Školní rok 2008/2009. Mini zpravodaj. CENTRA celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. září 2008 leden 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2008/2009. Mini zpravodaj. CENTRA celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. září 2008 leden 2009"

Transkript

1 Školní rok 2008/2009 Mini zpravodaj CENTRA celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. září 2008 leden 2009

2 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí vzdělávací akce v systému DVPP již pátým rokem. Vzniklo v roce 2004 a vedle NIDV se snažilo fungovat jako částečná náhrada za zrušené PC Pardubice. Přestože začátky byly složité, podařilo se činnost CCVJ poměrně brzo konsolidovat a ročně jsme Vám nabízeli stovky vzdělávacích akcí. O.p.s je však závislá pouze na příjmech z vlastní činnosti a velmi těžko může v současné době při zachování srovnatelných cen seminářů konkurovat zařízením, která jsou dotována svými zřizovateli. Proto jsme v současné době nuceni orientovat se na poskytování služeb i mimo sféru školství. Přesto však nechceme na nabídku vzdělávacích programů školám rezignovat a chceme zachovat především některé tradiční semináře, případně nabízet takové akce, které v celkové nabídce DVPP chybí. I nadále budeme organizovat akce na zakázku, které budou sestaveny dle požadavků klientů. Finanční prostředky se snažíme zajistit i prostřednictvím projektové činnosti v oblasti dalšího vzdělávání, které je pak klientům poskytováno zdarma. Výhodou je, že naše sídlo a tím i konání většiny vzdělávacích akcí zůstává v centru Pardubic, tzn. v budově NIDV, Za Pasáží 657. Výjezdní akce se potom uskutečňují v hotelu Jezerka na Seči. Vzhledem k úspornému rozpočtu nemůžeme provozovat pobočky v dalších okresech našeho kraje. Po dohodě jsme však schopni uskutečnit vzdělávací akce v kterékoliv lokalitě, stejně tak jako akce na zakázku. Věříme, že i přes omezenou nabídku v oblasti DVPP zůstanete našimi klienty a pomůžete tak zachovat tuto část činnosti CCVJ o.p.s. Pro další informace sledujte nebo nás prosím kontaktujte. na viděnou se těší interní i externí pracovníci CCVJ o.p.s. 2. Pokyny k účasti na vzdělávacích programech Podrobné pokyny k účasti na vzdělávacích programech jsou umístěny na wwww.ccvj.cz. Zde shrneme jenom nejdůležitější zásady: - formulář přihlášky je přiložen k Minizpravodaji, lze si ho také stáhnout z - přihlásit se lze i elektronicky prostřednictvím u na adresu nebo přímo interaktivně prostřednictvím stránek (v oddíle Databáze školení ) - papírové přihlášky zasílejte na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky. Pozor! CCVJ již nepoužívá P.O.BOX. Doručovací adresou je sídlo společnosti! - po odeslání Vaší přihlášky jste automaticky zařazeni do vzdělávacího programu a přijetí přihlášek již dále nepotvrzujeme (přihlášení účastníci budou dále vyrozuměni pouze v případě, změní-li se avizovaný termín nebo místo konání akce, bude-li překročena kapacita nebo vzdělávací akce bude zrušena - účastnický poplatek lze hradit v hotovosti nebo fakturou - závaznou přihlášku lze v opodstatněných případech zrušit nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání akce, v opačném případě může být vyžadován stornovací poplatek ve výší 25 až 100% - každý účastník akreditované akce obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

3 3. Základní údaje a kontakty Pozor! CCVJ již nepoužívá P.O.BOX, Doručovací adresou je sídlo společnosti! Návštěvu na pracovišti je nutné předem domluvit. Název: CENTRUM celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. Zkrácený název: CCVJ Sídlo: Za Pasáží 657, Pardubice IČ: www: telefony: , Nabídka zaměstnání: Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. přijme interní i externí spolupracovníky na pozici manažer dalšího vzdělávání. Práce možná na pracovní smlouvu, DPP, DPČ, variabilní pracovní doba. Požadavky: VŠ, SŠ, organizační schopnosti, práce na PC, praxe v oblasti vzdělávání dospělých vítána. V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na 4. Připravené vzdělávací programy Den Datum Kód Název akce pátek, sobota Projekty od A do Z pátek, sobota Evropská unie a strukturální politika každé pondělí Angličtina pro pokročilé každé pondělí Angličtina pro začátečníky úterý Na pomoc učitelkám MŠ- projekt Stromy každý čtvrtek Kurz anglického jazyka-beach English pátek, sobota Základní principy při podávání a zpracování projektů úterý Digitální fotografie a škola pátek Pletení z proutí středa Rukodělné techniky - Vánoční floristika pátek Předškolní výchova k matematice pátek, sobota Obecné principy řízení projektů středa, čtvrtek!! Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství pá tek Projekty ve vyučování matematice na 2.stupni ZŠ pátek, sobota Softwarová podpora projektové činnosti středa (3 x) Textový editor pro pokročilé

