NEPŘEHLÉDNĚTE KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK"

Transkript

1 NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty zde však určitě najdou učitelé všech základních škol KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK 9. května V Plzni byly zahájeny výstavy figurálních prací studentů a pedagogů FIGURAMA 05. Pořádá je Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Expozice potrvá do 26. května. Máš to správně, Vonásku. A teď nám ještě řekni, která politická strana má nejblíže k této myšlence. KRESBA: MILAN KOCMÁNEK Zvyšovat počty míst na gymnáziích, či nezvyšovat? Podpora gymnázií a lyceí není ojedinělý krok, ale je součástí vzdělávací politiky České republiky, stejně jako jsou například státní maturity, či rámcové vzdělávací programy, řekla ministryně školství Petra Buzková. Ministerstvo školství na rozšíření počtu míst na gymnáziích či lyceích proto slibuje 25 tisíc korun na každého žáka. Celý program je rozdělen na dva roky a týká se nejen gymnázií, ale i dalších středních škol, které budou schopny transformovat svůj vzdělávací program a všeobecně vzdělávací předměty posílí tak, aby se vyrovnaly gymnáziím. A proč je ministerstvo školství pro rozšíření právě gymnázií? Důvodů je hned několik. Roste potřeba kvalifikované práce, lidé se musejí stále častěji rekvalifikovat, na trhu začínají také chybět absolventi matematicko-fyzikálních fakult, ČVUT i dalších technických oborů. Tyto školy jsou však schopni vystudovat jen ti, kteří mají dobrý základ ze střední školy, tj. studenti gymnázií. Proto by se jejich počet měl zvyšovat. Zároveň tak bude uspokojena i poptávka po tomto typu školy. Navíc, podle slov místopředsedy vlády pro ekonomiku Jiřího Havla, je studium všeobecně zaměřené školy levnější než odborné. Argumenty jsou to jistě závažné a lze s nimi jen souhlasit. Argumentů proti se ale bezpochyby najde také dost. Podle mnohých ředitelů gymnázií je nejdůležitější ten, že úroveň gymnázií poklesne. Budeme-li muset přijímat větší množství studentů, budeme nuceni snižovat požadavky na jejich schopnosti. S rozšiřováním počtu míst na gymnáziích nesouhlasí ani ředitelé dalších středních škol. Podle nich dojde nejen k poklesu úrovně gymnazijního vzdělání, ale sníží se úroveň i jejich studentů. Budeme vybírat již z přebraného. Ani nyní není naše situace již moc dobrá. Jejich názory jistě také nelze přehlížet. Kdo však má pravdu? Těžko soudit. Přesto jsem přesvědčena, že všeobecné vzdělání nemůže nikomu ublížit. Řešení, které nabízí ministerstvo školství, ať se rozhodne kraj, zda bude počty míst na gymnáziích zvyšovat, či nikoliv, je jistě dobré. Lepší by snad bylo jen prodloužit povinnou školní docházku o několik let, například do osmnácti, a teprve pak žáky přijímat do středních škol. Řešení možná lepší, ale pravděpodobně neufinancovatelné. OLGA ŠEDIVÁ 10. května Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík se spolu s dalšími zástupci ČMKOS sešel s premiérem vlády Jiřím Paroubkem. Společně jednali o novém zákoníku práce, důchodové reformě i některých pracovněprávních otázkách. 10. května Seminář k odborové problematice zahájil zasedání oblastní rady ČMOS pracovníků školství v Ostravě. Na programu byly nejen odborové otázky, ale také vše, co se týká regionálního školství. Po jeho ukončení následovalo zasedání oblastní rady, na kterém místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství Markéta Vondráčková mimo jiné poděkovala všem přítomným za jejich aktivní práci pro odbory května Příprava V. sjezdu ČMOS pracovníků školství, volby a volební programy politických stran, problematika regionálního právního poradenství, pracovněprávní otázky, spolupráce se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, to vše a mnohé další budou projednávat předsedové oblastních rad a předsedové republikových výborů profesních sekcí, kteří se sejdou v Čelákovicích. Jen málokteří chtějí svobodu, většina chce spravedlivé pány! Sallustius

2 2 Svatý týden je za dveřmi. Studenti čtvrtých ročníků středních škol jdou do finále. Přejeme jim i jejich vyučujícím, ať se jim u maturitních zkoušek daří. FOTO: STANISLAV JUGA prezident jmenoval nové profesory Prezident Václav Klaus předal minulý týden v pražském Karolinu jmenovací dekrety 91 novým profesorům vysokých škol. Popřál jim k nejvyššímu akademickému titulu a poznamenal, že je spojen také s velkou dávkou odpovědnosti. Dosáhnout tohoto titulu je snem akademických pracovníků, uvedl. Novým profesorům popřál úspěch, vážnost a respekt. Přál by si, aby jejich hlas zněl v této trochu trivializované době, je to prý zapotřebí. Prezident nové profesory jmenoval na návrh vědeckých a uměleckých rad škol v různých oborech, například ekonomických, technických, lékařských nebo uměleckých. vzniká databáze výzkumů o dětech a mládeži Na internetu je přístupná nová databáze výzkumů, které se zabývají dětmi a mládeží. Po registraci do ní mohou instituce i jednotlivci vkládat záznamy o svých projektech. Informace může vyhledávat každý. Databázi zájemci naleznou na adrese Jde o veřejně přístupnou databázi, která bibliografickým způsobem eviduje všechny výzkumy, jejichž předmětem zájmu jsou děti a mládež. motivace je při vzdělávání nejdůležitější Výsledky žáků 9. třídy povinné školní docházky nejvíce ovlivňuje jejich motivace dosáhnout co nejvyššího vzdělání a snaha uplatnit se v zaměstnání s vysokým statusem. Vyplývá to z výsledků projektu Hodnocení úrovně vzdělávání v České republice s ohledem na krajovou diferenciaci zveřejněných Ústavem pro informace ve vzdělávání. Šetření se zabývalo faktory, které nejvíce ovlivňují výsledky žáků České republiky dosažené v mezinárodním testování PISA Z analýzy vyplývá, že výsledky žáků závisejí mnohem více na jejich motivaci a aspiracích než na zázemí či regionálních podmínkách. Žáci s vysokou motivací dokážou snadno kompenzovat nepříznivé sociální, rodinné či regionální podmínky a předstihnout své vrstevníky, kteří mají sice lepší výchozí podmínky, avšak nižší motivaci. úiv testy ke státní maturitě jsou prý plné chyb Zkušební testy státních maturit, které letos cvičně skládalo 85 procent maturantů, jsou plné chyb, napsala Mladá fronta Dnes. Odvolává se při tom na zkušenosti pedagogů i studentů. Nejčastěji jde o špatně formulované otázky a nejednoznačné odpovědi. Kromě zeměpisu našli gymnazijní profesoři chyby i v otázkách z chemie, biologie, českého jazyka nebo v občanském a společenskovědním základu. Ministryně školství Petra Buzková podle MfD přiznala, že prověrka maturitních testů nedopadla dobře. Rozhodla jsem se přijmout řadu opatření. Budou se týkat základů společenských věd, ale i celého procesu přípravy testů, uvedla. přispívat lze i na ubytování studentům mimo eu České univerzity mohou z finančních prostředků ministerstva školství poskytovat ubytovací stipendia i zahraničním studentům ze zemí mimo Evropskou unii. Loni na ně neměli nárok. Do minulého akademického roku stát dotoval vysokoškolské koleje, tzn. ty studenty, kteří v nich bydleli. Podle nového systému, platného od akademického roku 2005/2006, však dostávají příspěvek na bydlení všichni studenti, kteří splňují podmínky stipendijního řádu příslušné univerzity. Až do ledna o něj mohli žádat pouze posluchači z Česka nebo zemí Evropské unie. Nyní se tato možnost otevřela i pro studenty z třetích zemí. nápady, podněty i radost takový byl festival Letošní finále celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka v Nymburku proběhlo uplynulý víkend. Nesoutěžní akce byla přehlídkou hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení mateřských škol a předškolních zařízení z celé republiky. Ve dnech 5. a 6. května tradičně ožilo sportovní centrum na kraji Nymburka halasem dětí. Kromě bohaté série pódiových vystoupení byl hlavní program doplněn o výstavu dětských výtvarných prací, prodejní výstavu hraček a zařízení pro mateřské školy i další akce. Festival je určen všem mateřským školám včetně speciálních školek a předškolních zařízení. na veřejných univerzitách stojí měsíc studia více než tři tisíce Průměrné náklady posluchačů veřejných vysokých škol spojené se studiem byly v minulém akademické roce zhruba 3300 korun měsíčně. Výdaje jejich kolegů ze soukromých institucí byly o zhruba 5000 korun vyšší. Nejdražší je studium pro posluchače právnických fakult, zaplatí v průměru 4400 korun měsíčně. Finančně nejméně náročné jsou naopak obory společenských věd, náklady spojené se studiem zde byly o více než tisíc korun nižší. Vyplývá to z výzkumu Centra pro studium vysokého školství. Centrum provedlo výzkum na podzim roku 2004 a na jaře 2005.

