Zpráva o hospodaření za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření za rok 2011"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ PÁTEŘNÍ SÍŤ Warszava Dresden POLSKO LONDON LINX AMSTERDAM AMS-IX Frankfurt am Main Stuttgart Nürnberg Hora Svaté Kateøiny Rozvadov Waidhaus Karlovy Vary Plzeň Ústí nad Labem Praha Hradec Králové Jihlava Èeské Budìjovice Liberec Pardubice Ivanèice Olomouc Brno Zlín Ostrava Èeský Tìšín Cieszyn Krakow SLOVENSKO Uzghorod UKRAJINA München Salzburg RAKOUSKO Wien Bratislava Rajka Budapest Zpráva o hospodaření za rok 2011 Centrála Česká republika Praha Dial Telecom, a. s. IČ: , DIČ: CZ Corso Karlín, Křižíkova 36a / 237, Praha 8 tel.: , fax: Přímé obchodní zastoupení Morava Dial Telecom, a. s. IČ: , DIČ: CZ Cejl 20, Brno tel.: , fax:

2 Obsah Zpráva o hospodaření za rok 2011

3 Úvodní slovo Co přinesl rok 2011 Vážení zákazníci, akcionáři, zaměstnanci, cílem společnosti Dial Telecom, a. s., je být první volbou v oblasti pevných telekomunikačních služeb pro firemní zákazníky, ISP a mezi národní telekomunikační poskytovatele v rámci České republiky. K tomuto cíli směřovaly naše kroky i v roce Výrazným způsobem jsme posílili tranzitní telekomunikační infrastrukturu, po kračovalo rozšiřování metropolitní optické sítě v Praze a portfolio služeb se rozrostlo o několik perspektivních produktů. I přes meziroční pokles tržeb, způsobený poklesem telekomunikačního trhu jako celku z důvodu stagnace ekonomiky, substitucí Obsahfixních hlasových služeb do sítí GSM, poklesem cen a prodejem neperspektivních produktových řad, které jsme získali akvizicemi v předchozích letech, dokázal Dial Telecom, a. s., meziročně zvýšit hospodářský výsledek před zdaněním o více než 20 procent na 43,13 milionů korun. V roce 2011 jsme poskytovali služby více než společnostem a velkou výzvou pro nás bylo získání podílu na službách pro státní Co přinesl rok správu Obchodní výsledky Z důvodu společnosti zrušení tendru... ze strany státu se nám to sice nepodařilo, nicméně naše aktivita a společenská poptávka 5po transparentní soutěži nám v následujících letech zajistí zajímavou obchodní příležitost podílet se na službách pro stát. Situace na telekomunikačním trhu fixních sítí v ČR neumožňuje zajímavý generický růst, a proto pro nás zůstávají výzvou realizace Přehled služeb smysluplných velkoobchod akvizičních.. příležitostí a. jejich..... následné začlenění do... společnosti Dial... Telecom, a... s Technický rozvoj Děkuji zaměstnancům v roce za.. trvalé..... pracovní nasazení, za.. pozitivní přístup..... ke.. každodenním činnostem i za.. vytváření přátelské 15 atmosféry Hlavní ukazatele ve společnosti Zdeněk Sivek, předseda představenstva V roce 2011 vznikla odštěpením sesterská společnost Fiber Services, a. s., jejíž náplní je poskytování komplexních technických slu žeb na optických trasách na území celé České republiky. Dial Telecom, a. s., vyhrál spor s organizátorem nákupu telekomunikačních služeb pro stát Ministerstvem vnitra který svými podmínkami vylučoval všechny nové alternativní operátory z tendru, jehož hodnota se odhadovala na 1,5 mld. Kč. Dial Telecom, a. s., začlenil do svého portfolia novou službu SMS brána. Její zavedení reaguje na poptávku po službách zpoplatněných SMS tzv. prémiové SMS. Dial Telecom, a. s., zprovoznil 40 G přenosů ve své DWDM síti. Po úspěšných testech i nejdelšího úseku km byl systém nasazen do komerčního provozu mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem. Zákazníkům je nyní možné nabízet v rámci vlastní páteřní sítě kapacitu až n 40 G. V rámci pražské metropolitní sítě došlo k významnému propojení oblasti Vinohradské ulice (THP) na Bohdalec a dále do klíčového Telehouse Cecolo (dříve Sitel). Google Czech Republic, s. r. o., je od února 2011 odběratelem datových služeb od Dial Telecomu, a. s., a od října 2011 též služeb hla s ov ých. Pro SYNOT ICT Services, a. s., vybudoval Dial Telecom, a. s., technicky velice náročnou, zálohovanou datovou linku mezi Uherským Hradištěm a Popradem. Dial Telecom, a. s., obnovil kontrakt se společností Electro World, a. s., na propojení všech prodejen, souběžně se změnou technických parametrů hlasových služeb z digitálních na VoIP. Skype Czech Republic, s. r. o., odebírá pro své potřeby nově ve svém sídle 100megabitovou internetovou konektivitu. Dial Telecom, a. s., získal dva velké callcentrové zákazníky: společnosti Europ Assistance, s. r. o., a Atento Česká republika, a.s. Dial Telecom, a. s., získal i zakázky z okruhu státní správy (služba datových okruhů pro Národní muzeum, garantované internetové připojení pro Ústav pro výzkum totalitních režimů, MPLS propojení poboček Archivu bezpečnostních složek). 3

