STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY"

Transkript

1 Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna 4. ředitel divize výstavba inženýrských sítí 5. stavbyvedoucí divize výstavba inženýrských sítí 6. ředitel technické divize 7. vedoucí útvaru dílny 8. ředitel obchodní divize 9. vedoucí útvaru velkoobchod potravin 10. vedoucí skladu velkoobchodu potravin Popkovice 11. vedoucí skladu velkoobchodu potravin Praha 12. vedoucí útvaru velkoobchod bytového textilu a podlahových krytin 13. vedoucí obchodních zástupců velkoobchodu potravin 14. vedoucí útvaru maloobchod potravin 15. vedoucí maloobchodní prodejny Litomyšl, Smetanovo nám vedoucí maloobchodní prodejny Hradec Králové Hvězda 17. vedoucí maloobchodní prodejny Hradec Králové Slavie 18. vedoucí maloobchodní prodejny Chrudim 19. vedoucí maloobchodní prodejny Polička 20. vedoucí maloobchodní prodejny Moravská Třebová 21. vedoucí maloobchodní prodejny Třebechovice Hradecká 22. vedoucí maloobchodní prodejny Solnice 23. vedoucí maloobchodní prodejny Pardubice - Svítkov 24. vedoucí maloobchodní prodejny Pardubice Štrossova 25. vedoucí maloobchodní prodejny Pec pod Sněžkou 26. vedoucí maloobchodní prodejny Choceň 27. vedoucí maloobchodní prodejny Sezemice 28. vedoucí maloobchodní prodejny Luže 29. vedoucí maloobchodní prodejny Luže - Košumberk 30. vedoucí maloobchodní prodejny Vysoké Mýto 31. Zpracoval Začlenil a prohlásil Funkce Technik PO (Z-TPO-58/2006) Místopředseda představenstva Jméno, příjmení Ing. Marek Zeman Miroslava Kubíková Podpis Datum

2 Stránka 2/ 16 Obsah 1 VŠEOBECNĚ ÚČEL ROZSAH PŮSOBNOSTI KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST DEFINICE POJMŮ SEZNAM ZKRATEK ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY ZÁKLADNÍ POVINNOST VŠECH ZAMĚSTNANCŮ ROZSAH PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ: Maloobchod potravin Velkoobchod potravin Velkoobchod potravin Lukavecká ul. Praha Velkoobchod bytového textilu a podlahových krytin Čerpací stanice pohonných hmot Dílny Svitavy Výstavba inženýrských sítí Mobilní zásobník CNG PŘIŘAZENÍ ÚKOLŮ NA ÚSEKU PO K URČENÝM FUNKCÍM S UVEDENÍM POŽADOVANÉ ODBORNÉ KVALIFIKACE NEBO ZPŮSOBILOSTI: Společnost Kubík a.s. ve vztahu k jiným subjektům Statutární orgán společnosti Vedoucí zaměstnanci společnosti Zaměstnanci společnosti a ostatní fyzické osoby Preventivní požární hlídka Osoba zodpovědná za vedení požární knihy DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY PŘÍKAZY, ZÁKAZY A POKYNY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY VYDANÉ STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI: STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA ODBORNOU KVALIFIKACI NEBO ZPŮSOBILOST OSOB POVĚŘENÝCH OBSLUHOU, KONTROLOU, ÚDRŽBOU A OPRAVAMI TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POKUD TATO NENÍ STANOVENA ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM A OSOB POVĚŘENÝCH PROVÁDĚNÍM PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY VÉST KE VZNIKU POŽÁRU: VYMEZENÍ POŽADAVKŮ NA ÚDRŽBU, KONTROLY A OPRAVY TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ Základní ustanovení Elektrická zařízení Plynová zařízení Tlaková zařízení Hromosvody a uzemnění Spalinové cesty Kotelna a zařízení Přenosné hasicí přístroje Požárně bezpečnostní zařízení a zařízení pro zásobování požární vodou Mobilní zásobník CNG URČENÍ SYSTÉMU PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK, JEJICH ROZSAHU, PŘÍPADNĚ LHŮT A ZPŮSOBU VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVEDENÝCH PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDKÁCH: ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU NEBO V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ: URČENÍ OHLAŠOVEN POŽÁRŮ: SMLOUVY O DODAVATELSKÉM ZABEZPEČOVÁNÍ NĚKTERÝCH POVINNOSTÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ÚČINNOST ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ NÁVAZNÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY KONTROLA ÚČINNOSTI... 13

3 Stránka 3/ 16 SEZNAM PŘÍLOH: VŠEOBECNĚ 1.1 Účel Tato směrnice je vydána v souladu s 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o požární ochraně. Stanovení upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti 1.2 Rozsah působnosti Tato směrnice stanovuje organizaci zabezpečení požární ochrany pro všechny činnosti společnosti Kubík a.s. 1.3 Kompetence a odpovědnost Za organizaci zabezpečení požární ochrany společnosti odpovídá statutární zástupce společnosti, který ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v PO, nebo technikem PO zajistí doplnění, nebo změnu stanovení organizace zabezpečení požární ochrany u jednotlivých činností společnosti. 1.4 Definice pojmů hořlaví látka - látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet, ohlašovna požáru - místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany, požár - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy, požární bezpečnost - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření, požárně bezpečnostní zařízení - systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení, požární nebezpečí - pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, průvodní dokumentace - montážní návod, technické podmínky pro projektování nebo provoz, návod k obsluze, požadavky na kontroly, údržbu nebo opravy, podmínky požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod., věcné prostředky požární ochrany - prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti požární hlídky, 1.5 Seznam zkratek

