Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy"

Transkript

1 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy Dle ČSN /2007 Příloha průkazu energetické náročnosti budovy tab. D5. Tepelně technické vlastnosti budovy AKCE : Novostavba rodinného domu Nesperská Lhota, parc.č Nesperská Lhota INVESTOR : Ing. Karel Pohorský, Iveta Pohorská Obora Vlašim OBJEDNATEL : Laminex Design, s.r.o. Jiří Pala Lipnická Hranice IV - Drahotuše IČ: telefon: VYPRACOVAL : Ing. Zdeněk Janík autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT Energetický expert MPO č energetické audity - energetická certifikace budov Za Kněžským hájkem 729/ Brno Žebětín IČ: STUPEŇ DOK. : projekt pro stavební řízení ZAKÁZKA Č. : LD 13/11 DATUM : srpen

2 POPIS OBJEKTU Jedná se o novostavbu montované dřevostavby objektu rodinného domu samostatně stojícího. Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešený šikmou střechou se sklonem 25. Objekt bude mít půdorysný tvar L s terasou Stavba bude situována v zastavěné části obce. Dispoziční řešení: 1.NP zádveří, dva pokoje, kuchyně, obývací pokoj, dvě koupelny HORNÍ STAVBA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Základy budou tvořit betonové patky ze železobetonu C16/20. STĚNOVÉ KONSTRUKCE Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy z montovaných Europanelů tl. 170 mm Obvodové stěny se skládají z opláštění z OSB desek tl. 15 mm s tepelně izolačním jádrem z pěnového polystyrenu tl. 140 mm. Obvodová stěna bude z venku navíc opatřena dodatečným zateplením systémem ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F tl. 100 mm. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Podlaha 1.NP Podlahová konstrukce bude tvořena ocelovým rámem s OSB deskou tl. 8 mm, parozábranou, tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 160 mm mezi dřevěnými hranoly výšky 160 mm a vrchní OSB deskou tl. 20 mm. Nad tepelnou izolací bude vložena parotěsná vrstva. Nášlapná vrstva bude provedena z plovoucí dřevěné podlahy s podkladní vrstvou Miralon. V koupelně bude keramická dlažba. Stropní konstrukce nad 1.NP Stropní konstrukci objektu pod půdním prostorem bude tvořit rovný podhled ze sádrokartonu na OSB deskách tl. 8 mm, parozábrana, tepelná izolace z minerální vlny Orsil tl. 200 mm mezi trámky výšky 180 mm, záklop OSB deska tl. 12 mm. Na OSB desku bude položena druhá vrstva tepelné izolace z minerální vaty tl. 120 mm. Střecha Krov je dřevěný sedlový. Dimenze profilů krovu je navržena pro krytinu středně těžkou. Soustava je posazena na pozednice, které jsou ukotveny do obvodových panelů. Vaznice jsou uloženy na štítových panelech. Použité řezivo bude impregnováno. Na veškeré tesařské spoje budou použity prvky s antikorozní úpravou Krytina plechová imitace střešní tašky VÝPLNĚ OTVORŮ Vnější výplně otvorů: Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře v plastovém rámu s izolačním dvojsklem. Max. hodnoty součinitele prostupu tepla: rám U f =1,1 W/m 2.K, Izolační dvojsklo U g =1,0 W/m 2.K, celková max. hodnota okna (rám + zasklení) U w =1,2 W/m 2.K. Vnější výplně otvorů by měly být osazeny do obvodových stěn v rovině navazující na tepelně izolační vrstvu, nebo musí účinná tepelně izolační vrstva v dostatečné tloušťce překrývat rám okna nejméně o mm. Osazovací spára mezi ostěním otvoru a rámem výplně otvoru musí být účinně a trvale tepelně izolována a těsněna. Tyto úpravy výrazně omezí tepelný most a tepelnou vazbu po obvodě okna. Funkční a osazovací spáry výplní otvorů musí být konstrukčně řešeny dvoustupňově, což zajišťuje vyšší vnitřní povrchovou teplotu rámu. funkční spáry výplní otvorů musí být při vnější straně chráněny dešťovou zábranou. Ta je obvykle řešena materiálem (např. tmel, pryž, plast) v kombinaci s tvarováním boků spáry pro odvod vody na vnější povrch. Dešťové zábrany funkčních spár musí mít trvalé vyrovnání tlaku vzduchu s venkovním prostředím pro zajištění trvalého a spolehlivého odtoku srážkové vody, která pronikne do dešťové zábrany. Osazovací spáry výplní otvorů musí být trvale vodotěsné a vzduchotěsné

