Zpráva o hospodaření za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření za rok 2011"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ PÁTEŘNÍ SÍŤ Warszava Dresden POLSKO LONDON LINX AMSTERDAM AMS-IX Frankfurt am Main Stuttgart Nürnberg Hora Svaté Kateøiny Rozvadov Waidhaus Karlovy Vary Plzeň Ústí nad Labem Praha Hradec Králové Jihlava Èeské Budìjovice Liberec Pardubice Ivanèice Olomouc Brno Zlín Ostrava Èeský Tìšín Cieszyn Krakow SLOVENSKO Uzghorod UKRAJINA München Salzburg RAKOUSKO Wien Bratislava Rajka Budapest Zpráva o hospodaření za rok 2011 Centrála Česká republika Praha Dial Telecom, a. s. IČ: , DIČ: CZ Corso Karlín, Křižíkova 36a / 237, Praha 8 tel.: , fax: Přímé obchodní zastoupení Morava Dial Telecom, a. s. IČ: , DIČ: CZ Cejl 20, Brno tel.: , fax:

2 Obsah Zpráva o hospodaření za rok 2011

3 Úvodní slovo Co přinesl rok 2011 Vážení zákazníci, akcionáři, zaměstnanci, cílem společnosti Dial Telecom, a. s., je být první volbou v oblasti pevných telekomunikačních služeb pro firemní zákazníky, ISP a mezi národní telekomunikační poskytovatele v rámci České republiky. K tomuto cíli směřovaly naše kroky i v roce Výrazným způsobem jsme posílili tranzitní telekomunikační infrastrukturu, po kračovalo rozšiřování metropolitní optické sítě v Praze a portfolio služeb se rozrostlo o několik perspektivních produktů. I přes meziroční pokles tržeb, způsobený poklesem telekomunikačního trhu jako celku z důvodu stagnace ekonomiky, substitucí Obsahfixních hlasových služeb do sítí GSM, poklesem cen a prodejem neperspektivních produktových řad, které jsme získali akvizicemi v předchozích letech, dokázal Dial Telecom, a. s., meziročně zvýšit hospodářský výsledek před zdaněním o více než 20 procent na 43,13 milionů korun. V roce 2011 jsme poskytovali služby více než společnostem a velkou výzvou pro nás bylo získání podílu na službách pro státní Co přinesl rok správu Obchodní výsledky Z důvodu společnosti zrušení tendru... ze strany státu se nám to sice nepodařilo, nicméně naše aktivita a společenská poptávka 5po transparentní soutěži nám v následujících letech zajistí zajímavou obchodní příležitost podílet se na službách pro stát. Situace na telekomunikačním trhu fixních sítí v ČR neumožňuje zajímavý generický růst, a proto pro nás zůstávají výzvou realizace Přehled služeb smysluplných velkoobchod akvizičních.. příležitostí a. jejich..... následné začlenění do... společnosti Dial... Telecom, a... s Technický rozvoj Děkuji zaměstnancům v roce za.. trvalé..... pracovní nasazení, za.. pozitivní přístup..... ke.. každodenním činnostem i za.. vytváření přátelské 15 atmosféry Hlavní ukazatele ve společnosti Zdeněk Sivek, předseda představenstva V roce 2011 vznikla odštěpením sesterská společnost Fiber Services, a. s., jejíž náplní je poskytování komplexních technických slu žeb na optických trasách na území celé České republiky. Dial Telecom, a. s., vyhrál spor s organizátorem nákupu telekomunikačních služeb pro stát Ministerstvem vnitra který svými podmínkami vylučoval všechny nové alternativní operátory z tendru, jehož hodnota se odhadovala na 1,5 mld. Kč. Dial Telecom, a. s., začlenil do svého portfolia novou službu SMS brána. Její zavedení reaguje na poptávku po službách zpoplatněných SMS tzv. prémiové SMS. Dial Telecom, a. s., zprovoznil 40 G přenosů ve své DWDM síti. Po úspěšných testech i nejdelšího úseku km byl systém nasazen do komerčního provozu mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem. Zákazníkům je nyní možné nabízet v rámci vlastní páteřní sítě kapacitu až n 40 G. V rámci pražské metropolitní sítě došlo k významnému propojení oblasti Vinohradské ulice (THP) na Bohdalec a dále do klíčového Telehouse Cecolo (dříve Sitel). Google Czech Republic, s. r. o., je od února 2011 odběratelem datových služeb od Dial Telecomu, a. s., a od října 2011 též služeb hla s ov ých. Pro SYNOT ICT Services, a. s., vybudoval Dial Telecom, a. s., technicky velice náročnou, zálohovanou datovou linku mezi Uherským Hradištěm a Popradem. Dial Telecom, a. s., obnovil kontrakt se společností Electro World, a. s., na propojení všech prodejen, souběžně se změnou technických parametrů hlasových služeb z digitálních na VoIP. Skype Czech Republic, s. r. o., odebírá pro své potřeby nově ve svém sídle 100megabitovou internetovou konektivitu. Dial Telecom, a. s., získal dva velké callcentrové zákazníky: společnosti Europ Assistance, s. r. o., a Atento Česká republika, a.s. Dial Telecom, a. s., získal i zakázky z okruhu státní správy (služba datových okruhů pro Národní muzeum, garantované internetové připojení pro Ústav pro výzkum totalitních režimů, MPLS propojení poboček Archivu bezpečnostních složek). 3

