MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA"

Transkript

1 9/11 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA

2 Září / September 2011 Praha VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Laurent Ziegler: 420PEOPLE VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Herbert Brandl U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ NAROZENÍ HUGA MEISLA ANLÄSSLICH DES 130. GEBURTSTAGS VON HUGO MEISL VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Sascha Dreier: Hugo Meisl a Papírák Hugo Meisl und Der Papierene KNIŽNÍ PREZENTACE / BUCHPRÄSENTATION Wolfgang Hafer, Andreas Hafer: Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu / Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs. Eine Biographie PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Roman Horak (A), Petr Nosálek (CZ), Andreas Hafer (D): Fotbal a národni identita / Fußball und nationaie Identität PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Život a válečné příběhy Zdeňka Kaplíře ze Sulevic Leben und Kriegserzählungen von Zdeněk Kaplíř von Sulewicz KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz Posádková hudba Vídeň / Die Gardemusik Wien AUTORSKÉ ČTENÍ / AUTORENLESUNG Für Kinder: Lesung und Spielnachmittag mit Michael Stavarič (Pro děti: Čtení a odpoledne plné her s Michaelem Stavaričem) FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Kick Off Příběh o vítězích Kick Off Eine Geschichte von Siegern VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Moderní rakouská architektura pasivních dřevostaveb v Rakousku / Moderne nachhaltige Holzarchitektur aus Österreich WORKSHOP Anne Pritchard-Smith: Impulse für Deutsch als Fremdsprache (Impulzy pro němčinu jako cizí jazyk) KONCERT / KONZERT Thomas Zehetmair (housle / Geige) Milešov KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST U příležitosti oslav 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic / Anlässlich der Feierlichkeiten zum 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz Posádková hudba Vídeň / Gardemusik Wien Sobčice KONCERT + ČTENÍ / KONZERT + LESUNG Vídeňská Schrammelpartie / Die Wiener Schrammelpartie Liberec KONFERENCE / KONFERENZ Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě ( ) Pädagogische und didaktische Konzepte in Mitteleuropa ( ) Diskurzivně-analytická diskuze / Diskurs analytische Diskussion Rakouští přednášející / Österreichische Vortragende: Johanna Hopfner, Gerald Grimm, Renate Seebauer, Josef Pircher Český Krumlov KONCERT / KONZERT Concilium musicum Wien und Gerhard Hafner (Kontratenor)

3 Vážení a milí čtenáři a hosté! Září zahájí podzimní sezónu velmi bohatým programem z mnoha oblastí: výtvarné umění, film, literatura, hudba a věda s příspěvky jak z mladší, tak i starší minulosti. Jak již jistě víte, obzvlášť mi leží na srdci společná historie, a proto bych Vás chtěl upozornit na oslavy 400. výročí narození polního maršálka Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, které se za účasti vídeňské posádkové hudby konají 10. září v Milešově (Ústecký kraj). Tato vojenská kapela má tu čest hrát den předtím, v pátek 9. září od 17 hodin, na Pražském hradě historií přímo nabité! Kromě toho bych Vás rád upozornil na novou adresu webu RKF v Praze: Zde Vás přehledně a obsažně informujeme o našich akcích. Současně se můžete zaregistrovat k odběru elektronického zpravodaje a informací i pozvánek z jednotlivých oblastí kultury. Těšíme se jak na Vaši virtuální, tak i reálnou návštěvu u nás. Sehr geehrte liebe Leser und Besucher! Der September eröffnet die Herbstsaison mit einem dichten Programm, auf allen Gebieten: Bildende Kunst, Film, Literatur, Musik und Wissenschaft mit Beiträgen zur jüngeren und älteren Geschichte. Sie wissen, dass mir die gemeinsame Vergangenheit besonders am Herzen liegt, weshalb ich Sie auf die Feier zum 400.Geburtstag des Feldmarschalls Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz aufmerksam mache. Am 10. September wird dieses Jubiläum in Milleschau (Kreis Aussig) gefeiert, an dem auch die Wiener Gardemusik teilnimmt. Diese Militärkapelle hat die Ehre, tags zuvor, am Freitag dem 9. September um 17 Uhr, auf der Prager Burg zu spielen wie geschichtsträchtig! Außerdem möchte ich auf den neuen Webauftritt des ÖKF Prag aufmerksam machen: Auf informieren wir Sie übersichtlich und umfassend über unsere Veranstaltungen. Hier können Sie sich außerdem für unseren -Newsletter und Informationen und Einladungen zu einzelnen Kultursparten registrieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, sowohl virtuell im Netz als auch real bei uns im Haus. Váš / Ihr Florian Haug

