05/ 12. bulletin fakulty architektury čvut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "05/ 12. bulletin fakulty architektury čvut"

Transkript

1 05/ 12 bulletin fakulty architektury čvut zpráva z moskvy: lenin jede v porsche! arch. hauserová o archivu aneb o schránce naší paměti 3 k soutěži o krumlovskou letní scénu doktorand grasse přemýšlí o ideálním plánu staronová synagoga ukázka dokumentace wiener bauhütte, 1864, vedl prof. von schmidt, učitel mockerův; sbírka plánů a grafické dokumentace ústavu teorie a dějin architektury fa čvut

2 záběr y z dubnové vernisáže v ýstav y návrhů revitalizace stadionu bohemians Soutěže X A House for Joan of Arc. Lhůta pro odevzdání návrhů do X Aurora Borealis Arctic Observatory. Lhůta pro odevzdání návrhů do X New Contemporary Art Museum. Lhůta pro odevzdání návrhů do X Schindler Award Lhůta pro odevzdání návrhů do SOUTĚŽE VÝSLEDKY X Nová letní divadelní scéna v Českém Krumlově. 1. cena (ex aequo): Eliška Křížová, Marie Křížová (ateliér Girsa); Jan Harciník (ateliér Cikán-Buš) FA ČVUT. 2. cena: Radka Ježková, ateliér Suchomel, FA TU Liberec. 3. cena: Barbara Fraňková, ateliér Cikán-Buš, FA ČVUT. Porota: Matúš Dulla, Václav Girsa, Naděžda Goryczková, Pavel Jerie, Lucie Loosová, Vladimír Soukenka, Jiří Suchomel, Tomáš Šimerda. Karel Maier přiblížil záměr autorů namísto skuhrání o tom, co je špatně, názorně ukazovat přemýšlivým lidem z praxe a studentům, jak lze využít aktuální teoretické poznatky i právní nástroje k zlepšení kvality prostředí a k prosazení jeho udržitelných změn. Ocenil ilustrace Milana Valeše, které texty okořenily svojí jemnou ironií. Kmotr knihy profesor Matúš Dulla vyzdvihl její čtivost a sdílnost příkladů z praxe. Dvacet výtisků, které byly přímo na křtu ke koupi, bylo velmi rychle rozebráno. Výstavy X Jan Světlík, Josef Pleskot Vítkovická katedrála. Nová architektura ostravských Dolních Vítkovic. Galerie Zdeněk Sklenář, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1 Staré Město. Do (St. So h). X Výsledky studentské soutěže na Novou letní scénu v Českém Krumlově. Pořádá Ústav památkové péče FA ČVUT. Výstavní síň Mincovna na II. nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov. Ve dnech X Výstava ateliérových prací. Dvorana FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Od do X Výstava diplomových prací. Dvorana FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Od do Knihomol X (PK) Koncem března proběhl na FA ČVUT křest knihy Udržitelný rozvoj území a současně vernisáž kreseb autora knihy Milana Valeše. Knihu, jejímž editorem a hlavním autorem je profesor Karel Maier, napsal kolektiv Ústavu prostorového plánování s řadou externích spolupracovníků a vydalo ji nakladatelství Grada. Přibližně padesát účastníků slavnosti si užívalo vystoupení kapely Jarabáci, v níž hraje na violoncello spoluautor knihy Jiří Čtyroký, i stručnost a civilnost projevů, které ke křtu patří. Prof. Notes X Prof. Pavel Kalina se počátkem března zúčastnil mezinárodní konference a dílny architektury a urbanismu, pořádané Sains University v Penangu (dříve Georgetown, Malajsie). Účast byla financována z prostředků SGS ČVUT. Konference, které se účastnili převážně praktikující architekti z mimoevropských zemí (severní Afrika, Blízký východ, jihovýchodní Asie), byla věnována různým aspektům udržitelnosti v současné architektuře a urbanismu, pokračování na s. 12

