MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA"

Transkript

1 9/11 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA

2 Září / September 2011 Praha VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Laurent Ziegler: 420PEOPLE VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Herbert Brandl U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ NAROZENÍ HUGA MEISLA ANLÄSSLICH DES 130. GEBURTSTAGS VON HUGO MEISL VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Sascha Dreier: Hugo Meisl a Papírák Hugo Meisl und Der Papierene KNIŽNÍ PREZENTACE / BUCHPRÄSENTATION Wolfgang Hafer, Andreas Hafer: Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu / Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs. Eine Biographie PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Roman Horak (A), Petr Nosálek (CZ), Andreas Hafer (D): Fotbal a národni identita / Fußball und nationaie Identität PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Život a válečné příběhy Zdeňka Kaplíře ze Sulevic Leben und Kriegserzählungen von Zdeněk Kaplíř von Sulewicz KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz Posádková hudba Vídeň / Die Gardemusik Wien AUTORSKÉ ČTENÍ / AUTORENLESUNG Für Kinder: Lesung und Spielnachmittag mit Michael Stavarič (Pro děti: Čtení a odpoledne plné her s Michaelem Stavaričem) FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Kick Off Příběh o vítězích Kick Off Eine Geschichte von Siegern VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Moderní rakouská architektura pasivních dřevostaveb v Rakousku / Moderne nachhaltige Holzarchitektur aus Österreich WORKSHOP Anne Pritchard-Smith: Impulse für Deutsch als Fremdsprache (Impulzy pro němčinu jako cizí jazyk) KONCERT / KONZERT Thomas Zehetmair (housle / Geige) Milešov KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST U příležitosti oslav 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic / Anlässlich der Feierlichkeiten zum 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz Posádková hudba Vídeň / Gardemusik Wien Sobčice KONCERT + ČTENÍ / KONZERT + LESUNG Vídeňská Schrammelpartie / Die Wiener Schrammelpartie Liberec KONFERENCE / KONFERENZ Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě ( ) Pädagogische und didaktische Konzepte in Mitteleuropa ( ) Diskurzivně-analytická diskuze / Diskurs analytische Diskussion Rakouští přednášející / Österreichische Vortragende: Johanna Hopfner, Gerald Grimm, Renate Seebauer, Josef Pircher Český Krumlov KONCERT / KONZERT Concilium musicum Wien und Gerhard Hafner (Kontratenor)

3 Vážení a milí čtenáři a hosté! Září zahájí podzimní sezónu velmi bohatým programem z mnoha oblastí: výtvarné umění, film, literatura, hudba a věda s příspěvky jak z mladší, tak i starší minulosti. Jak již jistě víte, obzvlášť mi leží na srdci společná historie, a proto bych Vás chtěl upozornit na oslavy 400. výročí narození polního maršálka Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, které se za účasti vídeňské posádkové hudby konají 10. září v Milešově (Ústecký kraj). Tato vojenská kapela má tu čest hrát den předtím, v pátek 9. září od 17 hodin, na Pražském hradě historií přímo nabité! Kromě toho bych Vás rád upozornil na novou adresu webu RKF v Praze: Zde Vás přehledně a obsažně informujeme o našich akcích. Současně se můžete zaregistrovat k odběru elektronického zpravodaje a informací i pozvánek z jednotlivých oblastí kultury. Těšíme se jak na Vaši virtuální, tak i reálnou návštěvu u nás. Sehr geehrte liebe Leser und Besucher! Der September eröffnet die Herbstsaison mit einem dichten Programm, auf allen Gebieten: Bildende Kunst, Film, Literatur, Musik und Wissenschaft mit Beiträgen zur jüngeren und älteren Geschichte. Sie wissen, dass mir die gemeinsame Vergangenheit besonders am Herzen liegt, weshalb ich Sie auf die Feier zum 400.Geburtstag des Feldmarschalls Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz aufmerksam mache. Am 10. September wird dieses Jubiläum in Milleschau (Kreis Aussig) gefeiert, an dem auch die Wiener Gardemusik teilnimmt. Diese Militärkapelle hat die Ehre, tags zuvor, am Freitag dem 9. September um 17 Uhr, auf der Prager Burg zu spielen wie geschichtsträchtig! Außerdem möchte ich auf den neuen Webauftritt des ÖKF Prag aufmerksam machen: Auf informieren wir Sie übersichtlich und umfassend über unsere Veranstaltungen. Hier können Sie sich außerdem für unseren -Newsletter und Informationen und Einladungen zu einzelnen Kultursparten registrieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, sowohl virtuell im Netz als auch real bei uns im Haus. Váš / Ihr Florian Haug