4 Obchodní výsledky společnosti Obsah 4 Kapitán nese odpovědnost za celou loď i posádku a provází společnost neklidnými vodami současného byznysu. Zdeněk Sivek, předseda představenstva Situace na trhu Z pohledu společnosti Dial Telecom, a. s., je nejvýznamnější trh datových služeb, ze kterého pochází 66 % tržeb společnosti. I v roce 2011 pokračovala konsolidace trhu datových služeb a došlo také k významnému snižování cen. To se v různých segmentech trhu pohybuje již několik let stabilně v rozmezí %. Velká konkurence na trhu poskytování datových služeb způsobuje, že klienti dostávají každý rok větší kapacitu za nižší ceny, přičemž tento trend je patrný téměř ve všech zemích světa, kde fungují tržní principy. I když je sektor fixních a mobilních služeb technologicky oddělený, v obchodní sféře to neplatí. Snaha mobilních operátorů pronikat i do fixních sítí je silná, protože komerční nabídka spojených mobilních i fixních služeb je marketingově zajímavá. Mobilní operátoři ale pochopili, že bez zkušeností a vlastnictví takových fixních sítí je penetrace na tento trh nemožná, a tak je patrná jejich snaha kupovat služby optických sítí nebo rovnou optická vlákna samotná. Pro společnost Dial Telecom, a. s., je tento trend velkou výzvou, protože jako vlastník tranzitních optických sítí napříč Českou republikou propojující rovněž okolní státy stává se pro mobilní operátory přirozeným partnerem. Pro trh hlasových služeb v České republice bylo nejdůležitější změnou snížení propojovacích poplatků do mobilních sítí. Cena se dále snížila z 1,37 Kč na 1,08 Kč za minutu. I tento pokles nic nemění na faktu, jak pokřivený je lokální trh pod taktovkou regulátora ČTÚ. Propojovací poplatky do pevných sítí jsou totiž na mnohem nižších úrovních. ČTÚ také zcela fatálně selhává na poli zavedení virtuálního mobilního operátora. Tato tržní funkcionalita částečně odstraňuje oligopolní postavení mobilního trhu a neexistenci vlastní nabídky mobilních služeb v sítích fixních operátorů v mnoha zemích EU. Klientela společnosti Dial Telecom Společnost Dial Telecom, a. s., si upevnila na trhu postavení v oblasti poskytování služeb pro velkoobchodní i firemní klientelu. Celkové tržby z prodeje služeb klesly o 5,3 % vzhledem ke konsolidaci výnosů se společností Volný. Pokles celého tele komunikačního trhu v roce 2011 se odhaduje na 5 10 %. Co se týká počtu klientů, měla společnost Dial Telecom, a. s., k celkem klientů, z toho zákazníků korporátního oddělení (firemní zákazníci a státní sféra) a 277 velkoobchodních zákazníků. Tento poměr však nevystihuje rozložení výnosů. Ten činil v prosinci ,3 % výnosů z prodeje služeb maloobchodním klientům a 57,5 % velkoobchodním. Zbytek 0,2 % výnosů představují ostatní prodeje společnosti. Tento nepoměr je způsoben mnohem vyšší průměrnou hodnotou zakázky na velkoobchodním trhu oproti trhu maloobchodnímu. 5

