Korsická GR20: nejtěžší trek v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korsická GR20: nejtěžší trek v Evropě"

Transkript

1 KorsickáGR20: nejtěžšítrekvevropě červen2014 JančaaPavouk

2 Mášnazádechvrstvukrup! Aha,protomijetakovázima! DeníčekzputovánípohoráchKorsikyvednech Fotonaprvnístraněobálky:MasivnejvyššíhoryKorsiky,MonteCinto(3980m) zplaninyemparis,třetístranaobálky:uchatymanganu,poslednístranaobálky: rozcestícest,ránovkempuuchatyonda ZapsalPavouk,doplnilaaopravilaJanča NafotiliJančaaPavouk Vytvořiliproradostnapodzim2014JančaaPavoukLedvinovi

3 BorovicevHautAsco VLaponskubylovminulýchdvouletechsuper,aleipřestojsmesiletosřekli,žezkusímeněco teplejšího,třebaskorsiku,atoslavnoucestugr20,kterávedepřescelýostrovajeúdajněnejtěžším trekemvevropě.ideálnídobapronávštěvunejvyššíchpartiíkorsickýchhorjeoddruhépůlkyčer vnadozáří.vlétěmámestrachzvederanedostatkuvody,vyrazímetudížhnedvčervnuatřebaza žijemekvetoucíhory.našímplánembylojetvlakemdoitalskéholivorna,paktrajektemdobastie anakonecještěprojetseverníkorsikoudoseverozápadníčástiostrovanavýchozímístonašehotre ku.anipodesítkáchhodinhledáníupočítačejsmenenašliúplněideálníspojení.vlakynenavazují natrajekt,anikdyžjsmezkoušelihledatspojeníipřesdalšímísta(jakojeitalskásavonačifrancouz skénice),odkudsedátrajektemdostatnakorsiku.nacelékorsicejeveřejnádopravaasipopelkou. Vsobotuodpoledne,kdymámeplánovanýpříjezdnaKorsiku,nicnejezdíatoanimezinejvětšími městy.vneděliprojistotuautobusynejezdívůbecnikdepocelýden,pouzejedepomalýúzkokolejný vlakznejvětšíhoměstakorsikybastie,najih(docalviaajaccia),aleažněkdyokolopoledne. 3

4 Pá Brno Vídeň (Villach) /vlak/ Předpůlpátouodpolední,hezkypopráci,jakjeunásužtradicí,nasedámevBrnědo vlakujedoucíhodovídně.vevídnimámeasidvěhodinkyčas,jdemeseprojítdozahrad zámkuschönbrunn,kteréjsoukousekodnádražíwien Meindling,kdepřesedáme.Veče říme vparku nad zámkem, uprostřed zahrad. Všude kolem nás běhají rekreační běžci. OpůldevátéužfrčímepřímýmvlakemVídeň Livorno,jdeosezonnívlakjezdícípouze vpátekajenpřesléto.jsmev normálním kupénasezení,našispolucestujícínásvesměs opouštíužvestaniciwienerneustadtamysimůžemesklopitsedačkyaudělatsiletištěna spaní.děkujeme,skvělérakouskévagóny!podesátéusínáme. So (Villach) Livorno /vlak/. Livorno Bastia /trajekt/. Bastia Calenzana /stop/ Kolemsedmérannísepříjemněvyspalýbudíme,právěstojímenanádražíveFlorencii. Pochvíličekánínášvlakpokračujevjízdě.Jedemetoskánskoukrajinou,projíždímeslej vákem,známoupisou(šikmávěžnenízvlakuvidět),azadalšíchdvacetminutjsmeza stavujemenaposledy.konečná,vystupovat,livorno hlavnínádraží,9.00.vystupujeme doranníhovedra,slunceužpraží.jdemepěškydocentraměsta,jetoasitřikilometry,pří stavjehnedvedlehistorickéhocentra.batohysedajípříjemněnést,jančavněmmápřitom navícipohorkydohor,obadvamámejídlonacestu,voduanezbytnételeskopickéholena usnadněnípohybupohorách. Asidvěhodinychodímepoměstě.JsoutotakovéBenátky, staré městojenamořských kanálech,vevšechkotvílodě.koupemesenavolněpřístupnépláživmoři.bohuželjetu strašněmělkoanadněkameny,bojímseplavat,anižbychsiněconeodřel.chvíliležímve vodě na mělčině, je příjemně teplá. Jana dokonce imezi těmi kameny chvíli plave. Vpolednímžáru,conejvícevestínudomů,jdemedopřístavu.Livornojeúdajnějedním znejvětšíchitalskýchpřístavů.dávámesiobídekaopůldruhénastupujemenanáštrajekt. Lezemeažnahoru,nadesátoupalubu,alevedremsetunedávydržet.Sedámesidostínu opalubunížeavečtvrtnatřivyplouváme.mořejeklidné,loďseskoronehoupe.zrovna, kdyžnapřídilodikoukámedomoře,přednámiskáčoulétajícíryby asitakmetrnadhla dinu.krásnéskoky!slunceasilnývítrnásponějakémčasestrávenémvenkuzahánějído vnitřkulodi.aspoňsejančanachvílimůžeprospatnakobercinazemi. Poasi3,5hodináchplavbyvidímevdálceobrysyhornatéKorsiky,zahalenévmracích aoparu. Ještěchvíli plujemepodél severníhopobřežíostrovaauž připlouvámedo nej většího města, do Bastie. Zdálky semi velmi líbí hlavně domečky vysoko nad městem PohlednaLivornozodplouvajícíhotrajektu 4

5 PlánnašehoputovánípoKorsice ZačátektrekupocestěGR20(Calenzana) aměstskápevnost.opůlsedmévečerníopouštímenáštrajektcorsicaferries.rádibychom se dnes dostali co nejblíže našemu východisku na treku, tedy do severozápádní části ostrova.vlakaniautobusuždnesnejede,zkusímestopa.mhdvbastiinámzrovnaujelo, jdemepěškypřesceléměsto.rychlouchůzíjdemeasinecelouhodinusměremnajihna prvnímísto,kdemohouzastavitauta,nakterémáváme.městosivkliduprohlédneme ještěpřiodjezdu.podesetiminutáchčekáníodjíždíme. JásemSoňa,jášofér,všichnimětuznají.Tadytojemůjznámý,tadytojepodnikzná mého,vykládánámradostněfrancouzsky.ještěumíkorsickyaitalsky,cožsedobředo plňujesnašíčeštinou,angličtinou,němčinouazákladyšpanělštiny. Tadyzastavímevbaru.Tojetakymůjznámý.Dátesi,cobudetechtít. Alespoňhnednaúvodochutnávámtypickéahojněrozšířenémístnípivo Pietra,jehož jednousložkoupřijehovařeníjekaštanovámouka.mocdobré.podvacetikilometrechvy sedáme.nadalšítřirychléstopy,vždydopětiminutčekání,přesněvdesetvečerzaúplné tmy,vystupujemevevsicalenzana,naseverovýchoděostrova.calenzanajevýchozí trekugr20,protojsmesesemvydali.aninedoufali,žesednesdostanemeaždohor.už prvnídensepotvrdilo,copíšíprůvodci:všichnimluvífrancouzsky,korsicky,někdoital sky.poslednínášřidičhovořilnavíciportugalsky,byltototižportugalec,zdezaprací. Angličtina,němčinaneboslovanskéjazykybylyzatímkničemu.Kempjehnedvevesnici, platíme7 zajednoho.vcenějekromě(studené)sprchyivařenínaerárnímvařiči,máme aleještěstudenézásobynacestu.paní,conásužtěsněpozavíracíhodiněubytovává,poví dá,žezítraodpolednepřijdebouřka. Kdymámetedyránovyrazit? Všest! Nopotěškoště,uvidímezítra.Opůldvanáctéusínáme. Ne Calenzana Piobbu Carrozu Vpětránoměbudíbudíkyzokolníchstanůatichébalenívěcí.V5.30zvoníinášbudík, balíme, snídáme buchty zdomu apozorujeme poslední turisty, kteří pomalu odchází sbalenizkempu.v6.30vycházímeimy.korsikajeprýsuchá,každýsinesemevbatohu 5

