Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: IZO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: IZO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Říjen 014

2 Obsah I. Úvod II. Základní údaje o škole III. Přehled oborů vzdělání, kterým škola vyučovala ve školním roce 013/014 IV. Personální zabezpečení činnosti školy V. Přijímací řízení VI. VII. Výsledky vzdělávání ţáků Prevence sociálně patologických jevů VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků IX. Aktivity, soutěţe a prezentace školy na veřejnosti X. Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí XI. XII. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení XIV. XV. XVI. Předloţené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací Závěr

3 I. Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 obsahuje hodnocení a popis vývoje školy, srovnání se školním rokem 01/013. Komentář k jednotlivým částem je vţdy obrazem aktuálního stavu ve srovnání s předcházejícím školním rokem. Výroční zpráva je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 5/009 Sb. Výroční zpráva je členěna do šestnácti částí. Podklady pro výroční zprávu: Roční plán vzdělávání 013/014 Zápisy z porad vedení Zápisy z pedagogických a provozních porad Zápisy z jednání předmětových komisí a metodických komisí Zprávy třídních učitelů Zápisy z hospitační činnosti Zprávy výchovné poradkyně a školního metodika prevence Poznatky z jednání s rodiči Statistické údaje Výkazy 3

4 II. Základní údaje o škole Základní údaje Název školy: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, Bruntál do : Dukelská 5, Bruntál Druh školy: střední škola Právní forma: příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Identifikátor právnické osoby: IZO: Střední škola Školní jídelna,, Bruntál Školní jídelna výdejna, Dukelská 5, Bruntál (do ) Zřizovatel: Moravskoslezský kraj IČ: Adresa zřizovatele: 8. října 117, Ostrava Ředitelka: PaedDr. Eva Nedomlelová Telefon ředitelství: Fax: www: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb Dukelská 5/797, Bruntál do , Bruntál Domov mládeţe,, Bruntál Domov mládeţe, Dukelská 5, Bruntál, od není v provozu Školní jídelna,, Bruntál Školní jídelna výdejna, Dukelská 5, Bruntál do Odloučené pracoviště Hotel Hvězda, Zámecké náměstí 6, Bruntál Datum zápisu do rejstříku škol: Datum účinnosti posledního rozhodnutí:

5 Kapacita zařízení Střední škola Domov mládeţe Školní jídelna Školní jídelna výdejna OP Hvězda, Zámecké nám ţáků 110 lůţek strávníků 360 strávníků není stanoveno Školská rada Ve Střední odborné škole, Bruntál, příspěvkové organizaci, byla ustanovena Školská rada dne Členové školské rady ve školním roce 013/014 Zástupci jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Pavla Paseková, ředitelka, Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace Ludmila Navarová, členka komise integrovaného plánu rozvoje města Rady města Bruntál Zástupci zvolení z pedagogických pracovníků Mgr. Jolana Lolková, učitelka, předsedkyně školské rady Mgr. et Mgr. Blanka Zapletálková, učitelka Zástupci zvolení ze zákonných zástupců ţáků nebo zletilých ţáků: Lucie Schvenková, ţákyně Denisa Zifčáková, zákonný zástupce ţáků Činnost školské rady 1. zasedání školské rady se konalo dne Program: - seznámení s novými členy rady - seznámení s průběhem a výsledky doplňovacích voleb do školské rady - volba místopředsedy školské rady - projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 01/013 - projednání a schválení Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků SOŠ - diskuze a závěr. zasedání školské rady se konalo Program: - projednání a schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace ke dni diskuse a závěr 5

