STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008

2 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST priorita S.1 Rozvoj bydlení a kvality bydlení v mikroregionu (tab. 1) S.1.1 Programová příprava stavebních pozemků S Evidence dostupných pozemků v obcích S Časové a věcné vymezení připojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu S.1.2 Výstavba rodinných domů a bytů, včetně rekonstrukce S Výstavba na velkých parcelách S Ekologické bydlení S Obecní byty a bytové domy Rekonstrukce stávajícího bytového fondu Obec Baška Baška Bytová výstavba a služby Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O privátní investoři Přestavba školy Bystré na bydlení Obec Janovice Janovice Přestavba mateřských škol bytové jednotky Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Příprava bytové výstavby Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Realizace bytové výstavby Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Výstavba bytů Obec Metylovice Metylovice Zpracování studie výstavby obecních bytů Obec Pržno Pržno 150 S.1.3 Rozvoj služeb pro obyvatele 1

3 Problémový okruh SPOLEČNOST priorita S.2 Rozvoj sociální infrastruktury (tab. 1) S.2.1 Rekonstrukce a vybavení objektů školských a Rekonstrukce MŠ v Bašce Obec Baška Baška vzdělávacích zařízení Rekonstrukce MŠ v Kunčičkách u Bašky Obec Baška Baška Rekonstrukce ZŠ v Bašce Obec Baška Baška Rekonstrukce ZŠ TGM včetně venkovního sportovního areálu Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O Dostavba tělocvičny a učeben Gymnázia MS kraj Frýdlant n. O Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ na ul. Dvořákově pro potřeby BMA s.r.o. Frýdlant n. O soukromého gymnázia BMA Rozšíření privátní školky s výukou angličtiny Montyškolka s.r.o. Frýdlant n. O. Rekonstrukce ZŠ, tech. infrastruktury a výstavba sportovních zařízení Obec Janovice Janovice vč. využití pro veřejnost Integrace mateřské školy do budovy základní školy Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Rekonstrukce základní školy včetně přístavby sportovní haly Obec Metylovice Metylovice Rozšíření kapacity mateřské školy Obec Metylovice Metylovice Modernizace ZŠ a MŠ, vč. informačních technologií Obec Pržno Pržno S.2.2 Informační společnost Rozšíření rozvodů místního rozhlasu Obec Metylovice Metylovice 500 Rekonstrukce kabelové televize Obec Pržno Pržno 130 Rozšíření obecní internetové sítě, budování kamerového systému Obec Pržno Pržno 350 2

4 Problémový okruh SPOLEČNOST priorita S.2 Rozvoj sociální infrastruktury (tab. 2) S.2.3 Revitalizace veřejných prostranství a zlepšování Rekonstrukce centra obce v okolí OÚ Obec Baška Baška vzhledu sídel Výsadba zeleně a zalesňování Obec Baška Baška Parkové úpravy pod ČOV a mezi silnicí I/56 a řekou Bílá Ostravice Obec Bílá Bílá Dokončení úprav centra města park u Janáčkovy síně, Kadlčákova Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O ulice, park u Domova pro seniory Dostavba a estetizace centra obce vč. dopr. a tech. infrastruktury Obec Janovice Janovice Dostavba a estetizace středu m. č. Bystré vč. dopr. a tech infrastr. Obec Janovice Janovice Rekonstrukce a opravy budov ve vlastnictví obce Obec Janovice Janovice Úpravy okolí OÚ, estetizace, parkoviště, nástupní plocha, chodníky Obec Janovice Janovice Úprava veřejného prostranství v centru obce (osvětlení, přístřešky) Obec Lhotka Lhotka 300 Úprava centra obce Obec Malenovice Malenovice Zázemí pro zaměstnance obce a stroje k údržbě ob. ploch a zeleně Obec Metylovice Metylovice 600 Komunální technika pro údržbu chodníků, cyklostezky, sportovišť Obec Pržno Pržno Obnova zeleně Obec Pržno Pržno 500 Úprava parkového prostoru v centru obce s hlavní aut. zastávkou, okolí školy a kaple, realizace nových parkovacích míst. Rekonstrukce a estetizace centra obce vč.sadbové úpravy, výstavby hřiště a řešení dopravní bezpečnosti Obec Pstruží Obec S. Hamry Pstruží S. Hamry 3

5 Problémový okruh SPOLEČNOST priorita S.2 Rozvoj sociální infrastruktury (tab. 3) S.2.4 Občanská vybavenost Přestavba bývalé školy v Hodoňovicích na multifunkční zařízení Obec Baška Baška Vybudování autobusové zastávky Malá Baška Obec Baška Baška Rekonstrukce VO v Bašce, Kunčičkách u Bašky a Hodoňovicích Obec Baška Baška Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Bílá Bílá Rekonstrukce budovy OÚ (MŠ, knihovna) včetně topení Obec Bílá Bílá Rozšíření hřbitova Obec Čeladná Čeladná Oprava a obnova kostela Obec Janovice Janovice Plošná plynofikace místní části Bystré Obec Janovice Janovice Rekonstrukce autobusových zastávek Obec Lhotka Lhotka 250 Úprava prostranství a výsadba zeleně a chodník na hřbitově Obec Lhotka Lhotka 700 Doplnění autobusových zastávek Obec Malenovice Malenovice Obnova kostela sv. Ignáce na Borové Obec Malenovice Malenovice Rozšíření středotlaké plynovodní sítě Obec Malenovice Malenovice Rekonstrukce a úpravy ploch občanské vybavenosti Obec Metylovice Metylovice Rekonstrukce restaurace Obecník včetně bytů Obec Metylovice Metylovice Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Metylovice Metylovice Rozšíření hřbitova, výstavba sociálního zařízení a parkoviště Obec Metylovice Metylovice Rozšíření středotlaké plynovodní sítě Obec Metylovice Metylovice Výstavba nových autobusových zastávek včetně zálivů Obec Metylovice Metylovice Rozšíření středotlaké plynovodní sítě soukr. subjekt Ostravice Oprava, přestavba, rekonstrukce objektu obecního úřadu Obec Pržno Pržno Opravy kostela, zvonice - pohon zvonů Obec Pržno Pržno 450 Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení Obec Pržno Pržno Rekonstrukce obecního objektu na multifunkční zařízení Obec Pržno Pržno Pořízení techniky pro SDH Pržno Obec Pržno Pržno Rozšíření středotlaké plynovodní sítě Obec Pržno Pržno Úprava hřbitova a okolí Obec S. Hamry S. Hamry 4