4 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Laurent Ziegler: 420PEOPLE 5. 9., 18 h Praha 1, Nová scéna ND, café NONA, Národní 4 do / bis po pá / Mo Fr 9 24 h* so-ne / Sa So h* Vernisáž / Vernissage Rakouský fotograf a dokumentarista Laurent Ziegler se ve své tvorbě věnuje především současnému tanci. V cyklu fotografií zachycuje práci a členy souboru 420PEOPLE během jejich pobytu v Paříži v květnu Na Nové scéně ND nyní představí fotograf několik snímků z tohoto cyklu. Laurent Ziegler žije a pracuje ve Vídni. Der österreichische Fotograf und Dokumentarfilmer Laurent Ziegler widmet sich in seiner Arbeit vor allem dem zeitgenössischen Tanz. Laurent Ziegler hält in einem Fotografie-Zyklus die Arbeit und die Mitglieder des Ensembles 420PEOPLE während ihres Aufenthalts in Paris im Mai 2011 fest. In der Nová Scéna (Neue Bühne) des Nationaltheaters präsentiert er nun Fotografien aus diesem Zyklus. Laurent Ziegler lebt und arbeitet in Wien. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Herbert Brandl 8. 9., 18 h Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Laurent Zeiger Herbert Brandl Sascha Dreier Herbert Brandl (*1959, Graz) vystudoval Universität für angewandte Kunst ve Vídni a působí jako profesor na Kunstakademie v Düsseldorfu. Je jedním z nejvýznamnějších současných rakouských malířů, jemuž se dostalo mezinárodního uznání už v 80. letech, kdy se spolu se skupinou malířů tzv. transavantgardy a nové malby zasloužil o rehabilitaci malířství. Vystavoval od 90. let s nejvýznamnějšími světovými malíři jako je Christopher Wool, Adrian Schiess, Albert Oehlen, reprezentoval Rakousko na nejvýznamnějších světových výstavách, jako jsou Dokumenta v Kasselu a benátské bienále. Herbert Brandl (*1959, Graz) studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und arbeitet als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Er ist einer der bedeutendsten österreichischen Maler. Internationale Anerkennung erlangte er schon in den 80er Jahren, als er sich gemeinsam mit Malern der Transavantgarde und der neuen Zeichnung um die Rehabilitierung der Malerei verdient machte. Seit den 90er Jahren stellt er mit den bedeutendsten Weltkünstlern aus, wie z. B. Christopher Wool, Adrian Schiess und Albert Oehlen. Herbert Brandl repräsentierte Österreich bei Weltausstellungen wie der Dokumenta in Kassel und der Biennale in Venedig. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Sascha Dreier: Hugo Meisl a Papírák Hugo Meisl und Der Papierene 8. 9., po vernisáži Herberta Brandla im Anschluss an die Vernissage von Herbert Brandl do / bis po pá / Mo Fr h*; h*, kromě českých a rakouských svátků a akcí v RKF / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen sowie während Veranstaltungen im ÖKF Komiks Saschi Dreiera Papírák nás zavede do meziválečné Vídně poblázněné fotbalem. Vedle legendárního fotbalisty Mathiase Sindelare, označovaného jako Papírák, hraje v příběhu klíčovou roli i zakladatel moderního fotbalu Hugo Meisl. Výstava je spojena s prezentací knihy Hugo Meisl (21. 9.) a s přednáškami (22. 9.). Der Comicroman Der Papierene von Sascha Dreier präsentiert das fußballverrückte Wien der Zwischenkriegszeit. Neben dem legendären Fußballer Matthias Sindelar, genannt Der Papierene, spielt auch der Erfinder des modernen Fußballs Hugo Meisl eine zentrale Rolle. Die Ausstellung findet in Verbindung mit der Buchpräsentation Hugo Meisl am und den Vorträgen am statt. PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Pouze česky / Nur tschechisch Slavnostní večer / Gala-Abend Život a válečné příběhy Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, čestného obránce Vídně Leben und Kriegserzählungen von Zdeněk Kaplíř von Sulewicz, Ehrenverteidiger Wiens 8. 9., 18 h* Praha 1, Clam Gallasův palác Mramorový sál, Husova 20 Přednášející / Vortragender: Jiří Mikulec Jiří Mikulec, historik zabývající se dějinami 17. a 18. stol., člen Historického ústavu AV ČR, vedoucí redaktor časopisu Folia Historica Bohemica, je členem Komise pro studium rekatolizace českých zemí v století a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Pořádá: Spolek Praha Cáchy/Aachen (založen v roce 2000) je nezisková organizace, jejímž cílem je rozvíjení mezinárodní kulturní spolupráce a národního porozumění v rámci Evropské unie. Svojí činností zaměřenou na pořádání přednášek, koncertů, výstav a literárních čtení se snaží oslovit zájemce o historii, umění a architekturu. Der Historiker Jiří Mikulec befasst sich mit der Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Er ist Mitglied des historischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (AV ČR), Chefredakteur der Zeitschrift Folia Historica Bohemica und Mitglied der Kommission für das Studium der Rekatholisierung der Böhmischen Länder vom 16. bis zum 18. Jh. Mikulec hält Vorlesungen an den Philosophischen Fakultäten der Karlsuniversität und der Universität Pardubice. Veranstalter: Der Verein Prag Aachen (gegründet 2000) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die internationale kulturelle Zusammenarbeit und die Völkerverständigung innerhalb der Europäischen Union zu fördern. Die Tätigkeit des Vereins richtet sich an alle, die sich für Geschichte, Kunst und Architektur interessieren; regelmäßig werden Vorträge, Konzerte, Ausstellungen und literarische Lesungen organisiert.

