T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U. www.ef.tul.cz"

Transkript

1 T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U 2010/2011

2 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Stav ke dni: Zpracovali: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D. Mgr. Hana Stárová doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 1. vydání Číslo publikace: Tisk: Vysokoškolský podnik s.r.o. Liberec, Hálkova 6, Liberec Technická univerzita v Liberci ISBN

3 OBSAH I. EKONOMICKÁ FAKULTA 5 II. VĚDECKÁ RADA 7 III. GARANTI STUDIJNÍCH OBORŮ 8 IV. KATEDRY 8 V. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 15 VI. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - PREZENČNÍ FORMA STUDIA 19 Podniková ekonomika 20 VII. Ekonomika a management mezinárodního obchodu 23 Cestovní ruch 27 Ekonomika a management služeb 31 Pojišťovnictví 35 Manažerská informatika 38 Podnikatelská informatika (dobíhající studium) 40 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 42 PREZENČNÍ FORMA STUDIA Podniková ekonomika 43 Podniková ekonomika - specializace: Mezinárodní obchod 46 Pojišťovnictví 49 Manažerská informatika 52 VIII. BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 55 Podniková ekonomika 56 IX. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 59 KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Podniková ekonomika 60 X. BACHELOR STUDY PROGRAMME - FULL-TIME STUDY IN ENGLISH 64 Business Administration 65 XI. MASTER STUDY PROGRAMME - FULL-TIME STUDY IN ENGLISH 68 Business Administration 69 XII. BACHELOR STUDY PROGRAMME - FULL-TIME STUDY IN ENGLISH 71 UNIVERSITY NEISSE Information and Communication Management 72 XIII. ERASMUS PROGRAMME - STUDY IN ENGLISH 78 Bachelor study programme 78 Master study programme 79 XIV. DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 80 PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Organizace a řízení podniků 81 Pojišťovnictví 85 Ekonomická informatika 88 XV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/

4 XVI. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZA AKADEMICKÝ ROK 2009/ XVII. POČTY ABSOLVENTŮ 96 XVIII. HARMONOGRAM VÝUKY EF PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/

5 Sídlo fakulty: budova H - TUL Voroněžská ul , Liberec I. EKONOMICKÁ FAKULTA Děkanka fakulty: doc. Dr. Ing. Olga HASPROVÁ Sekretariát děkanky: Martina Burianová tel.: fax: Proděkani: Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost: doc. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D. Vědecké oddělení: Miroslava Rybářová tel.: Proděkanka pro prezenční formu studia: PhDr. Ing. Helena JÁČOVÁ, Ph.D. Sekretariát proděkanky: Renata Kotrčová tel.:

6 Proděkanka pro kombinovanou formu studia a výuku v angličtině: Mgr. Hana STÁROVÁ Sekretariát proděkanky: Renata Kotrčová tel.: Proděkan pro vnější vztahy: Ing. Jaroslav DEMEL Kancelář vnějších vztahů: Ing. Kateřina Feckaničová tel.: Tajemnice fakulty: Vedoucí studijního oddělení: Ing. Jarmila HAWLOVÁ tel.: Jana BĚLOHLÁVKOVÁ tel: E- mail: 6

7 II. VĚDECKÁ RADA Předsedkyně: doc. Dr. Ing. Olga Hasprová děkanka Ekonomické fakulty Interní členové: doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc. prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. PhDr. Ing Helena Jáčová, Ph.D. prof. Ing. Radko Kovář, CSc. prof. Ing. Jiří, Kraft CSc. prof. Ing. Věra Kubátová, CSc. doc. Ing. Josef Sixta, CSc. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Externí členové: Ing. Pavel Boček Airs Manufacturing Czech, s. r. o. Liberec prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. VŠE Praha - FMV prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Univerzita Pardubice - FES prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. VŠE Praha - FFU JUDr. Oldřich Horák Kooperativa - agentura Severní Čechy a. s. JUDr. Ing. Jakub Hradec Česká kancelář pojistitelů doc. Ing. Václav Janeček, CSc. Univerzita Hr. Králové prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha - FPH (podnikohospodářská) Ing. Jiří Křovák, CSc. ČSÚ Praha doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková UTB Zlín - FAME doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. UJEP Ústí nad Labem doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. MU Brno - FES prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. ČZU Praha - PEF doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. ZČU Plzeň - Fakulta ekonomická Ing. Petr Zahradník, MSC Česká spořitelna - Kancelář pro EU 7

8 III. GARANTI STUDIJNÍCH OBORŮ Podniková ekonomika: Ekonomika a management mezinárodního obchodu: Ekonomika a management služeb: Cestovní ruch: Pojišťovnictví: Manažerská informatika: Information and Communication Management (Uni NISA): prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Ing. Jaroslav Demel doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. Mgr. Hana Stárová IV. KATEDRY K A T E D R A P O D N I K O V É E K O N O M I K Y - K P E prof. Ing. Ivan JÁČ, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KPE: Iva Jelínková tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ing. Sáva Kubias Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Petra Matějovská Ing. Martina Prskavcová, Ph.D. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Ing. Pavla Řehořová, Ph.D. doc. Ing. Josef Sixta, CSc. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Ing. Eva Štichhauerová Ing. Jaromír Švihovský, Ph.D. doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Ing. Helena Žuková 8

9 Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Barbora Chmelíková Ing. Markéta Jansová Ing. Martina Jiráňová Ing. Eliška Jirásková Ing. Jindřich Jokl Ing. Vendula Macháčková Ing. Darina Myšáková Ing. Iva Pekařová Ing. Radka Pittnerová Ing. Eva Stanková Ing. Eva Šlaichová Ing. Blanka Trejbalová Ing. Jan Kellner, Ph.D. K A T E D R A M E Z I N Á R O D N Í H O O B C H O D U - K O B Ing. Jaroslav DEMEL vedoucí katedry Sekretariát KOB: Ilona Gambová tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Externí pracovníci: Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D. Ing. Ludmila Kučerová Ing. Denisa Hojsáková Mgr. Helena Kuncová K A T E D R A P O J I Š Ť O V N I C T V Í - K P O doc. Ing. Arnošt BÖHM, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KPO: Věra Veselá tel.:

10 Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Žaneta Boučková, Ph.D. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. Ing. Karina Mužáková doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Ing. Bc. Martina Bejrová Ing. Jan Beníšek Ing. Irena Fujerová Ing. Zuzana Hochmalová JUDr. Jan Ježdík Ing. Jan Öhm Ing. Lucie Sklenářová - Kabelková Ing. Ivana Šafarčíková Ing. Zdeněk Šimek, MBA Ing. Jaroslava Kristýna Tůmová Ing. Andrea Valihorová Ing. Martin Veselý prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Ing. Radek Moc, Ph.D. K A T E D R A I N F O R M A T I K Y - K I N doc. Ing. Jan SKRBEK, Dr. vedoucí katedry Sekretariát KIN: Helena Šimonová tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Doktorandi: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. Ing. Zbyněk Hubínka Ing. Tomáš Koudelka Ing. Dana Nejedlová, Ph.D. Ing. Petr Weinlich, Ph.D. Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D. Mgr. Tomáš Žižka Ing. Jiří Kvíz Ing. Michal Tvrzník 10

11 Externí pracovníci: Technik: Ing. Antonín Rosický, CSc. PhDr. Eva Velechovská Viktor Plch K A T E D R A E K O N O M I E - K E K prof. Ing. Jiří KRAFT, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KEK: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Doktorandi: Externí pracovník: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. Ing. Blanka Baráková PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. Ing. Jana Šimanová Ing. Karel Benák Ing. Michal Benda Mgr. Jan Dovolil Ing. Michal Filipi Ing. Jana Kolářová Ing. Helena Michajlovská Ing. Filip Trešl Ing. David Zeman prof. Dr. Norbert Reetz 11

12 K A T E D R A E K O N O M I C K É S T A T I S T I K Y - K S Y Ing. Vladimíra HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KSY: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Technik: Mgr. Jiří Rozkovec prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. Ing. Alena Cyhelská Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. Ing. Petr Malec K A T E D R A F I N A N C Í A Ú Č E T N I C T V Í - K F Ú doc. Dr. Ing. Olga HASPROVÁ vedoucí katedry Sekretariát KFÚ: Ilona Gambová tel.: Pověřena vedením katedry: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Ing. Martina Černíková, Ph.D. PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D. Ing. Markéta Dubová, Ph.D. Ing. Radana Hojná, Ph.D. Ing. Šárka Holubcová Ing. Josef Horák Ph.D. Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. Ing. Olga Malíková, Ph.D. 12

13 Ing. Martina Prskavcová, Ph.D. Ing. Ivana Šimíková, Ph.D. Ing. Jana Šmídová Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Markéta Bartoňová Ing. Zdeněk Brabec Ing. Ivana Chramostová Ing. Veronika Komorousová Ing. Jan Mačí Ing. Alena Šilhavá Ing. Jitka Šturmová Ing. David Turek Ing. Hana Frausová Ing. Monika Händelová prof. Ing. Anděla Landorová, CSc. Ing. Jitka Králová Ing. Aleš Maršík K A T E D R A M A R K E T I N G U - K M G doc. RNDr. Pavel STRNAD, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KMG: Helena Šimonová tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Doktorandi: Ing. Jozefína Simová, Ph.D. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Iveta Honzáková Ing. Světlana Myslivcová Ing. Lenka Půlpánová Ing. Zuzana Švandová, Ph.D. Dipl.-Kfm. Petr Branda Ing. Andrea Krausová Ing. Jana Marková Ing. Zbyněk Nevyhoštěný Ing. Otakar Ungerman Ing. Adéla Zemanová 13

14 K A T E D R A P R Á V A - K P R Mgr. Karel SEVERA vedoucí katedry Sekretariát KPE: Iva Jelínková tel.: Člen katedry: JUDr. Eva Karhanová Horynová K A T E D R A C I Z Í C H J A Z Y K Ů - K C J Mgr. Hana STÁROVÁ vedoucí katedry Sekretariát KCJ: Jitka Konorská tel.: Zástupce vedoucí katedry: Členové katedry: Mgr. Šárka Hastrdlová Mgr. Halka Jandová Mgr. Květoslava Klápšťová, Ph.D. Mgr. Pavla Klopánová Mgr. Taťjana Mydlářová, M. A. PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. Mgr. Jitka Otmarová Ing. Stanislava Pavlíková Mgr. Lenka Pávová, M.Litt. PhDr. Ivana Pekařová, M. A. Mgr. Petra Peldová Ing. Enrique Ramírez Farivar Sanei, M. A. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Mgr. Jitka Svobodová Andrlová Mgr. Gizella Ševčíková 14

