TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET"

Transkript

1 C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 3Q 2012

2 Vážení obchodní přátelé, Dear business friends, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování naší zprávy We offer you our continued report on the state of o stavu komerčních realit, především na území hlavního commercial real estate in the third quarter This města Prahy, za 3. čtvrtletí report focuses primarily on Prague as a location of Veškeré, ve zprávě publikované informace, jsou interest. výsledkem našeho sledování trhu nebo pocházejí All the information published in this report is result of z veřejně dostupných zdrojů. Přinášíme Vám tuto our market monitoring or come from publicly available zprávu v dobré víře, že Vám poskytne právě ty sources. We bring you this report in the hope that it will informace, které hledáte. provide just the information you are looking for. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE HDP Dle prognózy České národní banky je do konce roku 2012 očekáván pokles růstu HDP ve výši 1,0 % a pro rok 2013 růst HDP ve výši 0,7 %. Český statistický úřad uvádí, že ve třetím čtvrtletí 2012 HDP meziročně poklesl o 1,5 %. V druhém čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím minulého roku, klesl HDP o 0,3 %. Přebytky zahraničního obchodu již nejsou, stejně jako v prvním pololetí, schopny kompenzovat stále slábnoucí domácí poptávku. MACROECONOMIC SITUATION GDP The National Bank expects a decrease in growth of the GDP by 1.0% till the end of 2012 and for 2013 there are expectations that the GDP will increase by 0.7%. CZSO shows that in the third quarter of 2012 GDP decreased in y-o-y comparison by 1.5%. In the second quarter y-o-y comparison indicates GDP decrease by 0.3%. International trade surpluses are no longer, as in the 1H 2012, able to compensate the weakening domestic demand % ,3 6,8 6,1 Vývoj HDP GDP 2,5 2,7 1,7 0,7-1,0-4, * 2013* % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,9 2,5 2,8 Vývoj inflace CPI 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 2, * 2013* * předpoklad ČNB *forecast of CNB Zdroj: ČSÚ Source: CZSO Zdroj / Source: CZSO / Eurostat Czech Republic EU Strana 2 z 18

3 INFLACE Index spotřebitelských cen vzrostl ke konci roku 2011 na 3,1% (z úrovně 2,1% v prosinci roku 2010). Celková inflace ve třetím čtvrtletí 2012 v průměru dosáhla 3,4 %. Tímto tempem spotřebitelské ceny rostou již druhým měsícem a podle prognózy ČNB se inflace ve čtvrtém kvartálu bude držet na stejné úrovni. Meziměsíční růst cen zaznamenal oddíl potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv. Díky zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod v příštím roce, se očekává pokles inflace těsně nad hranici 2 %, v roce 2014 by pak měla dále poklesnout pod 2 %. Meziroční inflace v EU (HICP) se ve třetím čtvrtletí roku držela na 2,7 %, meziročně tak vzrostla o 3,6 %. INFLATION CPI increased to 3.1% at the end of 2011 (from the level of 2.1% in December 2010). Inflation in the third quarter of 2012 reached an average of 3.4%., Consumer prices are rising at the same rate for the second month and according to the prognosis of the Czech National Bank, the inflation will stay at the same level also in the fourth quarter of the year. M-o-m increases have been registered in the food and nonalcoholic beverages segment and clothing and footwear sector. Due to next year`s increase in VAT rates by 1 percentage point, CPI is expected to decrease to the level slightly above 2% and in 2014 decline even under 2%. EU annual inflation (HICP) stayed at the level of 2.7 % in the third quarter of 2012, y-o-y comparison then indicates decrease by 3,6 %. NEZAMĚSTNANOST V první polovině roku klesala míra nezaměstnanosti z lednové hodnoty 9,1 % na červencové roční minimum UNEMPLOYMENT In the 1H 2012 the unemployment rate decreased from the level in January of 9,1% to the minimum level of 8,1 %. V posledním čtvrtletí nezaměstnanost opět roste. 8,1% in June In the last quarter the V září se hodnota zastavila na 8,4 % a do konce roku je ovšem opět očekáván její růst. unemployment rate increases again. In September the level stagnates at 8,4% and till the end of the year the level is expected to rise again. Hlavní město Praha bylo tradičně regionem s nejnižší The City of Prague remained the region with the lowest mírou nezaměstnanosti v rámci ČR, přesto zde unemployment rate in the Czech Republic, nevertheless nezaměstnanost v prvním pololetí tohoto roku mírně vzrostla. Na konci roku 2011 se pohybovala ve výši 3,9%. Během dalších devíti měsíců se vyšplhala až na hodnotu 4,4 %. the unemployment rate slightly increased also in this region. The unemployment rate reached 3.9% at the end of During the last nine month the rate continued to increase till the level of 4,4%. Strana 3 z 18

