Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ"

Transkript

1 Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

2 Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty 8 Funkce USB 9 Zapojení síťového adaptéru 10 Použití Function menu 12 Použití Setup menu 15 Specifikace výrobku 20 Charakteristika výrobku 21 1

3 Příslušenství: Dálkové ovládání USB kabel Sluchátka Lithiová baterie (pro dálkové ovládání) Síťový adaptér Uživatelský manuál 2

4 Popis předního panelu 1. Přijímač signálu dálkového ovládání 2. Přední rámeček 3. TFT-LCD 4. Kontrola otáčení obrazu - nahoru 5. Kontrola otáčení obrazu - dolu 6. Kontrola otáčení obrazu - vlevo 7. Kontrola otáčení obrazu - vpravo 8. Zdroj (source) Výběr zdroje/vstupu, návrat do předchozího menu nebo otevření/zavření menu. 9. Enter Klávesa pro potvrzení. 10. Reproduktor 11. Otočná podpěra 12. Uchycení podpěry 13. Vypínač 14. Vstup napájení 15. Slot pro CF kartu 16. Slot pro Multi Media kartu /SD/Memory stick 17. Vstup pro sluchátka 18. USB socket 3

5 Popis dálkového ovládání 1. OSD tlačítko 2. Mute tlačítko 3. Čísla (0-9) tlačítka 4. CLEAR tlačítko 5. Setup tlačítko 6. Zoom tlačítko 7. Menu tlačítko 8. Play tlačítko 9. Pause/Stop tlačítko 10. Rychle zpět tlačítko 11. Rychle vpřed tlačítko 12. Tlačítko pro opakování 13. A-B tlačítko (pro označení úseku, který se má opakovat mezi A a B) 14. Zdroj tlačítko 15. Hleání tlačítko 16. Titulky tlačítko 17. Audio tlačítko 18. Angle tlačítko (přechod mezi obrázky) 19. Programme tlačítko 20. LCD tlačítko 21. Enter tlačítko 22. Směrová (nahoru/dolů/vpravo/vlevo) tlačítka 23. Slow tlačítko (pomalé přehrávání) 24. Stop tlačítko 25. Další tlačítko 26. Předchozí tlačítko 27. Zvýšení zvuku tlačítko 28. Snížení zvuku tlačítko 4

6 5

7 Použití dálkového ovládání Instalace baterie 1.Odeberte kryt baterie ve směru šipky. (Spodní strana ovladače) 2.Vložte baterii do určeného místa a umístěte kryt zpět. Zkontrolujte zanky + a na baterii se znaky v části pro baterii. Dálkové ovládání nemusí fungovat správně, pokud vložíte baterii opačně. Důležité! Nevystavujte dálkové ovládání silným vybracím ani otřesům. Uchovávejte dálkové ovládání mimo vlhkost a vodu. 6

8 Zapojení sluchátek Jak používat sluchátka 1.Zasuňte konektor sluchátek do zdířky označené PHONE. Typ konekrotu je mini-jack. 2.Upravte hlasitost pomocí tlačítek VOL. na dálkovém ovládání. Důležité! Ztlumte hlasitost před zasunutím konektoru. Upozornění Předejděte poslechu hlasitého zvuku na úrovní, která by mohla poškodit Váš sluch. 7

9 Funkce paměťové karty Paměťové karty (SD/MMC/MS) mohou uchovávat MP3 hudbu, digitální obrázky a videa. Jak zvolit přehrání paměťové karty? 1. Zapněte přístroj. 2. Vložte kartu SD/MMC/MS do příslušného slotu. 3. V režimu STOP stiskněte tlačítko SOURCE ma přístroji nebo na dálkovém ovládání. 4. Vyberte kartu stisknutím směrových tlačítek nahoru/dolu a stisknete ENTER pro potvrzení. Pro výběr souborů pro přehrání (MP3, obrázky, video soubory) můžete použít směrová tlačítka (nahoru/dolu/doprava/doleva). Poté stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení (přístroj musí být v režimu stop). Poznámka: Stiskněte prosím tlačítko STOP, pokud chcete vyjmout paměťovou kartu. 8