3 moskevsk ý horizont; vedle foto z ateliéru e. asseho oldřich ševčí k ondřej beneš Ach Arbat, moj Arbat, ty moja religia S doc. Ševčíkem a arch. Benešem o Moskvě v těchto časech Alfa: Loňská Alfa č. 10/2011 přinesla zprávu o vaší studijní cestě do MARCHI (Moskovskij architěkturno chudožestvennyj institut). Rádi bychom váš raport doplnili o pohled na ruskou metropoli. Jak byste zobecnili moskevskou realitu? Oldřich Ševčík: Všechno válcuje developer. Kam oko pohlédne supernové budovy. Seskupení mrakodrapů byznysového centra na horizontu... tzv. MMDC čili Moskevské mezinárodní obchodně-podnikatelské centrum. Radikálněji již Moskvu změnit nelze. Uznává to například i prorektor Marchi Švidkovskij, se kterým jsme se setkali. Metropole se rozpadá na různorodé fragmenty. Moskva ztratila svůj obraz, svůj svébytný urbanistický ráz. Ten se stal obětí probíhající totální urbanizace! Není váš obraz až příliš chmurný? O. Ševčík: Není, ale něco v metropoli přece jen najdete Moskvě je 850 let. A tak tu zaznamenáváte úctu k 19. století v podobě obnoveného chrámu Krista Spasitele coby součást obrovské vlny historismu, která zaplavila Moskvu po pádu Sovětského svazu. Remake chrámu, který bolševici vyhodili do vzduchu, to byl vskutku gigantický podnik. A dnes staronový chrám ukazuje svůj hlubší, urbanistický smysl. Směřuje k němu řada moskevských ulic včetně Borodinského mostu. Kostel tedy tvoří nejenom spirituální, ale i fyzický, orientační bod přitom se tento orientační bod noří z historie. A vlastně symbolizuje prolínání historie 19. století do současné Moskvy. Dnes stojí v metropoli sedm výškových budov, které nahradily zvonice církevních staveb. I tyto budovy nabízejí orientaci. Říkají jim vysotky. Mluvím o tom proto, že se v současnosti v Moskvě buduje další, které říkají osmá a tvarově je asi jemnější jenže nehraje už onu významnou orientační roli Ondřej Beneš: Ještě k developmentu: zjistíte, že v různých částech města se chová různě. Jiným způsobem přistupují developeři k nejcennějším místům, která leží na jih od Arbatu, kde dnes stojí nejexkluzivnější bytové a kancelářské domy, a i jiným způsobem přistupují k novým výškovým stavbám na okraji a za okrajem historického jádra. Najdete tam mrakodrapy vysoké řekněme 200 metrů, jde ovšem o shluky bez urbanistických vazeb. V nejužším centru, které se pyšní nejlepšími architekty a nejdražšími materiály, mrakodrapy naštěstí nejsou Jiná část developmentu buduje standardní bytové komplexy hlavně na vnějším okraji Moskvy a je to vlastně určité pokračování dřívějších mikrorajonů a sídlišť v současné podobě. Těch sedm výškových budov, které se postavily v rámci socialistické výstavby, jak se o nich zmínil docent Ševčík, představuje mimořádný kompoziční záměr, který v současné době při současném způsobu plánování rozvoje města i přístupu developerů už není možný Objevili jste v Moskvě něco, co byste mohli považovat za dobrý příklad? O. Ševčík: Určitě fakt, že architektura zde má silné institucionální zakotvení: v Moskvě sídlí nejen Moskevský architektonicko-umělecký institut MARCHI, ale i Mezinárodní akademie architektury, Ruská akademie architektury a stavebních věd čili RAASN a nové vlivné Centrum současné architektury C:SA, které bylo založeno v roce Sídlí zde také Institut malířství, sochařství a architektury Rjepina atd. Instituce v centru mají silné mezinárodní kontakty, chodby Mezinárodní akademie architektury nabízejí setkání s hvězdami světové scény. A dnes jsme dostali , podle něhož byla založena nezávislá Moskevská škola architektury MARŠ, která kooperuje s London Metropolitan University a s Britskou vysokou školou designu. Společným cílem mají být nové metody výuky s vazbou na praxi. Bůh je mi svědkem, s touto školou bychom měli spolupracovat! Inspirující je také určitě hloubka diskuse nad zmíněnými tématy. Například Ostoženka. Jedinečná čtvrť v blízkosti centra, ale současně název architektonického ateliéru, který hodlal tuto historickou čtvrť zachránit. Vyrazili do archivů, rozhodli se dokonce nastudovat původní barevnost Bohužel z Ostoženky vznikla dnešní Zlatá míle. Nádherné, přepychové baráky, mramor od začátku do konce. A nahoře je vždycky poutač: K pronájmu. 3

4 n o v é m r a ko d r a p y v b l í z ko s t i m o s ke v s ké h o m e z i n á r o d n í h o p o d n i k a t e l s ké h o o b c h o d n í h o c e n t r a m o s k v a - c i t y, v e d l e l u x u s n í č t v r ť ostoženka alias zlatá mí le s administrativními, obchodními a by tov ými komplex y 4 O. Beneš: Na jedné straně ulice vás ohromí dům obložený kamenem s tradičním tvaroslovím a na druhé straně ulice stavba stejně velká, z té samé doby, nějakých dvě stě na sedmdesát metrů s moderním architektonickým tvaroslovím, sklo, plech, beton atd. Neleží ovšem problém spíš než v developmentu v neexistenci regulativů? O. Ševčík: Ano, ty by měly být. To je správný kondicionál, po kterém se volá Hlavním pozitivem je zde až bouřlivá diskuse nad těmito tématy, jak jsme se tu zmínili. Diskuse, která se obrací až hluboko do minulosti. Načež zaslechnete: Ani Ivan Hrozný a Petr Veliký nezměnili Moskvu tak, jak ji změnili bolševici; ale jak ji měníme dnes, na to se nezmohl nikdo z nich... Ale vrátil bych se ještě k jednomu zážitku. Nesmírně se mi líbil Římský dům, což je stavba, kterou projektoval Filippov, představitel bumážniků. Bumažnaja architektura, legendární tvorba, odsouzená k tomu, aby zůstala na papíře. U nás byla známá za totality z šedé zóny a v Téčku ji odvážně publikoval Benjamin Fragner. V tehdejším SSSR představovala protest proti sterilitě Brežněvova režimu. Vynikala subtilností a poetičností, svojí kresebností zůstává estetickým zázrakem i dnes. Takže ustrnete, když pojednou stojíte před stavbou jednoho z bumážniků. Vždy miloval antiku, a tak s ní pracuje, nicméně s ní pracuje velice osobitě vznešenost, jemnost a útulnost si ve stavbě padají do náruče, abych tak řekl. Realizoval obrovskou stavbu s všudypřítomným lidským měřítkem. Do jaké míry se odráží tato realita ve vzdělávacím systému? O. Beneš: Byli jsme přizváni k obhajobám na konci semestru a bylo zajímavé, že v komisi zasedali mj. také Brit, Němec, jeden špičkový ruský architekt, který dělá byznysová centra Samozřejmě, že lepší studenti jsou schopni reflektovat ruskou realitu lépe, ti horší hůře, ale řekl bych, že průměr je srovnatelný s tím, co se děje u nás. Údajně se chystáte sepsat z moskevského zájezdu studii O. Ševčík: Odpovím za nás oba, že už je napsaná, aktuálně jedeme s přednáškou na česko-polskou konferenci, další přednášku připravuji pro obor kulturologie u nás i na Filozofické fakultě UK. Chceme se zamyslet nad základními tendencemi. Zejména nad devadesátými léty, která znamenají pro Moskvu ovládnutí historismem: konkrétně jde o církevní stavby, ale i o stavění moskevským stylem, který nazývala veřejnost Lužkovův styl podle starosty. Jde o pseudohistorismus a zvláštní variantu postmoderny s citacemi z antiky a z doby ruského impéria. O postmodernu, která běžela paralelně s obnovou ruské státnosti a je důsledně zbavena žertu a ironie. Tedy toho, co chtěli od postmoderny Venturi a Jencks. Tyto prvky tam chybějí. My toto vše vidíme právě proto, že jsme Češi a že jsme z Prahy, takže na moskevskou scénu můžeme pohlížet jinýma očima Mohl bych se závěrem zeptat na nejsilnější zážitek z Moskvy? O. Ševčík: Můj zážitek? Prostě stará sovětská socialistická Moskva přestala existovat. Předchozí metropole, i socialistická, surově intervenovala Sjezdovým palácem do Kremlu, ale zároveň chránila starou Moskvu sadů a parků, útulných tichých čtvrtí z minulých staletí v bezprostřední blízkosti Arbatu. To už dneska nenajdete. Ten z Pjesenky ob Arbate od Bulata Okudžavy? O. Ševčík: Přesně tak. A kdybyste si půjčil jejich Památkáře, tuhle píseň tam citují Pět let po pádu Sovětského svazu se v Moskvě veřejně diskutovalo o nezbytnosti ochrany těchto památek. Diskuse to byla mimořádně zajímavá a i pro nás poučná. O. Beneš: Nafotil jsem si průhled z GUMu přes otevřený kabriolet Porsche hlavním vchodem ven na Rudé náměstí a tam v ose stojí Lenin! Neznalý člověk když vidí všude symboly, hvězdy, kladiva, Leniny, kterých je tam na tuny, a vedle toho bohaté současné Moskvany, jako by vystoupili z módního žurnálu Harper s Bazaar, k tomu všude limuzíny Takže když si tyto obrazy dá člověk vedle sebe, může si říkat: Ono se jim to podařilo! Co se jim podařilo? O. Beneš: To, s čím začali v tom roce sedmnáct. Děkuji za rozhovor. JH

