Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ"

Transkript

1 Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

2 Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty 8 Funkce USB 9 Zapojení síťového adaptéru 10 Použití Function menu 12 Použití Setup menu 15 Specifikace výrobku 20 Charakteristika výrobku 21 1

3 Příslušenství: Dálkové ovládání USB kabel Sluchátka Lithiová baterie (pro dálkové ovládání) Síťový adaptér Uživatelský manuál 2

4 Popis předního panelu 1. Přijímač signálu dálkového ovládání 2. Přední rámeček 3. TFT-LCD 4. Kontrola otáčení obrazu - nahoru 5. Kontrola otáčení obrazu - dolu 6. Kontrola otáčení obrazu - vlevo 7. Kontrola otáčení obrazu - vpravo 8. Zdroj (source) Výběr zdroje/vstupu, návrat do předchozího menu nebo otevření/zavření menu. 9. Enter Klávesa pro potvrzení. 10. Reproduktor 11. Otočná podpěra 12. Uchycení podpěry 13. Vypínač 14. Vstup napájení 15. Slot pro CF kartu 16. Slot pro Multi Media kartu /SD/Memory stick 17. Vstup pro sluchátka 18. USB socket 3

5 Popis dálkového ovládání 1. OSD tlačítko 2. Mute tlačítko 3. Čísla (0-9) tlačítka 4. CLEAR tlačítko 5. Setup tlačítko 6. Zoom tlačítko 7. Menu tlačítko 8. Play tlačítko 9. Pause/Stop tlačítko 10. Rychle zpět tlačítko 11. Rychle vpřed tlačítko 12. Tlačítko pro opakování 13. A-B tlačítko (pro označení úseku, který se má opakovat mezi A a B) 14. Zdroj tlačítko 15. Hleání tlačítko 16. Titulky tlačítko 17. Audio tlačítko 18. Angle tlačítko (přechod mezi obrázky) 19. Programme tlačítko 20. LCD tlačítko 21. Enter tlačítko 22. Směrová (nahoru/dolů/vpravo/vlevo) tlačítka 23. Slow tlačítko (pomalé přehrávání) 24. Stop tlačítko 25. Další tlačítko 26. Předchozí tlačítko 27. Zvýšení zvuku tlačítko 28. Snížení zvuku tlačítko 4

6 5

7 Použití dálkového ovládání Instalace baterie 1.Odeberte kryt baterie ve směru šipky. (Spodní strana ovladače) 2.Vložte baterii do určeného místa a umístěte kryt zpět. Zkontrolujte zanky + a na baterii se znaky v části pro baterii. Dálkové ovládání nemusí fungovat správně, pokud vložíte baterii opačně. Důležité! Nevystavujte dálkové ovládání silným vybracím ani otřesům. Uchovávejte dálkové ovládání mimo vlhkost a vodu. 6

8 Zapojení sluchátek Jak používat sluchátka 1.Zasuňte konektor sluchátek do zdířky označené PHONE. Typ konekrotu je mini-jack. 2.Upravte hlasitost pomocí tlačítek VOL. na dálkovém ovládání. Důležité! Ztlumte hlasitost před zasunutím konektoru. Upozornění Předejděte poslechu hlasitého zvuku na úrovní, která by mohla poškodit Váš sluch. 7

9 Funkce paměťové karty Paměťové karty (SD/MMC/MS) mohou uchovávat MP3 hudbu, digitální obrázky a videa. Jak zvolit přehrání paměťové karty? 1. Zapněte přístroj. 2. Vložte kartu SD/MMC/MS do příslušného slotu. 3. V režimu STOP stiskněte tlačítko SOURCE ma přístroji nebo na dálkovém ovládání. 4. Vyberte kartu stisknutím směrových tlačítek nahoru/dolu a stisknete ENTER pro potvrzení. Pro výběr souborů pro přehrání (MP3, obrázky, video soubory) můžete použít směrová tlačítka (nahoru/dolu/doprava/doleva). Poté stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení (přístroj musí být v režimu stop). Poznámka: Stiskněte prosím tlačítko STOP, pokud chcete vyjmout paměťovou kartu. 8

