DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha"

Transkript

1 *crdux0087ugy* CRDUX0087UGY DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-2/Kr V Praze dne 17. února 2015 Č. j.: DUCR-8781/15/Kr Telefon: (linka 206) Oprávněná úřední osoba: Kořínková Marie Ing. O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), obdržel dne 3. února 2015 žádost zástupce stavebníka společnosti METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/l786, Praha 2, IČ: , který zastupuje vlastníka dráhy Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, org.jednotku SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ , na základě plné moci ze dne , o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, v rozsahu provozních souborů a stavebních objektů: PROVOZNÍ SOUBORY : Železniční zabezpečovací zařízení: Staniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Čerčany, úprava SZZ PS ŽST Týnec nad Sázavou, SZZ PS ŽST Jílové u Prahy, SZZ PS ŽST Davle, SZZ PS Odbočka Skochovice, úprava SZZ PS ŽST Praha Modřany, úprava SZZ PS ŽST Praha Braník, SZZ PS ŽST Praha Krč, úprava SZZ PS ŽST Čisovice, úprava SZZ PS ŽST Měchenice, SZZ Traťové zabezpečovací zařízení PS Čerčany - Týnec nad Sázavou, úprava TZZ PS Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy, TZZ PS Jílové u Prahy - Davle, TZZ PS Davle - odbočka Skochovice, TZZ PS Odbočka Skochovice - Vrané nad Vltavou, úprava TZZ PS Praha Modřany - Praha Braník, úprava TZZ PS Praha Braník - Praha Krč, TZZ PS Čisovice - Měchenice, TZZ PS Měchenice - odbočka Skochovice, TZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení PS PZS v km 34,591 1 / 10

2 PS PZS v km 38,890 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) PS Řídící pracoviště DOZ Praha - Vrané n. Vlt. - Čerčany/Měchenice Železniční sdělovací zařízení Kabelizace (místní, dálková) vč. Přenosových systémů PS ŽST Týnec nad Sázavou, místní kabelizace PS ŽST Jílové u Prahy, místní kabelizace PS ŽST Davle, místní kabelizace PS ŽST Praha Braník, místní kabelizace PS ŽST Měchenice, místní kabelizace PS Čerčany - Odbočka Skochovice, TK PS Čerčany - Odbočka Skochovice, DOK PS Odbočka Skochovice - Praha Krč, úprava TK PS Odbočka Skochovice - Praha Krč, úprava DOK PS Čisovice - Odbočka Skochovice, TK PS Čisovice - Odbočka Skochovice, DOK PS Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, přenosové zařízení Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS atd.) PS ŽST Týnec nad Sázavou, sdělovací zařízení PS ŽST Týnec nad Sázavou, ASHS PS ŽST Týnec nad Sázavou, EZS PS ŽST Jílové u Prahy, sdělovací zařízení PS ŽST Jílové u Prahy, ASHS PS ŽST Jílové u Prahy, EZS PS ŽST Davle, sdělovací zařízení PS ŽST Davle, ASHS PS ŽST Davle, EZS PS ŽST Praha Zbraslav, ASHS PS ŽST Praha Zbraslav, EZS PS ŽST Praha Modřany, úprava sdělovacího zařízení PS ŽST Praha Braník, sdělovací zařízení PS ŽST Praha Braník, ASHS PS ŽST Praha Braník, EZS PS ŽST Měchenice, sdělovací zařízení PS ŽST Měchenice, ASHS PS ŽST Měchenice, EZS Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) PS ŽST Týnec nad Sázavou, informační zařízení PS ŽST Týnec nad Sázavou, kamerový systém PS ŽST Jílové u Prahy, informační zařízení PS ŽST Jílové u Prahy, kamerový systém PS ŽST Davle, informační zařízení PS ŽST Davle, kamerový systém PS ŽST Vrané nad Vltavou, úprava kamerového systému PS ŽST Praha Braník, informační zařízení PS ŽST Praha Braník, kamerový systém PS Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, inf. zařízení na zastávkách PS ŽST Vrané nad Vltavou, úprava rozhlasového zařízení 2 / 10

