Obecní zpravodaj 2/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní zpravodaj 2/2012"

Transkript

1 Obecní zpravodaj 2/2012 Duben 2012 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, kdyby jste mě teď viděli, jak se tvářím při psaní tohoto slova pro Vás, taky by se Vám rozzářil obličej úsměvem. Právě jsem dočetla únorový zpravodaj a jsem ráda, že vše, co jsme slíbili a naplánovali, je hotovo. S velikým ohlasem proběhla sbírka organizována Broumovskou Diakonií. Převzali jsme od Vás obrovské množství ošacení, hraček, povlečení Pro velký zájem se pokusíme tuto akci zopakovat na podzim, a to už Vám dáme vědět s větším předstihem. Ale i tak, překvapilo mně, kolik lidí má zájem o charitu. Všem Vám patří dík. Proběhl 2. ročník Životického koštování a opravdu se vydařil. Veselí v sále bylo veliké a k tomu dopomohlo hlavně vystoupení těšínského souboru Gigula. Společně jsme si zazpívali, zavzpomínali a závěrem došlo i na tanec. Vítězné vzorky postupujeme do regionálního kola, které proběhne 12. května v Bartošovicích. Za Hladké Životice zasedne v porotě opět pan Milan Jakub. Akce probíhá už od rána, 1

2 kdy se degustují guláše, hraje krajová hudba, probíhá prodej suvenýrů. Určitě se zajeďte podívat. A jestli Vás napadne, s čím bychom se mohli prezentovat jako obec, sem s tím nápadem a jedeme. Další uklidňující zprávou je, že novojičínský soud konečně ukončil vleklý spor mezi naší obcí a místním Mysliveckým sdružením. Obecní prostory budou do 30. června 2012 vyklizeny a myslivci se přestěhují do nových prostor. Částka 400 tisíc korun tak nemusela být myslivcům vyplacena. Doufám, že myslivecký spolek bude i nadále plnit svou důležitou funkci prospěšnou jak pro obec a její obyvatelé, tak i pro ochranu přírody a zvěře. Projekt na rozšíření a rekonstrukci Obecního úřadu s kulturním sálem se musel, díky anonymnímu udání, poslaného snad na všechny patřičné úřady v republice a podepsaného jako nespokojený občan Hladkých Životic, zastavit. Je s podivem, že tento občan HŽ nereagoval na to, že kolem kostela bylo ochranné pásmo pohřebiště už dříve, když se stavěly chodníky, čistička odpadních vod vedle OÚ atd, že by to bylo účelové??? Dokonce žádá, abychom odstranili i naše náměstíčko a neupravovali dál svah pod kostelem. Proč je tak zděšený a vadí mu, že chceme mít obec hezčí? Pokud má tento nespokojený občan HŽ radost ze svého vysoce morálního počínání, vůbec mi není líto, že mu ji zkazím. Stálo nás to všechny mnoho času, nervů a úsilí, ale projekt jsme přepracovali a žádost o regionální grant (možnost získat až 2 miliony) STIHNEME vypracovat a včas podat. Vzhled budovy obecního úřadu, která stojí uprostřed obce, přece vypovídá o našem postoji a charakteru, o tom, jak si života v obci vážíme. A tímto sdělením plynule přecházím na to nejhlavnější. V úterý 8. května v 15 hodin všichni společně slavnostně otevřeme vstup na naše Náměstíčko, neboli - místo pro setkávání občanů. Přijede spousta hostů, kteří se podíleli na realizaci stavby, pochodovat budou mažoretky, které slavnostně doprovodí příjezd nově přestavěného hasičského auta. Zazpívají seniorky i děti, bude probíhat drobný prodej občerstvení. K poslechu bude hrát dechovka Děrničanka. Programem nás bude provázet p. Radek Jaborský, kterého jistě znáte jako moderátora fulneckých akcí a adventních koncertů. Všechny Vás srdečně zvu na křest našeho společného díla. 2

