05/ 12. bulletin fakulty architektury čvut

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "05/ 12. bulletin fakulty architektury čvut"

Transkript

1 05/ 12 bulletin fakulty architektury čvut zpráva z moskvy: lenin jede v porsche! arch. hauserová o archivu aneb o schránce naší paměti 3 k soutěži o krumlovskou letní scénu doktorand grasse přemýšlí o ideálním plánu staronová synagoga ukázka dokumentace wiener bauhütte, 1864, vedl prof. von schmidt, učitel mockerův; sbírka plánů a grafické dokumentace ústavu teorie a dějin architektury fa čvut

2 záběr y z dubnové vernisáže v ýstav y návrhů revitalizace stadionu bohemians Soutěže X A House for Joan of Arc. Lhůta pro odevzdání návrhů do X Aurora Borealis Arctic Observatory. Lhůta pro odevzdání návrhů do X New Contemporary Art Museum. Lhůta pro odevzdání návrhů do X Schindler Award Lhůta pro odevzdání návrhů do SOUTĚŽE VÝSLEDKY X Nová letní divadelní scéna v Českém Krumlově. 1. cena (ex aequo): Eliška Křížová, Marie Křížová (ateliér Girsa); Jan Harciník (ateliér Cikán-Buš) FA ČVUT. 2. cena: Radka Ježková, ateliér Suchomel, FA TU Liberec. 3. cena: Barbara Fraňková, ateliér Cikán-Buš, FA ČVUT. Porota: Matúš Dulla, Václav Girsa, Naděžda Goryczková, Pavel Jerie, Lucie Loosová, Vladimír Soukenka, Jiří Suchomel, Tomáš Šimerda. Karel Maier přiblížil záměr autorů namísto skuhrání o tom, co je špatně, názorně ukazovat přemýšlivým lidem z praxe a studentům, jak lze využít aktuální teoretické poznatky i právní nástroje k zlepšení kvality prostředí a k prosazení jeho udržitelných změn. Ocenil ilustrace Milana Valeše, které texty okořenily svojí jemnou ironií. Kmotr knihy profesor Matúš Dulla vyzdvihl její čtivost a sdílnost příkladů z praxe. Dvacet výtisků, které byly přímo na křtu ke koupi, bylo velmi rychle rozebráno. Výstavy X Jan Světlík, Josef Pleskot Vítkovická katedrála. Nová architektura ostravských Dolních Vítkovic. Galerie Zdeněk Sklenář, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1 Staré Město. Do (St. So h). X Výsledky studentské soutěže na Novou letní scénu v Českém Krumlově. Pořádá Ústav památkové péče FA ČVUT. Výstavní síň Mincovna na II. nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov. Ve dnech X Výstava ateliérových prací. Dvorana FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Od do X Výstava diplomových prací. Dvorana FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Od do Knihomol X (PK) Koncem března proběhl na FA ČVUT křest knihy Udržitelný rozvoj území a současně vernisáž kreseb autora knihy Milana Valeše. Knihu, jejímž editorem a hlavním autorem je profesor Karel Maier, napsal kolektiv Ústavu prostorového plánování s řadou externích spolupracovníků a vydalo ji nakladatelství Grada. Přibližně padesát účastníků slavnosti si užívalo vystoupení kapely Jarabáci, v níž hraje na violoncello spoluautor knihy Jiří Čtyroký, i stručnost a civilnost projevů, které ke křtu patří. Prof. Notes X Prof. Pavel Kalina se počátkem března zúčastnil mezinárodní konference a dílny architektury a urbanismu, pořádané Sains University v Penangu (dříve Georgetown, Malajsie). Účast byla financována z prostředků SGS ČVUT. Konference, které se účastnili převážně praktikující architekti z mimoevropských zemí (severní Afrika, Blízký východ, jihovýchodní Asie), byla věnována různým aspektům udržitelnosti v současné architektuře a urbanismu, pokračování na s. 12

3 moskevsk ý horizont; vedle foto z ateliéru e. asseho oldřich ševčí k ondřej beneš Ach Arbat, moj Arbat, ty moja religia S doc. Ševčíkem a arch. Benešem o Moskvě v těchto časech Alfa: Loňská Alfa č. 10/2011 přinesla zprávu o vaší studijní cestě do MARCHI (Moskovskij architěkturno chudožestvennyj institut). Rádi bychom váš raport doplnili o pohled na ruskou metropoli. Jak byste zobecnili moskevskou realitu? Oldřich Ševčík: Všechno válcuje developer. Kam oko pohlédne supernové budovy. Seskupení mrakodrapů byznysového centra na horizontu... tzv. MMDC čili Moskevské mezinárodní obchodně-podnikatelské centrum. Radikálněji již Moskvu změnit nelze. Uznává to například i prorektor Marchi Švidkovskij, se kterým jsme se setkali. Metropole se rozpadá na různorodé fragmenty. Moskva ztratila svůj obraz, svůj svébytný urbanistický ráz. Ten se stal obětí probíhající totální urbanizace! Není váš obraz až příliš chmurný? O. Ševčík: Není, ale něco v metropoli přece jen najdete Moskvě je 850 let. A tak tu zaznamenáváte úctu k 19. století v podobě obnoveného chrámu Krista Spasitele coby součást obrovské vlny historismu, která zaplavila Moskvu po pádu Sovětského svazu. Remake chrámu, který bolševici vyhodili do vzduchu, to byl vskutku gigantický podnik. A dnes staronový chrám ukazuje svůj hlubší, urbanistický smysl. Směřuje k němu řada moskevských ulic včetně Borodinského mostu. Kostel tedy tvoří nejenom spirituální, ale i fyzický, orientační bod přitom se tento orientační bod noří z historie. A vlastně symbolizuje prolínání historie 19. století do současné Moskvy. Dnes stojí v metropoli sedm výškových budov, které nahradily zvonice církevních staveb. I tyto budovy nabízejí orientaci. Říkají jim vysotky. Mluvím o tom proto, že se v současnosti v Moskvě buduje další, které říkají osmá a tvarově je asi jemnější jenže nehraje už onu významnou orientační roli Ondřej Beneš: Ještě k developmentu: zjistíte, že v různých částech města se chová různě. Jiným způsobem přistupují developeři k nejcennějším místům, která leží na jih od Arbatu, kde dnes stojí nejexkluzivnější bytové a kancelářské domy, a i jiným způsobem přistupují k novým výškovým stavbám na okraji a za okrajem historického jádra. Najdete tam mrakodrapy vysoké řekněme 200 metrů, jde ovšem o shluky bez urbanistických vazeb. V nejužším centru, které se pyšní nejlepšími architekty a nejdražšími materiály, mrakodrapy naštěstí nejsou Jiná část developmentu buduje standardní bytové komplexy hlavně na vnějším okraji Moskvy a je to vlastně určité pokračování dřívějších mikrorajonů a sídlišť v současné podobě. Těch sedm výškových budov, které se postavily v rámci socialistické výstavby, jak se o nich zmínil docent Ševčík, představuje mimořádný kompoziční záměr, který v současné době při současném způsobu plánování rozvoje města i přístupu developerů už není možný Objevili jste v Moskvě něco, co byste mohli považovat za dobrý příklad? O. Ševčík: Určitě fakt, že architektura zde má silné institucionální zakotvení: v Moskvě sídlí nejen Moskevský architektonicko-umělecký institut MARCHI, ale i Mezinárodní akademie architektury, Ruská akademie architektury a stavebních věd čili RAASN a nové vlivné Centrum současné architektury C:SA, které bylo založeno v roce Sídlí zde také Institut malířství, sochařství a architektury Rjepina atd. Instituce v centru mají silné mezinárodní kontakty, chodby Mezinárodní akademie architektury nabízejí setkání s hvězdami světové scény. A dnes jsme dostali , podle něhož byla založena nezávislá Moskevská škola architektury MARŠ, která kooperuje s London Metropolitan University a s Britskou vysokou školou designu. Společným cílem mají být nové metody výuky s vazbou na praxi. Bůh je mi svědkem, s touto školou bychom měli spolupracovat! Inspirující je také určitě hloubka diskuse nad zmíněnými tématy. Například Ostoženka. Jedinečná čtvrť v blízkosti centra, ale současně název architektonického ateliéru, který hodlal tuto historickou čtvrť zachránit. Vyrazili do archivů, rozhodli se dokonce nastudovat původní barevnost Bohužel z Ostoženky vznikla dnešní Zlatá míle. Nádherné, přepychové baráky, mramor od začátku do konce. A nahoře je vždycky poutač: K pronájmu. 3