15 Mgr. Renata Šrotýřová PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. Zahraniční lektoři: Matthew Griffon, B. A. PhDr. Ingo Herzig, Mag. Gladice Hughes, M.Sc. Jonathan Lund, M.A. Liam Peach, B.A. Nigel Richards, B. A., P.G.C.E. Robert Schiller, Dipl. Soz.-Päd. Dagmar Weginger, Mag. Externí pracovníci: Mgr. Vojtěch Holub (KS - Č. Lípa) PaedDr. Alena Chlumská (KS - Jičín) PaedDr. Taťána Chlumská (KS - Jičín) Miroslava Chroustová Ing. Jana Königová Mgr. Petra Kašparová (KS - Č. Lípa) Mgr. Gabriela Kovácsová (FS - Ml. Boleslav) PaedDr. Jarmila Kubelková (FS - Ml. Boleslav) V. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci zahájila výuku 1. září 1992, tehdy pod názvem Hospodářská fakulta, jako specializovaná fakulta ekonomického charakteru. K přejmenování Hospodářské fakulty na Ekonomickou fakultu došlo k V současné době má Ekonomická fakulta akreditovány bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy, které uskutečňuje v prezenční a některé i v kombinované formě studia. Studijní programy se člení na studijní obory. Student studuje podle studijních plánů platných pro jednotlivé studijní obory a řídí se Studijním a zkušebním řádem TUL. Ekonomická fakulta TUL má pro bakalářské a magisterské studium akreditovány následující tři studijní programy. Dalším významným mezníkem ve vývoji Hospodářské fakulty je rok 1998, kdy bylo schváleno doktorské studium ve studijním oboru Organizace a řízení podniků. V roce 2000 bylo schváleno MŠMT doktorské studium oboru Ekonomická informatika uskutečňované společně s Vysokou školou pedagogickou (dnes UHK) Hradec Králové a Univerzitou Pardubice a v roce 2001 magisterské studium oboru Manažerská informatika a doktorské studium oboru Pojišťovnictví. Studijní program Hospodářská politika a správa Absolventi se uplatní především v pojišťovnách, finančních společnostech, v penzijních a investičních fondech a v podnicích, kde se mohou zabývat ekonomickými problémy spojenými s pojišťovnictvím, uplatněním výpočetní techniky a matematických metod v oblasti pojišťovnictví (počítače, sítě, informační služby, software apod.). Uplatnění mohou nalézt také ve sféře centrálního řízení (ministerstvo financí a jeho složky, ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho složky, především finanční a pracovní úřady, celní správa apod.). Díky získaným širším ekonomickým znalostem mohou nalézt uplatnění v ekonomických útvarech podniků a organizací i v ekonomických útvarech sféry centrálního řízení, veřejné správy a samosprávy. Studijní program Ekonomika a management Studenti všech forem studia studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední a vyšší řídicí úrovni. Široká nabídka povinných a volitelných předmětů umožňuje absolventům uplatnění ve výrobní a provozní praxi i v dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Volitelné předměty prohlubují znalosti a praktické dovednosti absolventů tak, aby byli schopni působit v různých organizačních strukturách podniků. 15

16 Při studiu je kladen důraz na znalosti studentů získané teoretickým studiem a formou řešení praktických podnikatelských úloh, zejména v oblasti podnikového managementu, marketingu, účetnictví a kalkulací, plánování, zásobování a financí. Absolventi magisterského studia jsou důkladně teoreticky i prakticky obeznámeni s informatikou, s informačními technologiemi a jejich využitím v ekonomické praxi. V jazykové výuce se předpokládá při ukončení magisterského studia znalost dvou světových jazyků. Studijní program Systémové inženýrství a informatika Součástí tohoto studijního programu je fakultou řízená praxe v podniku, kterou studenti absolvují ve třetím ročníku. Studenti tohoto studijního programu získají schopnosti: analyzovat a navrhovat optimální koncepci a zajišťovat provoz informačních systémů podnikatelských subjektů s ohledem na uživatele systému; efektivně využívat znalosti pro získávání a zpracovávání informací, uplatnit znalosti interpersonální komunikace v podnikatelské činnosti; racionálně využívat znalosti a praktické zkušenosti z oblasti ekonomických oborů a managementu; pružně reagovat na dynamický rozvoj podnikatelského okolí. Podmínky pro studium a povinnosti studentů ve všech studijních programech a formách studia Ekonomické fakulty vymezuje Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci (viz 1. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Studenti bakalářských studijních programů po absolvování všech studijních povinností prvních tří ročníků a vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul bakalář (Bc.). Absolventi bakalářských studijních programů mohou odejít do praxe nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech na Ekonomické fakultě TUL nebo na jiných českých případně zahraničních vysokých školách. Studijní program B 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202R034 studijní obor Pojišťovnictví studium prezenční - standardní délka studia 3 roky Studijní program B 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208R085 studijní obor Podniková ekonomika studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 3 roky paralelní studijní program v anglickém jazyce - studium je organizováno pro cizince za poplatek 6210R R R R118 studijní obor Ekonomika a management mezinárodního obchodu studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Ekonomika a management služeb studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Cestovní ruch studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Podniková ekonomika s volitelným zaměřením pro absolventy neekonomických fakult (v ak. roce 2010/11 se neotvírá) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky, studium kombinované - standardní délka studia 3 roky 16

17 Studijní program B 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209R021 studijní obor Manažerská informatika studium prezenční s jednoroční praxí - standardní délka studia 3 roky 6209R023 studijní obor Podnikatelská informatika (dobíhající studium) studium prezenční s jednoroční praxí - standardní délka studia 3 roky 6209R012 studijní obor Information and Communication Management (Univerzita NISA ) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky, výuka v jazyce anglickém. Tento studijní obor je zřízen na fakultě ve spolupráci s Fakultou pedagogickou TUL a se zahraničními partnery Hochschule Zittau/Goerlitz (Německo) a Politechnika Wroclaw, Filia Jeleni Gora (Polsko). První ročník studia probíhá na EF TUL, 2. rok v Polsku a 3. rok studia v Německu, kde zakončí studium a získají titul Bc. 2. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Navazující magisterské studijní programy mají formu dvouletých studijních programů navazujících na bakalářské studium. Absolventi těchto programů získávají titul inženýr (Ing.). Studijní program N 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202T034 studijní obor Pojišťovnictví studium prezenční - standardní délka studia 2 roky, podmínkou pro přijetí je získání titulu bakalář v ekonomickém oboru studia Studijní program N 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208T085 studijní obor Podniková ekonomika studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 2 roky paralelní studijní program v anglickém jazyce - studium je organizováno pro cizince za poplatek studijní obor Podniková ekonomika specializace: Mezinárodní obchod studium prezenční - standardní délka studia 2 roky Studijní program N 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209T021 studijní obor Manažerská informatika studium prezenční - standardní délka studia 2 roky 3. DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Doktorský studijní program navazuje na studia bakalářská a magisterská a je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní program P 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202V034 studijní obor Pojišťovnictví studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 17