4 Projekty od A do Z Termín konání: Od 26.září 2008 (pátek) do 10.ledna 2009 (sobota), vždy 1.den 10:00-18:00, 2.den 8:00-13:00 hod. Doc. Ing. Jaroslav Pakosta,CSc., ředitel SOŠ stavební, SOU a U Pce Ing. Bc. Milan Bareš, Národní institut pro další vzdělávání konzultanti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, lektoři projektu EUPROLEK Ing. Ondřej Škach, odborný konzultant Tematická náplň: V tomto cyklu seminářů se dozvíte vše, co potřebujete vědět, pokud chcete podat a řídit projekt financovaný z prostředků Evropské unie. Sestává se ze 4 dvoudenních seminářů: EU a strukturální politika Základní principy při podávání a zpracování projektů Obecné principy řízení projektů Softwarová podpora při projektové činnosti Termíny jsou shodné viz jednotlivé semináře, při přihlášení na celý cyklus je však poskytnuta SLEVA 25 %!!! 3570 Kč Poznámka: Účastníci obdrží 4 studijní texty a pracovní sešity na CD. poplatek je uveden již se slevou Evropská unie a strukturální politika Termín konání: Od 26.září 2008 (pátek) do 27.září 2008 (sobota), 1.den 10:00-18:00, 2.den 8:00-13:00 hod. Ing. Bc. Milan Bareš, Národní institut pro další vzdělávání Tematická náplň: Seminář Vás seznámí s možnostmi dotačních titulů, ze kterých je možné získat finanční prostředky Evropské unie. Kromě jednotlivých operačních programů, které využívají zdroje z ESF a ERDF, se seznámíte s možnostmi tzv. komunitárních programů (Sokrates, Gruntwig, E-twinning) a s finančními mechanismy EHP/Norska, které představují pro školy, které nemohou dosáhnout na prostředky z ESF (např. málotřídní školy, mateřské školy, DDM apod.) alternativní zdroj možného financování. Dále se dozvíte, kde je možné projekty předkládat, z jakých informačních zdrojů lze získávat informace. Kromě toho se dozvíte zajímavosti o fungování EU a tvorbě strategických dokumentů. Seminář je doplněn mnoha konkrétními příklady a praktickými ukázkami, které Vám pomohou orientovat se v dané problematice a pomohou Vám vybrat vhodný dotační titul pro Vaše projektové záměry Kč Poznámka: Vzhledem k praktickému procvičování během semináře je počet účastníků v jednom semináři omezen. Účastníci obdrží studijní texty a pracovní sešit na CD Angličtina pro pokročilé Doporučeno pro: Všechny pedagogické pracovníky Termín konání: Od 29.září 2008 (pondělí) do 1.června 2009 (pondělí), 17:00-18:30 hod. Mgr. Věra Drábková, učitelka AJ Tematická náplň: Pokračování od 13.lekce Intermadiate Headway 2500 Kč Angličtina pro začátečníky Doporučeno pro: Všechny pedagogické pracovníky Termín konání: Od 29.září 2008 (pondělí) do 1.června 2009 (pondělí), 15:15-16:45 hod. Mgr. Věra Drábková, učitelka AJ Tematická náplň: Kurz anglického jazyka pro úplné začátečníky Kč