4 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Laurent Ziegler: 420PEOPLE 5. 9., 18 h Praha 1, Nová scéna ND, café NONA, Národní 4 do / bis po pá / Mo Fr 9 24 h* so-ne / Sa So h* Vernisáž / Vernissage Rakouský fotograf a dokumentarista Laurent Ziegler se ve své tvorbě věnuje především současnému tanci. V cyklu fotografií zachycuje práci a členy souboru 420PEOPLE během jejich pobytu v Paříži v květnu Na Nové scéně ND nyní představí fotograf několik snímků z tohoto cyklu. Laurent Ziegler žije a pracuje ve Vídni. Der österreichische Fotograf und Dokumentarfilmer Laurent Ziegler widmet sich in seiner Arbeit vor allem dem zeitgenössischen Tanz. Laurent Ziegler hält in einem Fotografie-Zyklus die Arbeit und die Mitglieder des Ensembles 420PEOPLE während ihres Aufenthalts in Paris im Mai 2011 fest. In der Nová Scéna (Neue Bühne) des Nationaltheaters präsentiert er nun Fotografien aus diesem Zyklus. Laurent Ziegler lebt und arbeitet in Wien. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Herbert Brandl 8. 9., 18 h Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Laurent Zeiger Herbert Brandl Sascha Dreier Herbert Brandl (*1959, Graz) vystudoval Universität für angewandte Kunst ve Vídni a působí jako profesor na Kunstakademie v Düsseldorfu. Je jedním z nejvýznamnějších současných rakouských malířů, jemuž se dostalo mezinárodního uznání už v 80. letech, kdy se spolu se skupinou malířů tzv. transavantgardy a nové malby zasloužil o rehabilitaci malířství. Vystavoval od 90. let s nejvýznamnějšími světovými malíři jako je Christopher Wool, Adrian Schiess, Albert Oehlen, reprezentoval Rakousko na nejvýznamnějších světových výstavách, jako jsou Dokumenta v Kasselu a benátské bienále. Herbert Brandl (*1959, Graz) studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und arbeitet als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Er ist einer der bedeutendsten österreichischen Maler. Internationale Anerkennung erlangte er schon in den 80er Jahren, als er sich gemeinsam mit Malern der Transavantgarde und der neuen Zeichnung um die Rehabilitierung der Malerei verdient machte. Seit den 90er Jahren stellt er mit den bedeutendsten Weltkünstlern aus, wie z. B. Christopher Wool, Adrian Schiess und Albert Oehlen. Herbert Brandl repräsentierte Österreich bei Weltausstellungen wie der Dokumenta in Kassel und der Biennale in Venedig. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Sascha Dreier: Hugo Meisl a Papírák Hugo Meisl und Der Papierene 8. 9., po vernisáži Herberta Brandla im Anschluss an die Vernissage von Herbert Brandl do / bis po pá / Mo Fr h*; h*, kromě českých a rakouských svátků a akcí v RKF / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen sowie während Veranstaltungen im ÖKF Komiks Saschi Dreiera Papírák nás zavede do meziválečné Vídně poblázněné fotbalem. Vedle legendárního fotbalisty Mathiase Sindelare, označovaného jako Papírák, hraje v příběhu klíčovou roli i zakladatel moderního fotbalu Hugo Meisl. Výstava je spojena s prezentací knihy Hugo Meisl (21. 9.) a s přednáškami (22. 9.). Der Comicroman Der Papierene von Sascha Dreier präsentiert das fußballverrückte Wien der Zwischenkriegszeit. Neben dem legendären Fußballer Matthias Sindelar, genannt Der Papierene, spielt auch der Erfinder des modernen Fußballs Hugo Meisl eine zentrale Rolle. Die Ausstellung findet in Verbindung mit der Buchpräsentation Hugo Meisl am und den Vorträgen am statt. PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Pouze česky / Nur tschechisch Slavnostní večer / Gala-Abend Život a válečné příběhy Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, čestného obránce Vídně Leben und Kriegserzählungen von Zdeněk Kaplíř von Sulewicz, Ehrenverteidiger Wiens 8. 9., 18 h* Praha 1, Clam Gallasův palác Mramorový sál, Husova 20 Přednášející / Vortragender: Jiří Mikulec Jiří Mikulec, historik zabývající se dějinami 17. a 18. stol., člen Historického ústavu AV ČR, vedoucí redaktor časopisu Folia Historica Bohemica, je členem Komise pro studium rekatolizace českých zemí v století a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Pořádá: Spolek Praha Cáchy/Aachen (založen v roce 2000) je nezisková organizace, jejímž cílem je rozvíjení mezinárodní kulturní spolupráce a národního porozumění v rámci Evropské unie. Svojí činností zaměřenou na pořádání přednášek, koncertů, výstav a literárních čtení se snaží oslovit zájemce o historii, umění a architekturu. Der Historiker Jiří Mikulec befasst sich mit der Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Er ist Mitglied des historischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (AV ČR), Chefredakteur der Zeitschrift Folia Historica Bohemica und Mitglied der Kommission für das Studium der Rekatholisierung der Böhmischen Länder vom 16. bis zum 18. Jh. Mikulec hält Vorlesungen an den Philosophischen Fakultäten der Karlsuniversität und der Universität Pardubice. Veranstalter: Der Verein Prag Aachen (gegründet 2000) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die internationale kulturelle Zusammenarbeit und die Völkerverständigung innerhalb der Europäischen Union zu fördern. Die Tätigkeit des Vereins richtet sich an alle, die sich für Geschichte, Kunst und Architektur interessieren; regelmäßig werden Vorträge, Konzerte, Ausstellungen und literarische Lesungen organisiert.