6 Školská rada spolupracuje s vedením školy, o své činnosti informuje veřejnost prostřednictvím Členové školské rady mají o práci zájem, zúčastňují se akcí pořádaných školou, např. soutěţí, závěrečných zkoušek a podobně. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 byla projednána a schválena Školskou radou Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace, dne Mgr. předsedkyně školské rady III. Přehled oborů vzdělání, kterým škola vyučovala ve školním roce 013/014 Přehled počtu tříd a ţáků k Počet tříd celkem: 3 Počet tříd denního studia: 9 Počet tříd dálkového studia: 3 Počet tříd podle kategorie vzdělání: E 3 H 1 L 8 Počet ţáků denní formy vzdělávání k : 70 Počet ţáků dálkové formy vzdělávání k : 88 Počet ţáků na jednu třídu denní formy vzdělávání:,50 Přehled počtu tříd a ţáků k Počet tříd celkem: 5 Počet tříd denního studia: 3 Počet tříd dálkového studia: Počet tříd podle kategorie vzdělání: E H 19 L 4 Počet ţáků denní formy vzdělávání k : 53 Počet ţáků dálkové formy vzdělávání k : 55 Počet ţáků na jednu třídu denní formy vzdělávání: 3,13 6

7 Přehled oborů vzdělání s učební osnovou nebo RVP ve školním roce 013/014 Střední vzdělání s výučním listem 3-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/0 Elektrikář silnoproud RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Autoelektrikář RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Truhlář RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Instalatér RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Tesař RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Zedník RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / E/01 Zednické práce RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j. 93 5/ H/01 Opravář zemědělských strojů RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Kuchař číšník RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / E/01 Stravovací a ubytovací sluţby RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / H/01 Kadeřník RVP vydalo MŠMT ČR dne , č.j / Střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání - denní RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č.j. 93 5/009-3, s účinností od 1. září 010 počínaje 1. ročníkem L/51 Podnikání - dálkové RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č.j. 93 5/009-3, s účinností od 1. září 010 počínaje 1. ročníkem. 7

8 Přehled tříd podle oborů vzdělání ve školním roce 013/014 Značka třídy Obory vzdělání ŠVP 1. AME 3-68-H/01 Mechanik opravář Automechanik motorových vozidel 6-51-H/0 Elektrikář silnoproud Elektrikář 1. OAE H/01 Opravář zemědělských strojů Opravář zemědělských strojů 6-57-H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář 1. I 36-5-H/01 Instalatér Instalatér 1. KČA H/01 Kuchař číšník Kuchař číšník 1. KČB H/01 Kuchař - číšník Kuchař H/01 Kuchař číšník Číšník 1. KA H/001 Kadeřník Kadeřník 1. KPZ E/01 Stravovací a ubytovací sluţby Stravovací a ubytovací práce E/01 Zednické práce Zednické práce 1. NS L/51 Podnikání Podnikání 1. NSD L/51 Podnikání - dálková forma Podnikání. IZ 36-5-H/01 Instalatér Instalatér H/01 Zedník Zedník. AME 3-68-H/01 Mechanik opravář Automechanik motorových vozidel 6-51-H/0 Elektrikář silnoproud Elektrikář. O H/01 Opravář zemědělských strojů Opravář zemědělských strojů. AET 6-57-H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář H/01 Truhlář Truhlář. KČA H/01 Kuchař číšník Kuchař číšník. KČB H/01 Kuchař - číšník Kuchař H/01 Kuchař číšník Číšník. KA H/001 Kadeřník Kadeřník 8

9 . NS L/51 Podnikání Podnikání 3. IZ 36-5-H/01 Instalatér Instalatér H/01 Zedník Zedník 3. AM E 3-68-H/01 Mechanik opravář Automechanik motorových vozidel 6-51-H/0 Elektrikář silnoproud Elektrikář 3. OT H/01 Opravář zemědělských Opravář strojů zemědělských strojů H/01 Truhlář Truhlář 3. KČK H/01 Kuchař číšník Kuchař číšník H/01 Kadeřník Kadeřník 3. KČB H/01 Kuchař číšník Kuchař H/01 Kuchař - číšník Číšník 3. TE H/01 Tesař Tesař 3. KP E/01 Stravovací Stravovací a ubytovací sluţby a ubytovací práce 3. NSD L/51 Podnikání (dálkové) Podnikání Komentář Ve školním roce 013/014 došlo k velkému úbytku ţáků. Byly provedeny úpravy v organizaci víceoborových tříd, a tím došlo ke zvýšení počtu ţáků na třídu. Dá se říci, ţe rok 013/014 je přelomový, škola neposkytuje vzdělání v oborech kategorie L, pouze v nástavbovém studiu. 9

