ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10"

Transkript

1 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské Zlín, Prostřední 2241, e- mail mob , ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI č. 845/31/10 o obvyklé ceně majetku na LV 1734, rodinného domu č.p. 129 na pozemku parcelní č. st. 134/10, pozemek parcelní č. st. 134/10, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Účel posudku: Pan Mgr. Pavel Dolanský Exekutorský úřad v Berouně Palackého č.p Beroun Zjištění ceny nemovitosti k exekučním úkonům. Bez souhlasu zpracovatele nelze znalecký posudek použít pro jiný účel. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI porovnávacím způsobem podle stavu ke dni posudek vypracovala Ing. Matylda Dufková Prostřední Zlín Posudek obsahuje včetně titulního listu 14 stran textu. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. Ve Zlíně

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol o ceně nemovitostí na LV 1734, rodinného domu č.p. 129 na pozemku parcelní č. st. 134/10, pozemek parcelní č. st. 134/10, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zlechov č.p. 129 Kraj: Zlínský Okres: Uherské Hradiště Obec: Zlechov Katastrální území: Zlechov Počet obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 39,8413 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 39,84 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce Ing. Matyldy Dufkové. 4. Podklady pro vypracování posudku - kopie výpisu z katastru nemovitostí, LV č. 1734, kat. území Zlechov - kopie snímku katastrální mapy - vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č.460/ skutečnosti a výměry zjištěné na místě 5. Vlastnické a evidenční údaje Na základě výpisu z katastru nemovitostí LV 1734 je vlastníkem A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Josefíková Veronika, Nevojice 139, Bučovice /4678 1/2 Lima Tomáš, Chaloupky 574, Veselí nad Moravou /4310 1/2 B Nemovitosti

3 - 3 - Pozemky Parcela Výměra (m 2 ) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany st. 134/ zastavěná plocha a nádvoří Typ budovy Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele Zlechov 129 bydlení st. 134/10 B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávnění pro Povinnost k * Zástavní právo smluvní Komereční banka,a.s., Na Příkopě Stavba: Zlechov, č.p. 129 V-2956/ /33, Praha 1, Staré město, Parcela: St. 134/10 V-2956/ , RČ/IČO: Listin Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. budoucí pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2956/ * Nařízení exekuce Exekutor : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2 Lima Tomáš, Chaloupky 574, Z-17707/ Veselí nad Moravou, RČ/IČO: /4310 Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 6 Nc-7662/ ze dne Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 15 Ex-837/ (usnesení 6Nc7662/ nabylo právní moci ) ze dne * Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na id. ½ nemovitosti Lima Tomáš, Chaloupky 574, Z-17707/ Veselí nad Moravou, RČ/IČO: /4310, Stavba: Zlechov, č.p.129 Lima Tomáš, Chaloupky 574, Z-17707/ Veselí nad Moravou, RČ/IČO: /4310, Parcela: St.134/10 Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 015 EX-837/ (vydán podle usnesení čj. 6Nc 7662/ o nařízení exekuce) ze dne Z-17707/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 15 Ex-837/ ( ex. Příkaz 15Ex837/09-3 nabyl právní moci ) ze dne Z-6482/ D Jiné zápisy Bez zápisu E Nabývací tituly, a jiné podklady zápisu

4 - 4 - Listina * Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2957/ Pro: Josefíková Veronika, Nevojice 139, Bučovice RČ/IČO /4678 Líma Tomáš, Chaloupky 574, Veselí nad Moravou /4310 F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám Bez zápisu Vše zapsáno na LV č. 1734, kat. území Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště a Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. 6. Dokumentace a skutečnost Nebyla doložena technická dokumentace. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňovaná nemovitost, rodinný dům č.p. 129 s příslušenstvím se nachází, dle prohlídky na místě samém, v blískosti středu obce Zlechov. Je situován v uliční zástavbě, štítem do ulice, uliční fasáda směřuje k jihu, vchod je ze dvora. Stavba je určena k bydlení. Rodinný dům na parcele st. 134/10 je ve tvaru protáhlého obdélníku s navazující vedlejší stavbou. Pozemky jsou od sousedních rodinných domů odděleny ploty. Objekt je napojený na inženýrské sítě - přípojka vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynovod zaveden do domu. Dům je obýván, dle Historie obce, pravděpodobně od třicátých let minulého století. Technický stav nemovitosti odpovídá stáří objektu s přihlédnutím k současným průběžným opravám a potřebné údržbě, včetně částečných rekonstrukcí. V celkovém kontextu hodnocení prvky dlouhodobé i krátkodobé životnosti nesplňují současné obecné technické požadavky na výstavbu. Přesto uživatelský konfort rodiného domu naplňuje současné požadavky na bydlení. Dopravní spojení : automobilem s parkováním na místní komunikaci, osobní přímo z obce, veřejnou autobusovou dopravou, která vede přes Zlechov. Zastávka autobusu hromadné dopravy je vzdálena cca 200 m, střed obce je vzdálen 300 m. Vlastní obec Zlechov má cca obyvatel. 8. Obsah posudku a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný dům č.p. 129, Zlechov b) Pozemky b 1 ) Pozemky, st. 134/10

