DUTCH FOR YOU. Balíček jazykových cvičení z nizozemštiny E-lesson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUTCH FOR YOU. Balíček jazykových cvičení z nizozemštiny E-lesson"

Transkript

1 Jméno studenta: Jméno korektora: a. Jaké bylo včera počasí? Wie was de weer gisteren? 1.Lies belt haar vriendin Petra en ze praten over het weekend. Přeložte tyto věty do nizozemštiny: b. Co jsi dělala? Byli jste doma nebo jste jeli na výlet? Wat heb je gedaan? Bent je thuis geweest of hebt je een uitstapje gemaakt? c. V sobotu jsem měla hodně práce. Op zondag had ik veel werk. d. Koupila jsi tu bundu? Heb je het jasje gekookt? e. Co jsi vařila v neděli? Wat heb je op zondaag gekookt? f. A jak jsi strávila víkend ty? En wat hebt je in het weekend gedaan? g. Aya u nás ve firmě pracuje teprve krátce. Moc se jí ta práce líbí. Aya werkt in onze firma kort. Ze vind het werk prima. h. Šla jsem na procházku s dcerkou mé sestry, tedy mojí neteří. Ik wandelde met de dochter van mijn zus, dus met mijn nicht. i. Lieske, máš chvilku? Někdo mi volá. Lieske, heb je een moment? Iemand opbelt. j. Petro, díky, že jsi mi zavolala! Petra, dank je voor je telefoon! Komentář [KK1]: hoe jak(ý) (x wie kdo) Komentář [KK2]: het weer Komentář [KK3]: ben je: v otázce ve 2. osobě jednotného čísla (je) koncovka t odpadá Komentář [KK4]: totéž: odpadá koncovka -t Komentář [KK5]: op zaterdag, stačí bez předložky, jen zaterdag Komentář [KK6]: gekocht: kopen/kocht/gekocht Komentář [KK7]: zondag Komentář [KK8]: heb je: odpadá koncovka t (viz výše) Komentář [KK9]: lepší je: jij kontrast mezi osobami já a ty, proto důrazná forma zájmena; strávit víkend: het weekend doorbrengen Komentář [KK10]: pas sinds kort teprve krátce Komentář [KK11]: ze vindt 3. osoba jednotného čísla Komentář [KK12]: správný tvar slovesa, tip: jít na procházku: een wandeling maken Komentář [KK13]: lepší: heb je even/eventjes? Komentář [KK14]: iemand belt op: opbellen je sloveso s odlučitelnou předponou, op se odloučí na konec věty. Komentář [KK15]: takto by to znamenalo děkuji ti za tvůj telefon = přístroj; ve významu děkuji ti za zavolání je to: dank je voor je telefoontje

