Základní škola Sušice, Komenského 59

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Sušice, Komenského 59"

Transkript

1 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, , tel.: , č.j.: 208/05 Výroční zpráva Základní údaje o škole název školy: Základní škola, Komenského 59, Sušice úplná adresa: Základní škola, Komenského 59, Sušice, právní forma: Příspěvková organizace telefonní spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: adresa zřizovatele: Město Sušice, Náměstí Svobody 1, školská rada zatím nezřízena součásti školy: školní družina, školní jídelna ředitelka školy: Mgr. Marie Pitrová zástupce: Mgr. Aleš Jahoda Vzdělávací program školy Základní škola č.j / 96-2 pro ročník Přehled pracovníků školy ředitelka školy: Mgr. Marie Pitrová zástupce ředitelky školy: Mgr. Aleš Jahoda učitelé 1. stupně: Iva Kopřivová Monika Čermáková Hana Hasnedlová Markéta Kovárnová Miroslav Kučera Mgr. Roman Lupíšek Mgr. Olga Matějčková učitelé 2. stupně: Hana Černá Mgr. Květoslava Vránová Ivana Vošalíková Libuše Rebstocková Mgr. Václava Pekhartová Jaroslava Civínová Mgr. Vojtěch Šmídl vychovatelky školní družiny: Jitka Brzáková Zdeňka Vrbová

2 Další pracovníci školy: vedoucí školní jídelny: Jana Potočová vedoucí kuchařka: Miloslava Rubášová Kuchařky: Terezie Lokajová, Ludmila Michaliková školník: Antonín Marek uklizečky: Jana Švecová, Irena Šrejmová Všichni pracovníci mají předepsanou kvalifikaci. Věkový průměr pedagogických pracovníků je 44 let. Celkový přepočtený stav pracovníků školy pro rok 2004 byl 20,98. Přijímací řízení a zápis do 1. třídy Počet žáků, kteří ukončili školní docházku ve školním roce : 31 ( z toho 29 žáků v 9. třídě a 2 žáci v 5. třídě). Celkem s odklady zapsáno v řádném termínu 24 dětí, po termínu zápisu 2. Vyhověno žádostem o odklad: 4 Přijato: 22 Do 1. třídy nastoupilo Výsledky vzdělávání Prospěch žáků počet žáků celkem: 230 prospělo s vyznamenáním: 106 prospělo: 123 neprospělo:1 počet žáků hodnocených slovně: 7(kombinované hodnocení vývojové poruchy učení ) opravné zkoušky: 0 Chování žáků snížený stupeň z chování 2: 2 snížený stupeň z chování 3: 0 zameškané hodiny celkem: z toho neomluvené: 4 Všechny úkoly stanovené vzdělávacím programem v oblasti výchovné i vyučovací byly splněny. Další vzdělávání pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle plánu vzdělávání zpracovaného ředitelkou školy. Plán obsahuje tyto oblasti: vzdělávání vedoucích pracovníků, vzdělávání v oblasti informační politiky ( zpracován samostatný plán), vzdělávání v oblasti jazyků, vzdělávání v dalších oblastech ( zaměřeno především na rámcové vzdělávací plány ), samostudium. Vzdělávání pracovníků je zaměřeno také na eliminaci výskytu nežádoucích jevů, výuku etické výchovy, psychosociální výchovu. Všichni zaměstnanci po absolvování vzdělávací akce vyplňují tiskopis Zpráva z pracovní cesty, který hodnotí seminář po stránce obsahové, organizační a přínosu pru zaměstnance. Tato zpráva je důležitou zpětnou vazbou o kvalitě navštívené akce. Je k ní přihlíženo při dalším výběru vzdělávacích aktivit tak, aby DVPP bylo pro školu co nejefektivnější.

