Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích"

Transkript

1 Vážené kolegyně, kolegové, absolventi, studenti, dostává se Vám do rukou almanach, který vychází při příležitosti kulatých narozenin naší alma mater. Podle data narození by se mohlo zdát, že jde o dámu vetchou, zřejmě staromódní a určitě na sklonku života, ale kdo ji opravdu zná, ten ví, že léty zraje, sílí a rozhodně nehodlá opustit svoje místo, které si za 120 let svého života vybudovala. A nebyl to život lehký a jednoduchý, procházel různými obdobími, změnami jména a adresy, dobou chudou i nadějnější. Dnes je tady v plné síle připravena energicky sfouknout těch 120 svíček na svém pomyslném narozeninovém dortu. Když byste si naši oslavenkyni podrobně prohlédli právě teď, zjistili byste, kolik života v ní je. Nelenoší, nezaostává, je stále krásnější. A těch, kteří to vidí, je rok od roku více, zůstávají, vracejí se, vzpomínají. Připojte se i Vy k oslavám jubilea naší školy, naší dámy, s níž jsme strávili více či méně dlouho část svého života, a co si budeme nalhávat, nezapomenutelnou. Mnozí tu získali vzdělání, profesní přípravu, mnozí přátele, kolegy, mnozí potkali první lásky, zažili životní zklamání, ale i pocity výhry a štěstí. Zkrátka, naší školou prošly stovky a stovky lidí a další tisíce projdou, škola je na to připravená, lidé v ní jsou připraveni a věří, že toto nejsou zdaleka poslední kulatiny, které tady všichni společně slavíme. Přeji Vám za všechny, kteří se podíleli na přípravě almanachu, příjemné čtení a milé vzpomínání. Ing. Břetislav Kábele ředitel školy 3

2 Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích V letošním školním roce si připomíná naše škola 120. výročí založení. Její úplné počátky sahají do roku 1879, kdy byl založen hospodářsko-lesnický spolek. Jeho členové se rozhodli vytvořit dvojjazyčnou zemědělskou školu pro české a německé žáky. Spolek jmenoval kuratorium, jehož úkolem byly praktické kroky při zakládání školy. Národnostní problematika však původní cíle komplikovala, a tak v konečné fázi byly založeny v Českých Budějovicích dvě zemědělské školy německá a česká. První jmenovaná, Německá rolnická škola, se z pronajatých prostorů přesunula do hospodářské usedlosti ve Čtyřech Dvorech, v její blízkosti pak byla postavena v roce 1898 nová školní budova. Při zakládání České rolnické školy v roce 1986 se aktivně angažoval vůdce českého zastupitelstva JUDr.August Zátka. Společně s předsedou českého zemědělského a lesnického spolku Vilémem Brzorádem stáli v čele kuratoria. To zakoupilo statek Na Krásné vyhlídce při silnici do Rudolfova, kam se přestěhovali z pronajatého objektu učitelé i žáci již ve školním roce

3 V následujícím roce se započalo s rychlou výstavbou nové budovy. Ta sloužila výuce až do roku 1967 a v současné době je využívána jako domov mládeže pro naše studenty. Škola musela v prvních letech své existence přesvědčit rolníky o nutnosti vyššího vzdělání i v zemědělské sféře. Přes počáteční nedůvěru se jí to bezesporu podařilo a získala si jméno díky úspěšné práci absolventů. Její význam obzvláště narůstal po vzniku Československé republiky. Škola získala charakter střední odborné školy. Studium bylo i nadále dvouleté, bez závěrečných zkoušek. Od roku 1939 zněl název školy Zemská rolnická škola v Českých Budějovicích. Školní statek měl výměru 22 ha zemědělské půdy a byl vybaven nejmodernější technikou. Problémy nastaly během druhé světové války. Školní budovy zabrala německá posádka pro vojenské účely, řada studentů byla poslána na nucené práce do Německa, a tak výuka skončila v roce V poválečných letech zaznamenalo zemědělské školství v Českých Budějovicích řadu strukturálních změn. V souvislosti s politickým vývojem byla zrušena německá zemědělská škola Na Sádkách ve Čtyřech Dvorech. V jejích prostorách byla ve školním roce založena škola, která se postupnými změnami proměnila na čtyřletou Střední zemědělskou technickou školu zakončenou maturitní zkouškou. Studentům nabízela dva obory: Pěstitelství chovatelství a Veterinářství. Svou existenci ukončila tato škola školním rokem , kdy v rámci reorganizace zemědělského školství v kraji byl obor Pěstitel chovatel zrušen a obor Veterinářství byl přičleněn k Mechanizačnímu oboru na naší škole. Na Rudolfovské třídě, tedy u nás, bylo po druhé světové válce obnoveno studium na tříleté Základní odborné škole rolnické, k níž byla přiřazena dvouletá škola zahradnická. Postupně se specializovala na obor Mechanizace zemědělské výroby. V dalších letech neprošla škola pouze změnami názvů (Střední zemědělská technická škola, Střední zemědělská škola, Střední zemědělská škola a Rodinná škola a od 1. září 1999 Střední odborná škola veterinární a zemědělská). Došlo především ke změnám koncepčním. Kromě čtyřletého studia zakončeného maturitou a tříletého (později pětiletého) nástavbového studia na škole existovaly i další formy 5