5 Výnosy maloobchod, velkoobchod rozložení prodeje v prosinci 2011 Výnosy z prodeje datových a hlasových služeb dosáhly celkem 806,0 mil. Kč, z toho datové služby a internet 532,0 mil. Kč, hlasové služby 266,0 mil. Kč a ostatní obchodní případy 8,1 mil. Kč. Oproti roku 2010, kdy Dial Telecom, a. s., realizoval srovnatelné výnosy ze služeb ve výši 850,7 mil. Kč, jde o pokles o 44,7 mil. Kč, tedy o 5,3 %. 42,3 % Trh firemních zákazníků 42,3 % Rozložení výnosů ze služeb v roce 2011 Velkoobchodní trh 57,5 % 57,5 % 0,2 % Ostatní 0,2 % 62,0 % Internet a Datové služby 62,0 % (532,0 mil. Kč) Obsah 37,0 % Hlasové služby Ostatní služby 37,0 % (266,0 mil. Kč) 1,0 % (8,1 mil. Kč) Úvodní slovo... Vývoj tržeb ze služeb v roce Co přinesl rok Díky.... zmíněné konsolidaci zákazníků společnosti Volný,.... a... s.,.. došlo..... v. některých kategoriích výnosů k mírnému poklesu v řádu procent. Výjimkou jsou některé služby, které Volný, a. s., neposkytoval, např. pronájem vláken. Trvalým trendem Obchodní výsledky společnosti... je pokles výnosů z hlasových služeb a koncentrace na datové služby. Tento trend ve výnosech 5 je patrný v ČR u všech Přehled služeb přímý prodej.... fixních operátorů Výnosy z prodeje služeb a jednorázových případů v letech 2006 až ,6 mil. Kč ,1 mil. Kč ,9 mil. Kč ,5 mil. Kč ,7 mil. Kč ,0 mil. Kč Mapa mezinárodní sítě...zadní strana obálky 6 1,0 % Hlasové služby Výnosy z hlasových služeb dosáhly v roce 2011 celkem 266,0 mil. Kč a šlo tak o pokles o 67,1 mil. Kč oproti roku 2010, kdy tržby dosáhly 333,1 mil. Kč. Tento pokles je zapříčiněn především konsolidací zákazníků společnosti Volný, a. s., a to jak trhu residenčních zákazníků, tak velkoobchodního trhu a korporátních klientů včetně služeb ATX. Datové služby a Internet Situace na datovém trhu byla pro Dial Telecom, a. s., v roce 2011 opět velice příznivá. Díky dalším velkým investicím do přenosových technologií, jak na metropolitní síti v Praze, tak na národní síti v ČR, byl Dial Telecom, a. s., schopen realizovat zakázky na optické síti v nových lokalitách (především optická síť v Praze) a dále na národní síti v ČR. Dial Telecom, a. s., se v roce 2011 opět zaměřil na rozvoj svých služeb především na bázi IP. Firemní klientela, ale i mezinárodní telekomunikační operátoři (síťová řešení a připojení klientů), tyto služby poptávají v čím dál větší míře a tradiční řešení na bázi SDH jsou dnes požadována minoritně. Společnost také pokračovala v instalaci kabelů do své optické sítě na trase Brno Český Těšín. Jde o dlouhodobé zaměření společnosti na nejmodernější kabely, které společnost každý rok instaluje do své národní sítě. Proto je vnímána zahraničními i domácími telekomunikačními společnostmi jako lídr v poskytování právě služeb páteřních sítí, 7