4 Obchodní výsledky společnosti Obsah 4 Kapitán nese odpovědnost za celou loď i posádku a provází společnost neklidnými vodami současného byznysu. Zdeněk Sivek, předseda představenstva Situace na trhu Z pohledu společnosti Dial Telecom, a. s., je nejvýznamnější trh datových služeb, ze kterého pochází 66 % tržeb společnosti. I v roce 2011 pokračovala konsolidace trhu datových služeb a došlo také k významnému snižování cen. To se v různých segmentech trhu pohybuje již několik let stabilně v rozmezí %. Velká konkurence na trhu poskytování datových služeb způsobuje, že klienti dostávají každý rok větší kapacitu za nižší ceny, přičemž tento trend je patrný téměř ve všech zemích světa, kde fungují tržní principy. I když je sektor fixních a mobilních služeb technologicky oddělený, v obchodní sféře to neplatí. Snaha mobilních operátorů pronikat i do fixních sítí je silná, protože komerční nabídka spojených mobilních i fixních služeb je marketingově zajímavá. Mobilní operátoři ale pochopili, že bez zkušeností a vlastnictví takových fixních sítí je penetrace na tento trh nemožná, a tak je patrná jejich snaha kupovat služby optických sítí nebo rovnou optická vlákna samotná. Pro společnost Dial Telecom, a. s., je tento trend velkou výzvou, protože jako vlastník tranzitních optických sítí napříč Českou republikou propojující rovněž okolní státy stává se pro mobilní operátory přirozeným partnerem. Pro trh hlasových služeb v České republice bylo nejdůležitější změnou snížení propojovacích poplatků do mobilních sítí. Cena se dále snížila z 1,37 Kč na 1,08 Kč za minutu. I tento pokles nic nemění na faktu, jak pokřivený je lokální trh pod taktovkou regulátora ČTÚ. Propojovací poplatky do pevných sítí jsou totiž na mnohem nižších úrovních. ČTÚ také zcela fatálně selhává na poli zavedení virtuálního mobilního operátora. Tato tržní funkcionalita částečně odstraňuje oligopolní postavení mobilního trhu a neexistenci vlastní nabídky mobilních služeb v sítích fixních operátorů v mnoha zemích EU. Klientela společnosti Dial Telecom Společnost Dial Telecom, a. s., si upevnila na trhu postavení v oblasti poskytování služeb pro velkoobchodní i firemní klientelu. Celkové tržby z prodeje služeb klesly o 5,3 % vzhledem ke konsolidaci výnosů se společností Volný. Pokles celého tele komunikačního trhu v roce 2011 se odhaduje na 5 10 %. Co se týká počtu klientů, měla společnost Dial Telecom, a. s., k celkem klientů, z toho zákazníků korporátního oddělení (firemní zákazníci a státní sféra) a 277 velkoobchodních zákazníků. Tento poměr však nevystihuje rozložení výnosů. Ten činil v prosinci ,3 % výnosů z prodeje služeb maloobchodním klientům a 57,5 % velkoobchodním. Zbytek 0,2 % výnosů představují ostatní prodeje společnosti. Tento nepoměr je způsoben mnohem vyšší průměrnou hodnotou zakázky na velkoobchodním trhu oproti trhu maloobchodnímu. 5