18 6208V119 studijní obor Organizace a řízení podniků studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209V003 studijní obor Ekonomická informatika studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky. Studijní program P 6209 SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS 6209V003 Studijní obor Economics and Informatics studium prezenční i kombinované v anglickém jazyce - standardní délka studia 3 roky. 18

19 VI. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PREZENČNÍ FORMA STUDIA 19

20 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 3) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet nutný ukončení kurzu výuky kreditů Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H PF-KMD 2/2 4 zp. 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr kreditů celkem 28 rozsah počet nutný ukončení kurzu výuky kreditů Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H PF-KMD 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 30 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz ). Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Požadavky pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě TUL V souladu s čl. 11 bod 1a) Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Mikroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika I u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika. V souladu s čl. 9 bod 4 Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. za první rok studia získat minimálně 40 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika II u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika, 4. součástí této hodnoty musí být také kredity z předmětu Matematika u oborů: Cestovní ruch a Ekonomika a management služeb. 20

21 2. ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení standardní výuky kreditů kurzu Finance I FI1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika I STI KSY 2/2 4 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Jazyk I (3. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Jazyk II (3. semestr) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 30 rozsah počet ukončení standardní výuky kreditů kurzu Statistika II STII KSY 2/2 6 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZP1 KPR 2/0 3 zk. 4. semestr Finance II FI2 KFU 1/1 5 zp./zk. 4. semestr Jazyk I (4. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Jazyk II (4. semestr) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 28 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz 3. ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení standardní výuky kreditů kurzu Řízená praxe RIP KEF 4 týdny 12 zp. 5. sem. Strategický marketing SMG KMG 3/1 5 zp./zk. 5. semestr Základy práva II ZP2 KPR 2/0 3 zk. 5. semestr Jazyk I (5. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 5. semestr kreditů celkem 24 rozsah počet ukončení standardní výuky kreditů Kurzu Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 6. semestr Světová ekonomika SEK KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Jazyk I (6. semestr) JA1 KCJ 0/2 6 zp./zk. 6. semestr Státní závěrečná zkouška PESZZ KEF kreditů celkem 15 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník rozsah počet ukončení standardní výuky kreditů kurzu Marketingový výzkum MVZ KMG 2/2 4 zp./zk. 4. semestr Podniková logistika PLO KPE 2/1 5 zp./zk. 5. semestr Sociální podnikání SOP KPE 2/0 4 zk. 5. semestr Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Optimalizační metody v ekonomické praxi OME KSY 2/2 4 zp./zk. 5. semestr 21

22 Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. semestr Spotřebitelské chování SPO KMG 2/2 4 zp./zk. 6. semestr Globální retailing v Evropě GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů ve 2. ročníku minimálně 4 kredity, ve 3. ročníku maximálně 21 kreditů. Volitelné předměty rozsah počet ukončení standardní výuky kreditů kurzu Základy psychologie pro PE ZPE PF-KPP 2/0 3 zk. 3. semestr Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Kulturní historie KHT*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Němčina s certifikátem I * NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H PF-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Tělesná výchova II TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Aplikační software APS KIN 1/2 3 zp./zk. 5. semestr Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 5. semestr služby Němčina s certifikátem I NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Pojištění v mezinárodním PMO KPO 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchodě Hospodářská politika HPO KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Dějiny ekonomických teorií DET KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí - PST KOB 12 zp semestr LLP/Erasmus Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z volitelných předmětů minimálně tolik kreditů, aby celková hodnota za absolvované předměty v ročníku činila 180 kreditů celkem. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 22

23 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU R ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H FP-KMD 2/2 4 zp. 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr Obchodní korespondence OKO KOB 0/2 3 zp./zk. 1. semestr kreditů celkem 28 rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H FP- KMD 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 30 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Požadavky pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě TUL V souladu s čl. 11 bod 1a) Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Mikroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika I u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika. V souladu s čl. 9 bod 4 Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. za první rok studia získat minimálně 40 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika II u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika, 4. součástí této hodnoty musí být také kredity z předmětu Matematika u oborů: Cestovní ruch a Ekonomika a management služeb. 23

24 2. ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika STA KSY 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Světová ekonomika SEKJ KEK 2/0 4 zk. 3. semestr Mezinárodní obchod MEO KOB 2/0 5 zk. 3. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 36 rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. semestr Daně a daňová praxe DDP KFÚ 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZP1 KPR 2/0 3 zk. 4. semestr Mezinárodní marketing MMG KMG 3/0 4 zk. 4. semestr Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 4. semestr Operace v mezinárodním OMO KOB 2/1 4 zp. 4. semestr obchodě * Jazyk I JA1 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 34 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz * Předmět OMO je součástí zkoušky předmětu POM v ZS 3. ročníku. Povinně volitelné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Základy pojišťovnictví ZAP KPO 2/0 4 zk. 3. semestr Bankovní služby BFI KFU 2/0 2 zk. 4. semestr a finanční investování Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 2 kredity za 2. ročník. Volitelné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Jazyk III* JA3 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Zabezpečení obchodních ZOI FP- KMD 0/2 4 zp./zk. 3. semestr informací Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I** NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina s certifikátem I** NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Jazyk III* JA3 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí PST KOB 12 zp semestr - LLP/Erasmus * Student, který si zapíše Jazyk III ve 3. semestru, v něm pokračuje až do 5. semestru. **Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). 24