6 ať už jde o službu pronájmu okruhu nebo pronájmu optického vlákna. Dial Telecom, a. s., je tak zřejmě jedinou společností v ČR, která ve svém portfoliu má jak prodej služeb, tak i pronájem vláken a prodej chrániček optického kabelu propojujícího okolní země. Skupina Dial Telecom, a. s., dále posilovala své postavení preferovaného partnera pro mnoho mezinárodních telekomunikačních firem, které potřebují připojit v ČR nebo na Slovensku pobočky mezinárodních korporací. Toho společnost dosáhla především nejlepším řešením služeb na bázi IP. Dokáže nabídnout celé portfolio těchto řešení, ať už Ethernet L2, Ethernet over SDH, MPLS, L3VPN apod. Výnosy z poskytování datových služeb a internetu dosáhly 532,0 mil. Kč, což je zvýšení o 6,1 % vůči roku 2010, kdy výnosy dosáhly 501,2 mil. Kč. Obsah Také poskytování tzv. posledních mílí pro mezinárodní operátory je pro Dial Telecom, a. s., čím dál důležitějším segmentem. V minulosti hrála společnost na tomto trhu zanedbatelnou roli, ale rozvojem optických sítí na území ČR a především sítí metropolitních získala v tomto segmentu významné postavení. Dial Telecom, a. s., připojuje Úvodní slovo... pro velkoobchodní zákazníky jejich koncové zákazníky, a tím dále posiluje 2 své metropolitní sítě. Struktura výnosů dle služeb Rozložení výnosů v datových službách ukazuje následující graf. Ten zobrazuje podíl jednotlivých skupin služeb na celkových výnosech z datových služeb v roce Technický rozvoj v roce Celkové rozložení výnosů do.. jednotlivých skupin..... služeb.. 15 za rok 2011 (v tis. Kč) Internet % 30 % Hlasové služby % 7 % Housing % 5 % Rozvaha... Fiber % 13 % 15 % Mapa páteřní sítě Vysunovací Pronájem strana datových okruhů % 4 % 19 % 7 % Interconnect % ATX % Mapa mezinárodní sítě...zadní strana Ostatní obálky (včetně CPS) % 8 První důstojník vidí až za obzor, kde hledá nové příležitosti v neprobádaných telekomunikačních vodách. Kormidelník udržuje správný KURZ plavby, SMĚREM k obchodním úspěchům. Zleva: Aleš Zeman, místopředseda představenstva Zdeněk Sivek, předseda představenstva Tomáš Strašák, člen představenstva 9

7 Přehled služeb přímý prodej Internet Nosnými produkty Dial Telecomu, a. s., jsou dlouhodobě internetové služby. Vlastní páteřní a metropolitní optická síť umožňuje zřídit přístupové linky s maximální možnou kvalitou a, zejména u vysokých kapacit, s velmi zajímavou cenou. Internetová služba je poskytována jako komplexní, zahrnuje vybudování trasy k zákazníkovi, koncová zařízení a garantovaný přístup k internetu. Obsah Mapa páteřní sítě hospodařila se.... získanými Vysunovací strana Mapa mezinárodní sítě...zadní odpovědnost za špičkový strana obálky 10 Lodní pokladník hlídá, aby posádka správně duk át y. Lodní technik Nese technický stav plavidla. Zleva: Ivo Stach, finanční ředitel Ingrid Ledererová, technická ředitelka Data Datové služby, ať už na vrstvě L2 či prostřednictvím technologie MPLS na vrstvě L3, patří ke službám, které jsou hojně využívány společnostmi s více než jednou geografickou pobočkou. Topologie sítě může být uspořádána buď do hvězdice s centrálním přístupovým bodem nebo jako full mash, kde všechny body sítě komunikují navzájem. Stále populárnější jsou přitom mezinárodní VPN, kdy Dial Telecom, a. s., spravuje jednotnou MPLS síť i pro pobočky českých firem v zahraničí. Hlas V oblasti hlasových telekomunikačních služeb patří Dial Telecom, a. s., mezi tradiční poskytovatele. Stabilní a stále využívaná digitální služba na platformě ISDN je v nabídce již standardně doplněna o nabídku VoIP služeb s širokou škálou možných funkcionalit. Virtuální pobočková ústředna Dial Telecomu, a. s., na platformě VoIP patří zejména u odborníků na tuto technologii mezi vyhledávaná řešení. 11

