Position paper. Case management v práci s rodinami. Spolupráce IQ Roma servisu s dalšími odborníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Position paper. Case management v práci s rodinami. Spolupráce IQ Roma servisu s dalšími odborníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí."

Transkript

1 Position paper Case management v práci s rodinami. Spolupráce IQ Roma servisu s dalšími odborníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

2 Principy case managementu Spolupráce mezi odborníky Case management je systém koordinované spolupráce mezi odborníky a poskytovateli sociálních služeb pracujícími s ohroženou rodinou. Smyslem case managementu je nastavení jednotného postupu spolupráce odborníků, s jasnými pravidly, který povede k efektivní podpoře ohrožené rodiny ke stabilizaci její sociální situace a jejímu zplnomocňování. Cílem je rodina, která využívá své přirozené zdroje a již nepotřebuje pomoc sociálního systému či alespoň v její minimální míře. 2 Case management je jednou z profesionálních metod sociální práce, využívanou též v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Program pro rodiny IQ Roma servisu již několik let rozvíjí principy této metody v práci s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a které chtějí usilovat o udržení dítěte v rodině či jeho navrácení z ústavní výchovy zpět do rodiny. Case manager a klíčový pracovník rodiny Case manager je pracovník, který koordinuje služby okolo klienta (rodiny). V oblasti sociálně právní ochrany dětí je hlavním koordinátorem sociální pracovník OSPOD (případně kurátor pro mládež). Pracovník Programu pro rodiny IQ Roma servisu vystupuje nejčastěji v roli klíčového pracovníka klienta. Ten po dohodě s klientem (rodinou) a pracovníkem OSPOD přebírá do jisté míry práci s rodinou a sdílí s ním rovněž důležité informace o rodině.

3 S jakými rodinami nejčastěji pracovníci Programu pro rodiny pracují: > > Rodiny, které se sami obrátí na pracovníky IQ Roma servisu s prosbou o podporu Chci, abych mohla opět pečovat o Aničku, pomozte mi. > > Rodiny, kterým byla služba IQ Roma servisu nabídnuta přímo pracovníky OSPOD (či jinou institucí školou, krizovým zařízením pro děti apod.) a rodina s touto nabídkou souhlasí. Paní Alena by potřebovala pomoc s péčí o Aničku, abychom jí nemuseli odebrat. 3 > > Rodina, kterým byla služba IQ Roma servisu nařízena (dle 12 ZSPOD) Paní Aleně již bylo několikrát doporučeno využívat různé služby, které by jí mohli pomoci lépe pečovat o Aničku, ty však nevyužila, nic se nezlepšilo. Proto jsme se rozhodli službu rodinné asistence a terapie nakonec nařídit. Pracujeme jak s rodinami, které jsou motivované udělat vše proto, aby udržely své dítě v rodině, tak s rodinami, u kterých je počáteční motivace zatím pouze minimální a je nutné nejprve pomoci rodině motivaci objevit a posílit. Spolupráce s rodinou a odborníky se musí vždy přizpůsobit danému kontextu, ve kterém se pohybujeme - jinak pracujeme s rodinami, kde hrozí odebrání dítěte a nedostatky v péči si rodiče zatím neuvědomují, jinak s rodinami, kterým již bylo dítě z rodiny odebráno a až nyní jsou rodiče odhodlaní udělat vše proto, aby své dítě získali zpět.

4 S čím se ve spolupráci s rodinou a odborníky setkáváme a proč jsme se rozhodli uplatňovat principy case managementu? > > Komplexnost problémů v rodině a vyšší požadavky na odbornost pracovníka při jejich řešení 4 Rodina a její členové mají různé potřeby, požadavků na zlepšení je vícero najednou, problémy v rodině jsou úzce provázané a nelze je řešit izolovaně. Kapacita a odbornost jednoho pracovníka na komplexní řešení situace v rodině nestačí. Příklad: Rodiče hospodaří s penězi tak, že jim nevystačí do další výplaty sociálních dávek a děti nemají zajištěné základní životní potřeby. Rodiče mají exekuci na dávkách a dále se zadlužují. Děti v období před výplatou dávek vždy zůstanou doma, protože rodiče nemají na svačiny. Na ubytovně jim majitel často hrozí vypnutím vody a elektriky, pokud nezaplatí včas nájemné a služby. Děti nemají na ubytovně dostatek soukromí na školní přípravu. Jiné bydlení není pro rodinu dostupné. > > Situací v rodině se zabývá více odborníků, kteří o sobě navzájem nevědí či nesdílí informace Někdy mají na rodinu stejné, někdy protichůdné požadavky. Každý odborník (instituce) má trochu jiné poslání, cíle a odpovědnosti, vychází z jiného legislativního rámce, představ o řešení, využívá různé metody práce s klientem. Příklad: Rodič se snaží komunikovat více se školou, aby se včas dozvěděl její požadavky na práci s dětmi, aby věděl, zda není v něčem problém a aby již nehrozilo, že bude mít špatný posudek v rámci dohledu OSPOD.