10 Funkce USB USB může uchovávat písně ve formátu MP3, obrázky a videa. Jak zvolit USB jako zdroj přehrávání? 1. Zapněte přístroj. 2. Vložte USB konektor do USB zdířky. 3. V režimu STOP stiskněte tlačítko SOURCE ma přístroji nebo na dálkovém ovládání. (Při současném vložení paměťové karty i USB se po stisknutí tlačítka SOURCE objeví na displeji CARD/USB.) 4. Vyberte USB stisknutím směrových tlačítek nahoru/dolu a stiskněte ENTER pro potvrzení. Poznámka: Stiskněte prosím tlačítko STOP, pokud chcete vyjmout USB konektor. Pomocí USB můžete připojit například: * Čtečku paměťových karet * MP3 přhrávač atd. 9

11 Zapojení síťového zdroje Důležité! Vždy vypněte zařízení před připojovíní či odpojování síťového zdroje. Používejte pouze dodávaný síťový zdroj. Použití jiného síťového zdroje může způsobit selhávání nebo poškození přístroje. Pokud je síťový zdroj používán po delší období, může se zahřívat. Odpojujte zdroj ze sítě pokud jej nepoužíváte. Udržujte zdroj mimo vlhkost, chlad a prach.v opačném připadě může dojít k požáru, elekrickému šoku nebo zkratu. Varování Používejte pouze dodávaný síťový zdroj. Před použitím rozviňte kabel síťového zdroje. V opačném případě by mohlo elektromagnetické působení způsobit problémy s jinými zařízeními. 10

12 Použití Function menu Přehrávání (Play) 1. Zahájení přehrávání Zapněte přístroj a spusťte přehrávání. 2.Zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko STOP (během přehrávání) 3.Pozastavení přehrávání Stiskněte PAUSE/STEP tlačítko na dálkovém ovládání během přehrávání - Obraz se zastaví, žádný zvuk. - Pro pokračování přehrávání stiskněte znovu tlačítko PLAY. 4.Krokové přehrávání Stiskněte tlačítko PAUSE/STEP dvakrát na ovládání během přehrávání - Po každém stisknutí tlačítka se objeví nový obraz. - Stiskněte tlačítko PLAY pro pokračování přehrávání. (Krokové přehrávání může být použito pouze při přehrávání vpřed.) 5.Zpomalené přehrávání Stiskněte tlačítko SLOW během režimu přehrávání. Stisknutím tlačítka zvolíte zpomalené přehrávání 1/2, 1/4, 1/6 nebo 1/8 běžné rychlosti. Stiskněte tlačítko PLAY pro pokračování normálního přehrávání. (Zpomalené přehrávání může být použito pouze při přehrávání vpřed.) Rychlé přehrávání vpřed a vzad Stiskněte tlačítko pro rychlé přehrávání na dálkovém ovládání během přehrávání. Rychlost vpřed a vzad je zprvu relativně malá. Pokud stisknete tlačítko znovu, rychlost se zvýší. Jsou dostupné čtyři rychlosti: x2, x4, x8 a x16. Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko PLAY na zařízení nebo na dálkovém ovládání. Prohledávání kapitoly nebo stopy Během přehrávání, stisněte tlačítko NEXT SKIP nebo BACK SKIP. Pokud přehráváte DivX, posune se přehrávání do další nebo předchozí kapitoly. Pokud přehráváte MP3 a WMA, posune se přehrávání na další nebo předchozí stopu. Použití tlačítka ZOOM Stisknšte tlačítko ZOOM na dálkovém ovládání pro přiblížení/zvětšení během přehrávání nebo v okamžiku pozastavení pro přiblížení aktuálního obrazu. Dostupné jsou 4 úrovně přiblížení (Q1, Q2, Q3, vypnuto). 11

