Studijní návštěva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní návštěva 2013 2014"

Transkript

1 Studijní návštěva Jméno účastníka: Název instituce: Funkce: Michaela Tužilová Národní institut pro další vzdělávání oddělení mezinárodní spolupráce Adresa instituce: Senovážné nám. 24 Telefon: Číslo a název studijní návštěvy: 215 Catalogage et valorisation du patrimoine culturel: un outil d éducation culturelle a l école Místo konání: Palermo, Itálie Datum: Organizátor: Vito Pecoraro Název hostitelské instituce: Instituto Comprensivo Quasimodo-Oberdan Adresa: Via Fichindia, 6 Palermo, Telefon:

2 Seznam účastníků Jméno Instituce Adresa instituce Kontakt BRIDE Claudine RIZOVA Lilyana MATCZAK Barbara KOURFALI Christina BOHYN Josiane DOUGAPARSAD Peggy DOUNIÉ Isabelle BIENEMANN Christiane GERKENS Marieclaire Education nationale rectorat de Besançon Collège de Moirans en montagne Ezikova gimnazia "Akademik Ludmil Stoyanov" KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE LYCEE GENERAL DE NEAS KALLIKRATIAS Communauté française Wallonie-Bruxelles Inspection de l`enseignement primaire ordinaire EDUCATION NATIONALE RECTORAT DE LA GUADE- LOUPE COLLEGE ALEXANDRE MA- CAL Collège Jean Moulin Integrierte Gesamtschule Koblenz SERVICE GENERAL DE L`INSPECTION AGERS CARRETERO SALVA- DOR Francisco Javier IES María de Molina 6, route de St Laurent FR Moirans En Montagne Rue Maritsa 4 BG-2700 Blagoevgrad SOBIESKIEGO 7 PL Częstochowa OSIAS PARASKEVIS 39 GR Nea Kallikratia Boulevard du Jardin Botanique, BE-1000 Bruxelles BELLEVUE-SEZE FR Saint Francois Rue Jean Mermoz FR Marmande Johannesstraße DE Koblenz CITY CENTER BOULEVARD DU BO- TANIQUE 20/22 BE-1000 Bruxelles Avenida de Requejo 6 ES Zamora ( ) (+33-) (+359-) (+359-) (+48-) (+48-) um.katowice.pl (+30-) (+30-) (+32) (+32-) (+33-) (+33-) (+33-) (+33-) ( ) ( ) (+32-) (+32-) (+34-) (+34-)

3 TUŽILOVÁ Michaela Národní institut dětí pro další vzdělávání Senovážné nám.24 CZ Prague (+420-) (+420-) SAÚDE FERREIRA DA SILVA Maria Isabel Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere Praceta Dr. Guilherme Fà lix Faria Soeiro PT Ferreira Do Zãªzere (+351-) (+351-)

4 Program studijní návštěvy dubna dubna h30 12h30 hotel Joli Přivítání, seznámení účastníků a hostitelů Představení projektu a jeho partnerů, zástupců místní samosprávy 15h00 17h30 Prezentace účastníků Diskuse o stavu školství v jednotlivých zemích 18h30 Společná procházka Palermem 8.dubna h 17h00 Komentovaná prohlídka města s důrazem na jeho historii a tradice 9.duban h30 12h30 Návštěva pevnosti Maredolce za doprovodu městského architekta p. Matteo Scognamiglio a zástupců místní radnice Představení žákovských prací 15h00 17h30 Technické a didaktické aspekty katalogizace 10.dubna h30 12h30 Návštěva Lycea Damiani Almeyd 14h00 17h00 Společný workshop se studenty školy dokumentace historických nálezů 20h00 Společná návštěva koncertu v Opeře 11.dubna h30 14h30 Hôtel Joli Evaluace studijní návštěvy Závěrečná zpráva 20h00 Večeře na rozloučenou