5 Informace o dětech se v dané internátní škole dozvídá vždy od ředitele školy, který děti rodiči na konci týdne předává. Rodič i klíčová pracovnice Programu pro rodiny nemá od ředitele školy žádné informace o tom, že by byl aktuálně v přístupu rodiče ke škole v něčem problém. Pracovnice OSPOD si v rámci pravidelného monitoringu situace dětí vyžádá zprávu od školy, aby se dozvěděla více o prospěchu a chování dětí. Ve zprávě je vyjádření třídních učitelek, že matka se školou nespolupracuje. Matka dětí se cítí ukřivděná, protože se domnívá, že udělala vše, na čem se se školou domluvila. Uplatněné principy case managementu v praxi: Uplatněné principy case managementu v praxi: pracovnice OSPOD při přeposlání zprávy ze školy klíčové pracovnici IQRS zmíní, že tato informace o rodiči se jí nelíbí. Klíčová pracovnice promluví s klientkou (matkou dětí) a zjistí její pohled na věc (klientka je zmatená, ředitel školy posledně její zájem o děti ocenil). Společně zkontaktují školu a situace se tímto vyjasní: klientka je při vyzvedávání dětí z internátní školy vždy v kontaktu pouze s ředitelem školy, který jí o chování dětí informuje, bohužel však nemá informace od třídní učitelky, se kterou je klientka v kontaktu minimálně, protože v čase vyzvedávání dětí již ve škole učitelka není. Třídní schůzky se v dané škole nerealizují. Klíčová pracovnice se s klientkou a školou domluví na novém způsobu předávání informací o dětech a informuje o výsledku jednání pracovnici OSPOD. Informace matka se školou nespolupracuje byla tedy přeložena do informace matka získávala informace o dětech doposud pouze od ředitele školy, je třeba se informovat na děti i od jejich třídních učitelek, se kterými si musí domluvit jiný termín setkání. Lze předpokládat, že původní význam věty by mohl být pochopen tak, že matka dětí nechce spolupracovat, jsou jí informace o dětech lhostejné apod. > > Pracovníci sociálně právní ochrany dětí nemají dostatečnou kapacitu pro intenzivní práci s rodinou. Současně jsou na ně kladeny vysoké nároky při rozhodování o dalším osudu dítěte. V mnohých případech nemají dostatečnou podporu pro reflexi a psychohygienu (intervize, supervize, metodiky). 5 Důsledky, ke kterým to může vést > > Chaotické a neefektivní řešení situace rodiny Instituce vedou klienta (mnohdy v dobré víře) ke krokům, které mohou být navzájem protichůdné, doporučují již dříve neúspěšné strategie, služby se dublují dochází k chaotickému řešení situace klienta, což mimo jiné klade i vyšší ekonomické nároky na práci s klientem (častější kontrolně zaměřené návštěvy u klienta, řešení opakujících se krizových situacích, umístění dítěte v ústavním zařízení. > > Opakování problémů v rodině napříč generacemi Nedostatečnou znalostí komplexní situace klienta se instituce zabývají více důsledky nikoliv příčinami problémů problémy se tak u klienta v různé míře objevují opakovaně, dochází k přenosu negativních vzorců do dalších generací, prohloubení sociálního vyloučení komunity