5 z á b ě r y t a ké n a s. 8 z e k ř t u k n i h y u d r ž i t e l n ý r oz v o j ú z e m í ; k r e s b y m i l a n a v a l e š e m i l e n a h a u s e r o v á Co s ním? Úvaha o archivu Ústavů 513 a 514 Přesun naší fakulty ze staré budovy do nové obrátil nakrátko pozornost k archivu Ústavu dějin architektury a Ústavu památkové péče. Chod fakulty přirozeně orientované na vytváření nového neskýtá příliš prostoru k ohlédnutím. Pro mnohé bylo proto překvapením, že tyto sbírky vůbec existují. A tak neočekávány a v nastalé časové tísni nepříliš radostně vítány samotnými aktéry stěhování začaly z útrob středního traktu vystupovat převážně netříděné a volně ložené haldy grafické dokumetace, fotografií, kreseb, originálních zaměření, projektů, výukových diapozitivů a studentských prací pořízených pražskou českou i německou Technikou od druhé poloviny 19. století téměř až do současnosti. Před našima užaslýma očima defilovaly tisky a fotografie z 19. století zachycující významné evropské architektury, které bezpochyby sloužily jako inspirace dobové historizující tvorbě, a obrovské formáty precizní dokumentace středověkých staveb, pořízených žáky vídeňské Akademie výtvarných umění (Wiener Bauhütte). V jejich uprášeném a místy potrhaném chumlu upoutaly známé tvary Parléřova chóru v Kolíně signované rukou Josefa Mockera a jeho vídeňských spolužáků, detaily svatoštěpánského dómu, Goldenes Dächl v Innsbrucku. A tohle? Není to Balšánek? A tohle Ohmann? Na řešení nebylo dost času. V chvatu stěhování se rovnalo spíš podle formátu, aby tisky bylo možné vůbec zabalit do desek a připravit k transportu (dokážete si představit, jaký problém je nacpat do výtahu vozík naložený tisky formátu více než A0, na něž nejsou ani desky a které jsou širší než světlost výtahových dveří?). Z téhle haldy zase trčí výkresy studentů z předválečného prvního Ústavu dějin architektury. Virtuózní kresby, jak bylo ostatně tehdy pravidlem, se dobírají ke kompozičním principům staveb z různých slohových období. Nepochybná ozvěna úvah prvního vedoucího tohoto ústavu prof. O. Stefana o povaze slohu. Tady zase axonometrie Anežského kláštera. Není divu, vždyť právě v Ústavu dějin vznikal projekt jeho komplexního výzkumu. Léta opřeny o zeď a obráceny ven rubovou stranou odhalují teprve teď svůj obsah podivné překližkové desky, o nichž jsme chvilku přemítali, že by se daly na něco praktického použít. Třeba rozřezat na poličky. Soubor velkoformátových fotografií na jejich líci však nenechával na pochybách, že stojíme před pozůstatky slavné výstavy českého baroka, která na prahu druhé světové války nejenže objevila naší veřejnosti krásu českého baroka, ale zároveň v dramatické době posilovala sebevědomí národa poukazem na tvůrčí sílu domácího prostředí. Mezi výkresy bylo ostatně ještě pár zbylých axonometríí několika proslulých barokních kostelů, které lze dohledat v katalogu výstavy z roku Pro pořízení dokumentace byli vybráni ti nejlepší: na axonometrie studenti ČVUT, na fotografie mistři Illek a Paul. Nepředstavitelně těžký balík v protějším koutě obsahuje štočky na tisk prvních poválečných skript z dějin architektury. A v těchhle děsně těžkých krabicích jsou velkoformátové diapozitivy úžasné kvality, které zřejmě pocházejí z německé Techniky, část ještě z doby před první světovou válkou. Najdete na nich třeba za války zbořenou synagogu ve Wormsu, autentické záběry z archeologických výzkumů v Sýrii, Norimberk, který ještě neví nic o první ani druhé světové válce, interiér Frauenkirche v Drážďanech (toho pravého) a stovky dalších objektů. A mezi těmi krabicemi je zamíchána spousta studentských prací, jež vznikly při průzkumových a dokumentačních praxích zejména v průběhu padesátých a šedesátých let minulého století. Zaměření a průzkumy objektů, z nichž některé se dodnes nedočkaly srovnatelného zpracování. Vesnické kostely, městské domy, tvrze, zámečky, jednotlivé venkovské stavby i celé vesnice. Dokumentace lidové architektury z plánované zátopové oblasti vltavské kaskády. Bez zajímavosti nejsou ani podpisy na těchto pracích: tady třeba jakýsi F. Kašička, jinde zas J. Škabrada, ale i jména, u nichž bychom tyto počátky vůbec nečekali. To byste ani neřekli, čím ve svých školních letech prošli slavní. Co z toho v nich zbylo? A v jaké podobě? I tohle zřejmě patří k pochopení východisek tvorby a k porozumění dílům samotným. Na třídění dalšího nezbyla síla. Tušíme jen, že v těch neidentifikovaných haldách je ukryt nezanedbatelný kus usilování, kus hledání cest k porozumění architektuře