6 Problémový okruh SPOLEČNOST priorita S.2 Rozvoj sociální infrastruktury (tab. 4) S.2.5 Rozvoj sportovní a kulturní infrastruktury S Výstavba nebo rekonstrukce (víceúčelových) Rekonstrukce hřiště v Hodoňovicích na Kamenci Obec Baška Baška sportovních zařízení Vybudování nové tělocvičny u ZŠ v Bašce Obec Baška Baška Projekt "Areál sportu Čeladná" Obec Čeladná Čeladná Projekt "Areál zimních sportů Čeladná" Obec Čeladná Čeladná Úprava plochy u ZŠ na lehkoatletické hřiště Obec Čeladná Čeladná Vybudování zóny pro volnočasové aktivity - Lubno Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Přístavba kabin a technického vybavení TJ Janovice Janovice Rekonstrukce fotbalového hřiště ze škváry na umělou trávu TJ Janovice Janovice Rekonstrukce tělocvičny vč. přístavby a sport. areálu TJ Sokol Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Rekonstrukce venkovního sportovního areálu základní školy Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Dobudování sportovního areálu včetně výkupu pozemků Obec Lhotka Lhotka Výstavba fotbalového hřiště včetně zázemí Obec Lhotka Lhotka 200 Sportovní areál Malenovice (Křesťanská akademie mladých) KAM Malenovice Dobudování multifunkčního hřiště Obec Malenovice Malenovice Rekonstrukce objektu Sokolovny Obec Metylovice Metylovice Vybudování sportovního a rekreačního areálu na fotbalovém hřišti Obec Metylovice Metylovice včetně ubytování Vybudování víceúčelového hřiště za školou Obec Metylovice Metylovice Bowling Obec Ostravice Ostravice Dokončení sportovního areálu v Ostravici Obec Ostravice Ostravice Opravy a rekonstrukce areálu a hřiště SKP Obec Pržno Pržno Dětská hřiště Obec Pržno Pržno Víceúčelový sportovní areál, vč. welnes centra a infokiosku, služby Obec Pržno Pržno

7 Problémový okruh SPOLEČNOST priorita S.2 Rozvoj sociální infrastruktury (tab. 5) S Výstavba nebo rekonstrukce kulturního nebo Stavební úpravy v kulturním domě, výměna oken, změna vytápění Obec Baška Baška společenského zařízení Projekt přestavby centra obce na kulturní a společenské centrum Obec Čeladná Čeladná Rekonstrukce KD Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O Konferenční centrum Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Vybudování společenského a kulturního centra obce Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O S.2.6 S S Doplnění a zkvalitnění zařízení sociálních služeb Úpravy prostor umožňující bezbariérový přístup Výstavba a rekonstrukce budov a zařízení pro seniory a marginalizované skupiny obyvatelstva Výstavba nového Obecního domu (spol. sál, has. zbrojnice, klubová Obec Malenovice Malenovice zařízení) Rekonstrukce objektu pro umístění muzeální expozice Obec Metylovice Metylovice 500 Rekonstrukce Domova pro seniory na koedukované zařízení Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O komunitního typu Přestavba 1. patra školní budovy na DPS Obec Lhotka Lhotka Problémový okruh SPOLEČNOST priorita S.3 Občanská společnost a sociální služby (tab. 1) S.3.1 S S S S.3.2 S S S Rozvoj kapacit služeb celoživotního vzdělávání Celoživotní vzdělávání v mikroregionu komunitní školy Profesní vzdělávání Environmentální vzdělávání Všestranné občanské programy navazující na tradice života na vesnici a obsahující současné moderní aspekty vesnického prostředí Rozvoj kulturních a společenských aktivit Výstavba výtvarné dílny pro umělecké smaltérství Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O s důrazem na uchování místního kulturního dědictví a tradic Programy zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity, zejména dětí, mládeže a seniorů Preventivní programy 6

8 Problémový okruh SPOLEČNOST priorita S.3 Občanská společnost a sociální služby (tab. 2) S Programy podporující péči vlastníků o nemovitý majetek S.3.3 Rozvoj kapacit služeb sociální péče S Zvýšení kapacity terénních služeb S.3.4 Poskytování poradenství S Poradenství v oblasti územního rozvoje S.3.5 Strategické řízení S Územní plány Zpracování nového územního plánu Obec Baška Baška Dokončení změny územního plánu obce č. 4 Obec Janovice Janovice 400 Zpracování nového územního plánu Obec Janovice Janovice 450 Zpracování nového územního plánu Obec Lhotka Lhotka 600 Zpracování nového územního plánu Obec Pržno Pržno 600 Zpracování nového územního plánu Obec S. Hamry S. Hamry S Strategické plánování Urbanist. studie centra obce, středu místní části Bystré a okolí OÚ Obec Janovice Janovice 100 Urbanistická studie rozvoje obce Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Projekt integrace mikroregionu s Regionem Beskydy v CR svazek obcí mikroregion Projekt koncepce rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu svazek obcí mikroregion Projekt podpory pod. aktivit napojených na rovoj turistiky svazek obcí mikroregion 7

9 Problémový okruh HOSPODÁŘSTVÍ priorita H.1 Rozvoj malého a středního podnikání (tab. 1) H.1.1 Rozvoj zemědělského a lesnického podnikání H Investice do zemědělských staveb Realizace pastevního areálu se salaší soukr. subjekt Pržno H Investice do zemědělské techniky a technologií H Ekologické zemědělství H Investice do lesnické infrastruktury H Investice do lesnické techniky a technologií H.1.2 Cestovní ruch H Zkvalitňování nabídky stravovacích Rekonstrukce autokempu Obec Baška Baška a ubytovacích zařízení Projekt nového lázeňského areálu "Lázně Skalka" Obec Čeladná Čeladná Výstavba hotelu Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Znovuotevření bývalé zotavovny na Čupku Obec Metylovice Metylovice Vybudování motorestu soukr. subjekt Metylovice Hotel Ostravice (400 lůžek) Obec Ostravice Ostravice Ostravská chata Obec Ostravice Ostravice Kempink Ostravice soukr. subjekt Ostravice Výstavba penzionu soukr. subjekt Pržno Výstavba penzionu nebo malého hotelu Obec Pstruží Pstruží Rekonstrukce objektu CR "Bezručova škola" na Grúni Obec S. Hamry S. Hamry Samčanka - ubytování Obec S. Hamry S. Hamry 8

