USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/ SP ze dne

2

3 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY (L 4444) Strana Datum Strana Datum i až vi až Změna č. 3 vii Změna č až Změna č. 1 viii až x až xi/xii Změna č až Změna č. 2 xiii až xv Změna č. 3 xvi a Změna č. 1 xvii až xx Dod. 1-1 až Dod xxi Změna č až Změna č Změna č. 3 Oprava č Změna č Změna č. 3 Oprava č až Změna č. 3 Dod Změna č. 2 Dod. 2-1 až Dod Dod. 3-1 až Dod Dod Dod Změna č. 3 Dod. 4-3 až Dod až Dod. 5-1 až Dod až až Změna č / / až Změna č Změna č až / / Změna č Změna č až / / Změna č až Změna č až až až Změna č / Změna č. 3

4

5 ÚVODNÍ ČÁST Doc 4444 L 4444 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo dopravy a spojů České republiky vydává ve smyslu standardů a doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví české znění Doc 4444 POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU L 4444 Tento předpis je závazný pro všechny civilní orgány zúčastněné na organizování a poskytování letových provozních služeb a provádění letů ve vzdušném prostoru České republiky. Ve smyslu tohoto předpisu je Česká republika smluvním státem ICAO. Termínem příslušný úřad se rozumí podle působnosti Ministerstvo dopravy a spojů České republiky (MDS ČR) nebo Úřad pro civilní letectví (ÚCL), jak je v předpise specifikováno. Pokud se v tomto předpisu vyskytuje slovo mezinárodní, platí příslušná ustanovení rovněž pro vnitrostátní podmínky, není-li uvedeno jinak. Ta ustanovení, která jsou navíc nebo se odlišují od originálu ICAO Doc 4444, jsou uvedena tučnou kurzívou a označena ČR. Význam zkratek použitých v tomto předpisu je uveden v ICAO Doc Datum účinnosti změny ICAO Datum platnosti předpisu: Datum účinnosti předpisu: i

6 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST ZMĚNY A OPRAVY Vydávání změn je pravidelně oznamováno v ICAO Journal a v měsíčníku Supplement Catalogue of ICAO Publications and Audio Visual Training Aids, kterou by držitelé této publikace měli sledovat. K záznamu těchto změn slouží níže uvedené tabulky. Změny Opravy Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis Zapracováno LIS Zapracováno LIS Zapracováno LIS Zapracováno LIS Zapracováno LIS ii

7 ÚVODNÍ ČÁST Doc L 4444 OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZMĚNY A OPRAVY OBSAH PŘEDMLUVA 1. Historie 2. Rozsah a účel 3. Použitelnost 4. Zavádění 5. Publikování rozdílů 6. Vyhlašování informací 7. Obsah dokumentu HLAVA 1 HLAVA 2 DEFINICE ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS 2.1 Všeobecně 2.2 Cíle 2.3 Činnosti související s řízením bezpečnosti ATS 2.4 Sledování úrovně bezpečnosti Sběr a vyhodnocování dat vztahujících se k bezpečnosti Přehled incidentů a jiných hlášení vztahujících se k bezpečnosti 2.5 Bezpečnostní přehledy Všeobecné požadavky Rozsah 2.6 Vyhodnocení bezpečnosti Potřeba vyhodnocení bezpečnosti Faktory významné z hlediska bezpečnosti 2.7 Opatření pro zvýšení bezpečnosti HLAVA 3 KAPACITA SYSTÉMU ATS A USPOŘÁDÁNÍ TOKU LETOVÉHO PROVOZU 3.1 Spravování kapacit Všeobecně Vyhodnocení kapacit Úpravy kapacity ATC a objemů provozu Zvyšování ATC kapacit Pružné využívání vzdušného prostoru 3.2 Uspořádání toku letového provozu Všeobecně iii

8 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST Postupy pro uspořádání toku Strategické plánování Předtaktické plánování Taktické činnosti Spolupráce HLAVA 4 VŠEOOBECNÁ USTANOVENÍ O LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽBÁCH 4.1 Odpovědnost za poskytování služby řízení letového provozu Oblastní služba řízení Přibližovací služba řízení Letištní služba řízení 4.2 Odpovědnost za poskytování letové informační služby a pohotovostní služby 4.3 Rozdělení odpovědnosti za řízení mezi stanovišti řízení letového provozu Všeobecně Mezi stanovištěm poskytujícím letištní službu řízení a stanovištěm poskytujícím přibližovací službu řízení Mezi stanovištěm poskytujícím přibližovací službu řízení a stanovištěm poskytujícím oblastní službu řízení Mezi dvěma stanovišti poskytujícími oblastní službu řízení Mezi dvěma řídícími pracovišti/ pracovními místy na stejném stanovišti řízení letového provozu 4.4 Letový plán Formulář letového plánu Předkládání letového plánu Před odletem Za letu Příjem letového plánu 4.5 Letová povolení Účel a rozsah Letadla, která jsou po část letu předmětem ATC Lety s mezipřistáním Obsah povolení Odlétávající letadla Letadla na trati Všeobecně Povolení pro supersonické lety Popis letových povolení Mez povolení Trat letu Hladiny Povolování požadované změny letového plánu Opakování povolení 4.6 Pokyny pro řízení dopředné rychlosti Všeobecně Uplatňované metody iv

9 ÚVODNÍ ČÁST Doc L Klesající a přilétávající letadla 4.7 Pokyny pro řízení vertikální rychlosti Všeobecně Uplatňované metody 4.8 Změna letu IFR na let VFR 4.9 Kategorie podle turbulence v úplavu Kategorie letadel podle turbulence v úplavu Označení letadel kategorie podle turbulence v úplavu těžká 4.10 Postupy pro nastavení výškoměru Vyjádření vertikální polohy letadla Určování převodní hladiny Minimální cestovní hladina pro lety IFR Poskytování informací pro nastavení výškoměru 4.11 Hlášení poloh Vysílání hlášení poloh Obsah hlasového hlášení poloh Vysílání hlášení ADS Obsah hlášení ADS 4.12 Hlášení provozních a meteorologických informací Všeobecně Obsah běžných hlášení z letadla Obsah mimořádných hlášení z letadla Sestavování a vysílání hlášení z letadla hlasovým spojením Zaznamenávání mimořádných zpráv z letadla o vulkanické činnosti Rozesílání meteorologických informací 4.13 Prezentace a aktualizace údajů letových plánů a údajů o řízení Všeobecně Informace a údaje, které mají být presentovány Prezentace informací a údajů Záznam a uchovávání dat pro účely vyšetřování 4.14 Poruchy nebo nepravidelnosti provozu systémů a zařízení 4.15 Postupy pro zahájení komunikace po datových spojích Zahájení komunikace letadlem Předání adresy stanovištěm ATS Porucha HLAVA 5 DRUHY A MINIMA ROZSTUPŮ 5.1 Úvod 5.2 Obecná ustanovení pro zajišťování rozstupů řízeného provozu 5.3 Vertikální rozstupy Uplatňování vertikálních rozstupů Minimum vertikálního rozstupu Přidělování cestovních hladin řízeným letům v

10 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST Vertikální rozstup během stoupání nebo klesání 5.4 Horizontální rozstupy Příčné rozstupy Uplatňování příčných rozstupů Kritéria a minima příčných rozstupů Podélné rozstupy Uplatňování podélných rozstupů Minima podélných časových rozstupů Minima podélných vzdálenostních rozstupů s použitím DME Minima podélných časových rozstupů založená na technice Machova čísla Minima podélných vzdálenostních rozstupů s použitím techniky Machova čísla a s použitím RNAV Minima podélných vzdálenostních rozstupů s použitím RNAV, kde je stanoveno RNP 5.5 Rozstupy letadel vyčkávajících za letu 5.6 Minima rozstupů mezi odlétávajícími letadly 5.7 Rozstupy mezi odlétávajícími a přilétávajícími letadly 5.8 Minima neradarových podélných rozstupů při turbulenci v úplavu Použití Přilétávající letadla Odlétávající letadla Posunutý práh dráhy pro přistání Opačný směr 5.9 Povolení letět s dodržením vlastních rozstupů v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti 5.10 Informace o význačném provozu Všeobecně Informace, které mají být poskytovány Snížení minim rozstupů HLAVA 6 ROZSTUPY V BLÍZKOSTI LETIŠŤ 6.1 Snížení minim rozstupů v blízkosti letišť 6.2 Význačný místní provoz 6.3 Postupy pro odlétávající letadla Všeobecně Standardní povolení pro odlétávající letadla Všeobecně Koordinace Obsah Ztráta spojení Řazení odletů 6.4 Informace odlétávajícím letadlům Meteorologické podmínky Provozní stav vizuálních nebo jiných než vizuálních prostředků vi