3 3 MEJA zvýší jazykovou úroveň učitelů prvního stupně základních škol Od 1. září 2006 se stane cizí jazyk povinnou součástí školní výuky pro všechny děti od třetí třídy. Pro školy to znamená zvýšení nároků na počet kvalifikovaných učitelů jazyka. Vyrovnat se s novou situací pomáhá nový rozvojový program ministerstva školství nazvaný MEJA (Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ). Realizovat jej bude Národní institut pro další vzdělávání; výuka začne se začátkem nového školního roku. V současnosti jsou naplánovány dva běhy studia v rámci MEJA, pro školní roky 2006/ 2007 a 2007/2008. V prvním roce se možnost vstoupit do kurzů bude týkat především učitelů základních škol, ve druhém ale počítáme s tím, že se budou moci hlásit i učitelé základních uměleckých a mateřských škol, popisuje cíle programu Jiří Strašík, vedoucí přípravného týmu MEJA. Dvě cílové skupiny projektu Projekt je určen v první řadě těm učitelům, kteří učí nebo budou učit cizí jazyk na prvním stupni ZŠ, ale chybí jim k tomu patřičná kvalifikace, a splňují podmínku dosažené jazykové úrovně popsané jako A1 a A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Účastníci kurzů v rámci programu MEJA absolvují 150 hodin studia, z toho 120 hodin výuky metodiky a jazyka a výběrových 30 hodin výuky metodiky. Výsledkem absolvování projektu bude zvýšení úrovně jazykové kvalifikace a příprava na budoucí rozšiřující magisterské studium na vysoké škole. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení o dosažení jazykové úrovně s doložkou o dílčí kvalifikaci k výuce jazyka. Tento certifikát ale nenahrazuje vysokoškolské studium a jeho platnost je dočasná. Druhou cílovou skupinu projektu tvoří učitelé, kteří cizí jazyk neučí, nejsou úplní začátečníci, ale mají zájem se ve znalosti cizího jazyka dále zdokonalovat. Této cílové skupiny se týká kurz, který nezahrnuje výuku metodiky. Záleží ovšem na tom, jaká bude celková poptávka a zda nám kapacita programu umožní i tyto zájemce uspokojit. Počítáme, že se na ně dostane až v druhém běhu programu, dodává Jiří Strašík. Nabídka vzdělávání v programu MEJA platí pro pedagogy z celé České republiky, účast v kurzech je bezplatná. Proškolíme nejméně 1960 učitelů Za první rok by měl NIDV v programu MEJA proškolit celkem 1960 učitelů. Kvůli finančním limitům programu se NIDV rozhodlo omezit možnost účasti na projektu: z jedné školy se jazykového vzdělávání v rámci MEJA může účastnit pouze jeden učitel. Aby nedošlo k tomu, že škola o tuto možnost přijde například kvůli onemocnění přihlášeného učitele, může do přihlášky vyplnit také jméno jednoho náhradníka. Pokud se ze stejné školy bude hlásit další zájemce, systém ho automaticky odmítne. Uvidíme, jaký se ukáže být převis v poptávce. Pokud zájem ze strany škol bude velký, a to předpokládáme, MŠMT přislíbilo navýšení finančních prostředků. Potom bychom byli schopni do kurzů zařadit místo 1960 až 2300 učitelů. I tak se ale nedostane na všechny, když vezmeme v úvahu, že v celé ČR je asi 4500 základních škol, dodává Jiří Strašík. Veškeré potřebné informace učitelé získají na přehledných webových stránkách které NIDV pro program zvlášť zřídil. Zde také zájemci najdou elektronickou přihlášku; do kurzů se mohou hlásit pouze prostřednictvím online systému. Uzávěrka přihlášek je 12. května 2006 ve hodin. V týdnu od 22. do 31. května pak budou probíhat vstupní rozřazovací testy. NIDV nyní, bezprostředně po vyhlášení rozvojového programu, rozesílá do všech základních škol informační bulletin, kde se učitelé dozvědí vše potřebné o programu MEJA. Jiné možnosti jazykového vzdělávání MEJA navazuje na JAME, celonárodní program jazykového vzdělávání probíhající v předchozích letech. Kromě rozvojových programů financovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mohou učitelé navštěvovat také bezplatné jazykové kurzy v rámci tzv. národního projektu Brána jazyků, který realizujeme vlastními silami, popisuje další možnosti, které mohou učitelé využívat, Jiří Nekola, ředitel NIDV. Projekt je ze 75 procent financován z Evropského sociálního fondu. Zbylou část nákladů pokryje investice domácí. ALENA BJAČKOVÁ Národní institut pro další vzdělávání O přístupu k vysokoškolskému vzdělání Sblížícím se termínem přijímacích zkoušek na vysoké školy se opět objevují stesky na to, že kapacita vysokých škol není taková, aby každý mohl studovat obor, o který má zájem. V letošním roce, kdy přijímací zkoušky na vysoké školy budou probíhat v těsné blízkosti termínu voleb, jsou pak tyto stesky mnohem intenzivnější než v letech minulých. A navíc zaznívají i hlasy, že stát přece nemůže nikoho nutit, aby studoval to, o co nemá zájem. Míněny přitom jsou především technické obory. Řadu vznášených argumentů pro otevření vysokých škol všem zájemcům je přitom možno označit za mediálně značně oblíbené. Nemělo by nám ale uniknout, že současně jsou i značně populistické a demagogické. Tedy takové, aby se daly úspěšně využít v politických předvolebních přestřelkách. Pro úplnost je možno dodat i to, že stát také nikoho nenutí, aby studoval pro něho nezajímavé a neoblíbené technické obory. A jestliže se často hovoří o tom, že by každý měl mít možnost studovat na vysoké škole to, na co si podá přihlášku (což mnohdy bývá přece jen něco nepatrně jiného než to, pro co má reálné předpoklady), nevidím důvod, proč by se to nemělo se stejnou argumentací požadovat i v řadě dalších oborů lidských činností. Proč tedy nemůže například každý mladý fotbalista hrát v první lize? I on by v ní přece hrát chtěl, myslí si, že na ni má a pouze hra v této soutěži by mu přinášela nejen uspokojení, ale i splnění finančních požadavků. A že v první lize hraje jen 16 klubů? Tak ji rozšiřme, případně udělejme těch prvních lig víc! Ano, vím, že uvedený příklad z fotbalu je demagogický. Ale ani o píď víc, než je požadavek volného přístupu na vysoké školy. JIŘÍ ROHAN

