Kronika Obce Nová Ves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika Obce Nová Ves"

Transkript

1 Kronika Obce Nová Ves rok 2013

2 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 109 tiskových stran. 2

3 Statistické údaje o obci v roce 2013 Podklady z evidence obyvatel Ministerstva vnitra Počet obyvatel v naší obci k (zdroj: muži muži 15+ ženy ženy 15+ celkem celkem muži 15+ ženy 15+ celkem Informativní počet cizinců v naší obci k Informativní počet cizinců podle trvalého nebo přechodného pobytu k přechodný trvalý celkem Podklady z evidence obyvatel Ministerstva vnitra počtu obyvatel v naší obci k Občané ČR: muži 490, z toho muži ženy 467, z toho ženy celkem 957, z toho Občané EU (mimo ČR) muži 3, z toho muži ženy 2, z toho ženy celkem 5, z toho Cizinci (včetně EU i ne EU) muži 103, z toho muži ženy 66, z toho ženy celkem 169, z toho (zdroj: Obecní úřad Nová Ves statistické údaje o naší obci nevydává. 3

4 Zastupitelstvo obce V roce 2013 pracovalo zastupitelstvo v tomto složení: Jana Uhrová (Sdružení nezávislých kandidátů), starostka Miroslav Červenka (Sdružení nezávislých kandidátů), místostarosta Jaroslav Titěra (Komunistická strana Čech a Moravy), předseda kontrolního výboru, Dana Čmerdová (Sdružení nezávislých kandidátů), předsedkyně finančního výboru Kamil Jedlička (Sdružení nezávislých kandidátů), předseda kulturněsportovního výboru Jiří Malenovský (Sdružení nezávislých kandidátů), předseda stavebního výboru Tomáš Husák (Sdružení nezávislých kandidátů), zastupitel Luděk Holler (Sdružení nezávislých občanů), zastupitel Jana Jelínková (Sdružení nezávislých občanů), zastupitelka Jednání zastupitelstva obce od ledna do prosince 2013 leden 2013: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves, konaného dne , od hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v hodin starostkou obce Janou Uhrovou (dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna elektronicky. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Miroslava Červenku a pana Jiřího Malenovského a zapisovatelku paní Danu Čmerdovou K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Schválení programu Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění proplaceni dovolené starostce, dotace z MF na rekonstrukci rybníku v Nové Vsi. 4

5 Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Návrh rozpočtu Rozpočtové opatření č. 8 k Pozemky záměr Proplacení dovolené Dotace MF na rekonstrukci rybníku v Nové Vsi Návrh usnesení: Schválit návrh programu. Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Bod I. Rozpočtové opatření č. 8 k Návrh usnesení: Schválit předložené a výše uvedené rozpočtové opatření č. 8. Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno Bod II. - Příspěvky pro občanská sdružení obce Nová Ves Návrh usnesení Schválit příspěvky na činnost OS obce. Senioři 20000,--, TJ SOKOL Nová Ves 65000,--,MS Diana 20000,--, Soptíci 20000,--, Vepřecké vydry rybáři podmínka pro vyplacení příspěvku doloží plán spolupráce s obcí a činnosti pro rok 2013 příspěvek ,--, Maraton klub podmínka pro vyplacení příspěvku ve výši 20000,-- - smluvní zajištění organizace závodu (policie, hygiena, zdravotni zabezpečení, nájem pozemků). Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno Bod III. Lokalita Nová Ves, předložen projekt řešení komunikace. Návrh usnesení Schválit návrh, který rozšiřuje komunikaci v celé délce. Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.4 bylo schváleno Bod IV. Smlouva o zřízení věcného břemene, pověření starostky k podpisu smlouvy. Návrh usnesení Schválit výše uvedené. Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.5 bylo schváleno Bod V. Proplacení dovolené starostky. Návrh usnesení Proplatit starou nevyčerpanou dovolenou. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 Usnesení č.6 bylo schváleno Bod VI. Dotace MF k rekonstrukci rybníka Nová Ves. Návrh usnesení 5

6 Příjmout dotaci od Ministerstva financí ve výši ,-- a zavazát se k spolufinancování. Výsledek hlasování: pro 8, proti 1, zdrželi se 0 Usnesení č.7 bylo schváleno Kultura Valentinská zábava se nebude pořádat informace předsedy kulturní komise Masopust od pro děti od hod pro dospělé, hrají Trosečníci. Porada ZO dne od 16,30 hod na OÚ. Zasedání ZO dne , ZO povede místostarosta Miroslav Červenka. Starostka Jana Uhrová se omlouvá za neúčast.. Zápis byl vyhotoven dne únor 2013: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves, konaného dne , od hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v hodin místostarostou obce Miroslavem Červenkou (dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna elektronicky. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Kamila Jedličku a pana Jiřího Malenovského a zapisovatelku paní Danu Čmerdovou K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění smlouva o zřízení věcného břemene, - převod finančních prostředků mateřské školy, - rezignace na funkci předsedy kulturni komise pana Kamila Jedličky Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Rozpočtové opatření č. 1 6

