BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN / 2012"

Transkript

1 BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN / 2012 Ve středu 18. dubna 2012 se konalo 10.zasedání zastupitelstva obce Bartošovice, které po projednání přijalo následující usnesení: ZO schválilo: Zahájení stavebních prací na akci Bartošovice kanalizace a ČOV dle návrhu Smlouvy o dílo s firmou ARKO Technology, a.s. se sídlem v Brně před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP, s termínem zahájení Rozpočtové opatření č.1/2012 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo P a V 0,- Financování 0,- Rozpočet po rozpočtovém opatření č.1/2012 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo P a V ,- Financování ,-

2 Předfinancování projektu ve výši max. 400 tis. Kč, předkládaného FK Prosperita Bartošovice na doplnění prvků fotbalového hřiště v Bartošovicích v rámci výzvy MAS Regionu Poodří. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace pro školní rok 2012/2013 tzn. přijetí dítěte od k předškolnímu vzdělávání proběhne v měsíci květnu - od do Dříve ani později nemohou být přihlášky přijímány. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci vyzvednou v den zápisu v předškolním zařízení. S sebou rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Děti do MŠ se přijímají podle kritérií stanovených MŠ: 1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky (předškoláci) 2. zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování - doloženo potvrzením lékaře 3. děti s trvalým bydlištěm v Bartošovicích a Hukovicích 4. děti, které dovršily věk 4 let 5. děti, které dovršily věk 3 let 6. děti, které mají v MŠ sourozence Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě v MŠ (na dveřích budovy školky). Seznam bude obsahovat registrační číslo dítěte a bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění bude stanoven na den Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Jaroslava Dědiková ředitelka MŠ

3 MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO OBČANY REGIONU POODŘÍ! ŽDB GROUP a.s. Bohumín nabízí občanům bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel určených k likvidaci! Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé vozidlo, si mohou termín odvozu dohodnout na tel. čísle , kde vám sdělí další podrobnosti. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku. Tato akce platí v průběhu května a června Bezplatné odvozy budou zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení auta. Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění vašeho nepojízdného vraku, protože jedině s protokolem, který vám při sběrovém dni bude vystaven, máte zaručeno bezproblémové vyřazení vozidla z registru. CERTIFIKÁT K ENVIROMENTÁLNÍMU VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2011 Kolektivní systém ASEKOL udělil obci Bartošovice za rok 2011 Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok Občané obce odevzdali do zpětného odběru celkem kg elektrozařízení konkrétně 90 kusů televizí + 37 kusů monitorů tj kg, dále 575 kg drobných elektrozařízení. Díky zpětnému odběru: - 1 kusu televize (resp.monitoru) dojde k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kwh (125,04 kwh u monitoru).stejné množství energie spotřebuje např. 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru) - 1 kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin, např. se nemusí vytěžit 6,8 l ropy. Stejné množství ropy se spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou, nebo k úspoře 392 l pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je např. spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Děkujeme všem, kteří zodpovědně třídí elektroodpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

4 OBECNÍ KOLO KOŠTOVÁNÍ Dne 7. dubna 2012 proběhlo v zámku obecní kolo koštování. V letošním roce bylo dodáno k hodnocení v kategorii jabkovice 9 vzorků, v kategorii hruškovice 3 vzorky a v kategorii slivovice 6 vzorků. Degustační komise po posouzení vzorků rozhodly o následujícím umístění: Kategorie hruškovice 1. místo Vojtěch Klečka 2. místo JUDr. Jan Halm 3. místo František Kytalka Kategorie jabkovice 1. místo Bohumil Vincura 2. místo René Karlovský 3. místo Milan Valenta Kategorie slivovice 1. místo Petr Sagan 2. místo Jaromír Losík 3. místo Vojtěch Klečka Děkujeme všem, kteří dodali vzorky do jednotlivých kategorií obecního kola koštování, členům komisí za posouzení vzorků. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do regionálního kola koštování, které se bude konat 12. května 2012 na zámku v Bartošovicích. AKCE V MĚSÍCI DUBNU A KVĚTNU 2012 sobota 28. dubna slet čarodějnic stavění máje táborákdiskotéka DJ Ondřej Dresler, doprovodný program začátek v 18,00 hod. areál Stodolní v Bartošovicích, vstupné 30,- Kč pondělí 30. dubna stavění máje výletiště za KD v Hukovicích začátek v 18,00 hodin H U K O V I C E SDH Hukovice a ČČK Hukovice pořádají v sobotu 5. května od 15,00 hodin za Kulturním domem FOTBAL SVOBODNÍ X ŽENATÍ v pondělí 7. května LAMPIONOVÝ PRŮVOD odchod ve 20,15 hod. ze sídliště