10 IV. Personální zabezpečení činnosti školy Počty pracovníků ve školním roce 01/013 Pracovní pozice Fyzický počet Evidenční počet přepočtený Učitelé 39 (38%) 37,81 Učitelé odborného výcviku 34 (34%) 33,110 Vychovatelé 0 0 THP 11 (11%) 10,50 Dělníci 17 (17%) 16,800 Fyzické stavy celkem: ,0 Počty pracovníků ve školním roce 0013/014 Pracovní pozice Fyzický počet Evidenční počet přepočtený Učitelé 33 (37%) 31,860 Učitelé odborného výcviku 31 (35%) 9,780 Vychovatelé 0 0 THP 11 (1%) 11,00 Dělníci 14 (16%) 14,110 Fyzické stavy celkem: 89 86,750 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví ve školním roce 01/013 Věk Muţi Ţeny Celkem % , , , , , ,86 Celkem: % 39, 60,78 100,00 10

11 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví ve školním roce 013/014 Věk Muţi Ţeny Celkem % , , , , , ,75 Celkem: % 39,33 60,67 100,00 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví ve školním roce 013/014 Dosaţené vzdělání Muţi Ţeny Celkem % Základní ,61 Střední s výučním listem ,61 Střední s maturitní zkouškou (G) 1 3 3,37 Střední s maturitní zkouškou ,97 Vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,44 Celkem ,00 Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let 14 15,73 do 10 let 34 38,1 do 15 let 1 13,48 do 0 let 6 6,74 nad 0 let 3 5,84 Celkem ,00 11

12 Fluktuace zaměstnanců během školního roku 013/014 Fluktuace celkem Počet přijatých pracovních poměrů: 4 Počet ukončených pracovních poměrů: - z toho dohoda - z toho výpověď 5 písm. c) nadbytečnost, organizační změny - z toho skončení PPV na dobu určitou uplynutím sjednané doby - z toho zrušení PPV ve zkušební době - z toho výpověď zaměstnance - z toho úmrtím Komentář Provedenými organizačními změnami v souvislosti se sníţením počtu ţáků došlo ke sníţení počtu pracovníků školy. Všechny změny byly projednány s odborovými organizacemi. Pedagogický sbor stárne, protoţe nepřijímáme nové mladé kolegy. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/004 Sb. o pedagogických pracovnících k Učitel Fyzické osoby Přepočtený počet Bez kvalifikace (fyzické osoby) Všeobecně vzdělávací předměty 0 18,881 1 Odborné předměty 19 19,048 1 Odborný výcvik 33 3,800 5 Celkem 7 70,79 7 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/004 Sb. o pedagogických pracovnících k Učitel Fyzické osoby Přepočtený počet Bez kvalifikace (fyzické osoby) Všeobecně vzdělávací předměty 19 18,39 1 Odborné předměty 14 13,468 1 Odborný výcvik 31 9,780 Celkem 64 61,

13 V. Přijímací řízení Protokol o přijímacím řízení do oborů vzdělání pro školní rok 014/015 Termíny podání přihlášky: 15. březen 014 denní forma 0. březen 014 nástavbové studium Členové přijímací komise ředitelka zástupkyně ředitelky - statutární zástupce ředitelky pro odborný výcvik učitel střední školy sekretářka ředitelky Kritéria pro přijetí ke vzdělávání do oborů vzdělání kategorie E, H 1. Ukončená povinná školní docházka. Souhlasné vyjádření lékaře L/51 Podnikání denní a dálková forma 1. Ukončené střední vzdělání s výučním listem, nejpozději k Prospěch v SOU 1. kolo přijímacího řízení Počet přihlášek k Kód oboru Název oboru vzdělání Počet přijatých Počet odevzdaných ZL 3-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/0 Elektrikář - silnoproud H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař - číšník H/01 Kuchař - číšník (kuchař) H/01 Kuchař - číšník (číšník) H/01 Prodavač H/01 Kadeřník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby E/01 Zednické práce 5 0 Celkem

