TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET"

Transkript

1 B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 211

2 Vážení obchodní přátelé, v rámci našeho sledování realitního trhu si Vám dovolujeme nabídnout naši nejnovější zprávu o stavu trhu rezidenčních realit na území hlavního města Prahy v roce 211. Doufáme, že pro Vás bude tato publikace přínosná a poskytne Vám pro Vás zajímavé informace. 1 MAKROEKONOMICKÁ SITUACE Dear business partners, as a part of our real estate market monitoring we would like to offer you our latest report on the state of the residential real estate market in the capital city of Prague in the first half of 211. We hope that you will benefit from this publication and that it will provide you with interesting information. MACROECONOMIC SITUATION % ,3 6,8 6,1 Vývoj HDP GDP 2,5 2,2 1,7, 1,9-4, *213* * předpoklad ČNB *forecast of CNB Zdroj: ČSÚ Source: CZSO Vývoj inflace % CPI 7, 6,3 6, 5, 4, 2,8 2,8 3, 2,5 1,9 1,9 2, 1,5 1, 1,, * Zdroj: ČSÚ Source: CZSO Czech Republic Výkon české ekonomiky v roce 211 vzrostl o 1,7 %, příčemž v průběhu roku přitom postupně ztrácel na tempu. Ve 4. čtvrtletí vzrostl o,5 %. Podle ČNB by Česká ekonomika stoupla odhadem o 2,3 %, ale musela přistoupit k značným úsporám. Letos je očekávána stagnaci a bez dalších vládních opatření poroste HDP o,4 %. S oživením zahraniční poptávky v roce 213 je očekáván růst české ekonomiky o 2,3 %. 1.1 INFLACE Ke konci roku, měsíci listopadu, prolomil index meziročně hranici 2 %, na 2,5 %. Důvodem je zvýšení cen potravin a nealkolových nápojů. V průběhu roku hladina kolísala okolo hodnoty 1,8 %. Oproti roku 21 došlo k nárůstu čistého nájemného o 4,6 %, regulované nájemné zaznamenalo růst o 11,8 % a tržní nájemné také vzrostlo o 1,5 %. Při meziročním srovnání došlo v prosinci 211 k růstu cen zboží o 3, % a nárůstu cen služeb o 1,7 %. The Czech economy in 211 grew by 1,7, while gradually losing during the second half of the year momentum. In the 4th quarter economy grew only by,5 %. According to CNB, Czech economy would have grown by an estimated 2,3 %, but had to proceed to substantial savings. It is expected this year, that without further government measures, GDP will grow by,4 %. In 213 there is estimated a grow by 2,3 %, due to recovery of external demand. INFLATION At the end of the year CPI index broke though the level of 2 % and reached 2,5 %. The main reason is the increase of food and beverages prices. During the year CPI fluctuated around the value of 1,8 %. Compared to 21, there was an 4,6 % increase in net rents, regulated rents rose by 11,8 % and market rents by 1,5 %. In y-o-y comparison in December 211 there was an increase in prices of goods by 3, % and prices of Strana 2 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