7 Mateřská škola Žádost - o pronájem pozemku Návrh smlouvy hřiště St. Ouholice Vital park smlouva o zřízení věcného břemene převod finančních prostředků mateřské školy, rezignace na funkci předsedy kulturni komise pana Kamila Jedličky Návrh usnesení: Schválit návrh programu. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Bod I. Rozpočtové opatření č. 1 Návrh usnesení: Schválit předložené a výše uvedené rozpočtové opatření č. 1. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno Bod II. Mateřská škola Nová Ves převod finančních prostředků do rezervního fondu 25000,-- a fond odměn 3887,23 Kč. Návrh usnesení Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno Bod III. Žádost Honebního společenství Nová Ves o pronájem pozemku u mateřské školy v nové Vsi Návrh usnesení ZO vyhovuje žádosti s příslušnou smlouvou o pronájmu. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.4 bylo schváleno Bod IV. Smlouva o zřízení věcného břemene, pověření starostky k podpisu smlouvy ČEZ. Návrh usnesení Schválit výše uvedné. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.5 bylo schváleno Bod V. Předložen návrh smlouvy o pronájmu pozemku ve Starých Ouholicích za hospodou U hasiče. Návrh usnesení Neschvalit předloženou smlouvu.. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 Usnesení č.6 bylo schváleno Bod VI. Zřídit v části Miřejovice u dětského hřiště cvičební sestavu pro dospělé v ceně cca 60000,-- Kč od fi. Vital park. Návrh usnesení 7

8 Schvaluje vybudování výše uvedeného zařízení. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.7 bylo schváleno Bod VII. - Vybudování kanalizace v části Starých Ouholic domovní přípojky na územní souhlas. Návrh usnesení Schvaluje vybudování výše uvedeného zařízení. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.8 bylo schváleno Bod VIII. Rezignace na funkci předsedy kulturní komise pana Kamila Jedličky Návrh usnesení Přijímá výše uvedené. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.9 bylo schváleno Zápis byl vyhotoven dne Zahájení zasedání zastupitelstva duben 2013: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves, konaného dne , od hod Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v hodin starostkou obce Janou Uhrovou (dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna elektronicky. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatele Hosté: manžele Kratochvilovi, Gebrt Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Miroslava Červenku a pana Jiřího Malenovského a zapisovatelku paní Danu Čmerdovou K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Schválení programu Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 8

9 desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění 3 bodů Kamen Zbraslav (darovací smlouva), Pronájem pozemku Vepřek, Švamberkovi. Odkoupení pozemku N. Ves (Milan Kratochvíl) Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Rozpočtové opatření č.3 Závěrečný účet Závěrka roku 2012 Mateřská školka příjem dětí Úřad práce veřejně prospěšné práce Kanalizace St. Ouholice Dotace MF spolufinancování Smlouva věcné břemeno VO Nová Ves Kronika Návrh usnesení: Schválit návrh programu. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Bod I. Rozpočtové opatření č. 3 Návrh usnesení: Schválit předložené a výše uvedené rozpočtové opatření č. 3. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno Bod II. Návrh usnesení Výsledek hlasování: pro 8 proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno Bod III. Návrh usnesení Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.4 bylo schváleno Bod IV.. Návrh usnesení Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.5 bylo schváleno Bod V. Návrh usnesení. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 Usnesení č.6 bylo schváleno Bod VI.. 9

10 ZO na vědomí Bod VII. - ZO na vědomí. Předseda kulturní komise Kamil Jedlička se vzdal své funkce. květen 2013: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves, konaného dne , od hod Přítomni: Uhrová, Červenka, Čmerdová, Titěra, Jedlička, Malenovská, Holler Omluveni: Jelínková, Husák Ověřovatelé: Malenovský, Červenka Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v hodin starostkou obce Janou Uhrovou (dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna elektronicky. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatele Hosté: manželé Kratochvílovi, Kuchta Pavel, Vykus Jiří Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Miroslava Červenku a pana Jiřího Malenovského a zapisovatelku paní Jana Jelínková K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Schválení programu Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl/nebyl vznesen návrh na doplnění vypuštěn bod Rozpočtové opatření. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Prodej, pronájem, odkoupení pozemků Dotační výzvy Územní plán 10

11 Povodňový plán Komunikace Kanalizace Návrh usnesení: Schválit návrh programu. Výsledek hlasování: pro, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Bod I. Pronájem pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Nová Ves. Zveřejnění záměru o prodeji pozemku Návrh usnesení: Pronajmout část pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Nová Ves (část podle budovy obecní garaže) smluvně panu Milanovi Kratochvílovi na dobu neurčitou Zveřejnit záměr o prodeji pozemku p.č. 861/1 v k.ú. Nové Ouholice Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno Bod II. Komunikace St. Ouholice č. 2 Vyzvat majitele stavebních pozemků v nové zástavbě o připojení na stávající sítě obce z důvodu nezasahování do povrchu plánované nově vybudované komunikace. Návrh usnesení Vyzvat majitele nezastaveného pozemku o zasíťování před vybudováním cesty Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno Bod III. Oslovit Mísaře o odkoupení pozemku Návrh usnesení Oslovit Mísaře o odkoupení pozemku Vepřek Váha pronájem. Cesta St. Ouholice zaměřit a nechat udělat odhad v jejich režii. Výsledek hlasování: pro7, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.4 bylo schváleno Bod IV. Dotační výzva Návrh usnesení Zateplení a fasády obecních budov včetně zdrojů vytápění, dle výzev dotačních programů. Výsledek hlasování: pro7, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.5 bylo schváleno Bod V. Územní plán Návrh usnesení Vypracování nového poptat komoru architektů Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.6 bylo schváleno Bod VI. Povodňový plán Návrh usnesení Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.7 bylo schváleno 11

