Lékárny v roce Pharmacies in 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékárny v roce Pharmacies in 2010"

Transkript

1 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha Lékárny v roce 2010 Pharmacies in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2010 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a ústavních, a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony lékáren základního typu po jednotlivých krajích. Summary This Topical Information refers to the outputs of the network of pharmacies in 2010 and it is focused on the total outputs of pharmaceutical service and on average outputs of classical pharmacies and hospital pharmacies, especially on numbers of prescriptions and coupons received as well as on returns. Besides data for the whole country also the average outputs of the classical pharmacies by the single regions are presented. Výkony lékáren v roce 2010 Tato Aktuální informace vychází z podkladů získaných sběrem ročního výkazu A (MZ) 1-01 o činnosti zdravotnického zařízení, obor lékárenská péče. Výkazy odevzdalo celkem lékáren základního typu a ústavních. Veškeré údaje o tržbách shromažďované ÚZIS ČR v rámci tohoto výkazu a zveřejněné v této Aktuální informaci se týkají pouze tržeb za léčiva a zdravotnické prostředky a publikované údaje se vztahují pouze k odevzdaným výkazům. Celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky u všech zařízení lékárenské péče za rok 2010 podle zpracovaných výkazů dosáhly mil. Kč a oproti roku 2009 se snížily o 0,4 %. Z toho tržby za léčiva činily v roce 2010 celkem mil. Kč, což je cca o 0,6 % méně než předcházející rok. Tržby od zdravotních pojišťoven klesly o 3,4 % na mil. Kč, z toho tržby od zdravotních pojišťoven za léčiva na recept se snížily o cca 4,1 % a tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotnické prostředky na poukaz se zvýšily o 4,1 %. Tržby z doplatků pacientů a z volného prodeje dosáhly mil. Kč, což je 103,0 % předešlého roku. Počet přijatých receptů činil tis. ks, což je o 0,7 % více než v roce Lékárny základního typu (klasické lékárny, které nejsou součástí jiného, např. lůžkového zdravotnického zařízení) dosáhly celkových tržeb za léčiva a zdravotnické prostředky mil. Kč, což je 65,8 % obratu celého oboru lékárenské péče, a přijaly 90,3 % všech odbavených receptů (v roce 2009 to bylo 64,8 % resp. 89,1 %). V zařízeních lékárenské péče celkem pracovalo v počtech přepočtených na úvazky 5 802,61 farmaceutů a 4 793,31 farmaceutických asistentů. Z toho v lékárnách základního ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 1