2 2. Přeložte s pomocí slovníku tento článek do češtiny. 'Klinisch dode' vrouw ontwaakt in ziekenhuis BORDEAUX - Een vrouw die volgens dokters in een Frans ziekenhuis klinisch dood was, is enkele uren later wakker geworden*. Dat meldden Franse media woensdag. Patiënte Lydie Paillard werd* voorbereid voor een behandeling, toen ze opeens haar bewustzijn verloor*. Een dokter slaagde erin de vrouw te reanimeren en aan de beademing te leggen, maar constateerde na beraad met andere dokters dat de vrouw klinisch dood was. De dokter vertelde daarop de zoons dat hun moeder ''zeer zeker klinisch dood'' was en stelde voor om de stekker uit haar ademhalingsapparaat trekken. Dat weigerden haar zoons en de vrouw werd overgebracht* naar een ander ziekenhuis. Daar onderging* de vrouw een hersenscan, waaruit bleek* dat ze helemaal niet klinisch dood was. Enkele uren later werd ze wakker. Het ziekenhuis wijt de misser aan ''een communicatieprobleem''. Worden- werd,en, is geworden Verliezen verloor, verloren, h. verloren Overbrengen bracht over, heb overgebracht Ondergaan onderging, heeft ondergaan Blijken bleek, bleken, is gebleken Klinicky mrtvá žena se probudila v nemocnici Žena, která podle doktorů ve francouzské nemocnici byla klinicky mrtvá, byla o několik hodin později vzhůru. To napsaly francouzské noviny ve středu. Pacientka Lydie... se připravovala na operaci, když? upadla do bezvědomí? Lékař do ženy uhodil a oživoval ji aploložil ji, ale pak po poradě s jinými lékaři konstatoval, že je žena klinicky mrtvá. Doktor tam řekl synům, že je matka zcela jistě klinicky mrtvá a představil jim vytáhnutí dýchacího aparátu. To synové odmítli a přenesli ženu do jiné nemocnice. Tam šla žena pod scanner mozku, ze kterého se ukázalo, že nebyla vůbec klinicky mrtvá. Nějaké hodiny po tom byla vzhůru. Nemocnice to odvozuje od komunikačního problému. Komentář [KK16]: lépe: se o několik hodin později probudila/probrala; wakker worden probudit se Komentář [KK17]: oznámila/ohlásila francouzská média Komentář [KK18]: doslova byla připravována: voorbereid worden pasívní konstrukce Komentář [KK19]: behandeling je samo o sobě spíše ošetření, ale v tomto kontextu to může znamenat i operaci Komentář [KK20]: opeens najednou; verliezen ztratit, bewustzijn verliezen ztratit vědomí Komentář [KK21]: hij slaagde erin podařilo se mu ; iemand aan de beademing leggen = iemand beademen dát někomu umělé dýchání Komentář [KK22]: lépe: s dalšími Komentář [KK23]: daarop na to, ve smyslu potom, poté Komentář [KK24]: iets voorstellen navrhnout něco Komentář [KK25]: lépe: vypojit/odpojit dýchací přístroj; stekker - zástrčka, která se zapojuje do zásuvky Komentář [KK26]: iets ondergaan podrobit se čemu Komentář [KK27]: vyšetření mozku Komentář [KK28]: o několik hodin později Komentář [KK29]: lépe v tomto kontextu: se probudila Komentář [KK30]: de mister omyl, nedopatření, pochybení; iets wijten aan iets/iemand přisuzovat co čemu/komu

3 3. Stupňování přídavných jmen a příslovcí. Dokončete řádek. 1. hard - - harder - hardst 2. laat - - laater - laatst 3. snel - - sneler - snelst 4. zuur - - zurer - zuurst 5. lang - - langer - langst 6. graag - - liefer - liefst 7. veel - - meer - meest 8. vrolijk - - vrolijker - vrolijkst 9. glad - - gladder - gladst 10. dichtbevolkt - bevolkt - bevolkt (zalidněný, hustě obydlený) dicherbevolkt - dichtstbevolkt Komentář [KK31]: lépe i zde používat se členem: het hardst to platí ve všech případech Komentář [KK32]: later: slovo má v tomto tvaru 2 slabiky, nichž první je otevřená Komentář [KK33]: sneller Komentář [KK34]: zuurder: adjektiva končící na r mají v komparativu ještě d-, čili koncovku der, pozor na zavřené a otevřené slabiky (dvě u v komparativu)! Komentář [KK35]: liever 4. Doplňte správnou předložku. V případě potřeby používejte slovník. a. Daar heb ik helemaal geen zin in. b. Ik werk momenteel op een heel interesssant project. c. Hij houdt niet meer van zijn vriendin. Daarom gaan ze uit elkaar. d. Zij is gek van chocola. e. Wij zijn heel trots op onze nieuwe woning. f. De kinderen zijn bang van grote honden. g. Zij is niet zeker over zijn antwoord. Komentář [KK36]: aan: werken aan pracovat na Komentář [KK37]: gek op: šílet po něčem ve smyslu mít to velice rád (x gek van šílet z čeho nemoci to vystát) Komentář [KK38]: bang zijn voor iets bát se čeho Komentář [KK39]: zeker zijn van iets být si jistý čím