6 dvalitryvody. NačínámeprvnímetrytrekuzvanéhoGR20.GR20jefrancouzskázkratka,plnýmjmé nemlagranderandonnéen 20(velkápěšíturistická/trasa/číslo20).DalšítrasyGRjsou vyznačenyhlavněvefrancii,španělsku,belgiianizozemí.korsickysecestagr20nazývá fralimonti. Stoupáme hned zostra nahoru, naštěstí velmi dobře značenou cestou. Za vesnicí je spoustarozcestíaodboček,kdebychomsejinakokamžitěztratili.všudekolemnásroste makchie (keřovitý,středomořskýekosystém).makchiemádvěvlastnosti,jeneprůchodná apichlavá.cestoujevodydost,pramenyipotoky.makchiepřecházídoborovicovéholesa, vekterémprudcestoupáme.sluncevysvitlokrátcekolemsedmé,pakseschovaloacelé dopolednespřestávkamiprší.ikdyžjsmesbalenína14dní,jdesenámsbatohemdobře. Přecházíme apřelézáme iprvní skalky askály. Vtři čtvrtě na dvanáct jsme uchaty de l'ortudiupiobbu(1520m),průvodcepřitompsal,žecestatrvášestapůlhodinyapodle cestopisu,kterýjsmemělisebouvytištěnýačastosipročítali,tošlapartačechůdokonce10 hodin.bohuželjezataženo.obědvámeuchatynamokréterase.docházídalšíadalšíturis té,buďseubytovávajívjedinévelkénoclehárněvchatěnebosistavístanynapláccíchve svahu.acomy?půjdemedále,snadtoněkdepozději zapíchneme.opůljednésevy dáváme na delší cestu. Pěšina stoupá, klesá, míjíme (jedinou) rovinku na stan abývalé salaše.následujetraverzpoprudkémsvahusvelkýmibalvany. Bum,prásk! Jsoupřesnědvěhodinyodpoledneanáhlepřicházíbouřka,jsmekousíček pod skalnatým hřeben avrcholy. Hned zastavujeme, spouští se slejvák, první vrstva krup.kdyžužtovypadá,žedéšťslábne,opětnanásdopadnouledovékroupyaproudy vody se valí po svahu. Čekáme skoro nehnutě, prokřehlí, já se bojím bouřky. Cesta se okamžitěpotom,codéšťzačal,proměnilavpotok.podvouačtvrthodináchdéšťustává, bouře skoro není slyšet, jdeme dále. Musíme se dostat až kdalší chatě, tady se nikde nocovatnedá.stoupámeanadnáminaskálepřednámiutíkámuflon,bohuželjepříliš daleko amálo kontrastní na fotografii. Vylézáme na hřeben ve výšce 2000 metrů apokračujemeponěm.respektivehřebentvořípouzeostréašpičatéskály,kterésemusí obcházet. Musíme jít furt nahoru, dolů, samá nepříjemnámísta,občasjetřebasepřitáhnout rukou.posedméhodiněvečerníjsmekonečně vposledním sedle, odkud už pouze scházíme kchatě. Dokonce nám slunce vysvitlo nad mraky. Sestupjesnadhoršínežvýstup,nepříjemný, žádnápohodlnácestička,jakouznámezjiných hor.skorohodinuapůlsestupujemepouhých 600 výškových metrů kchatě Carrozu (1270 m).jepůldevátéamyjsmeprodnešekvcíli. Obajsmedostizničení,fyzickyajáipsychicky. Volnémístonastanjeužjenomnakamínkách přímopodzáchody.večeřivařímeuvnitřchaty do té doby, než nás turisté vpůl desáté vyženou ven, že už vmístnosti (na zemi na Čekánívbouřce,deštiakroupách 6

7 karimatkách)budouspát,žejeasinočníklid.podesátézalézámedonašehoministanu aobahnedusínáme.posledníchpěthodinchůze(nepočítaječekánívbouřce)nebyložádné místo,kdebyšelpostavitstan. Etapa Calenzana Piobbu Piobbu Carrozu Celkem(ispřestávkou) Výchozí Cílový Max. Vzdále Čas Převýšení výška nost 270m 1520m 1550m 5.15h 1550m 300m 20km 1520m 1270m 2020m 8.00h 750m 1000m 8km 14.00h 2300m 1300m 28km Po Carrozu Haut Asco Vnocipršeloaslyšelijsmebouřku.Večernámnachatěříkali,žeidnesodpolednepři jdebouřka.potřebujemesevyspatavstávámeažv6.30.ránobalíme,vařímeasnídáme vchatěavetřičtvrtěnaosmvycházíme.neprší,alebohuželaninesvítíslunce.dnešní etapabynemělabýtsnadtaknáročná.nejprvetrochuklesáme,přecházímevelkývysutý mostpřesříčku(asinejvětšíanejznámějšínagr20)aněkolikhodinstoupámedosedla. Jdemepodélříčky,podélřadyvodopádů.Cestoujespoustanepříjemnýchmíst,jenmálo kdypohodlnácestička.spoustaholýchkamennýchplotenčikamennámoře,semtamřetě zy.jsmevmracích,sluncenikde.míjímekrásnéjezírko,kekoupánínásvšakrozhodněne láká:jednakjechladnoajednakdojezírkasklouzávajísněhovépole, takžejehoteplota budeblízkánule.posledníchstovýškovýchmetrůjdemeposněhovémpoli,atojsmetady asijen metrůnadmořem.Předčtrnáctidnytomožnámuselobýtnamačky.Ze sedla1900metrůmusímetraverzovatnadalšísedlove2000metrech,ječtvrtnadvanáct, časnasvačinku. Bohuželjsmestálevmraku,údolípodnámianihorypřednámisnejvyššíhorouKorsiky MonteCintonejsouvidět.Předsedlemizasedlemjsounádhernéporostyzakrslýcholší, VečernívařenívHautAsco 7

8 kterénakorsicenahrazujíkosodřevinu.klesámedolů,cestajeoněcolepší.pohodiněse stupu,vetřičtvrtěnajednu,jsmeuchatyascustagnu,vevýšceasi1420metrů.místuse takéříkáhautasco.jetuihotel,něcojakodolnístanicelanovkyavelképarkoviště,nakte rémkončísilnicezúdolí. Obědváme,sušímestan,peremeprádlo,chvílemiproblikáváslunce.Přemýšlíme,žepůj deme dnes ještě kousek dále. Vzpomenu si na včerejší bouři ana to, že teď cesta zase stoupádoskalnatéhosedla,takžebychomskoronicneušetřili,jelikožbychomdalekojít nemohli. Zůstanemezde. Stavíme stan na krasnétravičcepod borovicemi, které rostou všudekolemnás.tábořímepřímousjezdovky,hlavněkvůliníjetadyzdehotelasilnice. Lenošíme, posedáváme na trávě. Kolem čtvrté přichází slejvák ishromy, naštěstí Jana moudřevyrobilanadstanemvtrávěsoustavukrásnýchkorýtek,kteréodvádějívodupryč anepodstan.teprvekolemšestéhodinysetrochutrhajímraky,okolníštítyvykukujízbí lýchoblaků.přípravuvečeřemámezpestřenoutím,ženefungujeplynovábomba,cojsme sipřivezlizdomu.ponašroubovánínavařičznístáleunikáplyn.naštěstísenámtostalo zrovnauzmíněnéhohotelu,kdeprodávají,kromějídlaamaléhosortimentujídlaproturis ty,ibombunanáštypvařiče.nemusímevečeřetsyrovoupohanku.večerzasepřicházejí mraky. Etapa Carrozu HautAsco Celkem Výchozí 1270m Cílový Max. Vzdále Čas Převýšení výška nost 1420m 2010m 5.00h 860m 710m 6km 5.00h 860m 710m 6km Út Haut Asco Tighjettu Ciottulu di i Mori Opůlšestézvoníbudík. Ááá,měsenechce,radšibychspal. Měbolíucho. Jsouvenkumraky? Přestovstáváme,vařímevenku,snídáme.Sousednístanyužmajísbaleno,dalšíturisté nássbatohynazádechmíjí,jakvyrážejínatrek.vycházíslunce,bohuželdomraků.vetři čtvrtěnasedmvycházímeimy.stoupámepěknoucestouborovicovýmlesem,kterýponě jakédoběmizí.přibližněpojednéačtvrthodiněchůzejsmepoblížledovcovéříčky,pijeme zní,nenítřebanositvoduzúdolí.stoupáme,posledních výškovýchmetrůjdeme po souvislém sněhovém poli. Cestou se předcházíme srůznými skupinami turistů. Po dvouhodináchchůzev8.40jsmevnašemprvnímdnešnímsedle.zeseverujsmesempřišli bezproblémů,pohledkjihujezcelavýmluvný,jsmenanejtěžšímmístěcelégr20. Jetřebasejít metrůdolůatoskorokolmo.Spouštímeseposkále,přidržujemese masivníchřetězů.naštěstítuskoronikdonení,kdyžjsoutady zástupy,jetotadyurčitě mnohemnepříjemnějšíinebezpečnější.jdenámtopomalu,nechcemeriskovatpádnebo zranění.posledníčástklesáníjeholásuťavolnékameny,žádnéjištění.podnámijepropast dalšíchtisícmetrůdolůavdáliopětvidímemoře.cestaseobracípřímonahoru,opětka meny, sněhová pole, řetězy, vjednom místě ižebřík. Všichni, kdotu chodí jsou drsoni, žádnáořezávátka.jedenamíknámcestouříká,žebytojehomanželkanezvládla,apřejela radějidnešníetapuobrovskouzajížďkoutaxíkem.tam,kdejejištění,tamjetovpohodě, ikdyžjetopsychickytrochunáročnější,horšíjecelářadamístbezjištění.odránajezata 8

9 Vtzv.CirquedeSolitude,prýnejtěžšímístoceléGR20 ženoacelkemchladno.podvouhodinách cesty odsedlajsmevdalšímsedle(2080m), pomalésvačincepokračujemedále.scházímedolů,natétostranějeužpěknápěšinka. Pouzeposlednípůl hodinujsouzasekameny.vetřičtvrtěnadvanáctjsmevcílidalší etapy,uchatytighjettu(1640m),položenounakrásnémmístěnadborovicovýmlesem. Obědváme.Nadnámijemrak,chvíliprší,chvílisvítíslunceajedusno,chvílijenaopak zima.jakonaapríla.nikdozchatyneví,jakémábýtpočasídnesodpoledne,zkusímejít dáleaujítdnesještějednuetapu,kterébynemělavéstpřeshřebeny. Scházíme dořídkéhoborovicovéholesa, za půl hodinkujsme udalšíchaty (aninení vnašímapě),asitodonedávnabylasalaš.pokračujemekrásnoupěšinkou,traverzem,stále borovicovýmlesem.zezapojenéholesavyčnívajínádhernésolitérnístromy,každýjiný, všechnyobrovské.jepoznat,žejsmevpralese,kdesenicnetěží.poprvénakorsicejdeme dokoncepovrstevnici,anejenomnahoruadolů.pohodiněchůzejsmevdalším údolí azačínámestoupat.asiopůltřetízačínáidnespršetaslyšímehromy.chvílisedímena batozích(kdobystoupalzabouřkydosedla?),bouřkaužslyšetnení,kroupypřestalypa dat,můžemepokračovat.chvíliprší,chvílimrholí,jemlha.oněcohorší(občasskálaadr ženírukama),alestáledobroucestoujdemedosedlavnadmořskévýšce2000metrůapak stálevmlzekráčímeještěasi20minuttraverzemkchatěciottoludiimori(1990m),která seisokolnímištítyhorpřednámizničehonicobjevujevmlze.všestvečerjsmevnašem dnešnímcíli.chatajepoloženanakrásnéjižnímsvahuapřestojsouitady,ve2000met rech,zbytkysněhu.stavímestan,platímejakovždy7 zajednoho.všudevesvahutečou potokyvody,většinamístnastanyjezaplavenávodou,icestyjsouvevodě. JetusnadvícevodynežvLaponsku! 9