10 Funkce USB USB může uchovávat písně ve formátu MP3, obrázky a videa. Jak zvolit USB jako zdroj přehrávání? 1. Zapněte přístroj. 2. Vložte USB konektor do USB zdířky. 3. V režimu STOP stiskněte tlačítko SOURCE ma přístroji nebo na dálkovém ovládání. (Při současném vložení paměťové karty i USB se po stisknutí tlačítka SOURCE objeví na displeji CARD/USB.) 4. Vyberte USB stisknutím směrových tlačítek nahoru/dolu a stiskněte ENTER pro potvrzení. Poznámka: Stiskněte prosím tlačítko STOP, pokud chcete vyjmout USB konektor. Pomocí USB můžete připojit například: * Čtečku paměťových karet * MP3 přhrávač atd. 9

11 Zapojení síťového zdroje Důležité! Vždy vypněte zařízení před připojovíní či odpojování síťového zdroje. Používejte pouze dodávaný síťový zdroj. Použití jiného síťového zdroje může způsobit selhávání nebo poškození přístroje. Pokud je síťový zdroj používán po delší období, může se zahřívat. Odpojujte zdroj ze sítě pokud jej nepoužíváte. Udržujte zdroj mimo vlhkost, chlad a prach.v opačném připadě může dojít k požáru, elekrickému šoku nebo zkratu. Varování Používejte pouze dodávaný síťový zdroj. Před použitím rozviňte kabel síťového zdroje. V opačném případě by mohlo elektromagnetické působení způsobit problémy s jinými zařízeními. 10

12 Použití Function menu Přehrávání (Play) 1. Zahájení přehrávání Zapněte přístroj a spusťte přehrávání. 2.Zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko STOP (během přehrávání) 3.Pozastavení přehrávání Stiskněte PAUSE/STEP tlačítko na dálkovém ovládání během přehrávání - Obraz se zastaví, žádný zvuk. - Pro pokračování přehrávání stiskněte znovu tlačítko PLAY. 4.Krokové přehrávání Stiskněte tlačítko PAUSE/STEP dvakrát na ovládání během přehrávání - Po každém stisknutí tlačítka se objeví nový obraz. - Stiskněte tlačítko PLAY pro pokračování přehrávání. (Krokové přehrávání může být použito pouze při přehrávání vpřed.) 5.Zpomalené přehrávání Stiskněte tlačítko SLOW během režimu přehrávání. Stisknutím tlačítka zvolíte zpomalené přehrávání 1/2, 1/4, 1/6 nebo 1/8 běžné rychlosti. Stiskněte tlačítko PLAY pro pokračování normálního přehrávání. (Zpomalené přehrávání může být použito pouze při přehrávání vpřed.) Rychlé přehrávání vpřed a vzad Stiskněte tlačítko pro rychlé přehrávání na dálkovém ovládání během přehrávání. Rychlost vpřed a vzad je zprvu relativně malá. Pokud stisknete tlačítko znovu, rychlost se zvýší. Jsou dostupné čtyři rychlosti: x2, x4, x8 a x16. Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko PLAY na zařízení nebo na dálkovém ovládání. Prohledávání kapitoly nebo stopy Během přehrávání, stisněte tlačítko NEXT SKIP nebo BACK SKIP. Pokud přehráváte DivX, posune se přehrávání do další nebo předchozí kapitoly. Pokud přehráváte MP3 a WMA, posune se přehrávání na další nebo předchozí stopu. Použití tlačítka ZOOM Stisknšte tlačítko ZOOM na dálkovém ovládání pro přiblížení/zvětšení během přehrávání nebo v okamžiku pozastavení pro přiblížení aktuálního obrazu. Dostupné jsou 4 úrovně přiblížení (Q1, Q2, Q3, vypnuto). 11