4 h. Waarom kijk je op haar? Komentář [KK40]: kijken naar i. Jij bent heel slecht in namen onthouden. j. Hij geeft geen antwoord op mijn vraag. 5. Slovosled. Dokončete tyto věty. Dávejte pozor na pozici slovesa/sloves ve větě. V případě potřeby použijte slovník. a. Omdat Accenture een internationaal bedrijf is, ik werk daar. b. Hij wil vragen waarom ik honger heb. Komentář [KK41]: werk ik daar: v souřadném spojení, které začíná větou vedlejší se spojkou (omdat), následuje ve větě hlavní sloveso hned po čárce. c. Weet jij toevallig hoelang de les duurt? d. Het is belangrijk dat je veel slaap. e. Als je geluk hebt, krijgt je veel geld. f. Zodra je het adres vindt, kom je ons bezoeken. g. Terwijl je een appartement zoekt, moet ik op de wc. h. Vind jij ook dat het is mooi? i. Ik heb geen idee waar is de hond. j. Wat stom van mij dat ik niet tijd heb. Komentář [KK42]: je slaapt: koncovka -t Komentář [KK43]: krijg je: koncovka t při tomto obráceném slovosledu (stejném jako u otázky) vypadává Komentář [KK44]: naar de wc Komentář [KK45]: dat het mooi is v souvětí podřadném je ve vedlejší větě uvozené spojkou (dat) sloveso na konci Komentář [KK46]: totéž: sloveso na konci Komentář [KK47]: geen tijd zápor má před podstatným jménem formu geen - žádný

5 6. Napište kolegovi Maartenovi krátký vzkaz, ve kterém mu sdělte, že jste na obědě, máte u sebe telefon a vrátíte se asi ve dvě hodiny. Hoi Maarten! Ik ben op lunch! Ik heb telefoon met mij en ik kom om twee uur terug! Tot ziens! Komentář [KK48]: op lunch je doslovný překlad z čj a v nizozemštině se to takto neříká; možnosti: ik ga lunchen / ik ging lunchen / ik ben aan het lunchen Komentář [KK49]: mijn telefoon/mobieltje nizozemština používá přivlastňovací zájmena mnohem častěji než čj Komentář [KK50]: bij me s sebou (x met mij se mnou například o člověku, jde se smnou) Komentář [KK51]: pozdravem tot ziens na shledanou se loučíme v případě, že dotyčného již delší dobu neuvidíme; zde je lepší: tot straks, tol zo, tot later nebo tot vanmiddag Naše tipy: 1. Přídavná jména, která končí na r, mají při stupňování ve druhém stupni (komparativu) koncovku der. Tedy např. zuur zuurder, duur duurder, helder helderder atp. 2. Při obráceném slovosledu (nejčastěji v otázkách) pokud mluvíme o druhé osobě jednotného čísla (je/jij) od slovesa odpadá koncovka t. Tedy: Heb je honger? Kom je vanavond? Ale pozor, jde jen o tuto osobu! 3. V souvětích, která začínají vedlejší větou a podřadící spojkou, je sloveso první věty před čárkou, následuje čárka a druhá věta pak začíná slovesem. Například: Omdat ik ziek ben, blijf ik vanavond thuis. Můžete si to zapamatovat tak, že si slovesa obou vět přes čárku podávají ručičky.

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení - Pozice Ik ben de weg kwijt. Nevědět, kde jsi Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Dotaz na specifické na mapě Waar kan ik vinden? Dotaz na specifické Ik ben de weg kwijt. Kunt me op de kaart aanwijzen

Více

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_. Een reservering doen Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Om een tafel vragen Přijímáte kreditní karty? Vragen of je met een

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Ik moet naar het ziekenhuis Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Ik voel me niet lekker. Ik moet onmiddelijk naar

Více

1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a.

