MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA"

Transkript

1 9/11 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA

2 Září / September 2011 Praha VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Laurent Ziegler: 420PEOPLE VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Herbert Brandl U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ NAROZENÍ HUGA MEISLA ANLÄSSLICH DES 130. GEBURTSTAGS VON HUGO MEISL VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Sascha Dreier: Hugo Meisl a Papírák Hugo Meisl und Der Papierene KNIŽNÍ PREZENTACE / BUCHPRÄSENTATION Wolfgang Hafer, Andreas Hafer: Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu / Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs. Eine Biographie PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Roman Horak (A), Petr Nosálek (CZ), Andreas Hafer (D): Fotbal a národni identita / Fußball und nationaie Identität PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Život a válečné příběhy Zdeňka Kaplíře ze Sulevic Leben und Kriegserzählungen von Zdeněk Kaplíř von Sulewicz KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz Posádková hudba Vídeň / Die Gardemusik Wien AUTORSKÉ ČTENÍ / AUTORENLESUNG Für Kinder: Lesung und Spielnachmittag mit Michael Stavarič (Pro děti: Čtení a odpoledne plné her s Michaelem Stavaričem) FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Kick Off Příběh o vítězích Kick Off Eine Geschichte von Siegern VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Moderní rakouská architektura pasivních dřevostaveb v Rakousku / Moderne nachhaltige Holzarchitektur aus Österreich WORKSHOP Anne Pritchard-Smith: Impulse für Deutsch als Fremdsprache (Impulzy pro němčinu jako cizí jazyk) KONCERT / KONZERT Thomas Zehetmair (housle / Geige) Milešov KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST U příležitosti oslav 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic / Anlässlich der Feierlichkeiten zum 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz Posádková hudba Vídeň / Gardemusik Wien Sobčice KONCERT + ČTENÍ / KONZERT + LESUNG Vídeňská Schrammelpartie / Die Wiener Schrammelpartie Liberec KONFERENCE / KONFERENZ Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě ( ) Pädagogische und didaktische Konzepte in Mitteleuropa ( ) Diskurzivně-analytická diskuze / Diskurs analytische Diskussion Rakouští přednášející / Österreichische Vortragende: Johanna Hopfner, Gerald Grimm, Renate Seebauer, Josef Pircher Český Krumlov KONCERT / KONZERT Concilium musicum Wien und Gerhard Hafner (Kontratenor)

3 Vážení a milí čtenáři a hosté! Září zahájí podzimní sezónu velmi bohatým programem z mnoha oblastí: výtvarné umění, film, literatura, hudba a věda s příspěvky jak z mladší, tak i starší minulosti. Jak již jistě víte, obzvlášť mi leží na srdci společná historie, a proto bych Vás chtěl upozornit na oslavy 400. výročí narození polního maršálka Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, které se za účasti vídeňské posádkové hudby konají 10. září v Milešově (Ústecký kraj). Tato vojenská kapela má tu čest hrát den předtím, v pátek 9. září od 17 hodin, na Pražském hradě historií přímo nabité! Kromě toho bych Vás rád upozornil na novou adresu webu RKF v Praze: Zde Vás přehledně a obsažně informujeme o našich akcích. Současně se můžete zaregistrovat k odběru elektronického zpravodaje a informací i pozvánek z jednotlivých oblastí kultury. Těšíme se jak na Vaši virtuální, tak i reálnou návštěvu u nás. Sehr geehrte liebe Leser und Besucher! Der September eröffnet die Herbstsaison mit einem dichten Programm, auf allen Gebieten: Bildende Kunst, Film, Literatur, Musik und Wissenschaft mit Beiträgen zur jüngeren und älteren Geschichte. Sie wissen, dass mir die gemeinsame Vergangenheit besonders am Herzen liegt, weshalb ich Sie auf die Feier zum 400.Geburtstag des Feldmarschalls Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz aufmerksam mache. Am 10. September wird dieses Jubiläum in Milleschau (Kreis Aussig) gefeiert, an dem auch die Wiener Gardemusik teilnimmt. Diese Militärkapelle hat die Ehre, tags zuvor, am Freitag dem 9. September um 17 Uhr, auf der Prager Burg zu spielen wie geschichtsträchtig! Außerdem möchte ich auf den neuen Webauftritt des ÖKF Prag aufmerksam machen: Auf informieren wir Sie übersichtlich und umfassend über unsere Veranstaltungen. Hier können Sie sich außerdem für unseren -Newsletter und Informationen und Einladungen zu einzelnen Kultursparten registrieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, sowohl virtuell im Netz als auch real bei uns im Haus. Váš / Ihr Florian Haug

