Informace o Air Bank a.s. k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2011"

Transkript

1 Informace o Air Bank a.s. k uveřejňované podle poţadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / /

2 Obsah Údaje o Air Bank a.s Údaje o složení akcionářů Air Bank a.s... 6 Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je Air Bank a.s. součástí... 6 Údaje o činnosti Air Bank a.s Údaje o finanční situaci Air Bank a.s Seznam příloh... 20

3 Údaje o Air Bank a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Identifikační číslo: Air Bank a.s. akciová společnost Praha 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: Datum zápisu a účel poslední změny v obchodním rejstříku: 26. února září 2011, navýšení základního kapitálu Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: ,- Kč Výše splaceného základního kapitálu: ,- Kč Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty: kmenové akcie, na jméno v zaknihované podobě, ks, jmenovitá hodnota 1 000,- Kč Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie s uvedením druhu, formy, podoby a počtu: Air Bank a.s. nevlastní ţádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry. Organizační struktura Air Bank a.s. s uvedením počtu organizačních jednotek a počtu zaměstnanců (přepočtený stav): Organizační struktura Air Bank a.s. je uvedena v příloze č. 1 této zprávy. Počet organizačních jednotek 9, přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců 234. Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení Air Bank a.s.: Dozorčí rada Air Bank a.s. Mgr. Pavel Rozehnal / předseda dozorčí rady / den vzniku členství 28. února 2011 Narozen v roce 1977, studoval na právnické fakultě UK v Praze. V letech pracoval nejprve jako advokátní koncipient a následně jako advokát v mezinárodní právní kanceláři Linklaters, v.o.s., kde poskytoval právní poradenství v oblasti fúzí a akvizicí, obchodního práva a arbitráţí. V květnu 2007 nastoupil na pozici Chief Legal Counsel a stal se členem Executive Committee skupiny Home Credit. Členství v orgánech jiných společností: Od října 2010 vykonává funkci předsedy dozorčí rady Home Credit a.s., členem dozorčí rady je i ve společnosti Home Credit Slovakia a.s. V rámci skupiny Home Credit působí rovněţ ve funkci místopředsedy představenstva Home Credit International a.s., předsedy dozorčí rady společnosti JSC Home Credit Bank v Kazachstánu a člena dozorčí rady v rámci OJSC Home Credit Bank v Bělorusku. Dále zastává funkci v představenstvu ve společnosti PPF Home Credit IFN S.A. v Rumunsku a společnosti Home Credit Egypt Trade S.A.E v Egyptě.