10 Problémový okruh HOSPODÁŘSTVÍ priorita H.1 Rozvoj malého a středního podnikání (tab. 2) H Budování a udržování doprovodné infrastruktury Úprava a rozšíření lyžařského areálu v Bílé Obec Bílá Bílá cestovního ruchu Prodloužení lyžařského areálu za hotelem Pokrok Obec Bílá Bílá - lyžařské areály a sjezdovky Úprava a rozšíření stávajícího lyž. areálu SKI Malenovice vč. rekonstrukce komunikace, rozšíření odstavné plochy a zázemí Obec Malenovice Malenovice Lyžařský areál na Lysé hoře svazek obcí mikroregion Lyžařský areál Kněhyně - Stolová svazek obcí mikroregion Lyžařský areál s letním využitím SKI Malenovice - Staškov Ostravice svazek obcí mikroregion Lyžařský areál Smrk - Skalka Obec Ostravice Ostravice SKI areál Ostravice (4 lanovky) Obec Ostravice Ostravice Lyžařský areál Bílý Kříž Soukr. subjekt S. Hamry Rozšíření lyžařského areálu Bílá jih - Staré Hamry Obec S. Hamry S. Hamry - sáňkařské a jiné dráhy (zimní atrakce) Sáňkařská dráha Samčanka Obec S. Hamry S. Hamry - běžkařské tratě Běžkařské tratě Ondřejník svazek obcí mikroregion Běžkařské tratě Armaturka svazek obcí mikroregion Běžkařské tratě Ostravice (golf) - Čeladná (golf) svazek obcí mikroregion Běžkařské tratě Obec S. Hamry S. Hamry - střediska cestovního ruchu Areál pro cestovní ruch Frýdlant n. O. Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Areál pro cestovní ruch Bílý Kříž svazek obcí mikroregion Rekreační centrum u pomníku Maryčky Magdonové Soukr. subjekt S. Hamry - relaxace a koupání Rekonstrukce koupaliště vedle přehrady Obec Baška Baška Rozvoj relaxačního centra a letní koupaliště Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O Krytý bazén Obec Ostravice Ostravice - vodní atrakce Rafting na řece Ostravici Obec Ostravice Ostravice - lanovky Výstavba lanového centra Obec Bílá Bílá Lanová dráha na Ondřejník Obec Lhotka Lhotka - létání Zázemí letiště Frýdlant n. O. + letištní plocha Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Závěsné létání svazek obcí mikroregion - golfová hřiště Golfové hřiště Obec Čeladná Čeladná 9

11 Problémový okruh HOSPODÁŘSTVÍ priorita H.1 Rozvoj malého a středního podnikání (tab. 3) H letní bobové dráhy Letní bobová dráha Obec Bílá Bílá Letní bobová dráha Obec Lhotka Lhotka Letní bobová dráha Obec Ostravice Ostravice Letní bobová dráha Soukr. subjekt Pstruží - rozhledny Rozhledna na Ondřejníku Obec Lhotka Lhotka Rozhledna s web-kamerou "U obrázku" Soukr. subjekt Pstruží - muzea, expozice Expozice F. Duši a expozice smalt. výrobků a uměl. Litiny Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O stezky Naučná stezka (těžba železné rudy, vápence) Obec Lhotka Lhotka 100 Naučná stezka Malenovice - vodopády Satina Obec Malenovice Malenovice Naučné stezky (Grúň, Bílý Kříž, okolí Samčanky) Obec S. Hamry S. Hamry - ostatní Vybudování moderního střeleckého areálu Obec Baška Baška Výstavba bikecrossového areálu Obec Bílá Bílá H Rozvoj agroturistiky Jezdecký areál Malenovice Obec Malenovice Malenovice Rekonstrukce Myslivecké chaty na agropenzion Obec Metylovice Metylovice H Marketing cestovního ruchu H Síťování aktérů v cestovním ruchu H Doprovodné služby navazující na sektor Informační centrum Obec Bílá Bílá cestovního ruchu H.1.3 Rozvoj ostatních činností využívajících potenciál mikroregionu H Rozvoj místní produkce Projekt koncepce a podpory vzniku podnikatelských zón svazek obcí mikroregion Dokončení plochy pro včelaření soukr. subjekt Pržno H Rozvoj podnikání v návaznosti na aktivity společnosti Hyundai H Rozvoj služeb Projekt pod. inkubátoru aktivit podporujících sídelní charakter svazek obcí mikroregion 10

12 Problémový okruh HOSPODÁŘSTVÍ priorita H.2 Odstranění negativního vlivu hospodářství na životní prostředí a veřejné zdraví (tab. 1) H.2.1 Konverze brownfieldů na podnikatelské zóny a jiné využití H Mapování a analýza stavu brownfieldů H Výběr a příprava brownfieldů ke konverzi H Revitalizace brownfieldů Revitalizace zemědělských brownfieldů Obec Pržno Pržno H Následná péče o subjekty v podnikatelských zónách 11

13 Problémový okruh ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA priorita Z.1 Rozvoj dopravní infrastruktury (tab. 1) Z.1.1 Rozvoj a údržba komunikací Z Rozvoj a údržba stávajících komunikací Aktualizace pasportizace místních komunikací Obec Baška Baška 200 Rekonstrukce mostku přes potok Porubený u č.p. 12 v Bašce Obec Baška Baška 500 Rekonstrukce a výstavba chodníků, MK včetně mostů a lávek Obec Baška Baška Rekonstrukce komunikace na Masarykovou chatu - Kmínek Obec Bílá Bílá Rekonstrukce komunikace přes Doroťanku se směrovou úpravou Obec Bílá Bílá Rekonstrukce ulic Nádražní, Komenského a Dvořákovy Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O Úpravy silnice III/ výstavba chodníků - Lubno Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Rekonstrukce komunikace do Malenovic vč. Harcovského mostu a Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O technické infrastruktury + MS kraj Rekonstrukce a opravy obecních komunikací a mostů Obec Janovice Janovice Rekonstrukce MK a mostních objektů Obec Malenovice Malenovice Rekonstrukce pravobřežní účelové komunikace k zotavovně P. Obec Malenovice Malenovice Bezruč Rozšíření levobřežní účelové komunikace k zotavovně P. Bezruč Obec Malenovice Malenovice Úpravy místních komunikací Obec Malenovice Malenovice Rekonstrukce silnice III/48418 MSK Malenovice Rekonstrukce a opravy MK včetně jejich odvodnění Obec Metylovice Metylovice Úprava povrchu stávajících komunikací Obec Pstruží Pstruží Výstavba podjezdu pod železniční tratí Obec Pstruží Pstruží Úprava povrchu místních komunikací Obec S. Hamry S. Hamry Z Výstavba nových komunikací Zřízení obslužné komunikace na lokalitě "Baštice" Obec Baška Baška Zřízení provizorní komunikace v lokalitě "Lísek" pro výstavbu RD Obec Baška Baška Vybudování oddělených chodníků Obec Bílá Bílá Realizace silničního obchvatu obce Obec Čeladná Čeladná Dobudování chodníku kolem silnice III/ Nová Ves Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Vybudování chodníků podél silnice II/483 Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Vybudování a oprava chodníků včetně výkupu pozemků Obec Lhotka Lhotka Výstavba chodníků pro pěší Obec Malenovice Malenovice Vybudování chodníků podél silnice III/48416 Obec Metylovice Metylovice