6 O novou letní scénu v Č. Krumlově 1. cena (ex aequo): Eliška Křížová, Marie Křížová, ateliér Girsa, Ústav památkové péče 6 Z autorské zprávy Umístění nového otáčivého divadla jsme zvolily v návaznosti na zámeckou zahradu. V jejím podélném prodloužení jsme pokračovaly v geometrii s podobným členěním. Za zahradou tak vznikl čtverec o rozměrech m. Hlediště jsme umístily do centra čtverce. Část severně od čtverce je využita na parkování. Navázání na zahradu českokrumlovského zámku má i historický podklad. Náš návrh je ve stylu labyrintu, který se původně v areálu zahrady nacházel. Dalším znakem návrhu je variabilita rozmístěných kostek. Objekt nové scény je od okolí oddělen vysokou stěnou ze stříhaných tisů. Labyrint uvnitř je tvořen kostkami různých velikostí, které se dají posouvat, popřípadě se vysouvají jejich vnitřní části. Pro kostky je v centru čtverce stanoven rastr kolejí, po kterých pojíždějí do všech čtyř stran. Tím je pro divadelníky zajištěna spousta variant a možností tvorby prostoru. Kostka je navíc tvořena kovovým roštem, který je porostlý břečťanem. Na rošt se dá tudíž také cokoliv zavěsit dřevěné desky, plátno, různé pomocné konstrukce (schody, žebříky atp.). Velké kostky jsou šest metrů široké a uvnitř se nachází buď menší, vyjíždějící kostky, anebo prostor pro pohyb herců či návštěvníků (např. schodiště umožňující herci výstup na kostku; také tam mohou být části stěn kostky propadající se dovnitř, čímž vzniká prostor vjezdů ). Čtverec obsahuje poblíž hlediště také propady, které ústí v nejbližší kostce. Herci je tak umožněn pohyb po jevišti skrytý zrakům diváků. Objekt je přístupný i mimo divadelní sezonu. Pak má návštěvník možnost procházet se kostkami. Některé kostky obsahují provozní zázemí objektu, ty jsou tvořeny nosným skeletem s lehkým obvodovým pláštěm s průhledným či neprůhledným zasklením, na němž je umístěn rošt s popínavými rostlinami.

7 O novou letní scénu v Č. Krumlově 1. cena: Jan Harciník, ateliér Cikán-Buš, Ústav památkové péče Vzhledem k tomu, že současné divadlo netěží svůj úspěch jen ze svého atraktivního otáčení hlediště, ale zejména z prostředí zámecké zahrady, mělo by po znovunalezení místa mimo ni navázat na původní principy: divadlo v těsné návaznosti na zámeckou zahradu, pokračování parku a jeho forem (prolnutých s volnou krajinou), sledovaných z pohyblivých, otáčivých a posuvných hledišť, plovoucích na vodní hladině. Návrh tak zachovává celkový obraz krajiny, do kterého se vpisuje nová linie vodní plochy, jež je lineárním pokračováním rytmů a formy zámecké zahrady s vodní plochou s lekníny, uzavírající barokní park. Linie stříhaných habrů, pokračující ze zahrady do neformální krajiny a sledující linii vodní plochy, tvoří několik formálních plánů a průhledů, jež násobí (společně s variabilitou polohy hlediště na lineární ose vodního prvku) možnosti změn scén proti původnímu umístění. Živé ploty také zcela skrývají technické zázemí divadla. Za dne tak návštěvník netuší, že při představení se místo může proměnit v maximálně variabilní divadelní prostor, skýtající více než čtrnáct základních scénických možností, okamžitě změnitelných tichým posunem nebo pootočením plovoucích hledišť. S cílem nenarušit krajinný obraz bylo hlavní zázemí divadla ukryto pod terén a jeho zeď zakryta habry. Zázemí nabízí univerzální halu, šatny, maskérny a sklady, jež jsou díky posuvným stěnám připraveny na proměnu v jeviště. Posunem stěny lze též jednoduchým způsobem schovat, či odkrýt kavárnu foyer a stejně tak je tiše odclonit v době představení, která jsou v krajině jen večerním hostem. V průběhu divadelního představení se zastavuje plovoucí hlediště na jednotlivých pohledech do scén nového parku a volné krajiny stejně tak, jako se člověk zastavuje na jednotlivých čtrnácti zastaveních křížové cesty, vedoucí přes Kvítkův dvůr. K dispozici jsou stávající volné a nové scény: od tradičního kukátkového divadla, až po volnou krajinu. Mezi hlavními scénami ležícími na osách, mohou herci objevovat další a další scénické možnosti násobené tichým lineárním a otáčivým pohybem hlediště.