12 Bod VII. Kanalizace St. Ouholice. Informace o realizace a jednání (dodavatel, investor, TDS) Na vědomí Bod VII. Smlouva o smlouvě budoucí (plyn) Návrh usnesení Schválit Smlouvu o smlouvě budoucí (plyn) č / o napojení. Pověřit starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.8 bylo schváleno červen 2013: Zastupitelstvo obce v červnu jednalo operativně, podle potřeb povodňové situace. Po celou dobu ohrožení povodní působila povodňová komise Obce Nová Ves. červenec 2013: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves, konaného dne , od hod Přítomni: Holler Luděk, Jana Jelínková, Malenovský Jiří, Uhrová Jana, Čmerdová Dana, Červenka Miroslav Omluveni: Husák, Jedlička, Titěra Ověřovatelé: Malenovský, Červenka Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v hodin starostkou obce Janou Uhrovou (dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna elektronicky. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatele. Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Miroslava Červenku a pana Jiřího Malenovského a zapisovatelku paní Janu Jelínkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Hosté: Mojžíšová, Burianová, Karas a další členové maraton klubu 12

13 Schválení programu Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Rozpočtové opatření č. 4 Povodně 2013 Miřejovický půlmaratón Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene. Návrh usnesení: Schválit návrh programu. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Bod I. Miřejovický půlmaraton Zástupci miřej. půlmaratonu, předali zastupitelstvu podklady pro konání akce. Návrh usnesení: Na základě položené dokumentace, se zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení příspěvku 20000,- Kč. Byla tím splněna podmínka zastupitelstva z jednání ZO ze dne Zastupitelstvo obce apelovalo na zástupce maraton klubu o nevhodnosti pořádání akce z důvodu zasažení obce povodní Vzhledem k rozsahu akce, nedoporučuje konání akcí podobného typu a velikosti, v dalších letech. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno Bod II. Povodně - rozpočtové opatření č. 4 Návrh usnesení Schválit předložené rozpočtové opatření č, 4 náklady škod po povodni 2013 Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno Bod III. Povodně 2013 Návrh usnesení Schválit zadání: Návrh protipovodňových opatření Ing. Jakoubek nab. prací 1322 z důvodu bezpečnosti a likvidace následku povodní. Likvidace a odstranění náplav, vývratů v části lesa mezi Miřejovicemi a St. Ouholicemi firmou Starkon. Úklid pov. náplav a vykácení povod. stromů ve stavu nouze. Výsledek hlasování: pro6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.4 bylo schváleno Bod IV. Voda Ouholice Návrh usnesení Osvobození občanů Nových Ouholic, zasažených povodní od platby za vodu, na obecních přípojkách, do konce srpna, nejvíce 15m3 Výsledek hlasování: pro6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.5 bylo schváleno 13

14 Bod V. Hospoda u Hasiče Návrh usnesení Odsouhlasit cen. nab. 13M1023 IvanKarnet, ve výši bez DPH výměna venkovních dveří. Snížení nájmu za měsíc červen 2013 o 2000,- Kč. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.6 bylo schváleno Bod VI. Finanční prostředky na místní komunikace zasažené povodní Návrh usnesení Žádat o finanční prostředky na místní komunikace zasažené povodní 2013 na ministerstvu dopravy ČR. Schválit dofinancování a finanční spoluúčast. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Bod VII. Územní plán Návrh usnesení Posunutí na příští zo. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.7 bylo schváleno Bod VIII. Smlouvy Návrh usnesení Přípojka NN PC 19/3 Petr Janda ČEZ smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno. Smlouva VO Nová Ves směr Sazená místní komunikace. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby RWE GasNet, s.r.o. Lokalita Nová Ves plynovodní řad a přípojky Pověřuje starostku k podpisu výše uvedených smluv. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.8 bylo schváleno Na základě stížnosti občanů upozornit pana Kašáka na nevhodnost chování (sousedské vztahy). ZO bere na vědomí. Opatření obec. povahy veř. vyhláška Letiště Vodochody. ZO na vědomí Pokladna Odloženo do příštího ZO září 2013: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves, konaného dne , od hod 14

15 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v hodin starostkou obce Janou Uhrovou (dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna elektronicky. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Miroslava Červenku a pana Jiřího Malenovského a zapisovatelku paní Danu Čmerdovou K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Schválení programu Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění proplaceni dovolené starostce, dotace z MF na rekonstrukci rybníku v Nové Vsi. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Rozpočtové opatření č. 5 Finanční příspěvky Cenové nabídky Smlouvy (nájemní, smlouva o zřízení věcného břemene) Prodej, pronájem pozemků Návrh usnesení: Schválit návrh programu. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Bod I. Rozpočtové opatření č. 5 Návrh usnesení: Schválit předložené a výše uvedené rozpočtové opatření č. 5 Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno Bod II. - Žádost o příspěvek ve výši 80000,-- Kč pro MŠ na zřízení místa asistenta pedagoga. 15

16 Návrh usnesení: Obec bude spolufinancovat místo pedagoga ve výši 36000,-- Kč pro rok 2014 Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno Bod III. Žádost pana Moulise o financování prací na obecním majetku hospoda U hasiče po povodních 2013 ve výši 37600,--Kč 376 hod á100,-- Kč Návrh usnesení Zamítnout. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1 Usnesení č.4 bylo schváleno Žádost pana Moulise o financování budoucích prací na majetku obce hospoda U hasiče souvisejících s povodní Návrh usnesení Provádět práce na objektu dle nutnosti a finančních možností obce, žádat o dotace. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1 Usnesení č.5 bylo schváleno Bod IV. Prodejna potravin Nová Ves, kotel na tuhá paliva havarijní stav, výměna. Návrh usnesení Výměnit kotel na tuhá paliva za nový. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.6 bylo schváleno Bod V. Žádost o finanční příspěvek paní Boženy Nové (povodně 2013) Návrh usnesení Zamítnout. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.7 bylo schváleno Bod VI. Úprava protipovodňového opatření v části obce Nová Ves Miřejovice Cenová nabídka položkový rozpočet ,-- Kč. ZO na vědomí, předběžná kalkulace. Protipovodňové opatření Nové Ouholice mobilní, dočasné BIG-BAG cca do ,-- Kč. Trvalé (hlinikové panely a konstrukce) cca do ,-- Kč, po získání povolení. Návrh usnesení Schválit výše uvedené opatření Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.8 bylo schváleno Bod VII. - Cenová nabídka -Zpracování žádosti o dotaci na opravu místních komunikací po povodni Návrh usnesení Schválit dle cenové nabídky Region Servis Centre,s.r.o. č. č.2013-md