3 Také musím vyzdvihnout aktivitu a činnost našich hasičů. Nejenom, že se zapojili do přípravy a úklidu hasičárny před příjezdem jejich vylepšeného hasičského auta, ale pí Pavla Mikundová se svým manželem zorganizovali nábor mladých hasičů. Podařilo se jim, ve velice krátké době, sestavit dětský hasičský oddíl a společně děti prohánějí jak v tělocvičně, tak na trávníku. My všichni držíme palce, ať jejich úsilí nevyhasne a budeme moc rádi, když tento oddíl mládeže bude naši obec reprezentovat na soutěžích a setkáních s okolními hasičskými sbory. Děkujeme. Víte, každý úspěch, ale i to, co se nezdaří,by nás mělo provokovat k větší aktivitě i k zamyšlení. Jaké ještě mohou nastat nepříjemné situace? Na co ještě můžeme při plánování, byť nevědomky, narazit? Je toho asi spousta. Abychom tomu do budoucna alespoň částečně zabránili, rozhodli jsme se, že na novém územním plánu začneme pracovat už v letošním roce. Postup bude takový: - na měsíc květen bude svoláno mimořádné zastupitelstvo,které musí určit zastupitele,jenž bude zodpovědný za jeho pořízení - vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele územního plánu - vypracujeme formuláře pro občany na kterých budete podávat podněty ke změnám A teď to bude opravdu i na Vás všech. Je potřeba se pořádně zamyslet, co chcete změnit. A nejenom na Vašich vlastních parcelách. Tímto vyzývám i podnikatelé hospodařící v našem katastru. Proberte se svými plánovanými podnikatelskými záměry. Všechny změny je třeba nahlásit, aby se včas do územního plánu zapracovaly. Proces žádostí a schvalování bude dlouhý. Do r ale musejí mít, podle nového zákona, všechny obce nové územní plány hotovy. Každý z Vás bude včas informován a dotazníky obdržíte do každé domácnosti. Současně budou probíhat připomínkové schůzky s projektantem i s vedením obce. Jde o to, zahrnout do plánování nové prostory určené k bytové zástavbě, navrhnout plochy k účelu sportoviště a rekreačnímu pobytu, občanské vybavenosti atd. Musíme si být vědomi, že ne všechny naše požadavky projdou, záleží to na dalších schvalovacích orgánech (odbor územního plánování města Nového Jičína,Povodí Odry,CHKO atd.), Ti všichni se musejí ke KAŽDÉ změně písemně vyjádřit. Ve čtvrtek 19.dubna se v sále našeho OÚ konal společný seminář obcí Suchdola nad Odrou a Hladkých Životic pod názvem Vzdělaný zastupitel. Vedla ho zkušená 3

4 lektorka (bývalá starostka města Bílovce) ing. Sylva Kováčiková, která má legislativu a problematiku zastupitelstev opravdu v malíčku. Chci poděkovat našim zastupitelům za jejich aktivní účast. Kromě jedné naši zastupitelky se ho zúčastnilo všech 14 členů ZO. Obdržíme tudíž certifikát o vzdělanosti zastupitelstva. Seminář byl pro nás velkým přínosem a někteří zastupitelé si myslím až po jeho absolvování uvědomili, jaká je jejich osobní odpovědnost a podíl na vedení obce. I když jsme vědomostní test zvládli všichni, největší počet bodů získal radní Karel Krkoška. Gratuluji. Marně vzpomínám, na co jsem ještě z událostí posledních dvou měsíců zapomněla? Kontejnery na elektroodpad už máme, silnice a chodníky jsou zameteny. Snad jen další dobrá zpráva? Z úřadu práce jsme dostali na období 6-ti měsíců čtyři stálé pracovníky a jako bonus navíc + jednoho koordinátora pro veřejně prospěšné práce v obci. Bude jím p. Ladislav Žitník. Ten určitě ví, co všechno se dá u nás ještě vylepšit. Již jsme vyvolali jednání se správou silnic, musí se opravit spadlá svodidla, zábradlí na mostech, vše pak pěkně natřít. Dokončit úklid po celé hrázi u Odry, včetně odpočivadla. Prostě, je toho hodně a čekáme i na Vaše podněty, co vyspravit, vybudovat, vylepšit.tak s chutí do toho. A poslední zpráva pro naše děti. Příští rok už budete mít kde sáňkovat. Náš občan p. Ladomirják pro Vás kopec prostě NAŠEL. A pak, že to nejde Pěkné jarní období Vám přeje Vaše starostka INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Odvoz velkoobjemového odpadu Oznamujeme občanům termíny přistavění velkoobjemových kontejnerů pro Jarní úklid. 8 ks velkoobjemových kontejnerů od

5 ( ul. Stachovická naproti Viků, ul. Fulnecká u bytovky, u Hasičárny, Kolonie k hl. nádraží, Kolonie aut. zastávka, Malá strana naproti Kozarů, u Hřiště kabiny TJ, - ul. Hlavní naproti Trčků) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ). Sběrna nebezpečného odpadu bude přistavěna Kolonie k hl. nádraží od hod hod. Sběrna nebezpečného odpadu U hasičské zbrojnice od 8.00 hod hod. Oznámení: Popelnice, které se vyvážejí v zimním období (od do ), si občané nechávají na další zimu doma. Sběrné dvory: V minulém Zpravodaji jsme zveřejnili informace o Sběrných dvorech v sousedních obcích, které se bohužel nezakládají na pravdě. Informace jsme čerpali z internetových stránek a konkrétně, co se týká Sběrného dvora ve Studénce, upozornili nás občané na negativní zkušenosti při snaze odevzdat na Sběrném dvoře ve Studénce elektroodpad. Omlouváme se občanům za mylné informace a zveřejňujeme nabídku služeb města Fulnek, konkrétně Technických služeb tohoto města. 5

