ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice"

Transkript

1 Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa číslo oprávnění evidenční číslo EA AP Realizace úspor energie, 0132 dle seznamu MPO elefon

2 Anoace: Energeický audi je zpracován na základě L. výzvy MŽP k podávání žádosí o poskynuí podpory v rámci Operačního programu Živoní prosředí podporovaných z Fondu soudržnosi a Evropského fondu pro regionální rozvoj prosřednicvím Sáního fondu živoního prosředí v rámci Operačního programu Živoního prosředí (OPŽP). Cílem energeického audiu je posouzení možnosi zlepšení epelně echnických vlasnosí obvodových konsrukcí budov (zaeplení obvodových plášťů a sřešních konsrukcí, výměna či rekonsrukce ovorových výplní). Energeický audi Realizace úspor energie -, Měso Albrechice je zpracován dle požadavků zákona 406/2000 Sb. v planém znění a prováděcí vyhlášky 480/2012 Sb. o energeickém audiu a energeickém posudku. Veškeré skuečnosi v omo audiu jsou uvedeny s vědomím a podle schválených podkladů předaných zásupci školy,. Energeický specialisa: zapsán pod číslem 0132 do seznamu energeických audiorů Minisersva průmyslu a obchodu podle zákona 406/2000 Sb. 10 ods. 1 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

3 OBSAH 1 IDENTIFIKACE 5 2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU VSTUPNÍ PODKLADY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH ČINNOSTÍ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMŮ A BUDOV ENERGETICKÉ VSTUPY ENERGETICKÉ ZDROJE KOTELNA HLAVNÍ BUDOVA ZDROJ TEPLA PRO DÍLNY PRAKTICKÉHO VÝCVIKU ZDROJ TEPLA PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU ZDROJ TEPLA PRO CUKRÁŘSKOU VÝROBU ROZVOD ENERGIE ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘÍPOJKA PLYNU ROZVOD TEPLA A TV VÝZNAMNÉ TECHNOLOGICKÉ SPOTŘEBIČE ENERGIE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VYTÁPĚNÍ TĚLOCVIČNY SPOTŘEBA TEPLÉ VODY VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI BUDOV PLOCHY A OBJEMY TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A VÝPOČET SPOTŘEBY TEPLA 20 3 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE ZDROJE ENERGIÍ ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE STAVEBNÍ ČÁST - BUDOVY ÚROVEŇ SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE 26 4 NÁVRH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE VARIANTA 1 KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ OBJEKTŮ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ VARIANTA 2 KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ OBJEKTŮ MIMO OBJEKT CELNÍ 20, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ 32 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

4 5 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ VSTUPNÍ ÚDAJE VÝSTUPNÍ ÚDAJE VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ VARIANT POROVNÁNÍ VARIANT VÝBĚR VARIANTY 40 6 VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 41 7 VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKOVÁ VÝŠE DOSAŽITELNÝCH ENERGETICKÝCH ÚSPOR NÁVRH OPTIMÁLNÍ VARIANTY ENERGETICKY ÚSPORNÉHO PROJEKTU POSOUZENÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 45 8 EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU 46 9 PŘÍLOHY 51 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

5 1 IDENTIFIKACE ZADAVATEL AUDITU název firmy právní forma Příspěvková organizace se samosanou subjekiviou adresa Nemocniční 11, IČ elefon sauární orgán Moravskoslezský kraj zásupce Ing. Lenka Mezlová, ředielka školy PROVOZOVATEL PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU název firmy právní forma Příspěvková organizace se samosanou subjekiviou adresa Nemocniční 11, IČ elefon zásupce Moravskoslezský kraj Ing. Lenka Mezlová, ředielka školy PŘEDMĚT ENERGETICKÉHO AUDITU areál IČ objek 1 Hlavní budova školy a ělocvičny adresa Nemocniční 11, Měso Albechice vzah k zadavaeli audiu Majeek krajského úřadu Moravskoslezského kraje objek 2 Domov mládeže adresa Nemocniční 379, Měso Albechice vzah k zadavaeli audiu Majeek krajského úřadu Moravskoslezského kraje objek 3 Dílny prakického výcviku adresa Nemocniční 11, Měso Albechice vzah k zadavaeli audiu Majeek krajského úřadu Moravskoslezského kraje energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

6 objek 4 adresa vzah k zadavaeli audiu objek 5 adresa vzah k zadavaeli audiu Školní jídelna Zámecká 82/3, Měso Albechice Majeek krajského úřadu Moravskoslezského kraje Sředisko odborného výcviku Celní 20, Měso Albechice Majeek krajského úřadu Moravskoslezského kraje CELKOVÁ SITUACE školní jídelna cukrářská výroba budova školy a ělocvičny dílny odborného výcviku zdroj: energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

7 2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 2.1 VSTUPNÍ PODKLADY Jako podklady pro vypracování ohoo energeického audiu sloužila jednak projeková dokumenace, informace předané pracovníky školy, jednak osobní prohlídka dočených objeků a dále výsledky různých měření. Obecné podklady a provozní záznamy předala ekonomka Ing. Leona Králová. Nejdůležiější projeková dokumenace a revizní zprávy: Projeková dokumenace Savební úpravy objeku ělocvičny, Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh, Krnov, 3/2008 Prohlídka konsrukce ělocvičny KORD dle ČSN , Sřední škola zemědělsví a služeb,, Ing. Jiří Vyhnálek, Roosevelova 80, Olomouc, 6/2006 Prookol o auorizovaném měření plynných emisí CO a NO x č. 2063/2004, MRU s.r.o., Španielova 1298/82, Praha 6, 12/2004 Revizní zpráva č. 60/96 Podrobná echnická prohlídka OK Zpráva o revizi elekrického zařízení Prookol o provedení prohlídek, údržby a oprav vyhrazeného plynového zařízení EA SOU zemědělské, OU a U v Měsě Albrechice, ENERGO-STEEL spol. s r.o., 2003 Kopie fakur za elekrickou energii za rok Spořeba plynu za rok Kopie fakur za vodné za rok 2012 Podklady výpočů pro PENB 2.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH ČINNOSTÍ Profilace školy se orienuje skladbou oborů do oblasi zemědělsví, krajinovorby, obnovy venkova a služeb. Škola je zařazena do Trvalé vzdělávací základny MZe ČR a je zapojena do piloního projeku MZe ČR vyvoření Moravskoslezského cenra odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prosoru, jehož činnos je zaměřená na celoživoní vzdělávání v resoru zemědělsví. SŠZaS zajišťuje sřední vzdělání s mauriní zkouškou, dále sřední vzdělání s výučním lisem a násavbové sudium. SOŠ Ekonomika zemědělsví a výživy Ochrana a vorba živoního prosředí Chovaelsví energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

8 SOU Zemědělský podnikael Farmář Zahradník Mechanik opravář Kuchař-číšník pro pohosinsví Provoz služeb Podnikání (násavbové sudium) denní Podnikání (násavbové sudium) dálkové OU Farmářské práce Zahradnické práce Opravářské práce Zámečnické práce a údržba Kuchařské práce Cukrářské práce POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMŮ A BUDOV je vořena několika budovami, keré zabezpečují podmínky výuky. Hlavní areál školy je na ulici Nemocniční a je vořen šesi samosanými budovami. Jedná se o budovu školy, kerá pochází z 19. soleí, a kerá byla posavena původně jako zámeček. V průběhu 20. soleí byla budova několikrá rekonsruována a přisavována. V první polovině 70. le byla přisavena ělocvična se zázemím, kerá slouží aké jako sporovní hala pro veřejnos. S budovou školy je propojena jednopodlažním objekem, kde je siuován aké dvoupokojový by. K hlavnímu areálu školy náleží aké domov mládeže (z počáku 80. le), kerý je vořen zv. unimobuňkami, keré jsou propojeny vsupním zděným vesibulem. Výše uvedené objeky jsou vyápěny z plynové koelny, kerá je umísěna v suerénu hlavní budovy. V ělocvičně jsou dva přídavné plynové eplovzdušné agregáy. V areálu školy se nachází komplex propojených objeků, ve kerých jsou umísěny dílny odborného výcviku. Teno objek má svou vlasní plynovou koelnu. K SŠZaS aké náleží odloučená pracovišě, a o: školní jídelna objek na ulici Zámecká 82 cukrářská výroba objek na ulici Celní 20 Objek Školní jídelny je jednopodlažní a je vyápěn z vlasní plynové koelny. Objek Cukrářské výroby je dvoupodlažní a akéž je vyápěn z vlasní koelny. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

9 2.3 ENERGETICKÉ VSTUPY V následujících abulkách jsou uvedení dodavaelé jednolivých médií, přičemž ceny jsou plané pro rok ELEKTRICKÁ ENERGIE dodavael ČEZ Prodej, s.r.o. adresa Praha 2, Vinohradská 325/8 odběrael odběrné míso Škola hlavní budova Křižíkova 1258, Frenšá pod Radhošěm dodavael CENTROPOL ENERGY, a.s. adresa Úsí nad Labem, Vaníčkova 1594/1 odběrael Školní jídelna, Zámecká 82/3 odběrné míso Pracovišě OV, Celní 584/20 ZEMNÍ PLYN dodavael adresa odběrné míso DALKIA ČR a.s. 28. října 3337/7, Osrava Moravská Osrava všechny odběry SOUPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O ENERGETICKÝCH VSTUPECH A VÝSTUPECH V následujících abulkách jsou uvedeny energeické vsupy za období roku 2010 až 2012, keré jsou přepočeny pomocí akuální výhřevnosi na primární palivo. Uvedené spořeby jsou na základě skuečně nakoupených energií. Energeické vsupy 2010 Vsupy paliv a energií jednoky množsví výhřevnos GJ/jednoku přepoče na MWh roční náklady v is.kč Elekřina MWh 168,42 1, ,42 759,82 Teplo GJ Zemní plyn MWh 682,92 0, ,63 685,00 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Druhoné zdroje Obnovielné zdroje GJ GJ/MWh energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