14 Problémový okruh ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA priorita Z.1 Rozvoj dopravní infrastruktury (tab. 2) Z Výstavba nových komunikací - pokračování Výstavba komunikace B. Kříž - Visalaje svazek obcí mikroregion Výstavba komunikace Bílá - Staré Hamry - Čeladná svazek obcí mikroregion Výstavba komunikace Ostravice - Čeladná Obec Ostravice Ostravice Realizace nového mostního objektu přes řeku Ostravici Obec Ostravice Ostravice Budování chodníků včetně přechodů Obec Pržno Pržno Rozšíření a výstavba nových místních a přístupových komunikací Obec Pržno Pržno Dobudování chodníků podél III/48314 Obec Pstruží Pstruží Rozšíření a vybudování nových MK Obec Pstruží Pstruží Doplnění chodníků v lokalitě Samčanka a u kostela Obec S. Hamry S. Hamry Most přes přehradu Šance Obec S. Hamry S. Hamry Výstavba chodníků vč. řešení dopravní bezp. v lokalitě Samčanka Obec S. Hamry S. Hamry Z Statická doprava Parkování automobilů u restaurace Bašťanka Obec Baška Baška Výstavba nových parkovacích míst Obec Bílá Bílá Výstavba nových parkovacích ploch Obec Čeladná Čeladná Rozšíření a výstavba parkovacích stání na ul. Hlavní, Trčkově a u soukr. subjekt Frýdlant n. O obchodního domu OMMA Výstavba parkovacích míst Obec Malenovice Malenovice Výstavba garáží ve středu obce Obec S. Hamry S. Hamry Z.1.2 Omezování negativních vlivů dopravy a zvyšování bezpečnosti Z Cyklistická doprava Vybudování cyklostezky Obec Baška Baška Projekt rozšíření pěších a cykloturistických stezek "Okolo Čeladné" Obec Čeladná Čeladná Výstavba sítě cyklostezek a turistických stezek Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Cyklotrasa - propojení s Hukvaldy Obec Lhotka Lhotka Vybudování a přeložení cyklotras z III/48416 na obec. komunikace Obec Metylovice Metylovice Cyklostezka Ostrava - Beskydy svazek obcí mikroregion Projekt mikroregionální sítě cykloturistických stezek svazek obcí mikroregion Cyklostezky S. Hamry Obec S. Hamry S. Hamry 13

15 Problémový okruh ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA priorita Z.1 Rozvoj dopravní infrastruktury (tab.3) Z Z Další alternativní formy dopravy Výstavba a údržba protihlukových a obdobných bariér Z Pořizování prvků zvyšujících dopravní Přechod pro chodce u kostela v Bašce Obec Baška Baška 200 bezpečnost Zpomalení a zklidnění dopravy v centru obce Obec Čeladná Čeladná Vytvoření pěší zóny Obec Ostravice Ostravice 14

16 Problémový okruh ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA priorita Z.2 Rozvoj technické infrastruktury (tab. 1) Z.2.1 Rozvoj vodohospodářské infrastruktury Z Vodovodní a kanalizační sítě Prodloužení plynovodního a vodovodního řadu v k.ú. Hodoňovice a Kunčičky u Bašky Obec Baška Baška Vybudování spádové kanalizace v celé obci Obec Baška Baška Vybudování vodovodní sítě v lokalitě "Dřevěný kopec" Obec Baška Baška Prodloužení stoky DN 300 Obec Bílá Bílá Prodloužení vodovodního řadu k plánované zástavbě Obec Bílá Bílá Vybudování vodovodního řadu DN 80 v délce cca 2 km Obec Čeladná Čeladná Vybudování kanalizace s napojením na ČOV - Lubno Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Vybudování kanalizace s napojením na ČOV - Ostravice Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O Dobudování kanalizace v lokalitě Vyhlídka, Kamenec Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O Rozšiřování vod. sítě v okraj. částech města (Nová Ves, Lubno) Město Frýdlant n. O. Frýdlant n. O. Rozšíření vodovodu do okrajových částí obce Obec Janovice Janovice Výstavba splaškové a dostavba dešťové kanalizace Obec Janovice Janovice Rozšíření vodovodní sítě Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Výstavba splaškové kanalizace a ČOV Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O Výstavba kanalizace a ČOV Obec Lhotka Lhotka Rozšíření vodovodní sítě Obec Malenovice Malenovice Výstavba kanalizace a ČOV Obec Malenovice Malenovice Odkanalizování obce - 1. část Obec Metylovice Metylovice Odkanalizování obce - 2. část Obec Metylovice Metylovice Prodloužení vodovodního řadu Obec Metylovice Metylovice Výstavba kanalizace a ČOV Obec Ostravice Ostravice Výstavba kanalizace a ČOV Obec Pržno Pržno Vybudování oddílné kanalizační sítě a ČOV Obec Pstruží Pstruží Výstavba kanalizace a ČOV Obec S. Hamry S. Hamry Dobudování úpravny vod, rekonstrukce vod. řadu vč. rozšíření Obec S. Hamry S. Hamry 15

17 Problémový okruh ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA priorita Z.2 Rozvoj technické infrastruktury (tab. 2) Z Čistírny odpadních vod Výstavba lokální ČOV pro 15 RD a 20 chat Obec Bílá Bílá Rozšíření ČOV Obec Čeladná Čeladná Z.2.2 Rozvoj odpadového hospodářství Z Optimalizace systému nakládání s odpady Změna systému odpadového hospodářství Obec Baška Baška Zvýšení počtu kontejnérů na separovaný odpad Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O. 100 Z Druhotné využití odpadů Zřízení obecní kompostárny včetně nákupu potřebné techniky Obec Baška Baška Likvidace biologických odpadů - obecní kompostárna Obec Pržno Pržno Z Sběrné dvory Sběrný dvůr Obec Čeladná Čeladná Problémový okruh ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA priorita Z.3 Udržitelné využívání (místních) zdrojů energie (tab. 1) Z.3.1 Udržitelné využívání zdrojů pro výrobu energie Z Vytápění a ohřev vody energií z obnovitelných zdrojů Z Využívání jiných alternativních zdrojů energie a Vybudování bioplynové stanice společně s Beskyd Agro Palkovice, Obec Baška Baška zavádění moderních technologií a.s. Z.3.2 Získávání a zpracování biomasy a biopaliv Z Pěstování energetických plodin Z Využití potenciálu odpadní biomasy Využití štěpky pro CZT ve Frýdlantě TERMO s.r.o. Frýdlant n. O. Z Využití potenciálu lesní biomasy Z Výroba biopaliv Z.3.3 Optimalizace využívání energie Z Úspory energie Zateplení objektů v majetku obce Obec S. Hamry S. Hamry Z Optimalizace elektrické přenosové sítě 16