17 Zpracování podkladů pro dotaci cena 5000,-- Kč Zpracování a podání žádosti po získání dotace 95000,-- Kč. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.9 bylo schváleno Bod VIII. Prodej a pronájem pozemku Staré Ouholice. Návrh smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 283/3 v k.ú. Nové Ouholice, část St. Ouholice (pozemek za hospodou U hasiče č.p. 57. Návrh usnesení Pronájem části pozemku výše uvedeného doplatit za roky 2011, 2012, Ve výši za jeden rok 9180,-- Kč. Ze smlouvu o pronájmu pozemku, vyškrtnout Nnájemce je povinen provádět bez náhrady údržbu celého pozemku č. 283/3. Odkoupit část pozemku č. 283/3 v k.ú. Nové Ouholice dle předložené variaty č. 2. Za cenu 250,-- Kč za 1 m2. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 10 bylo schváleno Bod IX. - Ministerstvo financí odpuštění poplatků za odvoz komunálního odpadu pro občany zasažené povodní Návrh usnesení Zamítnuto Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 11 bylo schváleno Bod X. - Odprodej obecních pozemků parc č. 1063/6 v k.ú. Nová Ves části pozemku 1029/76 v k.ú. Nová Ves, 232/2, 887/2 v k.ú. Nové Ouholice Návrh usnesení Zveřejnění záměru Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 0 Usnesení č. 12 bylo schváleno Prodej pozemků po zveřejnění č. parc. 898/8, 898/9 v k.ú. Nové Ouholice Kloda, Odprodej části pozemku 35 m25, parc. č. 1029/1 v k.ú. Nová Ves Sedláček Odprodej části pozemku 11 m2, parc. č v k.ú. Nová Ves Došek Návrh usnesení Odprodat jediným zájemcům, kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (Geodetické služby, smlouvu, vklad do katastru nemovitostí). Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 13 bylo schváleno Bod XI. - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pana Moulise o pronájmu obecní hospody U hasiče č.p.57 Staré Ouholice. (nájemné výše nájmu je cenou nejnižší a pevnou která nebude měněna po dobu trvání smlouvy). 17

18 (nájemce poskytne obci v nutných případech prostory hospody U hasiče č.p. 57, (volby a jiné obecní akce) bezúplatně. Návrh usnesení Schválit výše uvedené podmínky nájmu Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 0 Usnesení č. 14 bylo schváleno Bod XII. - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pana Radka Petra o pronájmu budovy (prodejna potravin Nová Ves č,p. 38) dle stávajících podmínek. Nájemce provede za spoluúčasti obce nátěr fasády. Návrh usnesení Schválit výše uvedené podmínky nájmu Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 0 Usnesení č. 15 bylo schváleno Bod XII. Sousedské vztahy paní Hrášková, Postoupit jako přestupek proti občanskému soužití, přestupkové komisi Kralupy nad Vlt. ZO na vědomí. Bod XIII. Smlouva o zřízení věcného břemene (vodovodní přípojka) Nová Ves Milan Kratochvíl, Robert Sýkora. Návrh usnesení Schválit výše uvedené smlouvy o věcném břemenu a pověřit starostku podpisem smluv. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 0 Usnesení č. 16 bylo schváleno Bod IV. - Nabídka církve v zastoupení pana Mgr, Masaříka o dlouhodobém pronájmu a správě kostela. Demontáž a odvoz varhan z prostor kostela ve Vepřku. Návrh usnesení Zjistit podmínky a cenu nájmu budovy kostela na Vepřku. ZO zásadně nesouhlasí s demontáží mobiliáře. Obec Nová Ves se v minulosti finančně podílela na opravě varhan Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 0 Usnesení č. 17 bylo schváleno listopad 2013: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves, konaného dne , od hod 18

19 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v hodin starostkou obce Janou Uhrovou (dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna elektronicky. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Miroslava Červenku a pana Jiřího Malenovského a zapisovatelku paní Danu Čmerdovou K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Schválení programu Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění dotace, investiční akce. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. Rozpočtové opatření č. 6 Finanční příspěvky Cenové nabídky Smlouvy (nájemní, smlouva o zřízení věcného břemene) Prodej, pronájem pozemků Návrh usnesení: Schválit návrh programu. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Bod I. Rozpočtové opatření č. 6 Návrh usnesení: Schválit předložené a výše uvedené rozpočtové opatření č. 6 (povodňové škody, náhrady). Dotace pro občany zasažené povodní 2013 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace ve výši 1,6 mil.kč od MMR ČR rozdělit občanům dle žádostí a dokladů. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno 19