14 64-41-L/51 Podnikání (denní) 5 ZL se neodevzdávají L/51 Podnikání (dálkové) 3 ZL se neodevzdávají Celkem 8 Kód oboru Název oboru vzdělání Počet nepřijatých uchazečů Počet odvolání 3-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/0 Elektrikář-silnoproud H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař-číšník H/01 Kadeřník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby L/51 Zednické práce 1 0 Celkem 5 0 Počet přijatých uchazečů do 1. ročníků a odevzdaných zápisových lístků k včetně opakujících 1. ročník Kód oboru Název oboru vzdělání Počet ţáků 3-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/0 Elektrikář - silnoproud 6-57-H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Zedník H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař - číšník H/01 Kadeřník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby L/54 Podnikání (denní) L/54 Podnikání (dálkové) 19 Celkem denní forma vzdělávání 1 Počet správních řízení - přijímací řízení pro školní rok 014/015 Rozhodnutí Počet Odvolání Kladně vyřízeno Přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku Přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníku 45 0 Nepřijetí ke vzdělávání (autoremedura) Komentář Přijímací řízení bylo realizováno v souladu se zákonem č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 14

15 a nařízením vlády č.11/010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Škola nekoná přijímací zkoušky. Ţáci nastupují ke studiu v průběhu celého měsíce září. Uchazeči, kteří přicházejí odjinud, nemají povědomí o zápisových listech. Ţáci nastoupí ke studiu a jiţ druhý den ţádají o ukončení studia z důvodu přestupu na jinou školu. Setkáváme se s případy, kdy ţák nastoupí na jinou školu a neoznámí tuto skutečnost. Stále větší počet uchazečů nechá vyřízení přijetí do školy na začátek září. Situace je velmi napjatá, uchazečům chybí některé doklady nebo nemají správně vyplněnou přihlášku, tím se doba pro vydání rozhodnutí prodluţuje. 15

16 Profilová Společná Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace VI. Výsledky vzdělávání ţáků Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 013/014 Přehled výsledků MZ v termínu jarním - květen 014 Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch L/51 Podnikání ,64 ČJ L/51 Podnikání - dálkové , L/54 Podnikání dálkové L/51 Podnikání ,5 AJ L/51 Podnikání - dálkové L/54 Podnikání dálkové L/51 Podnikání L/51 Podnikání - dálkové ,66 M L/54 Podnikání dálkové L/01 Kosmetické sluţby L/01 Gastronomie NJ L/51Podnikání RJ L/51 Podnikání - dálkové 4 3 Ekonomika L/51 Podnikání ,75 podniku L/51 Podnikání - dálkové 1 6 6,33 Právo L/51 Podnikání , L/51 Podnikání - dálkové 1 6 6,16 Praktická zkouška L/51 Podnikání , L/51 Podnikání - dálkové 1 6 6,66 16

17 Profilová Společná Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Přehled výsledků MZ v termínu podzimním - září 014 Část Předmět Obor Ekonomika podniku Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ L/51 Podnikání , L/51 Podnikání - dálkové , L/51 Podnikání AJ L/51 Podnikání - dálkové L/54 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 6 5 4,6 M L/54 Podnikání - 3,5 dálkové NJ L/51 Podnikání L/51 Podnikání L/51 Podnikání - dálkové ,33 Právo L/51 Podnikání L/51 Podnikání - dálkové , L/54 Podnikání dálkové Praktická zkouška L/51 Podnikání L/51 Podnikání - dálkové ,5 17

18 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 013/014 Obor Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch L/51 Podnikání řádný ,34 opravný , L/51 Podnikání řádný 3 0 3, ,8 - dálkové opravný 3 0 0, L/54 Podnikání - dálkové řádný opravný , L/01 Kosmetické sluţby řádný opravný 0 0 3, L/01 Gastronomie řádný opravný Poznámka: Uvádějte údaje o výsledcích jarního i podzimního termínu vyhlášeného pro daný školní rok (např. květen 014 a září 014 pro školní rok 013/014). Podle potřeby doplňte řádky. Vysvětlivky: L/01 Gastronomie Kuchař - manager (Technologie - odborný předmět) L/01 Gastronomie Číšník - manager (Stolničení - odborný předmět) DT - didaktický test PP - písemná práce ÚZ - ústní zkouška 18