6 Vysloužilé elektrozařízení můžete ZDARMA odevzdat v areálu Technických služeb města Fulnek, p.o., ul. Bílovecká 532, Fulnek ve dnech: pondělí a středa 8,00 14,00 úterý, čtvrtek po domluvě na tel.: TELEVIZE, LEDNIČKY, PC, MONITORY, MIKROVLNKY, TELEFONY, VYSAVAČE, TISKÁRNY, HRAČKY, RÁDIA, ZÁŘIVKY BATERKY Z jednání Zastupitelstva obce Hladké Životice, konaného : a) ZO SCHVÁLILO - rozpočtové opatření č. 3 v roce prodej pozemku, parc. č.263, o výměře 138 m² L. Krkoškové za cenu 25,- Kč/m²,prodej pozemku, parc. č.265 o výměře 150 m² pí J. Kubíčkové za cenu 25,- Kč/m²,prodej pozemku, parc. č.261 o výměře 144 m² Ing. J. Šebestovi za cenu 25,- Kč/m², prodej pozemku, parc. č.257 o výměře 144 m² L. Tkadlecovi za cenu 25,- Kč/m², prodej pozemku, parc. č.259 o výměře 146 m² M. Foretové za cenu 25,- Kč/m², prodej pozemku, parc. č. 255 o výměře 148 m² M. Marethové za cenu 25,- Kč/m², vše v k.ú. Hl. Životice a pověřilo starostku obce uzavřením a podpisem smluv. 6

7 - záměr prodeje pozemku, parc. č. 45 v k.ú. Hladké Životice zahrada o výměře 330 m² a pozemku parc.č. 42 v k.ú. Hladké Životice zastavěná plocha a nádvoří o výměře 918 m² (jedná se o zajištění vstupu novým majitelům bytových jednotek) - přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Hl. Životice za rok navýšení kapacity Mateřské školy Hladké Životice - položky k vyřazení z majetku obce b) VZALO NA VĚDOMÍ - kontrolu usnesení z minulého zasedání, zprávu o činnosti Rady obce - konání semináře Vzdělaný zastupitel, který se uskuteční v sále OÚ Hladké Životice - Zprávu kontrolního výboru Regionu Poodří c) REVOKOVALO - usnesení ZO VII/6.6. Převod přebytku 6.000,- Kč Sociálního fondu do rozpočtu roku 2012 d) NESCHVÁLILO - záměr prodeje pozemku, parc. č.1025/13 v k.ú. Hl. Životice - trvalý travní porost, o výměře 1350 m² Z jednání Rady obce Hladké Životice: Od února se Rada obce sešla třikrát, na těchto jednáních: a) RO SCHVÁLILA - smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1216/12 mezi Obcí Hl. Životice a Povodím Odry, st. podnik. - poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši ,- Kč za účelem pokrytí nákladů pro družstvo žáků fotbalového oddílu TJ NIVA. - poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč sdružení ASPV Hladké Životice. - poskytnutí finanč. příspěvku ve výši 2 000,- Kč na exkurzi žáků ZŠ a MŠ Hl. Životice do Prahy. - poskytnutí finanč. příspěvku ve výši 2 000,- Kč Záchr. stanici a centru ekol.výchovy v Bartošovicích. - zakoupení zametače na chodníky Combi Clean 2350 od firmy PEKASS a.s. - na základě doporučení výběrové komise schválila pronájem hostinského zařízení nebytových prostor v budově č. p. 114, stojící na parcele č.24 v k. ú. Hladké Životice panu Romanu Křístkovi, bytem Ostrava-Bělský Les za cenu nájmu ve výši 9 000,-Kč měsíčně - postup a vyklizení pozemku parc.č. 1025/13 v k. ú. Hladké Životice manžely Osadníkovými v termínu do jednoho měsíce. 7

8 - výpověď Smlouvy o užívání ze dne s Mysliveckým sdružením Hladké Životice a pověřila starostku obce podáním této výpovědi. - žádost Senior klubu o.s. Hladké Životice o poskytnutí tělocvičny k rehabilitačnímu cvičení seniorů b) RO VZALA NA VĚDOMÍ - Zprávu o stavu na úseku veřejného pořádku za rok výzvu k podání žádostí o dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a pověřila starostku obce zjištěním podmínek, za kterých je možné získat do majetku obce kapličky, které se v našem katastru nacházejí a získat tak možnost využít tohoto dotačního titulu. c) POVĚŘILA - kontrolní a finanční výbor kontrolou v ZŠ a MŠ v Hladkých Životicích - starostku obce oslovením firem na výmalbu v ZŠ a MŠ v Hladkých Životicích d) VYBRALA - znalce a odhadce na zhotovení znaleckého posudku bytových jednotek Bytového domu č.p. 144 v Hl. Životicích pana Aleše Lazeckého ze Slatiny a pověřilo starostku zadáním tohoto odhadu - vybrala firmu Dvořák Lesy, sady jako firmu, která provede výsadbu svahu pod farním domem na parc.č. 5/3 v k.ú. Hladkých Životic e) NESCHVÁLILA - neschválila zapůjčení drtičky větví. Tato se z praktických důvodů nebude pronajímat občanům Rada obce a zastupitelstvo obce v letošním roce odsouhlasilo následující investice: - zakoupení kartáče na zametání chodníků a včetně sběrací nádoby ,-Kč - oprava a úpravy hasičského vozu ,-Kč - výměna oken MŠ ,-Kč (hrazena částečně ve výši ,- Kč z daru Čepsu, získaného obcí Hl. Životice) - dresy pro družstvo žáků fotbalového oddílu TJ NIVA Hl. Životice 6 000,- Kč - příspěvek na soustředění pro družstvo žáků fotbalového oddílu TJ NIVA ,- Kč - zakoupení motorové pily pro účely obce a Zásahové jednotky SDH Hl. Životice ,- Kč 8