4 n o v é m r a ko d r a p y v b l í z ko s t i m o s ke v s ké h o m e z i n á r o d n í h o p o d n i k a t e l s ké h o o b c h o d n í h o c e n t r a m o s k v a - c i t y, v e d l e l u x u s n í č t v r ť ostoženka alias zlatá mí le s administrativními, obchodními a by tov ými komplex y 4 O. Beneš: Na jedné straně ulice vás ohromí dům obložený kamenem s tradičním tvaroslovím a na druhé straně ulice stavba stejně velká, z té samé doby, nějakých dvě stě na sedmdesát metrů s moderním architektonickým tvaroslovím, sklo, plech, beton atd. Neleží ovšem problém spíš než v developmentu v neexistenci regulativů? O. Ševčík: Ano, ty by měly být. To je správný kondicionál, po kterém se volá Hlavním pozitivem je zde až bouřlivá diskuse nad těmito tématy, jak jsme se tu zmínili. Diskuse, která se obrací až hluboko do minulosti. Načež zaslechnete: Ani Ivan Hrozný a Petr Veliký nezměnili Moskvu tak, jak ji změnili bolševici; ale jak ji měníme dnes, na to se nezmohl nikdo z nich... Ale vrátil bych se ještě k jednomu zážitku. Nesmírně se mi líbil Římský dům, což je stavba, kterou projektoval Filippov, představitel bumážniků. Bumažnaja architektura, legendární tvorba, odsouzená k tomu, aby zůstala na papíře. U nás byla známá za totality z šedé zóny a v Téčku ji odvážně publikoval Benjamin Fragner. V tehdejším SSSR představovala protest proti sterilitě Brežněvova režimu. Vynikala subtilností a poetičností, svojí kresebností zůstává estetickým zázrakem i dnes. Takže ustrnete, když pojednou stojíte před stavbou jednoho z bumážniků. Vždy miloval antiku, a tak s ní pracuje, nicméně s ní pracuje velice osobitě vznešenost, jemnost a útulnost si ve stavbě padají do náruče, abych tak řekl. Realizoval obrovskou stavbu s všudypřítomným lidským měřítkem. Do jaké míry se odráží tato realita ve vzdělávacím systému? O. Beneš: Byli jsme přizváni k obhajobám na konci semestru a bylo zajímavé, že v komisi zasedali mj. také Brit, Němec, jeden špičkový ruský architekt, který dělá byznysová centra Samozřejmě, že lepší studenti jsou schopni reflektovat ruskou realitu lépe, ti horší hůře, ale řekl bych, že průměr je srovnatelný s tím, co se děje u nás. Údajně se chystáte sepsat z moskevského zájezdu studii O. Ševčík: Odpovím za nás oba, že už je napsaná, aktuálně jedeme s přednáškou na česko-polskou konferenci, další přednášku připravuji pro obor kulturologie u nás i na Filozofické fakultě UK. Chceme se zamyslet nad základními tendencemi. Zejména nad devadesátými léty, která znamenají pro Moskvu ovládnutí historismem: konkrétně jde o církevní stavby, ale i o stavění moskevským stylem, který nazývala veřejnost Lužkovův styl podle starosty. Jde o pseudohistorismus a zvláštní variantu postmoderny s citacemi z antiky a z doby ruského impéria. O postmodernu, která běžela paralelně s obnovou ruské státnosti a je důsledně zbavena žertu a ironie. Tedy toho, co chtěli od postmoderny Venturi a Jencks. Tyto prvky tam chybějí. My toto vše vidíme právě proto, že jsme Češi a že jsme z Prahy, takže na moskevskou scénu můžeme pohlížet jinýma očima Mohl bych se závěrem zeptat na nejsilnější zážitek z Moskvy? O. Ševčík: Můj zážitek? Prostě stará sovětská socialistická Moskva přestala existovat. Předchozí metropole, i socialistická, surově intervenovala Sjezdovým palácem do Kremlu, ale zároveň chránila starou Moskvu sadů a parků, útulných tichých čtvrtí z minulých staletí v bezprostřední blízkosti Arbatu. To už dneska nenajdete. Ten z Pjesenky ob Arbate od Bulata Okudžavy? O. Ševčík: Přesně tak. A kdybyste si půjčil jejich Památkáře, tuhle píseň tam citují Pět let po pádu Sovětského svazu se v Moskvě veřejně diskutovalo o nezbytnosti ochrany těchto památek. Diskuse to byla mimořádně zajímavá a i pro nás poučná. O. Beneš: Nafotil jsem si průhled z GUMu přes otevřený kabriolet Porsche hlavním vchodem ven na Rudé náměstí a tam v ose stojí Lenin! Neznalý člověk když vidí všude symboly, hvězdy, kladiva, Leniny, kterých je tam na tuny, a vedle toho bohaté současné Moskvany, jako by vystoupili z módního žurnálu Harper s Bazaar, k tomu všude limuzíny Takže když si tyto obrazy dá člověk vedle sebe, může si říkat: Ono se jim to podařilo! Co se jim podařilo? O. Beneš: To, s čím začali v tom roce sedmnáct. Děkuji za rozhovor. JH

