USNESENÍ z 28. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 28. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 22.09.2008"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ RK/28/1303/2008 USNESENÍ z 28. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne závěry hodnotící komise z posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na zpracování stavebních dokumentací pro Projekty škol v Královéhradeckém kraji - Operační program životního prostředí 2. zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku výběru energetických auditů pro projekt Projekty škol v Královéhradeckém kraji - Operační program životního prostředí II. r o z h o d l a 1. o vyloučení níže uvedených uchazečů z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ke zpracování stavební dokumentace v souladu s 60 a 71 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, pro nesplnění náležitostí dle zákona a zadávací dokumentace: a) AKIA, a. s., Nerudova 809, Hradec Králové pro projekt Snížení energetické náročnosti Střední školy, Opočno Střední škola, Nádražní 296, Opočno b) DOUBNER, s. r. o., Václavské náměstí 15, Praha 1 pro projekt Snížení energetické náročnosti Střední školy, Opočno Střední škola, Nádražní 296, Opočno c) AKIA, a. s., Nerudova 809, Hradec Králové pro projekt Výměna oken a opláštění budov Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Třebeš d) AKIA, a. s., Nerudova 809, Hradec Králové pro projekt Zateplení domova mládeže Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice 2. o přidělení zakázky ke zpracování stavební dokumentace pro stavební řízení organizacím: a) BG PROJEKT, s. r. o., Libonice 48, Hořice pro projekt Snížení energetické náročnosti Střední školy, Opočno Střední škola, Nádražní 296, Opočno b) BG PROJEKT, s. r. o., Libonice 48, Hořice pro projekt pro projekt Zateplení domova mládeže Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice c) BG PROJEKT, s. r. o., Libonice 48, Hořice pro projekt pro projekt Snížení energetické spotřeby budov Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí d) V&M, spol. s r. o., Matoušova 21, Liberec 3 pro projekt Výměna oken a opláštění budov Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Třebeš 3. o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku výběru energetických auditů pro projekt Projekty škol v Královéhradeckém kraji - Operační program životního prostředí dále dle důvodové zprávy 1. Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat rozhodnutí o vyloučení uchazečů: a) AKIA, a. s., Nerudova 809, Hradec Králové pro projekt Snížení energetické náročnosti Střední školy, Opočno Střední škola, Nádražní 296, Opočno b) DOUBNER, s. r. o., Václavské náměstí 15, Praha 1 pro projekt Snížení energetické náročnosti Střední školy, Opočno Střední škola, Nádražní 296, Opočno 1

2 2. c) AKIA, a. s., Nerudova 809, Hradec Králové pro projekt Výměna oken a opláštění budov Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Třebeš d) AKIA, a. s., Nerudova 809, Hradec Králové pro projekt Zateplení domova mládeže Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice termín: Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat smlouvu o dílo s uchazeči dle bodu II.2. a), b),c), d) a dle příloh č. 2, 3, 4, 5 dle důvodové zprávy termín: USNESENÍ RK/28/1304/2008 změnu sídla příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Centrum EP z Wonkovy ulice čp.1142 na ulici Soukenickou 54. II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu sídla příspěvkové organizace Centrum EP, na Soukenická 54, Hradec Králové, MUDr. Jiřímu Vamberovi, členu rady Královéhradeckého kraje, předložit materiál na schůzi Zastupitelstva Královéhradeckého kraje termín: USNESENÍ RK/28/1305/2008 I. r u š í usnesení RK/21/977/2008 ze dne II. u d ě l u j e Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Jičín, Pod Koželuhy 100, příspěvkové organizaci souhlas k zatížení pozemku p. č. 267/1 v k. ú. a obci Jičín právem třetího spočívajícím ve vedení kanalizační přípojky Ing. Zdeňku Krausovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, informovat ředitelku Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100, příspěvkové organizace o přijatém usnesení dle bodu II. termín: USNESENÍ RK/28/1306/2008 I. p r o v á d í rozpočtové opatření v souladu se zmocněním usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne a to v rámci rozpočtu kapitoly 13 - snížení kapitálových výdajů rezervy II určených na kofinancování projektů o ,- Kč a o stejnou částku zvýšení běžných výdajů rezervy II určených na kofinancování projektů II. u k l á d á Ing. Tomáši Šubertovi, členu rady Královéhradeckého kraje, zapracovat úpravu do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2008 termín:

3 USNESENÍ RK/28/1307/2008 závěry komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - Právní analýza rizik vyplývajících z pozice Královéhradeckého kraje jako poskytovatele a příjemce veřejné podpory, která bude financována v rámci kapitoly 02 - životní prostředí II. r o z h o d l a o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka Dr. JUDr. Miroslava Zámišky, AK Bakeš & partneři, Na Příkopě 23, Praha 1 Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat příslušnou smlouvu termín: USNESENÍ RK/28/1308/2008 I. r u š í usnesení RK/25/1199/2008 ze dne II. s c h v a l u j e poskytnutí věcného daru - notebooku značky Compaq Pavlu Matějovskému, řediteli Gymnázia a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace dle důvodové zprávy USNESENÍ RK/28/1309/2008 návrh na uzavření budoucí smlouvy darovací uzavírané mezi Správou nemovitostí Královéhradeckého kraje a. s. a Královéhradeckým krajem II. u k l á d á Ivanu Doležalovi, členu rady Královéhradeckého kraje, předložit návrh smlouvy k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje termín: USNESENÍ RK/28/1310/2008 I. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 1. přijetí daru Města Dvůr Králové nad Labem 10 ks kmenových listinných akcií společnosti Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem do majetku Královéhradeckého kraje 2. vklad akcií Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, IČ ve vlastnictví Královéhradeckého kraje do základního kapitálu společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., Pospíšilova 365, Hradec Králové II. u k l á d á Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, předložit návrh na přijetí daru a převod akcií do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje termín:

4 USNESENÍ RK/28/1311/2008 I. s c h v a l u j e 1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na investiční akci "Odstranění havarijního stavu Jižního křídla budovy Dětské ozdravovny Království" Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 2. hodnotící komisi ve složení: MUDr. Jiří Vambera, člen Rady Královéhradeckého kraje náhradník: Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady Královéhradeckého kraje Ing. Vlastimil Prouza, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje náhradník: Ing. Rostislav Všetečka, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Helena Rážová, ředitelka Dětské ozdravovny Království náhradník: Eva Stafinidisová, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Vladimír Hrádek, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. Libuše Hronovská, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. Miroslav Petera, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov náhradník: MVDr. Jaromír Hejzlar, ředitel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov II. p o v ě ř u j e Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov zpracováním výběrového řízení a zajištěním realizace akce termín: MVDr. Jaromíru Hejzlarovi, řediteli Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, a) zabezpečit řádný průběh výběrového řízení do termínu b) zajistit řádný průběh realizace akce a o jejím ukončení informovat Ing. Rostislava Všetečku, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje termín: USNESENÍ RK/28/1312/2008 I. s c h v a l u j e 1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na investiční akci "Modernizace pokojů ve III. NP a odstranění havarijního stavu podlah a omítek části budovy Dětské ozdravovny Svatý Petr, Špindlerův Mlýn" 2. hodnotící komisi ve složení: -MUDr. Jiří Vambera, člen Rady Královéhradeckého kraje náhradník: Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady Královéhradeckého kraje -Ing.Vlastimil Prouza, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje náhradník: Ing. Rostislav Všetečka, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje -Ing. Hana Vítová, ředitelka Dětské ozdravovny Svatý Petr náhradník: Eva Stefanidisová, ekonomka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov -Petr Kraus, ředitel Dětské ozdravovny Bedřichov náhradník: Vladimír Hrádek, Zdravotnický holding KHK a. s. -Miroslav Petera, technik Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov náhradník: MVDr. Jaromír Hejzlar, ředitel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov II. p o v ě ř u j e Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov zpracováním výběrového řízení a zajištěním realizace akce termín:

5 III. u k l á d á MVDr. Jaromíru Hejzlarovi, řediteli Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, a) zabezpečit řádný průběh výběrového řízení do termínu b) zajistit řádný průběh realizace akce a o jejím ukončení informova ing. Rostislava Všetečku, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje termín: USNESENÍ RK/28/1313/2008 I. r e v o k u j e usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/24/1076/2008 ze dne v části I. - souhlasí. Správné znění je následující: II. s o u h l a s í 1. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod pozemků v souvislosti se silniční stavbou "Rozšíření silnice II/318 a II/321 Častolovice - Solnice" Budoucí obdarovaný: Královéhradecký kraj Budoucí správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace a) Katastrální území Synkov a obec Synkov - Slemeno - Budoucí dárce: Obec Synkov - Slemeno část p. p. č. 807 o výměře cca 17 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace b) Katastrální území a obec Solnice - Budoucí dárce: Město Solnice části p. p. č. 1613/1 a 1613/4 o výměře cca 31 m 2 trvalý trávní porost část p. p. č o výměře cca 721 m 2 lesní pozemek část p. p. č o výměře cca 7 m 2 lesní pozemek část p. p. č o výměře cca 242 m 2 trvalý trávní porost c) Katastrální území Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a obec Rychnov nad Kněžnou - Budoucí dárce: Město Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 8 m 2 trvalý trávní porost část p. p. č o výměře cca 6 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace část p. p. č o výměře cca 9 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace - Budoucí dárce: Obec Třebešov část p. p. č o výměře cca 11 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 606/1 o výměře cca 52 m 2 část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 607 o výměře cca 515 m 2 2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků v souvislosti se silniční stavbou "Rozšíření silnice II/318 a II/321 Častolovice - Solnice" Budoucí kupující: Královéhradecký kraj Budoucí správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace Kupní cena: odpovídající platným cenovým předpisům ke dni uzavření smlouvy kupní (bude uzavřena nejpozději do 1 roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí s tím, že konečná výměra pozemků bude stanovena po dokončení stavby geometrickým plánem) Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap regionální rozvoj 5

6 a) Katastrální území Synkov a obec Synkov - Slemeno František Škoda, bytem Synkov 3, Synkov - Slemeno, Rychnov nad Kněžnou část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 360 o výměře cca 97 m 2 Jana Jirešová, bytem U Váhy 1192, Kostelec nad Orlicí část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 362/1 o výměře cca 136 m 2 Antonie Nováková, bytem Husova 87, Častolovice část p. p. č. 361 o výměře cca 85 m 2 orná půda b) Katastrální území a obec Solnice Ing. Jan Buryánek, bytem Holubova 735, Holice v Čechách část p. p. č o výměře cca 132 m 2 trvalý trávní porost SJM Tomáš a Jitka Spěváčkovi, bytem Okružní 415, Solnice část p. p. č. 1609/1 o výměře cca 102 m 2 orná půda Římskokatolická farnost Solnice část p. p. č o výměře cca 25 m 2 orná půda část p. p. č o výměře cca 70 m 2 vodní plocha Aleš Holman, bytem Školská 365, Častolovice část p. p. č. 1613/2 o výměře cca 161 m 2 trvalý trávní porost c) Katastrální území Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a obec Rychnov nad Kněžnou Josef Hejhal, bytem Třebešov 20, Rychnov nad Kněžnou - spoluvlastnický podíl 1/2 Milada Hejhalová, bytem Třebešov 20, Rychnov nad Kněžnou - spoluvlastnický podíl 1/2 část p. p. č o výměře cca 27 m 2 orná půda Milena Nováková, bytem Domašín 7, Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 24 m 2 orná půda SJM Josef a Eliška Hovorkovi, bytem Domašín 3, Rychnov nad Kněžnou - spoluvlastnický podíl 1/2 část p. p. č o výměře cca 98 m 2 orná půda František Čiháček, bytem Domašín 23, Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 120 m 2 orná půda Josef Koďous, bytem SNP 1350, Rychnov nad Kněžnou - spoluvlastnický podíl 1/2 6