4 studia jednoletá nástavba pro pracovníky JZD, dvouletá zemědělská mistrovská škola a dálkové studium. Výrazně nové podmínky pro rozvoj školy nastaly po listopadu Rozpadla se jednotná zemědělská družstva, zanikaly státní statky, měnily se postoje státu k zemědělské problematice. Tyto změny vyvolaly nutnost změnit charakter studia na zemědělské škole. Nový přístup se projevil především přechodem od úzké specializace k oborům obsáhlejším, zaváděním výpočetní techniky do školních učeben se zřetelem k jejímu praktickému využívání nejen v zemědělských profesích, organizováním různých kurzů a také přípravou studentů ke studiu na vysokých školách. Vnitřně se diferenciovala struktura oboru Mechanizace a služby. Přibývala postupně různá zaměření až do současné podoby. K oboru Mechanizace a služby a Veterinární prevenci přibyl od 1. září 1999 obor Zahradnictví, který nahradil zaměření Výsadba a údržba veřejné zeleně. V současné době škola aktivně spolupracuje jak s odbornou veřejností, tak i s rodiči, bývalými absolventy, učiteli a žáky základních škol. Své praktické dovednosti prezentují studenti na dnes již téměř tradičních vánočních a velikonočních výstavách a také na každoroční výstavě jablek. Žáci a výchovní poradci 6

5 základních škol nás navštěvují v rámci Dne dovedností. Podnětná je i spolupráce s partnerskou rakouskou školou Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof a zahradnickou školou Langenlois. Absolventi a učitelé se letos už počtvrté setkají na absolventském plesu. 120 let trvání naší školy prověřilo její kvality a potvrdilo oprávněnost jejího postavení v rámci zemědělského školství nejen v rámci kraje. Na základě materiálů Mgr. Milady Kolářové zpracovala Mgr. Zdenka Antalová August Zátka ( ) Narodil se v rodině českobudějovického podnikatele a politika Hynka Zátky. Studoval na jindřichohradeckém a českobudějovickém gymnáziu a na Právnické fakultě pražské univerzity. Po absolvování vojenské služby a předepsané soudní praxe ve Štýrském Hradci vstoupil do advokátní kanceláře V. Grünwalda a od 1876 provozoval v Č. Budějovicích samostatnou advokátní praxi v domě svého otce v Krajinské třídě. Oženil se s Johannou Klavíkovou, vnučkou bývalého starosty F. J. Klavíka. Č. Budějovice patřily v 1. polovině 19. století k silně konzervativním centrům s převahou německého obyvatelstva. Češi se zde začali více prosazovat až po roce 1848, kdy byl založen odbor Slovanské lípy za předsednictví otce Hynka Zátky. Prosazování Čechů však stagnovalo ještě do počátku 70. let, kdy bylo téměř zlikvidováno české školství ve městě. Česká strana v této době nebyla schopna financovat větší politické a kulturní akce. Na politickou scénu vstoupil v roce 1870, kdy promluvil na předvolebních schůzích v Besedě českobudějovické, která patřila 7