8 Přehled služeb velkoobchod Obsah O společnosti... Radek Brňák, předseda Vysunovací dozorčí rady strana Mapa mezinárodní sítě...zadní Sedící: strana obálky 12 Stojící zleva: David Bečvář, člen dozorčí rady Marek Šťastný, člen dozorčí rady písaři Neunikne nic důležitého a vše zaznamená. plavčík se Stará o pořádekna lodi a udržuje morálku mužstva. navigátor Kontroluje správnost kurzu, který loď nabrala. INTERNETOVÉ SLUŽBY Tyto služby jsou zpravidla provozovány prostřednictvím vlastní unikátní páteřní optické sítě a metropolitní optické sítě v Praze a Bratislavě. Liší se především v poskytované šířce pásma, v možnosti nastavení poměru mezi domácí a zahraniční IP konektivitou a také sjednanými garantovanými parametry služeb. Nejvýznamnější službou je poskytování IP konektivity tranzitních partnerů Dial Telecomu, a. s., a především vlastní konektivity do největších evropských a světových peeringových uzlů. IP služby V současné době má Dial Telecom, a. s., dostatek kapacit ve všech podstatných lokalitách v Pra ze i mimo ni, a to zejména díky vytvoření kapacitních propojení mezi pražskými telehousy a klíčovými předávacími body s ostatními operátory. Protokol MPLS je využíván nejen na páteři, ale stal se standardní dodávanou službou pro zákazníky. Na konci roku 2011 byla kapacita pee ringu s českými ISP 50 Gbps (dvě nezávislé 10Gbps linky do uzlů NIX a 30Gbps přímé peeringy s českými ISP). Kapacita propojení v zahraničních pee rin gových centrech byla 28 Gbps a dalších 15 Gbps pří mých zahraničních peeringových propojů. Kro mě rozšiřování přímého propojení do zahraničních peeringo vých center a navazování přímých vztahů se zahraničními operátory měl ke konci roku 2011 Dial Telecom, a. s., dvě nezávislá připojeni na tranzitní provozovatele IP, každé o kapacitě 10 Gbps. Zvy šování kapacit a počtu přímých propojení v České republice i v zahraničí výrazně zefektivňuje přístup do sítí dalších operátorů. Dial Telecom, a. s., má vlastní technologii v mnoha zahraničních peeringových centrech a je členem peeringových organizací nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v Německu, Holandsku a Velké Británii. Přímé propojení s 635 autonomními systémy, které měl Dial Telecom, a. s., na konci roku 2011, je přínosem pro zákazníky Dial Telecomu, a. s. Aktivní účast v peeringových vztazích mezi operátory Dial Telecomu, a. s., umožňuje dále rozvíjet produkt IP Tranzit i na velkoobchodní bázi. 13