4 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3,43 8,93 2,94 8,08 2,43 Míra nezaměstnanosti Unemployment rate 6,57 2,09 5,43 3,03 8,13 9,02 3,97 4,01 8,53 8, Q ,40 Zdroj: MPSV Praha / Prague Česká Republika / Czech Republic VÝVOJ KURZU USD, GBP, EUR / KČ Meziročně Koruna vůči Euru oslabila o 2,7 %. Průměrná úroveň dosáhla 25,07 Kč / EUR. Podle makroekonomické predikce z října 2012 se bude kurz koruny vůči Euru pohybovat pod úrovní minulého dlouhodobého trendu. V roce 2013 a 2014 je očekáváno, že koruna bude o cca 0,8 % ročně mírně posilovat. V případě eskalace nejistoty v rámci EU se zvýší volatilita kurzu. Kurs USD vůči Koruně v roce 2012 také oslabuje, dolar posílil až na 19,5 Kč/USD. Stejně tak libra posílila vůči koruně a dostala se v třetí polovině roku 2012 na úroveň 31,08 Kč/GPB. EXCHANGE RATES USD, EUR, GBP / CZK CZK weakened against the Euro in y-o-y comparison by 2,7%. The average level reached 25,07 CZK / EUR. According to the CNB forecast from October 2012, the exchange rate against the Euro will be below the level of the previous long-term trend. In 2013 and 2014, CZK is expected to strengthen slightly, by approximately 0,8%. In the case of an escalation of insecurity in the EU, the exchange rate volatility will increase. The CZK against USD weakened in Dollar has strengthened up to 19.5 CZK/USD. Similarly, the GBP strengthened against the CZK and in the third half of 2012 reached 31,08 CZK / GPB. 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 CZK / EUR / USD / GBP Zdroj/Source: ČNB EURO USD GBP Strana 4 z 18

5 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ V září 2012 se opět potvrdila pokračující recese českého stavebnictví, která se naplno projevila propadem o 10,6 % v roce Po mírně optimistickém vývoji roku 2011 (-2,1%) tak opět pokračuje propad stavební produkce jako celku. CZECH CONSTRUCTION OUTPUT The situation in September 2012 confirmed again the on-going recession of construction in the Czech Republic, which fully erupted in 2010 (-8,6%). After an slightly optimistic development in 2011 (-2,1%), there is again continuous decrease of whole construction sector. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 5,0 5,3 10,2 0, Zdroj: ČSÚ Source: czso Index stavební produkce Construction production index -1,9-8,6-2,1-7,3 ÚROKOVÉ SAZBY Od 1. října bankovní rada snížila 2T repo sazbu na historické minimum 0,25 % z důvodu nejasné ekonomické vyhlídky v rámci EU. Za polední dva roky se tak sazby drží na rekordních minimech. INTEREST RATES As of 1. October, the Bank Board reduced the 2T repo rate to a record minimum of 0.25% as a result of the unclear economic outlook in the EU. The rates are therefore at their record lows for the last two years. Z důvodu nejasného budoucího vývoje eurozóny nelze predikovat další vývoj sazeb, ani výnosy jednotlivých finančních instrumentů. Due to the uncertain future in the EU, it is difficult to predict the future development of rates or yields of individual financial instruments. 6,0 5,0 2T Repo, PRIBOR 6M, EURIBOR 6M 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Zdroj: ČNB Source: CNB 2T PRIBOR 6M Euribor 6M Strana 5 z 18