6 k nejdůležitějším spolkům. Podle stanov bylo jejím základním úkolem probuzení a zesílení národního sebevědomí, snaha o duševní a hmotné povzbuzení členstva, odstraňování veřejných vad a nedostatků a pěstování zábavy a vzájemné podpory. Později začal pracovat v několika výborech ve výboru Besedy Českobudějovické, Měšťanského pivovaru a Záložny českobudějovické. Podílel se také na založení Českého politického spolku a Matice školské, jejímž úkolem bylo zřizovat a udržovat české národní školy. Řídila se heslem České dítě patří do české školy. V roce 1878 byl zvolen poslancem českého zemského sněmu, působil zde až do první světové války.v 80. letech převzal úlohu politického mluvčího českobudějovických Čechů. Velkou pozornost věnoval místnímu českému školství, v němž viděl záruku posílení národních pozic ve městě. V hospodářské sféře se zasloužil o vznik některých významných podniků s českým kapitálem, např. smaltovny a Českého akciového pivovaru. Dokázal vzkřísit české školství v Č. Budějovicích. Byl přívržencem národní strany (staročeské), patřil k nacionálně tolerantním politikům a po celou politickou činnost prosazoval spravedlivé česko-německé vyrovnání na místní úrovni. Vypracoval návrh národnostní dohody, která vešla do povědomí veřejnosti jako Českobudějovický pakt, a účastnil se od r neúspěšných jednání o její realizaci. Během událostí spjatých s vznikem Československa působil v českobudějovickém Národním výboru a v listopadu 1918 se stal předsedou správní komise dočasně nahrazující obecní zastupitelstvo.řízení městské správy se tak ujal jako první Čech po 53 letech. Vzhledem k pokročilému věku na počátku 20. let ukončil politickou práci i společenské aktivity a odešel do ústraní. Mgr. Zdenka Antalová Profesor Václav Josef Štěpán ( ) Narodil se v Zamachách u Všelis na Mělnicku 24. ledna Po studiu gymnázia v Mladé Boleslavi a Střední hospodářské školy v Roudnici a zemědělské praxi začal v listopadu roku 1897 vyučovat v České rolnické škole v Českých Budějovicích. Současně vstoupil 8

7 do rybářského klubu a navázal odbornou spolupráci s Josefem Šustou a jeho synem Ing. Václavem Šustou. V roce 1906 se jim podařilo rozšířit Rybářský klub na dva odbory: Odbor hospodařící na vodních tocích a odbor rybníkářský s názvem Jihočeské rybářské združení, které po pěti letech rozšířilo svoji působnost na celé Čechy pod názvem Zemská jednota rybářská. V roce založil V. J. Štěpán, spolu s MUDr. J. Pečírkou a MUDr. K. S. Schneiderem při Rolnické škole Výzkumnou stanici rybářskou a hydrobiologickou, která mu umožnila zkvalitnit a rozšířit vyšetřovací, kontrolní, pokusnou a výzkumnou činnost a připravovat učební pomůcky pro plánovanou rybářskou školu, která byla založena v roce Prvním ředitelem této založené školy se stal právě V. J. Štěpán. E. Štědronský Domov mládeže Na DM SOŠ VaZ je ubytováno 113 žáků školy v poměru 50 chlapců a 63 dívek. O tento počet se stará kolektiv 5-ti vychovatelů a vedoucí DM. Dalších 124 žáků naší školy je ubytováno na DM U Hvízdala, na DM Nerudova a na DM Rudolfov. Kromě výchovné práce se svými skupinami je každý vychovatel pověřen organizováním určitého druhu zájmové činnosti, která je nabízena všem ubytovaným na DM formou kroužků, organizováním různých kulturních a společenských akcí a besed na různá témata. V rámci zájmové činnosti mají žáci možnost využívat tělocvičnu, posilovnu, horská kola, kulečník, stolní tenis, počítačovou učebnu na DM, knihovnu a čítárnu, hudební místnost a "bar". Hana Černochová 9

8 Ředitelé škol Rudolfovská Hynek Burian Richard Purkhart Vilém Klavík Josef Vítovec Ing. Rudolf Treybal Ludvík Špička Bedřich Budinský Mgr. A. Nikrmayer Václav Vokáč Jan Míka Ing. Vondřich Josef Dubec Vodenka Miroslav Brom Ing. František Koubek Ing. Adolf Viktůrek Ing. Zdeněk Šiller Ing. Jaroslav Dvořák 1998-? Ing. Břetislav Kábele Na Sádkách 1945 zánik Německé rolnické školy (od roku 1886), vzniká základní odborná zemědělská škola s připojenou hospodyňskou školou Rudolf Karpíšek vznik jednoroční rolnické školy chovatelské Josef Dubec Ing. Jan Trajer (od roku 1958 též veterinární obor) Ing. František Fogl Ing. Zdeněk Šiller (sloučení se školou v Rudolfovské ul.) 10

9 Nové Hrady Karel Novák Bohumír Houska Ing. Milan Hromas Ing. Josef Maryška Ing. Libuše Březinová 1996-? Ing. Břetislav Kábele Mgr. Marie Lencová, Ing. Ludmila Matoušková Seznam zaměstnanců školy Vedení školy Ing. Břetislav Kábele Ing. Roman Blábolil MVDr. Zuzana Skořepová ředitel školy statutární zástupce zástupce ředitele školy ředitele školy oboru oboru Veterinární Mechanizace a služby prevence Ing. Pavel Trubač Ing. Milan Pavel Ing. Věra Cimlová zástupce ředitele školy vedoucí dílen zástupce ředitele školy oboru Zahradnictví pro ekonomiku a investice 11