3 Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen evropské 27 podle Eurostatu byl 2,8 %. Nejvíce rostly ceny na Slovensku a nejméně ve Švédsku. services by 1,7 %. Based on Eurostat, HCPI within EU27 reached 2,8 %. The highest increase of prices was in Slovakia and smallest growth was in Sweden. 1.2 KURZY MĚN V prvním pololetí si koruna udržovala stabilní pozici vůči euru i americkému dolaru. V druhém pololetí však došlo k výraznému oslabení koruny a to až na 25,52 Kč / resp. 19,37 Kč / USD v prosinci 211. Celoroční průměrné kurzy dosáhly hodnoty 24,59 Kč / resp. 17,7 Kč / USD. EXCHANGE RATES In the first half of the year CZK remained in stable position against the Euro and U.S. dollar. There was a significant weakening of CZK in the second half, up to CZK / respectively CZK / USD in December 211. Annual average rates reached CZK / respectively CZK / USD. Kč 35, 3, 25, 2, 15, 1, 29,92 23,96 Vývoj kurzu USD a EUR USD / CZK and EUR / CZK ,43 28, 22,6 2,29 24,82 17,7 26,55 25,37 19,6 19,1 24,59 17, % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 3,43 8,93 2,94 8,8 Nezaměstnanost Unemployment 2,43 6,57 2,9 5,43 3,3 8,13 9,2 3,97 4,1 8, Zdroj/Source: ČNB EURO USD Praha / Prague Zdroj / Source: MPSV Česká Republika / Czech Republic 1.3 NEZAMĚSTNANOST UNEMPLOYMENT Míra registrované nezaměstnanosti v prosinci loňského roku stoupla o 7,5 %. na 8,6 %. Průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok pak dosáhla úrovně 8,53 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 21 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 25,1 tis. osob. Podle údajů z Eurostatu dosáhla nezaměstnanost v EU27 9,9 %. Česká republika se se svojí hodnotou drží na šestém místě, pro srovnání je na tom nejlépe The registered unemployment rate in December of 211 increased by.1%. to 8.1%. The average annual unemployment rate reached 8.9%. Compared with 4th quarter of 21 the total number of unemployed decreased by 25,1 thousand. According to Eurostat data, unemployment reached 9,9 % in EU27. With its unemployment rate the Czech republic holds 6th position in EU. For comparison, on Strana 3 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

4 Rakousko s 4,1 % a nejhůře Španělsko s 22,9 %. Počet uchazečů o zaměstnání se v prosinci na celorepublikové úrovni přehoupl přes půlmilionovou hranici na V hlavním městě Praha zůstává již tradičně nejnižsí míra nezaměstanosti. V rámci celoročního průměru dosáhla úrovně 4, %. 1.4 PRŮMĚRNÉ MZDY Dle údajů Českého statistického úřadu došlo v 4.čtvrtletí 211 k růstu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy oproti stejnému období předchozího roku o 2, %. Reálně však poklesla o 4,4 %, v podnikatelské sféře pak reálná průměrná nominální mzda poklesla o,3 % a v nepodnikatelské o,8 %. V roce 211 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,2 %. the first place is Austria with 4,1 % and Spain is the last with the highest unemloyment rate of 22,9 %. On national level the number of job seekers in December exceted half a milion to the value The capital city of Prague had traditionally the lowest rate of unemployment. The semi-annual average reached 4. %. AVERAGE WAGES According to the Czech Statistical Office there was the growth of gross nominal average monthly wages in the 4 th quarter of 211 over the same period of the previous year by 2, %. The real decrease was by 4,4 %, in the bussines sector the real nominal wage droped by,3 % and,8 % in non-business sector. In 211 the average monthly gross nominal wage reached CZK, which represents an annual increase of 2,2 %. Nepodnikatelská sféra Non-business sphere Podnikatelská sféra Business sphere ČR celkem CR total ,82 13,329 11,941 12,194 Podnikatelská sféra Business sphere Průměrné mzdy Average wage Nepodnikatelská sféra Non-business sphere ČR celkem CR total Strana 4 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