3 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) PS Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, TRS PS Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš/Čerčany, MRS Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení PS Dohledové pracoviště kamerové systémy PS DO sdělovacího a informačního zařízení Silnoproudá technologie včetně DŘT Dispečerská řídící technika (DŘT) PS ŽST Týnec nad Sázavou, DDTSŽDC PS ŽST Jílové u Prahy, DDTSŽDC PS ŽST Davle, DDTSŽDC PS ŽST Vrané nad Vltavou, DDTSŽDC PS ŽST Praha Zbraslav, DDTSŽDC PS ŽST Praha Braník, DDTSŽDC PS ŽST Měchenice, DDTSŽDC PS InS a klientská pracoviště, DDTSŽDC Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) PS ŽST Týnec nad Sázavou, trafostanice 22/0,4kV PS ŽST Praha Braník, nová hlavní rozvodna NN STAVEBNÍ OBJEKTY: Inženýrské objekty Železniční svršek a spodek SO ŽST Týnec nad Sázavou - železniční svršek SO ŽST Jílové u Prahy - železniční svršek SO zast. Luka pod Medníkem - železniční svršek SO ŽST Davle - železniční svršek SO odb. Skochovice - železniční svršek SO ŽST Vrané nad Vltavou - železniční svršek SO ŽST Praha Braník - železniční svršek SO ŽST Měchenice železniční svršek SO ŽST Týnec nad Sázavou - železniční spodek SO ŽST Jílové u Prahy - železniční spodek SO zast. Luka pod Medníkem - železniční spodek SO ŽST Davle - železniční spodek SO ŽST Vrané nad Vltavou - železniční spodek SO ŽST Praha Braník - železniční spodek SO Výstroj a značení trati Nástupiště SO ŽST Týnec nad Sázavou - nástupiště SO ŽST Jílové u Prahy - nástupiště SO zast. Luka pod Medníkem - nástupiště SO ŽST Davle nástupiště SO ŽST Vrané nad Vltavou - nástupiště SO ŽST Praha Braník nástupiště Železniční přejezdy SO Přejezd v km 1,003 SO Přejezd v km 3,341 3 / 10

4 SO Přejezd v km 4,560 SO Přejezd v km 4,924 SO Přejezd v km 11,194 SO Přejezd v km 11,471 SO Přejezd v km 11,651 SO Přejezd v km 18,813 SO Přejezd v km 18,999 SO Přejezd v km 20,298 SO Přejezd v km 23,384 SO Přejezd v km 24,288 SO Přejezd v km 30,955 SO Přejezd v km 33,961 SO Přejezd v km 38,890 SO Přejezd v km 8,540 SO Přejezd v km 25,592 SO Přejezd v km 28,090 SO Přejezd v km 28,422 Propustky SO Propustek v ev. km 23,457 SO Propustek v ev. km 30,348 SO Propustek v ev. km 8,546 Potrubní vedení SO ŽST Praha Braník, odvodnění zpevněných ploch SO ŽST, Praha Braník, přípojky trativodů Pozemní komunikace SO zast. Luka pod Medníkem, přístup na nástupiště SO ŽST Vrané nad Vltavou, přístup na nástupiště SO ŽST Praha Braník, přístup na nástupiště Pozemní stavební objekty Pozemní objekty budov SO ŽST Měchenice, Úprava výpravní budovy SO ŽST Praha - Braník, Úprava výpravní budovy SO ŽST Davle, Úprava výpravní budovy SO ŽST Davle, Úprava areálu uhelného skladu SO ŽST Jílové u Prahy, Úprava výpravní budovy SO ŽST Týnec nad Sázavou, Úprava výpravní budovy Zastřešení nástupišť SO zast. Luka pod Medníkem, Přístřešek pro cestující Orientační systém SO ŽST Týnec nad Sázavou, orientační systém SO ŽST Jílové u Prahy, orientační systém SO zast. Luka pod Medníkem, orientační systém SO ŽST Davle, orientační systém SO ŽST Vrané nad Vltavou, orientační systém SO ŽST Praha - Braník, orientační systém Trakční a energetická zařízení Ohřev výměn (elektrický - EOV) SO ŽST Týnec nad Sázavou, EOV SO ŽST Jílové u Prahy, EOV 4 / 10