6 x1000 m2 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: % KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICE SPACES NABÍDKA Na konci třetího kvartálu roku 2012 dosáhl celkový objem kancelářských ploch v Praze výše m 2. V prvním pololetí roku 2012 přibylo m 2, z toho SUPPLY At the end of the third quarter of 2012, the total amount of office space in Prague reached sq m. In the first half of 2012, there were sq m m 2 v 1. čtvrtletí (B3 Pankrác m 2 completed, from which sq m. were finished in a Keystone m 2 ). V druhém čtvrtletí přibylo dalších the first quarter m 2 (River Garden, City West, City Green Court, Rohan, Palác Křižík II.). Ve třetím čtvrtletí byl dokončen (B3 Pankrác sq m and Keystone sq m). In the second quarter sq m. were pouze projekt Diamant s kancelářskou plochou completed (River Garden, City West, City Green Court, m2. Rohan, Palác Křižík II.) In the third quarter there was only one project completed, i. e. project Diamant with the office space of sq. m. 350 Nabídka nových kancelářských prostor a nejvyšší dosažitelné výnosy Office supply and prime yields Nabídka (m2) Office supply (m2) Výnosy (%) Prime yield(%) Do konce roku 2012 očekáváme dokončení nových m 2 kancelářských ploch, které jsou v současné době ve výstavbě. Celkově je v plánu m 2 nových kanceláří. Till the end of 2012 we can expect completion of additional sq. m. of new office space, which are currently under construction. In total sq. m of new office space are planned to be built. Největším projektem tohoto roku zůstává B3 Pankrác na Praze 4, který byl dokončen v prvním čtvrtletí. Druhým je River Garden ( m 2 ) na Praze 8 dokončený v druhém čtvrtletí. Největším očekávaným projektem je druhá fáze projektu Classic 7 na Praze 7, The largest project of the year remains the office building B3 Pankrac, which was completed in the first quarter. The second largest project is the River Garden in Prague 8 with its 17,000 sq. m., this project was completed in the second quarter. The largest Strana 6 z 18

7 který nabídne po dokončení až m 2 nových kancelářských ploch. Během příštího roku je plánované dokončení m 2 v projektech na Praze 1, Praze 8 a Praze 4. anticipated project will be the second phase of the Classic 7 in Prague 7, which will offer up to sq. m. of office space. There are plans to complete sq. m. in various projects in Prague 1, Prague 8 and Prague 4 next year. Tab. Projekty dokončené a plánované pro rok 2012 Projects done and scheduled for completion in 2012 Projekt Project Lokalita District m 2 sq. m River Garden P City West P City Green Court P Classic 7 II. P Rohan P Karlín Hall I. P Palác Křižík II P Diamant P Baawer Office House P POPTÁVKA Za 9 měsíců roku 2012 dosáhla hrubá realizovaná poptávka výše téměř 160 tis. m 2, z toho 120 tis. m 2 připadá na první polovinu roku. Nejaktivnější lokalitou v počtu transakcí byla Praha 5. V celkovém objemu pronajatých ploch vede Praha 8 s m 2 pronajatých kancelářských ploch. Průměrná velikost těchto nájemních transakcí klesla ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2012 z m 2 na 894 m 2. Lokalitami s nadprůměrnou velikostí uzavřených nájemních transakcí byly oblasti Prahy 8, 2 a 9. TAKE UP During the last 9 months in 2012, the gross realized take-up reached almost sq. m., from which sq. m. come to the first half of the year. The most active location in both number and the total volume of leased space was Prague 5. In the total leased area leads Prague 8 with sq. m. of leased office space. The average size of these leases decreased in comparison with the third half of 2012 from sq. m. to 894 sq. m. Locations with the above average amount of lease transactions were Prague 8, Prague 2 and Prague 9. Strana 7 z 18

8 Tab. Realizovaná poptávka 3Q 2012 / Gross take up 3Q 2012 Lokalita Počet transakcí Celková pronajatá plocha (m2) Průměrná pronajatá plocha (m2) Location No. of transactions Total leased area (sq m) Average leased area (sq m) Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Celková součet / Total sum NÁJEMNÉ Nájemné za nejlepší prostory v centru města zůstalo v průběhu roku prakticky beze změny, a to na úrovni / m 2 / měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nájemné také prakticky beze změny, na úrovni od 15,5 do 17,0 / m 2 / měsíc. V okrajových částech jsme pak zaznamenali průměrnou hodnotu nájemného ve výši od 13 do 14,5 / m 2 / měsíc. Po zbytek roku 2012 neočekáváme ve výši nájemného žádné výraznější změny. RENTS Prime rents in the city centre during the year remained virtually unchanged at the level of 20.0 to 21.0 / sq. m. / month. In the inner city rents also remained virtually unchanged at the level from 15.5 to 17.0 / m 2 / month. In the outer parts, we could see average rents ranging from 13 to 14.5 / m 2 / month. For the rest of 2012 we do not expect any significant changes in the rent level ,9 20,5 16 Nájemné v Euro Rents in EUR ,5 22, , , , Prime City Center Rent Prime Inner City Rent Prime Outer City Rent , Nájemné v korunách Rents in CZK Prime City Center Rent Prime Inner City Rent Prime Outer City Rent Strana 8 z 18