5 KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz 9. 9., 17 h* Praha 1, Pražský hrad, 3. nádvoří , 13 h* Milešov, Zámek Posádková hudba Vídeň, kterou tvoří více jak 50 hudebníků, byla založena v roce podepsání státní smlouvy o obnovení nezávislosti Rakouska (1955). Rakousko má devět vojenských hudebních těles. Hlavními úkoly posádkové hudby jsou vystoupení při státních návštěvách, vojenských přísahách a účast na hudebních soutěžích. Když byla Vídeň obklíčena stotisícovou armádou osmanských Turků, jmenoval císař Leopold I. 72letého českého šlechtice Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic předsedou civilní správy Vídně. Po 62 dnů obléhání stál v čele města, převzal dokonce i vrchní velení a přispěl tak k záchraně Vídně, za což byl císařem vyznamenán. Letos slavíme 400. výročí jeho narození. Po setmění bude odpálen slavnostní ohňostroj, který se uskuteční s laskavým přispěním firmy STRABAG. Die Gardemusik Wien besteht aus mehr als 50 Soldaten und wurde im Staatsvertragsjahr 1955 gegründet. Jedem der neun Bundesländer ist eine Militärmusikkapelle zugeordnet. Zu den Aufgaben der Gardemusik zählen Auftritte bei offiziellen Anlässen des Staatsoberhaupts, bei Angelobungen und die Teilnahme an Musiktreffen. Als Wien am 14. Juli 1683 von hunderttausend osmanischen Türken belagert wurde, ernannte Kaiser Leopold I. den 72-jährigen böhmischen Adeligen Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz zum Vorsitzenden der Zivilverwaltung der Stadt. Während der 62-tägigen Belagerung übernahm dieser sogar zeitweise den Oberbefehl und trug so maßgeblich zur Rettung Wiens bei, wofür er vom Kaiser ausgezeichnet wurde. Heuer wird sein 400. Geburtstag gefeiert. Nach Einbruch der Dunkelheit folgt ein festliches Feuerwerk, ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Firma STRABAG. KONCERT & ČTENÍ / KONZERT & LESUNG Dvojjazyčně / Zweisprachig Vídeňská Schrammelpartie / Die Wiener Schrammelpartie , 16 h* Sobčice, zámek V barokním zámečku v Sobčicích, vzdáleném hodinu a půl od Prahy, máte možnost navštívit již tradiční každoroční kulturní akci: Letos to je hudba Vídeňské Schrammelpartie (klasičtí hudebníci z Vídně) pod vedením Thomase Grögera, prvního houslisty vídeňské Volksoper. Svojí hudbou zprostředkují vídeňský životní styl radost i trochu melancholie. K tomu patří rakouské víno a speciality. Kromě toho se můžete v rámci čtení dozvědět více o právních předpisech z roku 1855, kdy zámeček v Sobčicích sloužil jako fara. Im Barockschlösschen Sobčice, eineinhalb Stunden von Prag entfernt, findet jährlich die schon traditionelle Kulturveranstaltung statt: Heuer mit Musik der Wiener Schrammelpartie (klassische Musiker aus Wien) unter der Leitung von Thomas Gröger, dem ersten Geiger an der Wiener Volksoper. Mit ihrer Musik vermitteln sie Wiener Lebensstil, Freude und etwas Melancholie. Dazu gibt es österreichischen Wein und ein Schmankerlbuffet. Außerdem werden Gesetzestexte von 1855 vorgetragen, als das Schloss Sobčice als Pfarrhaus diente. AUTORSKÉ ČTENÍ / AUTORENLESUNG Pouze německy / Nur deutsch Für Kinder: Lesung und Spielnachmittag mit Michael Stavarič (Pro děti: Čtení a odpoledne plné her s Michaelem Stavaričem) , 15 h Praha 2, Pražský literární dům, Ječná 11 Michael Stavarič čte dětem od pěti do deseti let ze svých knih Gaggalagu, Biebu a Hier gibt es Löwen. Na programu bude také společné hraní a malování. Michael Stavarič (*1972, Brno) žije ve Vídni, kde vystudoval