2 typu pracovalo 5 173,32 farmaceutů a 3 920,93 farmaceutických asistentů, rovněž v přepočtených počtech (zde i v dalším textu a tabulkách se údaje za hodnocené roky týkají průměrných ročních počtů pracovníků a odevzdaných výkazů A080). Průměrné výkony na 1 lékárnu základního typu Jedna lékárna základního typu v roce 2010 v průměru přijala celkem receptů a dosáhla tržby za léčiva a zdravotnické prostředky tis. Kč (v roce 2009 celkem tis. Kč). V jednom zařízení pracovalo v průměru 2,30 farmaceutů a 1,74 farmaceutických asistentů. Průměrná lékárna základního typu inkasovala tis. Kč od zdravotních pojišťoven ( tis. Kč) a tis. Kč od pacientů za doplatky a volný prodej ( tis. Kč). Tržby od zdravotnických zařízení v průměru činily tis. Kč, v roce 2009 cca tis. Kč. V porovnání krajů měla nejvyšší tržby za léčiva a zdravotnické prostředky klasická lékárna v Praze, v roce 2010 v průměru cca tis. Kč ročně. Nejnižší tržby vykazují klasické lékárny v Jihočeském kraji -v průměru cca tis. Kč za rok Přes růst tržeb průměrné lékárny základního typu za zdravotnické prostředky od zdravotních pojišťoven a z doplatků od pacientů k receptům a poukazům klesly celkové průměrné tržby klasických lékáren v průměru o 1,6 % oproti roku Tento pokles celkových tržeb za léčiva a zdravotnické prostředky je z největší části způsoben úspornou politikou v úhradách veřejného zdravotního pojištění za léčivé přípravky a projevil se i u ústavních lékáren, jak je zmíněno níže. Průměrné výkony na 1 ústavní lékárnu Ústavní lékárna, tzn. lékárna, jež je součástí zdravotnického zařízení ústavní péče, v roce 2010 v průměru přijala receptů. V jedné ústavní lékárně pracovalo v přepočtených počtech v průměru 6,13 farmaceutů a 7,62 farmaceutických asistentů. Ústavní lékárna v průměru dosáhla v roce 2010 tržby za léčiva a zdravotnické prostředky celkem tis. Kč (v roce 2009 to bylo tis. Kč), z toho v průměru tis. Kč od zdravotnických zařízení (v roce 2009 to bylo tis. Kč). Dalších tis. Kč inkasovala ústavní lékárna v průměru od zdravotních pojišťoven, přičemž předcházející rok to bylo tis. Kč. Celkem tis. Kč v ústavní lékárně v roce 2010 tvořily tržby od pacientů za doplatky a volný prodej, což byl roční nárůst o 6 %. Podíl plateb od zdravotních pojišťoven na tržbách průměrné ústavní lékárny v roce 2010 činil 35,6 %, zatímco podíl plateb od zdravotnických zařízení činil 57,9 % a podíl tržeb z doplatků k receptům a poukazům spolu s volným prodejem jen 5,6 %. Uvedený vzájemný poměr tržeb podle plátců spolu s řádově vyšším objemem tržeb je hlavním rozdílem ve výkonech proti lékárnám základního typu, u kterých byl v loňském roce průměrný podíl plateb od zdravotních pojišťoven 56,1 %, průměrný podíl plateb od zdravotnických zařízení 6,8 % a tržby přímo od pacientů za doplatky a volný prodej 32,3 %. Zajímavosti Na 1 recept připadla v roce 2010 v průměru léčiva v hodnotě 582 Kč. Přitom hodnota léků na 1 recept v klasické lékárně byla v průměru 519 Kč, zatímco průměrná hodnota léčiv na 1 recept v ústavní lékárně byla Kč. Toto vyplývá z částečně odlišného sortimentu léků v ústavních (nemocničních) lékárnách, který zahrnuje i speciální nákladné léky. Jednomu poukazu na zdravotnické prostředky odpovídala hodnota Kč. Doplatek pacienta na recept byl v roce 2010 v průměru cca 122 Kč, na 1 poukaz cca 39 Kč. Na jednoho obyvatele ČR připadlo v průměru 6,99 receptů a 0,31 poukazů. Na ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 2

3 1 obyvatele ČR připadla za rok 2010 průměrná útrata v lékárně 866 Kč za doplatky na recept/poukaz a 711 Kč za volně prodejné léky nebo zdravotnické prostředky. Na jednu lékárnu připadalo v roce 2010 v průměru cca obyvatel. Závěr Tržby zařízení lékárenské péče za léčiva a zdravotnické prostředky zaznamenaly po dlouhodobém růstu v roce 2010 poprvé pokles. Pokles úhrad za léčiva od zdravotních pojišťoven o 3,9 % nedokázaly vyrovnat ani stabilně narůstající tržby od zdravotnických zařízení a tržby z doplatků pacientů k receptům/poukazům. U ústavních lékáren byl pokles celkových tržeb za léčiva a zdravotnické prostředky téměř o 3,7 % oproti roku U lékáren základního typu došlo k poklesu celkových tržeb za léčiva a zdravotnické prostředky na průměrnou provozovnu o 1,6 %. Cca 65,3 % z hodnocených lékáren základního typu mělo v roce 2010 tržby za léčiva a zdravotnické prostředky do 20 mil. Kč, cca 7,3 % z tohoto typu hodnocených lékáren mělo tržby za rok 2010 nad 50 mil. Kč. Celkem 66,3 % hodnocených lékáren základního typu vykázalo za rok 2010 příjem receptů do kusů, což s jistým zjednodušením lze popsat jako počet receptů pod průměrem souboru lékáren základního typu, který za rok 2010 byl receptů na lékárnu. Celkem 2,4 % lékáren základního typu přijalo v roce 2010 celkem a více receptů. Vypracoval: Ing. Ivan Popovič ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 3