4 Ing. Pavel Vyhnálek / člen dozorčí rady / den vzniku členství 1. října 2010 Narozen v roce 1968, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Od roku 1992 působil na několika pozicích v Československé obchodní bance (ČSOB), a to jako Client Relationship Manager, Branch Director, Director of Mortgage Banking a Retail Credit Risk Manager celého portfolia v rámci skupiny ČSOB v České a Slovenské republice. V letech pracoval ve společnosti GE Consumer Finance Czech & Slovak Republics jako Chief Risk Officer. Od srpna 2006 působí ve skupině Home Credit Group na pozici Group Chief Risk Officer & Operations. Členství v orgánech jiných společností: S účinností od února 2007 byl jmenován členem dozorčí rady společnosti Home Credit a.s., předsedou dozorčí rady je i ve společnosti Home Credit Slovakia a.s. Dále zastává funkci předsedy představenstva ve společnosti Home Credit Egypt Trade S.A.E v Egyptě. Ing. Robert Štefl / člen dozorčí rady volený zaměstnanci / den vzniku členství 27. února 2011 V Air Bank a.s. zastává pozici vedoucího oddělení Rozvoje bankovních sluţeb. Před nástupem do Air Bank a.s. pracoval v American Express a České spořitelně. V roce 2007 nastoupil do společnosti Home Credit Bank Ukraine, kde působil na pozici Head of Sales and CRM. Jeho starostí zpočátku bylo vytvoření x-sellové strategie a hlavně realizace kampaní pro klienty banky i zákazníky vyuţívající spotřebitelské úvěry. Následně byl odpovědný za celou prodejní síť banky. Členství v orgánech jiných společností: Není. Souhrnná výše poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady: 0 Kč Souhrnná výše vydaných záruk za členy dozorčí rady: 0 Kč Představenstvo a vrcholné vedení Air Bank a.s. Ing. Erich Čomor, MBA / předseda představenstva / den vzniku členství 12. února 2011 Projektu Air Bank se v rámci skupiny PPF věnuje od roku Od května 2011 zastává pozici generálního ředitele a předsedy představenstva Air Bank a.s. V roce 1993 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později získal titul MBA na Kellogg School of Management ve Spojených státech amerických. Poté sedm let působil ve společnosti McKinsey & Co, kde se věnoval poradenství v oblasti tvorby a zavádění nových bankovních produktů a zvyšování efektivnosti prodejních aktivit. Následně zastával pozici Chief Marketing & Product Officer v GE Money Bank v České republice. V únoru 2007 byl jmenován do čela společnosti Home Credit a.s. a následně i Home Credit Slovakia a.s., kde působil aţ do roku Od června 2008 je také pověřen řízením oblasti Sales and Marketing v rámci celé skupiny Home Credit. Členství v orgánech jiných společností: Není. Ing. Pavel Pfauser / člen představenstva / den vzniku členství 26. února 2010 Vedle výkonu funkce člena představenstva řídí od počátku projektu Air Bank divizi Finance. Po absolvování oboru Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval pro auditorskou a poradenskou společnost KPMG Česká Republika. Od roku 2002 působil ve skupině Home Credit na různých pozicích v rámci centrálního finančního řízení skupiny. Členství v orgánech jiných společností: Není.

5 Luboš Berkovec / člen představenstva / den vzniku členství 11. května 2011 Od roku 2010 vede také divizi Risk a IT v Air Bank a.s. Studoval na VVTŠ v Liptovském Mikuláši. Ve finančním sektoru působí jiţ více neţ patnáct let a s trhem spotřebitelského financování má rozsáhlé zkušenosti. V letech spoluvlastnil leasingovou společnost IMP Leasing. Poté pracoval ve společnosti GE Money, nejprve v řídících pozicích v České republice, poslední dva roky zastával pozici generálního ředitele GE Money na Slovensku. Před příchodem do Air Bank a.s. působil na několika pozicích v rámci skupiny Home Credit. Členství v orgánech jiných společností: Není. Mgr. Andrea Zatloukalová / ředitelka divize Právní a compliance / den nástupu do funkce 1. června 2011 Od roku 2010 se podílí na realizaci projektu Air Bank a.s. a současně od řídí divizi Právní a compliance Air Bank a.s. Od roku 2003 působí ve společnosti Home Credit a.s. jako ředitelka právního odboru a compliance. Společnost Home Credit a.s. zastupuje v České leasingové a finanční asociaci, kde řídí Výbor pro financování spotřebitelů a je členkou Legislativně-právního výboru. Andrea Zatloukalová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a před svým příchodem do skupiny Home Credit působila jako právnička ve společnosti Český Telecom. Členství v orgánech jiných společností: Není. Ing. Michal Strcula / ředitel divize Retailové bankovnictví / den nástupu do funkce 1. července 2011 K projektu Air Bank se připojil jako Chief Retail Banking Officer v září Před tím působil v různých zemích v rámci skupiny GE Money, kde téměř pět let zastával řadu pozic se zaměřením na strategii, rozvoj obchodu a produktový / portfoliový management. V letech 2001 aţ 2005 pracoval v Raiffeisenbank na několika obchodních pozicích, mj. stál v čele týmu, který vybudoval obchodní hypoteční centrum. Členství v orgánech jiných společností: Není. Jakub Petřina / ředitel divize Marketing / den nástupu do funkce 1. května 2011 Od roku 2010 vede divizi Marketing v Air Bank a.s. V letech pracoval ve společnosti Praţské pivovary, a. s., dnešní Pivovary Staropramen. V letech působil ve společnosti Oskar Mobil a od června 2004 v Cestovní kanceláři Fischer, kde se podílel na zásadní transformaci společnosti a znovuzískání důvěry zákazníků. Dále od roku 2005 působí ve společnosti Home Credit a.s., kde je zodpovědný za tvorbu a realizaci marketingové strategie pro Českou republiku a Slovensko. Členství v orgánech jiných společností: Není. Ing. Lukáš Müller / ředitel divize Péče o klienta / den nástupu do funkce 1. května 2011 Na projektu Air Bank spolupracuje od roku 2009 a od roku 2010 řídí divizi Péče o klienta. Po absolvování VŠE v Praze působil jako business konzultant ve společnosti Logica v Hong Kongu, Malajsii a Egyptě. Zde získal velké zkušenosti z trhů naprosto odlišných od evropských. V letech pracoval pro Home Credit Group, kde měl na starosti zavedení standardizovaných provozních procesů v nových entitách v Rusku, na Ukrajině, v Číně a Vietnamu. Poté působil v bance IMB Group na Ukrajině. Jeho zodpovědností zde mimo jiné bylo určit a zavést strategii banky pro zákaznický servis. Členství v orgánech jiných společností: Není. Souhrnná výše poskytnutých úvěrů členům představenstva a vrcholného vedení: 0 Kč Souhrnná výše vydaných záruk za členy představenstva a vrcholného vedení: 0 Kč