5 Připravuje se: v pátek 1. června KÁCENÍ MÁJE S DISKOTÉKOU od 18,00 hod. za Kulturním domem v Hukovicích B A R T O Š O V I C E úterý 1. května BARTOŠOVICKÉ POCHODY, sraz na hřišti v Bartošovicích v 9,30 9,45 hod. úterý 1.května - ZAHÁJENÍ KURZŮ SALSA A LATINSKOAMERIC- KÝCH TANCŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY - 18,00 hod.- tělocvična ZŠ sobota 5. května TURNAJ VE STOLNÍM TENISE O POHÁR OSVOBOZENÍ OBCE - obecní sál, začátek 9,00 hod. sobota 5. května a neděle 6. května SVATBA NA ZÁMKU V BARTOŠOVICÍCH Základní škola Bartošovice a místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Bartošovicích pořádají v sobotu 5. května tradiční OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Během akce budou otevřeny a vyčištěny místní studánky, děti budou měřit ph a teplotu vody a poznávat jarní květiny a ptactvo. Sraz účastníků je v 9,00 hod.na nádvoří zámku, předpokládané ukončení akce je ve 12,00 h v restauraci u Dědiků. S sebou si účastníci vezmou dobrou náladu, železné hrábě či motyčku, vhodné oblečení a obuv do terénu (dle počasí), trochu peněz. úterý 8. května ZÁJEZD NA HUKVALDY odjezd v 9,30 z horního konce, v 9,45 hod. od obecního úřadu. Přihlášky do prodejna tiskovin nebo p. A.Halmová tel sobota 12. května OTVÍRÁNÍ POODŘÍ A POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ sobota 26. května ŠKVAŘENÍ VAJEČINY - areál na Lapači K uvedeným akcím budou bližší informace zveřejněny na plakátech a v hlášení místního rozhlasu.

6 DEN ZEMĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V BARTOŠOVICÍCH Také letos se Základní škola v Bartošovicích zapojila k oslavám celosvětového Dne Země. Žáci 9. ročníku si připravili pro spolužáky soutěžněnaučnou stezku okolím Bartošovic, na které plnili různé vědomostní a praktické úkoly. Zájemci z řad dětí se zúčastnili výsadby keřů a stromků (55 ks lísek a 40 ks lip). Děti dále uklidily prostory ve středu obce a kolem Zámecké naučné stezky. Vladimír Petřvalský, učitel SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea: pan Jiří Havrlant paní Anna Mazáčová pan Vlastimil Perůtka paní Ludmila Nováková pan Jozef Ďurica paní Marie Bukovjanová pan Petr Hartman Jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody! Rozloučili jsme se s. paní Zdenkou Ježovou paní Oršulou Mičulkovou SBĚRNÝ DVŮR BARTOŠOVICE zahajuje v sobotu 28. dubna 2012 provoz v době od 10,00 do 12,00 hodin. Při vykládce dbejte, prosím, pokynů obsluhy sběrného dvora! STAVBA KANALIZACE A ČOV V BARTOŠOVICÍCH Zahájení prací stavby kanalizace a ČOV v obci v měsíci květnu 2012 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání. Všechny bližší informace, týkající se stavby budou zveřejněny v samostatném zpravodaji, který obdrží občané do svých schránek. Pro jednotlivé úseky, kde budou práce aktuálně probíhat budou svolávána setkání s občany, kde budou projednávány dotazy, připomínky občanů a další záležitosti, týkající se stavby.

7 BÍLOVECKÁ NEMOCNICE STARTUJE NOVOU KAMPAŇ PRO PACIENTY, PODPOŘIL JI I KLAUS Bílovec, Zcela nový přístup komunikace směrem k pacientům zahájila Bílovecká nemocnice, a.s. v kampani nazvané Péče a přístup od srdce. Ředitel nemocnice Tomáš Stejskal ji také představil prezidentu republiky Václavu Klausovi na jeho návštěvě Bílovce. Naším klíčovým zájmem je samozřejmě spokojený pacient, kdy přístup a komunikace budou tvořit společně s kvalitní léčbou prostředí, ve kterém se bude pacient cítit jako doma. Jsem rád, že jsem si mohl o nemocnici krátce pohovořit i s panem prezidentem, řekl ředitel Bílovecké nemocnice Tomáš Stejskal. Ten také představil novou vizi nemocnice na setkání jejich představitelů se starosty okolních obcí. Ti se po prezentaci podívali do útrob nemocnice a prohlédli si tak jedny z nejmodernějších operačních sálů v Moravskoslezském kraji nebo přístroje, do jejichž pořízení nemocnice investovala v roce 2011 bezmála dva miliony korun. Bílovecká nemocnice zaznamenává v poslední době zvyšující se počty pacientů, a to jak u hospitalizací, tak v ambulantní péči. V uplynulém roce prošlo její branou na 7000 pacientů. Během poloviny května zahajuje nemocnice projekt, ve kterém zdravotníci navštíví okolní obce, kde občanům nabídnou a provedou zdravotní kontrolní měření. V rámci této road show se mohou obyvatelé okolních obcí dozvědět nejen více o Bílovecké nemocnici, ale také zjistit svůj aktuální krevní tlak či hladinu cukru v krvi. V rámci okolních nemocnic je Bílovecká nemocnice uznávaným specialistou na chirurgii ruky, také si neustále drží prim v léčbě chronických ran a je nepostradatelným partnerem při péči o dlouhodobě nemocné, zejména seniory. Bílovecká nemocnice má nezastupitelnou roli v tomto regionu, který má nejnižší počet lékařů a lůžek na počet obyvatel. Je důležitým partnerem pro okolní obce, a to obzvláště v zimě, kdy dojezdová vzdálenost je pro mnoho pacientů životně důležitá. Právě proto je nezbytné, aby se role Bílovecké nemocnice v tomto regionu nejen uhájila, ale taktéž posílila pro potřeby okolí i pro potřeby odborné lékařské veřejnosti, uvedl ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. Tomáš Stejskal. Bílovecká nemocnice získala v roce 2009 ohodnocení TOP STANDARD hodnocena byla kvalita služeb nemocnic v Moravskoslezském kraji očima pacientů.