5 - 5 - B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům č.p. 129, Zlechov - 26a Oceňovaná nemovitost - rodinný dům č.p. 129, v zastavěné části obce, půdorys obdélníkový se sedlovou střechou, není podsklepen. Objekt je napojený na inženýrské sítě - přípojka vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynovodu. Dům byl postaven dle sdělení vlastníka v letech 1930 minulého století. Technický stav nemovitosti odpovídá stáří objektu. Dispoziční řešení : Dům sestává z jedné bytové jednotky v 1.NP. Vstup do rodinného domu je ze dvora. Dispozice 1.NP: vstup, chodba, kuchyň, 2 pokoje, koupelna s WC Půda: přístupná po venkovních železných schodech Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Zlínský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 80 roků Základní cena ZC (příloha č. 20a): 2 473,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. NP: 17,25 * 5,12 = 88,32 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 88,32 m 2 3,07 m Obestavěný prostor: 1. NP: (17,25 * 5,12)*(3,07) = 271,14 m 3 Zastřešení: 88,32 * 2,33 / 2 = 102,89 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 374,03 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 88,32 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 88,32 m 2

6 - 6 - Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo - III 0,00 Smíšené zdivo. 3. Tloušťka obvod. stěn - více jak 45 cm III 0,03 4. Podlažnost - Hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na veřejné sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, napoj. na veřej. IV 0,04 kanal. nebo domovní čistírna 6. Způsob vytápění stavby - Lokální vytápění el. nebo plynem, - II -0,04 Kombinované elektrické s plynovým. 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Standardní příslušenství - III 0,05 vedlejší stavby celkem do 25 m2 - Dřevník o ploše 20,18 m Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Bez pozemku (nebo pouze zast. I -0,01 stavbou) nebo do 300 m2 - Pozemky o výměře 341 m Kriterium jinde neuvedené - Mírně snižující cenu II -0, Stavebně - technický stav - Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 - Technický stav rodiného domu odpovídá stáří domu. Koeficient pro stáří 80 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,70 = 0,742 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - centrální území obce III 0,01 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - základní škola - Základní škola 1. stupně II 0,00 6. Zdravotní zařízení v obci - pouze ordinace praktického lékaře - Zdravotní II 0,00 zařízení. 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,010 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá III 0,00 poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00

7 - 7-3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,742 * 1,010 * 1,000 = 0,749 Ocenění: Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 2 473,- Kč/m 3 * 0,749 = 1 852,28 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = ZCU * OP = 1 852,28 Kč/m 3 * 374,03 m 3 = ,29 Kč Rodinný dům č.p. 129, Zlechov - zjištěná cena = ,29 Kč b) Pozemky b 1 ) Pozemky, st. 134/ Oceňovaný pozemek parcela č. st. 134/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m 2 podle 28, odst. (1) písmene k ) a odst. (2). oceněn Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zast. pl. a nádvoří st. 134/10 170,00 39, ,80 Součet 6 772,80 Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby -25 % Úprava ceny celkem -25 % ,20 Mezisoučet 5 079, pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % + 507,96 Mezisoučet 5 587,56 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0430 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1730 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,86 Pozemky, st. 134/10 - zjištěná cena = ,86 Kč

8 - 8 - C. Rekapitulace cen nemovitosti Výsledné ceny: a) Rodinný dům č.p. 129, Zlechov = ,29 Kč b) Pozemky, st. 134/10 = ,86 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,15 Kč Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,- Kč slovy: Sedmsetpěttisícčtyřistasedmdesát Kč Ve Zlíně, Ing. Matylda Dufková Prostřední Zlín D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný Krajským soudem Brno ze dne č.j. Spr. 1115/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 845/31/10 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 31/10.