5 1. Stručný nástin řešené problematiky Cílem studijního pobytu bylo především seznámit účastníky s projektem, který se úspěšně podařilo zrealizovat v Palermu a který by podle organizátorů mohl být snadno zopakován na jiném území, v jiných kulturních podmínkách i za jiných ekonomických podmínek se stejným výsledkem. Obsahem projektu «A l école du catalogage : le chateau de Maredolce» je dlouhodobé zapojení žáků a studentů ohrožených sociálně patologickými jevy ve znevýhodněných oblastech, ve kterých žijí a chodí do školy, do záchrany libovolného prvku místního kulturního, ev. přírodního dědictví. Sicílie, jejíž historické památky jsou skutečně nespočetné, nabízí možnost výběru některé z nich, tak aby žáci školy mohli průběžně pracovat na jejím popisu a katalogizaci. Místní samospráva, zapojená do projektu, se zavázala pevnost Maredolce částečně zrenovovat, aby mohla sloužit obyvatelům čtvrti, ve které stojí, jako odpočinkové místo. Děti a mládež spolu se svými učiteli zmapovali a popsali jednotlivé prvky stavby přesně vedeným závazným způsobem a rekonstrukci tak usnadnili. Kromě toho pracují o vybraných víkendech v pevnosti jako průvodci a návštěvníky informují o historii dané čtvrti, o práci na její renovaci a o metodách, které se při podobných akcích používají. Na projektu spolupracují aktuálně 3 školy ZŠ 1.a 2.stupeň a výtvarná střední škola. Úlohy jednotlivých účastníků se samozřejmě liší podle jejich věku i schopností, jsou ale vedeni svými učiteli a každý tak přispívá podle svých schopností. Děti tak samostatnou prací objevují dějiny místa, ve kterém žijí a které na první pohled působí poněkud neutěšeným dojmem. I pevnost Maredolce byla původně silně zanedbanou ruinou, o jejíž historické ceně neměl nikdo z okolních obyvatel ani tušení. 2. Poznatky získané z diskusí mezi účastníky: - Problematika znevýhodněných skupin obyvatelstva tíží pedagogy pravděpodobně ve všech evropských zemích a hledání příkladů dobré praxe pro práci s nimi je velmi usilovné - Školství v zemích účastníků studijního pobytu se obecně potýká s nedostatkem finančních zdrojů, evropské fondy jsou v této oblasti velice důležité a velmi často využívané - Někteří účastníci nemají žádné zkušenosti s projekty typu Grundtvig či Leonardo (dnes Erasmus+), mají vůči nim nedůvěru a obávají se účasti, i kdyby projekty byly vedeny zkušenými realizátory - Síťování škol a místní samosprávy je v některých zemích obdivuhodné. Zástupce radnice v Palermu se účastnil téměř všech společných aktivit, a to i večerního programu, evidentně se radnice velmi zajímá o život jednotlivých škol a je připravena se na něm kdykoliv podílet. Podobnou situaci popisovali i účastníci z Portugalska, Německa a částečně i Španělska. 3. Navštívené instituce - Pevnost Maredolce - Liceo Damiani Almeyda (střední výtvarná škola) - Informační centrum pro mládež - Mateřské centrum 4. Setkali jsme se s několika zástupci radnice ze čtvrti Maredolce a Almeyda (obě viditelně velmi chudé, údajně se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů a kriminality), s reprezentantkou Národní agentury Erasmus+ z Neapole, se školní inspek-

