Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: IZO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: IZO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Říjen 014

2 Obsah I. Úvod II. Základní údaje o škole III. Přehled oborů vzdělání, kterým škola vyučovala ve školním roce 013/014 IV. Personální zabezpečení činnosti školy V. Přijímací řízení VI. VII. Výsledky vzdělávání ţáků Prevence sociálně patologických jevů VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků IX. Aktivity, soutěţe a prezentace školy na veřejnosti X. Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí XI. XII. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení XIV. XV. XVI. Předloţené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací Závěr

3 I. Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 obsahuje hodnocení a popis vývoje školy, srovnání se školním rokem 01/013. Komentář k jednotlivým částem je vţdy obrazem aktuálního stavu ve srovnání s předcházejícím školním rokem. Výroční zpráva je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 5/009 Sb. Výroční zpráva je členěna do šestnácti částí. Podklady pro výroční zprávu: Roční plán vzdělávání 013/014 Zápisy z porad vedení Zápisy z pedagogických a provozních porad Zápisy z jednání předmětových komisí a metodických komisí Zprávy třídních učitelů Zápisy z hospitační činnosti Zprávy výchovné poradkyně a školního metodika prevence Poznatky z jednání s rodiči Statistické údaje Výkazy 3

4 II. Základní údaje o škole Základní údaje Název školy: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, Bruntál do : Dukelská 5, Bruntál Druh školy: střední škola Právní forma: příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Identifikátor právnické osoby: IZO: Střední škola Školní jídelna,, Bruntál Školní jídelna výdejna, Dukelská 5, Bruntál (do ) Zřizovatel: Moravskoslezský kraj IČ: Adresa zřizovatele: 8. října 117, Ostrava Ředitelka: PaedDr. Eva Nedomlelová Telefon ředitelství: Fax: www: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb Dukelská 5/797, Bruntál do , Bruntál Domov mládeţe,, Bruntál Domov mládeţe, Dukelská 5, Bruntál, od není v provozu Školní jídelna,, Bruntál Školní jídelna výdejna, Dukelská 5, Bruntál do Odloučené pracoviště Hotel Hvězda, Zámecké náměstí 6, Bruntál Datum zápisu do rejstříku škol: Datum účinnosti posledního rozhodnutí:

5 Kapacita zařízení Střední škola Domov mládeţe Školní jídelna Školní jídelna výdejna OP Hvězda, Zámecké nám ţáků 110 lůţek strávníků 360 strávníků není stanoveno Školská rada Ve Střední odborné škole, Bruntál, příspěvkové organizaci, byla ustanovena Školská rada dne Členové školské rady ve školním roce 013/014 Zástupci jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Pavla Paseková, ředitelka, Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace Ludmila Navarová, členka komise integrovaného plánu rozvoje města Rady města Bruntál Zástupci zvolení z pedagogických pracovníků Mgr. Jolana Lolková, učitelka, předsedkyně školské rady Mgr. et Mgr. Blanka Zapletálková, učitelka Zástupci zvolení ze zákonných zástupců ţáků nebo zletilých ţáků: Lucie Schvenková, ţákyně Denisa Zifčáková, zákonný zástupce ţáků Činnost školské rady 1. zasedání školské rady se konalo dne Program: - seznámení s novými členy rady - seznámení s průběhem a výsledky doplňovacích voleb do školské rady - volba místopředsedy školské rady - projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 01/013 - projednání a schválení Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků SOŠ - diskuze a závěr. zasedání školské rady se konalo Program: - projednání a schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace ke dni diskuse a závěr 5