20 ZO vzalo na vědomí přezkoumání hospodaření obce. Bod II. - Povodňová prohlídka Miřejovice, Staré Ouhlice. Prodej pozemků odkoupení. Dotační finance. Nabídka prací VHS PROJEKT obnova území po povodni Návrh usnesení Odkoupit pozemky KN 218 v k.ú. Nové Ouholice od pana Urbana za cenu 7 Kč/m2. Pozemek se nachází v zátopovém území Miřejovice Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno Návrh usnesení Podat žádost o dotaci na MŽP ČR obnova území po povodni Schválit přijmutí dotace. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.4 bylo schváleno Návrh usnesení Schválit nabídku prací VHS PROJEKT č Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.5 bylo schváleno Bod III. Dotace Krajský úřad Středočeského kraje. Projekt Klubovna Staré Ouholice Návrh usnesení Obec Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Klubovna Staré Ouholice ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. Návrh usnesení: Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 6 bylo schváleno Projekt Dopravní světelná zpomalovací zařízení v Nových Ouholicích. Návrh usnesení Obec Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Dopravní světelná zpomalovací zařízení v Nových Ouholicích ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. Návrh usnesení: Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 7 bylo schváleno Bod IV. Dotace Ministerstvo financí ČR Podané žádosti o dotace Rybník Nová Ves a Komunikace Staré Ouholice. Nebyly ministerstvem zamítnuty ani vráceny. Jsou stále aktualní. ZO na vědomí. Bod V. Výběrová řízení Odvoz odpadu a Kanalizace a ČOV. 20

21 Návrh usnesení Zadat výběrové řízení prostřednictvím pana JUDr. Pokorného v lednu 2014 Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.8 bylo schváleno Bod VI. Odměna (roční) pro starostku obce za práce mimo náplň práce. Administrativní a kulturní práce. Návrh usnesení Schválit odměnu ve výši 25tis. Kč. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.9 bylo schváleno Bod VII. Stanovení dobývacího prostoru Nové Ouholice Návrh usnesení Zamítavé stanovisko obce Nová Ves trvá Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.10 bylo schváleno Bod VIII. Projektová dokumentace Kanalizace Nová Ves a Vodovod Staré Ouholice Návrh usnesení Zadat projektovou dokumentaci Kanalizace Nová Ves a Vodovod Staré Ouholice jedna větev (podle silnice II/608) projektové kanceláři VHS PROJEKT Ing. Jakoubek. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č. 11 bylo schváleno Bod IX. Investiční akce VO Nová Ves dle projektu od domů Grundla směrem na Sazenou Návrh usnesení Vystavět sloupy ve dvou etapách, zadat správci VO Nová Ves. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi 0 Usnesení č. 12 bylo schváleno Oprava cesty Nové Ouholice za střediskem Návrh usnesení Nechat opravit cestu baleným asfaltem předpokládaná cena Kč bez DPH. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi 0 Usnesení č. 13 bylo schváleno Bod X. Pročištění kanalizačních a děšťových svodů v Obci Nová Ves Návrh usnesení Objednat MUTT na tlakové vyčištění kanálů ve všech částech obce, dle místního šetření. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi 0 21

22 Usnesení č. 14 bylo schváleno Bod XI - Městský úřad Veltrusy nabídka služeb městské policie Veltrusy Návrh usnesení Vyplatit jednorázovou částku ve výši 50000,-- Kč na zřízení městské policie Veltrusy a další financování dle potřeb obce Nová Ves. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení č.15 bylo schváleno BIG BAG protipovodňové opatření cvičení v roce Probíhá zajištění dopravního zabezpečení a BOZP. Z 11 ks vysoušečů zapůjčených Městem Kralupy nad Vlt. nebyl vrácen 1 vysoušeč od občanů. Povodeň 2013 humanitární pomoc Člověk v tísni. V naší obci bylo odškodněno 37 domácností v celkové výši 1225 mil. Kč. Pokladna : červenec Kč, srpen Kč, září Kč prosinec 2013: - schválilo rozpočet obce na rok odsouhlasilo prodej obecních pozemků v k.ú. Nová Ves a Nové Ouholice; odsouhlasilo zakoupení pozemku v k.ú. Staré Ouholice (hřiště za restaurací U Hasiče) - vzalo na vědomí informaci o tom, že Krajský úřad neotevřel možnost dotace na zpomalovací signalizaci na silnici 608 v Nových Ouholicích - projednalo dotaz občanů Starých Ouholic na plynofikaci, dopravní značení a vodovod podél silnice 608 (podklady pro přehled jednání zastupitelstva v roce 2013 poskynuty starostkou obce a převzaty z Novoveského zpravodaje 1/2014) Obecní úřad Obecní úřad měl také v roce 2013 sídlo v Nové Vsi v čp Jeho provozní doba k byla stejná jako v předchozím období. změna v květnu (viz zpravodaj) ová adresa: a internetová prezentace na adrese Obecní úřad také v roce 2013 vydával pro naše občany měsíčník Novoveský zpravodaj (registrován ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem E 10295). Zpravodaj je zdarma distribuován do všech domácností (včetně víkendových) v naší obci a je určen pro podrobnou informovanost o dění v naší obci a o práci obecního úřadu a zastupitelstva obce. Celé znění zpravodaje je také na webových stránkách. V roce 2013 vyšlo celkem 12 čísel každý měsíc jedno. 22

23 Finanční hospodaření obce v roce rozpočet uveden v příloze č. 1 výdaje celkem příjmy celkem financování Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2012 je uveden ve formátu pdf jako příloha zavucet2012.pdf. Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 je uveden ve formátu pdf jako příloha zavucet2013.pdf. Výkaz ministerstva financí pro hodnocení plnění rozpočtu k je uveden ve formátu pdf jako příloha fin2013.pdf. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves za rok 2013 je uveden ve formátu pdf jako příloha audit2013.pdf. Obecní vyhlášky V roce 2013 obec nevydala žádnou vyhlášku. 23