5 KONCERT A SLAVNOST / KONZERT UND FEST 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic 400. Geburtstag von Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz 9. 9., 17 h* Praha 1, Pražský hrad, 3. nádvoří , 13 h* Milešov, Zámek Posádková hudba Vídeň, kterou tvoří více jak 50 hudebníků, byla založena v roce podepsání státní smlouvy o obnovení nezávislosti Rakouska (1955). Rakousko má devět vojenských hudebních těles. Hlavními úkoly posádkové hudby jsou vystoupení při státních návštěvách, vojenských přísahách a účast na hudebních soutěžích. Když byla Vídeň obklíčena stotisícovou armádou osmanských Turků, jmenoval císař Leopold I. 72letého českého šlechtice Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic předsedou civilní správy Vídně. Po 62 dnů obléhání stál v čele města, převzal dokonce i vrchní velení a přispěl tak k záchraně Vídně, za což byl císařem vyznamenán. Letos slavíme 400. výročí jeho narození. Po setmění bude odpálen slavnostní ohňostroj, který se uskuteční s laskavým přispěním firmy STRABAG. Die Gardemusik Wien besteht aus mehr als 50 Soldaten und wurde im Staatsvertragsjahr 1955 gegründet. Jedem der neun Bundesländer ist eine Militärmusikkapelle zugeordnet. Zu den Aufgaben der Gardemusik zählen Auftritte bei offiziellen Anlässen des Staatsoberhaupts, bei Angelobungen und die Teilnahme an Musiktreffen. Als Wien am 14. Juli 1683 von hunderttausend osmanischen Türken belagert wurde, ernannte Kaiser Leopold I. den 72-jährigen böhmischen Adeligen Zdeněk Kašpar Kaplíř von Sulewicz zum Vorsitzenden der Zivilverwaltung der Stadt. Während der 62-tägigen Belagerung übernahm dieser sogar zeitweise den Oberbefehl und trug so maßgeblich zur Rettung Wiens bei, wofür er vom Kaiser ausgezeichnet wurde. Heuer wird sein 400. Geburtstag gefeiert. Nach Einbruch der Dunkelheit folgt ein festliches Feuerwerk, ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Firma STRABAG. KONCERT & ČTENÍ / KONZERT & LESUNG Dvojjazyčně / Zweisprachig Vídeňská Schrammelpartie / Die Wiener Schrammelpartie , 16 h* Sobčice, zámek V barokním zámečku v Sobčicích, vzdáleném hodinu a půl od Prahy, máte možnost navštívit již tradiční každoroční kulturní akci: Letos to je hudba Vídeňské Schrammelpartie (klasičtí hudebníci z Vídně) pod vedením Thomase Grögera, prvního houslisty vídeňské Volksoper. Svojí hudbou zprostředkují vídeňský životní styl radost i trochu melancholie. K tomu patří rakouské víno a speciality. Kromě toho se můžete v rámci čtení dozvědět více o právních předpisech z roku 1855, kdy zámeček v Sobčicích sloužil jako fara. Im Barockschlösschen Sobčice, eineinhalb Stunden von Prag entfernt, findet jährlich die schon traditionelle Kulturveranstaltung statt: Heuer mit Musik der Wiener Schrammelpartie (klassische Musiker aus Wien) unter der Leitung von Thomas Gröger, dem ersten Geiger an der Wiener Volksoper. Mit ihrer Musik vermitteln sie Wiener Lebensstil, Freude und etwas Melancholie. Dazu gibt es österreichischen Wein und ein Schmankerlbuffet. Außerdem werden Gesetzestexte von 1855 vorgetragen, als das Schloss Sobčice als Pfarrhaus diente. AUTORSKÉ ČTENÍ / AUTORENLESUNG Pouze německy / Nur deutsch Für Kinder: Lesung und Spielnachmittag mit Michael Stavarič (Pro děti: Čtení a odpoledne plné her s Michaelem Stavaričem) , 15 h Praha 2, Pražský literární dům, Ječná 11 Michael Stavarič čte dětem od pěti do deseti let ze svých knih Gaggalagu, Biebu a Hier gibt es Löwen. Na programu bude také společné hraní a malování. Michael Stavarič (*1972, Brno) žije ve Vídni, kde vystudoval bohemistiku a publicistiku. Působí jako autor, překladatel (mj. Patrik Ouředník Příhodná chvíle, 1855) a vydavatel. Obdržel různá literární ocenění, mj. roku 2007 Rakouskou knižní cenu a Rakouskou státní cenu za literaturu pro děti a mládež a 2008 Podpůrnou cenu Adelberta von Chamisso. V roce 2009 získal Stavarič literární cenu města Hohenems a literární cenu Wartholz. Dosud mj. vyšlo: stillborn (2006, v českém překladu Mrtvorozená Eliška Frankensteinová, 2010), Terminifera (2007), Magma (2008), Brenntage (2011) a knihy pro děti Biebu (2008, v českém překladu Včelikář, 2009), Die kleine Sensenfrau (2010) a Hier gibt es Löwen (2011). Michael Stavarič liest für Kinder von 5 10 Jahren aus seinen Büchern Gaggalagu, Biebu und Hier gibt es Löwen. Außerdem wird gemeinsam gespielt und gemalt. Michael Stavarič (*1972, Brünn) lebt in Wien, wo er Bohemistik und Publizistik studierte. Seither ist er als Autor, Übersetzer (u. a. Patrik Ourednik Die Gunst der Stunde, 1855) und Herausgeber tätig. Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, u. a den österreichischen buch.preis, sowie den Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur und 2008 den Adelbert-von-Chamisso- Förderpreis gewann Stavarič den Literaturpreis der Stadt Hohenems und den Literaturpreis Wartholz. Bisher erschienen u. a.: stillborn (2006), Terminifera (2007), Magma (2008), Brenntage (2011) und die Kinderbücher Biebu (2008), Die kleine Sensenfrau (2010) und Hier gibt es Löwen (2011). FILM Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Německy, anglické titulky / Deutsch, englische Untertitel Kick Off Příběh o vítězích (A 2009, 95 min.) Kick Off Eine Geschichte von Siegern , h Praha 1, kino Světozor, Vodičkova 41 Režie / Regie: Hüseyin Tabak Život hra. Orhana, Serkana a Hansiho zachvátila fotbalová horečka. V Austrálii budou hrát za Rakousko na mistrovství světa ve fotbalu pro bezdomovce, azylanty, bývalé alkoholiky a feťáky. Kick Off provází je i jejich spoluhráče během příprav na turnaj v Melbourne a také jejich novým životem: Odvážní muži, kteří ve svém dřívějším životě dostali červenou kartu a kteří se musí z okraje společnosti probojovat zpět. Muži, kteří hrají o vítězství, ale také o sebeúctu, motivaci a radost ze života. Muži, kterým nejde o peníze a slávu, ale o respekt. Kick Off režiséra Hüseyina Tabaka se jim krok za krokem přibližuje a vytváří emocionální spojení mezi nimi a publikem. Na festivalu Viennale 2010 získal snímek Kick Off Vídeňskou cenu za nejlepší dokumentární film. Das Leben ein Spiel. Orhan, Serkan und Hansi fiebern dem Homeless World Cup in Australien entgegen. Sie spielen für Österreich bei der Fußball-WM für Obdachlose, Asylwerber und ehemalige Alkohol- und Drogenabhängige. Kick Off begleitet sie und ihre Teamkollegen bei der Vorbereitung auf das Tur nier in Melbourne und gleichzeitig bei der Neuordnung ihres Lebens: Mutige Männer, die in ihrem früheren Leben die rote Karte gesehen haben und die sich jetzt vom Abseits auf den Platz zurückkämpfen. Männer, die um den Sieg spielen, aber auch um Selbstvertrauen, Motivation und Lebensfreude. Männer, denen es nicht um Geld und Ruhm geht, sondern um Respekt. Kick Off von Regisseur Hüseyin Tabak kommt ihnen Schritt für Schritt näher, stellt eine emotionale Verbindung zwischen ihnen und dem Publikum her. Bei der Viennale 2010 wurde Kick Off mit dem Wiener Filmpreis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Filmladen Filmverleih

