PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636"

Transkript

1 PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK DlTRICHŠTEJN GUBERNATOR MORAVY

2 OBSAH Úvodem 1. Mládí a původ kardinála. Jeho nástup do služeb církve Ditrichštejn kardinálem a biskupem Ditrichštejnův příjezd na Moravu a vstup do veřejného života Poměry na Moravě a biskupství olomoucké na počátku vlády kardinála Ditrichštejna Ditrichštejnova legace do Říma. Jeho poměr k nunciovi Spinellimu Předbělohorská rekatolizace země. Kardinálův fanatismus. Události v Opavě Kardinálovo Zpovědní zrcadlo a Morava Kardinálova účast na konkláve v Římě v roce Kardinál se angažuje ve prospěch Matyáše. Sblížení s Žerotínem Předbělohorský nástup katolické kliky na Moravě. Kardinál pravou rukou Ferdinanda II Stavovský převrat v Brně v roce Pokus o defenestraci kardinála. Kardinálův útěk do Vídně Fridrich Falcký v Brně. Bílá hora Gubernátorem Moravy. Potrestání zpronevěřilých manu Kardinál a mladá vdova. Morava válečným bojištěm Nuncius Caraffa. Vyhnání novokřtěnců. Nekompromisní rekatolizace Moravy Kardinál se přimlouvá za mírnější tresty rebelům. Konfiskace. Potlačení povstání Valachů. 137

3 i7- Kardinálova účast na ústavní reformě Českého království. Jmenování gubernátorem Vídně. Královská korunovace v Praze Animozita Valdštejnova vůči kardinálovi. Patenty proti nekatolické šlechtě. Poprava Václava Bítovského v Brně. Konec ambasády Caraffy Povolání piaristů na Moravu. Kardinál nejpřednějším mecenášem umění na Moravě. Hudební dění v Mikulově Morava zásobuje Valdštejnovu armádu. Strach z Valdštejna Kardinálovy úspěchy v rekatolizaci země. Úřad protektora Germanie. Komise teologů pod předsednictvím kardinála a pražský mír se Saskem. Morava nadále obilnicí armád Kardinálovo velké zklamání a smrt Kardinálův význam pro dějiny Moravy. Tragedie jeho života. 180 Exkurz Kardinál a úprava krajiny v Mikulově i okolí. Inspirační zdroje z Itálie. 186 Poznámky 194 Rodokmen 212 Seznam zkratek / 214 Prameny a literatura 215 Seznam vyobrazení 225 Rejstříky 230 Riassunto 248 Zusammenfassung 252

4 SEZNAM A VYOBRAZENÍ BAREVNÁ VYOBRAZENÍ Portrét kardinála Františka Ditrichštejna. Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou. Foto: Zdeněk Málek s. I Znaková listina města Mikulova udělená roku 1625 kardinálem Ditrichštejnem. SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 98 AM Mikulova, listina č. 15. Foto: Václav Hortvík. s. // Kardinálova pečeť z roku 1607, přivčšená na listině, kterou povýšil Ždár nad Sázavou na město. SOkA Žďár nad Sázavou, fond č. 87: AM Žďáru, inv. č. n. Foto: SOkA Žďár nad Sázavou. s. II Bitva u Mikulova v době stavovského povstání v roce Národní muzeum Praha - knihovna, Kronika Jindřicha Hýzrle z Chodů, sign. VI A 12, fol. 112". Foto: Národní muzeum. s. III Pečeť na listině vydané v Kroměříži 21. listopadu 1615 (kardinál Ditrichštejn konfirmuje starší privilegia a přidává nová, mj. polepšuje městský znak). SOkA Nový Jičín, AM Příbora, inv. č. 21. Foto: dr. Tomáš Baletka. s. III Kolorovaná veduta města Olomouce z roku SOkA Olomouc. Foto: SOkA Olomouc, s. IV-V Znakové desky s erby kardinála Ditrichštejna ze Žďáru nad Sázavou. Foto: Stanislav Mikule. s. IV-V Mikulov, město a zámek od jihozápadu. Foto: Bohumír Němec s. VI Mikulov, zámek. Foto: Bohumír Němec s. VI Portrét kardinála Františka Ditrichštejna, rytina ze začátku 17. století. Soukromá sbírka. s. VII. Portrét kardinála Františka Ditrichštejna (kolem roku 1673). Arcibiskupství olomoucké - zámek Kroměříž. Olej na plátně 132x74 cm, inv. č. KE 2455, O516. Foto: Cyril Měsíc. s. VIII 225

