ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009"

Transkript

1 Licence: MP1U XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Městská část Praha - Kunratice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ název Městská část Praha - Kunratice ulice, č.p. K Libuši 7 obec Kunratice PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Příloha č. 1 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje hospodářská činnost

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,75 Nedaňové příjmy , , ,48 Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , ,83 Příjmy celkem , , ,06 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , Zrušené místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) , , , Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů , , , Investiční přijaté transfery od obcí , , Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně , , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , , Činnosti knihovnické 8 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Pohřebnictví , , , Přijaté neinvestiční dary , , Domovy , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Zastupitelstva obcí , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 655, Přijaté sankční platby 5 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000, , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů , , Finanční vypořádání minulých let , , Neidentifikované příjmy , Ostatní činnosti j.n ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,06 Z toho konsolidace (pol. 4133, 4134, 4139) , , ,00 ÚHRN PŘIJMU PO KONSOLIDACI , , ,06

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,84 Kapitálové výdaje , , ,15 Výdaje celkem , , ,99 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv 2 019, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 6 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Silnice , , , Budovy, haly a stavby , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Opravy a udržování , , Pitná voda , , Opravy a udržování , , Dary obyvatelstvu , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 3 600, Opravy a udržování , , Revitalizace říčních systémů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb 7 616, Opravy a udržování , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Budovy, haly a stavby , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , Předškolní zařízení , , , Nákup ostatních služeb 3 000, , Opravy a udržování , , Věcné dary , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Základní školy , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 6 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 3314 Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00

4 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních paliv a energie Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 5 000, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary , , Dary obyvatelstvu , , Ostatní záležitosti kultury , , , Opravy a udržování , , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Nákup ostatních služeb , , , Veřejné osvětlení , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, , Nákup ostatních služeb , , , Pohřebnictví , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , Územní plánování , , , Konzultační, poradenské a právní služby 1 190, Ostatní nákupy j.n , Budovy, haly a stavby , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Ochrana půdy a podz.vody proti znečišť.infiltracím , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Konzultační, poradenské a právní služby 2 000, , Nákup ostatních služeb 8 000, , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Sociální rehabilitace , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00

5 Nákup materiálu j.n , , Teplá voda Nákup ostatních služeb , , Pohoštění 2 994, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , Dary obyvatelstvu 8 000, , Nespecifikované rezervy , , Stroje, přístroje a zařízení , , Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 4357 Domovy , , , Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk 286, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 820, Nákup materiálu j.n , ,00 86, Opravy a udržování 7 000, , , Pohoštění 3 000, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000, , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , , Ochranné pomůcky , , , Učebnice a bezpl.poskytované školní potřeby Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání 8 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 2 000, , Věcné dary 800, Požární ochrana dobrovolná část , , , Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Zastupitelstva obcí , , , Nákup materiálu j.n , , Volby do Parlamentu ČR 9 400, , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000, , Nákup materiálu j.n , , Služby peněžních ústavů Nájemné , Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 593, Pohoštění 4 000, , Volby do Evropského parlamentu , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00

6 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 1 000, ,00 250, Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , , Pohoštění , , , Nákup uměleckých předmětů Ostatní nákupy j.n , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000, , , Věcné dary , , , Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím , , Nákup kolků 5 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 5 000, , , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky , , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , Ostatní převody vlastním fondům , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,99 Z toho konsolidace (par. 6330) , , ,00 ÚHRN VYDAJU PO KONSOLIDACI , , ,99 SALDO PŘIJMU A VYDAJU (Příjmy-Výdaje) , , ,07

7 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech(+/-) , , ,07- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) z úspor vlastních zdrojů , , ,07- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu účtů Základní běžný účet , , , ,85- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů , , , ,22- Běžné účty celkem , , , ,07- Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Název peněžního fondu Počáteční stav 1.1. Konečný stav Obrat Sociální fond , , ,00 Fond rezerv a rozvoje , , ,22 Fond domu s chráněnými byty , , ,00 Celkem , , ,22 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,22 Příjmy celkem , , ,22 Výdaje celkem , , ,00 Obrat , , ,22 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) , , ,44 Změna stavu , , ,22- Financování - třída , ,00- VI. MAJETEK AKTIVA celkem ,90 PASIVA celkem ,90 Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,60 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,04 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,19 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,55 Umělecká díla a předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,60 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,15 Materiál Materiál na skladě 9 716, , ,38 Roční účetní závěrky včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru ÚMČ. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