9 Obsah DATA Úvodní slovo... PRONÁJEM OPTICKÝCH 2 VLÁKEN A CHRÁNIČEK Co přinesl rok Dial... Telecom, a.. s.,... je.. největším... 3 poskytovatelem páteřních optických vláken ve střední Evropě. Tato služba nabízí zákazníkům/partnerům možnost pronájmu nenasví cených Obchodní výsledky společnosti... optických vláken páteřních a 5metropolitních sítí Dial Telecomu, a. s., v Praze a Bratislavě, případně i pronájem HDPE trubek. HLASOVÉ SLUŽBY Technický rozvoj v roce Dial... Telecom, a... s.,.. provozuje hlasové služby na dvou technologických platformách. Hlavní ukazatele První..... varianta je.. postavena na mezioperátorských dohodách o propojení tele ko munikačních sítí.. a.. přístupu do. 19veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím propojovacích Finanční hospodaření v roce svazků o kapacitách n E1. Druhá varianta je založena na přenosu hlasových volání prostřednictvím SIP protokolu (Voice Over IP). Služba umožňuje partnerovi především Rozvaha... samostatnou a nezávislou administraci 21 hlasových služeb pro jeho zákazníky a zpracování billingových informací prostřednictvím www rozhraní. Pronájem digitálních telekomunikačních okruhů je realizován jak na protokolech Ethernet, tak i SDH, a to v rychlostech od 64 kbps do n 40 Gbps. Samostatnou kapitolou datových služeb je vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím DWDM technologie. Dial Telecom, a. s., jako první operátor v ČR implementoval na svých mezinárodních trasách technologii n 40 Gbps. Na celé optické síti je možné poskytovat datové přenosy až do výše x-násobku 10 Gbps. V oblasti pronájmů vlnových délek (lambd) se Dial Telecom, a. s., specializuje nejen na pokrytí českých měst, ale i na zahraniční destinace, a to především Frankfurt, Bratislavu, Varšavu a Vídeň. 14 Technický rozvoj v roce 2011 V roce 2011 pokračoval Dial Telecom, a. s., v rozvoji svých sítí a služeb. Velká pozornost byla, s ohledem na nižší růst trhu v ČR a uskutečněné akvizice, věnována optimalizaci sítí a sys témů, rozvoji a nasazení perspektivních síťových technologií, implementaci nových produktů a zvýšení komfortu uživatelů. I přes nepříznivé prognózy trhu došlo k plošnému růstu počtu zřízených zákaznických služeb, jejich kapacit a páteřní infrastruktury jako celku. Infrastruktura Během roku 2011 došlo k rozšíření základních částí sítě: metropolitní optické sítě v Praze, dálkové optické sítě v ČR i v zahraničí a propojů v mezinárodních peeringových centrech. Z klíčových technologií byl rozvoj zaměřen na optické sítě, WDM technologie, rádiové spo je typu bod-bod, MPLS sítě v oblasti IP a VoIP v hlasových službách. Na druhé straně byla přehodnocena výstavba v oblasti metalické sítě formou LLU, z důvo dů špatného regulačního prostředí. Všechny LLU služby byly migrovány na jednodušší a efektivnější velkoobchodní model xdsl. Dálková optická síť V roce 2010 zahájila společnost Dial Telecom, a. s., rozsáhlou výstavbu tras na Moravě, která pokračovala i v roce V roce 2010 byla zahájena stavba Libhošť Žukov. V roce 2011 byla stavba dokončena a byl dostavěn kolokační technologický objekt v Libhošti. V roce 2011 byla zahájena a dokončena stavba DOK72 Mladotice Rozvadov. Na tyto akce navázala příprava stavby DOK Těchlovice Stříbro a další stavby na Moravě, včetně kolokačního prostoru v Olomouci vlastní stavba proběhne v roce V rámci republikové sítě se rovněž stavěly kratší úseky pro připojení zákazníků. V roce 2011 byla dálková síť rozšířena celkem o 146 km, tj km vláken. Metropolitní síť V metropolitní optické síti pokračovalo zvyšování efektivity stávajících tras, stavba nových tras a zejména odboček pro připojení zákazníků. Z kvantitativního pohledu byla síť 15