19 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování ţáků Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 11 Pradědský lesní závod - Vrbno pod Pradědem, Autodílny Rieder Andělská Hora, RS Models Rýmařov, PRO SOLO Břidličná, Czasch Bruntál, Restaurace Biograf Bruntál, Městský úřad Břidličná, COPRECH Dvorce, Městský úřad Moravský Beroun, Obecní úřad Rýţoviště, Restaurace Na palubě Bruntál. Ţádná firma neposkytuje ţákům stipendium. Komentář Maturitní zkoušky proběhly bez rušivých vlivů. Maturitní komisař a předsedové maturitní komise vykonávali svou práci standardně, neshledali ţádná pochybení nebo nedodrţení právních předpisů. Po administrativní stránce je maturitní zkouška velmi náročná. Výsledky závěrečných zkoušek září 013 Obor vzdělání Počet Prospěl ţáků s vyznamenáním Prospěl Neprospěl H/01 Kuchař číšník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby H/01 Zedník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 6-57-H/01 Autoelektrikář H/0 Elektrikářsilnoproud H/01 Truhlář H/01 Tesař H/01 Opravář zemědělských strojů Celkem

20 Výsledky závěrečných zkoušek prosinec 013 Obor vzdělání Počet Prospěl ţáků s vyznamenáním Prospěl Neprospěl H/01 Kuchař číšník H/01 Autoelektrikář H/0 Elektrikářsilnoproud H/01 Truhlář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů 0 0 Celkem Výsledky závěrečných zkoušek červen 014 Obor vzdělání Počet Prospěl ţáků s vyznamenáním Prospěl Neprospěl H/01 Kuchař číšník H/01 Kadeřník E/01 Stravovací a ubytovací sluţby H/01 Zedník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 6-57-H/01 Autoelektrikář H/0 Elektrikářsilnoproud H/01 Truhlář H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Instalatér H/01 Tesař 0 0 Celkem Ve školním roce 013/014 jsme se zúčastnili projektu ESF Nová závěrečná zkouška, která navazuje na projekt Kvalita I. Novou závěrečnou zkoušku nebo její část skládali všichni ţáci v oborech vzdělání kategorie H a kategorie E. V předcházejících letech jsme se zúčastnili projektu Kvalita I. Stěţejní je praktická část zkoušky, při níţ řešili ţáci úkoly za podmínek, které se blíţí realitě provozu. Závěrečné zkoušky proběhly bez závad v klidné atmosféře, bez připomínek předsedů zkušebních komisí. 0

21 Přehled prospěchu podle tříd k Znak třídy: 1 1. AME Kód a název oboru: Počet ţáků: Průměrný prospěch: Prospěli s vyzn.: Prospěli: Neprospěli: Ch - sníţená známka 3-68-H/01 Mechanik opravář (1+6) motorových vozidel, H/0 Elektrikář - silnoproud (0+1) Průměrná absence na ţáka celkem neomluvená 169,89 31,9 1. I 36-5-H/01 Instalatér 13 3, (+4) 168,61 15,5 1. OAE H/01 Opravář zemědělských strojů 17, (0+6) 175,5 6, H/01 Autoelektrikář (0+3) 1. KA H/01 Kadeřník 7, (1+3) 19,9 19,4 1. KČA H/01 Kuchař - číšník 6, (1+4) 10,53 9, H/01 Kuchař - číšník (1+4) 1. KČB H/01 Kuchař - číšník 11, (0+1) 161,08 3, E/01 Stravovací a ubytovací 3, (0+1) 38,00 18,0 1. KPZ sluţby E/01 Zednické práce 6, (4+1) 167,50 0,0 1. NS L/51 Podnikání 6, (+4) 114,50 9,4 1. NSD L/51 Podnikání (dálkové) 19 3, ročník Celkem 186, (1+38) 19,98 1,5 1