5 Na pomoc učitelkám MŠ- projekt Stromy Doporučeno pro: Učitelky MŠ a vychovatelky ŠD. Termín konání: 7.října 2008 (úterý), 10:00-14:00 hod. Jana Venclová, ředitelka MŠ Tematická náplň: Seminář slouží jako příklad začlenění dílčích cílů a kompetencí z oblasti environmentální výchovy do školního vzdělávacího plánu. Vyzkoušení některých námětů a her, rozpracovaných do jednotlivých výchovně vzdělávacích oblastí, seznámení s jedním z možných způsobů netradičního skloubení různých činností do jednoho tématu. Poskytnutí metodického návodu, jak přiblížit dětem vztahy a vazby z oblasti živé přírody, naučit je vnímat souvislosti zdánlivě nesouvisejících dějů a situací. Činnosti jsou situovány částečně ven do přírodního prostředí a další pak v návaznosti do interiéru. Témata: např. strom jako materiál, strom jako obydlí pro ptáky, hmyz, zvířata, strom jako prvek v krajině, listohrádky, atd. Výměna zkušeností. 300 Kč Kurz anglického jazyka-beach English Doporučeno pro: Učitelé ZŠ i SŠ Termín konání: Od 16.října 2008 (čtvrtek) do 18.června 2009 (čtvrtek), 16:00-17:30 hod. Mgr. Andrea Daňková, Tematická náplň: Seznámení s komplexem funkčních prostředků, základních gramatických vzorců a lexika. To umožní osvojit si jazyk na takové úrovni, aby bylo možné komunikovat písemnou i ústní formou v běžných životních situacích Kč Poznámka: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří nikdy v minulosti nezačínali s AJ, i pro stálé začátečníky, popř. A1 či A Základní principy při podávání a zpracování projektů Termín konání: Od 17.října 2008 (pátek) do 18.října 2008 (sobota), 1.den 10:00-18:00, 2.den 8:00-13:00 hod. konzultanti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, lektoři projektu EUPROLEK Tematická náplň: V současné době se pro subjekty v ČR včetně škol a školských zařízení otevírá možnost získat pro svoji činnost finanční prostředky z programů EU. Psaní úspěšných projektů je však specializovanou činností, pro kterou je třeba specifická příprava, Právě při tomto dvoudenním semináři se naučíte, jak správně napsat projekt, aby byl po formální i obsahové stránce úspěšný. Seznámíte se s tím, jaká je obecná struktura projektu, jak sestavit rozpočet projektu, které výdaje jsou uznatelné, jak neopomenout horizontální priority. Nahlédnete také jaká jsou kritéria formálního a věcného hodnocení projektů ze strany hodnotitelů. Konkrétně pod dohledem zkušených lektorů projdete celý formulář elektronické žádosti a seznámíte se s konkrétními úspěšnými projekty Kč Poznámka: Vzhledem k praktickému procvičování je počet účastníků na semináři omezen. Účastník obdrží studijní texty a pracovní sešit na CD Digitální fotografie a škola Doporučeno pro: Všechny pedagogické pracovníky. Termín konání: 21.října 2008 (úterý), 12:00-16:00 hod. Mgr. Vilém Křečan, ředitel ZŠ Žamberk, publikační činnost a tvorba www stránek Tematická náplň: Klasická a digitální fotografie, scanování fotografií, formáty obrazových souborů,