10 Obsah zvětšena na 850 km vláken (přírůstek cca 150 km), pokračovalo mikrotrubičkování v části sítě. Pro zvýšení kapacity je i metropolitní síť postupně vybavována WDM technologiemi, byly instalovány desítky CWDM multiplexorů a zároveň byl do ostrého provozu uveden DWDM systém pro páteřní metropolitní síť. Rádiová sít Rozvoj rádiové sítě doplňoval pokrytí do oblastí bez optické infrastruktury. Ve spolupráci s dodavateli a servisními firmami jsme instalovali stovky spojů v kapacitách od jednotek Mbps do 1 Gbps. Došlo k optimalizaci vysílacích bodů sítí Volný, a. s., a Dial Telecom, a. s., a ke sjednocení používaných technologií. Housing Dial Telecom, a. s., poskytuje možnost umístění technologie svých zákazníků ve všech podstatných kolokačních a propojovacích centrech v Praze, v roce 2011 Obchodní výsledky společnosti... byla zvětšena 5kapacita propojení mezi těmito centry s důrazem na kooperaci s ostatními operátory. Dial Telecom, a. s., provozuje vlastní kolokační centra v Karlíně Přehled služeb přímý prodej (corso) a. u. Nákladového 11 nádraží (Nagano), v nichž provedl v roce 2011 zásadní Přehled služeb velkoobchod technologickou renovaci v oblasti dohledu, klimatizací, přístupů a stabilního hasicího zařízení. Hlavní ukazatele Přenosové technologie Finanční hospodaření v roce Dial... Telecom, a. s., nyní disponuje rozsáhlou vlastní přenosovou infrastrukturou pro poskytování služeb, a to ve škále pronájmu optických vláken, pronájmu DWDM lambd, pronájmu synchronních okruhů, jakož i pronájmu ethernetových Rozvaha... spojů, a zároveň 21 tyto kapacity používá pro vyšší vrstvy sítě (IP, MPLS, hlas) a pro komplexní nabídku služeb. WDM V roce 2011 Dial Telecom, a. s., dobře zvládl testování 40G přenosů ve své DWDM Kontakty...Zadní strana síti. Po obálky úspěšných testech i nejdelšího úseku 1100 km byl systém nasazen do 16 komerčního provozu mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem. Zákazníkům je nyní možné nabízet v rámci vlastní páteřní sítě kapacitu až n 40 G. Základní topologie DWDM sítě je Frankfurt n. M. Praha Brno Ostrava Český Těšín (hranice CZ/PL), dále Praha Ústí n. L. Liberec Hradec Králové Ostrava, Praha Jihlava Č. Budějovice Písek a Praha Břeclav Zlín Bratislava. Celková délka DWDM tras je více než 2800 km. SDH Do přenosové vrstvy sítě byla zaintegrována SDH páteřní síť původně provozovaná společností Volný, a. s. Tato technolgie byla jednotně upgradována na rychlost 2,5 G (STM-16) a byla provedena její optimalizace v uzlech Praha a Brno. IP infrastruktura MPLS Rozvoj páteře pro poskytování IP služeb byl zaměřen na využití a rozšíření perspektivní technologie MPLS, zvýšení kapacit páteřních linek a rozšíření propojovacích bodů. Byla přepracována a implementována plná redundance jádra sítě a posílena páteřní konektivita. IP MPLS infrastruktura je navržena tak, že slouží nejen pro tradiční přístup k internetu, ale zejména pro poskytování dvou a vícebodových ethernetových VPN, plně transparentních pro zákazníky. Peering Dial Telecom, a. s., byl v roce 2011 aktivní i v oblasti propojení. Nyní má síť Dial Teleco mu, a. s., přímé propojení (peering) s cca 650 autonomními systémy, a to v kapacitách 20 Gbps NIX ČR, 30 Gbps přímé propoje v ČR, 30 Gbps přímá za hraniční propojení a 20 Gbps propojení do tranzitních zahraničních sítí. Hlasové služby V roce 2011 se Dial Telecom, a. s., soustředil na posilování a konsolidaci hlasové infrastruktury spojovaných sítí Dial a Volný. Byl zahájen víceletý projekt obnovy 17

11 Obsah V roce 2011 byl spuštěn nový zákaznický portál, proběhla implementace nového OHS automatu pro přenositelnost čísel, byla realizována nová im- mentace OHS automatu pro objednávání ADSL služeb a všechny sys- ple témy byly integrovány do interního informačního systému firmy. a rozšíření kapacity centrálního hlasového switche a související hlasové infrastruktury s cílem zvýšení stability služeb, rozvoje a zavedení nových služeb a optimalizace nákladů. V roce 2011 byla uzavřena první fáze projektu (výběr a implementace) a zahájena druhá fáze projektu (migrace stávajících služeb). Hlasová infrastruktura nyní podporuje klasický TDM přenos hlasu, služby VoIP (Voice over Internet Protocol) a nadstavbové služby (skupiny volání, přesměrování, call centra, ), a to v modelu pro koncové zákazníky i pro vel koobchodní partnery společnosti Dial Telecom, a. s. Systémy 18 Hlavní ukazatele v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb a zboží EBITDA (Provozní zisk + odpisy) Míra investic (CAPEX/tržby) 7,3 % 7,3 % 8,8 % Zisk před zdaněním Hotovost k Počet zaměstnanců Finanční hospodaření v roce 2011 Oproti roku 2010 zvýšila společnost provozní výsledek hospodaření, a to i přes pokles tržeb. Provozní výsledek hospodaření v roce 2010 byl 78,2 mil Kč, v roce ,7 mil. Kč. Tento stav je důsledkem realizace řady synergií a úspor po fúzi s odštěpným závodem společnosti Volný, a. s., která se uskutečnila k rozhodnému datu V roce 2011 vznikla odštěpením sesterská společnost Fiber Services, a. s., jejíž náplní je poskytování komplexních technických služeb na optických trasách na území celé ČR. Tyto služby jsou poskytovány jak společnosti Dial Telecom, a. s., tak zejména třetím stranám podnikajícím na území České republiky. 19