10 VždyťjsmesevydalinasuchouateplouKorsiku! Kochánívýhledyseprodnešekzaseruší,opětsenanásvalípodvečernímlha,déšť,mr holeníanakonecpřicházíobrovskýslejvák.stanplavenavodě. Jééé,vpředsínijedesetcentimetrůvody! Apročsinedámebatohydovnitř?! Tojsoutedykapky,vydržítonášstan? Stankapkyakroupyvydržel,batohysenerozmočily,botynámzpředsíňkystanuneu plavaly.přestalopršetanepršeloanivnoci. Výchozí Cílový Max. Vzdále Čas Převýšení výška nost HautAsco Tighjettu 1420m 1640m 2180m 5.00h 990m 770m 8km Tighjettu CiottuludiiMori 1640m 1990m 1990m 5.10h 670m 320m 8km Celkem(ispřestávkou) 11.15h 1660m 1090m 16km Etapa St Ciottolu di i Mori Castellu di Vergio Ref. de Manganu Opůlšestézvoníbudík,venkujeskorotma,měsícještěsvítí,naprotějšímkopcivychází slunce.kolemchatyvidímesbalenélidinaodchodu.vařímesinaerárnímplynu(zanašich 14 jsmenicjinéhonedostali;sprchujsmenevyužili)snídaniadokoncečaj,neboťjenám zima.snídáme,kochámesevýhledy,kteréjsmevčeraneměli,avetřičtvrtěnasedmvy cházíme.dnesnásčekávelmidlouháetapa,snadnebudenepříjemnácesta.pomaluklesá mevelkýmobloukemdoúdolípodchatou.dostávámesezestínunaslunce,super.mů žemesisundatčepiciarukavice.kdyžseotočíme,taksenadnáminadchatoutyčí kor sickýmatterhorn PagliaOrba(2525m),hora,najejížvrcholsedávyjít. Cesta dolů je pohodlná, přelézání kamenů je málo. Přecházíme most nad soustavou vodopádů,jsouvšakještěvestínu.potkávámespoustuturistůprotinám,nalehkoina těžko.pokračujemekrásnýmborovicovýmlesem,sluncesvítíapraží.potřiačtvrthodině chůzestálepogr20jsmenasilniciuhoteludivergiopodstejnojmennýmprůsmykem. Hnedpodhotelemjekempinkaobchodspotravinami.Sortimenttvořívěciprotrekaře Prase divokéčidomácí? NadLacdeNinozadeštěapopřívalukrup 10

11 apřípadnéprojíždějícíturisty.jentycenyjsoudostivysoké.kupujemesichleba,sýr,nut teluarajčata(kusza0,7 )avenkunasluncianavedrusvačímeasušímevěci.pohodině odpočinkupokračujemedále. Dálecestavedetaképříjemnětraverzemlesem.Vycházímenahřeben,kde úřaduje stádečko prasátek, které rozrývá všechnu trávu vcelém sedýlku. Pokračujeme stále na jihovýchod.jezataženo,jsmevmraku/vmlze,pokračujemevšakdále.přesněvetřičtvrtě najednuzačínápršet,déšťserychleměnínaslejváksledovýmikroupami.všudekolemlé tajíbleskyahromy.krčímesevolšové kosodřevině. Hele,místocestyjepotok,běhempárminutnaněmasi10centimetrůvody! Asakra,játammámpoloženýbatoh! Třícentimetrovávrstvakrup,tojsmeještěneměli. JetotadyhoršínežvLaponsku,tamtoliknepršelo,aninebylatakovázima. Aanijsmesetamnemuselivbouřceklepatstrachy. Mášnazádechvrstvukrup! Aha,protomijetakovázima! Pohodiněapůlčekáníužneníslyšettolikhromů,jenámstálevětšíkosa,pokračujeme rychlevcestě,abychomsezahřáliabouřceutekli.poceloudobu,cojsmečekali,prošlo vobousměrech20 30lidí!Ivténejvětšísibériiazanejvětšíbouřky.Chvílipopobíháme, tímsezahříváme.protinámjdoudalšíadalšílidé,většinasevracízvýletunalehko.jedna panímánapř.jenkraťasy,sandályaholénalakovanénohy.natěchkroupách,pokterých jdeme,tojesuper!zarychléchůzeazavytrvaléhodeštěavevrstvěkrupmíjímejezero Nino,dlekamarádaRejžijednuzdesetikorsickýchperel.Jetomožné,dnessitonemů žemevychutnataověřit.desítkámkravkolemjezerajedeštivépočasíšumák,možnájsou iraději budoumítzelenějšítrávu. Vodaseasiskorovůbecneumívsakovat,okamžitětečepopovrchu,jdemepřesspoustu novýchpotůčků.jedenpotokmátolikvody,ženeumímenajítnějakémístopoblížcesty, kdebyšelpřeskákatsuchounohoupokamenech.sundavámesitudížbotyazavytrvalého deštěnabosobrodíme,ještěžejsmevminulýchletechvlaponskutrénovalitutodisciplínu. Mírněstoupámeamíjímesalaš(asiisubytováním)aužsepomalublížímekcílidnešní etapy,kchatěmanganu(1600m).jetřičtvrtěnapět,jetopřesnědesethodinpoté,cojsme siránonasadilibatohy.akorátkouzelněpřestávápršet(pršeločtyřihodinyvkuse)astaví mestannajednézmnohatravnatých šikmin nadchatou.chatajeumístěnánapěkném místěvesvahu,alevýhledytunejsou.nedalekochaty,vedlemístnastanyprotékánád hernýpotok,vytvářejícíspoustuvodopádků.janavyužíváistudenousprchuuchaty,mně stačíomýtmokréašpinavénohy.navečerpřesmrakyichvílemiprobleskujeslunceado tohonaopakprší. Etapa Ciott.diiMori Cast.di Vergio Cast.diVergio Manganu Celkem(ispřestávkou) Výchozí Cílový Max. výška Čas Převýšení Vzdá lenost 1990m 1400m 1990m 3.15h 200m 790m 8km 1400m 1600m 1880m 5.45h 610m 410m 10.00h 810m 1200m 17km 25km 11

12 Čt Manganu Petra Piana l' Onda Dnessenámmimořádněnechcevstávatužopůlšesté,alevzhledemktomu,žeodpo lednemázasepřijítbouřka,taknenícořešit. Hele,jakémátenpánfešnékraťasy. Mějezimaispodvlíkačkamipodkalhoty. Přiskorojasnéobloze,ránovšakschovaníhlubocevestínuhor,snídáme,balímeavetři čtvrtěnasedmvyrážíme.stoupámevytrvaleolšovoukosodřevinou,pobalvanech,kolem krásných vodopádů ahlubokého kaňonu. Stejně jako vminulých dnech leží ve vyšších poloháchsníhazmrzlásněhovápole.tynásdovádíaždosedlacapittelu(2225m),nanej vyššíceléhotrekugr20.chůzeposněhovémpolijepříjemnějšínežpokamenech nebosutí.jeasi8.20.dostalijsmesezestínunaslunce,mámenovévýhledykjihu,jsme nad krásným jezerem Capittelo, na kterém leží zbytky sněhu. Překonáváme krátký ob tížnějšíúsekzajištěnýřetězem.pokračujemepřímopohřebínku,sluncepraží,akorátjepa radoxněskorozataženo.traverzempřesnepříjemnéobrovskébalvany,suťoviskemapře kvapivěivelikánskýmsněhovým polemsedostávámedodalšíhosedlavasi2200met rech.jetřičtvrtěnajedenáct.nazdejšípoměrypohodlnácesta,bohuželvmlze,násvede dolůkchatěpetrapiana(1840m).jepůldvanácté,konecdalšíetapy.obědvámeabavíme sesedvěmačechy,kteříjdouvprotisměruanáhodněsijsmesipřisedlikestejnémustolu. Acoteď?Tábořit?Nebopokračovat? Můžemepokračovatvariantnícestoupohřebenu(kratší,náročnější,hezčívýhledy)nebo pooficiálnígr20údolím.přesněvpoledneseozývajídnešníprvníhromyarozpršíse. Chatajeužteďvpoledneplnálidí,většinatubudetábořit.Pronásjetojasné!Půjdeme dále,alepochopitelněúdolím,kdenevadí,ženebudenicmocvidětakdenemusímehrát nejdrsnějšízevšechdrsnýchhorskýchher Vyhnisesvémublesku nebo Rychleuteč před svým bleskem. Sestupujeme po kamenech, kolem staré (staronové?) salaše. Vcházíme do lesa, zrovna když přichází největší slejvák. Vlese jeto ovšem pohodička. JezeroCapittelo,částečněpodledem 12