8 8 a zpřístupňování její řeči studentům. Slušná řádka pokusů, jak těm, kdo myslí na budoucnost, ukázat souvztažnost minulého se současným. A zároveň proměnlivost toho, co bylo kdy považováno za naléhavý apel současnosti. Ano, je to materiál k dějinám výuky architektury. A jistě nejenom k výuce jejích dějin. Je však už přestěhováno. Balíky a haldy našly svůj nový kout v druhém suterénu vedle garáží. Díky péči vedení školy se však již blýská na lepší časy. Ukázala se možnost získat odložené regály, takže materiál již nebude ležet na zemi. Nejde však nepochybně jen o fyzickou ochranu tohoto fondu zčásti již zdecimovaného při přesunu z původních prostor Ústavu dějin architektury v budově staré Techniky v Zikově ulici do budovy A v Thákurově 7 v sedmdesátých letech minulého století a dále několikrát redukovaného během jeho uložení ve středním traktu tamějšího 9. patra (část fondu se tehdy podařilo zachránit před likvidací předáním do archivu nynějšího Národního památkového ústavu a později především do sbírky architektury Národního technického muzea). Záchrana je jistě krokem primárním. Je to ono pověstné a. Mělo by za ním následovat i b kvalitního archivního zpracování, odborného vyhodnocení a c jasného a reálného režimu další ochrany a zpřístupnění badatelské veřejnosti. Bude-li tyto kroky možné uskutečnit na půdě naší školy, nebo s ohledem na snazší zajištění ochrany fondu v uživatelském režimu spíše v odborné archivní instituci, to se jistě ukáže časem. Milena Hauserová, Ústav teorie a dějin architektury, Ústav památkové péče Letní experimentální scéna v Českém Krumlově Poznámky k studentské soutěži Jak zadání napovídá, byla soutěž výzvou k experimentu v krajině: v blízkosti romantického statku Kvítkova dvora nebo ve volné krajině v kontextu barokního parku a také v kontextu stopy staré křížové cesty. Referenčním rámcem, ze kterého vyplynuly výsledky návrhu, bylo prostředí. Kdo zůstal svobodný a zamýšlel se nad skutečnými vazbami a východisky, nemohl přenést otáčivou atrakci z centra parku do volné krajiny a očekávat experimentální změnu, ale pouhé přenesení nelichotivého stavu, který zlikvidoval původní komorní (dobrou) myšlenku, explodovanou masovou zábavou osmdesátých let. Současné divadlo a jeho konceptuální východiska nabízejí širokou paletu možností, jak dnes uchopit dané téma. Elementárním rozborem místa a nabídky krajiny a jejích scén a kompozic lze do návrhu nové letní scény vkládat děje novými prostředky současné scénografie a dramaturgie divadla. Co je skutečně nového, bylo možné vidět leckde: například na pravidelné přehlídce Pražského quadriennale 2011, na scéně divadla ARCHA nebo v inscenacích Roberta Wilsona v Národním divadle v kontextu toho nejlepšího, co české divadlo kdy mělo v kontextu scénografie Josefa Svobody, která byla vystavena nedávno v Sovových mlýnech. V době vyhlášení soutěže běžel v pražských kinech také úžasný film Pina atd. Všeusměrňující byla nakonec úvodní přednáška prof. Pavla Vlčka, který vysvětlil, co jsou formální a neformální znaky barokní a volné krajiny a jak se v historii vyvíjely. To vše byly podněty, jež měli studenti k dispozici. Krumlov byl úžasná nabídka k experimentu. Jen si ji užít, trvat na nabídce a nesklouznout do formální jednoduchosti opakování typologických klišé a konzervace stejné formy na jiném místě, když jde o něco nového. Ve skutečnosti však jde o téma staré jako člověk sám, a to je jeho existence v krajině a vzájemná existenciální a percepční interakce, což je hozená rukavice architektuře; její meziprostor se díky tanci Piny Bausch ve filmu Wima Wenderse stal na krátkou dobu tou nejzajímavější experimentální scénou. Doufám, že se některé soutěžní návrhy stanou i výzvou pro místní divadelníky, aby nesetrvali jen u Prodanky, ze které se točí hlava. Miroslav Cikán, vedoucí ateliéru Cikán-Buš, Ústav památkové péče (k tématu na s. 6 7, 10 11)