5 z á b ě r y t a ké n a s. 8 z e k ř t u k n i h y u d r ž i t e l n ý r oz v o j ú z e m í ; k r e s b y m i l a n a v a l e š e m i l e n a h a u s e r o v á Co s ním? Úvaha o archivu Ústavů 513 a 514 Přesun naší fakulty ze staré budovy do nové obrátil nakrátko pozornost k archivu Ústavu dějin architektury a Ústavu památkové péče. Chod fakulty přirozeně orientované na vytváření nového neskýtá příliš prostoru k ohlédnutím. Pro mnohé bylo proto překvapením, že tyto sbírky vůbec existují. A tak neočekávány a v nastalé časové tísni nepříliš radostně vítány samotnými aktéry stěhování začaly z útrob středního traktu vystupovat převážně netříděné a volně ložené haldy grafické dokumetace, fotografií, kreseb, originálních zaměření, projektů, výukových diapozitivů a studentských prací pořízených pražskou českou i německou Technikou od druhé poloviny 19. století téměř až do současnosti. Před našima užaslýma očima defilovaly tisky a fotografie z 19. století zachycující významné evropské architektury, které bezpochyby sloužily jako inspirace dobové historizující tvorbě, a obrovské formáty precizní dokumentace středověkých staveb, pořízených žáky vídeňské Akademie výtvarných umění (Wiener Bauhütte). V jejich uprášeném a místy potrhaném chumlu upoutaly známé tvary Parléřova chóru v Kolíně signované rukou Josefa Mockera a jeho vídeňských spolužáků, detaily svatoštěpánského dómu, Goldenes Dächl v Innsbrucku. A tohle? Není to Balšánek? A tohle Ohmann? Na řešení nebylo dost času. V chvatu stěhování se rovnalo spíš podle formátu, aby tisky bylo možné vůbec zabalit do desek a připravit k transportu (dokážete si představit, jaký problém je nacpat do výtahu vozík naložený tisky formátu více než A0, na něž nejsou ani desky a které jsou širší než světlost výtahových dveří?). Z téhle haldy zase trčí výkresy studentů z předválečného prvního Ústavu dějin architektury. Virtuózní kresby, jak bylo ostatně tehdy pravidlem, se dobírají ke kompozičním principům staveb z různých slohových období. Nepochybná ozvěna úvah prvního vedoucího tohoto ústavu prof. O. Stefana o povaze slohu. Tady zase axonometrie Anežského kláštera. Není divu, vždyť právě v Ústavu dějin vznikal projekt jeho komplexního výzkumu. Léta opřeny o zeď a obráceny ven rubovou stranou odhalují teprve teď svůj obsah podivné překližkové desky, o nichž jsme chvilku přemítali, že by se daly na něco praktického použít. Třeba rozřezat na poličky. Soubor velkoformátových fotografií na jejich líci však nenechával na pochybách, že stojíme před pozůstatky slavné výstavy českého baroka, která na prahu druhé světové války nejenže objevila naší veřejnosti krásu českého baroka, ale zároveň v dramatické době posilovala sebevědomí národa poukazem na tvůrčí sílu domácího prostředí. Mezi výkresy bylo ostatně ještě pár zbylých axonometríí několika proslulých barokních kostelů, které lze dohledat v katalogu výstavy z roku Pro pořízení dokumentace byli vybráni ti nejlepší: na axonometrie studenti ČVUT, na fotografie mistři Illek a Paul. Nepředstavitelně těžký balík v protějším koutě obsahuje štočky na tisk prvních poválečných skript z dějin architektury. A v těchhle děsně těžkých krabicích jsou velkoformátové diapozitivy úžasné kvality, které zřejmě pocházejí z německé Techniky, část ještě z doby před první světovou válkou. Najdete na nich třeba za války zbořenou synagogu ve Wormsu, autentické záběry z archeologických výzkumů v Sýrii, Norimberk, který ještě neví nic o první ani druhé světové válce, interiér Frauenkirche v Drážďanech (toho pravého) a stovky dalších objektů. A mezi těmi krabicemi je zamíchána spousta studentských prací, jež vznikly při průzkumových a dokumentačních praxích zejména v průběhu padesátých a šedesátých let minulého století. Zaměření a průzkumy objektů, z nichž některé se dodnes nedočkaly srovnatelného zpracování. Vesnické kostely, městské domy, tvrze, zámečky, jednotlivé venkovské stavby i celé vesnice. Dokumentace lidové architektury z plánované zátopové oblasti vltavské kaskády. Bez zajímavosti nejsou ani podpisy na těchto pracích: tady třeba jakýsi F. Kašička, jinde zas J. Škabrada, ale i jména, u nichž bychom tyto počátky vůbec nečekali. To byste ani neřekli, čím ve svých školních letech prošli slavní. Co z toho v nich zbylo? A v jaké podobě? I tohle zřejmě patří k pochopení východisek tvorby a k porozumění dílům samotným. Na třídění dalšího nezbyla síla. Tušíme jen, že v těch neidentifikovaných haldách je ukryt nezanedbatelný kus usilování, kus hledání cest k porozumění architektuře