4 Stránka 4/ 16 PO požární ochrana VIS výstavba inženýrských sítí BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci CNG stlačený zemní plyn 2 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 2.1 Základní povinnost všech zaměstnanců Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 1 odstavec 2, je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení 20 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění tím není dotčeno. 2.2 Rozsah provozovaných činností: Maloobchod potravin Společnost provozuje v maloobchodních prodejnách prodej potravin a skladování potravin v příručních skladech v těchto provozovnách společnosti: HRADEC KRÁLOVÉ Štefánikova 536 HRADEC KRÁLOVÉ K Sokolovně 309 CHOCEŇ Tyršovo nám. 140 CHRUDIM Tovární LITOMYŠL Smetanovo nám. 71 LUŽE Náměstí 147 LUŽE Hamzova léčebna Košumberk MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Lanškrounská 19 PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 291 POLIČKA Eimova 716 PARDUBICE Kostnická 495 PARDUBICE Štrossova 167 SEZEMICE Pardubická 558 SOLNICE Nám. T.G.M. 597 TŘEBECHOVICE P./O. Hradecká 1027 VYSOKÉ MÝTO 17. listopadu 690 V obchodě potravin je nahodilé požární zatížení 75 kg/m 2 dle položky přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, obchody jsou v 1.NP budov s maximálně třemi NP, obchody jsou o velikosti podlahové plochy do 2000 m 2 a nejsou považovány za shromažďovací prostory Velkoobchod potravin Ve velkoobchodě v Popkovicích, Pardubice, společnost provozuje skladování potravin do výšky přesahující 2,5 m a to v regálech a volně v halách. Ve velkoobchodě je skladováno větší množství jak 250 l hořlavých kapalin (rostlinných olejů a lihovin).

5 Stránka 5/ 16 Ve velkoobchodě potravin je nahodilé požární zatížení 90 kg/m 2 dle položky b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Velkoobchod potravin Lukavecká ul. Praha Ve velkoobchodě v Lukavecké ul., Praha, společnost provozuje skladování potravin do výšky nepřesahující 2,5 m a to volně v pronajaté části haly. K manipulaci jsou používány manipulační zdvižné vozíky. Ve velkoobchodě potravin je nahodilé požární zatížení 90 kg/m 2 dle položky b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Velkoobchod bytového textilu a podlahových krytin Ve velkoobchodě v provozovně Sokolovská 1, Litomyšl společnost prodává bytový textil a podlahové krytiny. V obchodě s podlahovými krytinami je nahodilé požární zatížení 90 kg/m 2 dle položky přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, v obchodě s metrovým textilem je nahodilé požární zatížení 80 kg/m 2 dle položky přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, v příručním skladu se nahodilé požární zatížení zvyšuje o 30 kg/m 2, příruční sklad prodejen se zbožím z plastických hmot má nahodilé požární zatížení 180 kg/m 2 dle položky č přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Čerpací stanice pohonných hmot V provozovně v Popkovicích, Pardubice společnost provozuje čerpací stanici sloužící ke skladování a čerpání pohonných hmot do vozidel společnosti. Společnost v nadzemních nádržích čerpací stanice skladuje maximálně 8000 l motorové nafty a 3500 l benzínu, nahodilé požární zatížení je pro čerpací stanice 30 kg/m 2 (mimo prostor nádrží) dle položky 10.7 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, při čerpání pohonných hmot nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace par hořlavých kapalin Dílny Svitavy Dílny v provozovně Průmyslová, Svitavy, slouží pro opravy vozidel, strojů, technických zařízení společnosti, svařování, skladování výrobních prostředků divize VIS, pneumatik, náhradních dílů a materiálů na opravy. Je zde prováděna příprava materiálu na prováděné stavby Divize VIS. Prostor pro údržbu a opravy nákladních automobilů (bez skladu náhradních dílů a materiálů) má nahodilé požární zatížení 45 kg/m 2 dle položky 10.2 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Sklad náhradních dílů a materiálů na opravy má nahodilé požární zatížení 55 kg/m 2 dle položky 10.4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Sklad pneumatik má nahodilé požární zatížení 150 kg/m 2 dle položky 10.5 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Při opravách automobilů se používá svařování elektrickým obloukem, svařování autogenní svařovací soupravou s tlakovými lahvemi na kyslík a acetylen se součtem objemů nad 100 l a řezání úhlovou bruskou v bezprostřední blízkosti hořlavé látky laků a barev na karosériích Sklad technické divize Zámecká ul. Litomyšl Sklad technické divize v provozovně Zámecká ul. Litomyšl, slouží pro skladování pneumatik, náhradních dílů a materiálu technické divize. Sklad pneumatik má nahodilé požární zatížení 150 kg/m 2 dle položky 10.5 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Sklad pneumatik má větší nahodilé požární zatížení než 120 kg/m 2, čímž je splněno ustanovení 4 odstavec 2 písmeno e) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění.