9 tis.m2 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: EUR/m2/pa Hrubá realizovaná poptávka a roční nájemné za m 2 Gross take up and rent m 2 /year Q 2012 Hrubá poptávka (m2) / Gross take up (m2) Nejvyšší roční nájemné (v EUR/m2/pa) / Prime rents (in EUR/m2/pa) ČISTÁ POPTÁVKA Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2012 výše m 2, což je o m 2 méně než za stejné období loňského roku. V roce 2012 se zvýšil počet renegociací v porovnání s třetím čtvrtletím 2011 o 62 %. V roce 2012 jich bylo z celkové hrubé poptávky v průměru 38 %, zatímco v meziročním srovnání pouze 29 %. NET TAKE UP Gross take-up reached sq. m. in the third half of 2012, which is about sq. m. less than in the same period last year. In 2012 the number of renegotiations in comparison with the third quarter of 2011 increased by 62%. There were in average 46% of renegotiations from the gross demand in 2012, while in y-o-y comparison only 29% Čistá poptávka a renegociace Nett take up and renegotiations 70% % 50% 40% % 20% 10% - 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % Hrubá poptávka / Gross Také up čistá poptávka / Net Také up Renegociace / Renegotiation Strana 9 z 18

10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE DO 3. ČTVRTLETÍ 2012 Největší transakce ve třetím kvartálu roku 2012 se uskutečnily na Praze 4 a Praze 8. Patří mezi ně pronájem m 2 společnosti Vodafone v budově City West a re-negociace KPMG na Florenc Office Center ( m 2 ), které se uskutečnily v prvním čtvrtletí. Největší transakcí druhého čtvrtletí byla re-negociace společnosti Honeywell v budově The Park (8 649 m 2 ). Ve třetím kvartálu byly provedeny další tři re-negociace, ta největší v projektu Hall Office Park D s nájemníkem Ogivy and Mather, dále byly nově sjednané podmínky nájmu a expanze společnosti Covidien ECE v budově Prosek Point B a v neposlední řadě re-negociace CD Cargo v Lighthouse A. THE MOST SIGNIFICANT TRANSACTIONS TILL THE 3RD QUARTER 2012 The largest transactions in the third quarter of 2012 took place in Prague 4 and Prague 8. These include lease of sq. m. for Vodafone company in the building City West and the renegotiation KPMG in Florenc Office Centre ( sq. m.), which were realized in the first quarter. The largest transaction of the second quarter was renegotiation of Honeywell company in The Park building (8.649 sq. m). In the third quarter, there were another three renegotiation realized. The biggest renegotiation was within the project Hall Office Park D with the tenant Ogivy and Mather. There were also new lease and expansion conditions in Prosek Point B for Covidien ECE company negotiated and last but not least there was realized renegotiation CD Cargo in Lighthouse A. POPTÁVKA DLE SEKTORU Nejaktivnějšími nájemci z hlediska zaměření společnosti byly v třetím čtvrtletí roku 2012 profesní služby (21%), výroba (20 %) a farmaceutické společnosti (12 %). Tyto tři sektory se podílely 53 % na celkovém objemu TAKE UP BY SECTORS In the third half of 2012 the most active tenants in terms of the company's focus were professionals services (21%), production (20%), pharmaceutical sector (12%). These three sectors amounted 53% of total office space pronajatých m 2 kancelářských prostor. Největší počet lease. The highest number of lease transactions were realizovaných poptávek společností bylo ze sektoru signed by professional services companies. profesních služeb. Hrubá poptávka dle oboru činnosti Gross take up by sectors 25% Prof. Services Manufacturing Pharmaceutical 2% 4% 4% 4% 6% 16% IT Banking Consumer goods Insurance 10% 10% Retail Strana 10 z 18

