NEPŘEHLÉDNĚTE KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK"

Transkript

1 NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty zde však určitě najdou učitelé všech základních škol KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK 9. května V Plzni byly zahájeny výstavy figurálních prací studentů a pedagogů FIGURAMA 05. Pořádá je Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Expozice potrvá do 26. května. Máš to správně, Vonásku. A teď nám ještě řekni, která politická strana má nejblíže k této myšlence. KRESBA: MILAN KOCMÁNEK Zvyšovat počty míst na gymnáziích, či nezvyšovat? Podpora gymnázií a lyceí není ojedinělý krok, ale je součástí vzdělávací politiky České republiky, stejně jako jsou například státní maturity, či rámcové vzdělávací programy, řekla ministryně školství Petra Buzková. Ministerstvo školství na rozšíření počtu míst na gymnáziích či lyceích proto slibuje 25 tisíc korun na každého žáka. Celý program je rozdělen na dva roky a týká se nejen gymnázií, ale i dalších středních škol, které budou schopny transformovat svůj vzdělávací program a všeobecně vzdělávací předměty posílí tak, aby se vyrovnaly gymnáziím. A proč je ministerstvo školství pro rozšíření právě gymnázií? Důvodů je hned několik. Roste potřeba kvalifikované práce, lidé se musejí stále častěji rekvalifikovat, na trhu začínají také chybět absolventi matematicko-fyzikálních fakult, ČVUT i dalších technických oborů. Tyto školy jsou však schopni vystudovat jen ti, kteří mají dobrý základ ze střední školy, tj. studenti gymnázií. Proto by se jejich počet měl zvyšovat. Zároveň tak bude uspokojena i poptávka po tomto typu školy. Navíc, podle slov místopředsedy vlády pro ekonomiku Jiřího Havla, je studium všeobecně zaměřené školy levnější než odborné. Argumenty jsou to jistě závažné a lze s nimi jen souhlasit. Argumentů proti se ale bezpochyby najde také dost. Podle mnohých ředitelů gymnázií je nejdůležitější ten, že úroveň gymnázií poklesne. Budeme-li muset přijímat větší množství studentů, budeme nuceni snižovat požadavky na jejich schopnosti. S rozšiřováním počtu míst na gymnáziích nesouhlasí ani ředitelé dalších středních škol. Podle nich dojde nejen k poklesu úrovně gymnazijního vzdělání, ale sníží se úroveň i jejich studentů. Budeme vybírat již z přebraného. Ani nyní není naše situace již moc dobrá. Jejich názory jistě také nelze přehlížet. Kdo však má pravdu? Těžko soudit. Přesto jsem přesvědčena, že všeobecné vzdělání nemůže nikomu ublížit. Řešení, které nabízí ministerstvo školství, ať se rozhodne kraj, zda bude počty míst na gymnáziích zvyšovat, či nikoliv, je jistě dobré. Lepší by snad bylo jen prodloužit povinnou školní docházku o několik let, například do osmnácti, a teprve pak žáky přijímat do středních škol. Řešení možná lepší, ale pravděpodobně neufinancovatelné. OLGA ŠEDIVÁ 10. května Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík se spolu s dalšími zástupci ČMKOS sešel s premiérem vlády Jiřím Paroubkem. Společně jednali o novém zákoníku práce, důchodové reformě i některých pracovněprávních otázkách. 10. května Seminář k odborové problematice zahájil zasedání oblastní rady ČMOS pracovníků školství v Ostravě. Na programu byly nejen odborové otázky, ale také vše, co se týká regionálního školství. Po jeho ukončení následovalo zasedání oblastní rady, na kterém místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství Markéta Vondráčková mimo jiné poděkovala všem přítomným za jejich aktivní práci pro odbory května Příprava V. sjezdu ČMOS pracovníků školství, volby a volební programy politických stran, problematika regionálního právního poradenství, pracovněprávní otázky, spolupráce se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, to vše a mnohé další budou projednávat předsedové oblastních rad a předsedové republikových výborů profesních sekcí, kteří se sejdou v Čelákovicích. Jen málokteří chtějí svobodu, většina chce spravedlivé pány! Sallustius

2 2 Svatý týden je za dveřmi. Studenti čtvrtých ročníků středních škol jdou do finále. Přejeme jim i jejich vyučujícím, ať se jim u maturitních zkoušek daří. FOTO: STANISLAV JUGA prezident jmenoval nové profesory Prezident Václav Klaus předal minulý týden v pražském Karolinu jmenovací dekrety 91 novým profesorům vysokých škol. Popřál jim k nejvyššímu akademickému titulu a poznamenal, že je spojen také s velkou dávkou odpovědnosti. Dosáhnout tohoto titulu je snem akademických pracovníků, uvedl. Novým profesorům popřál úspěch, vážnost a respekt. Přál by si, aby jejich hlas zněl v této trochu trivializované době, je to prý zapotřebí. Prezident nové profesory jmenoval na návrh vědeckých a uměleckých rad škol v různých oborech, například ekonomických, technických, lékařských nebo uměleckých. vzniká databáze výzkumů o dětech a mládeži Na internetu je přístupná nová databáze výzkumů, které se zabývají dětmi a mládeží. Po registraci do ní mohou instituce i jednotlivci vkládat záznamy o svých projektech. Informace může vyhledávat každý. Databázi zájemci naleznou na adrese Jde o veřejně přístupnou databázi, která bibliografickým způsobem eviduje všechny výzkumy, jejichž předmětem zájmu jsou děti a mládež. motivace je při vzdělávání nejdůležitější Výsledky žáků 9. třídy povinné školní docházky nejvíce ovlivňuje jejich motivace dosáhnout co nejvyššího vzdělání a snaha uplatnit se v zaměstnání s vysokým statusem. Vyplývá to z výsledků projektu Hodnocení úrovně vzdělávání v České republice s ohledem na krajovou diferenciaci zveřejněných Ústavem pro informace ve vzdělávání. Šetření se zabývalo faktory, které nejvíce ovlivňují výsledky žáků České republiky dosažené v mezinárodním testování PISA Z analýzy vyplývá, že výsledky žáků závisejí mnohem více na jejich motivaci a aspiracích než na zázemí či regionálních podmínkách. Žáci s vysokou motivací dokážou snadno kompenzovat nepříznivé sociální, rodinné či regionální podmínky a předstihnout své vrstevníky, kteří mají sice lepší výchozí podmínky, avšak nižší motivaci. úiv testy ke státní maturitě jsou prý plné chyb Zkušební testy státních maturit, které letos cvičně skládalo 85 procent maturantů, jsou plné chyb, napsala Mladá fronta Dnes. Odvolává se při tom na zkušenosti pedagogů i studentů. Nejčastěji jde o špatně formulované otázky a nejednoznačné odpovědi. Kromě zeměpisu našli gymnazijní profesoři chyby i v otázkách z chemie, biologie, českého jazyka nebo v občanském a společenskovědním základu. Ministryně školství Petra Buzková podle MfD přiznala, že prověrka maturitních testů nedopadla dobře. Rozhodla jsem se přijmout řadu opatření. Budou se týkat základů společenských věd, ale i celého procesu přípravy testů, uvedla. přispívat lze i na ubytování studentům mimo eu České univerzity mohou z finančních prostředků ministerstva školství poskytovat ubytovací stipendia i zahraničním studentům ze zemí mimo Evropskou unii. Loni na ně neměli nárok. Do minulého akademického roku stát dotoval vysokoškolské koleje, tzn. ty studenty, kteří v nich bydleli. Podle nového systému, platného od akademického roku 2005/2006, však dostávají příspěvek na bydlení všichni studenti, kteří splňují podmínky stipendijního řádu příslušné univerzity. Až do ledna o něj mohli žádat pouze posluchači z Česka nebo zemí Evropské unie. Nyní se tato možnost otevřela i pro studenty z třetích zemí. nápady, podněty i radost takový byl festival Letošní finále celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka v Nymburku proběhlo uplynulý víkend. Nesoutěžní akce byla přehlídkou hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení mateřských škol a předškolních zařízení z celé republiky. Ve dnech 5. a 6. května tradičně ožilo sportovní centrum na kraji Nymburka halasem dětí. Kromě bohaté série pódiových vystoupení byl hlavní program doplněn o výstavu dětských výtvarných prací, prodejní výstavu hraček a zařízení pro mateřské školy i další akce. Festival je určen všem mateřským školám včetně speciálních školek a předškolních zařízení. na veřejných univerzitách stojí měsíc studia více než tři tisíce Průměrné náklady posluchačů veřejných vysokých škol spojené se studiem byly v minulém akademické roce zhruba 3300 korun měsíčně. Výdaje jejich kolegů ze soukromých institucí byly o zhruba 5000 korun vyšší. Nejdražší je studium pro posluchače právnických fakult, zaplatí v průměru 4400 korun měsíčně. Finančně nejméně náročné jsou naopak obory společenských věd, náklady spojené se studiem zde byly o více než tisíc korun nižší. Vyplývá to z výzkumu Centra pro studium vysokého školství. Centrum provedlo výzkum na podzim roku 2004 a na jaře 2005.