10 Hana Černochová vedoucí domova mládeže Ing. Ludmila Matoušková vedoucí ZIS Pedagogičtí pracovníci Mgr. Zdeňka Antalová Ing. Radka Beerová Mgr. Eva Benedová všeobecně vzdělávací odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty předměty Ing. Roman Blábolil Mgr. Jan Boháč Ing. Valerie Bohony odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Ing. Jitka Brodská Václav Březina Mgr. Olga Cahová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty 12

11 Ing. Věra Cimlová Jan Doležal Ing. Václav Forejt odborné předměty odborné předměty odborné předměty MVDr. Martin Hála Ing. František Hanousek MVDr., Ing. Josef Haták odborné předměty odborné předměty odborné předměty Miroslav Hofman Ing. Vojtěch Homolka Bc. Vlastislav Chalupa odborné předměty odborné předměty odborné předměty Ing. Dušan Jakovljevič Jiří Janouch Miloslav Jodl odborné předměty odborné předměty odborné předměty 13

12 Ing. Břetislav Kábele Mgr. Josef Kára Ing. Jiří Kazimour odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Ing. Agáta Kočí MVDr. Stanislav Kollar Ing. Václav Korčák odborné předměty odborné předměty odborné předměty Ing. Blanka Kovaľová Ing. Jitka Kratochvílová MVDr. Tomáš Krejčíř odborné předměty odborné předměty odborné předměty Zdeněk Kubal Mgr. Zdeňka Kudrnová Mgr. Marie Lencová odborné předměty všeobecně vzdělávací všeobecně vzdělávací předměty předměty 14

13 Mgr. Petr Mezera MVDr. Renáta M onczková Ing. Silvie Mrázová všeobecně vzdělávací odborné předměty odborné předměty předměty Ing. Milan Pavel MVDr. Marie Pechová Mgr. Lenka Petrášová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty Ing. Vratislav Petrů MVDr. Jana Posekaná Mgr. Romana Pospíšilová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Branislav Revaj odborné předměty Mgr. Tomáš Rolínek všeobecně vzdělávací předměty Ing. Miloslav Silovský odborné předměty 15

14 MVDr. Zuzana Skořepová odborné předměty Mgr. Jiří Straka všeobecně vzdělávací předměty Ing. Kamila Šabatová odborné předměty Ing. Jan Štěpka odborné předměty Ing. Jaroslava Švecová odborné předměty Bc. Vojtěch Talíř odborné předměty Ing. Pavel Trubač Mgr. Eva Trubačová MVDr. Marie Uhlířová odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Bc. Petr Válek Mgr. Helena Vaníčková Ing. Jana Vávrovská odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty 16

15 Mgr. Jana Vochozková MVDr. Petr Zeman Ing. Miloš Zlatohlávek všeobecně vzdělávací odborné předměty odborné předměty předměty Vychovatelé Hana Černochová Jana Korčáková Marie Líkařová Eva Polášková Marta Šáchová Marie Vrbinkovičová Technicko-hospodářští pracovníci a provozní pracovníci Blábolilová Jana Brázdová Dagmar Cimlová Věra Ing. Daněk Jan Herdová Marta Jílková Zdeňka sekretářka ředitele skladnice zást. řed. pro ekonomiku a investice zahradník, údržbář uklízečka uklízečka 17

16 Kahounová Jana Kňourková Hana Kříž Jaroslav Matoušková Ludmila Ing. Mikoláš Zdeněk Nouzová Hana Novotný Miroslav Panušová Hana Petrovská Marcela Pospíchal František Ing. Sihelníková Anna Soukupová Mirka Šulc Vojtěch Šuterová Marie Tomášková Zdeňka Vanišová Ludmila Vaňousová Alena Vávrová Renata Vítovec Josef účetní uklízečka údržbář vedoucí ZIS údržbář uklízečka údržbář uklízečka asistentka vet. oboru údržbář mzdová účetní uklízečka řidič, údržbář uklízečka hospodářka uklízečka uklízečka uklízečka školník údržbář Pracovníci školní jídelny Carhounová Iveta Honzová Marcela Janderová Helena Kadlecová Květa Klímová Ludmila Laszáková Marie Marešová Miloslava Masopustová Renata Nováková Marie Nyiriová Jiřina Vaněčková Alena Vrážková Hana kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka vedoucí kuchyně kuchařka Ing. Roman Blábolil 18