18 Problémový okruh ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA priorita Z.4 Ochrana a tvorba krajiny (tab. 1) Z.4.1 Optimalizace vodního režimu krajiny Z Revitalizace vodních toků Regulace místních vodotečí Říčka, Bystrý a Baštice Lesy ČR Janovice Regulace místních vodotečí Baštice Povodí Odry Janovice Úprava břehů toků v úsecích eroze Obec Lhotka Lhotka 500 Úprava Metylovského potoka včetně realizace prvků ÚSES Obec Metylovice Metylovice 500 Úpravy koryt potoků Obec Pržno Pržno Z Zvýšení retenční schopnosti krajiny Z.4.2 Změna a obnova krajinných struktur Z Tvorba a péče o krajinotvorné prvky a památky Zachování a obnova kulturních památek Obec Baška Baška Opravy a rekonstrukce památek Obec Kunčice p. O. Kunčice p. O. 300 Oprava místní kaple včetně křížů a kapliček Obec Lhotka Lhotka 200 Z Zatravňování orné půdy a pěstování meziplodin Z Zalesňování zemědělské půdy Z Zlepšování druhové skladby lesních porostů Z Údržba kulturní krajiny Revitalizace rybníka Obec Pržno Pržno 500 Z Regenerace znehodnocené krajiny Z.4.3 Biodiverzita Z Ochrana a tvorba biotopů Z Vytěsnění a likvidace expanzivních nepůvodních druhů 17

19 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část B dle lokality realizace projektů Garant Lokalita realizace : mikroregion Frýdlantsko - Beskydy Projekt nákladů v Opatření / podopatření svazek obcí Projekt integrace mikroregionu s Regionem Beskydy v CR S svazek obcí Projekt koncepce rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu S svazek obcí Projekt podpory pod. aktivit napojených na rovoj turistiky S svazek obcí Lyžařský areál na Lysé hoře H svazek obcí Lyžařský areál Kněhyně Stolová H svazek obcí Lyžařský areál s letním využitím SKI Malenovice Staškov Ostravice H svazek obcí Běžkařské tratě Ondřejník H svazek obcí Běžkařské tratě Armaturka H svazek obcí Běžkařské tratě Ostravice (golf) - Čeladná (golf) H svazek obcí Areál pro cestovní ruch Bílý Kříž H svazek obcí Závěsné létání H svazek obcí Projekt koncepce a podpory vzniku podnikatelských zón H svazek obcí Projekt pod. inkubátoru aktivit podporujících sídelní charakter H svazek obcí Výstavba komunikace B. Kříž Visalaje Z svazek obcí Výstavba komunikace Bílá - Staré Hamry Čeladná Z svazek obcí Cyklostezka Ostrava Beskydy Z svazek obcí Projekt mikroregionální sítě cykloturistických stezek Z

20 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Baška Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Baška Rekonstrukce stávajícího bytového fondu S Obec Baška Rekonstrukce MŠ v Bašce S.2.1 Obec Baška Rekonstrukce MŠ v Kunčičkách u Bašky S.2.1 Obec Baška Rekonstrukce ZŠ v Bašce S.2.1 Obec Baška Rekonstrukce centra obce v okolí OÚ S.2.3 Obec Baška Výsadba zeleně a zalesňování S.2.3 Obec Baška Přestavba bývalé školy v Hodoňovicích na multifunkční zařízení S.2.4 Obec Baška Vybudování autobusové zastávky Malá Baška S.2.4 Obec Baška Rekonstrukce VO v Bašce, Kunčičkách u Bašky a Hodoňovicích S.2.4 Obec Baška Rekonstrukce hřiště v Hodoňovicích na Kamenci S Obec Baška Vybudování nové tělocvičny u ZŠ v Bašce S Obec Baška Stavební úpravy v kulturním domě, výměna oken, změna vytápění S Obec Baška Zpracování nového územního plánu S Obec Baška Rekonstrukce autokempu H Obec Baška Rekonstrukce koupaliště vedle přehrady H Obec Baška Vybudování moderního střeleckého areálu H Obec Baška Aktualizace pasportizace místních komunikací 200 Z Obec Baška Rekonstrukce mostku přes potok Porubený u č.p. 12 v Bašce 500 Z Obec Baška Rekonstrukce a výstavba chodníků, MK včetně mostů a lávek Z Obec Baška Zřízení obslužné komunikace na lokalitě "Baštice" Z Obec Baška Zřízení provizorní komunikace v lokalitě "Lísek" pro výstavbu Z rodinných domů Obec Baška Parkování automobilů u restaurace Bašťanka Z Obec Baška Vybudování cyklostezky Z Obec Baška Přechod pro chodce u kostela v Bašce 200 Z Obec Baška Prodloužení plynovodního a vodovodního řadu v k.ú. Hodoňovice a Z Kunčičky u Bašky Obec Baška Vybudování spádové kanalizace v celé obci Z Obec Baška Vybudování vodovodní sítě v lokalitě "Dřevěný kopec" Z Obec Baška Změna systému odpadového hospodářství Z Obec Baška Zřízení obecní kompostárny včetně nákupu potřebné techniky Z Obec Baška Vybudování bioplynové stanice společně s Beskyd Agro Palkovice, Z a.s. Obec Baška Zachování a obnova kulturních památek Z

21 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Bílá Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Bílá Parkové úpravy pod ČOV a mezi silnicí I/56 a řekou Bílá Ostravice S.2.3 Obec Bílá Rekonstrukce veřejného osvětlení S.2.4 Obec Bílá Rekonstrukce budovy OÚ (MŠ, knihovna) včetně topení S.2.4 Obec Bílá Úprava a rozšíření lyžařského areálu v Bílé H Obec Bílá Prodloužení lyžařského areálu za hotelem Pokrok H Obec Bílá Výstavba lanového centra H Obec Bílá Letní bobová dráha H Obec Bílá Výstavba bikecrossového areálu H Obec Bílá Informační centrum H Obec Bílá Rekonstrukce komunikace na Masarykovou chatu - Kmínek Z Obec Bílá Rekonstrukce komunikace přes Doroťanku se směrovou úpravou Z Obec Bílá Vybudování oddělených chodníků Z Obec Bílá Výstavba nových parkovacích míst Z Obec Bílá Prodloužení stoky DN 300 Z Obec Bílá Prodloužení vodovodního řadu k plánované zástavbě Z Obec Bílá Výstavba lokální ČOV pro 15 RD a 20 chat Z

22 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Čeladná Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Čeladná Rozšíření hřbitova S.2.4 Obec Čeladná Projekt "Areál sportu Čeladná" S Obec Čeladná Projekt "Areál zimních sportů Čeladná" S Obec Čeladná Úprava plochy u ZŠ na lehkoatletické hřiště S Obec Čeladná Projekt přestavby centra obce na kulturní a společenské centrum S Obec Čeladná Projekt nového lázeňského areálu "Lázně Skalka" H Obec Čeladná Golfové hřiště H Obec Čeladná Realizace silničního obchvatu obce Z Obec Čeladná Výstavba nových parkovacích ploch Z Obec Čeladná Projekt rozšíření pěších a cykloturistických stezek "Okolo Čeladné" Z Obec Čeladná Zpomalení a zklidnění dopravy v centru obce Z Obec Čeladná Vybudování vodovodního řadu DN 80 v délce cca 2 km Z Obec Čeladná Rozšíření ČOV Z Obec Čeladná Sběrný dvůr Z