6 > > Tzv. nemotivovaný či nespolupracující klient Z nedostatku času, kapacity, z pocitu velké odpovědnosti uplatňují pracovníci spíše kontrolu, která sice může zabránit bezprostřednímu zhoršení situace z dlouhodobého hlediska však klienta nijak nerozvíjí, snižuje jeho důvěru ve vlastní kompetence, činí ho závislým na vnější pomoci nebo z něj dělá klienta nespolupracujícího, snižuje jeho motivaci aktivně řešit své problémy > > Vzájemná nedůvěra mezi odborníky Dochází ke vzájemnému neporozumění mezi odborníky, kteří pak spíše preferují samostatnou práci s klientem před koordinovanou spoluprací s ostatními odborníky, a tím se opět snižuje šance na vzájemné porozumění To vše má v důsledku negativní dopad na samotnou situaci rodiny, zajištění bezpečného a podnětného prostředí pro dítě v rodině a snižuje šance na sociální začlenění rodiny. Rodina získá nedůvěru vůči odborníkům, není motivována dále spolupracovat, není schopna řešit problémy sama či pro společnost přijatelným způsobem Rodina se stává klientem věčným, navždy závislým na pomoci sociálního systému 6 Jaké nástroje case managementu v práci s rodinami využíváme? 1. Společné nastavení spolupráce s rodinou a dalšími odborníky > > Práce s kontextem rodiny a její motivací Před nastavováním spolupráce s rodinou a odborníky je důležité si uvědomit nejdříve kontext, ve kterém rodina vstupuje do služby. Jiný postup spolupráce bychom měli uplatnit u rodiny, která si nedostatky v péči o dítě zatím zcela nepřipouští, jinak zaměříme komunikaci u rodiny, která si problémy v péči o dítě do jisté míry již připouští a je navíc ochotná přijmout vnější pomoc (rodinného asistenta, který povede rodinu k udržení pořádku v domácnosti, který pomůže rodině s nastavením rozumného rozpočtu apod.). V případě nízké počáteční motivace a nedůvěry ve spolupráci je třeba nejdříve rodinu vést k uvědomění si problematických stránek péče o dítě a najít motivaci, v čem by spolupráce

7 s odborníky mohla být pro ni samotnou užitečná (např. nebude muset tak často absolvovat neohlášené šetření OSPOD v rodině, bude mít více soukromí, nebude podán návrh na předběžné opatření, dítě nebude terčem posměchu ze strany spolužáků apod.) Spolupráci s rodinou a odborníky nastavujeme s ohledem na motivaci rodiny ke spolupráci (ochotu přijmout vnější pomoc) a na motivaci rodiny ke změně její situace (víra, že lze situaci zlepšit). > > Společné setkání rodiny s odborníky s cílem vytvoření společného plánu rodiny Ať už se rodina původně obrátila sama na pracovníky IQ Roma servisu nebo jí byla doporučena služba Programu pro rodiny ze strany pracovníka OSPOD, je vhodné, aby k nastavení spolupráce s rodinou došlo na půdě OSPOD, který by měl být hlavním case managerem (koordinátorem služeb) v práci s ohroženými dětmi. Ve spolupráci s rodinou a odborníky v oblasti péče o děti je společně domlouván: > > Plán rodiny > > Dohoda o spolupráci mezi odborníky Organizace IQ Roma servis s klientem uzavře rovněž tzv. Smlouvu o poskytování sociální služby (vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů), která je jednou z povinností dle Standardů kvality sociálních služeb. Dohoda o spolupráci mezi odborníky slouží spolupracujícím odborníkům k ujasnění, jakým způsobem a za jakých podmínek budou spolupracovat na plánu rodiny. Zpravidla popisuje, v jaké podobě budou moci odborníci sdílet informace o rodině jaké informace budou sdíleny (změny v situaci rodiny, posuny rodiny apod). jakou formou (telefonicky, písemné zprávy, společná setkání, případové konference), jak často (týdně, 1x za 14 dní, měsíčně, půlročně apod.), jakými směry bude komunikace probíhat a kdo bude za co odpovědný. V dohodě je rovněž vhodné uvést základní principy (pravidla spolupráce), postupy v případě vzájemného nedorozumění, podmínky pro přerušení či ukončení spolupráce. Pro zefektivnění spolupráce, která by měla mít přímý dopad na zlepšení situace rodiny, je užitečné se domluvit na systému vyhodnocování kvality samotné spolupráce. > > Společné vytvoření plánu pro rodinu Pro profesionální práci s rodinou a koordinaci odborníků kolem klienta je třeba jasné dohody, která blíže vyjasňuje, na čem, kdo, jak a do kdy bude společně pracovat. Dobrý plán rodiny a odborníků je prevencí před případným nedorozuměním ( to mi nikdo neřekl ) a rozhodování na základě subjektivních, nepodložených skutečností. Obsahuje jasná kritéria, na základě kterých pak lze říci, v čem byla spolupráce konkrétně úspěšná a v čem nikoliv. Představuje též pro rodinu i odborníky motivační nástroj (sledujeme úspěchy a posuny rodiny při naplňování dílčích cílů). 7 Plán rodiny vychází z kritérií Standardů kvality sociálně -právní ochrany a měl by být vždy v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte pracovníka sociálně -právní ochrany dětí (IPOD). Jak poznáme, že je plán rodiny dobře formulovaný? > > Je pro všechny srozumitelný a transparentní > > Je konkrétní (kdo, co přesně udělá, do kdy, čeho chceme přesně dosáhnout) > > Je reálný a pro všechny přijatelný (s ohledem na možnosti rodiny i odborníků) > > Flexibilně reagující na aktuální situaci rodiny > > Je sdílený s rodinou a odborníky > > > > Je vyhodnotitelný (objektivně měřitelný) > > Obsahuje plán B (vyjasněno, co se stane, když se původní plán nenaplní, další alternativy) > Je časově ohraničený (na úrovni kroků, cílů spolupráce, celkové délky dojednané spolupráce) > Pozitivně formulovaný (ne pouze co rodina má přestat dělat, ale co má začít dělat místo toho)

