Registrace účastníků ve vestibulu Univerzitního kampusu, Kamenice 5. Slovo doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8.00-9.45 Registrace účastníků ve vestibulu Univerzitního kampusu, Kamenice 5. Slovo doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr."

Transkript

1 PROGRAM KONFERENCE Úterý Registrace účastníků ve vestibulu Univerzitního kampusu, Kamenice 5 Přednášky Posluchárna 32, budovaa ll Zahájení konference Slovo doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr., děkana PřF MU Ján Pásztor Nicolet CZ s.r.o., servisní a aplikační středisko Využití infračervené a Ramanovy mikrospektrometrie při analýze historických a uměleckých materiálů K. Vizárová, S. Katuščák, M. Jablonský, M. Reháková, 2 G. Podušelová, 3 N. Laliková. 3 Oddelenie chemickej technologie dreva, celulózy a papiera, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita; 2 Oddelenie polygrafie a aplikovenej fotochémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita; 3 Slovenské národné múzeum Kvantifikácia zbierkových predmetov v múzeách SR a možnosti využitia masových technológií ochrany David Váhala Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě; Muzeologické pracoviště, Slezské zemské muzeum Ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví ve Slezském zemském muzeu Vít Jesenský Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště středních Čech, Interdisciplinární vysokoškolské vzdělávání v památkové péči jako nástroj integrace péče o kulturní dědictví Martina Hucková, Petra Hečková, Jiří Novotný Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice Interdisciplinarita v památkové péči: možnosti a východiska Alena Selucká, Pavla Stöhrová, Hana Grossmannová Technické muzeum v Brně Oběd Prezentace odborné a metodické činnosti MCK na webu a Fóra pro konzervátory-restaurátory Renata Pelíšková Metodické centrum konzervace, Technické muzeum v Brně Rizika a problémy spojené s konzervací archeologických předmětů vyzvednutých tzv. in situ"

2 Milana Vanišová Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická, Praha Restaurování starých tisků Muzea Jindřichohradecka Romana Kozáková Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie, Brno Skleněné korálky - průzkum a konzervace Šárka Jonášová, Zuzana Cílová Restaurování modrých skleněných nádob Michal Mazík, Zdenka Kuželová, Jiří Příhoda Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie, Brno Jana Krejčová Ochrana textilných fragmentov počas desalinácie kovových predmetov Kovové dekorativní lžičky Andrea Černá, Jiří Děd, Jaroslav Prášil 2 ; SUPŠ a VOŠ Turnov 2 Restaurování souboru granátových šperků Přestávka na kávičku Michal Mazík, Alena Selucká, Renata Pelíšková Technické muzeum v Brně Konzervácia bronzových predmetov elektrolytickou redukciou Gabriela Pösová, Miroslav Minks Reštaurátorsko-sochársky atelier, Bojnice Reštaurovanie barokového oltára Zoslania Ducha Svätého v Nemčiciach Pavla Hanáčková, Tomáš Flimel, 2 Michal Mazík, 3 Jiří Příhoda 4 4 Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU; 2 Ing. Tomáš Flimel - Flirex; 3 Technické muzeum v Brně Podklady pro restaurování ovládacího panelu z vily Tugendhat Petra Zemenová, Alexandra Kloužková Ústav skla a keramiky, Přírodovědné analýzy střepů ze souboru keramických nádob z Lažan Jitka Kateřina Trčková, ak. soch. Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Tajemství Murána

3 Posluchárna 205, budovaa ll Pavel Holman Filosofická fakulta, Masarykova univerzita Muzeologický přístup k ochraně památek in fondo Miloš Dudáš Krajský pamiatkový úrad Žilina, Slovensko Drevené artikulárne kostoly - mýty a legendy výstavby František Švábenický, David Váhala 2 Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě; ' 2 muzeum 2 Muzeologické pracoviště, Slezské zemské Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Stanislava Brejchová Studijní depozitář mobiliárních fondů, klášter Plasy; Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Plzni Studijní depozitář mobiliárních fondů Plasy - nové formy zpřístupnění movitého kulturního dědictví Michal Dub ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury Výškové dominanty a obraz města jako zrcadlo proměn společnosti, jejího systému hodnot a vizí Ľubica Mezerová Muzeum v Bruntále Posledné reštaurovanie v interiéroch zámku Bruntál Igor Fogaš Moravská galerie v Brně Rizikové faktory prezentací Slovanské epopeje Přestávka na kávičku Milan Nesměrák Katedra architektury, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Formování architektonických prvků členění sloupoví v díle Josipa Plečnika v Praze a Lublani, a jejich možné původní inspirační vzory I Vlastimil Schildberger Moravské zemské muzeum, Historické oddělení Terénní výzkum reliktů letadel a militárií a identifikace padlých vojáků z období druhé světové války (metody pátrání, určení a vyzvednutí těchto reliktů) Petr Hudičák Museum Fotoateliér Seidel, Český Krumlov Číslování a digitalizace archivu Fotoateliéru Seidel Český Krumlov