9 - financování stavby Veřejného prostranství- Místa pro setkávání občanů (náměstíčko či návsí)-zatím částečná platba ,- Kč, která bude zpětně vrácena obci ze získané dotace MAS Regionu Poodří. Z činnosti Obecního úřadu : V průběhu měsíce února a března se uskutečnily schůzky starostky a členů Rady obce se zastupiteli SDH Hl. Životice, ASPV, Klubu seniorů. Seznámili jsme se navzájem s akcemi, které budeme připravovat a výší financí, které jsou nutné na jejich pokrytí, s čímž souvisí čerpání příspěvků od obce. Na ten sice ze zákona složky v obci zákonný nárok nemají, ale snažíme se vždy po vzájemné domluvě a vysvětlení si nákladů složky podpořit. Schůzku s výborem TJ NIVA se nám zatím uskutečnit nepodařilo. Vedení obce se taktéž účastnilo Výročních schůzí ASPV, SDH a Klubu seniorů a seznámilo se tak s činností těchto složek v obci. Poděkování: V měsíci březnu byla uspořádána Sbírka použitého ošacení, pod záštitou Občanského sdružení Diakonie Broumov, děkujeme všem občanům, kteří přispěli opravdu velkým množstvím svých nepotřebných věcí a darovali je tímto sociálně slabým. Z obecního úřadu bylo celkem odvezeno 86 pytlů s ošacením. Seminář Vzdělaný zastupitel Dne proběhl v naší obci seminář Vzdělaný zastupitel. Jak sám název napovídá, jednalo se o vzdělávací kurz pro zastupitele. V kulturním sále Obecního úřadu se zastupitelé obce Hladké Životice sešli se svými kolegy z nedalekého Suchdolu nad Odrou. Zhruba 25 účastníků školení mělo ve dvou tříhodinových blocích možnost se ve stručnosti seznámit se základními kompetencemi zastupitelů v daných rolích, s tím, jaké jsou jejich pravomoci, ale i povinnosti. Měli možnost klást dotazy a diskutovat vzájemně své problémy, vztahující se k výkonu funkce v obecním zastupitelstvu. Lektorkou tohoto školení byla Ing. Sylva Kováčiková, která (jako bývalá starostka města Bílovec a zároveň současná zastupitelka) má bohaté praktické zkušenosti na úrovni komunální politiky. Seminář Vzdělaný zastupitel je projektem Svazu měst a obcí ČR a nabízí voleným představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně- 9

10 poradenskou podporu. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a jeho cílem je zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice. Školení probíhalo v uvolněné atmosféře a přes závažnost daného tématu se dařilo v sále udržet veselou náladu. Díky absolvování tohoto kurzu bychom měli získat Certifikát pro vzdělanou a odpovědnou obec, jelikož se zastupitelé zúčastnili v předepsaném povinném počtu a všichni úspěšně absolvovali e- learningový kurz. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli takovýmto způsobem blíže seznámit s právní problematikou obce a zároveň získali kontakty pro další možnou budoucí spolupráci. Bc. Nikola Mičulková 10

11 VÝZVA PROSBA ke stému výročí narození evangelického faráře G.A.Říčana. Prosíme pamětníky - bratry a sestry evangelíky, konfirmanty, svatebčany atd. aby se ozvali na adresu Libuše Billová, Fulnecká 109, Hladké Životice nebo na Chystáme v evangelickém kostele výstavu Působení faráře Říčana v Suchdolském evangelickém sboru. Její začátek bude pravděpodobně v 17:55, v tento den bude zároveň pořádána akce Noc kostelů, na niž vás tímto vás všechny srdečně zveme. Výstava potrvá do října Prosím, posílejte vzpomínky, příhody z období 1949 až 1973 a můžete-li, uveďte k nim i datum nebo aspoň rok (není podmínkou). Prosíme také o zapůjčení, případně poskytnutí nebo naskenování (záleží na vzájemné dohodě) fotografií z této doby. Máme v plánu z těchto vašich fotek, vzpomínek a příhod vytvořit něco jako kroniku. Chtěli bychom ji vydat během roku 2012, proto prosím o co nejvčasnější příspěvky, aby byl čas na její zpracování. Přijďte zavzpomínat, na všechny se těší správcová kostela Libuše Billová. Je možno mě kontaktovat i telefonem na čísle V kostele bývám každý čtvrtek od 10:00 do 17:00. Libuše Billová Webové stránky Informace o obci, aktuality, apod. můžete najít na internetové adrese Obdivuhodné Veliký obdiv patří panu Adolfu Heligmanovi, který získal za odběry krve, které absolvoval, bronzovou, stříbrnou i zlatou Jánského plaketu. Dále je držitelem zlatého kříže za 80 odběrů a zlatého kříže za 120 odběrů. Podle jeho informací mu chybí už jen několik odběrů do nejvyššího ocenění, a tím je zlatý kříž za 160 odběrů. 11