3 3 MEJA zvýší jazykovou úroveň učitelů prvního stupně základních škol Od 1. září 2006 se stane cizí jazyk povinnou součástí školní výuky pro všechny děti od třetí třídy. Pro školy to znamená zvýšení nároků na počet kvalifikovaných učitelů jazyka. Vyrovnat se s novou situací pomáhá nový rozvojový program ministerstva školství nazvaný MEJA (Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ). Realizovat jej bude Národní institut pro další vzdělávání; výuka začne se začátkem nového školního roku. V současnosti jsou naplánovány dva běhy studia v rámci MEJA, pro školní roky 2006/ 2007 a 2007/2008. V prvním roce se možnost vstoupit do kurzů bude týkat především učitelů základních škol, ve druhém ale počítáme s tím, že se budou moci hlásit i učitelé základních uměleckých a mateřských škol, popisuje cíle programu Jiří Strašík, vedoucí přípravného týmu MEJA. Dvě cílové skupiny projektu Projekt je určen v první řadě těm učitelům, kteří učí nebo budou učit cizí jazyk na prvním stupni ZŠ, ale chybí jim k tomu patřičná kvalifikace, a splňují podmínku dosažené jazykové úrovně popsané jako A1 a A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Účastníci kurzů v rámci programu MEJA absolvují 150 hodin studia, z toho 120 hodin výuky metodiky a jazyka a výběrových 30 hodin výuky metodiky. Výsledkem absolvování projektu bude zvýšení úrovně jazykové kvalifikace a příprava na budoucí rozšiřující magisterské studium na vysoké škole. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení o dosažení jazykové úrovně s doložkou o dílčí kvalifikaci k výuce jazyka. Tento certifikát ale nenahrazuje vysokoškolské studium a jeho platnost je dočasná. Druhou cílovou skupinu projektu tvoří učitelé, kteří cizí jazyk neučí, nejsou úplní začátečníci, ale mají zájem se ve znalosti cizího jazyka dále zdokonalovat. Této cílové skupiny se týká kurz, který nezahrnuje výuku metodiky. Záleží ovšem na tom, jaká bude celková poptávka a zda nám kapacita programu umožní i tyto zájemce uspokojit. Počítáme, že se na ně dostane až v druhém běhu programu, dodává Jiří Strašík. Nabídka vzdělávání v programu MEJA platí pro pedagogy z celé České republiky, účast v kurzech je bezplatná. Proškolíme nejméně 1960 učitelů Za první rok by měl NIDV v programu MEJA proškolit celkem 1960 učitelů. Kvůli finančním limitům programu se NIDV rozhodlo omezit možnost účasti na projektu: z jedné školy se jazykového vzdělávání v rámci MEJA může účastnit pouze jeden učitel. Aby nedošlo k tomu, že škola o tuto možnost přijde například kvůli onemocnění přihlášeného učitele, může do přihlášky vyplnit také jméno jednoho náhradníka. Pokud se ze stejné školy bude hlásit další zájemce, systém ho automaticky odmítne. Uvidíme, jaký se ukáže být převis v poptávce. Pokud zájem ze strany škol bude velký, a to předpokládáme, MŠMT přislíbilo navýšení finančních prostředků. Potom bychom byli schopni do kurzů zařadit místo 1960 až 2300 učitelů. I tak se ale nedostane na všechny, když vezmeme v úvahu, že v celé ČR je asi 4500 základních škol, dodává Jiří Strašík. Veškeré potřebné informace učitelé získají na přehledných webových stránkách které NIDV pro program zvlášť zřídil. Zde také zájemci najdou elektronickou přihlášku; do kurzů se mohou hlásit pouze prostřednictvím online systému. Uzávěrka přihlášek je 12. května 2006 ve hodin. V týdnu od 22. do 31. května pak budou probíhat vstupní rozřazovací testy. NIDV nyní, bezprostředně po vyhlášení rozvojového programu, rozesílá do všech základních škol informační bulletin, kde se učitelé dozvědí vše potřebné o programu MEJA. Jiné možnosti jazykového vzdělávání MEJA navazuje na JAME, celonárodní program jazykového vzdělávání probíhající v předchozích letech. Kromě rozvojových programů financovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mohou učitelé navštěvovat také bezplatné jazykové kurzy v rámci tzv. národního projektu Brána jazyků, který realizujeme vlastními silami, popisuje další možnosti, které mohou učitelé využívat, Jiří Nekola, ředitel NIDV. Projekt je ze 75 procent financován z Evropského sociálního fondu. Zbylou část nákladů pokryje investice domácí. ALENA BJAČKOVÁ Národní institut pro další vzdělávání O přístupu k vysokoškolskému vzdělání Sblížícím se termínem přijímacích zkoušek na vysoké školy se opět objevují stesky na to, že kapacita vysokých škol není taková, aby každý mohl studovat obor, o který má zájem. V letošním roce, kdy přijímací zkoušky na vysoké školy budou probíhat v těsné blízkosti termínu voleb, jsou pak tyto stesky mnohem intenzivnější než v letech minulých. A navíc zaznívají i hlasy, že stát přece nemůže nikoho nutit, aby studoval to, o co nemá zájem. Míněny přitom jsou především technické obory. Řadu vznášených argumentů pro otevření vysokých škol všem zájemcům je přitom možno označit za mediálně značně oblíbené. Nemělo by nám ale uniknout, že současně jsou i značně populistické a demagogické. Tedy takové, aby se daly úspěšně využít v politických předvolebních přestřelkách. Pro úplnost je možno dodat i to, že stát také nikoho nenutí, aby studoval pro něho nezajímavé a neoblíbené technické obory. A jestliže se často hovoří o tom, že by každý měl mít možnost studovat na vysoké škole to, na co si podá přihlášku (což mnohdy bývá přece jen něco nepatrně jiného než to, pro co má reálné předpoklady), nevidím důvod, proč by se to nemělo se stejnou argumentací požadovat i v řadě dalších oborů lidských činností. Proč tedy nemůže například každý mladý fotbalista hrát v první lize? I on by v ní přece hrát chtěl, myslí si, že na ni má a pouze hra v této soutěži by mu přinášela nejen uspokojení, ale i splnění finančních požadavků. A že v první lize hraje jen 16 klubů? Tak ji rozšiřme, případně udělejme těch prvních lig víc! Ano, vím, že uvedený příklad z fotbalu je demagogický. Ale ani o píď víc, než je požadavek volného přístupu na vysoké školy. JIŘÍ ROHAN