6 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Moderní energeticky úsporné dřevostavby z Rakouska Moderne nachhaltige Holzarchitektur aus Österreich Praha 6, ČVUT Fakulta architektury (vedle Atria C), Thákurova po pá / Mo Fr 8 20 h* Výstava zprostředkovává široký pohled na mnohotvárnost stylů, architektonickou kvalitu a velké množství variant energeticky úsporných budov. Jednotlivé plakáty představují projekty z Tyrolska, Salcburska a Horního Rakouska a podávají svědectví o velkém umění dřevostaveb v Rakousku. Rakousko je jednou z mála zemí Evropské unie, kde je rozšířeno mnoho variant energeticky úsporných staveb, které se již dlouho neomezují pouze na rodinné domy, popř. exkluzivní individuální výstavbu. Úspora energie v budovách a koncept zelených energeticky úsporných budov pomáhají posílit hospodářský rozvoj a sociální blahobyt. Navíc se staly tyto budovy součástí národní identity a snahy o trvale udržitelný rozvoj. Diese Ausstellung bietet einen reichhaltigen Einblick in die stilistische Vielfalt, architektonische Qualität und Maßvariationen energieeffizienter Gebäude. Die Plakate zeigen Projekte aus Tirol, Salzburg und Oberösterreich und legen Zeugnis über die hohe Holzbaukunst in Österreich ab. Österreich ist eines der wenigen EU-Länder, wo verschiedene Variationen des energieeffizienten Bauens verbreitet sind, die sich schon längst nicht mehr nur auf Einfamilienhäuser oder exklusiven individuelle Wohnbauten beschränken. Das Energiesparen und die Konzeption von grünen energieeffizienten Gebäuden tragen zur Stärkung der Wirtschaftsentwicklung und des sozialen Wohlstands bei. Überdies sind sie zu einem Bestandteil österreichischer Identität und der Bemühung um eine nachhaltige Entwicklung geworden. Proholz Tirol KNIŽNÍ PREZENTACE / BUCHPRÄSENTATION Konsekutivní tlumočení / Konsekutiv gedolmetscht 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Wolfgang Hafer, Andreas Hafer: Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Nakladatelství / Verlag: LESNICKÁ PRÁCE, červen / Juni 2011 (české vydání / tschechische Ausgabe, Die Werkstatt GmbH, 2007 (německé vydání / deutsche Ausgabe) Hugo Meisl (* , Malešov , Vídeň) je jednou z nejvýznamnějších osobností světového fotbalu, byl trenérem rakouského fotbalového zázračného týmu ve 30. letech, tvůrcem moderní fotbalové techniky a zakladatelem Středoevropského poháru (předchůdce dnešní Ligy mistrů). Kniha zasazuje jeho život a dílo do kontextu vývoje mezinárodního fotbalového hnutí a rozvoje fotbalové techniky. Je psána čtivým stylem a umožňuje běžnému čtenáři pochopit význam osobnosti Hugo Meisla jak pro světový fotbal, tak pro židovskou komunitu. Andreas a Wolfgang Haferovi (vnuci Huga Meisla) jsou němečtí historici, kterým se během mnohaleté práce podařilo sestavit první ucelenou biografii Hugo Meisla, jež je zároveň brilantním výzkumem dějin evropské fotbalové kultury, při tom objektivní a fascinující. Jejich