5 SO ŽST Davle, EOV SO ŽST Praha Braník, EOV SO ŽST Měchenice, EOV Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů SO NN napájení PZS v km 1,003 SO NN napájení PZS v km 1,983 SO NN napájení PZS v km 3,341 SO NN napájení PZS v km 4,560 km 4,745, km 4,817 a km 4,924 SO zast. Pecerady, napájení NN rozhlasu SO ŽST Týnec nad Sázavou, přípojka VN SO ŽST Týnec nad Sázavou, rozvody NN SO ŽST Týnec nad Sázavou, osvětlení SO Napájení PZS v km 11,194, km 11,471 a km 11,651 SO zast. Kamenný Přívoz, napájení NN rozhlasu SO NN napájení PZS v km 14,526 a km 15,294 SO NN napájení PZS v km 18,813 a km 18,999 SO ŽST Jílové u Prahy, přípojka NN SO ŽST Jílové u Prahy, rozvody NN SO ŽST Jílové u Prahy, osvětlení SO zast. Luka pod Medníkem, osvětlení SO Napájení PZS v km 23,384, km 24,080 a km 24,288 SO zast. Petrov - Chlomek, napájení NN rozhlasu SO ŽST Davle, přípojka NN SO ŽST Davle, rozvody NN SO ŽST Davle, osvětlení SO NN napájení PZS v km 30,955 SO ŽST Vrané nad Vltavou, osvětlení a úpravy nn SO NN napájení PZS v km 33,961 a v km 34,591 SO NN napájení PZS v km 38,890 SO ŽST Praha Braník, přípojka VN SO ŽST Praha Braník, rozvody NN SO ŽST Praha Braník, přeložka osvětlení SO ŽST Čisovice, napájení zabezpečovacího zařízení SO NN napájení PZS v km 25,592 a km 26,780 SO ŽST Měchenice, přípojka NN SO ŽST Měchenice, rozvody NN SO ŽST Měchenice, osvětlení. Umístění stavby na pozemcích parc. č. v jednotlivých katastrálních územích: - Vrané nad Vltavou : 219/6, 237/2, 403/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561/7, 562/5, 564/21, 662/1, 663/1, 663/3, 663/4, 664, 665/1, 676, st. 106, st. 353, st Březová u Zvole : 285/1 - Měchenice : 594, 595/2, 672/6, 831, 840, 841, 842, 843, 846/1, 846/2, 847, 848/1, 848/2, 849, 850, 851/1, 882, 922, 995/1, 995/12, 1003/1, 1018, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1046, st. 256, st Oleško u Zvole : 155/2, 156/2, 156/5, 237/1, 238, 239, 240/1 - Davle : 11/2, 11/3, 11/7, 851/2, 853, 854/1,854/2,854/3, 855, 856, 865, 867, 877, Sázava u Davle : 30/3, 32/2, 241/1, 246, 247/1, 247/2, 248/2, st. 29, st. 30, st. 31, st Sázava u Petrova : 248/1 - Petrov u Prahy : 636/1, 636/2, 636/3, 636/4 - Luka pod Medníkem : st. 405, st. 406, 129/10, 129/11, 377/3, 377/5, 405/7, 405/51, 409/23, 419/1, 442, 443, 444/1, 444/2, 445/1, 446, / 10