8 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Převody z vlastních rezervních fondů , , , Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů , , , Investiční přijaté transfery od obcí , , Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , , , Neinvestiční transfery obcím , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , Ostatní převody vlastním fondům , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Nákup materiálu j.n. x 9 400,00 x 9 393, volby do Parlamentu 9 400, , , , Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 000,00 x 3 222, Nákup materiálu j.n. x ,00 x , Nájemné x 0,00 x , Nákup ostatních služeb x ,00 x , Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 593, Pohoštění x 4 000,00 x 3 952, Volby EP , , , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz.ppříloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Příspěvková organizace Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy , ,45 Náklady , ,29 Daň z příjmu ,00 Hospodářský výsledek 6 995, ,16 Majetek Stav k 1.1. Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,04 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,96 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,50 Oprávky k dlouhodobému majetku , ,57 Zásoby , ,03 Příspěvková organizace Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy , ,00 Náklady , ,00 Hospodářský výsledek ,00 Vypořádání dotací s rozpočtem ÚSC ,64 Majetek Stav k 1.1. Stav k Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,49 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,45 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , ,45 Materiál na skladě , ,12 Roční účetní závěrky PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru ÚMČ.

9

10

11

12

13

14 Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu MČ Praha Kunratice za rok 2009 Důvodová zpráva k Závěrečnému účtu MČ Praha Kunratice za rok 2009 Závěrečný účet Městské části Praha Kunratice je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č ze dne a v průběhu roku upravován formou rozpočtových opatření, která byla Zastupitelstvem schvalována. Přehled o hospodaření městské části podle základních titulů je uveden v následující tabulce vč. srovnání s rokem 2008 (v tis. Kč): RS RU Skutečnost % k RU Skutečnost Příjmy , , ,54 100, ,47 z toho daňové příjmy 5 508, , ,29 104, ,50 nedaňové příjmy 276,70 429,50 548,71 127,75 960,96 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0, ,00 přijaté transfery , , ,54 100, ,01 v tom: - ze státního rozpočtu 866, , ,39 100,00 818,00 -od obcí-hmp , , ,93 100, ,26 0, , ,00 100, ,00-522,70-522,70-522,68 100,00-522,68 -z vlastních fondů 0, , ,90 100, ,43 Výdaje , , ,62 63, ,26 z toho výdaje běžné , , ,34 80, ,41 výdaje kapitálové 4 400, , ,28 43, ,85 Rozdíl příjmů a výdajů financování , ,00 0,00 0,00 přebytek , ,21 Hospodaření roku 2009 bylo jednoznačně kladné i když vysoká hodnota přebytku, tj ,91 tis. Kč je relativní ve smyslu skutečnosti, že částka zahrnuje nevyčerpaný podíl prostředků ve výši ,31 tis. Kč z přidělené dotace pro oblast předškolního vzdělávání na zvýšení kapacity MŠ. Významným činitelem bylo, že rezerva na výdaje v rámci rozpočtu, vytvořená převodem hospodářského výsledku VHČ roku 2008 a daně z příjmu této činnosti, byla čerpána jen k pokrytí části výdajů a zvyšuje tak přebytek příjmů nad výdaji. Také v čerpání u jednotlivých paragrafů došlo k úsporám. Přihlédnout je třeba také k 100% plnění příjmů, které bylo plynulé a čerpání výdajů probíhalo úměrně v závislosti na nárůstu příjmů. Na konci roku byl plánovaný schodek snížen převodem ve výši 950,00 tis. Kč do fondu pro Dům s chráněnými byty z prostředků hospodářského výsledku VHČ roku 2008 jako forma rezervy pro tento objekt. Celkové výdaje rozpočtu byly čerpány úsporně. 1