5 ČERNOBÍLÁ VYOBRAZENÍ Ponrét kardinála Františka Ditrichštejna z počátku 17. století. Národní galerie v Praze inv. č. R , autor Sedeler E. Fotografie: Národní galerie v Praze. s. 14 Císař, český a uherský král Maxmilián II. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 16 Sv. Filip z Neri u lůžka nemocného papeže Klementa VIII. Faksimile dobové rytiny z 18. století. Soukromá sbírka. s. 18 Apoštol římské chudiny sv. Filip z Neri. Rytina z 19. století. Soukromá sbírka, i. 19 Arcivévoda Arnošt Habsburský. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 22 Kardinál a vídeňský biskup Melchior Klesl ( ). SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, (Theatrum Europeaum), sign. B66. Foto: Ladislav Bulva s. 25 Praha, mědirytina kolem roku SOA Třeboň, fond RA Schwarzenbergů, Grafika a kresba II/T61, sign. 66/67. Foto: Ladislav Bulva s. 26 Vratislav, veduta města z poloviny 17. století. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, sign. B53 (Topographiae Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Frankfurt nad Mohanem 1650). Foto: Ladislav Bulva s. 32 Řím, pohled na Andělský hrad a chrám sv. Petra a Pavla v polovině 18. století. Faksimile dobové rytiny. Soukromá sbírka. s. 35 Olomouc, veduta. Zrcadlo slavného Markrabstoí moravského z roku 1593, Bartolomněj Paprocký z Glogol. Soukromá sbírka. s. 36 Řím, kostel Santa Maria di Trastevere v Zátibeří. Foto: dr. Stanislav Petr i. 38 Řím, titulární kostel di San Silvestro. Foto: dr. Stanislav Petr s. 39 Brno, veduta. Zrcadlo slavného Markrabství moravského z roku 1593, Bartolomněj Paprocký z Glogol. Soukromá sbírka. s. 42 Karel starší ze Žerotína. Tisk z 19. století. Soukromá sbírka. s. 50 Mapa Moravského markrabství z první poloviny 17. století. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, sign. B53 (Topographiae Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Frankfurt nad Mohanem 1650). Foto: Bohumír Němec i. 54 Kroměříž veduta. Zrcadlo slavného Markrabství moravského z roku 1593, Bartolomněj Paprocký z Glogol. Soukromá sbírka. s. 57 Karel II. Štýrský. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 60 Dobytí uherského města Rábu císařským vojskem 29. března SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec $ Bronzová medaile s portrétem kardinála Františka Ditrichštejna z počátku 17. století. Kresba: Lenka Pužmanová s