4 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Laurent Ziegler: 420PEOPLE 5. 9., 18 h Praha 1, Nová scéna ND, café NONA, Národní 4 do / bis po pá / Mo Fr 9 24 h* so-ne / Sa So h* Vernisáž / Vernissage Rakouský fotograf a dokumentarista Laurent Ziegler se ve své tvorbě věnuje především současnému tanci. V cyklu fotografií zachycuje práci a členy souboru 420PEOPLE během jejich pobytu v Paříži v květnu Na Nové scéně ND nyní představí fotograf několik snímků z tohoto cyklu. Laurent Ziegler žije a pracuje ve Vídni. Der österreichische Fotograf und Dokumentarfilmer Laurent Ziegler widmet sich in seiner Arbeit vor allem dem zeitgenössischen Tanz. Laurent Ziegler hält in einem Fotografie-Zyklus die Arbeit und die Mitglieder des Ensembles 420PEOPLE während ihres Aufenthalts in Paris im Mai 2011 fest. In der Nová Scéna (Neue Bühne) des Nationaltheaters präsentiert er nun Fotografien aus diesem Zyklus. Laurent Ziegler lebt und arbeitet in Wien. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Herbert Brandl 8. 9., 18 h Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Laurent Zeiger Herbert Brandl Sascha Dreier Herbert Brandl (*1959, Graz) vystudoval Universität für angewandte Kunst ve Vídni a působí jako profesor na Kunstakademie v Düsseldorfu. Je jedním z nejvýznamnějších současných rakouských malířů, jemuž se dostalo mezinárodního uznání už v 80. letech, kdy se spolu se skupinou malířů tzv. transavantgardy a nové malby zasloužil o rehabilitaci malířství. Vystavoval od 90. let s nejvýznamnějšími světovými malíři jako je Christopher Wool, Adrian Schiess, Albert Oehlen, reprezentoval Rakousko na nejvýznamnějších světových výstavách, jako jsou Dokumenta v Kasselu a benátské bienále. Herbert Brandl (*1959, Graz) studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und arbeitet als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Er ist einer der bedeutendsten österreichischen Maler. Internationale Anerkennung erlangte er schon in den 80er Jahren, als er sich gemeinsam mit Malern der Transavantgarde und der neuen Zeichnung um die Rehabilitierung der Malerei verdient machte. Seit den 90er Jahren stellt er mit den bedeutendsten Weltkünstlern aus, wie z. B. Christopher Wool, Adrian Schiess und Albert Oehlen. Herbert Brandl repräsentierte Österreich bei Weltausstellungen wie der Dokumenta in Kassel und der Biennale in Venedig. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Sascha Dreier: Hugo Meisl a Papírák Hugo Meisl und Der Papierene 8. 9., po vernisáži Herberta Brandla im Anschluss an die Vernissage von Herbert Brandl do / bis po pá / Mo Fr h*; h*, kromě českých a rakouských svátků a akcí v RKF / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen sowie während Veranstaltungen im ÖKF Komiks Saschi Dreiera Papírák nás zavede do meziválečné Vídně poblázněné fotbalem. Vedle legendárního fotbalisty Mathiase Sindelare, označovaného jako Papírák, hraje v příběhu klíčovou roli i zakladatel moderního fotbalu Hugo Meisl. Výstava je spojena s prezentací knihy Hugo Meisl (21. 9.) a s přednáškami (22. 9.). Der Comicroman Der Papierene von Sascha Dreier präsentiert das fußballverrückte Wien der Zwischenkriegszeit. Neben dem legendären Fußballer Matthias Sindelar, genannt Der Papierene, spielt auch der Erfinder des modernen Fußballs Hugo Meisl eine zentrale Rolle. Die Ausstellung findet in Verbindung mit der Buchpräsentation Hugo Meisl am und den Vorträgen am statt. PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Pouze česky / Nur tschechisch Slavnostní večer / Gala-Abend Život a válečné příběhy Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, čestného obránce Vídně Leben und Kriegserzählungen von Zdeněk Kaplíř von Sulewicz, Ehrenverteidiger Wiens 8. 9., 18 h* Praha 1, Clam Gallasův palác Mramorový sál, Husova 20 Přednášející / Vortragender: Jiří Mikulec Jiří Mikulec, historik zabývající se dějinami 17. a 18. stol., člen Historického ústavu AV ČR, vedoucí redaktor časopisu Folia Historica Bohemica, je členem Komise pro studium rekatolizace českých zemí v století a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Pořádá: Spolek Praha Cáchy/Aachen (založen v roce 2000) je nezisková organizace, jejímž cílem je rozvíjení mezinárodní kulturní spolupráce a národního porozumění v rámci Evropské unie. Svojí činností zaměřenou na pořádání přednášek, koncertů, výstav a literárních čtení se snaží oslovit zájemce o historii, umění a architekturu. Der Historiker Jiří Mikulec befasst sich mit der Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Er ist Mitglied des historischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (AV ČR), Chefredakteur der Zeitschrift Folia Historica Bohemica und Mitglied der Kommission für das Studium der Rekatholisierung der Böhmischen Länder vom 16. bis zum 18. Jh. Mikulec hält Vorlesungen an den Philosophischen Fakultäten der Karlsuniversität und der Universität Pardubice. Veranstalter: Der Verein Prag Aachen (gegründet 2000) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die internationale kulturelle Zusammenarbeit und die Völkerverständigung innerhalb der Europäischen Union zu fördern. Die Tätigkeit des Vereins richtet sich an alle, die sich für Geschichte, Kunst und Architektur interessieren; regelmäßig werden Vorträge, Konzerte, Ausstellungen und literarische Lesungen organisiert.