4 4 Porušení kázně během výpovědní lhůty Jednomu ze zaměstnanců školy byla dána výpověď z organizačních důvodů. Během výpovědní doby ale tento zaměstnanec závažně porušil pracovní kázeň, což by podle našeho názoru byl důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru. Je ale vůbec možné takto pracovní poměr zrušit, když zároveň již běží výpovědní doba? Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je upraveno v 53 zákoníku práce. Tento způsob skončení pracovního poměru je výjimečný, zákoník práce tuto výjimečnou možnost dává jak zaměstnavateli ( 53), tak i zaměstnanci ( 54). Ustanovení 53 upravuje důvody a způsob okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Výčet důvodů je taxativní a jiné důvody být uplatněny nemohou. Jedním z důvodů je i porušení pracovní kázně zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem. Zákoník práce ani jiný právní předpis nevylučuje možnost okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem v době, kdy u tohoto zaměstnance běží výpovědní doba z důvodu výpovědi dané podle 46 zákoníku práce. Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů Jak jsou určeny podmínky pro možnost převedení zaměstnance na jinou práci ze zdravotních důvodů? V ustanovení 37 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, případně když dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. V písm. c) a e) odst. 1 se dále povinnost převedení na jinou práci stanoví i pro případ: NA VAŠE otázky ODPOVÍDÁ Vít Berka písm. c) je-li to nutné podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy v zájmu ochrany zdraví jiných osob před infekčními nemocemi a písm. e) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku uznán nezpůsobilým pro noční práci. Jestliže jsou splněny podmínky pro převedení na jinou práci, zaměstnavatel musí toto opatření provést a zaměstnanec musí být převeden. Podmínkou pro platné převedení je: a) dlouhodobá nezpůsobilost konat dosavadní práci ze zdravotních důvodů a b) lékařský posudek, ze kterého vyplývá jednoznačný závěr, že zaměstnanec není schopen vykonávat dosavadní práci. Nestačí tedy pouze doporučení nebo závěr lékaře, že dosavadní práce není vhodná. Musí se jednat o lékařský posudek vydaný podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Ukončení práce v době pracovní neschopnosti Může být rozvázán pracovní poměr dohodou i v době, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti? Skončení pracovního poměru dohodou upravuje 43 zákoníku práce, kde je uvedeno: (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. (2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. (3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci. Pro rozvázání pracovního poměru dohodou neplatí žádné tzv. ochranné doby, jak jsou uplatňovány v souvislosti s výpovědí ze strany zaměstnavatele (viz 48 zákoníku práce). Ani například těhotenství zaměstnankyně v době uzavření dohody není důvodem její neplatnosti, a to ani v případě ženy, která o svém těhotenství nevěděla. Proto je možné dohodou ukončit pracovní poměr i v době pracovní neschopnosti. Jedna je totiž otázka skončení pracovního poměru a druhá je otázka nároku na dávky nemocenského a tyto dvě záležitosti je třeba v praxi od sebe odlišovat. Skončení pracovního poměru totiž neznamená zánik pracovní neschopnosti, nebo dokonce zánik nároku na dávky nemocenského pojištění. Třídnice nevybuchlá munice Třídní kniha je vskutku zvláštní a ojedinělý úřední dokument. Má svou nezastupitelnou úlohu v každé škole a třídě. Zejména třídní učitel by o ní mohl vyprávět věčné zkazky. Její pečlivé vyplňování, a hlavně předepisování přináší pěkně zjitřené chvíle. Zejména v pátek odpoledne, nebo v pondělí ráno, kdy v ní musí být vše řádně připraveno, proškrtáno, vyplněno, omluveno, zapsáno, podtrženo. Jestliže svou třídní knihu miluje třídní učitel a přes víkend téměř na nic jiného nemyslí, pak k ní chová vřelý vztah i náš ředitel. S oblibou si v ní pročítá, tiše žasne a objevuje, co vše je v ní špatně vyplněno, co kde schází a která kolonka je nesprávně proškrtnuta. A pak ty omluvenky! Četba z nejmilovanějších. Třídní kniha prozrazuje zvláštní a netušené schopnosti a kouzla. Tam, kde má v daném okamžiku právě být, obvykle schází. Hledá se. Nepřetržitě a pořád ji někdo potřebuje. Před chvílí spokojeně odpočívala ve sborovně, ve své domácí přihrádce. Teď chybí. Nikdo ji neumí najít. Jenže za chvíli se nečekaně a dobrovolně objeví na stole. Čeká, až do ní příslušný učitel zapíše téma hodiny a podepíše se. Jenže právě na svůj podpis nejednou zapomíná. Pak se nehledá třídnice, ale pro změnu učitel. Kolem třídnice se vlastně pořád někdo a něco hledá. Když žáci potřebují omluvit svou neúčast ve škole, uchvátí ji na okamžik pro sebe, aby vyhledali třídního. Byť jde o úřední dokument, určený výhradně pedagogům, znají jeho slabá místa a přednosti téměř všichni žáci. Opakovaně si ji berou jako rukojmí. Zejména v období neblahého pololetního účtování, před pedagogickou radou. V tu chvíli se stává třídnice s vloženým klasifikačním archem výbušnou municí. Může potvrdit z moci úřední těžko omluvitelnou absenci a blížící se kázeňský trest. Obvykle se ztracená třídnice najde hned den po klasifikačním řádění. Znám však případ, kdy pro svůj kompromitující obsah zmizela nenávratně. Údajně skončila v kotelně, při jejímž nedůstojném Koniášově konci se někdo(?) cynicky vyhříval. To se ale pak dějí věci! Všichni jsme museli zpětně, za celý celičký rok, dopisovat všechny odučené hodiny! Za svůj heroický výkon jsme dostali od nešťastného třídního tabulku hořké čokolády. Od té doby si čas od času kopírujeme stránky třídnice pro případ obdobné nouze. Co kdyby některému studentíkovi byla zase pololetní zima? Třídnice je každodenní společník všech učitelů. Někdo ji miluje. Jiní ji nenávidí. Je tichý svědek všeho, co se ve třídě odehrává. Je prošpikovaná pikantními poznámkami o vyrušování v hodině, házení křídou a houbou, nesmazané tabuli, zakázané četbě. Je to kniha, která pečlivě a spolehlivě zaznamenává nezaměnitelnou atmosféru každé třídy. ROMAN KANTOR