8 Obsah plánu rodiny: 1. popis nepříznivé sociální situace (příčiny a důvody zahájení SPO, podpory rodiny) 2. cíle spolupráce (očekávání všech zúčastněných, společně dojednané cíle) a důsledky pro rodinu v případě jeho naplnění (př. podání návrhu na zrušení ústavní výchovy apod.) 3. kroky vedoucí k dosažení cílů (používané prostředky a metody, určení odpovědností) 4. postup spolupráce s dalšími odborníky (vzájemné sdílení informací, vyhodnocování) 5. časový plán (kdy se jaké kroky uskuteční, do kdy potrvá spolupráce) 6. způsob vyhodnocování plánu rodiny (revize) a ověřování plnění kroků 7. plán B (stanovení dalších kroků v případě neplnění původního plánu) 8. způsob koordinace, sdílení informací mezi odborníky Některé z příkladů špatného nastavení plánu rodiny 8 Cíle spolupráce jsou příliš obecně dojednané V praxi pracovníků Programu pro rodinu se potvrdilo, jak důležité je dojednání co nejvíce konkrétních (tzv. smart) cílů spolupráce. Předpokladem definování měřitelných cílů spolupráce s rodinou je nastavení jasných kritérií úspěšnosti neboli přesný popis cílového stavu, který chceme s rodinou dosáhnout. Pomůckou pro pracovníky může být položení si otázky Jak konkrétně poznáme, že cíl spolupráce byl naplněn?. Příliš obecně definované cíle typu zlepšení péče o dítě vedou mnohdy k situaci, kdy každý ze zúčastněných (rodina i jednotliví odborníci) mají různé představy o tom, co znamená dobrá péče o děti a lze jen obtížně dospět ke konsenzu, zda byl již původně stanovený cíl naplněn či nikoliv. Rodina pak může mít oprávněný pocit, že udělala již vše proto, aby získala dítě do své péče (plnila všechny kroky dle dohody) a nesouhlas jednoho z odborníků přijme kriticky. Velmi rychle tak odborníci ztratí důvěru původně motivované rodiny a jen obtížně ji znovu získají. Nezahrneme do plánu rodiny plán B nebo ho nevyužijeme, i když máme pro to důvody Dalším rizikem ve spolupráci s rodinou v péči OSPOD a odborníky je absence plánu B. Pokud rodině nebylo jasně řečeno, co bude další postup odborníků (OSPOD, školy, IQRS apod.) při neplnění společně dojednaných kroků, rodina si nemusí plně uvědomovat závažnost situace v případě neplnění původního plánu. Posléze pak bývá velmi negativně překvapena a direktivní krok plánu B (např. zvýšení frekvence návštěv v rodině, podání návrhu podání předběžného opatření atd.) vnímá ukřivděně. Negativní dopad na motivaci a aktivizaci rodiny má stejně tak stálé pokračování v původním plánu rodiny i přesto, že rodina dojednané kroky neplní (tzn. nepřikročí se k plánu B, i když je to legitimní a původně transparentně s rodinou dojednané). Rodina tak získá zkušenost, že to, čím například byla původně v podstatě strašena ( pokud nezačne Vaše dítě pravidelně chodit do školy, obereme Vám děti ), zas tak moc nehoří a ona nemá důvod vyvinout větší aktivitu. 2. Realizace plánu > > Revize plánu (vyhodnocování spolupráce) Zahrnuje průběžné aktualizace cílů spolupráce, dílčích kroků, termínů dle aktuálního vývoje situace v rodině, zapojování dalších odborníků, vyhodnocování úspěšně i neúspěšně naplněných kroků a cílů spolupráce. Probíhá jak individuálně v kontaktu s rodinou, tak v rámci sdílení informací mezi odborníky či společně s rodinou a odborníky na případových konferencích (více níže).