11 ÚVODNÍ ČÁST Doc L Postupy pro přilétávající letadla Všeobecně Standardní povolení pro přilétávající letadla Všeobecně Koordinace Obsah Vizuální přiblížení Přiblížení podle přístrojů Vyčkávání Přiblížení ve sledu Všeobecně Řazení do sledu a odstupy letadel při přístrojových přiblíženích Postupy pro časově vymezená přiblížení Interval mezi za sebou následujícími přiblíženími Informace o pořadí ve sledu na přiblížení Předpokládaný čas přiblížení Čas povolení ukončit vyčkávání 6.6 Informace přilétávajícím letadlům 6.7 Provoz na paralelních nebo téměř paralelních drahách Všeobecně Odlétávající letadla Druhy provozu Požadavky a postupy pro nezávislé paralelní odlety Přilétávající letadla Druhy provozu Požadavky a postupy pro nezávislá paralelní přiblížení Přerušení nezávislých paralelních přiblížení na blízké paralelní dráhy Požadavky a postupy pro závislá paralelní přiblížení Požadavky a postupy pro oddělený paralelní provoz HLAVA 7 POSTUPY PRO LETIŠTNÍ SLUŽBU ŘÍZENÍ 7.1 Činnosti letištních řídících věží Všeobecně Pohotovostní služba poskytovaná letištními řídícími věžemi Poruchy nebo nepravidelná činnost prostředků a zařízení 7.2 Volba dráhy v používání 7.3 Informace předávané letadlům letištními řídícími věžemi Informace vztahující se k provozu letadel Postupy pro zahájení spouštění motorů Letištní a meteorologické informace Informace o význačném místním provozu Narušení dráhy nebo přítomnost překážky na dráze Turbulence v úplavu a nebezpečí způsobená spalinami proudových motorů Abnormální konfigurace a stav letadla vii Změna č. 3

12 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST 7.4 Význačné informace o letištních podmínkách 7.5 Řízení letištního provozu Všeobecně Stanovené polohy letadel na letištních a pojezdových okruzích Provoz na provozní ploše Řízení pojíždějících letadel Povolení k pojíždění Pojíždění po dráze v používání Používání vyčkávacích míst pro dráhu Pojíždění vrtulníků Řízení jiného než provozu letadel Vstup na provozní plochu Přednost na provozní ploše Požadavky na spojení a vizuální signály 7.6 Řízení provozu na letištním okruhu Všeobecně Vstup do letištního okruhu Přednost na přistání 7.7 Pořadí přednosti přilétávajících a odlétávajících letadel 7.8 Řízení odlétávajících letadel Pořadí na odlet Rozstupy mezi odlétávajícími letadly Snížení minima rozstupu Povolení ke vzletu 7.9 Řízení přilétávajících letadel Rozstup mezi přistávajícím letadlem a předcházejícím přistávajícím letadlem a mezi přistávajícím a odlétávajícím letadlem při použití stejné dráhy Snížení minima rozstupu Povolení k přistání Přistání a manévry po přistání 7.10 Postupy za nízké dohlednosti Řízení letištního pozemního provozu v podmínkách nízké dohlednosti Postupy řízení letištního provozu při využívání kategorie II/III přiblížení 7.11 Přerušení letů podle pravidel letu za viditelnosti 7.12 Povolování zvláštních letů VFR 7.13 Letecká pozemní světla Provoz Všeobecně Přibližovací světla Dráhová světla Světla dojezdové dráhy Světla pojezdové dráhy Stop příčky Překážková světla viii

13 ÚVODNÍ ČÁST Doc L Monitorování vizuálních prostředků HLAVA 8 RADAROVÉ SLUŽBY 8.1 Schopnosti radarových systémů 8.2 Zobrazení radarové informace 8.3 Spojení 8.4 Poskytování radarových služeb 8.5 Používání odpovídačů SSR Přidělování kódů SSR Provoz odpovídačů SSR Informace o hladině založené na použití módu C Ověření přesnosti údajů o hladině odvozených z módu C Určování obsazené hladiny 8.6 Všeobecné radarové postupy Kontrola výkonů Identifikace letadla Získávání radarové identifikace Identifikační postupy pomocí SSR Identifikační postupy pomocí PSR Předání radarové identifikace Informace o poloze Radarové vektorování Navigační pomoc Přerušení nebo skončení radarové služby Minimální hladiny Informace týkající se nepříznivého počasí Hlášení význačných meteorologických informací meteorologickým služebnám 8.7 Používání radaru ve službě řízení letového provozu Činnosti Koordinace provozu řízeného radarem s provozem neřízeným radarem Uplatňování Minima radarových rozstupů Předání radarového řízení Řízení rychlosti 8.8 Nouze, nebezpečí a poruchy zařízení Nouze Informace o nebezpečí srážky Porucha zařízení Porucha rádiového vysílače na letadle Úplná porucha spojení na letadle Porucha odpovídače v prostorech, kde je vybavení provozuschopným odpovídačem SSR povinné Porucha radarového zařízení Porucha pozemního radia ix

14 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST 8.9 Používání radaru v přibližovací službě řízení Všeobecná ustanovení Činnosti Všeobecné přibližovací radarové postupy Vektorování pro konečné přiblížení na prostředek vybraný pilotem Vektorování pro vizuální přiblížení Radarová přiblížení Všeobecná ustanovení Postupy pro konečná přiblížení Přiblížení přehledovým radarem Přiblížení přesným radarem Povinnosti řídícího přesného přiblížení Předání řízení Spojení Informace o směru a opravy Informace o výšce a úpravy Informace o vzdálenosti Ukončení přiblížení přesným radarem Nezdařená přiblížení 8.10 Používání radaru v letištní službě řízení Přehledový radar Používání pojezdového radaru (SMR) Všeobecná ustanovení Činnosti Identifikace letadel 8.11 Používání radaru v letové informační službě Činnosti HLAVA 9 LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA A POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 9.1 Letová informační služba Zaznamenávání a vysílání informací o průběhu letů Předání odpovědnosti za poskytování letové informační služby Vysílání informací Způsoby vysílání Vysílání mimořádných hlášení z letadel a informací SIGMET a AIRMET Vysílání informací týkajících se sopečné činnosti Vysílání informací týkajících se radioaktivních látek a toxických chemikálií Vysílání zvláštních leteckých meteorologických zpráv ve tvaru kódu SPECI a opravených letištních předpovědí Vysílání informací o těžkých nebo středních neobsazených volných balónech Vysílání informací nadzvukovým letadlům Letová poradní služba Cíl a základní principy Letadla x

15 ÚVODNÍ ČÁST Doc L Stanoviště letových provozních služeb 9.2 Pohotovostní služba Letadlo Stanoviště letových provozních služeb HLAVA 10 KOORDINACE 10.1 Všeobecně 10.2 Koordinace při poskytování letové informační služby a pohotovostní služby 10.3 Koordinace při poskytování letové poradní služby 10.4 Koordinace při poskytování služby řízení letového provozu Všeobecně Koordinace mezi stanovišti ATC poskytujícími službu řízení v sousedních řízených oblastech Žádosti o schválení Předání řízení Předání na spojení Ukončení řízení letu Koordinace mezi stanovištěm poskytujícím oblastní službu řízení a stanovištěm poskytujícím přibližovací službu řízení Rozdělení řízení Čas uplynutí platnosti povolení Výměna údajů o pohybu a řízení Koordinace mezi stanovištěm poskytujícím přibližovací službu řízení a stanovištěm poskytujícím letištní službu řízení Rozdělení řízení Výměna údajů o pohybech a řízení Koordinace mezi řídícími pracovišti v rámci jednoho stanoviště 10.5 Koordinace mezi stanovišti letových provozních služeb a leteckými telekomunikačními stanicemi HLAVA 11 ZPRÁVY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB 11.1 Kategorie zpráv Zprávy o nouzi Zprávy o pohybech a řízení Zprávy letových informací 11.2 Všeobecná ustanovení Sestavování a adresování zpráv Všeobecně Používání AFTN Sestavování a vysílání zpráv 11.3 Způsoby výměny zpráv 11.4 Druhy zpráv a jejich používání Zprávy o nouzi Pohotovostní zprávy (ALR) Zprávy o ztrátě spojení (RCF) Zprávy o pohybech a řízení Zprávy podaného letového plánu a přidružené aktualizující zprávy Koordinační zprávy Doplňkové zprávy Zprávy o řízení xi Změna č. 1