5 Odbory nám pomáhají v každodenní práci Příprava republikové konference profesní sekce mateřských škol Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, to byl první bod jednání republikového výboru této sekce. Konference proběhne 19. května v Praze v Domě odborových svazů a zúčastnit by se jí měly zástupkyně sekce z jednotlivých oblastních rad. Aby splnila republiková konference svůj cíl, musí členky výboru ještě jednou oslovit všechny své kolegyně v kraji, upozornit je na termín konference a samozřejmě i na to, aby si prostudovaly všechny materiály, které se týkají mateřských škol. Předsedkyně výboru Eva Soukalová je rozesílá jak na oblastní rady, tak i těm kolegyním, které jí daly ovou adresu. Jedná se o jednotlivé dokumenty i o odpovědi na nejčastější dotazy týkající se jejich problematiky. Bylo by proto zbytečné, aby se stejné problémy řešily na konferenci. Jejím hostem sice bude, mimo jiné, i zástupce ministerstva školství, ale ten může, jak uvedla E. Soukalová, odpovídat na další, nové podněty, které denně vyplynou z praxe. A s čím že se potýkají v jednotlivých krajích? Většinou se stejnými problémy. A to jsou finance, úvazky, sloučení několika mateřských škol do jednoho velkého celku, nebo převedení mateřské školy pod základní školu, financování docházky cizinců a tzv. čtyřhodinových dětí. Jedna záležitost, jak se členky výboru shodly, je již vyřešena. Jsou to platby za cizince. Ve všech krajích byly peníze na cizince mateřským školám dorovnány. Pro letošek tudíž nebudeme mít problém a nebudeme muset rodičům říkat, že musí za své dítě zaplatit měsíčně zhruba tři tisíce korun. Jak se však bude celá situace vyvíjet v příštím roce, toť otázka. Doufejme, že dobře, uzavřela celý problém E. Soukalová. Tak jednoduché to však není u tzv. čtyřhodinových dětí. Přesto i pro financování jejich docházky lze najít východisko. Především nelze zaměňovat tyto děti s dětmi na tzv. polodenní provoz. Takové děti může mateřská škola přijímat jen tehdy, pokud má pouze polodenní provoz. Pokud ne, vezme dítě na celý den a rodiči nic nebrání v tom, aby si dítě vyzvedl v poledne. Přijímat děti, jejichž matka je na rodičovské dovolené, povinnost školy není. Proto je každá škola bere jen tehdy, pokud má dostatek místa, a jen na doplnění ve třídě. Navíc by měla škola upozornit rodiče, že pokud své dítě zapisuje na čtyři hodin do školy, je to na celý školní rok, nikoliv pouze na několik měsíců. I v případě, že matka nastoupí v průběhu školního roku do zaměstnání a dítě dosáhne čtyř let věku, nelze jeho docházku do mateřské školy prodloužit. Vše proto záleží na dohodě s rodiči. Úvazky vyučujících a jejich zařazení do platových tříd je daleko složitější záležitost. V těchto případech by měl velkou roli sehrávat i odborový svaz pracovníků školství. Pokud se zaměstnankyně nemůže se svým zaměstnavatelem dohodnout, může se s žádostí o pomoc obrátit právě na odbory. Samozřejmě jen za předpokladu, že je členkou ČMOS pracovníků školství. Odborový svaz jí může pomoci i v jiných případech, které se týkají pracovněprávní problematiky. OLGA ŠEDIVÁ Tradiční setkání 5 OROS BŘECLAV Jako každý rok i letos se uskutečnil okresní školní košt v Kloboukách. Slavnostní zahájení proběhlo v neděli 2. května 2006 v Základní škole v Kloboukách u Brna. Pořadatelé připravili pro účastníky řadu kvalitních vzorků vín z celého okresu. O zábavu se starala cimbálová muzika, byla nachystána bohatá tombola, na závěr ochutnávky byla oceněna nejlepší vína výstavy. Vy, kteří jste náš košt nestihli letos, neváhejte a příští rok určitě přijeďte. Leopold KRÁLÍK, předseda OROS OROS PRACHATICE Tak jako v minulých dvou letech, kdy se školští důchodci odboráři vypravili za zdravím a poznáním do lázní Luhačovice a Trenčianské Teplice, v tomto roce vyjeli do Lázní Mšené. Poslední březnový týden pobývali v půvabných malých, ale velmi účinných lázních, kde se setkali nejen s velmi dobrým ubytováním, dobrou stravou, ale i s pestrými a zajímavými procedurami. Masáže, koupele, slatina, parafín, cvičení v bazénu, reflexní masáže plosek nohou, čínské masáže hlavy to vše spolu s ochotným a milým zdravotnickým personálem působilo příznivě na regeneraci tělesného i duševního zdraví účastníků tohoto sedmidenního pobytu. Poznávání okolí hory Říp, hradu Budyně nad Ohří, Roudnice nad Labem a zámku v Nelahozevsi přineslo nové zážitky, na které budou všichni vzpomínat, a budou se těšit na příští zájezdy, zajišťované prachatickou oblastní radou odborového svazu pracovníků školství. Jan NIKODEM, předseda OROS Den učitelů byl pro berounskou oblastní radu již tradičně dnem setkání pracovníků školství Berounska a Hořovicka, na kterém převzalo 24 pedagogických i ostatních školských pracovníků ocenění za vynikající práci. Kritérii výběru na ocenění byla dlouholetá kvalitní práce, využívání alternativních metod ve výuce, práce při tvorbě školních vzdělávacích programů, dobrá komunikace se žáky i s jejich rodiči, organizace mimoškolních aktivit, úspěšná příprava dětí na soutěže a reprezentace školy. Učitelé, vychovatelé i zástupci nepedagogických profesí byli nominováni řediteli škol. Na návrh základních organizací po projednání se zřizovatelem byli oceněni také tři ředitelé. V letošním roce proběhla tato akce za podpory Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky. Blahopřát přišel místostarosta města Beroun Ing. Tomáš Havel. Ocenil význam tohoto setkání při posilování prestiže povolání učitele. Naše oblastní rada se však snaží své členy také seznámit s novou legislativou i všemi podzákonnými normami, které nějak školství ovlivňují. I proto jsme zorganizovali pro ředitele všech základních škol dvoudenní seminář v Novém Jáchymově. Jeho hlavním tématem byly pracovněprávní vztahy a právě nová školská legislativa. Seminář vedl PhDr. Jiří Valenta. Účastníky zajímal jednak výklad zákona, jednak jeho dopady na školní praxi. Užitečný byl oddíl věnovaný výkladu Správního řádu ve školství v podání JUDr. Zdeňky Krámské i vystoupení svazové inspektorky bezpečnosti práce Mgr. Evy Dvořáčkové k Metodickému pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT a výklad vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Všichni přítomní byli velmi spokojeni nejen s celým programem semináře, ale také s konkrétními odpověďmi na své dotazy. Jiří SIXTA předseda OROS Beroun