13 Použití Function menu Použití funkce opakování A-B Stiskněte tlačítko A-B během přehrávání v místě, kdy má začít opakované přehrávání (A) poté stiskněte znovu v místě, kde se má opakované přehrávání ukončit (B). Opakované přehrávání mezi místy A a B se zahájí. Stiskněte tlačítko A-B znovu pro návrat do normálního přehrávání (na displeji se zobrazí Rep off ). Použití tlačítka SUBTITLE (titulky) Stiskněte tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovládání během přehrávání. Uvidíte kolik formátů titulků je nahráno na disku. Stiskněte tlačítko SUBTITLE opakovaně pro výber Vámi požadovaného jazyka. Poznámka: Tato funkce je platná pouze pro DivX 6.0 s funkcí titulků. Není platná pro DivX 6.0 s jednouduchou funkcí titulků. Použití tlačítka AUDIO (zvuk) Některý DivX 6.0 obsahuje zvukové komentáře a audio stopy v různých jazycích. Pro přístup k jednotlivým zvukovým stopám, stiskněte tlačítko AUDIO opakovaně. Poznámka: DivX 6.0 obsahuje seznam komentářů/audio stop. Pokud přehráváte MP3, stiskněte tlačítko AUDIO pro výběr zvukového výstupu (Left, Right, Mix a Stereo). Použití tlačítka ANGLE (přechod mezi obrázky) Stiskněte tlačítko ANGLE pro výběr možných přechodů. Přehrávání obrázků Kodak JPEG: Pokud jsou obrázky zobrazovány jako slide show, můžete použít tlačítlo ANGLE pro přepínání typů přechodů mezi obrázky: Wipe down Wipe up Center in Center out Blind down Blind up Random None Přehrávání obrázků Kodak JPEG: můžete použít směrová tlačítka na dálkovém ovládání pro otáčení (rotaci) obrázku. Stiskněte tlačítko vpravo: otočení ve směru hodin Stiskněte tlačítko vlevo: otočení v protisměru hodin Stiskněte tlačítko nahoru: otočení o 180 Stiskněte tlačítko dolu: otočení o

14 Použití Function menu Použití tlačítka SEARCH (hledání) Stiskněte tlačítko SEARCH na dálkovém ovládání při přehrávání. Můžete prohledávat disk na základě názvu/kapitoly/času. Stiskněte tlačítko SEARCH a zobrazí se vyhledávací menu. Pužijte směrová tlačítka nahoru nebo dolu pro výběr názvu/kapitoly/času. Vybrané bude zvýrazněno. Použijte číselná tlačítka pro výběr vyhledávání a poté stiskněte tlačítko ENTER pro přehrávání. Příklad: Vyhledávání času: Pro vyhledání 16 minuty a 50 sekundy stiskněte 1, 6, 5 a 0. Pro vyhledání 1 hodiny a 16 minuty stiskněte 1, 1, 6, 0 a 0. Vyhledávání názvu/kapitoly: Pro titul 1, druhé kapitoly stiskněte 1 při zvýrazněném názvu/titulu a poté stiskněte směrová tlačítka pro zvýraznění vybrané oblasti a tlačítko 2. Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání, pokud jste zadali volbu chybně. Poznámka: Některé DivX 6.0 nemohou být prohledány. Vložte čas a stopu pro vyhledání. Použití tlačítka PROGRAM Stiskněte tlačítko PROG při přehrávání DivX/JPEG. 1. Stiskněte směrové tlačítko vpravo pro přesun do pravé části. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů, zvolte Edit Mode a stiskněte tlačítko ENTER. 2. Stiskněte směrové tlačítko vlevo pro přesun do levé části. Použijte tlačítka nahoru, dolů a ENTER pro výběr požadovaných písní. Poznámka: Výběr až deseti položek. 3. Stiskněte směrové tlačítko vpravo pro přesun do pravé části. Použijte tlačítka nahoru a dolů a vyberte Add to Program, poté stiskněte tlačítko ENTER. 4.Použijte tlačítka nahoru a dolů a vyberte Program View, poté stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko PLAY pro přehrání Vašho výběru. 5. V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko STOP, stiskněte směrové tlačítko vlevo pro přesun do levé části. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a vyberte píseň, kterou chcete odebrat. Stiskněte směrové tlačítko vpravo pro přesun do pravé části menu a zvolte Clear Program, poté stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení vymazání výběru programů. 6. V pravé části použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a vyberte položku Browser View. Zobrazí se všechny soubory. Poté stiskněte tlačítko PLAY pro přehrání. Použití tlačítka MUTE Stiskněte tlačítko MUTE při prehrávání. Na obrazovce se ukáže symbol a zvuk se zcela ztlumí. Stiskněte tlačítko znovu pro zrušení funkce MUTE. 13