25 3. ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Základy práva II ZP2 KPR 2/0 3 zk. 5. semestr Mezinárodní právo MEP KPR 2/0 3 zk. 5. semestr Průvodní operace POM KOB 2/0 5 zk. 5. semestr v mezinárodním obchodě a celnictví Jazyk I JA1 KCJ 0/2 4 zp. 5. semestr kreditů celkem 15 Odborná praxe ODP KOB KMG KFÚ KPE Závěrečná zpráva z praxe ZZP KOB KMG KFÚ rozsah výuky 3 dny/ týden počet ukončení kreditů kurzu 12 zp. 6. semestr 6 zp. 6. semestr KPE Jazyk I JA1 KCJ 0/2 6 zp./zk. 6. semestr Stání závěrečná zkouška SZZMO KOB KMG KFÚ KPE kreditů celkem 24 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Jazyk II JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Úvod do finančního řízení FŘPPI KFÚ 2/2 5 zp./zk. 5. semestr Úvod do sociální politiky USP KPO 2/0 4 zk. 5. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Seminář z ekonomiky SZO KOB 0/3 4 zp./zk. 6. semestr a techniky zahr. obchodu Globální retailing v Evropě GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů za 3. ročník maximálně 11 kreditů. 25

26 Volitelné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Pojištění v mezinárodním PMO KPO 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchodu Jazyk III JA3 KCJ 0/2 4 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Angličtina komunikativně I* AK1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Němčina komunikativně I NK1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Strategický marketing SMG KMG 3/1 4 zp./zk. 5. semestr Psychologie obchodního POJ KOB 2/0 2 zk. 5. semestr jednání Evropská unie a mezinárodní EUM KOB 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchod Němčina s certifikátem I NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Angličtina komunikativně II* AK2 KCJ 0/2 3 zp./zk. 6. semestr Němčina komunikativně II * NK2 KCJ 0/2 3 zp./zk. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. *Student, který si zapíše předmět Angličtina (Němčina) komunikativně I, musí si zapsat předmět Angličtina (Němčina) komunikativně II. Student je povinen získat z volitelných předmětů minimálně tolik kreditů, aby celková hodnota za absolvované předměty v ročníku činila 180 kreditů celkem. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Ekonomika a management Mezinárodního obchodu. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 26

27 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce (v IS/STAG uvedeno jako verze 1) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: CESTOVNÍ RUCH R ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 1. semestr Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. semestr Geografie cestovního ruchu GCE KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Dějiny kultury DKL KPE 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 3 zp. 1. semestr kreditů celkem 27 rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Matematika MA*H FP- 2/2 7 zp./zk. 2. semestr KMD Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Geografie ČR GCR KPE 2/1 4 zp./zk. 2. semestr Ekonomika a podnikání EPS KPE 2/2 5 zp./zk. ve službách Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 3 zp. 2. semestr kreditů celkem 33 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Požadavky pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě TUL V souladu s čl. 11 bod 1a) Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Mikroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika I u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika. V souladu s čl. 9 bod 4 Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. za první rok studia získat minimálně 40 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika II u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika, 4. součástí této hodnoty musí být také kredity z předmětu Matematika u oborů: Cestovní ruch a Ekonomika a management služeb. 27

28 2. ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Management cestovního KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr ruchu Účetnictví I UT1 KFÚ 2/1 3 zp. 3. semestr Statistika STA1 KSY 2/2 7 zp./zk. 3. semestr Technika služeb v cestovních KPE 2/1 4 zp./zk. 3. semestr ruchu Základy cestovního ruchu ZCR KMG 2/1 4 zp./zk. 3. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 3. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 3 zp. 3. semestr kreditů celkem 28 rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Marketing cestovního ruchu MGC KMG 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UT2 KFÚ 1/2 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZAPR1 KPR 2/0 4 zk. 4. semestr Specifické formy cestovního KPE 2/1 4 zp./zk. 4. semestr ruchu Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 4. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 2. ročník rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Globální problémy a ochrana GLP FP-KCH 2/0 2 zp. 3. semestr životního prostředí Metodika činnosti průvodce MPC KPE 2/1 3 zp./zk. 3. semestr Úvod do elektronického UEP KIN 2/0 3 zk. 3. semestr podnikání Základy multimédií PP1 KIN 0/2 2 zp. 3. semestr Animace v cestovním ruchu ANR KPE 0/2 3 zp. 4. semestr Management lidských zdrojů MLZ KPE 2/1 3 zp./zk. 4. semestr v cestovním ruchu Marketingový výzkum KMG 2/2 4 zp./zk. 4. semestr Geografické informační GIS KPE 1/2 4 zp./zk. 4. semestr systémy pro regionální rozvoj Etika v podnikání EPO KMG 1/1 3 zp./zk. 4. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 8 kreditů. Volitelné předměty pro 2. ročník rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Jazyk III* JA3 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina s certifikátem I NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3. semestr Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4. semestr Jazyk III JA3 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Němčina s certifikátem I NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Angličtina komunikativně I AK1 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Němčina komunikativně I NK1 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr 28

29 Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Studetn je povinnen získat z volitelných předmětů minimálně tolik kreditů, aby celková hodnota za absolvované předměty v druhém ročníku činila celkem 60 kreditů. * Student, který si zapíše Jazyk III ve 3. semestru, v něm pokračuje až do 5. semestru. Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.) 3. ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Řízená praxe RIP KEF 4 týdny 8 zp. 5. semestr Závěrečná zpráva z praxe ZZP KEF 3 zp. 5. semestr Základy práva II ZAPR2 KPR 2/0 4 zk. 5. semestr Základy sociologie a PSY FP 2/0 3 zk. 5. semestr psychologie v CR Marketingová strategie v CR MSC KMG 3/1 5 zp./zk. 5. semestr Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 3 zp./zk. 5. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 5. semestr kreditů celkem 28 KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Malé a střední podnikání KPE 2/2 5 zp./zk. 6. semestr Informační a rezervační IRT KIN 1/1 4 zp./zk. 6. semestr technologie v CR Cenová tvorba v cestovních CTR KFÚ 1/2 4 zp./zk. 6. semestr ruchu Jazyk I JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. semestr Státní závěrečná zkouška 6. semestr kreditů celkem 18 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů,musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 3. ročník rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Hodnota zákazníka HZA KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Psychologie obchodního KOB 2/0 3 zk. 5. semestr jednání Sociální podnikání KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Evropská ekonomická integrace EEIE KPE 3/0 5 zk. 5. semestr Zákaldy pojištění v CR ZPACR KPO 2/0 3 zk. 5. semestr Intekulturní komunikace IKM KPE 2/1 3 zp./zk. 6. semestr Ochrana spotřebite v CR OSP KMG 2/1 3 zp./zk. 6. semestr Hospodářská politika HPO1 KEK 3/0 3 zk. 6. semestr Světová ekonomika SEKE KEK 3/0 3 zk. 6. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 10 kreditů. 29