15 I. Plnění rozpočtu příjmů: Nejvyšší podíl na plnění příjmů podle druhového třídění má v absolutní hodnotě třída 4, přijaté transfery, která zahrnuje kromě všech přidělených dotací i výše zmíněné převody výsledků hospodaření VHČ předchozího roku. MČ obdržela neinvestiční dotace HMP v celkové výši 531,80 tis. Kč, z toho prostřednictvím MČ pro školské organizace 298,00 tis. Kč na program Škola bez drog a na asistenta pedagoga MŠ a ZŠ. Pro MČ to byla dotace pro místní knihovnu 11,80 tis. Kč a pro Jednotku SDH 222,00 tis. Kč. Podle určeného účelu byly vyčerpány. Ze státního rozpočtu jsme obdrželi 120,00 tis. na volby do EP a 9,39 tis. Kč úhrady výdajů neuskutečněných voleb do PČR. Také investiční dotace schválené ZHMP byly na daný účel použity a vyčerpány, jednalo se o dotaci na rekonstrukci objektu čp. 28 Golčova ulice ve výši 2 200,00 tis. Kč a dotaci 5 300,00 tis. Kč na rekonstrukci objektu čp. 24 Golčova ulice. Jak výše zmíněno, nevyčerpána je dotace na akci Rekonstrukce a přístavba budovy školní jídelny s využitím pro další třídy Mateřské školy, protože se do konce roku nepodařilo zajistit stavební povolení a uhrazeny byly výdaje na projektovou dokumentaci. O část prostředků ve výši ,31 tis. Kč MČ požádala v rámci projednávání finančního vypořádání k ponechání ke stejnému účelu v roce Plnění daňových příjmů tř. 1 dosáhlo 104,89 %, nejvyšší je podíl je daně z nemovitosti. V nedaňových příjmech tř. 2 jsou nejvyšší položkou úroky, vzhledem k tomu, že prostředky z účtu byly ve vyšší míře čerpány až v pozdějším ročním období. MČ obdržela neinvestiční dar 100,00 tis. Kč od fyzické osoby k účelu zlepšení prostředí Domu s chráněnými byty. II. Plnění rozpočtu výdajů: Čerpání běžných výdajů: Celkem běžné výdaje činí ,34 tis. Kč a byly čerpány z 80,90%. V absolutních hodnotách zastává nejvyšší podíl v běžných výdajích školství (6 372,07 tis.), infrastruktura zahrnující údržbu zeleně (2 217,98 tis.), doprava, tj. údržba komunikací (1 537,52 tis.) a mandatorní výdaje na správní činnost včetně pojištění, ostrahy, služeb a oprav (10 554,74 tis.). Věcný obsah podle příslušnosti do jednotlivých kapitol je následující: 01 rozvoj obce (par. 3635): zpracování několika žádostí a poradenství k získání podpory v rámci grantových řízení 266,28 tis. (Centrum volnočasové aktivity, program Strom života, fotovoltaická el. ZŠ, ve čtvrtém čtvrtletí byla provedena úprava rozpočtu po připomínce kontrolního orgánu, že nejde o kapitálové výdaje), zhotoveny byly dvě akustické studie fotbalového hřiště 19,04 tis., projektová dokumentace budoucích přípojek šaten fotbalového hřiště 20,58 tis.; 02 městská infrastruktura(par. 2310, 2321, 2334, 3722, 3731): vodní hospodářství 121,13 tis. představuje údržbu v oblasti odpadních vod, opravu hráze rybníka Ohrada, v oblasti životního prostředí bylo vynaloženo 2 096,85 na údržbu zeleně v obci, odvoz odpadu a ochranu podzemních vod proti znečištění; 03 doprava (par. 2212): výdaje 1 537,52 vynaloženo na údržbu a opravy komunikací, pořízeny byly uliční tabulky orientačního značení v obci; 04 školství, mládež (par. 3111, 3113, 3421): nejvyšší částka připadá na neinvestiční příspěvky Mateřské a Základní škole 5 950,00 tis., dále 92,57 tis. na část oprav, dárky pro děti, prostřednictvím MČ byly převedeny dotace HMP pro MŠ a ZŠ ve výši 298,00 tis. na program Škola bez drog a na asistenta pedagoga, poskytnuty byly příspěvky 31,50 tis. neziskovým organizacím se zaměřením podporovat děti a mládež; 05 zdravotnictví a soc. oblast (par. 4344, 4357, 4359) : 186,91 tis.- poskytnut příspěvek sociálního charakteru 60,00 tis. neziskovým organizacím MO Svazu TP, Počítačovému klubu Křižovatka a o.s. Hornomlýnská, doplněno vybavení v Domě s chráněnými byty, proběhlo 2