6 komprimace, převody, digitální fotoaparáty, kamery, webové kamery. Využití fotografie ve škole, demonstrační účely, školní intranet, webové stránky školy, použití databáze fotografií v různých programech, dokumentace, činnosti akcí, archivace fotografií, možnosti ukládání na CD. Tisk fotografií a tvorba mokrou cestou. Diskuse. 350 Kč Pletení z proutí Doporučeno pro: Učitelé MŠ, ZŠ ZvŠ, vychovatelé ŠD, DDM a DD Termín konání: 24.října 2008 (pátek), 10:00-15:00 hod. Zdeněk Luňák, vychovatel DM SPŠ a SOU Lanškroun Tematická náplň: Volně navazující pracovní dílny. Účastníci se seznámí s materiálem, technikami při pletení z pedigového proutí od jednoduchých až po náročnější. Pracovní dílny: praktická výroba-podnos, miska květináč, košík, ošatka, opletená nádoba, nástěnné dekorace. Teorie: druhy upletení ošatky, podnosu, misky, opletení nádoby, pletení držadla košíku. 450 Kč Poznámka: Počet účastníků ve skupině je omezen. Materiál zajistí lektor Rukodělné techniky - Vánoční floristika Doporučeno pro: Učitelky MŠ, ZŠ, ZvŠ, vychovatelky ŠD, DM Termín konání: 12.listopadu 2008 (středa) Květa Gabesamová, lektorka výtvarných kursů Tematická náplň: Zajímavé techniky pro šikovné ruce a seznámení s moderními technikami vánoční dekorace. 450 Kč Poznámka: V ceně účastnického poplatku je zahrnuta výše nákladů za materiál (cca 120 Kč/účastník) Předškolní výchova k matematice Doporučeno pro: Učiteé MŠ a učitelé 1.stupně ZŠ Termín konání: 14.listopadu 2008 (pátek), 10:00-14:00 hod. PhDr. Jana Cachová,Ph.D., vyučující matematice a didaktice při katedře matematiky PdF UHK Tematická náplň: Rozvoj matematického světa dítěte v počátcích jeho vývoje. Náměty, jak rozvíjet předpoklady pro matematiku v rodině i mateřské škole a jak lze tyto činnosti navázat v mladším školním věku. 460 Kč Obecné principy řízení projektů Termín konání: Od 21.listopadu 2008 (pátek) do 22.listopadu 2008 (sobota), 1.den 10:00-18:00, 2.den 8:00-13:00 hod. Doc. Ing. Jaroslav Pakosta,CSc., ředitel SOŠ stavební, SOU a U Pce Tematická náplň: V případě úspěšného přijetí projektu je realizátor postaven před další náročný úkol - řídit realizaci projektu. To nemusí být v podmínkách běžného chodu školy či školského zařízení vůbec jednoduché. V tomto semináři se seznámíte s fázemi a metodami řízení projektu, s tím, jak efektivně vytvořit projektový tým a jak ho začlenit do

7 Poznámka: organizační struktury školy. Na konkrétním příkladu projektu si vyzkoušíte řízení projektu a rozbor jednotlivých fází (iniciace, rozsah, plán, rozpočet, organizace, lidské zdroje, kontroly, věcný rámec, rizika, změny, reporting, komunikace, dokumentace, vyhodnocení atd.) 1190 Kč Vzhledem k praktickému procvičování během semináře je počet účastníků v jednom semináři omezen. Účastníci obdrží studijní texty a pracovní sešit na CD Doporučeno pro: Termín konání: Uzávěrka: Místo konání: Tematická náplň: Poznámka: Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství POZOR! Výjimečně ve dnech středa a čtvrtek! vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ (úplných i neúplných), ZvŠ, spec. škol, ZUŠ, SŠ a školských zařízení celého Pardubického kraje a absolventy funkčního vzdělávání Od 26.listopadu 2008 (středa) do 27.listopadu 2008 (čtvrtek), 1.den 10:00-18:00, 2.den 8:00-13:00 hod. 4 týdny před konáním akce Hotel JEZERKA, Seč dle aktuálního programu Tradiční setkání vedoucích pracovníků ve školství. Jedná se o jeden a půl denní seminář. Cílem je seznámení s aktuálními problémy v oblasti ekonomiky, personalistiky, managementu, řídící práce, legislativy, evaluace a především výměna zkušeností a informací mezi jednotlivými typy škol. Podrobný program bude sestaven dle aktuálních potřeb a bude zveřejněn na a zaslán přihlášeným účastníkům Kč Akce je pořádaná ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Cena zahrnuje dopravu z Pardubic do Seče a zpět, ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s příslušenstvím, případně v apartmánech s příslušenstvím, stravování (2xoběd, 1xvečeře, 1xsnídaně) a 1 hodinu využití hotelového Akva-fit centra zdarma (krytý bazén, masážní vana, parní sauna, infrakabina, fitness). Za poplatek možno v hotelu využít squash, stolní tenis, solárium, bowling. Autobus bude odjíždět v 8.45 hodin z parkoviště u Zimního stadionu v Pardubicích (mezi ZS a řekou Labe. Pokud NEPOŽADUJETE dopravu autobusem z Pardubic do Seče a zpět, uveďte to na přihlášce! (stačí uvést heslo "BEZ DOPRAVY" na příslušném řádku přihlášky). V případě přihlašování přes WWW sdělte tuto informaci em na adresu Při použití vlastní dopravy sleva 100,- Kč (podmínkou uplatnění slevy je nahlášení vlastní dopravy garantovi akce 3 dny před termínem konání akce). Pokoje je nutné vyklidit druhý den do hodin. Počet účastníků je omezen, zájemci budou zařazeni dle pořadí došlých přihlášek Projekty ve vyučování matematice na 2.stupni ZŠ Doporučeno pro: Učitelé 2.stupně ZŠ Termín konání: 5.prosince 2008 (pátek), 09:00-13:00 hod. PhDr. Jana Cachová, Ph.D., vyučující matematice a didaktice při katedře matematiky PdF UHK Tematická náplň: Projektové vyučování, jeho hlavní principy a zásady, možnosti uplatnění ve výuce matematice na 2.stupni základní školy. Výhody výuky a přínos pro žáky a upozornění pro učitele na možné obtíže při jejím zavádění do praxe. Základní pravidla pro správné sestavení projektu, náměty pro čistě matematické projekty. Dále náměty mezipředmětových projektů, ve kterých je ústřední důraz kladen na učivo matematiky. 460 Kč Poznámka: Účastníci semináře si na závěr vyzkouší sestavit vlastní návrh projektu.