kniha byla v roce 2007 navržena na Německou sportovní cenu v kategorii Fotbalová kniha roku. Hugo Meisl (* , Malešov, CZ , Wien) ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Weltfußballs. Er war Trainer des österreichischen Wunderteams der 30er Jahre, Schöpfer der modernen Fußballtechnik und Gründer des Mitteleuropäischen Pokals (dem Vorläufer der heutigen Champions League). Das Buch stellt Meisls Leben und Werk in Zusammenhang mit der Entwicklung der internationalen Fußballbewegung und -technik. Packend geschrieben ermöglicht das Buch auch nicht fußballbesessenen Lesern, die Bedeutung Meisls zu verstehen, sowohl in Bezug auf den Weltfußball als auch zur jüdischen Gemeinde. Andreas und Wolfgang Hafer (Meisls Enkel) sind deutsche Historiker, denen es nach jahrelanger Arbeit gelang, die erste vollständige Biographie Hugo Meisls zu verfassen, die außerdem eine brilliante Exkursion in die Geschichte der europäischen Fußballkultur darstellt und dabei objektiv und faszinierend bleibt. Das Buch war 2007 für den Deutschen Sportpreis in der Kategorie Fußballbuch des Jahres nominiert. 2 LESNICKÁ PRÁCE nakladatelství a vydavatelství PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Simultání tlumočení / Simultan gedolmetscht 130. výročí narození Huga Meisla / 130. Geburtstags von Hugo Meisl Fotbal a národní identita / Fußball und nationaie Identität , 14 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18 Přednášející / Vortragende: Roman Horak (Vídeň / Wien): Fotbal v kontextu 1. Rakouské republiky / Fußball im Österreich der Zwischenkriegszeit Petr Nosálek (Praha / Prag): Matthias Sindelar hráčská osobnost Meislovy doby / Matthias Sindelar Fußballheld aus Meisls Ära Andreas Hafer: Židovský fotbal mýtus, anebo realita? / Jüdischer Fußball Mythos oder Realität? Roman Horak je profesorem na Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Intenzivně se věnuje tématu Fotbal v kulturně-historickém a kulturně-sociologickém kontextu. Petr Nosálek je novinář a expert na historii fotbalu. Již dlouhý čas se věnuje rakouskému fotbalu, především historii klubu Austria Vídeň. Andreas Hafer je vnukem legendárního trenéra zázračného mužstva Huga Meisla a spoluautorem knihy Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu. Následuje diskuze s přednášejícími na téma Fotbal a národní identita. Roman Horak ist Professor an der Universität Wien. Er widmet sich intensiv dem Thema Fußball in einem kulturhistorischen und kultursoziologischen Kontext. Petr Nosálek ist Journalist und Experte für Fußballgeschichte. Er befasst sich seit langem mit dem österreichischen Fußball, vor allem der Geschichte des Fußballklubs Austria Wien. Andreas Hafer ist ein Enkel des legendären Trainers des Wunderteams Hugo Meisl und Co-Autor des Buchs Hugo Meisl oder Die Erfindung des modernen Fußballs. Eine Biographie. Anschliessende Diskussion mit den Vortragenden zum Thema Fußball und nationale Identität.