10 Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energií 783, ,81 Změna savu zásob paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 783, ,81 Energeické vsupy 2011 Vsupy paliv a energií jednoky množsví výhřevnos GJ/jednoku přepoče na MWh roční náklady v is.kč Elekřina MWh 153,17 1, ,17 742,72 Teplo GJ Zemní plyn MWh 533,07 0, ,76 605,32 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Druhoné zdroje GJ Obnovielné zdroje GJ/MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energií 632, ,04 Změna savu zásob paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 632, ,04 Energeické vsupy 2012 Vsupy paliv a energií jednoky množsví výhřevnos GJ/jednoku přepoče na MWh roční náklady v is.kč Elekřina MWh 155,43 1, ,43 622,92 Teplo GJ Zemní plyn MWh 571,25 0, ,13 696,30 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Druhoné zdroje GJ Obnovielné zdroje GJ/MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energií 669, ,22 Změna savu zásob paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 669, ,22 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

11 Srovnávací hladina pro vyhodnocování úspor byla sanovena jako průměrná hodnoa spořeb paliv a energií za roky 2010 až 2012, u kerých byla spořeba epla na vyápění přepočena na klimaické podmínky dle ČSN EN Pro byly převzay hodnoy plané pro Krnov, j. průměrná venkovní eploa +4,0 C a poče opných dnů 229. Tabulka průměrných spořeb paliv a energií přepočena na normované klimaické podmínky Vsupy paliv a energií jednoky množsví výhřevnos GJ/jednoku přepoče na MWh roční náklady v is.kč Elekřina MWh 159,01 1, ,01 637,24 Teplo GJ Zemní plyn MWh 928,98 0, , ,33 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Druhoné zdroje GJ Obnovielné zdroje GJ/MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energií 995, ,57 Změna savu zásob paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 995, ,57 V následujících grafech je možno vidě srovnání spořeby elekrické energie a dodávky epla v jednolivých leech. Graf porovnání jednolivých komodi energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

12 2.4 ENERGETICKÉ ZDROJE KOTELNA HLAVNÍ BUDOVA V suerénu budovy školy byla původně koelna na pevná paliva, kerá byla v roce 2004 rekonsruována na zemní plyn. Jako zdroj epla pro vyápění je zde insalováno 8 eplovodních násěnných plynových kolů ypu THERMONA DUO 50, každý o výkonu 45,0 kw, celkový insalovaný výkon koelny je 360 kw. Spalovací vzduch je nasáván z prosoru koelny, spaliny jsou odváděny dvěma samosanými kouřovody do dvou komínových sopouchů. Topná voda o jmenoviém epelném spádu 85/65 C je vedena z každého kole přes samosané oběhové čerpadlo do společného porubí, keré je vedeno přes hydraulický vyrovnávač laků a odud do kombinovaného rozdělovače/sběrače. Z něj vysupuje celkem 6 opných věví. Každá je osazena oběhovým čerpadlem a řícesným směšovacím venilem. Jednolivé věve zásobují eplem následující prosory: věev 1 šany věev 2 učebny A věev 3 ělocvična věev 4 by věev 5 inerná věev 6 učebny B Doplňování opného sysému je z vodovodního řádu, jišění opné sousavy je dvěmi lakovými expanzními nádržemi ypu REFLEX N, každá o objemu 300 lirů. Regulace vyápění je zajišěna auonomními řídícími jednokami KOMEXTHERM RVT 06, keré jsou osazeny na každé věvi. Reguláor umožňuje nasavení ekviermní křivky a časové úlumy. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

13 Tabulka echnických paramerů zdroje epla označení K1 - řídící K2 K8 řízené výrobce Thermona, s.r.o., Brno yp THERM DUO 50 výrobní číslo 68/4/04 177/6/04; 188/6/04; 178/6/04; 192/6/04; 62/4/04; 76/4/04; 83/4/04 rok výroby jmenoviý výkon 49 kw 49 kw účinnos 92 % 92 % palivo zemní plyn předpokládaná živonos paramery vyráběného média opná voda 80/65 C BILANCE TEPLA Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Následující bilance koelny je sesavena za poslední ři roky. Bilance výroby energie z vlasních zdrojů KOTLE ř. Ukazael Jednoka Insalovaný elekrický výkon celkem MW 0,00 0,00 0,00 2 Insalovaný epelný výkon celkem MW 0,36 0,36 0,36 3 Výroba elekřiny MWh 0,00 0,00 0,00 4 Prodej elekřiny MWh 0,00 0,00 0,00 5 Vlasní spořeba elekřiny na výrobu elekřiny MWh 0,00 0,00 0,00 6 Spořeba epla v palivu na výrobu elekřiny GJ 0,00 0,00 0,00 7 Výroba epla GJ 1 519, , ,19 8 Dodávka epla GJ 0,00 0,00 0,00 9 Prodej epla GJ 0,00 0,00 0,00 10 Vlasní echnologická spořeba epla na výrobu epla GJ 340,28 265,14 285,18 11 Spořeba energie v palivu na výrobu epla GJ 1 859, , ,37 12 Spořeba energie v palivu celkem (ř ) GJ 1 859, , ,37 TEPLÁ VODA TV Teplá voda je připravována cenrálně v koelně v zásobníkovém plynovém ohřívači ypu QUANTUM Q7E C o objemu 252 liů a jmenoviém příkonu 128,2 kw. Cirkulace vody je zajišěna cirkulačním čerpadlem GRUNDFOS UPS Teplá voda je rozvedena v prosorách školy a domova mládeže. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

14 PLYNOVÉ TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY TĚLOCVIČNA Pro zvýšení eploy v ělocvičně jsou insalovány 2 plynové eplovzdušné jednoky ROBUR F1 51, každá s jmenoviým výkonem 44 kw. Jednoky jsou umísěny v proilehlých rozích hlavní haly ělocvičny. AKUMULAČNÍ KAMNA V TĚLOCVIČNĚ V ělocvičně je insalováno celkem 16 kusů akumulačních kamen o celkovém příkonu 75 kw. Jedná se o velmi nehospodárný zdroj epla pro vyápění, hlavně ělocvičny, kdy se jedná o občasné využií. Teno zdroj epla byl nahrazen plynovými eplovzdušnými clonami ZDROJ TEPLA PRO DÍLNY PRAKTICKÉHO VÝCVIKU Plynová koelna je umísěna v JV čási dílen v samosané mísnosi. Jsou zde insalovány 3 ks násěnných plynových kolů ypu THERM DUO 50 T, každý o výkonu 45 kw, celkový výkon koelny je 135 kw. Kole jsou opařeny vlasním cirkulačním čerpadlem. Výsup opné vody je veden do společného porubí, keré je rozvedeno do všech mísnosí dílen. TV je připravována v plynovém zásobníkovém ohřívači Z 820 M86 o objemu 820 lirů. Regulace opných okruhů a ohřev TV je zajišťována auomaickou nadřazenou regulací ZDROJ TEPLA PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU Plynová koelna je umísěna v samosané mísnosi. Jsou zde insalovány 2 sacionární plynové kole ypu VIADRUS G 27, každý o výkonu 87,5 kw, celkový výkon koelny je 175 kw. Kole jsou opařeny vlasním cirkulačním čerpadlem. Výsup opné vody je veden do společného porubí, keré je rozvedeno pod sropem do všech mísnosí. TV je připravována ve dvou plynových zásobníkových ohřívačích Vaillan VGH 220/3Z, každý o objemu 220 lirů a jmenoviém výkonu 8,6 kw. Regulace ÚT je ekviermní ZDROJ TEPLA PRO CUKRÁŘSKOU VÝROBU V objeku jsou insalovány dva násěnné kole ypu DESTILA, každý o výkonu 25 kw, keré zajišťují aké ohřev TV. 2.5 ROZVOD ENERGIE ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Hlavní areál školy je napojen na rozvod nízkého napěí z disribučního rafa 22/0,4 kv, keré je na pozemku školy, a však je v majeku SME, a.s. Přívod je jišěn hlavním jisičem J21U51 200A. Obchodní měření spořeby elekrické energie je umísěno v rozvodné skříni rafa. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

15 Hlavní budova školy je napojena z venkovního rozvaděče RE rafa dvěma kabely AYKY 3x120+70mm 2 do skříňového rozvaděče R1 umísěném v suerénu budovy. Na eno hlavní rozvaděč jsou napojeny osaní podružné rozvodnice, keré jsou umísěny na jednolivých podlažích budovy. Elekrická insalace je provedena kabely AYKY, CYKY a vodiči AYY převážně pod omíkou, v suerénu a koelně na kabelových rošech. Budova ělocvičny je napojena z rozvaděče RE rafa dvěma kabely AYKY 3x120+70mm 2 do rozvaděče HR, kerý je umísěn v rozvodně. Z ohoo rozvaděče jsou napojeny jednolivé obvody budovy. Elekrická insalace je provedena kabely AYKY, CYKY pod omíkou a na kabelových rošech. Z rozvaděče HR budovy ělocvičny je aké kabelem CYKY 4x6mm 2 napojen rozvaděč RV1 dřevěné nevyápěné buňky skladu, kerá se nachází mezi budovou ělocvičny a budovou domova mládeže. Zráy v elekrorozvodech jsou cca do 0,3%. Tao úroveň je obvyklá. Veškerá rozvodná zařízení jsou podrobována pravidelným revizím a následným odsraňováním zjišěných nedosaků. Rozvody vyhovují z hlediska dimenze i z hlediska zrá přenosem a na dodržení předepsaných úbyků napěí. Kaegorie odběru škola je zařazena do velkoodběru s hlídáním ¼ hodinového maxima. Produk je JEDNOTARIF. Rozvodné sousavy: NN - 3PEN sř. 50Hz, 400V/TN-C. Zkraové poměry NN: v mísě napájení normální provozní sav. Ochrana proi zkrau a přeížení: pojiskami a jisiči s rychlým vypnuím dle příslušných charakerisik. Ochrana před nebezpečným doykovým napěím neživých čásí dle ČSN a ČSN : základní - samočinným odpojením vadné čási od zdroje a nulováním zvýšená - doplňujícím pospojováním a proudovým chráničem Ochrana před nebezpečným doykovým napěím živých čásí dle ČSN : čl ochrana zábranou čl ochrana kryy nebo překážkami čl ochrana izolací živých čásí Ochrana před nebezpečnými účinky saické elekřiny a přepěím na sraně NN : ve věšině rozvaděčů nejsou insalovány přepěťové ochrany Vnější vlivy dle ČSN : Vniřní prosory: převážně se jedná o prosory AB 5 - normální dle abulky 32-NM1. Opimalizace oku elekrické energie: není provedena. Vlasní výroba - zdroj elekrické energie: není insalován Nouzový zdroj elekrické energie: není Nouzové osvělení: není insalováno vzhledem k pouze dennímu provozu energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