6 Pohled na Znojmo v polovině 17. století. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, sign. B53 (Topographiae Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Frankfurt nad Mohanem 1650). Foto: Bohumír Němec s. JJ Opava, veduta. Zrcadlo slavného Markrabství moravského z roku 1593, Bartolomněj Paprocký z Glogol. Soukromá sbírka. s. j8 Brno v polovině 17. století. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, sign. B53 (Topographiae Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Frankfurt nad Mohanem 1650). Foto: Ladislav Bulva s. 81 Kardinál František z Ditrichštejna, soudobá rytina ze 17. století. Soukromá sbírka, s. 84 Řím, pohled na náměstí sv. Petra v polovině 18. století. Faksimile dobové rytiny. Soukromá sbírka. s. S7 Papež Pavel V. ( ). SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, (Theatrum Evropeaum), sign. B66. Foto: Ladislav Bulva s. 92 Kardinál Robeno Bellarmini. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, (Theatrum Evropeaum), sign. B66. Foto: Bohumír Němec s. 94 Císař, český a uherský král Rudolf II. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 99 Císař, český a uherský král Matyáš, mladší bratr Rudolfa II. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 101 Císař, český a uherský král Ferdinand II. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 104 Druhá pražská defenestrace. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Ladislav Bulva s. 106 Brno, biskupský palác na Zelném trhu. Foto: Bohumír Němec s. 109 Bitva u Dolních Věstonic 5. srpna Národní muzeum Praha - knihovna, Kronika Jindřicha Hýzrle z Chodů, sign. VI A 12, fol. no r. Foto: Národní muzeum, s. 110 Kroměřížské manské knihy: zápis a Ditrichstejnův erb. Arcibiskupství olomoucké, uloženo ZOA Opava, pobočka Olomouc, LD kn. č. 386, fol. 97 (zápis), LD kn. č. 424 fol. 1 (Ditrichstejnův erb). Foto: Jan Štěpán. s. 112 Fridrich V. Falcký, volený český tzv. zimní král, kurfiřt. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, (Theatrum Europeaum), sign. B66. Foto: Ladislav Bulva s. 114 Bitva na Bílé hoře 8. listopadu SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Ladislav Bulva s. N5 Kněz Domingo de Jesus Maria žehná císařským zbraním před bitvou na Bílé hoře. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Ladislav Bulva s. 116 Kardinál František z Ditrichštejna. Regionální muzeum v Mikulově, inv. č Foto. Václav Hortvík. s

7 Kardinál František z Ditrichštejna ohlašuje na Moravě rozsudek proti šestnácti moravským vzbouřencům 2. září SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, odd. Listiny, inv. č Foto: SOkA Jihlava. s. 119 Kardinál Richelieu, Armand Jean du Plessis. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, (Theatrum Europeaum), sign. B66. Foto: Bohumír Němec s. 122 Pečeť Františka Ditrichštejna z roku Arcibiskupství olomoucké, uloženo ZOA Opava, pobočka Olomouc, MKO karton č. 149, č. 16. Foto: Jan Štěpán. s. 124 Pečeť Františka Ditrichštejna z roku Arcibiskupství olomoucké, uloženo ZOA Opava, pobočka Olomouc, AO sign. A IVb 23/2. Foto: Jan Štěpán. s. 12$ Vídeň v polovině 17. století. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, sign. B53. Foto: Ladislav Bulva s. 127 Papež Řehoř XV. ( ). SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, (Theatrum Europeaum), sign. B66. Foto: Bohumír Němec s. 132 Papež Urban VIII. ( ). SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, (Theatrum Europeaum), sign. B66. Foto: Bohumír Němec s. 133 Kníže Karel z Lichtenštejna. Faksimile dobové rytiny. Soukromá sbírka. s. 138 Veduta města Brna, detail pevnosti Špilberk. SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, sign. B53 (Topographiae Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Frankfurt nad Mohanem 1650). Foto: Bohumír Němec i. 140 Staroměstská exekuce nad účastníky stavovského povstání. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Ladislav Bulva s. 141 Císař Ferdinand II. se svou druhou manželkou, mantovskou vévodkyní Eleonorou Gonzaga. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 745 Císař, český a uherský král Ferdinand III. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 146 Arcivévoda Leopold Vilém, mladší bratr císaře Ferdinanda III. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, nezařazená grafika. Foto: Bohumír Němec s. 147 Albrecht z Valdštejna, generalissimus císařských armád. Tisk z konce 19. století. Soukromá sbírka. s. 750 P. Valerián Magnis. Národní ústav lidové kultury - zámek Strážnice. s. 154 Mikulov, veduta města z roku 1673 (detail). Regionální muzeum v Mikulově, inv. ě Foto: Václav Hortvík. s. 159 František hrabě Magnis. Národní ústav lidové kultury - zámek Strážnice. s. 160 Jana Františka Prisca, manželka Františka hraběte Magnise. Národní ústav lidové kultury - zámek Strážnice. s. 161 Znak města Mikulova z privilegia uděleného městu Mikulov kardinálem Ditrichštejnem (detail). SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 98 AM Mikulova, listina č. 15. Foto: Václav Honvík. s