6 Stránka 6/ Výstavba inženýrských sítí Divize VIS se sídlem v Kornicích, Litomyšl provádí realizace inženýrských sítí včetně plynovodů a plynových přípojek, při kterých používá svařování autogenní svařovací soupravou, svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Při havarijních situacích a opravách je nutné provádět činnosti tzv. pod plynem. Při práci pod plynem se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v plynném stavu (zemní plyn při opravách plynovodů a plynovodních přípojek). V jednom prostoru / požárním úseku nejsou současně umístěny tlakové lahve s hoření podporujícími a hořlavými plyny se součtem objemů nad 100 litrů. Tlakové lahve jsou umístěny pouze v pojízdných dílnách Mobilní zásobník CNG Divize VIS při výstavbě a rekonstrukci plynovodů a plynových přípojek používá mobilní zásobník CNG, který během roku provozuje na stavbách a v době, kdy se zásobník nevyužívá tento skladuje v dílnách ve Svitavách. Mobilní zásobník CNG má svazek 12ti tlakových lahví k dopravě plynů s vnitřním objemem jedné tlakové lahve 140 l. Celkový vnitřní objem všech lahví je 1680 litrů. Zásobník disponuje regulací pro připojení na nízkotlaký a středotlaký plynovod. Sklad tlakových nádob s hořlavými plyny má nahodilé požární zatížení 180 kg/m 2 dle položky 10.6 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Sklad mobilního zásobníku CNG v dílnách ve Svitavách splňuje složité podmínky pro hasební zásah dle 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 2.3 Přiřazení úkolů na úseku PO k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti: Společnost Kubík a.s. ve vztahu k jiným subjektům Společnost Kubík a.s. plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívá k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany ve společnosti Kubík a.s. odpovídá statutární orgán. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany Statutární orgán společnosti Za zajištění požární ochrany společnosti, provádění protipožárních opatření, dodržování předpisů na úseku PO, kontrolní činnost odpovídá statutární zástupce Ing. Martin Kubík předseda představenstva. Statutární zástupce je odpovědný za plnění následujících povinností na úseku požární ochrany ve společnosti: - Stanovit v organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozovaných činností a prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, technologických postupů a zařízení. - Zajišťovat prostřednictvím vedoucích zaměstnanců údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti, nebo výrobcem zařízení. - Stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a kontrolami technických a technologických

7 Stránka 7/ 16 zařízení a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru nebo osobami s příslušnou kvalifikací. - Organizovat pravidelné školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, Prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO, resp. vedoucích pracovníků zajišťovat zpracování a vedení předepsané dokumentace požární ochrany a po provedené kontrole dokumentace (věcné správnosti, rozsahu a její účinnosti) tuto schválit (stvrdit podpisem). - Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany a poskytovat mu požadovanou dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování PO v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření. - Provést ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných závad a podat písemnou zprávu o odstranění závad zjištěných při kontrole a ve lhůtě stanovené orgánem vykonávajícím státní požární dozor. - Umožnit jednotkám požární ochrany vstup na nemovitost dle rozhodnutí obce nebo HZS kraje a umožnit těmto jednotkám provedení potřebných opatření v souvislosti se zdoláním požáru, nebo v souvislosti s jejich cvičením. - Zajišťovat plánování finančních prostředků na vybavení věcnými prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a revize Vedoucí zaměstnanci společnosti Za zajištění požární ochrany na jednotlivých pracovištích odpovídají jmenovaní vedoucí zaměstnanci. Ti musí každé tři roky absolvovat školení vedoucích zaměstnanců o PO. Úkoly vyplývající z této činnosti jsou neoddělitelnou součástí kvalifikačních předpokladů a jsou nepřenosné: - Zabezpečovat v potřebném množství věcné prostředky požární ochrany a udržovat je v provozuschopném stavu. - Vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné průjezdné šířky příjezdových komunikací a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, topení, k věcným prostředkům PO, ke spojovacím prostředkům a zabezpečit jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání. - V případě požáru je povinností neprodleně informovovat odborně způsobilou osobu v PO a podílet se na šetření a zajišťování příčin vzniku požáru a provést příslušná opatření. - Dodržovat technické podmínky a návody strojů a zařízení vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. - Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. - Nevypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství, se zřetelem na rozsah činností, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Takováto činnost včetně přijatých opatření se předem ohlašuje příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. - Vydávat písemné povolení k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání, pálení apod.). - Kontrolovat a řídit práci svých podřízených ve vztahu zajištění požární ochrany - Organizovat školení zaměstnanců o PO a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky. - Odpovídat za odstraňování závad zjištěných na úseku požární ochrany.