12 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V HL. ŽIVOTICÍCH OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase, v přirozeném sociálním prostředí osob. Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku,který je součástí dohody o poskytovaných službách. Pečovatelskou službu poskytuji dlouhodobě, ale je možná i jednorázová výpomoc. Jedná se například: - O pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - O pomoc při osobní hygieně - O pomoc při poskytnutí stravy, nebo dovoz obědů - O pomoc při zajištění chodu domácnosti - O pomoc zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( doprovod k lékaři, na úřady...) Cena za hodinu služby je 140,- Kč. Výše úhrady se počítá podle skutečně spotřebovaného času nutného k zajištění úkonu a času dopravy pečovatelky ke klientovi. Cena za rozvoz obědu je 25,- Kč. Tuto pečovatelskou službu provozuje TAŤÁNA BECHNÁ, která dále poskytuje služby pedikérské a masérské i v domácím prostředí. TELEFONICKÝ KONTAKT:

13 MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO OBČANY REGIONU POODŘÍ! ŽDB GROUP a.s. Bohumín nabízí občanům bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel určených k likvidaci Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé vozidlo, si mohou termín odvozu dohodnout na tel. čísle , kde vám sdělí další podrobnosti. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku. Tato akce platí v průběhu května a června Bezplatné odvozy budou zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení auta. Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění vašeho nepojízdného vraku, protože jedině s protokolem, který vám při sběrovém dni bude vystaven, máte zaručeno bezproblémové vyřazení vozidla z registru. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osobnost roku - Božena Němcová Jako každý rok, tak i letos v březnu, jsme se podrobněji seznamovali s osobností, která je významná pro dětskou tvorbu. Celý měsíc jsme četli pohádky Boženy Němcové, rodiče nám zapůjčili knihy ze svých domácích knihoven, abychom je mohli vystavit ve třídách. Starší žáci zpracovali Power Pointové prezentace o životě a díle této spisovatelky. Vyvrcholením bylo spaní ve škole, kterým jsme naše poznatky shrnuli, vzájemně jsme si představili výstupy: Dramatizace pohádek. Jako diváky jsme přizvali děti z MŠ. Je podivuhodné, jak se dokážou naše děti vzájemně pobavit a těšit se z výkonů kamarádů. Prezentace můžete shlédnout na nástěnkách v budově školy, případně na webových stránkách školy (www.zshlzivotice.cz). Mgr. Jitka Polášková, ředitelka ZŠ a MŠ Hladké Životice 13

14 Návštěva Fulneku Dne žáci 1. ročníku ZŠ Hladké Životice navštívili město Fulnek. Prohlédli si památky na náměstí, seznámili se s historií. V hasičské zbrojnici na ně čekalo překvapení. Pan Jiří Marek ml. zde děti provedl, seznámil je s požární technikou i s velkým zásahovým vozidlem. Žáky zaujala klubovna mladých hasičů, která mnohé motivovala k přihlášení do nově vznikajícího hasičského kroužku v Hladkých Životicích. Děkujeme SDH Fulnek za umožnění prohlídky a panu Markovi za jeho čas. Třídní učitelka Mgr. Věra Tomšů, vychovatelka Milena Hoduláková Bubnování ve škole Ve čtvrtek zavítali do naší školy zaměstnanci BAV klubu Příbor, aby naše žáky zasvětili do tajů bubnování na djembe bubny. Prožili jsme úžasné dopoledne, kdy se z nás během chvilky stali skvělí bubeníci. Zároveň jsme poznali 14

15 různé netradiční hudební nástroje, na které jsme si rovněž zahráli. Prostřednictvím této akce jsme se přenesli do doby starých Keltů a získali jsme mnoho nových poznatků o jejich životě. Bubnování očima dětí Mgr. Šárka Hoňková Bubnování bylo bezva, byla to velká legrace. Učitelé byli příjemní, legrační a hodní. Naučili jsme se plno nových věcí, písniček, repu a poznali nástroje, které jsme vůbec neznali. Paní učitelka, co nás učila bubnovat, hrála dobře nejen na bubny, ale i na ostatní nástroje. Moc se mi to líbilo. Dominika Návratová Zvuk těchto bubnů zněl tak příjemně, hodně jsem se uvolnila. Další nástroje byly také obdivuhodné a zvláštní. Hodně jsem se naučila. Teď už vím, z čeho jsou africké bubny, jak se správně drží, dokonce už umím různé rytmy. Moc se mi to líbilo. Klára Kopecká Bubnování se mi líbilo. Měla jsem dobrý pocit. Hned jsme se seznámili. Někomu to šlo od ruky, někomu to zpočátku moc nešlo, ale to nevadí. Bylo to super. Vanesa Gondová Bubnování se mi líbilo, bylo to uklidňující, i když mě z toho bolely ruce. Příjemní lidé nám ukázali nástroje, o kterých jsme neměli ani tušení, že mohou existovat. Trochu jsme si zazpívali a zarepovali. Na konci jsme dostali pozvánky na letní tábor. Kristýna Javůrková Keltské bubnování se mi moc líbilo. Učitelé, co nás učili hrát byli velmi příjemní. Pocit z toho mám skvělý. Ještě jsme si zahráli na jiné nástroje, které byly úžasné. Nejvíce se nám líbil nástroj, který měl zvuk hromu. Veronika Kukolová Bubnování bylo ohromně dobré. Ukazovali jsme si dva tóny bas a vyšší tón. Bubny byly různě zdobené. Byly vyrobené z provázků, z dřeva stromu IROKO a z kozí kůže. Kůže může být i z lamy nebo velblouda. Filip Žitník Keltové měli bubny, ale i jiné nástroje, např. hrom a ten se mi líbil. Bubny se mi také líbily. Měla jsem pocit, jako bych se vrátila v čase. Od toho dne je buben můj nejoblíbenější nástroj. Alenka Rošlapilová 15