6 Údaje o složení akcionářů Air Bank a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Identifikační číslo: Podíl na hlasovacích právech: PPF Group N.V. Naamloze Vennootschap, akciová společnost dle práva Nizozemského království Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, Nizozemské království % Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je Air Bank a.s. součástí Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v Air Bank a.s. většinovým společníkem Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: PPF Group N.V. Naamloze Vennootschap, akciová společnost dle práva Nizozemského království Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, Nizozemské království Přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu banky: 100 % Přímý a nepřímý podíl na hlasovacích právech banky: 100 % Jiný způsob ovládání: Souhrnná výše pohledávek banky vůči PPF Group N.V.: není 0 Kč Souhrnná výše závazků banky vůči PPF Group N.V.: 0 Kč Souhrnná výše bankou vydaných záruk za PPF Group N.V.: 0 Kč Souhrnná výše bankou přijatých záruk od PPF Group N.V.: 0 Kč Souhrnná výše cenných papírů emitovaných PPF Group N.V. v aktivech banky a souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč

7 Osoby ovládající společnost Air Bank a.s.: Obchodní firma / Sídlo / bydliště jméno a příjmení Ing. Petr Kellner Vrané nad Vltavou, Březovská 509 PPF Holdings Limited Kyperská republika, Esperidon 12, 4. patro, 1087 Nikósie PPF Holdings B.V. Nizozemí, Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam PPF Group N.V. Nizozemí, Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam Právní forma Limited Liability Company Besloten Vennootschap Naamloze Vennootschap Air Bank a.s. neovládá další osoby ani v ţádné další osobě není většinovým společníkem. Údaje o činnosti Air Bank a.s. Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku: Činnosti uvedené v 1 odst. 1 písm. a) a b) zákona o bankách, tj. přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů. Činnosti uvedené v 1 odst. 3 písm. a), c), d) g), i), k), l), m) a o) zákona o bankách, tj. investování do cenných papírů na vlastní účet platební styk a zúčtování vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků obstarávání inkasa finanční makléřství směnárenská činnost poskytování bankovních informací obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. Přehled činností skutečně vykonávaných: Činnosti uvedené v 1 odst. 1 písm. a) a b) zákona o bankách, tj. přijímání vkladů od veřejnosti. Činnosti uvedené v 1 odst. 3 písm. a), c), d) g), i), k), l), m) a o) zákona o bankách, tj. investování do cenných papírů na vlastní účet platební styk a zúčtování vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků obstarávání inkasa poskytování bankovních informací obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci.