5 Výnosy maloobchod, velkoobchod rozložení prodeje v prosinci 2011 Výnosy z prodeje datových a hlasových služeb dosáhly celkem 806,0 mil. Kč, z toho datové služby a internet 532,0 mil. Kč, hlasové služby 266,0 mil. Kč a ostatní obchodní případy 8,1 mil. Kč. Oproti roku 2010, kdy Dial Telecom, a. s., realizoval srovnatelné výnosy ze služeb ve výši 850,7 mil. Kč, jde o pokles o 44,7 mil. Kč, tedy o 5,3 %. 42,3 % Trh firemních zákazníků 42,3 % Rozložení výnosů ze služeb v roce 2011 Velkoobchodní trh 57,5 % 57,5 % 0,2 % Ostatní 0,2 % 62,0 % Internet a Datové služby 62,0 % (532,0 mil. Kč) Obsah 37,0 % Hlasové služby Ostatní služby 37,0 % (266,0 mil. Kč) 1,0 % (8,1 mil. Kč) Úvodní slovo... Vývoj tržeb ze služeb v roce Co přinesl rok Díky.... zmíněné konsolidaci zákazníků společnosti Volný,.... a... s.,.. došlo..... v. některých kategoriích výnosů k mírnému poklesu v řádu procent. Výjimkou jsou některé služby, které Volný, a. s., neposkytoval, např. pronájem vláken. Trvalým trendem Obchodní výsledky společnosti... je pokles výnosů z hlasových služeb a koncentrace na datové služby. Tento trend ve výnosech 5 je patrný v ČR u všech Přehled služeb přímý prodej.... fixních operátorů Výnosy z prodeje služeb a jednorázových případů v letech 2006 až ,6 mil. Kč ,1 mil. Kč ,9 mil. Kč ,5 mil. Kč ,7 mil. Kč ,0 mil. Kč Mapa mezinárodní sítě...zadní strana obálky 6 1,0 % Hlasové služby Výnosy z hlasových služeb dosáhly v roce 2011 celkem 266,0 mil. Kč a šlo tak o pokles o 67,1 mil. Kč oproti roku 2010, kdy tržby dosáhly 333,1 mil. Kč. Tento pokles je zapříčiněn především konsolidací zákazníků společnosti Volný, a. s., a to jak trhu residenčních zákazníků, tak velkoobchodního trhu a korporátních klientů včetně služeb ATX. Datové služby a Internet Situace na datovém trhu byla pro Dial Telecom, a. s., v roce 2011 opět velice příznivá. Díky dalším velkým investicím do přenosových technologií, jak na metropolitní síti v Praze, tak na národní síti v ČR, byl Dial Telecom, a. s., schopen realizovat zakázky na optické síti v nových lokalitách (především optická síť v Praze) a dále na národní síti v ČR. Dial Telecom, a. s., se v roce 2011 opět zaměřil na rozvoj svých služeb především na bázi IP. Firemní klientela, ale i mezinárodní telekomunikační operátoři (síťová řešení a připojení klientů), tyto služby poptávají v čím dál větší míře a tradiční řešení na bázi SDH jsou dnes požadována minoritně. Společnost také pokračovala v instalaci kabelů do své optické sítě na trase Brno Český Těšín. Jde o dlouhodobé zaměření společnosti na nejmodernější kabely, které společnost každý rok instaluje do své národní sítě. Proto je vnímána zahraničními i domácími telekomunikačními společnostmi jako lídr v poskytování právě služeb páteřních sítí, 7

6 ať už jde o službu pronájmu okruhu nebo pronájmu optického vlákna. Dial Telecom, a. s., je tak zřejmě jedinou společností v ČR, která ve svém portfoliu má jak prodej služeb, tak i pronájem vláken a prodej chrániček optického kabelu propojujícího okolní země. Skupina Dial Telecom, a. s., dále posilovala své postavení preferovaného partnera pro mnoho mezinárodních telekomunikačních firem, které potřebují připojit v ČR nebo na Slovensku pobočky mezinárodních korporací. Toho společnost dosáhla především nejlepším řešením služeb na bázi IP. Dokáže nabídnout celé portfolio těchto řešení, ať už Ethernet L2, Ethernet over SDH, MPLS, L3VPN apod. Výnosy z poskytování datových služeb a internetu dosáhly 532,0 mil. Kč, což je zvýšení o 6,1 % vůči roku 2010, kdy výnosy dosáhly 501,2 mil. Kč. Obsah Také poskytování tzv. posledních mílí pro mezinárodní operátory je pro Dial Telecom, a. s., čím dál důležitějším segmentem. V minulosti hrála společnost na tomto trhu zanedbatelnou roli, ale rozvojem optických sítí na území ČR a především sítí metropolitních získala v tomto segmentu významné postavení. Dial Telecom, a. s., připojuje Úvodní slovo... pro velkoobchodní zákazníky jejich koncové zákazníky, a tím dále posiluje 2 své metropolitní sítě. Struktura výnosů dle služeb Rozložení výnosů v datových službách ukazuje následující graf. Ten zobrazuje podíl jednotlivých skupin služeb na celkových výnosech z datových služeb v roce Technický rozvoj v roce Celkové rozložení výnosů do.. jednotlivých skupin..... služeb.. 15 za rok 2011 (v tis. Kč) Internet % 30 % Hlasové služby % 7 % Housing % 5 % Rozvaha... Fiber % 13 % 15 % Mapa páteřní sítě Vysunovací Pronájem strana datových okruhů % 4 % 19 % 7 % Interconnect % ATX % Mapa mezinárodní sítě...zadní strana Ostatní obálky (včetně CPS) % 8 První důstojník vidí až za obzor, kde hledá nové příležitosti v neprobádaných telekomunikačních vodách. Kormidelník udržuje správný KURZ plavby, SMĚREM k obchodním úspěchům. Zleva: Aleš Zeman, místopředseda představenstva Zdeněk Sivek, předseda představenstva Tomáš Strašák, člen představenstva 9