4 1. Výkony zařízení lékárenské péče celkem v letech Rok /2009 % 2010/2007 % recepty celkem v ks ,71 81,62 poukazy celkem v ks ,45 107,01 žádanky na léčiva od ZZ v ks ,04 108,80 objednávky na léčiva ,75 122,81 od ostatních odběratelů v ks žádanky na zdrav. prostředky ,88 145,87 od ZZ v ks objednávky na zdrav. prostředky od ostatních odběratelů v ks ,60 111,13 tržby léčiva a zdrav. prostředky celkem tis. Kč ,61 111,52 tržby za léčiva celkem tis. Kč ,37 110,69 v tom: tržby od ZPoj za léčiva ,93 104,76 v tis. Kč tržby od ZPoj za zdrav ,11 122,48 prostředky v tis. Kč doplatky pacientů za recepty ,35 114,38 a poukazy tis. Kč volný prodej léčiv a zdrav ,16 112,74 prostředků tis. Kč tržby od ZZ tis. Kč ,00 122,58 z toho za léčiva tis. Kč ,36 123,38 zdrav. prostř. tis. Kč ,79 119,96 tržby od ostatních odběratelů za léčiva a zdrav. prostř. tis.kč ,81 121,06 farmaceuti (přepočtený počet) 1) x x farm. asistenti (přepočtený počet) 1) x x počet hodnocených jednotek s odevzdaným výkazem (lékárny i výdejny zdrav. prostředků) tj. podíl z celkového registrovaného počtu ZZ (lékáren a výdejen zdrav. prostředků) v % x x 93,6 92,8 94,1 94,8 x x 1) 2007 stav k příslušného roku, od roku průměrný roční přepočtený počet ZPoj - zdravotní pojišťovny ZZ - zdravotnická zařízení ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 4

5 2. Výkony na 1 lékárnu základního typu v letech Rok /2009 v % 2010/2007 v % recepty ks ,50 77,31 poukazy ks ,68 91,23 žádanky na léčiva od ZZ ks ,21 87,77 objednávky na léčiva ,82 112,12 od ostat. odběratelů ks žádanky na zdrav. prostředky od ZZ ks ,00 116,67 žádanky na zdrav. prostředky od ostatních odběratelů ks ,00 125,00 tržby léčiva + zdrav. prostředky ,40 103,92 celkem tis. Kč z toho tržby od ZPoj za léčiva tis. Kč ,19 99,62 tržby od ZPoj za zdrav. prostředky ,95 110,41 tis. Kč doplatky pacientů a volný ,85 108,62 prodej tis. Kč tržby od ZZ tis. Kč ,11 118,88 z toho za léčiva tis. Kč ,10 119,11 zdrav. prostředky tis. Kč ,00 105,00 tržby od ostatních odběratelů tis. Kč ,03 102,55 z toho za léčiva tis. Kč ,00 100,98 farmaceuti (přepočtený počet) 1) 2,31 2,30 2,29 2,30 x x farm. asistenti (přepočtený počet) 1) 1,76 1,74 1,74 1,74 x x počet hodnocených lékáren s odevzdaným výkazem tj. podíl z celkového registrovaného počtu ZZ (klasických lékáren) v % x x 92,7 92,5 94,8 95,6 x x 1) 2007 stav k příslušného roku, od roku průměrný roční přepočtený počet ZPoj - zdravotní pojišťovny ZZ - zdravotnická zařízení ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 5

6 3. Výkony na 1 ústavní (nemocniční) lékárnu v letech Rok /2009 % 2010/2007 % recepty celkem ks ,10 92,45 poukazy ks ,37 115,62 žádanky na léčiva od ZZ ks ,98 109,10 objednávky na léčiva od ostatních odběratelů ks ,69 165,24 žádanky na zdrav. prostředky od ZZ ks ,29 143,35 žádanky na zdrav. prostředky od ostatních odběratelů ks tržby léčiva + zdrav. prostředky celkem tis. Kč ,18 120, ,33 110,22 v tom tržby od ZPoj za léčiva tis. Kč ,36 103,48 tržby od ZPoj za zdrav. prostředky tis. Kč doplatky pacientů a volný prodej tis. Kč ,83 128, ,08 129,10 tržby od ZZ tis. Kč ,36 111,32 z toho za léčiva tis. Kč ,95 112,75 zdrav. prostředky tis. Kč ,61 107,23 tržby od ostatních odběratelů tis. Kč ,52 294,06 z toho za léčiva tis. Kč ,41 334,41 farmaceuti (přepočtený počet) 1) 5,81 5,54 6,04 6,13 x x farm. asistenti (přepočtený počet) 1) 6,95 6,73 7,16 7,62 x x počet hodnocených lékáren s odevzdaným výkazem tj. podíl z celkového registrovaného počtu ZZ (ústavních lékáren) v % x x x x 1) stav k příslušného roku, od roku průměrný roční přepočtený počet ZPoj - zdravotní pojišťovny ZZ - zdravotnická zařízení ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 6