4 4 Porušení kázně během výpovědní lhůty Jednomu ze zaměstnanců školy byla dána výpověď z organizačních důvodů. Během výpovědní doby ale tento zaměstnanec závažně porušil pracovní kázeň, což by podle našeho názoru byl důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru. Je ale vůbec možné takto pracovní poměr zrušit, když zároveň již běží výpovědní doba? Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je upraveno v 53 zákoníku práce. Tento způsob skončení pracovního poměru je výjimečný, zákoník práce tuto výjimečnou možnost dává jak zaměstnavateli ( 53), tak i zaměstnanci ( 54). Ustanovení 53 upravuje důvody a způsob okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Výčet důvodů je taxativní a jiné důvody být uplatněny nemohou. Jedním z důvodů je i porušení pracovní kázně zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem. Zákoník práce ani jiný právní předpis nevylučuje možnost okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem v době, kdy u tohoto zaměstnance běží výpovědní doba z důvodu výpovědi dané podle 46 zákoníku práce. Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů Jak jsou určeny podmínky pro možnost převedení zaměstnance na jinou práci ze zdravotních důvodů? V ustanovení 37 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, případně když dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. V písm. c) a e) odst. 1 se dále povinnost převedení na jinou práci stanoví i pro případ: NA VAŠE otázky ODPOVÍDÁ Vít Berka písm. c) je-li to nutné podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy v zájmu ochrany zdraví jiných osob před infekčními nemocemi a písm. e) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku uznán nezpůsobilým pro noční práci. Jestliže jsou splněny podmínky pro převedení na jinou práci, zaměstnavatel musí toto opatření provést a zaměstnanec musí být převeden. Podmínkou pro platné převedení je: a) dlouhodobá nezpůsobilost konat dosavadní práci ze zdravotních důvodů a b) lékařský posudek, ze kterého vyplývá jednoznačný závěr, že zaměstnanec není schopen vykonávat dosavadní práci. Nestačí tedy pouze doporučení nebo závěr lékaře, že dosavadní práce není vhodná. Musí se jednat o lékařský posudek vydaný podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Ukončení práce v době pracovní neschopnosti Může být rozvázán pracovní poměr dohodou i v době, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti? Skončení pracovního poměru dohodou upravuje 43 zákoníku práce, kde je uvedeno: (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. (2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. (3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci. Pro rozvázání pracovního poměru dohodou neplatí žádné tzv. ochranné doby, jak jsou uplatňovány v souvislosti s výpovědí ze strany zaměstnavatele (viz 48 zákoníku práce). Ani například těhotenství zaměstnankyně v době uzavření dohody není důvodem její neplatnosti, a to ani v případě ženy, která o svém těhotenství nevěděla. Proto je možné dohodou ukončit pracovní poměr i v době pracovní neschopnosti. Jedna je totiž otázka skončení pracovního poměru a druhá je otázka nároku na dávky nemocenského a tyto dvě záležitosti je třeba v praxi od sebe odlišovat. Skončení pracovního poměru totiž neznamená zánik pracovní neschopnosti, nebo dokonce zánik nároku na dávky nemocenského pojištění. Třídnice nevybuchlá munice Třídní kniha je vskutku zvláštní a ojedinělý úřední dokument. Má svou nezastupitelnou úlohu v každé škole a třídě. Zejména třídní učitel by o ní mohl vyprávět věčné zkazky. Její pečlivé vyplňování, a hlavně předepisování přináší pěkně zjitřené chvíle. Zejména v pátek odpoledne, nebo v pondělí ráno, kdy v ní musí být vše řádně připraveno, proškrtáno, vyplněno, omluveno, zapsáno, podtrženo. Jestliže svou třídní knihu miluje třídní učitel a přes víkend téměř na nic jiného nemyslí, pak k ní chová vřelý vztah i náš ředitel. S oblibou si v ní pročítá, tiše žasne a objevuje, co vše je v ní špatně vyplněno, co kde schází a která kolonka je nesprávně proškrtnuta. A pak ty omluvenky! Četba z nejmilovanějších. Třídní kniha prozrazuje zvláštní a netušené schopnosti a kouzla. Tam, kde má v daném okamžiku právě být, obvykle schází. Hledá se. Nepřetržitě a pořád ji někdo potřebuje. Před chvílí spokojeně odpočívala ve sborovně, ve své domácí přihrádce. Teď chybí. Nikdo ji neumí najít. Jenže za chvíli se nečekaně a dobrovolně objeví na stole. Čeká, až do ní příslušný učitel zapíše téma hodiny a podepíše se. Jenže právě na svůj podpis nejednou zapomíná. Pak se nehledá třídnice, ale pro změnu učitel. Kolem třídnice se vlastně pořád někdo a něco hledá. Když žáci potřebují omluvit svou neúčast ve škole, uchvátí ji na okamžik pro sebe, aby vyhledali třídního. Byť jde o úřední dokument, určený výhradně pedagogům, znají jeho slabá místa a přednosti téměř všichni žáci. Opakovaně si ji berou jako rukojmí. Zejména v období neblahého pololetního účtování, před pedagogickou radou. V tu chvíli se stává třídnice s vloženým klasifikačním archem výbušnou municí. Může potvrdit z moci úřední těžko omluvitelnou absenci a blížící se kázeňský trest. Obvykle se ztracená třídnice najde hned den po klasifikačním řádění. Znám však případ, kdy pro svůj kompromitující obsah zmizela nenávratně. Údajně skončila v kotelně, při jejímž nedůstojném Koniášově konci se někdo(?) cynicky vyhříval. To se ale pak dějí věci! Všichni jsme museli zpětně, za celý celičký rok, dopisovat všechny odučené hodiny! Za svůj heroický výkon jsme dostali od nešťastného třídního tabulku hořké čokolády. Od té doby si čas od času kopírujeme stránky třídnice pro případ obdobné nouze. Co kdyby některému studentíkovi byla zase pololetní zima? Třídnice je každodenní společník všech učitelů. Někdo ji miluje. Jiní ji nenávidí. Je tichý svědek všeho, co se ve třídě odehrává. Je prošpikovaná pikantními poznámkami o vyrušování v hodině, házení křídou a houbou, nesmazané tabuli, zakázané četbě. Je to kniha, která pečlivě a spolehlivě zaznamenává nezaměnitelnou atmosféru každé třídy. ROMAN KANTOR