5 KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz 9. 9., 17 h* Praha 1, Pražský hrad, 3. nádvoří , 13 h* Milešov, Zámek Posádková hudba Vídeň, kterou tvoří více jak 50 hudebníků, byla založena v roce podepsání státní smlouvy o obnovení nezávislosti Rakouska (1955). Rakousko má devět vojenských hudebních těles. Hlavními úkoly posádkové hudby jsou vystoupení při státních návštěvách, vojenských přísahách a účast na hudebních soutěžích. Když byla Vídeň obklíčena stotisícovou armádou osmanských Turků, jmenoval císař Leopold I. 72letého českého šlechtice Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic předsedou civilní správy Vídně. Po 62 dnů obléhání stál v čele města, převzal dokonce i vrchní velení a přispěl tak k záchraně Vídně, za což byl císařem vyznamenán. Letos slavíme 400. výročí jeho narození. Po setmění bude odpálen slavnostní ohňostroj, který se uskuteční s laskavým přispěním firmy STRABAG. Die Gardemusik Wien besteht aus mehr als 50 Soldaten und wurde im Staatsvertragsjahr 1955 gegründet. Jedem der neun Bundesländer ist eine Militärmusikkapelle zugeordnet. Zu den Aufgaben der Gardemusik zählen Auftritte bei offiziellen Anlässen des Staatsoberhaupts, bei Angelobungen und die Teilnahme an Musiktreffen. Als Wien am 14. Juli 1683 von hunderttausend osmanischen Türken belagert wurde, ernannte Kaiser Leopold I. den 72-jährigen böhmischen Adeligen Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz zum Vorsitzenden der Zivilverwaltung der Stadt. Während der 62-tägigen Belagerung übernahm dieser sogar zeitweise den Oberbefehl und trug so maßgeblich zur Rettung Wiens bei, wofür er vom Kaiser ausgezeichnet wurde. Heuer wird sein 400. Geburtstag gefeiert. Nach Einbruch der Dunkelheit folgt ein festliches Feuerwerk, ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Firma STRABAG. KONCERT & ČTENÍ / KONZERT & LESUNG Dvojjazyčně / Zweisprachig Vídeňská Schrammelpartie / Die Wiener Schrammelpartie , 16 h* Sobčice, zámek V barokním zámečku v Sobčicích, vzdáleném hodinu a půl od Prahy, máte možnost navštívit již tradiční každoroční kulturní akci: Letos to je hudba Vídeňské Schrammelpartie (klasičtí hudebníci z Vídně) pod vedením Thomase Grögera, prvního houslisty vídeňské Volksoper. Svojí hudbou zprostředkují vídeňský životní styl radost i trochu melancholie. K tomu patří rakouské víno a speciality. Kromě toho se můžete v rámci čtení dozvědět více o právních předpisech z roku 1855, kdy zámeček v Sobčicích sloužil jako fara. Im Barockschlösschen Sobčice, eineinhalb Stunden von Prag entfernt, findet jährlich die schon traditionelle Kulturveranstaltung statt: Heuer mit Musik der Wiener Schrammelpartie (klassische Musiker aus Wien) unter der Leitung von Thomas Gröger, dem ersten Geiger an der Wiener Volksoper. Mit ihrer Musik vermitteln sie Wiener Lebensstil, Freude und etwas Melancholie. Dazu gibt es österreichischen Wein und ein Schmankerlbuffet. Außerdem werden Gesetzestexte von 1855 vorgetragen, als das Schloss Sobčice als Pfarrhaus diente. AUTORSKÉ ČTENÍ / AUTORENLESUNG Pouze německy / Nur deutsch Für Kinder: Lesung und Spielnachmittag mit Michael Stavarič (Pro děti: Čtení a odpoledne plné her s Michaelem Stavaričem) , 15 h Praha 2, Pražský literární dům, Ječná 11 Michael Stavarič čte dětem od pěti do deseti let ze svých knih Gaggalagu, Biebu a Hier gibt es Löwen. Na programu bude také společné hraní a malování. Michael Stavarič (*1972, Brno) žije ve Vídni, kde vystudoval