17 Obor: Mechanizace a služby Zaměření: Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb, Zemědělská mechanizace a služby, Dopravní a servisní služby Studium tohoto oboru je na naší škole čtyřleté a zakončené maturitní zkouškou. Výuka ve všech zaměřeních je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Výuka teoretická probíhá ve třídách a v moderně vybavených učebnách jazykových, v učebnách zemědělské techniky a také v učebnách počítačových. V průběhu studia absolvují naši studenti výuku všeobecně vzdělávacích předmětů jako je český jazyk a literatura, matematika, občanská nauka, dějepis, fyzika, chemie, právo, práce s počítačem a tělesná výchova. Z nabídky cizích jazyků je to němčina a angličtina, u zaměření Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb dále ještě technický anglický jazyk. K odborným předmětům patří základy zemědělství, stroje a zařízení, motorová vozidla, servis a opravy a ekonomika. Mezi výběrové předměty patří elektrotechnika a automatizace, mechanika, strojnictví, technický anglický jazyk, elektronické měření a elektronické počítače. Také praktická část výuky je pestrá a nabízí možnost získání mnoha zkušeností pro dané zaměření. Praktická cvičení probíhají v dílenských učebnách, jsou to například kovárna, svařovna, brusírna, truhlárna. Studenti zjišťují závady přímo na automobilech a traktorech a učí se tyto závady odstranit. V počítačových učebnách probíhají také praktická cvičení. Studenti absolvují část praktické výuky také přímo na pracovištích různých firem a podniků. K vyhledávaným aktivitám patří absolvování svářečského kurzu a získání svářečského oprávnění. Navštěvovaný je také kurz obsluhy motorové pily. Předností je dále absolvování předmětu motorová 19

18 20 vozidla spojené s výukou jízdy osobním a nákladním automobilem a bezplatné získání řidičského oprávnění na tyto automobily. Kromě toho mohou studenti jezdit také na motocyklu nebo se naučit jezdit traktorem. Všem studentům je přístupná knihovna umělecké literatury, ale také Základní informační středisko, které bezplatně zapůjčuje odborné knihy, učebnice, příručky, slovníky a časopisy. Ve svém volném čase mohou studenti navštěvovat studovnu a klubovnu na Domově mládeže, DM mimo jiné nabízí množství kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Využívané jsou také počítačové učebny s bezplatným připojením na internet. Naši studenti se zúčastňují různých soutěží a olympiád, při kterých hájí čest a jméno školy. V mezinárodní soutěži ve svařování se v poslední době umístili na 1. místech. Úspěšnými řešiteli jsou také v jazykových a matematických soutěžích školních i vyšších úrovní. Mezi studenty se pohybují i velmi zruční řidiči, což mají možnost předvádět na dovednostních soutěžích. Za zmínku jistě stojí také uplatnění absolventů v praxi. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách. Absolventi zaměření Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb mohou pracovat jako počítačoví technici, správci počítačové sítě, zástupci zahraničních prodejních firem,

19 servisní a dopravní technici, dispečeři mechanizovaných prostředků, řidiči, svářeči a celní deklaranti. Absolventi zaměření Zemědělská mechanizace a služby jako technici v zemědělských podnicích, soukromí zemědělci, pracovníci obsluhy zemědělské techniky, pracovníci zpracovatelských podniků, taktéž jako řidiči, svářeči a zástupci zahraničních prodejních firem. Absolventi zaměření Dopravní a servisní služby jako servisní a dopravní technici, zástupci zahraničních prodejních firem, dispečeři dopravy, podnikatelé v autodopravě, provozovatelé autoškoly, řidiči, svářeči, celní deklaranti a automechanici. Mgr. Olga Cahová Obor: Veterinární prevence Obor Veterinární prevence tradičně oslovuje studenty se zájmem o zvířata, o jejich chov, výcvik a péči o ně. Studium tohoto oboru je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, je zaměřené zejména na chov domácích a exotických zvířat, veterinární prevenci a hygienu a analýzu potravin. Nezbytnou součástí výuky je její praktická část, která se provádí v laboratořích, na farmách s různými typy živočišné výroby, v ordinacích veterinárních lékařů, v zoologických zahradách, na jatkách. Další rovinou výuky jsou četné přednášky pořádané na půdě školy, exkurze na zajímavá vědecká pracoviště, chovné stanice či ojedinělé provozy.velice se osvědčuje i metoda projektového vyučování, která žaky motivuje k samostatné práci studenti musí za odborného vedení svých učitelů sami zpracovat vybrané téma, což maximálně podporuje jejich kreativitu a samostatnost v získávání a zpracovávání nových informací. Mnozí z nich velmi úspěšně reprezentují školu na odborných olympiádách v krajských i republikových kolech. 21