9 lukáš grasse LAB: Očima doktorandů 1/ Zaujala vás některá z myšlenek v poslední Alfě? 2/ Ve které fázi vaší práce se nacházíte? Překvapila vás během zpracování tématu některá skutečnost či idea? 3/ uzavření doktorandského studia a získání titulu bude znamenat ve výsledku dosažení expertní úrovně s potenciálem jistého kritického vhledu. Jak s touto nově nabytou akademickou kvalitou hodláte (profesně) nakládat? Lukáš Grasse 1/ Určitě článek o úspěchu týmu ČVUT na Solar Decathlonu Mimo zpracování aktuálního tématu z oblasti energeticky soběstačných budov mne na projektu zaujala především prezentace mezioborové spolupráce, na niž je architektonická tvorba v praxi založena a student se s ní během ateliérové výuky příliš nesetkává. Další klíčový moment vidím v přenesení starosti o projekt na samotné studenty, čímž celý proces získává reálnější proporce. V neposlední řadě se těším na realizaci domu na půdě školy. 2/ Doktorský program studuji prvním rokem a titul mé dizertační práce je Role urbanistické vize, ideálního plánu ve stavbě měst. Jedná se o téma velice obsáhlé a vyjadřuje se v podstatě k celé historii plánování a realizování lidských sídel. Doposud jsem se věnoval jeho zužování a zaměření na několik úběžníků, ke kterým bych dále rád směřoval. Proces zužování jsem ještě neukončil a ponechávám si k vyhledávání materiálů pozadí celého tématu. Předpokladem studia jednotlivých konceptů města je sběr a systematizace jejich plánů a také dohledávání dobových souvislostí a podmínek, které ovlivnily jejich vznik. S tím samozřejmě souvisí sestavování tematické knihovny. Mnoho autorů (i z oborů mimo urbanismus) se exkurzu do problematiky ideálních plánů dotýká, ale jen pro malou část z nich se stává prioritním tématem. Na druhou stranu je pro zkoumání plánů sídel relevantní většina urbanistické literatury. Souběžně se sběrem a systematizací modelů měst se zaměřuji na identifikaci klíčových prvků jednotlivých koncepcí a na hledání ekvivalentů těchto prvků v dostupných realizacích konkrétních konceptů na jejich dobovém společensko-kulturním pozadí a zkoumám, zda a proč se tyto klíčové prvky opakují. Téma urbanistické vize sídla, resp. dlouhodobé koncepce rozvoje je v současnosti velmi aktuální jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. Bohužel je zpracováváno převážně na teoretické a akademické bázi v rámci ateliérových projektů nebo soutěžních studií. K praktické poptávce tohoto nástroje jako zastřešujícího rámce pro městské plánování zatím příliš nedochází. Jednou z reakcí na tuto architekty a urbanisty vnímanou potřebu jsou ideové urbanistické soutěže na územní plány, jež dávají dobrý prostor k vytvoření právě takového koncepčního rámce dříve, než do něj vstoupí jednotlivé, vzájemně často nesouvisející, požadavky na využívání území, vedoucí k jeho rozmělňování. Odbornou diskusi například ve formě soutěže vidím jako jedinou možnou platformu pro stanovení nosné koncepce sídla. Společně s kolegy z doktorského studia jsme se zabývali sestavením přihlášky do Studentské grantové soutěže s pracovním názvem Ideální plán prostředkem vize města a rovněž konzultací záměru a předmětu grantu s naším školitelem. Téma vychází z absence ideálního plánu jakožto nástroje vedoucího k formulaci vize budoucí podoby města. Těžištěm projektu je mezioborová moderovaná diskuse o nutnosti existence urbanistické vize v územněplánovacím mechanismu (zakončená vyzvanou debatou u kulatého stolu) a také uspořádání workshopu jako platformy k vyjádření k vizi vybraných měst formou případové studie s využitím dosavadních výzkumných závěrů. O aplikaci a ověřování svých tezí se pokoušíme i prací na ideových urbanistických řešeních konkrétních sídel. 3/ Doktorské studium mi dává možnost dále intenzivně prohlubovat znalosti v oboru, a tím také napomoci k vytvoření dostatečné teoretické základny pro samotné navrhování a další výzkumnou činnost. S tím samozřejmě souvisí prezentace a předávání jednotlivých výsledků odborné veřejnosti a snaha přiblížit klíčová témata (v mém případě mimo jiné závažnost jednotné urbanistické koncepce sídla) i odborníkům jiných profesí a veřejnosti neodborné, a tím podpoření informované diskuse. D o k t o r a n d j e a b s o l v e n t e m FA Č V U T ( 2 011), a t e l i é r L á b u s. D o k t o r a n d s k á p r á c e Ro l e urbanistické vize ideální ho plánu ve stavbě měst, školitel Ing. arch. Jan Sedlák.