16 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST Zprávy letových informací Zprávy obsahující informace o provozu Zprávy obsahující meteorologické informace Zprávy týkající se provozu leteckých zařízení Zprávy obsahující informace o podmínkách na letišti Zprávy týkající se hlášení incidentů v letovém provozu HLAVA 12 FRAZEOLOGIE 12.1 Spojovací postupy 12.2 Všeobecně 12.3 ATC frazeologie Všeobecně Oblastní služby řízení Přibližovací služby řízení Frazeologie používaná na letišti a v jeho blízkosti Koordinace mezi stanovišti ATS Frazeologie, která se má používat ve vztahu k CPDLC 12.4 Radarová frazeologie Všeobecná radarová frazeologie Radar v přibližovací službě řízení Frazeologie při používání sekundárního přehledového radaru 12.5 Frazeologie pro automatický závislý přehledový systém (ADS) Všeobecná ADS frazeologie 12.6 Frazeologie pro předávání výstrah 12.7 Frazeologie pro pozemní personál/letová posádka HLAVA 13 SLUŽBY PRO AUTOMATICKÝ ZÁVISLÝ PŘEHLEDOVÝ SYSTÉM (ADS) Schopnost pozemního systému ADS Letecké informace vztahující se k ADS Používání ADS při poskytování služby řízení letového provozu Zobrazení dat ADS Poskytování služeb ADS Všeobecně Koordinace a předání řízení letadel v systému ADS Spojení Všeobecné postupy ADS Použití ADS při zajištění minima rozstupu Určení obsazení hladiny Aplikace horizontálních rozstupů použitím polohové informace ADS HLAVA 14 SPOJENÍ ŘÍDÍCÍ PILOT DATOVÝM SPOJEM (CPDLC) 14.1 Všeobecně 14.2 Navázání CPDLC CPDLC zahájené letadlem CPDLC zahájené stanovištěm ATC 14.3 Výměna provozních zpráv CPDLC Naléhavost Pohotovost Odpověď Změna č. 1 xii

17 ÚVODNÍ ČÁST Doc L Předání CPDLC Zprávy s volným textem Postupy pro nouzi, nebezpečí a poruchy vybavení Porucha CPDLC Plánované vypnutí CPDLC Testování CPDLC HLAVA 15 POSTUPY PRO NOUZOVÉ SITUACE, ZTRÁTU SPOJENÍ A NENADÁLÉ SITUACE 15.1 Nouzové postupy Všeobecně Přednost Protiprávní čin a hrozba bombou na palubě Nouzové klesání Činnost velitele letadla Následná činnost stanoviště řízení letového provozu 15.2 Postupy pro ztrátu spojení letadlo - země 15.3 Asistence letům VFR Bloudící let VFR a let VFR v nepříznivých meteorologických podmínkách 15.4 Postupy pro nenadálé situace za letu Bloudící nebo neidentifikované letadlo Zakročování proti civilním letadlům Vypouštění paliva Všeobecně Rozstupy Spojení Informace ostatním stanovištím ATS a neřízeném provozu Klesání nadzvukových letadel z důvodu slunečního kosmického záření 15.5 Postupy pro nenadálé situace ATC Nenadálé situace při radiovém spojení Všeobecně Porucha pozemního radia Zablokovaný kmitočet Neoprávněné používání kmitočtu ATC 15.6 Postupy pro jiné nenadálé situace ATC Nouzové rozstupy Postupy při varování na hrozící konflikt (STCA) Postupy týkající se letadel vybavenými palubními protisrážkovými systémy (ACAS) Postupy MSAW (výstraha na minimální bezpečnou nadmořskou výšku) Změna radiotelefonního volacího znaku letadla HLAVA 16 RŮZNÉ POSTUPY 16.1 Odpovědnost vzhledem k vojenskému letovému provozu 16.2 Odpovědnost vzhledem k neobsazeným volným balonům 16.3 Hlášení incidentu v letovém provozu xiii

18 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST 16.4 Používání stálých letových plánů (RPL) Všeobecně Postupy pro předkládání RPL provozovateli Předkládání celkových seznamů Změny v seznamech RPL Změny trvalé povahy Změny dočasné povahy Vztah provozovatel/pilot Postupy RPL pro stanoviště ATS Zavádění postupů RPL Sběr, ukládání a zpracovávání údajů RPL Pozastavení postupů RPL Zprávy ATS, týkající se jednotlivých letů prováděných na základě RPL DODATEK 1 POKYNY PRO HLÁŠENÍ Z LETADLA HLASOVÝM SPOJENÍM 1. Pokyny pro hlášení 2. Formulář pro mimořádné hlášení z letadla o sopečné činnosti (vzor VAR) 3. Příklady DODATEK 2 LETOVÝ PLÁN 1. Vzor formuláře letového plánu ICAO 2. Pokyny pro vyplňování formuláře letového plánu 3. Pokyny pro vysílání zprávy podaného letového plánu (FPL) 4. Pokyny pro vysílání zprávy doplňku letového plánu (SPL) 5. Příklad vyplněného formuláře letového plánu 6. ICAO vzor formuláře seznamu stálých letových plánů ICAO (RPL) 7. Pokyny pro vyplňování formuláře seznamu stálých letových plánů (RPL) 8. Příklad vyplněného formuláře seznamu stálých letových plánů (RPL) DODATEK 3 ZPRÁVY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB 1. Obsah zpráv, formáty a pravidla uvádění údajů 2. Příklady zpráv ATS DODATEK 4 HLÁŠENÍ INCIDENTU V LETOVÉM PROVOZU 1. ICAO vzor formuláře hlášení incidentu v letovém provozu 2. Pokyny pro vyplňování formuláře incidentu v letovém provozu Poznámka 1: Poznámka 2: Texty Dodatků F a K byly zrušeny Změnou 6 k 11. vydání Texty Dodatků A, B, C, D, E, G, H, I, J, L a M byly zrušeny Změnou 2 k 12. vydání. Tento materiál je nyní zahrnut v Air Traffic Services Planning Manual (ICAO Doc 9426). DODATEK 5 SOUBOR ZPRÁV PRO SPOJENÍ ŘÍDÍCÍ PILOT DATOVÝM SPOJEM (CPDLC) 1. Zprávy země letadlo 2. Zprávy letadlo země xiv