3 Zvláště pečlivě je třeba řešit detail překrytí osazovací spáry protidešťovou zábranou na vnější straně (vodonepropustnou, paropropustnou) a parozábrany při vnitřní straně (fólie, těsnící vrstva). Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár i LV, v m 3 /(s.m.pa 0,67 ) musí u výplní otvorů oken a dveří splňovat podmínku max. 0, a u vstupních dveří do zádveří budovy max 1, Tyto požadavky se vztahují i na dveře do větrané spíže nebo spižní skříně. Součinitel spárové průvzdušnosti i LV, spár a netěsností v ostatních konstrukcích a mezi nimi navzájem, kromě funkčních spár výplní otvorů musí být v celém průběhu užívání téměř nulový. Interiérové dveře : hladké plné /příp. prosklené/ laminátové, kování chrom-mat, zárubně dřevěné obložkové. Požadavky součinitele spárové průvzdušnosti i LV v m 3 /(s.m.pa 0,67 ), se vztahují také na dveře do větrané spíže nebo spižní skříně. Výplně otvorů splňují požadavky ČSN /2007. ÚPRAVY POVRCHŮ Vnitřní Veškeré vnitřní povrchy budou obloženy sádrokartonovými deskami tl.12,5 mm. V koupelně budou použity sádrokartonové desky odolné proti vlhkosti tl.12,5 mm. Stropní podhled bude proveden z desek tl.12,5 mm. Vnější Vnější povrch obvodového pláště bude tvořit minerální omítka tl. 1,5 mm, která bude součástí zateplovacího systému ETICS, s výztužnou síťovinou. IZOLACE Tepelné izolace Veškeré obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN /2007. V podlahách 1.NP nad terénem je navržena izolace z minerálních vláken Isover tl. 160 mm. Obvodové stěny jsou izolovány deskami z pěnového polystyrenu tl. 140 mm jako výplň Europanelů a dodatečné zateplení bude tvořit ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F tl. 100 mm. Rovný pohled stropu nad 1.NP bude tepelně izolován minerální vlnou Orsil v tl mm

4 Protokol k energetickému štítku obálky budovy Identifikační údaje Druh stavby Rodinný dům Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Nesperská Lhota, parc. č. 1228, PSČ Katastrální území a katastrální číslo Nesperská Lhota, kč Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Ing. Karel Pohorský, Iveta Pohorská Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník Ing. Karel Pohorský, Iveta Pohorská Adresa Obora 965, Vlašim Telefon / / Charakteristika budovy Objem budovy V - vnější objem vyt. zóny bud., nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 266,13 m 3 Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy 308,88 m 2 Faktor tvaru budovy A / V 1,16 m 2 /m 3 Převažující vnitřní teplota v otopném období θ im +20 Venkovní návrhová teplota v zimním období θ e -15,00 o C o C Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí Ochlazovaná konstrukce Plocha Ai Součinitel (činitel) prostupu tepla U i Požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla H Ti = A i. U i. b i (ΣΑ i ) (Σψ κ.l k + Σχ j )/A i U N,rq (U N,rc ) b 1 (Σψ κ.l k + Σχ j ) [m 2 ] [W/(m 2.K)] [W/(m 2.K)] [ ] [W/K] Obvodová stěna - Europanel EPS 100 mm 126,2 0,16 0,30 0,20 1,00 19,9 PDL - podlaha nad venkovním prostředím + MW 160 mm 84,6 0,24 0,24 0,16 1,00 20,1 STR - strop pod půdou MW tl. 200 mm + MW 120 mm 84,6 0,12 0,30 0,20 1,00 10,2 Okno PVC s izol. dvojsklem 9,5 1,25 1,70 1,20 1,15 13,6 Balk. dveře PVC s izol. dvojsklem 1,9 1,19 1,70 1,20 1,15 2,6 Dveře PVC vstup 2,1 1,41 1,70 1,20 1,15 3,4 0,0 0,00 0,00 0,00 1,15 0,0 Tepelné vazby mezi konstrukcemi U tb (308,9) 0,02 308,88 (1,0) 6,2 Celkem 308,9 76,0 Všechny konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN /2007. POZNÁMKA Hodnocení vlivu tepelných vazeb vztahem (+ 0,10.A) je přibližný, velmi nebezpečný odhad běžných tepelných vazeb mezi konstrukcemi. Čím nižší budou součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, tím větší relativní přirážku vliv tepelných vazeb představuje. Při důsledné optimalizaci tepelných vazeb mezi konstrukcemi lze docílit snížení jejich vlivu na (+ 0,02.A). Stanovení stavebně energetické vlastnosti budovy Měrná ztráta prostupem tepla H T W/K 76,0 Průměrný součinitel prostupu tepla U em = H T / A W/(m 2.K) 0,246 Doporučený součinitel prostupu tepla U em,rc W/(m 2.K) 0,34 Požadovaný součinitel prostupu tepla U em,rq W/(m 2.K) 0,45 Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu U em,s W/(m 2.K) 1,05 Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn

5 Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy Klasifikační ukazatel CI U em [W/(m 2.K)] pro hranice klasifikačních tříd Hranice klasifikačních tříd pro hranice klasifikačních tříd Obecně Pro hodnocenou budovu A - B 0,3 0,3.U em,rq 0,14 B - C 0,6 0,6.U em,rq 0,27 (C1 - C2) (0,75) (0,75.U em,rq) (0,34) C - D 1,0 U em,rq 0,45 0,5.(U D - E 1,5 em,rq + 0,75 U em,s) E - F 2,0 U em,s=u em,rq + 0,6 1,05 F - G 2,5 1,5. U em,s 1,58 Klasifikace: B Úsporná Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: Zpracovatel energetického štítku budovy : IČ: Ing. Zdeněk Janík, Za Kněžským hájkem 729/3, Brno - Žebětín Zpracoval: Ing. Zdeněk Janík, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT Energetický expert MPO č energetické audity - energetická certifikace budov Podpis: Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ES a pren byl vypracován v souladu s ČSN a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem

6 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY - 6 -

7 Příloha: Tepelně vlhkostní výpočty stavebních konstrukcí dle ČSN /2007 Novostavba rodinného domu, Nesperská Lhota, parc.č Ochlazovaná konstrukce Obvodová stěna - Europanel EPS 100 mm PDL - podlaha nad venkovním prostředím + MW 160 mm STR - strop pod půdou MW tl. 200 mm + MW 120 mm Součinitel prostupu tepla U i [W/(m 2.K)] Požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] Konstrukce normovému požadavku vyhovuje / nevyhovuje Faktor vnitřního povrchu f Rsi Požadovaná hodnota nejnižšího faktoru vnitřního povrchu f Rsi,N Konstrukce normovému požadavku vyhovuje / nevyhovuje Celkové hodnocení konstrukce vyhovuje / nevyhovuje 0,167 0,30 (0,2) Vyhovuje 0,980 0,793 Vyhovuje Vyhovuje 0,237 0,24 (0,16) Vyhovuje 0,963 0,793 Vyhovuje Vyhovuje 0,122 0,30 (0,2) Vyhovuje 0,988 0,725 Vyhovuje Vyhovuje Okno PVC s izol. dvojsklem 1,25 1,70 (1,2) Vyhovuje 0,838 0,686 Vyhovuje Vyhovuje Balk. dveře PVC s izol. dvojsklem 1,19 1,70 (1,2) Vyhovuje 0,845 0,686 Vyhovuje Vyhovuje Dveře PVC vstup 1,41 1,70 (1,2) Vyhovuje 0,816 0,686 Vyhovuje Vyhovuje - 7 -