16 Výlet do Prahy jsme se s žáky ročníku vydali vlakem na poznávací výlet do Prahy. Našeho výletu se zúčastnilo 34 žáků, 4 pedagogičtí pracovníci a 5 rodičů. Naše průvodkyně nás vyzvedla na Hlavním nádraží. Odtud jsme pokračovali na Václavské náměstí. Metrem a tramvají jsme se přesunuli na Pražský hrad. Zde jsme si prohlédli areál a paláce Pražského hradu, Svatovítský poklad a rovněž jsme byli svědky výměny hradní stráže. Poté jsme sestoupili Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí ke Karlovu mostu. Následovala malá přestávka se zastávkou v oblíbeném Mc Donaldu. Potom jsme pokračovali v prohlídce Karlova mostu, Klementina, Staroměstského náměstí, Stavovského divadla, Karolína a Prašné brány. Odtud jsme se přesunuli na Hlavní nádraží, kde si děti nakoupily drobné upomínkové předměty. Cílem naší prohlídky s průvodcem bylo seznámit žáky s nejvýznamnějšími památkami hlavního města, což se nám určitě podařilo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat místnímu sboru dobrovolných hasičů, společnosti DLF Trifolium Hladké Životice s.r.o., odboru ASPV,OÚ a sdružení rodičů za finanční podporu, která nám pomohla tento výlet uskutečnit. Poděkování Mgr. Šárka Hoňková Děkujeme za finanční příspěvek, který nám umožnil krásný výlet do Prahy, kde jsme viděli mnoho památek. Výlet se nám moc líbil a odnesli jsme si z něj mnoho zážitků a nových poznatků. Děkujeme. Žáci ZŠ Hladké Životice 16

17 MATEŘSKÁ ŠKOLA Velikonoční dílny v MŠ Dne proběhly v mateřské škole v odpoledních hodinách Velikonoční dílny. Nejen děti, ale i rodiče, prarodiče a sourozenci vytvářeli velikonoční ozdoby a dekorace, které nás přesvědčily o šikovnosti, trpělivosti a fantazii všech zúčastněných. Děkujeme za Vaši hojnou účast a příjemně strávené odpoledne. Bc. Lenka Lakomá, vedoucí učitelka 17

18 Pozvánka Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Hladkých Životicích zve na oslavu Dne matek, která se uskuteční v sobotu ve hod. v sále OÚ. Vystoupí děti mateřské školy a základní školy. Občerstvení zajištěno. ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY proběhne ve čtvrtek od do hodin v budově MŠ. S sebou - rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. 18

19 Připravovaná akce: Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ připravuje také tradiční oslavu Dne dětí, která se uskuteční dne (za příznivého počasí). Bližší informace o této akci sledujte na internetových stránkách školy a na plakátech. ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY Karnevalové odpoledne V sobotu 10. března se sál OÚ proměnil v pestrobarevný svět pohádkových bytostí. Všechny ty princezny, šmoulové, víly, supermani, kovbojové atd. se přišli pobavit a do sytosti vydovádět s klaunem Bimbácem. Po bohatém programu nastala chvíle losování bohaté tomboly. Tímto chci všem, kteří přispěli do tomboly poděkovat. Poděkování patří i dětem MŠ a ZŠ za dekorace, které sloužily k výzdobě sálu. ASPV 19

20 Turnaj ve florbalu Dne 31.března se v sále OÚ konal třetí ročník florbalového turnaje. Zúčastnilo se šest týmů. A tady je celkové umístění. 1. místo DYNAMO KUJAVY 2. místo VÝKVĚT ŽIVOTIC 3. místo FC NÁM SE NECHCE 4. místo ASPV STARÁ GARDA 5. místo TJ NIVA 6. místo ASPV MLAĎOŠI Gratulujeme vítězům, vzdáváme čest poraženým. ASPV 20

21 POZDĚ BYCHA HONIT! Správný název pro ty, kteří se v sobotu nedostavili na nádherný výlet spojený s výšlapem k Čertové kapličce. Dobré počasí a perfektně připravená trasa a jasně dobrá organizace. Prošli jsme se, opekli párky, zasmáli a v pořádku dorazili domů. Litovat můžou všichni, kterým se nechtělo vstávat. V dnešní uspěchané době by jsme si měli vážit krásy přírody a společných zážitků. Už se moc těším na další výšlap do přírody i když nejsem dítě. Za zúčastněné Oľga Jašurková 21