7 KONFERENCE / KONFERENZ Dvojjazyčně / Zweisprachig Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě ( ) Pädagogische und didaktische Konzepte in Mitteleuropa ( ) Diskurzivně-analytická diskuse / Diskurs analytische Diskussion Liberec, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1 Rakouští přednášející / Österreichische Vortragende: Johanna Hopfner (Karl-Franzens-Universität Graz), Gerald Grimm (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), Renate Seebauer (Pädagogische Hochschule Wien), Josef Pircher (Universität Wien) Jedná se již o třetí mezinárodní konferenci na toto téma. Pozornost je věnována struktuře a zaměření vzdělávacích konceptů, které v tomto období určovaly podobu pedagogické a širší společenské diskuze v multietnické střední Evropě. Konference se účastní přední rakouští odborníci, kteří se dlouhodobě a systematicky věnují problematice dějin školství a vzdělávání. Dies ist bereits die dritte internationale Konferenz zu diesen Fragen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Struktur und Ausrichtung pädagogischer Konzepte gewidmet, die in dieser Zeit den Charakter der pädagogischen und der breiteren gesellschaftlichen Debatte im multiethnischen Mitteleuropa geprägt haben. Unter den Konferenzteilnehmern sind führende österreichische Experten, die sich langfristig und systematisch der Geschichte des Schulwesens und der Ausbildung widmen. WORKSHOP Pouze německy / Nur deutsch Anne Pritchard-Smith: Impulse für Deutsch als Fremdsprache / Impulzy pro němčinu jako cizí jazyk , h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Anne Pritchard-Smith vyučuje v současnosti v nultých ročnících vídeňských univerzit a pracuje v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Dále je vědeckou pracovnicí Univerzity Vídeň (katedra němčina jako cizí / druhý jazyk). V letech vedla Österreich Institut v Bratislavě. Anne Pritchard-Smith unterrichtet derzeit am Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten, ist in der Lehrerweiterbildung tätig und Lehrbeauftragte der Universität Wien (Lehrstuhl Deutsch als Fremd- /Zweitsprache). Von 2003 bis 2007 leitete sie das Österreich Institut Bratislava. KONCERT / KONZERT Slavnostní zahajovací koncert Festivalu barokních umění / Festliches Eröffnungskonzert des Festivals der barocken Künste ( ) Concilium musicum Wien a/und Gerhard Hafner (Kontratenor) , 20 h Český Krumlov, Maškarní sál zámku Program / Programm: A. Vivaldi, J. B. Lully, M. Blavet, M. Corrette Vivaldi a jeho francouzští současníci / Vivaldi und seine französischen Zeitgenossen Concilium musicum Wien vzniklo v roce 1982 s cílem prezentovat hudbu 18. století za použití originálních nástrojů. Nechává tak opět zaznít hodnotnou hudbu z archivů. Uvádí neprávem zapomenuté a malé skladatele. Das Concilium musicum Wien wurde im Jahre 1982 gegründet, um Werke des 18. Jh. auf Originalinstrumenten zu spielen. Es bringt wert volle Musik aus den Archiven zum Klingen und führt jene von zu Unrecht vergessenen Komponisten und Kleinmeistern auf. KONCERT / KONZERT MHF Struny podzimu / Internationales Musikfestival Herbstsaiten ( ) Rakouská účast / Österreichische Teilnahme: Thomas Zehetmair (housle / Geige) , h Praha 1, Kostel sv. Anny, Zlatá/Liliová, (vstup z ulice Zlaté) Program / Programm: Niccolò Paganini, Eugène Ysaÿe Thomas Zehetmair je skvělý rakouský houslista, který disponuje suverénní technikou. Jeho interpretace jsou promyšleny. Jako dirigent spolupracoval s nejvýznamnějšími světovými orchestry, jako houslista s největšími dirigenty současnosti, např. Danielem Barenboimem, Charlesem Mackerrasem či sirem Simonem Rattlem. Vedle tradičního repertoáru se věnuje také soudobé hudbě v premiéře uvedl např. houslové koncerty Jamese Dillona či Hans- Jürgena von Bose, naposledy koncert, který přímo pro něho složil Heinz Holliger. Posláním festivalu Struny podzimu je poskytovat unikátní umělecké zážitky, obohacovat českou kulturní scénu a rozšiřovat obzory publika. Thomas Zehetmair ist ein hervorragender österreichischer Geiger mit souveräner Technik. Seine Interpreta tionen sind wohlüberlegt. Als Dirigent arbeitete er bereits mit den bedeutendsten Orchestern, als Geiger spielte er unter den größten Dirigenten, wie Daniel Barenboim, Charles Mackkeras und Sir Simon Rattle. Neben dem traditionellen Repertoire widmet er sich auch der zeitgenössischen Musik so brachte er zum Beispiel die Geigenkonzerte von James Dillon oder Hans- Jürgen von Bose zur Uraufführung, sowie zuletzt ein für ihn komponiertes Konzert von Heinz Holliger. Das Internationale Musikfestival Herbstsaiten will ein einzigartiges künstlerisches Erlebnis vermitteln, die tschechische Kulturszene bereichern und den Horizont des Publikums erweitern. TRVAJÍCÍ VÝSTAVY / LAUFENDE AUSSTELLUNGEN Franz Goëss: Praha 1968 / Prag 1968 Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 19 do / bis denně kromě po / tgl. außer Mo 9 12 h*; h* Karl Prantl, Uta Peyrer: Substance barva prostor / Substanz Farbe Raum Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6 do / bis denně kromě po / tgl. außer Mo h Bertha von Suttner: Život pro mír / Ein Leben für den Frieden Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, p.o., Masarykova 1000/3 do / bis út ne / Di So 9 17 h Brtnice, Rodný dům Josefa Hoffmanna, nám. Svobody 263 denně kromě po / tgl. außer Mo h (nebo po dohodě / oder nach Absprache ; poslední prohlídka / letzter Einlass: 16 h Josef Hoffmann Oswald Oberhuber do / bis Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations Stálá expozice Moravské galerie v Brně a MAKu Vídeň Dauerausstellung der Mährischen Galerie Brünn und des MAK Wien KULTURNÍ DĚNÍ V RAKOUSKU KULTURLEBEN IN ÖSTERREICH