5 FINANCOVÁNÍ 2.1 PRŮMĚRNÁ ÚROKOVÁ SAZBA Rychlost poklesu průměrných úrokových sazeb hypoték se počátkem roku 211 výrazně zpomalila, a v období únor až duben 211 jsme dokonce byli svědky mírného nárůstu sazeb hypotečních úvěrů. Ale v druhé polovině roku, a to především od srpna, úrokové míry klesali, a v prosinci se dosáhli hodnoty 3,56 %. Tím pokračuje trend růstu objemu hypotečního financování a především trend poklesu ceny tohoto druhu financování. Banky však i nadále zachovávají zvýšenou opatrnost z hlediska hodnocení bonity klientů i oceňování nemovitostí. FINANCING AVERAGE INTEREST RATES The rate of average mortgage interest rates decline slowed down considerably at the beginning of 211, from February up to April 211 we have even witnessed a slight increase in average mortgage rates. In the second half of 211, particularly since August, interest rates declined and in December reached 3,56 %. The increasing trend of mortgage financing continues and especially continues declining trend of this type of financing cost. Banks, however, continue to maintain caution in terms of rating the credibility of clients and real estate valuation. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Průměrné sazby hypoték Average mortgage interest rates Zdroj/Source: OBJEM POSKYTNUTÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Po propadu hypotečního financování z let 28 a zvláště pak 29 a 21 došlo v roce 211 k výraznému oživení na hypotečním trhu. Za leden až prosinec letošního roku bylo poskytnuto úvěrů v celkovém objemu 119,1 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o 4 %. Největší nárůst byl v první polovině roku, kdy objem nových dosáhl třetího největšího objemu od roku 21, VOLUME OF MORTGAGE LOANS In 211 there was a significant recovery in the mortgage market which followed after the collapse of mortgage financing in the years 28 and especially 29 and 21. There were mortgage loans, totaling 119,1 billion crowns granted annualy. This represents an y-o-y increase of 4 %. The volume of new mortgage loans for 1st half of the year reached the third largest volume since 21, the leadership maintains the first half of Strana 5 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

6 prvenství si i na dále udržuje první pololetí roku 27 s hypotečními úvěry ve výši 74,5 miliardami korun. 27 when mortgage loans of 74.5 billion crowns were granted. Za hlavní důvody tohoto nárůstu lze považovat: 1.) setrvalý pokles průměrných úrokových sazeb hypoték, které již dosahují úrovně z konce prvního pololetí ) Odeznívající obavy vyvolané hospodářskou krizí 3.) Plánované zvýšení sazby DPH motivující k včasnému pořízení nemovitostí The main reasons for this increase can be considered: 1) A steady decline in average interest rates of mortgages, which already reached the level of the end of first half of 26. 2) Diminishing fears caused by economic crisis 3) The planned VAT rate increase incentives for timely purchase of real estate. Úvěry ze stavebního spoření (Loans provided by building societies) Hypoteční úvěry (Mortage loans) Úvěry ze stavebního spoření (Loans provided by building societies) Objem poskytnutých úvěrů (Volume of loans) ,6 72,5 73,6 65,7 57, ,8 14, ,9 84,8 119,1 Hypoteční úvěry (Mortage loans) Rostoucí objemy hypotečních úvěrů také napovídají o roustoucí poptávce po bytech, a upřednostňování hypotečního financování před jinými formami úvěrování. Klesající úrokové sazby hypoték (především úrokové sazby hypotéky s tříletou fixací již dosáhly úrovně hypoték s fixací pětiletou) pozitivně působí jako výrazný motivační faktor pro tento způsob pořízení nemovitosti. Increasing volumes of mortgage loans also suggest a growing demand for apartments and mortgage financing preference over other forms of financing. Declining mortgage rates (primarily interest rate mortgage with a three-year fixation already reached the level of mortgages fixed for five years) have a significant positive effect as a motivating factor for this method of acquiring property. Strana 6 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