16 2.5.2 PŘÍPOJKA PLYNU Plynovodní přípojka DN 40 je napojena na měsský páeřový STL rozvod plynu o lakové úrovni do 0,4 MPa a je ukončena na hranici pozemku ve skříni, kde je umísěn HUP DN 65. Od HUP je plynovod DN 32 veden cca 40 m v zemi a je vyúsěn v nice na fasádě budovy školy. Zde je umísěn uzávěr a reguláor laku plynu ALz. 6U/BD, kerý redukuje lak plynu na 2,1 kpa. Odud je plynovod veden do plynoměrné mísnosi, kde se porubí rozšiřuje na DN 65 a slouží jako rozdělovač. Z něj jsou provedeny ři odbočky, a o: pro koelnu měření objemovým plynoměrem Schlumberger G25 s přepočíavačem μ-elcor; pro dílny měření objemovým plynoměrem G16 s přepočíavačem μ-elco pro ělocvičnu měření objemovým plynoměrem Acaris G16 Rozvody plynu jsou z ocelových porubí a jsou celosvařované. Další objeky, jako školní jídelna a cukrářská výroba, jsou napojeny na měsský STL plynu. Přípojka plynu je opařena hlavním uzávěrem, reguláorem laku a objemovým plynoměrem ROZVOD TEPLA A TV ROZVODY TEPLA Vniřní rozvody epla začínají na rozdělovači v koelně, z kerého vychází celkem 6 věví. Tři věve šany, učebny A a učebny B jsou pro školu, další napojují samosané objeky, a o by správce, ělocvičnu a domov mládeže. Horizonální rozvody epla ve škole jsou vedeny pod sropem suerénu. Jsou epelně izolovány minerální vlnou s impregnovaným ochranným obalem. Z horizonálních rozvodů jsou provedeny jednolivé soupačky, keré jsou vedeny po povrchu obvodových sěn a nejsou epelně izolovány. Soupačky jsou opařeny vypoušěcími venily, keré jsou věšinou nefunkční. Přívod epla pro domov mládeže je veden ve venkovním neprůlezném kanále do spojovací čási, kde je rozdělovač, z kerého jsou vedeny samosané věvě do čási A a B. Přívod epla je akéž epelně izolován minerální vlnou s plechovým kryím. Přívod epla pro ělocvičnu je veden spojovací čásí mezi školou a ělocvičnou, v ělocvičně jsou horizonální rozvody epla vedeny v podhledu čási ělocvičny. Z horizonálních rozvodů jsou napojeny jednolivé radiáory. Horizonální rozvody nejsou izolovány, leží však pod přídavnou epelnou izolací podhledu. ROZVODY TV Rozvody eplé vody a cirkulační porubí jsou vedeny po zdi k jednolivým výokovým baeriím, keré jsou jak v sociálních zařízeních, ak i v někerých dalších mísnosech (kabiney, sborovna apod.). Rozvody eplé vody včeně cirkulace jsou z pozinkovaných porubí a nejsou epelně izolovány. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

17 2.6 VÝZNAMNÉ TECHNOLOGICKÉ SPOTŘEBIČE ENERGIE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Úsřední vyápění školy, ělocvičny a domova mládeže je zajišťováno oopnou sousavou se jmenoviým eploním spádem 80/60 C. Sousava je původní v celém areálu školy. Oopná ělesa jsou ocelová článková a jsou opařena TRV venily. Oběh opné vody v každé věvi je zajišťován oběhovými čerpadly insalovanými ve směšovacích soupravách na každé opné věvi. Směšovací armaury jsou ovládány z auonomních reguláorů, keré jsou samosané pro každou věev. Ovládání je podle přednasavené eploy v referenčních mísnosech. Řazení jednolivých kolů je zajišěno kolovým reguláorem, kerý je umísěn v koli č. 1 řídící koel osaní kole jsou připínány podle pořeby VYTÁPĚNÍ TĚLOCVIČNY Je řešeno plynovými eplovzdušnými jednokami. Spínání plynových jednoek je ruční, regulace je řešena nasavielným prosorovým ermosaem. Jednoky jsou spoušěny pouze v době výuky, nebo při pronájmu ělocvičny SPOTŘEBA TEPLÉ VODY TV je připravována cenrálně v plynové koelně v plynovém zásobníkovém ohřívači. Její spořeba není nikde v objeku školy měřena, akéž není měřena spořeba epla na přípravu TV. Z ohoo důvodu byla spořeba eplé vody propočena na základě sanovených měrných spořeb pro jednolivé činnosi. Spořeba epla pak byla propočena z propočené spořeby eplé vody s přihlédnuím k spořebě zemního plynu v leních měsících. Na základě éo meodiky byla roční spořeba eplé vody propočena na 815 m 3, spořeba epla na její přípravu byla propočena na 390,6 GJ VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ VZT zařízení je insalováno pouze v koelně pro zajišění pořebné výměny vzduchu ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE HLAVNÍ BUDOVA A TĚLOCVIČNA V budově školy a ělocvičny voří elekrické spořebiče hlavně osvělení, dále kancelářská echnika a spořebiče zvyšující komfor pracovišě, jako je lednička, rychlovarná konvice apod. Osvělení je smíšené, j. zářivkové a žárovkové. Zářivkové osvělení je ve věšině prosorů a v někerých čásech, jako např. suerén, sklady, sociální zařízení je osvělení žárovkové. Charaker pobyu: převážně dlouhodobý energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

18 DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU Kromě osvělení a běžné kancelářské echniky jsou zde insalovány mimo jiné obráběcí sroje, frézky, vračky apod. o celkovém příkonu cca 36,8 kw. ŠKOLNÍ JÍDELNA Kromě osvělení a běžné kancelářské echniky je zde insalována především echnologie pro přípravu jídla, jako varné pánve, kole, rouby, friézy, konvekoma apod. o celkovém příkonu cca 164,5 kw. V čási bufeu jsou pak elekrické přísroje o celkovém příkonu cca 66,0 kw. CUKRÁŘSKÁ VÝROBY Kromě osvělení a běžné kancelářské echniky je zde insalována především echnologie pro výrobu cukrářských výrobků, jako např. konvekoma, elekrické sporáky a rouby apod. o celkovém příkonu cca 46,1 kw. 2.7 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI BUDOV SEZNAM BUDOV Areál školy je v současné době vořen čyřmi budovami, a o: hlavní budova školy ělocvična domov mládeže dílny prakického výcviku Dále ke škole náleží dvě odloučená pracovišě, a o: školní jídelna cukrářská výroba (pracovišě odborného výcviku) POPIS BUDOV Teploní oblas -15 o C, B = 4 Jedná se o soubor budov, keré jsou siuovány v obydlené zásavbě převážně dvoupodlažních budov. Budovy jsou navíc chráněny vzroslými sromy. HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY Jedná se o řípodlažní podsklepený objek, kde řeí podlaží je čásečně siuováno v podkroví. Objek je vysavěn z plných cihel l. 450 až 650 mm. Sropní konsrukce jsou vořeny rámovými sropy, sřecha je valbová, nad přísavkem je pulová. V suerénu budovy je umísěna prádelna, učebna, koelna, sklady, šany a plynoměrná mísnos. V 1. NP se nacházejí učebny, kabiney, sklady, kanceláře, úklidová mísnos, archiv energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

19 a sociální zařízení. V 2. NP jsou siuovány učebny, kabiney, kanceláře, knihovna a sociální zařízení. V 3. NP jsou umísěny učebny, kabine, sklady, cvičná kuchyňka a sociální zařízení. BUDOVA TĚLOCVIČNY Objek ělocvičny včeně zázemí je jednopodlažní, nepodsklepený, sysémové konsrukce hal KORD, posavený v 70-ých leech minulého soleí. Jedná se o dvě monované haly s ocelovými nosnými konsrukcemi - sloupy. Rohové čási hal jsou zděné, osaní výplně jsou nenosné, ve kerých jsou osazena ocelová okna. Sřecha je plochá a je vořena příhradovou konsrukcí, na keré jsou uloženy vlnié plechy s beonovou zálivkou. Podhled je čásečně zaeplen minerální vlnou. Podlahy jsou provedeny z PVC a keramické dlažby a v ělocvičně je podlaha z dřevěných vlysů. Vyšší objek obsahuje vlasní ělocvičnu s prosorem pro diváky, v nižším objeku je umísěna nářaďovna, bufe, klubovny, kabine, šany se sociálním zařízením, WC, úklidová komora, rafosanice. Vsup do prosor ělocvičny je dvěma samosanými vsupy dvojiými dveřmi z exeriéru a objek ělocvičny je vniřní chodbou propojen suerénem s budovou školy. DOMOV MLÁDEŽE Jedná se o jednopodlažní objek vořený dvěmi řadami unimobuněk, keré jsou spojeny vsupním zděným vesibulem. Sěny unimobuněk jsou vořeny sendvičem (hobra, vzduchová mezera a desky), okna jsou dřevěná zdojená. Jižní čás unimobuněk byla zaeplena, a o vložením EPS desek do vniřního prosoru sendvičové sěny. Čás oken byla překrya EPS izolací. Zděná čás je z plynosilikáových várnic. Sropní konsrukce jsou vořeny rámovými sropy, sřecha je valbová. DÍLNY ODBORNÉHO VÝCVIKU Jedná se o jednopodlažní objek vořený různými budovami, keré savebně na sebe navazují. Zdivo je věšinou z plných cihel různé loušťky, v někerách mísech opařené epelnou izolací lignopor. Čás objeku je zaeplen izolací EPS l. 80 mm. Okna jsou čásečně kovová, čásečně dřevěná zdvojená a v čási dvora jsou již vyměněna za plasová. Sřecha je plochá beonová, ve sředové čási pak šikmá, vořená ocelovou konsrukcí s lehkou kryinou. ŠKOLNÍ JÍDELNA Jedná se o jednopodlažní objek čásečně podsklepený. Obvodové zdivo je z plných cihel, přisavěná čás pak ze silikáových várnic. Dveře a okna jsou vyměněna za plasová. Čás sřechy je plochá beonová, ve sředové čási pak šikmá, vořená ocelovou konsrukcí s lehkou kryinou. CUKRÁŘSKÁ VÝROBA Jedná se o dvoupodlažní objek čásečně podsklepený. Obvodové zdivo je z plných cihel. Okna jsou dřevěná zdvojená. Čás sřechy je plochá beonová, ve sředové čási pak šikmá valbová. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