11 tis.m2 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: % NEOBSAZENOST VACANCY Po období růstu v letech od roku 2011 After a period of vacancy growth in the years začala neobsazenost mírně klesat. Ke konci září 2012 dosahovala celková neobsazenost hladiny 11,78 %. To představuje celkem m 2 volných kancelářských ploch. Nejmenší neobsazenost dosahovala v tomto roce Praha 10, 5 a 4, které byly na úrovni mezi 6 a 7%. Naopak největší neobsazenost byla stejně jako v minulém roce na Praze 9, a to s 33 % there was a decline in vacancy rate in At the end of September 2012, the total vacancy reached 11,78%, which represents sq. m. of leasable office space. The lowest vacancy was recorded in Prague 10, Prague 5 and Prague 4, where vacancy rate reached aproximately 6 and 7%. On the other hand, the highest vacancy remained in Prague 9 (33 %). Do konce roku lze očekávat růst míry neobsazenosti k 12-ti procentům a v příštím roce se dokonce může pohybovat na úrovni z roku 2010, tedy na hranici 14 %. Till the rest of the year we expect an increase of the vacancy rate up to 12% and the next year there are expectations that the value may be at the level of the year 2010 (14%) Objem ploch a míra neobsazenosti Total stock and vacancy Objem kancelářských ploch Total office stock Míra neobsazenosti Vacancy rate 0 Strana 11 z 18

12 PRŮMYSLOVÉ NEMOVITOSTI INDUSTRIAL PROPERTY NABÍDKA SUPPLY Na konci třetího kvartálu roku 2012 dosáhl trh skladových areálů kategorie A v České republice celkové velikosti přes 4 miliony m 2. V průběhu třetího čtvrtletí bylo dokončeno m 2 nových skladových prostor v pěti průmyslových parcích. 80 % dokončených projektů je pro předem sjednané nájemce. Ve výstavbě se v současné době nachází přibližně dalších m 2 skladových hal na území celé ČR. Staví se především v okolí Brna a na Mladoboleslavsku. At the end of the third quarter of 2012 a market of category A warehouse space in the Czech Republic reached the overall size over 4 million sq. m. During the third quarter of the year, sq.m. of new warehouse buildings in five instustrial parks were completed. 80% of the finished projects was built for the tenants previously discussed. Another sq. m. of warehouse space are nowadays under construction across the Czech Republic. Warehouses are being constructed primary in Brno and Mlada Boleslav area. TAB. PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH DOKONČENÝCH SKLADOVÝCH PLOCH V 3Q 2012 LIST OF THE MOST SIGNIFICANT WAREHOUSE BUILDINGS COMPLETED IN 3 Q 2012 Budova Plocha (m 2 ) Building Leasable area (sqm) Goodman Mladá Boleslav Plaza Pardubice Černá za Bory CTPark Teplice NABÍDKA DLE LOKALIT Z celkového počtu ploch, které byly dokončeny během tohoto čtvrtletí, bylo nejvíce ve Středočeském kraji, kde developer Goodman dokončil první fázi areálu Mladá Boleslav Plaza. Nabídka moderních kancelářských ploch v hlavním městě tvoří 41 % z celkového počtu, dále Jihomoravský kraj (17 %) a Plzeňský (14 %) SUPPLY BY THE LOCATION Of the total number of space, which was completed during this quarter, there were the most in the Central Region, where the developer Goodman completed the first phase of the complex Mlada Boleslav Plaza. Supply of modern office space in the capital make up 41% of the total, next South Region (17%) and Pilsen (14%) Strana 12 z 18

13 Nabídka dle regionů v 3Q 2012 Supply by regions in 3Q 2012 Praha a okolí 20% Jižní Morava 8% 41% Plzeňský kraj Moravskoslezský kraj 14% 17% ostatní POPTÁVKA Celková realizovaná hrubá poptávka po skladových plochách dosáhla za první pololetí výše m 2. Čistá poptávka dosáhla úrovně m 2. Z hlediska lokalizace realizovaných poptávek dominovaly Střední Čechy, Praha a okolí a Plzeňský kraj. TAKE UP Total realized gross demand for storage space in first six months achieved 232,300 sq. m. Net demand reached 166,000 sq. m. From the localization of demand point of view, Central Bohemia, the capital city of Prague, followed by Plzen were the most active locations. Čistá poptávka dle regionů v 3Q 2012 Net take up in 3Q % 5% 37% Střední Čechy Praha a okolí Plzeňský kraj 18% Brno ostatní 24% Strana 13 z 18