13 Použití Function menu Použití funkce opakování A-B Stiskněte tlačítko A-B během přehrávání v místě, kdy má začít opakované přehrávání (A) poté stiskněte znovu v místě, kde se má opakované přehrávání ukončit (B). Opakované přehrávání mezi místy A a B se zahájí. Stiskněte tlačítko A-B znovu pro návrat do normálního přehrávání (na displeji se zobrazí Rep off ). Použití tlačítka SUBTITLE (titulky) Stiskněte tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovládání během přehrávání. Uvidíte kolik formátů titulků je nahráno na disku. Stiskněte tlačítko SUBTITLE opakovaně pro výber Vámi požadovaného jazyka. Poznámka: Tato funkce je platná pouze pro DivX 6.0 s funkcí titulků. Není platná pro DivX 6.0 s jednouduchou funkcí titulků. Použití tlačítka AUDIO (zvuk) Některý DivX 6.0 obsahuje zvukové komentáře a audio stopy v různých jazycích. Pro přístup k jednotlivým zvukovým stopám, stiskněte tlačítko AUDIO opakovaně. Poznámka: DivX 6.0 obsahuje seznam komentářů/audio stop. Pokud přehráváte MP3, stiskněte tlačítko AUDIO pro výběr zvukového výstupu (Left, Right, Mix a Stereo). Použití tlačítka ANGLE (přechod mezi obrázky) Stiskněte tlačítko ANGLE pro výběr možných přechodů. Přehrávání obrázků Kodak JPEG: Pokud jsou obrázky zobrazovány jako slide show, můžete použít tlačítlo ANGLE pro přepínání typů přechodů mezi obrázky: Wipe down Wipe up Center in Center out Blind down Blind up Random None Přehrávání obrázků Kodak JPEG: můžete použít směrová tlačítka na dálkovém ovládání pro otáčení (rotaci) obrázku. Stiskněte tlačítko vpravo: otočení ve směru hodin Stiskněte tlačítko vlevo: otočení v protisměru hodin Stiskněte tlačítko nahoru: otočení o 180 Stiskněte tlačítko dolu: otočení o

14 Použití Function menu Použití tlačítka SEARCH (hledání) Stiskněte tlačítko SEARCH na dálkovém ovládání při přehrávání. Můžete prohledávat disk na základě názvu/kapitoly/času. Stiskněte tlačítko SEARCH a zobrazí se vyhledávací menu. Pužijte směrová tlačítka nahoru nebo dolu pro výběr názvu/kapitoly/času. Vybrané bude zvýrazněno. Použijte číselná tlačítka pro výběr vyhledávání a poté stiskněte tlačítko ENTER pro přehrávání. Příklad: Vyhledávání času: Pro vyhledání 16 minuty a 50 sekundy stiskněte 1, 6, 5 a 0. Pro vyhledání 1 hodiny a 16 minuty stiskněte 1, 1, 6, 0 a 0. Vyhledávání názvu/kapitoly: Pro titul 1, druhé kapitoly stiskněte 1 při zvýrazněném názvu/titulu a poté stiskněte směrová tlačítka pro zvýraznění vybrané oblasti a tlačítko 2. Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání, pokud jste zadali volbu chybně. Poznámka: Některé DivX 6.0 nemohou být prohledány. Vložte čas a stopu pro vyhledání. Použití tlačítka PROGRAM Stiskněte tlačítko PROG při přehrávání DivX/JPEG. 1. Stiskněte směrové tlačítko vpravo pro přesun do pravé části. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů, zvolte Edit Mode a stiskněte tlačítko ENTER. 2. Stiskněte směrové tlačítko vlevo pro přesun do levé části. Použijte tlačítka nahoru, dolů a ENTER pro výběr požadovaných písní. Poznámka: Výběr až deseti položek. 3. Stiskněte směrové tlačítko vpravo pro přesun do pravé části. Použijte tlačítka nahoru a dolů a vyberte Add to Program, poté stiskněte tlačítko ENTER. 4.Použijte tlačítka nahoru a dolů a vyberte Program View, poté stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko PLAY pro přehrání Vašho výběru. 5. V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko STOP, stiskněte směrové tlačítko vlevo pro přesun do levé části. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a vyberte píseň, kterou chcete odebrat. Stiskněte směrové tlačítko vpravo pro přesun do pravé části menu a zvolte Clear Program, poté stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení vymazání výběru programů. 6. V pravé části použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a vyberte položku Browser View. Zobrazí se všechny soubory. Poté stiskněte tlačítko PLAY pro přehrání. Použití tlačítka MUTE Stiskněte tlačítko MUTE při prehrávání. Na obrazovce se ukáže symbol a zvuk se zcela ztlumí. Stiskněte tlačítko znovu pro zrušení funkce MUTE. 13