10 10 Hovoříme s vítězi soutěže O novou letní divadelní scénu v Českém Krumlově Eliškou Křížovou, Marií Křížovou a Janem Harciníkem Alfa: Máte v paměti nějaký nedávný zážitek z divadelního představení? E. Křížová: One man show: Cave Man Jeskynní muž. Navrací se do starých časů, aby objevoval základní rozdíly mezi mužem a ženou. A taky aby mohl porovnávat historii se současností a vždy našel určitá podobenství Docela jsme se nasmáli. Vybavíte si z představení konkrétní divadelní obraz? E. Křížová: Asi jak představoval sám sebe coby lovce v supermarketu. Pátrá, má košík, s oštěpem v ruce mezi regály s košilemi jednu uloví a má hotovo Zatímco žena je původně sběrač, takže s košíkem v ruce sbírá všechno, co by se jí mohlo hodit. Jan Harciník: Když jdu do divadla, tak spíš na klasiku. V souvislosti s Krumlovem mě asi ovlivnilo představení Bratři Karamazovi. Jde ovšem o divadlo, které je zfilmované, a to v prostředí nikoliv divadelním, ale industriálním, kdesi v polské továrně. Herci Dejvického divadla hrají pro zaměstnance, a to tak, že se i diváci stávají herci a naopak. Občas prostě nevíte, kdo je kdo. A kdyby nemělo jít o film, ale o skutečné divadlo? J. Harciník: Pak bych si asi vybavil Kupce benátského ve Stavovském divadle. A obraz jeviště skoseného směrem vzhůru A kterou krásnou zahradu byste jmenovali? M. Křížová: Asi zahradu, která patří k Villa d Este v Tivoli, je to kousek od Říma. Obsahuje spoustu zábavných prvků. Díky obrovské rozloze je tam můžete znovu a znovu objevovat, včetně třeba krásného výhledu na město Zahrada je geometrizovaná, můžete se v ní ovšem také ztratit Má spoustu fontán, soch a překvapení. J. Harciník: Jednak zámecký park ve Veltrusech, který volně prolíná s okolní krajinou zároveň tu najdete formální prvky, osové prostupy, ale také vodní elementy, a do toho jdou ještě linie cest A potom zámecký park v Berlíně u zámku Charlottenburg. Je to klasická barokní zámecká zahrada, kde jsou typické široké cesty s osami, živými ploty stříhanými do různých formací a kytkami vysázenými v přesných ornamentech. Park je zakončen jasnou linií začátku vodní plochy, a ač byl směrem k zámku ukončen, směrem do krajiny už je linie různě řekněme přírodně zalamovaná, za vodou se rozkládá přírodní, neformální park, který je formalizován malými dotyky a průhledy na osy zámku. Nestal se Berlín inspirací pro váš návrh do Krumlova? J. Harciník: Veltrusy jsem viděl až nedávno a připadal jsem si jako v Jiříkově vidění. Ale berlínský park jsem viděl skutečně v průběhu navrhování a určitě mě ovlivnil. Ještě dodám, že v úvodní fázi řekněme té analytické jsme v ateliéru spolupracovali s Bárou Fraňkovou (3. cena pozn. red.) a došli jsme ke zjištění, že zahrady z doby baroka jsou prakticky shodné, tedy v konceptu, rozměrech, osovostech a skladbách. Schönbrunn, Versailles se zásahy do volné, původní krajiny nebo vytvářením nové, romantické Absolvovali jste před samotným projektováním speciální přípravu? J. Harciník: Mimo klasické analýzy, kterým jsme věnovali v ateliéru hodně času, na mě asi nejvíce zapůsobila přednáška prof. Vlčka, která se týkala barokních zahrad. Proč a jak vznikaly, jejich organizace Principy a atmosféru popsal tak bezvadně, že mimo jiné podnítil a zesílil náš zájem spíš o krajinářské hledisko. E. Křížová: Ze stejné přednášky mě osobně, nebo nás obě, zaujala informace, že v historické části zahrady má být vždycky labyrint: jako zábava pro lidi, jako místo, kde mohou strávit určitý čas, podle toho, na jak dlouho zabloudí. M. Křížová: Mě osobně zaujal výklad o překvapeních. Tohle byla pro mě klíčová myšlenka celé přednášky. Jde samosebou o kompozici, ale současně i o umění dokázat vložit pro diváka prvek překvapení. Proto labyrint, proto dělení zahrady po určitých úsecích

11 e l i š k a a m a r i e k ř í ž o v y, j a n h a r c i n í k nebo rytmizování zahrady pro ten úžas člověka, který do zahrady vstupuje. Tady je asi ona podobnost s divadlem od slova dívati se, ale také přeneseně z indického základu soustředit se či meditovat J. Harciník: ještě jsem si vzpomněl, že tou hlavní myšlenkou ještě před absolvováním přednášky prof. Vlčka pro nás bylo setkání se správcem zahrady Ing. Olšanem přímo v Krumlově Mluvil o postupném otevírání jednotlivých prostorů zahrady. Na osu pokojů zámku navazuje krytá chodba, která jde přes střechy objektů, jde skrze ně, skrz střechu pevného barokního divadla přímo do zahrady. Dříve vedla až k fontáně. Za ní se stejně tak, jako se otevírají pokoje, otevírají jednotlivé prostory zahrady, které jsou rytmizované zahradními osami. První prostor je konírna, další prostor je u fontány, další jsou boskety stříhané ploty do různých obrazců labyrintu, následuje belárie, suchý rybník a cesta končí vodní plochou. E. Křížová: Snad bych dodala, že i my jsme využily otevírání prostorů, a to v labyrintu; nikoli ovšem rytmickým stylem, jako je tomu v zahradě. Musím zmínit, že v původní zahradě se zachoval také altánek, kolem kterého byl labyrint. A ten byl určen k tomu, aby divák mohl zabloudit i do altánku a tam se stát pozorovatelem bloudících diváků venku; jde tedy o proměnu altánku v divadelní prostor zkrátka prostor jeviště se promění do hlediště a naopak. Tuhle myšlenku jsme v našem návrhu zopakovaly. Co oceňujete u druhé první ceny? E. Křížová: Určitě vodní plochu. Krásný prvek barokních zahrad, zrcadlení jako divadelní element, ale vyhloubený kanál je také prvek dopravní Pro diváka to bude další zážitek. J. Harciník: Asi bych oceňoval hlavně práci s živými ploty a vytvoření labyrintu. A v něm překvapení a jeho využití pro divadlo, jak říká Eliška. Soutěžní výstava vyjevila i velké architektonické téma. Jeden ze soutěžících byl vyřazen, protože nevyhověl zadání. Neprojektuje mimo barokní zahradu, ale do stávající zahrady navrhuje namísto dnešní ošklivé a předimenzované točny cosi jako mobil, přesněji pojízdné čili fakticky demontovatelné hlediště Jak se díváte na tuto formu prověřování samotného zadání? E. Křížová: V zadání jde o vyčištění zahrady s cílem zastavit její ničení divadlem. A nejde jen o zahradu, jde například i o záchranu Bellarie, která dnes slouží jako divadelní zázemí. Hlediště na pneumatikách, které kolega navrhl, může ohrožovat vedle kvalit zahrady, právě i Bellarii, která by měla ukončit svou dnešní funkci skladiště. Přitom mohl svůj mobil navrhnout třeba do nové zahrady, která by vznikla mimo tuto zahradu barokní. Takto problém, na který poukazuje UNESCO, vlastně zůstává M. Křížová: Zahrada by asi mohla fungovat i s divadlem, kdyby se jednalo o malé množství diváků E. Křížová: Složitosti by ho čekaly, kdyby měl navrhnout takový mobil, který by nezanechával stopy ani v korunách pečlivě stříhaných stromů, ale ani v trávě Zkrátka aby udržel zahradu ve stavu, v jakém by měla být Jinak nápad to není špatný. J. Harciník: Samotný přístup Pavla Borůvky je podle mě správný: prostě zkusit jinou možnost. Protože obecně ne vždy musí být zadání správné. Jestli je to technicky realizovatelné a společensky přijatelné, to je pak druhá otázka. Jenže půjde-li proti zadání, nezvítězí. J. Harciník: Ano. Ale může se také stát, že přijde s mnohem lepším řešením, než které definuje samotné zadání. Trochu podobný přístup jsem si osobně vyzkoušel v nedávné soutěži na pivovar v Buštěhradě. Pak se ale může stát, že prostě nevyhrajete. Ale proč to tedy soutěžící dělá? J. Harciník: Proč to dělá? Třeba v Buštěhradě jsem si myslel, že je to tak správně. A pořád si to myslím. Děkuji za rozhovor. JH Viz též s. 6, 7 a 8 v čísle pozn. red. 11