8 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Ing. Zdeněk Janík Stavba: RD Místo: Nesperská Lhota Investor: Pohorský Zakázka: RD Pohorský.TOB Archiv: RD - Nesperská lhota Projektant: Ing. Zdeněk Janík Datum: Telefon: Výpočet je proveden dle ČSN :2007 a ČSN EN ISO 6946:2008 SO1 - stávající stav Stěna - venkovní Poznámka: Obvodová stěna Europanel tl EPS 100 mm Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro θ ai = θ i + e 1 = 20,0 + 1,0 = 21,0 C θ ai = 21,0 C ϕ v = 55,0 % R i = 0,130 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa θ e = -15,0 C ϕ e = 84,0 % R e = 0,040 m 2.K/W p de = 139 Pa p" de = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R i = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál ρ c µ kµ λ k λ p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 2, a-042e Deska z orient. ploch. třísek ,0 30,0 1,000 0,140 0,150 0,00 0,013 1,0 2, a-062e Polystyren pěnový EPS 70 F ,0 40,0 1,000 0,039 0,040 0,00 0,002 1,0 2, a-042e Deska z orient. ploch. třísek ,0 50,0 1,000 0,140 0,150 0,00 0,013 1,0 2, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 1,000 0,300 0,300 0,00 1,0 2, a-062e Polystyren pěnový EPS 70 F ,0 40,0 1,000 0,039 0,040 0,04 0,002 1,0 2, a ETICS-výztužná vrstva ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 1,0 2, e silikátová omítka ,0 37,0 1,000 0,700 0,700 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d λ λ ekv R θ s µ vyp R d 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,3 9,0 0, a-042e Deska z orient. ploch. třísek Z vr. 15,00 0,150 0,150 0,100 19,9 30,0 2, a-062e Polystyren pěnový EPS 70 F Z vr. 140,00 0,040 0,040 3,500 19,4 40,0 29, a-042e Deska z orient. ploch. třísek Z vr. 15,00 0,150 0,150 0,100-0,4 50,0 3, a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017-1,0 23,0 0, a-062e Polystyren pěnový EPS 70 F Z vr. 100,00 0,040 0,042 2,404-1,1 40,0 21, a-026 ETICS-výztužná vrstva Z vr. 4,00 0,450 0,450 0,009-14,7 33,0 0, e silikátová omítka Z vr. 2,00 0,700 0,700 0,003-14,8 37,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci - 8 -

9 SO1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,157 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 41,2 kg/m 2 Tepelný odpor R = 6,189 m 2.K/W Teplota rosného bodu θ w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 6,359 m 2.K/W Průběh teploty v konstrukci θ si 20,3 C 1. 19,9 C 2. 19,4 C 3. -0,4 C 4. -1,0 C 5. -1,1 C ,7 C ,8 C θ se -14,8 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa R difúzní p d p" d R da = 32, m/s R db = 51, m/s A = 167 mm B = 255 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U NP a U ND U = W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0.17 W/(m 2.K); U N požadovaný = 0.30 W/(m 2.K); U N doporučený = 0.20 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0.01 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,980; f Rsi = 0,186 - konstrukce vyhovuje pro přerušované vytápění Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,007 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -0,982 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp

10 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. SO1 - stávající stav Popis: Obvodová stěna Europanel tl EPS 100 mm Výpočet je proveden podle ČSN , čl a a, t.j. pro hodnoty τ c celkové doby trvání teplot vnějšího vzduchu podle tabulky E3 ČSN Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce θ ae τ c.10-3 g da g db M d C s g/(m 2.s) g/(m 2.s) kg/m 2-21,0 0,0 28,795 9,420 0, ,0 0,0 28,098 10,086 0, ,0 0,0 26,620 11,552 0, ,0 604,8 24,128 14,054 0, ,0 993,6 19,705 18,820 0,0009-5, ,0 14,457 20,974-0,0169 0, ,8 8,154 22,552-0,0802 5, ,8 0,620 24,432-0, , ,0-8,347 26,008-0, , ,0-18,974 27,552-0, , ,0-31,517 30,262-0, ,0 432,0-46,267 37,927-0,0364 Celoroční množství zkondenzované vodní páry M c je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství M d Celoroční množství vypařené vodní páry M ev je dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M d M c = 0,0070 kg/m 2 M ev = 0,9892 kg/m