5 Odbory nám pomáhají v každodenní práci Příprava republikové konference profesní sekce mateřských škol Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, to byl první bod jednání republikového výboru této sekce. Konference proběhne 19. května v Praze v Domě odborových svazů a zúčastnit by se jí měly zástupkyně sekce z jednotlivých oblastních rad. Aby splnila republiková konference svůj cíl, musí členky výboru ještě jednou oslovit všechny své kolegyně v kraji, upozornit je na termín konference a samozřejmě i na to, aby si prostudovaly všechny materiály, které se týkají mateřských škol. Předsedkyně výboru Eva Soukalová je rozesílá jak na oblastní rady, tak i těm kolegyním, které jí daly ovou adresu. Jedná se o jednotlivé dokumenty i o odpovědi na nejčastější dotazy týkající se jejich problematiky. Bylo by proto zbytečné, aby se stejné problémy řešily na konferenci. Jejím hostem sice bude, mimo jiné, i zástupce ministerstva školství, ale ten může, jak uvedla E. Soukalová, odpovídat na další, nové podněty, které denně vyplynou z praxe. A s čím že se potýkají v jednotlivých krajích? Většinou se stejnými problémy. A to jsou finance, úvazky, sloučení několika mateřských škol do jednoho velkého celku, nebo převedení mateřské školy pod základní školu, financování docházky cizinců a tzv. čtyřhodinových dětí. Jedna záležitost, jak se členky výboru shodly, je již vyřešena. Jsou to platby za cizince. Ve všech krajích byly peníze na cizince mateřským školám dorovnány. Pro letošek tudíž nebudeme mít problém a nebudeme muset rodičům říkat, že musí za své dítě zaplatit měsíčně zhruba tři tisíce korun. Jak se však bude celá situace vyvíjet v příštím roce, toť otázka. Doufejme, že dobře, uzavřela celý problém E. Soukalová. Tak jednoduché to však není u tzv. čtyřhodinových dětí. Přesto i pro financování jejich docházky lze najít východisko. Především nelze zaměňovat tyto děti s dětmi na tzv. polodenní provoz. Takové děti může mateřská škola přijímat jen tehdy, pokud má pouze polodenní provoz. Pokud ne, vezme dítě na celý den a rodiči nic nebrání v tom, aby si dítě vyzvedl v poledne. Přijímat děti, jejichž matka je na rodičovské dovolené, povinnost školy není. Proto je každá škola bere jen tehdy, pokud má dostatek místa, a jen na doplnění ve třídě. Navíc by měla škola upozornit rodiče, že pokud své dítě zapisuje na čtyři hodin do školy, je to na celý školní rok, nikoliv pouze na několik měsíců. I v případě, že matka nastoupí v průběhu školního roku do zaměstnání a dítě dosáhne čtyř let věku, nelze jeho docházku do mateřské školy prodloužit. Vše proto záleží na dohodě s rodiči. Úvazky vyučujících a jejich zařazení do platových tříd je daleko složitější záležitost. V těchto případech by měl velkou roli sehrávat i odborový svaz pracovníků školství. Pokud se zaměstnankyně nemůže se svým zaměstnavatelem dohodnout, může se s žádostí o pomoc obrátit právě na odbory. Samozřejmě jen za předpokladu, že je členkou ČMOS pracovníků školství. Odborový svaz jí může pomoci i v jiných případech, které se týkají pracovněprávní problematiky. OLGA ŠEDIVÁ Tradiční setkání 5 OROS BŘECLAV Jako každý rok i letos se uskutečnil okresní školní košt v Kloboukách. Slavnostní zahájení proběhlo v neděli 2. května 2006 v Základní škole v Kloboukách u Brna. Pořadatelé připravili pro účastníky řadu kvalitních vzorků vín z celého okresu. O zábavu se starala cimbálová muzika, byla nachystána bohatá tombola, na závěr ochutnávky byla oceněna nejlepší vína výstavy. Vy, kteří jste náš košt nestihli letos, neváhejte a příští rok určitě přijeďte. Leopold KRÁLÍK, předseda OROS OROS PRACHATICE Tak jako v minulých dvou letech, kdy se školští důchodci odboráři vypravili za zdravím a poznáním do lázní Luhačovice a Trenčianské Teplice, v tomto roce vyjeli do Lázní Mšené. Poslední březnový týden pobývali v půvabných malých, ale velmi účinných lázních, kde se setkali nejen s velmi dobrým ubytováním, dobrou stravou, ale i s pestrými a zajímavými procedurami. Masáže, koupele, slatina, parafín, cvičení v bazénu, reflexní masáže plosek nohou, čínské masáže hlavy to vše spolu s ochotným a milým zdravotnickým personálem působilo příznivě na regeneraci tělesného i duševního zdraví účastníků tohoto sedmidenního pobytu. Poznávání okolí hory Říp, hradu Budyně nad Ohří, Roudnice nad Labem a zámku v Nelahozevsi přineslo nové zážitky, na které budou všichni vzpomínat, a budou se těšit na příští zájezdy, zajišťované prachatickou oblastní radou odborového svazu pracovníků školství. Jan NIKODEM, předseda OROS Den učitelů byl pro berounskou oblastní radu již tradičně dnem setkání pracovníků školství Berounska a Hořovicka, na kterém převzalo 24 pedagogických i ostatních školských pracovníků ocenění za vynikající práci. Kritérii výběru na ocenění byla dlouholetá kvalitní práce, využívání alternativních metod ve výuce, práce při tvorbě školních vzdělávacích programů, dobrá komunikace se žáky i s jejich rodiči, organizace mimoškolních aktivit, úspěšná příprava dětí na soutěže a reprezentace školy. Učitelé, vychovatelé i zástupci nepedagogických profesí byli nominováni řediteli škol. Na návrh základních organizací po projednání se zřizovatelem byli oceněni také tři ředitelé. V letošním roce proběhla tato akce za podpory Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky. Blahopřát přišel místostarosta města Beroun Ing. Tomáš Havel. Ocenil význam tohoto setkání při posilování prestiže povolání učitele. Naše oblastní rada se však snaží své členy také seznámit s novou legislativou i všemi podzákonnými normami, které nějak školství ovlivňují. I proto jsme zorganizovali pro ředitele všech základních škol dvoudenní seminář v Novém Jáchymově. Jeho hlavním tématem byly pracovněprávní vztahy a právě nová školská legislativa. Seminář vedl PhDr. Jiří Valenta. Účastníky zajímal jednak výklad zákona, jednak jeho dopady na školní praxi. Užitečný byl oddíl věnovaný výkladu Správního řádu ve školství v podání JUDr. Zdeňky Krámské i vystoupení svazové inspektorky bezpečnosti práce Mgr. Evy Dvořáčkové k Metodickému pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT a výklad vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Všichni přítomní byli velmi spokojeni nejen s celým programem semináře, ale také s konkrétními odpověďmi na své dotazy. Jiří SIXTA předseda OROS Beroun