8 Softwarová podpora projektové činnosti Termín konání: Od 9.ledna 2009 (pátek) do 10.ledna 2009 (sobota), 1.den 10:00-18:00, 2.den 8:00-13:00 hod. Ing. Ondřej Škach, odborný konzultant Tematická náplň: Každý realizátor projektu je nucen pro řízení a sledování svého projektu využívat výpočetní techniku. Právě v tomto semináři se dozvíte, jak využít běžný kancelářský SW pro řízení projektu a sledování rozpočtu (příklady využití MS Office, využití některých specializovaných funkcí), dále se seznámíte se specializovaným software pro řízení projektů (MS Project). Použití si prakticky procvičíte na jednoduchém příkladu konkrétního projektu Kč Poznámka: Vzhledem k praktickému procvičování během semináře je počet účastníků v jednom semináři omezen. Účastníci obdrží studijní texty a pracovní sešit na CD. V uvedeném účastnickém poplatku je již sleva zohledněna Textový editor pro pokročilé Doporučeno pro: Všechny pedagogické pracovníky. Termín konání: Od 21.ledna 2009 (středa) do 4.února 2009 (středa), 14:00-18:00 hod. Mgr. Marie Effenberková, NIDV Praha Tematická náplň: Osvojení další dovednosti při práci s textovým editorem: opakování, práce s nápovědou, vkládání spec.symbolů, zvláštní znaky, speciální sady symbolů, vzorců atd., vkládání tabulátorů, symbolů, objektů, nastavení prostředí textového editoru, formátování dokumentů, vytváření a formátování složitějších tabulek, práce se šablonami, nestandardní způsoby tisku, obrázky a kreslení, vyhledávání a automatické opravy, vytváření vlastních panelů nástrojů atd Kč Poznámka: Konkrétní termíny 21.1., a Projekty CCVJ podalo nebo v současné době připravuje několik projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Výsledky výběru projektů v době tvorby tohoto materiálu nejsou známy. Pro pedagogické pracovníky jsou určeny projekty: - Projektový manažer na ZŠ (zaměřen na tvorbu a řízení projektů v podmínkách škol a proškolení příslušných pracovníků) - Zlepšení kompetencí pracovníků základních a speciálních škol v oblasti kariérového poradenství v Pardubickém kraji (zaměřený na výchovné poradce) - Moderní odborné vzdělávání cesta k úspěchu v praxi (zaměřený na podporu kurikulární reformy na středních odborných školách, partnery v projektu jsou čtyři střední školy) 6. Akce na zakázku Akce na zakázku jsou vytvořené dle požadavků zákazníka, který si může určit obsah, rozsah, formu, místo konání, počet frekventantů ve skupině a případně i požadavky na lektora. Cena je určována individuálně po dohodě a pokrývá pouze vynaložené náklady. Akce na zakázku mohou být akreditované MŠMT i neakreditované. Využijte možnost uspořádání akcí dle Vašich představ. Nabídka platí pro školní kolektivy nebo větší skupiny účastníků v kterémkoliv místě a z různých tematických oblastí. Požadavky na akce na zakázku zasílejte na nebo se lze domluvit osobně.

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více