7 Přehled služeb přímý prodej Internet Nosnými produkty Dial Telecomu, a. s., jsou dlouhodobě internetové služby. Vlastní páteřní a metropolitní optická síť umožňuje zřídit přístupové linky s maximální možnou kvalitou a, zejména u vysokých kapacit, s velmi zajímavou cenou. Internetová služba je poskytována jako komplexní, zahrnuje vybudování trasy k zákazníkovi, koncová zařízení a garantovaný přístup k internetu. Obsah Mapa páteřní sítě hospodařila se.... získanými Vysunovací strana Mapa mezinárodní sítě...zadní odpovědnost za špičkový strana obálky 10 Lodní pokladník hlídá, aby posádka správně duk át y. Lodní technik Nese technický stav plavidla. Zleva: Ivo Stach, finanční ředitel Ingrid Ledererová, technická ředitelka Data Datové služby, ať už na vrstvě L2 či prostřednictvím technologie MPLS na vrstvě L3, patří ke službám, které jsou hojně využívány společnostmi s více než jednou geografickou pobočkou. Topologie sítě může být uspořádána buď do hvězdice s centrálním přístupovým bodem nebo jako full mash, kde všechny body sítě komunikují navzájem. Stále populárnější jsou přitom mezinárodní VPN, kdy Dial Telecom, a. s., spravuje jednotnou MPLS síť i pro pobočky českých firem v zahraničí. Hlas V oblasti hlasových telekomunikačních služeb patří Dial Telecom, a. s., mezi tradiční poskytovatele. Stabilní a stále využívaná digitální služba na platformě ISDN je v nabídce již standardně doplněna o nabídku VoIP služeb s širokou škálou možných funkcionalit. Virtuální pobočková ústředna Dial Telecomu, a. s., na platformě VoIP patří zejména u odborníků na tuto technologii mezi vyhledávaná řešení. 11

8 Přehled služeb velkoobchod Obsah O společnosti... Radek Brňák, předseda Vysunovací dozorčí rady strana Mapa mezinárodní sítě...zadní Sedící: strana obálky 12 Stojící zleva: David Bečvář, člen dozorčí rady Marek Šťastný, člen dozorčí rady písaři Neunikne nic důležitého a vše zaznamená. plavčík se Stará o pořádekna lodi a udržuje morálku mužstva. navigátor Kontroluje správnost kurzu, který loď nabrala. INTERNETOVÉ SLUŽBY Tyto služby jsou zpravidla provozovány prostřednictvím vlastní unikátní páteřní optické sítě a metropolitní optické sítě v Praze a Bratislavě. Liší se především v poskytované šířce pásma, v možnosti nastavení poměru mezi domácí a zahraniční IP konektivitou a také sjednanými garantovanými parametry služeb. Nejvýznamnější službou je poskytování IP konektivity tranzitních partnerů Dial Telecomu, a. s., a především vlastní konektivity do největších evropských a světových peeringových uzlů. IP služby V současné době má Dial Telecom, a. s., dostatek kapacit ve všech podstatných lokalitách v Pra ze i mimo ni, a to zejména díky vytvoření kapacitních propojení mezi pražskými telehousy a klíčovými předávacími body s ostatními operátory. Protokol MPLS je využíván nejen na páteři, ale stal se standardní dodávanou službou pro zákazníky. Na konci roku 2011 byla kapacita pee ringu s českými ISP 50 Gbps (dvě nezávislé 10Gbps linky do uzlů NIX a 30Gbps přímé peeringy s českými ISP). Kapacita propojení v zahraničních pee rin gových centrech byla 28 Gbps a dalších 15 Gbps pří mých zahraničních peeringových propojů. Kro mě rozšiřování přímého propojení do zahraničních peeringo vých center a navazování přímých vztahů se zahraničními operátory měl ke konci roku 2011 Dial Telecom, a. s., dvě nezávislá připojeni na tranzitní provozovatele IP, každé o kapacitě 10 Gbps. Zvy šování kapacit a počtu přímých propojení v České republice i v zahraničí výrazně zefektivňuje přístup do sítí dalších operátorů. Dial Telecom, a. s., má vlastní technologii v mnoha zahraničních peeringových centrech a je členem peeringových organizací nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v Německu, Holandsku a Velké Británii. Přímé propojení s 635 autonomními systémy, které měl Dial Telecom, a. s., na konci roku 2011, je přínosem pro zákazníky Dial Telecomu, a. s. Aktivní účast v peeringových vztazích mezi operátory Dial Telecomu, a. s., umožňuje dále rozvíjet produkt IP Tranzit i na velkoobchodní bázi. 13