20 2.7.1 PLOCHY A OBJEMY Základní podlahové plochy a objemy Ochlazovaná plocha škola ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna cukrářská výroba neprůsviná čás m , , , , ,6 897,1 podlaha m , , , , ,7 897,1 sřecha m , , , ,3 763,2 410,6 ovory m , , , ,3 870,7 410,6 Plochy jednolivých konsrukcí Ochlazovaná plocha škola ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna cukrářská výroba neprůsviná čás m ,2 955,7 595,9 690,4 360,0 308,3 podlaha m 2 618, , , ,3 763,2 226,9 sřecha m 2 535, , , ,0 763,2 265,5 ovory m 2 182,3 270,8 247,1 180,4 86,9 45, TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Pro možnos posouzení epelně-echnických vlasnosí budov byly sanoveny součinielé prosupu epla U (W.m -2.K -1 ) jednolivých ochlazovaných ploch na základě dosupných projekčních maeriálů a popisů. Nejhlavnější konsrukce jsou následující: Součiniel prosupu epla jednolivých konsrukcí Budova škola ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna cukráři souč. prosupu epla U W.m -2.K -1 W.m -2.K -1 W.m -2.K -1 W.m -2.K -1 W.m -2.K -1 W.m -2.K -1 obvodové zdivo 0,37 0,98 0,46 1,06 1,22 0,52 1,06 0,31 1,66 0,61 1,25 0,99 podlaha na erénu 0,51 2,28 1,18 0,54 1,31 1,25 1,97 1,96 0,96 0,76 srop nad posledním podlaží 0,44 0, ,99 0,98 sřecha plochá 0,35 0,74 0,44 0,71 0,61 0,55 0,24 0,91 0,79 0,61 okna 2,40 3,80 4,50 2,80 2,40 1,10 2,40 1,10 2,40 1,40 vsupní dveře (dřevěné jednoduché prosklené) 3,80 2,80 3,80 2,80 2,80 1,50 1,50 2,80 1, VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A VÝPOČET SPOTŘEBY TEPLA Výpoče epelných zrá byl proveden podle ČSN obálkovou meodou. Normovaný poče denosupňů byl převza z ČSN EN energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

21 Základní výpočové hodnoy oblas Nový Jičín výpočová venkovní eploa 15 C průměrná venkovní eploa + 4,0 C poče opných dnů 229 d vniřní výpočová eploa 19 C normovaný poče denosupňů 3 435,0 D Tepelné zráy jednolivých objeků Ochlazovaná plocha škola ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna cukrářská výroba prosupem kw 61,97 70,30 85,31 74,00 59,71 29,17 infilrací kw 42,15 40,55 21,98 16,78 14,76 5,34 celkem kw 104,13 110,85 107,28 90,78 74,47 34,50 V následující abulce jsou uvedeny měrné spořeby epla na vyápění vzažené k 1 m 2 vyápěné podlahové plochy. Spořeba epla byla přepočena na normaivní klimaické podmínky. Z celkové bilance plynu byla výpočem sanovena čás ZP pro ohřev TV. Vzhledem k omu, že koelny vyápí jak školu a ělocvičnu, ak i domov mládeže, bylo nuno odečís aké spořebu epla na vyápění ohoo objeku. Proože spořeba epla pro objek domova mládeže není měřena, byla spořeba epla sanovena výpočem. Ve výpoču bylo zohledněno, že polovina domova mládeže není obsazena, a že ao čás je pouze emperována. Charakerisické hodnoy školy: ukazael spořeby epla na vyápění škola ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna cukráři GJ/m 2.rok 0,314 0,530 0,395 0,500 0,374 0,434 měrná spořeba MJ/m 2.D 0,091 0,154 0,115 0,146 0,109 0,126 Charakerisická hodnoa v GJ/m 2 *rok poskyuje možné srovnání náročnosi na vyápění nejen v jednolivých léech, ale aké mezi jednolivými školami. Tao hodnoa vychází z přepoču spořeby epla na vyápění a přípravu TV na normované denosupně, keré jsou pro danou oblas Druhá hodnoa *GJ/m 2 *D umožňuje vyhodnocova spořebu epla i v jednolivých měsících v průběhu celého roku. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

22 3 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 3.1 VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE ZDROJE ENERGIÍ KOTELNA ŠKOLA Plynová koelna byla rekonsruovaná v roce Je osazena kaskádou osmi kolů THERM DUO 50, každý o jmenoviém výkonu 49,0 kw. Insalované plynové kole jsou již moderní konsrukce zajišťující vysokou účinnos spalování a minimalizaci vorby NO x. Kaskádové řešení umožňuje velmi cilivě regulova celkový výkon koelny podle pořeby, přičemž jednolivé kole jsou provozovány v jmenoviých paramerech. Kole jsou v provozu pouze v opném období a dodávají eplo do opného sysému školy, domova mládeže a čásečně do ělocvičny (chodba a šany). Výsup opné vody je rozdělen do šesi samosaných věví, keré jsou osazeny směšovací armaurou a oběhovým čerpadlem. Každá věev je regulována samosaným reguláorem, kerý upravuje eplou opné vody podle opné křivky a vniřní požadované eploy. Je možno konsaova, že způsob výroby a disribuce epla pro vyápění je v souladu se současnými požadavky na úspornou dodávku epla. Teplá voda je připravována cenrálně v plynovém zásobníkovém ohřívači, jehož jmenoviý příkon 128,2 kw zajišťuje i nárazovou pořebu TV. Koelna a zařízení jsou pravidelně konrolovány a revidovány revizním echnikem plynových a lakových zařízení. Kole jsou každoročně seřizovány servisním pracovníkem, provozní účinnos ěcho kolů je na hranici garanované účinnosi. Základní echnické ukazaele vlasního zdroje ř. název ukazaele jednoka vypočená hodnoa vypočená hodnoa vypočená hodnoa 1 roční celková účinnos zdroje % 0,82 0,82 0,82 2 roční energeická účinnos výroby elekrické energie % 0,00 0,00 0,00 3 roční účinnos výroby epla % 0,82 0,82 0,82 4 spořeba energie v palivu na výrobu elekřiny GJ/MWh 0,00 0,00 0,00 5 spořeba energie v palivu na výrobu epla GJ 1,22 1,22 1,22 6 roční využií insalovaného elekrického výkonu hod/rok 0,00 0,00 0,00 7 roční využií insalovaného epelného výkonu hod/rok 1 172,21 913,36 982,40 Hodnoa ročního využií insalovaného epelného výkonu z pohledu provozní doby ukazuje, že výkon kolů je mírně předimenzován. Insalovaný výkon zaručuje, i s určiou rezervou, pořebný výkon pro urychlený záop. Pokud by se uvažovalo o rekonsrukci koelny, je nuno s ímo fakorem uvažova, zvlášě pokud dojde k zaeplení jednolivých budov. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

23 TĚLOCVIČNA Objek ělocvičny je vyápěn jednak eplovodním sysémem z plynové koelny ve škole a jednak dvěmi eplovzdušnými plynovými jednokami. Mimo o je v hlavní hale ělocvičny insalováno 16 ks akumulačních kamen, keré se již však nepoužívají. Teplovzdušné vyápění je vysoce účinný a hospodárný způsob vyápění velkých hal. Výhodou je, že vzduch je rychle ohříván pouze po dobu výuky, nebo po dobu sporovní činnosi. Tím je zabezpečeno ekonomické vyápění ělocvičny. OSTATNÍ PLYNOVÉ KOTELNY Jedná se o poměrně nové plynové koelny osazené násěnnými, nebo sacionárními koly běžného provedení. Kole v dnešní době dosahují 88 až 92 % účinnos. Kole jsou pravidelně konrolovány a seřizovány servisním echnikem. Pokud by se uvažovalo s rekonsrukcí koelny, pak až po jasném rozhodnuí, zda bude objek zaeplen, či nikoliv ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Rozvody opné vody jsou rozděleny do několika okruhů, keré zajišťují vyápění jednolivých čásí budov. Nejedná se o zónovou regulaci, ale objekovou. Auonomní reguláory umožňují regulaci eploy opné vody podle požadavků na vniřní eplou v jednolivých objekech. Insalovaná regulace dále zajišťuje noční úlum a úlum eploy i v průběhu dne (např. domov mládeže). Rozvody opné vody, jak ležaé, ak i soupačky, jsou v dobrém echnickém savu. Projevují se známky koroze u někerých záviových spojů. Topná ělesa jsou ocelová a jsou osazena TRV venily, keré umožňují další jemnou regulaci v mísnosech. Technický sav oopných ěles je na hranici živonosi a akéž opný sysém je původní. Lze edy předpokláda, že sysém je hydraulicky nevyvážený a aké, že někeré čási rozvodů mohou bý již zanesené usazeninami, což může způsobova nedoápění někerých opných věví. REŽIM VYTÁPĚNÍ Režim vyápění je podřízen pořebám školy a skuečnosi, že ao je v provozu pouze v denních hodinách. Insalovaná regulační echnika umožňuje poměrně cilivě nasavova jednolivé eploní režimy TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA TV je připravována cenrálně v plynovém zásobníkovém ohřívači. Vzhledem k rozsáhlým rozvodům eplé vody a cirkulačního porubí je nuno konsaova, že eno způsob přípravy TV je nehospodárný a že by bylo vhodné rozděli přípravu TV zvlášť pro školu (vyhovuje sávající ohřívač), zvlášť pro domov mládeže a zvlášť i pro ělocvičnu. Velikos jednolivých ohřívačů je vhodné navrhnou po analýze spořeby TV v jednolivých objekech. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