22 Znak třídy:. O. AME. AET Kód a název oboru: Počet ţáků: Průměrný prospěch: Prospěli s vyzn.: Prospěli: Neprospěli: Ch sníţená známka Průměrná absence na ţáka celkem neomluvená H/01 Opravář zemědělských strojů 0, (1+9) 186,30 47, 3-68-H/01 Mechanik opravář (4+) motorových vozidel,6 11,0 15, H/0 Elektrikář - silnoproud (1+) 6-57-H/01 Autoelektrikář (0+),49 104,6 3, H/01 Truhlář (0+3). KA H/01 Kadeřník 5, (1+5) 184,68 10,7. IZ. KČA 3. KP 3. TE. KČB. NS 36-5-H/01 Instalatér (1+5),907 01,47 55, H/01 Zedník (+) H/01 Kuchař - číšník 7, (0+5) 148,14 0, E/01 Stravovací a ubytovací 5, (1+) 107,00 50, sluţby (. ročník) H/01 Tesař (. ročník) 6, , H/01 Kuchař - číšník (1+1) H/01,789 16,53,6 Kuchař - číšník (0+4) L/51 Podnikání 3, (+1) 66,68 7,09.ročník Celkem 195, (14+43) 147,03 4,6

23 Znak třídy: Kód a název oboru: Počet ţáků: Průměrný prospěch: Prospěli s vyzn.: Prospěli: Neprospěli: Ch sníţená známka Průměrná absence na ţáka celkem neomluvená 3. IZ 3. AME 3. OT 36-5-H/01 Instalatér (0+3), H/01 Zedník (0+6) 3-68-H/01 Mechanik opravář (3+3) motorových vozidel, H/0 Elektrikář - silnoproud (+0) H/01 Opravář zemědělských (6+4) strojů,99 138,75 45,6 104,7 1,3 13,96 3,3 3. KČK 3. KČB 3. KP 3. TE 3. NSD H/01 Truhlář (3+7) H/01 Kuchař - číšník (0+),15 91,67 9, H/01 Kadeřník H/01 Kuchař - číšník (0+1) H/01, ,91 11,3 Kuchař - číšník (0+1) E/01 Stravovací a ubytovací 4 1, ,5 0 sluţby (3. ročník) H/01 Tesař (3. ročník) 6 3, (1+4) 131,67 6, L/51 Podnikání (dálkové) 10, ročník Celkem 136, (15+31) 10,50 17,7 CELKEM 517, (41+11) 18,3 1,5 3

24 Komentář Ve škole se vzdělávají ţáci s velmi slabým prospěchem ze základní školy. Příčiny úspěšnosti ţáků jsou popsány v části VII. Zpráva o činnosti školního poradenského pracoviště. Počet správních řízení podle 165 odst. školského zákona Rozhodnutí Počet Počet odvolání Individuální vzdělávací plán 1 0 Přijetí do vyššího ročníku 36 0 Opakování ročníku 3 0 Podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy 50 0 Přestup, změna oboru, přerušení vzdělávání 84 0 Uznání dosaţeného vzdělání 55 0 Celkem 78 0 Komentář Celkový počet správních řízení je srovnatelný se školním rokem 01/013. Výrazně se zvýšil počet rozhodnutí podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy, z 7 na 50 rozhodnutí. Ţáci mají problémy zejména s docházkou do vyučování. Smluvní pracoviště pro odborný výcvik ve školním roce 013/014 Gastronomické obory 1. Restaurace Slezan, Bc. Eva Kubišová, Revoluční 0, Bruntál. Hotel Montenegro, Lukáš Zifčák, Bruntál 3. Marie Svědíková, Dr. E. Beneše 50/7, Bruntál 4. Základní škola Bruntál, Okruţní 38, Bruntál 5. Kavárna, Marek Dekan, nám. Míru 8, Bruntál 6. Jana Michalčíková, Společenský dům, Ruská 14, Bruntál 7. Vyhlídka Krnov s.r.o., Výletní 674/7, Krnov 8. Bauerová kavárna, Rudolf Čada, Hobzíkova 9/3, Krnov 9. Restaurace Faraon, Tomáš Vajdík, Bruntál 10. Restaurace U Kata, Miroslav Martinek, Brothánkova 338/1, Bruntál 11. Penzion Holzberg, Světlá Hora 1. Horský hotel Brans, s.r.o., Opavská 1000, Hradec nad Moravicí 13. Restaurace Slon, Pavlína Ligurská, Krnov 14. Lenka Šimůnková, Bruntál 15. Hotel Paramon, Zdenka Tesařová, Suchá Rudná 16. ZŠ a MŠ Karlovice, příspěvková organizace 17. ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace 18. Penzion Anenská Huť, Potočná 156, Stará Ves 4