6 torkou z Palerma, s architektem Matteem Scognamigliem, který vedl studenty při popisu nálezů v pevnosti Maredolce a následně řídil renovaci pevnosti, s ředitelem a řadou profesorů z výtvarné školy Damiani Almeyda, zúčastnili jsme se zkoušky školního orchestru a diskutovali s jeho dirigentem. Spolu se studenty jsme pracovali v půldenním workshopu, setkali jsme se i se žáky základní školy, kteří nám osobně (v angličtině) představili svoji účast na projektu. Musím konstatovat, že obdivuji síťování, které probíhá mezi zainteresovanými školami a státní samosprávou. Všichni z odpovědných, se kterými jsme se setkali, měli na projektu a naší přítomnosti ve městě evidentně zájem a rozhodně nelitovali času, který s námi strávili. Organizátor studijní návštěvy, Vito Pecoraro, je zřejmě známou a oceňovanou osobností ve městě, jejíž aktivity mají všeobecný respekt. 5. Projekt považuji za velmi zajímavý a vhodný pro zopakování i v našich podmínkách. Nejsem si však jistá, zda naše školní výuka dovoluje věnovat čas podobným aktivitám, které samozřejmě vyžadují proškolení pedagogů, navázání spolupráce s odborníky a se samosprávou. Podle mého názoru je projekt ideální pro střediska volného času dětí a mládeže nebo pro neziskové organizace. V našich poměrech tato zařízení plní velmi dobře funkci prevence ve výchově mládeže a stále hledají nové metody a formy pro svoji práci s nimi. Byla jsem velmi zaujata a překvapena stylem práce na odborné střední škole. Přestože se jedná o školu výtvarnou, uchazeči o studium neabsolvují žádné talentové zkoušky, ale jsou přijímáni pouze na základě svého zájmu o studium. Pedagogický sbor prosazuje teorii, že každý člověk v sobě nese nějaké nadání, jen je třeba ho řádně rozvíjet a kultivovat. Vzhledem k tomu, že do školy chodí především mládež z okolních sociálně a kulturně znevýhodněných čtvrtí, byla jsem zájmem o studium v ní velmi překvapena. Ovšem na svůj dotaz, zda absolventi školy nemají následně problémy s uplatněním, jsme nedostala jednoznačnou odpověď. Jde pravděpodobně především o to, aby tato mládež dostala nějaké jakékoliv vzdělání, které je ochotna absolvovat. Ovšem školní práce, které jsme viděli, byly obdivuhodné a jistě srovnatelné s podobnými v našich odborných školách. Velmi mě zaujala společná práce se studenty v pracovní dílně, kdy jsme měli za úkol společně odborně nakreslit a popsat amforu ze školních sbírek. Nutnost domluvit se, vysvětlit si funkce používáných nástrojů a v daném čase dokončit zadaný úkol se staly veselou, ale náročnou zkušeností. 6. O projektu jsem informovala jak své spolupracovníky (zpráva ze služební cesty, porada oddělení Strategie a inovací), tak koordinační radu Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže. Mám rovněž připravenou prezentaci na zasedání prezídia Evropské asociace pro zařízení neformální výchovy dětí a mládeže, které se koná dne 20.května 2014 ve Vilniusu. Myslím, že právě pro experty aktivit volného času dětí a mládeže ( ze 13 zemí nejen EU) může být tento projekt velmi zajímavý. 7. Ani při přípravě ani během studijní návštěvy nenastaly žádné komplikace. Jako zkušený organizátor studijních návštěv SVES jsem upřímně obdivovala organizátora Vita Pecoraro. Návštěva byla výborně zajištěna, a to jak po odborné, tak logistické stránce. 8. Jsem zavázána Národní agentuře Erasmus+ za podporu při přípravě své cesty v nelehkém období zahájení programu. V Praze dne Michaeal Tužilová

7

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR Závěrečná zpráva Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR 1 Švýcarský partner: Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich,

Více

Pečeť kvality Comenius 2014

Pečeť kvality Comenius 2014 Pečeť kvality Comenius 2014 2 3 1 Pečeť kvality Comenius 2014 Obsah Program celoživotního učení: Comenius 4 Pečeť kvality Comenius 2014 8 Držitelé Pečeti kvality Comenius 2014 10 Multilaterální partnerství

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce

Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 v Brně je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÝCHOVU VSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ Praha 22. 23. září 2011 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Pod záš tou ministra

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 Obsah Strana 2 (celkem 14) I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku...

Více

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost.

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost. MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í leden 2015 Aktuality a zajímavosti Česko rakouská inspirace Program AKTION ČR Rakousko vydal brožuru, která Vás může inspirovat k podání

Více