15 Použití Function menu Použití tlačítka OSD Stiskněte tlačítko OSD během přehrávání pro zobrazení informací o DivX (přehrávaný čas, celkový čas, číslo kapitoly, atd...) Stiskněte tlačítko OSD znovu pro zrušení OSD menu. Poznámka: Tato funkce není dostupná pro MP3 Použití funkce REPEAT (opakování) Pro opakování jedné stopy Zahajte přehrávání a stiskněte tlačítko REPEAT. Na displeji se krátce zobrazí Repeat single. Stopa se bude přehrávat opakovaně. Pro opakování všech stop Zahajte přehrávání a stiskněte dvakrát tlačítko REPEAT. Na obrazovce se krátkodobě zobrazí Repeat All. Přehrávač se vrátí k první skladbě, jakmile dokončí přehrávání poslední. Použití tlačítka MENU Stiskněte tlačítko MENU na dáklovém ovládání při přehrávání disku. Zobrazí se seznam názvů/titulů (záleží an disku). Použijte směrová nebo číselná tlačítka pro výběr Vašich požadovaných položek a stiskněte tlačítko ENTER pro přehrání. Použití číselných tlačítek (0-9) Stisknutím tlačítek (0-9) zvolíte přímo požadovanou položku při přehrávání disku. Použití tlačítka CLEAR Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání číslice, pokud chcete změnit Vaši volbu. Použití tlačítka VOL (halsitost) Stiskněte tlačítko VOL+/- pro upravu hladiny zvuku. Použití tlačítka LCD Stisknutím tlačítka LCD můžete upravovat nastavení jasu, kontrastu a barvy. Stisknete tlačítko LCD pro vyvolání menu. Použijte směrová tlačítka pro úpravu parametrů mezi -9 a 9. Stisknete opět tlačítko LCD pro odchod z menu. Použití tlačítka SOURCE Pro použití tlačítka SOURCE musí být vložen USB konektor se zdrojem dat nebo paměťová karta. Stiskněte tlačítko SOURCE. V levé části displeje se zobrazí symbol. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a tlačítko ENTER pro potvrzení výběru a načtení obsahu. 14

16 Použití SETUP menu V tomto menu si můžete přispůsobit chování tohoto přístroje. 1. Stiskněte tlačítko SETUP. 2. Použijte směrová tlačítka pro výběr požadovaných položek a poté stiskněte ENTER pro potvrzení. 3. Stiskněte opět tlačítko SETUP pro odchod z menu. 15

17 Použití SETUP menu Obecné principy Na následujících stránkách naleznete podrobné vysvětlení každé položky menu nastavení (setup). Úvodní obrazovka SETUP menu Po vstupu do SETUP menu se zobrazí úvodní obrzovka menu. Je zde pět základních kategorií: Language (jazyk), Video (video) a Misc (ostatní).každá má jeden nebo více parametrů pro úpravu. Zvolená položka je zvýrazněna (světlejší pozadí). Nastavení jazyka menu On Screen Display (OSD) menu Jazyk OSD je jazyk použitý při zobrazování informaci na obrazovce během nastavení i přehrávání. OSD jazyk může být zvolen ze sedmi možností (angličtina, francouzština, španělština, němčina, italština, švédština, ruština). Jakmile je daný jazyk zvolen, všechny položky a informace se zobrazí v daném jazyce. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů pro vybrání položky OSD Language na výchozí obrazovce. Stiskněte směrové tlačítko vpravo. Stávající jazyk je zvýrazněn.. Stiskněte tlačítko ENTER. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů pro vybrání požadovaného jazyka. Stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko SETUP pro odchod z menu. 16