6 O novou letní scénu v Č. Krumlově 1. cena (ex aequo): Eliška Křížová, Marie Křížová, ateliér Girsa, Ústav památkové péče 6 Z autorské zprávy Umístění nového otáčivého divadla jsme zvolily v návaznosti na zámeckou zahradu. V jejím podélném prodloužení jsme pokračovaly v geometrii s podobným členěním. Za zahradou tak vznikl čtverec o rozměrech m. Hlediště jsme umístily do centra čtverce. Část severně od čtverce je využita na parkování. Navázání na zahradu českokrumlovského zámku má i historický podklad. Náš návrh je ve stylu labyrintu, který se původně v areálu zahrady nacházel. Dalším znakem návrhu je variabilita rozmístěných kostek. Objekt nové scény je od okolí oddělen vysokou stěnou ze stříhaných tisů. Labyrint uvnitř je tvořen kostkami různých velikostí, které se dají posouvat, popřípadě se vysouvají jejich vnitřní části. Pro kostky je v centru čtverce stanoven rastr kolejí, po kterých pojíždějí do všech čtyř stran. Tím je pro divadelníky zajištěna spousta variant a možností tvorby prostoru. Kostka je navíc tvořena kovovým roštem, který je porostlý břečťanem. Na rošt se dá tudíž také cokoliv zavěsit dřevěné desky, plátno, různé pomocné konstrukce (schody, žebříky atp.). Velké kostky jsou šest metrů široké a uvnitř se nachází buď menší, vyjíždějící kostky, anebo prostor pro pohyb herců či návštěvníků (např. schodiště umožňující herci výstup na kostku; také tam mohou být části stěn kostky propadající se dovnitř, čímž vzniká prostor vjezdů ). Čtverec obsahuje poblíž hlediště také propady, které ústí v nejbližší kostce. Herci je tak umožněn pohyb po jevišti skrytý zrakům diváků. Objekt je přístupný i mimo divadelní sezonu. Pak má návštěvník možnost procházet se kostkami. Některé kostky obsahují provozní zázemí objektu, ty jsou tvořeny nosným skeletem s lehkým obvodovým pláštěm s průhledným či neprůhledným zasklením, na němž je umístěn rošt s popínavými rostlinami.

7 O novou letní scénu v Č. Krumlově 1. cena: Jan Harciník, ateliér Cikán-Buš, Ústav památkové péče Vzhledem k tomu, že současné divadlo netěží svůj úspěch jen ze svého atraktivního otáčení hlediště, ale zejména z prostředí zámecké zahrady, mělo by po znovunalezení místa mimo ni navázat na původní principy: divadlo v těsné návaznosti na zámeckou zahradu, pokračování parku a jeho forem (prolnutých s volnou krajinou), sledovaných z pohyblivých, otáčivých a posuvných hledišť, plovoucích na vodní hladině. Návrh tak zachovává celkový obraz krajiny, do kterého se vpisuje nová linie vodní plochy, jež je lineárním pokračováním rytmů a formy zámecké zahrady s vodní plochou s lekníny, uzavírající barokní park. Linie stříhaných habrů, pokračující ze zahrady do neformální krajiny a sledující linii vodní plochy, tvoří několik formálních plánů a průhledů, jež násobí (společně s variabilitou polohy hlediště na lineární ose vodního prvku) možnosti změn scén proti původnímu umístění. Živé ploty také zcela skrývají technické zázemí divadla. Za dne tak návštěvník netuší, že při představení se místo může proměnit v maximálně variabilní divadelní prostor, skýtající více než čtrnáct základních scénických možností, okamžitě změnitelných tichým posunem nebo pootočením plovoucích hledišť. S cílem nenarušit krajinný obraz bylo hlavní zázemí divadla ukryto pod terén a jeho zeď zakryta habry. Zázemí nabízí univerzální halu, šatny, maskérny a sklady, jež jsou díky posuvným stěnám připraveny na proměnu v jeviště. Posunem stěny lze též jednoduchým způsobem schovat, či odkrýt kavárnu foyer a stejně tak je tiše odclonit v době představení, která jsou v krajině jen večerním hostem. V průběhu divadelního představení se zastavuje plovoucí hlediště na jednotlivých pohledech do scén nového parku a volné krajiny stejně tak, jako se člověk zastavuje na jednotlivých čtrnácti zastaveních křížové cesty, vedoucí přes Kvítkův dvůr. K dispozici jsou stávající volné a nové scény: od tradičního kukátkového divadla, až po volnou krajinu. Mezi hlavními scénami ležícími na osách, mohou herci objevovat další a další scénické možnosti násobené tichým lineárním a otáčivým pohybem hlediště.

8 8 a zpřístupňování její řeči studentům. Slušná řádka pokusů, jak těm, kdo myslí na budoucnost, ukázat souvztažnost minulého se současným. A zároveň proměnlivost toho, co bylo kdy považováno za naléhavý apel současnosti. Ano, je to materiál k dějinám výuky architektury. A jistě nejenom k výuce jejích dějin. Je však už přestěhováno. Balíky a haldy našly svůj nový kout v druhém suterénu vedle garáží. Díky péči vedení školy se však již blýská na lepší časy. Ukázala se možnost získat odložené regály, takže materiál již nebude ležet na zemi. Nejde však nepochybně jen o fyzickou ochranu tohoto fondu zčásti již zdecimovaného při přesunu z původních prostor Ústavu dějin architektury v budově staré Techniky v Zikově ulici do budovy A v Thákurově 7 v sedmdesátých letech minulého století a dále několikrát redukovaného během jeho uložení ve středním traktu tamějšího 9. patra (část fondu se tehdy podařilo zachránit před likvidací předáním do archivu nynějšího Národního památkového ústavu a později především do sbírky architektury Národního technického muzea). Záchrana je jistě krokem primárním. Je to ono pověstné a. Mělo by za ním následovat i b kvalitního archivního zpracování, odborného vyhodnocení a c jasného a reálného režimu další ochrany a zpřístupnění badatelské veřejnosti. Bude-li tyto kroky možné uskutečnit na půdě naší školy, nebo s ohledem na snazší zajištění ochrany fondu v uživatelském režimu spíše v odborné archivní instituci, to se jistě ukáže časem. Milena Hauserová, Ústav teorie a dějin architektury, Ústav památkové péče Letní experimentální scéna v Českém Krumlově Poznámky k studentské soutěži Jak zadání napovídá, byla soutěž výzvou k experimentu v krajině: v blízkosti romantického statku Kvítkova dvora nebo ve volné krajině v kontextu barokního parku a také v kontextu stopy staré křížové cesty. Referenčním rámcem, ze kterého vyplynuly výsledky návrhu, bylo prostředí. Kdo zůstal svobodný a zamýšlel se nad skutečnými vazbami a východisky, nemohl přenést otáčivou atrakci z centra parku do volné krajiny a očekávat experimentální změnu, ale pouhé přenesení nelichotivého stavu, který zlikvidoval původní komorní (dobrou) myšlenku, explodovanou masovou zábavou osmdesátých let. Současné divadlo a jeho konceptuální východiska nabízejí širokou paletu možností, jak dnes uchopit dané téma. Elementárním rozborem místa a nabídky krajiny a jejích scén a kompozic lze do návrhu nové letní scény vkládat děje novými prostředky současné scénografie a dramaturgie divadla. Co je skutečně nového, bylo možné vidět leckde: například na pravidelné přehlídce Pražského quadriennale 2011, na scéně divadla ARCHA nebo v inscenacích Roberta Wilsona v Národním divadle v kontextu toho nejlepšího, co české divadlo kdy mělo v kontextu scénografie Josefa Svobody, která byla vystavena nedávno v Sovových mlýnech. V době vyhlášení soutěže běžel v pražských kinech také úžasný film Pina atd. Všeusměrňující byla nakonec úvodní přednáška prof. Pavla Vlčka, který vysvětlil, co jsou formální a neformální znaky barokní a volné krajiny a jak se v historii vyvíjely. To vše byly podněty, jež měli studenti k dispozici. Krumlov byl úžasná nabídka k experimentu. Jen si ji užít, trvat na nabídce a nesklouznout do formální jednoduchosti opakování typologických klišé a konzervace stejné formy na jiném místě, když jde o něco nového. Ve skutečnosti však jde o téma staré jako člověk sám, a to je jeho existence v krajině a vzájemná existenciální a percepční interakce, což je hozená rukavice architektuře; její meziprostor se díky tanci Piny Bausch ve filmu Wima Wenderse stal na krátkou dobu tou nejzajímavější experimentální scénou. Doufám, že se některé soutěžní návrhy stanou i výzvou pro místní divadelníky, aby nesetrvali jen u Prodanky, ze které se točí hlava. Miroslav Cikán, vedoucí ateliéru Cikán-Buš, Ústav památkové péče (k tématu na s. 6 7, 10 11)