6 Školská rada spolupracuje s vedením školy, o své činnosti informuje veřejnost prostřednictvím Členové školské rady mají o práci zájem, zúčastňují se akcí pořádaných školou, např. soutěţí, závěrečných zkoušek a podobně. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 byla projednána a schválena Školskou radou Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace, dne Mgr. předsedkyně školské rady III. Přehled oborů vzdělání, kterým škola vyučovala ve školním roce 013/014 Přehled počtu tříd a ţáků k Počet tříd celkem: 3 Počet tříd denního studia: 9 Počet tříd dálkového studia: 3 Počet tříd podle kategorie vzdělání: E 3 H 1 L 8 Počet ţáků denní formy vzdělávání k : 70 Počet ţáků dálkové formy vzdělávání k : 88 Počet ţáků na jednu třídu denní formy vzdělávání:,50 Přehled počtu tříd a ţáků k Počet tříd celkem: 5 Počet tříd denního studia: 3 Počet tříd dálkového studia: Počet tříd podle kategorie vzdělání: E H 19 L 4 Počet ţáků denní formy vzdělávání k : 53 Počet ţáků dálkové formy vzdělávání k : 55 Počet ţáků na jednu třídu denní formy vzdělávání: 3,13 6

7 Přehled oborů vzdělání s učební osnovou nebo RVP ve školním roce 013/014 Střední vzdělání s výučním listem 3-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/0 Elektrikář silnoproud RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Autoelektrikář RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Truhlář RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Instalatér RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Tesař RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Zedník RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / E/01 Zednické práce RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j. 93 5/ H/01 Opravář zemědělských strojů RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Kuchař číšník RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / E/01 Stravovací a ubytovací sluţby RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Kadeřník RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / Střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání - denní RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č.j. 93 5/009-3, s účinností od 1. září 010 počínaje 1. ročníkem L/51 Podnikání - dálkové RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č.j. 93 5/009-3, s účinností od 1. září 010 počínaje 1. ročníkem. 7

8 Přehled tříd podle oborů vzdělání ve školním roce 013/014 Značka třídy Obory vzdělání ŠVP 1. AME 3-68-H/01 Mechanik opravář Automechanik motorových vozidel 6-51-H/0 Elektrikář silnoproud Elektrikář 1. OAE H/01 Opravář zemědělských strojů Opravář zemědělských strojů 6-57-H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář 1. I 36-5-H/01 Instalatér Instalatér 1. KČA H/01 Kuchař číšník Kuchař číšník 1. KČB H/01 Kuchař - číšník Kuchař H/01 Kuchař číšník Číšník 1. KA H/001 Kadeřník Kadeřník 1. KPZ E/01 Stravovací a ubytovací sluţby Stravovací a ubytovací práce E/01 Zednické práce Zednické práce 1. NS L/51 Podnikání Podnikání 1. NSD L/51 Podnikání - dálková forma Podnikání. IZ 36-5-H/01 Instalatér Instalatér H/01 Zedník Zedník. AME 3-68-H/01 Mechanik opravář Automechanik motorových vozidel 6-51-H/0 Elektrikář silnoproud Elektrikář. O H/01 Opravář zemědělských strojů Opravář zemědělských strojů. AET 6-57-H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář H/01 Truhlář Truhlář. KČA H/01 Kuchař číšník Kuchař číšník. KČB H/01 Kuchař - číšník Kuchař H/01 Kuchař číšník Číšník. KA H/001 Kadeřník Kadeřník 8

9 . NS L/51 Podnikání Podnikání 3. IZ 36-5-H/01 Instalatér Instalatér H/01 Zedník Zedník 3. AM E 3-68-H/01 Mechanik opravář Automechanik motorových vozidel 6-51-H/0 Elektrikář silnoproud Elektrikář 3. OT H/01 Opravář zemědělských Opravář strojů zemědělských strojů H/01 Truhlář Truhlář 3. KČK H/01 Kuchař číšník Kuchař číšník H/01 Kadeřník Kadeřník 3. KČB H/01 Kuchař číšník Kuchař H/01 Kuchař - číšník Číšník 3. TE H/01 Tesař Tesař 3. KP E/01 Stravovací Stravovací a ubytovací sluţby a ubytovací práce 3. NSD L/51 Podnikání (dálkové) Podnikání Komentář Ve školním roce 013/014 došlo k velkému úbytku ţáků. Byly provedeny úpravy v organizaci víceoborových tříd, a tím došlo ke zvýšení počtu ţáků na třídu. Dá se říci, ţe rok 013/014 je přelomový, škola neposkytuje vzdělání v oborech kategorie L, pouze v nástavbovém studiu. 9