19 ÚVODNÍ ČÁST Doc L 4444 PŘEDMLUVA 1. Historie 1.1 Postupy pro letové navigační služby Uspořádání letového provozu (PANS - ATM) jsou výsledkem progresivního vývoje Postupů pro letové navigační služby - Řízení letového provozu (PANS - ATC), které zpracoval výbor pro řízení letového provozu mezinárodní konference o organizaci služeb na tratích nad Severním Atlantikem (Dublin, březen 1946). 1.2 Druhá verze PANS - ATC byla vydána v témže roce po revizi původních postupů mezinárodní konference o organizaci služeb na tratích v Evropě a ve Středomoří (Paříž, duben - květen 1946). 1.3 Třetí vydání PANS - ATC bylo zpracováno v roce 1947 sekcí Pravidla létání a letové provozní služby (RAC) na jejím druhém zasedání (Montreal, prosinec leden 1947). 1.4 PANS - ATC původně použitelné v rámci oblasti se staly 1. únorem 1950 použitelnými celosvětově. 1.5 Od čtvrtého vydání (1951) se používal název Postupy pro letové navigační služby - Pravidla létání a letové provozní služby (PANS - RAC) na doporučení čtvrtého zasedání sekce (RAC) Pravidla létání a letové provozní služby (Montreal, listopad - prosinec 1950). Tento název odrážel skutečnost, že určité postupy použitelné pro piloty a řada postupů týkajících se poskytování letové informační a pohotovostní služby, byly do nich začleněny, aby doplnily postupy pro službu řízení letového provozu. 1.6 Následovala další vydání. Vznik každého vydání od roku 1946 a k němu náležející změny jsou uvedeny v tabulce A, spolu se seznamem hlavních témat, daty, kdy byly změny schváleny Radou a daty, kdy vstoupily v platnost. 1.7 Vydání, přejmenované na Postupy pro letové navigační služby Uspořádání letového provozu (PANS-ATM), obsahuje úplnou novelizaci postupů a zásadní reorganizaci obsahu. Nový název odráží skutečnost, že byla zahrnuta ustanovení a postupy, vztahující se k bezpečnosti ATS a uspořádání toku letového provozu. 2. Rozsah a účel 2.1 Postupy pro letové navigační služby Uspořádání letového provozu (PANS - ATM) doplňují Standardy a doporučené postupy obsažené v Příloze 2 - Pravidla létání a v Příloze 11 - Letové provozní služby. Podle potřeby jsou doplňovány regionálními postupy uvedenými v Regional Supplementary Procedures (ICAO DOC 7030). Poznámka 1. I když jsou tyto postupy určeny hlavně personálu letových provozních služeb, letové posádky by měly být obeznámeny s postupy obsaženými v následujících hlavách tohoto dokumentu: Hlava 3, 4 až 9, 12 až 14, články 15.3 a 15.4 Hlavy 15 a Dodatky 1, 2, 4 a 5. Poznámka 2.- Úkoly služby řízení letového provozu, jak jsou předepsány v Příloze 11, nezahrnují zabraňování srážkám s terénem. Postupy předepsané v tomto dokumentu tedy nezbavují pilota odpovědnosti se přesvědčit, že jakékoliv povolení vydané stanovišti řízení letového provozu je v tomto ohledu bezpečné, s výjimkou, když je let IFR vektorován radarem. Viz. Hlava 8, Postupy pro letové navigační služby Uspořádání letového provozu (PANS - ATM) určují, podrobněji než Standardy a doporučené postupy, skutečné postupy, které mají používat stanoviště letových provozních služeb při poskytování různých letových provozních služeb letovému provozu. 3. Použitelnost 3.1 Postupy pro letové navigační služby (PANS) nemají stejný statut jako Standardy a doporučené postupy. Zatímco standardy a doporučené postupy jsou přijímány Radou v souladu s článkem 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví při dodržení všech postupů uvedených v článku 90, PANS jsou schvalovány Radou a doporučovány smluvním státům k celosvětovému využití. 3.2 Zatímco PANS mohou obsahovat text, který se popřípadě může stát Standardem nebo doporučeným postupem když dosáhnou patřičné úrovně a stability nutné k přijetí, mohou rovněž obsahovat text zpracovaný k rozšíření základních zásad v odpovídajících SARPs. PANS jsou vytvořeny především k tomu, aby pomáhali uživateli při použití SARPs. 4. Zavádění 4.1 Za zavádění postupů odpovídají smluvní státy; ve skutečném provozu se používají pouze potom a jen do té míry v jaké je státy uvedly v platnost. Aby se usnadnilo jejich zavádění státy, byly zpracovány v jazyce, který umožní přímé použití personálem letových provozních služeb a dalšími, kteří se podílí na poskytování letových provozních služeb mezinárodnímu letectví. xv

20 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST 5. Publikování rozdílů 5.1 PANS nemají statut, který přísluší standardům přijatým Radou jako Přílohy k Úmluvě a proto se na ně nevztahuje povinnost ukládaná článkem 38 Úmluvy, oznamovat rozdíly v případě, že postupy nebyly zavedeny. 5.2 Státy by však měly věnovat pozornost danému ustanovení Přílohy 15, aby publikovaly ve svých leteckých informačních příručkách seznamy významných rozdílů mezi vlastními postupy a příslušnými postupy ICAO. 6. Vyhlašování informací Informace, které se týkají zřízení, zrušení a změn zařízení, služeb a postupů ovlivňujících provoz letadel, poskytovaných v souladu s postupy uvedenými v tomto dokumentu, by měly být oznamovány a nabývat účinnosti v souladu s Přílohou Obsah dokumentu Hlava 1 obsahuje definice. Hlava 2 obsahuje ustanovení a postupy týkající se řízení bezpečnosti letových provozních služeb. Hlava 3 obsahuje ustanovení a postupy používané při uspořádání toku letového provozu. Hlava 4 obsahuje obecná ustanovení a postupy používané v letových provozních službách. Hlava 5 obsahuje ustanovení a postupy používané při zajišťování rozstupů mezi letadly. Hlava 6 obsahuje ustanovení a postupy používané pro odlétávající a přilétávající letadla. Hlava 7 obsahuje ustanovení a postupy používané stanovišti řízení letového provozu, která poskytují letištní službu řízení. Poznámka. Postupy pro obsluhu leteckých pozemních světel jsou zahrnuty do Hlavy 7 (Článek 7.13.), protože se týkají především letišť. Je třeba vzít v úvahu, že se to týká všech leteckých pozemních světel, bez ohledu na to, zda jsou na letišti nebo jeho blízkosti a že celý článek 7.13 se uplatňuje na všechna letiště ať již se poskytuje nebo neposkytuje letištní služba řízení. Hlava 8 obsahuje postupy používané stanovišti letových provozních služeb, která při výkonu svých funkcí používají radar. Hlava 9 obsahuje postupy používané stanovišti letových provozních služeb, poskytujících letovou informační službu a pohotovostní službu. Hlava 10 obsahuje postupy týkající se koordinace, která má být prováděna mezi stanovišti letových provozních služeb, mezi řídícími pracovišti v rámci takových stanovišť a mezi těmito stanovišti a příslušnými leteckými telekomunikačními stanicemi. Hlava 11 obsahuje postupy týkající se zpráv letových provozních služeb, které jsou nezbytné pro účinné poskytování letových provozních služeb. Hlava 12 obsahuje typickou frazeologii, která má být používaná při poskytování letových provozních služeb, rozdělenou do skupin s ohledem na jednotlivé fáze poskytování letových provozních služeb, během kterých jsou fráze obvykle používány. Hlava 13 Automatický závislý přehledový systém (ADS) obsahuje postupy při poskytování služeb letadlům založených na informacích přijatých z letadel prostřednictvím ADS. Hlava 14 obsahuje postupy tykající se spojení řídící-pilot datovým spojem (CPDLC). Související soubor zpráv CPDLC je obsažen v Dodatku 5. Hlava 15 obsahuje postupy pro nouzové situace, ztrátu spojení a nenadálé situace. Hlava 16 obsahuje postupy používané při zvláštním letovém provozu, hlášení incidentů a používání stálých letových plánů Změna č. 1 xvi