8 Mapa Moravy z poloviny 17. století, výřez okol! Mikulova (Niclspurg). SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, sign. B53 (Topographiae Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Frankfun nad Mohanem 1650). Foto: Bohumír Němec s. 166 Vražda generalissima císařských armád Albrechta z Valdstejna v Chebu v roce SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, (Theatrum Evropeaum), sign. B66. Foto: Bohumír Němec s. 168 Kardinál František Ditrichštejn v pozdním věku. Regionální muzeum v Mikulově inv. č Foto: Václav Hortvík. s. 172 Desetidukát kardinála Františka Ditrichštejna. Mincovna Olomouc rok Kresba: Lenka Pužmanová s. 174 Olomouc, katedrála sv. Václava. Foto: Ladislav Bulva s. 178 Novodobá busta Františka Ditrichštejna, odhalená na jeho počest na nádvoří mikulovského zámku na podzim roku Foto: Bohumír Němec s. 181 Mikulovský zámek, pohled od jihu. Foto: Bohumír Němec s. 182 Ditrichštejnská hrobka v centru Mikulova. Foto: Bohumír Němec s. 183 Erb Ditrichštejnů nad branou mikulovského zámku. Foto: Bohumír Němec s

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1. Kardinál František Dietrichstein

Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1. Kardinál František Dietrichstein Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1 Doposud uveřejněné zprávy o divadelní historii Mikulova naznačují, že toto významné jihomoravské město muselo ve své době patřit k důležitým divadelním

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách LIBRETO EXPOZICE Název expozice: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA (Život, působení a historický význam husitského vojevůdce) Umístění: TROCNOV, Památník Jana

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové Lucemburkové Francie ve druhé polovině 13. století stavovsky organizovaný stát. Politická moc v rukou měst. Král rozhodoval o osobě papeže a složení jeho poradního sboru. Filip IV. Sličný chtěl, aby se

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H ŽIVOTOPISY SVATÝCH Všechna práva vyhrazena Blah. Ludvík M. Grignion z Montfortu ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH NAPSAL ISIDOR VONDRUŠKA 1 9 3 1 LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE Nro 36 2 2. Ex Consistorio

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty

Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od 1. 11. 2007 č. 1/2013 Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty (Foto Daněk) Obsah Zpravodaje obce Prštice 1.

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Tereza POLÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Státní zámek Žleby: jeho historie, umělecká výzdoba a stylové interiéry Tereza Poláková

Více

Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí

Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí K osvětlení závažné otázky současnosti Je možno dopustit obnovení památníku oslavy: nesvobody, totality, ztráty lidských práv, nesnášenlivosti a krveprolévání

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE EVROPSKÁ CESTA A ŘÍMSKÝ STUDIJNÍ POBYT FRANTIŠKA ANTONÍNA Z DITRICHŠTEJNA V LETECH 1662-1666 VE SVĚTLE KORESPONDENCE HOFMISTRA JOSEFA

Více

Jelínek a S. Elia (1668 1720)

Jelínek a S. Elia (1668 1720) Orlické hory a Podorlicko 17: 83 98 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., Issn 0475 0640 První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou P. Tobias Thomas Jelínek a S. Elia (1668 1720) Václav Bartůšek

Více