6 6 V souvislosti s řadou změn ve vzdělávání se vrací stále aktuální téma vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitelé škol na ně mohou získat peníze z různých zdrojů. Jedním z nich je Evropský sociální fond. Chtěl bych připomenout, že koncem března bylo ukončeno přijímání žádostí o finanční podporu v rámci druhé výzvy pro předkládání grantových projektů v rámci Opatření 3.1 operačního programu rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu. S potěšením mohu konstatovat, že bylo podáno přes pět set projektů, řada z nich se nějakým způsobem týká vzdělávání pedagogů. Je vidět, že školy a školská zařízení si na tuto možnost získat finanční prostředky k rozvoji nejrůznějších aktivit už zvykají a začínají s ní počítat. Je to dobrá zpráva, zejména z hlediska budoucnosti. Letos totiž ještě nebude možné vyhovět všem a v plném rozsahu. V druhém programovacím období však budeme mít k dispozici podstatně více peněz, což umožní zajistit podmínky pro skutečně kvalitní vzdělávání učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství kromě peněz, které jsou vázány v rozpočtu na akreditované vzdělávací programy, podporuje tuto oblast ještě dalšími nástroji. Mezi ně patří nabídka vzdělávání Národního institutu pro další vzdělávání (například jazykové vzdělávání pro učitele prvního stupně základních škol), ale i krajských institucí, tedy organizací, které se zabývají dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a které zřídily a z velké části i financují kraje. Aby jejich činnost mohla být poskytována v dostatečné kvalitě, vypisuje ministerstvo školství již druhým rokem samostatný rozvojový program pro tato zařízení. V letošním roce rozepisujeme téměř čtyřicet milionů korun deseti krajům, které požádaly o dotaci a splnily i některé další podmínky pro přiznání těchto finančních prostředků. Učitelé, a možná i krajské orgány odborového svazu, by se měli zajímat o to, co tyto instituce nabízejí, zda jim předkládané vzdělávání vyhovuje a zda odráží jejich vzdělávací potřeby. Měli by se vyjadřovat k tomu, zda jim v některých regionech podobné zařízení nechybí a proč nemají stejné možnosti dalšího vzdělávání jako v jiných krajích. Suplování nedostáváme zaplaceno Přímou pedagogickou činnost upravuje 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). K ustanovení 23 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 8a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl vydán též společný právní výklad MŠMT a ČMOS pracovníků školství. Podle 23 odst. 1 zákona je ředitel školy povinen stanovit pedagogickému pracovníkovi týdenní rozvrh hodin přímé pedagogické činnosti na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování. Ředitel školy zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným PaedDr. JAROSLAV MÜLLNER náměstek ministryně pro regionální školství Pokud některému učiteli u nás ve škole odpadne z objektivních důvodů vyučovací hodina, učí někdy později hodinu za jiného učitele. Vyučovací hodinu však nedostane zaplacenou. Je tento postup správný? svazkem obcí stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pro jednotlivé kategorie pedagogických pracovníků podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (viz 23 odst. 2 zákona). Nad takto stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti může ředitel školy pedagogickému pracovníkovi nařídit konání přímé pedagogické činnosti nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně a další hodiny s ním dohodnout (tzv. přespočetné hodiny). Přespočetnou hodinou je každá nařízená a dohodnutá hodina přímé pedagogické činnosti nad rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený pedagogickému pracovníkovi ředitelem školy (viz 23 odst. 1 a 2 zákona). Přímou pedagogickou čin- ností nad stanovený rozsah je i přímá pedagogická činnost při zastupování nepřítomného pedagogického pracovníka (suplování) 23 odst. 4 zákona. Za vykonanou přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (přespočetné hodiny) přísluší pedagogickému pracovníkovi příplatek podle 8a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodů na straně zaměstnavatele neodpracuje celý týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanovený nařízením vlády č. 75/2005 Sb., ale vykonává jiné práce v rámci pracovní smlouvy a v rámci stanovené týdenní pracovní doby, je třeba považovat rozsah hodin přímé pedagogické činnosti za splněný. Pedagogický pracovník totiž v době, kdy měl konat přímou pedagogickou činnost, vykonává (z příčin na něm nezávislých) práce související s touto činností. Jde o výkon práce sjednaný v pracovní smlouvě, a to v rámci rozvrhu pracovní doby, kdy je jeden druh činnosti nahrazen činností jinou. V případě, kdy ředitel školy zná v dostatečném předstihu důvod znemožňující pedagogickému pracovníkovi splnit stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti (například exkurze, výlety), může změnit rozvržení přímé pedagogické činnosti tak, aby nebylo nutné uplatňovat 23 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. přidělovat pedagogickému pracovníkovi přespočetné hodiny). Rozhodnutí zaměstnavatele o změnách v rozvržení přímé pedagogické činnosti musí předcházet účinnosti a realizaci Za přespočetné hodiny přísluší učiteli příplatek těchto změn, tj. že musí být provedeny a oznámeny pedagogickému pracovníkovi před začátkem příslušného týdne (viz bod 7 společného výkladu MŠMT a ČMOS PŠ z 21. února 2005). Včasné rozhodnutí o případných změnách v rozvržení pracovní doby (včetně části určené pro výkon přímé pedagogické činnosti) je podmínkou pro jednoznačné posouzení platových nároků zaměstnance a zamezuje vzniku eventuálních nejasností a sporů o těchto nárocích a o tom, v jakém pracovním režimu zaměstnanec (pedagogický pracovník) vykonává práci. Pokud zaměstnavatel nerozhodne o změně v rozvržení přímé pedagogické činnosti a pedagogický pracovník neodpracuje v týdnu z důvodů na straně zaměstnavatele hodiny přímé pedagogické činnosti, ale vykonává místo toho práce s touto činností související, považuje se rozsah přímé pedagogické činnosti v daném týdnu za splněný, jak bylo uvedeno výše, a žádné odpadlé hodiny přímé pedagogické činnosti se nenahrazují. V případě, že ředitel školy rozhodne o změně v rozvržení přímé pedagogické činnosti, nejde o přespočetné hodiny a pedagogickým pracovníkům nenáleží příplatek podle 8a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejde-li o tento případ, odměňují se hodiny přímé pedagogické činnosti vykonávané nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (tzv. přespočetné hodiny) příplatkem za přespočetné hodiny ( 8a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). ZDEŇKA KRÁMSKÁ FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady S pomocí etwinning vzniklo přes 1500 partnerství škol napříč Evropou Národní podpůrné středisko pro etwinning v České republice pořádá již 2. národní konferenci etwinning. Akce se koná 30. května 2006 v Domě techniky v Pardubicích a druhý den na ni navazuje seminář Národního institutu pro další vzdělávání na téma Využití grantů a projektů v základních a středních školách. Hlavní součástí Národní konference etwinning bude přehlídka zajímavých projektů etwinning, které realizovaly české (ale i slovenské a polské) školy v rámci evropské spolupráce prostřednictvím internetu ve školním roce 2005/2006. Obě akce budou doplněny o workshopy, kde si zájemci budou moci vyměnit zkušenosti s projekty na národní i mezinárodní úrovni. Je to příležitost dozvědět se něco víc o evropské aktivitě etwinning a dalších možnostech, jak se zapojit do mezinárodní spolupráce škol v Evropě. Aktivitu etwinning financuje Evropská komise v rámci programu elearning a mohou se do ní zapojit všechny mateřské, základní a střední školy z 28 evropských zemí (všechny země Evropská unie, Norsko, Island a Bulharsko). Školy spolupracují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tedy zejména prostřednictvím internetu, a etwinning jim k tomu poskytuje zadarmo nástroje ( , chat, diskusní fórum apod.). Partnerství napříč Evropou V současnosti je v etwinningu zaregistrováno přes Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR a Národní institut pro další vzdělávání si Vás dovolují pozvat na Národní konferenci etwinning seminář využití grantů a projektů na základních a středních školách května 2006/Pardubice, Dům techniky Organizovaný na témata: spolupráce škol v Evropě příklady mezinárodních projektů českých škol využití grantů a projektů EU na základních a středních školách ubytování: Hotel Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice ubytování (29. a ) a stravování účastníků zajištěno a hrazeno seminář je akreditován MŠMT, účastnický poplatek 400,- Kč evropských škol, které se mohou navzájem kontaktovat a domlouvat se na spolupráci. Od počátku existence této aktivity od ledna 2005 vzniklo přes 1500 partnerství napříč Evropou. Z České republiky se doposud zapojilo přes 800 škol, z nichž 160 uzavřelo partnerství s jedním nebo více zahraničními partnery. Do etwinningu se každým dnem registrují další a další evropské školy a stále vznikají nová partnerství. Evropské školy touto cestou realizují společné projekty, které jim umožňují zkvalitnit výuku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o grantový program, realizace projektu není podmíněna schvalováním žádostí, ani omezena termíny a rozsahem. Podoba projektu závisí pouze na domluvě partnerských škol. Školy, které mají zájem vstoupit do tohoto programu, se mohou zaregistrovat na evropském portálu který je k dispozici také v českém jazyce. on-line registrace: Cena pro kvalitní projekty Na Národní konferenci etwinning, která se bude konat na konci května v Pardubicích, se budou také poprvé udělovat Certifikáty kvality etwinning, tzv. Quality Label. Od začátku existence etwinning se totiž diskutuje o tom, jak podpořit kvalitní projekty v rámci této evropské aktivity. První motivací v tomto směru byly národní a evropské ceny etwinning, které se budou udělovat i nadále. Nyní se objevila další možnost, jak ocenit dobré projekty v etwinningu, a to právě Quality Label. Jedná se o certifikát, který mohou získat školy, které jsou aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce prostřednictvím internetu v rámci etwinningu. Kvalitu projektů posuzuje Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR na základě splnění evropských kritérií. Z hlediska specifik České republiky je zejména 7 hodnoceno, nakolik je projekt integrován do výuky, popřípadě jak naplňuje vzdělávací cíle školy. Pokud Quality Label získají všechny spolupracující školy ve svých zemích, obdrží projekt automaticky i Quality Label na evropské FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ úrovni. Evropský certifikát bude školám oficiálně předáván dvakrát ročně a Národní konference etwinning je první příle žitostí. Výměna zkušeností Během konference bude možnost seznámit se s mnoha zajímavými projekty v rámci aktivity etwinning a osobně si popovídat s učiteli, kteří je realizují. Školy a učitelé, kteří již mají projekty, se budou moci společně setkat, vyměnit si zkušenosti, inspirovat učitele, kteří chtějí začít s projekty etwinning. On-line registrace a bližší informace k oběma akcím jsou k dispozici na www. etwinning.cz. Silvie PÝCHOVÁ, koordinátorka etwinning v ČR