bohemistiku a publicistiku. Působí jako autor, překladatel (mj. Patrik Ouředník Příhodná chvíle, 1855) a vydavatel. Obdržel různá literární ocenění, mj. roku 2007 Rakouskou knižní cenu a Rakouskou státní cenu za literaturu pro děti a mládež a 2008 Podpůrnou cenu Adelberta von Chamisso. V roce 2009 získal Stavarič literární cenu města Hohenems a literární cenu Wartholz. Dosud mj. vyšlo: stillborn (2006, v českém překladu Mrtvorozená Eliška Frankensteinová, 2010), Terminifera (2007), Magma (2008), Brenntage (2011) a knihy pro děti Biebu (2008, v českém překladu Včelikář, 2009), Die kleine Sensenfrau (2010) a Hier gibt es Löwen (2011). Michael Stavarič liest für Kinder von 5 10 Jahren aus seinen Büchern Gaggalagu, Biebu und Hier gibt es Löwen. Außerdem wird gemeinsam gespielt und gemalt. Michael Stavarič (*1972, Brünn) lebt in Wien, wo er Bohemistik und Publizistik studierte. Seither ist er als Autor, Übersetzer (u. a. Patrik Ourednik Die Gunst der Stunde, 1855) und Herausgeber tätig. Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, u. a den österreichischen buch.preis, sowie den Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur und 2008 den Adelbert-von-Chamisso- Förderpreis gewann Stavarič den Literaturpreis der Stadt Hohenems und den Literaturpreis Wartholz. Bisher erschienen u. a.: stillborn (2006), Terminifera (2007), Magma (2008), Brenntage (2011) und die Kinderbücher Biebu (2008), Die kleine Sensenfrau (2010) und Hier gibt es Löwen (2011). FILM Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Německy, anglické titulky / Deutsch, englische Untertitel Kick Off Příběh o vítězích (A 2009, 95 min.) Kick Off Eine Geschichte von Siegern , h Praha 1, kino Světozor, Vodičkova 41 Režie / Regie: Hüseyin Tabak Život hra. Orhana, Serkana a Hansiho zachvátila fotbalová horečka. V Austrálii budou hrát za Rakousko na mistrovství světa ve fotbalu pro bezdomovce, azylanty, bývalé alkoholiky a feťáky. Kick Off provází je i jejich spoluhráče během příprav na turnaj v Melbourne a také jejich novým životem: Odvážní muži, kteří ve svém dřívějším životě dostali červenou kartu a kteří se musí z okraje společnosti probojovat zpět. Muži, kteří hrají o vítězství, ale také o sebeúctu, motivaci a radost ze života. Muži, kterým nejde o peníze a slávu, ale o respekt. Kick Off režiséra Hüseyina Tabaka se jim krok za krokem přibližuje a vytváří emocionální spojení mezi nimi a publikem. Na festivalu Viennale 2010 získal snímek Kick Off Vídeňskou cenu za nejlepší dokumentární film. Das Leben ein Spiel. Orhan, Serkan und Hansi fiebern dem Homeless World Cup in Australien entgegen. Sie spielen für Österreich bei der Fußball-WM für Obdachlose, Asylwerber und ehemalige Alkohol- und Drogenabhängige. Kick Off begleitet sie und ihre Teamkollegen bei der Vorbereitung auf das Tur nier in Melbourne und gleichzeitig bei der Neuordnung ihres Lebens: Mutige Männer, die in ihrem früheren Leben die rote Karte gesehen haben und die sich jetzt vom Abseits auf den Platz zurückkämpfen. Männer, die um den Sieg spielen, aber auch um Selbstvertrauen, Motivation und Lebensfreude. Männer, denen es nicht um Geld und Ruhm geht, sondern um Respekt. Kick Off von Regisseur Hüseyin Tabak kommt ihnen Schritt für Schritt näher, stellt eine emotionale Verbindung zwischen ihnen und dem Publikum her. Bei der Viennale 2010 wurde Kick Off mit dem Wiener Filmpreis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Filmladen Filmverleih