20 Studenti také mohou absolvovat kurz myslivosti, kosmetiky zvířat a inseminace, složit předepsané zkoušky a získat osvědčení, které je bude opravňovat k plně kvalifikované práci. Součástí studia je bezplatné získání řidičského průkazu skupiny B. Uplatnění absolventa tohoto oboru je velmi široké. Může pracovat jako asistent veterinárního lékaře, kontrolor a analytik hygieny potravin, laborant, inseminační technik, může podnikat v kynologii, hiporehabilitaci nebo v oblasti kosmetiky zvířat. Většina studentů ovšem odchází na vysoké školy. Obor Veterinární prevence se tradičně těší velkému zájmu a jeho absolventi jsou často vyhlášenými odborníky ve svém oboru. Mgr. Lenka Petrášová Obor: Zahradnictví Tento obor je nejmladším oborem na škole a navázal na předcházející Výsadba a údržba veřejné zeleně. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Absolvent má po úspěšném ukončení studia uplatnění ve funkcích v zahradnických podnicích nebo soukromých zahradnických firmách. Je připraven též pro výkon prací v oblasti tvorby životního prostředí. Studium není specializované na žádnou oblast zahradnické výroby. Obsah výchovy a vzd ělávání je stanoven tak, 22

21 aby žáci mohli po absolvování studia vykonávat činnosti vymezené profilem absolventa nebo se ucházet o studium na vyšších a vysokých školách. Během studia žák získává vědomosti ze všeobecných a odborných předmětů.povinně se učí jednomu cizímu jazyku, je schopen pracovat s počítači, komunikovat na úrovni s ostatními lidmi. Mezi odborné předměty patří především květinářství, zelinářství, ovocnictví, sadovnictví, základy zahradní architektury, vazačství a aranžování květin a další. Teorie je vždy doplněna praktickou výukou jednak ve cvičeních a jednak praxích. Praxe vykonávají studenti jednak v areálu školy a jednak na smluvních pracovištích především v regionu jižních Čech a jsou doplňovány též odbornými exkurzemi. Povinnou součástí výuky jsou motorová vozidla, kdy student získá řidičský průkaz na osobní automobil. Studenti se během studia prezentují svojí tvorbou na výstavách ve škole nebo ve městě. Maturitní zkoušky v současné době se konají z jazyka českého, volitelného předmětu, bloku odborných předmětů a praxe. Po studiu nacházejí studenti uplatnění jako zahradnický technik, pracovník v obchodních službách, podnikatel na úseku projektování a údržby zeleně, podnikatel na úseku zahradnických služeb a podobně. Každý rok se přijímá 30 studentů a o studium je zájem. Ing. Pavel Trubač 23

22 Vzpomínky zaměstnanců a absolventů Naše škola má velice bohatou historii a tradici. Absolvovalo zde mnoho generací studentů, kteří nacházeli široké uplatnění nejen v zemědělských oborech, na které byla škola během svého působení zaměřena. Požádali jsme několik absolventů školy o krátký rozhovor, kde nás zajímalo hlavně to, co jim škola pro život dala a jak se na úroveň naší školy dívají dnes, s odstupem několika let, kdy se situace zejména v zemědělství podstatnou měrou změnila. Oslovení absolventi nám ochotně poskytli rozhovor, z kterého Vám přinášíme jejich poznatky a názory na těchto několika stránkách. Pan Josef Matouš, absolvent školy, v současné době starosta obce Hosín Jak jste se ke studiu na naší škole dostal? Začal jsem pracovat jako opravář v dílnách zemědělského družstva. Přešel jsem na funkci zásobovače, kde už se požadovalo středoškolské vzdělání. Přihlásil jsem se ke studiu na tehdejší Střední zemědělské technické škole v Českých Budějovicích. Jaké byly začátky? Zpočátku velké obavy, jestli všechno zvládnu. Poměrně velké nároky na učení jsem překonal soustavným a pravidelným studiem, které nakonec vedlo k tomu, že jsem odmaturoval s vyznamenáním. Co Vám škola dala pro život? Škola mi velice pomohla jak v osobním, tak v profesním životě. Zejména v tom, že po roce 1989 vznikla v zemědělských družstvech situace, kdy byl nadbytek pracovníků, zemědělská výroba se začala redukovat. To, že jsem měl středoškolské vzdělání mi umožnilo pracovat jako mistr odborného výcviku při výchově učňů. Toto místo jsem zastával celých 15 let spolu s funkcí místostarosty, v současné době pracuji jako uvolněný starosta obce. 24