10 IV. Personální zabezpečení činnosti školy Počty pracovníků ve školním roce 01/013 Pracovní pozice Fyzický počet Evidenční počet přepočtený Učitelé 39 (38%) 37,81 Učitelé odborného výcviku 34 (34%) 33,110 Vychovatelé 0 0 THP 11 (11%) 10,50 Dělníci 17 (17%) 16,800 Fyzické stavy celkem: ,0 Počty pracovníků ve školním roce 0013/014 Pracovní pozice Fyzický počet Evidenční počet přepočtený Učitelé 33 (37%) 31,860 Učitelé odborného výcviku 31 (35%) 9,780 Vychovatelé 0 0 THP 11 (1%) 11,00 Dělníci 14 (16%) 14,110 Fyzické stavy celkem: 89 86,750 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví ve školním roce 01/013 Věk Muţi Ţeny Celkem % , , , , , ,86 Celkem: % 39, 60,78 100,00 10

11 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví ve školním roce 013/014 Věk Muţi Ţeny Celkem % , , , , , ,75 Celkem: % 39,33 60,67 100,00 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví ve školním roce 013/014 Dosaţené vzdělání Muţi Ţeny Celkem % Základní ,61 Střední s výučním listem ,61 Střední s maturitní zkouškou (G) 1 3 3,37 Střední s maturitní zkouškou ,97 Vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,44 Celkem ,00 Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let 14 15,73 do 10 let 34 38,1 do 15 let 1 13,48 do 0 let 6 6,74 nad 0 let 3 5,84 Celkem ,00 11

12 Fluktuace zaměstnanců během školního roku 013/014 Fluktuace celkem Počet přijatých pracovních poměrů: 4 Počet ukončených pracovních poměrů: - z toho dohoda - z toho výpověď 5 písm. c) nadbytečnost, organizační změny - z toho skončení PPV na dobu určitou uplynutím sjednané doby - z toho zrušení PPV ve zkušební době - z toho výpověď zaměstnance - z toho úmrtím Komentář Provedenými organizačními změnami v souvislosti se sníţením počtu ţáků došlo ke sníţení počtu pracovníků školy. Všechny změny byly projednány s odborovými organizacemi. Pedagogický sbor stárne, protoţe nepřijímáme nové mladé kolegy. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/004 Sb. o pedagogických pracovnících k Učitel Fyzické osoby Přepočtený počet Bez kvalifikace (fyzické osoby) Všeobecně vzdělávací předměty 0 18,881 1 Odborné předměty 19 19,048 1 Odborný výcvik 33 3,800 5 Celkem 7 70,79 7 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/004 Sb. o pedagogických pracovnících k Učitel Fyzické osoby Přepočtený počet Bez kvalifikace (fyzické osoby) Všeobecně vzdělávací předměty 19 18,39 1 Odborné předměty 14 13,468 1 Odborný výcvik 31 9,780 Celkem 64 61,

13 V. Přijímací řízení Protokol o přijímacím řízení do oborů vzdělání pro školní rok 014/015 Termíny podání přihlášky: 15. březen 014 denní forma 0. březen 014 nástavbové studium Členové přijímací komise ředitelka zástupkyně ředitelky - statutární zástupce ředitelky pro odborný výcvik učitel střední školy sekretářka ředitelky Kritéria pro přijetí ke vzdělávání do oborů vzdělání kategorie E, H 1. Ukončená povinná školní docházka. Souhlasné vyjádření lékaře L/51 Podnikání denní a dálková forma 1. Ukončené střední vzdělání s výučním listem, nejpozději k Prospěch v SOU 1. kolo přijímacího řízení Počet přihlášek k Kód oboru Název oboru vzdělání Počet přijatých Počet odevzdaných ZL 3-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/0 Elektrikář - silnoproud H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník (kuchař) H/01 Kuchař - číšník (číšník) H/01 Prodavač H/01 Kadeřník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby E/01 Zednické práce 5 0 Celkem