8 8 Znáte je? Hrady a zámky Česká republika Kniha a já výtvarná soutěž pro děti Publikace nakladatelství Grada potěší všechny příznivce výletů po českých hradech a zámcích. Jde o mapu České republiky s vyznačenými obrázky hradů a zámků. V textové části publikace najdete stručné charakteristiky nejvýznamnějších abecedně seřazených objektů v češtině, angličtině a němčině. V době školních výletů je to jistě vhodný dárek pro žáky i učitele. Občanské sdružení ABE- CEDA vyhlásilo již čtvrtý ročník celostátní soutěže školních časopisů Freinet 2006, která byla pojmenována po francouzském pedagogickém reformátorovi Celestinu Freinetovi, jenž jako první začal s dětmi vydávat školní časopis. Školy mohou své časopisy posílat do 31. srpna na adresu FRE- INET, Komenského 122, Peruc (více infor- Celkem 4413 prací z 407 škol a školských zařízení z celé České republiky se sešlo v patnáctém ročníku dětské výtvarné soutěže Kniha a já, jejímž vyhlašovatelem je Dům dětí a mládeže v Šumné. Ve svých výtvarných pracích děti vyjádřily zážitky a pocity z četby nebo poslechu oblíbené knihy či ztvárnily svého oblíbeného literárního hrdinu. V jednotlivých kategoriích obsadili nakonec první místa tito soutěžící: Marek Smetana (ZUŠ Praha 8), Veronika Lžičařová (MŠ Raspenava), Pavlína Jankotová (ZUŠ Nový Jičín), Julie Opletalová (ZUŠ Praha 8), Radka Cieslarová (ZŠ a MŠ Třinec), Tomáš Vrána (ZUŠ Nový Jičín), Kristýna Indráková (ZUŠ Nový Jičín) a Aneta Willertová (ZUŠ Nový Jičín). mací a přihlášku naleznete na internetové stránce Jedním z cílů projektu je shromáždit školní časopisy, informace o nich a uchovat je pro příští generace. Odborná porota bude hodnotit zaslané časopisy podle následujících kritérií: Respektování zásad novinářské etiky, kvalita obsahu a jazyková správnost, originalita obsahu a tematická i žánrová pestrost, jednotnost, kvalita Po ukončení výstavy plánují pořadatelé předání výtvarných prací Nadaci pro transplantaci kostní dřeně v Plzni k dalšímu využití ve prospěch konta Naděje. Výstavu všech oceněných prací je možno si prohlédnout na internetových stránkách DDM Šumná Vydává vaše škola časopis? Maturity ante portas Na brány středních škol opět zabuší maturity. A na výraznou většinu škol hned dvoje maturity nanečisto rozesílané z pražského Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a pak ty normální, o nichž dostane každý úspěšný student příslušný papír. Maturity nanečisto jsou přitom chápány jako obecná příprava (škol, učitelů, studentů, odborných týmů připravujících maturitní zadání i vyhodnocujících dosažené výsledky a v neposlední řadě i složitého a finančně náročného logistického zabezpečení) na ostré spuštění nových maturit, které se staly součástí školského zákona. Do předmaturitního očekávání zasáhl prezident republiky, který na besedě se studenty karlovarského gymnázia prohlásil: Myslím si, že je to umělý pokus této vlády a této paní ministryně zglajchšaltovat střední školy. Mám za to, že to není správná cesta. Povede ke snížení kvality maturit a k jejich zmechanizování. Jeho slova údajně vyvolala potlesk studentů. Od počátku jsem nebyl přívržencem jakýchsi státních maturit a i dnes v úvahách o jejich opodstatněnosti (ale i obsahové náplni) váhám a pochybuji. Uvědomoval jsem si ale, že poté, co ministerstvo školství bez většího zájmu dopustilo, aby se kvalita maturit v devadesátých letech rozvolnila a aby se na řadě škol maturovalo nejen nedůstojným způsobem, ale i z velmi problematických předmětů, bylo zapotřebí něco změnit. Tehdy, za vlády premiéra Klause a ministra školství Pilipa, vznikl projekt a první sonda Maturant. Bez ohledu na řadu výhrad, projekt časem narůstal, bobtnal, ale také se zkvalitňoval. Ani žádný z dalších ministrů se k němu nepostavil kriticky. Všichni přijali projekt nové i originalita grafické úpravy a kvalita polygrafického zpracování a počet čísel školního časopisu vydaných ve školním roce 2005/2006. Každé z kritérií bude hodnoceno samostatně. Dozvíte se tak, co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Budete se také moci seznámit s časopisy, které získaly maximum bodů. Nejlepší časopisy obdrží certifikát kvality. RADEK SÁRKÖZI maturity s jistým alibismem jako určité dědictví, do kterého se už investovaly značné peníz, a proto by nebylo příliš taktické ho nějak zásadně měnit, omezit, či dokonce zrušit. A tak se pouze posunovala délka příprav. Rozhodně se tedy nejedná o umělý pokus této vlády a této paní ministryně, jak to dnes formuluje zřejmě již zapomínající prezident. Ministryně Buzková udělala pouze to, že celý projekt zapracovala do školského zákona a dosáhla jeho přijetí. Zda ku prospěchu, či ke škodě našeho školství, ukáže teprve čas. FRANTIŠEK MORKES