9 lukáš grasse LAB: Očima doktorandů 1/ Zaujala vás některá z myšlenek v poslední Alfě? 2/ Ve které fázi vaší práce se nacházíte? Překvapila vás během zpracování tématu některá skutečnost či idea? 3/ uzavření doktorandského studia a získání titulu bude znamenat ve výsledku dosažení expertní úrovně s potenciálem jistého kritického vhledu. Jak s touto nově nabytou akademickou kvalitou hodláte (profesně) nakládat? Lukáš Grasse 1/ Určitě článek o úspěchu týmu ČVUT na Solar Decathlonu Mimo zpracování aktuálního tématu z oblasti energeticky soběstačných budov mne na projektu zaujala především prezentace mezioborové spolupráce, na niž je architektonická tvorba v praxi založena a student se s ní během ateliérové výuky příliš nesetkává. Další klíčový moment vidím v přenesení starosti o projekt na samotné studenty, čímž celý proces získává reálnější proporce. V neposlední řadě se těším na realizaci domu na půdě školy. 2/ Doktorský program studuji prvním rokem a titul mé dizertační práce je Role urbanistické vize, ideálního plánu ve stavbě měst. Jedná se o téma velice obsáhlé a vyjadřuje se v podstatě k celé historii plánování a realizování lidských sídel. Doposud jsem se věnoval jeho zužování a zaměření na několik úběžníků, ke kterým bych dále rád směřoval. Proces zužování jsem ještě neukončil a ponechávám si k vyhledávání materiálů pozadí celého tématu. Předpokladem studia jednotlivých konceptů města je sběr a systematizace jejich plánů a také dohledávání dobových souvislostí a podmínek, které ovlivnily jejich vznik. S tím samozřejmě souvisí sestavování tematické knihovny. Mnoho autorů (i z oborů mimo urbanismus) se exkurzu do problematiky ideálních plánů dotýká, ale jen pro malou část z nich se stává prioritním tématem. Na druhou stranu je pro zkoumání plánů sídel relevantní většina urbanistické literatury. Souběžně se sběrem a systematizací modelů měst se zaměřuji na identifikaci klíčových prvků jednotlivých koncepcí a na hledání ekvivalentů těchto prvků v dostupných realizacích konkrétních konceptů na jejich dobovém společensko-kulturním pozadí a zkoumám, zda a proč se tyto klíčové prvky opakují. Téma urbanistické vize sídla, resp. dlouhodobé koncepce rozvoje je v současnosti velmi aktuální jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. Bohužel je zpracováváno převážně na teoretické a akademické bázi v rámci ateliérových projektů nebo soutěžních studií. K praktické poptávce tohoto nástroje jako zastřešujícího rámce pro městské plánování zatím příliš nedochází. Jednou z reakcí na tuto architekty a urbanisty vnímanou potřebu jsou ideové urbanistické soutěže na územní plány, jež dávají dobrý prostor k vytvoření právě takového koncepčního rámce dříve, než do něj vstoupí jednotlivé, vzájemně často nesouvisející, požadavky na využívání území, vedoucí k jeho rozmělňování. Odbornou diskusi například ve formě soutěže vidím jako jedinou možnou platformu pro stanovení nosné koncepce sídla. Společně s kolegy z doktorského studia jsme se zabývali sestavením přihlášky do Studentské grantové soutěže s pracovním názvem Ideální plán prostředkem vize města a rovněž konzultací záměru a předmětu grantu s naším školitelem. Téma vychází z absence ideálního plánu jakožto nástroje vedoucího k formulaci vize budoucí podoby města. Těžištěm projektu je mezioborová moderovaná diskuse o nutnosti existence urbanistické vize v územněplánovacím mechanismu (zakončená vyzvanou debatou u kulatého stolu) a také uspořádání workshopu jako platformy k vyjádření k vizi vybraných měst formou případové studie s využitím dosavadních výzkumných závěrů. O aplikaci a ověřování svých tezí se pokoušíme i prací na ideových urbanistických řešeních konkrétních sídel. 3/ Doktorské studium mi dává možnost dále intenzivně prohlubovat znalosti v oboru, a tím také napomoci k vytvoření dostatečné teoretické základny pro samotné navrhování a další výzkumnou činnost. S tím samozřejmě souvisí prezentace a předávání jednotlivých výsledků odborné veřejnosti a snaha přiblížit klíčová témata (v mém případě mimo jiné závažnost jednotné urbanistické koncepce sídla) i odborníkům jiných profesí a veřejnosti neodborné, a tím podpoření informované diskuse. D o k t o r a n d j e a b s o l v e n t e m FA Č V U T ( 2 011), a t e l i é r L á b u s. D o k t o r a n d s k á p r á c e Ro l e urbanistické vize ideální ho plánu ve stavbě měst, školitel Ing. arch. Jan Sedlák.