9 Obsah DATA Úvodní slovo... PRONÁJEM OPTICKÝCH 2 VLÁKEN A CHRÁNIČEK Co přinesl rok Dial... Telecom, a.. s.,... je.. největším... 3 poskytovatelem páteřních optických vláken ve střední Evropě. Tato služba nabízí zákazníkům/partnerům možnost pronájmu nenasví cených Obchodní výsledky společnosti... optických vláken páteřních a 5metropolitních sítí Dial Telecomu, a. s., v Praze a Bratislavě, případně i pronájem HDPE trubek. HLASOVÉ SLUŽBY Technický rozvoj v roce Dial... Telecom, a... s.,.. provozuje hlasové služby na dvou technologických platformách. Hlavní ukazatele První..... varianta je.. postavena na mezioperátorských dohodách o propojení tele ko munikačních sítí.. a.. přístupu do. 19veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím propojovacích Finanční hospodaření v roce svazků o kapacitách n E1. Druhá varianta je založena na přenosu hlasových volání prostřednictvím SIP protokolu (Voice Over IP). Služba umožňuje partnerovi především Rozvaha... samostatnou a nezávislou administraci 21 hlasových služeb pro jeho zákazníky a zpracování billingových informací prostřednictvím www rozhraní. Pronájem digitálních telekomunikačních okruhů je realizován jak na protokolech Ethernet, tak i SDH, a to v rychlostech od 64 kbps do n 40 Gbps. Samostatnou kapitolou datových služeb je vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím DWDM technologie. Dial Telecom, a. s., jako první operátor v ČR implementoval na svých mezinárodních trasách technologii n 40 Gbps. Na celé optické síti je možné poskytovat datové přenosy až do výše x-násobku 10 Gbps. V oblasti pronájmů vlnových délek (lambd) se Dial Telecom, a. s., specializuje nejen na pokrytí českých měst, ale i na zahraniční destinace, a to především Frankfurt, Bratislavu, Varšavu a Vídeň. 14 Technický rozvoj v roce 2011 V roce 2011 pokračoval Dial Telecom, a. s., v rozvoji svých sítí a služeb. Velká pozornost byla, s ohledem na nižší růst trhu v ČR a uskutečněné akvizice, věnována optimalizaci sítí a sys témů, rozvoji a nasazení perspektivních síťových technologií, implementaci nových produktů a zvýšení komfortu uživatelů. I přes nepříznivé prognózy trhu došlo k plošnému růstu počtu zřízených zákaznických služeb, jejich kapacit a páteřní infrastruktury jako celku. Infrastruktura Během roku 2011 došlo k rozšíření základních částí sítě: metropolitní optické sítě v Praze, dálkové optické sítě v ČR i v zahraničí a propojů v mezinárodních peeringových centrech. Z klíčových technologií byl rozvoj zaměřen na optické sítě, WDM technologie, rádiové spo je typu bod-bod, MPLS sítě v oblasti IP a VoIP v hlasových službách. Na druhé straně byla přehodnocena výstavba v oblasti metalické sítě formou LLU, z důvo dů špatného regulačního prostředí. Všechny LLU služby byly migrovány na jednodušší a efektivnější velkoobchodní model xdsl. Dálková optická síť V roce 2010 zahájila společnost Dial Telecom, a. s., rozsáhlou výstavbu tras na Moravě, která pokračovala i v roce V roce 2010 byla zahájena stavba Libhošť Žukov. V roce 2011 byla stavba dokončena a byl dostavěn kolokační technologický objekt v Libhošti. V roce 2011 byla zahájena a dokončena stavba DOK72 Mladotice Rozvadov. Na tyto akce navázala příprava stavby DOK Těchlovice Stříbro a další stavby na Moravě, včetně kolokačního prostoru v Olomouci vlastní stavba proběhne v roce V rámci republikové sítě se rovněž stavěly kratší úseky pro připojení zákazníků. V roce 2011 byla dálková síť rozšířena celkem o 146 km, tj km vláken. Metropolitní síť V metropolitní optické síti pokračovalo zvyšování efektivity stávajících tras, stavba nových tras a zejména odboček pro připojení zákazníků. Z kvantitativního pohledu byla síť 15