9 Přijímací řízení na střední školy v roce 2005 Olomoucký kraj Poslední kraj, který náš seriál uzavírá, je Olomoucký. Po ukončení povinné školní docházky se žákům v tomto kraji nabízí celkem 20 gymnázií. Dále je zde 44 středních odborných škol a 47 středních odborných učilišť. Střední odborné školy nabízejí studium ve 20 skupinách oborů převážně ekonomického a technického zaměření, střední odborná učiliště poskytují vzdělávání ve 14 skupinách oborů. V kraji nejsou žádné konzervatoře. Přihlášení Víceletá gymnázia Talentovaní žáci po dokončení 5. a 7. ročníku základní školy mají možnost přejít na osmiletá nebo šestiletá gymnázia. Zájem o víceletá gymnázia je v Olomouckém kraji mírně nad celostátním průměrem, který je 50,5 procenta. Na osmiletá gymnázia se hlásí 16 procent všech žáků 5. tříd a žáci mají možnost si vybrat z celkem 16 osmiletých gymnázií. Na šestiletá gymnázia, kte rých v kraji působí celkem 5, se hlásilo 7,6 procenta žáků 7. tříd. Střední školy V tabulce je znázorněn průběh přijímacího řízení na střední školy (s výjimkou víceletých gymnázií). Úspěšnost přijetí celkem je vyšší než v celé České republice, rovněž tak v jednotlivých typech škol (kromě SOU, kde je úspěšnost mírně nižší). Střední odborné školy poskytují v Olomouckém kraji odborné vzdělávání pouze s maturitou a vykazují podobnou strukturu přihlášených žáků podle jednotlivých skupin oborů jako v celé České republice. Z grafu vyplývá, že i v Olomouckém kraji je ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ Senovážné náměstí 26, Praha 1 telefon největší zájem o eko nomické obory. Vysoký počet přihlášených je i do skupiny oborů elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika. Na dalších místech v pořadí zájmu jsou zdravotnické obory a obory obecně odborná příprava (což jsou hlavně lycea). Ve skupině ostatní je zahrnuto dalších 9 skupin oborů, do kterých se hlásí 396 žáků. Zájem o obory na střed ních odborných učilištích, která poskytují především vzdělávání v učebních oborech v Olomouckém kraji, je zobrazen v grafu. Struktura přihlášených žáků Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře v roce 2005 (data jsou bez škol pro žáky se zdravotním postižením) Ostatní Doprava a spoje Umění a užité umění Zemědělství a lesnictví Pedagog. učit., soc.péče Gastr.,hotelnictví, turismus Strojírenství, stroj. výroba Staveb., geodézie, kartogr. Obecně odborná příprava, Zdravotnictví Elektrotech.,telekom. a VT Ekonomika a administr. Celkem Přihlášení podle skupin oborů (1. kolo přijímacího řízení) maturitní obory SOŠ čtyřletá gymnázia celkem SOŠ Ostatní Zprac. dřeva, výr. hud. nástr. Potravinářství a potr. chemie Elektrotech.,telekom. a VT Osobní a provoz. služby Staveb., geodézie, kartogr. Obchod Zemědělství a lesnictví Gastr.,hotelnictví, turismus Strojírenství, stroj. výroba v tom z toho maturitní obory celkem SOU podle jednotlivých skupin oborů vypadá takto: největší zájem je o strojírenské obory, před obory v gastronomii, hotelnictví a turismu. Za nimi následují obory zemědělství a lesnictví, obchod a skupina oborů stavebnictví, geodézie a kartografie. učební obory SOU z toho učební obory celkem z ročníku ZŠ z 9. ročníku ZŠ odjinud celkem z ročníku ZŠ z 9. ročníku ZŠ odjinud Úspěšnost přijetí celkem 85,9% 80,9% 83,0% 83,0% 90,8% 92,0% Přijatí v tom v tom Děti vystavují své práce ve Šternberku Výtvarné práce dětí ze základních uměleckých škol z celé republiky si mohou prohlédnout zájemci v augustiniánském klášteře ve Šternberku na Olomoucku. Celostátní přehlídka nazvaná Oči dokořán se koná již devátým rokem. Ve všech podlažích kláštera se objevují zajímavé tematické náměty. V prvním patře je možné zhlédnout fotografie a ukázky počítačové grafiky. Tři sály jsou věnovány druhému stupni základních uměleckých škol, sdělila Lenka Reimerová z pořádající ZUŠ ve Šternberku. Ve druhém patře si návštěvníci mohou prohlédnout kresby a malby všech možných mechanických strojů. Dejvická 006 lákala lidi na vědu i vážnou hudbu Solární automobil, vesmírný teleskop, vzducholoď, koncert operních pěvců nebo předpremiéru nového českého filmu Snadné je žít mohli vidět návštěvníci akce Dejvická 006. Pořádala ji Praha 6 a České vysoké učení technické uplynulý víkend v Dejvické ulici. Součástí akce byl i program studentů techniky DejVíce Technice, jímž chtěli představit svou školu a její fakulty široké veřejnosti, a to zábavnou a interaktivní formou. Akce zahájila oslavy 300. výročí založení ČVUT. Školy ze tří krajů získají peníze na ekologické projekty Sedmnáct škol z Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje letos získá peníze z projektu Škola pro udržitelný život. Středisko ekologické výchovy Sever, které společně s Nadací Partnerství program pořádá, mezi vybrané školy rozdělí korun. Osmičlenná grantová komise rozhodla, že podporu korun získá například Základní škola Železnická Jičín na rozšíření ekologického areálu a úpravy v okolí školy, stejnou sumu na klidovou zónu pro maminky s dětmi a seniory využije Mateřská škola Helvíkovice.

