Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení"

Transkript

1 Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1

2 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164 škol/škol.zařízení Dotazník zodpovědělo 66 ředitelů škol/školských zařízení Návratnost: 40% 2

3 1. V jakém typu školy nebo školského zařízení jste ředitelem/ředitelkou? 3

4 2. Jak dlouhou praxi máte se zaměstnáváním asistenta pedagoga? 4

5 3. Co Vás vedlo k zavedení funkce AP ve Vaší organizaci? 5

6 3. Co Vás vedlo k zavedení funkce AP ve Vaší organizaci? Zajištění volnočasových aktivit Pomoc učiteli při výchovně vzdělávacím procesu Požadavek romské komunity naší lokality Potřeba zlepšit domácí přípravu žáků na vyučování - doučování Problémy s romskými žáky Nutná pomoc při integraci žáků s mentálním postižením Nepřipravenost prvňáčků na vstup na ZŠ Řešení sociálních otázek Udržování romských tradic Nápomoc při integraci národnostních menšin Byli jsme sloučeni se školou, kde je AP několik let Nespokojenost romských rodičů - neobjektivní posuzování vzdělávacích a výchovných postupů pedagogů AP byl v roce 98 škole doporučen zřizovatelem, tedy ŠÚ Finanční dotace od KÚ Možnost zřízení funkce AP od MŠMT Konfliktní situace s rodiči i mezi dětmi 6

7 4. Jaký vidíte význam funkce AP dnes? Jaké máte zkušenosti s touto funkcí? 7

8 4. Jaký vidíte význam funkce AP dnes? Jaké máte zkušenosti s touto funkcí? bez AP si již nedovedeme představit naplnění našeho výchovněvzdělávacího programu řešení / odstraněno záškoláctví snížení absence žáků pomoc při adaptaci žáků na školní prostředí přiblížení se mentalitě a kultuře Romů pomoc ve výchově žáků zlepšení kontaktu s veřejnými institucemi - úřady, policií, apod. větší důvěra rodičů ke škole doplňuje pedagogy při výchovně vzdělávací práci dětí se soc.znevýh. lepší výsledky žáků není příliš velký zájem pedagogů, aby byl AP přítomen ve výuce výsledky AP nejsou takové jaké byly představy uvítala bych vyšší vzdělání AP, pedagog. minimum je nedostačující 8

9 4. Jaký vidíte význam funkce AP dnes? Jaké máte zkušenosti s touto funkcí? nedodržování pracovní doby a pracovní náplně ze strany AP mentalita rom. AP nevyhovuje nárokům význam: AP znalost prostředí a rod. zázemí dětí práce v přípravné třídě šíření osvěty o důležitosti vzdělávání nepříliš významná funkce - dříve zkušenosti jako učitelka v oblasti zajištění spolupráce s rodiči; dříve i dnes supluje rodiče, kteří neplní povinnosti AP dostali šanci vzdělávat se, pracovat a získat důvěru k majoritě AP doplňují potřebu romských dospělých -vyučujících - neadekvátnost počtu nerom. dospělých vůči rom. dětem zlepšení komunikace mezi rodiči a dětmi získání důvěry rodičů k MŠ - osvěta, vyšší počet u zápisu pomoc ve vzájemném vztahu pedagog - žák 9 usnadnění komunikace s dětmi - odbourává jejich předsudky

10 5. Co vše souvisí s faktem, že ve Vaší organizaci pracuje AP? vysoký počet rom. žáků a žáků se sociálním znevýhodněním výběr vhodného člověka shánění finančních prostředků na zajištění AP stále složitější obhajování prospěšnosti AP u zřizovatele kvůli financování lepší komunikace s rom. rodinou rozšíření volnočasových aktivit - kroužky kvalitnější diagnostika dětí souhlas zřizovatele AP je rom. původu, toto je rizikem, že odradí zájem majority o naší školu hodně odvahy s AP začít nutnost vzdělat a připravit k zavedení AP celý pedagog. tým práce "navíc" jak pro vedení školy, tak pro pedagog. tým změna práce v hodinách osoba na výpomoc, avšak často nejednotný postup při snaze řešit zejména kázeňské problémy, velká benevolence nahrazuje rodiče při domácí přípravě na vyučování zajištění AP vzdělání a finance na něj 10

11 6. Jaký byl počet AP v minulých letech ve Vaší škole, konkrétně v roce 2004 a v roce 2005? Jakou sledujete tendenci? 11

12 7. Je podle Vašeho názoru tento počet adekvátní k počtu AP, kteří by byli ve Vaší organizaci potřeba? ANO 41 NE - potřeba je větší 21 ZATÍM ANO 5 NE - potřeba je větší, ale nechci AP romského původu 12

13 8. Jaké máte zkušenosti se získáváním finančních prostředků na zajištění funkce AP? 13

14 8. Jaké máte zkušenosti se získáváním finančních prostředků na zajištění funkce AP? do r bezproblémové - nyní náročné prostředky by měly být účelově vázány na AP zbytečně moc administrativy přidělování finančních prostředků se uskutečňuje až v průběhu roku - nejistota, zda finance budou přiděleny získávání velmi obtížné, neprůhledné požadavek na 1 AP bez problémů; požadavek na další AP nebyl akceptován finance zajištěny jen z části, zbytek financí jde z platů ostatních pedagogů 14