14 64-41-L/51 Podnikání (denní) 5 ZL se neodevzdávají L/51 Podnikání (dálkové) 3 ZL se neodevzdávají Celkem 8 Kód oboru Název oboru vzdělání Počet nepřijatých uchazečů Počet odvolání 3-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/0 Elektrikář-silnoproud H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař-číšník H/01 Kadeřník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby L/51 Zednické práce 1 0 Celkem 5 0 Počet přijatých uchazečů do 1. ročníků a odevzdaných zápisových lístků k včetně opakujících 1. ročník Kód oboru Název oboru vzdělání Počet ţáků 3-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/0 Elektrikář - silnoproud 6-57-H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Zedník H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař - číšník H/01 Kadeřník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby L/54 Podnikání (denní) L/54 Podnikání (dálkové) 19 Celkem denní forma vzdělávání 1 Počet správních řízení - přijímací řízení pro školní rok 014/015 Rozhodnutí Počet Odvolání Kladně vyřízeno Přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku Přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníku 45 0 Nepřijetí ke vzdělávání (autoremedura) Komentář Přijímací řízení bylo realizováno v souladu se zákonem č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 14

15 a nařízením vlády č.11/010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Škola nekoná přijímací zkoušky. Ţáci nastupují ke studiu v průběhu celého měsíce září. Uchazeči, kteří přicházejí odjinud, nemají povědomí o zápisových listech. Ţáci nastoupí ke studiu a jiţ druhý den ţádají o ukončení studia z důvodu přestupu na jinou školu. Setkáváme se s případy, kdy ţák nastoupí na jinou školu a neoznámí tuto skutečnost. Stále větší počet uchazečů nechá vyřízení přijetí do školy na začátek září. Situace je velmi napjatá, uchazečům chybí některé doklady nebo nemají správně vyplněnou přihlášku, tím se doba pro vydání rozhodnutí prodluţuje. 15

16 Profilová Společná Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace VI. Výsledky vzdělávání ţáků Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 013/014 Přehled výsledků MZ v termínu jarním - květen 014 Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch L/51 Podnikání ,64 ČJ L/51 Podnikání - dálkové , L/54 Podnikání dálkové L/51 Podnikání ,5 AJ L/51 Podnikání - dálkové L/54 Podnikání dálkové L/51 Podnikání L/51 Podnikání - dálkové ,66 M L/54 Podnikání dálkové L/01 Kosmetické sluţby L/01 Gastronomie NJ L/51Podnikání RJ L/51 Podnikání - dálkové 4 3 Ekonomika L/51 Podnikání ,75 podniku L/51 Podnikání - dálkové 1 6 6,33 Právo L/51 Podnikání , L/51 Podnikání - dálkové 1 6 6,16 Praktická zkouška L/51 Podnikání , L/51 Podnikání - dálkové 1 6 6,66 16

17 Profilová Společná Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Přehled výsledků MZ v termínu podzimním - září 014 Část Předmět Obor Ekonomika podniku Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ L/51 Podnikání , L/51 Podnikání - dálkové , L/51 Podnikání AJ L/51 Podnikání - dálkové L/54 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 6 5 4,6 M L/54 Podnikání - 3,5 dálkové NJ L/51 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání - dálkové ,33 Právo L/51 Podnikání L/51 Podnikání - dálkové , L/54 Podnikání dálkové Praktická zkouška L/51 Podnikání L/51 Podnikání - dálkové ,5 17