6 6 V souvislosti s řadou změn ve vzdělávání se vrací stále aktuální téma vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitelé škol na ně mohou získat peníze z různých zdrojů. Jedním z nich je Evropský sociální fond. Chtěl bych připomenout, že koncem března bylo ukončeno přijímání žádostí o finanční podporu v rámci druhé výzvy pro předkládání grantových projektů v rámci Opatření 3.1 operačního programu rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu. S potěšením mohu konstatovat, že bylo podáno přes pět set projektů, řada z nich se nějakým způsobem týká vzdělávání pedagogů. Je vidět, že školy a školská zařízení si na tuto možnost získat finanční prostředky k rozvoji nejrůznějších aktivit už zvykají a začínají s ní počítat. Je to dobrá zpráva, zejména z hlediska budoucnosti. Letos totiž ještě nebude možné vyhovět všem a v plném rozsahu. V druhém programovacím období však budeme mít k dispozici podstatně více peněz, což umožní zajistit podmínky pro skutečně kvalitní vzdělávání učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství kromě peněz, které jsou vázány v rozpočtu na akreditované vzdělávací programy, podporuje tuto oblast ještě dalšími nástroji. Mezi ně patří nabídka vzdělávání Národního institutu pro další vzdělávání (například jazykové vzdělávání pro učitele prvního stupně základních škol), ale i krajských institucí, tedy organizací, které se zabývají dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a které zřídily a z velké části i financují kraje. Aby jejich činnost mohla být poskytována v dostatečné kvalitě, vypisuje ministerstvo školství již druhým rokem samostatný rozvojový program pro tato zařízení. V letošním roce rozepisujeme téměř čtyřicet milionů korun deseti krajům, které požádaly o dotaci a splnily i některé další podmínky pro přiznání těchto finančních prostředků. Učitelé, a možná i krajské orgány odborového svazu, by se měli zajímat o to, co tyto instituce nabízejí, zda jim předkládané vzdělávání vyhovuje a zda odráží jejich vzdělávací potřeby. Měli by se vyjadřovat k tomu, zda jim v některých regionech podobné zařízení nechybí a proč nemají stejné možnosti dalšího vzdělávání jako v jiných krajích. Suplování nedostáváme zaplaceno Přímou pedagogickou činnost upravuje 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). K ustanovení 23 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 8a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl vydán též společný právní výklad MŠMT a ČMOS pracovníků školství. Podle 23 odst. 1 zákona je ředitel školy povinen stanovit pedagogickému pracovníkovi týdenní rozvrh hodin přímé pedagogické činnosti na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování. Ředitel školy zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným PaedDr. JAROSLAV MÜLLNER náměstek ministryně pro regionální školství Pokud některému učiteli u nás ve škole odpadne z objektivních důvodů vyučovací hodina, učí někdy později hodinu za jiného učitele. Vyučovací hodinu však nedostane zaplacenou. Je tento postup správný? svazkem obcí stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pro jednotlivé kategorie pedagogických pracovníků podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (viz 23 odst. 2 zákona). Nad takto stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti může ředitel školy pedagogickému pracovníkovi nařídit konání přímé pedagogické činnosti nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně a další hodiny s ním dohodnout (tzv. přespočetné hodiny). Přespočetnou hodinou je každá nařízená a dohodnutá hodina přímé pedagogické činnosti nad rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený pedagogickému pracovníkovi ředitelem školy (viz 23 odst. 1 a 2 zákona). Přímou pedagogickou čin- ností nad stanovený rozsah je i přímá pedagogická činnost při zastupování nepřítomného pedagogického pracovníka (suplování) 23 odst. 4 zákona. Za vykonanou přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (přespočetné hodiny) přísluší pedagogickému pracovníkovi příplatek podle 8a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodů na straně zaměstnavatele neodpracuje celý týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanovený nařízením vlády č. 75/2005 Sb., ale vykonává jiné práce v rámci pracovní smlouvy a v rámci stanovené týdenní pracovní doby, je třeba považovat rozsah hodin přímé pedagogické činnosti za splněný. Pedagogický pracovník totiž v době, kdy měl konat přímou pedagogickou činnost, vykonává (z příčin na něm nezávislých) práce související s touto činností. Jde o výkon práce sjednaný v pracovní smlouvě, a to v rámci rozvrhu pracovní doby, kdy je jeden druh činnosti nahrazen činností jinou. V případě, kdy ředitel školy zná v dostatečném předstihu důvod znemožňující pedagogickému pracovníkovi splnit stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti (například exkurze, výlety), může změnit rozvržení přímé pedagogické činnosti tak, aby nebylo nutné uplatňovat 23 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. přidělovat pedagogickému pracovníkovi přespočetné hodiny). Rozhodnutí zaměstnavatele o změnách v rozvržení přímé pedagogické činnosti musí předcházet účinnosti a realizaci Za přespočetné hodiny přísluší učiteli příplatek těchto změn, tj. že musí být provedeny a oznámeny pedagogickému pracovníkovi před začátkem příslušného týdne (viz bod 7 společného výkladu MŠMT a ČMOS PŠ z 21. února 2005). Včasné rozhodnutí o případných změnách v rozvržení pracovní doby (včetně části určené pro výkon přímé pedagogické činnosti) je podmínkou pro jednoznačné posouzení platových nároků zaměstnance a zamezuje vzniku eventuálních nejasností a sporů o těchto nárocích a o tom, v jakém pracovním režimu zaměstnanec (pedagogický pracovník) vykonává práci. Pokud zaměstnavatel nerozhodne o změně v rozvržení přímé pedagogické činnosti a pedagogický pracovník neodpracuje v týdnu z důvodů na straně zaměstnavatele hodiny přímé pedagogické činnosti, ale vykonává místo toho práce s touto činností související, považuje se rozsah přímé pedagogické činnosti v daném týdnu za splněný, jak bylo uvedeno výše, a žádné odpadlé hodiny přímé pedagogické činnosti se nenahrazují. V případě, že ředitel školy rozhodne o změně v rozvržení přímé pedagogické činnosti, nejde o přespočetné hodiny a pedagogickým pracovníkům nenáleží příplatek podle 8a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejde-li o tento případ, odměňují se hodiny přímé pedagogické činnosti vykonávané nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (tzv. přespočetné hodiny) příplatkem za přespočetné hodiny ( 8a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). ZDEŇKA KRÁMSKÁ FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady S pomocí etwinning vzniklo přes 1500 partnerství škol napříč Evropou Národní podpůrné středisko pro etwinning v České republice pořádá již 2. národní konferenci etwinning. Akce se koná 30. května 2006 v Domě techniky v Pardubicích a druhý den na ni navazuje seminář Národního institutu pro další vzdělávání na téma Využití grantů a projektů v základních a středních školách. Hlavní součástí Národní konference etwinning bude přehlídka zajímavých projektů etwinning, které realizovaly české (ale i slovenské a polské) školy v rámci evropské spolupráce prostřednictvím internetu ve školním roce 2005/2006. Obě akce budou doplněny o workshopy, kde si zájemci budou moci vyměnit zkušenosti s projekty na národní i mezinárodní úrovni. Je to příležitost dozvědět se něco víc o evropské aktivitě etwinning a dalších možnostech, jak se zapojit do mezinárodní spolupráce škol v Evropě. Aktivitu etwinning financuje Evropská komise v rámci programu elearning a mohou se do ní zapojit všechny mateřské, základní a střední školy z 28 evropských zemí (všechny země Evropská unie, Norsko, Island a Bulharsko). Školy spolupracují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tedy zejména prostřednictvím internetu, a etwinning jim k tomu poskytuje zadarmo nástroje ( , chat, diskusní fórum apod.). Partnerství napříč Evropou V současnosti je v etwinningu zaregistrováno přes Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR a Národní institut pro další vzdělávání si Vás dovolují pozvat na Národní konferenci etwinning seminář využití grantů a projektů na základních a středních školách května 2006/Pardubice, Dům techniky Organizovaný na témata: spolupráce škol v Evropě příklady mezinárodních projektů českých škol využití grantů a projektů EU na základních a středních školách ubytování: Hotel Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice ubytování (29. a ) a stravování účastníků zajištěno a hrazeno seminář je akreditován MŠMT, účastnický poplatek 400,- Kč evropských škol, které se mohou navzájem kontaktovat a domlouvat se na spolupráci. Od počátku existence této aktivity od ledna 2005 vzniklo přes 1500 partnerství napříč Evropou. Z České republiky se doposud zapojilo přes 800 škol, z nichž 160 uzavřelo partnerství s jedním nebo více zahraničními partnery. Do etwinningu se každým dnem registrují další a další evropské školy a stále vznikají nová partnerství. Evropské školy touto cestou realizují společné projekty, které jim umožňují zkvalitnit výuku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o grantový program, realizace projektu není podmíněna schvalováním žádostí, ani omezena termíny a rozsahem. Podoba projektu závisí pouze na domluvě partnerských škol. Školy, které mají zájem vstoupit do tohoto programu, se mohou zaregistrovat na evropském portálu který je k dispozici také v českém jazyce. on-line registrace: Cena pro kvalitní projekty Na Národní konferenci etwinning, která se bude konat na konci května v Pardubicích, se budou také poprvé udělovat Certifikáty kvality etwinning, tzv. Quality Label. Od začátku existence etwinning se totiž diskutuje o tom, jak podpořit kvalitní projekty v rámci této evropské aktivity. První motivací v tomto směru byly národní a evropské ceny etwinning, které se budou udělovat i nadále. Nyní se objevila další možnost, jak ocenit dobré projekty v etwinningu, a to právě Quality Label. Jedná se o certifikát, který mohou získat školy, které jsou aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce prostřednictvím internetu v rámci etwinningu. Kvalitu projektů posuzuje Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR na základě splnění evropských kritérií. Z hlediska specifik České republiky je zejména 7 hodnoceno, nakolik je projekt integrován do výuky, popřípadě jak naplňuje vzdělávací cíle školy. Pokud Quality Label získají všechny spolupracující školy ve svých zemích, obdrží projekt automaticky i Quality Label na evropské FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ úrovni. Evropský certifikát bude školám oficiálně předáván dvakrát ročně a Národní konference etwinning je první příle žitostí. Výměna zkušeností Během konference bude možnost seznámit se s mnoha zajímavými projekty v rámci aktivity etwinning a osobně si popovídat s učiteli, kteří je realizují. Školy a učitelé, kteří již mají projekty, se budou moci společně setkat, vyměnit si zkušenosti, inspirovat učitele, kteří chtějí začít s projekty etwinning. On-line registrace a bližší informace k oběma akcím jsou k dispozici na www. etwinning.cz. Silvie PÝCHOVÁ, koordinátorka etwinning v ČR