15 Použití Function menu Použití tlačítka OSD Stiskněte tlačítko OSD během přehrávání pro zobrazení informací o DivX (přehrávaný čas, celkový čas, číslo kapitoly, atd...) Stiskněte tlačítko OSD znovu pro zrušení OSD menu. Poznámka: Tato funkce není dostupná pro MP3 Použití funkce REPEAT (opakování) Pro opakování jedné stopy Zahajte přehrávání a stiskněte tlačítko REPEAT. Na displeji se krátce zobrazí Repeat single. Stopa se bude přehrávat opakovaně. Pro opakování všech stop Zahajte přehrávání a stiskněte dvakrát tlačítko REPEAT. Na obrazovce se krátkodobě zobrazí Repeat All. Přehrávač se vrátí k první skladbě, jakmile dokončí přehrávání poslední. Použití tlačítka MENU Stiskněte tlačítko MENU na dáklovém ovládání při přehrávání disku. Zobrazí se seznam názvů/titulů (záleží an disku). Použijte směrová nebo číselná tlačítka pro výběr Vašich požadovaných položek a stiskněte tlačítko ENTER pro přehrání. Použití číselných tlačítek (0-9) Stisknutím tlačítek (0-9) zvolíte přímo požadovanou položku při přehrávání disku. Použití tlačítka CLEAR Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání číslice, pokud chcete změnit Vaši volbu. Použití tlačítka VOL (halsitost) Stiskněte tlačítko VOL+/- pro upravu hladiny zvuku. Použití tlačítka LCD Stisknutím tlačítka LCD můžete upravovat nastavení jasu, kontrastu a barvy. Stisknete tlačítko LCD pro vyvolání menu. Použijte směrová tlačítka pro úpravu parametrů mezi -9 a 9. Stisknete opět tlačítko LCD pro odchod z menu. Použití tlačítka SOURCE Pro použití tlačítka SOURCE musí být vložen USB konektor se zdrojem dat nebo paměťová karta. Stiskněte tlačítko SOURCE. V levé části displeje se zobrazí symbol. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a tlačítko ENTER pro potvrzení výběru a načtení obsahu. 14

16 Použití SETUP menu V tomto menu si můžete přispůsobit chování tohoto přístroje. 1. Stiskněte tlačítko SETUP. 2. Použijte směrová tlačítka pro výběr požadovaných položek a poté stiskněte ENTER pro potvrzení. 3. Stiskněte opět tlačítko SETUP pro odchod z menu. 15

17 Použití SETUP menu Obecné principy Na následujících stránkách naleznete podrobné vysvětlení každé položky menu nastavení (setup). Úvodní obrazovka SETUP menu Po vstupu do SETUP menu se zobrazí úvodní obrzovka menu. Je zde pět základních kategorií: Language (jazyk), Video (video) a Misc (ostatní).každá má jeden nebo více parametrů pro úpravu. Zvolená položka je zvýrazněna (světlejší pozadí). Nastavení jazyka menu On Screen Display (OSD) menu Jazyk OSD je jazyk použitý při zobrazování informaci na obrazovce během nastavení i přehrávání. OSD jazyk může být zvolen ze sedmi možností (angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština, švédština, ruština). Jakmile je daný jazyk zvolen, všechny položky a informace se zobrazí v daném jazyce. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů pro vybrání položky OSD Language na výchozí obrazovce. Stiskněte směrové tlačítko vpravo. Stávající jazyk je zvýrazněn.. Stiskněte tlačítko ENTER. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů pro vybrání požadovaného jazyka. Stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko SETUP pro odchod z menu. 16