8 Stránka 8/ 16 - Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně (např. označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavní vypínač elektrického proudu, uzávěr vody, únikových východů, směru úniku osob apod.) a dále místa na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany. - Spolupracovat s odborně způsobilou osobou při řešení problematiky týkající se požární ochrany pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím a hlásit zjištěné závady, nedostatky nebo požár Zaměstnanci společnosti a ostatní fyzické osoby Každý je povinen v souvislosti se zdoláním požáru: - Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob. - Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. - Ohlásit neodkladně na ohlašovnu požáru zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Zaměstnanci a osoby zdržující se na pracovištích a v prostorách společnosti nesmí: - Vědomě a bezdůvodně přivolávat jednotku PO nebo zneužívat linku tísňového volání. - Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost, požadovanou pro tyto práce zvláštními předpisy. - Poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany. - Omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku. - Provádět vypalování porostů. Zaměstnanci a osoby zdržující se na pracovištích a v prostorách společnosti jsou povinni. - Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používaní hořlavých, nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi, nebo manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody a topení. - Dodržovat podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (např. vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů). - Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech a k provádění činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím mít písemný příkaz od zaměstnavatele (vedoucího pracovníka, nebo osoby, které mají tento příkaz vydat). - Při manipulaci s ohněm nebo při odletování žhavých částic v souvislosti s pracovní činností broušení, rozbrušování apod., počínat si obzvlášť obezřetně. - Účastnit se ve stanoveném rozsahu školení a výcviku PO kdykoliv, jak určí zaměstnavatel. Zaměstnanci absolvují školení zaměstnanců o PO každé dva roky Preventivní požární hlídka Společnost zřizuje preventivní požární hlídky v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Mezi povinnosti preventivní požární hlídky patří: - Absolvovat odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky dle tématického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy preventivní požární hlídky.

9 Stránka 9/ 16 - Odbornou přípravu absolvovat před zahájením činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. U opakujících se činností se zvýšeným požárním nebezpečím absolvovat tuto přípravu 1x ročně. - Důkladně se seznámit se situací v objektech a na pracovištích (umístění hl. vypínače elektrického proudu, uzávěrů vody, rozmístění věcných prostředků požární ochrany apod.) - Kontrolovat dodržování ustanovení předpisů o požární ochraně při činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a po příchodu a před odchodem z objektu provést kontrolu všech prostorů objektu, se zaměřením na elektrospotřebiče, zajištění objektu apod. - Při vzniku požáru provádět bezprostředně okamžitý zásah a v případě požáru většího rozsahu vyhlásit požární poplach a být nápomocná veliteli zásahu. Během činností vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření je preventivní požární hlídka povinna: - Seznámit se s obsahem písemného příkazu k vykonávané činnosti (např. svařování, pálení, broušení) a zkontrolovat zda požárně bezpečnostní opatření jsou dodržena. - Seznámit se a zkontrolovat požární bezpečnost dotčeného pracoviště a přilehlých prostor. - Mít k dispozici stanovené věcné prostředky požární ochrany. - Provádět kontrolu a dohled ve stanovených intervalech na tomto pracovišti a to po dobu minimálně 8 hod Osoba zodpovědná za vedení požární knihy Zápisy do požární knihy o průběžném provádění protipožárních kontrol na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím včetně měsíčních prohlídek přenosných hasicích přístrojů dle ČSN ISO článek 4.2. provádí určená osoba statutárním orgánem společnosti 1 x za měsíc za těchto podmínek: - Požární kniha je předkládána ke kontrole statutárnímu orgánu, nebo pověřenému vedoucímu zaměstnanci a to nejméně jednou ročně. - Pokud je třeba k odstranění nedostatků rozhodnutí statutárního orgánu společnosti, předloží určená osoba požární knihu ke kontrole neprodleně. - Termíny stanovené k odstranění zjištěných závad musí být dodrženy a potvrzeny podpisem příslušného odpovědného vedoucího zaměstnance. - Není-li možné z vážných důvodů termín odstranění závady dodržet, pak po odsouhlasení statutárním orgánem společnosti nebo pověřeným vedoucím zaměstnancem provede osoba pověřena vedením požární knihy o tomto zápis. 2.4 Dokumentace požární ochrany Ve společnosti bude vedena následující dokumentace požární ochrany: - Začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí; - ; - Požární řády pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím; - Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky; - Požární poplachová směrnice ; - Dokumentace zdolávání požáru operativní karta pro činnosti se složitými podmínkami pro hasební zásah; - Evakuační plán pro činnosti se složitými podmínkami pro hasební zásah; - Požární knihy se zápisy o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím; - Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek.

10 Stránka 10/ Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané statutárním orgánem společnosti: Ve společnosti platí na označených místech zákaz kouření a manipulace s ohněm. Do označených míst provozoven je nepovolaným vstup zakázán. 2.6 Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru: Osoby pověřené výkonem montáži, kontrolami a obsluhou technických a technologických zařízení musí mít pro tuto činnost zdravotní a odbornou způsobilost. Musí být seznámeny s právními předpisy BOZP a PO, s průvodní dokumentací od výrobce nebo dodavatele zařízení, s vnitřními předpisy společnosti a na těchto zařízeních být zacvičena. Obsluhu vyhrazených technických zařízení smí provádět pouze osoba s předepsanou kvalifikací. V případě potřeby svařování v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, nebo výbuchu s následným požárem musí být splněny požadavky ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb. 2.7 Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení Základní ustanovení Před uvedením technického nebo technologického zařízení do provozu zabezpečuje osoba, která zařízení instalovala, provedení zkoušek, resp. revizí, za účelem ověření, zda zařízení odpovídá normativním hodnotám a technickým požadavkům na bezpečnou funkci a provoz. Provozuschopnost instalovaného zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, provedené zkoušce, dokladem o uvedení zařízení do provozu, kontrolách provozuschopnosti, údržbě a opravách Elektrická zařízení - Udržovat elektrické zařízení a hromosvodní soustavu v bezpečném stavu, který odpovídá platným předpisům a ČSN a to jen osobami s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN a vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti. - Revize elektrického zařízení dle ČSN , ČSN zajišťuje jen osoba s odbornou kvalifikací. - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání dle ČSN ed. 2 - Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání.