23 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Frýdlant nad Ostravicí Projekt nákladů v Opatření / podopatření Město Frýdlant n. O. Bytová výstavba a služby S privátní investoři Město Frýdlant n. O. Rekonstrukce ZŠ TGM včetně venkovního sportovního areálu S.2.1 MS kraj Dostavba tělocvičny a učeben Gymnázia S.2.1 BMA s.r.o. Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ na ul. Dvořákově pro potřeby S.2.1 soukromého gymnázia BMA Montyškolka s.r.o. Rozšíření privátní školky s výukou angličtiny S.2.1 Město Frýdlant n. O. Dokončení úprav centra města park u Janáčkovy síně, Kadlčákova ulice, park u Domova pro seniory Město Frýdlant n. O. Vybudování zóny pro volnočasové aktivity - Lubno S.2.3 S Město Frýdlant n. O. Rekonstrukce KD S Město Frýdlant n. O. Konferenční centrum S Město Frýdlant n. O. Rekonstrukce Domova pro seniory na koedukované zařízení S komunitního typu Město Frýdlant n. O. Výstavba výtvarné dílny pro umělecké smaltérství S Město Frýdlant n. O. Výstavba hotelu Město Frýdlant n. O. Areál pro cestovní ruch Frýdlant n. O. H H Město Frýdlant n. O. Rozvoj relaxačního centra a letní koupaliště H Město Frýdlant n. O. Zázemí letiště Frýdlant n. O. + letištní plocha H Město Frýdlant n. O. Expozice F. Duši a expozice smalt. výrobků a uměl. litiny H Město Frýdlant n. O. Rekonstrukce ulic Nádražní, Komenského a Dvořákovy Z Město Frýdlant n. O. Úpravy silnice III/ výstavba chodníků - Lubno Město Frýdlant n. O. Rekonstrukce komunikace do Malenovic vč. Harcovského mostu a + MS kraj technické infrastruktury Město Frýdlant n. O. Dobudování chodníku kolem silnice III/ Nová Ves soukr. subjekt Rozšíření a výstavba parkovacích stání na ul. Hlavní, Trčkově a u obchodního domu OMMA Město Frýdlant n. O. Vybudování kanalizace s napojením na ČOV - Lubno Z Z Z Z Z Město Frýdlant n. O. Vybudování kanalizace s napojením na ČOV - Ostravice Z Město Frýdlant n. O. Dobudování kanalizace v lokalitě Vyhlídka, Kamenec Z Město Frýdlant n. O. Rozšiřování vod. sítě v okraj. částech města (Nová Ves, Lubno) Z TERMO s.r.o. Využití štěpky pro CZT ve Frýdlantě Z

24 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Janovice Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Janovice Přestavba školy Bystré na bydlení S Obec Janovice Rekonstrukce ZŠ, tech. infrastruktury a výstavba sportovních zařízení S.2.1 vč. využití pro veřejnost Obec Janovice Dostavba a estetizace centra obce vč. dopr. a tech. infrastruktury S.2.3 Obec Janovice Dostavba a estetizace středu m. č. Bystré vč. dopr. a tech infrastr S.2.3 Obec Janovice Rekonstrukce a opravy budov ve vlastnictví obce S.2.3 Obec Janovice Úpravy okolí OÚ, estetizace, parkoviště, nástupní plocha, chodníky S.2.3 Obec Janovice Oprava a obnova kostela S.2.4 Obec Janovice Plošná plynofikace místní části Bystré S.2.4 TJ Janovice Přístavba kabin a technického vybavení S TJ Janovice Rekonstrukce fotbalového hřiště ze škváry na umělou trávu S Obec Janovice Dokončení změny územního plánu obce č S Obec Janovice Zpracování nového územního plánu 450 S Obec Janovice Urbanist. studie centra obce, středu místní části Bystré a okolí OÚ 100 S Obec Janovice Rekonstrukce a opravy obecních komunikací a mostů Z Obec Janovice Rozšíření vodovodu do okrajových částí obce Z Obec Janovice Výstavba splaškové a dostavba dešťové kanalizace Z Lesy ČR Regulace místních vodotečí Říčka, Bystrý a Baštice Z Povodí Odry Regulace místních vodotečí Baštice Z

25 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Kunčice pod Ondřejníkem Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Kunčice p. O. Přestavba mateřských škol bytové jednotky S Obec Kunčice p. O. Příprava bytové výstavby S Obec Kunčice p. O. Realizace bytové výstavby S Obec Kunčice p. O. Integrace mateřské školy do budovy základní školy S.2.1 Obec Kunčice p. O. Rekonstrukce tělocvičny vč. přístavby a sport. areálu TJ Sokol S Obec Kunčice p. O. Rekonstrukce venkovního sportovního areálu základní školy S Obec Kunčice p. O. Vybudování společenského a kulturního centra obce S Obec Kunčice p. O. Urbanistická studie rozvoje obce S Obec Kunčice p. O. Vybudování chodníků podél silnice II/ Z Obec Kunčice p. O. Výstavba sítě cyklostezek a turistických stezek Z Obec Kunčice p. O. Rozšíření vodovodní sítě Z Obec Kunčice p. O. Výstavba splaškové kanalizace a ČOV Z Obec Kunčice p. O. Zvýšení počtu kontejnérů na separovaný odpad 100 Z Obec Kunčice p. O. Opravy a rekonstrukce památek 300 Z

26 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Lhotka Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Lhotka Úprava veřejného prostranství v centru obce (osvětlení, přístřešky) 300 S.2.3 Obec Lhotka Rekonstrukce autobusových zastávek 250 S.2.4 Obec Lhotka Úprava prostranství a výsadba zeleně a chodník na hřbitově 700 S.2.4 Obec Lhotka Dobudování sportovního areálu včetně výkupu pozemků S Obec Lhotka Výstavba fotbalového hřiště včetně zázemí 200 S Obec Lhotka Přestavba 1. patra školní budovy na DPS S Obec Lhotka Zpracování nového územního plánu 600 S Obec Lhotka Lanová dráha na Ondřejník H Obec Lhotka Letní bobová dráha H Obec Lhotka Rozhledna na Ondřejníku H Obec Lhotka Naučná stezka (těžba železné rudy, vápence) 100 H Obec Lhotka Vybudování a oprava chodníků včetně výkupu pozemků Z Obec Lhotka Cyklotrasa - propojení s Hukvaldy Z Obec Lhotka Výstavba kanalizace a ČOV Z Obec Lhotka Úprava břehů toků v úsecích eroze 500 Z Obec Lhotka Oprava místní kaple včetně křížů a kapliček 200 Z