9 - 9 - E. Zjištění hodnoty porovnávací metodou: Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Na této zásadě je vypracováno toto ocenění. Porovnávací metoda vychází z porovnání ocenění se stejnou, nebo podobnou nemovitostí a cenou sjednanou při jejich prodeji. Srovnatelnou cenou se rozumí obecně cena stanovená cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nemovitostmi na základě jejich využitelnosti, stupně údržby, stáří, umístění a projevu okolí. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Všeobecné místopisné údaje o obvyklé ceně nemovitostí na LV 1734, rodinného domu č.p. 129 na pozemku parcelní č. 134/10, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský. Údaje o oceňované nemovitosti Oceňovaná nemovitost, rodinný dům č.p. 129 s příslušenstvím se nachází, dle prohlídky na místě samém, v blískosti středu obce Zlechov. Je situován v uliční zástavbě, štítem do ulice, uliční fasáda směřuje k jihu, vchod je ze dvora. Stavba je určena k bydlení. Rodinný dům na parcele st. 134/10 je ve tvaru protáhlého obdélníku s navazující vedlejší stavbou. Dům sestává z jedné bytové jednotky v 1.NP. tj. vstup, chodba, kuchyň, 2 pokoje, koupelna s WC. Půda je přístupná po venkovních železných schodech.vstup do rodinného domu je ze dvora. Pozemky jsou od sousedních rodinných domů odděleny ploty. Objekt je napojený na inženýrské sítě - přípojka vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynovod zaveden do domu. Dům byl obýván, dle Historie obce, pravděpodobně od třicátých let minulého století. Technický stav nemovitosti odpovídá stáří objektu s přihlédnutím k současným opravám a potřebné údržbě a částečné rekonstrukce. Dopravní spojení : automobilem s parkováním na místní komunikaci, osobní přímo z obce, veřejnou autobusovou dopravou, která vede přes Zlechov. Zastávka autobusu hromadné dopravy je vzdálena cca 200 m, střed obce je vzdálen 300 m. Vlastní samostatná obec Zlechov má cca obyvatel, výměra 652 ha, vybavení obce pošta, škola 1.st., zdravotní zařízení. Pro obec Zlechov neplátí obecně platná vyhláška, kterou jsou stanoveny ceny pozemku podle cenové mapy. Obec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

10 Omezení vlastnického práva B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnického právo * Zástavní právo smluvní Komereční banka,a.s., Na Příkopě Stavba: Zlechov, č.p. 129 V-2956/ /33, Praha 1, Staré město, Parcela: St. 134/10 V-2956/ , RČ/IČO: Listin Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. budoucí pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2956/ * Nařízení exekuce Exekutor : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2 Lima Tomáš, Chaloupky 574, Z-17707/ Veselí nad Moravou, RČ/IČO: /4310 Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 6 Nc-7662/ ze dne Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 15 Ex-837/ (usnesení 6Nc7662/ nabylo právní moci ) ze dne * Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na id. ½ nemovitosti Lima Tomáš, Chaloupky 574, Z-17707/ Veselí nad Moravou, RČ/IČO: /4310, Stavba: Zlechov, č.p.129 Lima Tomáš, Chaloupky 574, Z-17707/ Veselí nad Moravou, RČ/IČO: /4310, Parcela: St.134/10 Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 015 EX-837/ (vydán podle usnesení čj. 6Nc 7662/ o nařízení exekuce) ze dne Z-17707/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 15 Ex-837/ ( ex. Příkaz 15Ex837/09-3 nabyl právní moci ) ze dne D Jiné zápisy Bez zápisu Rizika a závady. Další informace nejsou dostupné. Z-6482/ Hodnocení trhu Uvedenou nemovitost, svojí velikostí, vybavením, resp. zjištěným technickým stavem, v dané lokalitě, považuji za obchodovatelnou, s ošetřením výše uvedených skutečností v aktivní hodnotě, případných dalších rizik a závad. Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, informace z nabídek z internetových stránek, konzultace s regionálními znalci a zástupci obecní správy.