25 Sluţby 1. Veronika Pánková, Rýmařovská 1, Bruntál. Adéla Doričáková, Kadeřnictví Krnov, Opavská 51 Řemesla 1. STK START CENTRUM s.r.o., Bruntál. Aleš Rychtarský, Nádraţní 44, Bruntál 3. EKONAT-PROJEKT, o.s., Bruntál 4. Dědoch Pavel, Opavská 87/57, Rýmařov 5. AUTO-tom s.r.o., Za zámečkem 145, Praha Komentář Škola kaţdoročně spolupracuje se soukromými podnikateli. Spokojenost je oboustranná. Problémy se vyskytují, ale vzhledem k počtu ţáků jsou zanedbatelné a zatím se je vţdy podařilo vyřešit bez zásahu dalších subjektů. 5

26 VII. Prevence sociálně patologických jevů Naplňování koncepčních záměrů školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) Práce ŠPP se i v tomto školním roce zaměřila na pomoc znevýhodněným ţákům v oblasti vzdělávání, zmírňování důsledků sociálního a kulturního znevýhodnění a sniţování projevů patologického chování ve škole. V oblasti vzdělávání pracovníci ŠPP pokračovali v procesech nastartovaných v minulém školním roce týkajících se zlepšení školní úspěšnosti znevýhodněných ţáků. Tato opatření byla zpracována na začátku školního roku ve Strategii ŠPP na sniţování nedostatečností znevýhodněných ţáků SOŠ Bruntál ve školním roce 013/014 (Příloha č.1). Jejím cílem je vytvořit podmínky potřebné pro snadnější přijímání a osvojování učební látky znevýhodněnými ţáky. Jedná se nejen o vyuţívání speciálních výukových postupů, ale také o pomoc ţákům při přípravě na vyučování a k závěrečným zkouškám. V oblasti vzdělávání se největším problémem jeví poruchy smyslového vnímání, které sniţují schopnost ţáků získávat poţadovanou úroveň profesní gramotnosti. S těmito ţáky jiţ čtvrtý rok odborně pracuje psycholog se zaměřením na práci se ţáky s SPU. Mimo individuální práce se ţáky na upřesnění diagnostiky a kompenzaci poruch provádí také monitoring školní úspěšnosti znevýhodněných ţáků a konzultuje s pedagogy vhodné metody a formy práce na zlepšení jejich školní úspěšnosti. Doporučuje postupy optimalizace úspěšnosti ţáka při percepci prezentovaných údajů prostřednictvím školní tabule, vhodné metody domácí přípravy, způsob klasifikace. Jako opatření ke sniţování důsledků sociálního a kulturního znevýhodnění ŠPP organizuje výuku sociálních dovedností v rámci projektu dotovaného Městem Bruntál Učení pro ţivot. Z důvodu nepříznivé finanční situace školy byla výuka v tomto školním roce omezena pouze na ţáky 1. ročníků. ŠPP zintenzivnilo činnost v oblasti prevence patologického chování ve škole. V prosinci došlo k převedení všech ţáků školy do budovy na Krnovské ulici. Sloučením došlo k výraznému zvýšení projevů závadového chování. Bylo nutno přistoupit k razantnějším způsobům stabilizace projevů patologického chování, zejména v oblasti zneuţívání a prodeje psychotropních látek ve škole. Během měsíců se ŠPP ve spolupráci s Policií ČR Bruntál podařilo vytlačit prodej a konzumaci těchto látek mimo budovu a blízké okolí školy. Ve. pololetí byla také rozšířena práce na zlepšování třídního klimatu, sníţení projevů šikany a kyberšikany v rámci programu If- after vedeným školním psychologem. K výuce adaptivního chování byl školním psychologem pouţit program Soudní dvůr, který slouţí k uvolnění akutního napětí a sníţení nárůstu agresivity v třídních kolektivech. Oba programy jsou i prevencí šikany, případně rasové diskriminace uvnitř kolektivu. Pomáhají ţákům pochopit moţné důsledky jejich případného patologického chování. 6