18 Použití SETUP menu Subtitle (titulky) Toto je jazyk pro titulky (pokud jsou dostupné a zapnuté). Nastavení jazyku pro titulky je velmi podobné nastavení OSD jazyku. Proveďte první tři kroky z nastavení OSD jazyku. Stiskněte směrové tlačítko dolů pro vybrání požadovaného jazyku. Následujte kroky v návodu pro nastavení OSD jazyku, popsány výše. Vyberte položku Off pro zakázání titulků. Vyberte položku Auto pro zobrazení titulků, pokud jsou součástí přehrávaného disku. DivX titulky Toto Vám umožňuje nastavení jazyku DivX titulků. Odkažte se na předchozí postupy. Audio Toto Vám umožňuje nastavit jazyk použitý při přehrávání DivX zvukové stopy. (pokud je podporováno DivX diskem). Odkžte se na předchozí postupy. Nastavení menu Video Aspect Ratio (poměr stran) Zde si můžete vybrat ze dvou poměrů stran: 4:3 16:9 (širokoúhlé TV) 4:3 - Je používáno pro většinu televizních vysílání. 16:9 Zvolte tuto volbu pokud máte širokoúhlou televizi. Poznámka: Záleží také na poměru stran přehrávaného DivX. Například při 2.35:1 mohou být stále zobrazovány černé pruhy na okrajích filmu. Toto je běžné a není to způsobeno vinnou zařízení. 17

19 Použití SETUP menu View Mode (režim prohlížení) Toto menu Vám umožní nastavení fortmátu zobrazení obrazovky při prohlížení. - FILL Obraz zaplní celou obrazovku. (zkreslení) - Original Standardní nastavení. - Auto Fit Obraz automaticky zaplní obrazovku. - Pan Scan Používá se pro většinu televizních vysílání. TV System Pokud nejste obeznámeni s různými formáty video signálů, doporučujeme Vám ponechat standardní nastavení PAL. Možnosti jsou stručně popsány níže. Toto menu umožňuje nastavení formátu pro Vaši televizi. Dostupné možnosti jsou: NTSC PAL NTSC je obecně rozšířený formát například v USA. PAL je formát používáný zejména v evropských zemích. Poznámka: Rušení nebo skákání obrazu může nastat, pokud vyberete NTSC s nekompatibilní TV. 18

20 Použití SETUP menu Smart Picture (pouze pro obraz) Umožňuje vybrat z několika přednastavených možností nastavení obrazu nebo vlastního nastavení. Dostupné možnosti jsou: Standard Vivid Cool Personal Standard Standatdní nastavení obrazu.. Vivid Nastavení obrazu na Vivid. Cool Nastavení obrazu na Cool. Personal Nastavte si vlastní hodnoty jasu/kontrastu/barev. Použijte směrová tlačítka pro nastavení. Nastavení menu Misc (ostatní) - Load Factory (reset) Tato položka Vám umožní nastavení původních továrních hodnot. - Použijte směrové šipky pro vybrání pole Use Default Settings. Stiskněte tlačítko ENTER. Zvolte položku Yes nebo No. Pokud zvolíte Yes, nastaví se výchozí hodnoty. 19