7 4. Průměrná tržba na 1 doklad v Kč a počet dokladů na 1 obyvatele v lékárenské péči v letech Doklad na 1 recept hodnota léků v Kč na 1 recept hodnota léků v Kč v klasické lékárně na 1 recept hodnota léků v Kč v ústavní lékárně na 1 poukaz hodnota zdrav. prostředků v Kč na 1 žádanku od ZZ na léčiva hodnota v Kč na 1 žádanku od ZZ na zdrav. prostř. hodnota v Kč na 1 objednávku léčiv hodnota v Kč průměrná úhrada pacienta na 1 recept v Kč průměrná úhrada pacienta na 1 poukaz v Kč průměrný počet obyvatel na 1 lékárnu průměrná úhrada na recepty a poukazy na 1 obyvatele za rok v Kč volný prodej léčiv/zdrav. prostředků na 1 obyvatele za rok v Kč průměrný počet receptů na 1 obyvatele za rok v ks průměrný počet poukazů na 1 obyvatele za rok v ks ,72 6,60 6,95 6,99 0,30 0,28 0,30 0,31 ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 7

8 5. Lékárny základního typu - počty receptů a tržby za rok 2010 Počet receptů v kusech za rok Počet lékáren Tržby v mil. Kč za rok Počet lékáren a více 4 60 a více 95 Celkem ČR Celkem ČR ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 8

9 6. Průměrné výkony na 1 lékárnu základního typu za rok 2010 kraje + ČR celkem *) Kraj Praha Plzeňský Ústecký Zlínský Středočeský Jihočeský Karlovarský Liberecký Královéhr. Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Moravskosl. ČR celkem recepty celkem ks poukazy ks žádanky na léčiva od ZZ ks objednávky na léčiva od ostat. odběratelů ks žádanky/objednávky na zdrav. prostř. ks celkem tržby léčiva + zdrav. prostř celkem tis. Kč v tom: tržby od ZPoj za léčiva tis. Kč tržby od ZPoj za zdrav prostř. tis. Kč doplatky pacientů a volný prodej tis. Kč tržby od ZZ tis. Kč tržby od ostat.odběr. tis. Kč farmaceuti (průměrný roční přepočtený počet) farm. asistenti (průměrný roční přepočtený počet) počet hodnocených lékáren s odevzdaným výkazem tj. podíl z celkového registrovaného počtu ZZ (klasických lékáren) v % 2,46 2,17 2,00 2,12 1,88 1,75 2,12 2,44 2,36 2,34 2,50 2,40 2,48 2,51 2,30 2,17 1,89 1,49 1,85 1,72 2,09 2,10 1,10 1,54 1,75 1,70 1,44 1,48 1,68 1, ,1 94,8 94,4 92,7 93,4 99,4 100,0 100,0 98,4 98,1 97,5 91,8 98,4 94,2 95,6 *) Včetně odloučeních odd. výdeje léčiv, dle odevzdaných výkazů ZZ - zdravotnická zařízení ZPoj - zdravotní pojišťovny ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 46/2011 strana 9

Lékárny v roce Pharmacies in 2009

Lékárny v roce Pharmacies in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 47 Lékárny v roce 2009 Pharmacies in 2009 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Lékárny v roce Pharmacies in 2007

Lékárny v roce Pharmacies in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 10. 2008 41 Lékárny v roce 2007 Pharmacies in 2007 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Lékárny v roce Pharmacies in 2011

Lékárny v roce Pharmacies in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 8. 2012 36 Lékárny v roce 2011 Pharmacies in 2011 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Lékárny v roce 2012. Pharmacies in 2012

Lékárny v roce 2012. Pharmacies in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2013 35 Lékárny v roce 2012 Pharmacies in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Lékárny v roce Pharmacies in 2013

Lékárny v roce Pharmacies in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 8. 2014 22 Souhrn Lékárny v roce 2013 Pharmacies in 2013 Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Lékárenská péče v roce Pharmaceutical Service in 2005

Lékárenská péče v roce Pharmaceutical Service in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.5.2006 14 Lékárenská péče v roce 2005 Pharmaceutical Service in 2005 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o

Více

Lékárenská péče v roce Pharmaceutical Service in 2004

Lékárenská péče v roce Pharmaceutical Service in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.5.2005 15 Lékárenská péče v roce 2004 Pharmaceutical Service in 2004 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Lékárenská péče v České republice v roce 2003

Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.4.2004 22 Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Informace o lékárenské péči vycházejí ze statistických výkazů

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 22. 10. 2012 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Pharmaceutical

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18. srpna 2014 4 Souhrn Pharmaceutical Service in the Vysočina Region in 2013 Informace ze zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 20. července 2011 Pharmaceutical Service in the Jihomoravský Region in 2010 Souhrn Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 29.7.2004 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2013 40 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2012 Consumption of Health Services in the years 2007 2012

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 10. 2014 26 Souhrn Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2013 Consumption of Health Services in the years