6 - Jílové u Prahy : 1873/12, 2155/2, 2158/1, 2167, 2168, 2169/6, 2169/7, 2169/8, 2170, 2172, st. 230, st. 231/1, st. 231/2 - Krč : 3333/1, 3333/3 - Borek nad Sázavou : 62/2,66/5, 85/4, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 262/1, 263, 264, 265,267 - Pohoří u Prahy : Kamenný Přívoz : 465/6, 465/7, 465/8, 479/3, 482/2, 486, 667/2, 702, 703, 704, Krhanice : st. 170, st. 171, st. 276, st. 999, 286/2, 1614/3, 1930/3, 1979/4, 1981/1, 1981/2, 2051/5, 2053/2, 2053/9, 2068, 2069, 2070/1, 2070/3, 2070/4, 2071, 2072, 2073, 2074/1, 2074/3, 2087/1 - Týnec nad Sázavou : st. 138, st. 139, st. 141, st. 142, st. 143, st. 1528, 3096/2, 3821/5, 3825/1, 3847/1, 3847/5, 4017, 4036/2, 4037/2, 4037/3, 4181, 4188, 4204/1, 4204/4, 4235/1,4283/1, 4299/1, 4299/2, 4310/1, 4641/1, 4641/2 - Pecerady : 2279/1, 2279/5, 2279/6, 2280/1, 2284/10, Bukovany u Týnce nad Sázavou : 2845/3, 2982/3, 3090/41, 3126/1, Poříčí nad Sázavou : PK 3073/2, PK 3168, PK 3169, PK 3178,st. 169, st. 1005, 1358/2, 1458/3, 3005, 3168, 3169,, 3094/1, 3094/3, 3096, 3178/1 - Mrač : 2506/1, Čerčany : st. 71, st. 99, st. 119, 1234/6, 1238/2, 1518/1, 1518/5, 1518/16, 1518/17, 1518/18 - Braník : 2064/2, 2089/1, 2102, 2103, 2105, 2804/4, 2973, 2974, 3094, 3095, 3096, 3097, 3100/1, 3100/110, 3100/113, 3102/1, 3102/2, 3102/8, 3103, 3104, 3105, 3107/1, 3107/35, 3107/37, 3107/39, 3107/40, 3108/1, 3120/10, 3124/11, 3124/32, 3124/123, 3124/124, 3124/125, 3124/126, 3124/127 - Trnová u Jíloviště : st. 45, 194, 160/3 - Klínec : 942, Hvězdnice : 769, Líšnice u Prahy : Čisovice : st. 164, st. 165, st. 166, st. 167, st. 187, st. 552, 753/2, 1383/1, 1383/5, 1384, 1385, Podkovičky : 41, 50/9, 364/2, 368, 369, 375/2, 942/11, 942/12, 942/13, 945/2, 947/2, 948/13, 948/14, 949/1, 950/12, 1071/2, 1073/1, 1073/2, 1073/3, 1073/37, 1073/38, 1073/39, 1073/40, 1073/41, 1073/42, 1073/43, 1073/46,1073/47, 1073/51, 1074, 1077/7, Modřany : 180, 181, 182, 183, 186/4, 196, 197/1, 199/1, 199/2, 200/5, 203/1, 203/21, 203/22, 203/23, 204/1, 205/6, 212/1, 214/1, 221/1, 221/4, 222/10, 222/27, 226/5, 228/27, 228/33, 229/9, 230/4, 236/3, 236/4, 237/4, 257/11, 258/1, 258/2, 258/4, 258/5, 258/19, 258/22, 263/18, 4080/4, 4085, 4100/1, 4100/13, 4100/14, 4100/17, 4102, 4103, 4105, 4107, 4108, 4109/8, 4109/9, 4109/10, 4109/11, 4111/6, 4815/2, 4824/4, 4826/3, 4845/29, 4846/6, 4846/9, 4846/11, 4847/5 - Pomořany : 27/55, 113/1, 783/1 - Zbraslav : 3127, 3169, 3182/1, 3217, 3222, 3233/3, 3235, 3236, 3244, Lhota u Dolních Břežan : 285/4, 294/10, 294/11, 294/13, 384/1, 384/3, 384/4, 384/5 - Hrobec : 508/1, 508/2, st Zvole u Prahy : 578, 579. Popis stavby: Revitalizace trati Praha Vrané nad Vltavou - Čerčany je liniovou stavbou, jejíž hlavní náplní je obnova nevyhovujícího stavu železničního svršku a spodku ve vybraných železničních stanicích a náhrada zastaralého zabezpečovacího a sdělovacího zařízení novou technologií, umožňující dálkové řízení provozu. Délka upravovaných kolejí: m Počet nových nebo regenerovaných výhybek 28 ks Délka nových nástupišť žst. Praha Braník 200/170 m žst. Vrané nad Vltavou 170/100 m žst. Davle 170/111 m zast. Luka p. Medníkem 170 m žst. Jílové u Prahy 170 m žst. Týnec nad Sázavou 170 m Nejvyšší traťová rychlost v úseku Praha Krč Praha Modřany 80 km/hod v úseku Praha Modřany Skochovice 60 km/hod 6 / 10

7 v úseku odb. Skochovice - Davle km/hod v úseku Davle - Čerčany 50 km/hod Traťové zabezpečovací zařízení nové 3. kategorie Staniční zabezpečovací zařízení nové 3. kategorie, elektronické. Železniční stavby: - bude použit nový materiál, kolejnice S49 na betonových pražcích - v mezistaničních úsecích jsou to především vybrané úseky s propady rychlosti z důvodu nevyhovujících parametrů směrového oblouku nebo nevyhovujícího stavebně technického stavu. Poloha koleje zůstane stávající, upraveno bude převýšení v oblouku a prodlouženy přechodnice. - železniční stanice budou kompletně rekonstruovány včetně změny konfigurace kolejiště z důvodu nového řešení nástupišť. Jedná se o stanice Praha Braník, Vrané nad Vltavou, Davle, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. - nástupiště budou realizována v rekonstruovaných železničních stanicích. V zastávkách budou nová nástupiště řešena pouze ve vazbě na úpravu přilehlé koleje (zast. Luka pod Medníkem). Výška nástupní hrany bude 550 mm nad temenem kolejnice. Přístup na nástupiště bude úrovňový bezbariérový. Délka nástupních hran je navrhována 170 m. V případě nedostatečných prostorových možností je druhá hrana navržena zkrácená dle prostorových možností. Propustky - budou rekonstruovány tři stávající propustky. Objekty budou demolovány a nahrazeny novými betonovými konstrukcemi. Pozemní stavby - Pro umístění technologie pro zabezpečovací a sdělovací zařízení budou využity stávající výpravní budovy v ŽST Praha Braník, Davle, Jílové u Prahy, Měchenice a Týnec nad Sázavou. Budovy budou v nezbytném rozsahu zrekonstruovány (zesílení stopů, krovy, izolace, instalace). Toto řešení je odsouhlaseno SŽDC, s.o. a ČD a.s. Zabezpečovací zařízení Kompletní rekonstrukce zabezpečovací techniky včetně napojení na návazné úseky tratí. Zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie - Zabezpečeno bude 24 ks železničních přejezdů, na který je v současnosti propad rychlosti a 1 zabezpečený přejezd bude rekonstruován - Kabelová trasa propojí jednotlivé stanice a přejezdy s centrálním dispečerským pracovištěm v žst. Vrané nad Vltavou. Sdělovací zařízení budou položeny nové sdělovací kabely v celém řešeném úseku ve stanicích bude nová kabelizace, kamerové systémy, zařízení pro informování cestujících přenosové zařízení 1Gbps Ethernet traťový rádiový systém TRS, místní rádiová síť MRS ve stanicích Silnoproudá technologie a DŘT nový elektrický ohřev výměn osvětlení ve stanicích rekonstrukce kabelových rozvodů. Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno v této věci stavební řízení. Drážní úřad podle 112 odst. 1 stavebního zákona o z n a m u j e účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Současně nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 24. března 2015 se srazem pozvaných před dopravní kanceláří žst. Praha Braník v 9,30 hodin.. 7 / 10