1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a. 1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a. Rod a určitost 5 b. Množné číslo 5 4. Přídavná jména

Více

de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie

de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie 22 OBCHODY A SLUŽBY WINKELS EN DIENSTEN de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie de bakker [bakr] pekařství

Více

Tsjechische lessen voor Nederlandstaligen (voor licht gevorderden)

Tsjechische lessen voor Nederlandstaligen (voor licht gevorderden) (voor licht gevorderden) Copyright 2002 : Radka Koch-Hartmanova Hartmanova.eu Postbus 2658 6401 DD Heerlen http://www.hartmanova.eu info@hartmanova.eu Inhoudsopgave: Tsjechische les 1: Boodschappen doen...3

Více

(www.nero.be). stiskni enter

(www.nero.be). stiskni enter Září 2004 zpravodaj z gentu 24.9.2004 v 17:30 času veskrze rychlejšího než zde, jsme opustili prahy našich domovů, naše zvyky, návyky, na prahu nového školního roku, totiž směrem na Prahu, a vydali se

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Kunt u me alstublieft helpen? Spreekt u Engels? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Vážený pane, Vážená paní, Dear Sir / Madam, Vážený pane / Vážená paní,

Více

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen.

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen. Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití

Více

RODNÝ LIST. Správně: Gemeentebestuur van de stad Brno district Brno-centrum Jana district Brno-binnenstad Monika district Brno-město - Eva

RODNÝ LIST. Správně: Gemeentebestuur van de stad Brno district Brno-centrum Jana district Brno-binnenstad Monika district Brno-město - Eva RODNÝ LIST Terminologie vaše překlady + někde komentář rodný list: geboortecertificaat Jana (prosím ukládejte překlady v doc/docx) geboorteakte Monika, Lucie kniha narození: matriční úřad: Úřad městské

Více

Aplicația Scrisoarea de recomandare

Aplicația Scrisoarea de recomandare - Introducere Geachte heer Vážený pane, Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut Geachte mevrouw Vážená paní, Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut Geachte heer, mevrouw Formal,

Více

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen - Noodgeval Eu preciso ir ao hospital. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet Me sinto doente. Potřebuji do nemocnice. Je mi špatně. Eu preciso ir ao médico imediatamente! Om ogenblikkelijke medische hulp

Více

NEDERLANDS TSJECHISCH WOORDENBOEKJE

NEDERLANDS TSJECHISCH WOORDENBOEKJE More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Armenian, Azerbaijani, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, Galician, German, Greek,

Více

Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury NE-BE I/1-99

Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury NE-BE I/1-99 I/1-99 VYDÁVÁ: NE-BE, Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury Seifertova 47 130 00 Praha 3 âeská republika Tel. 02-627 83 95-6 pouze v úter 12-16 hod. Fax 02-627 82 39 e-mail: ne-be@post.cz

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová Vyučovací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk je na 2.

Více

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Více

Vaše hudba + naše nadšení

Vaše hudba + naše nadšení Vaše hudba + naše nadšení What Hi-Fi? Sound and Vision doporučuje Podle předního časopisu What Hi-Fi? Sound & Vision je pro stereofonní y Sirocco S30 dokonalou volbou elektronika značky Cambridge Audio

Více

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Address Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes,

Více

Camera elements camera. De eerste stappen První kroky First Steps

Camera elements camera. De eerste stappen První kroky First Steps Camera elements camera De eerste stappen První kroky First Steps Hallo! Dobrý den! Hello! Gefeliciteerd met de aanschaf van de Gigaset elements Camera. Lees eerst onderstaande instructies voordat je Camera

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Necesito ir al hospital. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Me siento mal. Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Žádost

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Devo andare in ospedale. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Non mi sento bene. Ik moet onmiddelijk naar de dokter!

Více

Viaggi Salute. Salute - Emergenza. Salute - Dal dottore. Nederlandese. Chiedere di essere portati in ospedale. Chiedere cure mediche immediate

Viaggi Salute. Salute - Emergenza. Salute - Dal dottore. Nederlandese. Chiedere di essere portati in ospedale. Chiedere cure mediche immediate - Emergenza Potřebuji do nemocnice. Chiedere di essere portati in ospedale Je mi špatně. Ik moet naar het ziekenhuis Ik voel me niet lekker. Musím okamžitě navštívit lékaře! Chiedere cure mediche immediate

Více

Uživatelský manuál PUKY

Uživatelský manuál PUKY PUKY Uživatelský manuál CAT CZ Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použitím Vaší tříkolky Uchovejte si tento manuál na bezpečném místě pro budoucí potřebu. 1. Úvod Gratulujeme ke koupi