16 několik kulturních programů pro seniory, uhrazeny drobné opravy v prostorách Klubu seniorů, poskytnut příspěvek na zájezd seniorů,; 06 kultura, sport (par. 3319, 3412): 1 836,82 tis. představuje provozní výdaje na knihovnu 586,28 tis., dále kulturní výdaje vč. vydávání tiskoviny Kunratický zpravodaj a vedení kroniky 745,96 tis., oprava památkově chráněné kostelní zdi 206,62 tis., příspěvek 300,00 tis. oddílu Slovan Kunratice na údržbu hřiště; 07 bezpečnost (par. 5512): vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů, oprava aut a provozní výdaje budovy zbrojnice 433,71 tis. vlastních zdrojů MČ, vyčerpána byla dotace HMP 222,00 tis.; 08 hospodářství (par. 3632, 3631, 3639): provozní výdaje hřbitova 78,71 tis., provoz veřejného osvětlení před budovou ÚMČ 21,92 tis., projektová dokumentace přípojky el. energie pro Zámecký park a archeologická studie 9,19 tis.; 09 vnitřní správa (par. 6112, 6114, 6117, 6171): výdaje ,70 tis. na správní činnost včetně pojištění, ostrahy, služeb a oprav, zahrnuty jsou i výdaje kryté dotacemi ze SR na volby tj. 129,39 tis. Čerpání kapitálových výdajů: Celkové procento čerpání kapitálových výdajů, 43,60% ze skutečnosti ,28 tis. Kč, odráží skutečnost, že z časových důvodů nemohly být vyčerpány prostředky investiční dotace na rekonstrukci a přístavbu budovy ŠJ s využitím pro další třídy MŠ. Tato dotace tvoří nejvyšší podíl na absolutní hodnotě všech kapitálových výdajů a procento čerpání je zde z výše uvedených důvodů nízké (10,72%), ostatní investiční akce byly splněny. Věcný obsah jednotlivých kapitol je následující: 02 městská infrastruktura (par. 3745): vybudován závlahový systém před budovou ÚMČ 160,89 tis.; 03 doprava (par. 2219): vybudování zpevněné plochy pod odpadové kontejnery 49,69 tis.; 04 školství, mládež (par. 3111, 3421): zde je zahrnuto dokončení rekonstrukce podkroví mateřské školy-římsa a výměna střechy, 899,01 tis., školce byla z titulu zřizovatele poskytnuta investiční dotace 80,00 tis. na změnu přípojky. Z obdržené dotace od HMP ke konci roku 2009, tj ,00 tis. Kč na rekonstrukci a přístavbu budovy školní jídelny s využitím pro další třídy MŠ, pořídila MČ projektovou dokumentaci za 1 607,69 tis. Kč a z časových důvodů požádala o ponechání nevyčerpaných prostředků ,31 tis. Kč ke stejnému účelu pro rok 2010; v par je obsažena investiční dotace 300,00 tis. Kč Sokolu Kunratice, jehož prostor MČ využívá, na rekonstrukci kuchyně; 05 zdravotnictví a soc. oblast (par. 4357): 49,75 tis. v Domě s chráněnými byty byla rozšířena společná televizní anténa; 08 hospodářství (par 3639): dokončena je rekonstrukce objektu čp. 28 Golčova ulice na hygienické zázemí a skladové prostory k potřebám společenského vyžití občanů při různých akcích v Zámeckém parku. Vyčerpána byla investiční dotace HMP 2 200,00 tis. Kč, MČ vynaložila 284,64 tis. Kč. MČ pokračovala na akci rekonstrukce objektu čp. 24 Golčova ulice, provedena byla výměna krovu, vybudovány vikýře vč. dalších stavebních úprav. Vyčerpána byla investiční dotace HMP 5 300,00 tis. Kč. V roce 2010 bude MČ pokračovat na dokončení vnitřních prostor podkroví; 09 vnitřní správa (par. 6171): 454,55 tis. Kč - vybudování klimatizace v objektu radnice, 299,85 tis. Kč - pořízení automobilu Škoda Fabia za vůz převedený pro potřeby Domu s chráněnými byty, 66,27 pořízení travního traktoru vč. příslušenství pro potřeby údržby zeleně. 3