8 Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle 144 odst. 2 správního řádu. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání ověřenou plnou moc. Upozorňujeme účastníky řízení, že lhůta pro vydání rozhodnutí může být prodloužena až o 30 dní ( 71 odst.3 písm.a) správní řád ). Účastníci řízení: ( 27 odst. 1 správního řádu) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, organizační jednotka SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ: Ostatní vyrozuměni : - doručení veřejnou vyhláškou podle 144 odst. 2 správního řádu oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Úřadů městských částí Praha 12, Praha 4; Městských úřadů Praha Zbraslav, Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou, Davle a Obecních úřadů Březová Oleško, Bukovany, Čerčany, Čisovice, Dolní Břežany, Hvězdnice, Kamenný Přívoz, Klínec, Krhanice, Líšnice, Měchenice, Mrač, Hrobec, Petrov, Pohoří, Poříčí nad Sázavou, Trnová, Vrané nad Vltavou, Zvole, po dobu nejméně 15 dnů. - zveřejnění na ( elektronická úřední deska ) podle 25 odst. 2 správního řádu oznámení bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů. Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha na výše uvedené adrese. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. V souladu s 36 odst. 3 správního řádu, Vám Drážní úřad oznamuje, že při ústním jednání mají účastníci řízení poslední možnost, kdy se mohou vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí (to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka řízení, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal). Ing. Martin Roedl náměstek ředitele Drážního úřadu Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce úřadů : Úřad městské části Praha 12, Hausmannova 3014/, Praha 4- Modřany Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194/, Jílové u Prahy Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404/, Týnec nad Sázavou Úřad městyse Davle, Na náměstí 63/, Davle Obecní úřad Březová Oleško, Hlavní 1143, Březová Oleško, Oleško, Zvole u Prahy Obecní úřad Bukovany, Bukovany 154, Týnec nad Sázavou Obecní úřad Čerčany, Václavská 36/, Čerčany Obecní úřad Čisovice, 4/, Čisovice Obecní úřad Dolní Břežany,stavební úřad, 5. Května 78/, Dolní Břežany 8 / 10