Více

6.27 Úvod do německého jazyka

6.27 Úvod do německého jazyka VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.27 Úvod do německého jazyka CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Úvod do německého jazyka je předmět, který jeho postupným

Více

š ó ó Š š ú ž Ó ž ů ď ů ó ů ú ť ť Ú ú ňó ž Ě ň ů ú Š ó ú ó š Ů ď ó ň Ň Ú ú ú ž ó ň ž ú Ú ú Ú ú š ň Ú Ú Ú Ú Ú ú Ú Ú Ó Ú Ú Š Š ú Ú Š Š š ú Ý ď É Š Š ň ň Ú Š É š Ů ň Ú Ď ž ú ž ň ň É É ď Ú Ů Ú Ú Éň ú ú É ň

Více

Í ě ň ó Ř Š ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ó Ř ě ě ě ě ě ě ť ě ť Š ě ě ť ě ť ě ě Š ó Ř ó Ř Ý Ž É Č ň ň ě ě ť Ž ě ě ť ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě Š ň ě ó Ř ó Ř ó ť ť ě ť ť ě ě ě ě ě ě ě Š ů ě ó ó Ř ó Ř ě ě ť ě ě ó Ř

Více

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Informace Vlámského zastoupení Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 3/2008 Česko-vlámská smíšená komise Nová učebna pro tlumočníky v Olomouci

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

O. INLEIDING. 1 Umění překladu

O. INLEIDING. 1 Umění překladu Inhoud 0. INLEIDING..5 1. PROZA-ANALYSE.6 1.1. Boekbeschrijving 6 1.2. Samenvatting van de inhoud...6 1.3. Vertelsituatie 7 1.4. Tijd...7 1.5. Ruimte..9 1.5.1. Oostfront 9 1.5.2. Het stadje...9 1.5.3.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Syntax Cílová skupina 3. ročník SŠ s výučním listem Anotace Materiál je určen žákům učňovských oborů. Je zaměřen na zopakování a procvičení učiva o podmětu.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Skladba Anotace Pracovní listy k procvičení učiva o skladbě (podmět, přísudek) Autor Mgr. Iva Paděrová

Více

Delftse methode. Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1

Delftse methode. Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1 Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 Delftse methode: boek,

Více

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het Tsjechisch

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het Tsjechisch Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Nizozemský jazyk a literatura Romana Štrudlová De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het

Více

LATINA. V rámci gymnaziálního vzdělání přispívá předmět Latina k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí t těmito metodami:

LATINA. V rámci gymnaziálního vzdělání přispívá předmět Latina k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí t těmito metodami: LATINA Název předmětu: Latina Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Latina vychází vychází z RVP G jako Doplňující vzdělávací obor. Lze ho studovat jako povinně volitelný předmět ve 2.

Více

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Engels Tsjechisch Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Kde můžu najít?

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Engels Tsjechisch Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Kde můžu najít? - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi

Více

De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk

De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra nederlandistiky De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk (De Erfenis by Connie Palmen: translation,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAYK Ročník: Sekunda jazyková úroveň A1 Tématická oblast První kontakty Představování se ákladní údaje o sobě Plány do budoucna

Více

Lekce 10 U lékaře. 10.1 Struktury. Metodika M1. Jaké máte problémy? Co vás bolí? Co tě bolí? Který zub vás bolí? Vpravo dole. Svlékněte se.

Lekce 10 U lékaře. 10.1 Struktury. Metodika M1. Jaké máte problémy? Co vás bolí? Co tě bolí? Který zub vás bolí? Vpravo dole. Svlékněte se. Lekce 10 U lékaře 10.1 Struktury Jaké máte problémy? Co vás bolí? Co tě bolí? Bolí mě Není mi dobře. Je mi špatně. Který zub vás bolí? Vpravo dole. Svlékněte se. Metodika M1 1 1. ordinace 2. lékař (doktor)

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937)

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Simplified Reading for Czech Learners (Level B1) Simplified Books in Czech, Volume 1 Česká adaptovaná četba, 1. svazek Adaptovali Pavla Macháčková a Milan Ončák Ilustrovala