7 2.3 OBJEM POSKYTNUTÝCH ÚVĚRŮ STAVEBNÍMI SPOŘITELNAMI Na rozdíl od pozitivního vývoje objemu a počtu poskytnutých hypotečních úvěrů, stavební spořitelny poskytly, dle jimy publikovaných údajů, během roku 211 úvěry pouze za 47 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje pokles o 17,5 procent. Největší propad v objemu poskytnutých úvěrů uvádí stavební spořitelna Wüstenrot (- 58 %). Pokles se netýká pouze objemu poskytnutých úvěrů, ale také počtu uzavřených smluv, v tomto případě udávají všechny stavební spořitelny pokles počtu uzavřených smluv a to z úvěrových mluv uzavřených v roce 21 na uzavřených ke konci roku 211, tedy o téměř 24 %. VOLUME OF LOANS PROVIDED BY BUILDING SOCIETIES In contrast to the positive trend of the volume and number of mortgages, loans provided by building societies, according to published data, during 211 reached only 47 billion CZK, which is 17,5 percent y-o-y decrease. The largest drop in the volume of loans reports Wüstenrot building society (- 58%). The decline does not affect only the volume of loans but also the number of concluded contracts, in this case all building societies report decrease in the number of loan contracts from contracts in 21 to in 211, a decrease of nearly 24 % y-o-y. Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv v roce 211 Amount of loans and no. of new contracts in 211 Spořitelna Nové smlouvy 211 Cílová částka 211 (v mil. Kč) Nové smlouvy 21 Cílová částka 21 (v mil. Kč) Počet poskytnutých úvěrů 211 Počet poskytnutých úvěrů 21 Building society New contracts 211 Target amount 211 (mil. CZK) New contracts 21 Target amount 21 (mil. CZK) No. of loans granted 211 No. of loans granted 211 ČMSS 283, , , ,757 53,513 SSČS 123,5 25, , ,867 19,954 Modrá pyramida 93,865 25,8 154, ,244 13,91 Raiffeisen 116,8 29, , ,177 17,928 Wüstenrot 69,21 2,714 71, CELKEM 685, ,677 96, , Zdroj / Source: Stavební spořitelny (Building societies) Strana 7 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

8 Objem poskytnutých úvěrů za rok 211 Volume of loans provided in 211 Spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) meziroční změna (v %) Building society volume of loans (mil. CZK) y-o-y change (%) ČMSS 27,19 -,5% SSČS % Modrá pyramida % Raiffeisen % Wüstenrot % CELKEM 48,56-17,5% Zdroj / Source: Stavební spořitelny 3 REZIDENČNÍ VÝSTAVBA RESIDENTIAL CONSTRUCTION 3.1 OBJEM STAVEBNÍCH POVOLENÍ Na území hlavního města Praha bylo v roce 211 vydáno celkem stavebních povolení. Z tohoto množství pak bylo 357 určeno pro výstavbu nových bytových budov. Při meziročním srovnání lze, i přes pokles celkového počtu vydaných stavebních povolení, konstatovat narůstající počet stavebních povolení pro novou bytovou výstavbu. Tento fakt vypovídá o postupném oživování rezidenční výstavby na území hlavního města. VOLUME OF BUILDING PERMITS In 211 there was a total of building permits for residential buildings granted in the capital city of Prague. 357 were building permits for a new construction of residential buildings. Despite the decrease in the total number of issued building permits, there is growing number of building permits for new residential construction in y-o-y comparison. This fact supports the trend of the gradual recovery in residential construction in the capital city Nová výstavba (New construction) Ostatní (Other) Index Ostatní (Other) Nová výstavba (New construction) Index Strana 8 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

9 V celorepublikovém kontextu lze hovořit o mírném nárůstu jak celkového objemu vydaných stavebních povolení na bytové budovy, tak o nárůstu počtu vydaných stavebních povolení na novou výstavbu. Celkově jsme svědky pokračujícího oživování nové rezidenční výstavby, a to jak v Praze, tak v regionech. In a nationwide context we can talk about increase of the overall volume of granted building permits for residential buildings, so the increase in the number of building permits for new constructions. In terms of the number of building permits in 211 we witnessed the continued increase of new residential construction, both in Prague and in the regions as well Nová výstavba (New construction) Ostatní (Other) Index Ostatní (Other) Nová výstavba (New construction) Index V porovnání s rokem 21 došlo k nárůstu nejen počtu vydaných stavebních povolení, ale také k nárůstu jejich odhadované hodnoty, a to jak na území hlavního města, tak v celorepublikovém průměru. Compared with the first half of 21 both in the number of building permits and also the estimated value of building permits have increased, both in the capital city of Prague and as in the national average Nová výstavba (New construction) Ostatní (Other) Index Ostatní (Other) Nová výstavba Index (New construction) Strana 9 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