14 x1000 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: NEOBSAZENOST V prvním až třetím čtvrtletí roku 2012 neobsazenost mírně rostla. Z 6,7 %, kterých dosahovala na konci roku 2011, vzrostla v prvním čtvrtletí 2012 na 7,3 %, v druhém čtvrtletí již na 7,8% a na konci září dosahovala 8,4 %. Vzhledem k tomu, že v průběhu 2012 byla dodávka nových skladových ploch na nízké úrovni a haly, které jsou nově ve výstavbě, jsou ve většině případů již předpronajaty, dá se předpokládat, že by trend růstu neobsazenosti neměl v další polovině roku pokračovat. VACANCY In the first three quarters of 2012, the vacancy slightly increased from 6,7 % (the end of 2011) to 7,3% (first quarter of 2012). In the second quarter the level increased to 7,8% and at the end of September reached 8,4%. With respect to fact, that during the year 2012 there was a shortage of new storage space deliveries, and those which are under construction, are in most cases leased already, we can assume that the trend in the vacancy growth should no longer continue in the next six months Nabídka, realizovaná poptávka a neobsazenost skladových prostor Supply, take up and vacancy of industrial property 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nabídka / Supply Hrubá poptávka / Gross take up Míra neobsazenosti / Vacancy rate TAB: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE 3 ČTVRTLETÍ THE MOST SIGNIFICANT TRANSACIONS 3Q 2012 Nájemce Budova Plocha Tenant Building Size Škoda Auto D+D Real Kosmonosy Faurecia CTPark Mladá Boleslav Electro World CTPark Modřice Loxxess CTPark Bor PPL D1 Jazlovice Strana 14 z 18

15 HRUBÁ POPTÁVKA DLE DEVELOPERŮ Nejvýznamnějšími developery na trhu ve třetím kvartálu roku i nadále zůstávají především společnosti CTP Invest, Prologis a P3. Největší objem realizovaných transakcí v prvním čtvrtletí připadá na společnost CTP Invest (36%) v druhém čtvrtletí pak na společnost Prologis (18%). GROSS TAKE UP BY DEVELOPER The most significant developers of warehouse buildings in the third quarter remain mainly CTP Invest, Prologis and P3. The largest amount of lease transactions during the first quarter was realised by CTP Invest (36%), in the second quarter by the Prologis (18%). Hrubá poptávka dle developerů 3Q 2012 Gross take up by developer in 3Q % 6% 8% 4% 1% 5% 4% 12% 18% 36% CTP Prologis P3 VGP Goodman Pramerica Heitman SEGRO Panattoni ostatní NÁJMY Výše průměrného nájemného závisela značně na lokalitě, nicméně nedošlo k výraznějším změnám a výše nájmů se pohybovala v rozmezí 3 4,5 Euro/m 2 /měsíc. Nejvyšších nájmů je již tradičně dosahováno v Praze a jejím okolí a dále pak v Brně a jeho okolí. RENTS Average rents heavily depended on location, however, there have not been significant changes and generally the average rents remained between 3.0 4,5 Euro / sq. m. per month. The highest rents are traditionally achieved in Prague and its surroundings, and then in Brno and its surroundings. Strana 15 z 18

16 INVESTICE INVESTMENT Ve třetím čtvrtletí roku 2012 došlo k realizaci realitních In the third quarter of 2012 real estate investments investic v celkové výši 171 mil. eur. Došlo tak totaling 171 million Euros were completed. There was k významnému poklesu objemu těchto investic thus a significant decrease in the volume of these v porovnání se stejným obdobím roku 2011, kdy realitní investice dosáhly výše 650 mil. Euro. investments compared to the same period in 2011, when the real estate investment amounted 650 million Euros. Hlavním cílem investic, a to téměř z tří čtvrtin The main objective of investments, almost three quarters (126 mil. ) z celkového objemu, se staly především of the total value (126 mil. Euros), became primarily office kancelářské budovy. Z jedné čtvrtiny (57 mil.) bylo buildings. Another important investment field investováno do maloobchodních nemovitostí. Většina budov, které byly předmětem investic, se nachází v Praze. Pravděpodobně největší investiční transakcí v tomto roce byl prodej administrativní budovy City Tower na Praze 4. (representing one quarter of the total value) became retail buildings with 57 mil. Euros of investments. The majority of the buildings, which became subject of investments, are located in Prague. Probably the biggest investment transaction of this year was the sale of the administrative building City Tower in Prague 4. Tab. Významné investice do komerčních budov realizované v 3 čtvrtletí 2012 Important investments in commercial property in 3Q 2012 Čtvrtleti Quarter Budova/druh investice Property Prodávající Seller Kupující Buyer Země původu kupce Buyer`s country of origin Cena Price Q3 Waltrovka Jinonice Red Group Penta Investment Czech Republic N/A Q3 Olomouc city aaim Czech Republic Mint Investment Czech Republic 373 mil. CZK Q3 Prosek Point J&T Q3 Pobřežní J&T HQ J&T Q3 City Tower Marpona Continental Investment Holding Continental Investment Holding Consideratio (Proxy finance) Luxembourg Luxembourg Slovakia N/A 224,5 mil. CZK N/A Strana 16 z 18