11 Stránka 11/ 16 - Při zjištění jakékoliv poruchy, po opravě apod. následuje nově provedená revize spotřebiče Plynová zařízení - Kontrola zařízení 1 x za rok dle 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. - Provozní revize 1 x za 3 roky dle vyhl. č. 85/1978 Sb Tlaková zařízení - Provozní revize 1 x za rok dle ČSN a vyhl. č. 18/1979 Sb. - Vnitřní revize a zkouška těsnosti 1 x za 5 let - Tlaková zkouška 1 x za 9 let Hromosvody a uzemnění - Revize dle ČSN jednou za 5 let. - Revize provést po každém prokazatelně zjištěném zásahu bleskem Spalinové cesty - Kontrola a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv dle NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv - spalinových cest Kotelna a zařízení - Odborná prohlídka kotelny jednou za 12 měsíců dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. a NV č. 101/2005 Sb. - Kontrola ovzduší (koncentrace CO). - Zkouška pojistných ventilů (nadlehčením) při každém zatápění. - Revize elektrických zařízení jednou za 24 měsíců. - Dodržování povinností obsluhy uvedených v provozním řádu kotelny a v návodech na obsluhu kotelny a její zařízení Přenosné hasicí přístroje - Kontroly hasicích přístrojů se provádějí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy po každém použití PHP, mechanickém poškození apod. nejméně 1x ročně dle vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění Požárně bezpečnostní zařízení a zařízení pro zásobování požární vodou - Kontrola zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN , nejméně 1x ročně. - Kontrola požárně bezpečnostních zařízení (požární uzávěry, nouzové osvětlení, elektrická požární signalizace, požární klapky, nouzové otevírání dveří únikového východu) nejméně 1x ročně dle požadavku vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění Mobilní zásobník CNG - Vizuální kontrola jednotlivých komponentů v rozsahu a četnosti dle návodu k obsluze. - Kontrola těsnosti vybraných komponentů v rozsahu a četnosti dle návodu k obsluze. - Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů v rozsahu a četnosti dle návodu k obsluze. - Revize tlakových nádob 1x za rok revizním technikem dle ČSN Kontrola elektroinstalace 1x za rok revizním technikem. - Meziperiodická zkouška, těsnostní zkouška nadstavby mobilního zásobníku CNG každé 3 roky smluvním servisem za účasti notifikované osoby.

12 Stránka 12/ 16 - Kontrola funkčnosti pojistných ventilů každé 3 roky smluvním servisem za účasti notifikované osoby. - Periodická zkouška, tlaková zkouška nadstavby mobilního zásobníku CNG každých 6 let smluvním servisem za účasti notifikované osoby. 2.8 Určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, případně lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách: Průběžné kontroly dodržování předpisů o PO provádí statutární orgán společnosti a vedoucí zaměstnanci společnosti na svěřených úsecích, při kterých se zaměřují na přístupnost k prostředkům požární ochrany (přenosné hasicí přístroje dle ČSN ISO ), dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm v provozovně, volnost únikových cest, přístupnost k vypínačům elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu a dále kontrolují požárně bezpečný stav skladovaných suroviny, meziproduktů a výrobků. Preventivní požární prohlídky jsou prováděny odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany dodavatelským způsobem na základě dohody a to v souladu s 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 2x ročně na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím, 1x ročně na ostatních pracovištích a způsobem dle 12 odstavec 5. této vyhlášky. O provedené preventivní požární prohlídce se provádí zápis do požární knihy, nebo je zápis veden samostatně a je založen v dokumentaci PO. 2.9 Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době: Zabezpečení požární ochrany provozovny v mimopracovní době kontroluje zaměstnanec, který poslední opouští provozovnu. Při těchto kontrolách zjišťuje vypnutí elektrických spotřebičů, kromě spotřebičů zajišťujících chod provozovny, kontroluje zavření oken a řádně uzamyká vstupy do všech prostor provozovny Určení ohlašoven požárů: Společnost nemá zřízenu ohlašovnu požáru. V případě vzniku požáru by zaměstnanci postupovali podle požární poplachové směrnice s využitím telefonů v provozovně společnosti Smlouvy o dodavatelském zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany: Dohody s dodavateli zabezpečující některé povinnosti na úseku požární ochrany (preventivní požární prohlídky, revize elektro a hromosvodů, kontroly splainových cest a kotelny, kontroly hasicích přístrojů a požárních hydrantů, kontroly požárně bezpečnostních zařízení apod.) jsou vedeny u příslušných dokladů prokazujících splnění těchto povinností, popřípadě v dokumentaci PO.

13 Stránka 13/ 16 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 3.1 Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem Zrušující ustanovení Tato směrnice svojí účinností dnem ruší směrnici č. PO-02/12 ze dne Návazné vnitřní předpisy Začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí Požární řády pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím Požární poplachové směrnice Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky 3.4 Kontrola účinnosti Kontrolou účinnosti této směrnice je pověřeno vedení společnosti.