24 Události v naší obci v roce 2013 leden 2013 Zápis do 1. třídy základní školy Veltrusy Základní škola Veltrusy vyhlašuje zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 ve středu 30. ledna od 13,30 do 17 hodin v budově ZŠ Veltrusy. K zápisu se dostavily děti narozené v době od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 a starší, které dosud školu nenavštěvovali. Rodiče potřebovali rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Odvoz komunálního odpadu a platby za něj Od 1. ledna 2013 se zvýšila četnost odvozu na jedenkrát týdně vždy ve čtvrtek po celé období roku Poplatky byly vybírány pouze na obecním úřadě od 4. února Pro lednový a únorový odvoz komunálního odpadu zůstaly v platnosti známky z roku Informace o pozemkových úpravách zemědělské půdy v naší obci Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Proč provádět komplexní pozemkové úpravy? Co nám přinesou a co získají vlastníci pozemků? Od pozemkových úprav mohou jejich vlastníci očekávat: - odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území; odstranění dvojí nejednotné evidence, kdy jednotlivé pozemky ve velkých územních lánech nejsou mnohdy identifikovatelné, z čehož profitují někteří nájemci okolních pozemků - odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány - vyrovnání hranic pozemků - přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu - vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest - možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům - dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví) Neopominutelná je i související realizace tvorby krajinných programů, jako např. úprava vodohospodářských poměrů, obnova toků a nádrží, budování protierozní a protipovodňové ochrany území, systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků nezbytných pro život drobné zvěře, zajištění lepší prostupnosti 24

25 území vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední míře dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu. Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí návrhu pozemkových úprav je i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických protierozních, hydrologických a krajinných opatření. Tam, kde pozemkové úpravy proběhly, hodnotí je obce a jejich obyvatelé jednoznačně kladně. Pomohly k vyjasnění vlastnických vztahů tak, aby byly všechny zúčastněné strany spokojené. Díky řešení pozemkových úprav se často objevily i pozemky již zemřelých vlastníků a dědici mnohdy obnovovali dědická řízení, aby získali opomenutý majetek svých předků do vlastnictví. Tyto úpravy zároveň také leckde umožnily zpřístupnit pozemky či vybudovat cesty, stejně jako vznik digitální mapy s logickým a přehledným číslováním parcel. Výsledkem pozemkových úprav je nejen scelení pozemků, ale rovněž vytvoření nových přístupových cest, které nyní mohou místní, ale i návštěvníci, využívat. Pozemkové úpravy jsou jednoznačně dobrou investicí do budoucnosti obce. A důležitá poznámka na konec: všechny náklady na tyto pozemkové úpravy hradí stát. (zveřejněno v Novoveském zpravodaji) Výsledky přímé volby prezidenta České republiky v lednu 2013 Jak jsme hlasovali v naší obci: V prvním kole se volby ve třech volebních okrscích v naší obci zúčastnilo 527 voličů (62,44 %), z 527 odevzdaných obálek bylo 524 platných. Ve druhém kole se zúčastnilo 483 voličů (57,30 %), platných hlasů bylo 480. Kandidát 1. kolo 2. kolo číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 1 Roithová Zuzana MUDr. MBA 15 2,86 X X 2 Fischer Jan Ing. CSc ,80 X X 3 Bobošíková Jana Ing. 18 3,43 X X 4 Fischerová Taťana 9 1,71 X X 5 Sobotka Přemysl MUDr. 19 3,62 X X 6 Zeman Miloš Ing , ,25 7 Franz Vladimír Prof. JUDr. 33 6,29 X X 8 Dienstbier Jiří 82 15,64 X X 9 Schwarzenberg Karel 86 16, ,75 25

26 únor 2013 Výroční členská schůze TJ Sokol Nová Ves se konala v sobotu 2. února od 16 hodin v restauraci U Sokola. Výroční schůze Klubu seniorů se konala v pondělí 4. února od 14 hodin v sále obecního úřadu v Nové Vsi s tímto programem: 1) zpráva o činnosti občanského sdružení v roce ) zpráva o hospodaření za rok ) volba výboru a revizní komise pro rok 2013 Výroční členská schůze zvolila novým předsedou Klubu pana Josefa Čapka. Jednatelkou zůstala paní Jana Hermanová, pokladní paní Blažena Kratinová a předsedkyní revizní komise paní Ludmila Čapková. Masopust 2013 byl v sobotu 9. února od 14 hodin v sále obecního úřadu, kde se konal rej masek. Pro všechny, především pak pro děti, byly připraveny různé hry a soutěže, k tanci hrála kapela Trosečníci, která také zahrála na masopustním bále pro dospělé večer od 20 hodin opět v sále. Členky Klubu seniorů napekly tradiční masopustní pečivo k velké radosti všech účastníků. Diskoples pro děti pořádalo Rodinné sdružení Soptíci v sobotu 9. února od 15,30 hodin v restauraci U Hasiče ve Starých Ouholicích Výroční schůze Rodinného sdružení Soptíci se konala v pondělí 11. února v 17 hodin v restauraci U Hasiče. Soptíci na ni pozvali všechny případné nové zájemce o členství, kteří navštěvují a líbí se jim naše pravidelné dětské akce. Na rok 2013 plánují například dětský ples, jarní bazar, pálení čarodějnic, dětský den a olympiádu, šipkovanou, maškarní, lampionový průvod, divadélko. Taneční zábava TJ Sokol Nová Ves byla v sobotu 23. února v sále obecního úřadu. Hudba L. Výstup. Začátek ve 20 hodin, vstupné 80 Kč. Bohatá tombola. Nekrolog Tiše odešel V sobotu 23. února 2013 zemřel ve věku 93 let náš spoluobčan pan Václav Ráža. Tak by mohlo znít krátké smuteční oznámení. V jeho případě se ale na chvilku zastavme a připomeňme si, kdo to vlastně byl ten náš soused. Pan Václav Ráža se narodil 20. října 1919 v Sedmidubech (Volyně, dnešní Ukrajina). V době napadení Sovětského svazu Německem v červnu 1941 vykonával presenční vojenskou službu v Rudé armádě, a tak se bojů zúčastnil již od začátku války. Počátkem roku 1942 se v Buzuluku začala formovat československá vojenská jednotka, a tak se do ní, samozřejmě jako volyňský Čech, v únoru 1942 přihlásil. Zúčastnil se řady bojů, léta snášel všechny těžkosti válečných útrap, zranění a nemoci se mu nevyhnuly. Konce války se dočkal poblíž Prostějova. Dostal se i do 26