22 Další akce tohoto typu se bude konat koncem měsíce června. A bude určená nejen dětem, ale i široké veřejnosti. Informace budou na internetových stránkách naší obce. Organizátorka Alena Stancová TJ NIVA Soustředění žáci TJ NIVA 2012 Ve dnech se uskutečnilo první a doufám, že ne poslední soustředění žákovského týmu fotbalu TJ NIVA Hladké Životice. Toto soustředění se uskutečnilo v areálu TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, kde byli rovněž všichni ubytováni. Soustředění se zúčastnilo 19 hráčů týmu. Jako dozor dětí jsem byl já - trenér Martin Mikunda a dále Petr Tomšů a Adolf Heligman a jako kuchař celého 22

23 soustředění byl můj otec František Mikunda, který jezdil odjakživa na soustředění týmu mužů. Vařil nám velice chutná jídla, což všichni zúčastnění potvrdili. Děti měly během celého soustředění bohaté sportovní vyžití, zvyšovaly svou fyzickou kondici a práci s míčem. Dne dovezla týmu starostka obce paní Irena Ravčuková novou sadu dresů a tyto jim předala a popřála jim mnoho úspěchů v jarní části fotbalové sezóny. Dresy zakoupila Obec Hladké Životice. Dne si tým zvolil nového kapitána, kterým se stal Alexandr Sikora. V sobotu hráči sehráli přípravný zápas s místním týmem žáků, který prohráli 3:1. Tato porážka nám však nijak nezkazila dobrou náladu, která panovala po celou dobu soustředění. S tímto byli všichni účastníci velice spokojeni a již těší na další. Na závěr bych chtěl poděkovat Obci Hladké Životice, která toto soustředění takřka celé financovala ,-Kč přispěla TJ NIVA. Také bych chtěl poděkovat dozoru dospělých, kteří se tohoto soustředění účastnili a také sponzorům a to firmě DANONE a Výrobně lahůdek Hladké Životice. 23

24 Díky patří také maminkám hráčů, které se postaraly o sladké pochoutky. Trenér žáků TJ Niva Martin Mikunda ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2012 MUŽI Niva Kunín Niva Bartošovice Zbyslavice Niva Niva Velké Albrechtice Trojanovice Niva sobota Niva Štramberk Mořkov Niva Niva Skotnice Odehrané zápasy: Bordovice Niva - 4 : 1 Niva Jistebník - 0: 6 Sedlnice Niva - 5 : 0 ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2012 ŽÁCI Niva Děrné Niva Vražné Bartošovice Niva Pustějov - Niva Jeseník - Niva Niva - Bravantice Odehrané zápasy: Niva Jistebník - 2 : 2 Spálov Niva - 1 : 3 24

25 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Oslava svátku svatého Floriána SDH Hladké Životice zve širokou veřejnost na slavnou mši svatou, ke cti svatého Floriána, která se bude konat v neděli v 10:30 hod. v místním kostele sv. Mikuláše. Mše svatá bude sloužena za všechny živé i zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů Hladké Životice. Kroužek mladých hasičů Od začal pracovat kroužek mladých hasičů.děti, které mají zájem pracovat v tomto kroužku se mohou přihlásit u paní Mikundové Pavlíny. Schůzky mladých hasičů se konají každé úterý od 16:00 hod. Stále probíhá možnost přihlásit se do zásahového družstva JSDH Hladké Životice. Zájemci se mohou hlásit u velitele p.michala Molka. KOMISE PRO OBČANSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI Životické koštování Odualajne, u nás je to fajné takto zněly úvodní slova písničkového varieté, kterými byl již tradičně i v letošním roce zahájen II. ročník ŽIVOTICKÉHO KOŠTOVÁNÍ. A věřte, bylo co koštovat. Porota, jejíž předsedou byl pro letošní rok zvolen pan Milan Jakub, měla plné ruce práce, ale přes jejich výbornou náladu a chuťové smysly se nakonec dopracovala i k samotným vítězům, kterými se stali: 1.místo - za nejlepší slivovici získal pan Jaroslav Venglář 1.místo - za nejlepší jablkovci získal pan Jaromír Ondruch 1.místo - za nejlepší hruškovici získal pan František Mikunda 25

26 Vítězové byli obdarováni věcnou cenou digitálním fotoaparátem, který společně s gratulací přijali z rukou paní starostky Ireny Ravčukové a dále krásnou knihou, kterou vítězům věnovala Lašská divadelní společnost Gigula. Kniha byla předána jako cena útěchy panu Ladislavu Zuzaňákovi za jedinou a tudíž nejlepší třešňovici a panu Stanislavu Kopeckému za jedinou rynglovici. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Vítězům Životického koštování 2012 patří velká gratulace s přáním dalšího úspěchu v postupu do závěrečného kola Pooderského koštování, které se uskuteční v obci Bartošovice. Bc. Šárka Skýpalová 26