4 Gabriela Pösová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice Problémy súvisiace s reštaurovaním barokových polychrómií na sochárskych dielach zo zbierok SNM - Múzeum Bojnice 9.00 Společenský program - Kavárna na lávce, budova A0, 2. NP Středa Patrick Bárta Kovářský atelier Templ, Brno Posluchárna 32, budovaa ll Některé historické techniky zdobení kovů z pohledu řemeslníka Martin Hložek Technické muzeum v Brně Využití endoskopie při průzkumu památek Milena Reháková, Jarmila Tarajčáková, 2 Lukáš Gál, Michal Čeppan Fakulta chemickej a potravinárskej technologie STU v Bratislave; 2 Art & Restoration, Poprad Využitie metody VIS/NIR spektroskopie pri restaurovaní kresieb zo zbierok SNG Jan Jelínek, Veronika Köhlerová, Štěpánka Kučková ' 2 Pedagogická fakulta UK, Katedra chemie a didaktiky chemie, Praha; 2, Ústav biochemie a mikrobiologie Identifikace přírodních pryskyřic hmotnostní spektrometrií Veronika Košařová, David Hradil, 2 Viktor Kanický Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie; 2 Ústav anorganické chemie Akademie Věd ČR, v.v.i Charakterizace jílových a železitých pigmentů v malířských vrstvách difrakčními a spektroskopickými metodami Eva Svobodová, Martina Ohlídalová 2,3 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; ; 2 Národní muzeum 3 Spektrometrické metody identifikace organických barviv v modelových vzorcích olejové malby a barvené textilie Přestávka na kávičku Jiří Sekereš, Pavla Rovnaníková 2 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie; 2 VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie Analýza omítek kaple Božího hrobu na Svatém kopečku v Mikulově

5 Michaela Crhová,,3 Štěpánka Kučková,,2 Radovan Hynek, Milan Kodíček, Irina Crina Anca Sandu, 3 Ana Cecilia Roque 3 ; 2 Univerzita Karlova, Katedra chemie a didaktiky chemie, Praha; 3 REQUIMTE - Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), Universidade Nova de Lisboa (UNL), Portugal Imunochemický rozbor historických malt Petra Zemenová, Alexandra Kloužková Ústav skla a keramiky, Hodnocení mikrostruktury měsícovitých podstavců z Hradenína Petr Koutník, Petr Antoš, Pavla Rovnaníková, 2 Pavel Roubíček, 3 Josef Červinka 4 Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.; VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie; 2 České lupkové závody, a. s.; 3 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování 4 Geopolymerní pojiva a možnosti jejich využití při restaurování památek Eva Navrátilová, Pavla Rovnaníková Ústav chemie, Fakulta stavební, VUT v Brně Využití vápenné vody při konsolidaci vápenných omítek historických staveb Petra Oratorová Fakulta stavební, VUT v Brně Marocký štuk - Tadelakt 3.30 Závěr konference 4.30 Exkurze : Moravský zemský archiv (společná prohlídka) 4.30 Exkurze 2: MZM - Anthropos (společná prohlídka)