bohemistiku a publicistiku. Působí jako autor, překladatel (mj. Patrik Ouředník Příhodná chvíle, 1855) a vydavatel. Obdržel různá literární ocenění, mj. roku 2007 Rakouskou knižní cenu a Rakouskou státní cenu za literaturu pro děti a mládež a 2008 Podpůrnou cenu Adelberta von Chamisso. V roce 2009 získal Stavarič literární cenu města Hohenems a literární cenu Wartholz. Dosud mj. vyšlo: stillborn (2006, v českém překladu Mrtvorozená Eliška Frankensteinová, 2010), Terminifera (2007), Magma (2008), Brenntage (2011) a knihy pro děti Biebu (2008, v českém překladu Včelikář, 2009), Die kleine Sensenfrau (2010) a Hier gibt es Löwen (2011). Michael Stavarič liest für Kinder von 5 10 Jahren aus seinen Büchern Gaggalagu, Biebu und Hier gibt es Löwen. Außerdem wird gemeinsam gespielt und gemalt. Michael Stavarič (*1972, Brünn) lebt in Wien, wo er Bohemistik und Publizistik studierte. Seither ist er als Autor, Übersetzer (u. a. Patrik Ourednik Die Gunst der Stunde, 1855) und Herausgeber tätig. Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, u. a den österreichischen buch.preis, sowie den Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur und 2008 den Adelbert-von-Chamisso- Förderpreis gewann Stavarič den Literaturpreis der Stadt Hohenems und den Literaturpreis Wartholz. Bisher erschienen u. a.: stillborn (2006), Terminifera (2007), Magma (2008), Brenntage (2011) und die Kinderbücher Biebu (2008), Die kleine Sensenfrau (2010) und Hier gibt es Löwen (2011). FILM Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Německy, anglické titulky / Deutsch, englische Untertitel Kick Off Příběh o vítězích (A 2009, 95 min.) Kick Off Eine Geschichte von Siegern , h Praha 1, kino Světozor, Vodičkova 41 Režie / Regie: Hüseyin Tabak Život hra. Orhana, Serkana a Hansiho zachvátila fotbalová horečka. V Austrálii budou hrát za Rakousko na mistrovství světa ve fotbalu pro bezdomovce, azylanty, bývalé alkoholiky a feťáky. Kick Off provází je i jejich spoluhráče během příprav na turnaj v Melbourne a také jejich novým životem: Odvážní muži, kteří ve svém dřívějším životě dostali červenou kartu a kteří se musí z okraje společnosti probojovat zpět. Muži, kteří hrají o vítězství, ale také o sebeúctu, motivaci a radost ze života. Muži, kterým nejde o peníze a slávu, ale o respekt. Kick Off režiséra Hüseyina Tabaka se jim krok za krokem přibližuje a vytváří emocionální spojení mezi nimi a publikem. Na festivalu Viennale 2010 získal snímek Kick Off Vídeňskou cenu za nejlepší dokumentární film. Das Leben ein Spiel. Orhan, Serkan und Hansi fiebern dem Homeless World Cup in Australien entgegen. Sie spielen für Österreich bei der Fußball-WM für Obdachlose, Asylwerber und ehemalige Alkohol- und Drogenabhängige. Kick Off begleitet sie und ihre Teamkollegen bei der Vorbereitung auf das Tur nier in Melbourne und gleichzeitig bei der Neuordnung ihres Lebens: Mutige Männer, die in ihrem früheren Leben die rote Karte gesehen haben und die sich jetzt vom Abseits auf den Platz zurückkämpfen. Männer, die um den Sieg spielen, aber auch um Selbstvertrauen, Motivation und Lebensfreude. Männer, denen es nicht um Geld und Ruhm geht, sondern um Respekt. Kick Off von Regisseur Hüseyin Tabak kommt ihnen Schritt für Schritt näher, stellt eine emotionale Verbindung zwischen ihnen und dem Publikum her. Bei der Viennale 2010 wurde Kick Off mit dem Wiener Filmpreis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Filmladen Filmverleih