21 ÚVODNÍ ČÁST Doc L 4444 TABULKA A. ZMĚNY K PANS ATM Změna Zdroj(e) Předmět(y) Schváleno - Účinnost 1. vydání (1946) Konference o tratích nad severním Atlantikem (1946) Postupy pro letecké služby - Řízení letového provozu (PANS-ATC). Zavedeno regionálně 2. vydání (1946) Konference o organizaci služeb na tratích evropského středomoří (1946) Revize původních postupů. v různých datech a s účinností od 1.února vydání (1947) Sekce Pravidel létání a řízení provozu (RAC) druhé zasedání (1946/1947) Revize druhého vydání. celosvětově 4. vydání Sekce pravidel létání a řízení letového provozu (RAC), čtvrté zasedání (1950) Postupy pro letecké služby - Pravidla létání a letové provozní služby (PANS-RAC). Zahrnutí postupů používaných piloty a postupů týkajících se poskytování letové informační a pohotovostní služby; změna názvu s ohledem na tyto změny. 28. listopadu září vydání První letecká navigační konference (1953); AGA Sekce, páté zasedání (1952) Postupy pro hlášení polohy; frazeologie pro vyčkávací postupy; postupy pro radarové přibližovací řízení a frazeologie; provoz leteckých pozemních světel; ztráta spojení letadlo-země; hlášení z letadel; letový plán AIREP a formuláře POMAR. 8. prosince září vydání Druhá letecká navigační konference (1955) Minima rozstupů; VFR nad mraky; koordinace mezi sousedními oblastními středisky řízení; úkoly a funkce letové poradní služby; pohotovostní služba a služba pátrání a záchrany; formulář POMAR 11. května prosince vydání Sekce Pravidel létání, Letových provozních služeb a Pátrání a záchrana (RAC/SAR) (1958) Zavedení nového formuláře letového plánu; velká revize opatření vztahující se k letovým plánům a vydávání povolení na nich založených; revize zpráv letového plánu, standardizovaný obsah zpráv, vztahujících se k údobím nouze; změny k požadavkům minim rozstupů; obsah hlášení poloh, omezení ve vydávání povolení k letu za VMC; předání odpovědnosti za řízení z jednoho stanoviště ATC na druhé, postupy pro přibližovací službu řízení, úkoly a funkce letové poradní služby, frazeologie pro ATS, sjednocení všech opatření týkajících se letových plánů, formuláře letového plánu a instrukce pro jejich vyplňování. 18. února srpna 1960 Změna 1 k sedmému vydání Změna 2 k sedmému vydání Panel pro koordinační postupy, pokud jde o zdroj informací pro informace letadlům, první zasedání (1959), Sekce meteorologie, páté zasedání (1959) Předávání meteorologických informací letadlu za letu, revize hlášení za letu a formuláře AIREP. 2. prosince července 1961 Letecká komise Postupy pro nastavení výškoměru 28. června října 1961 xvii

22 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST Změna Zdroj(e) Předmět(y) Schváleno - Účinnost Změna 3 k sedmému vydání Letecká komise Změna formuláře letového plánu, s ohledem na lety s mezipřistáním. 15. prosince července 1962 Změna 4 k sedmému vydání Letecká komise Dodatečná ustanovení vztahující se k pohotovostní službě. 13.dubna listopadu 1962 Změna 5 k sedmému vydání Změna 6 k sedmému vydání Letecká komise Změny a doplňky k ustanovením vztahujícím se k provozu leteckých pozemních světel. 12. prosince března 1963 Letecká komise Definice Hodnoty - D 8.dubna listopadu 1963 Změna 7 k sedmému vydání Zasedání meteorologické (MET) a provozní (OPS) Sekce (1964) Meteorologická pozorování a hlášení z letadel 31. května března vydání Zasedání Sekce o pravidlech létání a Letových provozních službách/provozu (RAC/OPS) (1963), panel pro automatizaci řízení letového provozu (ATCAP), čtvrté jednání (1964) Nová kritéria rozstupů a minim, řízné lety VFR, informace o význačném provozu, frazeologie včetně radarové. 29.listopadu srpna 1966 Změna 1 k osmému vydání Letecká komise Zavedení nové části o používání radaru v letových provozních službách a následné změny k dalším částem. Vyjadřování vertikální polohy. 20.února srpna vydání Panel pro automatizaci řízení letového provozu (ATCAP), páté zasedání (1966) Změny k ustanovením týkající se údajů letových provozních služeb, aby se usnadnilo zavádění automatizace v řízení letového provozu, materiál týkající se automatizace ATC a řízení toku. 7.června února 1968 Změna 1 k devátému vydání Pátá letecká konference (1967) Změny ke všem částem ke zlepšení bezpečnosti a výkonnosti mezinárodního letového provozu ve fázích přiblížení, přistání a vzletu. 23.ledna září vydání Šestá letecká konference (1969) Hlášení poloh a hlášení provozních a meteorologických informací, druhy letu pro zajištění rozstupů, povolení VMC, technika Machova čísla, použití SSR v letových provozních službách, aplikace minim rozstupů, povolení, adresování zpráv ATS, letová informační služba a pohotovostní služba, návod na použití techniky Machova čísla při využívání přehledového sekundárního radaru v letových provozních službách a na standardní formulář a doprovodné postupy pro hlášení incidentů v letovém provozu. 1. června února 1971 Změna 1 k desátému vydání Šestá letecká konference (1969), LIM EUM (RAC/COM) RAN zasedání (1969) Změny k dohodnutým formátům a údajům pro zprávy hlášení z letadel, předpokládaný čas odletu/příletu ve zprávách ATS 24.března prosince 1972 Změna 2 k desátému vydání Letecká komise Pravomoc nad letadly letícími nad volným mořem 15.listopadu srpna 1973 Změna 3 k desátému vydání Letecká komise Pokyny pro stálé letové plány 13.prosince srpna 1973 Změna 4 k desátému vydání Sedmá letecká konference (1972) Oblastní letecké postupy, hlášení poloh, SSR radiotelefonní frazeologie, pokyny pro používání SSR 23.března května 1974 xviii

23 ÚVODNÍ ČÁST Doc L 4444 Změna Zdroj(e) Předmět(y) Schváleno - Účinnost Změna 5 k desátému vydání Opatření rady v návaznosti na rozhodnutí Shromáždění A17-10 a A18-10 ATS postupy pro případ, že letadlo je předmětem protiprávního činu. 7. prosince května 1974 Změna 6 k desátému vydání Různé zdroje včetně šestého EUM/RAN zasedání návrhu Spojeného království, různá opatření Rady a Letecké komise Nastavení výškoměru, radarová identifikace a předání, automatická informační služba koncové řízené oblasti (ATIS), postupy pro ztrátu spojení. 8. dubna února 1975 Změna 7 k desátému vydání Technický panel o provozu nadzvukové dopravy, letecká komise, Rada Provoz nadzvukových letadel, zakročování proti letadlům, definice údobí nouze. 4.února října 1975 Změna 8 k desátému vydání Letecká komise, Změny k Přílohám 3 a 10 SSR kód 7500, informace letadlům a hlášení z letadel, kmitočty pro radiové záchranné zařízení. 12.prosince prosince 1976 Změna 9 k desátému vydání Technický panel o provozu nadzvukové dopravy, letecká komise, změna k Příloze 14 Provoz nadzvukových letadel, protiprávní činy. 7.dubna prosince vydání Devátá letecká konference (1976), letecká komise, Změny k Přílohám 3 a 14 Definice, letové plány a zprávy ATS, pokyny týkající se stálých letových plánů, rozstupy mezi letadly, pokyny týkající se turbulence v úplavu a tomu odpovídající minima rozstupů, použití informace odvozené ze sekundárního přehledového radaru, pokyny týkající se radarových rozstupů založených na počítačem zpracovaných radarových údajích, provoz pozemních leteckých světel. 9.prosince srpna 1978 Změna 1 k jedenáctému vydání Letecká komise Označování standardních odletových a příletových tratí. 3.prosince listopadu 1980 Změna 2 k jedenáctému vydání Letecká komise Definice, koordinace aktivit, které představují potencionální nebezpečí pro lety civilních letadel, neřízené volné balóny. 4.března listopadu 1981 Změna 3 k jedenáctému vydání Letecká komise Opatření, které má učinit stanoviště ATS když zjistí, že se letadlo odchýlilo od zamýšlené tratě nebo hlásí že zabloudilo. 1.dubna listopadu 1981 Změna 4 k jedenáctému vydání Změna 29 k Příloze 11 Automatická informační služba v koncové řízené oblasti (ATIS), převedeno do Přílohy dubna listopadu 1982 Změna 5 k jedenáctému vydání Zasedání sekce AGA (1981), Panel o získávání, zpracovávání a předávání ATS dat, třetí zasedání (1981), letecká komise Definice, střih větru, řízení a vedení pohybů na pohybové ploše, přednost zpráv, radiotelefonní frazeologie, požadavky na komunikace, měřicí jednotky. 13.května června vydání Panel pro získávání zpracovávání a předávání ATS dat, třetí zasedání (1981), letecká komise Definice, obsah letových plánů, stálé letové plány, výměna ATS dat, světový koordinovaný čas (UTC). 26.června listopadu 1985 Změna 1 k dvanáctému vydání Rada, letecká komise Bloudící nebo neidentifikované letadlo, zakročování proti civilním letadlům, poskytování informací o letovém plánu a o průběhu letu, použití radaru. 14.března listopadu 1986 Změna 2 k dvanáctému vydání Letecká komise Definice, poloha a hlášení z letadel, změna volacího znaku letadla za letu, schopnost SSR módu S, hlášení sopečné činnosti, zavedení třípísmenných označení, vysílání čísel v radiotelefonii, začlenění anglické frazeologie do francouzského, ruského a španělského vydání, zrušení všech doplňků. 27.března října 1987 xix