18 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 013/014 Obor Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch L/51 Podnikání řádný ,34 opravný , L/51 Podnikání řádný 3 0 3, ,8 - dálkové opravný 3 0 0, L/54 Podnikání - dálkové řádný opravný , L/01 Kosmetické sluţby řádný opravný 0 0 3, L/01 Gastronomie řádný opravný Poznámka: Uvádějte údaje o výsledcích jarního i podzimního termínu vyhlášeného pro daný školní rok (např. květen 014 a září 014 pro školní rok 013/014). Podle potřeby doplňte řádky. Vysvětlivky: L/01 Gastronomie Kuchař - manager (Technologie - odborný předmět) L/01 Gastronomie Číšník - manager (Stolničení - odborný předmět) DT - didaktický test PP - písemná práce ÚZ - ústní zkouška 18

19 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování ţáků Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 11 Pradědský lesní závod - Vrbno pod Pradědem, Autodílny Rieder Andělská Hora, RS Models Rýmařov, PRO SOLO Břidličná, Czasch Bruntál, Restaurace Biograf Bruntál, Městský úřad Břidličná, COPRECH Dvorce, Městský úřad Moravský Beroun, Obecní úřad Rýţoviště, Restaurace Na palubě Bruntál. Ţádná firma neposkytuje ţákům stipendium. Komentář Maturitní zkoušky proběhly bez rušivých vlivů. Maturitní komisař a předsedové maturitní komise vykonávali svou práci standardně, neshledali ţádná pochybení nebo nedodrţení právních předpisů. Po administrativní stránce je maturitní zkouška velmi náročná. Výsledky závěrečných zkoušek září 013 Obor vzdělání Počet Prospěl ţáků s vyznamenáním Prospěl Neprospěl H/01 Kuchař číšník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby H/01 Zedník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 6-57-H/01 Autoelektrikář H/0 Elektrikářsilnoproud H/01 Truhlář H/01 Tesař H/01 Opravář zemědělských strojů Celkem

20 Výsledky závěrečných zkoušek prosinec 013 Obor vzdělání Počet Prospěl ţáků s vyznamenáním Prospěl Neprospěl H/01 Kuchař číšník H/01 Autoelektrikář H/0 Elektrikářsilnoproud H/01 Truhlář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů 0 0 Celkem Výsledky závěrečných zkoušek červen 014 Obor vzdělání Počet Prospěl ţáků s vyznamenáním Prospěl Neprospěl H/01 Kuchař číšník H/01 Kadeřník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby H/01 Zedník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 6-57-H/01 Autoelektrikář H/0 Elektrikářsilnoproud H/01 Truhlář H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Instalatér H/01 Tesař 0 0 Celkem Ve školním roce 013/014 jsme se zúčastnili projektu ESF Nová závěrečná zkouška, která navazuje na projekt Kvalita I. Novou závěrečnou zkoušku nebo její část skládali všichni ţáci v oborech vzdělání kategorie H a kategorie E. V předcházejících letech jsme se zúčastnili projektu Kvalita I. Stěţejní je praktická část zkoušky, při níţ řešili ţáci úkoly za podmínek, které se blíţí realitě provozu. Závěrečné zkoušky proběhly bez závad v klidné atmosféře, bez připomínek předsedů zkušebních komisí. 0

21 Přehled prospěchu podle tříd k Znak třídy: 1 1. AME Kód a název oboru: Počet ţáků: Průměrný prospěch: Prospěli s vyzn.: Prospěli: Neprospěli: Ch - sníţená známka 3-68-H/01 Mechanik opravář (1+6) motorových vozidel, H/0 Elektrikář - silnoproud (0+1) Průměrná absence na ţáka celkem neomluvená 169,89 31,9 1. I 36-5-H/01 Instalatér 13 3, (+4) 168,61 15,5 1. OAE H/01 Opravář zemědělských strojů 17, (0+6) 175,5 6, H/01 Autoelektrikář (0+3) 1. KA H/01 Kadeřník 7, (1+3) 19,9 19,4 1. KČA H/01 Kuchař - číšník 6, (1+4) 10,53 9, H/01 Kuchař - číšník (1+4) 1. KČB H/01 Kuchař - číšník 11, (0+1) 161,08 3, E/01 Stravovací a ubytovací 3, (0+1) 38,00 18,0 1. KPZ sluţby E/01 Zednické práce 6, (4+1) 167,50 0,0 1. NS L/51 Podnikání 6, (+4) 114,50 9,4 1. NSD L/51 Podnikání (dálkové) 19 3, ročník Celkem 186, (1+38) 19,98 1,5 1