13 Cesta je široká, jakoby ji někdo stavěl pro povozy, ale velmi kamenitá. Nádherný borovicovýlesnásvededolůúdolímpodélříčky,celkemklesámeskorojedenvýškový kilometr, až na nadmořskou výšku 950 metrů. Unejnižšího místa je salaš sobchodem abarem,nicalenepotřebujeme. Překračujememostpřesříčkuastoupámehustýmlesemvzhůru,opětsevelmirozprší alesjenáhlecelýčerný.po1,5hodiněvýstupuacelkemčtyřhodináchodchatypetrapi anajsmeopůlpátéudalšíhorefugia,del'onda(1430m).zrovnapřestávápršetanachvíli vysvitnesluníčko.chatajeobklopená stájemi ahlavnězvířaty koňmi,kozami,kráva mi.pronásturistyjeurčenajenchatasmalilinkýmobchodemahlavněohrada,kdejsme zavřenipředzvířatyajejichvýkaly.vohradějepostavenoasi40stanů,ještěbysejichsem dvakrát tolik vešlo. Navečer avečer jako vždy neděláme nic, kromě prohlídky bezpro středníhookolíchaty.velkáporcebramborovékašesesojovýmgranulátemjedobrouteč kouzadnešnídvojetapou,vylepšenouopětslejvákemahromobitím.usínánímámezpest řenéhučenímnaftovéhogenerátoru,alezasespímenakrásnéměkkétravičce,bezhrbolů akamenů. Etapa Manganu PetraPiana PetraPiana l'onda Celkem(ispřestávkou) Výchozí Cílový Max. výška 1600m 1840m 2225m 1840m 1430m 1840m Vzdá lenost 4.45h 880m 640m 10km 4.00h 470m 880m 11km 9.45h 1350m 1520m 21km Čas Převýšení Pá l'onda Vizzavona Vedvěvnocisenasalaširozštěkalpes,přidalsedruhý,kterýspalněkdevkempu, aobasichvílipovídali.nanebibylyvnocividěthvězdy,tojedobréznamení!opůlšesté vstáváme,vetřičtvrtěnašestvycházíslunce,jejasno.jsmepřímopodvrcholemhory MonteD'Oro.Snídámekašičkuapopůlsedméspodporouslunce(aleivětru)stoupáme vzhůru.většinaturistůužjakovždyodešla,buďnašímsměremnebonaopaktam,odkud jsmevčerapřišli;tojsouti,cojdoutrekgr20odjihukseveru.dnesbychommělidojítdo Vizzavony,místa,kdekončíseverníčástcestyGR20azačínájižní.Celkemdobroucestou přesolšovou kosodřevinu stoupáme700metrůnahorunahřebenvcca2100metrech. Cestoupotkávámetypomalejší,dnesjejichnějakvíce,naoplátku běžci nalehko,cone majístanadalšívěcinatáboření,předcházínás.velkébatohysetadystejněmocnenosí. TedykroměČechů,těchjsmezatímpotkalidvěskupiny.Stoprocentturistů,atotisnej menšímibatůžky,sissebounesebotynapřezutínaodpoledneavečer.přesnějivšichni, svýjimkoumě.většinatrekařůmánavodutzv.velbloudívakshadičkouaupíjízachůze. Ostatnímajívoduvkovovýchlahvích.Myjsmevěrnídvoulitrové petce odkofoly,pro každéhojedna,stačilabyimenší,zatímjepitnévodydost.vícenežpadesátprocentturistů spívždybuďvchatěnebovpronajatýchstanech,postavenýchnacelousezónuuchat. Chvílipokračujemepohřebenu(pokamenechakamennýchplotnáchsepěšinavinena horuadolů)atoažnamísto,kdeodbočujecestičkanavrcholmonted'oro(2389m),který jenadnámi.jančabyšlarádapřesněj,jádnesne,aťsiradějiodpočineme.itaknásčeká 1200 metrů dolů. Kdybychom šli na vrchol, bylo byto ještě 500 metrů navíc. Umělou cestou pokamenech,jakovětšinounakorsice,klesáme,občasposkalnatýchplotnách,ob jevujíseprvnístromy.překvapivějsoutojavoryapochopitelněboroviceapozdějiidalší 13

14 Náprstník VodopádyCascadedesAnglais druhy.chvílilesem,chvílipokamenechapohladkéskáleklesámehlubokodoúdolí. Potokvedlenáspadátakprudce,ževytváříjedenvodopádzadruhým.Některézvodo pádůjsouvysokéapůsobíimpozantně.vodajekrásněmodrozelená,osvícenásluncem, které od rána svítí, bez jediného mráčku. Vklidném místě vlese si děláme přestávku uvody.jančasekrásněcelánořídoledovétůně,mněstačíselehceocákataomýt.kolem poledníhojsmeunejvětšísoustavyvodopádů,zvanýchcascadedesanglais.jetuspousta turistůsbatohyjakomámemy,aleiřadavýletníků,cosisemudělalikrátkývýlet.dobře značená,širokáapohodlnácestanászadalšítřičtvrtěhodinupřivádídoosadyvizzavona (920 m). Poslední dva kilometry jsou na každém rozcestí cedule Gare Vizzavona (Vizzavonanádraží),anebcíljeblízkonás.JsmenakonciseverníčástitrekuGR20. Vizzavonaležínaúzkokolejnéželeznici,kterávedepřescelýostrovaspojujedvěnej většíkorsickáměsta,bastiiaajaccio.dřívetobylanormálnívesnicevhorách,dnesjetu jenpárobydlenýchbaráků.vedlenádražíjemaličký,dobřezásobenýavelmidrahýobchů dek,kdesikupujemeobědadokupujemechybějícíjídlonadalšídny.sortimentjeucháze jící,mnohem lepšínežvminulémobchoděvcastel divergio. Nový,oplocenýajediný kemp,ještěspíšestavba,jehnedvedle,přímouportáluželezničníhotunelu.odstanuse koukámepřímonanádraží.za15 nadvěosobymámetvrdé,kamenitémístonastan,je den malinký dřez pro všechny ana všechno (praní, mytí, vaření) ajednu elektrickou dvojplotýnku, bez jakéhokoliv místa na položení nádobí nebo surovin na vaření. Zaty penízetonenídobréchováníknámturistům,nenítotypické tábořiště uhorskéchaty, jakovšechnaostatní. Odpoledneodpočíváme.Každédvěhodinypřijededostaniceplněobsazenývlak.Ško da,ženímjezdíasipřevážnějenturisté,jedevelmipomaluanenílevný;nenítodobrýve řejnýdopravníprostředek.vkempujekviděnícelápaletaultralehkýchstanů.nejlehčíře šenímájednaholanďanka,kterámápouzeplachtuzavěšenounahůlkách.koukámena dalšítzv.tarpy,jednodílnéstanybezpodlážkyrůznýchtypů,projednohoneboprodva. Procházka po Vizzavoně je velmi krátká, kromě dvou hotelů, restaurací, nádraží aob 14

15 chůdkutustojíasičtyřiažšestbaráků.povečeřisidopřávámekešuoříškyajánavíckor sickévínko(malébaleníčko,nemocdobré,alecochtítzatypeníze,3 ).Večer,kdyžza padlosluncezakopec,jepřekvapivěchladno. Etapa l'onda Vizzavona Celkem Výchozí Cílový Max. Vzdá Čas Převýšení výška lenost 1430m 920m 2090m 6.15h 680m 1190m 11km 6.15h 680m 1190m 11km So Vizzavona Capannellle Prati Cink. Cank. [Ví]. Sss. Ššš. Ještěneníanipěthodinazevšechstranjeslyšetbalenívěcí,cinkání,šustění,šepotlidí. Vstávámepředpůlšestou,turistéjižvycházejínacestu.Kdyžposnídaniopůlsedmévyrá žíme,jsmejednizposledních.našimdnešnímcílemjezačítkilometrynajižníčástigr20, chcemeujítdvěetapy,celkemasi35kilometrů.začínámecestouhustýmlesem,příjemnou nachůzi,stálevzhůru,čekánáspřevýšení750metrůnahoru.slunceodránaprosvítámezi stromypoceloudobustoupání. Dášsijahody? Ne Dejsi,jsoudobrý Ne Apročne? Mňam,mňam. Lesníjahody,kterénámzpříjemnilycestujdoucíbukovýmpralesem,rostlybohuželjen vjednom místě. Opouštíme les achvíli jdeme po louce mezi olšovou kosodřevinou. Po OběduchatyCapannelle 15