8 8 Znáte je? Hrady a zámky Česká republika Kniha a já výtvarná soutěž pro děti Publikace nakladatelství Grada potěší všechny příznivce výletů po českých hradech a zámcích. Jde o mapu České republiky s vyznačenými obrázky hradů a zámků. V textové části publikace najdete stručné charakteristiky nejvýznamnějších abecedně seřazených objektů v češtině, angličtině a němčině. V době školních výletů je to jistě vhodný dárek pro žáky i učitele. Občanské sdružení ABE- CEDA vyhlásilo již čtvrtý ročník celostátní soutěže školních časopisů Freinet 2006, která byla pojmenována po francouzském pedagogickém reformátorovi Celestinu Freinetovi, jenž jako první začal s dětmi vydávat školní časopis. Školy mohou své časopisy posílat do 31. srpna na adresu FRE- INET, Komenského 122, Peruc (více infor- Celkem 4413 prací z 407 škol a školských zařízení z celé České republiky se sešlo v patnáctém ročníku dětské výtvarné soutěže Kniha a já, jejímž vyhlašovatelem je Dům dětí a mládeže v Šumné. Ve svých výtvarných pracích děti vyjádřily zážitky a pocity z četby nebo poslechu oblíbené knihy či ztvárnily svého oblíbeného literárního hrdinu. V jednotlivých kategoriích obsadili nakonec první místa tito soutěžící: Marek Smetana (ZUŠ Praha 8), Veronika Lžičařová (MŠ Raspenava), Pavlína Jankotová (ZUŠ Nový Jičín), Julie Opletalová (ZUŠ Praha 8), Radka Cieslarová (ZŠ a MŠ Třinec), Tomáš Vrána (ZUŠ Nový Jičín), Kristýna Indráková (ZUŠ Nový Jičín) a Aneta Willertová (ZUŠ Nový Jičín). mací a přihlášku naleznete na internetové stránce Jedním z cílů projektu je shromáždit školní časopisy, informace o nich a uchovat je pro příští generace. Odborná porota bude hodnotit zaslané časopisy podle následujících kritérií: Respektování zásad novinářské etiky, kvalita obsahu a jazyková správnost, originalita obsahu a tematická i žánrová pestrost, jednotnost, kvalita Po ukončení výstavy plánují pořadatelé předání výtvarných prací Nadaci pro transplantaci kostní dřeně v Plzni k dalšímu využití ve prospěch konta Naděje. Výstavu všech oceněných prací je možno si prohlédnout na internetových stránkách DDM Šumná Vydává vaše škola časopis? Maturity ante portas Na brány středních škol opět zabuší maturity. A na výraznou většinu škol hned dvoje maturity nanečisto rozesílané z pražského Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a pak ty normální, o nichž dostane každý úspěšný student příslušný papír. Maturity nanečisto jsou přitom chápány jako obecná příprava (škol, učitelů, studentů, odborných týmů připravujících maturitní zadání i vyhodnocujících dosažené výsledky a v neposlední řadě i složitého a finančně náročného logistického zabezpečení) na ostré spuštění nových maturit, které se staly součástí školského zákona. Do předmaturitního očekávání zasáhl prezident republiky, který na besedě se studenty karlovarského gymnázia prohlásil: Myslím si, že je to umělý pokus této vlády a této paní ministryně zglajchšaltovat střední školy. Mám za to, že to není správná cesta. Povede ke snížení kvality maturit a k jejich zmechanizování. Jeho slova údajně vyvolala potlesk studentů. Od počátku jsem nebyl přívržencem jakýchsi státních maturit a i dnes v úvahách o jejich opodstatněnosti (ale i obsahové náplni) váhám a pochybuji. Uvědomoval jsem si ale, že poté, co ministerstvo školství bez většího zájmu dopustilo, aby se kvalita maturit v devadesátých letech rozvolnila a aby se na řadě škol maturovalo nejen nedůstojným způsobem, ale i z velmi problematických předmětů, bylo zapotřebí něco změnit. Tehdy, za vlády premiéra Klause a ministra školství Pilipa, vznikl projekt a první sonda Maturant. Bez ohledu na řadu výhrad, projekt časem narůstal, bobtnal, ale také se zkvalitňoval. Ani žádný z dalších ministrů se k němu nepostavil kriticky. Všichni přijali projekt nové i originalita grafické úpravy a kvalita polygrafického zpracování a počet čísel školního časopisu vydaných ve školním roce 2005/2006. Každé z kritérií bude hodnoceno samostatně. Dozvíte se tak, co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Budete se také moci seznámit s časopisy, které získaly maximum bodů. Nejlepší časopisy obdrží certifikát kvality. RADEK SÁRKÖZI maturity s jistým alibismem jako určité dědictví, do kterého se už investovaly značné peníz, a proto by nebylo příliš taktické ho nějak zásadně měnit, omezit, či dokonce zrušit. A tak se pouze posunovala délka příprav. Rozhodně se tedy nejedná o umělý pokus této vlády a této paní ministryně, jak to dnes formuluje zřejmě již zapomínající prezident. Ministryně Buzková udělala pouze to, že celý projekt zapracovala do školského zákona a dosáhla jeho přijetí. Zda ku prospěchu, či ke škodě našeho školství, ukáže teprve čas. FRANTIŠEK MORKES