30 Volitelné předměty pro 3. ročník rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Jazyk III JA3 KCJ 0/2 3 zp./zk. 5. semestr Angličtina komunikativně II AK2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Němčina komunikativně II NK2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Němčina s certifikátem I NE1C KCJ 0/2 3 zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) JA2 KMG 2/1 4 zk. 6. semestr Němčina s certifikátem I NE1D KJB 2/0 2 zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí -LLP/Erasmus PST KOB 12 zp semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student si může z volitelných předmětů zvolit libovolné množství předmětů. Student, který si zapíše Angličtina (Němčina) komunikativně I musí si zapsat Angličtina (Němčina) komunikativně II. Studetn je povinnen získat z volitelných předmětů minimálně tolik kreditů, aby celková hodnota za absolvované předměty ve třetím ročníku činila celkem 60 kreditů. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Cestovní ruch. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 30

31 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce (v IS/STAG uvedeno jako verze 1) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT SLUŽEB R ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 1. semestr Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. semestr Hospodářská geografie HOG KPE 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Obchodní korespondence OKO KOB 0/2 3 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 3 zp. 1. semestr kreditů celkem 26 rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Matematika MA*H FP-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Ekonomika a podnikání EPS KPE 2/2 5 zp./zk. ve službách Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 3 zp. 2. semestr kreditů celkem 34 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Požadavky pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě TUL V souladu s čl. 11 bod 1a) Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Mikroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika I u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika. V souladu s čl. 9 bod 4 Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. za první rok studia získat minimálně 40 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika II u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika, 4. součástí této hodnoty musí být také kredity z předmětu Matematika u oborů: Cestovní ruch a Ekonomika a management služeb. 31

32 2. ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Marketing služeb MGS KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Účetnictví I UT1 KFÚ 2/1 3 zp. 3. semestr Statistika STA1 KSY 2/2 7 zp./zk. 3. semestr Ekonomika služeb veřejného EVS KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr sektoru Operace v mezinárodním KOB 2/1 3 zp./zk. 3. semestr obchodě Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 3. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 3 zp. 3. semestr kreditů celkem 28 rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Účetnictví II UT2 KFÚ 1/2 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZAPR1 KPR 2/0 4 zk. 4. semestr Vybrané finanční služby VFS KFÚ 2/0 3 zk. 4. semestr Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 4. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů,musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 2. ročník rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Management a rozvoj obcí MRO KPE 2/1 4 zp./zk. 3. semestr Podniková logistika KPE 2/1 4 zp./zk. 3. semestr Úvod do elektronického UEP KIN 2/0 3 zk. 3. semestr podnikání Cestovní ruch KMG 2/1 3 zp./zk. 4. semestr Marketingový výzkum KMG 2/2 5 zp./zk. 4. semestr Geografické informační GIS KPE 1/2 4 zp./zk. 4. semestr systémy pro regionální rozvoj Úvod do multimediálních UMMN KIN 2/2 3 zp./zk. 4. semestr technologií Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 8 kreditů. Volitelné předměty pro 2. ročník rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Němčina s certifikátem I NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3. semestr Spotřebitelské chování KMG 2/2 3 zp./zk. 4. semestr Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4. semestr Němčina s certifikátem I NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Řízení projektů RPRN KIN 2/2 5 zp./zk. 4. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Studetn je povinnen získat z volitelných předmětů minimálně tolik kreditů, aby celková hodnota za absolvované předměty v druhém ročníku činila celkem 60 kreditů. Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.) 32

33 3. ROČNÍK - povinné předměty rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Řízená praxe RIP KEF 4 týdny 8 zp. 5. semestr Strategický marketing SMG KMG 3/1 5 zp./zk. Základy práva II ZAPR2 KPR 2/0 4 zk. 5. semestr Účetnictví vybraných subjektů UCS KFÚ 3/0 5 zk. 5. semestr poskytujích služby Základy pojišťovnictví ZPOEM KPO 2/1 3 zp./zk. 5. semestr Služba státní správy a územní SSS KPE 2/0 3 zk. 5. semestr samosprávy Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp. 5. semestr kreditů celkem 30 KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Zdaněné subjektů terciárního DTS KFÚ 2/1 3 zp./zk. 6. semestr sektoru Informační technologie ITS KIN 1/1 4 zp./zk. 6. semestr ve službách Globální retailing v Evropě KPE 2/1 3 zp./zk. 6. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. semestr Státní závěrečná zkouška 6. semestr kreditů celkem 15 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 3. ročník rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Marketingovýá komunikace KMG 2/1 3 zp./zk. 5. semestr Sociální podnikání SOP KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Hodnota zákazníka HZA KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Informace a znalosti IZS KIN 2/0 4 zk. 5. semestr v organizacích služeb Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 2 zp. 5. semestr Pojištění podnikatelů PPZ KPO 2/0 2 zk. 6. semestr a živnostníků Malé a střední podnikání KPE 2/2 5 zp./zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 2 zp. 6. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 7 kreditů. 33