11 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Ing. Zdeněk Janík Stavba: RD Místo: Nesperská Lhota Investor: Pohorský Zakázka: RD Pohorský.TOB Archiv: RD - Nesperská lhota Projektant: Ing. Zdeněk Janík Datum: Telefon: Výpočet je proveden dle ČSN :2007 a ČSN EN ISO 6946:2008 PDL1 - stávající stav Podlaha - nad venkovním prostorem Poznámka: Podlaha nad venk. prostorem + MW 160 mm Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro θ ai = θ i + e 1 = 20,0 + 1,0 = 21,0 C θ ai = 21,0 C ϕ v = 55,0 % R i = 0,170 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa θ e = -15,0 C ϕ e = 84,0 % R e = 0,040 m 2.K/W p de = 139 Pa p" de = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R i = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál ρ c µ kµ λ k λ p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Vlysy ,0 157,0 1,000 0,180 0,180 0,00 1,0 0, Polyetylén LD , ,0 1,000 0,330 0,330 0,00 0,000 1,0 0, a-042e Deska z orient. ploch. třísek ,0 30,0 1,000 0,140 0,150 0,00 0,013 1,0 0, e DELTA-FOL REFLEX , ,0 1,000 0,00 1,0 0, e ISOPHEN ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,00 1,0 0, a-042e Deska z orient. ploch. třísek ,0 50,0 1,000 0,140 0,150 0,00 0,013 1,0 0,5 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d λ λ ekv R θ s µ vyp R d 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Vlysy Z vr. 8,00 0,180 0,180 0,044 19,7 157,0 6, Polyetylén LD Z vr. 3,00 0,330 0,330 0,009 19, , , a-042e Deska z orient. ploch. třísek Z vr. 18,00 0,150 0,150 0,120 19,3 30,0 2, e DELTA-FOL REFLEX Z vr. 0,20 0,000 18, , , e ISOPHEN Z vr. 160,00 0,039 0,039 4,103 18,3 1,0 0, a-042e Deska z orient. ploch. třísek Z vr. 18,00 0,150 0,150 0,120-13,7 50,0 4, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = W/(m 2.K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci

12 PDL1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,217 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 214,5 kg/m 2 Tepelný odpor R = 4,396 m 2.K/W Teplota rosného bodu θ w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 4,606 m 2.K/W Průběh teploty v konstrukci θ si 19,7 C 1. 19,3 C 2. 19,3 C 3. 18,3 C 4. 18,3 C ,7 C θ se -14,7 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa R difúzní p d p" d Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U NP a nesplňuje U ND U = W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0.24 W/(m 2.K); U N požadovaný = 0.24 W/(m 2.K); U N doporučený = 0.16 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0.02 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,963; f Rsi = 0,170 - konstrukce vyhovuje pro přerušované vytápění Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 = 0,000 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp

13 Pokles dotykové teploty. PDL1 - stávající stav Popis: Podlaha nad venk. prostorem + MW 160 mm Požadavky podle ČSN , tabulka 4 Druh budovy Druh mistnosti Kategorie podlahy Obytná budova obývací pokoj II. Teplé Přípustná hodnota t 10,N od 3,8 C do 5,5 C v četně Popis místnosti 0 Vypočítaná hodnota poklesu dotykové teploty θ 10 = 3.87 C Podlahová konstrukce vyhovuje. Seznam vrstev zahrnutých do výpočtu č.v. Položka Položka Materiál Vr d ρ c λ KC ČSN mm kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) Vlysy Z vr. 8, ,0 0, Polyetylén LD Z vr. 3, ,0 0, a-042e Deska z orient. ploch. třísek Z vr. 18, ,0 0,