9 Obecní úřad Hvozdnice, Hvozdnice 160/, Hvozdnice Obecní úřad Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz 285, Kamenný Přívoz Obecní úřad Klínec, Klínec 138/, Klínec Obecní úřad Krhanice, Krhanice 46/, Krhanice Obecní úřad Líšnice, Líšnice 175/, Líšnice Obecní úřad Měchenice, Hlavní 4/, Měchenice Obecní úřad Mrač, Mrač 14/, Poříčí nad Sázavou Obecní úřad Ohrobec, V Dolích 5, Ohrobec, Zvole u Prahy Obecní úřad Petrov, Hlavní 30, Petrov u Prahy Obecní úřad Pohoří, Chotouň 51, Pohoří, Jílové u Prahy Obecní úřad Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, Poříčí nad Sázavou Obecní úřad Trnová, Trnová 80, Mníšek pod Brdy Obecní úřad Vrané nad Vltavou, Březovská 112/, Vrané nad Vltavou Obecní úřad Zvole, Zvole 123/, Zvole Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko Podpis: Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: Úřad městské části Praha 12, Hausmannova 3014/, Praha 4- Modřany Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194/, Jílové u Prahy Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404/, Týnec nad Sázavou Úřad městyse Davle, Na náměstí 63/, Davle Obecní úřad Březová Oleško, Hlavní 1143, Březová Oleško, Oleško, Zvole u Prahy Obecní úřad Bukovany, Bukovany 154, Týnec nad Sázavou Obecní úřad Čerčany, Václavská 36/, Čerčany Obecní úřad Čisovice, 4/, Čisovice Obecní úřad Dolní Břežany,stavební úřad, 5. Května 78/, Dolní Břežany Obecní úřad Hvozdnice, Hvozdnice 160/, Hvozdnice Obecní úřad Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz 285, Kamenný Přívoz Obecní úřad Klínec, Klínec 138/, Klínec Obecní úřad Krhanice, Krhanice 46/, Krhanice Obecní úřad Líšnice, Líšnice 175/, Líšnice Obecní úřad Měchenice, Hlavní 4/, Měchenice Obecní úřad Mrač, Mrač 14/, Poříčí nad Sázavou Obecní úřad Ohrobec, V Dolích 5, Ohrobec, Zvole u Prahy Obecní úřad Petrov, Hlavní 30, Petrov u Prahy Obecní úřad Pohoří, Chotouň 51, Pohoří, Jílové u Prahy Obecní úřad Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, Poříčí nad Sázavou Obecní úřad Trnová, Trnová 80, Mníšek pod Brdy Obecní úřad Vrané nad Vltavou, Březovská 112/, Vrané nad Vltavou Obecní úřad Zvole, Zvole 123/, Zvole. 9 / 10

10 Rozdělovník: Účastníci řízení: METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/l786, Praha 2, který zastupuje na základě plné moci ze dne vlastníka dráhy Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, org.jednotku SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9 Ostatní vyrozuměni: - doručení veřejnou vyhláškou podle 144 odst. 2 správního řádu oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Úřadů městských částí Praha 12, Praha 4; Městských úřadů Praha Zbraslav, Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou, Davle a Obecních úřadů Březová Oleško, Bukovany, Čerčany, Čisovice, Dolní Břežany, Hvězdnice, Kamenný Přívoz, Klínec, Krhanice, Líšnice, Měchenice, Mrač, Hrobec, Petrov, Pohoří, Poříčí nad Sázavou, Trnová, Vrané nad Vltavou, Zvole, po dobu nejméně 15 dnů. - zveřejnění na ( elektronická úřední deska ) podle 25 odst. 2 správního řádu oznámení bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů. Dotčené orgány: Magistrát hl.m. Prahy, odbor životního prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku, Nám. Franze Kafky 1/16, Praha 1 Magistrát hl.m. Prahy, odbor krizového řízení, nám. Franze Kafky /1, Praha Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, Praha 1 Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Úřad městské části Praha 4,odbor životního prostředí a dopravy, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, Hausmannova 3014/, Praha 4- Modřany Úřad městské části Praha 12, odbor životního prostředí, Cílkova 796/, Praha 411 Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha 512 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, Praha 5 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 81/11, Praha 5 Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, K Náklí 404/, Týnec nad Sázavou Městský úřad Jílové u Prahy, stavební odbor, Masarykovo náměstí 194/, Jílové u Prahy Městský úřad Jílové u Prahy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 194/, Jílové u Prahy Městský úřad Černošice, odbor územního plánování a stavebního řádu, Riegrova 1209/, Černošice Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, odbor dopravy, Podskalská 19/, Praha 2 Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Riegrova 1209/, Černošice Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 100/, Benešov Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/, Benešov Úřad městyse Štěchovice,stavební úřad, Hlavní 3/, Štěchovice Policie České republiky - Krajské ředitelství hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, Kongresová 2/1666, Praha 4 Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát, Marasykovo náměstí 708/, Mnichovice Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, K Pazderně 880/, Benešov u Prahy Obvodní báňský úřad v Kladně, Kozí 4/, Praha 1 Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26/, Praha 414 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62/, Praha Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha /1970, Kladno Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, Praha Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, Praha Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, Hradební 772/12, Praha Na vědomí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha Spis 10 / 10

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux006qqje* CRDUX006QQJE Sp. Zn.: ML-SDL0006/13-9/Vd V Plzni dne 28. února 2014 Č. j.: DUCR-11422/14/Vd Telefon: +420 972 524 098