16 dvouhodináchstoupáníjsmevdnešnímprvnísedle(1640m).těsněpředsedlemjepra men,voduzvizzavonynenítřebabrát.dalšídvěapůlhodinypokračujemeopětpoho dlnoucestou,stáletraverzemskalnatýchhřebenů.sluncesvítí,vdálivoparujevidětvý chodnípobřežíostrovaamoře.bukovýlessenajižníchsvazíchzměnilnaborovicový,ob divujemeobrovskéborovicenejrůznějšíchtvarů.protinámproudíspoustaturistůnalehko, asi že je sobota. Míjíme postupně asi padesátku vojáků vmaskáčích asbágly, že by cvičení? Závěrečný prudký výstup po slunečné vyprahlé stráni aza silného vichru nás přesněvjedenácthodinpřivádíkchatěcapannelle(1590m),cílidalšíetapy.včerejšíkor sickýbílýchlebachutnákupodivuidneskobědupřekvapivědobře,podobnějenatom skvělýsýrpokrytýzelenouplísnítak,ževypadájakocelýzkažený.alejakříkalvčerapro davač,kdyžjsmesihovybírali: C'estunfromage (jetopřecesýr!). Potřičtvrtěhodinyodpočinkupokračujemenadalšíetapu.Jdemeopěttzv.normálníva riantu.většinučasutraverzujemepodhřebenyhorvborovicovémlese,vlevovdálividíme nahřeben,kambychommělidnesnavečerdojít.překračujemeřadupotůčků,kterémožná vlétěvysychají.celkemnepříjemný(namáhavý)jesestupdozalesněnéhosedladiverde, kamdocházímepotřechatřičtvrtěhodináchodpoledníchůze.přessedlovedesilnice, jeturestaurantspěknýmkempem(vydatnýpramen),asisetudáimalinkodokoupit.po svačinceakrátképřestávcenásještěčekáodpoledních600výškovýchmetrůdonašeho dnešníhocíle.odránabezpřestávkypražíslunce,jsmerádi,žejecestapohodlná,anavíc vedepřevážněvestínu,opětvnádhernémbukovémpralese.stejnězatímvypadajívšech nylesy,kterýmijsmeprocházeli:stromyrůznéhostáří,stojícíiuschlé,nazemipopadané. Teprveposledníchdvěstěvýškovýchmetrůužvedecestapolouceosvícenésluncem,až jsme na hřebeni Prato (cca 1850 m). Odtud užto máme jen 15 minut chůze po rovině kchatěprati(1840m).jepočtvrtnašestajsmeuchaty,kdetáboříme.dnestobyloná ročné,předevšímvdélcepochodu. Slunceještěkrásněsvítí,jetupěknáloučka,nakterousevejdespoustastanů.Odchatyje nádhernývýhlednakusvýchodníhopobřežíamoře.vdálibymožnápřidokonalévidi telnostibylavidětitálie.vaříme,večeříme,panízchatyobcházístanyavybírázakemp. Večermámezpestřenýzpěvemlinoucímsezchaty,naštěstísepochvílibuďzpěváciza vřelivchatěanebotohonechali.tadynahoráchsebezvýjimkychodíopravduspátbrzy. Výchozí Cílový Max. Vzdá Čas Převýšení výška lenost Vizzavona Capannellle 920m 1590m 1990m 4.25h 1090m 420m 16km Capannelle Prati 1590m 1820m 1880m 5.35h 1030m 800m 19km Celkem(ispřestávkou) 10.45h 2120m 1220m 35km Etapa Ne Prati d' Usciolu d' Asinao Extrémní,slunečníden.Opůlšestéopětvstávámejakojednizposledních. Covšichnisnídají? Skoronikohojsemnikdeneviděldělatsnídani,anisnídat. Ierárnívařičejsouránovždyvolné. Tojefaktzáhada?! Odcházímeopůlsedmé,zrovnavycházísluncenadskalkouanadmořem.Pěknáhře benovkanásvedekjihu,pohybujemesestálenadhranicílesa,rostetujen kosodřevina. 16

17 Řídkýlespřibižněv1600metrechnadmořem Cestajetrochukamenitějšíatakézačínáfučet.V8.50jsmevsedleLaparo(1520m),odkud pokračujemelesemnežsezasedostanemenaotevřenýskalnatýhřeben.apakjennahoru adolů,přelézámebalvanyaskalky,cestaobčasnelogickyvedenahoruadolů,abysevy hnulaholéskále.furtčekámechatuanic.asiteprvezadesátýmhřebínkemjispatřímepod námiavjedenáctjsmepřímourefuged'usciolu(1750).poceloucestuodránanebylnikde anipramen,anipotok,prostěklasickáhřebenovka.uchatyskoronikdonení,aniobsluha, ještěnepřišliprvnídnešnínávštěvníciodseveruaniodjihu.jetuisamostatnýmalýobchů dek.poobídkupokračujemenadalšíetapu,mátodnesbýtještěosmhodinchůze.jeprávě pravépoledne.prvnídvěhodinyjdemenapolednímslunciposkalách,sicekrásných,ale nepříjemných,opětnahorudolů,jenomsamépřelézání,oblézání,traverzovánípošikmé hladkéskále,žádnácesta. Podvouhodináchchůzezačínánormálnícesta,klesámedolesa,pochvílizastavujeme uoznačenéhopěknéhopramene.bylobytupěknémístonabivak,takžejetuprojistotuce dule: zákazbivakování!.dalšíhodinyjecestanazdejšípoměrydokonalá,mírnědolů apozdějimírněvzhůru.vedenáspovelikánsképláni,asibývalépastvině,nynízarostlé keříčky,vysokýmipřibližně20 30cm.Keříčkyjsousicekrásné,alenauzoučképěšinceodí rajínašenohy,kůžejeužbeztaksluncemnarušená.jetuvšakpěkně.tečetuspoustapo tůčků(skravamiopodál nepít),velmimělkýchavelmipomalutekoucích.odránapřed sebouvdálcevidímenejvyššíhorujižníkorsiky,monteincudine(2134m),kekterésepo malupřibližujeme.visutýmosteknáspřevádípřesříčkuavestínubukůchvíliodpočí váme(ccav15.15).dalšídvěhodinynásčekápěkný,příjemnývýstupasi700výškových metrůpřímonavrcholmonteincudine.kousekodmostkujedalšípěknýpramen.jediná nevýhodapříjemnécestičkyje,ženásobavelmibolínohy,užjsmedlouhonacestě.ve čtvrtnašeststojímenavrcholuhory,vrcholovýkřížjeověšenýcetkami.jetupěknývýhled 17

18 navšechnystrany mořejevidětzetřístran,najihuažvdálce.užnámzbývápouze sestoupitkchatě,ležícípřímopodvrcholemnadruhéstraně.janubolíkoleno,mětaké ahlavněachilovka.idíkyúnavějdemevelmipomalu,nechcemeněkdespadnout.cesta nenívůbechezká,jetohodněnáročnýsestup,nebonámtakaspoňpocelodennímpochodu připadá.přednámividímeskalnívěžeaiguillesdebavella,podkterýmizítrapůjdeme. Přesněvpůlsedmé,podvanáctihodináchnacestě,jsmeuchatyAsinao(1540m).Stojína prudkémsvahu,všudekolemplnostanů,vypadáto,žeužsenikamnevmáčkneme.snad poslednímístonacházímehnedvedlechaty,nabývalémprostorunavaření,nyníspíše smetišti:saméodpadky,střepyanavíckamínky.zlavicpředchatou,kdesepěkněsedí, jsmevyhozeni,neboťsenachatěpodávádruhávečeře.ponašívlastnívečeřisedímeproto jennazemivesvahuakoukámesedoúdolí.unavenijdemeconejdřívedohajan,ještěnení anitma. Etapa Prati d'usciolu d'usciolu Asinao Celkem(ispřestávkou) Výchozí Cílový Max. Vzdá Čas Převýšení výška lenost 1820m 1750m 2040m 4.35h 680m 750m 10km 1750m 1540m 2130m 6.30h 910m 1120m 17km 12.05h 1590m 1870m 25km Po d' Asinao Col Bavella Paliri Po včerejším náročném dni dnes trochu déle spíme, ikdyž teleskopické hole trekařů klepoukolemnašehostanuužodpátéranní.ránojejasnáobloha,žebyzasehezkýden? Vařičejsouuvnitřchaty. V7.20vycházíme,scházímenejprveprudcedolůdokrásného údolípodchatou všechnahorskáúdolíjsoukrásná apaknaprotějšísvahdolesa,na traverz podobrovskýmiaasiiznámýmiskalnímivěžemibavella.jdemeasi2,5hodiny, nežsedostávámepodtynejvětší.cestavedelesem,překračujemeřadupotokůskrásnou SkályuchatydePaliri,podešti 18