6 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Moderní energeticky úsporné dřevostavby z Rakouska Moderne nachhaltige Holzarchitektur aus Österreich Praha 6, ČVUT Fakulta architektury (vedle Atria C), Thákurova po pá / Mo Fr 8 20 h* Výstava zprostředkovává široký pohled na mnohotvárnost stylů, architektonickou kvalitu a velké množství variant energeticky úsporných budov. Jednotlivé plakáty představují projekty z Tyrolska, Salcburska a Horního Rakouska a podávají svědectví o velkém umění dřevostaveb v Rakousku. Rakousko je jednou z mála zemí Evropské unie, kde je rozšířeno mnoho variant energeticky úsporných staveb, které se již dlouho neomezují pouze na rodinné domy, popř. exkluzivní individuální výstavbu. Úspora energie v budovách a koncept zelených energeticky úsporných budov pomáhají posílit hospodářský rozvoj a sociální blahobyt. Navíc se staly tyto budovy součástí národní identity a snahy o trvale udržitelný rozvoj. Diese Ausstellung bietet einen reichhaltigen Einblick in die stilistische Vielfalt, architektonische Qualität und Maßvariationen energieeffizienter Gebäude. Die Plakate zeigen Projekte aus Tirol, Salzburg und Oberösterreich und legen Zeugnis über die hohe Holzbaukunst in Österreich ab. Österreich ist eines der wenigen EU-Länder, wo verschiedene Variationen des energieeffizienten Bauens verbreitet sind, die sich schon längst nicht mehr nur auf Einfamilienhäuser oder exklusiven individuelle Wohnbauten beschränken. Das Energiesparen und die Konzeption von grünen energieeffizienten Gebäuden tragen zur Stärkung der Wirtschaftsentwicklung und des sozialen Wohlstands bei. Überdies sind sie zu einem Bestandteil österreichischer Identität und der Bemühung um eine nachhaltige Entwicklung geworden. Proholz Tirol KNIŽNÍ PREZENTACE / BUCHPRÄSENTATION Konsekutivní tlumočení / Konsekutiv gedolmetscht 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Wolfgang Hafer, Andreas Hafer: Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Nakladatelství / Verlag: LESNICKÁ PRÁCE, červen / Juni 2011 (české vydání / tschechische Ausgabe, Die Werkstatt GmbH, 2007 (německé vydání / deutsche Ausgabe) Hugo Meisl (* , Malešov , Vídeň) je jednou z nejvýznamnějších osobností světového fotbalu, byl trenérem rakouského fotbalového zázračného týmu ve 30. letech, tvůrcem moderní fotbalové techniky a zakladatelem Středoevropského poháru (předchůdce dnešní Ligy mistrů). Kniha zasazuje jeho život a dílo do kontextu vývoje mezinárodního fotbalového hnutí a rozvoje fotbalové techniky. Je psána čtivým stylem a umožňuje běžnému čtenáři pochopit význam osobnosti Hugo Meisla jak pro světový fotbal, tak pro židovskou komunitu. Andreas a Wolfgang Haferovi (vnuci Huga Meisla) jsou němečtí historici, kterým se během mnohaleté práce podařilo sestavit první ucelenou biografii Hugo Meisla, jež je zároveň brilantním výzkumem dějin evropské fotbalové kultury, při tom objektivní a fascinující. Jejich