17 mil. Eur PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: 3000 Meziroční objem investic v ČR Annual volume of investment in the Czech Rebublic * ZÁVĚR CONCLUSION Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Naše dlouhodobé a komplexní sledování trhu Vám může pomoci při rozhodování o plánované investici, pronájmu nových prostor nebo jiných rozhodnutích týkajících se trhu komerčních realit. The information presented in this report is general in nature, in the case of your interest, as a part of our services, we will be more than happy to prepare a report focusing on the segment of the market of your choice. Our long-term and comprehensive observation of the market could help you decide on the planned investment, rental of new premises or other decisions relating to commercial real estate market. Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé a poskytnou Vám informace, které hledáte. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat, rádi na Vaše dotazy a připomínky odpovíme. We believe that our report is true and will provide you with the information you need. If you have any questions or need clarification, please contact us and we will do our best to provide you with the full answers to all questions you may have. Strana 17 z 18

18 PROFESSIONALS s.r.o V CELNICI 4 / 1031, PRAHA 1 T: ,

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 21 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 21 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování

Více

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/H1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 212 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 212 Vážení obchodní přátelé, Dear business friends,

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2012 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 212 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD,EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY... 4 NABÍDKA...

Více

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Obsah Ekonomické faktory Přehled trhu s kancelářskými prostory Přehled trhu s maloobchodními

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 212 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD,EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ SAZBY... 4 NABÍDKA...

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na trhu realitních investic v roce 212 a to na území České republiky.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 2013/Q1 RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q3 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,5% míra inflace / inflation rate +0,3% cena stavebních prací / price of

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 21* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu týkající se trhu průmyslových prostor

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 13/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ

Více

Prague City Report č Q1

Prague City Report č Q1 Prague City Report č Q1 Prague City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The Czech Republic is finally emerging from recession. According to revised national accounts,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) Value (End of Month) Měsíční změna

Více

ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 2010

ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 2010 ZPRÁVA O STAVU TRHU KOMERČNÍCH REALIT V PRAZE 1. POLOLETÍ 21 Kč MAKROEKONOMICKÁ SITUACE Rok 29 ve světovém, evropském i regionálním měřítku charakterizován především světovou hospodářskou krizí. Její důsledky

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP.....3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK / USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013 1.8. 14.8. 27.8. 7.9. 20.9. 4.. 17.. 30...11. 23.11. 6.. 19.. 8.1.13 21.1.13 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 PX, PX-GLOB 1.7.13 2.7.13

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q3 212 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q3 212 Economy/Investment Economy The Czech Republic should begin to see more robust and broaderbased

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q3 213 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q3 213 2 On Point Prague City Report Q3 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015 3.11.14 14.11.14 28.11.14 11.12.14 29.12.14 13.1.15 26.1.15 6.2.15 19.2.15 4.3.15 17.3.15 30.3.15 14.4.15 27.4.15 12.5.15 25.5.15 5.6.15 18.6.15 1.7.15 15.7.15 28.7.15 10.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15

Více

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014 1.11.13 14.11.13 27.11.13 10.12.13 23.12.13 10.1.14 23.1.14 5.2.14 17.2.14 28.2.14 13.3.14 26.3.14 8.4.14 23.4.14 7.5.14 21.5.14 3.6.14 16.6.14 27.6.14 10.7.14 23.7.14 5.8.14 18.8.14 29.8.14 11.9.14 24.9.14

Více

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 5.8.13 16.8.13 29.8.13 11.9.13 24.9.13 7..13 18..13 1.11.13 14.11.13 27.11.13..13 23..13.1.14 23.1.14

Více

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT PRAGUE RESIDENTIAL REPORT Q2 / 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ČR / BASIC DATA - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,4% míra inflace / inflation rate +0,5% cena stavebních prací / price of

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q2 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Developerský trh v ČR