10 10 Hovoříme s vítězi soutěže O novou letní divadelní scénu v Českém Krumlově Eliškou Křížovou, Marií Křížovou a Janem Harciníkem Alfa: Máte v paměti nějaký nedávný zážitek z divadelního představení? E. Křížová: One man show: Cave Man Jeskynní muž. Navrací se do starých časů, aby objevoval základní rozdíly mezi mužem a ženou. A taky aby mohl porovnávat historii se současností a vždy našel určitá podobenství Docela jsme se nasmáli. Vybavíte si z představení konkrétní divadelní obraz? E. Křížová: Asi jak představoval sám sebe coby lovce v supermarketu. Pátrá, má košík, s oštěpem v ruce mezi regály s košilemi jednu uloví a má hotovo Zatímco žena je původně sběrač, takže s košíkem v ruce sbírá všechno, co by se jí mohlo hodit. Jan Harciník: Když jdu do divadla, tak spíš na klasiku. V souvislosti s Krumlovem mě asi ovlivnilo představení Bratři Karamazovi. Jde ovšem o divadlo, které je zfilmované, a to v prostředí nikoliv divadelním, ale industriálním, kdesi v polské továrně. Herci Dejvického divadla hrají pro zaměstnance, a to tak, že se i diváci stávají herci a naopak. Občas prostě nevíte, kdo je kdo. A kdyby nemělo jít o film, ale o skutečné divadlo? J. Harciník: Pak bych si asi vybavil Kupce benátského ve Stavovském divadle. A obraz jeviště skoseného směrem vzhůru A kterou krásnou zahradu byste jmenovali? M. Křížová: Asi zahradu, která patří k Villa d Este v Tivoli, je to kousek od Říma. Obsahuje spoustu zábavných prvků. Díky obrovské rozloze je tam můžete znovu a znovu objevovat, včetně třeba krásného výhledu na město Zahrada je geometrizovaná, můžete se v ní ovšem také ztratit Má spoustu fontán, soch a překvapení. J. Harciník: Jednak zámecký park ve Veltrusech, který volně prolíná s okolní krajinou zároveň tu najdete formální prvky, osové prostupy, ale také vodní elementy, a do toho jdou ještě linie cest A potom zámecký park v Berlíně u zámku Charlottenburg. Je to klasická barokní zámecká zahrada, kde jsou typické široké cesty s osami, živými ploty stříhanými do různých formací a kytkami vysázenými v přesných ornamentech. Park je zakončen jasnou linií začátku vodní plochy, a ač byl směrem k zámku ukončen, směrem do krajiny už je linie různě řekněme přírodně zalamovaná, za vodou se rozkládá přírodní, neformální park, který je formalizován malými dotyky a průhledy na osy zámku. Nestal se Berlín inspirací pro váš návrh do Krumlova? J. Harciník: Veltrusy jsem viděl až nedávno a připadal jsem si jako v Jiříkově vidění. Ale berlínský park jsem viděl skutečně v průběhu navrhování a určitě mě ovlivnil. Ještě dodám, že v úvodní fázi řekněme té analytické jsme v ateliéru spolupracovali s Bárou Fraňkovou (3. cena pozn. red.) a došli jsme ke zjištění, že zahrady z doby baroka jsou prakticky shodné, tedy v konceptu, rozměrech, osovostech a skladbách. Schönbrunn, Versailles se zásahy do volné, původní krajiny nebo vytvářením nové, romantické Absolvovali jste před samotným projektováním speciální přípravu? J. Harciník: Mimo klasické analýzy, kterým jsme věnovali v ateliéru hodně času, na mě asi nejvíce zapůsobila přednáška prof. Vlčka, která se týkala barokních zahrad. Proč a jak vznikaly, jejich organizace Principy a atmosféru popsal tak bezvadně, že mimo jiné podnítil a zesílil náš zájem spíš o krajinářské hledisko. E. Křížová: Ze stejné přednášky mě osobně, nebo nás obě, zaujala informace, že v historické části zahrady má být vždycky labyrint: jako zábava pro lidi, jako místo, kde mohou strávit určitý čas, podle toho, na jak dlouho zabloudí. M. Křížová: Mě osobně zaujal výklad o překvapeních. Tohle byla pro mě klíčová myšlenka celé přednášky. Jde samosebou o kompozici, ale současně i o umění dokázat vložit pro diváka prvek překvapení. Proto labyrint, proto dělení zahrady po určitých úsecích