6 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Moderní energeticky úsporné dřevostavby z Rakouska Moderne nachhaltige Holzarchitektur aus Österreich Praha 6, ČVUT Fakulta architektury (vedle Atria C), Thákurova po pá / Mo Fr 8 20 h* Výstava zprostředkovává široký pohled na mnohotvárnost stylů, architektonickou kvalitu a velké množství variant energeticky úsporných budov. Jednotlivé plakáty představují projekty z Tyrolska, Salcburska a Horního Rakouska a podávají svědectví o velkém umění dřevostaveb v Rakousku. Rakousko je jednou z mála zemí Evropské unie, kde je rozšířeno mnoho variant energeticky úsporných staveb, které se již dlouho neomezují pouze na rodinné domy, popř. exkluzivní individuální výstavbu. Úspora energie v budovách a koncept zelených energeticky úsporných budov pomáhají posílit hospodářský rozvoj a sociální blahobyt. Navíc se staly tyto budovy součástí národní identity a snahy o trvale udržitelný rozvoj. Diese Ausstellung bietet einen reichhaltigen Einblick in die stilistische Vielfalt, architektonische Qualität und Maßvariationen energieeffizienter Gebäude. Die Plakate zeigen Projekte aus Tirol, Salzburg und Oberösterreich und legen Zeugnis über die hohe Holzbaukunst in Österreich ab. Österreich ist eines der wenigen EU-Länder, wo verschiedene Variationen des energieeffizienten Bauens verbreitet sind, die sich schon längst nicht mehr nur auf Einfamilienhäuser oder exklusiven individuelle Wohnbauten beschränken. Das Energiesparen und die Konzeption von grünen energieeffizienten Gebäuden tragen zur Stärkung der Wirtschaftsentwicklung und des sozialen Wohlstands bei. Überdies sind sie zu einem Bestandteil österreichischer Identität und der Bemühung um eine nachhaltige Entwicklung geworden. Proholz Tirol KNIŽNÍ PREZENTACE / BUCHPRÄSENTATION Konsekutivní tlumočení / Konsekutiv gedolmetscht 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Wolfgang Hafer, Andreas Hafer: Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Nakladatelství / Verlag: LESNICKÁ PRÁCE, červen / Juni 2011 (české vydání / tschechische Ausgabe, Die Werkstatt GmbH, 2007 (německé vydání / deutsche Ausgabe) Hugo Meisl (* , Malešov , Vídeň) je jednou z nejvýznamnějších osobností světového fotbalu, byl trenérem rakouského fotbalového zázračného týmu ve 30. letech, tvůrcem moderní fotbalové techniky a zakladatelem Středoevropského poháru (předchůdce dnešní Ligy mistrů). Kniha zasazuje jeho život a dílo do kontextu vývoje mezinárodního fotbalového hnutí a rozvoje fotbalové techniky. Je psána čtivým stylem a umožňuje běžnému čtenáři pochopit význam osobnosti Hugo Meisla jak pro světový fotbal, tak pro židovskou komunitu. Andreas a Wolfgang Haferovi (vnuci Huga Meisla) jsou němečtí historici, kterým se během mnohaleté práce podařilo sestavit první ucelenou biografii Hugo Meisla, jež je zároveň brilantním výzkumem dějin evropské fotbalové kultury, při tom objektivní a fascinující. Jejich