14 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Ing. Zdeněk Janík RD Místo: Nesperská Lhota Investor: Pohorský Zakázka: RD Pohorský.TOB Archiv: RD - Nesperská lhota Projektant: Ing. Zdeněk Janík Datum: Telefon: Výpočet je proveden dle ČSN :2007 a ČSN EN ISO 6946:2008 STR1 - stávající stav Strop - pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné úpravy Poznámka: Strop pod nevytápěnou půdou + MW mm Konstrukce je hodnocena pro tyto podmínky: Výpočet je proveden pro θ ai = θ i + e 1 = 20,0 + 1,0 = 21,0 C θ ai = 21,0 C ϕ v = 55,0 % R i = 0,100 m 2.K/W p di = Pa p" di = Pa θ i = -6,0 C ϕ i = 82,2 % R i = 0,040 m 2.K/W p di = 303 Pa p" di = 369 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R i = 0,250 m 2.K/W Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál ρ c µ kµ λ k λ p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg.K) W/(m.K) W/(m.K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 0,0 0, a-042e Deska z orient. ploch. třísek ,0 30,0 1,000 0,140 0,150 0,00 0,013 0,0 0, DELTA-FOL REFLEX ,0 1,000 0,00 0,0 0, e ISOPHEN ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,14 0,0 0, a-042e Deska z orient. ploch. třísek ,0 50,0 1,000 0,140 0,150 0,00 0,013 0,0 0, ISOPHEN ,0 1,0 1,000 0,038 0,038 0,00 0,0 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d λ λ ekv R θ s µ vyp R d 10-9 p d KC mm W/(m.K) W/(m.K) m 2.K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,50 0,150 0,150 0,083 20,7 9,0 0, a-042e Deska z orient. ploch. třísek Z vr. 8,00 0,140 0,140 0,057 20,4 30,0 1, DELTA-FOL REFLEX Z vr. 0,20 0,000 20, , , e ISOPHEN Z vr. 200,00 0,039 0,044 4,496 20,2 1,0 1, a-042e Deska z orient. ploch. třísek Z vr. 12,00 0,140 0,140 0,086 5,4 50,0 3, ISOPHEN Z vr. 120,00 0,038 0,038 3,158 5,2 1,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = W/(m 2.K) Do hodnoty R T odporu při prostupu tepla je podle ISO 6946 zahrnuta hodnota odporu nevytápěných prostorů R u = 0,20 m 2,K/W Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci

15 STR1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,122 W/(m 2.K) Celková měrná hmotnost m = 254,0 kg/m 2 Tepelný odpor R = 7,881 m 2.K/W Teplota rosného bodu θ w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 8,221 m 2.K/W Průběh teploty v konstrukci θ si 20,7 C 1. 20,4 C 2. 20,2 C 3. 20,2 C 4. 5,4 C 5. 5,2 C θ se -5,2 C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 2400 Pa 1200 Pa 600 Pa R difúzní p d p" d Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U NP a U ND U = W/(m 2.K); Zaokrouhleno: U = 0.12 W/(m 2.K); U N požadovaný = 0.30 W/(m 2.K); U N doporučený = 0.20 W/(m 2.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0.00 W/(m 2.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,725; f Rsi = 0,988; f Rsi = 0,263 - konstrukce vyhovuje pro přerušované vytápění Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 = 0,000 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení vlhkosti : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp

16 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 1 č.v. číslo vrstvy 2 KC číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o. 3 ČSN číslo položky v ČSN , Mat. popis položky 5 ρ měrná hmotnost v suchém stavu 6 c měrná tepelná kapacita 7 δ součinitel difúze vodní páry 8 λ k charakteristický součinitel tepelné vodivosti 9 λ p výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 10 z 2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN Z w vlhkostní součinitel materiálu 12 z 1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN z 3 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3 ČSN Vr výpočtová varianta vrstvy 15 d tloušťka vrstvy 16 λ korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN Tato hodnota vstupuje do výpočtu pro tepelný odpor vrstvy. 17 R tepelný odpor vrstvy 18 θ s teplota na vnitřním líci vrstvy 19 R d difúzní odpor vrstvy 20 p d částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 21 θ ae teplota vnějšího vzduchu 22 τ c celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 23 g da hustota difúzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace 24 g db hustota difúzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu 25 M d dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu R i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e 1 součinitel typu budovy podle ČSN θ i výpočtová vnitřní teplota R T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce R d difúzní odpor konstrukce R dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci R da difúzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace difúzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce R db U p R N θ w1 θ w2 θ r λ kat R u součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce normový tepelný odpor konstrukce bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce výsledná teplota v místnosti součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difúzního odporu

17 - 17 -

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Bytový dům Ul. Francouzská, parc.č.: 400, 401, 402, 403, 404, 405 Brno-město INVESTOR : Ing. Radek Němec U Rybníka 314/8, 664 48 Moravany OBJEDNATEL : MIMOTO