14 Stránka 14/ 16 SEZNAM PŘÍLOH: 1. Záznam o seznámení s vnitřním předpisem 2. Určení osoby zodpovědné za vedení požární knihy

15 Stránka 15/ 16 Příloha č. 1 Záznam o seznámení s vnitřním předpisem Jméno a příjmení Datum Podpis

16 Stránka 16/ 16 Příloha č. 2 URČENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VEDENÍ POŽÁRNÍ KNIHY Na základě dokumentu a 37 vyhlášky číslo 246/2001 Sb. o požární prevenci, kterou se provádí některá ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů je osobou zodpovědnou za vedení požární knihy pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím: název pracoviště: jméno a příjmení zodpovědné osoby: Povinností určené osoby je vedení požární knihy pro uvedené pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a průběžné provádění protipožárních kontrol včetně měsíčních prohlídek přenosných hasicích přístrojů dle ČSN ISO článek 4.2. Zápisy o těchto kontrolách a prohlídkách se do požární knihy zapisují měsíčně. Určil: V Litomyšli dne.. Ing. Martin Kubík předseda představenstva Poučení: Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např.: provedených kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně, zjištěných nedostatcích a způsobu jejich odstranění, školení zaměstnanců o požární ochraně, odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požární hlídky, vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu kontrole dokumentace požární ochrany. Záznam o údajích výše uvedených musí obsahovat datum, označení objektu, zjištěné skutečnosti, případně provedené akce, navrhovaná opatření, podpis vedoucího kontrolovaného pracoviště a osoby, která záznam provedla. Určení převzal(a):.. dne.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Stolany vydává dne 26.8.2013, podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003

SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003 SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003 Organizace zabezpečení požární ochrany Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala: Libuše Křesálková Číslo

Více

Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo dne 15. prosince 2011 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: O b c e N I V N I C E Čl. 1 Základní ustanovení

Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo dne 15. prosince 2011 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: O b c e N I V N I C E Čl. 1 Základní ustanovení Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo na svém zasedání dne 15. prosince 2011 vydat podle dle 29 odst. 1 pís. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst.3 písm.d)

Více

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 18.9.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 18.9.2015 Schválil: Proftová

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 města Bakov nad Jizerou, kterou se vydává Požární řád města Bakov nad Jizerou Zastupitelstvo města

Více

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn č.účtu: 19-1524-201/0100 GE Money

Více

MĚSTO BOROHRÁDEK. Obecně závazná vyhláška č.01/2011, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. města Borohrádek. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BOROHRÁDEK. Obecně závazná vyhláška č.01/2011, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. města Borohrádek. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BOROHRÁDEK Obecně závazná vyhláška č.01/2011, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD města Borohrádek Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne 07.03.2011 usneslo vydat na základě 29, odst.1,

Více

Vyhláška č. 2/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Účel předpisu

Vyhláška č. 2/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Účel předpisu Vyhláška č. 2/2013 Obec Církvice na základě usnesení č. 29/2013 zastupitelstva ze dne 18.4.2013 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VOJKOVICE

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VOJKOVICE OBEC Vojkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Vojkovice, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17.4.2013, podle 29 odst.1písmeno o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) POŽÁRNÍ OCHRANA (Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně) Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Více

MĚSTO KUNOVICE Obecně závazná vyhláška města Kunovice č. 1/2003 ze dne 24.4.2003 POŽÁRNÍ ŘÁD. města Kunovice. Čl. 1. Základní ustanovení

MĚSTO KUNOVICE Obecně závazná vyhláška města Kunovice č. 1/2003 ze dne 24.4.2003 POŽÁRNÍ ŘÁD. města Kunovice. Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO KUNOVICE Obecně závazná vyhláška města Kunovice č. 1/2003 ze dne 24.4.2003 Zastupitelstvo města Kunovice se usneslo na svém zasedání dne 24.4.2003 vydat dle 29 odst. 1 písm. o) zákona ČNR č. 133/1985

Více

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení.

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení. Požární řád obce Vydáno dne 20.11.2008 Vyhláška Obce Hudlice č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán

Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán 1. Organizace a zajištění požární ochrany na ZČU - organizace zabezpečení požární ochrany. 2. Základní povinnosti vyplývající z předpisůo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Drahelčice č. 1/10

Obecně závazná vyhláška obce Drahelčice č. 1/10 Obecně závazná vyhláška obce Drahelčice č. 1/10 Obec Drahelčice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 6.9.2010 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. upravující organizační uspořádání, řízení a kontrolu požární ochrany Vypracovala: Eva Žáková, referát BOZP,

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov na svém 9. zasedání ze dne 29.12.2014 usnesením č.23/2014 se usneslo vydat na základě

Více

OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 Obec Blažovice na základě usnesení zastupitelstva v souladu s ustanovením 10 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle 29 odst. l písm. o)

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

Bednárec. Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se vydává Požární řád obcebednárec

Bednárec. Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se vydává Požární řád obcebednárec Bednárec Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se vydává Požární řád obcebednárec Zastupitelstvo obce Bednárec na svém 4. zasedání ze dne 08.08.2014 usnesením č. 2-4 z/2014 se usneslo vydat na základě

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 1 Obecně závazná vyhláška obce Podveky č. 4/2003 Obec Podveky na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26.11.2003 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 Zastupitelstvo obce Petrovičky se na svém zasedání dne 26.9.2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II.