10 Obsah zvětšena na 850 km vláken (přírůstek cca 150 km), pokračovalo mikrotrubičkování v části sítě. Pro zvýšení kapacity je i metropolitní síť postupně vybavována WDM technologiemi, byly instalovány desítky CWDM multiplexorů a zároveň byl do ostrého provozu uveden DWDM systém pro páteřní metropolitní síť. Rádiová sít Rozvoj rádiové sítě doplňoval pokrytí do oblastí bez optické infrastruktury. Ve spolupráci s dodavateli a servisními firmami jsme instalovali stovky spojů v kapacitách od jednotek Mbps do 1 Gbps. Došlo k optimalizaci vysílacích bodů sítí Volný, a. s., a Dial Telecom, a. s., a ke sjednocení používaných technologií. Housing Dial Telecom, a. s., poskytuje možnost umístění technologie svých zákazníků ve všech podstatných kolokačních a propojovacích centrech v Praze, v roce 2011 Obchodní výsledky společnosti... byla zvětšena 5kapacita propojení mezi těmito centry s důrazem na kooperaci s ostatními operátory. Dial Telecom, a. s., provozuje vlastní kolokační centra v Karlíně Přehled služeb přímý prodej (corso) a. u. Nákladového 11 nádraží (Nagano), v nichž provedl v roce 2011 zásadní Přehled služeb velkoobchod technologickou renovaci v oblasti dohledu, klimatizací, přístupů a stabilního hasicího zařízení. Hlavní ukazatele Přenosové technologie Finanční hospodaření v roce Dial... Telecom, a. s., nyní disponuje rozsáhlou vlastní přenosovou infrastrukturou pro poskytování služeb, a to ve škále pronájmu optických vláken, pronájmu DWDM lambd, pronájmu synchronních okruhů, jakož i pronájmu ethernetových Rozvaha... spojů, a zároveň 21 tyto kapacity používá pro vyšší vrstvy sítě (IP, MPLS, hlas) a pro komplexní nabídku služeb. WDM V roce 2011 Dial Telecom, a. s., dobře zvládl testování 40G přenosů ve své DWDM Kontakty...Zadní strana síti. Po obálky úspěšných testech i nejdelšího úseku 1100 km byl systém nasazen do 16 komerčního provozu mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem. Zákazníkům je nyní možné nabízet v rámci vlastní páteřní sítě kapacitu až n 40 G. Základní topologie DWDM sítě je Frankfurt n. M. Praha Brno Ostrava Český Těšín (hranice CZ/PL), dále Praha Ústí n. L. Liberec Hradec Králové Ostrava, Praha Jihlava Č. Budějovice Písek a Praha Břeclav Zlín Bratislava. Celková délka DWDM tras je více než 2800 km. SDH Do přenosové vrstvy sítě byla zaintegrována SDH páteřní síť původně provozovaná společností Volný, a. s. Tato technolgie byla jednotně upgradována na rychlost 2,5 G (STM-16) a byla provedena její optimalizace v uzlech Praha a Brno. IP infrastruktura MPLS Rozvoj páteře pro poskytování IP služeb byl zaměřen na využití a rozšíření perspektivní technologie MPLS, zvýšení kapacit páteřních linek a rozšíření propojovacích bodů. Byla přepracována a implementována plná redundance jádra sítě a posílena páteřní konektivita. IP MPLS infrastruktura je navržena tak, že slouží nejen pro tradiční přístup k internetu, ale zejména pro poskytování dvou a vícebodových ethernetových VPN, plně transparentních pro zákazníky. Peering Dial Telecom, a. s., byl v roce 2011 aktivní i v oblasti propojení. Nyní má síť Dial Teleco mu, a. s., přímé propojení (peering) s cca 650 autonomními systémy, a to v kapacitách 20 Gbps NIX ČR, 30 Gbps přímé propoje v ČR, 30 Gbps přímá za hraniční propojení a 20 Gbps propojení do tranzitních zahraničních sítí. Hlasové služby V roce 2011 se Dial Telecom, a. s., soustředil na posilování a konsolidaci hlasové infrastruktury spojovaných sítí Dial a Volný. Byl zahájen víceletý projekt obnovy 17