19 pitnouvodou(žádnékrávy).přímopodvěžemimusímeobejítobrovskéúdolíavpokraču jícímvedruparadoxněstoupámedosedlabavella,předtímjsmepostupnědostinaklesali. Počtyřechhodináchchůzejsmevsedle(1220m).Parkujetustovkaautaněkolikautobusů, přitomtuvlastněskoronicnení,jenvýhlednaskály(přesstromy)asochapannymarie Sněžnénakamennémkopcivysokémasidvametry(!)obklopenáspoustoudestiček.Lidé semmožnájezdíhlavněkvůliní. V zatáčce silnice těsně pod sedlem je několik restaurací (bar, picérka, sendvičárna) adrahý obchůdek plný jídla pro turisty jdoucí po GR20. Čerstvé pečivo nemají, škoda. Obědváme toustový chléb se sýrem akrabici mysli. Zničeho nic se rozprší, teplý déšť, kterýseještěodpolednevícekrátopakuje.docílednešníetapy,kchatěpaliri,tomámejen dvěhodinychůzepodobrýchstezkách.jsmevevelmibizarnískalnatékrajině,úplnějiné nežnašeskalníměsta.mocsenámtulíbí,jetotadyúplnějinénežbylyskalnatéazasně ženéštítynaseveruostrova.posledníúsekjevelmiskalnatý,skorokolmý,alejetadyudě lanávelmipohodlnápěšinka.opůltřetíjsmeuchatypaliri(1060m).jetuzatímmálolidí, takžemámenavýběrspoustuvolnýchpláckůnastany.opětnachvílipřicházíhorkýletní déšť,dokteréhozároveňpražíslunce.sprcha,kterájeukaždéhorskéchaty,námpřichází velmivhod. Obdivujememalýobchůdek(prodejzvenku)achataře,cosámvaříprovšechnyvečeři aktomusihrajenaflétnu.mámefantastickévýhledynaskályzterasy,kdevpodstatěcelé odpolednesedíme,odpočívámeanabírámesílynazítřejšíposledníčástgr20. Etapa d'asinao Paliri Celkem Výchozí Cílový Max. Vzdá Čas Převýšení výška lenost 1540m 1060m 1540m 7.10h 650m 1130m 18km 7.10h 650m 1130m 18km Út Paliri Conca /pěšky/; Conca Bonifacio Palombaggia /stop/ Nášposlednídennatreku.Očekávámevedra,dávámesibudíkna5.15.Kdyžvstáváme, jeránoještěpříjemněchladno.v6.20vycházíme.jdemekrásnoukrajinou,bizarnískály, kamennéplotny,velkéborovice,cestavedezatímnahoruadolů,alejekrásněpohodlná. Nadmořem,kteréjeužkousekodnás,jsouvšudemraky,šerojeinadnámi,paradoxněza námivevyššíchhoráchjemodro.pohodiněatřičtvrtěpřicházímekezbytkůmstarých salaší(prostornabivak),kousekodtudjepramínekpitnévody,netřebajibrátodchaty. Scházímeserpentinamiužbezlesoukrajinounaširšícestu.Myslíme,žeponípůjdemepo hodlněaždovesniceconca,ažeužtobudevýhradněpohodlnápěšina.chybalávky!zase přecházímenamalinkoupěšinku,brodímepotoksvodopádemaužsedrápemedvěstě metrůnahoruapakzasetraverz.místokrásnýchborovicjevšudejenpichlavámakchie. Od pramene vody semi cesta moc nelíbí,možnáto je celkovou únavou anejspíše oče káváním konce, který stále nepřichází. Ještě několikrát dolů anahoru auž stojíme ve skalnatémokně,odkudnajednouuvidímestřechydomůdole,tomusíbýtvesniceconca. Musímesejítještěasitřistavýškovýchmetrůdolůvestínuhustéholesa,cožjepříjemné. Mraktotižzmizelapražíslunce.Sezvukyzvonůkostela,odbíjíprávědesethodin,při cházímedovsi(třiatřičtvrtěhodiněchůze).těsněpředprvnímdomemjevestínusupro výpramenvodysjezírkem.tojepříjemnéosvěžení!pijeme,peremesipropocenátrička asnažímesevůbecnadalšídnytrochucivilizovat. 19

20 Pronáskoneccesty,proty,cojdouvprotisměru,začátek ÚspěšnějsmepřešlicelouGR20,skoro200kilákůspřevýšenímnahoru12,5kilometrů astejnýmpřevýšenímzaseidolůza9,5dne. Nášdalšíplánjeněkamsepodívat,nejlépedoměstečkaBonifacioúplněnajihuostrova, apaksechvíliněkdekoupatvmoři.potomsezkusímevrátitdoseverníchhorapokusíme sevyléztnanejvyššíhorukorsiky,záležívšaknapočasí. Ještěasipůlhodinyjdemedolůpřescelouvesroztahanouvesvahu,všechnydomymají světlečervenéstřechy.stopujeme,autobussemasinejezdí.hnednámzastavujeauto,které násberedolůněkolikkilometrůserpentinaminahlavnísilnicivedoucípovýchodnímpo břežíostrova.poobídkuusámoškyvelmidlouhostopujeme(skorohodinu)apakužjsme okolopůldruhénadvarychléstopyažnaúplnémjihukorsiky,veměstěbonifacio. PrýjetopitoreskníperlaceléKorsiky.Staréměstostojínadmořemnavysokýchútesech, kteréjsouivšudekolemakteréobdivujespoustaturistů.bonifacioječastýcílzájezdů.ná kupvietnamek,prohlídkaměsta,nanuky,opuštěníměsta,nenítukempuplážedostupný ibezauta.většímunadšeníbránípopolednívedro,ostréslunceanaševýbavasbatohyne vhodnádoletníhoměsta.nemocrychlýautostop30kmzpátkynaseverkměstuporto VecchiokprýnejznámějšíkorsicképlážiPalombaggia.Dlouhohledámekemp,kterýbytu mělbýt.konečnějsmenašlikempacciaju.hurádovečerníhomořeanavečerníoslavu úspěšně absolvované celé GR 20 do podniku, okterém jsme si mysleli, že jetu jediný vokruhuněkolikakilometrů.pizzajemocdobrá,alejetojenpizza,neboťšloopizzerii. Ikdyžjsmeumoře,jdemespátrelativněbrzy,dnešnídenbyldostdlouhý. Etapa Paliri Conca Celkem Výchozí Cílový Max. Vzdá Čas Převýšení výška lenost 1060m 250m 1060m 4.15h 420m 1230m 12km 4.15h 420m 1230m 12km 20

21 PlážAsciaghju,ukteréjsmedvěnocikempovali St Palombaggia Dásecelýdennicnedělat?Dá.Dnesnicneděláme,kromějídlapouzesedímeakou peme se. Trochu si prohlížíme zdejší obrovské anádherné písčité pláže, které na obou stranáchkončívždyskálamisborovicemi.jdemepěškypětkilometrůposilniciaždonej bližšíobchoduspotravinami.naštěstíjsmetostihlitěsněpředodpolednísiestou( ),takžeseládujemečerstvoubagetou.Obtížněpakstopujemezpět.Večeřímeznašich zásobajdemeještěnanášupdosuperrestauracepřímonaplážipodkempem.spoustagri lovanézeleniny,toustíkyskozímsýrem,miláobsluha.škoda,žejsmetonevědělivčera, jetomnohemlepšípodniknežtavčerejšípizzerie. Náš kemp aco vněm chybělo: prkénko na sedacím WC, toaletní papír, lavička na sednutí,stůl,trávapodstanakolemstanu(karavanypochopitelnětrávuměly),úschova cenností,jakékolivinformace,internet. Čt Palombaggia Porto Vecchio Haut Asco /autostop/ Plánnadalšídnyjejasný.Vneděliránonámjedetrajektakončípobyt.NacestěGR20 jsmesinadešliněkolikdnů,atakmámečasvrátitsedoprostředhorapokusitsezdolatnej vyššíhorukorsiky,kteroujsmeminulýtýdenpřesmrakyanineviděli. Ránojepodmrakem,fouká,vynechávámetudížranníkoupelvmoři.Balímeavyrážíme zpětnaseverozápadostrova,kamjetoasi120kmvzdušnoučarou.musímevšakobjetcelý hornatýostrov.trochudélečekámenasilniciukempu(řídkýprovoz)anadvastopyjsme vportovecchio,kterésikrátceprohlížíme.staréměstobylozaloženovdobě,kdyúzemí patřilopodjanovskourepubliku.zachovaléhradbyabastiony.neníalemocvelké,spíše malé.nenítobombajakodubrovníkčibonifacio.kolemjedenáctépokračujemedále,na dalšíchdeset(!)stopůjsmeopůldevátévečerzpětvhautasco(1420m),kdejsmetábořili minulépondělí. 21

22 NacestědodoHautAsco,někteříKorsičanénemajírádyFrancouzeafrancouzštinu(hornínápisy) Většinu cestovního času jsme proseděli na jednom místě vúdolí říčky Asco (kaňo ning,asiirafting)aposlézeivevesniciasco,navečeravečeružskoronikdonejel.také jsmešliasitřičtvrtěhodinyvečerpěškyposilnici.odčtrnáctinočníchkilometrůzascodo HautAsconászachránilaposlednídvěauta,conásvzala.PrvníbyliItalové,cosepronás dokonce,ažvyložilinákladvkempu,vrátili,aposledníbylpán,kterýnásvzalksobědo narvaného auta tak, že jsme oba seděli na jednom předním sedadle. Na večeři máme kuskussfazolemiasrajčetemarychlespát,ránojetřebabrzyvstátazkusitvyléztnazmí něnémontecinto,nejvyššíhorukorsiky. Pá Haut Asco Monte Cinto Haut Asco /pěšky/; Haut Asco Bastia /stop/; Bastia Mioni /lokální autobus/ V5.20vstáváme,vypadátonajasnýden,pouzeMonteCintoaokolníhoryjsouvmra cích.uvidíme,jaksetovyvrbí.snídámeav6.20nalehko,sjednímbatohemsoblečením, jídlemavodou,vycházíme.prvníčástvedeborovicovýmlesem,překvapivěmírnědolů. Bohuželmámzbytečnépochybnostioznačení,jestlináscestanezavedenajinýkopec,atak častokontrolujitextzprůvodce,kterýjsmesiodjednohozturistůofotilidofoťáku.pře cházíme most aza ním stoupáme rázně nahoru. Pěkně zapojit ruce, přitáhnout se, po hladkéskálepřesuntudoleva,tudoprava.místovyšlapanépěšinynásčekávětšinouskála, balvany,kamenyčisuť.odasi2000metrůjsoutoisněhovápole.ležícísníhzakrývázna čeníakomplikujehledáníoptimálníhosměrupostupunavrcholovýhřeben. Kolemdesátéhodinyjsmenahřebenivevýšceasi2600metrů.NavrcholsamotnéhoMt. Cintomusímeještěkouseknahoru,pakdolů,traverzemavrcholovývýstup.Tadyužpě šinkunetřebahledat,jsoutujenkamenyabalvany,dokoncejenutnáiobčasnápomocru kou. Po čtyřech atři čtvrtě hodinách cesty jsme na samotném vrcholu (2706m). Slunce chvílemisvítí,chvílemijeschovanévmracích,kterésenámtočínadhlavou.mámekrásný 22