27 SENIOR KLUB Členská schůze Dne se uskutečnila členská schůze Senior klubu o.s. Hladké Životice s jarním posezením. Členové byli seznámeni s plánem práce na l. pololetí roku 2012 a se stavem hospodaření. Na programu bylo také seznámení členů s přestavbou obecního úřadu a se stavbou náměstíčka. S tímto bodem členy seznámila zástupkyně OÚ paní Mgr. Jana Víchová. Pro obveselení přinesl každý člen na schůzi malý dárek a při vstupu za něj dostal číslo, které si vybral. Toto číslo bylo slosováno. Každý člen byl obdarován a měl z dárku velkou radost. Na závěr schůze bylo pohoštění a volná zábava. K tanci a poslechu hrál pan Blaheta. Všichni se již těší na další podobnou akci, která se uskuteční na podzim. Školení řidičů V měsíci březnu uspořádalo občanské sdružení Senior klub pro občany školení řidičů, které proběhlo ve čtvrtek v sále Obecního úřadu. Velmi hodnotnou přednášku o současném stavu na pozemních komunikacích přednesl populárním způsobem lektor p. Marek. Informoval účastníky o změnách v dopravě, které nastaly vstupem do nového roku, na které se musí účastníci silničního provozu zaměřit, a které musí respektovat. Ať již se jedná o změny v dopravním značení, platnosti řidičských průkazů, zdravotního osvědčení řidičů seniorů a taktéž v bodovém hodnocení přestupků řidičů. Radmila Piskořová 27

28 Přednáška V pátek dne v hod. pořádal Senior klub o.s. Hladké Životice zdravotní přednášku na téma První pomoc. Přednášela Bc. Nikola Mičulková. Účastníci přednášky byli seznámeni s poskytováním první pomoci při různých úrazech a onemocněních. Byly předvedeny praktické ukázky, jak na videu tak v praxi. Někteří účastníci si vyzkoušeli masáž srdce na cvičné maketě. Na závěr přednášky odpovídala přednášející na dotazy přítomných. Těšíme se na další přednášku, která se uskuteční na podzim. Radmila Piskořová 28

29 Rehabilitační cvičení V pondělí dne 16. dubna 2012 se uskutečnilo v hod. první rehabilitační cvičení v tělocvičně Základní školy v Hladkých Životicích. Cvičení vede zkušená rehabilitační sestra paní Růžena Cupalová, trvá jednu hodinu a bude probíhat každé pondělí od hod. do hod. Srdečně zveme všechny občany Hladkých Životic, aby se připojili ke cvičení. Další cvičení se bude konat každé pondělí. KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V rámci zkrášlení vzhledu naší obce i životního prostředí, obecní úřad a jeho zaměstnanci provádějí úklidové práce v naší obci. Určitě jste si všimli vyčištěných lokalit, jako jsou třeba listnaté lesíky kolem potoka, průklest různými křovinami či vzkvétající centrum kolem kostela i obecního úřadu. Velká úklidová akce byla provedena v místě zvaném Na hrázi. Mnozí občané si tuto část naší obce pletou s černou skládkou, kde se dá odložit cokoliv (pneu, staré hrnce, nářadí, různé domácí harampádí). Tato méně viditelná část obce byla uklizena, a proto se obracíme na občany, aby znova tuto část obce nezdevastovali. Je možné, že zde vozí svůj odpad i občané vedlejších obcí, proto vyzýváme občany, kteří bydlí Na hrázi aby nebyli lhostejní a sami si také pohlídali, když jim někdo sype nebo hází odpad před plotem. Také si občané stěžují na místní Pejskaře, kteří nejen neodklízejí výkaly po pejscích, ale jejich mazlíčci očůravají lidem okrasné dřeviny. Je třeba vědět, že pohybem psa se frekvence močení a kálení zvyšuje. Moč je velmi agresivní, spálí listy, jehličnany, květiny. Nabádáme proto tyto občany, aby byli ohleduplní k ostatním občanům, ale i k našemu životnímu prostředí. 29 Komise Životního prostředí

30 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vítáme nové občánky: Alžběta Dědková Gratulujeme a přejeme hodně, zdraví, štěstí a lásky. Své životní jubileum letos oslavili a oslaví: Květen- Pavlicová Mária, Viková Františka, Baroš Ladislav Červen- Raníková Amalie Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Rozloučili jsme se: Anežka Machálková Emílie Válková Jan Kuběna Ludmila Nováková Mgr. Lumír Sklenák Zdeněk Palacký Upřímnou soustrast. 30

31 INZERCE Vydává Obecní úřad Hladké Životice dne Neprodejné. Náklad 350 výtisků. Vychází 1x za dva měsíce. Své náměty a připomínky prosím adresujte na Evidenční číslo MK ČR: E

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Obecní zpravodaj 4/2014

Obecní zpravodaj 4/2014 Obecní zpravodaj 4/2014 Září 2014 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané Čas letí neúprosně vpřed a už tu máme konec našeho volebního období. Možná, že se ode mě očekává, že budu bilancovat,

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, začínáme si opět užívat jarního sluníčka. S příchodem jarního počasí nás čeká spousta práce kolem našich domů na zahrádkách

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více