatolická farnost 0, , ,00 Kruh přátel hudby , , ,00 TJ Sokol Boršov , , ,00 Klub českých turistů - výměnný pobyt, vandr, Šlape celá rodina 0, , ,00 ASK STŠ MO - oddíl boxu , , ,00 Horolezecký oddíl Mor. Třebová (grant ZM) 0, ,00 0,00 Robert Komprda - motokros 0, , ,00 Fotbalové prázdniny - M. Komoň 0, , ,00 M. Souček - ME v mushingu 0, , ,00 R. Langr - horolezecká expedice Broad Peak 0, , ,00 Ing. Pavel Brettschneider , , ,00 Miloslav Pokorný - poníci 4 000, , ,00 Český zahrádkářský svaz - rozkvetlé město (vč. grantu ZM) , , ,00 Konfederace politických vězňů 2 000, , ,00 Junák , , ,00 Svaz Němců - reg. Skupina Hřebečsko , , ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 3 000, , ,00 Mateřské centrum Sluníčko 0, , ,00 Novofunland klub ČR 0, , ,00 Český svaz bojovníků za svobodu 0, , ,00 Country skupina "Proč ne band" (vč. grantu ZM) 0, , ,00 ZO Český svaz ochránců přírody , , ,00 Jaroslav Jarůšek - kroužek flétnistů 0, , ,00 Svaz města a obcí ČR 0, , ,40 Sdružení obcí střední Moravy , ,00 0,00 Záchranná stanice Zelené Vendolí 5 000, , ,00 Národní síť zdravých měst 0, , ,00 Grant v rámci projektu Zdravé město ,00 0,00 0,00 Svaz tělesně postižených (vč. grantu ZM) 0, , ,00 Salvia - středisko sociálních služeb 0, , ,00 Farní charita Polička , , ,00 SDH Udánky 0, , ,00 SDH Sušice 0, , ,00 Příspěvky celkem , , ,40 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací ZŠ Čs. armády volnočasové aktivity dětí 0, ,00 0,00 CVČ - volnočasové aktivity dětí 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - čarodějnický rej 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - přehlídka zájmových kroužků 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - mikulášský karneval 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - Detřichovský memoriál 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - Memoriál Jarky Vojířové 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - Ježíškova nadílka 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - o hrniček hastrnama 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - zelená třída 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - o přírodě vážně nevážně 0, ,00 0,00 Dům dětí a mládeže - pohádkový les 0, ,00 0,00 Sociální služby - meziústavní hry 0, ,00 0,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,40 strana 16

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 21.2.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje 665 802 845 747 826 034 98% Kapitálové výdaje 494 386 545 852 417 213 76% Výdaje celkem 1 160 188 1 391 599 1 243 247 89% Příjmy 959 568 1 269 984 1 308 128 103% Financování

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 200.179,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2008 naplněn

Více

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis.

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 236 475 15 326 251 801 272 973 108 sdílené a výlučné

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Obec Semčice, 294 46 Semčice 10 Závěrečný účet obce za rok 2006 Razítko obce: Předseda fin. výboru: Petr Košťál Starostka: Jana Dlouhá Hospodářka: Hana Stará v Kč Druh Schvál. R 2006 Uprav. R 2006 Skut.

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 31.12.2004

Více

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: daňové příjmy celkem 144 097,7 Nedaňové příjmy:

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: daňové příjmy celkem 144 097,7 Nedaňové příjmy: Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 26 500,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1 800,0

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Komentář k rozpočtu města na rok 2010 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na rok 2010 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na rok 2010 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT

Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT Dne 02.06.2009 Město Sušice Plnění rozpočtu - rok 2008 Strana 1 účetnictví v tisících Kč ORG NÁZEV RS2008(01-12) RU2008(01-12) UC2008(01-12) RS-rozpočet schválený RU-rozpočet upravený UC-účetnictví -skutečné

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více