24 3.1.4 ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE Osvělení Osvělení chodeb a říd je především zářivkovými ělesy, v menší míře svíidly žárovkovými. Hala ělocvičny je osvělena 39 kusy halogenovými výbojkami. Inenzia osvělení vyhovuje požadavkům nové normě ČSN Svělo a osvělení pracovního prosoru číslo 1. Požadovaná hodnoa pro řídy je 500 lx, pro chodby min. 200 lx. Ve skladech jsou insalována žárovková svíidla s žárovkami 60 nebo 100 W. V ěcho prosorách není vhodné insalova kompakní zářivky, keré se nehodí pro časější spínání a krákodobé použií. Moorické pohony Jediné moorické pohony s proměnlivými oáčkami jsou insalovány u čerpadel opných okruhů. Osaní moory jsou součásí echnologických zařízení, kerá jsou již zasaralá jedná se především o srojní park dílen. Výměna ěcho moorů za moory úsporné EEM by byla invesičně příliš náročná. Tepelné spořebiče Jedná se především o spořebiče umísěné ve školní jídelně, bufeu a cukrářské výroby. Jedná se o odporové spořebiče (rouby, pánve). Tyo spořebiče věšinou nelze měni za infra, nebo mikrovlnné spořebiče. Z ohoo důvodu je nuno věnova pozornos jejich vyížení. 3.2 STAVEBNÍ ČÁST - BUDOVY TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ Tepelně echnické paramery budovy mají zásadní vliv na její energeickou náročnos. Pro budovu předměu audiu byly provedeny výpočy epelných zrá prosupem a věráním v souladu s ČSN a ČSN s určiým zjednodušením, zv. obálkovou meodou. Rovněž byly posouzeny jednolivé konsrukce dle ČSN Je možno konsaova, že u všech objeků areálu školy sávající obvodový plášť, sřešní plášť, vniřní příčky, podlahy nad nevyápěnými prosory i nad erénem, výplně ovorů plasová jednoduchá okna zasklená izolačním dvojsklem a dveře do venkovních prosor nevyhovují požadavkům ČSN Obvodový plášť vykazuje vysoký součiniel epelné vodivosi, avšak příznivou kondenzaci vodní páry. V zimních měsících u věšiny konsrukcí sice dochází ke kondenzaci vodní páry uvniř konsrukce (nikoliv na vniřním povrchu), ale jsou zde i konsrukce kde dochází ke kondenzaci vodní páry na vniřním líci, jedná se zejména o konsrukce z venku obložené kamenným obkladem a konsrukce oddělující mísnosi s vysokou relaivní vlhkosí prosředí. Celková roční bilance zkondenzované vodní páry je příznivá. I přes výše jmenované nedosaky je obvodový plášť v relaivně dobrém savu a nevykazuje žádné známky degradace. Podlahové konsrukce nevyhovují jak z hlediska součiniele prosupu epla, ak z hlediska poklesu doykové eploy. Konsrukce sřešního plášě je s ohledem na součiniel prosupu epla nevyhovující, avšak vykazuje příznivou kondenzaci vodní páry. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

25 Sropní konsrukce jsou s ohledem na součiniel prosupu epla nevyhovující, avšak vykazují příznivou kondenzaci vodní páry. Výplně ovorů nejsou v dobrém echnickém savu. Je nuno uvažova o jejich výměně v relaivně krákém časovém horizonu. ČSN Tepelná ochrana budov Budova škola ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna cukráři požadovaná hodnoa UN součiniel prosupu epla U (W.m -2.K -1 ) W/m 2.K obvodové zdivo 0,37 0,98 0,46 1,06 1,22 0,52 1,06 0,31 1,66 0,61 1,25 0,99 0,30 podlaha na erénu 0,51 2,28 1,18 0,54 1,31 1,25 1,97 1,96 0,96 0,76 0,45 srop nad posledním podlaží 0,44 0, ,99 0,98 0,30 sřecha plochá 0,35 0,74 0,44 0,71 0,61 0,55 0,24 0,91 0,79 0,61 0,24 okna 2,40 3,80 4,50 2,80 2,40 1,10 2,40 1,10 2,40 1,40 1,50 vsupní dveře (dřevěné jednoduché prosklené) 3,80 2,80 3,80 2,80 2,80 1,50 1,50 2,80 1,50 1,70 Z výše uvedeného srovnání skuečných hodno koeficienu prosupu epla U s normovanými hodnoami je možno vidě, že konsrukce nevyhovují požadavkům ČSN Okna jsou dřevěná dvojiá, jejichž sav je na hranici živonosi. Projevuje se zde zkroucení rámu, neěsnos a značné poškození mechaniky oken. Skuečnosí však zůsává, že v době výsavby byly požadavky na epelné odpory konsrukcí poněkud mírnější, než v současné době a je edy možno konsaova, že věšina konsrukcí splňovala požadavky ČSN plané v době výsavby. ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Tepelně-echnické vlasnosi konsrukcí byly hodnoceny dle ČSN příloha C, kerá sanovuje energeický šíek budovy, kdy je hodnocen skuečný průměrný součiniel prosupu epla obálkou budovy U em s požadovanou hodnoou U em,n,rq. Podíl ěcho dvou hodno je klasifikační ukazael CI, jehož hodnoa pro vyhovující úroveň nesmí bý věší než 1,00. Hodnocení budovy dle ČSN , příloha C požadovaná hodnoa U em,n,rq vypočená hodnoa U em klasifikační ukazael CI slovní vyjádření klasifikace W/m 2.K W/m 2.K - škola 0,47 0,92 1,95 D nevyhovující ělocvična 0,45 0,80 1,79 D nevyhovující domov mládeže 0,45 0,71 1,60 D nevyhovující dílny 0,43 0,72 1,67 D nevyhovující školní jídelna 0,44 0,93 2,12 G mimořádně nehospodárná cukráři 0,40 1,00 2,47 G mimořádně nehospodárná energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

26 Z uvedené abulky je parné, že epelná charakerisika všech objeků nevyhovuje požadavkům ČSN Tao skuečnos je dána především savební echnologií v době výsavby, kdy nároky na epelně echnické vlasnosi savebních konsrukcí byly velmi malé. 3.3 ÚROVEŇ SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ Energeický managemen je zajišťován jen okrajově. Konrola spořeb se provádí pouze z fakuračních údajů bez hlubšího rozboru. 3.4 CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE Základní energeická bilance je sesavena jako průměr skuečnosí roků 2010 až 2012, kde spořeba epla na vyápění byla přepočena denosupňovou meodou na normaivní klimaické podmínky. Tao bilance voří srovnávací hladinu pro další výpočy a vyhodnocení navržených opaření. Výchozí energeická bilance podle druhů paliv a energií (přepočena na průměrné klimaické podmínky) elekrická energie zemní plyn MWh is. Kč is. m3 is. Kč 1 Vsupy paliv a energie 159,0 637,2 95, ,8 2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie (ř.1+ř.2) 159,0 637,2 95, ,8 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř.3-ř.4) 159,0 637,2 95, ,8 6 zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř.5) 16,4 211,2 7 spořeba energie na vyápění (z ř.5) 66,8 858,6 8 spořeba energie na chlazení (z ř.5) 4,4 17,7 9 spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř.5) 10 spořeba energie na věrání (z ř.5) 1,4 5,6 11 spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř.5) 12 spořeba energie na osvělení (z ř.5) 16,0 64,2 13 spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř.5) 137,2 549,7 12,6 161,9 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

27 Výchozí energeická bilance (přepočena na průměrné klimaické podmínky) Před realizací Energie Náklady GJ MWh is. Kč 1 Vsupy paliv a energie 3 834, , ,0 2 změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 3 spořeba paliv a energie (ř.1+ř.2) 3 834, , ,0 4 prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 5 konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř.3-ř.4) 3 834, , ,0 6 zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř.5) 559,3 155,4 211,2 7 spořeba energie na vyápění (z ř.5) 2 273,6 631,5 858,6 8 spořeba energie na chlazení (z ř.5) 15,9 4,4 17,7 9 spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř.5) 428,7 119,1 161,9 10 spořeba energie na věrání (z ř.5) 5,0 1,4 5,6 11 spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 12 spořeba energie na osvělení (z ř.5) 57,7 16,0 64,2 13 spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř.5) 493,8 137,2 549,7 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

28 4 NÁVRH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE Návrh jednolivých opaření vychází ze známých echnických řešení a echnických možnosí realizace. Jednolivá opaření jsou rozdělena do ří skupin, a o: opaření organizačního charakeru jedná se o opaření, kerá věšinou nevyžadují žádné náklady, popř. minimální náklady spojené s adminisraivními úkony (změna sazby odběru apod.), opaření echnologického charakeru např. změna sysému vyápění, insalace regulační echniky, kogenerační jednoky, epelných čerpadel, využií obnovielných zdrojů energií apod, opaření savebního charakeru úpravy savebních konsrukcí za účelem zlepšení jejich epelně echnických vlasnosí. Při návrhu následujících opaření byl brán zřeel především na savební opaření, konkréně na snížení energeické náročnosi jednolivých objeků, a o především zlepšením epelně echnických vlasnosí jednolivých konsrukcí. Navržena opaření: OPATŘENÍ ORGANIZAČNÍHO CHARAKTERU Nejsou sanovena OPATŘENÍ TECHNOLOGICKÉHO CHARAKTERU Nejsou sanovena OPATŘENÍ STAVEBNÍHO CHARAKTERU V1 V2 Komplexní zaeplení objeků, výměna oken a dveří Komplexní zaeplení objeků mimo objek Celní 20, výměna oken a dveří U obou varian je provedeno posouzení disribuce epla, sanovení invesičních a provozních nákladů a upravená energeická bilance. V dalších kapiolách jsou obě variany hodnoceny z ekonomického a environmenálního hlediska. 4.1 VARIANTA 1 KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ OBJEKTŮ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soubor opaření zahrnuje komplexní zaeplení objeků, přičemž je splněna podmínka, aby součiniel prosupu epla zaeplenou konsrukcí vyhovoval doporučeným hodnoám dle ČSN Soubor zahrnuje zaeplení svislých obvodových konsrukcí, výměnu oken a dveří, zaeplení sropu v posledním nadzemním podlaží, zaeplení plochých sřech a zaeplení podlah. Realizace bude provedena následujícím způsobem: energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