9 Přijímací řízení na střední školy v roce 2005 Olomoucký kraj Poslední kraj, který náš seriál uzavírá, je Olomoucký. Po ukončení povinné školní docházky se žákům v tomto kraji nabízí celkem 20 gymnázií. Dále je zde 44 středních odborných škol a 47 středních odborných učilišť. Střední odborné školy nabízejí studium ve 20 skupinách oborů převážně ekonomického a technického zaměření, střední odborná učiliště poskytují vzdělávání ve 14 skupinách oborů. V kraji nejsou žádné konzervatoře. Přihlášení Víceletá gymnázia Talentovaní žáci po dokončení 5. a 7. ročníku základní školy mají možnost přejít na osmiletá nebo šestiletá gymnázia. Zájem o víceletá gymnázia je v Olomouckém kraji mírně nad celostátním průměrem, který je 50,5 procenta. Na osmiletá gymnázia se hlásí 16 procent všech žáků 5. tříd a žáci mají možnost si vybrat z celkem 16 osmiletých gymnázií. Na šestiletá gymnázia, kte rých v kraji působí celkem 5, se hlásilo 7,6 procenta žáků 7. tříd. Střední školy V tabulce je znázorněn průběh přijímacího řízení na střední školy (s výjimkou víceletých gymnázií). Úspěšnost přijetí celkem je vyšší než v celé České republice, rovněž tak v jednotlivých typech škol (kromě SOU, kde je úspěšnost mírně nižší). Střední odborné školy poskytují v Olomouckém kraji odborné vzdělávání pouze s maturitou a vykazují podobnou strukturu přihlášených žáků podle jednotlivých skupin oborů jako v celé České republice. Z grafu vyplývá, že i v Olomouckém kraji je ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ Senovážné náměstí 26, Praha 1 telefon největší zájem o eko nomické obory. Vysoký počet přihlášených je i do skupiny oborů elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika. Na dalších místech v pořadí zájmu jsou zdravotnické obory a obory obecně odborná příprava (což jsou hlavně lycea). Ve skupině ostatní je zahrnuto dalších 9 skupin oborů, do kterých se hlásí 396 žáků. Zájem o obory na střed ních odborných učilištích, která poskytují především vzdělávání v učebních oborech v Olomouckém kraji, je zobrazen v grafu. Struktura přihlášených žáků Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře v roce 2005 (data jsou bez škol pro žáky se zdravotním postižením) Ostatní Doprava a spoje Umění a užité umění Zemědělství a lesnictví Pedagog. učit., soc.péče Gastr.,hotelnictví, turismus Strojírenství, stroj. výroba Staveb., geodézie, kartogr. Obecně odborná příprava, Zdravotnictví Elektrotech.,telekom. a VT Ekonomika a administr. Celkem Přihlášení podle skupin oborů (1. kolo přijímacího řízení) maturitní obory SOŠ čtyřletá gymnázia celkem SOŠ Ostatní Zprac. dřeva, výr. hud. nástr. Potravinářství a potr. chemie Elektrotech.,telekom. a VT Osobní a provoz. služby Staveb., geodézie, kartogr. Obchod Zemědělství a lesnictví Gastr.,hotelnictví, turismus Strojírenství, stroj. výroba v tom z toho maturitní obory celkem SOU podle jednotlivých skupin oborů vypadá takto: největší zájem je o strojírenské obory, před obory v gastronomii, hotelnictví a turismu. Za nimi následují obory zemědělství a lesnictví, obchod a skupina oborů stavebnictví, geodézie a kartografie. učební obory SOU z toho učební obory celkem z ročníku ZŠ z 9. ročníku ZŠ odjinud celkem z ročníku ZŠ z 9. ročníku ZŠ odjinud Úspěšnost přijetí celkem 85,9% 80,9% 83,0% 83,0% 90,8% 92,0% Přijatí v tom v tom Děti vystavují své práce ve Šternberku Výtvarné práce dětí ze základních uměleckých škol z celé republiky si mohou prohlédnout zájemci v augustiniánském klášteře ve Šternberku na Olomoucku. Celostátní přehlídka nazvaná Oči dokořán se koná již devátým rokem. Ve všech podlažích kláštera se objevují zajímavé tematické náměty. V prvním patře je možné zhlédnout fotografie a ukázky počítačové grafiky. Tři sály jsou věnovány druhému stupni základních uměleckých škol, sdělila Lenka Reimerová z pořádající ZUŠ ve Šternberku. Ve druhém patře si návštěvníci mohou prohlédnout kresby a malby všech možných mechanických strojů. Dejvická 006 lákala lidi na vědu i vážnou hudbu Solární automobil, vesmírný teleskop, vzducholoď, koncert operních pěvců nebo předpremiéru nového českého filmu Snadné je žít mohli vidět návštěvníci akce Dejvická 006. Pořádala ji Praha 6 a České vysoké učení technické uplynulý víkend v Dejvické ulici. Součástí akce byl i program studentů techniky DejVíce Technice, jímž chtěli představit svou školu a její fakulty široké veřejnosti, a to zábavnou a interaktivní formou. Akce zahájila oslavy 300. výročí založení ČVUT. Školy ze tří krajů získají peníze na ekologické projekty Sedmnáct škol z Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje letos získá peníze z projektu Škola pro udržitelný život. Středisko ekologické výchovy Sever, které společně s Nadací Partnerství program pořádá, mezi vybrané školy rozdělí korun. Osmičlenná grantová komise rozhodla, že podporu korun získá například Základní škola Železnická Jičín na rozšíření ekologického areálu a úpravy v okolí školy, stejnou sumu na klidovou zónu pro maminky s dětmi a seniory využije Mateřská škola Helvíkovice.

10 10 Závěry rychlého šetření ÚIV o tvorbě školních vzdělávacích programů Z celkového počtu 3162 škol se projektu Rychlé šetření účastnilo celkem 2364 škol, tedy návratnost činí 74,8 procenta. V této vlně šetření odpovídali všichni respondenti na blok jedenácti otázek, které se týkaly školního vzdělávacího programu (ŠVP). Dotazy byly zaměřeny především na aktuální stav procesu vytváření nového vzdělávacího programu v jednotlivých školách a na využívání vzdělávacích akcí a školení souvisejících s tvorbou ŠVP. Dotazník byl určen pouze školám, v nichž probíhá výuka v rámci povinné školní docházky. Otázky mimo jiné zjišťovaly, zda ve škole proběhla před začátkem tvorby ŠVP analýza výchozích podmínek a jak je škola daleko s tvorbou vlastního ŠVP. Analýza výchozích podmínek Analýza výchozích podmínek proběhla či právě probíhá ve většině základních škol (72 procent). Na speciálních školách častěji nebyla uskutečněna. Přibližně polovina dotázaných speciálních škol tuto analýzu v současné době připravuje, na téměř pětině se však ani nepřipravuje. Uskutečnění analýzy před začátkem Provedla škola analýzu výchozích podmínek? podle velikosti školy (v %) všech školách s více než 301 žáky. Výrazně častěji nebyla uskutečněna ve školách s méně než 100 žáky, což může souviset s jednodušší strukturou menších škol. Provedení či neprovedení analýzy ve škole souvisí částečně také s velikostí obce, což je nejpatrnější u nejmenších obcí. V obcích s více než 20 tisíci obyvateli proběhla či právě probíhá analýza v přibližně dvou třetinách škol, zatímco mezi školami, které se nacházejí v obcích s maximálně 5 tisíci obyvateli, jich polovina analýzu zatím pouze připravuje, případně ji neplánuje vůbec (10 procent). Naprostá většina (přibližně 90 procent) škol ve všech krajích analýzu výchozích podmínek v současné době alespoň připravuje. Uskutečnily ji nejčastěji školy v Praze, naopak nejméně často školy na Olomoucku. Těch, které však analýzu zatím ani nepřipravují, je nejvíce v Jihomoravském a opět v Olomouckém kraji. Tvorba vzdělávacího programu Školy, jejichž zřizovatelem je soukromý či církevní (neveřejný) subjekt, mají častěji zpracované některé části, případně celý ŠVP. Na druhé straně však větší podíl těchto škol s přípravami ani nezačal. U obou zřizovatelů platí, že přibližně třetina škol minimálně zahájila samotnou tvorbu ŠVP. Ve vlastní tvorbě programů jsou nejdále pražské školy, čtvrtina z nich má zpracované některé části, případně celý ŠVP. S přípravnými pracemi nejčastěji ještě nezačaly školy v Jihomoravském kraji, zde však také desetina škol uvedla, že má ŠVP zčásti nebo úplně zpracovaný. Zcela nejčastější je situace, kdy školy začaly s přípravnými pracemi na samotné tvorbě ŠVP a zároveň připravují i analýzu výchozích podmínek. Školy, které už mají vlastní ŠVP částečně či zcela zpracovaný, většinou před zahájením jeho tvorby uskutečnily analýzu výchozích podmínek. Základní školy jsou v porovnání se všemi školami v přípravách ŠVP dál, a to především v souvislosti s analýzou vstupních podmínek. To lze vysvětlit mezním termínem zahájení výuky dle vlastního ŠVP ten je pozdější v případě speciálních škol a šestiletých gymnázií. Personální zajištění V šetření jsou prezentovány také výsledky způsobu personálního zajištění tvorby ŠVP. Školy uváděly, kolik procent učitelů se na tvorbě ŠVP podílí, kdo je určen koordinátorem, případně zda škola využila nabízené možnosti jeho proškolení Provedla škola analýzu výchozích podmínek? podle velikosti sídla školy (v %) tvorby ŠVP závisí mimo jiné na velikosti školy a také do jisté míry na velikosti sídla školy. Čím větší škola, tím častěji v ní proběhla či právě probíhá analýza výchozích podmínek. Podíl škol, ve kterých se analýza dosud neuskutečnila, je přibližně stejný ve Provedla škola analýzu výchozích podmínek? podle kraje (v %) v rámci projektu Koordinátor. Ve více než polovině základních i speciálních škol se příprav a tvorby ŠVP účastní všichni učitelé, na druhé straně přibližně v desetině těchto škol se nezapojil nikdo z učitelů. Na středních školách je počet spolupracujících učitelů relativně rovnoměrně rozložen do všech kategorií. Počet učitelů účastnících se příprav a tvorby ŠVP závisí na velikosti školy, méně pak již na velikosti sídla školy. Čím menší škola, tím větší podíl učitelů se účastní příprav a tvorby ŠVP. Ve více než 70 procentech škol s maximálně 100 žáky se vytváření ŠVP účastní všichni učitelé, na druhou stranu se mezi těmito školami vyskytují častěji i takové, kde se nezapojil nikdo z učitelů. Souvislost počtu učitelů zabývajících se přípravami a tvorbou ŠVP s velikostí sídla školy není tak významná. Všichni učitelé připravují ŠVP ve více než 60 procentech škol sídlících v obcích do 10 tisíc obyvatel. Obecně se zde do ŠVP zapojuje více učitelů, což lze říci i o školách ve městech nad 100 tisíc obyvatel. zdroj: úiv