12 pokračování ze s s velkou pozorností k otázkám architektonického dědictví. Na konferenci bylo možné sledovat jistou polarizaci mezi stoupenci low-tech architektury, inspirované postupy vernakulárních tradic jednotlivých regionů, a zastánci high-tech přístupu, tj. využití současných technologií. Příspěvky byly zahrnuty do sborníku, bohužel pouze v digitální podobě. X V levé dvoraně fakulty byla počátkem dubna instalována výstava výsledků loňského workshopu, jehož předmětem byla revitalizace fotbalového stadionu Bohemians v Praze ve Vršovicích. Účastnila se ho řada českých i zahraničních studentů a lektorů. Garantem byl prof. Arnošt Navrátil. X Ve fakultní posluchárně Gočár v rámci konference a výstavy Pražská nádraží ne/ využitá, která se konala na pražské radnici počátkem letošního března, uspořádala Galerie Jaroslava Fragnera spolu s Výzkumným centrem průmysového dědictví FA ČVUT a občanským sdružením Tady není developerovo dvě přednášky evropských urbanistů: Jeroena Dirckxe (KCAP Architects and Planners) Projekty na pomezí architektury a urbanismu a Vanessy Miriam Carlowové (COBE) 100 %. X Dílnu Design Thinking Bootcamp II vedla v březnu pro studenty průmyslového designu na FA ČVUT opět Dominika Nell Applová. Účastníci první tři dny pracovali na řešení osobního designérského problému. Během závěrečných dvou dní ve vylosovaném pořadí prezentovali své práce. Významnou součástí úspěšného absolvování workshopu byla nejen kvalita výsledného návrhu, ale i individuální prezentace na jeho konci. (Materiál: arch hnědé vlnité /šedé lepenky o minimálních rozměrech cm.) X V rámci filmového cyklu prezentoval Ústav urbanismu v polovině března zpodobení evropských metropolí Berlín-Paříž-Řím ve filmu. The Belly of an Architect / Architektovo břicho (Velká Británie / Itálie, 1987), režie Peter Greenaway; dále film Roma / Řím (Itálie / Francie, 1972), režie: Federico Felini, Německo v roce nula / Germania anno zero (Itálie, 1948), režie: Roberto Rossellini a Berlín: Symfonie velkoměsta / Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (Německo, 1927), režie: Walter Ruttmann. Worskhopy, konference, přednášky X Týden vědy a výzkumu studentů doktorského studijního programu. Studenti 1. a 2. ročníku budou veřejně prezentovat výsledky své roční vědecké práce v rámci přípravy své doktorské disertační práce. FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Ve dnech Program: Výstava posterů studentů 1. a 2. ročníku DSP FA ČVUT, dvorana s kruhovým schodištěm, pondělí , 9.00 h. pátek , h. Vernisáž: střední dvorana, pondělí v h. Derniéra: střední dvorana s kruhovým schodištěm, pátek v h. X Workshop II 2012 studentů 2. ročníku DSP FA ČVUT, Aula Gočár, pondělí v h. X Workshop I 2012 studentů 1. ročníku DSP FA ČVUT, Aula Gočár, pátek v h. generální partner ALFA bulletin Fakulty architektury ČVUT / Vydává: vedení FA ČVUT / Ročník 6 / Vychází 10 ročně / MK ČR E / Redakce: Jiří Horský / Layout: Tomáš Legner; s. 6 7: redakce / Jazyková redakce: Eva Lorencová / Snímky, není-li uvedeno jinak: archivy autorů / DTP: Irena Holičová / Tisk: Ottova tiskárna, spol. s r. o. / Kontakt: redakce bulletinu Alfa, č. 811, Thákurova 9, Praha 6, tel.: /

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU 1 CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU ROZHOVOR 25 S BARBOROU ŠKORPILOVOU O DESIGNU A INTERIÉRECH PŘIPRAVIL MICHAL JANATA Do jaké míry jste při designování interiéru vázána širším prostorovým kontextem? Záleží

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ Vysoké učení technické v Brně (VUT), jakožto jedna z největších vysokých škol v České republice, každoročně produkuje velké množství elektronických dokumentů, které

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny. Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků

Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny. Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků O Nadaci Proměny Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Cesta k inkluzi Od segregace k pozitivní diverzitě žáků ve školství 1. Semináře Obsah 2. Podpora škol 3. Evaluace 4. Zahraniční stáže 5. Kontakt

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU. Ideový návrh

PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU. Ideový návrh PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU Ideový návrh PAMÁTNÍK JAKO VZPOMÍNKA NA VŠECHNY OBĚTI. Neschopnost pochopit utrpení druhých umožňuje pokračování utrpení. SITUACE Urbanistické řešení

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více