10 10 Závěry rychlého šetření ÚIV o tvorbě školních vzdělávacích programů Z celkového počtu 3162 škol se projektu Rychlé šetření účastnilo celkem 2364 škol, tedy návratnost činí 74,8 procenta. V této vlně šetření odpovídali všichni respondenti na blok jedenácti otázek, které se týkaly školního vzdělávacího programu (ŠVP). Dotazy byly zaměřeny především na aktuální stav procesu vytváření nového vzdělávacího programu v jednotlivých školách a na využívání vzdělávacích akcí a školení souvisejících s tvorbou ŠVP. Dotazník byl určen pouze školám, v nichž probíhá výuka v rámci povinné školní docházky. Otázky mimo jiné zjišťovaly, zda ve škole proběhla před začátkem tvorby ŠVP analýza výchozích podmínek a jak je škola daleko s tvorbou vlastního ŠVP. Analýza výchozích podmínek Analýza výchozích podmínek proběhla či právě probíhá ve většině základních škol (72 procent). Na speciálních školách častěji nebyla uskutečněna. Přibližně polovina dotázaných speciálních škol tuto analýzu v současné době připravuje, na téměř pětině se však ani nepřipravuje. Uskutečnění analýzy před začátkem Provedla škola analýzu výchozích podmínek? podle velikosti školy (v %) všech školách s více než 301 žáky. Výrazně častěji nebyla uskutečněna ve školách s méně než 100 žáky, což může souviset s jednodušší strukturou menších škol. Provedení či neprovedení analýzy ve škole souvisí částečně také s velikostí obce, což je nejpatrnější u nejmenších obcí. V obcích s více než 20 tisíci obyvateli proběhla či právě probíhá analýza v přibližně dvou třetinách škol, zatímco mezi školami, které se nacházejí v obcích s maximálně 5 tisíci obyvateli, jich polovina analýzu zatím pouze připravuje, případně ji neplánuje vůbec (10 procent). Naprostá většina (přibližně 90 procent) škol ve všech krajích analýzu výchozích podmínek v současné době alespoň připravuje. Uskutečnily ji nejčastěji školy v Praze, naopak nejméně často školy na Olomoucku. Těch, které však analýzu zatím ani nepřipravují, je nejvíce v Jihomoravském a opět v Olomouckém kraji. Tvorba vzdělávacího programu Školy, jejichž zřizovatelem je soukromý či církevní (neveřejný) subjekt, mají častěji zpracované některé části, případně celý ŠVP. Na druhé straně však větší podíl těchto škol s přípravami ani nezačal. U obou zřizovatelů platí, že přibližně třetina škol minimálně zahájila samotnou tvorbu ŠVP. Ve vlastní tvorbě programů jsou nejdále pražské školy, čtvrtina z nich má zpracované některé části, případně celý ŠVP. S přípravnými pracemi nejčastěji ještě nezačaly školy v Jihomoravském kraji, zde však také desetina škol uvedla, že má ŠVP zčásti nebo úplně zpracovaný. Zcela nejčastější je situace, kdy školy začaly s přípravnými pracemi na samotné tvorbě ŠVP a zároveň připravují i analýzu výchozích podmínek. Školy, které už mají vlastní ŠVP částečně či zcela zpracovaný, většinou před zahájením jeho tvorby uskutečnily analýzu výchozích podmínek. Základní školy jsou v porovnání se všemi školami v přípravách ŠVP dál, a to především v souvislosti s analýzou vstupních podmínek. To lze vysvětlit mezním termínem zahájení výuky dle vlastního ŠVP ten je pozdější v případě speciálních škol a šestiletých gymnázií. Personální zajištění V šetření jsou prezentovány také výsledky způsobu personálního zajištění tvorby ŠVP. Školy uváděly, kolik procent učitelů se na tvorbě ŠVP podílí, kdo je určen koordinátorem, případně zda škola využila nabízené možnosti jeho proškolení Provedla škola analýzu výchozích podmínek? podle velikosti sídla školy (v %) tvorby ŠVP závisí mimo jiné na velikosti školy a také do jisté míry na velikosti sídla školy. Čím větší škola, tím častěji v ní proběhla či právě probíhá analýza výchozích podmínek. Podíl škol, ve kterých se analýza dosud neuskutečnila, je přibližně stejný ve Provedla škola analýzu výchozích podmínek? podle kraje (v %) v rámci projektu Koordinátor. Ve více než polovině základních i speciálních škol se příprav a tvorby ŠVP účastní všichni učitelé, na druhé straně přibližně v desetině těchto škol se nezapojil nikdo z učitelů. Na středních školách je počet spolupracujících učitelů relativně rovnoměrně rozložen do všech kategorií. Počet učitelů účastnících se příprav a tvorby ŠVP závisí na velikosti školy, méně pak již na velikosti sídla školy. Čím menší škola, tím větší podíl učitelů se účastní příprav a tvorby ŠVP. Ve více než 70 procentech škol s maximálně 100 žáky se vytváření ŠVP účastní všichni učitelé, na druhou stranu se mezi těmito školami vyskytují častěji i takové, kde se nezapojil nikdo z učitelů. Souvislost počtu učitelů zabývajících se přípravami a tvorbou ŠVP s velikostí sídla školy není tak významná. Všichni učitelé připravují ŠVP ve více než 60 procentech škol sídlících v obcích do 10 tisíc obyvatel. Obecně se zde do ŠVP zapojuje více učitelů, což lze říci i o školách ve městech nad 100 tisíc obyvatel. zdroj: úiv

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce11 Hledáte školu v Evrop pro mezinárodní spolupráci? Partnerství škol v Evropě i když daleko, tak blízko evropský program pro podporu mezinárodní spolupráce mateřských, základních a středních škol; společné projekty žáků i učitelů na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií; - portál, který poskytuje nástroje, materiály a dokumenty, potřebné pro přípravu, plánování a rozvíjení spolupráce, a to vše v českém jazyce; v České republice je Vám k dispozici Národní podpůrné středisko pro etwinning, které mimo jiné spravuje portál kde můžete najít veškeré aktuální informace o programu. pracovníky Národního střediska můžete kontaktovat na ové adrese: popř. na tel Národní středisko také připravuje několikrát do měsíce metodické semináře na téma, jak realizovat mezinárodní projekty v rámci programu etwinning, na které se můžete přihlásit em: v rámci programu etwinning budou každoročně udíleny zajímavé národní a mezinárodní ceny za nejlepší projekty spolupráce škol; učitelé registrovaní v programu mají příležitost podílet se aktivně na diskusi o podobě programu etwinning a účastnit se metodických seminářů a mezinárodních setkání učitelů. etwinning je otev ený všem mate ským, základním a st edním školám! Jsme tu pro Vás, neváhejte nás kontaktovat! Národní podpůrné středisko pro etwinning Národní agentura Socrates U Lužického semináře Praha 1 tel.:

12 12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Státní příspěvková organizace se sídlem ve Vestci Hříměždice, okres Příbram přijme vychovatele/ku (speciální pedagogika výhodou) dále učitelku/le pro střední školu, nebo učitelku/le pro praktické vyučování (speciální pedagogika výhodou). Možnost občasného ubytování. Svou žádost s profesním životopisem zasílejte na adresu: tel.: Je prima vypadat o deset let mladší. Zkuste to taky. Podívala jsem se do zrcadla a viděla tvář své matky. Vyděsilo mě to. Opravdu jsem za poslední čas tak zestárla? Ještě při cestě do práce jsem na to myslela. A pak jsem na dveřích zahlédla inzerát: Stírá stopy starostí a obnovuje mladistvý vzhled. To právě potřebuji. Byla to upoutávka na kožní ordinaci lékařky Michaely Prosové. Vyhledala jsem ji a objednala se na inzerovaný zákrok. Byl to prvotní impulz, nechci vypadat staře. PŘED PO ŽALUZIE Firma STÍN VÝROBA MONTÁŽ horizontální žaluzie žaluzie ISSO na plastová i euro okna (s řetízkovým mechanismem, nebo s tyčkou a provázkem) celodřevěné žaluzie vertikální žaluzie vertikální plastové žaluzie čalounění dveří plastové shrnovací dveře předokenní rolety (hliníkové i plastové) textilní roletky sítě proti hmyzu záruka 2 roky 100% servis krátké dodací lhůry široký výběr barevných odstínů KUPON NA SLEVU 20% Z MONTÁŽE VYKUPUJEME STARÉ ŽALUZIE PROTIÚČTEM VYMĚŘENÍ ZDARMA PRO ŠKOLSTVÍ SLEVY OBJEDNÁVKY tel./fax: , předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK URČENO JEN PRO ZCELA NOVÉ PŘEDPLATITELE!!! Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Samotná procedura trvala asi půl hodiny a byla celkem nebolestná. Tenkou jehlou lékařka zavedla Restylane do rýh mezi nosem a rty a vyplnila i smutně svěšené koutky. Restylane je kyselina hyaluronová, látka tělu vlastní, které ovšem věkem bohužel ubývá. Rýhy na čele a mezi obočím vypnula injekce Botoxu. Po týdnu jsem byla ještě na korekci, jemném dovyplnění. Jsem nadšená, protože vypadám báječně. Mělo by to vydržet půl roku až rok. Poté mohu zákrok bez obav opakovat. Zkuste to taky, je prima vypadat o deset let mladší. Objednat se můžete u MUDr. Michaely Prosové, Senovážné nám. 22, Praha1. Tel.: Adresa: PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Číslo května 2006 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Vyrábí SOFIPRIN Praha. Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 760 Kč. Inzerci a objednávky předplatného posílejte na adresu redakce. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Základní přehled informací k přijímacímu řízení

Základní přehled informací k přijímacímu řízení Základní přehled informací k přijímacímu řízení Přihláška ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca rama@inforama.cz Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/2004 - školský zákon (resp.

Více

Přijímací zkoušky v kostce

Přijímací zkoušky v kostce Přijímací zkoušky v kostce Informace k přijímacím zkouškám pro rok 2016/2017 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy 31. ledna 2017 Zveřejnění ilustračních testů na webu centra 8. února 2017

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA (ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH) Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb. (novelizovaného zákonem

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY Rámec pro investice do infrastruktury Rámec pro investice do infrastruktury = seznam projektových záměrů

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více