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00box2r* CRDUX00BOX2R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 27. června 2017 Sp. zn.: MP-SDP0980/16-8/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/147008/2012 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í *crdux00c69j3* CRDUX00C69J3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-22/Kr V Praze dne 2. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-63042/17/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux008exfz* CRDUX008EXFZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-11/Kr V Praze dne 24. dubna 2015 Č. j.: DUCR-19582/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U D R Á Ž N Í Čj.: 30-1256/07-DÚ/Vr-2 Oprávněná úřední osoba: ing.vrchlavský, tel. 602 669 174 (tel+fax 972 524 098) E-mail: vrchlavsky@du-praha.cz počet listů = 3 sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov *CRDUX00BUM9R* CRDUX00BUM9R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0997/16-7/Bj V Praze dne 10. srpna 2017 Č. j.: DUCR-45862/17/Bj Telefon: +420

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19230/ZP/2014-Čr 07.11.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

'Rekonstrukce žst. Jaroměř

'Rekonstrukce žst. Jaroměř *CRDUX00C9G20* CRDUX00C9G20 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0519/17-7/Bj V Praze dne 28. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-68586/17/Bj Telefon:

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00CNPTG* CRDUX00CNPTG DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0108/17-8/Lh V Praze dne 6. března 2018 Č. j.: DUCR-13279/18/Lh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *CRDUX008EXFZ* CRDUX008EXFZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-11/Kr V Praze dne 24. dubna 2015 Č. j.: DUCR-19582/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

Zpracovatel: Spisový znak: Skartační znak: /iz. rozdělovník. Naše značka (č. j.) 55/ZP/2014-Čr

Zpracovatel: Spisový znak: Skartační znak: /iz. rozdělovník. Naše značka (č. j.) 55/ZP/2014-Čr y^. Pij; DXVJ30P/:kPN.ť MĚSTO OPOČNO Zpracovatel: Došlo dne: 02. 2014 krajský úřad Královéhradeckého kraje ČJ M'0 Átt/*C } M/OV6j Počet listu Přílohy: / J ( J ' l-mci Spisový znak: Jj'3 Skartační znak:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A *crdux00dkkka* CRDUX00DKKKA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0480/18-5/Lj V Praze dne 31. října 2018 Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc *CRDUX000RU1L* CRDUX000RU1L. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc Sp. Zn.: DUCR-33225/09/Kf/Kf V Brně dne 16. července 2009 Č. j.: DUCR-33225/09/Kf

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux0091ye5* CRDUX0091YE5 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-13/Kr V Praze dne 22. září 2015 Č. j.: DUCR-54972/15/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: +420

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux00ai7i8* CRDUX00AI7I8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0475/16-3/Vb V Olomouci dne 7. září 2016 Č. j.: DUCR-55549/16/Vb Telefon: +420 972

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc x*crdux0084j7f* CRDUX0084J7F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-11/Km V Olomouci dne 21. ledna 2015 Č. j.: DUCR-3905/15/Km Telefon: +420 972

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou *CRDUX00AXZ0V* CRDUX00AXZ0V DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-2/Vb V Olomouci dne 14. prosince 2016 Č. j.: DUCR-79223/16/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha *crdux005j157* CRDUX005J157 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 28. března 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00cinkw* CRDUX00CINKW DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0159/15-28/Kr V Praze dne 5. února 2018 Č. j.: DUCR-6091/18/Kr Telefon: +420 972

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU CRDUX0046WVQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0224/12-5/De V Olomouci dne 7. června 2012 Č. j.: DUCR-19599/12/De Telefon: +4209727 41315 (linka 214)

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany

Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany a mapa linky S8 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany Zobrazit V Režimu Webové Stránky S8 vlak linka (Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany) má 6 cest. Pro běžné pracovní dny jsou jejich provozní hodiny: (1)

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00b1l8k* CRDUX00B1L8K DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-5/Vb V Olomouci dne 12. ledna 2017 Č. j.: DUCR-2702/17/Vb Telefon: +420 972

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux008cplf* CRDUX008CPLF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0130/15-Sj V Olomouci dne Č. j.: DUCR-16224/15/Sj Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009cnri* CRDUX009CNRI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15-8/Sj V Olomouci dne 1. prosince 2015 Č. j.: DUCR-71642/15/Sj Telefon: +420

Více

SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014. PID km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2001

SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014. PID km km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2001 SŽDC JÍZDNÍ ÁD 2014-2015 platí od 14. prosince 2014 210 (platí v ) Praha - Vrané nad Vltavou - erany, Vrané nad Vltavou - Dobíš 8 Praha - Vrané nad Vltavou - erany 80 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobíš

Více

210 - v. 1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády: Týnec nad Sázavou 339 Řehenice, Babice Kamenice Jesenice Jílové u Prahy

210 - v. 1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády:  Týnec nad Sázavou 339 Řehenice, Babice Kamenice Jesenice Jílové u Prahy 210 (platí v ) Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš 8 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany 80 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux008bxvu* CRDUX008BXVU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-7/Hm V Praze dne 24. března 2015 Č. j.: DUCR-15054/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení *CRDUX00DSC2G* CRDUX00DSC2G DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0481/18/Sj V Olomouci dne 17.12.2018 Č. j.: DUCR-73462/18/Sj Telefon: +420 972 741

Více

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I Smlouva o právu provedení stavby č.: kterou ve smyslu ust. 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 *MC05X00NHFHE* MC05X00NHFHE odbor Stavební úřad Spis. zn.: MC05/OSU/20358/2018/Šev/Sm.5018/1 Archiv:

Více

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY Ing. Filip Drápal ROPID, Praha 1. REGIONÁLNÍ PLÁN PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY: ŽELEZNICE JAKO PÁTEŘ Dopravní opatření v oblasti železniční dopravy pro období jízdního

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í *CRDUX00EF4DP* CRDUX00EF4DP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0439/18-9/Nv V Olomouci dne 29. května 2019 Č. j.: DUCR-28707/19/Nv Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux004ryz7* CRDUX004RYZ7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0348/12-28/To V Olomouci dne 11. září 2012 Č. j.: DUCR-48520/12/To Telefon: +420

Více

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02 Bor Č. jednací : 41/2009/OVÚP/3 v Boru dne 19.1.2009 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz Účastníci

Více

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 Sp.zn.: SZ/UMCP21/05181/2011/SÚ/Br Č.j.: UMCP21/06496/2012/SÚ/Bro

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 17735/962/08Kon-zah. Vyřizuje: Konvalinová (tel.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 24292/2016 Sp. zn.: S JMK 161623/2015 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 16.02.2016

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ *CRDUX00CFZJS* CRDUX00CFZJS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0559/17-5/Dk V Olomouci dne 10. ledna 2018 Č. j.: DUCR-1813/18/Dk Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha CRDUX00AL7SR DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8,121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0864/14-6A^v Č.j.:DUCR-60014/16A^v Oprávněná úřední osoba: Vlasák Miloslav Ing. V Praze dne 29.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 514/515/516/523 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 514/515/516/523 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 514/515/516/523 nákladní pro tratě (Čerčany) Trhový Štěpánov Benešov u Prahy (Heřmaničky) Olbramovice Sedlčany Kutná Hora hl.n. Zruč

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

*CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K

*CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K *CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0437/09-9/Su V Praze dne 8.9.2009 Č. j.: DUCR-38770/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í *CRDUX00DO2IM* CRDUX00DO2IM DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0348/18-7/Nv V Olomouci dne 14. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-66894/18/Nv Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008bx3q* CRDUX008BX3Q DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0165/15-4/Bj V Praze dne 1. dubna 2015 Č. j.: DUCR-15037/15/Bj Telefon: +420 972 241

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bf4r6* CRDUX00BF4R6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0104/17-3/Vb V Olomouci dne 19. dubna 2017 Č. j.: DUCR-22922/17/Vb Telefon: +420

Více

Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o

Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš

Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš Smyslem zpracování této malé studie je prověření možností aplikace intervalového jízdního řádu na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany /

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 1/5 MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE SP.ZN.: OD/8/2015/Kall Město Loštice NAŠE Č.J.: MUMO-OD/893/15 nám. Míru 66/1 VYŘIZUJE: oprávněná úřední

Více

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova l, 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 796/08 Č.j.:21-5037/08-DÚ/Kf V Brně dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Košulič Rudolf Telefon : 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux007vr35* CRDUX007VR35 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-6/Km V Olomouci dne 14. listopadu 2014 Č. j.: DUCR-66500/14/Km Telefon: +420 972

Více

Č.j.13570/13/2300/1420/Dv. Brno 21.11.2013 vyřizuje. Ing. Dvořáková t.č. 541 588 224

Č.j.13570/13/2300/1420/Dv. Brno 21.11.2013 vyřizuje. Ing. Dvořáková t.č. 541 588 224 Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j.13570/13/2300/1420/Dv. Brno 21.11.2013 vyřizuje. Ing. Dvořáková t.č. 541 588 224 Bytové

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ č. 3064/2012-1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ č. 3064/2012-1 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, IDDS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 8949/2012/VÝST/Ne

Více