3 Počet navštívených vzdělávacích akcí ve školním roce : 56 Výběr seminářů byl v souladu s plánem vzdělávání a potřebami školy. Od října 2005 budou jednotlivé vzdělávací aktivity navštívené pracovníky školy součástí webových stránek školy. Aktivity a prezentace školy Škola je moderní otevřenou institucí, která spolupracuje s různými subjekty i na úrovni kraje, s občanskými a zájmovými sdruženími a různými sociálními partnery. Za všechny je možné jmenovat alespoň tyto: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí, Pedagogické centrum Plzeň, Národní institut pro další vzdělávání, Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava, Nadace Josefa luxe, Sdružení Ametyst, Sdružení Tereza, Krajská hygienická stanice Plzeň, Západočeská universita Plzeň, Zoologická zahrada Plzeň, Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy, Dům dětí a mládeže Klatovy, Oblastní charita Volšovy, Dům dětí a mládeže v Sušici, Základní umělecká škola Sušice, Policie ČR, Městský úřad Sušice ( odbor životního prostředí,...), Sdružení rodičů a přátel školy, Domov důchodců, Penzion pro důchodce, Nemocnice a další řada místních subjektů a organizací. Svoji činnost škola prezentuje na nových webových stránkách školy. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Jednotlivé aktivity pak zveřejňuje na stránkách místního i regionálního tisku. Základní škola Komenského ulice je jedinečná svou již systematickou výukou etické výchovy. Ta je zařazena do výuky pro žáky 1. stupně již několikátým rokem, je vyučována jako nepovinný předmět. Její hlavní přínos je v omezení výskytu nežádoucích psychosociálních jevů ve škole, tím pak následně ke změně atmosféry a vytvoření pozitivního klimatu ve škole. Na výuku etické výchovy získala škola prostředky z Nadace Josefa Luxe, v celostátní soutěži obsadila 2. místo. Další nadstandartní finanční prostředky získává škola prostřednictvím grantů, které vyhlašuje Plzeňský kraj. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny náklady na vícedenní i jednodenní psychovýlety pro žáky 4., 6., 7.a 8. třídy. Tyto psychovýlety jsou součástí plánu prevence výskytu nežádoucích jevů ve škole, mezi žáky jsou velmi oblíbené. V letošním školním roce zpracovala škola několik žádostí o finanční podporu. Finanční prostředky obdržela na multikulturní výchovu, etickou výchovu, sociálně patologické jevy. Škola se účastní veřejného života ve městě. Žáci pravidelně vystupují na sušickém náměstí během Dnů Sušice. Účastní se akcí vyhlašovaných Městským kulturním střediskem. Několikrát žáci pod vedením učitelů uspořádali vystoupení pro Domov důchodců. V období před vánocemi vystupují v nemocnici a Domu s pečovatelskou službou. Výtvarné práce žáků vystavovala základní škola ve výstavní síni radnice od do Některé prostorové práce byly umístěny na hradě Kašperk, kde byly k vidění do konce prázdnin. Výstava fotografií Kdyby stromy nebyly, my bychom tu nežili byla přístupná veřejnosti od do Výstava byla uzavřením celoroční soutěže k ochraně životního prostředí, kterou škola vyhlásila pro další školy a veřejnost. Výstava těchto fotografií byla dále součástí programu oslav slunovratu, pořádaného oblastní charitou Volšovy, dále prezentována v domě s pečovatelskou službou v Kašperských Horách. Během měsíce srpna mohou výstavu shlédnout i návštěvníci informačního centra v

4 Kašperských Horách. Pro rodiče žáků byl uspořádán kurz základy práce na počítači v rozsahu 10 hodin. Známými se staly také akce školní jídelny pro sušickou veřejnost. Tento školní rok se jednalo o 3 akce kurzů vaření, které byly vždy navštíveny množstvím účastníků. Kurzy jsou zaměřeny k výchově zdravého životního stylu, změnám stylu stravování. Školní družina připravila pro děti i jejich rodiče, dvě víkendové akce. Jedna z nich byla uspořádána na podzim 2005 a nesla název Kočičí sobota, druhá, s názvem Jaro přichází proběhla na jaře. Obě akce byly úspěšné, vše je zdokumentováno v kronice školy a bylo prezentováno v tisku. Mezi další aktivity patří řada projektů školy, z nichž některé byly krátkodobé, jiné i celoroční. Další akce a projekty: Tematické zájezdy pro žáky Technické muzeum, pražský hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně Česká národní banka Divadlo J.K.Tyla v Plzni Vzdělávací kino 3D Poznáváme Šumavu na běžkách Planetárium Praha Projekty: Projekt zaměřený na stromy ( celoroční, celoškolní) Dopravní výchova ( 1. stupeň ) Den dam a gentlemanů ( celoškolní ) Zdravá výživa ( 1. stupeň ) Projekt zaměřený na volbu povolání ( pro 8. třídu) Profitest ( pro 8. třídu) Zdravé zuby Besedy a přednášky: Přednáška s protidrogovou tematikou Než přijde na svět Můj kamarád bere drogy Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků Soutěže: Nejen hlavou je člověk živ Kdyby stromy nebyly, my bychom tu nežili - foto Soutěž ve skoku vysokém Soutěž pořádaná HZS Klatovy Další soutěže pro školy NJ, matematický klokan, sportovní soutěže... Školní výlety Den otevřených dveří pro rodiče žáků a ostatní zájemce Kulturní akce s etickým poselstvím Lyžařský výcvik Katechetická pouť pro žáky náboženství Návštěva Úřadu práce Exkurze různého zaměření atd.

5 Údaje o výsledcích inspekční činnosti Ve školním roce neproběhla kontrola české školní inspekce. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2004 Rozpočet kraje: celkem: vyčerpáno platy: vyčerpáno OPP: vyčerpáno Program hodina: vyčerpáno Informační gramotnost: vyčerpáno Školné: převod z roku 2003: ,80 vybráno v roce 2004: vyčerpáno: ,50 převod do roku 2005: 4007,30 Grant města: příjem grantu : vyčerpáno Grant J.Luxe: příjem grantu vyčerpáno Grant Co medvědi nevědí: příjem grantu: vyčerpáno Grant Naslouchám, nasloucháš: příjem grantu: vyčerpáno Rozpočet města: příspěvek celkem: vráceno: odpisy: hospodářská činnost(zisk): fond kulturních a sociálních potřeb: fond reprodukce majetku: fond rezervní vlastní: 798 fond rezervní město: V Sušici ředitelka školy

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/10

Výroční zpráva. školní rok 2009/10 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2009/10 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) 1. Charakteristika školy Základní škola Klatovy, Plánická ul.194 339 01 Klatovy 1, Plánická 194 příspěvková organizace města Klatovy

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. o činnosti Základní školy. ve školním roce 2006/2007

Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. o činnosti Základní školy. ve školním roce 2006/2007 Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih o činnosti Základní školy ve školním roce 2006/2007 2 Obsah 1. Charakteristika školy... 5 2. Vzdělávací program školy... 5 3. Údaje o pracovnících školy...5 3.1.

Více