8 Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo vyloučeno: Ţádné činnosti nebyly Českou národní bankou omezeny nebo vyloučeny. Údaje o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům: Air Bank a.s. není oprávněna poskytovat investiční sluţby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Údaje o finanční situaci Air Bank a.s. Čtvrtletní rozvaha - aktiva v tis. Kč Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování 0 Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 0 Kapitálové nástroje k obchodování 0 Dluhové cenné papíry k obchodování 0 Pohledávky k obchodování 0 Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím 0 Pohledávky k obchodování vůči j. osobám neţ úvěr. institucím 0 Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné 0 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 0 Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 0 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 0 Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst. 0 Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám neţ úvěr.inst. 0 Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné 0 Realizovatelná finanční aktiva 0 Kapitálové nástroje realizovatelné 0 Dluhové cenné papíry realizovatelné 0 Pohledávky realizovatelné 0 Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím 0 Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám neţ úvěr.institucím 0 Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné 0 Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 0 Pohledávky Pohledávky vůči úvěrovým institucím

9 Pohledávky vůči osobám jiným neţ úvěrovým institucím 0 Ostatní pohledávky sektorově nečleněné 0 Finanční investice držené do splatnosti 0 Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti 0 Pohledávky drţené do splatnosti 0 Pohledávky drţené do splatnosti vůči úvěrovým institucím 0 Pohledávky drţené do splatnosti vůči j.osobám neţ úvěr.inst. 0 Ostatní pohledávky drţené do splatnosti sektorově nečleněné 0 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 0 Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty 0 Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněţních toků 0 Zajišť.deriváty s kl.rh- zaj.čistých investic do zahr.jedn. 0 Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH 0 Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky 0 Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí 0 Nehmotný majetek Goodwill 0 Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidruţených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 0 Daňové pohledávky Pohledávky ze splatné daně 86 Pohledávky z odloţené daně Ostatní aktiva Neoběţná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0

10 Čtvrtletní rozvaha - pasiva v tis. Kč Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 0 Finanční závazky k obchodování 0 Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 0 Závazky z krátkých prodejů 0 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 0 Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst. 0 Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.neţ úvěr.inst 0 Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné 0 Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období 0 Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z 0 Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst. 0 Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.neţ úvěr.inst 0 Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen. 0 Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0 Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0 Finanční závazky v naběhlé hodnotě 146 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 146 Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. 0 Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.neţ úvěr.inst. 146 Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor. nečleněné 0 Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0 Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 0 Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 0 Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty 0 Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněţních toků 0 Zajišť.deriváty s záp.rh- zaj.čistých investic do zahr.jedn. 0 Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH 0 Zajišť.deriváty s záp.rh-zajištění úrok.rizika-peněţní toky 0 Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 Rezervy 0 Rezervy na restrukturalizace 0 Rezervy na daně a soudní spory 0 Rezervy na důchody a podobné závazky 0 Rezervy na podrozvahové poloţky 0 Rezervy na nevýhodné smlouvy 0 Ostatní rezervy 0 Daňové závazky 0

11 Závazky ze splatné daně 0 Závazky z odloţené daně 0 Ostatní závazky Základní kapitál druţstevní záloţny splatný na poţádání 0 Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0 Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Splacený základní kapitál Nesplacený základní kapitál 0 Emisní áţio Další vlastní kapitál 0 Kapitálová sloţka finančních nástrojů 0 Ostatní kapitálové nástroje 0 Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 0 Oceňovací rozdíly z hmotného majetku 0 Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku 0 Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek 0 Zajištění peněţních toků 0 Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 0 Oceň.rozdíly z neoběţ.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji 0 Ostatní oceňovací rozdíly 0 Rezervní fondy 100 Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akcie 0 Zisk (ztráta) za běţné účetní období