22 Znak třídy:. O. AME. AET Kód a název oboru: Počet ţáků: Průměrný prospěch: Prospěli s vyzn.: Prospěli: Neprospěli: Ch sníţená známka Průměrná absence na ţáka celkem neomluvená H/01 Opravář zemědělských strojů 0, (1+9) 186,30 47, 3-68-H/01 Mechanik opravář (4+) motorových vozidel,6 11,0 15, H/0 Elektrikář - silnoproud (1+) 6-57-H/01 Autoelektrikář (0+),49 104,6 3, H/01 Truhlář (0+3). KA H/01 Kadeřník 5, (1+5) 184,68 10,7. IZ. KČA 3. KP 3. TE. KČB. NS 36-5-H/01 Instalatér (1+5),907 01,47 55, H/01 Zedník (+) H/01 Kuchař - číšník 7, (0+5) 148,14 0, E/01 Stravovací a ubytovací 5, (1+) 107,00 50, sluţby (. ročník) H/01 Tesař (. ročník) 6, , H/01 Kuchař - číšník (1+1) H/01,789 16,53,6 Kuchař - číšník (0+4) L/51 Podnikání 3, (+1) 66,68 7,09.ročník Celkem 195, (14+43) 147,03 4,6

23 Znak třídy: Kód a název oboru: Počet ţáků: Průměrný prospěch: Prospěli s vyzn.: Prospěli: Neprospěli: Ch sníţená známka Průměrná absence na ţáka celkem neomluvená 3. IZ 3. AME 3. OT 36-5-H/01 Instalatér (0+3), H/01 Zedník (0+6) 3-68-H/01 Mechanik opravář (3+3) motorových vozidel, H/0 Elektrikář - silnoproud (+0) H/01 Opravář zemědělských (6+4) strojů,99 138,75 45,6 104,7 1,3 13,96 3,3 3. KČK 3. KČB 3. KP 3. TE 3. NSD H/01 Truhlář (3+7) H/01 Kuchař - číšník (0+),15 91,67 9, H/01 Kadeřník H/01 Kuchař - číšník (0+1) H/01, ,91 11,3 Kuchař - číšník (0+1) E/01 Stravovací a ubytovací 4 1, ,5 0 sluţby (3. ročník) H/01 Tesař (3. ročník) 6 3, (1+4) 131,67 6, L/51 Podnikání (dálkové) 10, ročník Celkem 136, (15+31) 10,50 17,7 CELKEM 517, (41+11) 18,3 1,5 3

24 Komentář Ve škole se vzdělávají ţáci s velmi slabým prospěchem ze základní školy. Příčiny úspěšnosti ţáků jsou popsány v části VII. Zpráva o činnosti školního poradenského pracoviště. Počet správních řízení podle 165 odst. školského zákona Rozhodnutí Počet Počet odvolání Individuální vzdělávací plán 1 0 Přijetí do vyššího ročníku 36 0 Opakování ročníku 3 0 Podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy 50 0 Přestup, změna oboru, přerušení vzdělávání 84 0 Uznání dosaţeného vzdělání 55 0 Celkem 78 0 Komentář Celkový počet správních řízení je srovnatelný se školním rokem 01/013. Výrazně se zvýšil počet rozhodnutí podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy, z 7 na 50 rozhodnutí. Ţáci mají problémy zejména s docházkou do vyučování. Smluvní pracoviště pro odborný výcvik ve školním roce 013/014 Gastronomické obory 1. Restaurace Slezan, Bc. Eva Kubišová, Revoluční 0, Bruntál. Hotel Montenegro, Lukáš Zifčák, Bruntál 3. Marie Svědíková, Dr. E. Beneše 50/7, Bruntál 4. Základní škola Bruntál, Okruţní 38, Bruntál 5. Kavárna, Marek Dekan, nám. Míru 8, Bruntál 6. Jana Michalčíková, Společenský dům, Ruská 14, Bruntál 7. Vyhlídka Krnov s.r.o., Výletní 674/7, Krnov 8. Bauerová kavárna, Rudolf Čada, Hobzíkova 9/3, Krnov 9. Restaurace Faraon, Tomáš Vajdík, Bruntál 10. Restaurace U Kata, Miroslav Martinek, Brothánkova 338/1, Bruntál 11. Penzion Holzberg, Světlá Hora 1. Horský hotel Brans, s.r.o., Opavská 1000, Hradec nad Moravicí 13. Restaurace Slon, Pavlína Ligurská, Krnov 14. Lenka Šimůnková, Bruntál 15. Hotel Paramon, Zdenka Tesařová, Suchá Rudná 16. ZŠ a MŠ Karlovice, příspěvková organizace 17. ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace 18. Penzion Anenská Huť, Potočná 156, Stará Ves 4