24 Doc L 4444 ÚVODNÍ ČÁST Změna Zdroj(e) Předmět(y) Schváleno - Účinnost Změna 3 k dvanáctému vydání Sekretariát, panel pro provoz podle pravidel letu za viditelnosti (VFOP), třetí zasedání (1986, letecká komise, změny, které následovaly po přijetí změn k Příloze 6 Provoz letadel ve smíšeném VFR/IFR prostředí, řízení a vedení pohybů na pohybové ploše, současný provoz na paralelních nebo téměř paralelních přístrojových drahách, protiprávní činy, kategorie turbulence v úplavu a minima rozstupů. 19.března listopadu 1991 Změna 4 k dvanáctému vydání Změna 5 k dvanáctému vydání Panel o zlepšeních sekundárního přehledového radaru a o protisrážkových systémech, čtvrté zasedání (SICASP/4) (1989) Panel o přehledu obecné koncepce pro rozstupy (RGCSP), sedmé zasedání (1990), osmé zasedání (1993), panel o automatickém závislém přehledu o provozu (ADSP), druhé zasedání (1992); panel pro provoz za každého počasí (AWOP), dvanácté zasedání (1987); panel o zlepšení SSR a protisrážkových systémech (SICASP), čtvrté zasedání (1989); panel o bezpečných výškách nad překážkami (OCP), deváté zasedání (1990); zasedání COM/MET/OPS sekce severoatlantického regionu (1992), zasedání sekce COM/MET/OPS (1990); letecká komise Definice, poskytování letových provozních služeb bez ohledu na provoz protisrážkového palubního systému (ACAS) Definice, snížená minima vertikálního rozstupu 300 m (1000ft) nad FL 290, kritéria pro prostorovou navigaci (RNAV), požadovaná navigační výkonnost; automatický závislý přehled o provozu; identifikace sanitních letadel; integrace provozu vrtulníků s provozem konvenčních letadel; zahrnutí náhradních letišť na trati do letového plánu; pojezdový radar; hlášení incidentů v letovém provozu; postupy pro hlášení z letadel; vysílání informací letadlům o radioaktivních materiálech a toxických chemických oblacích; meteorologické informace ve zprávách ATS; označení poloh ze kterých je hlášena dráhová dohlednost (RVR); ATS aspekty provozu MLS; používání SSR jako jediného pro zajišťování rozstupů; výstražné systémy na blízkost země (GWPS). 26.února listopadu března listopadu 1994 Změna 6 k dvacátému vydání Letecká organizační komise Současný provoz na paralelních nebo téměř paralelních přístrojových drahách 13.března listopadu vydání Sekretariát; Panel SSR a protisrážkových systémů (SICASP), páté zasedání (1993); Panel pro provoz za každého počasí Použití radaru v letových provozních službách; protisrážkový palubní systém (ACAS); instrukce pro přiblížení při mikrovlnném přistávacím systému (MLS/postupy pro prostorovou navigaci (RNAV). 21.březen listopad 1996 Změna 1 k 13. vydání Letecká navigační komise Definice; AIREP formáty a automatizované hlášení za letu; předávání meteorologických informací; rozstupy mezi letadly; přiměřenost nouzových a pilnostních spojovacích postupů; a postupy pro ztrátu spojení. 5. březen listopad 1997 Změna 2 k 13. vydání Panel pro automatický závislý přehled o provozu, čtvrté zasedání (1996); panel o přehledu všeobecné koncepce pro separaci, deváté zasedání (1996) Automatický závislý přehled o provozu; výměna údajů mezi automatizovanými ATS systémy; ATS uplatnění pro datová spojení letadlo-země; rozstupy mezi letadly; požadovaná navigační výkonnost a prostorová navigace pro lety na trati. 19.března listopadu 1998 Změna 3 k 13. vydání Letecká navigační komise Klasifikace vzdušného prostoru a povolení letět s vlastním dodržením rozstupů za VMC. 10. března listopadu 1999 xx

25 ÚVODNÍ ČÁST Doc L 4444 Změna Zdroj(e) Předmět(y) Schváleno - Účinnost 14. vydání Letecká navigace, sekretariát, páté zasedání panelu o automatickém závislém přehledovém systému (ADSP/5), koordinační skupina složená z více organizací pro postupy letových provozních služeb (MAPCOG), třicáté deváté zasedaní Evropské letecké plánovací skupiny (EANPG/39), jedenácté a dvanácté zasedání panelu o bezpečných výškách nad překážkami (OCP/11 a OCP/12), Změna 72 k Příloze 3 Meteorologická služba pro mezinárodní letectví, Změny 25, 20 a 7 k Příloze 6 Provoz letadel, Části I, II a III, Změny 26, 21 a 8 k Příloze 6, Části I, II a III. Přejmenování dokumentu na Postupy pro letové navigační služby Uspořádání letového provozu (PANS-ATM), Hlava 1 definice. Nové a revidované definice, nová Hlava 2 Řízení bezpečnosti ATS. Zavedení nových ustanovení vztahujících se k řízení bezpečnosti ATS, nová Hlava 3 Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu. Zavedení nových ustanovení vztahujících se k ATFM postupům a spravování kapacit, Hlava 4 Všeobecná ustanovení o letových provozních službách. Změna uspořádání materiálu, změny k požadavku na opakování (čtení zpět) a rozšíření ustanovení týkající se řízení rychlosti, Hlava 5 Druhy a minima rozstupů. Změna uspořádání a ediční změny za účelem objasnění, Hlava 6 Rozstupy v blízkosti letišť. Změna uspořádání, zavedení nových ustanovení vztahujících se k standardním povolením pro přilétávající a odlétávající letadla, Hlava 7 Postupy pro letištní službu řízení. Změna uspořádání, zavedení nových ustanovení vztahujících se k provozu za nízkých dohledností, Hlava 8 Radarové služby. Změna uspořádání a ediční změny, Hlava 9 Letová informační služba a pohotovostní služba. Pouze přečíslování ustanovení, Hlava 10 Koordinace. Zavedení nových všeobecných ustanovení vztahujících se ke koordinaci ATS, přečíslování stávajících ustanovení a ediční změny, Hlava 11 Zprávy letových provozních služeb. Pouze přečíslování ustanovení, ediční změny. Hlava 12 Frazeologie. Změněné postupy zaměřené na harmonizování mluvené frazeologie a zlepšení použití standardní frazeologie, Hlava 14 Spojení řídící-pilot datovým spojem (CPDLC). Změněné a nové postupy k usnadnění implementace vhodné technologie týkající se CPDLC a datový přenos údajů letové informační služby (D- FIS), Nová Hlava 15 Postupy pro nouzové situace, ztrátu spojení a nenadálé situace. Obsahuje přemístěná a nová ustanovení pojednávající o nouzových situacích, Hlava 16 Různé postupy. Přemístěná ustanovení pojednávající o vojenském provozu, neobsazených volných balonech, hlášení incidentů v letovém provozu a používání stálých letových plánů a různé ediční změny. 29. června listopadu 2001 Změna 1 ke 14. vydání Změna 2 ke 14. vydání Panel pro automatický závislý přehledový systém, páté zasedání (ADSP/5); Panel o přehledu všeobecné koncepce pro separaci, desáté zasedání (RGCSP/10) Panel pro bezpečnost rozstupu a vzdušného prostoru; a Sekretariát se studijní skupinou pro požadavky na jazykové dovednosti obecné angličtiny. Automatický závislý přehledový systém; Příčný rozstup na křižujících se tratích RNAV, kde je specifikováno RNP; podélný rozstup 55,5 km (30 NM) a požadavky na ADS k zavedení tohoto minima rozstupu. Hodnoty tolerance které mají být použity řídícími pro ověření přesnosti hladinové informace hlášené Módem C; Požadavky na jazykové dovednosti a ediční změna do L května listopadu březen listopad 2003 xxi Změna č. 2