12 Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 9 měsíců končících Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám 0 Úroky z finančních aktiv k obchodování 0 Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z 0 Úroky z realizovatelných finančních aktiv 0 Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic drţených do splatnosti 0 Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 0 Úroky z ostatních aktiv 0 Úrokové náklady 0 Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám 0 Úroky na finanční závazky k obchodování 0 Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 0 Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 0 Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 0 Úroky na ostatní závazky 0 Náklady na základní kapitál splatný na poţádání 0 Výnosy z dividend 0 Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování 0 Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z 0 Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv 0 Výnosy z dividend od přidruţených a ovládaných osob 0 Výnosy z poplatků a provizí 3 Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky 0 Poplatky a provize z obstarání emisí 0 Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů 0 Poplatky a provize za poradenskou činnost 0 Poplatky a provize z clearingu a vypořádání 0 Poplatky a provize za obhospodařování hodnot 0 Poplatky a provize za správu, úschovu a uloţení hodnot 0 Poplatky a provize z příslibů a záruk 0 Poplatky a provize z platebního styku 3 Poplatky a provize ze strukturovaného financování 0 Poplatky a provize ze sekuritizace 0 Poplatky a provize z ostatních sluţeb 0 Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na operace s finančními nástroji 0 Poplatky a provize na obhospodařování hodnot 0 Poplatky a provize na správu, úschovu a uloţení hodnot 0

13 Poplatky a provize na clearing a vypořádání 0 Poplatky a provize na sekuritizaci 0 Poplatky a provize na ostatní sluţby Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 0 Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv 0 Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek 0 Zisk (ztráta) z finančních investic drţených do splatnosti 0 Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě 0 Zisk (ztráta) z ostatních závazků 0 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 0 Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů 0 Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) 0 Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) 0 Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů) 0 Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů 0 Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních 0 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 0 Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. neţ drţených k prodeji -58 Ostatní provozní výnosy 355 Ostatní provozní náklady -80 Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje -149 Náklady na dočasné zaměstnance 0 Odměny - vlastní kapitálové nástroje 0 Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing 0 Nájemné Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy investic do nemovitostí 0 Odpisy nehmotného majetku -946 Tvorba rezerv 0 Ztráty ze znehodnocení 0 Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 0 Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně 0

14 Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv 0 Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek 0 Ztráty ze znehodnocení finan.investic drţených do splatnosti 0 Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 0 Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení 0 Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí 0 Ztráty ze znehodnocení goodwillu 0 Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku 0 Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn. 0 Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv 0 Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 0 Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 0 Zisk nebo ztráta z neoběţných aktiv a vyřazovaných skupin 0 Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 0 Zisk nebo ztráta po zdanění

15 Informace o pohledávkách z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč Hodnota před znehodnocení m Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávkám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami neţ úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami neţ úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami neţ úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami neţ úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami neţ úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami neţ úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami neţ úvěr.institucemi

16 Informace o pohledávkách bez znehodnocení a se znehodnocením v tis. Kč Hodnota před znehodnocením Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Opravné položky Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Účetní hodnota (netto) Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky se znehodnocením Informace o restrukturalizovaných pohledávkách v tis. Kč Restrukturalizované pohledávky za účetní období v hodnotě před znehodnocením 0 Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou 0 Pohledávky oceňované reálnou hodnotou 0

17 Informace o derivátech v tis. Kč Deriváty k obchodování - aktiva 0 reálna hodnota 0 jmenovitá (pomyslná) hodnota 0 Deriváty k obchodování - závazky 0 reálna hodnota 0 jmenovitá (pomyslná) hodnota 0 Deriváty zajišťovací - aktiva 0 reálna hodnota 0 jmenovitá (pomyslná) hodnota 0 Deriváty zajišťovací - závazky 0 reálna hodnota 0 jmenovitá (pomyslná) hodnota 0 Poměrové ukazatele v tis. Kč Kapitálová přiměřenost 125,70 Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) Zisk nebo ztráta po zdanění / aktiva celkem x 100% -29,6% Rentabilita průměrného původního kapitálu (tier 1) (ROAE) Zisk nebo ztráta po zdanění / původní kapitál (Tier1) x 100% -45,5% Aktiva na jednoho zaměstnance Aktiva celkem / Evidenční stav zaměstnanců Správní náklady na jednoho zaměstnance Správní náklady / Evidenční stav zaměstnanců -955 Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance Zisk nebo ztráta po zdanění / Evidenční stav zaměstnanců -773