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c)

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016

ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016 ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO VYSTAVOVATELE PLATNÉ ROKU 2016 1. PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU A PŘIDĚLENÍ PLOCHY 1.1. Na základě řádně vyplněné přihlášky provede garant výstavy

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VELKÉ SVATOŇOVICE. Čl.1

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VELKÉ SVATOŇOVICE. Čl.1 V Y H L Á Š K A č. 1 / 1 9 9 9 Obecní zastupitelstvo ve Velkých Svatoňovicích usnesením ze svého zasedání ze dne 28. 6. 1999 v rámci své samostatné působnosti dle 14 odst.l/ písm.i) Zákona č. 367/99 Sb.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Diplomová práce Analýza znalostí zásad požární ochrany u studentů středních škol a středních odborných učilišť. Autor práce: Bc.

Více

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka pekař holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

Požární řád města Stříbra

Požární řád města Stříbra Příloha č. 22 usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 02. dubna 2012 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 04 / 2012 Město Stříbro na základě usnesení

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

Směrnice č. 1 / 2009

Směrnice č. 1 / 2009 Směrnice č. 1 / 2009 Obec Ostředek na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26.8. 2009 v souladu s ustanovením 10 písm.d), 35 a 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Část I. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PdF MU. Poříčí 31a, Brno. I. Popis vykonávané činnosti

POŽÁRNÍ ŘÁD Část I. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PdF MU. Poříčí 31a, Brno. I. Popis vykonávané činnosti Příloha č. Provozního řádu č. /010 Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno Pedagogická fakulta MU, Poříčí 63/7, 639 00 Brno IČO: 00164 Zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského

Více

PŘÍLOHA Č.1 ZAJIŠTĚNÍ EHS A SEZNÁMENÍ S RIZIKY VE FIRMĚ SGI PŘI PRÁCI EXTERNÍCH FIREM K OBJEDNÁVCE NEBO SMLOUVĚ Č.

PŘÍLOHA Č.1 ZAJIŠTĚNÍ EHS A SEZNÁMENÍ S RIZIKY VE FIRMĚ SGI PŘI PRÁCI EXTERNÍCH FIREM K OBJEDNÁVCE NEBO SMLOUVĚ Č. PŘÍLOHA Č.1 ZAJIŠTĚNÍ EHS A SEZNÁMENÍ S RIZIKY VE FIRMĚ SGI PŘI PRÁCI EXTERNÍCH FIREM K OBJEDNÁVCE NEBO SMLOUVĚ Č. smluvní strany : 1.1 objednatel Obchodní firma : Saint-Gobain Construction Products CZ

Více

Povinnosti majitelů bytových domů

Povinnosti majitelů bytových domů Povinnosti majitelů bytových domů Většina povinností přechází na majitele objektu, v našem případě bytového domu. Vycházíme z platných předpisů a norem, kde je uvedeno: Elektrická Zákon č. 458/2000 tzv.

Více

Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Stanovení podmínek k zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Stanovení podmínek k zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Stanovení podmínek k zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 15. zasedání dne

Více

VYHLÁŠKA č. 3/2004 ze dne 9. 6 2004, kterou se vydává požární řád obce. Požární řád obce

VYHLÁŠKA č. 3/2004 ze dne 9. 6 2004, kterou se vydává požární řád obce. Požární řád obce Obec Lutín VYHLÁŠKA č. 3/2004 ze dne 9. 6 2004, kterou se vydává požární řád obce Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lutín schválilo dne 9. 6. 2004 podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona

Více

ČÁST DRUHÁ. Článek IV. Podmínky požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení

ČÁST DRUHÁ. Článek IV. Podmínky požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení Domů / Úřad / Vyhlášky a nařízení města / Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města... Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města Hradec Králové kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární

Více

Obecně závazná vyhláška obce Čestlice 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška obce Čestlice 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška obce Čestlice 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Čestlice na základě usnesení č. 3/2015/11 Zastupitelstva obce Čestlice ze dne 21. ledna 2015 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60

Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60 Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60 Výrobek Výrobce název: Řetězový dopravník pevných krmiv typ: AGRIMAT 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

3/2004. Obecně závazná vyhláška. statutárního města Karviné

3/2004. Obecně závazná vyhláška. statutárního města Karviné Systém ASPI - stav k 28.12.2011 do částky 153/2011 Sb. a 57/2011 Sb.m.s. Obsah a text 3/2004 - poslední stav textu Změna: 5/2005 Změna: 4/2007 Změna: 13/2011 3/2004 Obecně závazná vyhláška statutárního

Více

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice PŘÍRUČKA BOZP A PO (dle zákona č. 262/2006 Sb. 103 odst. 2 Zákoník práce a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a prováděcí

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ:

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ: METODICKÁ POMŮCKA K PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Podlesí č. 1/2008 kterou se vydává Požární řád obce Podlesí

Obecně závazná vyhláška obce Podlesí č. 1/2008 kterou se vydává Požární řád obce Podlesí Obecně závazná vyhláška obce Podlesí č. 1/2008 kterou se vydává Požární řád obce Podlesí Obec Podlesí na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.2.2008 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

Vnitřní směrnice č. 35

Vnitřní směrnice č. 35 Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č. 35 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracoval: vedoucí PEÚ Předkládá: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí PEÚ Schválil: Mgr.