Více

ZLÍN GRONINGEN SBORNÍK MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU

ZLÍN GRONINGEN SBORNÍK MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ZLÍN GRONINGEN SBORNÍK MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI SBORNÍK Autorský kolektiv Simona Čubáková, Silvie Derková, Barbora Martinková,

Více

ú é ě ě ú ě š ě š š Š Í Č ě ú é ě ď ú Í ě é é ě ě ě ť ě ú ď ď ě ě Ý ě Ú š ě Ú š ď ď ěž é ú é ě ěž é ú é Č é é ě ě Ť ó š ď é é ěň ě é ě ú ě Č ě ě ě ě ě Ž ď ě š ď ž é ž ě Ž Ú é ě ď ě ě ž ě é ď š ú ě é ú

Více

Žádost o práci v Nizozemí

Žádost o práci v Nizozemí Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Nizozemí Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes zprostředkovatelny práce nizozemských služeb zaměstnanosti Arbeidsbureau, Jobcentres nebo Topcentres

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. 10.1.2. Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. 10.1.2. Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 10. Slovosled Slovosled (slovní pořádek, pořad) je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých

Více

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT Gebruiksaanwijzing NL CZ TR Inhoud NL Nederlands, 1 20 Türkçe, 39 Installatie, 2-3 Het plaatsen van de droger Ventilatie Waterafvoer Uw droger waterpas zetten Elektrische aansluitingen Voor het eerste

Více

Overview of the different positions of the middle management on the construction site in the countries of the project partners

Overview of the different positions of the middle management on the construction site in the countries of the project partners MatrixConEU (EU project number: / Project No. 2013-1-DE2-LEO04-16081) 29.06.2015 Overview of the different positions of the middle management on the construction site in the countries of the project partners

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

TCO REFERENCE: CM1 CODIC:

TCO REFERENCE: CM1 CODIC: TCO MARQUE: OKOIA REFERENCE: CODIC: 44872 MANUEL D' Input: 0-0 VAC 50/60HZ 0.3A MAX Never use the r to the heart region of persons fitted with a pacemaker. Always consult a doctor before using the r on

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk 2 Alter - elektronická verze učebnice (UČ) a dvou pracovních sešitů (PS) nakladatelství Alter pro 2. ročník - po spuštění zvolit volbu Výukový program - horní lišta v hlavní obrazovce programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Possessivpronomen (Meine Familie) 2. Nj Přivlastňovací zájmena (Moje rodina)

Possessivpronomen (Meine Familie) 2. Nj Přivlastňovací zájmena (Moje rodina) Possessivpronomen (Meine Familie) 2. Nj Přivlastňovací zájmena (Moje rodina) Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Ne Be Ročník / Jaargang: X. Číslo / Nummer: 3 Rok / Jaar: 2008 Vydává / Uitgever (MK ČR E 17882): NE-BE Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Více

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 17. Souvětí podřadné Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Fachdid. Handouts DaF Stand: 30.08.2008 DaF für die Mittelschule

Fachdid. Handouts DaF Stand: 30.08.2008 DaF für die Mittelschule Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 B1+/ A1 B2 (Euroschule) 1. Studienjahr A1: 1. Používání členů v němčině I. člen určitý (1.l.) 2. Osobní zájmena I. tvary nom. sg.,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Anglický jazyk - Prima

Anglický jazyk - Prima - Prima Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Informace Vlámského zastoupení Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 1/2008 Cena pro Ingrid Ledent Úspěch Guida Thyse na Festivalu krátkých

Více

"MODRÁ REVUE' - Ročník VIL, číslo 11-12. Listopad - prosinec 1961. VSii 1 ^

MODRÁ REVUE' - Ročník VIL, číslo 11-12. Listopad - prosinec 1961. VSii 1 ^ "MODRÁ REVUE' - Ročník VIL, číslo 11-12. Listopad - prosinec 1961. VSii 1 ^ 163 KOLONIÁLNÍ OTÁZKA. Od skončení druhé světové války se stala koloniální otázka jedním z velkých a nejnebezpečnějších problémů

Více

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe jak 2 heet jmenuješ 3 je se 4 ik já 5 mijn moje 6 naam jméno 7 is je 8 woon