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Stinná 981/53 618 00 Brno - Černovice INVESTOR : SBD Morava, stavební bytové družstvo Bolzanova 814/60 639 00 Brno OBJEDNATEL : SBD Morava,

Více

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy č. zakázky: 2012-006278-Ná Objednatel: Adresa objektu: Ing.arch. Miloslav Tempír Postřelmovská 2 789 01, Zábřeh na Moravě Plavecký

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace Člen MONIER GROUP Systém nadkrokevní tepelné izolace BramacTherm Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména

Více

Zateplení šikmých střech. jan.kurc@knaufinsula9on.com

Zateplení šikmých střech. jan.kurc@knaufinsula9on.com Zateplení šikmých střech jan.kurc@knaufinsula9on.com 1 Jak funguje tepelná izolace z minerální vlny? 2 Izolace z minerální vlny Pružná minerální vlákna Organická pryskyřice Zušlechťující přísady Vzduch

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb

Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb Zakázka číslo: 2012-007084-Zr Technická pomoc Provedení sond do skladby střech, návrh skladeb Ekonomická č.p. 957, 148 00 Praha - Kuntratice Zpracováno v období: červen 2012 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA

Více

Strop pod nevytápěným prostorem - stávající. Rekapitulace vstupních dat. Skladba konstrukce

Strop pod nevytápěným prostorem - stávající. Rekapitulace vstupních dat. Skladba konstrukce Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) (Výpočet proveden programem TEPLO 2011) Název konstrukce: Strop pod nevytápěným

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Na Hradčanech 12/27 PSČ, místo: 326, Plzeň Koterov Typ budovy: Rodinný dům

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Střešní konstrukce Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

Vysvětlivky k odborným výrazům

Vysvětlivky k odborným výrazům 2/7 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel PORO- THERM do pevnostních tříd se uskutečňují

Více

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva Technická zpráva Předmětem projektu je návrh vytápění rekonstruované bytové jednotky v 1.N.P. v ulici Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02 Zpracovatel projektové dokumentace : TH-Projekt s.r.o.,

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Specifikace prací a dodávek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Specifikace prací a dodávek Ing. Jiří Kulhánek autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0006541 Projektová a stavební kancelář telefon : 325 511 966 Malé Valy 1642/1 602 211 517 Nymburk 288 02 e-mail : kulhanek@jkprojekt.cz

Více

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena Základní přehled tepelně izolačních materiálů Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA Modulární dřevostavba KŮLNA je jedinečný stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 031270 - Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.2014 Zakázka: pen vzor

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 031270 - Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.2014 Zakázka: pen vzor Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 3127 Ing.Dana Nagyová Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová, Stavitelova 1, 111 11 Katastrální území: 234 567 Parcelní číslo: 11/1 Datum uvedení budovy do

Více

StŘECHY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz

StŘECHY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz ŠIKMÉ StŘECHY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Přednosti kamenné vlny ROCKWOOL Udrží teplo Tlumí hluk Zateplete kamennou vlnou a užívejte si! Až do konce života máte postaráno o

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou ZAKÁZKY: 0032011, 022011 DOKUMENTU: 1.1 50 Žižkova 2271, 591 01 Žďár nad Sázavou DATUM: 02 2011 VO01 VSTUPNÍ SETSVA S POSUVNÝMI DVOJKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ RÁMU 75 MM TĚSNĚNÍM PRO

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 500 x 900 mm 10 ks Barva křídla: (ext./int.): barevná - dle

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle záko č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hvězdova 161/21 PSČ, místo: 14 Praha 4 Typ budovy: Poliklinika Plocha obálky

Více

Průkaz. energetické náročnosti budovy

Průkaz. energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Stávající stav bytový dům 602 00 Brno, Obilní trh 314/8 na p.č. 497 k.ú. Brno Veveří zpracovaný podle vyhlášky 78 / 2013 Sb. zpracovaný podle ČSN 73 05402_2013 posuzovaný