18 Údaje o kapitálu na individuálním základě Proces řízení kapitálu Air Bank a.s. (dále také jako banka ) probíhá v úzké komunikaci s jediným akcionářem banky. Jeho cílem je zajištění dlouhodobé stability banky při zohlednění existujících rizik, dodrţování regulatorních pravidel pro krytí rizik kapitálem (kapitálová přiměřenost) a udrţování výše kapitálu v dostatečné výši pro plánované zahájení obchodní činnosti banky. Dominující sloţkou kapitálu je původní kapitál (Tier1). Dodatkový kapitál (Tier 2) a kapitál na krytí trţního rizika (Tier 3) nejsou vyuţívány vůbec. Kapitál Původní kapitál (Tier1) Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Vlastní podíly 0 Emisní áţio Rezervní fondy a nerozdělený zisk Povinné rezervní fondy 100 Ostatní fondy z rozdělení zisku 0 Nerozdělený zisk z předchozích období 0 Zisk za účetní období po zdanění 0 Neuhrazená ztráta z předchozích období Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0 Zisk za běţné účetní období 0 Ztráta za běţné účetní období Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 0 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 0 Další odčitatelné poloţky z původního kapitálu Goodwill 0 Nehmotný majetek jiný neţ goodwill Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance 0 Hybridní nástroje celkem 0 Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu 0 Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapitálu 0 Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapitálu 0 Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 Odčitatelné poloţky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) 0 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 Údaje o kapitálových požadavcích na individuálním základě Souhrnná informace o přístupu povinné osoby k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k jejím současným a budoucím činnostem Systém vnitřně stanoveného kapitálu zahrnuje zejména identifikaci rizik, kterým banka ve své činnosti čelí (kromě úvěrového, trţního a operačního rizika např. riziko likvidity nebo riziko koncentrace), kvantifikaci míry těchto rizik ve formě kapitálu potřebného pro jejich krytí (vnitřně stanovená kapitálová potřeba), agregaci výsledků pro jednotlivá rizika, stanovení rizikové kapacity banky a v jejím rámci maximální akceptované míry rizik, monitoring - ujištění, ţe vnitřně stanovené kapitálové zdroje jsou dostatečné vzhledem k vnitřně stanovené kapitálové potřebě a strategické plánování zohledňující budoucí kapitálovou potřebu. V rámci

19 identifikace rizik banka definovala následující rizika, které podstupuje: úvěrové riziko, trţní riziko, operační rizika, riziko likvidity, reputační riziko a strategické riziko. Systém vnitřně stanoveného kapitálu odpovídá velikosti banky a povaze, rozsahu a sloţitosti jí prováděných činností. Kvantifikovatelná rizika jsou vyhodnocena v podobě vnitřně stanovené kapitálové potřeby, pro krytí ostatních typů rizik je vyuţívána zbývající část kapitálových zdrojů. Podstupovaná rizika jsou tak obezřetně pokryta kapitálovými zdroji. Hlavním orgánem banky zodpovědným za tuto oblast je výbor pro řízení aktiv a pasiv (ALCO). ALCO pravidelně monitoruje vývoj a strukturu ekonomického kapitálu, schvaluje strategie řízení ekonomického kapitálu a přístupy k jeho měření. ALCO rovněţ stanovuje akceptovatelnou míru rizika a přijímá rozhodnutí vedoucí k jejímu dodrţení. Kapitálové požadavky celkem Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem Kap. poţ. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem Kap. poţ. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám 0 Kap. poţ. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům 0 Kap. poţ. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. 0 Kap. poţ. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám 0 Kap. poţ. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím 0 Kap. poţ. při STA k expoz. vůči institucím Kap. poţ. při STA k podnikovým expoz Kap. poţ. při STA k retailovým expoz. 0 Kap. poţ. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi 0 Kap. poţ. při STA k expoz. po splatnosti 0 Kap. poţ. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz. 0 Kap. poţ. při STA k expoz. v krytých dluhopisech 0 Kap.poţ. při STA k expoz.vůči inst.a podn.- s krátk.ratingem 0 Kap. poţ. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování 0 Kap. poţ. při STA k ostatním expoz Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem Kap. poţ. k trţ. riziku při stand. přístupu (STA) celkem Kap. poţ. při STA k úrokovému riziku 0 Kap. poţ. při STA k akciovému riziku 0 Kap. poţ. při STA k měnovému riziku Kap. poţ. při STA ke komoditnímu riziku 0 Kap. poţ. k trţ. riziku při přístupu zaloţ. na vl. modelech 0 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. poţ. k oper. riziku při BIA Kap. poţ. k oper. riziku při TSA 0 Kap. poţ. k oper. riziku při ASA 0 Kap. poţ. k oper. riziku při AMA 0 Kap. poţ. k riziku angaţovanosti obch. portfolia 0 Kap. poţ k ostatním nástrojům obch. portfolia 0