10 Nárůst odhadované hodnoty stavebních povolení je však, především v Praze, ovlivněn hodnotou stavebních povolení vydaných k jiným účelům než nová rezidenční výstavba. Hodnota stavebních povolení pro novou výstavbu na území Prahy, při meziročním srovnání, stoupla o 11,4 %, hodnota ostatních stavebních povolení pro bytové domy také vzrostla meziročně o 5,5 %. V celorepublikovém pohledu je odhadovaná hodnota stavebních povolení pro novou výstavbu milionů korun a meziročně tak vzostla o přibližně 4,3 %. The increase in the estimated value of building permits is mainly in Prague influenced by the value of building permits issued for other purposes than new residential construction. In fact value of new construction building permits in Prague in y-o-y comparison decreased by 11,45 %, the value of other building permits for residential buildings on the contrary increased by 5,5 %. The new housing situation is better in a nationwide perspective. Estimated value of building permits for new construction reached million CZK and increased year-to-year by approximately 4,3 % Nová výstavba (New construction) Ostatní (Other) Index Ostatní (Other) Nová výstavba Index (New construction) ZAHÁJENÉ BYTY Pozitivní trend vývoje trhu s rezidenčními nemovitostmi z první poloviny roku se v druhém pololetí zpomalil. V Praze došlo k mírnému poklesu počtu nově zahájených bytů o 1,9 %, na prosincovou hodnotu bytů. Objem nové výstavby zdaleka nedosahuje hodnot z let 26 nebo 28. V roce 211 byla v Česku zahájena výstavba bytů, to znamená meziroční pokles o 2,1 %, a dokonce nejnižší výsledek od roku STARTED RESIDENTIAL CONSTRUCTION The positive trend in residential from the 1th half of 211 slowed down in the second half of the year. There was a decrease of volume of new residential constructions by 1,9 %, in December there were new constructions of apartments. This volume of new constructions is far below the values from the years 26 or 28. In 211 construction of apartments was started, that means a y-o-y decrease of 2,1 %, even the lowest result since Strana 1 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

11 Rekonstrukce (Reconstruction) Nová výstavba (New construction) Počty zahájených bytů Praha No. of newly started apartment constructions - Prague Index 1 99,8 86,4 84, 5,3 95, Nová výstavba Rekonstrukce Index (New construction) (Reconstruction) Obdobný trend se projevuje i v celorepublikovém měřítku, z hlediska nové výstavby došlo celoročně k mírnému poklesu, kompenzován je však vyšším podílem rekonstrukcí starších budov. Výsledný trend tedy potvrzuje pokračující oživení rezidenční výstavby, byť zejména v odlišném zastoupení rekonstrukcí k nové výstavbě. A similar trend is reflected in a nationwide scale, in terms of new constructions there was annualy a slight decline. It is however compensated by a higher proportion of renovated older buildings. The resulting trend also confirms the ongoing recovery in residential construction, albeit in a different proportion of reconstructions to new constructions Rekonstrukce (Reconstruction) Nová výstavba (New construction) Počty zahájených bytů ČR Volume of newly started apartment constructions - CR Index 1 1,1 99,4 85,7 75,4 97,9 Nová výstavba Rekonstrukce Index (New construction) (Reconstruction) V rámci celého roku jsme byli svědky postupného oživování celého rezidenčního odvětví a to jak na poli nabídky fincování tak v případě zvýšení tempa nové výstavby. Objem nové výstavby rostl pomaleji než Throughout the first half of the year we have witnessed a gradual recovery in the residential sector, both in the field of loans and mortgages offer and increase in the pace of new construction. The volume of new Strana 11 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