27 Na zkvalitňování odborné činnosti ŠPP získává prostředky z dotačních nabídek MÚ Bruntál, jedná se o adaptační kurzy a kurzy sociálního učení. Na řešení problémů, které přesahují moţnosti pracoviště, ŠPP i nadále spolupracuje se státními orgány, institucemi a neziskovými organizacemi na území města. Optimálnímu řešení problémů ţáků napomáhá začlenění školy do městského plánu poskytování sociálních sluţeb. Členové ŠPP pracují v komisích při MÚ Bruntál Děti, mládeţ, rodina a Prevence kriminality mládeţe. Celkově lze práci ŠPP hodnotit pozitivně. Pomáháme jednotlivcům v osobních, vzdělávacích, vztahových i sociálních problémech. Daří se nám eliminovat nejhorší projevy patologického chování ve škole. Svou činností se ŠPP zasazuje o důsledné uplatňování otevřeného systému vzdělávání, aby byly poskytnuty rovné podmínky v přístupu ke vzdělávání všem ţákům, bez ohledu na jejich znevýhodnění. Rozdělení kompetencí v rámci ŠPP Vedoucí ŠPP, výchovný poradce, koordinace činnosti ŠPP Asistenti vedoucí ŠPP: - šetření ŠPP, monitoring úrovně závadového chování ve třídách oborů sluţeb, - šetření ŠPP, monitoring úrovně závadového chování ve třídách oborů řemesel Školní metodik prevence:- problematika prevence SPJ, opatření ke sniţování projevů patologického chování ţáků Školní psycholog:- oblast výchovných a výukových problémů ţáků (dále ŠPI) Školní psycholog: P (dále ŠPII)- odborná práce se ţáky se specifickými poruchami učení (dále SPU) a výukovými obtíţemi Speciální pedagog:- starost o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SpP), garant dodrţování směrnic MŠMT ohledně vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální pedagog:- speciální pedagog se zaměřením na etopedii, monitoring úrovně závadového chování, opatření na jejich sniţování u jednotlivců i třídních a pracovních kolektivů. Organizace práce ŠPP Pravidelná informace vedení školy o činnosti 1x za měsíc na poradě vedení: provádí vedoucí ŠPP. Pravidelná informace pedagog. pracovníků o plánovaných činnostech, eventuálně výsledcích činnosti ŠPP 1x za měsíc na pedagogické poradě: provádí vedoucí ŠPP, dle potřeby ŠMP, ŠP, SPP Pravidelné porady členů ŠPP vţdy na začátku měsíce, stanovení plánu práce ŠPP na měsíc a jeho organizační zabezpečení: provádí vedoucí ŠPP Porady členů ŠPP mimo předepsaných porad v případě řešení krizových situací: provádí vedoucí ŠPP Zpracování návrhů na řešení vzniklých výchovných a vzdělávacích problémů a jejich konzultace s vedením školy: provádí vedoucí ŠPP, ostatní členové ŠPP dle potřeby. 7

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 6 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Říjen 014 Obsah I. Úvod II. Základní údaje o škole III. Přehled

Více

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace IČO: 13 643 479 IZO: 600 016 226 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Říjen 2015 1 Obsah I. Úvod II. Základní údaje o škole III.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016.

Výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016. Výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016. V souladu s ustanovením 60 odst. 16 a 183 odst. 2 zákona č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1810/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1810/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1810/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 13643479 Identifikátor

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více