27 Prahy a k Mělníku, kde se mu obzvláště líbilo. Líbilo se mu tak, že se zde poté usadil. Před 70 lety v březnu 1943 v souvislosti s prvním bojovým vystoupením československého praporu pod velením tehdejšího plukovníka Ludvíka Svobody poprvé zazněl název neznámé malé vesnice Sokolovo jižně od Charkova. Ano, správně se domníváte. Už v této jednotce sloužil společně s Otakarem Jarošem, Antonínem Sochorem, Richardem Tesaříkem a dalšími ten, o kterém si čtete. Náš soused, v té době zástupce velitele družstva v hodnosti svobodníka, pan Václav Ráža, který v minulých dnech tiše odešel. S panem Václavem Rážou jsme se naposledy rozloučili 28. února 2013 ve smuteční síni v Kralupech. Při obřadu mu byly, jako válečnému veteránovi, vzdány i vojenské pocty. Čest jeho památce. ( březen 2013 Klub seniorů Schůzka v březnu byla v pondělí 4. března od 14 hodin v klubu v Nových Ouholicích. Klub seniorů ve zpravodaji poděkoval písemně panu Jermářovi z Bistra za pohoštění kávou zdarma při jejich výroční členské schůzi. Členové klubu poděkovali paní Boženě Nové za vedení Klubu v minulém období Poděkování V Novoveském zpravodaji vyšlo toto poděkování starostky obce: Ráda bych na tomto místě poděkovala paní Boženě Nové, která na výroční schůzi Klubu seniorů odstoupila ze své funkce předsedkyně. Vzpomínám si, jak od léta roku 2008 usilovně připravovala vznik tohoto občanského sdružení, jak se pak v únoru 2009 konala jeho ustavující schůze, kde byla zvolena jeho historicky první předsedkyní. Její neutuchající elán a organizační schopnosti se kladně podepsaly pod obrovskou aktivitou našeho Klubu seniorů. Přejeme jí všichni mnoho zdraví a dalšího elánu ve všech jejích příštích aktivitách! Novému předsedovi sdružení panu Čapkovi pak přejeme hodně zdaru v nastávající práci pro seniory v naší obci a slibujeme nadále pokračující podporu. Ráda bych také jménem všech návštěvníků letošního masopustu poděkovala našim seniorkám, které přispěly svými tradičně skvělými a voňavými dobrotami k jeho zdaru! Jana Uhrová, starostka obce Vepřové hody v restauraci U Hasiče ve Starých Ouholicích v sobotu 16. března od 10 hodin. Podávaly se vepřové pochoutky vlastní výroby: ovárek, jaternice, kroupová jelita, prejt, polévka, partička, tlačenka a samozřejmě dobré pití. Výlet Klubu seniorů 21. března navštívil Botanickou zahradu v Praze Tróji, kde si prohlédl výstavu orchidejí. 27

28 Tradiční rybářská veselice se konala v sobotu 23. března od 20 hodin v sále obecního úřadu, hudba L. Výstup, pořádal Rybářský spolek Vepřecké vydry. Blahopřání Na žádost rodiny zveřejnil Novoveský zpravodaj toto blahopřání: Vše nejlepší k narozeninám a hodně zdraví do druhé půle života přejí paní Marii Rabyňákové synové s rodinou. My všichni se k nim rádi připojujeme a přejeme oslavenkyni hodně zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů do dalších let! Zápis do Mateřské školy Únorový zpravodaj přinesl následující informaci: Ředitelka Mateřské školy v Nové Vsi vyhlašuje zápis dětí do MŠ pro školní rok 2013/2014, který se bude konat v úterý 16. dubna 2013 v době 10 do 12 a od 14 do 16 hodin v MŠ Nová Ves. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz. Později došlo ke změně termínu zápis se konal 29. dubna. Výzva ve Zpravodaji Starostka obce spolu se Sborem pro občanské záležitosti našeho obecního úřadu se obrací na všechny šťastné rodiče našich nových malých spoluobčánků: Přihlaste se, prosím, na obecním úřadě! Rádi bychom uspořádali slavnostní zápis do Pamětní knihy nově narozených a tedy přivítání nových občánků. Děti na tomto slavnostním aktu obdrží Pamětní knížku a již tradičně pamětní groš obce Nová Ves. Změna webu obce Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce na svém jednání dne schválilo nový vzhled webových stránek a na svém jednání dne schválilo nové webové stránky obce, a tím vyjádřilo svůj nesouhlas s mým sponzorským darem zpracování webové prezentace obce Nová Ves na doméně Dar jsem od 27. ledna 2008 poskytovala na podporu činnosti Obecního úřadu Nová Ves a především pak k rozvoji propagace obce Nová Ves, samozřejmě zdarma, v návaznosti na fakt, že jsem tento web zdarma zpracovávala od začátku jeho existence, tedy od února roku Vzhledem k výše uvedeným rozhodnutím zastupitelstva obce Nová Ves jsem k 25. březnu 2013 darovací smlouvu vypověděla a předala přístupy na webový prostor obce. Obec zadala zpracování nového webu firmě Galileo a informace do jím zpracované šablony zajišťují od roku 2013 pracovníci obecního úřadu. Jaroslava Klímová Informace z Nemocnice Mělník (přinesl zpravodaj) Nemocnice nabízí kraji pomoc s provozováním pohotovosti Nemocnice Mělník při restrukturalizaci zdravotnické péče nepřijde o žádné oddělení. Dohody o spektru péče zařízení získalo na pět let. Informuje o tom ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Jedlička. Mělnická nemocnice slouží pro spádovou oblast, kde žije obyvatel. Infekci, neurologii ortopedii, ORL a gynekologii s porodnicí však využívají i lidé ze sousedních okresů, například z Prahy východ a Roudnicka. Ročně mělničtí lékaři ošetří více než hospitalizovaných pacientů. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídla smlouvu na pět let pro všechna oddělení, zachováno zůstane i ORL. 28