17 III. Financování Pokud jde o rozbor třídy 8, financování, byla její výše ve schváleném rozpočtu, tj ,00 tis. Kč, dána zapojením úspor vlastních prostředků z minulých let. V průběhu roku bylo financování sníženo na 1 828,00 tis. Kč, protože byl proveden převod 950,00 tis. Kč do fondu pro Dům s chráněnými byty z hospodářského výsledku VHČ roku Výsledkem hospodaření MČ roku 2009 je přebytek, financování nebylo čerpáno. Úvěrové smlouvy městská část Praha Kunratice žádné uzavřeny nemá. V. Peněžní fondy: Sociální fond: Počáteční stav a příděl 2% z objemu hrubých mezd spolu se splátkami půjček tvořily příjmovou stranu, použit byl na výdaje na stravování, penzijní připojištění a rekreaci zaměstnanců a dary k životním výročím. Zůstatek k činil ,96 Kč. Fond rezerv a rozvoje: Zůstatek k byl vykázán ve výši ,48 Kč, v průběhu roku nebyl fond zapojován a účtováno bylo pouze o úrocích a bankovních poplatcích. Fond Domu s chráněnými byty: Počáteční zůstatek ,00 Kč a příděl ,00 Kč hospodářského výsledku VHČ roku 2008 tvořily zdroje fondu. Do upraveného rozpočtu bylo zahrnuto 50,00 tis. Kč na krytí potřeb Domu s chráněnými byty, které nemohou být daňově uznatelnými náklady hospodářské činnosti. Konečný zůstatek po úhradě bankovních poplatků činil ,00 Kč. VI. Majetek: Roční účetní závěrky a doklady o inventarizaci majetku jsou založeny na Úřadě městské části. VII., VIII. Finanční vypořádání: Zástupci odboru rozpočtu MHMP projednali se zástupci MČ finanční vypořádání účelových dotací dne , z jednání vyplynul výsledný vztah MČ ke státnímu rozpočtu a rozpočtu HMP za rok Všechny poskytnuté dotace byly doloženy vyúčtováním. Součástí závěrečného zápisu o projednání je požadavek MČ na ponechání nedočerpané investiční dotace na rekonstrukci školní jídelny pro další třídy MŠ. K datu sestavení závěrečného účtu již je známo, že požadavku MČ bylo vyhověno, prostředky roku 2009 nejsou součástí finančního vypořádání. MČ odvede ,87 Kč za nedočerpané dotace ZŠ a MŠ na asistenta pedagoga 3 972,50 Kč doplatek odvodu z místních poplatků MČ obdrží ,00 Kč dorovnání dotací ze SR na volby Výsledný příděl 4 068,63 Kč MČ obdrží od MHMP po uzavření celého hospodaření hlavního města, pravděpodobně v srpnu t.r., od PO nám bude vráceno ,87 Kč. IX. Přezkoumání hospodaření: Žádost o přezkoumání hospodaření Městské části Praha Kunratice pro rok 2009 jsme v řádném termínu uplatnili u MHMP. Přezkoumání bylo Odborem kontrolních činností MHMP v průběhu roku 2009 zahájeno, dokončeno bylo v dubnu 2010, výsledná zpráva byla předána Závěry vyplývající ze zprávy jsou uvedeny v Příloze č. 1. K žádné majetkové škodě nedošlo. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí projednání Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice na červnovém zasedání. Příkaz starostky k provedení opatření k nápravě nedostatků byl dne vydán a je průběžně plněn tak, aby byly splněny povinnosti podle 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. 4