23 Jak na školu vzpomínáte? Velice rád a často, škola mi dala hodně odborných vědomostí, které pro svou práci využívám doposud. Dala mi široký rozhled a poznání, že když člověk něčeho chce dosáhnout a je ochoten pro to něco udělat, tak to dokáže. Jak vidíte naši školu dnes? Dnes je poněkud jiná doba, situace v zemědělství se podstatně změnila, jsem však přesvědčen o tom, že dnešní absolventi Vaší školy ve všech oborech, které studují, najdou široké uplatnění. Staví se na dobrých základech všeobecného i odborného vzdělání, které lze určitě uplatnit i v jiných profesích. Pokud srovnám s minulostí, už i my jsme byli rozhodně na stejné odborné úrovni, jako třeba studenti tehdejších průmyslových škol. Děkujeme za rozhovor, na závěr je nutno dodat, že pan Matouš byl hned po revoluci 1989 pro svou povahu, pracovitost a obětavost drtivou většinou občanů zvolen do zastupitelstva obce. Jako dalšího jsme požádali o rozhovor pana Svobodu v současné době pracuje ve funkci mechanizátora ZD Sedlec Kdy jste na škole studoval? Nastoupil jsem v roce 1961, maturoval jsem v roce V této době se hodně měnilo vybavení a zařizování školy, vzpomínám si, jak jsme zřizovali tehdejší internát v Luční ulici dřevěnou, montovanou stavbu, internát na Piaristickém náměstí v objektu kláštera. Rovněž se přestavovaly staré dílny, pomáhali jsme při betonování podlah a usazování strojů pro praktickou výuku. Kdo byl Váš třídní učitel? Náš třídní učitel byl pan profesor Leskovec byli jsme třída T4B. 25

24 Co Vám škola dala do života? Na školu mám jen ty dobré vzpomínky. Po absolvování a úspěšném odmaturování jsem byl dva roky na vojně, po návratu jsem nastupoval do JZD Dívčice na dílnu a již po 14 dnech ze mne udělali mistra dílny. Co bylo největším problémem v této funkci? Největší problém bylo obstát před mnohem staršími kolegy, kteří měli velmi bohaté zejména praktické zkušenosti a já je měl řídit. Nakonec se vše vyvíjelo bez zvláštních problémů a jako parta jsme brzo našli společnou řeč. Postupně jsem pak přecházel na další funkce v r jako mechanizátor, v r po sloučení družstev jako vedoucí dílen a v roce 1983 jako mechanizátor sloučeného družstva Sedlec. Po celou dobu jste pracoval jenom v JZD Sedlec? Ano, od počátků v Dívčicích až do současné doby v ZD Sedlec, jehož součástí Dívčice jsou. Kdy naposledy jste se byl ve škole podívat? Už dlouho jsem ve škole nebyl, mám o ní jen skrovné informace. Je jistě zajímavostí, že do této školy chodil už můj děda tenkrát to byla ještě tzv. Rolnická škola, bylo to někdy před válkou. Máme doma ještě fotografii z této doby společná fotografie tehdejších žáků školy. Od doby, kdy jsem zakončil studium už z bývalých učitelů není na škole nikdo, za kým bych šel zavzpomínat na časy studií. Vzpomínám na pány učitele Vlka, Ryanta, Kohouta, Brabce, Biedermana, Irmiše, Pospíchala. Co jste tenkrát měli ve škole za vozidla? Autoškolu jsme jezdili s 50 Suprem, z nákladních aut tam byla PV3S, Robur, motocykl JAWA 350. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdraví a úspěchů. 26

25 Dalším absolventem naší školy, který byl ochoten se s námi podělit o vzpomínky ze studií a poznatky ze školy byl pan Ing. Václav Chmel. Kdy Vy jste navštěvoval školu a jaké na ni máte vzpomínky? Nastoupil jsem do tehdejší SZTŠ mechanizační v roce 1968, tedy v době, která obnášela spoustu změn, které zasahovaly do celého našeho života. Maturovali jsme jako ročník v roce Tyto čtyři roky považuji za velmi účelně a intenzivně prožité. Na tuto školu nemohu říci jediného křivého slova, velmi a často vzpomínám zvláště na to dobré, co nás dobou studia provázelo. Jak se Vám studovalo. Bylo to studium obtížné? Trochu problém byl v tom, že jsem měl ve druhém ročníku vážný úraz nohy a větší část roku jsem strávil jako nemocný. Díky pochopení profesorů jsem na konci roku vykonal rozdílové zkoušky a mohl jsem tak ročník uzavřít a postoupit do dalšího. Byl jsem rád, že jsem mohl pak maturovat se spolužáky, se kterými jsem začal studovat. Vracíte se někdy do školy? Rád, teď už méně, v létech, kdy bylo zemědělství ještě prosperujícím odvětvím jsem spolupracoval se školou jako člen odborné komise při pořádání různých soutěží studentů v odborných dovednostech. To bylo někdy v letech Teď docházím do školy jako rodič, studuje tu můj syn, který se připravuje v posledním ročníku k maturitní zkoušce. Jak vidíte školu dnes s odstupem těch několika let? Zachytil se tu správný trend, kromě toho že poskytujete teoretické vzdělání, získávají studenti též hodně praktických dovedností. Pokud mohu posoudit, my jsme tenkrát měli možná trochu více praxe, což bylo pro vstup do zaměstnání velice dobré. Jedna z věcí, kterou dnešním studentům závidím je spousta spolužaček. Za nás studovalo na celé škole pouze jediné děvče. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů Vám i synovi u maturitní zkoušky. 27