25 Sluţby 1. Veronika Pánková, Rýmařovská 1, Bruntál. Adéla Doričáková, Kadeřnictví Krnov, Opavská 51 Řemesla 1. STK START CENTRUM s.r.o., Bruntál. Aleš Rychtarský, Nádraţní 44, Bruntál 3. EKONAT-PROJEKT, o.s., Bruntál 4. Dědoch Pavel, Opavská 87/57, Rýmařov 5. AUTO-tom s.r.o., Za zámečkem 145, Praha Komentář Škola kaţdoročně spolupracuje se soukromými podnikateli. Spokojenost je oboustranná. Problémy se vyskytují, ale vzhledem k počtu ţáků jsou zanedbatelné a zatím se je vţdy podařilo vyřešit bez zásahu dalších subjektů. 5

26 VII. Prevence sociálně patologických jevů Naplňování koncepčních záměrů školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) Práce ŠPP se i v tomto školním roce zaměřila na pomoc znevýhodněným ţákům v oblasti vzdělávání, zmírňování důsledků sociálního a kulturního znevýhodnění a sniţování projevů patologického chování ve škole. V oblasti vzdělávání pracovníci ŠPP pokračovali v procesech nastartovaných v minulém školním roce týkajících se zlepšení školní úspěšnosti znevýhodněných ţáků. Tato opatření byla zpracována na začátku školního roku ve Strategii ŠPP na sniţování nedostatečností znevýhodněných ţáků SOŠ Bruntál ve školním roce 013/014 (Příloha č.1). Jejím cílem je vytvořit podmínky potřebné pro snadnější přijímání a osvojování učební látky znevýhodněnými ţáky. Jedná se nejen o vyuţívání speciálních výukových postupů, ale také o pomoc ţákům při přípravě na vyučování a k závěrečným zkouškám. V oblasti vzdělávání se největším problémem jeví poruchy smyslového vnímání, které sniţují schopnost ţáků získávat poţadovanou úroveň profesní gramotnosti. S těmito ţáky jiţ čtvrtý rok odborně pracuje psycholog se zaměřením na práci se ţáky s SPU. Mimo individuální práce se ţáky na upřesnění diagnostiky a kompenzaci poruch provádí také monitoring školní úspěšnosti znevýhodněných ţáků a konzultuje s pedagogy vhodné metody a formy práce na zlepšení jejich školní úspěšnosti. Doporučuje postupy optimalizace úspěšnosti ţáka při percepci prezentovaných údajů prostřednictvím školní tabule, vhodné metody domácí přípravy, způsob klasifikace. Jako opatření ke sniţování důsledků sociálního a kulturního znevýhodnění ŠPP organizuje výuku sociálních dovedností v rámci projektu dotovaného Městem Bruntál Učení pro ţivot. Z důvodu nepříznivé finanční situace školy byla výuka v tomto školním roce omezena pouze na ţáky 1. ročníků. ŠPP zintenzivnilo činnost v oblasti prevence patologického chování ve škole. V prosinci došlo k převedení všech ţáků školy do budovy na Krnovské ulici. Sloučením došlo k výraznému zvýšení projevů závadového chování. Bylo nutno přistoupit k razantnějším způsobům stabilizace projevů patologického chování, zejména v oblasti zneuţívání a prodeje psychotropních látek ve škole. Během měsíců se ŠPP ve spolupráci s Policií ČR Bruntál podařilo vytlačit prodej a konzumaci těchto látek mimo budovu a blízké okolí školy. Ve. pololetí byla také rozšířena práce na zlepšování třídního klimatu, sníţení projevů šikany a kyberšikany v rámci programu If- after vedeným školním psychologem. K výuce adaptivního chování byl školním psychologem pouţit program Soudní dvůr, který slouţí k uvolnění akutního napětí a sníţení nárůstu agresivity v třídních kolektivech. Oba programy jsou i prevencí šikany, případně rasové diskriminace uvnitř kolektivu. Pomáhají ţákům pochopit moţné důsledky jejich případného patologického chování. 6