20 Seznam příloh 1. Organizační struktura Air Bank a.s. k

21 Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Výbor ALCO Výbor pro audit Interní audit CEO Právní a Compliance Retailové bankovnictví Marketing Péče o klienta Řízení rizik a IT Finance Lidské zdroje Prodejní síť Rozvoj bankovních sluţeb PR Kontaktní centrum Řízení úvěrových rizik Řízení operačních rizik Treasury Projekty a analýzy Vzdělávání a rozvoj prodeje Interaktivní média Marketingová komunikace Správa klientských účtů Prevence produktových fraudů a analýzy IT bezbečnost Controlling Aplikační podpora Rozvoj prodejní sítě Internetové bankovnictví Průzkum trhu Platební sluţby Vymáhání Zpracování smluv Účetnictví Analýzy Podpora prodejní sítě Pobočková síť - Čechy Rozvoj vztahů se zákazníky Tvorba cen Produktová strategie Karetní centrum Podatelna Tiskové výstupy IT Uţivatelská podpora Pobočková síť Morava Archiv Budování pobočkové sítě

Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 30. 6. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 8. 8. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje o

Více

1 712,323 5 56,217 7 56,217 20 3,398 21 3,398 27 606,716 29 606,716 30 221,401 32 385,315 46 25,500 47 25,500 49 19,712 51 19,712

1 712,323 5 56,217 7 56,217 20 3,398 21 3,398 27 606,716 29 606,716 30 221,401 32 385,315 46 25,500 47 25,500 49 19,712 51 19,712 A B CZK (.) Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů k 31.3.2013 Údaje o investiční

Více

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Informace platné k datu

Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 12. 5. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje o

Více

Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 11. 11. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje

Více

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S.

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. k 30. září 2012 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým společníkem

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Informace o Equa bank a.s. k 30.9.2011

Informace o Equa bank a.s. k 30.9.2011 Stránka 1 z 14 Informace o Equa bank a.s. k 30.9.2011 (dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Zveřejněno

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Informace o Equa bank a.s. k 31.12.2012

Informace o Equa bank a.s. k 31.12.2012 Stránka 1 z 20 Informace o Equa bank a.s. k 31.12.2012 (dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Zveřejněno

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.12.2010 Datum zveřejnění údajů: 29.4.2011 Datum zveřejnění údajů po auditu: 1.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Datum zveřejnění úpravy údajů: 7.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Informace o České exportní bance, a.s. k 30. září 2012

Informace o České exportní bance, a.s. k 30. září 2012 Česká exportní banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333 Informace o České exportní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2010 Datum zveřejnění údajů: 2.11.2010 Datum zveřejnění opravy a doplnění: 15.11.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2009 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu poslední změny do OR Výše ZK zapsaného

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2012 Datum zveřejnění údajů: 4.5.2012 Datum zveřejnění změny po auditu: 6.8.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.6.2012 Datum zveřejnění údajů: 6.8.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Aktiva celkem 136 331 843 160 089 807 111 705 608 126 140 535 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 97 209 023

Více

ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 Aktiva celkem 119 629 583 136 331 843 160 089 807 111 705 608 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 83 349 461

Více

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 6. 2005 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.30.06.05 . Organizační schéma Tobias Heller

Více

Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti

Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti 1) Aktiva (v tis. Kč) k 31.12.2010 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Všechny

Více

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s.