kniha byla v roce 2007 navržena na Německou sportovní cenu v kategorii Fotbalová kniha roku. Hugo Meisl (* , Malešov, CZ , Wien) ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Weltfußballs. Er war Trainer des österreichischen Wunderteams der 30er Jahre, Schöpfer der modernen Fußballtechnik und Gründer des Mitteleuropäischen Pokals (dem Vorläufer der heutigen Champions League). Das Buch stellt Meisls Leben und Werk in Zusammenhang mit der Entwicklung der internationalen Fußballbewegung und -technik. Packend geschrieben ermöglicht das Buch auch nicht fußballbesessenen Lesern, die Bedeutung Meisls zu verstehen, sowohl in Bezug auf den Weltfußball als auch zur jüdischen Gemeinde. Andreas und Wolfgang Hafer (Meisls Enkel) sind deutsche Historiker, denen es nach jahrelanger Arbeit gelang, die erste vollständige Biographie Hugo Meisls zu verfassen, die außerdem eine brilliante Exkursion in die Geschichte der europäischen Fußballkultur darstellt und dabei objektiv und faszinierend bleibt. Das Buch war 2007 für den Deutschen Sportpreis in der Kategorie Fußballbuch des Jahres nominiert. 2 LESNICKÁ PRÁCE nakladatelství a vydavatelství PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Simultání tlumočení / Simultan gedolmetscht 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Fotbal a národní identita / Fußball und nationaie Identität , 14 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18 Přednášející / Vortragende: Roman Horak (Vídeň / Wien): Fotbal v kontextu 1. Rakouské republiky / Fußball im Österreich der Zwischenkriegszeit Petr Nosálek (Praha / Prag): Matthias Sindelar hráčská osobnost Meislovy doby / Matthias Sindelar Fußballheld aus Meisls Ära Andreas Hafer: Židovský fotbal mýtus, anebo realita? / Jüdischer Fußball Mythos oder Realität? Roman Horak je profesorem na Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Intenzivně se věnuje tématu Fotbal v kulturně-historickém a kulturně-sociologickém kontextu. Petr Nosálek je novinář a expert na historii fotbalu. Již dlouhý čas se věnuje rakouskému fotbalu, především historii klubu Austria Vídeň. Andreas Hafer je vnukem legendárního trenéra zázračného mužstva Huga Meisla a spoluautorem knihy Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu. Následuje diskuze s přednášejícími na téma Fotbal a národní identita. Roman Horak ist Professor an der Universität Wien. Er widmet sich intensiv dem Thema Fußball in einem kulturhistorischen und kultursoziologischen Kontext. Petr Nosálek ist Journalist und Experte für Fußballgeschichte. Er befasst sich seit langem mit dem österreichischen Fußball, vor allem der Geschichte des Fußballklubs Austria Wien. Andreas Hafer ist ein Enkel des legendären Trainers des Wunderteams Hugo Meisl und Co-Autor des Buchs Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs. Eine Biographie. Anschliessende Diskussion mit den Vortragenden zum Thema Fußball und nationale Identität.