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce11 Hledáte školu v Evrop pro mezinárodní spolupráci? Partnerství škol v Evropě i když daleko, tak blízko evropský program pro podporu mezinárodní spolupráce mateřských, základních a středních škol; společné projekty žáků i učitelů na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií; - portál, který poskytuje nástroje, materiály a dokumenty, potřebné pro přípravu, plánování a rozvíjení spolupráce, a to vše v českém jazyce; v České republice je Vám k dispozici Národní podpůrné středisko pro etwinning, které mimo jiné spravuje portál kde můžete najít veškeré aktuální informace o programu. pracovníky Národního střediska můžete kontaktovat na ové adrese: popř. na tel Národní středisko také připravuje několikrát do měsíce metodické semináře na téma, jak realizovat mezinárodní projekty v rámci programu etwinning, na které se můžete přihlásit em: v rámci programu etwinning budou každoročně udíleny zajímavé národní a mezinárodní ceny za nejlepší projekty spolupráce škol; učitelé registrovaní v programu mají příležitost podílet se aktivně na diskusi o podobě programu etwinning a účastnit se metodických seminářů a mezinárodních setkání učitelů. etwinning je otev ený všem mate ským, základním a st edním školám! Jsme tu pro Vás, neváhejte nás kontaktovat! Národní podpůrné středisko pro etwinning Národní agentura Socrates U Lužického semináře Praha 1 tel.:

12 12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Státní příspěvková organizace se sídlem ve Vestci Hříměždice, okres Příbram přijme vychovatele/ku (speciální pedagogika výhodou) dále učitelku/le pro střední školu, nebo učitelku/le pro praktické vyučování (speciální pedagogika výhodou). Možnost občasného ubytování. Svou žádost s profesním životopisem zasílejte na adresu: tel.: Je prima vypadat o deset let mladší. Zkuste to taky. Podívala jsem se do zrcadla a viděla tvář své matky. Vyděsilo mě to. Opravdu jsem za poslední čas tak zestárla? Ještě při cestě do práce jsem na to myslela. A pak jsem na dveřích zahlédla inzerát: Stírá stopy starostí a obnovuje mladistvý vzhled. To právě potřebuji. Byla to upoutávka na kožní ordinaci lékařky Michaely Prosové. Vyhledala jsem ji a objednala se na inzerovaný zákrok. Byl to prvotní impulz, nechci vypadat staře. PŘED PO ŽALUZIE Firma STÍN VÝROBA MONTÁŽ horizontální žaluzie žaluzie ISSO na plastová i euro okna (s řetízkovým mechanismem, nebo s tyčkou a provázkem) celodřevěné žaluzie vertikální žaluzie vertikální plastové žaluzie čalounění dveří plastové shrnovací dveře předokenní rolety (hliníkové i plastové) textilní roletky sítě proti hmyzu záruka 2 roky 100% servis krátké dodací lhůry široký výběr barevných odstínů KUPON NA SLEVU 20% Z MONTÁŽE VYKUPUJEME STARÉ ŽALUZIE PROTIÚČTEM VYMĚŘENÍ ZDARMA PRO ŠKOLSTVÍ SLEVY OBJEDNÁVKY tel./fax: , předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK URČENO JEN PRO ZCELA NOVÉ PŘEDPLATITELE!!! Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Samotná procedura trvala asi půl hodiny a byla celkem nebolestná. Tenkou jehlou lékařka zavedla Restylane do rýh mezi nosem a rty a vyplnila i smutně svěšené koutky. Restylane je kyselina hyaluronová, látka tělu vlastní, které ovšem věkem bohužel ubývá. Rýhy na čele a mezi obočím vypnula injekce Botoxu. Po týdnu jsem byla ještě na korekci, jemném dovyplnění. Jsem nadšená, protože vypadám báječně. Mělo by to vydržet půl roku až rok. Poté mohu zákrok bez obav opakovat. Zkuste to taky, je prima vypadat o deset let mladší. Objednat se můžete u MUDr. Michaely Prosové, Senovážné nám. 22, Praha1. Tel.: Adresa: PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Číslo května 2006 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Vyrábí SOFIPRIN Praha. Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 760 Kč. Inzerci a objednávky předplatného posílejte na adresu redakce. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Již od příštího týdne budete moci pomocí SMS rozhodnout o nejsympatičtějším finalistovi ankety Zlatý Ámos. Jejich fotografie najdete v našem týdeníku, na www.zlatyamos.cz

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 7 15. ÚNORA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 7 15. ÚNORA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Máte zajímavý projekt a chcete se ucházet o finanční podporu z Evropského sociálního fondu? V příštím čísle Týdeníku ŠKOLSTVÍ zveřejníme druhou výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Zpráva OECD: Česko zaostává ve výdajích na školství STRANA 3 Jak je to u nás s platy zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA 5 Člověk by měl vědět, jak se chovat v případě ohrožení STRANA 7 28 21.

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec Na pomoc romským dětem i jejich učitelům STRANA 3 Čeští učitelé učili ekologii již dávno a bez osnov STRANA 7 Končí seriál ÚIV o vývoji platů v jednotlivých krajích STRANA 9 10 39 7. PROSINCE 2005 XIII.

Více

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy Kate ina BÖHMOVÁ TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 28. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK Rozpočty škol spokojenost, nebo rozčarování?... 3 Moderní úklid školy?... 5 Projektem My proti násilí jsme čelili agresivitě...

Více