18 Z hlediska zřizovatele příspěvkových organizací byla zástupcem MČ provedena kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v Základní škole, Praha 4, Předškolní 420 za období roku 2008 a Kontrolováno bylo cca 80% všech prvotních účetních dokladů, tj. přijatých faktur hlavní i vedlejší činnosti, zálohových faktur, pokladních dokladů přijatých i vydaných, bankovní výpisy a interní doklady. Rovněž byla prověřena opatření k odstranění nedostatků z předchozích kontrol. Z poznatků byla zpracována Zpráva z kontroly hospodaření ze dne a vyplynuly závěry: -za oblast majetku a inventarizace: je dodržován 29 a 30 zákona 563/1991 Sb. v platném znění k provádění inventarizace majetku, evidence majetku při jeho zařazování a vyřazování je řádně vedena, výsledky inventarizace souhlasí s účetními výkazy. -za oblast vnitřních norem organizace: byla sjednocena úprava všech vnitřních norem organizace, doplněny podpisy a data účinnosti, včetně směrnice o stanovení podílu nákladů VHČ v návaznosti na Knihu smluv o nájmu nebytového prostoru ZŠ. Žádná opatření k nápravě ze zprávy nevyplynula. X. Příspěvkové organizace: Základní škola i Mateřská škola dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku, návrh na rozdělení hospodářského výsledku předložily, návrhy byly projednány na poradách starostky dne a , na finančním výboru dne Na základě doporučení školské komise a finančního výboru byly schváleny Zásady hospodaření pro hlavní a doplňkovou činnost Základní školy Kunratice a hospodářský výsledek byl rozdělen v souladu se zákonem 250/2000 Sb. mezi fond rezervní a fond odměn příspěvkových organizací. Hospodářský výsledek Hlavní činnost Kč Hospodářská činnost Kč Základní škola 6 995, ,16 Mateřská škola , ,00 XI. Hospodářská činnost MČ: Dosažený hospodářský výsledek po zdanění činí ,77 Kč. Nejvyšší měrou se na výnosech i na nákladech podílí činnosti související s Domem s chráněnými byty. Výnosy z ostatních pronájmů nebytových prostor a pozemků probíhaly podle nájemních smluv, tam, kde smlouvy obsahují inflační doložku, bylo nájemné valorizováno podle procenta inflace vyhlášeného ČSÚ. Největší položkou nákladů jsou provozní náklady Domu s Chráněnými byty. Hlavní změnou oproti předešlým letům byl způsob zajištění stravování pro nájemníky, a to formou dovážení hotových jídel z jídelny Mikrobiologického ústavu. Daň z příjmu právnických osob byla v květnu 2010 zaplacena MHMP, po uzavření hospodaření vlastního hlavního města, pravděpodobně v červenci, nám bude 100% vrácena formou neinvestiční dotace do rozpočtu hlavní činnosti MČ. 5

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Velenice 4055 návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) k projednání a schválení na zasedání ZO 5.6.2015 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673072 název OÚ Velenice

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

Rozpočet města Milovice na rok 2010

Rozpočet města Milovice na rok 2010 Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 523 177,02 2 000 00 126,16 2 051 054,00 123,02-472

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov IČ Právní forma 00304131 Zatím neurčeno

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText rozpočet 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2141203.78 1700000.00 125.95 2141210.00 100.00-6.22 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 ČNB daň z příjmu FO ZČ 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

Více

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06d / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 52.12.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2007 v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2013 1 Daňové příjmy 46 070 520 2 Nedaňové příjmy 9 756 820 3 Kapitálové příjmy 642 500 4

Více

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka P Ř Í J M Y Paragraf Položka Rozpočet na rok 2015 Druh příjmu D a ň o v é p ř í j m y celkem 5 110 000,00 Kč 1111 Daň z přijmu fyzických osob ze záv.činnosti 900 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 443673.31 451000.00 98.38 451000.00 98.38-7326.69 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy.

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: 27.11.2013 Bude zveřejněno: 2.12.2013 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 18.12.2013 Rozpočet města Slaného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmaň Heřmaň 39811 Heřmaň IČ 00249653 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 384 971 240 E-mail ou.herman@atlas.cz Doplňující

Více

Sdružení měst a obcí Jesenicka Závěrečný účet za rok 2014

Sdružení měst a obcí Jesenicka Závěrečný účet za rok 2014 Sdružení měst a obcí Jesenicka Závěrečný účet za rok 2014 Sdružení měst a obcí Jesenicka, 790 61 Lipová-lázně 396 IČ: 48427870 Obsah závěrečného účtu: Příloha č. 1: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Více

Rozpočet 2016 po položkách

Rozpočet 2016 po položkách Rozpočet po položkách v tis. Kč oddíl paragraf položka Org. Návrh xx xx xxxx PŘÍJMY Plán Rozpočet 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ZČ 4 100,00 5 110,00 1112 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických

Více

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města

Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města Oblast 1.6 Hospodaření, správa a řízení města 1.6.1 Majetek města a zdroje jeho krytí Pro účetnictví Město využívá programovou aplikaci FENIX. Ve sledovaném období průběžně každoročně docházelo ke změnám

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 OBSAH 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 2. Plnění rozpočtových příjmů o Daňové příjmy o Nedaňové příjmy o Kapitálové příjmy o Dotace 3. Plnění rozpočtových výdajů