29 obvodový plášť zaeplení bude provedeno izolací z desek sabilizovaného polysyrénu běžné kvaliy (EPS, λ = 0,038 W/m 2.K) příslušné loušťky. Zaeplení obvodového plášě bude provedeno po obvodu celého objeku, od spodní hrany objeku až po okap, aby se vyloučily epelné mosy. Svislé osění oken a nadpraží bude zaepleno akéž izolací EPS v loušťce mm dle možnosi pouze am, kde o dovoluje dosaečně vysazený okenní rám (nuno provés nové oplechování oken). V osaních případech provés pouze povrchovou úpravu armovanou enkovrsvou omíkou; obvodový plášť dřevěné vikýře zaeplení bude provedeno izolací na bázi sabilizovaného polysyrénu, popř. minerální vlny loušťky 140 mm, kerá bude vložena dovniř sendvičové sěny. Podle konsrukce bude nuno v někerých případech zvěši loušťku éo sěny; neochlazovaná sěna sěna řídy v suerénu bude zaeplena izolací z desek sabilizovaného polysyrénu (EPS, λ = 0,038 W/m 2.K) příslušné loušťky; zaeplení sropu v posledním nadzemním podlaží bude provedeno z vnější srany (půda), kde bude položena epelná izolace na bázi minerální vlny nebo ze sabilizovaného polysyrénu v příslušné loušťce; plochá sřecha bude zaeplena epelnou izolací na bázi vrzené minerální vlny, nebo sabilizovaného polysyrénu (ρ > 1200 kg/m 3, λ = 0,038 W/m 2 ); bude provedena výměna všech oken za okna plasová s celkovým koeficienem prosupu epla 1,1 W/m 2.K. Vsupní dveře budou akéž vyměněny za plasové (popř. kovové s polačeným epelným mosem), jejichž celkový koeficien bude max. 1,5 W/m 2.K. podlahy 1. NP budou zaepleny ze srany suerénu, kde bude přidána epelná izolace z desek sabilizovaného polysyrénu běžné kvaliy (EPS, λ = 0,038 W/m 2.K). Jednolivé loušťky zaeplení a konkréní konsrukce jsou uvedeny v následujících abulkách. Hlavní budova Hlavní budova zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,3 0,781 0,228 SO2 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,1 0,980 0,240 SO3 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,4 0,367 0,177 SO4 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,9 0,650 0,216 SN1 MV lambda 0,037 W/m.K ,5 1,180 0,360 STR1 STR2 SCH1 SCH2 MV lambda 0,038 W/m.K, ro > 125 kg/m3 MV lambda 0,038 W/m.K, ro > 125 kg/m4 MV lambda 0,038 W/m.K, ro > 125 kg/m5 MV lambda 0,038 W/m.K, ro > 125 kg/m ,4 0,487 0, ,2 0,675 0, ,9 0,735 0, ,5 1,789 0,158 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

30 Tělocvična Tělocvična zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,3 1,061 0,231 SO2 MV lambda 0,039 W/m.K ,5 0,461 0,191 SCH1 MV lambda 0,040 W/m.K ,9 0,439 0,147 SCH2 MV lambda 0,040 W/m.K ,8 0,437 0,147 dveře plas 7,7 3,8 1,500 okna plas dvojsklo 263,1 3,8 1,100 Domov mládeže Domov mládeže zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 MV lambda 0,039 W/m.K ,6 1,221 0,199 SO2 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,7 0,851 0,214 SCH1 MV lambda 0,040 W/m.K ,1 0,710 0,154 SCH2 MV lambda 0,040 W/m.K ,4 0,610 0,154 dveře plas 17,9 1,500 okna plas dvojsklo 229,2 1,100 Dílny prakického výcviku Dílny zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,4 1,063 0,253 SO3 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,4 0,669 0,220 SO21 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,3 0,647 0,217 SO22 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,3 0,407 0,185 SO31 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,2 0,454 0,185 SO32 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,8 0,314 0,162 SCH1 MV (ro 22 > 125 kg/m3) ,9 0,512 0,151 SCH2 MV (ro 22 > 125 kg/m3) - uvniř konsrukce ,5 0,552 0,146 dveře plas 76,8 1,500 okna plas dvojsklo 69,4 1,100 Školní jídelna Školní jídelna zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,2 0,612 0,194 SO2 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,7 1,662 0,246 SO3 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K 12,4 0,737 0,207 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

31 STR1 MV lambda 0,038 W/m.K ,7 0,993 0,204 SCH1 MV lambda 0,038 W/m.K ,5 0,906 0,144 dveře plas 3,5 1,500 okna plas dvojsklo 46,2 1,200 Cukrářská výroba OV - Celní zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,8 0,992 0,224 SO2 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,6 1,177 0,232 SO3 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,9 1,253 0,235 PDL1 EPS 70 F 60 90,7 0,958 0,365 STR1 SCH1 SCH2 MV lambda 0,038 W/m.K, ro>125 kg/m3 MV lambda 0,038 W/m.K, ro>125 kg/m3 MV lambda 0,038 W/m.K, ro>125 kg/m ,1 0,980 0, ,4 0,606 0, ,0 0,792 0,150 okna plas dvojsklo 29,4 1,100 Zaeplované plochy Ochlazovaná plocha škola ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna cukrářská výroba svislé konsrukce m ,20 928,80 367,30 367,30 342,30 308,30 ovory m 2 0,00 270,80 247,10 247,10 49,70 29,40 sropy a sřechy m 2 535, , , ,50 763,20 265,50 podlahy m 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,70 Invesiční náklady náklady bez DPH Kč hlavní objek ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna odborný výcvik celkem energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

32 Následující energeická bilance je bilance spořeby paliv a energií, keré se doýkají navržených úsporných opaření! Upravená roční energeická bilance Před realizací Po realizaci VARIANTA 1 Energie Náklady Energie Náklady GJ MWh is. Kč GJ MWh is. Kč 1 Vsupy paliv a energie , ,38 2 změna zásob paliv 0 0 0, ,00 3 spořeba paliv a energie (ř.1+ř.2) , ,38 4 prodej energie cizím 0 0 0, ,00 5 konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř.3-ř.4) , ,38 6 zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř.5) , ,86 7 spořeba energie na vyápění (z ř.5) , ,50 8 spořeba energie na chlazení (z ř.5) 0 0 0, ,00 9 spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř.5) , ,02 10 spořeba energie na věrání (z ř.5) 0 0 0, ,00 11 spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř.5) 0 0 0, ,00 12 spořeba energie na osvělení (z ř.5) 0 0 0, ,00 13 spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř.5) 0 0 0, , VARIANTA 2 KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ OBJEKTŮ MIMO OBJEKT CELNÍ 20, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soubor opaření zahrnuje komplexní zaeplení objeků, přičemž je splněna podmínka, aby součiniel prosupu epla zaeplenou konsrukcí vyhovoval doporučeným hodnoám dle ČSN Soubor zahrnuje zaeplení svislých obvodových konsrukcí, výměnu oken a dveří, zaeplení sropu v posledním nadzemním podlaží, zaeplení plochých sřech a zaeplení podlah. Variana neuvažuje se zaeplením objeku Cukrářské výroby Celní 20. Realizace bude provedena následujícím způsobem: obvodový plášť zaeplení bude provedeno izolací z desek sabilizovaného polysyrénu běžné kvaliy (EPS, λ = 0,038 W/m 2.K) příslušné loušťky. Zaeplení obvodového plášě bude provedeno po obvodu celého objeku, od spodní hrany objeku až po okap, aby se vyloučily epelné mosy. Svislé osění oken a nadpraží bude zaepleno akéž izolací EPS v loušťce mm dle možnosi pouze am, kde o dovoluje dosaečně vysazený okenní rám (nuno provés nové oplechování oken). V osaních případech provés pouze povrchovou úpravu armovanou enkovrsvou omíkou; obvodový plášť dřevěné vikýře zaeplení bude provedeno izolací na bázi sabilizovaného polysyrénu, popř. minerální vlny loušťky 140 mm, kerá bude vložena dovniř sendvičové sěny. Podle konsrukce bude nuno v někerých případech zvěši loušťku éo sěny; energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

33 neochlazovaná sěna sěna řídy v suerénu bude zaeplena izolací z desek sabilizovaného polysyrénu (EPS, λ = 0,038 W/m 2.K) příslušné loušťky; zaeplení sropu v posledním nadzemním podlaží bude provedeno z vnější srany (půda), kde bude položena epelná izolace na bázi minerální vlny nebo ze sabilizovaného polysyrénu v příslušné loušťce; plochá sřecha bude zaeplena epelnou izolací na bázi vrzené minerální vlny, nebo sabilizovaného polysyrénu (ρ > 1200 kg/m 3, λ = 0,038 W/m 2 ); bude provedena výměna všech oken za okna plasová s celkovým koeficienem prosupu epla 1,1 W/m 2.K. Vsupní dveře budou akéž vyměněny za plasové (popř. kovové s polačeným epelným mosem), jejichž celkový koeficien bude max. 1,5 W/m 2.K. Jednolivé loušťky zaeplení a konkréní konsrukce jsou uvedeny v následujících abulkách. Hlavní budova Hlavní budova zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,3 0,781 0,228 SO2 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,1 0,980 0,240 SO3 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,4 0,367 0,177 SO4 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,9 0,650 0,216 SN1 MV lambda 0,037 W/m.K ,5 1,180 0,360 STR1 STR2 SCH1 SCH2 MV lambda 0,038 W/m.K, ro > 125 kg/m3 MV lambda 0,038 W/m.K, ro > 125 kg/m4 MV lambda 0,038 W/m.K, ro > 125 kg/m5 MV lambda 0,038 W/m.K, ro > 125 kg/m ,4 0,487 0, ,2 0,675 0, ,9 0,735 0, ,5 1,789 0,158 Tělocvična Tělocvična zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,3 1,061 0,231 SO2 MV lambda 0,039 W/m.K ,5 0,461 0,191 SCH1 MV lambda 0,040 W/m.K ,9 0,439 0,147 SCH2 MV lambda 0,040 W/m.K ,8 0,437 0,147 dveře plas 7,7 3,8 1,500 okna plas dvojsklo 263,1 3,8 1,100 Domov mládeže Domov mládeže zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 MV lambda 0,039 W/m.K ,6 1,221 0,199 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