kniha byla v roce 2007 navržena na Německou sportovní cenu v kategorii Fotbalová kniha roku. Hugo Meisl (* , Malešov, CZ , Wien) ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Weltfußballs. Er war Trainer des österreichischen Wunderteams der 30er Jahre, Schöpfer der modernen Fußballtechnik und Gründer des Mitteleuropäischen Pokals (dem Vorläufer der heutigen Champions League). Das Buch stellt Meisls Leben und Werk in Zusammenhang mit der Entwicklung der internationalen Fußballbewegung und -technik. Packend geschrieben ermöglicht das Buch auch nicht fußballbesessenen Lesern, die Bedeutung Meisls zu verstehen, sowohl in Bezug auf den Weltfußball als auch zur jüdischen Gemeinde. Andreas und Wolfgang Hafer (Meisls Enkel) sind deutsche Historiker, denen es nach jahrelanger Arbeit gelang, die erste vollständige Biographie Hugo Meisls zu verfassen, die außerdem eine brilliante Exkursion in die Geschichte der europäischen Fußballkultur darstellt und dabei objektiv und faszinierend bleibt. Das Buch war 2007 für den Deutschen Sportpreis in der Kategorie Fußballbuch des Jahres nominiert. 2 LESNICKÁ PRÁCE nakladatelství a vydavatelství PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Simultání tlumočení / Simultan gedolmetscht 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Fotbal a národní identita / Fußball und nationaie Identität , 14 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18 Přednášející / Vortragende: Roman Horak (Vídeň / Wien): Fotbal v kontextu 1. Rakouské republiky / Fußball im Österreich der Zwischenkriegszeit Petr Nosálek (Praha / Prag): Matthias Sindelar hráčská osobnost Meislovy doby / Matthias Sindelar Fußballheld aus Meisls Ära Andreas Hafer: Židovský fotbal mýtus, anebo realita? / Jüdischer Fußball Mythos oder Realität? Roman Horak je profesorem na Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Intenzivně se věnuje tématu Fotbal v kulturně-historickém a kulturně-sociologickém kontextu. Petr Nosálek je novinář a expert na historii fotbalu. Již dlouhý čas se věnuje rakouskému fotbalu, především historii klubu Austria Vídeň. Andreas Hafer je vnukem legendárního trenéra zázračného mužstva Huga Meisla a spoluautorem knihy Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu. Následuje diskuze s přednášejícími na téma Fotbal a národní identita. Roman Horak ist Professor an der Universität Wien. Er widmet sich intensiv dem Thema Fußball in einem kulturhistorischen und kultursoziologischen Kontext. Petr Nosálek ist Journalist und Experte für Fußballgeschichte. Er befasst sich seit langem mit dem österreichischen Fußball, vor allem der Geschichte des Fußballklubs Austria Wien. Andreas Hafer ist ein Enkel des legendären Trainers des Wunderteams Hugo Meisl und Co-Autor des Buchs Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs. Eine Biographie. Anschliessende Diskussion mit den Vortragenden zum Thema Fußball und nationale Identität.