11 Podle těchto podkladů jsou v současné době nabízeny a inzerovány na příklad tyto porovnatelné byty v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost. 1. Nemovitost dům rodinný 2+1 v obci Dolní Němčí Rodinný dům smíšený, kuchyň, dvě místnosti, koupelna, komora, Umístění: klidná část obce Forma vlastnictví: neuvedeno Typ domu : přízemní Budova: smíšená Podlahová plocha: 54 m 2 Plocha pozemku 500 m 2 Prodej : ,- Kč. Hodnocení nemovitosti Starší hospodářské řadové stavení s návratí, rekonstrukce rozvodu plynu, elektřiny, podlahy v kuchyni, kuchyňská linka, plastové okno V domě je veřejný vodovod. Dají se předpokládat značné investice k zajištění součastných Obecně technických požadavků na výstavbu, zvláště požadovaných celkových tepelných parametrů obvodových stěn budovy a střechy. Občanská vybavenost samostatné obce Dolní Němčí, okres Uh. Hradiště (3 018 obyvatel): pošta, škola 1. st., základní škola, zdravotnické zařízení. 2. Nemovitost dům rodinný 2+1 v obci Dolní Němčí Rodinný dům cihlový, kuchyň, dvě místnosti, koupelna, WC, spíž. Umístění: centrum obce Forma vlastnictví: neuvedeno Typ domu: přízemní Budova: cihelná Podlahová plocha: 100 m 2 Plocha pozemku: 978 m 2 Prodej : ,- Kč. Hodnocení nemovitosti starší hospodářské stavení patrně s návratí, výminek. před rekonstrukcí. Dálkový vodovod, studna, plynovod před domem, kanalizace, elektřina 220/380 V, vytápění lokální a elektrické. Dají se předpokládat značné investice k zajištění součastných Obecně technických požadavků na výstavbu, zvláště požadovaných celkových tepelných parametrů obvodových stěn budovy a střechy. Občanská vybavenost samostatné obce Dolní Němčí, okres Uh. Hradiště (3 018 obyvatel): pošta, škola 1. st., základní škola, zdravotnické zařízení. 3. Nemovitost dům rodinný 2+1 v obci Újezdec u Osvětiman Rodinný dům smíšený, kuchyň, dvě místnosti, na pozemku samostatný sklep, garáž, stodola. Umístění: v uliční zástavbě Forma vlastnictví: neuvedeno Typ domu: přízemní Budova: smíšená Podlahová plocha: 70 m 2 Plocha pozemku: m 2 Prodej: ,- Kč Hodnocení nemovitosti starší dům, rekonstrukce elektřiny, částečné zateplení, plastová okna. V domě je elektřina 220/380 V, ústředního topení, kotel na tuhá paliva, u pozemku je plyn, Dálkový vodovod, studna, dají se předpokládat značné investice k zajištění součastných Obecně technických požadavků na výstavbu, zvláště požadovaných celkových tepelných parametrů obvodových stěn budovy.

12 Občanská vybavenost obce Újezdec u Osvětiman, okres Uh. Hradiště. 4. Nemovitost dům rodinný 2+1 v obci Uherský Ostroh Rodinný dům smíšený, kuchyň, dvě místnosti, garáž, dvorek. Umístění: klidnéc entrum obce Forma vlastnictví: neuvedeno Typ domu: přízemní Budova: Smíšená Podlahová plocha: 90 m 2 Pozemek: 201 m 2 Prodej : ,- Kč. Hodnocení nemovitosti starší rodinný dům se sklepem.voda místní zdroj, topení ústřední, plynové, rekonstrukce Ostrožské Předměstí je částí obce Uh. Ostroh, okres Uh. Hradiště. Vybavenost pošta, škola 1.St. Základní škola, zdravotní zařízení. Obec sousedí s obcí tis. obyvatel Občanská vybavenost města Uherský Ostroh: pošta, škola, zdravotní zařízení. 5. Nemovitost dům rodinný 2+1 v obci Salaš Rodinný dům cihlový, kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, další dvě místnosti, koupelna, WC. Umístění: centrum obce Forma vlastnictví: neuvedeno Typ domu: přízemní Budova: cihlová Podlahová plocha: 118 m 2 Plocha pozemku: 676 m 2 Prodej: ,- Kč Hodnocení nemovitosti rozestavěný dům, elektřina 230V, v domě je elektřina 220/380 V, Dálkový vodovod. Dají se předpokládat značné investice k zajištění součastných Obecně technických požadavků na výstavbu, zvláště požadovaných celkových tepelných parametrů obvodových stěn budovy. Občanská vybavenost obce Salaš u Velehradu, okres Uh. Hradiště. Srovnávaná nemovitost dům rodinný 2+1 v obci Zlechov Rodinný starý dům v uliční zástavbě, zdivo smíšené.vstup ze dvora. Kuchyň, dva pokoje, koupelna WC, chodba.vstup na půdu je železným venkovním schodištěm. Umístění: střed obce Forma vlastnictví: ½ osobní Typ domu: přízemní Budova : smíšená Pozemky: 170 m 2 Podlahová plocha: 90 m 2 Hodnocení nemovitosti Oceňovaná nemovitost, rodinný dům č.p. 129 s příslušenstvím se nachází v blískosti středu obce Zlechov. Je situován v uliční zástavbě, štítem do ulice, uliční fasáda směřuje k jihu, vchod je ze dvora, který současně splňuje funkci atria. Stavba je určena k bydlení. Rodinný dům na parcele st. 134/10 je ve tvaru protáhlého obdélníku s navazující vedlejší stavbou. Pozemky jsou od sousedních rodinných domů odděleny ploty. Objekt je napojený na inženýrské sítě - přípojka vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynovod zaveden do domu.