11 e l i š k a a m a r i e k ř í ž o v y, j a n h a r c i n í k nebo rytmizování zahrady pro ten úžas člověka, který do zahrady vstupuje. Tady je asi ona podobnost s divadlem od slova dívati se, ale také přeneseně z indického základu soustředit se či meditovat J. Harciník: ještě jsem si vzpomněl, že tou hlavní myšlenkou ještě před absolvováním přednášky prof. Vlčka pro nás bylo setkání se správcem zahrady Ing. Olšanem přímo v Krumlově Mluvil o postupném otevírání jednotlivých prostorů zahrady. Na osu pokojů zámku navazuje krytá chodba, která jde přes střechy objektů, jde skrze ně, skrz střechu pevného barokního divadla přímo do zahrady. Dříve vedla až k fontáně. Za ní se stejně tak, jako se otevírají pokoje, otevírají jednotlivé prostory zahrady, které jsou rytmizované zahradními osami. První prostor je konírna, další prostor je u fontány, další jsou boskety stříhané ploty do různých obrazců labyrintu, následuje belárie, suchý rybník a cesta končí vodní plochou. E. Křížová: Snad bych dodala, že i my jsme využily otevírání prostorů, a to v labyrintu; nikoli ovšem rytmickým stylem, jako je tomu v zahradě. Musím zmínit, že v původní zahradě se zachoval také altánek, kolem kterého byl labyrint. A ten byl určen k tomu, aby divák mohl zabloudit i do altánku a tam se stát pozorovatelem bloudících diváků venku; jde tedy o proměnu altánku v divadelní prostor zkrátka prostor jeviště se promění do hlediště a naopak. Tuhle myšlenku jsme v našem návrhu zopakovaly. Co oceňujete u druhé první ceny? E. Křížová: Určitě vodní plochu. Krásný prvek barokních zahrad, zrcadlení jako divadelní element, ale vyhloubený kanál je také prvek dopravní Pro diváka to bude další zážitek. J. Harciník: Asi bych oceňoval hlavně práci s živými ploty a vytvoření labyrintu. A v něm překvapení a jeho využití pro divadlo, jak říká Eliška. Soutěžní výstava vyjevila i velké architektonické téma. Jeden ze soutěžících byl vyřazen, protože nevyhověl zadání. Neprojektuje mimo barokní zahradu, ale do stávající zahrady navrhuje namísto dnešní ošklivé a předimenzované točny cosi jako mobil, přesněji pojízdné čili fakticky demontovatelné hlediště Jak se díváte na tuto formu prověřování samotného zadání? E. Křížová: V zadání jde o vyčištění zahrady s cílem zastavit její ničení divadlem. A nejde jen o zahradu, jde například i o záchranu Bellarie, která dnes slouží jako divadelní zázemí. Hlediště na pneumatikách, které kolega navrhl, může ohrožovat vedle kvalit zahrady, právě i Bellarii, která by měla ukončit svou dnešní funkci skladiště. Přitom mohl svůj mobil navrhnout třeba do nové zahrady, která by vznikla mimo tuto zahradu barokní. Takto problém, na který poukazuje UNESCO, vlastně zůstává M. Křížová: Zahrada by asi mohla fungovat i s divadlem, kdyby se jednalo o malé množství diváků E. Křížová: Složitosti by ho čekaly, kdyby měl navrhnout takový mobil, který by nezanechával stopy ani v korunách pečlivě stříhaných stromů, ale ani v trávě Zkrátka aby udržel zahradu ve stavu, v jakém by měla být Jinak nápad to není špatný. J. Harciník: Samotný přístup Pavla Borůvky je podle mě správný: prostě zkusit jinou možnost. Protože obecně ne vždy musí být zadání správné. Jestli je to technicky realizovatelné a společensky přijatelné, to je pak druhá otázka. Jenže půjde-li proti zadání, nezvítězí. J. Harciník: Ano. Ale může se také stát, že přijde s mnohem lepším řešením, než které definuje samotné zadání. Trochu podobný přístup jsem si osobně vyzkoušel v nedávné soutěži na pivovar v Buštěhradě. Pak se ale může stát, že prostě nevyhrajete. Ale proč to tedy soutěžící dělá? J. Harciník: Proč to dělá? Třeba v Buštěhradě jsem si myslel, že je to tak správně. A pořád si to myslím. Děkuji za rozhovor. JH Viz též s. 6, 7 a 8 v čísle pozn. red. 11

12 pokračování ze s s velkou pozorností k otázkám architektonického dědictví. Na konferenci bylo možné sledovat jistou polarizaci mezi stoupenci low-tech architektury, inspirované postupy vernakulárních tradic jednotlivých regionů, a zastánci high-tech přístupu, tj. využití současných technologií. Příspěvky byly zahrnuty do sborníku, bohužel pouze v digitální podobě. X V levé dvoraně fakulty byla počátkem dubna instalována výstava výsledků loňského workshopu, jehož předmětem byla revitalizace fotbalového stadionu Bohemians v Praze ve Vršovicích. Účastnila se ho řada českých i zahraničních studentů a lektorů. Garantem byl prof. Arnošt Navrátil. X Ve fakultní posluchárně Gočár v rámci konference a výstavy Pražská nádraží ne/ využitá, která se konala na pražské radnici počátkem letošního března, uspořádala Galerie Jaroslava Fragnera spolu s Výzkumným centrem průmysového dědictví FA ČVUT a občanským sdružením Tady není developerovo dvě přednášky evropských urbanistů: Jeroena Dirckxe (KCAP Architects and Planners) Projekty na pomezí architektury a urbanismu a Vanessy Miriam Carlowové (COBE) 100 %. X Dílnu Design Thinking Bootcamp II vedla v březnu pro studenty průmyslového designu na FA ČVUT opět Dominika Nell Applová. Účastníci první tři dny pracovali na řešení osobního designérského problému. Během závěrečných dvou dní ve vylosovaném pořadí prezentovali své práce. Významnou součástí úspěšného absolvování workshopu byla nejen kvalita výsledného návrhu, ale i individuální prezentace na jeho konci. (Materiál: arch hnědé vlnité /šedé lepenky o minimálních rozměrech cm.) X V rámci filmového cyklu prezentoval Ústav urbanismu v polovině března zpodobení evropských metropolí Berlín-Paříž-Řím ve filmu. The Belly of an Architect / Architektovo břicho (Velká Británie / Itálie, 1987), režie Peter Greenaway; dále film Roma / Řím (Itálie / Francie, 1972), režie: Federico Felini, Německo v roce nula / Germania anno zero (Itálie, 1948), režie: Roberto Rossellini a Berlín: Symfonie velkoměsta / Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (Německo, 1927), režie: Walter Ruttmann. Worskhopy, konference, přednášky X Týden vědy a výzkumu studentů doktorského studijního programu. Studenti 1. a 2. ročníku budou veřejně prezentovat výsledky své roční vědecké práce v rámci přípravy své doktorské disertační práce. FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Ve dnech Program: Výstava posterů studentů 1. a 2. ročníku DSP FA ČVUT, dvorana s kruhovým schodištěm, pondělí , 9.00 h. pátek , h. Vernisáž: střední dvorana, pondělí v h. Derniéra: střední dvorana s kruhovým schodištěm, pátek v h. X Workshop II 2012 studentů 2. ročníku DSP FA ČVUT, Aula Gočár, pondělí v h. X Workshop I 2012 studentů 1. ročníku DSP FA ČVUT, Aula Gočár, pátek v h. generální partner ALFA bulletin Fakulty architektury ČVUT / Vydává: vedení FA ČVUT / Ročník 6 / Vychází 10 ročně / MK ČR E / Redakce: Jiří Horský / Layout: Tomáš Legner; s. 6 7: redakce / Jazyková redakce: Eva Lorencová / Snímky, není-li uvedeno jinak: archivy autorů / DTP: Irena Holičová / Tisk: Ottova tiskárna, spol. s r. o. / Kontakt: redakce bulletinu Alfa, č. 811, Thákurova 9, Praha 6, tel.: /

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

KRÁTKODOBÁ ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ 2011

KRÁTKODOBÁ ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ 2011 KRÁTKODOBÁ ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ 2011 Závěrečná zpráva Stážista: Ing. arch., M. Arch. Jiří Pavlíček Cíl cesty: TU Graz, Graz, Rakousko Termín cesty: 21. 11. 2011 25. 11. 2011 Stáž měla tyto cíle: Rešerše