23 NavrcholuMonteCinto,pohledkseveru výhled,aleúplněideálnítonení.vzdálenějšíkopcejsouvmracíchnebovoparu,mořeje vidětpouzenazápadě,navýchoděne.přestojetokrásnýpohledajsmemocrádi,žejsme sesemvyškrábali.celácestaodparkovištěažnavrcholbylaznačenáčervenýmkolečkem. NaseverupodmasivemceléhoMonteCintaležívúdolívelkéjezero,ztohotosměru chodívětšinaturistů(navrcholjichběhemdoby,cojsmenaněmsvačili,přišloasi10 15), znaší strany nešel ten den až na vrchol skoro nikdo, asi jeto zté naší strany delší amnohemnáročnější. Potřičtvrtěhodináchpobytunavrcholuzahajujemesestup.Mojeleváachilovka,ježmě rozbolelaněkdypředposlednídenvhorách,sezaseozvalaavelmibolí.mohujít,alejeto bolestivé.pohybujemesevelmipomalu.sesluncemnadhlavousestupujemedolů,alespoň složitěnehledámecestu,cožnámcestounahorusebralodostčasu.itaknámsestupzpět zaberepřesněčtyřihodiny,tojeskorostejnějakonahoru.opůlčtvrtéjsmenaparkovišti austanu. Balíme,svačíme,poslednípohlednamasivMonteCintoookolníhory,kteréjsmemi nulýtýdenvmracíchneviděliahybajnastopa.radějiodsudodjedemeještědnes,neažzí traráno,kdybynemuseljetnikdo.relativněbrzy(necelápůlhodinačekání)násbereauto, následně20minutčekámeopatnáctkilometrůníževevsiascoanadalšítřirychléstopy jsmevsedmvečernahlavním náměstívbastii,přímovedlepřístavutrajektů.nejbližší kempjeprývmiomi,pětkilometrůseverně.dokempujedememístnímautobusem(2,2 KavčežlutozodobénavrcholuMonteCinto NavrcholuMonteCinto 23

24 na jednoho), jde onaši první útratu za cestování po Korsice. Nad námi leží pás hor vysokých1300metrů.kempjeasi50metrůodsilniceastejnědalekoodpláže.platíme21 zadvěosobynajednunoc,tj.42 zadvěnoci,pokterétuzůstaneme.letoviskovypadá pěkně,aleskorotuchcíplpes.večersedímespitímmístovpříjemnémbaruvjakobynóbl hotelu,přímonapláži,akoráthotelmocnóblnení.stejněnepříjemnájeiobsluha. Výchozí Cílový Max. výška HautAsco MonteCinto 1420m 2706m 2706m MonteCinto HautAsco 2706m 1420m 2706m Celkem(ispřestávkou) Etapa Vzdá lenost 4.45h 1290m 10m 6km 4.00h 10m 1290m 6km 9.20h 1300m 1300m 12km Čas Převýšení So Miomi a Bastia DnesmámeposlednínicnedělacídennaKorsice.Dokudneníještěúplnévedro,jdeme pěškypětkilákůdobastie,prohlédnoutsiměstoanakoupitdárečky.kráčímepodélmoře, po chodníku vedle silnice, už ránojezdí jednoauto zadruhým. Pohodiněchůze jsme vcentru. Bastia je pěkná, hlavní náměstí sousedí přímo smořem, malé uličky, stará pevnost,starýpřístav.vevedrunásobadvamocnebavíchoditpoměstě,vícesetěšímena nákupdobrot.spoustadomůjezanedbaných,oprýskanýchaonejenvúzkýchuličkách. Koukej,tydomyjsouplesnivé! Kousekodpevnostijeobzvláštěpěknýdůmsezáchodynadsebounabalkonech,přímo nadulicí.napláckuvedlepevnostinavštěvujemesobotnítrhsbiopotravinami.kupujeme sikorsickýolivovýbioolej.olivynanějseprýsklízíjednouzadvarokyaprotojeprý velmi sladký. Také získáváme sušené biokaštany adomácí biochlebanacestu. Vcentru Bastie je další náměstí, které bylo asi dříve hlavním náměstím, kde je každodenní trh Prodejbiozeleninynatržišti 24

25 Bastia,panorámaměstazodplouvajícíhotrajektu sčerstvýmiprodukty.asidesetprocentsortimentujetadytakébio.biosalát,biookurka, biorajčata amáme zeleninu nakoupenou. Ochutnáváme sýrové placky migliacci palačinkové těsto, vtom kusy sýra aoboustranně osmažené. Také si kobědu každý kupujemevelképlněnékapsysesýrem.všechnobybylomocdobré,alejetotakyvelmi drahé. Kupříkladu nejlevnější palačinka na ulici scukrem bez ničeho nestojí nikde pod 2,5.Vsámošcekupujemeještějídlonacestudomůajakdárkykorsickésušenkycanistrelli. Autobusem jedeme zpět do Miomi, kde se po obědě celé odpoledne válíme na pláži akoupemesevmoři.plážjepříjemná,kamenitá.večersedímetakéumoře,svýhledemna vlnyakamenitoupláž.jdemebrzyspinkat,ránojebudíčekvšest,abychomstihliranní trajektnapevninu. Ne Bastia Livorno /trajekt/; Livorno Florencie /vlak/; Florencie Brno /autobus/ Cestovní den. Ráno vstáváme, bez snídaně balíme všechny naše věci adárky. Jdeme pěškydobastie.prvníranníautobuszmiomijedeažvosmhodin.opůlosmé,hodinu předodplutímjsmeutrajektu.jetozbytečněbrzy,stejnětučekáme.nejprveseodbavují (nakládají) vozidlisty jedoucívozemneboautobusem,myažpodrahnédobě.přístavní autobuseknámvezekuspopřístavu,asiabychomnechodilipěškymeziauty.vylézáme nahorunaposlednípalubulodě,acoto,všechnalehátkaobsazenálidmizaut.nanás zbývajíjennepohodlnéžidličky.předpůldevátouvyplouváme.jaksevzdalujemeodpří stavu,takmámekrasnývýhlednaměstoaokolí.snídámenapaluběspohledemnabastii. Sluncepraží.PoasipůlhodiněnámzmizíKorsikavdáliaplujemepoširémmoři.Jančaspí ajáluštímzbylékřížovky,cojsemsivzalnacestuzbrna.vlivornumámemenšízpož dění,prodlouženétím,ževšichni,cosenalodilisvozidly,uždávnoodešli,odjíždízlodi amystálečekámenapovel,žemůžemeopustitloď.díkytomunabírámeminimálněpůl hodinysekeruanestíhámevlak,cojsmesnímchtělijetdoflorencie.teďběžímepřescelé Livornonadalšívlakajentaktakdonějnaskakujeme(jízdenkaLivorno Florenciecca9 najednoho).jedemepatrovýmitalskýmosobákemapředpůlčtvrtoujsmevcentrutos kánska,veflorencii.přímýautobusdomůnámjedeužpět.jdemeještěnajítmísto,odkud pojede(hnedzarohem,alehůřenalezitelné)aužnámzbýváaninehodinačasu.zpro hlídkyflorencieaanizvelkénávštěvyrestauraceupříležitostinašehodnešníhoprvního výročísvatbytedynicnebude.nevidímeanižádnourestauracipřímovokolí,jdemesi sednou do miléhobaru přímo na nádraží, sdobrými zapékanými bagetami ahlavně fantastickýmimoučníky(biscottoamarena). 25

26 Korsickávlajka PředpátoupřijíždínášautobuszŘímaamyvyrážímesměrBrno.Ještěněkolikrátza stavujemevitálii,ažsecelýautobuszaplnítak,žeužnenívolnážádnádvojsedačkanaleh nutísi.projíždímeskrzněkolikdešťovýchpřeháněk,pozdějijižpršívytrvale.pouštímsi film Sněženkyamachři,bohuželblbnetechnikaapočítačovýzábavnísystémautobusu sefurtzasekáváarestartuje.filmtrvádvakrátdélenežbyměl.kolemjedenáctévečerní usínáme.vpondělíránokolempůlsedmépřijíždímedodeštivéhoachladivéhobrna.vý pravanakorsikuúspěšněskončila. *** NaKorsicesenámmocmoclíbilo.Pokudbyloněco slabší,takpočasí.bylijsmevšaknahorách, kdetočastobýváamusísestímpočítat.nepromokavébundičkyipláštěnkynabatohdéšťvydržely amyjsmevždyrychleuschli.nikdyjsmenebylipromočení nanit.celátrasagr20bylaper fektněznačená.ažnapárvýjimekněkdevúdolínapřehlednécestějsoučerveno bíléznačkykrásně vidět.pokudjsmeneviděliznačkuužvícenež50metrů,takjsmebylišpatně.dobřeznačenýbyl ivýstupnamontecinto:červenýmkolečkem(pozornamožnostzáměnysoranžovým).mělijsme tomuizezačátkuvícevěřitazbytečněnepanikařitsmapou.značkybylytakéschoványpodsně hem,cožbylněkdeproblém.ukaždéchatyjevždypramen,nenívůbecnutnésinositnacestuveliké zásoby vody. Na GR20 jsme ušli skoro 200 kilometrů spřevýšením nahoru 12,5km astejným převýšenímidolů.ktomuvýstupnamontecintoadohromadyjsmevyšlinahoruskoročtrnáctki lometrů. Mapyvměřítku1:100000jsmesikoupilidomavBrně,dvěmapypokrývajícelýostrov.Na hrubéplánovánítostačilo,veskalnatýchhoráchbysepodlenichorientovalošpatně,chybělivnich chaty,rozcestí,cesty,nemluvěopramenech.gr20bylatakdobřeznačena,žejsmesnimivydrželi. 26