15 9. S kým spolupracujete na záležitostech týkajících se této funkce? 15

16 9. S kým spolupracujete na záležitostech týkajících se této funkce? Kabinet speciálních vzdělávacích potřeb Etnická komise na Městské části Prahy Výzkumný ústav pedagogický Středisko prevence kriminality při Městském úřadě Národní institut pro další vzdělávání Společenství Romů na Moravě Člověk v tísni, o.p.s. Step by Step ČR, o.s. Střední pedagogická škola Most Úřad práce Charita školní psycholog pedagogové školy asistenti pedagogů metodolog pro vzdělávání dětí se spec. vzděl. potřebami zástupkyně pro 1.stupeň nevím o možnostech spolupráce 16

17 10. Jaké znáte možnosti vzdělávání AP a pedagogů, kteří s AP spolupracují? Jaké možnosti využíváte? Jsou tyto možnosti dostačující? 17

18 10. Jaké znáte možnosti vzdělávání AP a pedagogů, kteří s AP spolupracují? Jaké možnosti využíváte? Jsou tyto možnosti dostačující? SPC KÚ Magistrát/ Městský úřad Střední romská škola sociální v Kolíně Hnutí "R" SOŠ pedagogická VOŠ pedagogická Úřad práce - rekvalifikační kurzy DROM, o.p.s. Muzeum romské kultury v Brně VOŠ sociální v Jihlavě 18

19 11. Jaké máte zkušenosti se získáváním finančních prostředků na vzdělávání AP a pedagogů, kteří s asistenty spolupracují? 19

20 11. Jaké máte zkušenosti se získáváním finančních prostředků na vzdělávání AP a pedagogů, kteří s asistenty spolupracují? 20

21 12. V jakých oblastech by podle Vašeho názoru měli být vzděláváni AP a v jakých pedagogové, kteří s asistenty spolupracují? 21

22 12. V jakých oblastech by podle Vašeho názoru měli být vzděláváni AP a v jakých pedagogové, kteří s asistenty spolupracují? 22

23 13. Jaká vidíte pozitiva a negativa, která přinesla účinnost nového školského zákona a Zákona o pedagogických pracovnících? POZITIVA : AP je pedagogický pracovník - 20 x Vymezení kvalifikačních předpokladů AP 4 Funkce AP je uzákoněna 2 Vyřešena dovolená AP - jako PP Jasná formulace funkce osobní asistent a AP Zlepšení platových podmínek pro AP Zavedení RVP Zákon řeší vzdělávání žáků se speciál. vzděl. potřebami 23

24 13. Jaká vidíte pozitiva a negativa, která přinesla účinnost nového školského zákona a Zákona o pedagogických pracovnících? NEGATIVA : opakování ročníku při neprospěchu žáka financování funkce AP nesoulad se Zákoníkem práce - smlouva s AP na dobu neurčitou, ale finance na 1 rok = doba určitá v zákonech nebyly zohledněny školy vzdělávající vysoký počet dětí se sociál. znevýhodněním hod. přímé pedagog.práce je příliš rozsáhlé - horní hranici nelze splnit nic není dotaženo, např. v zahajovacím výkazu se žáky se spec. vzděl. potřebami myslí pouze na žáky se zdrav. post. - potřeba menšího počtu žáků ve třídě se objevuje i jinde - v praxi nefunguje nesoulad mezi vyhláškami a praxí - např. max. počet žáků ve třídě 28 - nestačí na plný úvazek všech pedagog. pracovníků 24

25 13. Jaká vidíte pozitiva a negativa, která přinesla účinnost nového školského zákona a Zákona o pedagogických pracovnících? NEGATIVA : neadekvátní vzdělání pro výkon funkce AP jako pedagogického pracovníka nesoulad plné zodpovědnosti za výchovu a vzdělávání dětí s požadavkem na kvalifikaci AP proč AP pro děti se soc. znev. musí být romský občan? časové zatížení ředitelů malotřídních škol více administrativy složité stanovit náplň práce AP problémy se zařazování žáků do speciál. vzděl. programů zdlouhavost povinnost zakládat školské rady požadavek každý rok žádat znovu o stávající AP rozpětí vzdělání AP - Pedagog. minima - VŠ 25

26 14. Co by Vám jako řediteli/ředitelce pomohlo vřešení záležitostí ohledně funkce AP? Snížení administrativy Možnost ustanovení funkce AP i během roku AP na plný úvazek Včasné přidělení finančních prostředků na AP Semináře zaměřené na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí Vzdělávací možnosti přímo v regionu Kontakty na vhodné kandidáty na funkci AP Financování škol s vysokým počtem romských žáků ne podle výkonu 26

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Tato situace je pro vaši obec nevýhodná také proto, že v dlouhodobějším výhledu narušuje soužití obyvatel ve městě

Tato situace je pro vaši obec nevýhodná také proto, že v dlouhodobějším výhledu narušuje soužití obyvatel ve městě Slučování škol V blízkosti domů nebo části obce obývané převážně chudými a nezaměstnanými lidmi je jedna či více škol spojováno s docházkou dětí z tohoto prostředí. Žáci z ostatních vrstev společnosti

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání

Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání Publikace vznikla v rámci projektu DARE-Net: Odstranění segregace a opatření pro Romy v oblasti

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Efektivní opatření s cílem zlepšení podmínek pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více