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s. Pololetní zpráva za první pololetí roku 2007 Komentář k výsledkům k 30.6.2007 v prvním pololetí letošního roku naplno odstartovala proces integrace s ebankou. Od počátku roku fungují pro obě banky téměř

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011 Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011 Datum zveřejnění údajů: 30.4.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ společnosti Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Organizační schéma UNIBON

Organizační schéma UNIBON ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚDAJE O UNIBON SPOŘITELNÍM A ÚVĚRNÍM DRUŽSTVU Obchodní firma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) Právní forma družstvo Adresa sídla Ostrava, Moravská Ostrava, Velká

Více

ÚDAJE K 30.6. 2007 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s.

ÚDAJE K 30.6. 2007 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s. ÚDAJE K 30.6. 2007 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Kapitál (DIS20_01)

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Kapitál (DIS20_01) Kapitál (DIS20_01) R001 Kapitál 49 452 R002 Původní kapitál (Tier1) 49 570 R003 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 25 487 R004 Vlastní podíly R005 Emisní ážio 20 077 R006 Rezervní

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Povinně zveřejňované informace k

Povinně zveřejňované informace k Povinně zveřejňované informace k 30. 6. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 15. 8. 2013 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2006 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30.9.2006 Datum zveřejnění: 6. listopadu 2006 Tyto informace

Více

ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI

ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI ÚDAJE K 30. 6. 2005 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01 Kapitál Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30. 9. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Povinně zveřejňované informace 30.9.2012

Povinně zveřejňované informace 30.9.2012 Povinně zveřejňované informace 30.9.2012 Údaje o společnosti AKCENTA CZ,a.s. k 30.9.2012 Datum zveřejnění údajů: 8.11.2012 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů nebo členů společnosti

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s CP

Rozvaha obchodníka s CP Rozvaha obchodníka s CP Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Artesa, spořitelní družstvo. Informace k

Artesa, spořitelní družstvo. Informace k Artesa, spořitelní družstvo Informace k 31.03.2010 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 31. 12. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30.9. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s.

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s. ÚDAJE K 31.12. 2006 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30. 6. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Základní údaje o zajišťovně

Základní údaje o zajišťovně INFORMACE O ZAJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2009 Datum uveřejnění: 12. 5. 2009 Obchodní

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč AKTIVA 1 2 3 brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 5 595 5 595 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) ostatní

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. prosinci 2014 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 28 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna") v tomto dokumentu

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ IČ:

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ IČ: 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. OBSAH OBSAH... 1 KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY... 4 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 10 A.1 Popis skupiny... 10 A.2 Statutární orgány... 10 A.4 Soulad s právními předpisy...

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581 156

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013

Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013 Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ...12 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí.... 10 ÚDAJE

Více

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005

Philippe MOREELS Předseda Dozorčí rady Od: 13. 8. 2003. Bc. Ladislav MACH Člen Dozorčí rady Od: 16. 11. 2005 Příloha č. 2 Údaje o členech dozorčí rady, představenstva a vrcholového vedení Hypoteční banky, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Informace o Equa bank a.s. k 30.6.2012

Informace o Equa bank a.s. k 30.6.2012 Informace o Equa bank a.s. k 30.6.2012 (dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Zveřejněno dne 10. srpna 2012

Více

Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ

Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 1. Informace o a) Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: IČ: spořitelním družstvu b) Datum zápisu do obchodního rejstříku: 26.červencee 1999 Datum zápisu poslední změny: 21.ledna 29 Účel poslední změny:

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31. 12. 2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31. 12. 2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31. 12. 2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Informační povinnost k 30.9.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise:

Informační povinnost k 30.9.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise: Informační povinnost k 3.9.213 Údaje dle přílohy č. 24, 25 k vyhlášce č. 123/27 Sb. (zveřejněno 1.11.213) 1. Údaje o povinné osobě a) Peněžní dům, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 1 Uherské Hradiště

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více