27 Na zkvalitňování odborné činnosti ŠPP získává prostředky z dotačních nabídek MÚ Bruntál, jedná se o adaptační kurzy a kurzy sociálního učení. Na řešení problémů, které přesahují moţnosti pracoviště, ŠPP i nadále spolupracuje se státními orgány, institucemi a neziskovými organizacemi na území města. Optimálnímu řešení problémů ţáků napomáhá začlenění školy do městského plánu poskytování sociálních sluţeb. Členové ŠPP pracují v komisích při MÚ Bruntál Děti, mládeţ, rodina a Prevence kriminality mládeţe. Celkově lze práci ŠPP hodnotit pozitivně. Pomáháme jednotlivcům v osobních, vzdělávacích, vztahových i sociálních problémech. Daří se nám eliminovat nejhorší projevy patologického chování ve škole. Svou činností se ŠPP zasazuje o důsledné uplatňování otevřeného systému vzdělávání, aby byly poskytnuty rovné podmínky v přístupu ke vzdělávání všem ţákům, bez ohledu na jejich znevýhodnění. Rozdělení kompetencí v rámci ŠPP Vedoucí ŠPP, výchovný poradce, koordinace činnosti ŠPP Asistenti vedoucí ŠPP: - šetření ŠPP, monitoring úrovně závadového chování ve třídách oborů sluţeb, - šetření ŠPP, monitoring úrovně závadového chování ve třídách oborů řemesel Školní metodik prevence:- problematika prevence SPJ, opatření ke sniţování projevů patologického chování ţáků Školní psycholog:- oblast výchovných a výukových problémů ţáků (dále ŠPI) Školní psycholog: P (dále ŠPII)- odborná práce se ţáky se specifickými poruchami učení (dále SPU) a výukovými obtíţemi Speciální pedagog:- starost o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SpP), garant dodrţování směrnic MŠMT ohledně vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální pedagog:- speciální pedagog se zaměřením na etopedii, monitoring úrovně závadového chování, opatření na jejich sniţování u jednotlivců i třídních a pracovních kolektivů. Organizace práce ŠPP Pravidelná informace vedení školy o činnosti 1x za měsíc na poradě vedení: provádí vedoucí ŠPP. Pravidelná informace pedagog. pracovníků o plánovaných činnostech, eventuálně výsledcích činnosti ŠPP 1x za měsíc na pedagogické poradě: provádí vedoucí ŠPP, dle potřeby ŠMP, ŠP, SPP Pravidelné porady členů ŠPP vţdy na začátku měsíce, stanovení plánu práce ŠPP na měsíc a jeho organizační zabezpečení: provádí vedoucí ŠPP Porady členů ŠPP mimo předepsaných porad v případě řešení krizových situací: provádí vedoucí ŠPP Zpracování návrhů na řešení vzniklých výchovných a vzdělávacích problémů a jejich konzultace s vedením školy: provádí vedoucí ŠPP, ostatní členové ŠPP dle potřeby. 7

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava. 0. 03 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více