26 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

27 HLAVA 1 Doc L 4444 POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY HLAVA 1 - DEFINICE Poznámka. - V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť vykonávajících službu. Když jsou následující výrazy použity v mezinárodních standardech pro Pravidla létání mají, následující význam: Adresa letadla (Aircraft address) Jediná možná kombinace 24 bitů, použitelná pro přidělení letadlu za účelem spojení letadlo - země, navigace a přehledu o provozu. ADS dohoda (ADS agreement) Plán hlášení ADS, který stanoví podmínky hlášení údajů ADS (t.j. údaje požadované stanovištěm letových provozních služeb a četnost hlášení ADS, která musí být dohodnuta před poskytováním služeb ADS). Poznámka. - Položky dohody budou vyměňovány mezi pozemními systémy a letadly prostřednictvím kontraktu nebo sérií kontraktů. ADS kontrakt (ADS contract) Prostředek, jímž budou vyměňovány položky ADS dohody mezi pozemním systémem a letadlem, určující za jakých podmínek by měla být zahájena hlášení ADS a jaké údaje by tato hlášení měla obsahovat. Poznámka. - ADS kontrakt je všeobecný výraz znamenající podle okolností, ADS kontrakt událost, ADS kontrakt požadavek, ADS periodický kontrakt nebo nouzový mód. Pozemní předávání hlášení ADS může být zavedeno mezi pozemními systémy. ADS služba (ADS service) Služba využívající informací z letadel poskytovaných automatickými závislými prostředky. AIRPROX Kódový výraz používaný při hlášení událostí v letovém provozu a k označení blízkosti letadel. ALERFA Kódový výraz používaný k označení údobí pohotovosti. Alfanumerické znaky (Alphanumeric characters - alphanumerics) Společný výraz pro písmena a číslice (znaky). ATIS Symbol používaný k označení automatického rozhlasového vysílání informací o letišti. Automatická informační služba v koncové řízené oblasti (Automatic terminal information service) Poskytování platných běžných informací přilétávajícím a odlétávajícím letadlům způsobem nepřetržitého a opakujícího se rozhlasového vysílání během celého dne nebo stanovené části dne: Automatická informační služba v koncové řízené oblasti datovým spojem (D-ATIS) Poskytování ATIS prostřednictvím datového spoje. Automatická hlasová informační služba v koncové řízené oblasti (Hlasový ATS) Poskytování ATIS prostřednictvím nepřetržitého a opakovaného hlasového rozhlasového vysílání. Automatický závislý přehledový systém (ADS) (Automatic dependent surveillance) Technika sledování, při které letadlo přenosovou linkou automaticky předává data, odvozená z palubních navigačních systémů a systémů určování polohy, včetně identifikace letadla, čtyřrozměrné polohy a podle potřeby i další údaje. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA) nebo bezpečná výška nad překážkami (OCH) (Obstacle clearance altitude (OCA) or obstacle clearance height (OCH)) Nejnižší výška nad mořem nebo nejnižší výška nad úrovní příslušného prahu dráhy nebo nad úrovní letiště podle potřeby používaná k tomu, aby byla splněna kriteria bezpečné výšky nad překážkami. Poznámka 1. - Bezpečná nadmořská výška nad překážkami je vztažena k střední hladině moře a bezpečná výška nad překážkami je vztažena k výšce prahu dráhy nad mořem nebo v případě přístrojových přiblížení k výšce letiště nad mořem nebo výšce prahu dráhy nad mořem, jestliže je více než 2 m (7 ft) níže, než výška letiště nad mořem. Bezpečná výška nad překážkami pro přiblížení okruhem je vztažena k nadmořské výšce letiště. Poznámka 2. - Jsou-li použity oba pojmy, lze je s výhodou psát ve tvaru bezpečná nadmořská výška/výška nad překážkami a zkracovány OCA/H. Blízkost letadel (Aircraft proximity) Situace, ve které podle názoru pilota nebo personálu letových provozních služeb, vzdálenost mezi letadly, stejně jako jejich vzájemné polohy a rychlosti byly takové, že bezpečnost letadel, kterých se to týká mohla být ohrožena. Blízkost letadla se klasifikuje takto: Nebezpečí srážky Klasifikace blízkosti letadel, při níž bylo vážné nebezpečí srážky. Bezpečnost nezajištěna Klasifikace blízkosti letadel, při níž bezpečnost letadel mohla být ohrožena Změna č. 3

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEHLED O PROVOZU (Předpis L 4444 - Hlava 8; Předpis L 8168, Část III) 5.1 Sekundární přehledový radar (SSR) 5.1.1 Vybavení SSR odpovídači se schopností hlásit tlakovou nadmořskou

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 11. 2. 2012 Organizace v letectví ICAO ECAC EASA EUROCONTROL ÚCL ÚZPLN Aeroklub ČR ICAO International Civil Aviation Organisation = Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1

Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1 Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1 (2001/C 332 E/19) (Text s významem pro EHP) KOM(2001) 532 v konečném znění - 2000/0343(COD) (Předloženo Komisí

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

Plánování letu - počasí

Plánování letu - počasí ŠKOLA PILOTŮ Plánování letu - počasí ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Ondřej Sekal Valid from: 2009-12-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB V CIVILNÍM LETECTVÍ

ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB V CIVILNÍM LETECTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH

Více

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 V Mladé Boleslavi dne 1. června 2016 Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 (Informace a závazné pokyny LŘ pro provedení 11. Dobového leteckého dne)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-080 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY [ ] návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 3

DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 3 DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 3 DOPLNĚK 4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE POZOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ Z LETADEL (viz Hlava 5) 1 OBSAH HLÁŠENÍ Z LETADEL 1.1 Pravidelná hlášení z letadel přenášená datovým spojem letadlo-země

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

PN OLM 2210.07/2006. Pracovní návod OLM

PN OLM 2210.07/2006. Pracovní návod OLM ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Odbor letecké meteorologie 143 06 Praha 4 Komořany, Na Šabatce 17, tel.: 244032231, fax: 244032241 PN OLM 2210.07/2006 Pracovní návod OLM Vedoucí Odboru letecké meteorologie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla B 777-2G8 ve FIR Praha 18. 4. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla B 777-2G8 ve FIR Praha 18. 4. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 105/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla B 777-2G8 ve FIR Praha 18.

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11285/15 ADD 1 AVIATION 80 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady

Více

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)... 1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)... 1 O B S A H Předmluva k prvnímu vydání............................................... XII Předmluva k druhému vydání............................................. XIV O autorovi............................................................

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Z-43, OK-WOK. na dálnici D1. dne 25. června 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Z-43, OK-WOK. na dálnici D1. dne 25. června 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 225/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Z-43, OK-WOK na dálnici D1 dne

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV

OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L FRAZEOLOGIE OBSAH KONTROLNÍ SEZNAM STRAN ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV OBSAH ZKRATKY i ii iii viii I. SPOJOVACÍ POSTUPY A. TECHNIKA ŘEČI I-1 1. Hláskovací abeceda

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 25 MAY 17 (1) Vzdušný prostor VFR-ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R031 LED Letecká doprava

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R031 LED Letecká doprava TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (pro studenty ČVUT v Praze Fakulty dopravní se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 2015) Studijní program: B 3710 Technika

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 7030

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 7030 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 7030 OBSAH KONTROLNÍ SEZNAM STRAN ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV OBSAH ZKRATKY A AKRONYMY i iii v viii HLAVA 1 PRAVIDLA LETU 1-1 1.1 Pravidla pro let za viditelnosti

Více

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis 1 2 3 4

Více

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ohlašoven letových provozních služeb

Více

4. Pravidla létání. Pavel Kovář

4. Pravidla létání. Pavel Kovář 4. Pravidla létání Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Pravidla létání Definovány v ANNEX 2 Závazná bez výjimky pro letadla signatářských států ICAO Platí nad pevninou a nad volným mořem Za dodržování je odpovědný

Více

Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě

Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě Magisterský projekt Filip Červený, 1 87 Obsah 1. Úvod 2. Neřízené letiště 3. IFR provoz 4. Státy, které využívají neřízené letiště pro IFR provoz 5.