12 poptávka vyjádřená nárůstem objemu poskytnutého hypotečního financování, avšak i tak jde o důkaz postupného oživení rezidenčního developmentu. 3.3 DOKONČENÉ BYTY Na území hlavního města Praha bylo do konce roku 211 dokončeno 3 48 nových bytů. Jde o výrazný meziroční propad způsobený především nízkým množstvím bytů zahájených v předchozích dvou letech. Vzniká tím postupně se zvětšující disproporce mezi rostoucí poptávkou a nabídkou, která mírně zaostává právě díky výpadku nové výstavby z let 29 a 21. Loni bylo dokončeno nejvíce čtyř a pětipokojových bytů, které tvořili přes poloviny celkové výstavby, garsoniéry a jednopokojové byty nedosahují ani 11-ti procent z celkového počtu dokončených bytů. Na trhu nicméně zůstává zásoba již dokončených, avšak neprodaných bytů z developerských projektů. Dle informací publikovaných developerskou společností Trigema se objem volných, nabízených bytů v Praze pohybuje nad 6-ti tisíci a má tendenci klesat. Počet dlouhodobě neprodaných, dokončených bytů dosahuje počtu 2 6 jednotek. Dle stejného zdroje došlo loňský rok ke snížení počtu volných bytů v developerských projektech o přibližně 2 jednotek. Do jaké míry jsou především dlouhodobě neprodané byty, za stávajícího stavu poptávky a při jejich cenové hladině, prodejné zůstává otázkou. construction grew slowly than demand represented by growth of volume of provided mortgage financing but even so it is the evidence of a gradual recovery in residential development. COMPLETED APARTMENTS In the capital city of Prague 3 48 new dwellings were completed in the first half of 211. This is a significant decrease caused primarily by a low number of apartments started in the previous two years. This situation creates gradually increasing gap between growing demand and supply which slightly stays behind thanks to the decrease of new construction in the years 29 and 21. More than a half of total completed dwellings last year, comprise four- and five-bedroom apartments, studios and one-bedroom apartments are below 11 percent of total completed dwellings. Many already completed but unsold apartments from development projects however remain at the market. According to information published by developer Trigema there is more than 6 free, unsold apartments in Prague and the value tends to decrease. Number of long unsold, completed dwellings reached in the first half of 26 units. According the same source there was an annual decrease in the number of available apartments in development projects by approximately 2 units. It remains question to what extent are primarily long-term unsold apartments, in the current state of demand and their price level, marketable. Strana 12 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

13 Dokončené byty Praha Completed apartmets -Prague Hl. m. Praha Index 1 67,2 116,9 83,2 56, Hl. m. Praha Index Obdobný trend platí i pro Českou republiku jako celek, i když v celorepublikovém průměru je meziroční pokles počtu dokončených bytů mírnější než v případě Prahy. Je to způsobeno především nižším propadem nově zahájených staveb v roce 21, než tomu bylo v případě Prahy. A similar trend applies for the Czech Republic as a whole, although the nationwide average decline in the number of completed apartments is milder than in the case of Prague. This is mainly due to lower drop in new constructions started in 21 than it was in the case of Prague Dokončené byty ČR Completed apartments - CR Česká republika/czech Republic Index 1 92,2 1,2 94,7 78, Česká republika/czech Republic Index S poklesem dokončených bytů v rámci ČR se meziročně snížila hodnota nově dokončených m 2 v republice, a to téměř o 8 m 2. Tato skutečnost je způsobena především nárůstem počtu dodávek větších bytů. Despite the decrease in the total number of apartments completed in the CR there were new apartments delivered to the market with a total area of 8 square meters higher than the same period of 21. This is mainly due to increase in supply of larger apartments. Strana 13 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