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2007 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 5.10. 2007 (usnesení číslo

Více

Povinnosti organizace

Povinnosti organizace Povinnosti organizace Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito předpisy: Zák. o požární ochraně č.133/85 Sb. v platném znění ( 320/02 Sb. ), vyhl. o požární prevenci

Více

OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2014

OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2014 OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2014 Zastupitelstvo obce Vedrovice na základě usnesení zastupitelstva číslo 5/4 ze dne 18. prosince 2014 podle 29 odst. 1 písmeno o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

BOZP při svařování a souvisejících činnostech

BOZP při svařování a souvisejících činnostech BOZP při svařování a souvisejících činnostech Ing. Pavel Dohnal OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Školení svářečského dozoru Strana 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Mgr. Michaela

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

Požární řád města Uherský Brod

Požární řád města Uherský Brod Zastupitelstvo města OBECNĚ ZAVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 10/2012 Požární řád města Zastupitelstvo města se na svém zasedání konaném dne 27. 6. 2012 usneslo vydat v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV)

Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) Datum školení: Osnova: 1 Požární ochrana zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 246/2001 o požární

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Zastupitelstvo obce Moravská Nová Ves se na svém zasedání dne 27.června

Více

OBEC ČERNILOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 kterou se vydává Požární řád obce

OBEC ČERNILOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 kterou se vydává Požární řád obce OBEC ČERNILOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Černilova se na svém zasedání dne 13.11.2013 usnesením č. 7/2013-A6 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHODOUŇ Č. 1/2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHODOUŇ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHODOUŇ Č. 1/2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHODOUŇ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHODOUŇ Č. 1/2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHODOUŇ Zastupitelstvo obce Chodouň se na svém zasedání dne 21.1.2010 usneslo vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 kterou se vydává požární řád městyse Nový Hrádek Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek vydává na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE Obec zřizuje a spravuje dle 29 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákona o požární ochraně ), jednotku sboru dobrovolných

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5 Teplárny Brno, a.s. MPPP č. 09/2015 PŘÍLOHA č. 15 Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku Účinnost:

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Štěměchy Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Štěměchy se na svém zasedání dne 18. 3. 2010 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

Obec Heřmaničky POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HEŘMANIČKY

Obec Heřmaničky POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HEŘMANIČKY Obec Heřmaničky Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád obce Heřmaničky. Zastupitelstvo obce Heřmaničky se na zasedání dne 28. 03. 2012 usnesením č.zo 5/2012 usneslo vydat na základě

Více

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti.

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti. INSTRUKCE PRO STK č. 12/215 Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly Tato instrukce je vydána z důvodu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice. č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice. č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE platná v územním obvodu obce Dobřejovice Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydalo dne 16. 5. 2012 podle 29 odst. 1, písmeno o) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Včelná č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Včelná č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška obce Včelná č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedání dne 7.9.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 24. června 2013 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 24. června 2013 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení 76 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 24. června 2013 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti určených technických zařízení a jejich provozu K zabezpečení jednotného postupu při zajištění bezpečnosti

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014. Obce Blatnice. O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014. Obce Blatnice. O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obce Blatnice O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zastupitelstvo Obce Blatnice se na svém zasedání dne 8.5.2014

Více

Městys Suchdol nad Odrou. Požární řád Městyse Suchdol nad Odrou

Městys Suchdol nad Odrou. Požární řád Městyse Suchdol nad Odrou Městys Suchdol nad Odrou Požární řád Městyse Suchdol nad Odrou Září 2015 Městys Suchdol nad Odrou Obecně závazná vyhláška Městyse Suchdol nad Odrou č. 1/2015, kterou se vydává požární řád městyse Zastupitelstvo

Více

Studie náhrady za vyhl. č. 50/1978 Sb.

Studie náhrady za vyhl. č. 50/1978 Sb. Upozornění: Studie vznikla v listopadu 2005 a nebyla vzhledem k očekávanému zákonu O vyhrazených technických zařízeních dále rozpracovávána Štěpán Valenta předseda legislativní komise UR ČR - svazový předseda

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015 Obec Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14.5. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obecně závazná vyhláška č.: 1/2008 Požární řád obce Obec Hošťalovice

Obecně závazná vyhláška č.: 1/2008 Požární řád obce Obec Hošťalovice Obecně závazná vyhláška č.: 1/2008 Požární řád obce Obec Hošťalovice 1 / 7 Zastupitelstvo obce Hošťalovice schválilo dne 18.2.2008 na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/10 SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.6.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test B 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO (PO-S1) Školské zařízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum platnosti/ účinnosti Vypracovala Kontrolovala Schválil Ing. Kateřina Patzeltová Technik

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Kamenice nad Lipou č. 3/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Kamenice nad Lipou č. 3/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Město Kamenice nad Lipou OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Kamenice nad Lipou č. 3/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7. června 2012 usnesením pod

Více

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003. Požární řád města

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003. Požární řád města MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003 Požární řád města Zastupitelstvo Města Kostelce nad Orlicí se na svém zasedání dne 15. 12. 2003 usneslo vydat na základě 29 odst.1 písm. o)

Více

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky 1. Úvod Předmětem projektové dokumentace stavby, části D.1.4.f je vybudování nového přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytových domů v ul. V Závětří 385/8

Více

Město Stráž pod Ralskem Obecně závazná vyh láška Č. 1/2013. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád

Město Stráž pod Ralskem Obecně závazná vyh láška Č. 1/2013. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád Obecně závazná vyh láška Č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád schválená Zastupitelstvem města Stráž pod Ralskem dne 30. ledna 2013 usnesením Č. Z113/2013 Obecně závazná

Více