27 NainternetunebonaKorsiceseprodávajíipodrobnémapy1:25000.Proplánovánínainternetu neohledáníinformacíjsouskvěléonlinefrancouzskémapysvrstvouturistickýchmapaždomě řítkaasi1:10000www.geoportail.gouv.fr. Veřejnádopravajebídná.Automá(nejenproto)každý.Akdonemá,takpronějjeautostop,který jenakorsiceneuvěřitelněrychlý.delšídobujsmečekalipouzejednou(asijednuhodinu),ostatní čekáníbylazpůsobenavelmiřídkýmprovozem. Jakovždysenámvelmiosvědčilylehkébatohy.Mohlijsmejítbeznadávánínapopruhy,bez častýchzastáveknaodpočinutíbolavýchzad.letosjsmemělitzv. základníváhu batohukolem šestikilogramů.tazahrnujevšechnovybavenívbatohu,kromětoho,conosímenasobě(oblečení na sebe, boty, teleskopickéhůlky)aco se spotřebuje na cestě (voda, všechnojídlo, palivo). Naše kompletníbatohymělynazačátkutrekukolemdeseti,jedenáctikilo.nížepotompodrobnějšírozpis našichvěcíiskomentářem. NaKorsicejevelmidraho.Řešenímjevzítsiúplněvšechnojídlossebouzdomu.Myjsmesine chtělihráthruna Soumary, tak jsme jídla vzalijenpřiměřeněapočítalijsme, že vobchůdkách cestoudokoupíme.(mělijsmesseboudesetsnídaňovýchkašíavečeříaktomuobědyakorátnadojití kdalšímuobchůdku.cožjsmetakudělaliavelmisetoosvědčilo.) Typickékorsickéalkoholickénápojejsouvíno ochutnalijsmeapřivezlidomů apivopietra zkaštanovémouky. Celkemnakorsickýchhorách Převýšení Vzdálenost CeláGR20(sbatohem) 12440m 12460m 197km HautAsco MonteCintoazpětAsco(nalehko) 1300m 1300m 12km Celkem 13740m 13760m 209km 27

28 28

Napříč Korsikou pěšky po legendární GR 20 18.6. - 4. 7. 2012

Napříč Korsikou pěšky po legendární GR 20 18.6. - 4. 7. 2012 Někdy je možná lepší netušit, do čeho se člověk pouští, protože jinak by se do toho nepustil! Napříč Korsikou pěšky po legendární GR 20 18.6. - 4. 7. 2012 Nejtěžší trek po ostrově Napoleona Bonaparteho.

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719N, 17 15'48.289E POKYNY Společné informace Pořadatel: Magnus Orienteering (ASU) Datum: 16. 18. srpna 2013 Centrum + kemp: Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E Funkcionáři: ředitel závodu

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA. V v OKOLÍ MALLNITZU

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA. V v OKOLÍ MALLNITZU VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA A v TURISTICKÉ OKOLÍ MÖLLTALU CÍLE V v OKOLÍ MALLNITZU MÖLLTALU Důležité informace před výšlapem Před každou cestou Vás v případě pochybností prosíme o vyžádání informací o počasí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI SPORTUJ S NÁMI 25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI (přesné datum bude upřesněno v závislosti na počasí) Odjezd z Pardubic: ve čtvrtek v odpoledních hodinách - auty Trasa auta: Pardubice, České Budějovice,

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Planeta Země, svět na mapě - povrch V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o časových

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082

Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082 5 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí skvělé lyžování v Dolomitech.

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

POLSKÉ TATRY - DOLINOU GASIENICOVOU PŘES ŚWINICU (2301 m.n.m)

POLSKÉ TATRY - DOLINOU GASIENICOVOU PŘES ŚWINICU (2301 m.n.m) POLSKÉ TATRY - DOLINOU GASIENICOVOU PŘES ŚWINICU (2301 m.n.m) Podkova hor, vyztužující Východní Evropu je odedávna nazývána Karpaty. Tento název je odvozován buď od staroslovanského hrb,chrbát, nebo keltského

Více

16. Vznik pohoří Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16. Vznik pohoří Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 16. Vznik pohoří Vznik pohoří Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Malá Fatra. Horalův průvodce. Martin Pánek. 11 nejlepších túr v Malé Fatře

Malá Fatra. Horalův průvodce. Martin Pánek. 11 nejlepších túr v Malé Fatře Martin Pánek Malá Fatra Horalův průvodce 11 nejlepších túr v Malé Fatře Všeobecné Informace 5 Chleb a Hromové z luk na Šútovem Komu je průvodce určen? Jak už napovídá název, průvodce je určen zejména těm,

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze

Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze Zkušenosti s podklady pro mapování ob map v Praze Zdroje Lasersken - v Praze zatím pouze DMR 4G, bezprostředně za hranicemi Prahy je již mnohde dostupné i DMR 5G Archiv ortofotomap na mapovém portálu Prahy

Více

Zadání projektu Pohyb

Zadání projektu Pohyb Zadání projektu Pohyb Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 22. 9. Vlastní práce 3 vyučovací hodiny + výuka v TV Prezentace projektu 11. 10. Test a odevzdání portfólií

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla.

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. TREKKING V BARMĚ Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. To nejlepší z Barmy pro aktivní a dobrodružněji založené cestovatele. Trekking v horách

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

Isola d ELBA. Residence Dolores Bonalaccia

Isola d ELBA. Residence Dolores Bonalaccia Isola d ELBA Residence Dolores Bonalaccia Vítáme Vás na Elbě v apartmánech Dolores Apartmány jsou Vám po celou dobu pobytu zcela k dispozici. Udržujte je, prosím, v pořádku. Pokud se vyskytne nějaký problém,

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Východní Krkonoše a Vraní hory ve dnech 26.- 27.11.2009

Východní Krkonoše a Vraní hory ve dnech 26.- 27.11.2009 Východní Krkonoše a Vraní hory ve dnech 26.- 27.11.2009 26.11. čt Jitka má dnes narozeniny a já měl přesto dovoleno odjet na dvoudenní výlet na své hory, které mám rád. Už v 5.33 hod. jsem odjel přes Ostroměř

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční

krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční Obsah prezentace Svatá Kateřina - 3 km Počátky 23 km Pelhřimov, 21 km Telč Wellness filozofie a srovnání s lázněmi Z čeho vzešla myšlenka konceptu Představení

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Les zvuků. Miroslav Hušek FA ČVUT průmyslový design 2013/14

Les zvuků. Miroslav Hušek FA ČVUT průmyslový design 2013/14 Les zvuků Miroslav Hušek FA ČVUT průmyslový design 2013/14 Jak jsem k tomu došel... Samotnou myšlenku zpracovat zvuk z různých míst mi byla samotná cesta do školy, kdy jsem byl ještě rozespalý oči jsem

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

Komise mládeže Šachového svazu České republiky. Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015

Komise mládeže Šachového svazu České republiky. Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015 Komise mládeže Šachového svazu České republiky Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015 Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s. se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Mistrovství

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní úlohy II Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Čerm_19a

Více

PODHŮŘÍM ORLICKÝCH HOR K ZEMSKÉ BRÁNĚ

PODHŮŘÍM ORLICKÝCH HOR K ZEMSKÉ BRÁNĚ PODHŮŘÍM ORLICKÝCH HOR K ZEMSKÉ BRÁNĚ Název chráněného přírodního výtvoru Zemská brána, evokující představy o romantickém koutu přírody, vytvářejícím jakousi vstupní bránu do Čech, se od skutečného dojmu,

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS LETNÍ / OKURKOVÝ NEWSLETTER 2012 MADE BY CAFETERIA SYSTEMS ÚVODEM Vážené klientky, vážení klienti, Ještě než se rozjedete na dovolené, expedice, chalupy a chaty, rodinné oslavy a svatby svých přátel, dovolte

Více

HOTELORLÍK PRAHA. OPAKOVANÁEXEKUČNÍ DRAŽBA 14. října2010. vespolupráci s. VYVOLÁVACÍCENA 17.000.000,- Kč. ZNALECKÁCENA 34.000.

HOTELORLÍK PRAHA. OPAKOVANÁEXEKUČNÍ DRAŽBA 14. října2010. vespolupráci s. VYVOLÁVACÍCENA 17.000.000,- Kč. ZNALECKÁCENA 34.000. HOTELORLÍK PRAHA EXEKUTORSKÝ ÚŘADOSTRAVA Mgr.Pavla Fučíková vespolupráci s PRAHA/HODKOVIČKY Pod Kopcem 31 GPS: 50 1'6.903"N,14 4'.771"E OPAKOVANÁEXEKUČNÍ DRAŽBA 14. října010 ZNALECKÁCENA 34.000.000,- Kč

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Středa/Čtvrtek POČÁTEK

Středa/Čtvrtek POČÁTEK Středa/Čtvrtek POČÁTEK Počátkem našeho kurzu, stejně jako ve stejno-jmenném filmu, byla myšlenka Myšlenky, které provázely takřka všechny účastníky kurzu, byly jasné a naprosto pochopitelné. Kam jsem se

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 Zell am See Kaprun Rakousko I. termín: 9. 19. června/10 dní Závody během pobytu: Název závodu Vzdálenost Místo 11. 06. 2011

Více