7 KONFERENCE / KONFERENZ Dvojjazyčně / Zweisprachig Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě ( ) Pädagogische und didaktische Konzepte in Mitteleuropa ( ) Diskurzivně-analytická diskuse / Diskurs analytische Diskussion Liberec, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1 Rakouští přednášející / Österreichische Vortragende: Johanna Hopfner (Karl-Franzens-Universität Graz), Gerald Grimm (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), Renate Seebauer (Pädagogische Hochschule Wien), Josef Pircher (Universität Wien) Jedná se již o třetí mezinárodní konferenci na toto téma. Pozornost je věnována struktuře a zaměření vzdělávacích konceptů, které v tomto období určovaly podobu pedagogické a širší společenské diskuze v multietnické střední Evropě. Konference se účastní přední rakouští odborníci, kteří se dlouhodobě a systematicky věnují problematice dějin školství a vzdělávání. Dies ist bereits die dritte internationale Konferenz zu diesen Fragen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Struktur und Ausrichtung pädagogischer Konzepte gewidmet, die in dieser Zeit den Charakter der pädagogischen und der breiteren gesellschaftlichen Debatte im multiethnischen Mitteleuropa geprägt haben. Unter den Konferenzteilnehmern sind führende österreichische Experten, die sich langfristig und systematisch der Geschichte des Schulwesens und der Ausbildung widmen. WORKSHOP Pouze německy / Nur deutsch Anne Pritchard-Smith: Impulse für Deutsch als Fremdsprache / Impulzy pro němčinu jako cizí jazyk , h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Anne Pritchard-Smith vyučuje v současnosti v nultých ročnících vídeňských univerzit a pracuje v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Dále je vědeckou pracovnicí Univerzity Vídeň (katedra němčina jako cizí / druhý jazyk). V letech vedla Österreich Institut v Bratislavě. Anne Pritchard-Smith unterrichtet derzeit am Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten, ist in der Lehrerweiterbildung tätig und Lehrbeauftragte der Universität Wien (Lehrstuhl Deutsch als Fremd- /Zweitsprache). Von 2003 bis 2007 leitete sie das Österreich Institut Bratislava. KONCERT / KONZERT Slavnostní zahajovací koncert Festivalu barokních umění / Festliches Eröffnungskonzert des Festivals der barocken Künste ( ) Concilium musicum Wien a/und Gerhard Hafner (Kontratenor) , 20 h Český Krumlov, Maškarní sál zámku Program / Programm: A. Vivaldi, J. B. Lully, M. Blavet, M. Corrette Vivaldi a jeho francouzští současníci / Vivaldi und seine französischen Zeitgenossen Concilium musicum Wien vzniklo v roce 1982 s cílem prezentovat hudbu 18. století za použití originálních nástrojů. Nechává tak opět zaznít hodnotnou hudbu z archivů. Uvádí neprávem zapomenuté a malé skladatele. Das Concilium musicum Wien wurde im Jahre 1982 gegründet, um Werke des 18. Jh. auf Originalinstrumenten zu spielen. Es bringt wert volle Musik aus den Archiven zum Klingen und führt jene von zu Unrecht vergessenen Komponisten und Kleinmeistern auf. KONCERT / KONZERT MHF Struny podzimu / Internationales Musikfestival Herbstsaiten ( ) Rakouská účast / Österreichische Teilnahme: Thomas Zehetmair (housle / Geige) , h Praha 1, Kostel sv. Anny, Zlatá/Liliová, (vstup z ulice Zlaté) Program / Programm: Niccolò Paganini, Eugène Ysaÿe Thomas Zehetmair je skvělý rakouský houslista, který disponuje suverénní technikou. Jeho interpretace jsou promyšleny. Jako dirigent spolupracoval s nejvýznamnějšími světovými orchestry, jako houslista s největšími dirigenty současnosti, např. Danielem Barenboimem, Charlesem Mackerrasem či sirem Simonem Rattlem. Vedle tradičního repertoáru se věnuje také soudobé hudbě v premiéře uvedl např. houslové koncerty Jamese Dillona či Hans- Jürgena von Bose, naposledy koncert, který přímo pro něho složil Heinz Holliger. Posláním festivalu Struny podzimu je poskytovat unikátní umělecké zážitky, obohacovat českou kulturní scénu a rozšiřovat obzory publika. Thomas Zehetmair ist ein hervorragender österreichischer Geiger mit souveräner Technik. Seine Interpreta tionen sind wohlüberlegt. Als Dirigent arbeitete er bereits mit den bedeutendsten Orchestern, als Geiger spielte er unter den größten Dirigenten, wie Daniel Barenboim, Charles Mackkeras und Sir Simon Rattle. Neben dem traditionellen Repertoire widmet er sich auch der zeitgenössischen Musik so brachte er zum Beispiel die Geigenkonzerte von James Dillon oder Hans- Jürgen von Bose zur Uraufführung, sowie zuletzt ein für ihn komponiertes Konzert von Heinz Holliger. Das Internationale Musikfestival Herbstsaiten will ein einzigartiges künstlerisches Erlebnis vermitteln, die tschechische Kulturszene bereichern und den Horizont des Publikums erweitern. TRVAJÍCÍ VÝSTAVY / LAUFENDE AUSSTELLUNGEN Franz Goëss: Praha 1968 / Prag 1968 Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 19 do / bis denně kromě po / tgl. außer Mo 9 12 h*; h* Karl Prantl, Uta Peyrer: Substance barva prostor / Substanz Farbe Raum Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6 do / bis denně kromě po / tgl. außer Mo h Bertha von Suttner: Život pro mír / Ein Leben für den Frieden Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, p.o., Masarykova 1000/3 do / bis út ne / Di So 9 17 h Brtnice, Rodný dům Josefa Hoffmanna, nám. Svobody 263 denně kromě po / tgl. außer Mo h (nebo po dohodě / oder nach Absprache ; poslední prohlídka / letzter Einlass: 16 h Josef Hoffmann Oswald Oberhuber do / bis Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations Stálá expozice Moravské galerie v Brně a MAKu Vídeň Dauerausstellung der Mährischen Galerie Brünn und des MAK Wien KULTURNÍ DĚNÍ V RAKOUSKU KULTURLEBEN IN ÖSTERREICH