34 Volitelné předměty pro 3. ročník rozsah počet ukončení výuky kreditů kurzu Evropská ekonomická integrace EEIE KEK 3/0 5 zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Psychologie obchodního jednání KOB 2/0 4 Zk. 5. semestr Hospodářská politika HPO1 KEK 3/0 3 zk. 6. semestr Interkulturní komunikace v IKO KPE 2/0 2 zk. 6. semestr obchodě Mezinárodní zdanění a daňové KPE 2/1 3 zp./zk. 6. semestr ráje Němčina s certifikátem I NE1D KCJ 0/2 3 zp. Pracovní stáž v zahraničí -LLP/Erasmus KPE 12 zp semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student si může z volitelných předmětů zvolit libovolné množství předmětů. Student, který si zapíše Angličtina (Němčina) komunikativně I musí si zapsat Angličtina (Němčina) komunikativně II. Studetn je povinnen získat z volitelných předmětů minimálně tolik kreditů, aby celková hodnota za absolvované předměty ve třetím ročníku činila celkem 60 kreditů. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Cestovní ruch. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 34

35 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2) Studijní program: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA - B 6202 Studijní obor: POJIŠŤOVNICTVÍ R ROČNÍK - povinné předměty rozsah výuky počet kreditů ukončení kurzu nutný Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H PF-KMD 2/2 4 zp. 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Deskriptivní statistika I DS1 KSY 2/1 3 zp. 1. semestr Základy pojišťovnictví ZPO KPO 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr kreditů celkem 28 rozsah výuky počet kreditů ukončení kurzu nutný Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H PF-KMD 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Teorie pravděpodobnosti TPS KSY 2/2 2 zp./zk. 2. semestr Deskriptivní statistika II DS2 KSY 2/1 4 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NAP KPE 2/2 4 zp./zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 33 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Požadavky pro studenty 1. ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě TUL V souladu s čl. 11 bod 1a) Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Mikroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika I u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika. V souladu s čl. 9 bod 4 Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. za první rok studia získat minimálně 40 kreditů, 2. součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I (všechny studijní obory), 3. součástí této hodnoty musí také být kredity z předmětu Matematika II u oborů: Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Pojišťovnictví a Manažerská informatika, 4. součástí této hodnoty musí být také kredity z předmětu Matematika u oborů: Cestovní ruch a Ekonomika a management služeb. 35

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2009/2010 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 1 Studijní program slouží pouze pro informaci. Technická univerzita v Liberci - 2009 ISBN 2 OBSAH I. EKONOMICKÁ FAKULTA 5

Více

Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2012/2013. www.ef.tul.cz

Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2012/2013. www.ef.tul.cz Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 01 www.ef.tul.cz Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská, Liberec Stav ke dni: 0.. 01 Zpracovali:

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 červenec 2013 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Aktualizováno ke dni: 31. 7. 2013 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Stav ke dni: 1. 4. 2014 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Mgr.

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017

INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017 INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Renata

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče II. běh certifikovaného kurzu akreditovaného MZ ČR březen - červen 2016 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod

Více

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy Smlouva o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání doplňující a rozšiřující studium Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta se sídlem M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 zastoupená děkankou

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2012/2013

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2012/2013 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2012/2013 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT)

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT) Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT) Monitorovací indikátory Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 12. prosince 2011

Usnesení ze ZM Chrastava dne 12. prosince 2011 Usnesení ze ZM Chrastava dne 12. prosince 2011 Datum konání: 12. 12. 2011 2011/09/I ověřovatele zápisu: Kateřina Rožcová a Pavel Pěch 2011/09/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

INFORMACE O STUDIU 2014/2015

INFORMACE O STUDIU 2014/2015 INFORMACE O STUDIU 2014/2015 květen 2014 Brožura slouží pouze pro informaci. Fakulta si vyhrazuje právo provést změny schválené Akademickým senátem FT TUL. Vydala: Technická Univerzita v Liberci Zpracovala:

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Příkaz ministra č. 34/2006

Příkaz ministra č. 34/2006 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j.: 2006/73784-101 V Praze dne 27. prosince 2006 Příkaz ministra č. 34/2006 Věc: Poskytování informací v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí podle

Více

O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 Plzeň, říjen 2009 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Usnesení. dražební vyhlášku : - elektronická dražba-

Usnesení. dražební vyhlášku : - elektronická dražba- Exekutorský ú ad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz Usnesení Spis. zn.: 046 Ex 176/07-126 Soudní

Více

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., děkan Mgr. Lenka Drábková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., děkan Mgr. Lenka Drábková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: SD/03/2010 Datum vydání: 8. 4. 2010 Účinnost: 1. 3. 2010 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 6 Počet příloh: Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: SMĚRNICE DĚKANA Studium

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. května 2016 O d díl A - s t r a na A1 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně V studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Manažersko ekonomický, bakalářský stupeň, prezenční forma,

Více

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ZČU v Plzni (duben - červen 2012)

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ZČU v Plzni (duben - červen 2012) Projekt Modul ární systém vzd ěl ávání zaměstnanců ZČU v Plzni Regis trač ní čísl o projektu: C Z.1.07/2.2.00/15.0398 T e n t o p r o j e k t j e s p o l u f i n a n c o v á n E v r o p s k ý m s o c i

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro Zápis a usnesení č. 27 /2014 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 19.11.2014 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni

Více

INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studijní program slouží pouze pro informaci. Technická univerzita v Liberci - 2006 ISBN 80-7083-598-2 2 OBSAH I. HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA 5 II.