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.1.25 52 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 24 Transport casualties, diseased and woman in childbed in

Více

Lékárny v roce 2008. Pharmacies in 2008

Lékárny v roce 2008. Pharmacies in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 47 Lékárny v roce 2008 Pharmacies in 2008 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 52 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2012 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 27 29 Činnost logopedických pracovišť v v roce 26 Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

Lékárny v roce 2006. Pharmacies in 2006

Lékárny v roce 2006. Pharmacies in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 7. 2007 30 Lékárny v roce 2006 Pharmacies in 2006 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

Lázeňská péče v roce Balneal Care in 2009

Lázeňská péče v roce Balneal Care in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 4. 2010 9 Lázeňská péče v roce 2009 Balneal Care in 2009 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 20 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2010 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 10. 2011 54 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2011 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 16 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013 Activity of general practitioners for adults in 2013

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Ekonomické výsledky nemocnic za rok Economical results of hospitals in the Czech Republic for the year 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok Economical results of hospitals in the Czech Republic for the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2007 9 Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2006 Economical results of hospitals in the Czech Republic for the

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2012 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2011 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 6. 2011 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010 Activity of general practitioners for adults in 2010

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 7. 2010 41 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009 Activity of general practitioners for adults in 2009

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2011

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 6. 212 19 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 211 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Primární péče v roce Primary care in 2006

Primární péče v roce Primary care in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 10. 2007 49 Primární péče v roce 2006 Primary care in 2006 Souhrn Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé, ženy

Více

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2008

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 9. 2009 46 Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2008 Activity in X-ray and clinical oncology

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 21 28 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická hematologie Activity of health

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 32 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 21 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Lázeňská péče v roce Balneal Care in 2008

Lázeňská péče v roce Balneal Care in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 4. 2009 7 Lázeňská péče v roce 2008 Balneal Care in 2008 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 14 Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 29 Activity of hemodialysis centres in the

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 5 26.8.2003 Provozní a ekonomické ukazatele v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2002 Pardubický

Více

2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE TOP HOTEL PRAHA

2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE TOP HOTEL PRAHA 2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE 2012 - TOP HOTEL PRAHA DEMOGRAFICKÉ PARAMETRY LÉKÁREN V ČR A JEJICH ODRAZ V OBCHODNÍM POTENCIÁLU František Podzimek Vývoj farmaceutického trhu

Více

Primární péče v roce Primary medical care in 2004

Primární péče v roce Primary medical care in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.8.2005 39 Primární péče v roce 2004 Primary medical care in 2004 Souhrn Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé,

Více

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 27 38 Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 26 Activity in X-ray oncology

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.7.2006 30 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2005 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 10.5.2005 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2004 Balneologic Care in the

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2008 39 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 49 Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008 Psychiatric care in psychiatric

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2010 46 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2006 2009 Consumption of Health Services in the years 2006 2009

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 21 19 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 34 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 1. 212 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 211 Activity of hemodialysis centres

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 33 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2007

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 28 37 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 27 Activity of health

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2012 46 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2011 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

Činnost záchytných stanic v roce Activity of sobering-up stations in 2013

Činnost záchytných stanic v roce Activity of sobering-up stations in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 7. 2014 17 Souhrn Činnost záchytných v roce 2013 Activity of sobering-up stations in 2013 Tato Aktuální informace

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 49 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Health

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2011 36 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010 Activity

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 19 23.9.2004 Podkladem pro zpracování dat o činnosti očního oboru v kraji je roční výkaz

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 9. 2012 45 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 7. 2008 28 lázeňské péče 2003 2007 Indication Groups of Balneal Care 2003 2007 Souhrn Tato Aktuální informace přináší

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2011 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2010 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce Activity of institutions of transfusion service in the Czech Republic in 2015

Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce Activity of institutions of transfusion service in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 12. 2016 15 Souhrn Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce 2015 Activity of institutions of

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém

Více

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 5. 2012 13 Souhrn lázeňské péče 2007 2011 Indication Groups of Balneal Care 2007 2011 Tato Aktuální informace přináší

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Indikační skupiny lázeňské léčebně rehabilitační péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské léčebně rehabilitační péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 4. 2014 7 Souhrn Indikační skupiny lázeňské léčebně rehabilitační péče 2009 2013 Indication Groups of Balneal Care

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 10 1.9.2006 Salaries in the Health Services in the Karlovarský Region in 2005 Souhrn

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči 3.4 Výdaje za léky Tato kapitola podává přehled základních údajů o celkových výdajích na léky od roku 21. Poskytuje především podrobné údaje o výdajích na léky dle místa spotřeby a zdroje financování.

Více