34 SO2 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,7 0,851 0,214 SCH1 MV lambda 0,040 W/m.K ,1 0,710 0,154 SCH2 MV lambda 0,040 W/m.K ,4 0,610 0,154 dveře plas 17,9 1,500 okna plas dvojsklo 229,2 1,100 Dílny prakického výcviku Dílny zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,4 1,063 0,253 SO3 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,4 0,669 0,220 SO21 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,3 0,647 0,217 SO22 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,3 0,407 0,185 SO31 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,2 0,454 0,185 SO32 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,8 0,314 0,162 SCH1 MV (ro 22 > 125 kg/m3) ,9 0,512 0,151 SCH2 MV (ro 22 > 125 kg/m3) - uvniř konsrukce ,5 0,552 0,146 dveře plas 76,8 1,500 okna plas dvojsklo 69,4 1,100 Školní jídelna Školní jídelna zaeplení loušťka [mm] plocha U - sávající U - návrh SO1 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,2 0,612 0,194 SO2 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K ,7 1,662 0,246 SO3 EPS 100 F lambda 0,037 W/m.K 12,4 0,737 0,207 STR1 MV lambda 0,038 W/m.K ,7 0,993 0,204 SCH1 MV lambda 0,038 W/m.K ,5 0,906 0,144 dveře plas 3,5 1,500 okna plas dvojsklo 46,2 1,200 Zaeplované plochy Ochlazovaná plocha škola ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna cukrářská výroba svislé konsrukce m ,20 928,80 367,30 367,30 342,30 0,00 ovory m 2 0,00 270,80 247,10 247,10 49,70 0,00 sropy a sřechy m 2 535, , , ,50 763,20 0,00 podlahy m 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

35 Invesiční náklady náklady bez DPH Kč hlavní objek ělocvična domov mládeže dílny školní jídelna Cukrářská výroba Celní 20 0 celkem Následující energeická bilance je bilance spořeby paliv a energií, keré se doýkají navržených úsporných opaření! Upravená roční energeická bilance Před realizací Po realizaci VARIANTA 1 Energie Náklady Energie Náklady GJ MWh is. Kč GJ MWh is. Kč 1 Vsupy paliv a energie , ,29 2 změna zásob paliv 0 0 0, ,00 3 spořeba paliv a energie (ř.1+ř.2) , ,29 4 prodej energie cizím 0 0 0, ,00 5 konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř.3-ř.4) , ,29 6 zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř.5) , ,28 7 spořeba energie na vyápění (z ř.5) , ,98 8 spořeba energie na chlazení (z ř.5) 0 0 0, ,00 9 spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř.5) , ,02 10 spořeba energie na věrání (z ř.5) 0 0 0, ,00 11 spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř.5) 0 0 0, ,00 12 spořeba energie na osvělení (z ř.5) 0 0 0, ,00 13 spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř.5) 0 0 0, ,00 energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

36 5 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením echnologických, savebních a organizačních opaření na úsporu energií. Cílem ekonomické analýzy je zjisi vhodnos realizace jednolivých opaření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kriérií, z nichž nejdůležiější je čisá současná hodnoa v podobě diskonovaného oku hoovosi za dobu živonosi opaření. 5.1 VSTUPNÍ ÚDAJE Hlavními vsupními údaji do ekonomické analýzy jsou invesiční náklady, popř. náklady provozního charakeru, proi kerým sojí příjmové položky. V omo případě nelze hovoři o příjmech chápaných v obecném slova smyslu, ale o příjmech, keré vzniknou nižšími výdaji za příslušné energie oproi původnímu projekovanému sandardnímu savu. Ekonomické hodnocení při vsupních podmínkách dle vyhlášky 480/2012 Sb. doba porovnání 20 le diskonní míra 4,0 % cenový vývoj nárůs +3,0 % DISKONTNÍ MÍRA Pro ocenění hodnoy prosředků vydaných nebo přijaých v budoucnu se časo pracuje s jejich převodem na současnou hodnou. Diskonní míra je prosředek, kerý eno převod umožňuje. Jde o určiou formu vyjádření meziroční hodnoové změny úrokové míry a dalších fakorů. Vzhledem k současné výši úrokových měr, jejich předpokládanému vývoji a poměrně nízkému riziku spojenému s realizací opaření je pro dané řešení zvolena diskonní míra 4 %. DOBA POROVNÁNÍ Doba porovnání se obvykle sanovuje na základě očekávané živonosi zařízení. Jednolivá opaření mají různou dobu živonosi, a o od 4 le až po 50, even. 100 le. Zda-li je opaření výhodné či nikoliv, je možno posuzova podle diskonované doby návranosi, kerá by měla bý co nejkraší. U energeických echnologií se má za o, že opaření je výhodné, pokud bude ao doba max. 7 až 8 le. U savebních opaření je ao doba 20 až 30 le. Vyhláška 480/2012 Sb. sanovuje dobu hodnocení 20 le. CENOVÝ VÝVOJ Během doby provozování zařízení se může významně měni inflace a ím i ceny. V obvyklém případě pak především změny cen energie významně ovlivňují ekonomické výsledky energeicky zaměřených projeků. Cenový vývoj je dán vyhláškou 480/2012 Sb. a činí meziročně +3,0 % energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

37 Číslo opaření Číslo opaření Realizace úspor energie 08/2013 V následujících abulkách jsou uvedeny nejen finanční úspory vznikající prosou úsporou paliv a energií, ale aké finanční úspory vznikající jako důsledek zhodnocení energeického hospodářsví jednoky. Součový řádek úspor energie jednolivých opaření vyjádřený v echnických a finančních jednokách nemusí souhlasi s prosým součem jednolivých opaření uvedených v abulce vzhledem k omu, že konečný souče úspor je se započením synergického efeku, j. vzájemným ovlivněním jednolivých opaření (šedá políčka). Tabulka úspor variana 1 Název opaření Pořiz. výdaje Úspora energie Úspora osobních výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora osaních výdajů Úspora celkem V1 Komplexní zaeplení objeků, výměna oken a dveří Kč GJ/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok ,2 468,3 0,0 468,3 Variana celkem ,2 468,3 0,0 0,0 0,0 468,3 Tabulka úspor variana 2 Název opaření Pořiz. výdaje Úspora energie Úspora osobních výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora osaních výdajů Úspora celkem V2 Komplexní zaeplení objeků mimo podlah, výměna oken a dveří Kč GJ/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok ,2 429,4 0,0 429,4 Variana celkem ,2 429,4 0,0 0,0 0,0 429,4 5.2 VÝSTUPNÍ ÚDAJE Následující ekonomické hodnocení nemůže vysihnou veškerou finanční problemaiku daného subjeku. Nehodnoí např. výhodnos úvěru, půjček, či jiné způsoby zajišění financování. Přeso výsledky ekonomického hodnocení dávají základní přehled o výhodnosi jednolivých varian a jsou vsupními podklady pro další možné hlubší rozpracování ekonomické analýzy, jako jsou různé cilivosní analýzy, nebo sudie provedielnosi. Z ohoo důvodu je ekonomické hodnocení provedeno čisě bez uvažování možných doací. Výsupní údaje jsou: Prosá doba návranosi invesic Diskonovaná doba návranosi invesic Čisá současná hodnoa Vniřní výnosové proceno T s T sd NPV IRR energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

38 PROSTÁ NÁVRATNOST INVESTIC T S Prosá návranos invesic je pomocným kriériem pro invesiční rozhodování. Prosá návranos nezohledňuje skuečnou časovou hodnou peněz (ocenění oků hoovosi prosřednicvím diskonní míry), proo je její vypovídací schopnos omezená a slouží jen jako orienační kriérium. Kriérium určuje, za jak dlouho pokryjí příjmy z projeku jeho invesiční náklady. DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI T SD Při uvažování současné hodnoy oků hoovosi lze urči dobu, ve keré v daném projeku nasane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tao doba se označuje jako diskonovaná doba návranosi prosředků a lze ji považova za kriérium se srovnaelnou vypovídací schopnosí jako NPV. Obecně lze diskonovanou dobu návranosi sanovi z podmínky NPV = 0. ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA NPV Základem pro určení čisé současné hodnoy je určení oků hoovosi. Toky hoovosi (Cash Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projekem v jednolivých leech. Toky hoovosi v sobě zahrnují veškeré hodnoové změny během živoa projeku. Pro hodnocení oků hoovosi se yo upravují převodem z budoucích hodno do současnosi. Hodnoy jsou zpravidla převedeny do období, kdy dochází k vynaložení nejvěších invesic. Tako převedená hodnoa se nazývá současná hodnoa. Průběžné pokryí invesic a dalších výdajů příjmy vyjadřuje kumulovaný ok hoovosi, kdy se jednolivé roční hodnoy průběžně sčíají (kumulují) a předsavují skuečný hodnoový sav u realizovaného opaření v příslušném roce. Pokud bude hodnoa kumulovaného oku hoovosi v daném roce záporná, nedojde v omo období k pokryí výdajů projeku jeho příjmy (přínosem). Hodnoa diskonovaného kumulovaného oku hoovosi v posledním roce se označuje zkrakou NPV (Ne Presen Value) a slouží jako důležié kriérium pro posuzování a porovnávání projeků. Čím vyšší je hodnoa NPV, ím je opaření ekonomicky výhodnější. Pokud je hodnoa NPV záporná, opaření nelze za daných podmínek realizova. VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO IRR V zásadě se jedná o hodnou, kerá srovnává výhodnos vložených invesičních prosředků vzhledem ke sejné hodnoě invesičních prosředků zaížených diskonní sazbou. Hodnoa dále vyjadřuje, jak je daný projek finančně pevný vůči vnějším vlivům, jako je zvýšení inflačního fakoru, vliv cen energií apod. 5.3 VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ V následující sai jsou hodnocena pouze opaření, kerá byla zahrnua do jednolivých varian. Hodnocení bylo provedeno orienačně, a o jen po sránce prosé doby návranosi. Too hodnocení již jasně ukazuje, jak je keré opaření invesičně náročné a jak se projeví v době návranosi. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