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Příbuzenské vztahy v rodině Stručná anotace učební jednotky Žáci zjišťují informace od spolužáků a zapisují

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst. Nederlands Tsjechisch

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst. Nederlands Tsjechisch Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch Boom Amsterdam 2005 Les 1 2359 geachte 2360 cursist (de) 2361 geslaagd 2362 eindtoets (de) 2363 zelfstudie (de) 2364 circa

Více

Půda a její vznik Budování státu: Přemyslovci, Mocní a ti ostatní, Boje mezi knížaty

Půda a její vznik Budování státu: Přemyslovci, Mocní a ti ostatní, Boje mezi knížaty Námořnický plán 15. týden 7. - 11. prosince 2015 4. ročník Námořník /Námořnice: Co nás čeká tento týden: Milí námořníci, určitě počítáte, kolik času zbývá do Štědrého dne. Čtvrteční divadelní představení

Více

Německý jazyk - Sekunda

Německý jazyk - Sekunda - Sekunda Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

Česká a anglická věta

Česká a anglická věta Česká a anglická věta Každá úplná věta -představuje jistý formální a obsahový celek. Z formální stavby vet si nejdříve všimneme toho, jak se v ní spojují slova. Vyjdeme přitom z následující anglické věty

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Finstral Možnosti otevírání a typy kování

Finstral Možnosti otevírání a typy kování Finstral Možnosti otevírání a typy kování Příjemné pro obsluhu spolehlivé potřebné NOVÉ HSB zvedací/posuvné dveře Otvíravé okno/dveře Otvíravé/výklopné okno/dveře Výklopné v horním světlíku Posuvné + otvíravé/výklopné

Více

Právní aspekty akreditace následné péče. JUDr. Lucie Široká

Právní aspekty akreditace následné péče. JUDr. Lucie Široká Právní aspekty akreditace následné péče JUDr. Lucie Široká Právní aspekty akreditace následné péče Práva klienta ve vztahu k informacím vypovídajícím o jeho zdravotním stavu Nedobrovolná hospitalizace

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be ESF5531LOW ESF5531LOX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 20 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Více

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET BROODBAKMACHINE MACHINE À PAIN BROTBACKMASCHINE BREADMAKER PANIFICADORA B3958 PRODUCT OF B3958 GARANTIEVOORWAARDEN Wij hanteren een garantietermijn

Více

Vypište příbuzná slova (slovesa zapište jako imperfektivní/perfektivní). Pak je použijte ve větách.

Vypište příbuzná slova (slovesa zapište jako imperfektivní/perfektivní). Pak je použijte ve větách. Kdo je po kom? Tvořte věty podle vzoru. Doplňte lokál sg. Například: Je celá maminka. Je po mamince. 127/1 1. Je celý dědeček. Je po 2. Je celý táta. Je po 3. Je celá máma. Je po 4. Je celý strýček. Je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět německy jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. V 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Obsahem

Více

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Informace Vlámského zastoupení Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 2/2008 Úspěch na Festivalu dechových hudeb Překladatelská cena pro

Více

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovesa MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_01 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ve které z následujících vět

Více

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6 MATEMATIKA 1. Která rovnost není správná? a) 3 (4+5) 2 = 54 b) 3 (4+5 2) = 52 c) (3 4+5) 2 = 34 d) 3 4+5 2 = 22 2. Jirka si z ušetřených peněz koupil knihu za 102,- Kč a zápisník za 40,- Kč. Kolik korun

Více

Duben/květen/červen 2007 April/mei/juni 2007

Duben/květen/červen 2007 April/mei/juni 2007 2/07 KULTURA Z FLANDER V ČESKÉ REPUBLICE CULTUUR UIT VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Duben/květen/červen 2007 April/mei/juni 2007 Vlámové v Troji, Pieter Bruegel ml./d. J., přednáška/lezing Národní

Více

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals SANTO Z 9 18 02-4i Návod k použití Gebruiksaanwijzing User manual Benutzerinformation Chladnička Koelkast Fridge Kühlschrank 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 krajské kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník,

Více