13 Dům je obyván, dle Historie obce, pravděpodobně od třicátých let min. století. Technický stav nemovitosti odpovídá stáří objektu s přihlédnutím k současným průběžným opravám a potřebné údržbě, včetně částečných rekonstrukcí, především v interieru. V celkovém kontextu hodnocení prvky dlouhodobé i krátkodobé životnosti nesplňují současné obecné technické požadavky na výstavbu. Přesto uživatelský konfort rodiného domu naplňuje současné požadavky na bydlení. Občanská vybavenost obce Lechotice (1 653 obyvatel): pošta, škola 1. st., zdravotnické zařízení. Pro obec Lechotice neplátí obecně platná vyhláška, kterou jsou stanoveny ceny pozemku podle cenové mapy. Obec se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Administrativní cena Administrativní cenou se rozumí cena stanovená podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí ČR republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb.a č. 460/2009 Sb. Rodinný dům v obci Lechotice se zaokrouhlením = ,- Kč Cena obvyklá (tržní) Rekapitulace cen: Porovnávací ceny Nemovitost ,- Kč Nemovitost ,- Kč Nemovitost ,- Kč Nemovitost ,- Kč Nemovitost ,- Kč Administrativní cena ,- Kč Shora uvedené ceny reprezentují různé pohledy na nemovitosti a mají i různou vypovídající schopnost z hlediska požadavku na vyjádření tržní ceny, formulované v zadání znaleckého posudku. Cenu obvyklou vyjadřuje zpravidla nejlépe cena porovnávací, jejíž věrohodnost bývá nejvíce ohrožena nedostatečnou databází realizovaných cen, zvláště cen deformacemi databází, úmyslně zkreslovaných cen při prodeji, ať již z důvodů daňových, z důvodů osobních poměrů k věci, k prodávajícímu, nebo z jiných důvodů. Stanovení ceny je proto podmíněno především dobrou znalostí trhu s nemovitostmi, dlouhodobým sledováním pohybů u jednotlivých tržních segmentů a dále i odborným posouzením rizik a jejich možného dopadu na cenu. Závěr Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění, v souladu s metodami standardně používanými na území ČR, pro návrh obvyklé (tržní) ceny k uvedenému datu, je pro případ nemovitosti včetně příslušenství, nezatížené právními vadami a riziky, obvyklá cena slovy : sedmsetpadesáttisíckorunčeských ,- Kč

14 Koncesní listina Vydal : Okresní úřad ve Zlíně, okresní živnostenský úřad Číslo jednací : ŽÚ K / 30 / 02 F Předmět podnikání : oceňování majetku pro věci nemovité IČO Ing. Matylda Dufková Prostřední Zlín tel Ve Zlíně

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4150-100-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 236 s domem č.p. 116 na pozemku parc.č.236 a pozemkem parc.č. 237, obec Ostrožská Nová ves, k.ú. Chylice, okres Uherské Hradiště,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14 Znalecký posudek č. 5448-205-0/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2365, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, pozemku parc. č. 2367, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více