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Pasivní dům Vějíř v Bystrci Pasivní dům Vějíř v Bystrci Autor: Vize Ateliér, s r.o. Běhounská 22, 602 00, Brno Tel.: +420 777 887 839, e-mail: info@vizeatelier.eu, web: www.vizeatelier.eu. 1. Úvod V Brně Bystrci se právě staví tento

Více

Osazování oken a dveří Okna a dveře pro nízkoenergetické a pasivní domy (NED a PD)

Osazování oken a dveří Okna a dveře pro nízkoenergetické a pasivní domy (NED a PD) Osazování oken a dveří Okna a dveře pro nízkoenergetické a pasivní domy (NED a PD) Okna se v moderním domě stávají významným prvkem využívání sluneční energie. Výběr okna vhodných parametrů a rozměrů je

Více

Projektová dokumentace rodinného domu

Projektová dokumentace rodinného domu Projektová dokumentace rodinného domu Fotografie: ENVIC, o.s. U rodinných domů je postupná snaha o snižování spotřeby energie a zavádění prvků šetrnějších k životnímu prostředí. Například dle směrnice

Více

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Stavebník: Název akce: Projektant ING. JIŘÍ ŠLANHOF LÍŠEŇ Stavební úřad: Vypracoval ING. MICHAL VALENTA LÍŠEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské

Více

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha Vlastník / Provozovatel / Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek, Se sídlem V Dolině 1515/1b a 1515/1c Praha

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Konstrukce podlah se dělí podle základních funkčních požadavků, které na ně klade provoz budovy, poloha v budově nebo hygienické a jiné předpisy na

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Typ profilu: Profilový systém 1.

Typ profilu: Profilový systém 1. VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : Zateplení kulturního domu městys Holany Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: 1 200 x mm 4 ks Barva rámu: (ext./int.): barevná - dle požadavku investora

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS VĚTRÁNÍ Dříve probíhala výměna vzduchu četnými spárami ve vnějších stěnách budovy, např. v oknech. Vlhký a znečištěný vzduch z místností mohl

Více

Pojďme se tedy podívat na hlavní výhody a nevýhody mezi montovanými dřevostavbami a zděnými domy.

Pojďme se tedy podívat na hlavní výhody a nevýhody mezi montovanými dřevostavbami a zděnými domy. Montovaná dřevostavba vs. Zděný dům. Stavba rodinného domu je jedno z nejzásadnějších rozhodnutí v životě. Je velmi důležité zvážit všechny faktory vašeho rozhodnutí a ujasnit si, co od svého domu očekáváte,

Více

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifika ní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS ): Liberec - Rochlice, Dobiášova 1017, 460 06 Ú el budovy: Bydlení

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Veřejný zadavatel popíše změny:

Více

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Zmocnění ze zákona : k provedení 6a novely zákona č. 406/2000

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: PROSINEC 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 4 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy METODOU B v souladu s ČSN EN 13829 (měření těsnosti obálky budovy) Archilab s.r.o., Janáčkovo nábřeží 5, Praha 5, 150 00, tel. 608212106, www.archilab.cz, archilab@archilab.cz

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko vrátnice.stv Archiv: H965/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS : Kontrolní a zkušební plán pro fázi montáže ETICS výrobce KVK, a.s. Zakázka : Realizátor :.. TDI Investora : Název ETICS : Skladba systému použité materiály : 1, tepelný izolant 2, lepicí hmota 3, Kotvicí

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T Název Stavby : Stavební úpravy objektu ČP 758, rekonstrukce sociálního zázemí Stupeň projektu : Dokumentace pro realizaci stavby Část projektu Zodpovědný projektant : F1.1 - Stavební část : Ing.Jan Havlíček,

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer B.1 Popis území stavby a) charakteristika

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.233/16/2010 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: PD na energetické úspory hasičské zbrojnice Paskov Místo stavby: ul. Místecká, č.p. 513 739 21 Paskov

Více

Parotěsná vrstva terminologie, rozdělení, navrhování

Parotěsná vrstva terminologie, rozdělení, navrhování Parotěsná vrstva terminologie, rozdělení, navrhování recenzoval: Ing. Jiří Šála Ing. Petr Slanina 1. Úvod Při navrhování střešních konstrukcí je třeba zabránit nadměrnému šíření vlhkosti do skladby střešního

Více