39 Hodnocení jednolivých opaření označení V1 V2 název Komplexní zaeplení objeků, výměna oken a dveří Komplexní zaeplení objeků mimo objek Celní 20, výměna oken a dveří inv.náklad (is. Kč) přínos (GJ/rok) přínos (is.kč/rok) prosá doba návranosi , ,17 468,32 35, , ,20 429,41 36,3 5.4 VYHODNOCENÍ VARIANT POROVNÁNÍ VARIANT Vyhodnocení varian je provedeno jak z hlediska prosé návranosi, ak z hlediska diskonované doby návranosi, hodnoy NPV a IRR. V účinku varian se uplaňuje zv. synergický efek, kdy se jednolivá dílčí opaření buď podporují, nebo omezují. Je éž počíáno s časovou posloupnosí, kdy nejdříve realizované opaření sníží celkovou spořebu a efek dalších, navazujících akcí je již daleko nižší. V následujících abulkách jsou uvedeny podsané hodnoy ekonomických vsupů a propočených výsupů. Ekonomické vyhodnocení varian Údaje V1 Kč os. jednoky V2 Kč os. jednoky Invesiční výdaje projeku is. Kč , ,61 Změna nákladů na energii (-snížení, + zvýšení) is. Kč -468,32-429,41 Změna osaních provozních nákladů, v om: is. Kč změna osobních nákladů (mzdy, pojisné, ) (-,+) is. Kč změna osaních provozních nákladů (opravy a údržba, služby, režie, pojišění majeku, ) (-, +) - samosaně lze uvés i změnu nákladů na emise, resp. i odpady (-, +) Změna ržeb (za eplo, elekřinu, využié odpady) (+ zvýšení, - snížení) is. Kč 0 is. Kč 0 0 is. Kč 0 0 Přínosy projeku celkem is. Kč -468,32-429,41 Doba hodnocení roky Roční růs cen energií % 3 3 Diskon % 4 4 Hodnoy krierií Ts roky > Tž > Tž Tsd roky > Tž > Tž NPV is. Kč , ,26 IRR % -3,20% -3,34% energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

40 Z uvedené abulky je parné, že obě variany mají záporné ekonomické výsledky, zn., že hodnoa NPV má zápornou hodnou a IRR se pohybuje pod hodnoou diskonu 4,0 %. Přeso pro další výběr bude mí kromě ekonomických výsledků aké svou váhu i echnické a environmenální hodnocení VÝBĚR VARIANTY Z hlediska ekonomických výsledků jsou obě variany éměř srovnaelné. Hodnoa IRR se pohybuje pod hodnoou diskonu a hodnoa NPV je záporná. Do ekonomického hodnocení nebyla však zahrnua úspora provozních nákladů, keré je nuno vynakláda na opravu udržování jednolivých budov po savební sránce. Tyo náklad jsou však ěžko vyčíslielné, proože jsou vynakládány velmi nepravidelně a ne vždy v pořebné výši. Z ohoo důvodu je výpoče ekonomické efekivnosi proveden pouze vůči přínosu z úspor nákladů na paliva a energie. Pro výběr variany je nuné přihlédnou i k dalším hlediskům, a o echnickému a environmenálnímu. Tabulka ekonomických výsledků označení invesiční náklady (is. Kč) roční úspora (is.kč/rok) prosá doba návranosi (le) diskon. doba návranosi (le) NPV 20 le (is. Kč) IRR (%) Variana ,5 468,3 > Tž > Tž ,1-3,20% Variana ,6 429,4 > Tž > Tž ,3-3,34% Z echnického hlediska je porovnávána efekivnos zaeplení všech objeků a bez zaeplení objeku Celní 20. Jedná se o malý objek, kerá však po ekonomické sránce zvyšuje ekonomickou efekivnos celého projeku. Environmenální hodnocení je závislé přímo na výši úspor epla a z ohoo důvodu je úspora CO 2 vyšší u variany 1. V následující abulce je uveden přehled přínosů jednolivých varian a přínosu ve snižování exhalací. Porovnání varian úspora IN finanční eplo CO2 is. Kč is. Kč GJ variana ,45 468, ,17 64,84 variana ,61 429, ,20 59,46 Z abulky je parné, že nejvěší energeický přínos má variana 1, kerá přináší vyšší úsporu cash-flow, epla a aké CO 2. Z ohoo důvodu je doporučena variana 1. Je nuno si uvědomi, že veškeré ekonomické propočy byly sanoveny při cenových relacích paliv a energií roku 2012 s eskalací meziročního nárůsu +3,0 % a při diskonované sazbě 4 %. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

41 6 VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vyhodnocení z hlediska živoního prosředí kvanifikuje snížení záěže živoního prosředí vyplývající z jednolivých varian. Pro výpoče úspor emisního zaížení jsou použiy emisní fakory podle Meodického pokynu MŽP ČR odboru ochrany ovzduší. U elekrické energie nakupované z disribuční síě je uvažováno, že ao je vyráběná v sysémových elekrárnách elekrárenské společnosi ČEZ. Emisní fakory jsou průměrné za celou společnos. Hodnocení je provedeno z globálního hlediska. Veškeré hodnoy emisí byly vypočeny ze spořeb paliv a energií, keré se přímo doýkají úsporných opaření. V našem případě se jedná pouze o palivo zemní plyn. Emise porovnání varian výchozí sav variana 1 úspora variana 2 úspora Tuhé láky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NO x 0,18 0,12 0,07 0,12 0,06 CO 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 CO 2 181,20 116,36 64,84 121,75 59,46 Graf porovnání emisních složek energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

42 Graf porovnání emisních složek Z porovnání jednolivých varian je parné, že variana 1 přináší vyšší podíl úspory CO 2, a o o cca 3,00 %. energeický audior zapsán do seznamu MPO pod č

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty Energeický audi. 13487 1. Úvodní čás 1.1 Idenifikační údaje Zadavael Obchodní jméno: MSSS Vejpry, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejpry Sauární zásupce: Mgr. Per Husák, řediel Idenifikační číslo: 46789863

Více

Ekopoint s.r.o. 01/2011

Ekopoint s.r.o. 01/2011 PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU OBECNÍ ÚŘAD ŘEPÍN HLAVNÍ 8, ŘEPÍN Ekopoin s.r.o. /2 EKO POINT, s.r.o. www.ekopoin.cz info@ekopoin.cz Obsah:. Idenifikační údaje... 4.. Zadavael energeického audiu...

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. listopad Dne:.

ENERGETICKÝ AUDIT. listopad Dne:. ENERGETICKÝ AUDIT zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií a vyhlášky MPO ČR č. 480/2012 Sb., kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu lisopad 2013 BUDOVA: VLASTNÍK:

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu:

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel 1/82 Navrhování a bilancování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování roční opný fakor TČ sezónní opný fakor sousav Tepelné čerpadlo 2/82 Q k odběrová srana Q k P el Q

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada ENERGETICKÝ AUDIT Budova Diakonie č. p. 1864 Vsetín Domov pro seniory Vsetín Ohrada - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její

Více

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

Energetický audit postup a součásti

Energetický audit postup a součásti Energetický audit postup a součásti VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. prosince 2012, o energetickém auditu a energetickém posudku 148 Co je to energetický audit? Komplexní

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Příloha osvědčení prokazující řádné plnění na akci. Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech. v majetku města Český Těšín

Příloha osvědčení prokazující řádné plnění na akci. Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech. v majetku města Český Těšín Příloha osvědčení prokazující řádné plnění na akci Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín ZŠ Komenského V kotelně školy byla zřízena samostatně regulovaná

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace:

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Úvod Záporná zpěná vazba Úloha reguláoru Druhy reguláorů Seřízení reguláoru Snímaní informací o echnologickém procesu ELES11-1 Úvod Ovládání je řízení, při kerém

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Nový Svět č.p. 39, Harrachov

Nový Svět č.p. 39, Harrachov PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Objekt Chata Koruna Nový Svět č.p. 39, Harrachov Objednatel: Adresa: Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2, Praha 7 170 04 Zhotovitel: Adresa: IČ: Spolupráce:

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po sisknuí libovolného lačíka dojde k auomaickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi sikovaný ermosa, kerý je možné ovláda na dálku pomocí SMS

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba:

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba: Zjišťovací prookol č. za sledované období od 3 o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Savba: Ukázková savba Zhooviel: IČ: DIČ: Objednael: IČ: DIČ: Měna: V rozpoču Od počáku bez Provedeno ve Zbývá

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011 CENÍK PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 8. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poìry Spořeby/vydanos Spořeba (kg/m 2 ) vrsvy Pyel Cena KM Bea Použií CP 101 Cemenový

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

900 - Připojení na konstrukci

900 - Připojení na konstrukci Součási pro připojení na konsrukci Slouží k přenosu sil z áhla závěsu na nosnou konsrukci profily nebo sropy. Typy 95x, 96x a 971 slouží k podložení a uchycení podpěr porubí. Připojení podle ypů pomocí

Více

1/66 Základy tepelných čerpadel

1/66 Základy tepelných čerpadel 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření

3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Zadavatel odborného posudku 1.2. Provozovatele předmětu energetického auditu 1.3. Zpracovatel odborného posudku 1.4. Předmět odborného posudku 1.5 Podklady 2. POPIS PŮVODNÍHO

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE P Ř Í K L A D Č. OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Projek : FRVŠ 0 - Analýza meod výpoču železobeonových lokálně podepřených desek Řešielský kolekiv : Ing. Marin Tipka Ing. Josef

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém Konferenční sysémy MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém www.boschsecriy.cz Inovační řícívkový reprodkor Vynikající reprodkce řeči a hdby Žádné kompromisy mezi

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a informaiky, VŠB - TU Osrava 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE (EPř) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 6.1 Úvod ( definice, fce, rozdělení)

Více

Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit

Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit Hořovice Svatopluka Čecha 455 Energetický audit Aktualizace 2012 dle změny ČSN 73 0540-10/2011 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 1.1. Identifikace zadavatele 3 1.2. Identifikace majitele předmětu energetického

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více