Více

ZVE EJN NÍ 1. podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní)

ZVE EJN NÍ 1. podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní) STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA STSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVE EJN NÍ 1 záv re ného ú tu podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní) Záv re ný ú et obsahuje:

Více

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 978687.80 905000.00 108.14 905000.00 108.14 73687.80 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Mikroregion Telčsko

návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Mikroregion Telčsko Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) návrh sestavený ke dni 24. 05. 2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion Telčsko ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Křenek Křenek 23, 27714 Dřísy IČO: 00236985 Závěrečný účet za rok 2013 KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 30.05.2014 strana 1 PŘÍ J M Y dle tříd Položka Třída: 1 DAŇOVÉ PŘÍ JMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu 16 559,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol.

a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu 16 559,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol. VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního

Více

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Třída Schválený

Více

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448.

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448. Obec Nové Hutě Závěrečný účet za rok 2010 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000

Více

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63 KEO 7.95b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 853.694,94 856.600,00 99.66 853.620,00 100.01 74,94 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 279.519,69 352.387,00

Více

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576 231 30 1014 5169 15 Nákup ostatních služeb - útulek pro psy 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin,veter.péče 15 231 30 2212 5139 5 Nákup materiálu jinde nezařazeného - písek na posyp 231 30 2212

Více

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočtové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

Závěrečný účet obce Bušanovice za rok 2012

Závěrečný účet obce Bušanovice za rok 2012 Závěrečný účet obce Bušanovice za rok 2012 Hodnotící zpráva pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Bušanovice Jihočeského kraje 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření,

Více

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 250000 250000 189425,75 76 1342 Rekreační poplatek 3000 3600 2670,00 74 1343 Poplatek za užívání veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Obec Tuřany Návrh závěrečného účtu za rok 17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31.12. Údaje o organizaci Název Adresa Obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - návrh Licence: W184 XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - návrh (v Kč) sestavený ke dni 01.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion

Více

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015 Alexandra Olaszová - kontrolor, IČ: 71910514, se sídlem v Horní Rokytnici 626, 512 45 Rokytnice n.j. Tel. 737 967 426, e-mail: aola@seznam.cz, Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o Název SU OD/PA POL ROZPOČET 2015 Daň z příjmů ze závislé činnosti

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) návrh rozpočtu koeficient

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Michal Kuba, Gabriela Adámková, Ing. Radek Neužil LL.M, Ing. Jan Sadecký

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2015 Schváleno 4.12.2014 -.' -)S.,.. -,,*' ~* Rozpočet na rok 2015 1. Příjmyv Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5483000 Nedaňové příjmy 731 780 Kapitálové příjmy 865000

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 29.12.2006 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Jiří Kühnel, Miroslav Pilař, MVDr. Josef Šafařík, Květa Štilcová, Pavel

Více

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy Rozpočet obce Bašť na rok 2015 Příjmy paragraf položka text rozpočet Daň z příjmů fyzických osob 1111 ze závislé činnosti 2 500 000,00 1112 OSVČ 150 000,00 1113 kapitálové výnosy 350 000,00 3 000 000,00

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000 0000 1113 00000000

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 36.23.07 Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 138.000,-

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Červen 2014 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími

Více

Obec Dolní Hbity. Závěrečný účet obce Dolní Hbity - rok 2015. Dolní Hbity 55, 262 62 Tel.: 318 697 109, IČ: 00242101 e-mail: obec@dolni-hbity.

Obec Dolní Hbity. Závěrečný účet obce Dolní Hbity - rok 2015. Dolní Hbity 55, 262 62 Tel.: 318 697 109, IČ: 00242101 e-mail: obec@dolni-hbity. Obec Dolní Hbity Dolní Hbity 55, 262 62 Tel.: 318 697 109, IČ: 00242101 e-mail: obec@dolni-hbity.cz Závěrečný účet obce Dolní Hbity - rok 2015 (dle 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Výdaje: odbor ekonomicko-správní

Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Výdaje: odbor ekonomicko-správní Skupina 3: Slu by pro obyvatelstvo 3111 Mate ská kola ORG Rozpo et 5331 Skute. v tis.k dotace na provoz p ísp v.organizace od obce 3111 1 246 000

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více