Developerský trh v ČR Developerský trh v ČR Akvizice v oblasti nemovitostí komplexní pohled Seminář časopisu Stavební fórum 16.09.2008 Praha Ing. arch. & Ing. Filip Endal, fendal@deloittece.com Cíle přednášky Cílem přednášky

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu průmyslových prostor v ČR. Veškeré ve zprávě publikované

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015 2.1.15 15.1.15 28.1.15 10.2.15 23.2.15 6.3.15 19.3.15 1.4.15 16.4.15 29.4.15 14.5.15 27.5.15 9.6.15 22.6.15 3.7.15 17.7.15 30.7.15 12.8.15 25.8.15 7.9.15 18.9.15 2.10.15 15.10.15 29.10.15 11.11.15 25.11.15

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Měsíční statistika Prosinec 2014 Monthly Statistics December 2014

Měsíční statistika Prosinec 2014 Monthly Statistics December 2014 2.1.14 15.1.14 28.1.14 10.2.14 20.2.14 5.3.14 18.3.14 31.3.14 11.4.14 28.4.14 13.5.14 26.5.14 6.6.14 19.6.14 2.7.14 15.7.14 28.7.14 8.8.14 21.8.14 3.9.14 16.9.14 29.9.14 10.10.14 23.10.14 6.11.14 20.11.14

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi

Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi Katarina Turňová, investiční oddělení Katarina Wojtusiak, vedoucí oddělení zastupování nájemců Filip Kozák, vedoucí oddělení pronájmů průmyslových nemovitostí 14.

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q1 212 Trh s nemovitostmi v Praze 1. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q1 212 Economy/Investment Economy The Czech economy gradually slowed down quarter-by-quarter in 211,

Více

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a Kursová politika v ČR 9. léta 1. Volba fixního kursu Comparison of inflation development with and without currency anchor a Stabilization by means of exchange rate anchor Country Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Czechoslovakia

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q1 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +3,9% míra inflace / inflation rate +0,4% cena stavebních prací / price of

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/7399/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 89, rodinném

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016 1.10.15 14.10.15 27.10.15 10.11.15 24.11.15 7.12.15 18.12.15 6.1.16 19.1.16 1.2.16 12.2.16 25.2.16 9.3.16 22.3.16 6.4.16 19.4.16 2.5.16 13.5.16 26.5.16 8.6.16 21.6.16 4.7.16 19.7.16 1.8.16 12.8.16 25.8.16

Více

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016 1.9.15 14.9.15 25.9.15 9.10.15 22.10.15 5.11.15 19.11.15 2..15 15..15 30..15 14.1.16 27.1.16 9.2.16 22.2.16 4.3.16 17.3.16 1.4.16 14.4.16 27.4.16 10.5.16 23.5.16 3.6.16 16.6.16 29.6.16 14.7.16 27.7.16

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Měsíční statistika Únor 2017 Monthly Statistics February 2017

Měsíční statistika Únor 2017 Monthly Statistics February 2017 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16 7.10.16 20.10.16 3.11.16 16.11.16 30.11.16 13.12.16 27.12.16 9.1.17

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016 2.11.15 13.11.15 27.11.15 10.12.15 23.12.15 11.1.16 22.1.16 4.2.16 17.2.16 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Porovnání výsledků obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí let 2013 a 2012 Vývoz Export

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016 1.7.15 15.7.15 28.7.15.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15 13..15 26..15 9.11.15 23.11.15 4.12.15 17.12.15 5.1.16 18.1.16 29.1.16 11.2.16 24.2.16 8.3.16 21.3.16 5.4.16 18.4.16 29.4.16 12.5.16 25.5.16 7.6.16

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/7523/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 243 (součástí je stavba č.p. 170) a pozemku čís. parcely 242,

Více

Měsíční statistika Leden 2016 Monthly Statistics January 2016

Měsíční statistika Leden 2016 Monthly Statistics January 2016 2.2.15 13.2.15 26.2.15 11.3.15 24.3.15 8.4.15 21.4.15 5.5.15 19.5.15 1.6.15 12.6.15 25.6.15 9.7.15 22.7.15 4.8.15 17.8.15 28.8.15.9.15 23.9.15 7..15 20..15 3.11.15 16.11.15 30.11.15 11.12.15 28.12.15 12.1.16

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 Prague City Report Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 CZ Q4 Prague City Report Q4 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 478/6558/2013 o obvyklé ceně bytu č. 2178/1 v bytovém domě č.p. 2178, včetně podílu na společných částech domu

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více