8 RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM PRAG Jungmannovo nám. 18, CZ Praha 1 Tel.: Fax.: Neue Webpräsenz: (česká jazyková verze) (deutsche Sprachversion) GALERIE RKF / ÖKF: Otevírací doba / Öffnungszeiten: po pá / Mo Fr h* kromě svátků / außer an Feiertagen KNIHOVNA RKF: Otevírací doba po pá h* a h* kromě svátků a akcí v RKF BIBLIOTHEK des ÖKF: Öffnungszeiten: Mo Fr h* und h* außer an Feiertagen und Veranstaltungen im ÖKF Změna programu vyhrazena Programmänderungen vorbehalten * Vstup volný do vyčerpání kapacity míst v sále * Eintritt frei nach Maßgabe der vorhandenen Plätze Září / September 2011

12/11 1/12. Wien Marketing

12/11 1/12. Wien Marketing 12/11 1/12 Wien Marketing Prosinec / Dezember 2011 Brno 6. 12. PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Rakouská knihovna v přednáškách Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

Program: České centrum

Program: České centrum Program: České centrum SEPTEMBER 16. 9. 30. 10. Architektur Di 16. 9. um 18:00 Vernissage Josef Pleskot AP Atelier Was: Ausstellung des führenden tschechischen Architekten Josef Pleskot und seines Ateliers,

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times

Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times On the occasion of his 100th birthday, the outstanding physicist and philosopher

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

oznámení První krajanský folklórní festival v Praze (5.-11. 11. 2007)

oznámení První krajanský folklórní festival v Praze (5.-11. 11. 2007) První krajanský folklórní festival v Praze (5.-11. 11. 2007) Vážení a milí krajané, s potìšením Vám oznamujeme, že se nám v tomto roce podaøilo vyhovìt pøání mnoha z Vás a zorganizovat na dny 5.-11. 11.

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld JUNI ČERVEN 2014 Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Medicínská technika v Německu jakou má budoucnost? Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue

Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue Gymnázium Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové je považováno za pokračovatele hradeckých

Více

Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46)

Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46) - - - - - - Alfred Oberwandling Hans Mirtes Nezapomenutelná vlast Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46) Původní vydavatelé Kolektiv sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů Pedagogická

Více

galerie Goller, Selb [2009]

galerie Goller, Selb [2009] galerie Goller, Selb [2009] Hans-Joachim Goller, Kulturdezernent a. D., Galerist, Selb, 10. 05. 2009 Václav Fiala, Klatovy, ČR Ausstellung in der Galerie Goller Selb Anrede Vor nahezu drei Jahren zeigten

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka a literatury Waldorfpädagogik und Waldorfbildungssystem im Fremdsprachenunterricht Bakalářská diplomová práce Autor práce: Karolína Rybářová

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více