18 Použití SETUP menu Subtitle (titulky) Toto je jazyk pro titulky (pokud jsou dostupné a zapnuté). Nastavení jazyku pro titulky je velmi podobné nastavení OSD jazyku. Proveďte první tři kroky z nastavení OSD jazyku. Stiskněte směrové tlačítko dolů pro vybrání požadovaného jazyku. Následujte kroky v návodu pro nastavení OSD jazyku, popsány výše. Vyberte položku Off pro zakázání titulků. Vyberte položku Auto pro zobrazení titulků, pokud jsou součástí přehrávaného disku. DivX titulky Toto Vám umožňuje nastavení jazyku DivX titulků. Odkažte se na předchozí postupy. Audio Toto Vám umožňuje nastavit jazyk použitý při přehrávání DivX zvukové stopy. (pokud je podporováno DivX diskem). Odkžte se na předchozí postupy. Nastavení menu Video Aspect Ratio (poměr stran) Zde si můžete vybrat ze dvou poměrů stran: 4:3 16:9 (širokoúhlé TV) 4:3 - Je používáno pro většinu televizních vysílání. 16:9 Zvolte tuto volbu pokud máte širokoúhlou televizi. Poznámka: Záleží také na poměru stran přehrávaného DivX. Například při 2.35:1 mohou být stále zobrazovány černé pruhy na okrajích filmu. Toto je běžné a není to způsobeno vinnou zařízení. 17

19 Použití SETUP menu View Mode (režim prohlížení) Toto menu Vám umožní nastavení fortmátu zobrazení obrazovky při prohlížení. - FILL Obraz zaplní celou obrazovku. (zkreslení) - Original Standardní nastavení. - Auto Fit Obraz automaticky zaplní obrazovku. - Pan Scan Používá se pro většinu televizních vysílání. TV System Pokud nejste obeznámeni s různými formáty video signálů, doporučujeme Vám ponechat standardní nastavení PAL. Možnosti jsou stručně popsány níže. Toto menu umožňuje nastavení formátu pro Vaši televizi. Dostupné možnosti jsou: NTSC PAL NTSC je obecně rozšířený formát například v USA. PAL je formát používáný zejména v evropských zemích. Poznámka: Rušení nebo skákání obrazu může nastat, pokud vyberete NTSC s nekompatibilní TV. 18

20 Použití SETUP menu Smart Picture (pouze pro obraz) Umožňuje vybrat z několika přednastavených možností nastavení obrazu nebo vlastního nastavení. Dostupné možnosti jsou: Standard Vivid Cool Personal Standard Standatdní nastavení obrazu.. Vivid Nastavení obrazu na Vivid. Cool Nastavení obrazu na Cool. Personal Nastavte si vlastní hodnoty jasu/kontrastu/barev. Použijte směrová tlačítka pro nastavení. Nastavení menu Misc (ostatní) - Load Factory (reset) Tato položka Vám umožní nastavení původních továrních hodnot. - Použijte směrové šipky pro vybrání pole Use Default Settings. Stiskněte tlačítko ENTER. Zvolte položku Yes nebo No. Pokud zvolíte Yes, nastaví se výchozí hodnoty. 19

21 Specifikace výrobku Všeobecné specifikace 1. Napájení: DC 9V (100V~240V AC IN) 1.5A 2. Pracoví proud: 0.8A 3. Příkon: 10W 4. Formát videa: PAL, NTSC 7. Vstupy: USBx1, CF four in one 8. Maximální rychlost: 4Mbps 9. Možností ukládaní: CF, SD, MMC, MS, PRO, XD card 10. Ovládání: dálkové ovládání 11. Hlavní tlačítka: směrová tlačítka, SOURCE, ENTER 12. Maximální vzdálenost pro použití dálkového ovládání: 5m 13. Rozhraní USB: 1.1 nebo Rozměry: 234x170x30mm 15. Režimy přehrávání: normal, repeat song, A-B repeat Možnosti přehrávání Audio alternative: R, L, Stereo Stupnice hlasitosti: 16 úrovní Formáty souborů Obrázky, fotografie: JPEG (velikost souboru < 5MB) Filmy: MPEG1 USB rozhraní USB 1.1 nebo 2.0 (12Mbps) MSDC model <0.5A (5V) CF/SD karty CF: Typ I/II 8M-1GB SD: 8M-1GB Používejte prosím ověřené značky paměťových karet. Pokud nejste v letadle, použijte ideálně čtečku karet. 20