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis):

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis): ATELIÉR 1 LS 2015 POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU vá tvorba bytové stavby / KATEDRA ARCHITEKTURY FSv ČVUT v PRAZE Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

TERÉNNÍ VÝUKA (ZEMĚPISU) V PRAXI

TERÉNNÍ VÝUKA (ZEMĚPISU) V PRAXI TERÉNNÍ VÝUKA (ZEMĚPISU) V PRAXI Během dnešního kurzu se nám snad již alespoň trochu podařilo odpovědět na otázky jako: Co to je vlastně terénní výuka a proč ji používat? Jaké jsou její cíle?, Jaké dovednosti

Více

Přechod stavebního projektu do užívací fáze

Přechod stavebního projektu do užívací fáze Přechod stavebního projektu do užívací fáze Doktorand: Ing. arch. Zdeněk Rudovský Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doktorský studijní program: P 3501 V003 Architektura a urbanismus

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

informační centrum plánování prahy

informační centrum plánování prahy informační centrum plánování prahy Tisková konfererence u příležitosti zatlučení základního vyměřovacího hřebu 2013-06-18 / 18:00 půdorys 1np m 1:1 Tisková zpráva k prezentaci nově vznikajícího Informačního

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15 ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová Program výuky předmětu Základy architektonického navrhování Vedoucí atelieru: Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing.akad.arch.Dana Fenclová Vyučující asistent: Ing.arch.

Více

Muzea, památky, konzervace 2012

Muzea, památky, konzervace 2012 Fakulta chemické technologie Muzea, památky, konzervace 2012 Sborník rozšířených abstraktů Michal Novák (ed.) Praha 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012 ISBN 978-80-7080-817-7 Muzea,

Více

Štěstí se nás drží. Výsledky soutěže o Cenu sv. Lukáše

Štěstí se nás drží. Výsledky soutěže o Cenu sv. Lukáše Štěstí se nás drží. Výsledky soutěže o Cenu sv. Lukáše Před rokem jsem se čirou náhodou dostal na vernisáž Ceny sv. Lukáše a hned jsem věděl, že chci studovat na této škole a zúčastnit se této soutěže.

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Ing. Karel Novotný Ing. arch. Vojtěch Sosna Ing. Jáchym Svoboda

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Ing. Karel Novotný Ing. arch. Vojtěch Sosna Ing. Jáchym Svoboda Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Ohnivcova 26/661, Praha 4, 147 00 IČ 126 07 576 Ing. Karel Novotný Husova 1097/97,

Více

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LETECKÝ SNÍMEK PŘED ZAPOČETÍM REVITALIZAČNÍCH PRACÍ LETECKÝ SNÍMEK CELÉ OBLASTI HISTORICKÉ SOUVISLOSTI NKP je součástí Dolní oblasti Vítkovice v části území, kde byly

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva Název projektu: Řešitel: Nové metody práce s databázovými daty dokumentujícími díla moderní architektury z hlediska dějin a vývoje architektury. Srba Jaromír Ing. arch. Informace o řešení

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ Svaz měst a obcí ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI Obec: Hovorčovice Adresa: Revoluční 33 Hovorčovice 250 64 pošta Měšice Starosta: Jiří Novák Kontakt: telefon 283

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti. doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT

Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti. doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti Ústav interiéru a výstavnictví, Letní semestr 2011/2012, Ivan Šach doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT Obsah Evropské záležitosti 3 Popis objektu

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu!

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické

Více

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Několik slov o projektu Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ NPÚ

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních

Více

Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury

Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury Jméno: BcA. Kateřina Beranová Obor studia a ročník: 1. ročník Mgr studia, Restaurování a konzervace děl písemné kultury Termín: 15. 6. 17. 7. 2015 Instituce, místo pobytu na stáži: Univerzitná knižnica

Více

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah studenti studentům zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah nová budova FA ČVUT 1pp gappa dílna sádrovna 1np přednáškové

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

milan vrána portfolio školních prací

milan vrána portfolio školních prací milan vrána portfolio školních prací osobní vzdělání jazyky praxe software zájmy *31.10.1986 xvranam@seznam.cz 2006-2009 : FA ČVUT, Praha 1998-2006 : Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice angličtina

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu

prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu prezentace ideového konceptu postupu projektu buďánka pro prahu projektil.cz adam halíř, ondřej hofmeister, roman brychta zachranmebudanka.cz veronika palečková, martin dvořák buďánka historie a současnost

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ

INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ V roce 2011 pořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví při FA ČVUT spolu s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a s Národním památkovým ústavem šesté

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži

Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Katedra výtvarné výchovy

Více

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

Oáza na vsi. 58 rodinné domy 58 rodinné domy Oáza na vsi Úzkou dlouhou parcelu lemuje podél jižní strany bariéra, kterou tvoří skalka, zídka ze štípaného místního kamene, opěrná betonová stěna a plné dřevěné oplocení. Kompaktní hmota

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA Vypracovala: Bc. Jana Valchová, 2. ročník magisterského studia, LS 2014/15 Vedoucí práce: Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 1 FA VUTBR 2

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková

Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková 1 Prohlížím si fotografie pořízené během pěti dnů strávených ve francouzské metropoli a vzpomínám na svůj výlet po pařížských zahradách a parcích

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 název predmetu pocet hodin /kreditu/1-1/2/ prednášky + ateliéry, cvicení a semináre zkratka císlo ústavu zk/ zkouška, klz/ klasifikovaný

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE

CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE KONCEPCE MULTIMEDIÁLNÍ INSTALACE VÝTVARNÝCH DĚL DANY PUCHNAROVÉ VE SPOLUPRÁCI S Dr. H. BLOCHOVOU (klášter ČESKÝ KRUMLOV, UC UP OLOMOUC, zámek DOBŘICHOVICE aj.) IDEOVÁ BÁZE PROJEKTU:

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Kde žil a bádal Charles Darwin

Kde žil a bádal Charles Darwin Kde žil a bádal Charles Darwin Dům a zahrada, kde proslulý Charles Darwin a jeho rodina žili skoro 40 let, je nyní pod ochranou společnosti English Heritage, která se zasloužila o celkovou rekonstrukci.

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV.

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV. PIETA MALTÉZSKÝCH RYTŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček pod vedením Ing. arch. Nikolaye Brankova Současný

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více