27 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Malenovice Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Malenovice Úprava centra obce S.2.3 Obec Malenovice Doplnění autobusových zastávek S.2.4 Obec Malenovice Obnova kostela sv. Ignáce na Borové S.2.4 Obec Malenovice Rozšíření středotlaké plynovodní sítě S.2.4 KAM Sportovní areál Malenovice (Křesťanská akademie mladých) S Obec Malenovice Dobudování multifunkčního hřiště S Obec Malenovice Výstavba nového Obecního domu (spol. sál, has. zbrojnice, klubová S zařízení) Obec Malenovice Úprava a rozšíření stávajícího lyž. areálu SKI Malenovice vč. H rekonstrukce komunikace, rozšíření odstavné plochy a zázemí Obec Malenovice Naučná stezka Malenovice - vodopády Satina H Obec Malenovice Jezdecký areál Malenovice H Obec Malenovice Rekonstrukce MK a mostních objektů Z Obec Malenovice Rekonstrukce pravobřežní účelové komunikace k zotavovně P. Bezruč Z Obec Malenovice Rozšíření levobřežní účelové komunikace k zotavovně P. Bezruč Z Obec Malenovice Úpravy místních komunikací Z MSK Rekonstrukce silnice III/48418 Z Obec Malenovice Výstavba chodníků pro pěší Z Obec Malenovice Výstavba parkovacích míst Z Obec Malenovice Rozšíření vodovodní sítě Z Obec Malenovice Výstavba kanalizace a ČOV Z

28 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Metylovice Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Metylovice Výstavba bytů S Obec Metylovice Rekonstrukce základní školy včetně přístavby sportovní haly S.2.1 Obec Metylovice Rozšíření kapacity mateřské školy S.2.1 Obec Metylovice Rozšíření rozvodů místního rozhlasu 500 S.2.2 Obec Metylovice Zázemí pro zaměstnance obce a stroje k údržbě ob. ploch a zeleně 600 S.2.3 Obec Metylovice Rekonstrukce a úpravy ploch občanské vybavenosti S.2.4 Obec Metylovice Rekonstrukce restaurace Obecník včetně bytů S.2.4 Obec Metylovice Rekonstrukce veřejného osvětlení S.2.4 Obec Metylovice Rozšíření hřbitova, výstavba sociálního zařízení a parkoviště S.2.4 Obec Metylovice Rozšíření středotlaké plynovodní sítě S.2.4 Obec Metylovice Výstavba nových autobusových zastávek včetně zálivů S.2.4 Obec Metylovice Rekonstrukce objektu Sokolovny S Obec Metylovice Vybudování sportovního a rekreačního areálu na fotbalovém hřišti S včetně ubytování Obec Metylovice Vybudování víceúčelového hřiště za školou S Obec Metylovice Rekonstrukce objektu pro umístění muzeální expozice 500 S Obec Metylovice Znovuotevření bývalé zotavovny na Čupku H soukr. subjekt Vybudování motorestu H Obec Metylovice Rekonstrukce Myslivecké chaty na agropenzion H Obec Metylovice Rekonstrukce a opravy MK včetně jejich odvodnění Z Obec Metylovice Vybudování chodníků podél silnice III/ Z Obec Metylovice Vybudování a přeložení cyklotras z III/48416 na obec. komunikace Z Obec Metylovice Odkanalizování obce - 1. část Z Obec Metylovice Odkanalizování obce - 2. část Z Obec Metylovice Prodloužení vodovodního řadu Z Obec Metylovice Úprava Metylovského potoka včetně realizace prvků ÚSES 500 Z

29 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Ostravice Projekt nákladů v Opatření / podopatření soukr. subjekt Rozšíření středotlaké plynovodní sítě S.2.4 Obec Ostravice Bowling S Obec Ostravice Dokončení sportovního areálu v Ostravici S Obec Ostravice Hotel Ostravice (400 lůžek) H Obec Ostravice Ostravská chata H soukr. subjekt Kempink Ostravice H Obec Ostravice Lyžařský areál Smrk - Skalka H Obec Ostravice SKI areál Ostravice (4 lanovky) H Obec Ostravice Krytý bazén H Obec Ostravice Rafting na řece Ostravici H Obec Ostravice Letní bobová dráha H Obec Ostravice Výstavba komunikace Ostravice - Čeladná Z Obec Ostravice Realizace nového mostního objektu přes řeku Ostravici Z Obec Ostravice Vytvoření pěší zóny Z Obec Ostravice Výstavba kanalizace a ČOV Z

30 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Pržno Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Pržno Zpracování studie výstavby obecních bytů 150 S Obec Pržno Modernizace ZŠ a MŠ, vč. informačních technologií S.2.1 Obec Pržno Rekonstrukce kabelové televize 130 S.2.2 Obec Pržno Rozšíření obecní internetové sítě, budování kamerového systému 350 S.2.2 Obec Pržno Komunální technika pro údržbu chodníků, cyklostezky, sportovišť S.2.3 Obec Pržno Obnova zeleně 500 S.2.3 Obec Pržno Oprava, přestavba, rekonstrukce objektu obecního úřadu S.2.4 Obec Pržno Opravy kostela, zvonice - pohon zvonů 450 S.2.4 Obec Pržno Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení S.2.4 Obec Pržno Rekonstrukce obecního objektu na multifunkční zařízení S.2.4 Obec Pržno Pořízení techniky pro SDH Pržno S.2.4 Obec Pržno Rozšíření středotlaké plynovodní sítě S.2.4 Obec Pržno Opravy a rekonstrukce areálu a hřiště SKP S Obec Pržno Dětská hřiště S Obec Pržno Víceúčelový sportovní areál, vč. welnes centra a infokiosku, služby S Obec Pržno Zpracování nového územního plánu 600 S soukr. subjekt Realizace pastevního areálu se salaší H soukr. subjekt Výstavba penzionu H soukr. subjekt Dokončení plochy pro včelaření H Obec Pržno Revitalizace zemědělských brownfieldů H Obec Pržno Budování chodníků včetně přechodů Z Obec Pržno Rozšíření a výstavba nových místních a přístupových komunikací Z Obec Pržno Výstavba kanalizace a ČOV Z Obec Pržno Likvidace biologických odpadů - obecní kompostárna Z Obec Pržno Úpravy koryt potoků Z Obec Pržno Revitalizace rybníka 500 Z

31 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Pstruží Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec Pstruží Úprava parkového prostoru v centru obce s hlavní aut. zastávkou, S.2.3 okolí školy a kaple, realizace nových parkovacích míst. Obec Pstruží Výstavba penzionu nebo malého hotelu H Soukr. subjekt Letní bobová dráha H Soukr. subjekt Rozhledna s web-kamerou "U obrázku" H Obec Pstruží Úprava povrchu stávajících komunikací Z Obec Pstruží Výstavba podjezdu pod železniční tratí Z Obec Pstruží Dobudování chodníků podél III/48314 Z Obec Pstruží Rozšíření a vybudování nových MK Z Obec Pstruží Vybudování oddílné kanalizační sítě a ČOV Z