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost: 1. Věra Čejková ZUŠ J.B.Foerstera, Jičín inovativní přístup k výuce uměleckých předmětů, a to i při

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy:

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity o řešení dílčího projektu v podpogramu Podpory vybraných studijních programů v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2012 o přijímacím řízení ve znění Dodatku č. 1 z 3. října 2012 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 9. 4. 2014 Čas od 14.00 do 16.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni:

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

U S N E S E N Í. D r a ž e b n í v y h l á š k u o provedení elektronické dražby nemovité věci

U S N E S E N Í. D r a ž e b n í v y h l á š k u o provedení elektronické dražby nemovité věci 0998.0240283669 Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha 750 02 Přerov, Komenského 38 tel: 588 003 999 fax: 588 003 990 e-mail: urad@eujicha.cz internet: www.eujicha.cz ID datové schránky:

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Příloha - Personální obsazení na postech NM, VŘ a ředitelů odborů na MPSV v letech 2002 2010

Příloha - Personální obsazení na postech NM, VŘ a ředitelů odborů na MPSV v letech 2002 2010 Příloha - Personální obsazení na postech NM, VŘ a ředitelů odborů na MPSV v letech 2002 2010 15. 7. 2002 I. náměstek ministra pro oblast ekonomickou - Ing. Miloslav Vaněk náměstkyně ministra pro oblast

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 4.150.000,- Kč.

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 4.150.000,- Kč. Číslo jednací: 156 EX 535/15-64 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na základě

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba Exekutorský úřad České Budějovice soudní exekutor JUDr. Milan Bronec Šumavská ul. 17, 370 01 České Budějovice, tel: 387436038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz www.exekutor-cb.cz, datová schránka: 64ug78z č.j.

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 425/1, 14053, Praha, IČ 27232433, zast. David Jünger, Mgr., sídlem 28. října 438/219, 70900, Ostrava

ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 425/1, 14053, Praha, IČ 27232433, zast. David Jünger, Mgr., sídlem 28. října 438/219, 70900, Ostrava U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 024 EX 2227/09-177 VS opr.: 07-016585 Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková,

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 16.07.2012 Č. j.: JMK 81316/2012 Sp. zn.: S-JMK 81316/2012 OKP Vyřizuje: Krásná Telefon: 541

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy.

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy. Číslo jednací: 156 EX 4683/13-54 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: Ederová - 170495/1 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 1. Název - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola

Více

Rozvrhy budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Nutno sledovat!!! Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2016/2017 ZS

Rozvrhy budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Nutno sledovat!!! Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2016/2017 ZS Rozvrhy budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Nutno sledovat!!! Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2016/2017 ZS Celoškolsky povinné předměty: EKO905 - Kvantitativní nástroje pro ekonomickou

Více

Zápis ze zasedání Výboru Spolku

Zápis ze zasedání Výboru Spolku Zápis ze zasedání Výboru Spolku j. č.5/2007, 2.8.2007 Přítomni: Mgr. Radim Petratur doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Mgr. Vladimír Tůma Mgr. Marie Jílková RNDr. Eva Janouškovcová Mgr. Tomáš Mozga JUDr.

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 8767/12-136 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

Manažerská informatika pro pokročilé

Manažerská informatika pro pokročilé 3MA481 Manažerská informatika pro pokročilé Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika pro pokročilé Management Information Technology - advanced Managementinformatik - fortgeschritten

Více

MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41

MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41 v, r v MESTSKY URAD KRALOVICE Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Manětínská ul. 493, Kralovice PSČ 331 41 VÁŠ DOPISZN.: ZE DNE: Čj. Číslo spisu: VYŘIZUJE: TEL.: FAX:

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) I. Poslání studentské vědecké a odborné činnosti Studentská vědecká a odborná činnost (dále jen SVOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů Policejní akademie

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2016. CNC, CAN. STATUT 51. ROČNÍKU. STATUT 51. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI František Prášek Ostrava 2011 1 Název: průvodce studiem pro prezenční formu

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (opakované dražební jednání)

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (opakované dražební jednání) Číslo jednací: 085 EX 5412/11-230 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Přehled tvorby RIS LK Prvotní impuls- konference Nisa

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV K 31. 12. 2012)... 4 3 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013... 8. 3.1 PRO NEETs AT / CZ...

OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV K 31. 12. 2012)... 4 3 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013... 8. 3.1 PRO NEETs AT / CZ... VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI (STAV K 31. 12. 2012)... 4 3 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013... 8 3.1 PRO NEETs AT / CZ... 8 4 PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK

Více

Číslo jednací: 156 EX 3608/14-55 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 152144

Číslo jednací: 156 EX 3608/14-55 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 152144 Číslo jednací: 156 EX 3608/14-55 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 152144 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem soudní exekutor,

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Usnesení. dražební vyhlášku : - elektronická dražba- I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému

Usnesení. dražební vyhlášku : - elektronická dražba- I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému Exekutorský úřad Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4 Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová tel: 241434045, 777 04 63 25, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz Usnesení Spis. zn.: 046 Ex

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 1323/15-32 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 210417/1, Mgr. Jan Moravec Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka U S N E S E N Í

Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka U S N E S E N Í Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka tel: 315 629 999, fax: 315 627 999 e-mail: chaloupka@soudniexekutor.cz U S N E S E N Í Sp.zn.: 031

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016 3/2015 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

rodní konference EUROTRAFFIC 8.3.2006

rodní konference EUROTRAFFIC 8.3.2006 Mezinárodn rodní konference EUROTRAFFIC Workshop Letiště Ruzyně 8.3.2006 Prezentace Katedry letecké dopravy FAKULTY DOPRAVNÍ, ČVUT Praha Mgr. Pavel Bíla Ing. Vladimír r NěmecN Adresa a kontakty ČVUT V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název : Komplexní online e-learningová podpora vzdělávání a doučování v internetových klubech ČH@VE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejním dle příručky pro příjemce finanční podpory

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou

Více

GALERIJNÍ ANIMACE 1. Studijní opora pro kombinované studium v.001. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

GALERIJNÍ ANIMACE 1. Studijní opora pro kombinované studium v.001. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra výtvarné kultury Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem GALERIJNÍ ANIMACE 1 Studijní opora pro kombinované studium v.001 U Mgr. Miloš Makovský @ milos.makovsky@ujep.cz e

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více