6 Postery Posterová prezentace bude probíhat od úterý od 3:30 do středy do 3:30 v pavilonu A, v předsálí posluchárny 32. Marie Benešová, Kamil Boldan 2 Národní knihovna ČR, Restaurátorské oddělení; Oddělení rukopisů a starých tisků 2 Metody vizualizace filigránů Lenka Dlabolová, Šárka Msallamová, Jaroslav Prášil 2 VŠCHT Praha - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství; SUPŠ a VOŠ - Turnov 2 Restaurování taneční kroužkové kabelky Dolanský Tomáš, Skácilík Jiří, 2 Macht Petr, 3 Srnský Pavel 3 KRAJINAK O.S., Český Krumlov; 2 ČVUT v Praze, F. stavební, Praha; 3 JČU v Č. Budějovicích, Katedra informatiky, České Budějovice Prostorový model historického jádra v Českém Krumlově jako nástroj pro dokumentaci a presentaci stavebních památek Lucie Králová, Šárka Msallamová, Jaroslav Prášil 2, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství; škola v Turnově 2 Restaurování dvou barokních cínových svícnů Střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná Jan Hýbner Fsv, ČVUT v Praze Nálezy z raně gotické fáze chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem Michal Janiš Ministerstvo kultury ČR Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky Šárka Jonášová, Alexandra Kloužková Restaurování keramických trojnožek Lenka Kučerová, Ústav chemické technologie restaurování památek Využití mikroskopických metod ke stanovení míry poškození textilních vláken Radek Němec, Jiří Děd, Jaroslav Prášil 2, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství; Střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná škola v Turnově 2 Restaurování lampy na věčné světlo Alena Otmarová, Daniele Caretti, 2 Francesca Modugno, 3 Jeannette Lucejko 3 Ústav chemické technologie konzervování a restaurování památek, ; Ústav industriálni chemie a materiálů, Università di Bologna; 2 Ústav chemie a industriálni chemie, Università di Pisa 3 Plasty a muzeum: Artefakty z celuloidu a jejich charakterizace Zuzana Pecenová, Jaroslav Prášil, 2 Šárka Msallamová, Michal Ďurovič 3 ; SUPŠ a VOŠ Trutnov; 2 Městský archiv v Praze 3 Mešní tabulka Lukáš Poch ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury Kasárenské objekty a možnosti jejich využití

7 Polášek Martin Slezské zemské muzeum v Opavě Restaurování knoflíkového akordeonu Hlaváček Milana Vanišová Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická, Praha Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická Milana Vanišová Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická, Praha Restaurování a konzervace BIBLIA SACRA LATINO - GERMANICA Petra Vávrová, Eliška Křečanová Národní knihovna ČR, Praha Studium vlastností papírů vyskytujících se v novodobých knižních fondech Gabriela Vyskočilová, Andrea Husseiniová, 2 Jiří Příhoda Masarykova univerzita, Brno; 2 Moravská galerie v Brně Průzkum kožených kasulí ze sbírek Moravské galerie v Brně Petra Witoszková Rokoková terina s víkem

ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY NA SLOVENSKO

ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY NA SLOVENSKO ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY NA SLOVENSKO Účel cesty Účast na odborné konferenci CSTI 2013 (Conservation Science, Technology and Industry) na téma Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany

Více

PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU

PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU Pardubice 2013 Tato publikace byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00 Blok "Industriální

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

TýdEn vědy a techniky 2012

TýdEn vědy a techniky 2012 TýdEn vědy a techniky 2012 Pořádá Generální partner Hlavní partneři Mediální partneři hlavní Mediální partner 100+1 z a h r a n i č n í z a j í m a v o s t Č E S K O S L O V E N S K Ý Č A S O P I S PRO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014

Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014 Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014 Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu / Národní muzeum a Moravské zemské muzeum v Brně, seminář pro pedagogy

Více

LITURGICKÝ A OBŘADNÍ TEXTIL, ODĚVY A DOPLŇKY

LITURGICKÝ A OBŘADNÍ TEXTIL, ODĚVY A DOPLŇKY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ TÉMA 2015 9. až 10. června 2015 v Technickém muzeu v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole Konference se koná ve spolupráci s odbornými komisemi Asociace muzeí a galerií České republiky

Více

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů,

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) ČTVRTEK 3. 10. 2013 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1. 2 obsah str. Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.5 Poradní orgány vedení fakulty 9 2. Studijní a pedagogická

Více

1. 15. 11. 2013. exkurze dny otevřených dveří NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE

1. 15. 11. 2013. exkurze dny otevřených dveří NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE 1. 15. 11. 2013 exkurze dny otevřených dveří POŘÁDÁ GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ ON-LINE PARTNER TÝDEN VĚDY

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

ZaHOŘ PRO UMĚNÍ. 9. 15. března 2015 PROGRAM

ZaHOŘ PRO UMĚNÍ. 9. 15. března 2015 PROGRAM ZaHOŘ PRO UMĚNÍ 9. 15. března 2015 PROGRAM Týden výtvarné kultury 6 Zahoříte-li pro umění, možná se nezmění vůbec nic. Ale možná váš život získá nové radosti a nová tajemství. Třeba se podaří, že právě

Více

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY Praha dny otevřených dveří Praha přednášky Praha výstavy Praha filmy Program generálního partnera festivalu ČEZ, a. s. Středočeský kraj Jihočeský

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více