8 RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM PRAG Jungmannovo nám. 18, CZ Praha 1 Tel.: Fax.: Neue Webpräsenz: (česká jazyková verze) (deutsche Sprachversion) GALERIE RKF / ÖKF: Otevírací doba / Öffnungszeiten: po pá / Mo Fr h* kromě svátků / außer an Feiertagen KNIHOVNA RKF: Otevírací doba po pá h* a h* kromě svátků a akcí v RKF BIBLIOTHEK des ÖKF: Öffnungszeiten: Mo Fr h* und h* außer an Feiertagen und Veranstaltungen im ÖKF Změna programu vyhrazena Programmänderungen vorbehalten * Vstup volný do vyčerpání kapacity míst v sále * Eintritt frei nach Maßgabe der vorhandenen Plätze Září / September 2011

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

DAS FILMFEST 2011 10/11 DAS FILMFEST 2011 < BOCK FOR PRESIDENT > < ABENDLAND < MEIN BESTER FEIND > DIE VATERLOSEN >

DAS FILMFEST 2011 10/11 DAS FILMFEST 2011 < BOCK FOR PRESIDENT > < ABENDLAND < MEIN BESTER FEIND > DIE VATERLOSEN > 10/11 < BOCK FOR PRESIDENT > < ABENDLAND DAS FILMFEST 2011 < MEIN BESTER FEIND > DIE VATERLOSEN > DIE UNABSICHTLICHE ENTFÜHRUNG DER FRAU OTT > < ATMEN DAS FILMFEST 2011 Říjen / Oktober 2011 Brno VÝSTAVA

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

5/11 PRAHA VÝSTAVA / AUSSTELLUNG JOSEF SCHÜTZENHÖFER LABOUR MOVEMENT. Friendly take over, 2003 repro Martin Behr

5/11 PRAHA VÝSTAVA / AUSSTELLUNG JOSEF SCHÜTZENHÖFER LABOUR MOVEMENT. Friendly take over, 2003 repro Martin Behr 5/11 JOSEF SCHÜTZENHÖFER LABOUR MOVEMENT PRAHA Friendly take over, 2003 repro Martin Behr Květen / Mai 2011 Brno DIVADLO / THEATER Drehbühne Brno 12. 5. Felix Mitterer: Tödliche Sünden (Gruppe 07, FF MU

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

12/11 1/12. Wien Marketing

12/11 1/12. Wien Marketing 12/11 1/12 Wien Marketing Prosinec / Dezember 2011 Brno 6. 12. PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Rakouská knihovna v přednáškách Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y

J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y Z á k a z n í c i r e a l i t n í k a n c e l á ř e, o l e j n a p a p í ř e, 1 0 0 7 0

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 SMALTOVANÉ PAMĚTI Realizační tým Metodik Mgr. Ivana Vaňková Učitel / Předmět Mgr. Ivana Vaňková / český jazyk, německý jazyk PhDr. Jaroslav Chocholouš / dějepis Ing. Jana Kahounová /informační a komunikační

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Konference Nové směry v železniční dopravě 14. června 2011 František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Právní

Více

Collegium Bohemicum, o. p. s.

Collegium Bohemicum, o. p. s. Collegium Bohemicum, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2010 Jahresbericht für das Jahr 2010 Collegium Bohemicum, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2010 Jahresbericht für das Jahr 2010 Úvodní slovo ředitelky

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

Hrušovansko O víkendu za vínem

Hrušovansko O víkendu za vínem Nabídka turistických programů Víkend pro celou rodinu Víkend plný pohybu O víkendu za vínem Hrušovansko O víkendu za vínem 1. den: Ubytování v Šanově. Prohlídka viničních tratí v Šanově doplněná návštěvou

Více

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra Vraky tatrovek se mu pod rukama mění v nablýskané skvosty Poválečný

Více

Počátky partnerství a přátelství (1993 1999)

Počátky partnerství a přátelství (1993 1999) 29. srpna 1992 uzavřela města Litvínov a Olbernhau partnerskou smlouvu. Byl to základ pro občanské iniciativy, které organizovaly mj. partnerská setkání. Z činnosti vznikajícího občanského sdružení byl

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec FILMSTUDIO. Celoroční projekt v německém a anglickém jazyce. Vedení projektu: Zlata Hlaváčová, Taťána Hanušková

ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec FILMSTUDIO. Celoroční projekt v německém a anglickém jazyce. Vedení projektu: Zlata Hlaváčová, Taťána Hanušková ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec FILMSTUDIO Celoroční projekt v německém a anglickém jazyce Vedení projektu: Zlata Hlaváčová, Taťána Hanušková Žáci 9. třídy: Anna Máčalová, Petr Šilhán, Markéta Majerová,

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více