7 KONFERENCE / KONFERENZ Dvojjazyčně / Zweisprachig Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě ( ) Pädagogische und didaktische Konzepte in Mitteleuropa ( ) Diskurzivně-analytická diskuse / Diskurs analytische Diskussion Liberec, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1 Rakouští přednášející / Österreichische Vortragende: Johanna Hopfner (Karl-Franzens-Universität Graz), Gerald Grimm (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), Renate Seebauer (Pädagogische Hochschule Wien), Josef Pircher (Universität Wien) Jedná se již o třetí mezinárodní konferenci na toto téma. Pozornost je věnována struktuře a zaměření vzdělávacích konceptů, které v tomto období určovaly podobu pedagogické a širší společenské diskuze v multietnické střední Evropě. Konference se účastní přední rakouští odborníci, kteří se dlouhodobě a systematicky věnují problematice dějin školství a vzdělávání. Dies ist bereits die dritte internationale Konferenz zu diesen Fragen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Struktur und Ausrichtung pädagogischer Konzepte gewidmet, die in dieser Zeit den Charakter der pädagogischen und der breiteren gesellschaftlichen Debatte im multiethnischen Mitteleuropa geprägt haben. Unter den Konferenzteilnehmern sind führende österreichische Experten, die sich langfristig und systematisch der Geschichte des Schulwesens und der Ausbildung widmen. WORKSHOP Pouze německy / Nur deutsch Anne Pritchard-Smith: Impulse für Deutsch als Fremdsprache / Impulzy pro němčinu jako cizí jazyk , h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Anne Pritchard-Smith vyučuje v současnosti v nultých ročnících vídeňských univerzit a pracuje v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Dále je vědeckou pracovnicí Univerzity Vídeň (katedra němčina jako cizí / druhý jazyk). V letech vedla Österreich Institut v Bratislavě. Anne Pritchard-Smith unterrichtet derzeit am Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten, ist in der Lehrerweiterbildung tätig und Lehrbeauftragte der Universität Wien (Lehrstuhl Deutsch als Fremd- /Zweitsprache). Von 2003 bis 2007 leitete sie das Österreich Institut Bratislava. KONCERT / KONZERT Slavnostní zahajovací koncert Festivalu barokních umění / Festliches Eröffnungskonzert des Festivals der barocken Künste ( ) Concilium musicum Wien a/und Gerhard Hafner (Kontratenor) , 20 h Český Krumlov, Maškarní sál zámku Program / Programm: A. Vivaldi, J. B. Lully, M. Blavet, M. Corrette Vivaldi a jeho francouzští současníci / Vivaldi und seine französischen Zeitgenossen Concilium musicum Wien vzniklo v roce 1982 s cílem prezentovat hudbu 18. století za použití originálních nástrojů. Nechává tak opět zaznít hodnotnou hudbu z archivů. Uvádí neprávem zapomenuté a malé skladatele. Das Concilium musicum Wien wurde im Jahre 1982 gegründet, um Werke des 18. Jh. auf Originalinstrumenten zu spielen. Es bringt wert volle Musik aus den Archiven zum Klingen und führt jene von zu Unrecht vergessenen Komponisten und Kleinmeistern auf. KONCERT / KONZERT MHF Struny podzimu / Internationales Musikfestival Herbstsaiten ( ) Rakouská účast / Österreichische Teilnahme: Thomas Zehetmair (housle / Geige) , h Praha 1, Kostel sv. Anny, Zlatá/Liliová, (vstup z ulice Zlaté) Program / Programm: Niccolò Paganini, Eugène Ysaÿe Thomas Zehetmair je skvělý rakouský houslista, který disponuje suverénní technikou. Jeho interpretace jsou promyšleny. Jako dirigent spolupracoval s nejvýznamnějšími světovými orchestry, jako houslista s největšími dirigenty současnosti, např. Danielem Barenboimem, Charlesem Mackerrasem či sirem Simonem Rattlem. Vedle tradičního repertoáru se věnuje také soudobé hudbě v premiéře uvedl např. houslové koncerty Jamese Dillona či Hans- Jürgena von Bose, naposledy koncert, který přímo pro něho složil Heinz Holliger. Posláním festivalu Struny podzimu je poskytovat unikátní umělecké zážitky, obohacovat českou kulturní scénu a rozšiřovat obzory publika. Thomas Zehetmair ist ein hervorragender österreichischer Geiger mit souveräner Technik. Seine Interpreta tionen sind wohlüberlegt. Als Dirigent arbeitete er bereits mit den bedeutendsten Orchestern, als Geiger spielte er unter den größten Dirigenten, wie Daniel Barenboim, Charles Mackkeras und Sir Simon Rattle. Neben dem traditionellen Repertoire widmet er sich auch der zeitgenössischen Musik so brachte er zum Beispiel die Geigenkonzerte von James Dillon oder Hans- Jürgen von Bose zur Uraufführung, sowie zuletzt ein für ihn komponiertes Konzert von Heinz Holliger. Das Internationale Musikfestival Herbstsaiten will ein einzigartiges künstlerisches Erlebnis vermitteln, die tschechische Kulturszene bereichern und den Horizont des Publikums erweitern. TRVAJÍCÍ VÝSTAVY / LAUFENDE AUSSTELLUNGEN Franz Goëss: Praha 1968 / Prag 1968 Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 19 do / bis denně kromě po / tgl. außer Mo 9 12 h*; h* Karl Prantl, Uta Peyrer: Substance barva prostor / Substanz Farbe Raum Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6 do / bis denně kromě po / tgl. außer Mo h Bertha von Suttner: Život pro mír / Ein Leben für den Frieden Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, p.o., Masarykova 1000/3 do / bis út ne / Di So 9 17 h Brtnice, Rodný dům Josefa Hoffmanna, nám. Svobody 263 denně kromě po / tgl. außer Mo h (nebo po dohodě / oder nach Absprache ; poslední prohlídka / letzter Einlass: 16 h Josef Hoffmann Oswald Oberhuber do / bis Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations Stálá expozice Moravské galerie v Brně a MAKu Vídeň Dauerausstellung der Mährischen Galerie Brünn und des MAK Wien KULTURNÍ DĚNÍ V RAKOUSKU KULTURLEBEN IN ÖSTERREICH