8 Garantované hubnutí: ZÁMECKÉ ZAHRADNICTVÍ KUNÍN - KUBÁLEK JAROSLAV V duchu tradic původního řemesla usilujeme o sladění s požadavky na moderní produkci květin, zakládání a údržbu zahrad. Pěstujeme tradiční české květiny (jiřinky, bohyšky...) Nabízíme: Prodej : výsadbového materiálu trvalky, konifery bylinky letničky zahradnických potřeb mulčovací kůra substráty hnojiva postřiky folie, textile Provádíme: - realizaci zahrad dle projektu, - zakládání záhonů, - údržbu zahrad (jednorázovou i trvalou) Zde nás najdete: Bartošovický zpravodaj č. 5 / 2012 vydal Obecní úřad v Bartošovicích, Bartošovice čp.135, dne 27. dubna 2012, IČ , tel , fax Evidenční číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR 10. ledna 2006 MKČR E Zpravodaj vychází 1x měsíčně nákladem 600 výtisků.

BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD / 2012

BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD / 2012 BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD / 2012 VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ okrsek č.1 Bartošovice Počet osob zapsaných do stálého seznamu voličů: 1052 Počet voličů: 299 Počet platných

Více

Kunínský zpravodaj leden 2012

Kunínský zpravodaj leden 2012 Kunínský zpravodaj leden 2012 Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku a já bych Vám ráda napsala pár slov o tom, co plánujeme a co se chystáme udělat. Bohužel, díky velkým investicím, které

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Duben 2015 Šatny Sportovně rekreační areál Baumšula ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, pevně věříme, že svátky Velikonoc jste všichni měli veselé i přes ne zrovna povedené počasí.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ. leden - únor 2015

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ. leden - únor 2015 JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ leden - únor 2015 1 SLOVO STAROSTY /Josef Voral/ Vážení spoluobčané, v prvním letošním zpravodaji bych Vám všem rád popřál hodně zdraví, štěstí a také, aby celý rok 2015 byl úspěšný

Více

Obec Pustějov. Dne 18. června 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné projednáno a schváleno.

Obec Pustějov. Dne 18. června 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné projednáno a schváleno. Obec Pustějov Obecní úřad přeje všem občanům příjemně prožitou dovolenou a všem školákům a studentům krásné a sluníčkové prázdniny k načerpání nových sil do další práce i do dalšího studia. Zastupitelstvo

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Novojicínský. Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku. Kveten ˇ 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku. Kveten ˇ 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Kveten 2011 Mesícník mesta Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku g Šestiletý Oldřich Poul z Nového Jičína vyhrál jednu z nejprestižnějších výtvarných soutěží světa. V Japonsku mu

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Sedlišťští dobrovolní hasiči zasahovali při požáru lesa

Sedlišťští dobrovolní hasiči zasahovali při požáru lesa S e d l i š ť s k ý z p r a v o d a j 5/2012 Sedlišťští dobrovolní hasiči zasahovali při požáru lesa obrovolní hasiči z SDH Sedliště si na své D konto připsali další náročný zásah u velkého požáru. Zdejší

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA F F SRPEN 2013 Obsah Mezinárodní odborné symposium v Příboře 4. a 5. srpna 2013 Z jednání rady města Optimalizace řízení Městského úřadu Příbor Město Příbor má schválený Tržní řád

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do

Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do www.hodslavice.cz ZÁRÍ ˇ 2013 Tak se nám přes prázdniny budovy školy i školky oblékly do barevného a slušivého kabátu nové fasády, oken a střech. Školka už je v provozu od 12.srpna a líbí se dětem, rodičům

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice

velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice www.hodslavice.cz KVETEN ˇ 2014 Co znamená být sokolem... velmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice České obce sokolské v Souzvucích č. 2. Pro někoho to znamená hodně, pro někoho málo, pro někoho

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 9. zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. března 2008. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z předcházejících

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více