22 Charakteristika výrobku Fotografie: 1. Otáčení obrázků. 2. Automatická slide show (prezentace), 8 speciálních efektů pro přechod mezi obrázky. 3. Nastavení intervalů. 4. Prezentace s hudbou v pozadí. 5. Zobrazování názvu souboru, času a jiných informací. Audio play model: Play / Stop / Pause, nastavení hlasitosti, ztlumení, Replay Model Setting; zobrazení názvu souboru, času a dalších informací. Video play model: Play / Stop / Pause, nastavení hlasitosti, ztlumení, přibližování obrazu; zobrazení názvu souboru, velikost souboru, rozlišení, čas a další informace. Podpora 6ti hlavních typů paměťových karet: CF, SD, MMC, MS, PRO, XD. Softwarové vlastnosti: prezentace s hudbou, přibližování a posouvání, rotace. OSD (256 barev). Infračervené dálkové ovládání. Stereo audio zdířka. Automaticky přehrává všechny soubory bez manuální obsluhy hlavního menu. 21

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Začínáme. 1. Popis jednotky

Začínáme. 1. Popis jednotky Začínáme 1. Popis jednotky 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tlačítko napájení Zapnutí/vypnutí přístroje; Aktivace/deaktivace Následující str. Přesun na následující stránku Předchozí str. Přesun

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení přístroje ECTACO jetbook Reader! ECTACO jetbook Reader to je Vaše přenosná knihovna, ve které si můžete uchovávat elektronické knihy, hudební a grafické soubory. Charakteristika

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Digitální mikroskop s LCD displejem

Digitální mikroskop s LCD displejem Digitální mikroskop s LCD displejem Návod k použití 1. Systémové požadavky - PC s procesorem Pentium 166MHz a rychlejší, volným USB portem, CD-Rom mechanikou, myší, klávesnicí a barevnu obrazovkou - Podporované

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat.

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Fashion Technology Life UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Zadní Panel: audio zařízení 8.

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

FlyDVB-T Duo CardBus

FlyDVB-T Duo CardBus FlyDVB-T Duo CardBus č e s k ý m a n u á l F l y D V B - T D U O C a r d B u s 01 Obsah 02 Požadavky na systém Obsah balení 03 Zapojení zařízení 04 Instalace 06 LifeView DTV EPG 07 Vyhledávání a editace

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Černá skříňka DVRB6. Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS

Černá skříňka DVRB6. Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS Černá skříňka DVRB6 Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS Tato digitální HD videokamera používá nejmodernější technologie. Je to zařízení, které využijete jako HD videokameru, fotoaparát

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

DVRB5 Černá skříňka. se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS. Uživatelská příručka

DVRB5 Černá skříňka. se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS. Uživatelská příručka DVRB5 Černá skříňka se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS Uživatelská příručka Obsah Funkce černé skříňky...2 Popis kamery...3 Začínáme...4 Základní funkce...5 Nabídka nastavení...6 Senzor zrychlení...6

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

HiTi 730 GALA. Termosublimační fototiskárna. Návod k obsluze

HiTi 730 GALA. Termosublimační fototiskárna. Návod k obsluze HiTi 730 GALA Návod k obsluze Termosublimační fototiskárna Zásobník a papíry, kazeta s fólií Ve vnitřním prostoru zásobníku upravte zarážku na velikost papíru. Otevřete plastikový sáček a vyndejte papíry.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Digital Video Recorder

Digital Video Recorder M1 Digital Video Recorder Uživatelský manuál Verze: V1.0 Důležité upozornění 1. Neupusťte, nepřepichujte a nerozebírejte zařízení. V opačném případě přicházíte o záruku. 2. Zabraňte kontaktu s vodou a

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál DVD Traveller 8.0 přenosný DVD přehrávač český manuál Obsah 02 Bezpečnostní opatření 03 Seznámení se zařízením Multimediální přehrávač 04 IR Dálkový ovladač Vložení baterií do ovladače 05 Barevný LCD monitor

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Digitální LCD Mikroskop

Digitální LCD Mikroskop Digitální LCD Mikroskop Model #44310 Celestron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah ÚVOD... 4 Popis zařízení:... 5 Specifikace... 6 Začínáme... 6 Vložení baterií... 6 Nastavení... 7 A. Zobrazovací režim / režim

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE MP4 PŘEHRÁVAČ Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE Upozornění! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

DVR366HPLS Media Player Obsah

DVR366HPLS Media Player Obsah DVR366HPLS Media Player Obsah 1.VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 2 1.1 VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ... 2 1.11 Omezená Záruka... 3 1.12 Obsah Balení... 3 1.2 ÚVOD... 4 1.21Výkonná Podpora Jazykových Titulků...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více