9 > > Vzájemné sdílení informací mezi odborníky (probíhá dle dohody o spolupráci) Probíhá dle dohody o spolupráci mezi odborníky, forma a frekvence sdílení informací se přizpůsobuje momentálním potřebám (plněné kroky, úspěchy rodiny, krizové situace), situaci v rodině, míře samostatnosti rodiny (zpočátku zpravidla častější sdílení informací, při samostatnějším fungování rodiny lze již sdílet informace po delších časových úsecích, formou případových konferencí 1 x za 6 měsíců apod.). > > Ukončení spolupráce K ukončení spolupráce dochází při naplnění společně dojednaných cílů, pokud nejsou nastaveny nové. Rovněž v případě nesouhlasu rodiny se spoluprací s poskytovanou službou, porušení pravidel spolupráce ze strany rodiny či odborníků. 9 Případové konference - efektivní metoda case managementu Případová konference je plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť. Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán péče. (Manuál k případovým konferencím, Praha: MPSV, 2011, str. 9) Jak může být PK užitečná pro klienta, jeho rodinu i odborníky? > > zodpovědně vyhodnocujeme spolupráci (průběžné sledování vývoje situace z více hledisek) > > nalézáme více variant řešení, nové pohledy a nápady, jak situaci rodiny řešit (víc hlav, víc ví) > > nabízí prostor pro porozumění a společnou řeč (vyjasní se mnohá nepochopení, konflikty) > > jdeme za stejnými cíli, ladíme spolupráci (vs. protichůdné požadavky na klienta, rodinu) > > zplnomocňujeme klienta a jeho rodinu (klient spolurozhoduje, navrhuje, vyjadřuje se ) > > reagujeme na reálné potřeby a možnosti (klienta, rodiny, odborníků) > > posilujeme důvěru klienta v instituce (transparentní sdílení informací, partnerský přístup) > > snižujeme riziko ohrožení klienta > > nejsme v tom sami (rozdělení odpovědností, zapojení více zdrojů podpory) > > úspora času (vs. sdílení informací mezi rodinou a jednotlivými odborníky zvlášť) > > zodpovědně rozhodujeme v obtížných otázkách sociálně právní ochrany dětí