Více

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář 1. Historie ŘLP Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Historie ŘLP 1903 první let bratři Wrightové doba experimentů, letadla neprocházela žádným testováním, piloti bez licence 1914 1918 první světová válka rozvoj

Více

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1 Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 ZL 1 Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

Stanovy občanského sdružení RAMUS

Stanovy občanského sdružení RAMUS Stanovy občanského sdružení RAMUS I. Název občanského sdružení Sdružení působí pod názvem RAMUS (dále jen "sdružení"). II. Sídlo a působnost sdružení 1. Sdružení sídlí na adrese: Volyňská 1, Praha 10,

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING PODSTATA NAVIGAČNÍ METODY RVSM

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

HLAVA 6 PŘEDPIS L 4444

HLAVA 6 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 6 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 6 ROZSTUPY V BLÍZKOSTI LETIŠŤ 6.1 Snížení minim rozstupů v blízkosti letišť Mimo okolnosti uvedené v Hlavě 5, ust. 5.11.1 se minima rozstupů podrobně popsaná v Hlavě 5, ust.

Více

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno 0 FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru 1 Třída C VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL Ano VFR/IFR SSR ano VFR/IFR Rozdělení tříd vzdušných prostorů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na letišti Kunovice dne 3. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na letišti Kunovice dne 3. 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Čj. CZ 13-193 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na

Více

HLAVA 5 PŘEDPIS L 4444

HLAVA 5 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 5 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 5 DRUHY A MINIMA ROZSTUPŮ 5.1 Úvod Poznámka 1: S výjimkami uvedenými níže, Hlava 5 obsahuje postupy a minima procedurálních rozstupů jak při zajišťování rozstupů mezi letadly

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

FIR Praha / FIR Varšava 5. 9. 2007, 04:11 (všechny časy jsou UTC)

FIR Praha / FIR Varšava 5. 9. 2007, 04:11 (všechny časy jsou UTC) ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-384 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu - snížení minima rozstupu mezi FAH6984 a

Více

ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM

ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM DODATEK O PŘEDPIS L1 ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM (Zpracováno podle Standardů ICAO a Eurocontrol) OBSAH HLAVA 1 ZKRATKY A DEFINICE 1.1 Zkratky 1.2 Definice HLAVA 2 POUŽITELNOST 2.1

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 5. Vzdušný prostor Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 Rozdělení vzdušného prostoru Členění Letové oblasti - řídí ACC Koncové řízené oblasti řídí APP Řízené okrsky, okrsky

Více

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 6/I

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 6/I DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 6/I DOPLNĚK 8 LETOVÉ ZAPISOVAČE (Poznámka Viz Hlava 6, ust. 6.3) Text tohoto doplňku obsahuje pokyny pro zástavbu letových zapisovačů na letounech. Letové zapisovače chráněné před nárazem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce Saupsdorf, SRN, dne 20.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce Saupsdorf, SRN, dne 20. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-129 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L33 SÓLO, poznávací značky OK-4408, u obce

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

PŘEDPIS L 4444 HLAVA 1

PŘEDPIS L 4444 HLAVA 1 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 1 Údobí nejistoty (Uncertainty phase) Situace, kdy je nejistota o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě. Údobí nouze (Emergency phase) Obecný pojem, znamenající buď údobí nejistoty,

Více

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže.

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. HLAVA 3 PŘEDPIS L 2 3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. ČR: Tabulka 3-1 (viz 4.1) Třída vzdušného

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne 26.8.2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne 26.8.2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 30 APR 15 (1) BRNO/Tuřany VFR-AD-LKTB-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Koordinace výcvikových letů 1.1.1 Lety mezi východem a západem slunce (denní): Bezprostředně před zahájením

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení stanoveného

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 OCT 16 (1) BRNO/Tuřany VFR-AD-LKTB-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Koordinace výcvikových letů 1.1.1 Lety mezi východem a západem slunce (denní): Bezprostředně před zahájením

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 464/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu - nedodržení koordinačního dohovoru

Více

Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček Bezpečnostní seminář Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček Obsah 1. Incidenty v ČR publikované UZPLN 2. Katastrofální nehody na Novém Zélandu a Slovinsku 3. Starty z omezeného prostoru Incidenty v ČR

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

»7500 »7600»7700 EMERGENCY NOUZOVÉ SITUACE. TÍSŇOVÁ FREKVENCE: 121,5 MHz KÓDY PRO ODPOVÍDAČ SEKUNDÁRNÍHO RADARU: - Nezákonný zásah na palubě (- únos)

»7500 »7600»7700 EMERGENCY NOUZOVÉ SITUACE. TÍSŇOVÁ FREKVENCE: 121,5 MHz KÓDY PRO ODPOVÍDAČ SEKUNDÁRNÍHO RADARU: - Nezákonný zásah na palubě (- únos) EMERGENCY NOUZOVÉ SITUACE TÍSŇOVÁ FREKVENCE: 121,5 MHz KÓDY PRO ODPOVÍDAČ SEKUNDÁRNÍHO RADARU:»7500 - Nezákonný zásah na palubě (- únos)»7600»7700 - Ztráta spojení - Tíseň Ztráta spojení Předpisový základ

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2011 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu snížení minima stanoveného rozstupu mezi ČSA 689 a DLH 2JC dne 1.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu snížení minima stanoveného rozstupu mezi ČSA 689 a DLH 2JC dne 1. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 547/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu snížení minima stanoveného

Více

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU L 4444 Uveřejněno pod číslem jednacím: 439/2011-220-SP/1.

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES. ze dne 13. června 2003. o hlášení událostí v civilním letectví

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES. ze dne 13. června 2003. o hlášení událostí v civilním letectví SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. / ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. / ze dne [ ], CS 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending on the

Více

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE VÝROBNÍ KAPACITA VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY I. VYHLAŠOVATEL AUKCE Vyhlašovatelem aukce je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 45274649, zapsaný v obchodním rejstříku

Více

Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005

Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005 Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005 Program porady Rozbor LN a I za 1. čtvrtletí 2005 Diskuse Informace Závěr (Příloha na CD : Incidenty ATS v roce 2004) Rozbor období leden březen 2005 Letoun

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 37/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla PA 23 poznávací značky

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Výcviková dokumentace IR(A)/SE

Výcviková dokumentace IR(A)/SE Výcviková dokumentace IR(A)/SE Jméno a příjmení: Výcvik zahájen: Výcvik ukončen: Osobní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Číslo průkazu totožnosti: Telefon: E-mail: Průkaz způsobilosti: číslo:

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

* ISO Standard 19104, Geographic information - Terminology HLAVA 1 PŘEDPIS L Změna č. 7/ČR HLAVA 1 DEFINICE

* ISO Standard 19104, Geographic information - Terminology HLAVA 1 PŘEDPIS L Změna č. 7/ČR HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 PŘEDPIS L 11 HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Zlín Z 50M pozn. značky OK-TRP, na letišti Karlovy Vary dne 22.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Zlín Z 50M pozn. značky OK-TRP, na letišti Karlovy Vary dne 22. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-15-510 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Zlín Z 50M pozn. značky OK-TRP, na letišti Karlovy

Více

PRAVIDLA LÉTÁNÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR

PRAVIDLA LÉTÁNÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRAVIDLA LÉTÁNÍ PŘÍLOHA 2 K ÚMLUVĚ O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ L 2 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 25344/99-220 ze dne 28.6.1999. KONTROLNÍ

Více

Příloha VI návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCC IR

Příloha VI návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCC IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VI návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCC IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Místní propozice pro Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 10.7.

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. XX.XX Změna č. X/ČR HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. XX.XX Změna č. X/ČR HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 PŘEDPIS L 2 HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o.

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. LETIŠTNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ LKLN Za provozovatele: Schvaluji: V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. (razítko, podpis) za ÚCL ČR (razítko,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 148/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky f. RIVA spol. s. r.o. upravují vztah objednatele a zhotovitele při dodávce montážních prací a dodávek podlahových

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více