29 Nemocnice měla ještě na konci loňského roku 12 oddělení s 355 lůžky. "Restrukturalizací jsme sami v průběhu roku počet lůžek snížili o devět procent," řekl Jedlička. Dvacet lůžek akutní péče nemocnice vyměnila za lůžka na nově vznikajícím oddělení lůžkové rehabilitace. VZP koncept odsouhlasila a se zaměstnaneckými pojišťovnami budeme jednat, dodává ředitel nemocnice. Nemocnice Mělník nabízí středočeskému hejtmanství pomoc se zajištěním dětské a dospělé pohotovosti. Dětská pohotovost chybí úplně, pohotovost pro dospělé je propojena se záchrannou službou, jejíž činnost má logicky přednost před funkcí LSPP. Kraj do budoucna vidí jako možné řešení právě přesunutí LSPP do nemocnic do centrálních příjmů. Pro pacienty má pak taková pohotovost velkou výhodu, a to v úzké návaznosti na možnost konziliárních vyšetření a přístroje nemocnice. Takové vizi je Nemocnice Mělník velice otevřena a nakloněna. Nabízíme kraji pomoc, poskytneme prostory pro dětskou i dospělou pohotovost a zajistíme střední zdravotnický personál, nabízí ředitel zařízení Tomáš Jedlička. Lékaře pro pohotovost musí zajistit středočeské hejtmanství. Podle zákona totiž krajský úřad může praktickým lékařům pro dospělé i pro děti nařídit, aby na pohotovosti sloužili v souladu s platnou legislativou. V letošním roce plánuje mělnická nemocnice ještě více rozšířit péči jednodenní chirurgie, která odstartovala už loni. V režimu jednodenní chirurgie, kdy pacient zůstává v nemocnici jen maximálně 24 hodin, operují lékaři například pacienty s křečovými žilami, kýlou, žlučníky nebo hemeroidy. Mělnická nemocnice nabízí v režimu jednodenní chirurgie zatím výkony v šesti odbornostech. Mělnická nemocnice má i plány v oblasti investiční výstavby, která by měla vyřešit technický stav budovy chirurgických oborů, příjmovou část nemocnice, spojení všech pavilonů a sjednocení vzhledu zařízení. Potřebovat bude ale jednak pomoc města Mělníka, jednak středočeského hejtmanství v možnosti získání příspěvku ze strukturálních fondů. Bc. Lucie Zikmundová, tisková mluvčí Nemocnice Mělník Inzerce v březnovém zpravodaji: Nabízím úklid Vašeho domu, bytu. Dlouhodobý pravidelný úklid. Jednorázový úklid. Mytí oken, žehlení. Dle Vašich požadavků a domluvy. V případě zájmu mě kontaktujte na tel Studio "Hannah" Doprovodný program pro vaše akce na dětský den, disco, narozeniny, dětskou oslavu, svatbu třpytivé tetování, facepainting malování na obličej. Ceny za akci dohodou. Vystavení účetního dokladu samozřejmostí. Zarezervujte si nás s dostatečným předstihem! Hana Špinarová, Nové Ouholice, telefon , - třpytivé tetování, tetování airbrushem, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže. Markéta Menčíková, Vražkov, telefon facepainting, umělecká kresba portréty, kursy kreslení, vizážistka, porad. v péči o pleť s Mary Kay. Akce na měsíc duben: permanentní prodlužování řas zaváděcí cena 400 Kč Velká koňská show v Ředhošti v sobotu 20. dubna od 11 hodin. Zahraje country skupina Pohodáři, vystoupí taneční skupiny Bílý zajíc Libochovice a Lucarino Dance z DNS Čížkovice. Soutěž je rozdělena do kategorií amatéři a profesionálové, diváci si 29

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves leden až říjen 2014 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 108 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2014 Evidence obyvatel Ministerstva vnitra k

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis o průběhu zasedání

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Výsledky hlasování za územní celky

Výsledky hlasování za územní celky Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Plzeňský kraj Okres: Klatovy Obec: Horažďovice Okrsek: 1 Městský úřad Tabulka: Okrsek 1 souhrnné informace Okrsek 1 souhrnné informace 1. kolo 1 157 655 56,61 655

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M. Nepřítomni: Ježek R., Houdek M., Hosté:

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin.

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více