8 RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM PRAG Jungmannovo nám. 18, CZ Praha 1 Tel.: Fax.: Neue Webpräsenz: (česká jazyková verze) (deutsche Sprachversion) GALERIE RKF / ÖKF: Otevírací doba / Öffnungszeiten: po pá / Mo Fr h* kromě svátků / außer an Feiertagen KNIHOVNA RKF: Otevírací doba po pá h* a h* kromě svátků a akcí v RKF BIBLIOTHEK des ÖKF: Öffnungszeiten: Mo Fr h* und h* außer an Feiertagen und Veranstaltungen im ÖKF Změna programu vyhrazena Programmänderungen vorbehalten * Vstup volný do vyčerpání kapacity míst v sále * Eintritt frei nach Maßgabe der vorhandenen Plätze Září / September 2011

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 Veranstaltungen Oktober - Dezember 2017 Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 www.archaeocentrum.eu 04.10.2017, 10:00-16:00 Uhr 4. 10. 2017 10.00-16.00 h Workshops Metalle in der Menschheitsgeschichte und

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Juli - September 2017

Juli - September 2017 Veranstaltungen Juli - September 2017 Kalendář akcí červenec -září 2017 www.archaeocentrum.eu 14.07.2017, 08:00-17:00 Uhr 14. 7. 2017 8.00-17.00 h Them. Spaziergang Fotografie in der Archäologie, Pilsen

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Bund der Deutschen in Böhmen, e.v. - die Egerländer aus dem östlichen Egerland-

Bund der Deutschen in Böhmen, e.v. - die Egerländer aus dem östlichen Egerland- Bund der Deutschen in Böhmen, e.v. - die Egerländer aus dem östlichen Egerland- Spolek Němců v Čechách, z.s. - Čeští Němci z východního Chebska - Das Egerland / Chebsko Netschetin/ Nečtiny Der frühere

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže áci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní mat... z 4 12.7.2016 20:40 Ústecký kraj - Oficiální web Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Wir leben und sprechen Deutsch II Wohnen

Wir leben und sprechen Deutsch II Wohnen Wir leben und sprechen Deutsch II Whnen Předmět Rčník a br Kód sady Kód DUM Autr Německý jazyk 3. a 4. rčník, Zdravtnický asistent NJ/ZA/03+04/02 NJ/ZA/03+04/02/O5-20 Mgr. Eva Gapkvá Datum vzniku 30. července

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Wien Vypracoval:

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A

ANLAGEN. Anlage Nr. 1A ANLAGEN Anlage Nr. 1A Vorbereitende Übung: Endlich Ferien! Spieler A Es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien. Was machen die Schüler und Lehrer der Anne Frank-Schule in den Ferien? Vieles weißt

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis - dvě oblasti: Máchův

Více

Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013. Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013. www.ccrjm.cz

Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013. Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013. www.ccrjm.cz Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013 Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013 www.ccrjm.cz Projekty 2006 2014/Projekte 2006-2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 V

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Olivia (Mädchen): (vyzvánění telefonu)hallo Axel, wie geht s? A: Gut, danke.

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

W W W. A D R O N. C Z W W W. A D R O N. C Z

W W W. A D R O N. C Z W W W. A D R O N. C Z ZÁKLADNÍÚDAJE Naše společnost vytváří PROSTOR vašeho denního života i výjimečných a příjemných chvil odpočinku. Nabízíme Vám designový návrh, stavební realizaci a následné předání Vašeho interiéru NA KLÍČ.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více