11 Obsah V roce 2011 byl spuštěn nový zákaznický portál, proběhla implementace nového OHS automatu pro přenositelnost čísel, byla realizována nová im- mentace OHS automatu pro objednávání ADSL služeb a všechny sys- ple témy byly integrovány do interního informačního systému firmy. a rozšíření kapacity centrálního hlasového switche a související hlasové infrastruktury s cílem zvýšení stability služeb, rozvoje a zavedení nových služeb a optimalizace nákladů. V roce 2011 byla uzavřena první fáze projektu (výběr a implementace) a zahájena druhá fáze projektu (migrace stávajících služeb). Hlasová infrastruktura nyní podporuje klasický TDM přenos hlasu, služby VoIP (Voice over Internet Protocol) a nadstavbové služby (skupiny volání, přesměrování, call centra, ), a to v modelu pro koncové zákazníky i pro vel koobchodní partnery společnosti Dial Telecom, a. s. Systémy 18 Hlavní ukazatele v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb a zboží EBITDA (Provozní zisk + odpisy) Míra investic (CAPEX/tržby) 7,3 % 7,3 % 8,8 % Zisk před zdaněním Hotovost k Počet zaměstnanců Finanční hospodaření v roce 2011 Oproti roku 2010 zvýšila společnost provozní výsledek hospodaření, a to i přes pokles tržeb. Provozní výsledek hospodaření v roce 2010 byl 78,2 mil Kč, v roce ,7 mil. Kč. Tento stav je důsledkem realizace řady synergií a úspor po fúzi s odštěpným závodem společnosti Volný, a. s., která se uskutečnila k rozhodnému datu V roce 2011 vznikla odštěpením sesterská společnost Fiber Services, a. s., jejíž náplní je poskytování komplexních technických služeb na optických trasách na území celé ČR. Tyto služby jsou poskytovány jak společnosti Dial Telecom, a. s., tak zejména třetím stranám podnikajícím na území České republiky. 19

12 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Rozvaha (v tis. Kč) Obsah I. Tržby za prodej zboží A Náklady na prodané zboží Obchodní marže 48 9 II. Výkony B Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady D Daně a poplatky E III. F G Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a oprav. pol. v pro voz. oblasti a komplex. nákladů PO IV. Ostatní provozní výnosy H Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Netto Netto AKTIVA CELKEM B Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 40 C Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení Netto Netto PASIVA CELKEM A Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál a kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B Cizí zdroje B. I. Rezervy 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení

13 NÁRODNÍ PÁTEŘNÍ SÍŤ Berlín Amsterdam POL SKO Varšava (s partnery) Mnichov Norimberk INTERNETOVÁ KONEKTIVITA Mezinárodní 10 Gbps Telia 10 Gbps Tiscali N Gbps DE-CIX; N Gbps KleyRex N Gbps ECIX N Gbps AMS-IX N Gbps LINX Národní N Gbps NIX.CZ LEGENDA POPs WDM technologie Metropolitní síť Optická síť Přístupové body R AKOUSKO Vídeň SLOVENSKO Budapešt O společnosti Akciová společnost Dial Telecom, a. s., je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom, a. s., činí v současnosti kilometrů v rámci České republiky a 185 km kabelových tras s přibližně km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Sídlo a kontaktní údaje. Přímé obchodní zastoupení Morava Dial Telecom, a. s. Cejl 20 602 00 Brno

Sídlo a kontaktní údaje. Přímé obchodní zastoupení Morava Dial Telecom, a. s. Cejl 20 602 00 Brno ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2012 Sídlo a kontaktní údaje Centrála Česká republika Praha Dial Telecom, a. s. Corso Karlín Křižíkova 36a/237 186 00 Praha 8 IČO: 28175492 DIĆ: CZ28175492 tel.: +420 226 204 111 fax:

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost

ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost rychlost světla 1 079 252 848,8 km/h vlnová délka viditelného světla 400 800 nm Praha Frankfurt na naší síti: 5 ms Zpráva o hospodaření za rok 2009 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása

Více

Hlavní ukazatele 2006-2008 (v tis. Kč)

Hlavní ukazatele 2006-2008 (v tis. Kč) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Hlavní ukazatele 2006-2008 (v tis. Kč) 2006 2007 2008 Výnosy z prodeje služeb a zboží 212 636 379 116 415 939 EBITDA (provozní zisk + odpisy) 48 624 79 272 80 272 Míra

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Dial Telecom spravuje optickou síť o délce 4 500 km

Dial Telecom spravuje optickou síť o délce 4 500 km Zpráva o hospodaření za rok 2007 Dial Telecom spravuje optickou síť o délce 4 500 km včetně metropolitní sítě v Praze. Metropolitní síť je dlouhá přibližně 350 km, z toho 200 km je na vlastních optických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN - nabídka pro ISPs

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN - nabídka pro ISPs Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN - nabídka pro ISPs Michal Frankl 21. dubna 2016 Obchodní model Operátoři (FO, MNO) Mobilní hlas Mobilní data Fix voice 99,6% pokrytí populace 98,2% pokrytí

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun.

Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun. Tisková zpráva Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun. 29. 7. 2015 Konsolidované provozní výnosy se meziročně stabilizovaly a dosáhly výše 18,393 miliardy korun Provozní zisk před odpisy

Více

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Ing. Monika Syrovátková projektová manažerka ITS NGN Ministerstvo vnitra ČR 29. 7. 2015 ITS NGN Komunikační infrastruktura

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014 Mezitímní zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014 12. listopadu 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až září 2014, připravené

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

ČESKÝ TELECOM. Výsledky za první tři čtvrtletí 2003

ČESKÝ TELECOM. Výsledky za první tři čtvrtletí 2003 ČESKÝ TELECOM Výsledky za první tři čtvrtletí 2003 Konferenční hovor Gabriel Berdár, Předseda představenstva a generální ředitel Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a finanční ředitel 30.10.2003

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010 10. listopadu, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009 29. července 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2009,

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Návrh internetových služeb

Návrh internetových služeb Návrh internetových služeb Str. 1 Přehled služeb UPC Business UPC Business Internet je profesionální řešení pro firemní zákazníky, které vám zajišťuje přístup k internetu. Připojení vám poskytneme s přenosovou

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů

Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů Rok informatiky Boskovice 12.6.2014 JUDr. David Škvařil, Bc. Pavel Ševčík (MěuB), Michal Fišer (Dial Telecom) Kdo je kdo? Dial Telecom provozuje tranzitní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 24. července 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Aby bylo možné připojit Operátora KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect je nezbytné splnění podmínek uvedených v níže uvedených dokumentech,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

350.000 domácností. 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza. Petr Opletal ceo@riomedia.cz

350.000 domácností. 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza. Petr Opletal ceo@riomedia.cz Slu by RIO Media v dosahu 350.000 domácností 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza Petr Opletal ceo@riomedia.cz Agenda -Představení skupiny - Značka, vize -Společnosti ve skupin základní údaje - Akvizice

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Výroční zpráva 2007 Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Obsah Obsah... 2 A. Úvodní slovo.........3 B. Základní údaje o společnosti:......... 4 C. Historie:......... 5 D. Infomace o vývoji

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27. České Radiokomunikace TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development 27. listopadu 2012 České Radiokomunikace Lídr na trhu televizního a rozhlasového vysílání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009 11. listopadu 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Příloha č. 1 Specifikace služby Dark fiber (Pevný optický okruh) č. 1

Příloha č. 1 Specifikace služby Dark fiber (Pevný optický okruh) č. 1 Příloha č. 1 Specifikace služby Dark fiber (Pevný optický okruh) č. 1 Číslo smlouvy (Poskytovatel): Datum zahájení poskytování Služby 1) 1.9.2016 Doba poskytování Služby Doba určitá, 24 měsíců od zřízení

Více

Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7

Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7 Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7 Krátce o společnosti VSHosting s.r.o. Společnost VSHosting s.r.o. vznikla po dlouholeté spolupráci několika fyzických osob v oblasti telekomunikačních služeb

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Kruhová topologie v bezdrátových sítích Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Služby náročné na dostupnost internetu On-line hry Obchodování na finančních trzích VoIP telefonování Video přenosy On-line rádia

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

2011 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP

2011 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2011 Obsah: I. Slovo ředitele společnosti str. 1 PŘÍLOHY Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva auditora 1 I. VII. Slovo ředitele společnosti Liberecká IS a.s.

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Standard pro připojení do CMS. Definice rozhraní mezi CMS a Operátorem

Standard pro připojení do CMS. Definice rozhraní mezi CMS a Operátorem Standard pro připojení do CMS Pro připojení poskytovatele služeb KIVS (dále jen Operátor) k infrastruktuře CMS Interconnect je nezbytné splnění podmínek uvedených v jednotlivých částech tomto dokumentu.

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝVOJ V ROCE 2008

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝVOJ V ROCE 2008 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝVOJ V ROCE 28 Obsah Úvod 1. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 1.1 Tržby ze služeb 1.2 Investice 1.3 Zaměstnanost 2. Hlasové

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2014 Komentované finanční výsledky O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2014 11. února 2015 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za leden až prosinec

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více