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 387 924 100 E-mail na ředitele škola@soscb.cz

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.16/09-10 21. února 2010 Opět neúplné kolo. Utkání TJ Třebíč D - Sokol Častrov odloženo na 3.4 v 10:00. Ve Velkém Meziříčí padla druhá pětistovka tohoto ročníku a zahrál ji Bohumil

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR Datum jmenování 6. ledna 1895 6. ledna1899 22. ledna 1903 13. ledna 1904 Jmenován ředitel třeboňského panství pan Josef ŠUSTA vrchní rybmistr jeho jasnosti knížete Adolfa ze

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Místo konání : sportovní hala - VODŇANY Datum konání : 16.11. 2013 Pořadatel výstavy : OS Prácheň z pověření ČS ČMSCHPH Propozice výstavy : 1. Mistři OS vystaví

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC. náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC. www.sosbzenec.cz STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ a LESNICTVÍ BZENEC náměstí Svobody 318, 696 81 BZENEC www.sosbzenec.cz OBORY VZDĚLÁNÍ: Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářském

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

140158 Albrechtová Hana Ing. 140004 Amort Rudolf Ing. 140813 Arkai Monika 140007 Baloušek Anton.Ing 140780 Barešová Jarmila 140877 Barešová Jaroslava 141637 Bastl Eda 140577 Batlík Jiří 140290 Bednář Pavel

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček Kategorie: Cvrček 11 nejlepších řešitelů Jakub Šlechta Matěj Nejedlý Jan Bauer Kryštof Maxera Alena Míčková Antonín Čada Hermína Ottová Michaela Somolová Veronika Hejdová Ondřej Čapek David Vlasák III.A

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

PŘEHLED HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH KOLECH

PŘEHLED HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH KOLECH PŘEHLED HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH KOLECH I.kolo - hlasujících Chomutov - J. Beck - 1. JÁGR, 2. HEMSKÝ, 3. VORÁČEK, 4. KOVÁŘ JAN., 5. STRAKA, 6. HERTL, 7. MICHÁLEK, 8. KADLEC, 9. TON, 10. FRANCOUZ Sparta

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Memoriál dr. Vratislava Jandy

Memoriál dr. Vratislava Jandy Document Engarde 21.1.2012 18:48:39 Memoriál dr. Vratislava Jandy kord muži SC Praha 21. 1. 2012 Skupiny, kolo č. 1, stránka 1/3 Skupina č. 1 0:00 Rozhodčí : MINO JAMBOR Stanisla K.VARY V V V V 1 3 4/6

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 Ve středu města Veselí nad Luţnicí na náměstí T.G.M. stojí v letošním roce uţ STOTŘICETILETÁ ŠKOLA - budova s bustou J.A.Komenského v bývalém hlavním

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava skupina žebříček 1 Kubát Jan SKUŘ Plzeň 1 Obl-Pl 65,5 2 Gregor Sokol Nusle 2 Obl- Pha 251 3 Tonhauser 3 Obl- KV 85,5 4 Tonhauser Robert 4 Obl- KV 35,5 5 Huleš Baník Svatava 5 Obl- KV 1 6 Bydžovská Hana

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 Obory: STAVEBNICTVÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Místo konání: Čs.armády 10, Děčín I DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace Pondělí 24. 8. 2015 od 11,00hodin

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Název zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části): Hlavní město Praha Název koalice: Národní kongres

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zahájení v 18,10 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Třída: B4.I (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Zdeněk RŮŽIČKA Místopředseda: Ing. Miroslav ŠIROKÝ

Více

TJ Sokol Cetoraz 2366 7:1 2266 TJ Slavoj Žirovnice B (8:4)

TJ Sokol Cetoraz 2366 7:1 2266 TJ Slavoj Žirovnice B (8:4) Krajský přebor Vysočiny č.18/09-10 7. března 2010 Padla třetí pětistovka letošního ročníku. Lídr tabulky překvapivě doma ztratil bod. Velkomeziříčští zaostali za svými domácími výkony a přenechali body

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Sředočeský kraj 28.4.2014

Sředočeský kraj 28.4.2014 Sředočeský kraj 28.4.2014 Start: 28.04.2014 11:59:19 1) 163 - Gymnázium Nymburk A Gymnázium Nymburk 02:41:19 163 01 Vojáček Jakub 00:15:29 163 02 Kovář Adam 00:15:19 163 03 Nováková Anežka 00:17:49 163

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více