21 Specifikace výrobku Všeobecné specifikace 1. Napájení: DC 9V (100V~240V AC IN) 1.5A 2. Pracoví proud: 0.8A 3. Příkon: 10W 4. Formát videa: PAL, NTSC 7. Vstupy: USBx1, CF four in one 8. Maximální rychlost: 4Mbps 9. Možností ukládaní: CF, SD, MMC, MS, PRO, XD card 10. Ovládání: dálkové ovládání 11. Hlavní tlačítka: směrová tlačítka, SOURCE, ENTER 12. Maximální vzdálenost pro použití dálkového ovládání: 5m 13. Rozhraní USB: 1.1 nebo Rozměry: 234x170x30mm 15. Režimy přehrávání: normal, repeat song, A-B repeat Možnosti přehrávání Audio alternative: R, L, Stereo Stupnice hlasitosti: 16 úrovní Formáty souborů Obrázky, fotografie: JPEG (velikost souboru < 5MB) Filmy: MPEG1 USB rozhraní USB 1.1 nebo 2.0 (12Mbps) MSDC model <0.5A (5V) CF/SD karty CF: Typ I/II 8M-1GB SD: 8M-1GB Používejte prosím ověřené značky paměťových karet. Pokud nejste v letadle, použijte ideálně čtečku karet. 20

22 Charakteristika výrobku Fotografie: 1. Otáčení obrázků. 2. Automatická slide show (prezentace), 8 speciálních efektů pro přechod mezi obrázky. 3. Nastavení intervalů. 4. Prezentace s hudbou v pozadí. 5. Zobrazování názvu souboru, času a jiných informací. Audio play model: Play / Stop / Pause, nastavení hlasitosti, ztlumení, Replay Model Setting; zobrazení názvu souboru, času a dalších informací. Video play model: Play / Stop / Pause, nastavení hlasitosti, ztlumení, přibližování obrazu; zobrazení názvu souboru, velikost souboru, rozlišení, čas a další informace. Podpora 6ti hlavních typů paměťových karet: CF, SD, MMC, MS, PRO, XD. Softwarové vlastnosti: prezentace s hudbou, přibližování a posouvání, rotace. OSD (256 barev). Infračervené dálkové ovládání. Stereo audio zdířka. Automaticky přehrává všechny soubory bez manuální obsluhy hlavního menu. 21

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

Digitální dveřní kukátko

Digitální dveřní kukátko Digitální dveřní kukátko Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Snadné ovládání Velmi dobrý poměr výkon x cena Jednoduchá montáž www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu b) Vnější strana kukátka

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF810

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF810 Uživatelský Manuál Digitální Fotorámeček PF810 Obsah Úvod...3 Obsah balení...3 Vlastnosti...3 Systémové požadavky...4 Bezpečnostní opatření...5 Základní použití...5 Čištění přístroje...5 Záloha dat...5

Více

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Uživatelský manuál Verze 1.02 Březen 2011 -1- Obsah I. Rozbalení Combo Scan II......2 II. Vložení filmů do držáků...........3 III. Začínáme...6 IV. Obsluha skeneru...14

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Před instalací zařízení si prosím přečtete tyto informace: 1. Obsah balení Název Počet ks Vnitřní jednotka 1 Venkovní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 80 234 Multimediální přehrávač DVD/MP4/VCD/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW se vstupem pro USB a SD kartu Velikost 1/2 DIN Obsah Upozornění....1 Péče o disky..2 Přední panel..3 Schéma zapojení....4

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

DVR29 Černá skříňka pro záznam obrazu, 1 kanál. Uživatelská příručka

DVR29 Černá skříňka pro záznam obrazu, 1 kanál. Uživatelská příručka DVR29 Černá skříňka pro záznam obrazu, 1 kanál Uživatelská příručka Obsah Popis ovladače...2 Vložení SD karty...2 Nabídka nastavení...2 Nabídka VIDEO...3 Pokročilá nastavení:...6 Technické specifikace...8

Více

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka DVR7VW01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Digitální fotorámeček je určen pro zobrazování fotografií z paměťových zařízení. Z důvodu značné rozmanitosti výrobků

Více

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF705 TS-PF705B TS-PF705W

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF705 TS-PF705B TS-PF705W Uživatelský Manuál Digitální Fotorámeček PF705 TS-PF705B TS-PF705W Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 Vlastnosti... 3 Systémové požadavky... 3 Bezpečnostní opatření... 5 Základní použití... 5 Čištění přístroje...

Více