14 Změnou dokončených staveb (Modifications to completed buildings) Novou výstavbou (New constructions) Dokončeno m 2 v ČR Completed sq.m. in CR Index 1 1,9 85,2 8,4 97, Novou výstavbou (New constructions) Změnou dokončených staveb (Modifications to completed buildings) Index Postupný nárůst počtu dokončených bytů očekáváme zvláště v roce 212. Pro stejné období však očekáváme výrazný pokles poptávky po nových bytech díky navyšování sazby DPH, které dle našich očekávání povede ke snížení poptávky po dobu minimálně jednoho roku. We expect the gradual increase in the number of completed apartments in 212. However for the same period we expect a significant decline in demand for new apartments due to increases of VAT rates which will according to our expectations lead to a reduction in demand for at least one year. Strana 14 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

15 CENY Od ledna do prosince roku 211 nabídkové ceny bytů v Česku klesly o 3,5 %. V Praze se snížili o 3,9 % a mimo hlavní město pak o 3,2 %. Je nutno zdůraznit, že v průběhu celého roku pokračoval trend poklesu nabídkových cen bytů jež trvá již od konce roku 28. Ceny v celorepublikovém průměru od konce roku 28 o 16,2 %, v Praze o 16 % a mimo území hlavního města o 17,1 %. PRICES The offering prices in CR annualy dropped by 3,5 %. In Prague they decreased by 3,9 % and outside the capital by 3,2 %. The downward trend in offering prices of apartments that has lasted since the end of 28 continued throughout the whole year 211. As a result of this trend average offering prices decreased in the national average by 16,2 % in Prague by 16 % and outside the capital by 17,1 % since the end of 28. Vývoj nabídkových cen bytů Offering prices of apartments (index, předchozí období / previous term = 1) 11, 15, 1, 95, 9, 85, 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ČR Czech republic ČR bez Prahy CR out of Prague Praha Prague V případě nabídkových cen je třeba respektovat skutečnost, že nabídkové a realizační ceny se mohou značně lišit. Z naší zkušenosti vyplývá, že rozdíl se může pohybovat až do výše 1 %. Tato skutečnost je především často dána snahou developerů o prodej již postavených bytů a to i za cenu, která je nižší než původní, ceníková cena. In case of offering prices it is necessary to respect the fact that offering and the final price can vary considerably. Our experience shows that the difference can range up to 1%. This is primarily due to the sale effort of developers who try to sell already built apartments at even a price that is lower than the original offering price. Strana 15 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

16 5 VÝHLED NA ROK 212 OUTLOOK FOR VYJÁDŘENÍ EK K ČERPÁNÍ PODPORY Do konce první poloviny roku 212 by se měla Evropská Komise vyjádřit k podmínkám podpory bydlení. Jedná se o poskytování úvěrů a záruk na rozvoj bydlení v maximální výši. Žadatelé by mohli po dobu tří let čerpat podporu ve výši 5 mil Kč. 5.2 OČEKÁVANÁ STABILIZACE CEN V následujícím roce očekáváme stagnaci cen bytů. Vývoj se bude odvíjet od stavu české i zahraničních ekonomických ukazatelů. Výše uvedené údaje o rozestavěných bytech napovídají na budoucí převišující nabídku nad poptávkou. Zlepšení situace by mohlo pomoci větší podpora hypoték ze strany bank a získání důvěry veřejnosti. Jako vhodný investiční nástroj se stále jeví pozemky, které pokračují ve stabilním růstu. Ceny bytů mohou klesat především v hůře dostupnýc, nedostatečně sociálně vybavených lokalitách a u starších bytů. EC COMMENTS FOR SUPPORT IMPLEMENTATION The European Commision should exprees on supporting conditions for housing until the first half of 212. Considered is the maximum of provided loans and guarantees for housing development. Applicants should be able to draw an amount of 5 million CZK in a period of 3 years. EXPECTED PRICE STABILIZATION We expect stagnation of dwelling prices during the next year. The development will depend on the state of Czech and international economic indicators. The above given data about apartments under construction outline the future excessing supply over demand. The situation could be improved by support of larger mortrages from banks and gaining public confidence. The land seems to be a proper investment tool, which continue in a steadily growth. Housing prices may decrease in localities with not as good transport connection, weaker socialy equipped areas and older dwellings. 6 ZÁVĚR Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé, a že Vám výše uvedená zpráva přinesla informace, které jste hledali. V případě, jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše oddělení průzkumu trhu, rádi Vaše dotazy zodpovíme. CONCLUSION The information in this report is of general in nature, in case of your interest we will prepare a report focusing on the market segment of your choice. We believe that our reported information is true and that this report brought you the information you were looking for. If you have any questions do not hesitate to contact our market research, we will gladly answer your questions. Strana 16 z 17 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/131, 11 Praha 1, T: , F: , E:

17 PROFESSIONALS s.r.o. V CELNICI 4/131, 11 PRAGUE 1 T: , E: Členem: American Chamber of Commerce Czech Association of Real Estate Agencies

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 2012 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ZPRÁVA O STAVU TRHU 1. POLOLETÍ 212 PRAGUE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 212 Vážení obchodní přátelé, Dear business friends,

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q3 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,5% míra inflace / inflation rate +0,3% cena stavebních prací / price of

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 21 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 21 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT

PRAGUE RESIDENTIAL REPORT PRAGUE RESIDENTIAL REPORT Q2 / 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ČR / BASIC DATA - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,4% míra inflace / inflation rate +0,5% cena stavebních prací / price of

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 3Q 2012 Vážení obchodní přátelé, Dear

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q1 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +3,9% míra inflace / inflation rate +0,4% cena stavebních prací / price of

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY

PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY RESEARCH PRAŽSKÝ TRH S KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY 13/H1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí roku 2013 Porovnání výsledků obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v 1. pololetí let 2013 a 2012 Vývoz Export

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a Kursová politika v ČR 9. léta 1. Volba fixního kursu Comparison of inflation development with and without currency anchor a Stabilization by means of exchange rate anchor Country Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Czechoslovakia

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize UEFA Euro 2016 10/6 10/7/2016 Basic information term: 10/6 10/7/2016 country: France venues: Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint- Denis, Saint-Etienne, Toulouse mascot: Super Victor

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Podpora ekonomické diplomacie

Podpora ekonomické diplomacie CZECH CHAMBER OF COMMERCE www.komora.cz Podpora ekonomické diplomacie Vladimír Dlouhý, prezident, Hospodářská komora ČR Konference ekonomických radů Praha, 22. června 215 GDP, 21 215, seasonally adjusted

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 17.5.2010 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010 Mezičtvrtletní hodnocení: Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 zvýšily o 0,9 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 1,0 %),

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011. Health service as a part of national economy 2011

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011. Health service as a part of national economy 2011 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2011 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Index nabídkových cen převýšil v roce 2015 vysokou úroveň z roku 2008.

Index nabídkových cen převýšil v roce 2015 vysokou úroveň z roku 2008. Index nabídkových cen převýšil v roce 1 vysokou úroveň z roku 8. 7 8 9 1 11 1 13 1 1 7 8 9 1 11 1 13 1 1 1* 17* TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 1 H1 % Graf 1: Přírůstek HDP Dle odhadu ČSÚ činila meziroční

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 3/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 20.10. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti srpnu 2012 (p.b.) Změna predikce pro rok

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Měnová politika České národní banky v období nulových úrokových sazeb. Luboš Komárek Ostrava, 18. listopadu 2014

Měnová politika České národní banky v období nulových úrokových sazeb. Luboš Komárek Ostrava, 18. listopadu 2014 Měnová politika České národní banky v období nulových úrokových sazeb Luboš Komárek Ostrava, 18. listopadu 2014 Úvod Před listopadem 2013 Česká národní banka (ČNB) používala k uvolnění měnových podmínek

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více