Znalecký posudek č. 333-98/2010

Znalecký posudek č. 333-98/2010 Znalecký posudek č. 333-98/2010 č.j. 025 EX 19480/08 O obvyklé ceně nemovitostí objektu bydlení č.p. 104 včetně příslušenství na St. 112 a pozemku na St. 112 o ploše 202 m 2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3128/508 v domě č.p. 3128

Více

Znalecký posudek číslo 4503-43/14

Znalecký posudek číslo 4503-43/14 Znalecký posudek číslo 4503-43/14 O ceně nemovitých věcí Garáž na pozemku parc.č. 404/16 vč. spoluvlastnického podílu na pozemcích zapsaných na LV č. 38 Ostrava Katastrální území: Vítkovice Okres: Ostrava-město

Více

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1024-296 /2014 Objednatel: Prokonzulta, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2795/99 v domě č.p. 2795

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0185-05/2012. O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město. U Pískovny 890/1 182 00 Praha 8-Kobylisy

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0185-05/2012. O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město. U Pískovny 890/1 182 00 Praha 8-Kobylisy ZNALECKÝ POSUDEK č. 0185-05/2012 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Eurodražby cz, a.s. U Pískovny 890/1 182 00 Praha

Více

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3862/12 v domě č.p. 3862

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 11 se všemi součástmi a příslušenstvím na

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

Znalecký posudek č. 203-3758/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 203-3758/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 203-3758/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 736/15/2011 O ceně bytové jednotky č. 258/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 739/11147 na společných částech a prostorách domu č.p. 258 a dále na pozemkup.č. St. 306 (zast. plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

Znalecký posudek č. 519-33/15

Znalecký posudek č. 519-33/15 O obvyklé (tržní) ceně domu č.p. 430 na pozemku parc. č. 512 a pozemků parc. č. 513 a 1436/14 včetně příslušenství vše zapsáno na listu vlastnictví č. 891 v obci Jeseník, katastrální území Bukovice u Jeseníka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1760/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 819/4 v ul. Masarykovo nám. s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 899/1 a 899/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 864-39/2014 o ceně nemovitých věcí: pozemku parc.č. St. 88 jehož součástí je rodinný dům č.p. 273 včetně příslušenství v obci Stříbrnice, k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2372/8 O obvyklé ceně ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 pozemků parc.č. 118, 347/2 a 347/7 s příslušenstvím a rod. domu čp. 95 v kat. území Kublov, obec Kublov, o.

Více

Znalecký posudek č. 5617-374/14

Znalecký posudek č. 5617-374/14 Znalecký posudek č. 5617-374/14 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na pozemku parc. č. 652/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 352 a pozemku parc. č. 652/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1972-506/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny třípodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 486-75/2012 o ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na listu vlastnictví číslo 966, katastrální území Janov u Litvínova, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5736-146/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5736-146/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5736-146/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na nemovité věci pozemek p.č.st.97 se stavbou rodinného domu č.p.19 s příslušenstvím, a pozemek p.č.469/23, katastrální

Více

Znalecký posudek číslo 2014-144/09

Znalecký posudek číslo 2014-144/09 Znalecký posudek číslo 2014144/09 O obvyklé ceně nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/2 id. rozestavěného objektu na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 371/8 v katastrálním území Těšetice u Znojma,

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Znalecký posudek č. 151-2581/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 42 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 56/16 o obvyklé ceně podílu id. 1/5 na nemovitých věcech - bytové jednotce č. 1086/4 a podílu 538/23444 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Nová Ulice, č.p. 1086,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 295-8-2013. Exekutorský úřad Beroun, Pan Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 295-8-2013. Exekutorský úřad Beroun, Pan Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 295-8-2013 O ceně bytové jednotky č.80/1 nacházející se v ulici U Doubravky č.p. 80, obec Čachovice, okres Mladá Boleslav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 1172 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-2815 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-2815 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná. ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-2815 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2477-76/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 60/3, v budově č.p. 59, 60 na pozemku č. parc. 47, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 59, 60

Více

Znalecký posudek č. 15/04/91

Znalecký posudek č. 15/04/91 Znalecký posudek č. 15/04/91 O ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 663/10, v budově č.p. 663, příslušející k části obce Ráj, na pozemku p.č. 501/60 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 501/454

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 759/17 a podílu 424/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Lutyně, č.p. 759, bytový dům na pozemku

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 13/03/69 O ceně nemovitosti - objektu č.p. 29 - zem. used, příslušející k části obce Rozseč, na pozemku p.č. St. 13, včetně pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více