7 Alena Škodová, bytem Kamenice 12, Dobré - spoluvlastnický podíl 1/2 část p. p. č o výměře cca 67 m 2 orná půda Martin Dusil, bytem Javornice 70, Javornice část p. p. č o výměře cca 33 m 2 orná půda Budoucí prodávající: Martin Dusil, bytem Javornice 70, Javornice - spoluvlastnický podíl 1/4 část p. p. č o výměře cca 22 m 2 orná půda d) Katastrální území a obec Třebešov Ing. Libor Burian, bytem Třebešov 2, Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 147 m 2 orná půda část p. p. č o výměře cca 4 m 2 orná půda část p. p. č o výměře cca 65 m 2 orná půda SJM Josef a Zdena Chaloupkovi, bytem Třebešov 9, Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 10 m 2 orná půda Marie Janebová, bytem Lokot 66, Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 46 m 2 orná půda e) Katastrální území a obec Černíkovice Růžena Trejtnarová, bytem Domašín 40, Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 97 m 2 orná půda Václav Hlaváček bytem Domašín 12, Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 65 m 2 orná půda Josef Zítko, bytem Struha 792, Vamberk část p. p. č o výměře cca 61 m 2 orná půda f) Katastrální území Domašín u Černíkovic a obec Černíkovice Ing. Josef Pavel, bytem Boženy Němcové 401/6, Hradec Králové část p. p. č. 3010/2 o výměře cca 90 m 2 orná půda Ladislav Klár, bytem Černíkovice 173, Černíkovice část p. p. č o výměře cca 332 m 2 orná půda část p. p. č o výměře cca 653 m 2 orná půda Petr Holoubek, bytem Domašín 8, Rychnov nad Kněžnou část p. p. č o výměře cca 145 m 2 orná půda Václav Hlaváček, bytem Domašín 12, Rychnov nad Kněžnou 7

8 část p. p. č. 124/1 trvalý trávní porost a část p. p. č. 127 lesní pozemek o výměře cca 353 m 2 část p. p. č. 354/5 o výměře cca 497 m 2 ovocný sad části p. p. č. 354/8 o výměře cca 18 m 2 a 575 m 2 ovocný sad část p. p. č o výměře cca 191 m 2 orná půda část p. p. č o výměře cca 176 m 2 orná půda část p. p. č o výměře cca 188 m 2 orná půda část p. p. č o výměře cca 185 m 2 orná půda SJM František a Jaroslava Pavlovi, bytem Domašín 30, Rychnov nad Kněžnou - spoluvlastnický podíl 3/4 František Pavel, bytem Domašín 30, Rychnov nad Kněžnou - spoluvlastnický podíl 1/4 části p. p. č o výměře cca 35 m 2 a 1 m 2 orná půda část p. p. č o výměře cca 177 m 2 orná půda g) Katastrální území a obec Libel Jaroslav Vašata, bytem Ohnišov 100, Ohnišov část p. p. č o výměře cca 275 m 2 orná půda Marta Valentová, bytem Libel 54, Kostelec nad Orlicí část p. p. č o výměře cca 153 m 2 orná půda Josef Valc, bytem Malá 41/1, Hradec Králové část p. p. č o výměře cca 9 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace USNESENÍ RK/28/1314/2008 návrh odboru sociálních věcí na snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro rok 2008 u příspěvkové organizace Domov důchodců Černožice o 156,1 tis. Kč a zvýšení FRR odvětví sociálních věcí r pro tuto organizaci o 156,1 tis. Kč na nákup bubnového sušiče ve výši 105,8 tis. Kč (SV/08/616) a kráječe chleba a knedlíků ve výši 50,3 tis. Kč (SV/08/617) dle důvodové zprávy II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 1. snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro rok 2008 u příspěvkové organizace Domov důchodců Černožice o 156,1 tis. Kč 2. zvýšení FRR odvětví sociálních věcí r pro Domov důchodců Černožice o 156,1 tis. Kč na akci SV/08/616 - bubnový sušič za 105,8 tis. Kč a na akci SV/08/617 - kráječ chleba a knedlíků za 50,3 tis. Kč dle důvodové zprávy Miloslavu Plassovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, předložit bod do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje termín: Ing. Pavel Bradík hejtman Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 02. 07. 2012

USNESENÍ z 20. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 02. 07. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 4. zasedání dne 22.02.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0111/R04/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 1. schvaluje Rada města Kostelec nad Orlicí a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Strategie rozvoje

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 17.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0892/R20/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 07.07.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0543/R14/14 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více