10 Kdy je vhodné uvažovat o realizaci případové konference? > > když je potřeba vyhodnotit situaci dítěte a získat informace z různých úhlů pohledu > > když je třeba zkoordinovat péči, sladit spolupráci v okolí dítěte, zapojit dalšího odborníka > > když je nutné přijmout zásadní rozhodnutí v životě dítěte (při posouzení návrhu na předběžné opatření, odebrání dítěte z rodiny, svěření dítěte zpět do péče rodičů apod.) > > když se zásadně změní prostředí dítěte > > při výraznějších problémech (výchovné problémy dětí, selhávání péče ze strany rodičů), v komplikovaných případech, u rodiny, která se jeví jako nespolupracující Svolavatel případové konference je iniciátorem případové konference (zpravidla klíčový pracovník rodiny či pracovník OSPOD) Co si představit pod organizací případové konference? > > zajištění neutrálního (do případu emočně nezaangažovaného) facilitátora, zajištění zapisovatele > > definování reálného a pro všechny účastníky přijatelného cíle případové konference > > dojednání místa a termínu s účastníky, pozvání všech účastníků na případovou konferenci > > navržení dostatečně podpůrné sítě pro rodinu na PK > > příprava rodiny na případovou konferenci, seznámení ostatních účastníků se smyslem PK > > zajištění podkladů, vhodných prostor a vybavení pro případovou konferenci Co si představit pod facilitací případové konference? 10 > > facilitátor povede účastníky k předem definovanému cíli PK, k jasnému a srozumitelnému výstupu (akčnímu plánu) > > facilitátor vytváří bezpečnou a otevřenou atmosféru pro všechny účastníky v průběhu celé PK > > dle dohody s organizátorem zpracuje zápis z případové konference Nejčastější chyby či rizikové situace při organizování a realizaci případových konferencí: > > nerealistická a příliš ambiciózní očekávání účastníků PK > > neúčast rodiny na PK (vyjma situací, kdy přítomnost rodiny dítěte může být pro ni ohrožující) > > nesrozumitelné (příliš odborné) používání jazyka pro rodinu > > absence podpůrné sítě (osob) pro klienta na PK (převaha pouze kontrolně zaměřených služeb) > > zorganizování PK pouze za účelem přesvědčit klienta či ho pranýřovat > > zorganizování PK pouze za účelem splnění podmínky pořádat PK (na základě nařízení shora), používání realizované PK pouze jako alibi > > s vytvořeným akčním plánem se po případové konferenci dále nepracuje, chybí koordinace > > PK vede facilitátor, který není neutrální, je emočně již zaangažovaný do případu

11 Koho kontaktovat v případě zájmu o spolupráci IQ Roma servis, o. s. Vranovská Brno Mgr. Markéta Klečková (pracovnice pro case management, metodička organizace) Tel.: e mail: Veronika Vaňková (zástupkyně ředitelky pro klientské programy) Tel: e mail: 11 Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu Vzájemně bez předsudků (reg. č. : JUST/2012/PROG/AG/AD/3733), který je podpořen programem Evropského společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS ( ). Tento program řídí Evropská komise. Jeho účelem je finančně podporovat plnění cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí a tím přispívá k dosažení cílů Strategie Evropy 2020 v těchto oblastech. Tento sedmiletý program je zacílen na všechny zúčastněné strany, které mohou pomoci při vytváření vhodných a účinných právních předpisů a politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v celé EU-27, ESVO/EHP a v kandidátských zemích pro členství v EU a v zemích usilujících o status kandidátské země. Více informací naleznete na stránce: Projekt je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věci České republiky a Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze. Informace obsažené v tomto dokumentu nemusí nezbytně reflektovat stanovisko a názory Evropské komise.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Position paper. Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance.

Position paper. Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance. Position paper Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance. Úvod 2 Ztráta bydlení v důsledku dluhů na nájemném je dlouhodobě opomíjeným faktorem bytové a sociální politiky v České

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Case management v práci s rodinou: Jan Milota

Case management v práci s rodinou: Jan Milota Case management v práci s rodinou: Jan Milota Program pro rodiny Cílová skupina rodina, rodiče, ohrožené děti Cíle inkluzivní vzdělávání (předškolní příprava), podpora rodičovských kompetencí, zachování

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Možnosti využití případové konference v následné péči Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Důvody proč plánovat následnou péči Osobní kontakt zainteresovaných Rychlá koordinace Vyšší

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Vnitřní předpis. Práce s rodinou dítěte v ústavní výchově

Vnitřní předpis. Práce s rodinou dítěte v ústavní výchově V Z O R Vnitřní předpis Práce s rodinou dítěte v ústavní výchově organizace: Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 se sídlem: Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a case management. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a case management. Mgr. Kamila Lišková Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a case management Mgr. Kamila Lišková Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách Sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Konceptuální vymezení Bydlení Romů Neplatičství Holobyty Ubytovny Sociální bydlení Bezdomovectví Obecní

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky Koncept vzdělávání a nácviku k samostatnému bydlení ve cvičném bytě v rámci institucionální výchovy.. předpis byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0063 Alternativa Integrativní programy pro

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více