12 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Rozvaha (v tis. Kč) Obsah I. Tržby za prodej zboží A Náklady na prodané zboží Obchodní marže 48 9 II. Výkony B Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady D Daně a poplatky E III. F G Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a oprav. pol. v pro voz. oblasti a komplex. nákladů PO IV. Ostatní provozní výnosy H Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Netto Netto AKTIVA CELKEM B Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 40 C Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení Netto Netto PASIVA CELKEM A Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál a kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B Cizí zdroje B. I. Rezervy 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení

13 NÁRODNÍ PÁTEŘNÍ SÍŤ Berlín Amsterdam POL SKO Varšava (s partnery) Mnichov Norimberk INTERNETOVÁ KONEKTIVITA Mezinárodní 10 Gbps Telia 10 Gbps Tiscali N Gbps DE-CIX; N Gbps KleyRex N Gbps ECIX N Gbps AMS-IX N Gbps LINX Národní N Gbps NIX.CZ LEGENDA POPs WDM technologie Metropolitní síť Optická síť Přístupové body R AKOUSKO Vídeň SLOVENSKO Budapešt O společnosti Akciová společnost Dial Telecom, a. s., je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom, a. s., činí v současnosti kilometrů v rámci České republiky a 185 km kabelových tras s přibližně km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2 KALENDÁŘ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ 5 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 7 3.1 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2008. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, přes

Více

Renault Leasing CZ, s.r.o.

Renault Leasing CZ, s.r.o. Renault Leasing CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Profil společnosti...4. Úvodní slovo jednatelů...6 Zpráva o činnosti společnosti...8 Zpráva auditora...16 Finanční část...18 Rozvaha...22 Výkaz zisku

Více

Zkušenosti mají budoucnost

Zkušenosti mají budoucnost Zkušenosti mají budoucnost Výroční zpráva 2011 Zkušenosti mají budoucnost Výroční zpráva 2011 Sixt vzpomeňte si na minulost, představte si budoucnost Sixt má stoleté zkušenosti. Zkušenosti, které tvoří

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

02. 03. 04. 04. 01. 04. 02. 04. 02. 01. 04. 02. 02. 04. 03. 04. 04.

02. 03. 04. 04. 01. 04. 02. 04. 02. 01. 04. 02. 02. 04. 03. 04. 04. 2010 Výroční zpráva 01 Obsah 01. 02. 03. 04. 04. 01. 04. 02. 04. 02. 01. 04. 02. 02. 04. 03. 04. 04. 04. 04. 01. 04. 04. 02. 05. 05. 01. 05. 02. 06. 06. 01. 06. 01. 01. 06. 01. 02. 06. 02. 06. 03. 07.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

SIXT STANOVTE SI CÍLE A MĚJTE SEZNAM PŘÁNÍ

SIXT STANOVTE SI CÍLE A MĚJTE SEZNAM PŘÁNÍ Výroční zpráva 2009 II Výroční zpráva 2009 SIXT STANOVTE SI CÍLE A MĚJTE SEZNAM PŘÁNÍ Sixt je největším poskytovatelem komplexního řešení pro zajištění mobility firemních zaměstnanců. Každá firma má své

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více