32 Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko Beskydy Akční plán Garant Lokalita realizace : Staré Hamry Projekt nákladů v Opatření / podopatření Obec S. Hamry Rekonstrukce a estetizace centra obce vč.sadbové úpravy, výstavby S.2.3 hřiště a řešení dopravní bezpečnosti Obec S. Hamry Úprava hřbitova a okolí S.2.4 Obec S. Hamry Zpracování nového územního plánu S Obec S. Hamry Rekonstrukce objektu CR "Bezručova škola" na Grúni H Obec S. Hamry Samčanka - ubytování H Soukr. subjekt Lyžařský areál Bílý Kříž H Obec S. Hamry Rozšíření lyžařského areálu Bílá jih - Staré Hamry H Obec S. Hamry Sáňkařská dráha Samčanka H Obec S. Hamry Běžkařské tratě H Soukr. subjekt Rekreační centrum u pomníku Maryčky Magdonové H Obec S. Hamry Naučné stezky (Grúň, Bílý Kříž, okolí Samčanky) H Obec S. Hamry Úprava povrchu místních komunikací Z Obec S. Hamry Doplnění chodníků v lokalitě Samčanka a u kostela Z Obec S. Hamry Most přes přehradu Šance Z Obec S. Hamry Výstavba chodníků vč. řešení dopravní bezp. v lokalitě Samčanka Z Obec S. Hamry Výstavba garáží ve středu obce Z Obec S. Hamry Cyklostezky S. Hamry Z Obec S. Hamry Výstavba kanalizace a ČOV Z Obec S. Hamry Dobudování úpravny vod, rekonstrukce vod. řadu vč. rozšíření Z Obec S. Hamry Zateplení objektů v majetku obce Z

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

3.10.2010. Rekreace v územním plánu

3.10.2010. Rekreace v územním plánu Rekrece v územním plánu Rekreace v územním plánu 1 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Etapy zpracování: 1.etapa: Zpracování průzkumů a rozborů v rozsahu územně analytických podkladů 2. etapa: Zpracování návrhu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Zak.č.1017/06 OBJEDNATEL: Obec Ostravice Ostravice č.p. 577,

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013 a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 V tomto přehledu nejsou zahrnuty investiční akce, které byly realizovány bez

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Návrh k projednání Strana 1 z 5 Zpracovaný na základě Rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2009, 2008 2011, 2009 2013, 2010-2014 Místní plán obnovy vesnice

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009)

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009) Strategický plán města Bruntál 008-0 - Finanční plán (březen 009) Priorita Název priority Opatření Název opatření Projekt/Aktivita Celkové náklady Náklady 008 Náklady 009 Náklady 00 Výhled 0- Nositel úkolu

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2014. Kolektiv autorů Třanovice, březen 2015

o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2014. Kolektiv autorů Třanovice, březen 2015 MAS Pobeskydí, z. s. (nový název od 4. 12. 2014) IČ: 71212612, 739 53 Třanovice čp. 1; tel.: +420 558 431 068, e-mail: mas@pobeskydi.cz, www.pobeskydi.cz MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci Strategického plánu

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004 v Kč Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 000 000 1 430 000 1 423 159 100% 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 000 000 1 430 000 1 423 159 100% 633 Univerzální

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

Tento dokument je podpořen ze zdrojů ÚK. IV. Katalog projektů

Tento dokument je podpořen ze zdrojů ÚK. IV. Katalog projektů Tento dokument je podpořen ze zdrojů ÚK IV. Katalog projektů 1 Obsah BEČOV... 3 HAVRAŇ... 8 LIŠNICE... 15 MALÉ BŘEZNO... 21 POLERADY... 26 STRUPČICE... 33 VOLEVČICE... 38 SPOLEČNÉ PROJEKTY MIKROREGIONU...

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize Realizace kompletní inženýrské sítě kanalizace, vodovod v celé obci. Oprava

Více

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko LUKA NAD JIHLAVOU Celkem dotazníků: 61 (z toho 37 ZŠ, dospělí 24) Výstavba Obecní budovy (ÚM, DPS, zdrav. středisko, hasičárna, hospodářský dvůr, sýpka, Erudito...

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 "Opavsku to omastíme"

Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 Opavsku to omastíme 1 Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 "Opavsku to omastíme" Místní akční skupina (dále jen MAS) Opavsko vyhlašuje

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Co se do Předvolebníků nevešlo.

Co se do Předvolebníků nevešlo. Co se do Předvolebníků nevešlo. Investiční akce od roku 1999 do roku 2010 včetně délky opravených chodníků, plochy vybudovaných parkovišť a délky nových nebo opravených ulic a místních komunikací. 1999

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů, které splnily schválenou

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1.1. Zkvalitňování lokálních silničních sítí - optimalizace místní komunikační sítě, její dostavba za účelem napojení objektů - rekonstrukce,

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

D.2. DODATEK KATALOGU. a) Dodatky požadavků na změny ÚP (předané dne 9.1.2014) předběžně vyhodnocené ve zjednodušeném režimu

D.2. DODATEK KATALOGU. a) Dodatky požadavků na změny ÚP (předané dne 9.1.2014) předběžně vyhodnocené ve zjednodušeném režimu D.2. DODATEK KATALOGU a) Dodatky požadavků na změny ÚP (předané dne 9.1.2014) předběžně vyhodnocené ve zjednodušeném režimu 226 Plocha č. 420, p.p.č. 2636/1, k.ú. Děčín záměr: plocha bydlení 1) Vyjádření

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

Návrh zadání Územního plánu Lipová

Návrh zadání Územního plánu Lipová Návrh zadání Územního plánu Lipová Pořizovatel: Městský úřad Cheb Odbor stavební, oddělení územního plánování, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 35020 Cheb Určený zastupitel: Petr Klír - starosta obce Datum:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Dotaz: Odpověď. 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy.

Dotaz: Odpověď. 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy. Dotaz: 1. Kolik ubylo na k.ú. Drnholec nad Lubinou, a na k.ú. Větřkovice u Lubiny od roku 1990 orné půdy. 2. Celý text stavebního povolení "Stavby kanalizace v Lubině", plus informace o smlouvě s firmou

Více

Analýza výsledků PRV/EAFRD III. Osa v OK a ZK

Analýza výsledků PRV/EAFRD III. Osa v OK a ZK Analýza výsledků Programu rozvoje venkova (PRV/EAFRD) v první výzvě pro III. osu (2. kolo PRV) - Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) V první výzvě Programu rozvoje venkova bylo uspokojeno 111 žadatelů,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STA TÝNIŠT

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STA TÝNIŠT STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Strategická část Pracovní verze (po 2. jednání Pracovní skupiny 15.11.2007) listopad 2007 Struktura Strategického plánu rozvoje města Týniště

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu K O R O U H E V P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Srpen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí

Více

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB BŘEZOLUPY MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYTVOŘEN 1999 AKTUALIZACE 2003 SEZNAM AKCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE BŘEZOLUPY DNE 14.05.2003 S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

Více